06 липня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » Угоди про співробітництво
06.10.2005

УГОДА
про співробітництво
Між Рахунковою палатою України та
Державним контролем Литовської Республіки

Рахункова палата України та Державний контроль Литовської Республіки (далі іменуються  "Сторонами") у спільному прагненні

встановити традиційні дружні відносини,

поглибити пряму співпрацю щодо вдосконалення методології  шляхом обміну думками, знаннями та професійним досвідом у сфері проведення зовнішнього державного фінансового контролю (аудиту),

домовилися про наступне:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть взаємну співпрацю, керуючись принципами, схваленими Міжнародною організацією Вищих контрольних органів (INTOSAI) та Європейською організацією Вищих контрольних органів (EUROSAI), виходячи із засад партнерства, рівності та взаємної вигоди.

Стаття 2

Сторони, виходячи з повноважень власної компетенції, будуть співпрацювати в наступних основних напрямках:

  • обмін знаннями та досвідом у сфері державного фінансового контролю (аудиту);
  • професійне навчання та підвищення кваліфікації працівників;
  • обмін інформаційними матеріалами стосовно діяльності обох Сторін;
  • проведення узгоджених паралельних контрольних (аудиторських) заходів відповідно до власних повноважень Сторін в рамках наданих кожній із них законодавством України та Литовської Республіки.

Стаття 3

Сторони будуть проводити взаємні консультації, робочі зустрічі або контрольні (аудиторські) заходи у сфері зовнішнього державного фінансового контролю (аудиту) на основі заздалегідь узгоджених програм, які будуть розроблені відповідними структурними підрозділами Сторін.

Стаття 4

Сторони будуть обмінюватись делегаціями з метою обміну практичним досвідом у сфері зовнішнього державного фінансового контролю (аудиту).

Стаття 5

Сторони будуть обмінюватись інформаційними матеріалами з метою взаємного обміну практичними знаннями щодо питань законодавчого та організаційного характеру і результатів контрольної (аудиторської) діяльності.

Стаття 6

Сторони, в рамках виконання паралельних контрольних (аудиторських) заходів, обговорюватимуть принципи, програму, графік та методологію здійснення паралельного контролю (аудиту). У ході реалізації узгодженого паралельного контролю (аудиту), у робочому порядку передбачено безпосереднє співробітництво відповідних організаційних одиниць кожної із Сторін.

За результатами кожного такого заходу спільно узгоджені матеріали паралельного контролю (аудиту), викладені литовською, українською та англійською мовами, супроводжуватимуться підписами керівників обох Сторін або їх уповноваженими представниками.

Стаття 7

З метою обміну думками, обговорення питань, що становлять спільний інтерес, обговорення програм та оцінки результатів спільних дій протягом минулого періоду, делегації найвищого рівня можуть проводити зустрічі на території України або Литовської Республіки.

Стаття 8

Сторони за принципом взаємності, при організації обміну делегаціями та проведенні зустрічей, покриватимуть витрати таким чином, що Сторона, яка відряджає, братиме на себе дорожні витрати, витрати на проживання та страхування, а приймаюча Сторона покриватиме витрати, пов'язані з харчуванням, внутрішніми переїздами, технічного обладнання і обслуговування, а також підготовки матеріалів стосовно предмета обміну, що є необхідним для виконання завдань у ході запланованого візиту. При цьому, Сторони передбачають можливість іншого порядку здійснення цих витрат у випадках попереднього їх узгодження за домовленістю Сторін.

Стаття 9

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін щодо інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є чи можуть бути.

Стаття 10

Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися лише за взаємною домовленістю Сторін, які оформляються в письмовому вигляді.

Стаття 11

Спірні питання щодо тлумачення і застосування цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 12

Ця Угода укладена на чотири роки і набирає чинності з дати підписання. Вона автоматично буде продовжена на наступний чотирирічний період, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за один місяць письмово не висловить своє бажання припинити дію Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не буде стосуватися діяльності, яка здійснюється відповідно до неї, розпочатої, але незавершеної до припинення її дії, якщо Сторони не домовляться про інше.

Стаття 14

Угоду укладено у місті Києві "05" жовтня 2005 року у трьох  примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами.

У випадку виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди, текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

Голова
Рахункової палати України

 

Державний контролер
Литовської Республіки

 

Валентин  Симоненко

Раса  Будбергіте

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України