16 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2008 рік
01.07.2008

 

 

ВИСНОВОК
щодо виконання Державного бюджету України
за перший квартал 2008 року

 

Київ 2008

 

 

Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2008 року підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати.

Рахункова палата України, 2008.

 

Відповідальний за випуск головний контролер - директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.

 

© Рахункова палата України.

Матеріал офіційний.

При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

 

Зміст

І. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності

ІІ. Доходи державного бюджету

ІІІ. Видатки державного бюджету

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

 

Відповідно до вимог Закону України "Про Рахункову палату" Колегія Рахункової палати розглянула та затвердила постановою від 11 червня 2008 року № 13-6 Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2008 року.

Висновок Колегії Рахункової палати підготовлено на підставі квартального звіту про виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та зведеного бюджету станом на 1 квітня 2008 року, поданого Державним казначейством 05.05.2008 за № 13-04-1/386-7064, а також звітних та інформаційно-аналітичних даних Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, головних розпорядників бюджетних коштів тощо.

 

І. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності

1.1. У першому кварталі 2008 року приріст реального валового внутрішнього продукту склав 6 відс., що майже у півтора раза нижче відповідного минулорічного показника -
8,9 відс. (діаграма 1). Уповільнення ділової активності відбулося за більшістю основних видів економічної діяльності.

Діаграма 1. Індекси реального ВВП

(кумулятивно, до відповідного періоду попереднього року)

У переробній промисловості, яка забезпечує майже чверть валової доданої вартості, виробництво сповільнилося з 15,7 відс. у січні-березні минулого року до 9 відс. або в 1,7 раза. Низхідну динаміку, насамперед, зумовило скорочення обсягів виробництва продуктів нафтоперероблення (на 32,8 відс.) через недопоставки сировини. У цілому, за перший квартал поточного року приріст обсягів промислового виробництва склав 7,8 відс., що менше минулорічного показника (12,9 відс.) в 1,6 раза.

У сільському господарстві приріст валової доданої вартості, відповідно, знизився з 4,8 до 0,4 відс. або в 12 разів. У будівництві виробництво скоротилося на 1 відс., тоді як у відповідному періоді минулого року зросло на 14,3 відсотка.

Стан виконання основних прогнозних макроекономічних показників, врахованих при затвердженні Державного бюджету України на 2008 рік, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України

№ з/п

Показники

2007 рік січень-березень фактично

2008 рік

враховано при затвердженні державного бюджету

січень-березень фактично

відхилення від:

січня-березня 2007 року

врахованого при затвердженні державного бюджету

1.

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

 

 

 

номінальний, млрд. грн.

137,6

889,4

189,8

+52,2

-699,6

 

реальний, у відс. до відповідного періоду попереднього року

108,9

106,8

106,0

-2,9

-0,8

2.

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року, відс.

101,3

109,6

109,7

+8,4

+0,1

3.

Індекс цін виробників промислової продукції до грудня попереднього року, відс.

101,6

115,5

112,4

+10,8

-3,1

4.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, млрд. грн.

10,8*

136,5

15,0*

+4,2

-121,5

5.

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. грн.

15,9*

193,8

21,4*

+5,5

-172,4

6.

Збиток збиткових підприємств, млрд. грн.

5,1*

57,3

6,4*

+1,3

-50,9

7.

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млрд. дол.

- 1,6

- 7,5

-4,1

-2,5

+3,4

8.

Експорт товарів та послуг, млрд. дол.

13,4

76,6

17,2

+3,8

-59,4

9.

Імпорт товарів та послуг, млрд. дол.

15,0

84,1

21,3

+6,3

-62,8

* січень-лютий

 

1.2. Впродовж звітного періоду сформувалася висхідна траєкторія економічного зростання. Приріст реального ВВП, порівняно з відповідним періодом минулого року, у січні становив 4,9 відс., січні-лютому - 5,8 відс., січні-березні - 6 відсотків.

Позитивну динаміку розвитку економіки обумовило прискорене зростання валової доданої вартості у торгівлі (на 14,7 відс.), переробній промисловості (9 відс.), транспорті (8,7 відс.), а також фіскального навантаження.

Зокрема, обсяги роздрібного товарообороту підвищилися на 28 відс., що більше аналогічного торішнього показника на 1,6 відс. пункта. Обсяги вантажо- та пасажирообігу, відповідно, збільшилися на 10,1 та 5,2 відс., що перевищило відповідні показники минулого року на 8,3 та 4,3 відс. пункта. Чисті податки на продукти у січні-березні поточного року, порівняно з відповідним періодом минулого року, реально зросли на 7,6 відсотка.

 

1.3. Економічне зростання супроводжувалось як збільшенням фінансових результатів рентабельно працюючих підприємств, так і нарощуванням збитковості значної кількості суб'єктів господарювання. При цьому темп приросту збитків перевищив зростання прибутків на 5,5 відс. пункта.

Обсяги одержаних збитків у січні-лютому поточного року, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли до 6,4 млрд. грн. або на 40,1 відсотка. Збитково працювала понад третина загальної кількості підприємств (34,5 відсотка). Середній показник за кількістю збиткових підприємств перевищено у транспорті (43,1 відс.), будівництві (41,6 відс.), промисловості (37,7 відсотка). Найбільше збитків одержали підприємства промисловості - 2,8 млрд. грн. або 44,9 відс. загального обсягу, що в наступні податкові періоди може завдати втрат бюджету до 0,7 млрд. гривень.

Водночас обсяги прибутків рентабельних підприємств збільшилися до 21,4 млрд. грн. або на 34,6 відсотка. Зокрема, підприємства промисловості і транспорту, а також фінансові установи збільшили одержані прибутки до 16,4 млрд. грн., що склало більш, ніж три чверті загального обсягу.

 

1.4. У першому кварталі поточного року інфляційні процеси суттєво посилилися і слугують головним фактором макроекономічної нестабільності. Інфляція склала 109,7 відс. і перевищила урядовий річний прогноз (109,6 відс.), набувши, за винятком 2000 року, найвищого значення за цей період з 1997 року. За експертною оцінкою Рахункової палати, за умов збереження рівня щомісячної інфляції, приріст споживчих цін у грудні поточного року до грудня минулого року досягне 30 відсотків.

1.4.1. У січні ціни на споживчому ринку, порівняно з попереднім місяцем, підвищилися на 2,9 відс., лютому - на 2,7 відс., березні - на 3,8 відс., відповідно. При цьому березневе зростання виявилося в 19 разів вищим, ніж у відповідному періоді минулого року (0,2 відсотка). Взагалі, сім місяців поспіль, починаючи з вересня 2007 року, інфляція перевищувала двопроцентний поріг. Прискорення цінової динаміки на споживчому ринку обумовлено рядом внутрішніх та зовнішніх чинників.

Інфляційний тренд у звітному періоді формувався під впливом зростання цін на продукти харчування, які, у загальній структурі споживання домашніх господарств, займають більше половини (діаграма 2). З початку року вартість таких продуктів підвищилася на 14,4 відс., а за рік (березень до березня минулого року) - в 1,4 раза, що, зокрема, пов'язано із подорожчанням імпортованих продовольчих товарів. Так, за експертною оцінкою Рахункової палати, при незмінних фізичних обсягах імпорту продовольства, їх вартісні поставки у березні поточного року, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, збільшилися майже у півтора раза.

Діаграма 2. Індекси споживчих цін та цін на продукти харчування
у 2007-2008 роках
(до попереднього місяця)

Значну роль в інфляційних процесах відігравали макроекономічні дисбаланси, пов'язані з неадекватністю динаміки зростання доходів населення та економічного розвитку. Приріст реальних грошових доходів населення за січень-березень поточного року склав 19,8 відс. і у 3,3 раза перевищив приріст валового внутрішнього продукту. Як наслідок, підвищення доходів домашніх господарств не мало відповідного товарного забезпечення і задовольнялося за рахунок імпорту.

Стимулюючими чинниками для цінового тренду споживчого ринку також стали зростання обсягів кредитів, наданих фізичним особам, обумовлене інфляційними очікуваннями, та здійснення заходів щодо компенсації громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень. Так, кредитування населення за січень-березень поточного року зросло до 22,4 млрд. грн. або на 14,4 відс., тоді як у відповідному періоді минулого року до 10,8 млрд. грн. або на 13,8 відсотка. Вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР у першому кварталі поточного року виплачено 4,3 млрд. грн. компенсаційних коштів.

Додатковий інфляційний тиск створювало зростання цін виробників промислової продукції. Індекс цін виробників промислової продукції у грудні минулого року до грудня попереднього року становив 123,3 відсотка. У березні поточного року до грудня минулого року ціни підвищилися на 12,4 відсотка. Значно зросли ціни виробників продукції енергоємних галузей промисловості. Зокрема, підвищення цін у хімічному виробництві склало 18,6 відс., що вдвічі вище відповідного рівня минулого року (8,9 відс.); у металургійному виробництві - 18,3 відс. або вище у 3,5 раза (торік - 5,3 відсотка).

Одним із факторів подорожчання промислової продукції стало зростання з початку поточного року ціни на імпортований природний газ до 179,5 дол. з попередніх 130 дол. за тис. куб. метрів. В результаті, урядовою постановою від 19.12.2007 № 1401 унормовано збільшення граничного рівня ціни на газ для промислових споживачів з 720 до 934,7 грн. за тис. куб. м (без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання та витрат із зберігання). Вказаним документом для промислових споживачів також удвічі збільшено ставку збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ.

Певною мірою прискорення інфляційної динаміки зумовлено неоптимальною структурою економіки. Так, промислове зростання забезпечувалося галузями, діяльність яких обмежено пов'язана з наповненням внутрішнього ринку споживчими товарами. Зокрема, у загальних обсягах реалізованої промислової продукції частка харчової і легкої промисловості, а також оброблення деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності становила тільки 16 відсотків.

Крім того, у загальних обсягах реалізованої продукції майже третину займають монополізовані ринки та ринки з ознаками домінування. Найбільш монополізованими є ринки послуг житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та продовольчих товарів, що надаються сільгоспвиробникам. Споживча інфляція формувалася під впливом монополізованих ринків нафтопродуктів, соняшникової олії та ринків послуг житлово-комунального господарства, передусім водопостачання та водовідведення. Внаслідок антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання на зазначених ринках ціни на паливно-мастильні матеріали у березні до грудня минулого року підвищилися на 9 відс., а до березня, тобто за останні дванадцять місяців, - у півтора раза. Водночас ціни на олію, відповідно, зросли на 26,7 відс. та у 2,2 раза, водопостачання подорожчало на 7,3 та 14,8 відсотка.

Відхилення між фактичним і прогнозованим рівнем інфляції, за експертною оцінкою Рахункової палати, дозволило збільшити надходження до бюджетів у звітному періоді, орієнтовно, на 700 млн. гривень. Водночас подорожчання товарів та послуг призвело до реального зниження затверджених бюджетних призначень.

1.4.2. Незважаючи на високі інфляційні очікування, які сформувалися у минулому році, Уряд зволікав із упровадженням антиінфляційних заходів.

План антиінфляційних заходів затверджено спільно Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Національним банком лише у березні поточного року і, згідно з дорученням Прем'єр-міністра України від 05.03.2008 № 11434/3/1-08, направлено центральним та місцевим органам виконавчої влади для забезпечення відповідного виконання.

Безпосередньо Урядом прийнято ряд рішень щодо адміністративних заходів з питань ціноутворення. Зокрема, для стабілізації цін на хліб масових сортів Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 13.02.2008 № 55, якою до переліку об'єктів державного цінового регулювання відніс борошно пшеничне або суміші пшениці й жита і затвердив Порядок поставки та використання борошна, виробленого із зерна з державного продовольчого резерву та державного матеріального резерву, для виготовлення хліба масових сортів. Однак застосовані регуляторні заходи не призвели до зниження цін. У березні, порівняно з лютим, хліб і хлібобулочні вироби подорожчали на 3,1 - 4,1 відсотка.

Наприкінці першого кварталу постановами від 26.03.2008 № № 276 та 279 Уряд встановив граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на окремі види продовольчих товарів на рівні не вище 15 відс. без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні і затвердив Порядок реалізації цукру з державного продовольчого та матеріального резерву.

1.4.3. Монетарна політика Національного банку призвела до обмеження грошової пропозиції. За звітний період монетарна база зменшилася на 3,9 відс., до 136,4 млрд. грн., а грошова маса збільшилася на 5,1 відс., до 416,2 млрд. гривень. При цьому Основними засадами грошово-кредитної політики на 2008 рік передбачено приріст грошової маси на 30-35 відсотків.

На зменшення монетарної бази вплинули рішення Національного банку щодо підвищення з 1 січня 2008 року розміру облікової ставки з 8 до 10 відс., ставки рефінансування - з 10,1 до 14,7 відс., середньої норми резервування коштів банків - з 2,1 до 2,4 відс., а також розширення діапазону розміру ставок за депозитними сертифікатами - з 0,5 - 5 до 0,5 - 8 відс. (залежно від термінів).

Інфляційний тренд стримувало посилення депозитної активності. Загальний обсяг депозитів у першому кварталі поточного року збільшився на 7,7 відс., до 301,6 млрд. грн., депозити фізичних осіб - на 9,6 відс., до 180,3 млрд. гривень. Проте рівень доларизації зріс на 5,5 відс. і становив 24,05 відс., внаслідок чого внутрішній грошовий обіг суттєво залежав від коливань на світових фінансових ринках і, за умов девальвування долара до євро більше, ніж на 7 відс., посилював інфляційний тиск.

Національним банком у звітному періоді здійснено інтервенції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку, сальдований результат яких склав 250,6 млн. дол., що майже в 4 рази нижче, ніж у відповідному періоді минулого року (995 млн. доларів). Тому, за умов стабільності офіційного курсу на рівні 5,05 грн. за долар, безготівковий та готівковий обмінний курс на валютному ринку коливався в межах від 4,89 до 5,08 грн. за долар.

Коефіцієнт монетизації економіки зменшився з 46,4 відс. до 44,1 відс. або на 2,3 відс. пункта, що свідчить про зниження рівня насиченості економіки грошима і створює ризики щодо уповільнення процесів економічного розвитку.

 

1.5. У першому кварталі поточного року негативне сальдо зовнішньоторговельного обороту платіжного балансу досягло рекордного показника і становило 4,1 млрд. дол. або понад половину прогнозованого річного обсягу (7,5 млрд. доларів). Як і в попередніх роках, платіжний баланс підтримувався за рахунок прямих іноземних інвестицій. Проте їх залучення виявилося недостатнім для повного покриття дефіциту поточного рахунку.

Зростання імпорту товарів і послуг (на 42 відс.) суттєво перевищило прогнозований на рік показник (на 22,6 відс.), а також зростання експорту (на 28,4 відсотка).

Сальдо фінансового рахунку, в цілому, склало 3,4 млрд. дол. і сформовано в основному за рахунок залучення прямих іноземних інвестицій, що менше ніж від'ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу (3,5 млрд. доларів).

За умов погіршення сальдо зовнішньоторговельного балансу, постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 271 продовжено з 31 березня до 30 квітня поточного року квотування експорту зернових культур. Також урядовими постановами від 12.03.2008 № 189 та від 19.03.2008 № 229 введено квотування експорту олії соняшникової та насіння соняшнику за відповідними ліцензіями. Зазначені рішення скасовані Указом Президента України від 28.05.2008 № 481/2008, з одночасним конституційним поданням до Конституційного Суду України, як такі, що суперечать чинному законодавству України, а також її міжнародним зобов'язанням щодо скасування необ?рунтованих експортних обмежень з моменту вступу до СОТ.

 

1.6. В таких економічних умовах загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету в першому кварталі 2008 року становив 48 млрд. 990,9 млн. грн., у тому числі надійшло доходів - 46 млрд. 738 млн. грн., повернуто кредитів - 80,7 млн. грн., запозичено та отримано від приватизації державного майна - 2 млрд. 172,2 млн. гривень.

Видатки державного бюджету проведені в сумі 45 млрд. 534,9 млн. грн., на погашення державного боргу витрачено 1 млрд. 28,2 млн. грн., надано кредитів із державного бюджету в сумі 86,3 млн. гривень.

Залишки коштів державного бюджету зросли на 2 млрд. 710 млн. грн. і на 1 квітня 2008 року складали 13 млрд. 456,3 млн. гривень. При цьому залишки коштів загального фонду державного бюджету скоротилися протягом січня-березня на 634,4 млн. грн., до 5 млрд. 82,6 млн. грн., що, практично, відповідає обсягу оборотної касової готівки на 2008 рік, а спеціального фонду - зросли на 3 млрд. 344,5 млн. грн. або більш, ніж у півтора раза, до 8 млрд. 373,7 млн. гривень. Залишки коштів місцевих бюджетів з початку року зросли на 3 млрд. 195,9 млн. грн. або в півтора раза, з 6 млрд. 181,1 млн. грн. до 9 млрд. 377 млн. гривень. В цілому, залишки коштів державного і місцевих бюджетів збільшилися на 5 млрд. 906 млн. грн. і на 01.04.2008 становили 22 млрд. 833,3 млн. гривень.

 

ІІ. Доходи державного бюджету

2.1. У першому кварталі поточного року, в цілому, доходи державного бюджету склали 46 млрд. 738 млн. грн. або 21,6 відс. планового річного обсягу (215 млрд. 965 млн. гривень). До загального фонду надійшло 37 млрд. 493,8 млн. грн., що на 2 млрд. 957,5 млн. грн. або 8,6 відс. перевищило план січня-березня. До спеціального фонду зараховано 9 млрд. 244,1 млн. грн. або 19,7 відс. плану на рік (46 млрд. 999,3 млн. гривень).

Рівень виконання річного плану доходів, порівняно з відповідним періодом минулого року, у цілому, знизився на 1 відс. пункт. При цьому доходи загального фонду становили 22,2 відс. затвердженого річного обсягу, що на 0,5 відс. пункта перевищило показник січня-березня минулого року (21,7 відсотка). Фактичний рівень виконання запланованого на рік обсягу доходів спеціального фонду виявився на 3,3 відс. пункта нижчим відповідного показника минулого року (23 відсотки).

Виконання державного бюджету за січень-березень поточного року за основними джерелами доходів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Виконання державного бюджету
за доходами

з/п

Показники

Виконано

Відхилення показників 2008 р. від 2007 р.

січень-березень 2007 року

січень-березень 2008 року

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

+ ; -

відс.

+ ; -

відс.

сума

відс. виконання до:

сума

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

плану

річного обсягу

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

33540

26146

106,0

22,5

46738

37494

108,6

22,2

13198

39,3

11348

43,4

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.

Податкові надходження, всього,

23529

21558

107,3

22,0

34468

31594

110,1

22,0

10939

46,5

10036

46,6

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

податок на прибуток підприємств

4950

4811

119,7

18,2

7782

7591

122,7

18,7

2832

57,2

2780

57,8

1.2

податок на додану вартість

13721

13704

104,0

24,1

19916

19830

105,8

23,6

6195

45,1

6126

44,7

1.3

акцизний збір

2317

1462

102,1

20,8

2833

1768

97,7

20,2

516

22,3

306

20,9

1.4

ввізне мито

1818

1087

105,0

20,5

3187

1860

129,8

25,6

1369

75,3

773

71,1

ІІ.

Неподаткові надходження, всього,

8724

3577

100,5

25,2

10467

4465

103,1

25,7

1744

20,0

888

24,8

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

рентна плата

2588

2102

92,2

24,7

2448

2186

97,3

24,9

-140

-5,4

84

4

2.2

додаткові збори на виплату пенсій

1147

-

-

-

1359

-

-

-

211

18,4

-

-

2.3

власні надходження бюджетних установ

2468

-

-

-

3201

-

-

-

733

29,7

-

-

ІІІ.

Доходи від операцій з капіталом

74

51

131,2

37,4

185

110

189,1

45,0

111

150,0

59

115,7

IV.

Офіційні трансферти

969

960

98,7

24,7

1354

1325

91,9

17,7

385

39,7

365

38,0

V.

Цільові фонди

245

-

-

-

264

-

-

-

19

7,8

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. За 43 джерелами доходів загального фонду планові показники перевиконані на 6 млрд. 330,9 млн. грн., а за іншими 24 джерелами - не виконані на 1 млрд. 101,6 млн. гривень. Крім того, у звітному періоді бюджетне відшкодування платникам податку на додану вартість грошовими коштами перевищило запланований обсяг на 2 млрд. 271,8 млн. гривень. Перевиконання запланованих на січень-березень поточного року доходів загального фонду досягнуто, головним чином, за рахунок платежів, що адмініструються Державною митною службою. Водночас Державна податкова адміністрація не забезпечила надходження доходів загального фонду у запланованих обсягах (діаграма 3).

Діаграма 3. Виконання плану надходжень загального фонду державного бюджету

2.2.1. У цілому, до загального фонду державного бюджету надійшло 19 млрд. 350,6 млн. грн. платежів, що контролюються Державною митною службою, 88 відс. яких становили надходження податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів. При цьому плановий обсяг надходжень цього податку перевищено на 31,6 відс. або 4 млрд. 85,4 млн. грн., що склало 90,2 відс. загальної суми перевиконання за митними платежами.

Такі надходження зумовлені, насамперед, обмеженнями щодо використання податкових векселів при сплаті зазначеного податку під час ввезення товарів на митну територію України, встановленими Урядом постановою від 21.11.2007 № 1344 "Про доповнення Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України", а надалі - повною забороною їх застосування.

У лютому поточного року Держмитслужба припинила приймати податкові векселі під час здійснення митного оформлення товарів на підставі статті 63 закону про державний бюджет, якою заборонено у поточному році надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

За експертною оцінкою Рахункової палати, враховуючи питому вагу податкових векселів у загальних надходженнях податку на додану вартість із ввезених товарів минулого року - 26,3 відс., додаткові надходження зазначеного податку за рахунок скасування вексельних розрахунків у січні-березні поточного року, орієнтовно, становили майже 4,5 млрд. грн., що, практично, дорівнювало сумі перевиконання планових обсягів звітного періоду за надходженнями загального фонду, які адмініструються Державною митною службою.

2.2.2. У звітному періоді до загального фонду надійшло 15 млрд. 82,3 млн. грн. платежів, контроль за якими здійснювала Державна податкова адміністрація, що на 1 млрд. 614,6 млн. грн. менше запланованого обсягу.

Надпланове надходження окремих платежів становило 1 млрд. 549,2 млн. гривень. Перевиконання забезпечено, головним чином, за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств, які перевищили план звітного періоду на 1 млрд. 403,8 млн. грн. або 22,7 відсотка.

Водночас на 719,1 млн. грн. або 6,4 відс. не виконано заплановані обсяги надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів, що зумовлено скасуванням вексельних розрахунків при імпорті товарів; на 40,5 млн. грн. або 6 відс. - рентної плати за транзитне транспортування природного газу; на 37,3 млн. грн. або 11,3 відс. - частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності; на 30,1 млн. грн. або 1,8 відс. - акцизного збору із вироблених в Україні товарів тощо.

Зазначені недонадходження, а також перевищення плану відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами на 2 млрд. 271,8 млн. грн. або 42,2 відс., призвели до загального невиконання планових обсягів доходів загального фонду, закріплених за Державною податковою адміністрацією.

За даними Державної податкової адміністрації, на 1 квітня поточного року сума надміру сплачених до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) становила 3 млрд. 564,5 млн. грн., що на 221,1 млн. грн. або 6,6 відс. більше, ніж на 1 січня поточного року. При цьому суми платежів, які надійшли до державного бюджету на звітну дату та будуть нараховані у наступному звітному періоді, становили 3 млрд. 19,9 млн. грн. і, порівняно з 817,2 млн. грн., що обліковувалися на початку року, зросли у 3,7 раза або на 2 млрд. 202,7 млн. гривень.

 

2.3. Проведення відшкодування платникам податку на додану вартість грошовими коштами в обсягах, що в 1,4 раза перевищили заплановані та майже у два рази - показники відповідного періоду минулого року, дозволило скоротити обсяги невідшкодованого податку на 221,4 млн. гривень.

Кабінетом Міністрів України протягом звітного періоду прийнято декілька рішень щодо вдосконалення порядку справляння податку на додану вартість та відшкодування його платникам. Так, Урядом прийняті розпорядження від 23.01.2008 № 146-р "Про проведення перевірки органів державної податкової служби щодо правомірності відшкодування платникам сум податку на додану вартість" та від 06.02.2008 № 262-р "Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість".

Проте на 1 квітня поточного року залишки невідшкодованих платникам сум податку на додану вартість становили 8 млрд. 362,9 грн., що на 564,1 млн. грн. більше, ніж на відповідну дату минулого року (діаграма 4).

Діаграма 4. Обсяги невідшкодованого податку на додану вартість

За перший квартал органами Держказначейства грошовими коштами відшкодовано 7 млрд. 652,2 млн. грн. податку на додану вартість, що на 3 млрд. 564,6 млн. грн. або в 1,9 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому планові обсяги відшкодування звітного періоду перевищили відповідні суми першого кварталу минулого року на 30,6 відс., а фактичне відшкодування перевищило запланований на квартал обсяг на 42,2 відсотка.

За даними Державної податкової адміністрації, до відшкодування платниками податку на додану вартість у січні-березні поточного року заявлено, у цілому, 9 млрд. 629,3 млн. грн. або на 2 млрд. 463,3 млн. грн. та 34,4 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. З урахуванням зменшення заявлених сум за рішеннями податкових органів та невідшкодованого податку на початок року, на 1 квітня платниками заявлено 16 млрд. 409 млн. грн., що на 28,3 відс. або 3 млрд. 617,7 млн. грн. більше, ніж на аналогічну дату минулого року. У цілому, впродовж першого кварталу поточного року платникам податку на додану вартість відшкодовано 8 млрд. 46,1 млн. грн. або у понад 1,6 раза та на 3 млрд. 52,4 млн. грн. більше, ніж у січні-березні минулого року. При цьому темпи зростання обсягів відшкодування (161,1 відс.) перевищили темпи росту заявлених сум (134,4 відс.) на 26,7 відс. пункта.

 

2.4. У січні-березні поточного року у доходах спеціального фонду переважали надходження загальнодержавних податків і зборів, а рівень їх виконання забезпечувався з урахуванням клірингових розрахунків.

У порівнянні з січнем-березнем минулого року частка загальнодержавних податків і зборів у доходах спеціального фонду зменшилася на 2 відс. пункти і становила 61,9 відс. загальної суми, тоді як їх номінальні обсяги зросли на 998,2 млн. грн. або 21,1 відсотка.

Надходження акцизного збору із вироблених в Україні товарів становили 590,4 млн. грн., що на 31,2 млн. грн. або 5 відс. менше, ніж у січні-березні минулого року; акцизного збору із ввезених на територію України товарів - 473,7 млн. грн. (відповідно на 240 млн. грн. або у 2 рази більше); мита на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами, - 1 млрд. 327,2 млн. грн. (на 596,2 млн. грн. або в 1,8 раза більше). Додаткові збори на виплату пенсій у звітному періоді надійшли до спеціального фонду в сумі 1 млрд. 358,7 млн. грн., що на 211,3 млн. грн. або 18,4 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію зараховано в сумі 679 млн. грн., що на 40 млн. грн. або 5,6 відс. менше ніж у січні-березні минулого року.

Також до спеціального фонду державного бюджету зараховано 3 млрд. 201 млн. грн. власних надходжень бюджетних установ, що становило 26,7 відс. обсягу, затвердженого на рік, та 25,5 відс. плану з урахуванням внесених змін. Питома вага власних надходжень бюджетних установ у спеціальному фонді, порівняно із відповідним періодом минулого року, зросла на 1,2 відс. пункта і становила 34,6 відсотка. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, становила 2 млрд. 981,1 млн. грн. або 93,1 відс. загальної суми власних надходжень та 25,9 відс. затвердженого і 24,6 відс. уточненого планового обсягу. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, які складаються з коштів, перерахованих юридичними або фізичними особами для виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, а також благодійних внесків, грантів і дарунків, становили 219,9 млн. грн. або 6,9 відс. загальної суми та склали 46,4 відс. річної планової суми.

У поточному році, відповідно до норм статей 7, 33, 37 та 80 закону про державний бюджет, продовжено проведення клірингових розрахунків через спеціальний фонд державного бюджету, зокрема, для погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР.

Також законом передбачено проведення взаєморозрахунків щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування; компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням.

З цією метою, відповідно до статей 2 та 7 закону про державний бюджет, у доходах спеціального фонду враховується податкова заборгованість житлово-комунальних підприємств, підприємств НАК "Нафтогаз України" та паливно-енергетичного комплексу в частині податку на прибуток підприємств, а також податку на додану вартість. Крім того, до спеціального фонду зараховуються розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України", термін сплати яких наступає у поточному році, за вищезазначеними податками, а також платежами за користування надрами загальнодержавного значення, рентною платою за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні. У цілому, за січень-березень зазначені надходження становили 543 млн. грн. або 5,9 відс. загальної суми доходів спеціального фонду.

 

2.5. Порівняно з відповідним періодом минулого року, доходна частина державного бюджету збільшилася на 13 млрд. 197,9 млн. грн. або 39,3 відс., у тому числі загального фонду - на 11 млрд. 348,3 млн. грн. або 43,4 відс., спеціального фонду - на 1 млрд. 849,6 млн. грн. або 25 відсотків. Проте реальні доходи державного бюджету, обраховані у порівняних умовах з використанням індекса-дефлятора ВВП у розмірі 1,3 раза, збільшилися лише на 4,5 відсотка.

За експертною оцінкою Рахункової палати, номінальне зростання доходів державного бюджету зумовлено, головним чином, економічними чинниками, за рахунок яких надходження, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилися на суму майже 11,7 млрд. грн., що становило майже 90 відс. загального приросту доходів.

Надходження платежів, які справляються при ввезенні товарів на митну територію України і контролюються Державною митною службою, за рахунок приросту товарного імпорту зросли на суму понад 6,5 млрд. грн., у тому числі податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - на 5,1 млрд. гривень.

Поліпшення фінансових результатів підприємницької діяльності суб'єктів господарювання створило умови для збільшення надходжень податку на прибуток підприємств, порівняно з першим кварталом минулого року, на суму майже 2,8 млрд. гривень.

Номінальне зростання валової доданої вартості на 37,8 відс., яке значною мірою зумовлено інфляційними чинниками, сприяло приросту загальних надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на суму понад 2 млрд. гривень.

Збільшення випуску окремих видів підакцизної продукції, зокрема, алкогольних, тютюнових виробів та транспортних засобів, забезпечило зростання надходжень акцизного збору, порівняно з першим кварталом минулого року, на суму понад 200 млн. гривень.

За рахунок адміністративних чинників відбулося збільшення доходів державного бюджету на суму 3 млрд. гривень. Так, зростанню надходжень податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів майже на 2,5 млрд. грн. сприяла заборона застосування податкового векселя при імпорті товарів.

Чергове підвищення розмірів ставок окремих платежів, починаючи з січня поточного року, також зумовило збільшення обсягів доходів державного бюджету. Так, специфічні ставки акцизного збору із вироблених в Україні сигарет з фільтром збільшено з 13 до 14 грн. за тис. штук, адвалорні (у відсотках до обороту з реалізації товару) - з 10 до 12,5 відс., що дозволило отримати до державного бюджету у січні-березні поточного року 90 млн. гривень.

Крім того, зростання сум надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) на 467 млн. грн. забезпечило відповідне збільшення доходів державного бюджету.

 

2.6. У звітному періоді відновилося зростання податкової заборгованості. У цілому, борг за податковими зобов'язаннями платників податків перед бюджетами зріс на 872 млн. грн. або 13,8 відс. і на 01.04.2008 становив 7 млрд. 196,4 млн. грн., з яких 6 млрд. 632,2 млн. грн. - до державного бюджету (діаграма 5).

Діаграма 5. Динаміка податкової заборгованості

Водночас обсяги діючих розстрочень та відстрочень податкових зобов'язань (боргу) перед державним бюджетом становили 6 млрд. 802,6 млн. грн., що на 27,1 відс. або 1 млрд. 449,8 млн. грн. більше, ніж на відповідну дату минулого року, та на 686,9 млн. грн. або 11,2 відс. - на початок року. Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 № 369-р "Про розстрочення податкових зобов'язань НАК "Нафтогаз України", Державній податковій адміністрації доручалося у зв'язку із неврегульованістю питання щодо погашення заборгованості з оплати природного газу, спожитого протягом жовтня-грудня минулого року та січня-лютого поточного року, надавати зазначеній Компанії та її дочірнім компаніям "Укртрансгаз", "Газ України" та "Укргазвидобування" розстрочку із сплати сум зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість за результатами господарської діяльності у жовтні-грудні 2007 року та першому кварталі 2008 року. При цьому на 1 квітня поточного року заборгованість НАК "Нафтогаз України" за податком на прибуток підприємств складала понад 1 млрд. гривень.

У цілому, платники податку на прибуток підприємств заборгували бюджету 2 млрд. 272,7 млн. грн., що на 149,6 млн. грн. або 7 відс. більше, ніж на початок поточного року. Заборгованість за податком на додану вартість впродовж звітного періоду зросла на 7,8 відс. або 206,5 млн. грн. і на 1 квітня становила 2 млрд. 849,3 млн. грн., що склало 39,6 відс. загальної суми податкового боргу.

Заборгованість зі сплати пені за актами перевірок та за несвоєчасне погашення податкових зобов'язань, штрафних санкцій минулих років та відсотків за користування податковим кредитом становила 455 млн. грн. і з початку року зменшилась на 34 млн. грн. або 6,9 відсотка.

Крім того, податковий борг платників щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (з урахуванням позовів минулих років) та прийнято рішення суду про призупинення стягнення на 1 квітня становив 4 млрд. 149,1 млн. грн., що на 521,6 млн. грн. менше, порівняно з початком року.

При цьому впродовж січня-березня поточного року платникам податків списано 1 млрд. 457,7 млн. грн. податкової заборгованості, що на 922,2 млн. грн. або у 2,7 раза більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. У розрізі платежів 90,6 відс. загальної суми списано за податком на додану вартість (693,7 млн. грн.) та податком на прибуток підприємств (626,6 млн. гривень).

 

ІІІ. Видатки державного бюджету

3.1. Упродовж першого кварталу поточного року планові призначення загального фонду за видатками не виконувалися: у січні - на 2 млрд. 92,1 млн. грн. або 16,4 відс., у лютому - на 838,5 млн. грн. або 5,4 відс., у березні - на 272,1 млн. грн. або 1,8 відсотка. У цілому, в звітному періоді видатки загального фонду проведено на суму 39 млрд. 768,4 млн. грн. або 92,5 відс. планових обсягів січня-березня (42 млрд. 971,1 млн. грн.) та 21,3 відс. річного плану (186 млрд. 733,5 млн. гривень).

Виконання планових призначень за основними державними функціями відображено в таблиці 3.

Таблиця 3

Виконання державного бюджету за видатками

з/п

Показники

Виконано

Відхилення показників 2008 р. від 2007 р.

січень-березень 2007 року

січень-березень 2008 року

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

+; -

відс.

+; -

відс.

сума

відс. виконання до:

сума

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

плану

річного обсягу

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

29449

24254

87,9

18,6

45535

39768

92,5

21,3

16086

54,6

15514

в 1,6 р б.

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Загальнодержавні
функції

2955

2826

86,6

16,3

3632

3461

88,2

15,9

677

22,9

635

22,5

2.

Оборона

1291

1186

76,2

16,2

1690

1545

88,6

17,0

399

30,9

359

30,3

3.

Громадський порядок, безпека та судова влада

3214

2797

85,2

19,8

4543

3937

89,5

19,4

1329

41,4

1140

40,8

4.

Економічна діяльність

4258

1982

73,1

15,5

5704

3778

81,8

20,4

1446

34,0

1796

в 1,9 р.б.

5.

Охорона навколишнього природного середовища

175

148

69,9

14,5

247

196

76,4

14,7

72

41,1

48

32,4

6.

Житлово-комунальне господарство

7

7

41,7

1,1

4

4

34,7

0,8

- 3

- 57,1

- 3

- 57,1

7.

Охорона здоров'я

699

525

58,1

10,5

921

728

82,3

11,3

222

31,8

203

38,7

8.

Духовний і фізичний розвиток

240

222

63,6

13,3

344

316

72,8

11,1

104

43,3

94

42,3

9.

Освіта

2828

1780

87,9

19,7

4249

2901

90,7

19,6

1421

50,2

1121

в 1,6 р.б.

10.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

5478

4541

95,1

21,8

12412

11234

98,2

29,7

6934

в 2,3 р.

6693

в 2,5 р.б.

11.

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

8304

8240

97,0

20,5

11789

11668

96,7

21,8

3485

42,0

3428

41,6

 

3.1.1. Порівняно з відповідним періодом минулого року, видатки загального фонду державного бюджету номінально зросли на 15 млрд. 514,3 млн. грн. або в 1,6 раза, а реально, з урахуванням індексу-дефлятора ВВП - 1,3 раза. У першу чергу, зростання обсягів видаткової частини загального фонду державного бюджету обумовлене збільшенням її соціальної складової. Зокрема, внаслідок проведення заходів щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень, підвищення пенсій та допомог, видатки загального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення населення зросли на 6 млрд. 692,3 млн. грн. або в 2,5 раза. Також на 3 млрд. 427,4 млн. грн. або в 1,4 раза зросли обсяги коштів, що передаються місцевим бюджетам, і мають, переважно соціальне спрямування. Видатки на економічну діяльність збільшилися на 1 млрд. 795,9 млн. грн. або в 1,9 раза, з яких 1 млрд. 702,3 млн. грн. - на компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням.

За економічною структурою найбільш значні обсяги видаткової частини загального фонду спрямовано на поточні видатки - 39 млрд. 591,1 млн. грн. або 99,6 відс. (діаграма 6).

Діаграма 6. Структура поточних видатків
загального фонду державного бюджету (у відсотках)

На поточні трансферти органам державного управління направлено 11 млрд. 622,3 млн. грн. або 29,4 відс. загальної суми видатків на поточне споживання; поточні трансферти населенню - 11 млрд. 445 млн. грн. або 28,9 відс.; оплату праці з нарахуваннями - 8 млрд. 631,5 млн. грн. або 21,8 відс.; субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 3 млрд. 181,7 млн. грн. або 8 відсотків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року видатки за вказаними напрямами зросли, відповідно, на 3 млрд. 507,6 млн. грн. або 43,2 відс.; на 6 млрд. 718,6 млн. грн. або в 2,4 раза; на 2 млрд. 590,2 млн. грн. або в 1,4 раза; 1 млрд. 646,6 млн. грн. або в 2,1 раза.

На капітальні видатки використано лише 177,3 млн. грн. або 0,4 відс. проведених видатків, з яких на капітальне будівництво (придбання) - 60,2 млн. грн. або 34 відс.; капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів - 45,3 млн. грн. або 25,5 відс.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 21,5 млн. грн. або 12,1 відс.; реконструкцію та реставрацію житлового фонду, адміністративних та інших об'єктів - 20,2 млн. грн. або 11,4 відс.; капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 15 млн. грн. або 8,5 відсотка.

Упродовж січня-березня поточного року Кабінетом Міністрів України прийнято п'ять розпоряджень про виділення із резервного фонду коштів на суму 28,3 млн. грн., що становить 6 відс. затверджених річних обсягів (470 млн. гривень). На заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, виділено 9,5 млн. грн., з яких використано 2,8 млн. грн. або 29,5 відс., а на інші заходи - 10,8 млн. грн. (з них на умовах повернення - 5,1 млн. грн.), які використано у сумі 10 млн. грн. або 92,2 відсотка.

3.1.2. Недоліки у плануванні Міністерством фінансів та головними розпорядниками видаткової частини загального фонду державного бюджету призвели до необхідності вже в першому кварталі поточного року перерозподіляти річні затверджені обсяги між програмами та коригувати місячні планові призначення.

Упродовж звітного періоду, без урахування резервного фонду, до затверджених річних обсягів видатків внесено 16 змін. Зокрема, Академії медичних наук зменшені асигнування за чотирма бюджетними програмами на загальну суму 135,8 млн. грн. з одночасним їх збільшенням Міністерству охорони здоров'я. Річні планові обсяги Міністерства оборони зменшені на 19,4 млн. грн. з відповідним їх збільшенням Головному управлінню розвідки. В межах загальної суми призначень перерозподілялися асигнування між бюджетними програмами Міністерства фінансів. Крім цього, у зв'язку з прийняттям Урядом рішення щодо виділення з резервного фонду державного бюджету на умовах повернення коштів у сумі 5,1 млн. грн., затверджені законом обсяги видаткової частини загального фонду державного бюджету зменшені на вказану суму, з одночасним збільшенням планових обсягів кредитування. Відповідно, зменшені січневі планові призначення загального фонду державного бюджету. Помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на січень-березень поточного року передбачалося їх виділення в сумі 41 млрд. 526,1 млн. грн. або 22 відс. річних призначень. В аналогічному періоді минулого року вказані показники становили, відповідно, 28 млрд. 134,8 млн. грн. і 21,6 відсотка. Тобто, навантаження порівняно з січнем-березнем минулого року, збільшилося на 0,4 відс. пункта.Упродовж звітного періоду до розпису вносилися зміни, в результаті яких квартальний план збільшено на 1 млрд. 445 млн. грн. і встановлено в сумі 42 млрд. 971,1 млн. гривень. Зміна планових призначень відбулася за рахунок коригування розпису шляхом наближення асигнувань за одними програмами та перенесення їх виконання на наступні звітні періоди за іншими. Так, перенесено видатки щодо обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргу у сумах, відповідно, 50,7 млн. грн. та 37,9 млн. грн.; керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства - 2,2 млн. грн.; стаціонарного медичного обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади в сумі 1,5 млн. грн.; забезпечення особового складу Державної прикордонної служби - 1 млн. гривень.Водночас квартальні планові обсяги, порівняно із затвердженими розписом, збільшено:Міністерству палива та енергетики на компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, на 1 млрд. 95,2 млн. грн. або в 2,2 раза;Міністерству фінансів на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 352,5 млн. грн. або 8,8 відс.;Міністерству внутрішніх справ на створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування - 10,1 млн. грн. або в 3 рази;Міністерству оборони на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки для Збройних Сил - 15 млн. грн., тоді як розписом проведення видатків за вказаною програмою у звітному періоді не передбачалося.

3.1.3. Державне казначейство допускало випадки виділення асигнувань в обсягах, менших за планові призначення першого кварталу на загальну суму 380,6 млн. грн. (без урахування загальнодержавних видатків і видатків з обслуговування боргу).

Так, Міністерству промислової політики на виконання передбачених бюджетних програм виділено асигнувань на 75,4 млн. грн. менше плану, Міністерству освіти і науки - 61,7 млн. грн., Державному комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду - 42 млн. грн.; Міністерству охорони здоров'я - на 34,8 млн. грн.; Національному космічному агентству - 33,8 млн. грн.; Міністерству аграрної політики - 32,4 млн. гривень.

3.1.4. Окремі головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили повного розподілу виділених асигнувань (без урахування загальнодержавних видатків та видатків на обслуговування боргу), і, як наслідок, на виконання бюджетних програм не направлено 310,2 млн. гривень.

Зокрема, Міністерством оборони не направлено 88,8 млн. грн. або 5,2 відс. виділених асигнувань; Міністерством аграрної політики - 55,4 млн. грн. або 4,3 відс.; Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту - 45,8 млн. грн. або 26,3 відс.; Державною судовою адміністрацією - 23,6 млн. грн. або 4,8 відс.; Національною академією наук - 21,2 млн. грн. або 5,2 відсотка.

3.1.5. Без урахування видатків на обслуговування боргу, трансфертів місцевим бюджетам та резервного фонду державного бюджету, в запланованих обсягах проведені видатки лише за 27 бюджетними програмами на загальну суму 11 млрд. 764,8 млн. грн. або 39,1 відс. планових призначень.

У повному обсязі, зокрема, проведено видатки на:

дотацію Пенсійному фонду для виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці (6 млрд. 389,7 млн. грн.);

заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень (4 млрд. 352,5 млн. грн.);

державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань з повернення бюджетних позик, а також погашення простроченої заборгованості за електричну енергію (588 млн. гривень).

3.1.6. В обсягах, менше планових проведено видатки за 520 бюджетними програмами на суму 15 млрд. 658,3 млн. грн. або 52 відс. плану (без урахування видатків з обслуговування боргу, міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам та резервного фонду державного бюджету).

У найбільших обсягах планові призначення не виконані:

Міністерством палива та енергетики - 299,3 млн. грн. або 14,9 відс., з них на компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, - 289,9 млн. грн. або 14,5 відс.;

Міністерством оборони - 190,2 млн. грн. або 11,2 відс., з них утримання особового складу Збройних Сил - 58,4 млн. грн. або 4,8 відс.; реформування та розвиток Збройних Сил - 50,2 млн. грн. або 51,5 відс.; медичне лікування, реабілітацію та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил - 28,9 млн. грн. або 27,8 відс.;

Міністерством праці та соціальної політики - 172,3 млн. грн. або 27,7 відс., з них забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації - 57,1 млн. грн. або 95,6 відс.; компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 27,1 млн. грн. або 19,8 відс.; забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями - 26,9 млн. грн. або 79,3 відс.; санаторно-курортне оздоровлення інвалідів - 8,5 млн. грн. або 48,6 відс.;

Міністерством освіти і науки - 158,6 млн. грн. або 6,5 відс., з них підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації - 30,6 млн. грн. або 3 відс.; підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах - 30,5 млн. грн. або 4,8 відс.; підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації - 19,3 млн. грн. або 6,5 відс.;

Міністерством аграрної політики - 159,9 млн. грн. або 12 відс., з них бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва - 65,1 млн. грн. або 17,8 відс.; селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу - 13,6 млн. грн. або 68,1 відс.; підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації - 12,8 млн. грн. або 12,7 відс.; підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації - 11,8 млн. грн. або 11,8 відс.; організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу - 8,2 млн. грн. або 16,4 відс.;

Міністерством фінансів - 142,9 млн. грн. або 2,1 відс., з них керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства - 44,2 млн. грн. або 5,2 відс.; керівництво та управління у сфері фінансів - 34,4 млн. грн. або 12,5 відс.; керівництво та управління у сфері митної служби - 20 млн. грн. або 6,4 відс.; керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів - 17,4 млн. грн. або 16,5 відс.;

Державною судовою адміністрацією - 133,4 млн. грн. або 27 відс., з них на здійснення правосуддя місцевими судами - 75 млн. грн. або 27,5 відс.,

Міністерством внутрішніх справ - 86,6 млн. грн. або 5 відс., з них забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорону громадського порядку - 37,6 млн. грн. або 2,9 відсотка.

3.1.7. За наявності планових призначень (без урахування видатків з обслуговування боргу, трансфертів місцевим бюджетам та резервного фонду державного бюджету) не розпочато використання коштів за 146 бюджетними програмами на суму 495,3 млн. грн. або 1,6 відс. квартального плану.

Зокрема, не проводились видатки:

Міністерством аграрної політики - за 14 бюджетними програмами на загальну суму 91,8 млн. грн. або 6,9 відс. планових призначень звітного періоду, з них здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів - 33 млн. грн.; здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку, - 15,8 млн. грн.; селекція в рослинництві - 13 млн. грн.;

Державним управлінням справами - за 11 бюджетними програмами на суму 11,7 млн. грн. або 6,8 відс. плану, з них відновлення у державній власності будівель і споруд пансіонату "Гліцинія" - 4 млн. грн.; створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" - 2 млн. грн.;

Міністерством економіки - за 11 бюджетними програмами на суму 4,7 млн. грн. або 9,5 відс. плану, з них 2,3 млн. грн. - гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими;

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - за 9 бюджетними програмами на суму 10,1 млн. грн. 1,5 відс. плану, з них внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР - 4,6 млн. грн.; заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС - 2,7 млн. грн.;

Міністерством промислової політики - за 8 бюджетними програмами на суму 78,2 млн. грн. або 76,9 відс. плану, з них виконання заходів Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року, в тому числі через механізм здешевлення кредитів, - 67 млн. грн.; утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, - 4 млн. грн.;

Міністерством культури і туризму - за 8 бюджетними програмами на суму 2,8 млн. грн. або 1,3 відс. плану, з них заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованої молоді - 1,4 млн. гривень.

3.1.8. У першому кварталі поточного року головними розпорядниками бюджетних коштів не забезпечено виконання окремих захищених статей.

З початку року видатки за захищеними статтями, затвердженими статтею 29 закону про державний бюджет, проведено в сумі 33 млрд. 166,1 млн. грн. або 24 відс. річних призначень (138 млрд. 336,5 млн. грн.), у тому числі: поточні трансферти органам державного управління - 11 млрд. 622,3 млн. грн. (23,4 відс.), поточні трансферти населенню - 11 млрд. 445 млн. грн. (30,1 відс.), оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями - 8 млрд. 631,5 млн. грн. (21 відс.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 545,5 млн. грн. (25,5 відсотка).

Вкрай незадовільно використовувалися кошти за видатками, які визначені захищеними. Так, Міністерством праці та соціальної політики на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації використані лише 2,6 млн. грн. або 4,4 відс. планових призначень (59,7 млн. грн.); Міністерством оборони із виділених 97,5 млн. грн. на реформування та розвиток Збройних Сил освоєно 47,2 млн. грн. або 48,5 відс., а кошти, виділені Міністерству промислової політики та Національному космічному агентству на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, в сумі 3,7 млн. грн., взагалі не використовувалися.

Протягом січня-березня поточного року кошти на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки використані в сумі 573,2 млн. грн. або 83,8 відс. направлених асигнувань та 14 відс. річних призначень; на розвідувальну діяльність - 121,9 млн. грн. або 90,9 відс. та 17,6 відсотка.

Державним казначейством не в повній сумі направлено кошти за захищеними видатками на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців. На зазначену ціль спрямовано 71 млн. грн. або 83,1 відс. планових призначень, з яких використано 59,6 млн. грн. або 84 відс. направлених асигнувань та 11,5 відс. річних призначень. Взагалі на зазначену мету не виділялися кошти Службі безпеки - 7 млн. грн., Національному космічному агентству - 4 млн. грн., Головному управлінню внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ - 3,4 млн. гривень.

 

3.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету проведені в сумі 5 млрд. 766,5 млн. грн. або 12,6 відс. затверджених річних обсягів (45 млрд. 633,4 млн. грн.) та 62,4 відс. відповідних надходжень (9 млрд. 244,2 млн. гривень).

3.2.1. Порівняно з першим кварталом минулого року, обсяги проведених видатків спеціального фонду державного бюджету збільшилися на 571,4 млн. грн. або 11 відсотків. При цьому їх частка в загальній сумі видатків державного бюджету зменшилася на 4,9 відс. пункта і склала 12,7 відсотка.

Зокрема, видатки на освіту зросли на 300,8 млн. грн. або 28,7 відс.; соціальний захист та соціальне забезпечення - на 242 млн. грн. або 25,8 відс.; громадський порядок, безпеку та судову владу - на 189 млн. грн. або 45,3 відс., а видатки на економічну діяльність зменшилися на 349,6 млн. грн. або 15,4 відсотка.

У січні-березні поточного року кошти спеціального фонду найбільше спрямовувалися на проведення видатків за програмами Пенсійного фонду - 1 млрд. 128,8 млн. грн. або 19,6 відс. їх загального обсягу; Державної служби автомобільних доріг - 1 млрд. 50 млн. грн. або 18,2 відс.; Міністерства освіти і науки - 967,7 млн. грн. або 16,8 відс.; Міністерства внутрішніх справ - 502,8 млн. грн. або 8,7 відс.; Міністерства вугільної промисловості - 433,1 млн. грн. або 7,5 відс.; Міністерства палива та енергетики - 307,1 млн. грн. або 5,3 відсотка.

У структурі спеціального фонду значними залишилися видатки на економічну діяльність - 33,4 відс.; освіту - 23,4 відс.; соціальний захист та соціальне забезпечення - 20,4 відс.; громадський порядок, безпеку та судову владу -10,5 відс. (діаграма 7).

Діаграма 7. Структура спеціального фонду державного бюджету
за функціональною класифікацією (у відсотках)

За економічною класифікацією переважну частину коштів спеціального фонду державного бюджету (5 млрд. 224 млн. грн. або 90,6 відс. загального обсягу) спрямовано на поточні видатки, що на 693,2 млн. грн. або 15,3 відс. більше, ніж у січні-березні минулого року. На капітальні видатки направлено лише 542,5 млн. грн. або 9,4 відс. загального обсягу спеціального фонду, що на 121,8 млн. грн. або 18,3 відс. менше, ніж у першому кварталі минулого року. 3.2.2. У звітному періоді збереглася практика минулих років щодо здійснення видатків спеціального фонду в обсягах, менших від наявних ресурсів, які були джерелом їх проведення, а за окремими бюджетними програмами використання коштів взагалі не розпочиналося.

Протягом першого кварталу неповністю використовувалися кошти від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що надійшли в сумі 679 млн. гривень. З урахуванням невикористаного на початок року залишку вказаного збору в сумі 212 млн. грн., який планувалося спрямувати на державну підтримку вугледобувних підприємств, загальний ресурс коштів спеціального призначення за вказаним джерелом становив 891 млн. грн. або 74 відс. обсягів, передбачених бюджетним розписом державного бюджету (1 млрд. 200 млн. гривень). Однак головні розпорядники не забезпечили використання наявних коштів, зокрема:

Міністерством вугільної промисловості на виконання 3 бюджетних програм спрямовано лише 432,9 млн. грн. або 39,7 відс. призначень звітного періоду (1 млрд. 91,1 млн.  грн.);

Міністерством палива та енергетики - на будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, магістральних, гірських, сільських ліній електропередачі, підстанцій, теплоелектроцентралей, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (82,6 млн. грн.);

Міністерством з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (4 млн. гривень).

До Фонду соціального захисту інвалідів надійшло 85,6 млн. грн., однак видатки на соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів проведені в сумі 12,3 млн. грн. або 29,2 відс. планових обсягів звітного періоду (42 млн. грн.);

Національним космічним агентством не розпочато проведення видатків на заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (планові призначення звітного періоду - 19,9 млн. гривень).

Традиційно, не в повних обсягах використовувалися кошти збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що надійшли в сумі 184,1 млн. гривень. Зокрема, Міністерством охорони навколишнього середовища не розпочато виконання семи бюджетних програм на суму 66,1 млн. грн.; Національним космічним агентством - однієї програми на суму 25,3 млн. грн.; Міністерством промислової політики - однієї бюджетної програми на суму 5,3 млн. гривень.

Міністерством охорони навколишнього природного середовища видатки на розвиток мінерально-сировинної бази проведені в сумі 61,5 млн. грн., хоча відповідні надходження збору за геологорозвідувальні роботи становили 99 млн. гривень. Міністерством аграрної політики планувалося за двома бюджетними програмами провести видатки, пов'язані із закладенням і наглядом за молодими садами, виноградниками та ягідниками і державною підтримкою хмелярства на загальну суму 105,1 млн. гривень. За умов надходження коштів відповідного збору в сумі 99,2 млн. грн., вказані бюджетні програми не виконувалися.

 

3.3. Як і в попередні роки, бюджетне кредитування здійснювалося неефективно. Рівень надання та повернення кредитів залишався низьким.

3.3.1. У звітному періоді повернуто кредитів до державного бюджету в сумі 78,7 млн. грн. або 5 відс. річного обсягу (1 млрд. 567,6 млн. гривень). У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг повернення кредитів зменшився на 34,8 млн. грн. або 0,8 відс. пункта.

Бюджетним розписом передбачалося акумулювати у січні-березні поточного року до державного бюджету кредитів на суму 250 млн. грн. або 15,9 відс. річного обсягу, в тому числі до загального фонду - 21,5 млн. грн. та спеціального - 228,5 млн. гривень.

Фактично до загального фонду надійшло 25,9 млн. грн. або 120,5 відс. плану. Запланований обсяг повернення кредитів перевиконано на 4,4 млн. грн., що обумовлено надплановим поверненням позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, - до державного бюджету надійшло 23,7 млн. грн., що більше запланованих обсягів на 4,8 млн. грн. або 25,4 відсотка.

До спеціального фонду державного бюджету повернуто кредитів на суму 54,8 млн. грн. або 24 відс. обсягу, передбаченого бюджетним розписом (228,5 млн. гривень). План звітного періоду не виконано на 173,7 млн. гривень.

3.3.2. Не забезпечено виконання бюджетних програм в частині надання кредитів з державного бюджету. Кредитування проведено в сумі 86,2 млн. грн., що становило 2,5 відс. річного плану (3 млрд. 382,3 млн. гривень). Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг надання кредитів зменшився на 114,1 млн. грн. або 2,8 відс. пункта.

За рахунок загального фонду державного бюджету передбачалося надати кредитів у сумі 26,4 млн. грн. або 5 відс. річного плану. Фактично спрямовано на кредитування 20,3 млн. грн. або 76,9 відс. плану звітного періоду та 3,9 відс. річного плану. Невиконання планових показників зумовлено низьким рівнем (32,3 відс.) надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. При плані 9,1 млн. грн. на кредитування спрямовано 2,9 млн. гривень.

Кредитування із спеціального фонду державного бюджету проведено в обсягах, значно менших за планові та наявні ресурси. Бюджетним розписом передбачалося надати кредитів у сумі 684,5 млн. грн. або 23,9 відс. річного обсягу. Фактично спрямовано на кредитування 66 млн. грн. або 9,6 відс. плану на звітний період та 2,3 відс. річного обсягу.

Окремими головними розпорядниками бюджетних коштів програми з державного кредитування не виконувалися при наявності бюджетних ресурсів або виконані в обсягах, значно менших від ресурсів, які надійшли для їх проведення. Зокрема, повернення кредитів сільськими забудовниками становило 3,6 млн. грн., проте Міністерством аграрної політики рекредитування за вказаною бюджетною програмою взагалі не здійснювалося. Повернуто кредитів, наданих фермерським господарствам, на суму 0,6 млн. грн., однак кредити на вказані цілі також не надавалися. При наявних ресурсах (32,1 млн. грн.), не проводилося кредитування операцій з фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки. З 7,9 млн. грн., які надійшли до бюджету від повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву спрямовано на подальше кредитування тільки 0,4 млн. гривень.

 

3.4. Виділення бюджетних коштів у обсягах менше фактичної потреби, прорахунки в управлінні наявними ресурсами, недостатній контроль за їх використанням спричинили зростання на 561,4 млн. грн. або в 1,8 раза загального обсягу кредиторської заборгованості за видатками з основної діяльності установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, яка на 01.04.2008 становила 1 млрд. 242,8 млн. гривень.

Кредиторська заборгованість з основної діяльності в частині видатків загального фонду державного бюджету збільшилася з початку року на 455 млн. грн. або в 2 рази і на 1 квітня поточного року становила 891,5 млн. грн., у тому числі прострочена - 200,3 млн. грн. або 22,5 відсотка.

За економічною класифікацією найбільше зростання кредиторської заборгованості допущено за поточними видатками - на 415,4 млн. грн. або в 2 рази, у тому числі дослідження і розробки, видатків державного (регіонального) значення - 113,2 млн. грн. або в 20 разів (з неї прострочена - 6,6 млн. грн.), оплата праці працівників бюджетних установ - 128,4 млн. грн. або в 84 раза (2 млн. грн.), субсидії та поточні трансферти підприємствам - 67,1 млн. грн. або в 49 разів (8,5 млн. гривень). Зросла заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв з 11,3 млн. грн. до 58 млн. грн., у тому числі прострочена - 20,3 млн. грн. або 35 відсотків.

Значні обсяги заборгованості рахувалися в Міністерстві освіти і науки - 198,1 млн. грн. або 22,2 відс. загального обсягу, Міністерстві оборони - 138,1 млн. грн. або 15,5 відс., Міністерстві аграрної політики - 58,2 млн. грн. або 6,5 відс., Міністерстві внутрішніх справ - 43,5 млн. грн. або 4,9 відс. та майже 42 млн. грн. або 4,7 відс. у Міністерстві охорони здоров'я і Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту. Лише Міністерство праці та соціальної політики зменшило з початку року кредиторську заборгованість на 24,4 млн. грн. або 15,6 відс., але її загальні обсяги на 01.04.2008 становили 131,7 млн. гривень.

Кредиторська заборгованість з основної діяльності в частині видатків спеціального фонду державного бюджету зросла на 106,4 млн. грн. або 43,5 відс. (з 244,8 млн. грн. до 351,2 млн. грн.), і на 1 квітня становила 351,2 млн. грн., з якої прострочена - 132 млн. грн. або 37,6 відсотка.

За економічною структурую найбільші суми кредиторської заборгованості допущено при проведенні поточних видатків - 247 млн. грн. або 70,3 відс. загального обсягу (з неї прострочена - 100,4 млн. гривень.

 

3.5. Внаслідок непроведення дієвих заходів щодо повернення дебіторської заборгованості минулих років, а також продовження практики попередньої оплати закупівель товарів, робіт і послуг та нерівномірного фінансування впродовж звітного періоду діяльності розпорядників вказана заборгованість зросла на 373,6 млн. грн. або 10,8 відс. і на 1 квітня становила 3 млрд. 819,1 млн. гривень.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ і організацій з основної діяльності в частині загального фонду збільшилася з початку року на 155,9 млн. грн. або 6 відс. і на 1 квітня 2008 року становила 2 млрд. 741,2 млн. грн., з неї прострочена - 636,8 млн. грн. або 23,2 відсотка.

Збільшення дебіторської заборгованості відбулося лише за поточними видатками на 763,8 млн. грн. або в 2 рази (з 727,7 млн. грн. до 1 млрд. 491,5 млн. грн.), а за капітальними видатками, навпаки, відбулося зменшення заборгованості - на 607,9 млн. грн. або 33,4 відс. (з 1 млрд. 820 млн. грн. до 1 млрд. 212,1 млн. гривень).

Суттєво зменшили дебіторську заборгованість Міністерство охорони здоров'я - на 221,6 млн. грн. або в 2 рази, Міністерство оборони - 169,5 млн. грн. або 34 відс., Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - 103,7 млн. грн. або 29,4 відс., Міністерство вугільної промисловості - 79,8 млн. грн. або в 3,5 раза. У той же час, найбільш вагоме зростання відбулося у Міністерстві палива та енергетики - на 995,3 млн. грн. або більш ніж у 600 разів і на 01.04.2008 дебіторська заборгованість становила 996,9 млн. грн. або 36,4 відс. загального обсягу заборгованості.

В частині видатків спеціального фонду дебіторська заборгованість з основної діяльності, в цілому, збільшилася на 217,7 млн. грн. або 25,3 відс. і на 1 квітня становила 1 млрд. 77,9 млн. грн., з неї 517,5 млн. грн. або 48 відс. - прострочена.

 

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

4.1. Внаслідок перевиконання доходів і неповного проведення запланованих видатків та надання кредитів, державний бюджет у звітному періоді виконано з профіцитом у сумі 1 млрд. 197,5 млн. грн. замість запланованого дефіциту в сумі 8 млрд. 782,5 млн. гривень.

4.1.1. Загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 2 млрд. 269 млн. грн., що в 3,7 раза менше планового розміру.

Згідно із бюджетним розписом у січні-березні поточного року передбачалося виконати загальний фонд з дефіцитом у сумі 6 млрд. 988,2 млн. гривень. У процесі виконання державного бюджету плановий розмір дефіциту було збільшено на 1 млрд. 451,5 млн. грн. і встановлено в сумі 8 млрд. 439,7 млн. гривень.

Скореговані також планові показники фінансування. Зокрема, збільшено обсяг готівкових коштів, що передбачалося залучити у звітному періоді на фінансування загального фонду, на 3 млрд. 966,3 млн. грн., до 5 млрд. 843,7 млн. грн., зменшено обсяг внутрішніх запозичень на 2 млрд. 498,3 млн. грн., до 372,5 млн. грн., тобто, обсягу фактичного запозичення. Зменшення передбаченого бюджетним розписом обсягу внутрішніх запозичень зумовлено недостатньою результативністю проведених розміщень облігацій внутрішньої державної позики.

За умов перевиконання доходів та надходжень від повернення кредитів на 2 млрд. 961,9 млн. грн. або 8,6 відс. і неповного проведення запланованих видатків та надання кредитів на 3 млрд. 208,8 млн. грн. або 7,5 відс., загальний фонд виконано з дефіцитом у сумі 2 млрд. 269 млн. грн., що на 6 млрд. 170,7 млн. грн. менше планового розміру.

У звітному періоді для фінансування державного бюджету передбачалося залучити 9 млрд. 467,9 млн. грн., у тому числі частину залишку готівкових коштів на початок року в сумі 5 млрд. 843,7 млн. грн., державних запозичень - 1 млрд. 883,7 млн. грн., надходжень від приватизації державного майна - 1 млрд. 740,5 млн. гривень. Фактично залучено 3 млрд. 297,2 млн. грн., що менше плану на цей період на 6 млрд. 170,7 млн. грн. або 65,2 відсотка. Від внутрішніх та зовнішніх запозичень надійшло - 1 млрд. 883,7 млн. грн. або 100 відс., залучено частину залишку готівкових коштів - 1 млрд. 198 млн. грн. або 20,5 відс., від приватизації державного майна - 215,5 млн. грн. або 12,4 відсотка.

Показники дефіциту і фінансування загального фонду державного бюджету наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Фінансування загального фонду державного бюджету

з/п

Показники

Виконано у січні-березні 2007 року

2008 рік

план на:

виконано у січні-березні

відхилення від:

рік

січень-березень

січня-березня

2007 року

плану на січень-березень 2008 року

сума

відс.

сума

відс.

І.

ДЕФІЦИТ (-) / ПРОФІЦИТ (+)

1912

-17923

-8440

-2269

-4181

-

6171

-73,1

 

(ряд. 1.1 - ряд. 1.2 - ряд. 1.3 + ряд. 1.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Доходи

26145

168966

34536

37494

11349

43,4

2958

8,6

1.2

Видатки

24254

186734

42971

39768

15514

64,0

-3203

-7,5

1.3

Надання кредитів

38

523

26

20

-18

-46,3

-6

-23,1

1.4

Повернення кредитів

59

368

21

26

-33

-56,0

5

20,5

ІІ.

ФІНАНСУВАННЯ

-1912

17923

8440

2269

4181

-

-6171

-73,1

 

(ряд. 2.1 - ряд. 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Фінансування в частині надходжень - всього,

685

23329

9468

3297

2612

в 4,8 р. б

-6171

-65,2

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішні запозичення

-

7776

373

373

373

-

-

-

 

зовнішні запозичення

-

6630

1511

1511

1511

-

-

-

 

надходження від приватизації державного майна

685

8923

1740

215

-470

-68,5

-1525

-87,6

 

зміни обсягів готівкових коштів

-

 

5844

1198

1198

-

-4646

-79,5

2.2

Фінансування в частині витрат - всього,

2597

5406

1028

1028

-1569

-60,4

-

-

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення внутрішнього боргу

428

3615

710

710

282

66,0

-

-

 

погашення зовнішнього боргу

1933

1791

318

318

-1615

-83,5

-

-

 

розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

22

-

-

-

-22

-

-

-

 

зміни обсягів готівкових коштів

214

-

-

-

-214

-

-

-

 

Невиконання плану надходжень від приватизації державного майна та недостатня результативність проведених розміщень облігацій внутрішньої державної позики створюють певні ризики у частині забезпечення фінансування загального фонду державного бюджету та передумови щодо заміщення недонадходжень від приватизації державного майна та внутрішніх запозичень зовнішніми запозиченнями (стаття 11 закону про державний бюджет на 2008 рік), що призведе до зростання зовнішнього державного боргу.

Залишки коштів загального фонду з початку року скоротилися на 634,4 млн. грн. або 11,1 відс., з 5 млрд. 717 млн. грн. до 5 млрд. 82,6 млн. грн. (діаграма 8).

Діаграма 8. Виконання загального фонду державного бюджету
у першому кварталі 2008 року

4.1.2. Як і в попередні роки, приватизаційна політика залишалася невизначеною. В результаті, у першому кварталі поточного року не забезпечено надходження коштів від приватизації державного майна, що створило суттєві ризики фінансування державного бюджету. До державного бюджету надійшло 215,5 млн. грн. зазначених коштів або лише 12,4 відс. планового показника (1 млрд. 741,1 млн. грн.) і 2,4 відс. річного обсягу (8 млрд. 924,1 млн. гривень).

Впродовж останніх семи років приватизаційні процеси здійснювалися відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 № 1723-ІІІ, яка є застарілою, не враховує, зокрема, необхідності встановлення виключних умов щодо механізмів та процедур приватизації об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Перелік господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій яких підлягають підготовці та продажу у 2008 році, затверджено розпорядженнями Уряду від 16.01.2008 № 81-р, від 22.02.2008 № 367-р та від 19.03.2008 № 478-р. В цілому, до переліку включено 397 об'єктів державної власності загальною номінальною вартістю державних пакетів акцій у сумі 5 млрд. 332,9 млн. гривень. Водночас виконання річних обсягів надходжень від приватизації державного майна у сумі 8 млрд. 924,1 млн. грн. заплановано забезпечити в січні-червні поточного року , в основному, за рахунок продажу пакетів акцій ВАТ "Укртелеком" та ВАТ "Одеський припортовий завод", номінальна вартість державної частки у статутному фонді яких становить, відповідно, 3 млрд. 173,6 млн. грн. та 795,1 млн. гривень.

Натомість рішенням Ради Національної безпеки та оборони від 15.02.2008 "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації", затвердженого Указом Президента України від 06.03.2008 № 200, Уряду доручено внести на розгляд Верховної Ради України законопроект Державної програми приватизації та змін до законів з питань приватизації, зокрема, щодо обов'язкового розкриття інформації про потенційних покупців тощо. При цьому до затвердження Державної програми приватизації зазначеним рішенням заборонено роздержавлення підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів. Крім того, встановлена необхідність передбачити у проекті змін до Державного бюджету України на 2008 рік цільове спрямування не менш 50 відс. коштів, одержаних від приватизації державного майна, на фінансування проектів розвитку соціально-економічної інфраструктури, пріоритетних інноваційних та науково-технічних програм, а також на інші витрати, пов'язані з підтримкою підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

4.1.3. Спеціальний фонд державного бюджету виконано з профіцитом у сумі 3 млрд. 466,5 млн. грн. замість запланованого на звітний період дефіциту в розмірі 342,8 млн. гривень.

Законом про державний бюджет на поточний рік граничний річний розмір дефіциту спеціального фонду встановлено в сумі 899,6 млн. гривень. Бюджетним розписом передбачалося виконати спеціальний фонд у звітному періоді з дефіцитом у сумі 342,8 млн. грн., який планувалося профінансувати за рахунок зовнішніх позик на реалізацію інвестиційних проектів у сумі 628,7 млн. грн., невикористаного на початок року залишку коштів збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію - 212 млн. грн., надходжень від приватизації державного майна - 0,6 млн. грн., з урахуванням погашення боргу перед Російською Федерацією - 498,5 млн. гривень.

В результаті здійснення видатків і надання кредитів у менших за планові та наявні ресурси (доходи, надходження від повернення кредитів і позик на реалізацію інвестиційних проектів) обсягах, спеціальний фонд виконано з профіцитом у сумі 3 млрд. 466,5 млн. грн., що спричинило зростання залишків коштів фонду на 3 млрд. 344,5 млн. грн. або 66,5 відс., з 5 млрд. 29,2 млн. грн. до 8 млрд. 373,7 млн. грн. (діаграма 9).

Діаграма 9. Виконання спеціального фонду державного бюджету
у першому кварталі 2008 року

На реалізацію інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, отримано 73 млн. грн. або лише 11,6 відс. плану на перший квартал. Кошти від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми, не надходили.

 

4.2. Впродовж першого кварталу поточного року, в результаті перевищення запозичень над погашенням державного боргу та девальвації гривні до окремих іноземних валют, загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс на 995,6 млн. грн. або 1,1 відс., з 88 млрд. 744,7 млн. грн. до 89 млрд. 740,3 млн. грн., у тому числі зовнішній борг збільшився на 1 млрд. 333,3 млн. грн. або 1,9 відс., з 69 млрд. 937,4 млн. грн. до 71 млрд. 270,7 млн. грн., а внутрішній - скоротився на 337,7 млн. грн. або 1,8 відс., з 18 млрд. 807,3 млн. грн. до 18 млрд. 469,6 млн. гривень.

Структура державного та гарантованого державою боргу дещо змінилася. Збільшилася питома вага зовнішнього державного та гарантованого державою боргу - на 0,6 відс. пункта, з 78,8 відс. до 79,4 відсотка. У структурі боргу за валютою погашення збільшилася частка боргу в іноземній валюті на 0,5 відс. пункта, з 84,7 відс. до 85,2 відсотка. Крім того, збільшилася питома вага державного боргу на 1,1 відс. пункт, з 80,3 відс. до 81,4 відс., з відповідним зменшенням частки гарантованого державою боргу, з 19,7 відс. до 18,6 відсотка.

4.2.1. Державний борг з початку року зріс на 1 млрд. 769 млн. грн. або 2,5 відс., до 73 млрд. 63,3 млн. грн., що зумовлено перевищенням надходжень від запозичень над витратами на погашення державного боргу на 928,5 млн. грн. або майже в 2 рази, а також зростанням офіційних курсів окремих валют до гривні.

Внаслідок перевищення зовнішніх надходжень над погашенням зовнішнього боргу (1 млрд. 266,1 млн. грн.), а також девальвації курсу гривні до окремих іноземних валют, зовнішній державний борг збільшився на 2 млрд. 106,8 млн. грн. або 3,9 відс. до 55 млрд. 594,7 млн. гривень.

У першому кварталі до державного бюджету надійшли кошти Другої позики на політику розвитку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в сумі 1 млрд. 511,2 млн. грн. і позик на реалізацію інвестиційних проектів від міжнародних фінансових організацій у сумі 73 млн. грн. та погашено зовнішній борг у сумі 318,1 млн. гривень. Таким чином, зовнішній державний борг в частині заборгованості за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку, зріс на 1 млрд. 435,3 млн. грн. або 11,4 відс., до 13 млрд. 977,9 млн. гривень.

В результаті девальвації гривні до окремих іноземних валют, зокрема, швейцарського франку на 13,5 відс., японської єни - 13,1 відс., євро - 7,5 відс., зросла заборгованість за облігаціями зовнішньої державної позики на 1 млрд. 2,3 млн. грн. або 3,2 відс., до 32 млрд. 168,3 млн. гривень. Обсяг заборгованості за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав, скоротився на 330,8 млн. грн. або 3,4 відс., до 9 млрд. 448,1 млн. грн., іноземних комерційних банків - не змінився і складав 0,4 млн. гривень.

Внутрішній державний борг скоротився на 337,8 млн. грн. або 1,9 відс., до 17 млрд. 468,6 млн. грн., за рахунок скорочення заборгованості за облігаціями внутрішньої державної позики на 3,7 відс., до 8 млрд. 808,8 млн. грн., у зв'язку з перевищенням витрат на погашення боргу за ними (710,1 млн. грн.) над надходженнями від розміщення середньострокових облігацій внутрішньої державної позики (372,5 млн. гривень). За позиками, одержаними від Національного банку, борг не змінився і становив 8 млрд. 659,8 млн. гривень.

4.2.2. Гарантований державою борг скоротився на 773,4 млн. грн. або 4,4 відс., до 16 млрд. 677 млн. грн., за рахунок скорочення гарантованого зовнішнього боргу при незмінному обсязі гарантованого внутрішнього боргу.

Гарантований державою зовнішній борг скоротився за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку, - на 533,7 млн. грн. або 15,9 відс., іноземних комерційних банків - на 64,3 млн. грн. або 0,7 відс., органів управління іноземних держав - на 7,1 млн. грн. або 12,7 відс. та іншою заборгованістю - на 168,3 млн. грн. або 4,2 відсотка.

4.2.3. Витрати державного бюджету, пов'язані з погашенням та обслуговуванням державного боргу, здійснені в менших обсягах, ніж планувалося. Боргове навантаження на державний бюджет, порівняно з першим кварталом минулого року, зменшилося.

При плановому обсязі в сумі 2 млрд. 206,8 млн. грн. витрати на погашення та обслуговування державного боргу становили 1 млрд. 708,3 млн. грн. або 77,4 відс. плану, у тому числі на погашення та обслуговування зовнішнього боргу, відповідно, 318,1 млн. грн. та 487,8 млн. грн., на погашення та обслуговування внутрішнього боргу, відповідно, 710,1 млн. грн. та 180 млн. грн., а також гарантійні зобов'язання за позичальників, які отримали кредити під державні гарантії, виконано в сумі 12,3 млн. грн., що відповідає плану на звітний період.

Порівняно з відповідним періодом минулого року витрати, пов'язані з державним боргом, зменшилися на 1 млрд. 360,9 млн. грн. або 44,3 відс., у тому числі щодо зовнішнього боргу зменшилися на 1 млрд. 655,2 млн. грн. або 66,9 відс., внутрішнього - зросли на 294,3 млн. грн. або 49,4 відс. (діаграма 10). Частка витрат, пов'язаних з державним боргом, у загальному обсязі витрат державного бюджету зменшилася на 5,9 відс. пункта, з 9,6 до 3,7 відс., а у доходах загального фонду - на 7,2 відс. пункта, з 11,7 відс. до 4,6 відсотка.

У структурі витрат з погашення державного боргу (1 млрд. 28,2 млн. грн.) основну частку становило погашення облігацій внутрішньої державної позики - 69,1 відс. (710,1 млн. грн.), позик, наданих міжнародними організаціями економічного розвитку, - 27,2 відс. (279,9 млн. грн.), органами управління іноземних держав - 3,7 відс. (38,2 млн. гривень).

Діаграма 10. Загальні витрати бюджету, пов'язані з державним боргом

4.3. Незадовільно виконували зобов'язання суб'єкти господарювання, що мали заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії.

Прострочена заборгованість перед державним бюджетом, яка виникла внаслідок невиконання суб'єктами господарської діяльності зобов'язань у частині зазначених кредитів, продовжує зростати і на 1 квітня 2008 року становила 10 млрд. 421,4 млн. гривень.

З початку року прострочена заборгованість зросла на 354,3 млн. грн. або 3,5 відс., що спричинено незадовільними розрахунками суб'єктів господарської діяльності перед державним бюджетом, а також зміною обмінних курсів окремих валют. Упродовж першого кварталу поточного року 7 боржниками погашено лише 5,9 млн. грн., що на 10 млн. грн. або в 2,7 раза менше, ніж у відповідному періоді 2007 року (15,9 млн. гривень).

 

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

5.1. Із передбачених на січень-березень поточного року в державному бюджеті трансфертів місцевим бюджетам у сумі 12 млрд. 503,9 млн. грн. перераховано 11 млрд. 788,7 млн. грн. або 94,3 відс. запланованих обсягів.

Місцеві бюджети отримали із державного бюджету дві дотації в сумі 7 млрд. 332,1 млн. грн. або 101,8 відс. плану на січень-березень.

У повному обсязі надана у звітному періоді додаткова дотація на забезпечення утримання інфраструктури міста Славутича в сумі 1 млн. гривень. Дотація вирівнювання надана в сумі 7 млрд. 331,1 млн. грн. або 101,8 відс. запланованих обсягів (7 млрд. 202,6 млн. грн.), що, порівняно з відповідним періодом минулого року, більше на 2 млрд. 766,1 млн. грн. або 60,6 відсотка. Водночас у розрізі регіонів рівень її надання різнився від 88,2 відс. у Тернопільській області до 121,6 відс. у Луганській області (діаграма 11).

Надання дотацій в обсягах більших, ніж передбачено на звітний період, здійснено за рахунок перевиконання плану надходжень доходів загального фонду державного бюджету на відповідних територіях, за рахунок яких, шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховується дотація вирівнювання до місцевих бюджетів.

Діаграма 11. Рівень надання дотації вирівнювання
із державного бюджету місцевим бюджетам
у першому кварталі 2008 року

Із загального фонду державного бюджету замість передбачених шістнадцяти субвенцій у сумі 4 млрд. 861,6 млн. грн. місцеві бюджети отримали чотирнадцять субвенцій у сумі 4 млрд. 335,6 млн. грн., що становить 89,2 відс. передбачених обсягів.

За рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету передбачалося надати місцевим бюджетам у першому кварталі поточного року п'ять субвенцій загальною сумою 438,7 млн. гривень. Фактично місцеві бюджети отримали лише три субвенції в сумі 121 млн. грн. або 27,6 відс. запланованих обсягів.

5.1.1. Незатвердження або несвоєчасне затвердження Урядом нормативно-правових актів щодо використання окремих субвенцій негативно впливало на перерахування трансфертів місцевим бюджетам і проведення відповідних видатків.

Зокрема, бюджетним розписом перерахування із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам субвенції на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) передбачено розпочати з лютого поточного року. Однак, у зв'язку із затвердженням Урядом порядку її використання лише 07.05.2008 постановою № 438, місцевим бюджетам не надано 0,5 млн. гривень.

Перерахування субвенції місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів планувалося розпочати з лютого поточного року. Проте порядок її використання затверджено Урядом лише 26.03.2008 постановою № 252. Тому, кошти в сумі 22,1 млн. грн. або 100 відс. запланованих обсягів надані в кінці березня і на здійснення видатків не спрямовувалися.

Порядок надання субвенції на проведення експерименту у Київській області за принципом "гроші ходять за дитиною" затверджено Урядом лише 19 березня 2008 року постановою № 199. Як наслідок, передбачені на січень-березень кошти в сумі 3,7 млн. грн. перераховані в останні дні березня і на здійснення видатків не спрямовувалися.

Також місцеві бюджети не отримали 117,7 млн. грн. субвенції на заходи з енергозбереження, у тому числі, оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів та газифікацію населених пунктів, надання якої планувалося розпочати з лютого. Порядок її використання затверджено Урядом лише 9 квітня 2008 року постановою № 395. Джерелом надання вказаної субвенції визначено частину надходжень до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, яких у звітному періоді отримано в сумі 373,2 млн. гривень.

Статтею 54 закону про державний бюджет на поточний рік встановлено, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень від погашення податкової заборгованості підприємств до державного бюджету та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті. У звітному періоді на зазначені цілі передбачалося спрямувати 200 млн. гривень. Проте такий порядок Урядом затверджено лише 25.04.2008 постановою № 440, тому кошти місцевим бюджетам не надавалися.

5.1.2. Окремі субвенції з державного бюджету надані місцевим бюджетам не в повному обсязі у зв'язку з тим, що фактична потреба в коштах щодо надання соціальних пільг і гарантій населенню була меншою, ніж передбачено бюджетним розписом.

Зокрема, субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям надана у сумі 2 млрд. 660 млн. грн. або 94,8 відс. плану на січень-березень (2 млрд. 804,9 млн. грн.); надання пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв і житлово-комунальних послуг - 1 млрд. 69,6 млн. грн. або 82,4 відс. (1 млрд. 298,4 млн. грн.); надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку та компенсації за пільговий проїзд - 234,2 млн. грн. або 87,2 відс. (268,5 млн. грн.); виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам, вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - 21,5 млн. грн. або 81,6 відс. (26,3 млн. грн.), а також придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 16,2 млн. грн. або 13,1 відс. (123,9 млн. гривень).

 

5.2. Доходи місцевих бюджетів, без урахування коштів, що надійшли із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, в цілому, виконані в сумі 28 млрд. 81,9 млн. грн., що становило 21,6 відс. обсягу, затвердженого відповідними радами на поточний рік (130 млрд. 195,2 млн. гривень).

У цілому, доходна частина місцевих бюджетів, порівняно з відповідним періодом минулого року, номінально зросла на 8 млрд. 365,3 млн. грн. або 42,4 відс., у тому числі, доходи загального фонду - на 7 млрд. 288,1 млн. грн. або 42,6 відс., спеціального фонду - на 1 млрд. 77,3 млн. грн. або 41,6 відсотка. Проте реально, з урахуванням індекса-дефлятора ВВП в розмірі 1,3 раза, доходна частина місцевих бюджетів збільшилася лише на 9,7 відсотка.

Частка власних та закріплених доходів у загальних надходженнях місцевих бюджетів склала 58 відс. і, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросла на 0,1 відс. пункта. У звітному періоді власні та закріплені доходи місцевих бюджетів становили 16 млрд. 294,2 млн. грн. або 23,1 відс. річного плану (70 млрд. 561 млн. гривень). До загального фонду надійшло 12 млрд. 748,6 млн. грн. або 22 відс. річного обсягу (57 млрд. 828,9 млн. грн.), спеціального фонду - 3 млрд. 545,6 млн. грн. або 27,8 відс. (12 млрд. 732,1 млн. гривень).

У порівнянні з січнем-березнем минулого року, власні та закріплені доходи місцевих бюджетів збільшилися на 4 млрд. 881,3 млн. грн. або 42,8 відс., у тому числі загального фонду - на 3 млрд. 861,6 млн. грн. або 43,5 відс., спеціального фонду - на 1 млрд. 19,7 млн. грн. або 40,4 відсотка. Таке зростання досягнуто, головним чином, за рахунок надходжень податку з доходів фізичних осіб - основного бюджетоутворюючого джерела місцевих бюджетів, питома вага якого у звітному періоді становила 76,3 відс. надходжень загального фонду. Так, надходження зазначеного податку зросли на 2 млрд. 987,1 млн. грн. або 44,4 відсотка. Крім того, на 605,8 млн. грн. або в 1,7 раза збільшилися надходження плати за землю; на 568 млн. грн. або у 2,8 раза - від продажу землі; на 287,5 млн. грн. або майже у два рази - надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності тощо.

 

5.3. Видатки місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, проведені у загальній сумі 23 млрд. 605,2 млн. грн. або 18,6 відс. річних обсягів (126 млрд. 770,1 млн. грн.), затверджених відповідними радами, що більше минулорічного показника на 6 млрд. 176,8 млн. грн. або 35,4 відсотка.

Реальні видатки місцевих бюджетів, з урахуванням індекса-дефлятора ВВП у розмірі 1,3 раза, зросли на 4,2 відсотка. Частка видатків місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті, порівняно з січнем-березнем минулого року, зменшилася на 4 відс. пункти, до 39,8 відсотка.

У звітному періоді з місцевих бюджетів до державного бюджету передано трансфертів у сумі 1 млрд. 326,7 млн. грн., у тому числі коштів, що передаються до державного бюджету, в сумі 1 млрд. 304 млн. грн. або 17,6 відс. від плану (7 млрд. 423,2 млн. грн.), а також 22,7 млн. грн. субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, виконавцями яких визначено розпорядників коштів державного бюджету.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів без урахування коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, проведені у сумі 21 млрд. 687,2 млн. грн., що становило 20 відс. річного обсягу (108 млрд. 237 млн. грн.) і на 6 млрд. грн. або 38,3 відс. більше (реальні - на 6,4 відс.), ніж за відповідний період минулого року.

Частка видатків загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) у загальному фонді зведеного бюджету, порівняно з січнем-березнем попереднього року, зменшилася на 5,9 відс. пункта, до 42 відсотків.

За функціональною структурою видатки на соціально-культурні заходи становили 83,2 відс. або 18 млрд. 41,7 млн. гривень. Залишилися незначними видатки на житлово-комунальне господарство - 3,5 відс. (758,9 млн. грн.) і економічну діяльність - 1,1 відс. (245,9 млн. гривень).

На захищені статті направлено 19 млрд. 446,5 млн. грн. або 89,7 відс. загального фонду місцевих бюджетів, що на 5 млрд. 524,1 млн. грн. або 39,7 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року (13 млрд. 922,4 млн. гривень). Частка захищених статей збільшилася на 0,9 відс. пункта.

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведені в сумі 1 млрд. 917,9 млн. грн. або 10,4 відс. плану, затвердженого відповідними радами на рік (18 млрд. 533,1 млн. гривень). У порівнянні з відповідним періодом минулого року їх номінальний обсяг збільшився на 176,6 млн. грн. або 10,1 відс., проте реальний - зменшився на 15,3 відсотка.

Найбільш вагомими у структурі спеціального фонду були видатки на економічну діяльність - 44,1 відс. (846,1 млн. грн.); освіту - 18,8 відс. (360,6 млн. грн.), охорону здоров'я - 16,1 відс. (308,4 млн. грн.); загальнодержавні функції - 11,1 відс. (212,2 млн. гривень).

 

5.4. Залишався незадовільним стан розрахункової дисципліни бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Кредиторська заборгованість з початку року збільшилася на 1 млрд. 353,3 млн. грн. або 72,6 відс. і на 01.04.2008 становила 3 млрд. 217,8 млн. грн., у тому числі загального фонду - 2 млрд. 790,3 млн. грн., спеціального - 427,5 млн. гривень.

Найбільша кредиторська заборгованість у розрізі регіонів числилась за установами, що утримуються з бюджетів м. Києва - 462,1 млн. грн. (14,4 відс. її загального обсягу); Донецької обл.- 316,7 млн. грн. (9,8 відсотка).

Дебіторська заборгованість збільшилася на 125,1 млн. грн. або 10,8 відс. і на 01.04.2008 становила 1 млрд. 279 млн. грн., у тому числі загального фонду - 330,5 млн. грн., спеціального - 948,5 млн. гривень. При цьому прострочена дебіторська заборгованість складала 28 відс. її загального обсягу (358,4 млн. гривень).

У територіальному розрізі найбільші суми дебіторської заборгованості числилась за установами, що утримуються з бюджетів м. Києва - 579,1 млн. грн. (45,3 відс. її загального обсягу); Донецької обл.- 86,2 млн. грн. (6,7 відсотка).

* * *

Підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати відмічає:

1. Головним фактором макроекономічної нестабільності є суттєве посилення інфляційних процесів. Досягнутий за перший квартал поточного року індекс споживчих цін у розмірі 109,7 відс. перевищив урядовий річний прогноз. За оцінкою Рахункової палати, при збереженні рівня щомісячної інфляції, приріст споживчих цін у грудні поточного року до грудня минулого року досягне 30 відсотків.

Заходи Уряду з питань ціноутворення мали, передусім, адміністративний характер і не забезпечили зниження цін. Монетарна політика Національного банку призвела до обмеження грошової пропозиції та відповідного зменшення монетизації економіки, що створює додаткові ризики уповільнення економічного розвитку.

2. При плані на січень-березень поточного року доходів загального фонду державного бюджету у сумі 34,5 млрд. грн. фактично надійшло 37,5 млрд. грн., а заплановані видатки у сумі 43,0 млрд. грн. проведені на 39,8 млрд. гривень. Таким чином, за умов перевищення плану надходжень до загального фонду на 3,0 млрд. грн. або 8,6 відс., планові призначення за видатками не виконані на 3,2 млрд. грн. або 7,5 відсотка. Більша частина проведених видатків мала соціальне спрямування.

Залишалися невирішеними системні проблеми у виконанні видаткової частини державного бюджету, притаманні попереднім звітнім періодам. Погіршення платіжної дисципліни розпорядників коштів призвело до зростання кредиторської заборгованості з основної діяльності на 0,5 млрд. грн. або в 2 рази.

3. Основною складовою фінансування державного бюджету на поточний рік визначено кошти від приватизації державного майна у сумі 8,9 млрд. гривень. Проте їх надходження за січень-березень становило 0,2 млрд. грн. або лише 12,4 відс. планового показника звітного періоду і 2,4 відс. річного обсягу. Тому, за умов перевиконання доходів і неповного проведення запланованих видатків, замість запланованого на звітний період дефіциту в сумі 8,8 млрд. грн. державний бюджет виконано з профіцитом у сумі 1,2 млрд. гривень.

Невиконання плану надходжень коштів від приватизації державного майна, невизначеність перспектив щодо приватизаційних процесів, ускладнення ситуації на зовнішньому і внутрішньому ринках запозичень створили суттєві ризики як в частині фінансування державного бюджету, так і його виконання в цілому.

Враховуючи макроекономічні ризики, а також рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп щодо невідповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", суттєва комплексна корекція державного бюджету поточного року є невідкладною.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України