16 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2008 рік
23.09.2008
Конституція України (статті 95 і 98)

 

Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на будівництво,  реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг  загального користування державного значення

 

КИЇВ 2008

Бюлетень підготовлено за матеріалами Звіту про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення - Київ: Рахункова палата України, 2008.

Відповідальні за випуск:
головний контролер - директор департаменту
з питань промисловості, виробничої інфраструктури
та державної власності -  Заремба І.М.;

начальник управління стандартів,
аналітики та розвитку - Шах Г.А.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

З М І С Т

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ АВТОДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ЗАСАДИ

2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПРЕМОНТУ АВТОДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ЗАСАДИ

3. КОНЦЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАВТОДОРУ

4. ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ НА БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА КАПРЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

5. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ УКРАВТОДОРОМ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ) І ОДЕРЖУВАЧАМИ КОШТІВ

ВИСНОВКИ

 

ВСТУП

Законом України "Про автомобільні дороги" розвиток мережі автомобільних доріг загального користування віднесено до пріоритетів держави.

Мережа автомобільних доріг державного значення станом на 01.01.2008* складала 20,5 тис. км або 12,1 відс. протяжності доріг загального користування (решта - це дороги місцевого значення). Автомобільні дороги державного значення поділяються на міжнародні** (8,2 тис. км), національні*** (4,8 тис. км) та регіональні**** (7,5 тис. кілометрів).

*За даними статистичного звіту за формою 1-ДГ "Про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій".

**За напрямками суміщаються з європейськими автомагістралями категорії "Е".

***За напрямком суміщаються з міжнародними транспортними коридорами.

****Проходять через дві або більше областей і з'єднують міжнародні пункти пропуску через державний кордон з міжнародними та національними автомобільними дорогами.

 

Структура мережі доріг за категоріями не відповідає високій інтенсивності руху та не задовольняє сучасні вимоги високошвидкісних транспортних засобів. Автомобільні дороги І категорії становлять лише 12,6 відс. (2,5 тис. км) загальної мережі доріг державного значення.

За останні 15 років різко змінився якісний склад транспортних потоків на автомобільних дорогах України. Значно зросли вантажопотоки із Західної Європи, транзит автотранспорту через державний кордон України, у порівнянні з 2000 роком, зріс удвічі. Збільшення інтенсивності руху та маси експлуатаційного навантаження викликає пришвидшений фізичний знос конструкцій доріг і погіршує їх стан.

Протягом останнього десятиріччя мережа автомобільних доріг України характеризується такими негативними показниками, як відсутність сучасних автомагістралей та обходів населених пунктів на магістральних напрямках, незадовільний стан і високий ступінь зношеності автодоріг, низький рівень облаштування їх об'єктами сервісу.

За даними Укравтодору, половина доріг державного значення не відповідає нормативним показникам рівності. За показниками міцності дорожнього покриття не відповідає фактичним навантаженням третина доріг. Рівень аварійності на українських автодорогах набагато більший, ніж у країнах Європейського Союзу, хоча за кількістю автомобілів на 1000 мешканців ми відстаємо у декілька разів. В комплексі причин високої аварійності руху незадовільний стан автодоріг займає друге місце (на першому - порушення водіями правил дорожнього руху).

Протягом 2003-2007 років питання будівництва, реконструкції та капремонту автодоріг розглядалися Колегією Рахункової палати тричі. Заходи, які вживалися Укравтодором з метою усунення виявлених порушень, були неповними, окремі пропозиції Рахункової палати виконані частково, кілька взагалі залишилися невиконаними.

Мінтрансзв'язку підтримав пропозицію Рахункової палати про відміну рішень щодо будівництва альтернативної дороги та функціонування дороги Київ - Одеса в режимі платності, у 2005 році був розроблений законопроект про внесення вказаних змін до Закону України "Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса". Проте на сьогодні ці зміни до Закону Парламентом не внесено.

Залишилася нереалізованою пропозиція Колегії Рахункової палати щодо розробки та затвердження Методики прогнозування необхідних обсягів фінансування дорожнього господарства, що унеможливлює реальне планування таких видатків.

Укравтодор не забезпечив виконання пропозиції щодо завершення у 2007 році Другого проекту "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп" відповідно до умов Кредитної угоди, укладеної між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР). Через порушення підрядниками строків виконання робіт реалізація проекту продовжується у 2008 році.

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ АВТОДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Статтями 6, 10 Закону України "Про автомобільні дороги" визначено, що державну політику і стратегію розвитку всіх видів автомобільних доріг на території України здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту - Міністерство транспорту та зв'язку України (далі - Мінтрансзв'язку), державне управління автомобільними дорогами - Державна служба автомобільних доріг України (далі - Укравтодор).

Укравтодор повинен погоджувати з Міністром транспорту та зв'язку України пропозиції щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства, перспективи його розвитку та інше*.

*Згідно з наказом Мінтрансзв'язку від 01.12.2003 № 945.

 

До сфери управління Укравтодору віднесено* автодороги загального користування та 42 державних підприємства, установи і організації, з них 26 служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, які виконують функції управління коштами та замов­ників дорожніх робіт у регіонах.

* На виконання Указу Президента України від 08.11.2001 № 1056/2001

 

Президент України своїм Указом від 29.01.2008 № 62/2008 "Про деякі заходи щодо розвитку автомобільних доріг в Україні" доручив Уряду вжити заходів до 01.04.2008, зокрема, щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування. Проте урядові рішення на виконання вказаного Указу Президента України у визначений термін не приймалися.

У 2006 році Кабінет Міністрів України затвердив* Програму розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки, метою якої є розробка національної мережі міжнародних транспортних коридорів, у т.ч. автомобільних, поліпшення її стану та збільшення пропускної спроможності, вдосконалення технології міжнародних перевезень.

* Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 496.

 

Організацію, моніторинг, координацію і контроль за виконанням Програми покладено на Мінтрансзв'язку. З метою забезпечення виконання урядової постанови, Мінтрансзв'язку щорічно затверджував Плани реалізації вказаної програми, якими окреслювався перелік заходів (робіт) на автомобільних транспортних коридорах та обсяги капітальних вкладень. Відповідальним виконавцем цих заходів визначався Укравтодор.

Однак зазначена Програма до переліку державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетних програм у сфері дорожнього господарства, у 2007 році не потрапила, натомість у цей перелік була включена Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки*.

*Затверджена постановою від 03.08.2005 № 710. Спочатку Державна програма була розрахована на термін 2005-2010 роки.

 

Мета цієї Програми - підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг; поліпшення технічних показників тощо.

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням заходів Програми покладено на Укравтодор.

Орієнтовний обсяг фінансування Державної програми з державного бюджету на 2007 рік було визначено у сумі 5 млрд. 150 млн. гривень. Фактично рівень фінансування у цей період склав 121,1 відс., оскільки орієнтовний обсяг не враховував залишків коштів спеціального фонду станом на 01.01.2007 та перевиконання у 2007 році плану надходжень від зборів, які є джерелами формування спецфонду. Крім цього, на фінансування заходів Державної програми у 2007 році було спрямовано 4 млрд. 946,6 млн. грн. кредитних коштів (88,9 відс. затвердженого Програмою обсягу) та лише 0,7 млн. грн. коштів концесіонерів (1,3 відсотка).

 

2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПРЕМОНТУ АВТОДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Законом України від 18.09.91 № 1562-ХІІ "Про джерела фінансу­вання дорожнього господарства України" визначено, що у держбюджеті щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автодоріг. З цією метою у складі Державного бюджету України мав бути створений Державний дорожній фонд. Проте у 2000-2005 роках дія статті 3 цього Закону в частині формування дорожніх фондів щорічно призупинялася законами про державний бюджет. Незважаючи на те, що у 2006-2007 роках ця норма Закону діяла, Державний дорожній фонд так і не був створений, що дає можливість Уряду й Укравтодору маніпулювати виділеними на дорожню галузь бюджетними коштами.

Крім того, цим Законом передбачено, що управління коштами дорожніх фондів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Проте на сьогодні такий Порядок відсутній.

Законами про державний бюджет щорічно також призупинялася дія статті 40 Закону України від 08.09.2005 № 2862-ІУ "Про автомобільні дороги", якою передбачено фінансування нового будівництва та реконструкції об'єктів дорожнього господарства із загального фонду державного бюджету. Фактично, фінансування дорожнього господарства протягом 2000-2007 років здійснювалося Мінфіном лише за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

У 2007 році, відповідно до статей 8 і 40 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", кошти спеціального фонду, отримані за трьома джерелами*, спрямовувалися на розвиток мережі і утримання автодоріг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Укравтодором під державні гарантії.

*Акциз із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів; акциз із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів; ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них.

 

Крім того, статтею 40 цього Закону було передбачено, що із всіх надходжень до спецфонду (за рахунок коштів, визначених п.п. 1-3 ст. 8), за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відс. спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг загального користування місцевого значення, у т.ч. 500 млн. грн. як субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності. Також 250 млн. грн. спрямовуються як субвенція міському бюджету м. Запоріжжя на будівництво автомагістралі через річку Дніпро (комунальна власність).

Отже, за відсутності Державного дорожнього фонду, Порядку управління коштами, кошти спеціального фонду, отримані на розвиток мережі та утримання доріг загального користування, спрямовувалися не лише на ці дороги, а розпорошувалися на фінансування доріг комунальної власності, які не відносяться до доріг загального користування.

Обсяг фінансування розвитку мережі та утримання автодоріг загального користування за рахунок бюджетних асигнувань та залучених кредитів щорічно збільшувався: у 2007 році він зріс порівняно із 2003 у 6 разів.

Законом України від 19.12.2006 № 489-У "Про Державний бюджет України на 2007 рік" надходження від зборів до спеціального фонду держбюджету, які спрямовуються на розвиток мережі та утримання доріг, затверджено у сумі 5 млрд. 900 млн. гривень. З урахуванням довгострокових зобов'язань попередніх років за залученими кредитами, обсяг затверджених доходів становив 6 млрд. 461 млн. гривень. Протягом року цю суму доходів збільшено до 6 млрд. 922 млн. гривень.

За звітом Державного казначейства України, план надходжень до спецфонду з урахуванням залишку коштів за 2006 рік, внесених змін та залучених кредитних ресурсів у 2007 році (відображалися як власні надходження без внесення змін до бюджетного розпису) складав 12 млрд. 396 млн. грн., що в 1,8 раза більше затверджених доходів. Фактично надійшло 13 млрд. 111,5 млн. грн. (105,8 відсотка).

Загальна потреба коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг загального користування Укравтодором не визначалася.

Значне збільшення у 2007 році видатків на ці цілі забезпечило обраховану Укравтодором потребу коштів на ремонт та утримання цих доріг (без урахування потреби на будівництво та реконструкцію) лише на 34,2 відсотка.

 

2.1. Джерела фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення

Обрахунок Укравтодором надходжень до спеціального фонду бюджету здійснювався без їх аналізу та прогнозу, що призводило до неодноразових змін у розписі та кошторисі (у 2007 році обсяг надходжень на розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування уточнювався сім разів і збільшився втричі).

Динаміка надходжень, отриманих Укравтодором за КПКВ 3111020
"Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" у 2005-2007 роках в розрізі джерел фінансування

Ще у 2000 році Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" одним із джерел фінансування розвитку мережі та утримання автодоріг визначено плату за проїзд транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні. Проте механізм зарахування до держбюджету цієї плати до червня 2007 року, тобто, до прийняття Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні; ставки плати за проїзд автодорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, був відсутній і ці доходи не враховувалися в бюджеті країни.

Постановою Уряду від 27.06.2007 № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування" Укравтодору разом з Міністерством внутрішніх справ України було доручено у тримісячний термін вжити заходів для організації контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів під час їх проїзду автодорогами. Проте дієвих заходів як у 2007 році, так і до часу проведення аудиту не вжито. Укравтодор у лютому 2008 року направив на погодження до Мінтрансзв'язку проект спільного з МВС наказу* та Технологічний регламент здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, які, під час проведення аудиту, тобто, більше двох місяців ще знаходилися на погодженні.

*Наказ "Про затвердження Порядку взаємодії дорожніх організацій і підприємств та підрозділів Державтоінспекції при проведенні контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів".

 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (як і у 2005-2006 роках) плата за проїзд великогабаритних і великовагових транспортних засобів серед джерел формування спецфонду не була передбачена. Був відсутній і механізм зарахування цієї плати.

На звернення Укравтодору Мінфін повідомив, що вважає за можливе акумулювати в 2007 році плату за проїзд автодорогами зазначених транспортних засобів на окремих рахунках в територіальних управліннях Держказначейства. У 2007 році на такі рахунки служб автодоріг в областях загалом надійшло на суму 5,6 млн. грн. такої плати. Перевірками служб автодоріг у областях встановлено, що ці кошти ними не використовувалися.

Як наслідок, лише за 2007 рік до держбюджету не було зараховано 5,6 млн. грн. плати за проїзд транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, що свідчить про неефективне управління Мінфіном та Укравтодором державними коштами.

Укравтодором та Службами, які є власниками автодоріг загального користування, не вжито належних заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства, зокрема, плати за видачу дозволів на розміщення об'єктів сервісу, встановлення рекламоносіїв і видачу технічних умов. Наприклад, Службою авто-доріг у Львівській області у 2007 році безкоштовно видано 27 дозволів на розташування об'єктів сервісу і встановлення рекламоносіїв у межах власної дорожньої смуги та 184 технічні умови на виконання будівельно-монтажних робіт біля автодоріг. Всупереч Порядку* на 01.01.2008 зі Службою не погоджено розташування 93,4 відс. загальної кількості рекламоносіїв.

*Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування, затверджений наказом Укравтодору від 29.09.2005 № 414.

 

2.2. Стан планування та фінансування у 2007 році з державного бюджету видатків на будівництво, реконструкцію та капремонт автодоріг загального користування державного значення

Видатки на будівництво, реконструкцію та капремонт автодоріг загального користування державного значення планувалися та здійснювалися в межах бюджетної програми за КПКВ 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування". Питома вага цих видатків у загальному обсязі видатків за програмою становила 67,9 відс., решта, 32,1 відс., - це видатки на будівництво, реконструкцію та капремонт автодоріг загального користування місцевого значення та загальногалузеві витрати.

При формуванні бюджетних запитів до проекту закону про державний бюджет на 2007 рік загальний обсяг видатків за цією бюджетною програмою визначався Укравтодором як різниця між загальним обсягом надходжень та необхідним обсягом видатків на погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Уряду.

У бюджетному запиті Укравтодору за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" обсяги видатків на 2007 рік було визначено у сумі 4 млрд. 865 млн. гривень.

Однак напрями використання коштів на фінансування дорожнього господарства у 2007 році Міністром транспорту та зв'язку України, в порушення вимог наказу Мінтрансзв'язку*, не погоджені, незважаючи на те, що Укравтодор подав до Мінтрансзв'язку бюджетний запит на 2007 рік ще у липні 2006.

*Від 01.12.2003 № 945.

 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" Укравтодору, як головному розпоряднику коштів, затверджено бюджетні призначення за КПКВ 3111020 в обсязі 4 млрд. 86 млн. грн. (спеціальний фонд). Аналіз стану фінансування видатків у 2007 році засвідчив, що затверджені помісячні обсяги асигнувань не дотримано. Рівень фінансування коливався від 62,3 відс. (у березні) до 132,6 відс. (у квітні). Протягом року помісячний розпис уточнювався 12 разів.

Паспорт бюджетної програми за КПКВ 3111020 на 2007 рік на суму 4 млрд. 86 млн. грн. затверджено 02.03.2007 спільним наказом Мінфіну та Укравтодору. При цьому результативні показники, що характеризують виконання цієї програми, у паспорті, не відповідають показникам у бюджетному запиті. Зокрема, показник продукту: введення в експлуатацію автодоріг державного значення у бюджетному запиті дорівнює 0 км, а у паспорті - 69,1 км; протяжність капітальновідремонтованих автодоріг державного значення на 95 км менша, ніж у бюджетному запиті тощо.

В порушення п. 1.12 та 1.13 Правил* зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВ 3111020 при збільшенні у 2007 році на 31 відс. річного обсягу асигнувань не вносилися, що унеможливило здійснення аналізу цих показників головним розпорядником, як це передбачено п. 1.4 цих Правил. Мінфін проігнорував неодноразові звернення Укравтодору щодо внесення змін до паспорта бюджетної програми.

* Правил складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами).

 

Аудитом встановлено, що запропонована Мінфіном форма щоквартальної інформації про виконання паспорта бюджетної програми не передбачає аналізу виконання напрямів діяльності, видатків на реалізацію державних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, а також пояснень щодо виконання результативних показників.

Як наслідок, основна мета, з якою впроваджено цю звітність, а саме: проведення аналізу виконання бюджетної програми та вчасне виявлення проблемних питань, що виникають при її виконанні, фактично втрачається, зводиться до фіксування оперативного стану фінансування.

Аналізом результативних показників, викладених в інформації про виконання паспорта бюджетної програми (КПКВ 3111020) за 2007 рік, встановлено:

  • невідповідність показників затрат. Так, протяжність автодоріг загального користування державного значення протягом 2007 року збільшилася на 442,6 кілометра. При цьому за формою № 1-ДГ цей показник становив 313,4 км;
  • значне перевищення фактичних показників продукту та ефективності над плановими, що зумовлено невнесенням змін до паспорта. Наприклад, рівень виконання показників продукту коливається від 109,4 відс. до 371,2 відсотка.

В результаті, інформація Укравтодору про виконання паспорта бюджетної програми не відображає реальної картини.

Укравтодор надав до Держказначейства інформацію щодо мережі установ та організацій, які у 2007 році отримують кошти з держбюджету, що включала 63 установи, у т.ч. головного розпорядника коштів - Укравтодор та 62 одержувачі бюджетних коштів: регіональні служби автодоріг, дочірні підприємства ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" в регіонах, консорціум "Концесійні транспортні магістралі".

Аудитом встановлено окремі недоліки та порушення вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, зокрема:

  • всупереч п. 29, видатки центрального апарату Укравтодору на 2007 рік за КПКВ 3111020 на суму 733,2 млн. грн. не обгрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації;
  • всупереч п. 20, під час визначення обсягів видатків кожної установи Укравтодором не враховувалася об'єктивна потреба коштів цих установ, виходячи з їх основних виробничих показників, зокрема, обсягу виконуваної роботи. Наприклад, зустрічною перевіркою Служби автомобільних доріг в Одеській області встановлено, що при обрахунку обсягів видатків на 2007 рік Укравтодором планові показники на проведення капремонту від служби не вимагалися. Службою ці показники не обраховувалися. Тобто, кошти виділялися без обгрунтованих розрахунків потреби в них;
  • 31 план одержувачів коштів за КПКВ 3111020 підписано та затверджено їх керівниками без дати, 5 планів затверджено і підписано після їх погодження Укравтодором. План використання бюджетних коштів Служби автомобільних доріг у Херсонській області підписано, затверджено та погоджено за день до підписання і надання йому лімітної довідки.

Головою Укравтодору 15.02.2007 затверджено План фінансування дорожнього господарства на 2007 рік за КПКВ 3111020 на суму 4 млрд. 86 млн. гривень. Остаточний План фінансування, після внесення до нього змін (17 разів протягом року), затверджено 26.12.2007 на суму 10 млрд. 20,4 млн. грн., у т.ч.:

  • роботи на дорогах державного значення - 6 млрд. 798 млн. грн. (їх питома вага у Плані фінансування склала 67,9 відс.), з них на будівництво, реконструкцію, капремонт - 5 млрд. 313 млн. грн.; поточний ремонт та утримання доріг - 1 млрд. 485 млн.грн.;
  • роботи на дорогах місцевого значення - 2 млрд. 679,5 млн. грн.;
  • загальногалузеві витрати - 542,9 млн. гривень.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" визначено, що перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво та реконструкцію автодоріг загального користування державного значення затверджується Урядом за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий перелік та обсяги видатків затверджено розпорядженням Уряду від 01.03.2007 № 84-р спочатку у сумі 597,6 млн. грн. і уточнено до суми 599,7 млн. грн. (внесено 4 нові об'єкти).

Всупереч вимогам статті 27 цього Закону, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 01.03.2007 № 84-р дозволив Укравтодору самостійно здійснювати перерозподіл коштів держбюджету на будівництво та реконструкцію автодоріг загального користування державного значення в межах загальних обсягів фінансування.

 

3. КОНЦЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАВТОДОРУ

На вирішення проблем дорожнього господарства були спрямовані, серед іншого, й концесії. Відповідно до Закону України від 14.12.99 № 1286 "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", концесії - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній особі права на будівництво та експлуатацію об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань щодо будівництва та експлуатації об'єкта, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.

Стаття 4 зазначеного Закону визначає, що концесії на будівництво автодоріг надаються, передусім, у напрямках міжнародних транспортних коридорів та міжнародних магістралей категорії "Е".

З метою прискорення розбудови міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для їх будівництва, починаючи з 1998 року, органами державної влади прийнято ряд нормативно-правових актів* щодо концесійної діяльності.

*Укази Президента України від 04.07.98 № 735/98 "Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг" та від 04.07.98 № 739/98 "Про концесію на будівництво і експлуатацію нової автомобільної дороги Львів - Краковець", Закони України від 16.07.99 № 997 "Про концесії" та від 14.12.99 № 1286 "Про концесії на будівництво та експлуатацію авто­мобільних доріг", постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2000 № 1064 "Про затвердження Програми визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування" та від 04.10.2000 № 1521 "Про затвердження Порядку проведення кон­цесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автодоріг".

 

На сьогодні в Україні діють майже два десятки постанов Уряду та інших підзаконних актів, що регулюють концесійну діяльність у дорожній галузі. Проте заінтересованість потенційних концесіонерів щодо здійснення інвестицій у будівництво доріг, фактично, була відсутня.

У 1998 році, відповідно до Указу Президента України* та на підтримку ініціативи Львівської облдержадміністрації, в порядку експерименту надано концесію на будівництво та експлуатацію автодороги Львів - Краковець. Необхідність будівництва цієї дороги визначена Програмою створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні.

*Від 04.07.98 № 739 "Про концесію на будівництво та експлуатацію но­вої автомобільної дороги Львів - Краковець".

 

Постановою Уряду від 12.10.98 № 1621 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 липня 1998 р. № 739" Мінтрансзв'язку доручалося провести у І півріччі 1999 року конкурс на будівництво та експлуатацію нової дороги. Мінтрансзв'язку уповноважив Укравтодор вчиняти всі дії з виконання концесійного дого­вору.

Концесієдавцем (Укравтодор) та Концесіонером (консорціум "Транс магістраль") 23.12.99 було укладено концесійний договір, відповідно до якого Концесієдавець передає, а Концесіонер бере на себе права на будівництво, строкове платне володіння та експлуатацію нової автодороги Львів - Краковець (протяжність 84,4 км, вартість робіт 457,7 млн. грн., строк здачі в експлуатацію 01.08.2006) терміном на 45 років (до 23.12.2044 року).

Проект будівництва нової автодороги Львів - Краковець затверджено розпорядженням Уряду від 02.06.2003 № 306-р загальною кошторисною вартістю 1 млрд. 634,8 млн. грн., що у 3,6 раза вище вартості, визначеної Концесійним договором, та строком будівництва до квітня 2008 року, що майже на два роки пізніше терміну, визначеного календарним планом.

Згідно з Концесійним договором, фінансування витрат на реалізацію проекту забезпечується Концесіонером, за винятком обов'язкових витрат Концесієдавця, який бере пайову участь у фінансуванні об'єкта концесії шляхом обміну на відповідну участь у розподілі прибутку.

Однак у жовтні 2001 року, без обгрунтування причин, Головою Укравтодору та Президентом Консорціуму укладено додаткову угоду, якою вилучено умову щодо пайової участі Укравтодору у фінансуванні об'єкта концесії шляхом обміну на відповідну участь у розподілі прибутку.

Як наслідок, держава, зобов'язавшись витратити державні кошти на будівництво дороги, відмовилась від отримання в майбутньому належної частки прибутку від діяльності збудованого об'єкта.

Додатковою угодою від 24.06.2003 було внесено доповнення про спільне фінансування будівництва дороги: 60 відс. кошторисної вартості будівництва фінансується Концесіонером; 40 відс. - Концесієдавцем, та знову перенесено термін введення в експлуатацію об'єкта концесії (на грудень 2008 року).

На момент укладення додаткової угоди Концесіонер не забезпечив розробку робочої документації (термін її розробки - 01.06.2001).

Проте новою редакцією календарного плану її розроблення вже не було передбачено. Фактично, договір на розроблення робочої документації Консорціумом укладено з ДП "Укрдіпродор" через 4 роки на суму 21,2 млн. гривень. Внаслідок недотримання календарного плану вартість цих робіт перевищила кошторисну вартість, передбачену у проекті, на 7,6 млн. гривень. У 2007 році за бюджетні кошти оплачено 3 з 17 етапів розробки робочої документації на суму 3,8 млн. гривень.

Враховуючи середньорічний обсяг фінансування проекту (біля 3 млн. грн.), термін виконання цього договору, орієнтовно, продовжиться ще на 5 років. За умов фінансування проекту на існуючому рівні це призведе до втрати актуальності проектно-кошторисної документації об'єкта і додаткових витрат, пов'язаних з її уточненням.

Станом на 01.01.2008 на проект будівництва автодороги спрямовано 19,3 млн. грн., зокрема, розроблено та затверджено проектно-кошторисну документацію та проект відведення земель, завершено підготовчі роботи І черги будівництва, виконано археологічні роботи.

Таблиця 1

Витрати на спільне фінансування будівництва автодороги Львів - Краковець Укравтодором та Консорціумом "Транс магістраль"

млн.грн.

Роки

Кошти концесіонера

Частка від загальної суми, %

Державний бюджет

Частка від загальної суми, %

Всього

2000

-

-

-

-

-

2001

1,2

75,0

0,4

25,0

1,6

2002

1,0

41,7

1,4

58,3

2,4

2003

1,1

50,0

1,1

50,0

2,2

2004

0,9

25,0

2,7

75,0

3,6

2005

0,6

31,6

1,3

68,4

1,9

2006

0,7

23,3

2,3

76,7

3,0

2007

0,7

15,2

3,9

84,8

4,6

Разом

6,2

32,1

13,1

67,9

19,3

 

На початок 2008 року, який визначено роком закінчення будівництва, ні Концесіонером, ні Концесієдавцем не виконано своїх інвестиційних зобов'язань. Зазначене призвело до критично низького виконання запланованих на 2000-2007 роки обсягів будівництва - лише на 1,4 відс. (державні зобов'язання виконано на 2,6 відс., зобов'язання Консорціуму - на 0,7 відсотка). Концесіонером у 2002- 2007 роках замість передбачених договором 60 відс. загального обсягу витрат, на будівництво спрямовано лише 32,1 відсотка.

Вкладені державою у цей проект 13,1 млн. грн. бюджетних коштів фактично заморожені, тобто використані неефективно.

Таким чином, Укравтодором не забезпечено виконання завдань, покладених на нього Положенням щодо організації будівництва доріг на умовах концесії. Вимоги Концесійного договору на будівництво та експлуатацію автодороги Львів - Краковець не виконано. Станом на 01.05.2008 автодорога, згідно з проектом, вже повинна функціонувати. Проте розроблено лише частину проектно-кошторисної документації та виконано деякі підготовчі роботи І черги будівництва.

У 2002 році між Укравтодором та ВАТ "ВНК Розточчя СТ" (Польща) укладено Концесійний договір на будівництво та експлуатацію нової автодороги Львів - Броди (довжина - 78,8 км, орієнтовна вартість у цінах 2001 року - 860 млн. гривень). Фінансування будівництва має здійснюватися спільно: 79 відс. кошторисної вартості за рахунок Концесіонера, 21 відс. - Концесієдавця. Фактичне фінансування проекту не розпочато.

За інформацією Укравтодору, основною причиною повільних темпів реалізації концесійних угод є їх невідповідність вимогам інвесторів у частині гарантій повернення коштів. Законодавством, яке регулює концесійну діяльність, передбачені гарантії та пільги концесіонерам при збитковості об'єктів концесії, але механізм їх отримання відсутній.

Верховною Радою України 03.04.2007 прийнято у І читанні Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", який передбачає поширення концесії на реконструкцію, ремонт і експлуатацію вже існуючих автодоріг.

За таких умов концесіонери, не вкладаючи значних фінансових ресурсів у ці дороги і не будуючи нових, зможуть отримувати у строкове володіння найбільш привабливі ділянки автодоріг України.

Слід зазначити, що Державною програмою розвитку автодоріг на 2007-2011 роки, крім доріг Львів - Краковець та Львів - Броди, з 2008 року передбачено на умовах концесії будівництво та експлуатацію автодоріг Броди - Рівне, Одеса - Рені, Вінниця - Київ, Великої кільцевої дороги навколо м. Києва та автодороги від

КІШ Щербаківка до автодороги Київ - Харків - Довжанський. Для залучення інвесторів на ці об'єкти проводилися концесійні конкурси, але жоден з претендентів не відповідав умовам попередньої кваліфікації.

 

4. ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ НА БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА КАПРЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

З 2002 по 2007 рік включно Укравтодором для фінансування дорожнього господарства укладено вісім кредитних угод (три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, одна із Сітібан-ком, по дві із Дойчебанком та Морганбанком) і всього залучено 1 млрд. 510 млн. дол. США і 438,1 млн. євро.

Сума непогашених кредитів на 01.01.2008 становила 1 млрд. 379,1 млн. дол. і 417,8 млн. євро (10 млрд. 64 млн. грн. за курсом НБУ).

Стан залучення кредитів та їх погашення
на 01.01.2008 в розрізі кредиторів

4.1. Аналіз залучення та погашення кредитів у 2002-2006 роках

Першу Кредитну угоду на відновлення автомагістралі Київ - Чоп (ділянка від м. Чоп до м. Стрий) між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку було укладено 11.12.2000 на суму 75 млн. євро і терміном погашення 15 років. Фактично у 2002-2006 роках вибрано (отримано) 74,2 млн. євро (98,9 відсотка). Станом на 01.01.2008 погашено тіло кредиту на суму 20,3 млн. євро, зобов'язань за кредитом (відсотки, плата за зобов'язаннями) - 15,5 млн. євро.

За рахунок кредиту відновлено 224 км дороги. Проведені роботи включали влаштування асфальтобетонного покриття товщиною до 11 см, а також заходи з організації безпеки дорожнього руху. Проект завершено у 2005 році, що на 6 місяців пізніше передбаченого Кредитною угодою.

Залучення кредиту не передбачало перетворення цієї автодороги на дорогу І категорії і не привело її стан до європейських стандартів, адже за рахунок кредиту, по суті, проводилися лише ремонтні роботи на вже існуючій дорозі.

За Другою Кредитною угодою ЄБРР погодився надати Україні кредит у розмірі 100 млн. євро для реалізації проекту "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп (ділянка від м. Стрий до м. Броди)". У 2005-2007 роках вибрано 81,7 млн. євро. Станом на 01.01.2008 Укравтодором сплачено зобов'язань за кредитом (відсотки, плата за зобов'язаннями, маржа Мінфіну) на суму 3,9 млн. євро. Сплата тіла кредиту мала розпочатися з 10.05.2008.

Терміни робіт за Другим кредитним проектом, завершення якого було передбачено до 31.12.2007, порушуються, починаючи з 2006 року. Його реалізація продовжилася у 2008 році.

Отже, мета проекту - поліпшення стану основного міжнародного дорожнього коридору України шляхом реалізації програми ремонту ділянки автодороги Київ - Чоп, на час проведення аудиту не досягнута.

Відповідно до Третьої Кредитної угоди, ЄБРР погодився надати Україні кредит у розмірі 200 млн. євро. Метою проекту є допомога в реконструкції останньої ділянки дороги Київ - Чоп. Першу сплату відсотків проведено 15.02.2008. Погашення тіла кредиту має розпоча­тися з 20.08.2010.

Умовами Третьої Кредитної угоди передбачалося також надання ще 200 млн. євро кредиту для співфінансування Третього проекту Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ). Аудитом встановлено, що 30.07.2007 між Україною та ЄІБ підписано Фінансову угоду, згідно з якою кредит у сумі 200 млн. євро Позичальник приймає протягом 42 місяців після підписання угоди і погашає боргові зобов'язання до 2030 року. Враховуючи, що на 01.04.2008 Фінансова угода не була ратифікована Верховною Радою України, вже на цьому етапі втрачено більше 8 місяців, вибірка кредиту ЄІБ не здійснюється і, як наслідок, співфінансування будівельних робіт Третього проекту "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп" не розпочато.

Крім того, Третьою кредитною угодою також передбачалося надання Європейським Союзом грантового фінансування на суму 350 тис. євро для фінансування Третього проекту. Однак контракт на грантове фінансування та інформація про його виконання в Укравтодорі відсутні. Отже, ця умова Кредитної угоди не виконана.

Очікуваний строк завершення Третього проекту - 31.12.2009. Встановлено, що контракт на виконання ремонтних робіт автодороги Київ - Чоп укладено Укравтодором із фірмою "Todini Construzioni Generali S.p.A." (Підрядник) лише через півроку після ратифікації Кредитної угоди - 31.10.2007, і до кінця року вибрано та використано лише 2,3 млн. євро або 1,2 відс. загальної суми кредиту (виплата комісії за відкриття кредиту й оплата послуг з нагляду), що створило передумови для чергового порушення терміну завершення проекту.

Кредитною угодою визначено, що будівельні роботи фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів, а всі податки та збори на тери­торії України - за кошти Укравтодору. Платіжним сертифікатом аванс підряднику на виконання робіт передбачено у сумі 5,1 млн. євро (у т.ч. 3 млн. євро - євро компонент, 13,2 млн. грн. - гривневий компонент). Крім того, сума ПДВ на обсяг робіт склала 0,6 млн. євро та 2,6 млн. грн., відповідно. Зазначені авансові платежі, згідно з умова­ми контракту, мали бути здійснені до 13.02.2008. Їх повернення, відповідно до Графіка руху коштів, повинно розпочатися лише у ве­ресні 2008 року.

Тобто, вже на стадії укладання контракту створено передумови для відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість.

Аудитом встановлено, що Укравтодор 19.12.2007 перерахував підряднику ПДВ на суму 7,2 млн. гривень. На 01.04.2008 ця сума обліковувалася як дебіторська заборгованість і буде такою, щонайменше, до вересня 2008 року.

Отже, Укравтодором фактично здійснено довготривале відволікання 7,2 млн. грн. коштів держбюджету у дебіторську заборгованість - кошти використано з бюджетним правопорушенням. Натомість виплата підряднику авансу на виконання будівельних робіт, відповідно до Кредитної угоди, за рахунок коштів кредиту станом на 01.04.2008 не проведена.

Законом України від 04.06.2004 № 1751* було передбачено, що Укравтодор у 2004 році залучає кредитні ресурси під державні гарантії для фінансування проекту реконструкції автодороги Київ - Одеса (ділянка від Жашкова до Червонознам'янки). Кредитний договір із Дойчебанком на суму 480 млн. дол. США і строком погашення до 02.08.2011 підписано 29.06.2004. Погашення відсотків за кредит розпочалося з 2005 року, відбувається кожні півроку, на 01.01.2008 сплачено 157,5 млн. дол. США. Погашення тіла кредиту розпочалося у серпні 2006 року і на вказану дату погашено 130,9 млн. дол. США.

*"Про залучення кредитних ресурсів для фінансування реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки".

 

Для завершення проекту реконструкції автодороги Київ - Одеса Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" Укравтодору у 2005 році знову було дозволено залучити іноземний кредит. Другий кредитний договір із Дойчебанком підписано 17.08.2005 на суму 100 млн. дол. США із терміном погашення
20.09.2015. Сплата процентів проводиться з 20.03.2006, і на 01.01.2008 погашено 17 млн. дол. США. Погашення тіла кредиту має розпочатися з 20.03.2009.

У 2006 році Укравтодору Законом України від 20.12.2005 № 3235-ІУ "Про Державний бюджет України на 2006 рік" було дозволено залучити під державні гарантії іноземний кредит у сумі до 1 млрд. 800 млн. грн. на розбудову декількох магістральних доріг* у порядку, встановленому Урядом за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок було затверджено із затримкою на 16 та 129 днів** двома постановами Уряду від № 344 та від 07.07.2006 № 945, відповідно.

* Кіпті - Глухів - Бачівськ, Київ - Ковель - Ягодин, Київ - Одеса, Харків - Сімферополь - Севастополь, Київ - Харків - Довжанський.

** В порушення п. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".

 

Кредитний договір між Укравтодором та Сітібанком на суму 279,9 млн. євро з кінцевою датою погашення кредиту 30.09.2016 підписано 07.07.2006. Вибірку кредиту проведено у повному обсязі. Сплата відсотків за кредитом відбувається з 30.03.2007, загалом сплачено 20,7 млн. євро. Погашення тіла кредиту має розпочатися з 30.09.2009.

 

4.2. Аналіз залучення та погашення кредитів у 2007 році

У 2007 році Укравтодору* було дозволено залучити кредит у сумі до 4 млрд. 700 млн. грн., з них на будівництво, реконструкцію та капремонт автодоріг загального користування**, виконання протизсувних заходів на автодорогах АР Крим та м. Севастополя - 4 млрд. 500 млн. грн., придбання обладнання та механізмів для ремонту і утримання доріг - 200 млн. гривень.

* Згідно із Законом України від 05.04.2007 № 900-ІУ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".

**20 Кіпті - Глухів - Бачівськ, Знам'янка - Луганськ - Ізварине, Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка, Київ - Харків - Довжанський, Київ - Одеса, Київ - Ковель - Ягодин, Одеса - Мелітополь - Ново-азовськ, Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, Красноперекопськ - Сімферополь, Харків - Красноград - Перещепине, Перещепине - Новомосковськ.

 

Згідно з Техніко-економічним обгрунтуванням, метою Проекту залучення кредиту є приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану окремих автомобільних доріг. Аудитом встановлено, що в порушення п. 32 Порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями*, План заходів з підготовки та реалізації Проекту Укравтодором не складався.

*Затверджений постановою Уряду від 10.10.2001 № 1317.

 

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" між Морганбанком та Укравтодором 30.08.2007 і 28.09.2007 підписано Два кредитні договори на суму 930 млн. дол. США (по 465 млн. дол. США кожний) з кінцевою датою погашення 15.10.2017. Перша сплата відсотків проведена 15.04.2008. Погашення тіла кредитів має розпочатися з 15.10.2010.

На виконання постанови Уряду від 20.06.2007 № 834 "Про порядок надання державних гарантій за кредитними коштами, що залуча­ються Державною службою автомобільних доріг" між Мінфіном та Укравтодором укладено два договори про порядок відшкодування витрат держбюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов'язань. Аналіз договорів показав, що окремі їх умови суперечать вимогам чинного законодавства. Так, пунктом 6.10. договорів передбачено оплату за рахунок коштів кредиту юридичних послуг, що надавалися Мінфіну у зв'язку з укладанням гарантійних угод в забезпечення кредитів, та реєстрацією і розміщенням відповідних облігацій участі у кредиті. Водночас стаття 126 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" не передбачає спрямування коштів кредиту на ці цілі. Незважаючи на неоднора­зові звернення Укравтодору до Мінфіну, зміни до договорів щодо вилучення цього пункту не були внесені.

Кошти за Кредитною угодою від 30.08.2007 були зараховані в Укрексімбанк, потім перераховані в НБУ, з якого гривневий еквівалент 2 млрд. 337,1 млн. грн. (за офіційним курсом НБУ - 5,05 грн.) зараховано на реєстраційний рахунок Укравтодору (зарахування кредитних коштів відбувалося з урахуванням роз'яснень Мінфіну). Аналогічно розпочалося зарахування коштів за Кредитним договором від 28.09.2007.

Проте у листопаді 2007 року Мінфін повідомив Укравтодор про доцільність повернення коштів у сумі 462,8 млн. дол. США, перерахованих Державною службою автомобільних доріг України, на рахунок Держказначейства, відкритий в НБУ, для здійснення продажу Укравтодором залучених валютних коштів на міжбанківському ринку з подальшим зарахуванням їх гривневого еквіваленту на реєстраційний рахунок Укравтодору.

Як наслідок, валютні кошти у сумі 462,8 млн. дол. США було повернуто на рахунок Укравтодору в Укрексімбанку та більше місяця (07.11.-10.12.2007) здійснювався їх продаж. Курс продажу коливався від 5,02 грн. до 5,055 грн. за 1 дол. США. Загалом, від продажу валюти було отримано 2 млрд. 331,1 млн. гривень. Отже, курсова різниця між офіційним курсом НБУ і курсом продажу на біржі склала 6 млн. гривень.

В результаті неефективної управлінської діяльності Мінфіну зазначені кошти не були спрямовані на розвиток дорожньої галузі. Крім того, додаткові витрати із державного бюджету за КПКВ 3111020 склали 23,3 тис. грн. (кошти використано Укравтодором на сплату комісійної винагороди Укрексімбанку за продаж валюти).

Перерахування кредитних коштів одержувачам (служби автомобільних доріг в 15 областях та АР Крим) здійснювалося Укравтодором на підставі Розподілу обсягів робіт за об'єктами будівництва, реконструкції та капремонту автодоріг, затверджених Укравтодором. Перерахування коштів одержувачам (28 дочірніх підприємств ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України") на придбання техніки і обладнання для утримання доріг здійснювалося на підставі Розподілу видатків на розвиток виробничих потужностей, затвердженого Укравтодором та погодженого ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

В порушення вимог п. 5 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" оприбуткування 15 од. техніки, придбаної у 2007 році за рахунок кредитних коштів, дочірніми підприємствами ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"" проведено через два місяці після їх фактичної поставки, 67 од. - через місяць.

Встановлено, що з 4 млрд. 668,1 млн. грн. кредитних коштів, отриманих у 2007 році, на 01.01.2008 на рахунках Укравтодору та одержувачів коштів - служб автодоріг в Харківській, Черкаській, Чернігівській областях, ДП "ШРБУ-100", залишалися без викорис­тання 50,9 млн. грн., з терміном перебування на рахунках до 5 місяців.

Внаслідок бездіяльності Мінфіну та Держказначейства станом на 01.04.2008 зазначені кошти продовжували перебувати на рахунках без використання. Отже, Мінфіном, Держказначейством та Укравтодором допущено неефективне управління бюджетними коштами у сумі 50,9 млн. гривень.

Відповіді Міністерства фінансів та Держказначейства щодо механізму використання у 2008 році залишку кредитних коштів, які були залучені Укравтодором у 2007 році, були формальними та не вирішили питання, з яким Укравтодор звернувся до них у січні 2008, по суті.

 

4.3. Аналіз відповідності відображення запозичень Укравтодору, наданих під державні гарантії, вимогам бюджетного законодавства

Згідно з Кредитними угодами, які були укладені між Україною та ЄБРР, Позичальником коштів виступає Міністерство фінансів України, відповідальним виконавцем - Укравтодор. У свою чергу, Мінфін, відповідно до Субкредитних угод, рекредитує Укравтодору кошти позики ЄБРР для впровадження проектів на умовах зворотності, строковості, платності та цільового використання. У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Укравтодору сума отриманого кредиту ЄБРР і зобов'язань за ним у 2002-2005 роках не відображалася*. У звіті про надходження і використання інших надходжень спецфонду ці суми відображаються Укравтодором за КПКВ 3131600 "Відновлення автомагістралі М-06 та реформа дорожнього сектору" лише з 2006 року.

*За результатами "Аудиту використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт автодороги Київ - Чоп", Звіт затверджено постановою Колегії Рахункової палати 04.04.2007 № 9-1.

 

У додатку 4 до законів про Державний бюджет України на 2006 та 2007 роки "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України" за бюджетною програмою 3131600 відображалося лише надання цих запози­чень, без їх повернення, незважаючи на те, що, фактично, воно здійснюється починаючи з 2005 року.

З 2004 року запозичення здійснюються під державні гарантії безпосередньо Укравтодором. Станом на 01.01.2008 граничний обсяг державних гарантій за кредитами, що залучаються Укравтодором відповідно до законів про держбюджет, становив 9,5 млрд. гривень.

Укравтодор є бюджетною установою*, тобто утримується виключно за рахунок бюджетних коштів і запозичені такою установою кошти, у т.ч. під державні гарантії, погашаються виключно за рахунок коштів державного бюджету.

*Згідно з Бюджетним кодексом України та Указом Президента України від 19.01.2002 № 50 "Питання Державної служби автомобільних доріг України".

 

Отже, за своєю суттю запозичення Укравтодору є державними запозиченнями, обсяг яких має передбачатися в законах про державний бюджет у розділі фінансування бюджету та відноситися до величини прямого державного боргу, оскільки відповідно до Бюджетного кодексу України під державним боргом розуміється загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогаше­них боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

Фактично, запозичення Укравтодору оформлялися лише через доходи і видатки держбюджету. Отримані Укравтодором у 2007 році кредитні ресурси під державні гарантії були відображені у Звітах Укравтодору про виконання спеціального фонду держбюджету як власні надходження бюджетної установи*, хоча не є такими.

*Згідно з роз'ясненням Мінфіну (листи від 18.07.2006 № 31-23040-036/15131, 02.11.2007 № 31-23040-02-6/22865, 09.07.2007 № 31-23020-1036/13863).

 

Отже, запозичення Укравтодору під гарантії Уряду не відображалися в розділі фінансування бюджету і не враховувалися при здійсненні обрахунку дефіциту державного бюджету.

 

4.4. Аналіз орієнтовного розрахунку видатків на погашення зобов'язань за кредитами

Обсяг коштів, який щорічно виділяється з Державного бюджету України на погашення зобов'язань за вже залученими кредитами на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, постійно зростає.

У 2002 році частка видатків на погашення боргових зобов'язань складала 0,4 відс. від обсягу видатків спеціального фонду державного бюджету, що спрямовується на розвиток дорожнього господарства.

За існуючого стану надходжень, що спрямовуються на фінансування дорожнього господарства, у 2011 році частка видатків на погашення боргових зобов'язань досягне 24 відс., а враховуючи наміри про залучення кредитів на розвиток мережі автомобільних доріг, вона буде збільшуватися і далі, як наслідок, зростатиме навантаження на Державний бюджет України.

Законом України від 28.12.2007 № 107-ІУ "Про Державний бюджет України на 2008 рік" передбачено надання державних гарантій за зобов'язаннями Укравтодору у сумі 0,8 млрд. гривень. Державною програмою розвитку автодоріг на 2007-2011 роки обсяг робіт за кре­дитні кошти на 2008-2011 роки визначено у розмірі 2 млрд. грн. щорічно. Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу прогнозний обсяг фінансування будівництва, реконструкції, ремонту за європейськими стандартами автодоріг загального користування за рахунок інших джерел (у т.ч. кредитів) визначено у сумі 28,5 млрд. гривень.

Крім того, на сьогодні вже підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо надання кредиту у сумі 200 млн. євро для співфінансування Третього проекту

"Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп". Крім того, розпоряджен­ням Уряду від 26.03.2008 № 532-р погоджено пропозицію Мінекономіки щодо доцільності підготовки спільного з МБРР проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху" (орієнтовна сума кредиту 400 млн. дол. США).

 

5. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ УКРАВТОДОРОМ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ) І ОДЕРЖУВАЧАМИ КОШТІВ

Затверджений Укравтодором План фінансування дорожнього господарства на 2007 рік визначив обсяги робіт як за рахунок коштів держбюджету (КПКВ 3111020), так і кредитних ресурсів, всього на суму 10 млрд. 20,4 млн. гривень. З них на дороги державного значення Планом фінансування передбачено виділити 6 млрд. 798 млн. грн. (67,9 відс. загального обсягу), на дороги місцевого значення - 2 млрд. 679.5 млн. грн. (26,8 відс.), на загально галузеві* витрати - 542,9млн. грн. (5,3 відсотка).

* Загальногалузеві витрати: придбання обладнання та розвиток виробничих потужностей ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"", ДП "Укрдіпродор", ДерждорНДІ ім. Шульгіна, ДП "Укрдортехнологія", ДП "Дор'якість", Навчальний центр м. Біла Церква, ДП "Укрдорзв'язок", утри­мання лікувально-реабілітаційного центру для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, забезпечення діяльності Групи впровадження проекту за Кредитною

 

Служба автомобільних доріг у Львівській області

Встановлено, що цією Службою у 2007 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на капремонт ділянки автодороги Львів - Тернопіль, внаслідок чого неефективно використано кошти у сумі 127.6 тис. грн., оскільки цю ділянку було відремонтовано за іншою документацією.

Аналогічно, за відсутності контролю з боку Укравтодору за використанням Службою бюджетних коштів протягом 1998-2003 років замовлена та оплачена документація трьох проектів з будівництва і реконструкції автодоріг державного значення, яка станом на 01.01.2008 не використовувалася. Тобто, бюджетні кошти на її виго­товлення у сумі 234 тис. грн. використано неефективно. Крім того, не використані вчасно і за призначенням результати проектно-вишукувальних робіт втрачають свою актуальність, потребують доробок і змін, отже, додаткових витрат бюджетних коштів.

У 2007 році Служба неефективно використала кошти держбюджету в сумі 40,6 тис. грн. на відшкодування збитків від знищених посівів, що сталося через несвоєчасне інформування власників землі та землекористувачів про майбутні роботи з будівництва ІІ черги ділянки автодороги Київ - Чоп.

Крім того, у 2007 році за рахунок бюджетних коштів у сумі 372 тис. грн. здійснено витрати, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією з реконструкції автодороги Львів - Рава-Руська. Кошти використано на ліквідацію звалища будівельного сміття на місці виконання робіт з реконструкції міжнародного авто­мобільного пункту пропуску Рава-Руська, яку здійснювало ТзОВ "Галицька основа". Вжитими Службою заходами усунути перешкоду силами винуватця не вдалося, внаслідок чого було розроблено додатковий кошторис з очищення території та вивезення сміття, отже, бюджетні кошти у сумі 372 тис. грн., використано неефективно.

Аналіз виконання умов договорів показав, що терміни виконання робіт за договорами, укладеними ще у 2005 році на виконання капремонту мостового переходу на автодорозі Стрий - Тернопіль та будівництво І черги автодороги Київ - Чоп, не дотримувалися. Пролонгація договорів призвела до суттєвого подорожчання вартості об'єктів у 2007 році лише за рахунок інфляційних процесів на суму 12,7 млн. грн. порівняно з початковою вартістю, та неефективного використання цієї суми бюджетних коштів.

Дочірнє підприємство "Львівський дорсервіс"

Дочірнім підприємством "Львівський дорсервіс" неефективно використано 474 тис. грн. коштів, за рахунок яких придбано три одиниці техніки, яка внаслідок затягування процедури державної реєстрації в органах ДАІ тривалий час не використовувалася на дорожніх роботах (з листопада 2007 по лютий 2008 року).

Дочірнє підприємство "Львівський облавтодор"

Придбане у вересні 2007 року обладнання для габаритно-вагового контролю вартістю 235,3 тис. грн. не використовувалося, оскільки Укравтодором не було доведено порядок організації та процедури проведення такого контролю, отже, бюджетні кошти використано неефективно.

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

Вибірковою перевіркою використання коштів держбюджету, спрямованих на капремонт автодороги Кіпті - Глухів - Бачівськ встановлено, що, в порушення положень Методичних рекомендацій з формування будівельно-монтажних робіт, при розрахунках за виконані у грудні 2007 року роботи з капремонту моста, Службою відшкодовано витрати на придбання субпідрядником ТзОВ "Західтрансбуд" металевої опалубки, що призвело до завищення вартості робіт на 105 тис. грн. , оскільки витрати на придбання металевої опалубки не відносяться до інших робіт та витрат. Придбання основних засобів, до яких відноситься опалубка, собівартістю будівельно-монтажних робіт не передбачено, тому її вартість не включається в акти виконаних робіт. Оплата Службою витрат на придбання металевої опалубки на суму 105 тис. грн. призвела до збитків держави. Вказані кошти підлягають відшкодуванню.

Служба автомобільних доріг в Одеській області

На 01.01.2007 залишкова кошторисна вартість незавершеного капремонту на дорогах державного значення складала 1 млрд. 221 млн. гривень. У 2007 році Службою було освоєно 640,9 млн. грн. бюджетних коштів, тобто, для завершення раніше розпочатих ремонтних робіт у 2008 році необхідно було спрямувати ще 580 млн. гривень.

Водночас за наявності зазначених обсягів незавершеного капремонту, у 2007 році розпочато капремонт 11 нових об'єктів кошторисною вартістю більше 307 млн. гривень. Розпорошення Службою вказаних коштів на нові об'єкти не дозволило ввести у 2007 році в експлуатацію розпочаті в попередні роки об'єкти та не зменшило обсяги незавершеного будівництва.

Крім того, на 01.01.2008 на балансі Служби обліковувалися вит­рати з незавершеного будівництва автодороги Одеса - Рені у сумі 15,6 млн. грн. (роботи по об'єкту зупинено ще у 2001 році). Отже, капітальні вкладення у таке будівництво виявилися неефективними у повному обсязі.

У 2007 році зі Служби стягнуто 4,5 млн. грн. коштів за рішеннями судових органів, ця сума, відповідно до статті 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", є збитками держави. Це сталося через відсутність нормативного акту, який би чітко визначав порядок вилучення земельних ділянок для суспільних потреб, тому, місцеві суди приймали рішення про стягнення зі Служби грошових коштів на виплату компенсацій вартості земельних ділянок автодоріг на користь землевласників.

Державне підприємство "Укрдорзв'язок"

Внаслідок придбання ДП "Укрдорзв'язок" легкового автомобіля "Шевроле Лачетті" вартістю 84,7 тис. грн. замість передбаченого планом закупівель на 2007 рік вантажо-пасажирського вартістю 75 тис. грн., з порушенням чинного законодавства використано кошти у сумі 84,7 тис. гривень. При цьому погодження Укравтодору на придбання легкового автомобіля замість вантажо-пасажирського отримано через 15 днів після його купівлі. Зміни до річного плану закупівель у сторону збільшення вартості автомобіля були внесені вже за фактом придбання легкового автомобіля.

Видатки Укравтодору (центральний апарат)
на здійснення наукових розробок

Бюджетні кошти у сумі 2 млн. грн. Укравтодором використано неефективно.

Планом фінансування на 2007 рік, за рахунок коштів на розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування, центральному апарату Укравтодору на здійснення наукових розробок було передбачено 12,7 млн. гривень.

Аналіз договорів показав, що майже половину коштів (46,7 відс.) було спрямовано на розробку нормативно-правової бази та методичних рекомендацій, і лише 18,3 відс. коштів використано на розробку нових матеріалів та технологій. Решту - 35 відс. коштів, спрямовано на інформаційне забезпечення, економіку, управління тощо.

За 15 договорами вартістю 2 млн. грн. виконувались роботи, які є управлінськими видатками, а саме: забезпечення проведення конференцій, форумів, семінарів; розробка рекомендацій з використання персонального комп'ютера при автоматизації складання звітності; розробка системи обліку фінансово-економічних показників; розробка рекомендації з підвищення якості підготовки спеціалістів, розробка рекомендацій з використання персонального комп'ютера при автоматизації складання звітності та інші.

Виконання цих робіт повинно фінансуватися за рахунок адміністративних витрат центрального апарату Укравтодору, тобто коштів загального фонду держбюджету за програмою "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" (3111010). Вказані наукові розробки не впливають на досягнення мети бюджетної програми "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" (3111020). Оплата цих робіт за рахунок спеціального фонду держбюджету, призначених на розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування, штучно занижує видатки загального фонду на утримання Укравтодору.

До збитків держави у 2007 році призвело виконання Укравтодором судового рішення, за яким* Черкаському облавтодору було перераховано кошти у сумі 16,8 млн. гривень.

* На підставі наказу Господарського суду м. Києва від 22.05.2007 № 13/239.

 

Згідно з Генеральною угодою про співробітництво з реконструкції та експлуатації автодороги Київ - Одеса укладеною між Мінтрансом, Укравтодором та Міжнародною будівельною компанією Torno Internazionale SpA (Підрядник), платежі, належні Підряднику, повинні здійснюватись Замовником через Довірену особу. Укравтодор визначив такою особою Черкаський облавтодор та зобов'язав його терміново звернутися за гарантією платежу у сумі 2 млн. євро до АБ "Експресс-Банк". Реально, між Одеською філією АБ "Експрес-Банк" та Черкаським облавтодором було укладено Кредитну угоду, відповідно до якої облавтодор отримав кредит у сумі 2 млн. євро, які сплатив Підряднику. Надалі Черкаський облавтодор звернувся до судових органів про стягнення з Укравтодору боргу у сумі 16,8 млн. грн. на відшкодування витрат, понесених ним при сплаті Підряднику 2 млн. євро.

Видатки Укравтодору на придбання обладнання
та розвиток виробничих потужностей

Фактично більше третини (38,3 відс.) видатків, виділених на розвиток виробничих потужностей всієї галузі у 2007 році*, витрачено на придбання Мобільного комплексу універсальних будівельних машин, призначеного для будівництва споруд виробничого призначення із тонколистової (оцинкованої) сталі з широким діапазоном архітектурних форм, а бюджетні кошти у сумі 193,9 млн. грн. на його оплату використано неефективно.

* З 510 млн. грн., передбачених Укравтодором для ВАТ "ДАК "Авто­мобільні дороги України", за рахунок коштів на розвиток мережі та утриман­ня автодоріг загального користування (План фінансування на 2007 рік), 195,2 млн. грн. було виділено дочірньому підприємству "ШРБУ-100" на при­дбання обладнання, розвиток виробничих потужностей.

 

Слід зазначити, що будівництво споруд виробничого призначення із сталі силами ДП "ШРБУ-100" до його функцій не відноситься і Статутом підприємства не передбачено.

Техніко-економічне обгрунтування проекту, розроблене ДП "Укрдіпродор", не визначає потреби масового будівництва для галузі споруд виробничого призначення зі сталі та не аналізує вартість споруд, збудованих за іншою технологією.

Не досліджено також можливості будівництва таких споруд за рахунок власних коштів ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України". Аналіз ТЕО показав, що з 2013 року обсяги робіт для дорожньо-експлуатаційних підприємств будуть зменшуватись, а для інших замовників - зростати. Тобто, у найближчі роки без належного фінансування з державного бюджету закуплений Мобільний ком­плекс не буде задіяний.

Варто відмітити, що за результатами проведеного аналізу щодо своєчасності введення техніки і обладнання в експлуатацію в цілому по галузі, встановлено, що станом на 01.04.2008 не експлуатується 10 од. техніки, тобто кошти на її придбання у сумі 6,8 млн. грн. використано у 2007 році неефективно.

 

КОЛЕГІЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ,
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ,
ЗРОБИЛА НАСТУПНІ ВИСНОВКИ:

1. Міністерство транспорту та зв'язку України не забезпечило реалізацію державної політики і стратегії розвитку автомобільних доріг державного значення на території України, а Державна служба автомобільних доріг України не виконує покладені на неї функції державного управління у повному обсязі.

Незважаючи на те, що розвиток мережі автомобільних доріг загального користування законодавчо віднесено до пріоритетів держави, на будівництво та реконструкцію сучасних магістралей спрямовується лише четверта частина видатків на дороги державного значення, а 75 відс. фінансування спрямовується на їх ремонт та утримання. Стан існуючої мережі автодоріг державного значення не поліпшується і не відповідає вимогам високошвидкісних транспортних засобів та високій інтенсивності руху.

2. В державі відсутня належна система планування видатків державного бюджету на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування. Планування надходжень до спеціального фонду державного бюджету Укравтодором здійснюється незадовільно, без належного економічного обгрунтування й аналізу. Укравтодор не володіє інформацією щодо загальної потреби коштів на нове будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг загального користування. Як головний розпорядник коштів, Укравтодор неефективно здійснював управління коштами державного бюджету і залученими кредитними ресурсами під державні гарантії на фінансування реконструкції та капремонту автодоріг.

Як наслідок, кошти державного бюджету і кредитні ресурси, залучені під державні гарантії на реконструкцію та капітальний ремонт автодоріг державного значення, використовуються з численними порушеннями.

Всього у 2007 році з порушенням чинного законодавства використано 7,3 млн. грн., неефективно - 229,8 млн. гривень. Завдано збитків державі на суму 21,4 млн. грн., з яких підлягають відшкодуванню 114 тис. гривень. З бюджетним правопорушенням проведено планування видатків у сумі 733,2 млн. гривень.

Також Мінфіном, Держказначейством та Укравтодором допущено неефективне управління державними коштами на загальну суму 62,5 млн. гривень.

3. В порушення Закону України від 18.09.91 № 1562-ХІІ "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" Урядом протягом семи років не створено Державний дорожній фонд України. Не розроблено Порядок управління коштами дорожніх фондів.

Міністерство фінансів України, в порушення вимог Закону України від 08.09.2005 № 2862-ІУ "Про автомобільні дороги", щорічно ігнорує правові засади щодо часткового фінансування нового будівництва та реконструкції об'єктів дорожнього господарства із загального фонду державного бюджету.

Кошти спеціального фонду держбюджету на розвиток мережі та утримання доріг загального користування розпорошуються на фінансування доріг комунальної власності, які не відносяться до доріг загального користування.

Всупереч вимогам статті 27 Закону України від 19.12.2006 № 489-V "Про державний бюджет України на 2007 рік" Кабінет Міністрів України дозволив Укравтодору самостійно здійснювати перерозподіл коштів держбюджету на будівництво та реконструкцію автодоріг загального користування державного значення в межах загальних обсягів фінансування.

4. Внаслідок погашення зобов'язань за вже залученими кредитами на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (у 2002-2007 роках на розвиток дорожньої галузі залучено 1 млрд. 510 млн. дол. США і 438,1 млн. євро кредитних коштів) зростає навантаження на Державний бюджет України, а з врахуванням намірів Уряду про залучення нових кредитів, воно буде зростати і далі. Частка боргових зобов'язань в загальному обсязі видатків спеціального фонду, що спрямовується на розвиток дорожньої галузі, у 2011 році сягне 24 відс., тобто кожна четверта гривня зазначених коштів буде спрямовуватися не на розвиток доріг, а на погашення кредитів.

Мінфін не відображав запозичення Укравтодору під гарантії Уряду в розділі фінансування бюджету і не враховував їх при здійсненні обрахунку дефіциту бюджету.

Реалізація кредитних проектів здійснюється з порушенням встановлених термінів, а залучення кредитних коштів не забезпечило досягнення запланованих цілей. Зокрема, Перший кредитний проект завершено на 6 місяців пізніше терміну, передбаченого Кредитною угодою. Залучення кредиту ЄБРР не передбачало перетворення автодороги Київ - Чоп (ділянка від м. Чоп до м. Стрий) на дорогу І категорії і не привело її стан до європейських стандартів, адже за рахунок кредиту на вже існуючій дорозі, по суті, проводилися лише ремонтні роботи.

Терміни робіт за Другим кредитним проектом, починаючи з 2006 року, порушуються. Мета проекту - поліпшення стану основного міжнародного дорожнього коридору України, на сьогодні не досягнута.

Рівень вибірки та використання коштів за Третім кредитним проектом дуже низький (1,2 відс.), що також може призвести до чергового порушення термінів завершення проекту.

5. Укравтодором не забезпечено виконання завдань щодо організації будівництва доріг на умовах концесії. Незважаючи на існування майже двох десятків постанов Уряду та інших підзаконних актів, що регулюють концесійну діяльність у дорожній галузі, заінтересованість потенційних концесіонерів щодо здійснення інвестицій у будівництво доріг, фактично, відсутня.

Вимоги Концесійного договору на будівництво та експлуатацію автодороги Львів - Краковець не виконані. Станом на 01.05.2008 розроблено лише частину проектно-кошторисної документації та здійснено деякі підготовчі роботи І черги будівництва, незважаючи на те, що ця дорога, згідно з проектом, вже мала функціонувати. Вкладені державою у цей проект 13,1 млн. грн. бюджетних коштів, практично, заморожені, тобто використані неефективно.

Фінансування іншого концесійного проекту - будівництво та експлуатація автомобільної дороги Львів - Броди, не розпочато.

6. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" у її паспорті не відповідають показникам за бюджетним запитом. В порушення п. 1.12 та 1.13 Правил складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, через ігнорування Мінфіном звернень головного розпорядника коштів, зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВ 3111020, при збільшенні у 2007 році на 31 відс. річного обсягу асигнувань, не вносилися, що унеможливило здійснення аналізу показників.

7. Укравтодором планування коштів бюджету проводилось з бюджетними правопорушеннями. Всупереч вимогам Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, видатки центрального апарату Укравтодору на 2007 рік за КПКВ 3111020, на суму 733,2 млн. грн., не були обгрунтовані відповідними розрахунками.

Укравтодор продовжив оплату науково-дослідних робіт, які є його управлінськими видатками, за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету, призначених на розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування. Оскільки такі наукові розробки не впливають на досягнення мети бюджетної програми "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування", кошти у сумі 2 млн. грн., спрямовані на їх оплату, використано неефективно.

8. Всупереч Закону України від 18.09.91 № 1562-ХІІ "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" не було забезпечено фінансування видатків на розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування за рахунок плати за проїзд транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, у тому числі і через відсутність механізму її зарахування до держбюджету. Як наслідок, ці доходи не враховувалися у бюджеті країни, а 5,6 млн. грн., зарахованих у 2007 році на окремі рахунки служб автомобільних доріг, на розвиток мережі доріг не спрямовувалися, що свідчить про неефективне управління Мінфіном та Укравтодором державними коштами.

Укравтодором та МВС України не було вжито дієвих заходів для організації контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів під час їх проїзду автодорогами загального користування і обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках доріг, зокрема, у разі підвищення температури повітря. Відповідні контрольні функції не здійснювалися. Неконтрольований рух транспортних засобів з понаднормативними параметрами продовжується, що призводить до погіршення стану доріг та зумовлює необхідність збільшення видатків державного бюджету на їх відновлення.


Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України