Робоча група EUROSAI

з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф

 

Резолюція ІХ Конгресу EUROSAI

Гаага, Нідерланди, 16 - 19 червня 2014 року

 

Передумови

Зважаючи на міжнародний характер природних і техногенних катастроф, що охоплюють країни з різних регіонів, необхідності консолідації зусиль ВОФК в цьому напрямі, на VII Конгресі EUROSAI в червні 2008 року в м. Кракові, Республіка Польща, було прийнято рішення про створення спеціальної групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф (надалі - спеціальна група EUROSAI). Ця група була створена на основі спеціальної підгрупи, що діяла з 2006 року, з аудиту коштів, виділених на ліквідацію наслідків природних, техногенних катастроф і радіоактивних відходів, робочої групи EUROSAI з екологічного аудиту.

Враховуючи досвід проведення аудитів у сфері ліквідації наслідків катастроф, на VIIІ Конгресі EUROSAI в червні 2011 року в м. Лісабоні, Португальська Республіка, було прийнято рішення про продовження мандату спеціальної групи EUROSAI на період до 2014 року. Рахункова палата України очолювала спеціальну групу EUROSAI, яка складалася з 13 членів і 3 спостерігачів.

У своїй роботі спеціальна група керувалася Технічним завданням і Планом роботи на 2012-2014 роки.

Основне завдання спеціальної групи EUROSAI полягало в координації і об'єднанні зусиль європейських ВОФК для якомога більшого інформування про катастрофи, а також у сприянні урядам у вироблені діючих і ефективних інструментів попередження та ліквідації їх наслідків.

З моменту свого створення і до теперішнього часу спеціальна група EUROSAI провела шість засідань, метою яких було затвердження робочих документів, обмін досвідом і проведення семінарів з актуальних питань попередження та ліквідації наслідків катастроф, а також реалізація запланованих проектів і підготовка підсумкових матеріалів.

За результатами виконаної роботи розроблена база даних аудитів природних і техногенних катастроф в Європі, глосарій термінів по проведенню тематичних аудитів і підготовлені рекомендації кращої практики проведення аудитів у сфері попередження та ліквідації наслідків катастроф.

Враховуючи практичну цінність підготовлених рекомендацій для європейських аудиторів і необхідність проведення аудитів, голова спеціальної групи EUROSAI ініціював на XL засіданні Ради керуючих EUROSAI пропозицію про трансформацію спеціальної групи в робочу групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф. Отримавши підтримку абсолютної більшості членів Ради керуючих, спеціальна група EUROSAI пропонує Конгресу трансформувати спеціальну групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, в робочу групу EUROSAI.

 

Резолюція Конгресу

Визнаючи досягнуті результати діяльності спеціальної групи EUROSAI і важливість розроблених матеріалів для практичної діяльності європейських аудиторів, а також зважаючи на необхідність подальшої роботи, IХ Конгрес EUROSAI :

1. Приймає рішення про трансформацію спеціальної групи EUROSAI в робочу групу на наступний трирічний період до 2017 року.

2. Погоджується, що Рахункова палата України головуватиме в робочій групі з 2014 по 2017 рік.

3. Погоджується, що Рахункова палата України продовжуватиме свою співпрацю з робочою групою INTOSAI і робочою групою EUROSAI по екологічному аудиту.

4. Уповноважує робочу групу надати Раді керуючих План роботи в 2015 році.

5. Уповноважує Рахункову палату України, як Голову робочої групи, надати підсумковий звіт на Х Конгресі EUROSAI в 2017 році.

повернутись