27 червня 2022    
Пошук
Головна » Нормативно-правова база » Інші нормативно-правові акти » Постанови ВР
17.10.2002

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік

Заслухавши доповідь Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Висновки і пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України (додаються).

2. Кабінету Міністрів України при доопрацюванні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік до другого читання врахувати збільшення доходної частини державного бюджету, яке не потребує внесення змін до законодавства України або врегульовано у Бюджетних висновках Верховної Ради України.

3. Кабінету Міністрів України доопрацювати проект Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік з урахуванням схвалених Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на друге читання не пізніше 3 листопада 2002 року.

 

Голова Верховної Ради
України 

 
В. ЛИТВИН 

м. Київ
17 жовтня 2002 року
N 183-IV 

  

 

БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Представлений Кабінетом Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України 24 вересня 2002 року проект Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік був розглянутий та опрацьований у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету щодо його відповідності вимогам Конституції України, Основним напрямам бюджетної політики на 2003 рік, положенням та нормам Бюджетного кодексу України, чинному законодавству України.

Розгляд та опрацювання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік відбувався за участю представників Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади.

Відповідно до рішень Комітету (протоколи N 17 від 19 вересня 2002 року, N 19 від 7 жовтня 2002 року, N 20 від 8 жовтня 2002 року, N 21 від 9 жовтня 2002 року, N 22 від 10 жовтня 2002 року) сформовані такі висновки і пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік, поданого Кабінетом Міністрів України для розгляду Верховною Радою України.

Постановою Верховної Ради України від 4 липня 2002 року N 32-IV "Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік" було визначено основні пріоритети бюджетної політики на наступний бюджетний рік, які залишились практично не виконаними Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2003 рік. Зокрема не забезпечено:

збалансованість і соціальне спрямування державного бюджету;

послаблення боргового навантаження на державні фінанси;

підвищення рівня реальних доходів населення та купівельної спроможності громадян;

виконання повною мірою соціальних гарантій і здійснення видатків соціального захисту населення;

погашення заборгованості із заробітної плати у бюджетній сфері та соціальних виплат;

інвентаризації державних цільових програм, які планується здійснювати у 2003 році в межах бюджетних програм, визначених головним розпорядникам у проекті Державного бюджету України на 2003 рік;

стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності як фактора економічного зростання;

впровадження податкової реформи та підготовку бюджету на основі нового податкового законодавства.

За своїм змістом проект Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік підготовлено з порушенням норм статей 22 та 46 Конституції України щодо соціального захисту окремих категорій громадян, статей 13, 15, 23, 27, 29, 52, 103 та інших статей Бюджетного кодексу України, без повного врахування діючих норм законів України з питань оподаткування.

У запропонованому проекті Державного бюджету України на 2003 рік не враховано 30 із 52 пропозицій та доручень Верховної Ради України, визначених у Постанові Верховної Ради України "Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік". Зокрема, щодо забезпечення збалансованості і бездефіцитності державного бюджету, узгодження прогнозних показників соціально-економічного розвитку України з доходами бюджету, визначення державних капітальних вкладень, забезпечення зростання частки видатків у державному бюджеті на фінансування соціального захисту населення, скорочення джерел формування спеціального фонду, врегулювання питань адміністрування окремих податків і зборів, забезпечення реального зростання місцевих бюджетів.

За оцінкою Рахункової палати запропонований Кабінетом Міністрів України проект Державного бюджету України на 2003 рік є бюджетом стагнації, відходу від інноваційної моделі розвитку і передбачає гальмування приватизаційних процесів, зростання платіжної кризи, нарощування податкового боргу і в цілому зменшення доходів держави, що спричинить зростання соціальної напруги в бюджетній сфері і державі в цілому.

У проекті Державного бюджету України зазначені прогнозні показники не визначають соціальну спрямованість і не передбачають реальне соціальне навантаження на бюджет. Продовжують зростати видатки на утримання органів державного управління, відбувається підвищення заробітної плати працівникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, органів державної податкової служби та інших силових відомств.

Представлені Кабінетом Міністрів України основні прогнозні макроекономічні показники на 2003 рік, на базі яких складено проект Державного бюджету України на наступний рік, не відповідають положенням Основних засад грошово-кредитної політики на 2003 рік, що затверджені Радою Національного банку України відповідно до статті 100 Конституції України. Існує ряд розбіжностей в оцінці очікуваних показників у 2002 році та прогнозі на 2003 рік, що не дозволяє реально визначити прогноз доходів державного бюджету на наступний рік та передбачити реальні державні видатки. Зокрема, це стосується таких прогнозних показників:

середнього обмінного курсу гривні до долара США - на 2003 рік Кабінетом Міністрів України передбачається на рівні 5,57 гривні, тоді як Національний банк України прогнозує його на рівні 5,48 гривні;

експорту товарів і послуг - Кабінетом Міністрів України прогнозується приріст на рік на 1,6 відсотка, тоді як Національний банк України передбачає приріст на 5 відсотків;

імпорту товарів і послуг - Кабінетом Міністрів України закладається приріст на 3,9 відсотка при прогнозі Національного банку України на 6,2 відсотка.

При задекларованій Кабінетом Міністрів України макроекономічній стабільності та збереженні тенденції економічного зростання на 2003 рік доходи зведеного бюджету занижені порівняно із запланованим номінальним зростанням ВВП. У проекті бюджету на 2003 рік при планованому реальному зростанні ВВП спостерігається падіння доходів зведеного бюджету, тобто відбувається зменшення частки національного продукту, яка перерозподіляється через бюджет.

При плановому номінальному рості ВВП на 11,5 відсотка доходи зведеного бюджету на 2003 рік (62,6 млрд. гривень) перевищують їх рівень у 2002 році на 3 млрд. гривень (або 5,6 відсотка) та очікувані надходження у поточному році на 1,1 млрд. гривень (або 1,4 відсотка). Одночасно слід відзначити, що питома вага доходів зведеного бюджету у ВВП визначена на рівні 25,3 відсотка при фактичній тенденції росту, що простежується протягом кількох років (у порівняльних умовах - без коштів від приватизації державного майна): 1999 рік - 24,7 відсотка, 2000 рік - 27,7 відсотка, 2001 рік - 26,1 відсотка, 7 місяців 2002 року - 29,5 відсотка.

Це свідчить про те, що на 2003 рік планується зниження реальних доходів Державного бюджету України на 1,4 відсоткових пункти. Найнижчі показники темпів росту спостерігаються за доходами загального фонду державного бюджету (50,6 млрд. гривень) на 2,5 відсотка. Основними положеннями бюджетної політики передбачено обмеження спеціального фонду. Однак, у проекті Закону передбачається його зростання, зокрема, по державному бюджету більш ніж на 14 відсотків, по місцевих бюджетах - близько 17 відсотків. При цьому розширено перелік джерел формування спеціального фонду, зокрема до державного бюджету введено виконавчий збір. Це свідчить про те, що бюджет все більше розподіляється без участі Верховної Ради України у визначенні пріоритетів ефективного використання бюджетних коштів.

В порушення Основних положень бюджетної політики на 2003 рік в статті 1 проекту Закону передбачається дефіцит спеціального фонду державного бюджету в сумі 815,6 млн. гривень, що становить 0,3 відсотка ВВП або 1,3 відсотка видатків зведеного бюджету.

Суттєвою загрозою для виконання доходної частини Державного бюджету України на 2003 рік є існуюча тенденція збереження і збільшення податкового боргу, який за 8 місяців поточного року зріс на 6,4 млрд. гривень і сягає 12,7 млрд. гривень. У проекті відсутні положення та механізм ліквідації податкового боргу, що свідчить про відсутність дієвих механізмів та інструментів з врегулювання зазначеної проблеми.

В порушення вимог Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік Кабінет Міністрів України не надав повного прозорого розрахунку по найвагомішому податку у структурі доходів державного бюджету - податку на додану вартість. Як свідчить аналіз, частка податку на додану вартість у структурі зведеного бюджету щороку зменшується (у 1998 році становила 25,8 відсотка загальних надходжень зведеного бюджету, у 1999 році відповідно 25,6 відсотка, у 2000 році - 19,2 відсотка, у 2001 році - 18,8 відсотка, а за планом на 2003 рік передбачається 21,8 відсотка). В цій ситуації Кабінет Міністрів України не виходить із законодавчою ініціативою щодо покращання адміністрування цього податку та упорядкування пільг, що позитивно вплинуло б на наповнення державного бюджету.

Визначивши головним пріоритетом при плануванні бюджету на 2003 рік забезпечення видатків соціального спрямування, Кабінет Міністрів України не забезпечив в повному обсязі фінансування соціальних гарантій, соціального захисту населення та безоплатної медичної допомоги, а також соціально-медичне забезпечення ветеранів війни та праці. Кабінет Міністрів України не виконав поставлене завдання і, порівняно з поточним роком, пропонується зменшити соціальні видатки загального фонду державного бюджету на 2003 рік (з урахуванням трансфертів соціального характеру для місцевих бюджетів) на 537 млн. гривень, або на 2,8 відсотка.

Не передбачаються позитивні зміни в управлінні державним боргом. Прогнозується погіршення структури державного боргу, зростання його валютної складової. Дії Кабінету Міністрів України щодо зовнішніх запозичень та реструктуризації боргових зобов'язань призвели до непосильного навантаження на державні фінанси: у 2003 році платежі з обслуговування та погашення державного боргу сягнуть майже 12 млрд. гривень.

Основними напрямами бюджетної політики на 2003 рік передбачається збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті. Питома вага прогнозних обсягів місцевих бюджетів (з урахуванням трансфертів з державного бюджету) у прогнозному обсязі зведеного бюджету України на 2003 рік становить 40,1 відсотка, у тому числі по загальному фонду - 45,3 відсотка, або на 5 відсотків більше порівняно із відповідним показником на 2002 рік. Проте зазначене збільшення відбулося за рахунок передачі окремих видатків на виконання повноважень місцевими органами та суттєвого приросту прибуткового податку з громадян.

Показники проекту Державного бюджету України на 2003 рік спрямовані на вирішення поточних цілей та не передбачають інвестиційної складової економічного та соціального розвитку, реальних джерел фінансування державних централізованих капітальних вкладень та довгострокових програм, які повинні фінансуватися за рахунок капітальних видатків.

У процесі аналізу оцінки та підготовки висновків і пропозицій до законопроекту було опрацьовано понад 2000 пропозицій народних депутатів, профільних комітетів, фракцій (груп), Національного банку України, розглянуто звернення головних розпорядників коштів, пропозиції місцевих органів влади та інших учасників бюджетного процесу.

Пропонується внести такі зміни до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік.

До розділу I "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"

Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 55.165.250,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 43.849.436,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.315.813,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 53.265.865,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 41.061.248,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.204.617,5 тис. гривень.

Установити граничний розмір профіциту Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 1.899.384,9 тис. гривень, у тому числі профіцит загального фонду у сумі 2.788.188,7 тис. гривень і дефіцит спеціального фонду у сумі 888.803,8 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону".  

До розділу II "ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"

Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

9) ввізне мито (крім ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями та розпорядженнями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судових органів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції;

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, не вручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

15) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

16) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

17) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

18) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

20) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

21) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

22) рентна плата за транспортування нафти;

23) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

24) суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

25) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

26) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

27) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів;

29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

30) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм пунктів 22 і 23 статті 9 цього Закону;

31) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

32) аеронавігаційний збір;

33) 50 відсотків орендної плати при передачі в оренду державного майна, яке знаходиться в розпорядженні бюджетних установ;

34) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України".

Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1.000 куб. метрів (або 14,45 гривні за 1.000 куб. метрів за умови покриття втрат бюджету за рахунок інших джерел доходів) та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну".

Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2004 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації, не нараховується;

оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою: операції з ввезення газу на митну територію України; операції з продажу газу, імпортованого в Україну, та газу, видобутого в Україні, безпосередньо споживачам (крім населення та бюджетних організацій).

Застосовується в 2003 році порядок сплати податку на додану вартість, встановлений пунктом 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" у частині продажу безпосередньо споживачам (крім населення та бюджетних організацій) газу, імпортованого в Україну, та газу, видобутого в Україні".

Статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця), подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом".

Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:

1) акцизний збір з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний збір з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

4) ввізне мито з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

5) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

8) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

9) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу безготівкових валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

12) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

13) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

14) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

15) 50 відсотків орендної плати при передачі в оренду державного майна, яке знаходиться в розпорядженні бюджетних установ;

16) власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

21) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм пунктів 22 і 23 статті 9 цього Закону;

22) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

23) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств Харківської області за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

24) надходження від збору за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією двох і більше областей".

До розділу III "ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"

Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Збільшення (зменшення) граничного розміру державного боргу України здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".

Статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити організаційно-правові засади проведення таких операцій та напрямів використання їх результатів".

Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів. Перед проведенням запозичення інформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету".

Статтю 15 виключити.

Статтю 16 виключити.

Статтю 20 виключити.

Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень".

Статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині фінансування є позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку".

Статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Визнати в 2003 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками".

Статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 9 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, крім обсягів втрат органів місцевого самоврядування міста Севастополя по податку на землю".

Статтю 25 виключити.

До розділу IV "ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"

Статтю 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України".

Статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених статтею 26 цього Закону.

Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України, без відповідних бюджетних асигнувань та не зареєстровані в органах Державного казначейства України, вважаються нецільовим використанням бюджетних коштів".

Статтю 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320)".

Статтю 32 виключити.

Доповнити статтею 321 такого змісту:

"Стаття 321. Установити, що реалізація у 2003 році військової та спеціальної техніки, надлишкового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (крім озброєння) проводиться через Фонд державного майна України на конкурсних засадах.

Установити, що реалізація надлишкового озброєння Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань проводиться відповідно до порядку його реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, на конкурсних засадах".

Статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2003 році здійснюється з Державного бюджету України в такому порядку:

за приписом Державної виконавчої служби України Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із Єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодована сума обліковується Державним казначейством України на окремому рахунку видатків по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком.

Відшкодування коштів згідно з цією статтею Закону здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті України на цю мету, а за відсутності таких бюджетних призначень або потреби у таких видатках понад розмір бюджетних призначень відшкодування здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України до внесення відповідних змін до Державного бюджету України.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України у порядку, встановленому цією статтею Закону, вважаються збитками Державного бюджету України.

Посадові особи, діяннями яких завдані збитки Державному бюджету України, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством".

Статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Кабінету Міністрів України затвердити за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм".

Статтю 36 викласти в такій редакції:

"Стаття 36. Установити, що у 2003 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 9, 22 та 35 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4, 24 статті 9 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 9 цього Закону);

3) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 9 цього Закону);

4) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань за бюджетними програмами: "Закупівля озброєння та військової техніки", "Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави", "Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки", "Реформування та розвиток Збройних Сил України" відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 9 цього Закону);

5) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 9 цього Закону);

6) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 9 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);

7) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 9 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

8) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 9 цього Закону);

9) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 9 та пунктом 1 статті 35 цього Закону);

10) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 9 та пунктом 2 статті 35 цього Закону);

11) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктами 15, 16 статті 9 цього Закону);

12) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 9 цього Закону);

13) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 17, 18 статті 9 цього Закону);

14) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України відповідно до кошторису Міністерства оборони України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 9 цього Закону);

15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 9 цього Закону);

16) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених статтею 22 цього Закону);

17) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 9 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 22 статті 9 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 23 статті 9 цього Закону);

18) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 22 статті 9 цього Закону);

19) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 23 статті 9 цього Закону);

20) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 35 цього Закону);

21) придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та здешевлення довгострокових кредитів на їх придбання на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 35 цього Закону);

22) на здешевлення кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 35 цього Закону);

23) заходи щодо підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 35 цього Закону)".

Доповнити розділ статтею такого змісту:

"Стаття __. Установити, що кошти, спрямовані на державні централізовані капітальні вкладення, в сумі 400.000 тис. гривень використовуються відповідно до додатка N __ до цього Закону".

До розділу V "ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ"

Статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2003 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) до бюджету Автономної Республіки Крим - акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;

3) до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя - плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 43 цього Закону;

5) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України. Прибутковий податок з громадян, які працюють у підрозділах, філіях, на дільницях, що розташовані і функціонують на території сіл, селищ, міст, районів, справляється і зараховується до доходів відповідних бюджетів пропорційно кількості працюючих на них громадян, незалежно від місцезнаходження юридичної особи підприємства, установи, організації.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян".

Статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4 та N 5 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 5.560.710,0 тис. гривень;

2) додаткову дотацію, яка враховує фактичні диспропорції між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, - у сумі 187.755,4 тис. гривень. Зазначена дотація розподіляється між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів - 75 відсотків;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського і Севастопольського міських бюджетів, - у сумі 2.242.128,3 тис. гривень;

4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.326.929,8 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.170.515,5 тис. гривень;

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 331.518,2 тис. гривень. Встановити, що субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховуються у повному обсязі до 1 жовтня 2003 року;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, передбачених чинним законодавством (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд у міському та приміському електро- та автотранспорті окремих категорій громадян - у сумі 501.166,7 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 149.279,0 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 15.000,0 тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, - у сумі 107.358,5 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів - у сумі 18.900,0 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення, - у сумі 128.827,0 тис. гривень;

13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів за рахунок капітальних вкладень - у сумі 400.000,0 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250,0 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на виконання інвестиційних проектів - у сумі 15.000,0 тис. гривень;

16) субвенцію з державного бюджету на компенсацію втрат органу місцевого самоврядування міста Севастополя від розміщення Російською Федерацією Чорноморського флоту - у сумі 32.000,0 тис. гривень;

17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на покриття заборгованості по сплаті за послуги зв'язку та на поточні платежі із зазначених послуг - у сумі 103.800,0 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок відшкодування витрат, пов'язаних з наданням відповідних видів пільг із місцевих бюджетів, за рахунок субвенції з Державного бюджету України, визначеної пунктом 13 цієї статті.

Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню".

Доповнити статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Установити, що розмежування видатків між державним та місцевими бюджетами у 2003 році здійснюється відповідно до вимог глави 14 Бюджетного кодексу України.

Видатки, які здійснюються з іншого бюджету, ніж це передбачено Бюджетним кодексом України, вважаються як нецільове використання бюджетних коштів.

Кошти, передбачені у місцевих бюджетах на видатки, що мають здійснюватися з іншого бюджету, вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України по факту їх використання".

Доповнити статтею 382 такого змісту:

"Стаття 382. Встановити, що обсяги трансфертів та цільове призначення з районних бюджетів до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ у 2003 році розраховуються згідно з затвердженими районними державними адміністраціями методиками розрахунку трансфертів.

Загальні вимоги щодо розрахунку трансфертів з районних бюджетів до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ у 2003 році розробляє Кабінет Міністрів України".

Статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Установити, що у 2003 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків".

Статтю 40 викласти в такій редакції:

"Стаття 40. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми.

Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міських міст Києва та Севастополя бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2003 рік".

Доповнити розділ статтею такого змісту:

"Стаття __. За наявності касових розривів у місцевих бюджетах, пов'язаних з фінансуванням захищених статей бюджету, такі касові розриви покриваються Державним казначейством України на безоплатній основі за умови, що касове виконання відповідного місцевого бюджету здійснюється органами Державного казначейства України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

До розділу VI "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ"

Статтю 46 викласти в такій редакції:

"Стаття 46. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України, операцій з надання кредитів під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, у випадках, коли Державний бюджет України має заборгованість перед платником податку з відшкодування сум, сплачених з податку на додану вартість у минулих періодах, яка дорівнює або перевищує суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті за ввезені (імпортовані) товари.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок використання вексельних розрахунків по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів у випадку, передбаченому цією статтею".

Статтю 49 викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Установити, що в 2003 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3,03 раза (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 16).

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити як виняток у 2003 році на 50 відсотків від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - Верховною Радою Автономної Республіки Крим з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку".

Статтю 50 викласти в такій редакції:

"Стаття 50. Установити обсяг коштів на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей в сумі 400.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України визначити обсяги видатків, які спрямовуються на будівництво та придбання житла, у розрізі замовників та регіонів та розробити механізм здешевлення кредитування".

Статтю 54 викласти в такій редакції:

"Стаття 54. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним і за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі, непрацездатні батьки та особи, які перебувають під опікою та піклуванням громадян, що мають право на пільги.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатними житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такою пільгою".

Статтю 56 викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Зупинити на 2003 рік дію:

1) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати;

2) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

3) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

4) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9 - 10, ст. 68; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10); 

5) частини другої статті 12 та пунктів "ж" та "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19);

6) частин першої, другої та шостої статті 33 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині зарахування: 20 відсотків збору за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

7) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172);

8) частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

9) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

10) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

11) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84);

12) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10, N 15, ст. 74); 

13) статті 17, абзацу другого підпункту 8.3.1 статті 8 та пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10); 

14) частини другої статті 2 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) у частині формування дорожніх фондів;

15) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання; 

16) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу; 

17) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;

18) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223);

19) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92); 

20) абзацу п'ятого статті 46 та пункту "б" частини другої статті 47 у частині Державного бюджету України Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

21) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

22) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10); 

23) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої та сьомої статті 11, частин шостої та сьомої статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211);

24) пункту 2 статті 21 та пункту 1 статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 348);

25) пунктів 3 і 5 статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпункту 3 та 4 пункту 2 статті 5 Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370)) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

26) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);

27) статті 25 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315);

28) пункт 4 статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82);

29) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10); 

30) підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44);

31) статті 33 Кодексу України про надра в частині спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази;

32) підпункту "д" пункту 1 статті 5 та підпункту "б" пункту 4 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян";

33) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти;

34) частини першої статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частини п'ятої статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, урахованих у розрахунках до державного бюджету та місцевих бюджетів на 2003 рік".

Статтю 57 викласти в такій редакції:

"Стаття 57. Якщо обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня заборгованість з оплати праці, розпорядник бюджетних коштів спрямовує такі кошти рівними частками на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету".

Статтю 58 викласти в такій редакції:

"Стаття 58. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначених ним порядку і термінах звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України".

Доповнити статтями в такій редакції:

"Стаття __. Установити, що кошти у розмірі 205.040 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів за 2002 рік на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на погашення заборгованості, яка склалася на 1 січня 2003 року, а також заборгованості і поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним організаціям. Порядок погашення зазначеної заборгованості та поточних платежів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".

"Стаття __. У разі законодавчого невизначення складу та структури місцевої міліції та порядку її утворення видатки на утримання підрозділів патрульно-постової служби, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, дільничних інспекторів міліції, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро здійснюються за рахунок коштів державного бюджету".

Кабінету Міністрів України:

1. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету баланс Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", пропозиції щодо зарахування частки аеронавігаційного збору до загального фонду державного бюджету та розрахунки обсягу надходжень цього збору до бюджету.

2. Підготувати обґрунтування запровадження аеронавігаційного збору, відповідність його введення ратифікованим Верховною Радою України міжнародним угодам, а у разі його запровадження передбачити видатки загального фонду щодо підвищення безпеки польотів та фінансової підтримки авіадиспетчерських підприємств.

3. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету баланс Асоціації міжнародних перевізників України, пропозиції щодо залучення до державного бюджету надходжень від збору за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією двох і більше областей, та розрахунки обсягу надходжень цього платежу до бюджету.

4. Розробити механізм залучення до Державного бюджету України доходів державних підприємств, у тому числі підприємств-монополістів (через запровадження рентних платежів на основні фонди, застосування понижуючого коефіцієнта амортизації при розрахунку податку на прибуток тощо).

5. Підготувати законопроект щодо реструктуризації сум податку на додану вартість з простроченим терміном відшкодування платникам податку та щодо покращання механізму його адміністрування.

6. Проект Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік до другого читання доповнити окремим додатком по контингенту надходжень податку на додану вартість у 2003 році в розрізі регіонів.

7. Визначити механізм залучення до загального фонду державного бюджету сум заборгованості державного інноваційного фонду за рахунок повернення раніше наданих позик. Підготувати інформацію щодо надання, спрямування та повернення коштів, наданих з державного бюджету державному інноваційному фонду.

8. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні розробити законодавче врегулювання питання щодо зарахування коштів, які надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів, до загального фонду державного бюджету та визначити порядок спрямування таких коштів по державній програмі на виробництво соціальної рекламної інформації щодо упередження шкоди тютюнопаління і вживання алкоголю.

9. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні обрахувати додаткові надходження податку на додану вартість, акцизного збору та ввізного мита внаслідок призупинення дії норм законів України про вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку в частині надання пільг за такими податками.

10. У 2003 році почати обраховувати вартість частки державного майна усіх підприємств України, запровадити статистичну звітність та відслідковувати її з урахуванням цінової політики.

11. Проект Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік до другого читання доповнити окремим додатком про перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у наступному році та враховані в показниках доходної частини державного бюджету.

12. Провести інвентаризацію переліку підприємств, державна власність у яких становить до 25 відсотків, і визначити обсяги надходжень до бюджету у разі їх приватизації.

13. Розглянути можливість вилучення ДАТ "Чорноморнафтогаз" із платників рентної плати за нафту та природний газ.

14. Розглянути кошторис Національного банку України та до розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні узгодити з Національним банком України питання щодо перерахування до Державного бюджету України надходжень від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України.

15. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції щодо запровадження рентної плати від суми плати за перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України та розрахунки обсягів надходжень зазначеного платежу до державного бюджету.

16. Визначити можливі втрати надходжень державного бюджету за умови скасування звільнення з проведення нарахувань амортизації на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації, і подати пропозиції щодо доцільності продовження цієї практики у 2003 році.

17. Розробити механізм та удосконалити порядок адміністрування збору за використання радіочастотного ресурсу до державного бюджету.

18. Проаналізувати джерела формування спеціального фонду та спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету внести пропозиції щодо врахування в проекті Закону про Державний бюджет України на 2003 рік у загальному фонді коштів від надходження загальнодержавних податків і зборів, продажу державного майна та надання послуг, пов'язаних з виконанням державних функцій.

19. За участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в першому півріччі 2003 року вивчити діючу методологію обліку, практику формування доходів і використання коштів спеціального фонду державного бюджету та підготувати пропозиції щодо повного врахування доходів і видатків у загальному фонді державного бюджету.

20. Подати пропозиції щодо встановлення системи обліку коштів, які спрямовуються "Укрспецюстом" від продажу конфіскованого майна тощо, до спеціального фонду державного бюджету, включивши їх до доходної частини бюджету як додаткові надходження.

21. Удосконалити діючий механізм збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та підготувати пропозиції щодо законодавчого врегулювання залучення такого збору до загального фонду державного бюджету та надання їх на зворотній основі починаючи з 2004 року.

22. Внести зміни до додатка N 2 до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік з урахуванням положень Бюджетних висновків щодо фінансування державного бюджету в розрізі конкретних головних розпорядників бюджетних коштів, для потреб яких передбачені запозичення.

23. Удосконалити механізм повернення простроченої заборгованості підприємств (юридичних осіб - позичальників) перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

24. З метою віднесення до переліку захищених статей видатків по соціальному захисту інвалідів виділити за цим напрямом економічні категорії видатків.

25. Розробити механізм залучення коштів комерційних банків до реалізації програм, визначених у пунктах 1, 2, 6, 7 статті 35 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік.

26. Підготувати інформацію про надходження та використання коштів на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова, що проводиться за рахунок коштів, які надійшли внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств, та висновок щодо доцільності планування таких видатків у 2003 році.

27. Надати інформацію про кредиторську заборгованість із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років у розрізі підприємств і організацій.

28. Вишукати кошти для виплати надбавки по догляду за дитиною-інвалідом до 16 років без урахування сукупного доходу сім'ї та підготувати пропозиції щодо внесення змін до відповідного законодавства.

29. Підготувати інформацію про можливі надходження до місцевих бюджетів при скасуванні звільнення від земельного податку деяких категорій платників, визначених у пункті 3 в частині дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України; пунктах 6, 13, 17, 19, 23, 51 статті 12 розділу 5 Закону України "Про плату за землю", та розглянути питання щодо доцільності такого звільнення від сплати податку у 2003 році.

30. Переглянути та врахувати до другого читання контингент надходжень плати за землю, враховуючи, що звільнення від плати за землю можуть мати тільки суб'єкти, визначені законами України.

Суб'єкти, звільнені від плати за землю не в законодавчому порядку, мають розглядатися як платники плати за землю, і надходження від таких суб'єктів мають враховуватися у контингенті податку, при цьому ці суб'єкти можуть звільнятися від плати за землю місцевим органом влади, до бюджету якого ця плата надходить.

31. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити механізм та критерії включення об'єктів до програми фінансування централізованих державних капітальних вкладень.

32. З урахуванням того, що закон України про Державний бюджет України не ратифікує програми щодо державного запозичення, обов'язково подавати на погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету програми, які ратифікуються Верховною Радою України.

33. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні розробити новий механізм спрямування коштів на будівництво житла військовослужбовцям та іншим категоріям населення України, при цьому врахувати можливість використання коштів на придбання житла для відповідної категорії громадян на вторинному ринку.

34. Розробити механізм здешевлення кредитів на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей. До другого читання подати обсяги видатків, які спрямовуються у 2003 році на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей в розрізі регіонів і замовників, а також відповідну інформацію щодо фінансування цих видатків у попередні роки.

35. Внести пропозиції щодо врегулювання питання надання державних пільг за професійною ознакою та підготувати зміни до чинного законодавства.

36. Розробити законопроект про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" в частині забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо визначення забезпеченості нормативів харчування, скасування таких пільг і введення адресної допомоги таким категоріям дітей.

37. Розробити механізм відшкодування витрат на проїзд учнів і студентів у формі грошової адресної допомоги.

38. Провести інвентаризацію санаторно-курортних закладів і наданих їм пільг та подати пропозиції щодо їх скасування по об'єктах, що здаються в оренду.

39. У межах виділених бюджетних коштів розробити порядок централізованого друкування атестатів та використання державних потужностей для цих цілей.

40. Внести пропозиції щодо відміни та впорядкування пільг для юридичних осіб.

41. Розробити Програму стягнення податкового боргу у 2003 році та підготувати її для розгляду у Верховній Раді України.

42. Розглянути питання про відміну дії окремих норм Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування" в частині звільнення платника єдиного податку від плати за землю, сплати місцевих податків та зборів.

43. Розробити порядок щодо реалізації військової та спеціальної техніки, надлишкового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в частині передачі функцій по його реалізації Фонду державного майна України на прозорих конкурсних засадах.

44. Розробити порядок щодо реалізації надлишкового озброєння Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до порядку його реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України на прозорих конкурсних засадах.

45. Внести пропозиції щодо визначення обсягу надходження коштів від реалізації Фондом державного майна України військової та спеціальної техніки та надходження коштів від реалізації озброєння Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком.

46. Запровадити дієвий механізм погашення кредиторської заборгованості, яка складеться станом на 1 січня 2003 року внаслідок недофінансування, в межах бюджетних призначень за попередні роки Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, що фінансуються з державного бюджету, за отриману продукцію, виконані роботи та надані послуги з проведенням розрахунків протягом 2003 року.

47. Розробити механізм погашення простроченої заборгованості НАК "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України.

48. Розглянути до другого читання обґрунтованість планування надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України з урахуванням реальної бази його виконання.

49. Розробити механізм та забезпечити проведення взаємних розрахунків між ВАТ "Укртелеком" та державним бюджетом по заборгованостях, що складуться на 1 січня 2003 року.

50. Вивчити пропозицію щодо включення до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік статей такого змісту:

"Стаття __. Кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України, нарахування яких визначено Законом України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом вітрових електростанцій відповідно до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій, а також проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері вітроенергетики. Зазначені кошти відображаються у видатках Державного комітету України з енергозбереження";

"Стаття __. Кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергії, які визначаються пунктом 22.23 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергетичних об'єктів, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються виключно за цільовим призначенням, у тому числі на проведення заходів, передбачених Законом України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" від 11 грудня 1998 року N 309-XIV".

51. Розглянути пропозицію щодо включення до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік статті такого змісту:

"Стаття __. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження податків та зборів до державного бюджету та до місцевого бюджету в частині видів доходів, які встановлені рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України координує діяльність органів стягнення та інших державних органів по виконанню планів доходів державного та місцевих бюджетів".

52. Розглянути питання щодо включення до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік статті такого змісту:

"Стаття __. Встановити, що пункт 2.1.3 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" застосовується до філій, відділень та інших відокремлених підрозділів платника податку, утворених у будь-якій правовій формі.

Органам стягнення забезпечити контроль за перерахуванням платником податку на прибуток у частині коштів, що належить філіям, відділенням та іншим відокремленим підрозділам, на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на території, де знаходяться такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у випадках, коли податок на прибуток обраховується платником податку у консолідованому вигляді. Платник податку сплачує штраф у розмірі 0,5 відсотка від суми, що невчасно перерахована на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на території, де знаходяться його філії, відділення та інші відокремлені підрозділи".

53. Збільшити видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 1.385 млн. гривень. Збільшення фінансового ресурсу спрямувати:

1.058,0 млн. гривень - на підвищення заробітної плати працівникам освіти, низькооплачуваним працівникам охорони здоров'я, культури та соціального захисту;

140,0 млн. гривень - на збільшення видатків на придбання медикаментів;

187,0 млн. гривень - на зменшення фактичних диспропорцій між районними бюджетами та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення. Доручити Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу цих коштів між зазначеними бюджетами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Фінансовий ресурс, урахований при розрахунку міжбюджетних трансфертів на утримання міліції з місцевих бюджетів, спрямувати на збільшення видатків на утримання бюджетних установ соціальної сфери.

54. Відповідно до вимог Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік збільшити обсяг субвенції місцевим бюджетам на здійснення інвестицій на 300,0 млн. гривень. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету і подати до другого читання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік перелік об'єктів по регіонах та обсяги їх фінансування, визначивши критерії розподілу, механізм перерахування, забезпечення системи контролю за цільовим використанням та відповідальності за порушення.

55. Впорядкувати діючі податкові пільги, встановлені нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, по платі за землю податкоспроможним підприємствам (включаючи оздоровчі заклади міністерств і відомств). За їх наявності забезпечити компенсацію територіальним громадам втрат від запровадження вказаних пільг відповідно до статті 14 Конституції України та підготувати пропозиції щодо призупинення дії законодавчих актів, якими встановлені податкові пільги зазначеним підприємствам.

56. Відповідно до вимог Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік та статті 103 Бюджетного кодексу України передбачити часткову компенсацію органам місцевого самоврядування міста Севастополя втрат по платі за землю, яка використовується для тимчасового розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації.

57. Здійснити заходи щодо погашення заборгованості з виплати державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, що утворилася в 2002 році.

58. Передбачити видатки місцевим бюджетам на допомогу малозабезпеченим сім'ям у вигляді цільової субвенції з державного бюджету і внести необхідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 1382 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року N 1195".

59. Передбачити у вигляді цільової субвенції з державного бюджету кошти на покриття заборгованості з оплати послуг зв'язку та на поточні платежі з зазначених послуг у сумі 100,0 млн. гривень.

60. Розробити програму дій щодо реструктуризації кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, яка виникла внаслідок незабезпечення фінансовим ресурсом делегованих державою повноважень, прийняття рішень на центральному рівні (зокрема про підвищення мінімальної заробітної плати до 165 гривень) і обсяги якої підлягають фіксації на законодавчому рівні.

61. Надати у вигляді окремих додатків до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік розподіл видатків головних розпорядників державного бюджету:

1) по державних цільових програмах у розрізі територій, зокрема по:

видатках на будівництво житла для військовослужбовців та прирівняних до них осіб;

видатках на будівництво по програмах МЧС;

всіх основних державних цільових програм, виконання яких здійснюється в регіонах (програми з подолання епідемії СНІДу, туберкульозу та інші);

2) по програмі державного запозичення на 2003 рік у розрізі кредитних угод та суб'єктів у розрізі територій.

62. Надати інформацію про стан забезпечення житлом військовослужбовців по регіонах, головних розпорядниках коштів державного бюджету із виділенням динаміки взяття на облік, надання житла за рахунок придбання квартири з наявного житлового фонду або виділення капітальних вкладень на будівництво нового житлового фонду за період 1997 - 2002 років.

63. Надати на 2003 рік обсяги субвенцій з державного бюджету на пільговий проїзд, оплату твердого та рідкого пічного палива, скрапленого газу з їх економічним обґрунтуванням.

64. Включити до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік додаткові текстові статті:

щодо врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та районного бюджету (зокрема на основі аналізу проблемних питань 2002 року), бюджетних взаємовідносин органів місцевого самоврядування, коли територіально один із них входить до складу іншого, з метою забезпечення виконання ними наданих законодавством повноважень (наприклад відносини між містами Севастополем та Інкерманом, Сімферополем та смт Грес тощо);

щодо зарахування прибуткового податку з громадян та податку на прибуток за місцерозташуванням підприємства, його філії або відділення.

65. Надати інформацію про фактичні видатки на утримання державних адміністрацій за 9 місяців поточного року за рахунок спеціального фонду державного бюджету по регіонах.

66. Надати інформацію щодо стану фактичного фінансування виплат, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, по регіонах та заборгованості станом на 1 жовтня 2003 року (включаючи розрахунок на одного отримувача зазначених виплат по регіонах).

67. Врегулювати взаємовідносини органів місцевого самоврядування та територіальних відділень Державного казначейства України в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів щодо забезпечення повноважень виконавчих органів місцевої влади по виконанню місцевих бюджетів.

68. Надати інформацію про стан урегулювання заборгованості, яка виникає у поточному році по нарахуванню видатків на виконання статті 57 Закону України "Про освіту" згідно з статтею 44 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

69. Надати інформаційну довідку щодо використання коштів на інсулін відповідно до бюджетних призначень на 2002 рік.

70. Нормативно-правові акти щодо оптимізації мережі соціальних закладів, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, привести у відповідність з положеннями Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Надати право прийняття рішень з відповідного питання органам місцевого самоврядування.

71. Враховуючи звернення органів місцевого самоврядування, переглянути на 2003 рік нормативи щоденних відрахувань коштів, що передаються до державного бюджету, з метою поліпшення та рівномірного перерахування цих коштів протягом місяця.

72. Терміново вирішити питання надання безпроцентних короткотермінових позичок місцевим бюджетам на покриття тимчасових касових розривів за рахунок тимчасово вільних залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів "Єдиного казначейського рахунку" в органах Державного казначейства України.

73. Врегулювати взаємовідносини органів місцевого самоврядування та територіальних відділень Державного казначейства України в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів щодо забезпечення повноважень виконавчих органів місцевої влади по виконанню місцевих бюджетів.

74. За зверненнями органів місцевої влади провести звірку базових даних про надходження доходів у розрізі міст і районів Автономної Республіки Крим та областей за 1999 - 2001 роки і скоригувати їх з урахуванням виявлених помилок до подання законопроекту на друге читання.

75. Переглянути методику розрахунку субвенції на надання пільг і субсидій на тверде паливо і скраплений газ. Розподіл субвенції провести залежно від наявного контингенту ветеранів війни, інших одержувачів субсидій та середнього розміру таких пільг і субсидій, що склався на даний час.

76. Надати економічне обґрунтування щодо доцільності виділення коштів з державного бюджету у вигляді субвенції місцевим бюджетам на відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам власних витрат на будівництво об'єктів соціальної сфери села за 1999 - 2001 роки.

77. Вивчити питання застосування щоденних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, визначених у додатку N 5 до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік згідно з переліком доходів (стаття 39), як механізму перерахування субвенції до місцевих бюджетів.

78. Врегулювати питання щодо використання за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування вільних залишків бюджетних коштів, які утворюються на початок року на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

79. Визначитися щодо необхідного фінансового ресурсу для:

забезпечення безоплатного або пільгового встановлення телефону для інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою;

забезпечення безоплатного або пільгового користування телефоном, оплати послуг електрозв'язку за місцеві розмови з квартирних телефонів, незалежно від їх тривалості, перелічених вище категорій, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів;

забезпечення безоплатного або пільгового санаторно-курортного лікування інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працюють у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей;

безоплатного або пільгового забезпечення автомобілями інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішеннями Міністерства соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

80. Розробити механізм для стимулювання регіонів у нарощуванні загальнодержавних доходів, які збираються на території відповідного регіону, спрямувавши частину коштів від перевищення планового приросту доходів для забезпечення фінансування соціально-економічних програм, які делегуються державою регіонам.

81. Включити додаткову текстову статтю, якою передбачити норму щодо врегулювання питання сплати визначених законодавством України податків та платежів до місцевих бюджетів до кінця календарного року у разі зміни юридичною особою місця державної реєстрації протягом календарного року.

82. Видатки на фінансування закладів охорони здоров'я, які передбачені у видатках міністерств та відомств, консолідувати у видатках Міністерства охорони здоров'я.

83. Розробити пропозиції щодо механізму надання адресної допомоги та направити їх Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для подальшого вивчення.

84. Провести інвентаризацію інвестиційних програм.

85. При розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази врахувати виділення коштів на буріння артезіанських свердловин.

86. Видатки на зберігання цінностей Державного матеріального резерву враховувати в поточних видатках.

87. Бюджетні кошти, які призначаються на виконання проектів інформатизації як в межах Національної програми інформатизації (КПКВ 5451120), так і поза нею, консолідувати у 2003 році за бюджетним призначенням "Національна програма інформатизації", із визначенням цих видатків як загальнодержавних. До видатків державного бюджету КПКВ 3510000 "Міністерство фінансів (загальнодержавні видатки)" додати окремий рядок "Національна програма інформатизації". 

88. Розглянути питання щодо можливості фінансування заходів, передбачених загальнодержавними програмами охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, у сумі 8.900,0 тис. гривень, поводження з токсичними відходами у сумі 2.980,5 млн. гривень та формування національної екологічної мережі у сумі 1.240,0 тис. гривень.

89. Національній академії наук України спрямувати додаткові видатки, виділені на "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки" (код 6541050) у сумі 4.000,0 тис. гривень, на виконання програми "Розробка технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану" (код 2401110).

90. Внести зміну до назви головного розпорядника коштів - код 0110000 викласти в редакції: "Апарат Верховної Ради України".

91. Виділити окремими рядками видатки: Національного аграрного університету, Національного університету "Києво-Могилянська академія", Національного університету "Острозька академія", Київського національного університету культури і мистецтв, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

92. Внести зміни до назви бюджетних програм і викласти їх у такій редакції:

за кодом 0901010 - шляхом розмежування видатків на дві бюджетні програми: "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів" та "Представницькі функції в суді";

за кодом 3501150 - "Погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками";

за кодом 3401170 - "Фінансова підтримка Українського національного комітету молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм з питань молоді".

93. Доповнити перелік бюджетних програм новими кодами:

"Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація через механізм здешевлення кредитів комерційних банків";

"Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив";

"Кошти на здійснення заставних операцій із зерном";

"На реалізацію програми втілення новітніх технологій енергозбереження (будівництво першої черги установки когенерації на компресорній станції Богородчани (УМГ "Прикарпаттрансгаз"))";

"Фінансова підтримка двох газет (з проблематики міжнародних відносин та української діаспори)";

"В тому числі закупівля обладнання для забезпечення попередження і розслідування надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння людей";

"Організація і регулювання діяльності установ у системі охорони прав на сорти рослин";

"Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів";

"Селекція в галузі сортовипробування".

94. Надати детальну інформацію щодо наповнення спеціального фонду Державного управління справами, про доходи і видатки підприємств, які знаходяться у сфері управління.

95. Розглянути питання щодо пошуку додаткових ресурсів для відновлення лісів.

96. Вивчити питання та прорахувати реальні показники наповнення спеціального фонду по Міністерству оборони України.

97. Поінформувати на пленарному засіданні Верховної Ради України про хід виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" у звітному періоді.

98. Провести інвентаризацію, уточнення та внесення змін до окремих нормативних актів, а також подати пропозиції щодо зміни законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України, яким чітко розмежовані повноваження між різними рівнями бюджетів.

99. Надати пропозиції щодо участі відповідальних працівників Кабінету Міністрів України у роботі робочої групи по опрацюванню пропозицій по внесенню змін до Бюджетного кодексу України, створеної Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

100. До розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік у другому читанні переглянути та уточнити перелік законодавчих актів, дія яких зупиняється на 2003 рік відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України.

101. Привести нормативно-правові акти у відповідність з чинним законодавством з питань оподаткування.

102. Провести інвентаризацію нормативно-правових актів щодо збору за спеціальне користування водними ресурсами та відмінити пільгові коефіцієнти, що дозволить направити додаткові кошти на вирішення екологічних проблем.

103. Розробити дієвий механізм обслуговування державних цільових фондів органами Державного казначейства України.

Кабінету Міністрів України та Рахунковій палаті:

104. Провести перевірку господарської діяльності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" щодо отримання коштів від міжнародної організації по контролю за безпекою польотів та їх цільового використання.

105. Провести перевірки господарської діяльності Асоціації міжнародних перевізників України та підприємства "Укрінтеравтосервіс" щодо отримання коштів по збору за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією двох і більше областей, та їх цільового використання.

Рахунковій палаті:

106. Провести інвентаризацію кредиторської заборгованості бюджетних установ станом на 1 жовтня 2002 року, вказавши правомірність та причини її утворення.

107. Провести перевірку діючого порядку розподілу коштів Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на погашення заборгованості із соціальних виплат постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

108. До другого читання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік надати детальні обґрунтування щодо надходжень від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів.

109. Провести перевірку військових частин, військових навчальних закладів, науково-дослідних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету і належать до сфери управління Міністерства оборони України, та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємств Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань на предмет звільнення від земельного податку.

Пропозиції до доходів Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

 

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Подано Кабінетом Міністрів України 

Прийнято у I читанні 

Відхилення (+, -) 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100000 

Податкові надходження 

30726287,0 

29272965,0 

1453322,0 

32968207,0 

30775611,0 

2192596,0 

+2241920,0 

+1502646,0 

+739274,0 

110000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

9951742,0 

9802463,0 

149279,0 

10396442,0 

10396442,0 

0,0 

+444700,0 

+593979,0 

-149279,0 

110200 

Податок на прибуток підприємств 

9951742,0 

9802463,0 

149279,0 

10396442,0 

10396442,0 

0,0 

+444700,0 

+593979,0 

-149279,0 

130000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

711445,0 

349445,0 

362000,0 

798445,0 

798445,0 

0,0 

+87000,0 

+449000,0 

-362000,0 

130100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

50000,0 

50000,0 

  

50000,0 

50000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

130101 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

50000,0 

50000,0 

  

50000,0 

50000,0 

0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

130200 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

250300,0 

250300,0 

  

320300,0 

320300,0 

0,0 

+70000,0 

+70000,0 

  

130300 

Платежі за користування надрами 

47900,0 

47900,0 

  

64900,0 

64900,0 

0,0 

+17000,0 

+17000,0 

  

130301 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

47900,0 

47900,0 

  

64900,0 

64900,0 

0,0 

+17000,0 

+17000,0 

+0,0 

130400 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

362000,0 

  

362000,0 

362000,0 

362000,0 

0,0 

  

+362000,0 

-362000,0 

130700 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1245,0 

1245,0 

  

1245,0 

1245,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

17271070,0 

16524937,0 

746133,0 

18949270,0 

17018804,0 

1930466,0 

+1678200,0 

+493867,0 

+1184333,0 

140100 

Податок на додану вартість 

13608000,0 

13608000,0 

  

14848000,0 

14848000,0 

0,0 

+1240000,0 

+1240000,0 

  

140200 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

2918332,0 

2486166,0 

432166,0 

3356532,0 

2054000,0 

1302532,0 

+438200,0 

-432166,0 

+870366,0 

140300 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

682538,0 

368571,0 

313967,0 

682538,0 

54604,0 

627934,0 

  

-313967,0 

+313967,0 

140600 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

62200,0 

62200,0 

  

62200,0 

62200,0 

0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

140602 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

30000,0 

30000,0 

  

30000,0 

30000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140605 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

5000,0 

5000,0 

  

5000,0 

5000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140606 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

600,0 

600,0 

  

600,0 

600,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140607 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

5000,0 

5000,0 

  

5000,0 

5000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140608 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 

100,0 

100,0 

  

100,0 

100,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140610 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

3900,0 

3900,0 

  

3900,0 

3900,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140612 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

3000,0 

3000,0 

  

3000,0 

3000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140614 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

14000,0 

14000,0 

  

14000,0 

14000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

140615 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

600,0 

600,0 

  

600,0 

600,0 

0,0 

  

+0,0 

  

150000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

2641730,0 

2562820,0 

78910,0 

2673750,0 

2528620,0 

145130,0 

+32020,0 

-34200,0 

+66220,0 

150100 

Ввізне мито 

2464400,0 

2402200,0 

62200,0 

2474400,0 

2350000,0 

124400,0 

+10000,0 

-52200,0 

+62200,0 

150101 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

2192400,0 

2192400,0 

  

2202400,0 

2202400,0 

0,0 

+10000,0 

+10000,0 

  

150102 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

147600,0 

147600,0 

  

147600,0 

147600,0 

0,0 

  

+0,0 

  

150105 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

124400,0 

62200,0 

62200,0 

124400,0 

0,0 

124400,0 

  

-62200,0 

+62200,0 

150200 

Вивізне мито 

7500,0 

7500,0 

  

7500,0 

7500,0 

0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

150201 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

7500,0 

7500,0 

  

7500,0 

7500,0 

0,0 

  

+0,0 

  

150300 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

169830,0 

153120,0 

16710,0 

191850,0 

171120,0 

20730,0 

+22020,0 

+18000,0 

+4020,0 

160000 

Інші податки 

150300,0 

33300,0 

117000,0 

150300,0 

33300,0 

117000,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

160200 

Надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон 

10300,0 

10300,0 

  

10300,0 

10300,0 

0,0 

  

+0,0 

  

160300 

Податки, не віднесені до інших категорій 

23000,0 

23000,0 

  

23000,0 

23000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

160600 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

117000,0 

  

117000,0 

117000,0 

0,0 

117000,0 

  

+0,0 

  

200000 

Неподаткові надходження 

12663600,5 

5265890,0 

7397710,5 

14400000,5 

6301240,0 

8098760,5 

+1736400,0 

+1035350,0 

+701050,0 

210000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

4751462,0 

4213830,0 

537632,0 

4642462,0 

4104830,0 

537632,0 

-109000,0 

-109000,0 

+0,0 

210200 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

700000,0 

700000,0 

  

700000,0 

700000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

210300 

Надходження від грошово-речових лотерей 

60000,0 

60000,0 

  

100000,0 

100000,0 

0,0 

+40000,0 

+40000,0 

  

210500 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

325000,0 

325000,0 

  

325000,0 

325000,0 

0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

210501 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

325000,0 

325000,0 

  

325000,0 

325000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

210600 

Рентна плата 

3083830,0 

3083830,0 

  

2934830,0 

2934830,0 

0,0 

-149000,0 

-149000,0 

+0,0 

210601 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

142170,0 

142170,0 

  

142170,0 

142170,0 

0,0 

  

+0,0 

  

210602 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 

497000,0 

497000,0 

  

348000,0 

348000,0 

0,0 

-149000,0 

-149000,0 

  

210605 

Рентна плата за транзит природного газу через територію України 

2243250,0 

2243250,0 

  

2243250,0 

2243250,0 

0,0 

  

+0,0 

  

210606 

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

181310,0 

181310,0 

  

181310,0 

181310,0 

0,0 

  

+0,0 

  

210607 

Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

20100,0 

20100,0 

  

20100,0 

20100,0 

0,0 

  

+0,0 

  

210800 

Інші надходження 

582632,0 

45000,0 

537632,0 

582632,0 

45000,0 

537632,0 

  

+0,0 

  

220000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

423850,0 

375850,0 

48000,0 

431350,0 

431350,0 

0,0 

+7500,0 

+55500,0 

-48000,0 

220600 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

2600,0 

2600,0 

  

2600,0 

2600,0 

0,0 

  

+0,0 

  

220700 

Виконавчий збір 

96000,0 

48000,0 

48000,0 

96000,0 

96000,0 

0,0 

  

+48000,0 

-48000,0 

220800 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 

210000,0 

210000,0 

  

210000,0 

210000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

220900 

Державне мито 

70250,0 

70250,0 

  

70250,0 

70250,0 

0,0 

  

+0,0 

  

221100 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

45000,0 

45000,0 

  

52500,0 

52500,0 

0,0 

+7500,0 

+7500,0 

  

230000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

236300,0 

236300,0 

  

236300,0 

236300,0 

0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

230100 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 

700,0 

700,0 

  

700,0 

700,0 

0,0 

  

+0,0 

  

230200 

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 

1000,0 

1000,0 

  

1000,0 

1000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

230300 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

233000,0 

233000,0 

  

233000,0 

233000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

230400 

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 

1600,0 

1600,0 

  

1600,0 

1600,0 

0,0 

  

+0,0 

  

240000 

Інші неподаткові надходження 

2538605,0 

439910,0 

2098695,0 

3576505,0 

1478760,0 

2097745,0 

+1037900,0 

+1038850,0 

-950,0 

240100 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів 

15000,0 

15000,0 

  

15000,0 

15000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

240200 

Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів 

40000,0 

40000,0 

  

40000,0 

40000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

240300 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

14000,0 

14000,0 

  

14000,0 

14000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

240500 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань 

660455,0 

196350,0 

464105,0 

670555,0 

206450,0 

464105,0 

+10100,0 

+10100,0 

  

240600 

Інші надходження 

98850,0 

64560,0 

34290,0 

106650,0 

73310,0 

33340,0 

+7800,0 

+8750,0 

-950,0 

240602 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

6050,0 

  

6050,0 

6050,0 

6050,0 

0,0 

  

+6050,0 

-6050,0 

240603 

Інші надходження 

38000,0 

38000,0 

  

38000,0 

38000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

240605 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

1200,0 

  

1200,0 

2000,0 

2000,0 

0,0 

+800,0 

+2000,0 

-1200,0 

240614 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

22000,0 

22000,0 

  

22000,0 

22000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

240615 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

15000,0 

3000,0 

12000,0 

15000,0 

3000,0 

12000,0 

  

+0,0 

  

240617 

Портовий (адміністративний) збір 

15600,0 

1560,0 

14040,0 

22600,0 

2260,0 

20340,0 

+7000,0 

+700,0 

+6300,0 

240618 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

1000,0 

  

1000,0 

1000,0 

0,0 

1000,0 

  

+0,0 

  

240800 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 

80000,0 

80000,0 

  

100000,0 

100000,0 

0,0 

+20000,0 

+20000,0 

  

240810 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

80000,0 

80000,0 

  

100000,0 

100000,0 

0,0 

+20000,0 

+20000,0 

+0,0 

241100 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

30300,0 

30000,0 

300,0 

30300,0 

30000,0 

300,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

241102 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

30000,0 

30000,0 

  

30000,0 

30000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

241103 

Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам 

100,0 

  

100,0 

100,0 

0,0 

100,0 

  

+0,0 

  

241104 

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 

200,0 

  

200,0 

200,0 

0,0 

200,0 

  

+0,0 

  

241400 

Додаткові збори на виплату пенсій 

1600000,0 

  

1600000,0 

1600000,0 

0,0 

1600000,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

241401 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

979700,0 

  

979700,0 

979700,0 

0,0 

979700,0 

  

+0,0 

  

241402 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

5400,0 

  

5400,0 

5400,0 

0,0 

5400,0 

  

+0,0 

  

241403 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

202000,0 

  

202000,0 

202000,0 

0,0 

202000,0 

  

+0,0 

  

241404 

Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 

173800,0 

  

173800,0 

173800,0 

0,0 

173800,0 

  

+0,0 

  

241405 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

60800,0 

  

60800,0 

60800,0 

0,0 

60800,0 

  

+0,0 

  

241406 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

178300,0 

  

178300,0 

178300,0 

0,0 

178300,0 

  

+0,0 

  

  

Надходження коштів від застосування понижуючого коефіцієнта амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями державної форми власності 

  

  

  

  

  

  

+1000000,0 

+1000000,0 

  

250000 

Власні надходження бюджетних установ 

4713383,5 

  

4713383,5 

5513383,5 

50000,0 

5463383,5 

+800000,0 

+50000,0 

+750000,0 

250100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

4641014,4 

  

4641014,4 

5341014,4 

0,0 

5341014,4 

+700000,0 

+0,0 

+700000,0 

250200 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

72369,1 

  

72369,1 

72369,1 

0,0 

72369,1 

  

+0,0 

  

  

Плата за оренду державного майна бюджетних установ 

  

  

  

  

  

  

+100000,0 

+50000,0 

+50000,0 

300000 

Доходи від операцій з капіталом 

706050,0 

91000,0 

615050,0 

716050,0 

101000,0 

615050,0 

+10000,0 

+10000,0 

+0,0 

310000 

Надходження від продажу основного капіталу 

31000,0 

31000,0 

  

31000,0 

31000,0 

0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

310100 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

25000,0 

25000,0 

  

25000,0 

25000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

310200 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

6000,0 

6000,0 

  

6000,0 

6000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

320000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

665050,0 

50000,0 

615050,0 

665050,0 

50000,0 

615050,0 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

320100 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

615050,0 

  

615050,0 

615050,0 

0,0 

615050,0 

  

+0,0 

  

320200 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

50000,0 

50000,0 

  

50000,0 

50000,0 

0,0 

  

+0,0 

  

330000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

10000,0 

10000,0 

  

20000,0 

20000,0 

0,0 

+10000,0 

+10000,0 

  

400000 

Офіційні трансферти 

138544,2 

  

138544,2 

138544,2 

0,0 

138544,2 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

420000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

138544,2 

  

138544,2 

138544,2 

0,0 

138544,2 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

420100 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

138544,2 

  

138544,2 

138544,2 

0,0 

138544,2 

  

+0,0 

  

500000 

Цільові фонди 

132720,5 

  

132720,5 

152720,5 

52720,5 

100000,0 

+20000,0 

+52720,5 

-32720,5 

500700 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

80000,0 

  

80000,0 

100000,0 

0,0 

100000,0 

+20000,0 

+0,0 

+20000,0 

500800 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

52720,5 

  

52720,5 

52720,5 

52720,5 

0,0 

  

+52720,5 

-52720,5 

  

Надходження від приватизації державного майна 

  

  

  

4547600,0 

4376737,0 

170863,0 

+4547600,0 

+4376737,0 

+170863,0 

  

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування 

  

  

  

4512100,0 

4376737,0 

135363,0 

+4512100,0 

+4376737,0 

+135363,0 

  

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

  

  

  

500,0 

0,0 

500,0 

+500,0 

+0,0 

+500,0 

  

Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств Харківської області за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

  

  

  

35000,0 

0,0 

35000,0 

+35000,0 

+0,0 

+35000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

44367202,2 

34629855,0 

9737347,2 

52923122,2 

41607308,5 

11315813,7 

+8555920,0 

+6977453,5 

+1578466,5 

400000 

Офіційні трансферти 

2760308,6 

2760308,6 

  

2242128,3 

2242128,3 

0,0 

-518180,3 

-518180,3 

+0,0 

410101 

Кошти, що надходять до Державного бюджету України з інших бюджетів 

2760308,6 

2760308,6 

  

2242128,3 

2242128,3 

0,0 

-518180,3 

-518180,3 

  

  

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

47127510,8 

37390163,6 

9737347,2 

55165250,5 

43849436,8 

11315813,7 

+8037739,7 

+6459273,2 

+1578466,5 

 

 

 

Пропозиції до розподілу видатків
Державного бюджету України на 2003 рік

(тис. грн.)

 

КПКВ 

КФКВ 

Найменування 

Подано Кабінетом Міністрів України 

Прийнято у I читанні 

Відхилення (+, -) 

Загальний фонд 

Спеціаль-ний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціаль-ний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

162071,2 

36774,6 

198845,8 

235971,2 

36774,6 

272745,8 

73900,0 

0,0 

73900,0 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України 

162071,2 

36774,6 

198845,8 

235971,2 

36774,6 

272745,8 

73900,0 

0,0 

73900,0 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

96659,1 

  

96659,1 

158659,1 

0,0 

158659,1 

62000 

  

62000,0 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

21855,5 

  

21855,5 

21855,5 

0,0 

21855,5 

  

  

0,0 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1000,0 

  

1000,0 

1000,0 

0,0 

1000,0 

  

  

0,0 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

4000,0 

  

4000,0 

4000,0 

0,0 

4000,0 

  

  

0,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

19589,6 

2745,0 

22334,6 

21489,6 

2745,0 

24234,6 

1900 

  

1900,0 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

4000,0 

  

4000,0 

4000,0 

0,0 

4000,0 

  

  

0,0 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

4800,0 

34029,6 

38829,6 

4800,0 

34029,6 

38829,6 

  

  

0,0 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

3936,0 

  

3936,0 

13936,0 

0,0 

13936,0 

10000 

  

10000,0 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче" 

5481,0 

  

5481,0 

5481,0 

0,0 

5481,0 

  

  

0,0 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

750,0 

  

750,0 

750,0 

0,0 

750,0 

  

  

0,0 

0300000 

  

Державне управління справами 

144034,1 

47956,4 

191990,5 

85728,6 

84456,4 

170185,0 

-58305,5 

36500,0 

-21805,5 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

117922,0 

45975,9 

163897,9 

68358,2 

45975,9 

114334,1 

-49563,8 

0,0 

-49563,8 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 

28941,8 

  

28941,8 

21855,5 

0,0 

21855,5 

-7086,3 

  

-7086,3 

0301020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України 

5402,1 

  

5402,1 

5402,1 

0,0 

5402,1 

  

  

0,0 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України 

26605,8 

17089,7 

43695,5 

19589,6 

17089,7 

36679,3 

-7016,2 

  

-7016,2 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон 

3158,6 

  

3158,6 

3158,6 

0,0 

3158,6 

  

  

0,0 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород 

4000,0 

  

4000,0 

4000,0 

0,0 

4000,0 

  

  

0,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

11240,7 

15127,0 

26367,7 

4800,0 

15127,0 

19927,0 

-6440,7 

  

-6440,7 

0301070 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

978,0 

  

978,0 

978,0 

0,0 

978,0 

  

  

0,0 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

6289,5 

  

6289,5 

600,0 

0,0 

600,0 

-5689,5 

  

-5689,5 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

371,3 

  

371,3 

371,3 

0,0 

371,3 

  

  

0,0 

0301100 

0980 

Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська академія" 

234,8 

  

234,8 

0,0 

0,0 

0,0 

-234,8 

  

-234,8 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 

14781,5 

433,7 

15215,2 

0,0 

433,7 

433,7 

-14781,5 

  

-14781,5 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України 

12603,1 

12775,5 

25378,6 

5603,1 

12775,5 

18378,6 

-7000 

  

-7000,0 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

1314,8 

550,0 

1864,8 

0,0 

550,0 

550,0 

-1314,8 

  

-1314,8 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

2000,0 

  

2000,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

  

  

0,0 

0302000 

  

Рада національної безпеки і оборони України 

7341,6 

1980,5 

9322,1 

5341,6 

1980,5 

7322,1 

-2000,0 

0,0 

-2000,0 

0302010 

0350 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

3052,2 

  

3052,2 

3052,2 

0,0 

3052,2 

  

  

  

0302020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 

885,0 

214,0 

1099,0 

885,0 

214,0 

1099,0 

  

  

  

0302030 

0370 

Прикладні розробки у сфері національної безпеки 

3404,4 

1766,5 

5170,9 

1404,4 

1766,5 

3170,9 

-2000 

  

-2000,0 

0303000 

  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

656,9 

0,0 

656,9 

656,9 

0,0 

656,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

656,9 

  

656,9 

656,9 

0,0 

656,9 

  

  

0,0 

0304000 

  

Національна служба посередництва і примирення України 

2371,9 

0,0 

2371,9 

2371,9 

0,0 

2371,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

2223,2 

  

2223,2 

2223,2 

0,0 

2223,2 

  

  

0,0 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

55,7 

  

55,7 

55,7 

0,0 

55,7 

  

  

0,0 

0304030 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 

93,0 

  

93,0 

93,0 

0,0 

93,0 

  

  

0,0 

0306000 

  

Національний комплекс "Експоцентр України" 

6337,5 

0,0 

6337,5 

0,0 

0,0 

0,0 

-6337,5 

0,0 

-6337,5 

0306020 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

778,5 

  

778,5 

  

  

  

  

  

-778,5 

0306030 

0829 

Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім" 

900,0 

  

900,0 

  

  

  

  

  

-900,0 

0306040 

0829 

Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 

159,0 

  

159,0 

  

  

  

  

  

-159,0 

0306050 

0411 

Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках 

4500,0 

  

4500,0 

  

  

  

  

  

-4500,0 

0307000 

  

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 

404,2 

0,0 

404,2 

0,0 

0,0 

0,0 

-404,2 

0,0 

-404,2 

0307010 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

404,2 

  

404,2 

  

  

  

  

  

0,0 

0309000 

  

Державне авіапідприємство "Україна" 

9000,0 

0,0 

9000,0 

9000,0 

0,0 

9000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0309010 

0133 

Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

9000,0 

  

9000,0 

9000,0 

0,0 

9000,0 

  

  

0,0 

0410000 

  

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

80233,5 

11812,2 

92045,7 

80233,5 

11812,2 

92045,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0411000 

  

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

80233,5 

11812,2 

92045,7 

80233,5 

11812,2 

92045,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

29704,6 

  

29704,6 

29704,6 

0,0 

29704,6 

  

  

0,0 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

2000,0 

  

2000,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

  

  

0,0 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

27960,0 

11812,2 

39772,2 

27960,0 

11812,2 

39772,2 

  

  

0,0 

0411040 

0111 

Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду 

8985,7 

  

8985,7 

8985,7 

0,0 

8985,7 

  

  

0,0 

0411050 

0113 

Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України 

8612,0 

  

8612,0 

8612,0 

0,0 

8612,0 

  

  

0,0 

0411060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

12,0 

  

12,0 

12,0 

0,0 

12,0 

  

  

0,0 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 

2959,2 

  

2959,2 

2959,2 

0,0 

2959,2 

  

  

0,0 

0500000 

  

Державна судова адміністрація України 

353186,4 

6505,0 

359691,4 

414356,4 

6505,0 

420861,4 

61170,0 

0,0 

61170,0 

0501000 

  

Апарат Державної судової адміністрації України 

353186,4 

6505,0 

359691,4 

414356,4 

6505,0 

420861,4 

61170,0 

0,0 

61170,0 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

5004,3 

  

5004,3 

8004,3 

0,0 

8004,3 

3000 

  

3000,0 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

49291,2 

  

49291,2 

73221,2 

0,0 

73221,2 

23930 

  

23930,0 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними судами 

56031,8 

5,0 

56036,8 

56031,8 

5,0 

56036,8 

  

  

0,0 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

182449,7 

  

182449,7 

190079,7 

0,0 

190079,7 

7630 

  

7630,0 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

6199,4 

  

6199,4 

6199,4 

0,0 

6199,4 

  

  

0,0 

0501060 

0330 

Проведення судової реформи 

21669,3 

  

21669,3 

21669,3 

0,0 

21669,3 

  

  

0,0 

0501070 

0330 

Проведення судової експертизи 

4717,5 

6500,0 

11217,5 

4717,5 

6500,0 

11217,5 

  

  

0,0 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

25217,8 

  

25217,8 

51827,8 

0,0 

51827,8 

26610 

  

26610,0 

0501090 

0370 

Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 

91,5 

  

91,5 

91,5 

0,0 

91,5 

  

  

0,0 

0501100 

0370 

Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 

1620,7 

  

1620,7 

1620,7 

0,0 

1620,7 

  

  

0,0 

0501110 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів 

90,1 

  

90,1 

90,1 

0,0 

90,1 

  

  

0,0 

0501120 

0950 

Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Українською академією суддів 

803,1 

  

803,1 

803,1 

0,0 

803,1 

  

  

0,0 

0600000 

  

Верховний Суд України 

21528,7 

0,0 

21528,7 

26808,7 

0,0 

26808,7 

5280 

0,0 

5280,0 

0601000 

  

Апарат Верховного Суду України 

21528,7 

0,0 

21528,7 

26808,7 

0,0 

26808,7 

5280,0 

0,0 

5280,0 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

21469,1 

  

21469,1 

26749,1 

0,0 

26749,1 

5280 

  

5280,0 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 

59,6 

  

59,6 

59,6 

0,0 

59,6 

  

  

0,0 

0700000 

  

Вищий господарський суд України 

10403,2 

0,0 

10403,2 

12593,2 

1500,0 

14093,2 

2190,0 

1500,0 

3690,0 

0701000 

  

Вищий господарський суд України 

10403,2 

0,0 

10403,2 

12593,2 

1500,0 

14093,2 

2190,0 

1500,0 

3690,0 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

10403,2 

  

10403,2 

12593,2 

1500,0 

14093,2 

2190 

1500 

3690,0 

0800000 

  

Конституційний Суд України 

12724,8 

0,0 

12724,8 

14424,8 

0,0 

14424,8 

1700,0 

0,0 

1700,0 

0801000 

  

Конституційний Суд України 

12724,8 

0,0 

12724,8 

14424,8 

0,0 

14424,8 

1700,0 

0,0 

1700,0 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

12724,8 

  

12724,8 

14424,8 

0,0 

14424,8 

1700 

  

1700,0 

0900000 

  

Генеральна прокуратура України 

190673,0 

21556,6 

212229,6 

190673,0 

32156,6 

222829,6 

0,0 

10600,0 

10600,0 

0901000 

  

Генеральна прокуратура України 

190673,0 

21556,6 

212229,6 

190673,0 

32156,6 

222829,6 

0,0 

10600,0 

10600,0 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

189897,6 

21506,6 

211404,2 

189897,6 

32106,6 

222004,2 

  

10600 

10600,0 

0901020 

0950 

Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів 

775,4 

50,0 

825,4 

775,4 

50,0 

825,4 

  

  

0,0 

1000000 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

1744385,6 

769546,7 

2513932,3 

1929385,6 

1330046,7 

3259432,3 

185000,0 

560500,0 

745500,0 

1001000 

  

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

1171061,5 

590831,7 

1761893,2 

1256061,5 

720831,7 

1976893,2 

85000,0 

130000,0 

215000,0 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

16738,6 

410,0 

17148,6 

16738,6 

410,0 

17148,6 

  

  

0,0 

1001020 

0310 

Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 

10000,0 

  

10000,0 

10000,0 

0,0 

10000,0 

  

  

0,0 

1001030 

0310 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 

15000,0 

  

15000,0 

15000,0 

0,0 

15000,0 

  

  

0,0 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 

3000,0 

  

3000,0 

3000,0 

0,0 

3000,0 

  

  

0,0 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

950995,6 

443236,5 

1394232,1 

1035995,6 

573236,5 

1609232,1 

85000 

130000 

215000,0 

1001060 

0310 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 

  

35609,8 

35609,8 

0,0 

35609,8 

35609,8 

  

  

0,0 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

12362,3 

7018,7 

19381,0 

12362,3 

7018,7 

19381,0 

  

  

0,0 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

84456,0 

62803,4 

147259,4 

84456,0 

62803,4 

147259,4 

  

  

0,0 

1001100 

0721 

Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

3235,0 

5845,0 

9080,0 

3235,0 

5845,0 

9080,0 

  

  

0,0 

1001110 

0731 

Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

51384,0 

31534,9 

82918,9 

51384,0 

31534,9 

82918,9 

  

  

0,0 

1001130 

0910 

Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

5441,0 

2676,0 

8117,0 

5441,0 

2676,0 

8117,0 

  

  

0,0 

1001140 

0960 

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

1794,0 

1150,9 

2944,9 

1794,0 

1150,9 

2944,9 

  

  

0,0 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ 

1605,0 

  

1605,0 

1605,0 

0,0 

1605,0 

  

  

0,0 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

15050,0 

546,5 

15596,5 

15050,0 

546,5 

15596,5 

  

  

0,0 

1003000 

  

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

294879,0 

44000,0 

338879,0 

294879,0 

44000,0 

338879,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

7427,1 

90,6 

7517,7 

7427,1 

90,6 

7517,7 

  

  

0,0 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

235030,4 

24532,1 

259562,5 

235030,4 

24532,1 

259562,5 

  

  

0,0 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

29149,5 

17900,5 

47050,0 

29149,5 

17900,5 

47050,0 

  

  

0,0 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівня акредитації 

19381,7 

1008,6 

20390,3 

19381,7 

1008,6 

20390,3 

  

  

0,0 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

3890,3 

468,2 

4358,5 

3890,3 

468,2 

4358,5 

  

  

0,0 

1004000 

  

Державний департамент пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України 

274945,1 

134715,0 

409660,1 

374945,1 

134715,0 

509660,1 

100000,0 

0,0 

100000,0 

1004010 

0320 

Керівництво та управління державною пожежною охороною 

5419,3 

380,0 

5799,3 

5419,3 

380,0 

5799,3 

  

  

0,0 

1004020 

0320 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

222336,7 

128835,0 

351171,7 

222336,7 

128835,0 

351171,7 

  

  

0,0 

1004030 

0320 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення державної пожежної охорони 

27345,0 

  

27345,0 

27345,0 

0,0 

27345,0 

  

  

0,0 

1004040 

0942 

Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освіти III та IV рівнів акредитації 

16925,4 

4850,0 

21775,4 

16925,4 

4850,0 

21775,4 

  

  

0,0 

1004050 

0370 

Дослідження в галузі пожежної безпеки 

2918,7 

650,0 

3568,7 

2918,7 

650,0 

3568,7 

  

  

0,0 

1005000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

3500,0 

0,0 

3500,0 

3500,0 

0,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1005020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

3500,0 

  

3500,0 

3500,0 

0,0 

3500,0 

  

  

0,0 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

2568075,5 

10657,2 

2578732,7 

2936075,5 

10657,2 

2946732,7 

368000,0 

0,0 

368000,0 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

332120,6 

10657,2 

342777,8 

333120,6 

10657,2 

343777,8 

1000,0 

0,0 

1000,0 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

7891,3 

490,0 

8381,3 

7891,3 

490,0 

8381,3 

  

  

0,0 

1101030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 

350,0 

  

350,0 

350,0 

0,0 

350,0 

  

  

0,0 

1101040 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 

733,0 

  

733,0 

1733,0 

0,0 

1733,0 

1000 

  

1000,0 

1101050 

0732 

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників 

26729,5 

3393,9 

30123,4 

26729,5 

3393,9 

30123,4 

  

  

0,0 

1101060 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 

1956,3 

604,2 

2560,5 

1956,3 

604,2 

2560,5 

  

  

0,0 

1101070 

0513 

Виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації 

221956,5 

  

221956,5 

221956,5 

0,0 

221956,5 

  

  

0,0 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості 

4418,0 

6169,1 

10587,1 

4418,0 

6169,1 

10587,1 

  

  

0,0 

1101100 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

33977,0 

  

33977,0 

33977,0 

0,0 

33977,0 

  

  

0,0 

1101110 

0513 

Забезпечення безпечної експлуатації об'єкта "Укриття" 

26000,0 

  

26000,0 

26000,0 

0,0 

26000,0 

  

  

0,0 

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 

200,0 

  

200,0 

200,0 

0,0 

200,0 

  

  

0,0 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 

7909,0 

  

7909,0 

7909,0 

0,0 

7909,0 

  

  

0,0 

1102000 

  

Державний департамент вугільної промисловості 

2235954,9 

0,0 

2235954,9 

2505954,9 

0,0 

2505954,9 

270000,0 

0,0 

270000,0 

1102020 

0483 

Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 

4204,1 

  

4204,1 

4204,1 

0,0 

4204,1 

  

  

0,0 

1102030 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості 

1615,0 

  

1615,0 

1615,0 

0,0 

1615,0 

  

  

0,0 

1102040 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 

240,0 

  

240,0 

240,0 

0,0 

240,0 

  

  

0,0 

1102060 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

600000,0 

  

600000,0 

600000,0 

0,0 

600000,0 

  

  

0,0 

1102080 

0320 

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

75000,0 

  

75000,0 

75000,0 

0,0 

75000,0 

  

  

0,0 

1102090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 

705000,0 

  

705000,0 

705000,0 

0,0 

705000,0 

  

  

0,0 

1102100 

0431 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

695895,8 

  

695895,8 

695895,8 

0,0 

695895,8 

  

  

0,0 

1102110 

1010 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності

73000,0 

  

73000,0 

73000,0 

0,0 

73000,0 

  

  

0,0 

1102120 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 

80000,0 

  

80000,0 

80000,0 

0,0 

80000,0 

  

  

0,0 

1102130 

0431 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 

1000,0 

  

1000,0 

21000,0 

0,0 

21000,0 

20000 

  

20000,0 

  

  

На реалізацію програми втілення новітніх технологій енергозбереження (будівництво першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородчани (УМГ "Прикарпаттрансгаз")) 

  

  

  

97000,0 

  

97000,0 

97000 

  

97000,0 

1200000  

  

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

86890,0 

26262,2 

113152,2 

94348,0 

25062,2 

119410,2 

7458,0 

-1200,0 

6258,0 

1201000 

  

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

41885,3 

18662,2 

60547,5 

36843,3 

18662,2 

55505,5 

-5042,0 

0,0 

-5042,0 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

18264,4 

  

18264,4 

18264,4 

0,0 

18264,4 

  

  

0,0 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

856,5 

  

856,5 

856,5 

0,0 

856,5 

  

  

0,0 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 

3314,6 

  

3314,6 

3314,6 

0,0 

3314,6 

  

  

0,0 

1201040 

0411 

Презентація за кордоном українськими підприємствами наукових розробок та вітчизняних товарів на міжнародних виставках і ярмарках 

4000,0 

  

4000,0 

1000,0 

0,0 

1000,0 

-3000 

  

-3000,0 

1201050 

0481 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 

3976,7 

80,0 

4056,7 

3976,7 

80,0 

4056,7 

  

  

0,0 

1201060 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 

2071,4 

  

2071,4 

529,4 

0,0 

529,4 

-1542 

  

-1542,0 

1201070 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

2175,8 

  

2175,8 

2175,8 

0,0 

2175,8 

  

  

0,0 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

100,0 

  

100,0 

100,0 

0,0 

100,0 

  

  

0,0 

1201090 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі 

1130,0 

4600,0 

5730,0 

2130,0 

4600,0 

6730,0 

1000 

  

1000,0 

1201100 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному економічному інституті та Вищих курсах іноземних мов 

241,9 

50,0 

291,9 

241,9 

50,0 

291,9 

  

  

0,0 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

951,6 

  

951,6 

951,6 

0,0 

951,6 

  

  

0,0 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 

52,9 

  

52,9 

52,9 

0,0 

52,9 

  

  

0,0 

1201130 

0411 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 

991,0 

  

991,0 

991,0 

0,0 

991,0 

  

  

0,0 

1201140 

0432 

Створення державної електронної інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти" 

1500,0 

  

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-1500 

  

-1500,0 

1201170 

0133 

Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами 

1336,5 

  

1336,5 

1336,5 

0,0 

1336,5 

  

  

0,0 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

922,0 

13932,2 

14854,2 

922,0 

13932,2 

14854,2 

  

  

0,0 

1204000 

  

Державна інспекція по контролю за цінами 

10336,2 

0,0 

10336,2 

10336,2 

0,0 

10336,2 

0,0 

0,0 

0,0 

1204010 

0411 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 

10336,2 

  

10336,2 

10336,2 

0,0 

10336,2 

  

  

0,0 

1205000 

  

Державний комітет України з енергозбереження 

15984,1 

6400,0 

22384,1 

30984,1 

6400,0 

37384,1 

15000,0 

0,0 

15000,0 

1205010 

0434 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження 

4734,3 

6400,0 

11134,3 

4734,3 

6400,0 

11134,3 

  

  

0,0 

1205020 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 

3950,0 

  

3950,0 

3950,0 

0,0 

3950,0 

  

  

0,0 

1205030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 

259,8 

  

259,8 

259,8 

0,0 

259,8 

  

  

0,0 

1205040 

0434 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 

7040,0 

  

7040,0 

22040,0 

0,0 

22040,0 

15000 

  

15000,0 

1207000 

  

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України 

18684,4 

1200,0 

19884,4 

16184,4 

0,0 

16184,4 

-2500,0 

-1200,0 

-3700,0 

1207010 

0411 

Керівництво та управління у сфері стандартизації, метрології та сертифікації та захисту прав споживачів 

4813,0 

  

4813,0 

4813,0 

0,0 

4813,0 

  

  

0,0 

1207020 

0481 

Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 

1107,4 

  

1107,4 

1107,4 

0,0 

1107,4 

  

  

0,0 

1207030 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 

300,0 

  

300,0 

300,0 

0,0 

300,0 

  

  

0,0 

1207040 

0481 

Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 

4500,0 

  

4500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4500 

  

-4500,0 

1207050 

0487 

Збереження та функціонування національної еталонної бази 

500,0 

  

500,0 

500,0 

0,0 

500,0 

  

  

0,0 

1207060 

0473 

Створення служби єдиного часу 

800,0 

  

800,0 

800,0 

0,0 

800,0 

  

  

0,0 

1207070 

0411 

Державний нагляд за додержанням стандартів та державний метрологічний нагляд 

2164,0 

  

2164,0 

2164,0 

0,0 

2164,0 

  

  

0,0 

1207080 

0411 

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 

4500,0 

  

4500,0 

4500,0 

0,0 

4500,0 

  

  

0,0 

1207100 

0411 

Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв 

  

1200,0 

1200,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

2000 

-1200 

800,0 

1400000 

  

Міністерство закордонних справ України 

570003,9 

19983,5 

589987,4 

570003,9 

24003,5 

594007,4 

0,0 

4020,0 

4020,0 

1401000 

  

Апарат Міністерства закордонних справ України 

570003,9 

19983,5 

589987,4 

570003,9 

24003,5 

594007,4 

0,0 

4020,0 

4020,0 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

17418,4 

  

17418,4 

17418,4 

0,0 

17418,4 

  

  

0,0 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

155960,0 

  

155960,0 

155960,0 

0,0 

155960,0 

  

  

0,0 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

339770,0 

19773,5 

359543,5 

339770,0 

23793,5 

363563,5 

  

4020 

4020,0 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

38195,7 

  

38195,7 

38195,7 

0,0 

38195,7 

  

  

0,0 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

6770,0 

  

6770,0 

6770,0 

0,0 

6770,0 

  

  

0,0 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД 

3349,8 

  

3349,8 

3349,8 

0,0 

3349,8 

  

  

0,0 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

6800,0 

  

6800,0 

6800,0 

0,0 

6800,0 

  

  

0,0 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 

412,8 

  

412,8 

412,8 

0,0 

412,8 

  

  

0,0 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 

924,2 

210,0 

1134,2 

924,2 

210,0 

1134,2 

  

  

0,0 

1401110 

0832 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

153,0 

  

153,0 

153,0 

0,0 

153,0 

  

  

0,0 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців 

250,0 

  

250,0 

250,0 

0,0 

250,0 

  

  

0,0 

1700000 

  

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

115495,6 

54710,8 

170206,4 

92495,6 

80210,8 

172706,4 

-23000,0 

25500,0 

2500,0 

1701000 

  

Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

115495,6 

54710,8 

170206,4 

92495,6 

54710,8 

147206,4 

-23000,0 

0,0 

-23000,0 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

2294,0 

120,0 

2414,0 

2294,0 

120,0 

2414,0 

  

  

0,0 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 

469,6 

  

469,6 

469,6 

0,0 

469,6 

  

  

0,0 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 

388,3 

191,7 

580,0 

388,3 

191,7 

580,0 

  

  

0,0 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

134,0 

  

134,0 

134,0 

0,0 

134,0 

  

  

0,0 

1701060 

0833 

Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 

730,0 

728,0 

1458,0 

730,0 

728,0 

1458,0 

  

  

0,0 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

280,0 

11,5 

291,5 

280,0 

11,5 

291,5 

  

  

0,0 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

83594,7 

53659,6 

137254,3 

60594,7 

53659,6 

114254,3 

-23000 

  

-23000,0 

1701090 

0831 

Створення Національного супутникового мовлення 

8000,0 

  

8000,0 

8000,0 

0,0 

8000,0 

  

  

0,0 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси 

1150,8 

  

1150,8 

1150,8 

0,0 

1150,8 

  

  

0,0 

1701110 

0833 

Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 

12300,0 

  

12300,0 

12300,0 

0,0 

12300,0 

  

  

0,0 

1701120 

0834 

Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

6045,0 

  

6045,0 

6045,0 

0,0 

6045,0 

  

  

0,0 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків 

109,2 

  

109,2 

109,2 

0,0 

109,2 

  

  

0,0 

1800000 

  

Міністерство культури і мистецтв України 

237172,5 

37908,3 

275080,8 

291672,5 

37908,3 

329580,8 

54500,0 

0,0 

54500,0 

1801000 

  

Апарат Міністерства культури і мистецтв України 

208847,3 

37136,6 

245983,9 

253029,3 

37136,6 

290165,9 

44182,0 

0,0 

44182,0 

1801010 

0829 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 

2604,1 

53,4 

2657,5 

2954,1 

53,4 

3007,5 

350 

  

350,0 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 

853,9 

  

853,9 

853,9 

0,0 

853,9 

  

  

0,0 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

1238,4 

  

1238,4 

1338,4 

0,0 

1338,4 

100 

  

100,0 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

6104,5 

184,4 

6288,9 

7604,5 

184,4 

7788,9 

1500 

  

1500,0 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

1370,6 

209,8 

1580,4 

1570,6 

209,8 

1780,4 

200 

  

200,0 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

39024,0 

29229,0 

68253,0 

50101,0 

29229,0 

79330,0 

11077 

  

11077,0 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

913,8 

3054,8 

3968,6 

913,8 

3054,8 

3968,6 

  

  

0,0 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

157,4 

  

157,4 

157,4 

0,0 

157,4 

  

  

0,0 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для Національних мистецьких та творчих колективів 

228,7 

6,0 

234,7 

228,7 

6,0 

234,7 

  

  

0,0 

1801100 

0824 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 

4341,0 

  

4341,0 

4341,0 

0,0 

4341,0 

  

  

0,0 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

32758,8 

  

32758,8 

38758,8 

0,0 

38758,8 

6000 

  

6000,0 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

35401,6 

  

35401,6 

38901,6 

0,0 

38901,6 

3500 

  

3500,0 

1801130 

0829 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів 

1000,0 

  

1000,0 

1000,0 

0,0 

1000,0 

  

  

0,0 

1801140 

0829 

Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

1496,0 

  

1496,0 

1496,0 

0,0 

1496,0 

  

  

0,0 

1801150 

0829 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

2960,0 

  

2960,0 

2960,0 

0,0 

2960,0 

  

  

0,0 

1801160 

0829 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

800,0 

  

800,0 

800,0 

0,0 

800,0 

  

  

0,0 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

15726,0 

  

15726,0 

15726,0 

0,0 

15726,0 

  

  

0,0 

1801180 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв 

2245,7 

  

2245,7 

12233,7 

0,0 

12233,7 

9988 

  

9988,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

19413,6 

592,0 

20005,6 

21573,6 

592,0 

22165,6 

2160 

  

2160,0 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

18092,6 

2989,0 

21081,6 

24892,6 

2989,0 

27881,6 

6800 

  

6800,0 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

60,4 

133,2 

193,6 

60,4 

133,2 

193,6 

  

  

0,0 

1801230 

0823 

Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 

18807,2 

520,0 

19327,2 

19107,2 

520,0 

19627,2 

300 

  

300,0 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

699,4 

165,0 

864,4 

2019,4 

165,0 

2184,4 

1320 

  

1320,0 

1801260 

0829 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

548,0 

  

548,0 

1185,0 

0,0 

1185,0 

637 

  

637,0 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

145,8 

  

145,8 

145,8 

0,0 

145,8 

  

  

0,0 

1801290 

0829 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

1250,0 

  

1250,0 

1500,0 

0,0 

1500,0 

250 

  

250,0 

1801300 

0832 

Фінансова підтримка культурологічних видань 

605,8 

  

605,8 

605,8 

0,0 

605,8 

  

  

0,0 

1802000 

  

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

361,9 

0,0 

361,9 

361,9 

0,0 

361,9 

0,0 

0,0 

0,0 

1802010 

0829 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

221,9 

  

221,9 

221,9 

0,0 

221,9 

  

  

0,0 

1802020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

140,0 

  

140,0 

140,0 

0,0 

140,0 

  

  

0,0 

1803000 

  

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

587,6 

0,0 

587,6 

1896,6 

0,0 

1896,6 

1309,0 

0,0 

1309,0 

1803010 

0829 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

197,3 

  

197,3 

197,3 

0,0 

197,3 

  

  

0,0 

1803020 

0829 

Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 

390,3 

  

390,3 

1699,3 

0,0 

1699,3 

1309 

  

1309,0 

1804000 

  

Академія мистецтв України 

3446,1 

0,0 

3446,1 

5196,1 

0,0 

5196,1 

1750,0 

0,0 

1750,0 

1804020 

0840 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 

3113,6 

  

3113,6 

4363,6 

0,0 

4363,6 

1250 

  

1250,0 

1804030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 

332,5 

  

332,5 

832,5 

0,0 

832,5 

500 

  

500,0 

1805000 

  

Державна служба охорони культурної спадщини 

23929,6 

771,7 

24701,3 

29448,3 

771,7 

30220,0 

5518,7 

0,0 

5518,7 

1805010 

0829 

Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 

500,0 

  

500,0 

500,0 

0,0 

500,0 

  

  

0,0 

1805020 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини 

23247,4 

771,7 

24019,1 

28766,1 

771,7 

29537,8 

5518,7 

  

5518,7 

1805030 

0829 

Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 

182,2 

  

182,2 

182,2 

0,0 

182,2 

  

  

0,0 

  

  

Комплекс заходів щодо обліку і паспортизації об'єктів культурної спадщини 

  

  

  

1740,3 

  

1740,3 

1740,3 

  

1740,3 

1900000 

  

Державний комітет лісового господарства України 

98147,3 

8546,2 

106693,5 

108147,3 

8546,2 

116693,5 

10000,0 

0,0 

10000,0 

1901000 

  

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

98147,3 

8546,2 

106693,5 

108147,3 

8546,2 

116693,5 

10000,0 

0,0 

10000,0 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

2056,6 

35,0 

2091,6 

2056,6 

35,0 

2091,6 

  

  

0,0 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

151,0 

  

151,0 

151,0 

0,0 

151,0 

  

  

0,0 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

1373,0 

1053,0 

2426,0 

1373,0 

1053,0 

2426,0 

  

  

0,0 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

73,0 

  

73,0 

73,0 

0,0 

73,0 

  

  

0,0 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

6356,4 

3561,4 

9917,8 

6356,4 

3561,4 

9917,8 

  

  

0,0 

1901060 

0422 

Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді 

77819,5 

2274,1 

80093,6 

87819,5 

2274,1 

90093,6 

10000 

  

10000,0 

1901070 

0511 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

4000,0 

  

4000,0 

4000,0 

0,0 

4000,0 

  

  

0,0 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

6317,8 

1622,7 

7940,5 

6317,8 

1622,7 

7940,5 

  

  

0,0 

2100000 

  

Міністерство оборони України 

2945225,4 

987200,0 

3932425,4 

3297925,4 

987200,0 

4285125,4 

352700,0 

0,0 

352700,0 

2101000 

  

Апарат Міністерства оборони України 

2942099,3 

987200,0 

3929299,3 

3294799,3 

987200,0 

4281999,3 

352700,0 

0,0 

352700,0 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

33019,4 

500,0 

33519,4 

33019,4 

500,0 

33519,4 

  

  

0,0 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

1747103,7 

5200,0 

1752303,7 

1897103,7 

5200,0 

1902303,7 

150000 

  

150000,0 

  

  

Погашення кредиторської заборгованості 

  

  

  

150000,0 

  

150000,0 

150000 

  

150000 

2101030 

0210 

Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 

3300,0 

3500,0 

6800,0 

0,0 

3500,0 

3500,0 

-3300 

  

-3300,0 

2101040 

0113 

Верифікаційна діяльність за кордоном 

84,7 

200,0 

284,7 

84,7 

200,0 

284,7 

  

  

0,0 

2101050 

0210 

Тилове забезпечення Збройних Сил України 

364593,5 

51500,0 

416093,5 

364593,5 

51500,0 

416093,5 

  

  

0,0 

2101060 

0210 

Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

261705,0 

45700,0 

307405,0 

261705,0 

45700,0 

307405,0 

  

  

0,0 

2101070 

0210 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

20345,3 

4030,0 

24375,3 

20345,3 

4030,0 

24375,3 

  

  

0,0 

2101080 

0260 

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 

121148,3 

23410,0 

144558,3 

121148,3 

23410,0 

144558,3 

  

  

0,0 

2101090 

0260 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони України 

2042,7 

108108,7 

110151,4 

2042,7 

108108,7 

110151,4 

  

  

0,0 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 

202144,4 

12500,0 

214644,4 

202144,4 

12500,0 

214644,4 

  

  

0,0 

2101110 

0210 

Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 

4000,0 

1900,0 

5900,0 

4000,0 

1900,0 

5900,0 

  

  

0,0 

2101120 

0260 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

18900,6 

4800,0 

23700,6 

18900,6 

4800,0 

23700,6 

  

  

0,0 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

60000,0 

371604,4 

431604,4 

60000,0 

371604,4 

431604,4 

  

  

0,0 

2101150 

0210 

Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України (будівництво корвету "Тернопіль") 

5000,0 

79000,0 

84000,0 

36000,0 

79000,0 

115000,0 

31000 

  

31000,0 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

15000,0 

83100,0 

98100,0 

15000,0 

83100,0 

98100,0 

  

  

0,0 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

11000,0 

63202,7 

74202,7 

11000,0 

63202,7 

74202,7 

  

  

0,0 

2101180 

0210 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

2400,0 

7000,0 

9400,0 

2400,0 

7000,0 

9400,0 

  

  

0,0 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

5594,0 

10000,0 

15594,0 

5594,0 

10000,0 

15594,0 

  

  

0,0 

2101200 

0210 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

4600,0 

700,0 

5300,0 

4600,0 

700,0 

5300,0 

  

  

0,0 

2101210 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 

3000,0 

800,0 

3800,0 

3000,0 

800,0 

3800,0 

  

  

0,0 

2101220 

0210 

Ліквідація наслідків військової діяльності 

  

1300,0 

1300,0 

0,0 

1300,0 

1300,0 

  

  

0,0 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

22910,5 

108544,2 

131454,7 

22910,5 

108544,2 

131454,7 

  

  

0,0 

2101240 

0210 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 

18313,1 

600,0 

18913,1 

18313,1 

600,0 

18913,1 

  

  

0,0 

2101250 

0240 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 

11606,1 

  

11606,1 

11606,1 

0,0 

11606,1 

  

  

0,0 

2101260 

0810 

Розвиток авіаційних видів спорту 

2288,0 

  

2288,0 

2288,0 

0,0 

2288,0 

  

  

0,0 

2101270 

0210 

Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Товариством сприяння обороні України 

2000,0 

  

2000,0 

4000,0 

0,0 

4000,0 

2000 

  

2000,0 

  

  

Підготовка льотчиків Військово-повітряних Сил 

  

  

  

23000,0 

  

23000,0 

23000 

  

23000,0 

2103000 

  

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 

3126,1 

0,0 

3126,1 

3126,1 

0,0 

3126,1 

0,0 

0,0 

0,0 

2103010 

1070 

Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 

3126,1 

  

3126,1 

3126,1 

0,0 

3126,1 

  

  

0,0 

2200000 

  

Міністерство освіти і науки України 

2204164,1 

1587779,5 

3791943,6 

2354746,1 

1581729,5 

3936475,6 

150582,0 

-6050,0 

144532,0 

2201000 

  

Апарат Міністерства освіти і науки України 

2104051,1 

1532260,4 

3636311,5 

2245608,3 

1532260,4 

3777868,7 

141557,2 

0,0 

141557,2 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

3744,6 

60,0 

3804,6 

3744,6 

60,0 

3804,6 

  

  

0,0 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

36266,9 

  

36266,9 

36266,9 

0,0 

36266,9 

  

  

0,0 

2201030 

0140 

Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 

9293,1 

  

9293,1 

9293,1 

0,0 

9293,1 

  

  

0,0 

2201040 

0980 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 

11015,0 

34641,6 

45656,6 

11015,0 

34641,6 

45656,6 

  

  

0,0 

2201050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

8945,6 

  

8945,6 

2522,8 

0,0 

2522,8 

-6422,8 

  

-6422,8 

2201060 

0150 

Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 

5663,1 

  

5663,1 

5663,1 

0,0 

5663,1 

  

  

0,0 

2201070 

0150 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

9000,0 

  

9000,0 

9000,0 

0,0 

9000,0 

  

  

0,0 

2201080 

0150 

Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1000,0 

  

1000,0 

1000,0 

0,0 

1000,0 

  

  

0,0 

2201090 

0980 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 

1749,8 

  

1749,8 

1749,8 

0,0 

1749,8 

  

  

0,0 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

11082,9 

2340,8 

13423,7 

11082,9 

2340,8 

13423,7 

  

  

0,0 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

8338,4 

689,4 

9027,8 

8338,4 

689,4 

9027,8 

  

  

0,0 

2201120 

0960 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами 

13489,9 

1811,6 

15301,5 

13489,9 

1811,6 

15301,5 

  

  

0,0 

2201130 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 

624721,4 

114057,9 

738779,3 

624721,4 

114057,9 

738779,3 

  

  

0,0 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 

3700,3 

109,9 

3810,2 

3700,3 

109,9 

3810,2 

  

  

0,0 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації 

231437,1 

172401,1 

403838,2 

231437,1 

172401,1 

403838,2 

  

  

0,0 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

844029,2 

1155184,7 

1999213,9 

844029,2 

1155184,7 

1999213,9 

  

  

0,0 

2201170 

0970 

Виготовлення випускних документів про освіту 

33700,0 

  

33700,0 

33700,0 

0,0 

33700,0 

  

  

0,0 

2201180 

0990 

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 

1500,0 

  

1500,0 

1500,0 

0,0 

1500,0 

  

  

0,0 

2201190 

0970 

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 

4100,0 

  

4100,0 

154100,0 

0,0 

154100,0 

150000 

  

150000,0 

2201200 

0990 

Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 

37100,0 

  

37100,0 

37100,0 

0,0 

37100,0 

  

  

0,0 

2201210 

0990 

Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 

15000,0 

  

15000,0 

15000,0 

0,0 

15000,0 

  

  

0,0 

2201220 

0240 

Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 

1063,3 

  

1063,3 

1063,3 

0,0 

1063,3 

  

  

0,0 

2201230 

0970 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

96100,0 

1000,0 

97100,0 

96100,0 

1000,0 

97100,0 

  

  

0,0 

2201240 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

13007,0 

2499,0 

15506,0 

10987,0 

2499,0 

13486,0 

-2020 

  

-2020,0 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

52,3 

  

52,3 

52,3 

0,0 

52,3 

  

  

0,0 

2201270 

0826 

Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації 

459,5 

  

459,5 

459,5 

0,0 

459,5 

  

  

0,0 

2201280 

0832 

Фінансова підтримка науково-освітянської преси 

31,2 

  

31,2 

31,2 

0,0 

31,2 

  

  

0,0 

2201290 

0473 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

6323,8 

  

6323,8 

6323,8 

0,0 

6323,8 

  

  

0,0 

2201300 

0350 

Спецінформації 

838,5 

  

838,5 

838,5 

0,0 

838,5 

  

  

0,0 

2201310 

0810 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

10800,0 

  

10800,0 

10800,0 

0,0 

10800,0 

  

  

0,0 

2201320 

0950 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

974,5 

1107,0 

2081,5 

974,5 

1107,0 

2081,5 

  

  

0,0 

2201330 

0140 

Фундаментальні дослідження в наукових установах 

23349,0 

5340,8 

28689,8 

23349,0 

5340,8 

28689,8 

  

  

0,0 

2201340 

0150 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 

4227,9 

  

4227,9 

4227,9 

0,0 

4227,9 

  

   

0,0 

2201350 

0150 

Прикладні розробки в наукових установах 

3247,5 

200,0 

3447,5 

3247,5 

200,0 

3447,5 

  

  

0,0 

2201360 

0980 

Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів 

503,5 

  

503,5 

503,5 

0,0 

503,5 

  

  

0,0 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

15320,6 

29960,3 

45280,9 

15320,6 

29960,3 

45280,9 

  

  

0,0 

2201400 

0481 

Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 

950,0 

  

950,0 

950,0 

0,0 

950,0 

  

  

0,0 

2201410 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

11925,2 

10856,3 

22781,5 

11925,2 

10856,3 

22781,5 

  

  

0,0 

2202000 

  

Державний департамент інтелектуальної власності 

583,9 

6050,0 

6633,9 

6633,9 

0,0 

6633,9 

6050,0 

-6050,0 

0,0 

2202010 

0411 

Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 

583,9 

  

583,9 

583,9 

0,0 

583,9 

  

  

0,0 

2202020 

0411 

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 

  

6050,0 

6050,0 

6050,0 

0,0 

6050,0 

6050 

-6050 

0,0 

2203000 

  

Академія педагогічних наук України 

15803,7 

3650,7 

19454,4 

15543,7 

3650,7 

19194,4 

-260,0 

0,0 

-260,0 

2203020 

0980 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук 

2420,5 

307,4 

2727,9 

2420,5 

307,4 

2727,9 

  

  

0,0 

2203030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 

8228,1 

1419,1 

9647,2 

8228,1 

1419,1 

9647,2 

  

  

0,0 

2203040 

0980 

Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 

51,8 

  

51,8 

51,8 

0,0 

51,8 

  

  

0,0 

2203050 

0980 

Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук 

634,4 

339,7 

974,1 

634,4 

339,7 

974,1 

  

  

0,0 

2203060 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 

2118,5 

1403,1 

3521,6 

2118,5 

1403,1 

3521,6 

  

  

0,0 

2203070 

0930 

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук 

1427,9 

181,4 

1609,3 

1427,9 

181,4 

1609,3 

  

  

0,0 

2203080 

0950 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук 

163,8 

  

163,8 

163,8 

0,0 

163,8 

  

  

0,0 

2203090 

0980 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 

758,7 

  

758,7 

498,7 

0,0 

498,7 

-260 

  

-260,0 

2204000 

  

Державна інспекція навчальних закладів 

641,0 

0,0 

641,0 

641,0 

0,0 

641,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2204010 

0990 

Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 

641,0 

  

641,0 

641,0 

0,0 

641,0 

  

  

0,0 

2205000 

  

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 

2947,7 

0,0 

2947,7 

2947,7 

0,0 

2947,7 

0,0 

0,0 

0,0 

2205010 

0150 

Присудження державних премій в галузі науки і техніки 

138,7 

  

138,7 

138,7 

0,0 

138,7 

  

  

0,0 

2205020 

0150 

Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 

2809,0 

  

2809,0 

2809,0 

0,0 

2809,0 

  

  

0,0 

2206000 

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

80136,7 

45818,4 

125955,1 

83136,7 

45818,4 

128955,1 

3000,0 

0,0 

3000,0 

2206010 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

10905,5 

786,0 

11691,5 

10905,5 

786,0 

11691,5 

  

  

0,0 

2206020 

0980 

Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

1048,0 

1572,0 

2620,0 

1048,0 

1572,0 

2620,0 

  

  

0,0 

2206030 

0980 

Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

593,0 

  

593,0 

3593,0 

0,0 

3593,0 

3000 

  

3000,0 

2206040 

0980 

Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

170,0 

  

170,0 

170,0 

0,0 

170,0 

  

  

0,0 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

67420,2 

43460,4 

110880,6 

67420,2 

43460,4 

110880,6 

  

  

0,0 

  

  

Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська академія" 

  

  

  

234,8 

  

234,8 

234,8 

  

234,8 

2300000 

  

Міністерство охорони здоров'я України 

1170159,8 

584988,0 

1755147,8 

1447396,6 

640478,0 

2087874,6 

277236,8 

55490,0 

332726,8 

2301000 

  

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

920451,9 

517036,5 

1437488,4 

1146827,7 

517036,5 

1663864,2 

226375,8 

0,0 

226375,8 

2301010 

0763 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

4645,3 

  

4645,3 

4645,3 

0,0 

4645,3 

  

  

0,0 

2301020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

1316,0 

  

1316,0 

1316,0 

0,0 

1316,0 

  

  

0,0 

2301030 

0750 

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 

6283,0 

4290,4 

10573,4 

6283,0 

4290,4 

10573,4 

  

  

0,0 

2301040 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 

5654,4 

  

5654,4 

4594,4 

0,0 

4594,4 

-1060 

  

-1060,0 

  

  

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівля лікарських засобів для лікування онкологічних хворих 

  

  

  

217435,8 

  

217435,8 

217435,8 

  

217435,8 

2301050 

0750 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

854,1 

80,0 

934,1 

854,1 

80,0 

934,1 

  

  

0,0 

2301060 

0750 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 

155,4 

  

155,4 

155,4 

0,0 

155,4 

  

  

0,0 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

88838,8 

255791,3 

344630,1 

88838,8 

255791,3 

344630,1 

  

  

0,0 

2301080 

0950 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

18363,0 

8295,4 

26658,4 

18363,0 

8295,4 

26658,4 

  

  

0,0 

2301090 

0990 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

232,8 

  

232,8 

232,8 

0,0 

232,8 

  

  

0,0 

2301100 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

16886,1 

6866,4 

23752,5 

16886,1 

6866,4 

23752,5 

  

  

0,0 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

70971,3 

3185,0 

74156,3 

70971,3 

3185,0 

74156,3 

  

  

0,0 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я 

15097,6 

1613,3 

16710,9 

15097,6 

1613,3 

16710,9 

  

  

0,0 

2301180 

0734 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз 

40117,3 

11013,6 

51130,9 

40117,3 

11013,6 

51130,9 

  

  

0,0 

2301190 

0734 

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 

25808,5 

19132,1 

44940,6 

25808,5 

19132,1 

44940,6 

  

  

0,0 

2301200 

0722 

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

5726,3 

424,0 

6150,3 

5726,3 

424,0 

6150,3 

  

  

0,0 

2301230 

0723 

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 

5852,2 

3838,5 

9690,7 

5852,2 

3838,5 

9690,7 

  

  

0,0 

2301250 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи 

227049,8 

119648,0 

346697,8 

227049,8 

119648,0 

346697,8 

  

  

0,0 

  

  

в тому числі закупівля обладнання для забезпечення попередження і розслідування надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння людей 

  

  

  

10000,0 

  

10000,0 

10000 

  

10000,0 

2301260 

0740 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

5000,0 

  

5000,0 

5000,0 

0,0 

5000,0 

  

  

0,0 

2301270 

0740 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

101598,7 

  

101598,7 

101598,7 

0,0 

101598,7 

  

  

0,0 

2301280 

0763 

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 

31355,0 

  

31355,0 

31355,0 

0,0 

31355,0 

  

  

0,0 

2301290 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 

59745,9 

  

59745,9 

59745,9 

0,0 

59745,9 

  

  

0,0 

2301310 

0763 

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 

8692,4 

  

8692,4 

8692,4 

0,0 

8692,4 

  

  

0,0 

2301340 

0763 

Державний контроль за якістю лікарських засобів 

1107,7 

8832,8 

9940,5 

1107,7 

8832,8 

9940,5 

  

  

0,0 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

3054,0 

8,0 

3062,0 

3054,0 

8,0 

3062,0 

  

  

0,0 

2301360 

0763 

Лікування громадян України за кордоном 

900,0 

  

900,0 

900,0 

0,0 

900,0 

  

  

0,0 

2301370 

0763 

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 

54886,7 

  

54886,7 

54886,7 

0,0 

54886,7 

  

  

0,0 

2301380 

0763 

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 

13664,5 

  

13664,5 

13664,5 

0,0 

13664,5 

  

  

0,0 

2301400 

0763 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

90108,7 

  

90108,7 

90108,7 

0,0 

90108,7 

  

  

0,0 

2301410 

0825 

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 

1568,0 

170,0 

1738,0 

1568,0 

170,0 

1738,0 

  

  

0,0 

2301420 

0826 

Функціонування Національного музею медицини 

870,4 

200,0 

1070,4 

870,4 

200,0 

1070,4 

  

  

0,0 

2301600 

0763 

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 

14048,0 

73647,7 

87695,7 

14048,0 

73647,7 

87695,7 

  

  

0,0 

2302000 

  

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

632,3 

0,0 

632,3 

632,3 

0,0 

632,3 

0,0 

0,0 

0,0 

2302010 

0763 

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

632,3 

  

632,3 

632,3 

0,0 

632,3 

  

  

0,0 

2303000 

  

Академія медичних наук 

187667,7 

12461,4 

200129,1 

187267,7 

12461,4 

199729,1 

-400,0 

0,0 

-400,0 

2303020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 

11874,8 

891,7 

12766,5 

11874,8 

891,7 

12766,5 

  

  

0,0 

2303030 

0750 

Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 

17843,5 

6934,7 

24778,2 

17843,5 

6934,7 

24778,2 

  

  

0,0 

2303040 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 

4063,6 

  

4063,6 

3663,6 

0,0 

3663,6 

-400 

  

-400,0 

2303050 

0750 

Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук 

400,0 

  

400,0 

400,0 

0,0 

400,0 

  

  

0,0 

2303060 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук 

136145,0 

4485,0 

140630,0 

136145,0 

4485,0 

140630,0 

  

  

0,0 

2303070 

0722 

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук 

2638,8 

150,0 

2788,8 

2638,8 

150,0 

2788,8 

  

  

0,0 

2303080 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук 

13000,0 

  

13000,0 

13000,0 

0,0 

13000,0 

  

  

0,0 

2303090 

0750 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук 

1552,0 

  

1552,0 

1552,0 

0,0 

1552,0 

  

  

0,0 

2303100 

0750 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук 

150,0 

  

150,0 

150,0 

0,0 

150,0 

  

  

0,0 

2304000 

  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

8546,5 

0,0 

8546,5 

8546,5 

0,0 

8546,5 

0,0 

0,0 

0,0 

2304020 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

8546,5 

  

8546,5 

8546,5 

0,0 

8546,5 

  

  

0,0 

2305000 

  

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад" 

1600,1 

0,0 

1600,1 

1600,1 

0,0 

1600,1 

0,0 

0,0 

0,0 

2305020 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання 

1600,1 

  

1600,1 

1600,1 

0,0 

1600,1 

  

  

0,0 

0308000 

  

Державне лікувально-оздоровче управління 

51261,3 

55490,1 

106751,4 

51261,3 

55490,1 

106751,4 

51261,0 

55490,0 

106751,0 

0308010 

0763 

Керівництво Державним лікувально-оздоровчим управлінням 

802,0 

  

802,0 

802,0 

0,0 

802,0 

  

  

0,0 

0308020 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

22600,0 

1947,0 

24547,0 

22600,0 

1947,0 

24547,0 

  

  

0,0 

0308030 

0724 

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади 

4300,0 

350,0 

4650,0 

4300,0 

350,0 

4650,0 

  

  

0,0 

0308040 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади 

12450,0 

1042,0 

13492,0 

12450,0 

1042,0 

13492,0 

  

  

0,0 

0308050 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в закладах Державного лікувально-оздоровчого управління та на об'єктах органів державної влади 

680,0 

280,0 

960,0 

680,0 

280,0 

960,0 

  

  

0,0 

0308060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 

8560,0 

51516,1 

60076,1 

8560,0 

51516,1 

60076,1 

  

  

0,0 

0308070 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 

1851,9 

355,0 

2206,9 

1851,9 

355,0 

2206,9 

  

  

0,0 

0308080 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі Державного лікувально-оздоровчого управління 

17,4 

  

17,4 

17,4 

0,0 

17,4 

  

  

0,0 

2400000 

  

Міністерство екології та природних ресурсів України 

90763,5 

444109,5 

534873,0 

240012,0 

29389,0 

269401,0 

149248,5 

-414720,5 

-265472,0 

2401000 

  

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 

86606,3 

442299,0 

528905,3 

235854,8 

27578,5 

263433,3 

149248,5 

-414720,5 

-265472,0 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 

3507,5 

1500,0 

5007,5 

3507,5 

1500,0 

5007,5 

  

  

0,0 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 

25891,0 

8987,8 

34878,8 

25891,0 

8987,8 

34878,8 

  

  

0,0 

2401030 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 

1783,2 

  

1783,2 

1783,2 

0,0 

1783,2 

  

  

0,0 

2401040 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 

1083,0 

  

1083,0 

811,0 

0,0 

811,0 

-272,0 

  

-272,0 

2401050 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 

1808,2 

1085,0 

2893,2 

1808,2 

1085,0 

2893,2 

  

  

0,0 

2401070 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

26,5 

  

26,5 

26,5 

0,0 

26,5 

  

  

0,0 

2401080 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 

678,5 

  

678,5 

678,5 

0,0 

678,5 

  

  

0,0 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 

150,0 

164,4 

314,4 

150,0 

164,4 

314,4 

  

  

0,0 

2401100 

0444 

Розвиток мінерально-сировинної бази 

  

362000,0 

362000,0 

100000,0 

0,0 

100000,0 

100000 

-362000 

-262000,0 

2401110 

0484 

Розробка технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану 

1000,0 

  

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-1000 

  

-1000,0 

2401120 

0511 

Гідрометеорологічна діяльність 

31633,7 

13612,3 

45246,0 

31633,7 

13612,3 

45246,0 

  

  

0,0 

2401130 

0411 

Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 

3051,8 

  

3051,8 

2851,8 

0,0 

2851,8 

-200 

  

-200,0 

2401140 

0511 

Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 

1046,3 

  

1046,3 

1046,3 

0,0 

1046,3 

  

  

0,0 

2401150 

0511 

Геолого-екологічні дослідження та заходи 

4780,9 

  

4780,9 

4780,9 

0,0 

4780,9 

  

  

0,0 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

9927,7 

2229,0 

12156,7 

7927,7 

2229,0 

10156,7 

-2000 

  

-2000,0 

2401170 

0540 

Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 

238,0 

  

238,0 

238,0 

0,0 

238,0 

  

  

0,0 

2401180 

0540 

Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно збалансованого (сталого) розвитку 

  

1000,0 

1000,0 

1000,0 

0,0 

1000,0 

1000 

-1000 

0,0 

2401190 

0540 

Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 

  

700,0 

700,0 

700,0 

0,0 

700,0 

700 

-700 

0,0 

2401200 

0540 

Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 

  

600,0 

600,0 

600,0 

0,0 

600,0 

600 

-600 

0,0 

2401210 

0511 

Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 

  

1300,0 

1300,0 

1300,0 

0,0 

1300,0 

1300 

-1300 

0,0 

2401220 

0511 

Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 

  

3917,3 

3917,3 

3917,3 

0,0 

3917,3 

3917,3 

-3917,3 

0,0 

2401230 

0513 

Очистка стічних вод 

  

21928,2 

21928,2 

21928,2 

0,0 

21928,2 

21928,2 

-21928,2 

0,0 

2401240 

0540 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

  

7000,0 

7000,0 

7000,0 

0,0 

7000,0 

7000 

-7000 

0,0 

2401250 

0512 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

  

9475,0 

9475,0 

9475,0 

0,0 

9475,0 

9475 

-9475 

0,0 

2401260 

0520 

Формування національної екологічної мережі 

  

800,0 

800,0 

800,0 

0,0 

800,0 

800 

-800 

0,0 

2401290 

0511 

Підвищення якості атмосферного повітря 

  

6000,0 

6000,0 

6000,0 

0,0 

6000,0 

6000 

-6000 

0,0 

2402000 

  

Державна екологічна інспекція 

1509,7 

725,0 

2234,7 

1509,7 

725,0 

2234,7 

0,0 

0,0 

0,0 

2402010 

0511 

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 

1509,7 

725,0 

2234,7 

1509,7 

725,0 

2234,7 

  

  

0,0 

2403000 

  

Державна служба заповідної справи 

666,3 

185,5 

851,8 

666,3 

185,5 

851,8 

0,0 

0,0 

0,0 

2403010 

0520 

Керівництво та управління у сфері заповідної справи 

666,3 

185,5 

851,8 

666,3 

185,5 

851,8 

  

  

0,0 

2404000 

  

Державна служба геодезії, картографії та кадастру 

463,3 

0,0 

463,3 

463,3 

0,0 

463,3 

0,0 

0,0 

0,0 

2404010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру 

463,3 

  

463,3 

463,3 

0,0 

463,3 

  

  

0,0 

2405000 

  

Державна гідрометеорологічна служба 

541,0 

0,0 

541,0 

541,0 

0,0 

541,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2405010 

0540 

Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 

541,0 

  

541,0 

541,0 

0,0 

541,0 

  

  

0,0 

2406000 

  

Державна геологічна служба 

808,0 

900,0 

1708,0 

808,0 

900,0 

1708,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2406010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 

808,0 

900,0 

1708,0 

808,0 

900,0 

1708,0 

  

  

0,0 

2407000 

  

Державна комісія радіаційного захисту населення 

168,9 

0,0 

168,9 

168,9 

0,0 

168,9 

0,0 

0,0 

0,0 

2407010 

0513 

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 

168,9 

  

168,9 

168,9 

0,0 

168,9 

  

  

0,0 

2500000 

  

Міністерство праці та соціальної політики України 

507411,1 

1166859,9 

1674271,0 

515411,1 

1186859,9 

1702271,0 

8000,0 

20000,0 

28000,0 

2501000 

  

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

190761,4 

65896,0 

256657,4 

190761,4 

65896,0 

256657,4 

0,0 

0,0 

0,0 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

6682,0 

804,0 

7486,0 

6682,0 

804,0 

7486,0 

  

  

0,0 

2501020 

0481 

Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 

8779,2 

1350,5 

10129,7 

8779,2 

1350,5 

10129,7 

  

  

0,0 

2501030 

1080 

Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 

122,1 

  

122,1 

122,1 

0,0 

122,1 

  

  

0,0 

2501040 

1080 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 

304,4 

  

304,4 

304,4 

0,0 

304,4 

  

  

0,0 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3148,5 

1025,7 

4174,2 

3148,5 

1025,7 

4174,2 

  

  

0,0 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

176,0 

5,0 

181,0 

176,0 

5,0 

181,0 

  

  

0,0 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

2539,4 

15,0 

2554,4 

2539,4 

15,0 

2554,4 

  

  

0,0 

2501080 

0734 

Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

19960,1 

1045,9 

21006,0 

19960,1 

1045,9 

21006,0 

  

  

0,0 

2501090 

1090 

Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 

1600,0 

  

1600,0 

1600,0 

0,0 

1600,0 

  

  

0,0 

2501110 

1040 

Заходи із соціального захисту дітей 

2000,0 

  

2000,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

  

  

0,0 

2501120 

1010 

Фінансова підтримка Українського товариства глухих, Українського товариства сліпих, Союзу організацій інвалідів України та Національної асамблеї інвалідів України 

12948,0 

  

12948,0 

12948,0 

0,0 

12948,0 

  

  

0,0 

2501130 

1020 

Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 

1640,0 

  

1640,0 

1640,0 

0,0 

1640,0 

  

  

0,0 

2501140 

1090 

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 

7805,4 

  

7805,4 

7805,4 

0,0 

7805,4 

  

  

0,0 

2501150 

1030 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 

105527,0 

  

105527,0 

105527,0 

0,0 

105527,0 

  

  

0,0 

2501160 

1030 

Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 

244,3 

  

244,3 

244,3 

0,0 

244,3 

  

  

0,0 

2501170 

1010 

Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

4450,4 

26,1 

4476,5 

4450,4 

26,1 

4476,5 

  

  

0,0 

2501180 

1070 

Соціальний захист працівників, які вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 

2434,6 

  

2434,6 

2434,6 

0,0 

2434,6 

  

  

0,0 

2501190 

0481 

Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 

300,0 

  

300,0 

300,0 

0,0 

300,0 

  

  

0,0 

2501600 

1090 

Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 

10100,0 

61623,8 

71723,8 

10100,0 

61623,8 

71723,8 

  

  

0,0 

2502000 

  

Державний департамент по нагляду за охороною праці 

30585,9 

0,0 

30585,9 

38585,9 

0,0 

38585,9 

8000,0 

0,0 

8000,0 

2502010 

0412 

Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 

1135,6 

  

1135,6 

1955,0 

0,0 

1955,0 

819,4 

  

819,4 

2502020 

0412 

Державний нагляд за дотриманням вимог нормативних актів щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища 

29067,8 

  

29067,8 

36248,4 

0,0 

36248,4 

7180,6 

  

7180,6 

2502030 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 

62,5 

  

62,5 

62,5 

0,0 

62,5 

  

  

0,0 

2502040 

0481 

Прикладні розробки у сфері охорони праці 

320,0 

  

320,0 

320,0 

0,0 

320,0 

  

  

0,0 

2503000 

  

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 

7714,4 

0,0 

7714,4 

7714,4 

0,0 

7714,4 

0,0 

0,0 

0,0 

2503010 

0412 

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 

7714,4 

  

7714,4 

7714,4 

0,0 

7714,4 

  

  

0,0 

2504000 

  

Державний центр зайнятості населення 

37560,0 

0,0 

37560,0 

37560,0 

0,0 

37560,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2504020 

1050 

Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченні безробітних з числа незастрахованих осіб 

37560,0 

  

37560,0 

37560,0 

0,0 

37560,0 

  

  

0,0 

2505000 

  

Державний комітет України у справах ветеранів 

5860,8 

159,9 

6020,7 

5860,8 

159,9 

6020,7 

0,0 

0,0 

0,0 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

795,1 

  

795,1 

795,1 

0,0 

795,1 

  

  

0,0 

2505020 

0734 

Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 

3028,7 

159,9 

3188,6 

3028,7 

159,9 

3188,6 

  

  

0,0 

2505030 

1030 

Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 

14,0 

  

14,0 

14,0 

0,0 

14,0 

  

  

0,0 

2505050 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 

1963,0 

  

1963,0 

1963,0 

0,0 

1963,0 

  

  

0,0 

2505060 

1070 

Звільнення та повернення на Батьківщину військовополонених 

60,0 

  

60,0 

60,0 

0,0 

60,0 

  

  

0,0 

2506000 

  

Національна рада соціального партнерства 

161,1 

0,0 

161,1 

161,1 

0,0 

161,1 

0,0 

0,0 

0,0 

2506010 

0412 

Узгодження та вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері 

161,1 

  

161,1 

161,1 

0,0 

161,1 

  

  

0,0 

2507000 

  

Фонд України соціального захисту інвалідів 

234767,5 

80000,0 

314767,5 

234767,5 

100000,0 

334767,5 

0,0 

20000,0 

20000,0 

2507010 

1010 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 

5930,2 

  

5930,2 

5930,2 

0,0 

5930,2 

  

  

0,0 

2507030 

1010 

Забезпечення інвалідів автомобілями та іншими протезно-ортопедичними виробами 

169577,6 

  

169577,6 

169577,6 

0,0 

169577,6 

  

  

0,0 

2507040 

1010 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

16000,0 

  

16000,0 

16000,0 

0,0 

16000,0 

  

  

0,0 

2507050 

0734 

Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 

30243,7 

  

30243,7 

30243,7 

0,0 

30243,7 

  

  

0,0 

2507060 

1010 

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп 

6956,0 

  

6956,0 

6956,0 

0,0 

6956,0 

  

  

0,0 

2507070 

1010 

Одноразова матеріальна допомога інвалідам 

6000,0 

  

6000,0 

6000,0 

0,0 

6000,0 

  

  

0,0 

2507080 

1010 

Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 

60,0 

80000,0 

80060,0 

60,0 

80000,0 

80060,0 

  

  

0,0 

2508000 

  

Пенсійний фонд України 

0,0 

1020804,0 

1020804,0 

0,0 

1020804,0 

1020804,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2508010 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 

  

442000,0 

442000,0 

0,0 

442000,0 

442000,0 

  

  

0,0 

2508040 

1020 

Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

  

451804,0 

451804,0 

0,0 

451804,0 

451804,0 

  

  

0,0 

2508050 

1020 

Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 

  

122000,0 

122000,0 

0,0 

122000,0 

122000,0 

  

  

0,0 

2508070 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 

  

5000,0 

5000,0 

0,0 

5000,0 

5000,0 

  

  

0,0 

2600000 

  

Міністерство промислової політики України 

99494,7 

0,0 

99494,7 

118914,7 

0,0 

118914,7 

19420,0 

0,0 

19420,0 

2601000 

  

Апарат Міністерства промислової політики України 

99494,7 

0,0 

99494,7 

118914,7 

0,0 

118914,7 

19420,0 

0,0 

19420,0 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

6918,3 

  

6918,3 

6918,3 

0,0 

6918,3 

  

  

0,0 

2601020 

0484 

Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 

3430,6 

  

3430,6 

3430,6 

0,0 

3430,6 

  

  

0,0 

2601030 

0484 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 

2650,0 

  

2650,0 

2650,0 

0,0 

2650,0 

  

  

0,0 

2601040 

0484 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 

400,0 

  

400,0 

400,0 

0,0 

400,0 

  

  

0,0 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

189,5 

  

189,5 

189,5 

0,0 

189,5 

  

  

0,0 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

48,1 

  

48,1 

48,1 

0,0 

48,1 

  

  

0,0 

2601070 

0442 

Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 

20000,0 

  

20000,0 

10000,0 

0,0 

10000,0 

-10000 

  

-10000,0 

2601080 

0513 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

3000,0 

  

3000,0 

3000,0 

0,0 

3000,0 

  

  

0,0 

2601090 

0441 

Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 

15000,0 

  

15000,0 

15000,0 

0,0 

15000,0 

  

  

0,0 

2601100 

0513 

Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник" 

10000,0 

  

10000,0 

25000,0 

0,0 

25000,0 

15000 

  

15000,0 

2601110 

0442 

Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 

10000,0 

  

10000,0 

10000,0 

0,0 

10000,0 

  

  

0,0 

2601120 

1010 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 

2000,0 

  

2000,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

  

  

0,0 

2601130 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 

5152,0 

  

5152,0 

1572,0 

0,0 

1572,0 

-3580 

  

-3580,0 

2601140 

0484 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 

706,2 

  

706,2 

706,2 

0,0 

706,2 

  

  

0,0 

2601160 

0442 

Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 

20000,0 

6210,0 

26210,0 

10000,0 

6210,0 

16210,0 

-10000 

  

-10000,0 

2601170 

0442 

Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу 

  

-6210,0 

-6210,0 

0,0 

-6210,0 

-6210,0 

  

  

0,0 

  

  

Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 

  

  

  

18000,0 

  

18000,0 

18000 

  

18000,0 

  

  

Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 

  

  

  

10000,0 

  

10000,0 

10000 

  

10000,0 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

984869,4 

530920,8 

1515790,2 

1206219,4 

530920,8 

1737140,2 

221350,0 

0,0 

221350,0 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

638033,5 

413163,8 

1051197,3 

734013,5 

344163,8 

1078177,3 

95980,0 

-69000,0 

26980,0 

2801010 

0421 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

10175,5 

  

10175,5 

10175,5 

0,0 

10175,5 

  

  

0,0 

2801020 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

476,4 

  

476,4 

476,4 

0,0 

476,4 

  

  

0,0 

2801030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 

6000,0 

  

6000,0 

6000,0 

0,0 

6000,0 

  

  

0,0 

2801040 

0482 

Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

2918,7 

1000,0 

3918,7 

2918,7 

1000,0 

3918,7 

  

  

0,0 

2801050 

0482 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

1673,0 

  

1673,0 

1673,0 

0,0 

1673,0 

  

  

0,0 

2801060 

0482 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

1198,4 

  

1198,4 

1198,4 

0,0 

1198,4 

  

  

0,0 

2801080 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

87975,3 

56837,1 

144812,4 

87975,3 

56837,1 

144812,4 

  

  

0,0 

2801090 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного аграрного університету 

7847,9 

7949,9 

15797,8 

7847,9 

7949,9 

15797,8 

  

  

0,0 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

93931,9 

104720,6 

198652,5 

93931,9 

104720,6 

198652,5 

  

  

0,0 

2801110 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

35592,7 

13000,0 

48592,7 

35592,7 

13000,0 

48592,7 

  

  

0,0 

2801120 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу у закладах післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 

553,0 

480,2 

1033,2 

553,0 

480,2 

1033,2 

   

  

0,0 

2801130 

0930 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

8700,0 

  

8700,0 

8700,0 

0,0 

8700,0 

  

  

0,0 

2801140 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу у закладах післядипломної освіти 

1500,0 

936,0 

2436,0 

1500,0 

936,0 

2436,0 

  

  

0,0 

2801150 

0828 

Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу 

1562,8 

  

1562,8 

1562,8 

0,0 

1562,8 

  

  

0,0 

2801160 

1062 

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 

20000,0 

1100,0 

21100,0 

30000,0 

1100,0 

31100,0 

10000 

  

10000,0 

2801170 

0421 

Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 

4000,0 

  

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4000 

  

-4000,0 

2801180 

0421 

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 

2000,0 

  

2000,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

  

  

0,0 

2801190 

0421 

Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 

58500,0 

  

58500,0 

70500,0 

0,0 

70500,0 

12000 

  

12000,0 

2801200 

0421 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

2000,0 

  

2000,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

  

  

0,0 

2801210 

0421 

Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

49500,0 

11700,0 

61200,0 

41500,0 

11700,0 

53200,0 

-8000 

  

-8000,0 

2801220 

0421 

Селекція в рослинництві та сортовипробування 

42500,0 

  

42500,0 

51900,0 

0,0 

51900,0 

9400 

  

9400,0 

2801230 

0421 

Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств 

10000,0 

3500,0 

13500,0 

0,0 

3500,0 

3500,0 

-10000 

  

-10000,0 

2801240 

0421 

Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 

43000,0 

  

43000,0 

62000,0 

0,0 

62000,0 

19000 

  

19000,0 

2801250 

0421 

Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років 

  

5000,0 

5000,0 

0,0 

5000,0 

5000,0 

  

  

0,0 

2801260 

0422 

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 

9530,0 

  

9530,0 

9530,0 

0,0 

9530,0 

  

  

0,0 

2801270 

0482 

Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

2000,0 

  

2000,0 

2000,0 

0,0 

2000,0 

  

  

0,0 

2801280 

0421 

Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

4000,0 

  

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4000 

  

-4000,0 

2801290 

0421 

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 

5000,0 

  

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-5000 

  

-5000,0 

2801300 

0620 

Розвиток комунального господарства у сільській місцевості 

16000,0 

  

16000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-16000 

  

-16000,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

69343,2 

70000,0 

139343,2 

61923,2 

33500,0 

95423,2 

-7420 

-36500 

-43920,0 

2801320 

0482 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

23851,3 

8640,0 

32491,3 

23851,3 

8640,0 

32491,3 

  

  

0,0 

2801330 

0421 

Створення і забезпечення страхового запасу елітного та сортового насіння 

10000,0 

20000,0 

30000,0 

10000,0 

20000,0 

30000,0 

  

  

0,0 

2801340 

0421 

Запобігання поширенню збудників інфекційних хвороб тварин 

5000,0 

  

5000,0 

5000,0 

0,0 

5000,0 

  

  

0,0 

2801350 

0421 

Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 

  

105300,0 

105300,0 

0,0 

105300,0 

105300,0 

  

  

0,0 

2801360 

0482 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 

1703,4 

  

1703,4 

1703,4 

0,0 

1703,4 

  

  

0,0 

2801380 

0421 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років 

  

-25000,0 

-25000,0 

0,0 

-25000,0 

-25000,0 

  

  

0,0 

2801400 

0421 

Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам 

  

-3500,0 

-3500,0 

0,0 

-3500,0 

-3500,0 

  

  

0,0 

2801410 

0421 

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 

  

-1000,0 

-1000,0 

0,0 

-1000,0 

-1000,0 

  

  

0,0 

2801430 

0421 

Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 

  

32500,0 

32500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  

-32500 

-32500,0 

  

  

Кошти на здійснення заставних операцій з зерном 

  

  

  

100000,0 

0,0 

100000,0 

100000 

  

100000,0 

2802000 

  

Державний департамент ветеринарної медицини 

206631,3 

105000,0 

311631,3 

221631,3 

105000,0 

326631,3 

15000,0 

0,0 

15000,0 

2802010 

0421 

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 

38068,3 

  

38068,3 

38068,3 

0,0 

38068,3 

  

  

0,0 

2802020 

0421 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному протиепізоотичному бюро 

52450,0 

  

52450,0 

67450,0 

0,0 

67450,0 

15000 

  

15000,0 

2802030 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

116113,0 

105000,0 

221113,0 

116113,0 

105000,0 

221113,0 

  

  

0,0 

2803000 

  

Державний департамент продовольства 

1591,7 

6,2 

1597,9 

1591,7 

6,2 

1597,9 

0,0 

0,0 

0,0 

2803010 

0442 

Керівництво та управління у сфері продовольства 

775,3 

  

775,3 

775,3 

0,0 

775,3 

  

  

0,0 

2803020 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 

98,4 

  

98,4 

98,4 

0,0 

98,4 

  

  

0,0 

2803040 

0828 

Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства 

570,0 

  

570,0 

570,0 

0,0 

570,0 

  

  

0,0 

2803050 

0829 

Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 

148,0 

6,2 

154,2 

148,0 

6,2 

154,2 

  

  

0,0 

2804000 

  

Державний департамент рибного господарства 

43362,6 

9150,1 

52512,7 

43362,6 

9150,1 

52512,7 

0,0 

0,0 

0,0 

2804010 

0423 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства 

734,1 

  

734,1 

734,1 

0,0 

734,1 

  

  

0,0 

2804030 

0482 

Прикладні розробки у сфері рибного господарства 

2827,4 

  

2827,4 

2827,4 

0,0 

2827,4 

  

  

0,0 

2804040 

0941 

Підготовка кадрів для рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3603,9 

3886,1 

7490,0 

3603,9 

3886,1 

7490,0 

  

  

0,0 

2804050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

2973,2 

4152,0 

7125,2 

2973,2 

4152,0 

7125,2 

  

  

0,0 

2804060 

0990 

Забезпечення проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів на учбовому вітрильному судні 

520,0 

60,0 

580,0 

520,0 

60,0 

580,0 

  

  

0,0 

2804070 

0423 

Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 

31364,0 

502,0 

31866,0 

31364,0 

502,0 

31866,0 

  

  

0,0 

2804080 

0423 

Селекція у рибному господарстві 

1340,0 

  

1340,0 

1340,0 

0,0 

1340,0 

  

  

0,0 

2804090 

0423 

Участь у міжнародних морських риболовних організаціях 

  

550,0 

550,0 

0,0 

550,0 

550,0 

  

  

0,0 

2805000 

  

Українська академія аграрних наук 

89999,2 

36100,7 

126099,9 

89999,2 

36100,7 

126099,9 

0,0 

0,0 

0,0 

2805020 

0482 

Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 

3194,5 

160,0 

3354,5 

3194,5 

160,0 

3354,5 

  

  

0,0 

2805030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 

41194,7 

12521,8 

53716,5 

41194,7 

12521,8 

53716,5 

  

  

0,0 

2805040 

0482 

Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 

23855,6 

22421,4 

46277,0 

23855,6 

22421,4 

46277,0 

  

  

0,0 

2805050 

0482 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 

137,5 

  

137,5 

137,5 

0,0 

137,5 

  

  

0,0 

2805060 

0482 

Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 

4629,9 

117,5 

4747,4 

4629,9 

117,5 

4747,4 

  

  

0,0 

2805070 

0421 

Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 

200,0 

  

200,0 

200,0 

0,0 

200,0 

  

  

0,0 

2805080 

0421 

Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 

5500,0 

  

5500,0 

5500,0 

0,0 

5500,0 

  

  

0,0 

2805090 

0421 

Селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва 

7500,0 

  

7500,0 

7500,0 

0,0 

7500,0 

  

  

0,0 

2805100 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 

1875,0 

530,0 

2405,0 

1875,0 

530,0 

2405,0 

  

  

0,0 

2805110 

0482 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 

1912,0 

350,0 

2262,0 

1912,0 

350,0 

2262,0 

  

  

0,0 

2806000 

  

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

0,0 

-32500,0 

-32500,0 

100000,0 

0,0 

100000,0 

100000,0 

32500,0 

132500,0 

2806020 

0421 

Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 

  

70000,0 

70000,0 

100000,0 

70000,0 

170000,0 

100000 

  

100000,0 

2806030 

0421 

Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 

  

-70000,0 

-70000,0 

0,0 

-70000,0 

-70000,0 

  

  

0,0 

2806040 

0421 

Придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та здешевлення довгострокових кредитів на її придбання на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 

  

83500,0 

83500,0 

0,0 

116000,0 

116000,0 

  

32500 

32500,0 

2806050 

0421 

Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 

  

-116000,0 

-116000,0 

0,0 

-116000,0 

-116000,0 

  

  

0,0 

2807000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

5000,0 

0,0 

5000,0 

5000,0 

0,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2807020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 

5000,0 

  

5000,0 

5000,0 

0,0 

5000,0 

  

  

0,0 

2808000 

  

Державна служба з охорони прав на сорти рослин 

251,1 

0,0 

251,1 

10621,1 

36500,0 

47121,1 

10370,0 

36500,0 

46870,0 

2808010 

0421 

Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 

251,1 

  

251,1 

251,1 

0,0 

251,1 

  

  

0,0 

  

  

Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 

  

  

  

7420 

36500 

43920,0 

7420 

36500 

43920,0 

  

  

Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 

  

  

  

350 

  

350,0 

350 

  

350,0 

  

  

Селекція в галузі сортовипробування 

  

  

  

2600 

  

2600,0 

2600 

  

2600,0 

3000000 

  

Державний комітет статистики України 

110268,8 

24789,2 

135058,0 

110268,8 

24789,2 

135058,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3001000 

  

Апарат Державного комітету статистики України 

110268,8 

24789,2 

135058,0 

110268,8 

24789,2 

135058,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3001010 

0132 

Керівництво та управління у сфері статистики