16 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2008 рік
27.10.2008

Конституція України (статті 95 і 98)

Висновки
за результатами аналізу та експертизи
проекту Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2009 рік"

Київ 2008

 

Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати.

Рахункова палата України, 2008.

 

Відповідальний за випуск:

головний контролер - директор департаменту

з питань бюджетної політики Головань М.М.

© Рахункова палата України.

Матеріал офіційний. При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

І. Загальна оцінка проекту Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік"

ІІ. Постатейні висновки до проекту Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік"

2.1. Загальні положення

2.2. Доходи Державного бюджету України.

2.3. Державний борг та фінансування Державного бюджету України.

2.4. Видатки та кредитування Державного бюджету України.

2.5. Взаємовідносини Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

2.6. Особливі положення.

2.7. Прикінцеві положення.

2.8. Додаток № 1 "Доходи Державного бюджету України на 2009 рік".

2.9. Додаток № 2 "Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"

2.10. Додаток № 3 "Розподіл видатків та надання кредитів Державного бюджету України на 2009 рік".

2.11. Додаток № 7 "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік".

 

Рахунковою палатою на підставі статей 40 та 41 Бюджетного кодексу України та статей 7 і 27 Закону України "Про Рахункову палату" проведено аналіз та експертизу проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", поданого Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

І. Загальна оцінка проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"

1.1. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України вкотре проходила за умов невиконання вимог Бюджетного кодексу та Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо розроблення і подання до Верховної Ради України Основних напрямів бюджетної політики.

Статтею 33 Бюджетного кодексу передбачено подання до парламенту Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний рік, проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики та прийняття Верховною Радою України відповідної постанови з пропозиціями та дорученнями Уряду. Відповідно до статті 31 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", повноваженням Кабінету Міністрів України є розроблення на підставі Бюджетної декларації і подання до Верховної Ради України у строки, встановлені Бюджетним кодексом України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проте вказані вимоги законодавства не виконані.

1.2. У проекті закону про Державний бюджет України не передбачена повною мірою реалізація цілей і завдань, визначених Бюджетною декларацією на 2009 рік, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 160.

Згідно із законопроектом частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет складає 29,4 відс., що значно нижче визначеної пунктом 3 завдання 1 розділу І Бюджетної декларації щодо її збереження на рівні, який не перевищує 32 відсотків.

Не проведена оптимізація спеціального фонду шляхом передачі окремих джерел надходжень та відповідних видатків до загального фонду (пункт 8 завдання 1 розділу І).

У проекті не передбачено переходу до розподілу коштів за принципом оплати наданих послуг (виконаних робіт) шляхом планування їх під конкретне державне замовлення, а не утримання відповідної установи (пункт 3 завдання 2 розділу І). Не здійснено упорядкування структури головних розпорядників бюджетних коштів та оптимізацію кількості бюджетних програм, у тому числі шляхом поступової концентрації видатків, закріплених за розпорядниками, які є провідними у відповідній галузі (пункт 4 завдання 2 розділу І).

Повністю не реалізовано завдання 1 розділу ІІ щодо розроблення та затвердження Стратегії реформування податкової системи України. Як наслідок: не реалізовано завдання щодо забезпечення розроблення та прийняття нормативно-правових актів відповідно до зазначеної Стратегії, зокрема, запровадження єдиного соціального внеску; не проведено кодифікацію законів з питань оподаткування шляхом розроблення проекту Податкового кодексу України (пункти 1 і 2 завдання 2); не здійснено конкретних заходів щодо мінімізації податкових пільг, а також впорядкування діючих податкових пільг, що надаються за галузевою та професійною ознаками (пункт 3 завдання 3).

Не реалізовані наміри Уряду щодо удосконалення системи надання пільг, компенсацій і гарантій та підвищення ефективності системи соціального захисту (пункти 1 і 4 завдання 1 розділу ІІІ).

Не передбачено реформування галузі вищої освіти шляхом проведення підготовки та здійснення переходу від утримання вищих навчальних закладів до системи оплати державного замовлення на підготовку спеціалістів на договірних і конкурентних засадах з одночасним наданням таким закладам більшої економічної самостійності (пункти 1-3 завдання 2 розділу ІІІ).

Не планується перехід до загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та оптимізація і удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги (пункти 1 і 5 завдання 3 розділу ІІІ).

Не передбачається удосконалення системи фінансового забезпечення паливно-енергетичного комплексу шляхом залучення недержавних інвестицій, у тому числі через роздержавлення підприємств вугільної промисловості (пункт 2 завдання 5 розділу ІІІ).

Не підтверджені наміри Уряду концентрувати державну підтримку на здійсненні заходів із впровадження виробництва конкурентоспроможної продукції та виробництва соціально значущих видів сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ (пункт 5 завдання 5 розділу ІІІ).

Не забезпечена підготовка державних об'єктів до приватизації (пункт 9 завдання 5 розділу ІІІ).

1.3. В порушення Конституції України в наступному році передбачається продовження практики обмеження соціальних виплат, встановлених чинним законодавством, шляхом надання прав щодо визначення їх розмірів Кабінету Міністрів України.

Встановлене законом про державний бюджет на поточний рік обмеження соціальних виплат рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано таким, що не відповідає Конституції України. Проте на підставі статті 73 згаданого закону Кабінетом Міністрів України відновлені зазначені обмеження, зокрема, щодо максимального розміру пенсій окремим категоріям громадян, а також інших соціальних виплат (компенсацій, надбавок тощо) шляхом прийняття постанови від 28.05.2008 № 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян".

В наступному році Уряд пропонує зберегти зазначені обмеження, мотивуючи це недостатністю коштів для забезпечення соціальних виплат у визначених законодавчими актами розмірах. Тому, статтею 67 законопроекту пропонується Кабінету Міністрів України надати право встановлювати соціальні виплати, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами, що дозволяє значно їх зменшувати.

Зазначене в черговий раз порушує норми Конституції України щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав (стаття 22), зокрема, на соціальний захист (стаття 46) та достатній життєвий рівень (стаття 48), і спричинить численні звернення громадян до судів різних інстанцій.

Як засвідчив аудит, проведений Рахунковою палатою у травні-липні 2008 року, наявність значної різниці між встановленим розміром щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та отриманою сумою відповідно до розмірів, установлених законами про державний бюджет, спричинила численні звернення ветеранів до судів різних інстанцій з позовами про стягнення різниці з управлінь праці та соціального захисту. Як наслідок, виникла значна заборгованість з виплати вказаної допомоги, а сума коштів, що підлягає виплаті за рішеннями судів, на 13.06.2008 становила 130,8 млн. гривень.

Аналогічно, значна різниця між розмірами компенсацій і виплат, що визначені Законом України від 28.02.1991 № 796 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та призначеними постановою Уряду від 20.04.2007 № 649 "Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" спонукає звертатися до судів різних інстанцій громадян, на яких поширюється дія вказаного закону.

1.4. Законопроектом продовжено практику попередніх років щодо внесення законом про державний бюджет змін до податкових норм, що суперечить чинному податковому та бюджетному законодавству.

Статтею 9 законопроекту передбачається збільшення в 1,439 раза базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та за спеціальне водокористування, затверджених Законом України від 03.06.2008 № 309-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Водночас частиною першою статті 59 законопроекту визначено, що у 2009 році ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, збільшуються в 3,1 раза.

Такі норми суперечать чинному законодавству, оскільки частиною 3 статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" визначено, що ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами, крім законів про оподаткування, а частиною 8 статті 1 передбачено, що зміни і доповнення до цього закону, інших законів про оподаткування щодо збільшення розміру ставок податків, зборів (обов'язкових платежів) вносяться не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу визначено, що закони, які впливають на формування доходної чи видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому.

До того ж, Конституційний Суд України рішенням від 09.07.2007 № 6-рп/2007 звертав увагу на необхідність додержання положень ряду статей Конституції України, статей 4 та 27, частини другої статті 38 Бюджетного кодексу при підготовці, прийнятті та введенні в дію закону про державний бюджет.

1.5. Не узгоджені окремі прогнозні оцінки, наведені в основних програмних документах на 2009 рік.

Зокрема, показники зведеного балансу фінансових ресурсів України на 2007-2009 роки, представлені у супроводжуючих матеріалах до законопроекту (стор. 412) як за ресурсною, так і за видатковою частинами, не узгоджуються із показниками, наведеними в аналогічному документі у вигляді таблиці 12 додатку "Основні показники та баланси розвитку економіки у 2009 році" до пояснювальної записки до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік (стор. 16). Прогнозний обсяг фінансових ресурсів країни на 2009 рік у супроводжуючих матеріалах до проекту державної програми перевищує на 54,4 млрд. грн. відповідний показник зведеного балансу, що міститься у супроводжуючих матеріалах до проекту державного бюджету. Зокрема, обсяги ресурсів підприємств і організацій не узгоджені на 15,9 млрд. грн., ресурси фондів - на 1,3 млрд. грн., довгострокові кредитні ресурси на розвиток економіки, надані комерційними банками, - на 39,8 млрд. гривень.

Як і в попередні роки, не узгоджено прогнозні оцінки Кабінету Міністрів України та Національного банку в частині обмінного курсу. Так, Основними засадами грошово-кредитної політики на 2009 рік, затвердженими рішенням Ради Національного банку України від 15.09.2008 № 14, передбачено середньорічний обмінний курс на рівні 4,85 грн. плюс-мінус 5 відс. за долар, тоді як бюджетні параметри, згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, розраховувалися за прогнозним курсом 4,95 грн. за долар. Отже, існують певні ризики щодо виконання державного бюджету у разі коливання курсу гривні. Так, завищення обмінного курсу (4,85 грн. за долар) призведе до зменшення надходжень запланованих платежів до державного бюджету, визначених у доларовому еквіваленті (податок на додану вартість та акцизний збір із ввезених на територію України товарів; податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції; збір з купівлі-продажу валюти тощо), та одночасно - до економії витрат з обслуговування державного боргу. За експертною оцінкою Рахункової палати, наслідком завищення обмінного курсу на 0,1 грн. (4,85-4,95) стануть недонадходження запланованих доходів державного бюджету на суму понад 2,5 млрд. гривень. Водночас заниження обмінного курсу обумовить додаткові витрати бюджету, що здійснюються в іноземній валюті.

1.6. Ризики, пов'язані з подальшим зростанням ціни на імпортний природний газ та посиленням рецесійних процесів у світовій економіці, знижують вірогідність прогнозованих макроекономічних показників, врахованих при складанні проекту державного бюджету на 2009 рік, і потребують суттєвого їх уточнення.

В основу розроблення проекту Державного бюджету України на 2009 рік покладено прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 799 (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України

№ з/п

Показники

2007 рік (звіт)

2008 рік (очікуване)

2009 рік (прогноз)

1.

Валовий внутрішній продукт:

  номінальний, млрд. грн.

712,9

996,4

1 267,5

 

  реальний, у відс. до попереднього року

107,6

106,8

106,0

2.

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відс.

116,6

115,9

109,5

3.

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відс.

123,3

141,5

118,5

4.

Прибуток, млрд. грн.

183,0

256,3

329,8

5.

Збиток, млрд. грн.

47,1

63,5

82,4

6.

Номінальна середньомісячна заробітна плата, скоригована на індекс споживчих цін, у відс. до попереднього року

115,0

112,4

117,3

7.

Рівень безробіття населення, визначений за методологією МОП, відс.

6,4

6,4-5,9

6,8-6,4

8.

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млрд. дол. США

-7 876

-17 713

-25 293

9.

Експорт товарів та послуг, у відс. до попереднього року

127,4

138,2

122,1

10.

Імпорт товарів та послуг, у відс. до попереднього року

134,8

147,7

125,6

За урядовими передбаченнями, у наступному році реальний валовий внутрішній продукт зросте на 6 відс. проти 6,8 відс., очікуваних у поточному році, та 7,6 відс., досягнутих у 2007 році. Прогнозується, що розвиток економіки відбуватиметься за умов уповільнення темпів розвитку світової економіки, нестабільності на зовнішніх фінансових і товарних ринках та подальшого зростання ціни на імпортований природний газ. Однак враховуючи, що прогноз розвитку економіки здійснено за умов невизначеності вартості та умов поставок природного газу на наступний рік, заплановане економічне зростання на 6 відс. є досить оптимістичним.

З урахуванням динаміки розвитку економіки в попередні роки, прогнозований обсяг ВВП становитиме 81,9 відс. 1990 року (діаграма 1).

Діаграма 1. Індекси реального ВВП

(у відсотках до 1990 року)

Прогнозні бюджетні параметри на наступний рік визначалися на припущенні щодо утримання інфляції в межах однозначного числа. Так, при досягнутій у 2007 році інфляції на рівні 16,6 відс. та очікуваних у поточному році 15,9 відс., заплановано, що ціни на споживчому ринку (грудень до грудня 2008 року) підвищаться на 9,5 відс. і матимуть найнижче значення з 2004 року (діаграма 2). Передбачається, що на формування індексу споживчих цін чинитиме вплив вартість внутрішніх послуг, насамперед, в житлово-комунальному секторі.

Проте, за оцінкою Рахункової палати, прогнозоване випереджаюче зростання заробітної плати, порівняно з темпами економічного розвитку, а також відкладені інфляційні очікування, утворені підвищенням цін виробників промислової продукції у поточному році, призведуть до прискорення інфляційних процесів. За урядовим прогнозом, темп приросту реальної заробітної плати (17,3 відс.) перевищить зростання реального валового внутрішнього продукту (6 відс.) у 2,9 раза. Водночас очікується, що за поточний рік ціни виробників промислової продукції (грудень до грудня 2007 року) зростуть на 41,5 відсотка. Отже, прогнозований Урядом рівень інфляції є заниженим. За експертною оцінкою Рахункової палати, зростання споживчих цін у наступному році може перевищити 16 відсотків. 

Діаграма 2. Індекси споживчих цін

(грудень до грудня попереднього року)

Урядом планується погіршення фінансової спроможності підприємств. Збитки збиткових підприємств у наступному році, порівняно з очікуваним обсягом, зростуть за 2008 рік на 29,8 відс., до 82,4 млрд. грн., що може призвести до втрат бюджетних надходжень у наступні податкові періоди до 21 млрд. гривень. Водночас, враховуючи триваюче скорочення кількості збиткових підприємств (з 37,2 відс. у січні-липні 2006 року, 34,9 відс. у січні-липні 2007 року, до 33,1 відс. за підсумками січня-липня поточного року), заплановане зростання збитків є необ?рунтованим.

У наступному році планується збереження наявної тенденції поточного року щодо випереджаючого зростання імпорту товарів і послуг (на 25,6 відс.) над їх експортом (на 22,1 відс.), що сформує рекордне за обсягом негативне сальдо зовнішньоторговельного обороту платіжного балансу у сумі 25,3 млрд. дол. або в 1,4 раза більше, ніж обсяг, очікуваний у поточному році (17,7 млрд. доларів). Проте, за умов передбачуваного підвищення вартості імпортованого природного газу, частка якого у загальному імпорті товарів становить 11 відс., є вірогідним перевищення урядового прогнозу від'ємного сальдо балансу товарів та послуг, що потребуватиме додаткових іноземних інвестицій для підтримки платіжного балансу. Однак, за урядовим прогнозом, чистий приріст прямих іноземних інвестицій у наступному році складе 10,5 млрд. дол., що більше, ніж очікуваний приріст у поточному році (9,5 млрд. дол.) лише на 1 млрд. доларів. За таких умов, підтримка платіжного балансу потребуватиме коригування валютно-курсової політики.

За умов економічного зростання не планується підвищення економічної активності населення, що суперечить цілям державної політики, визначеним проектом Державної програми економічного і соціального розвитку на 2009 рік. За урядовим прогнозом, рівень безробіття, визначений згідно з методологією МОП, зросте з 6,4 - 5,9 відс. економічно активного населення у віці 15-70 років, очікуваних у поточному році, до 6,8 - 6,4 відс. у наступному році.

1.7. У 2009 році не передбачається поліпшення якості життя населення. Розміри державних соціальних гарантій і стандартів, за прогнозом, номінально підвищаться на 4,8 відс., проте в реальному обчисленні, з урахуванням інфляції, знизяться на 4,3 відсотка. Водночас відсутність прозорості у визначенні розміру прожиткового мінімуму, зокрема, щодо повноти врахування впливу інфляційних процесів, не дає змоги оцінити реальний рівень життя населення країни.

Статтею 52 законопроекту передбачено затвердити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 723 грн., з 1 квітня - 730 грн., з 1 липня - 733 грн. та з 1 жовтня - 758 гривень. При цьому не планується збільшення розміру прожиткового мінімуму на суму податків з фізичних осіб, що порушує норми Закону України "Про прожитковий мінімум".

Згідно зі статтею 53 законопроекту прогнозується встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Так, з 1 січня наступного року її розмір становитиме 770 грн., з 1 квітня - 777 грн., з 1 липня - 780 грн., а з 1 жовтня - 807 гривень. Водночас частка оплати праці в структурі ВВП, відповідно до пояснювальної записки до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку на 2009 рік, становитиме 49,1 відс., що, практично, залишиться на рівні очікуваної у поточному році (48,9 відсотка).

Показники прожиткового мінімуму розраховувалися на підставі наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, затверджених ще вісім років тому урядовою постановою від 14.04.2000 № 656. Проте за час, який минув, вказані набори жодного разу не переглядалися, тоді як статтею 3 Закону України "Про прожитковий мінімум" передбачено їх перегляд не рідше, ніж один раз на п'ять років. При цьому в затверджених нормах взагалі не враховано окремі життєво-необхідні витрати, зокрема, на послуги охорони здоров'я, освіти, оздоровлення, транспорту та зв'язку.

Згідно з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік, формування прожиткового мінімуму на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг планується забезпечити тільки на 2010 рік.

Водночас Міністерством праці та соціальної політики не виконано норми статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум" щодо оприлюднення до 20 числа наступного місяця розрахунків щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також основних соціальних і демографічних груп населення.  

Тому, нагальними є перегляд чинних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, що використовуються для визначення прожиткового мінімуму, а також оприлюднення його фактичного розміру з відповідним уточненням показників на наступний рік.

1.8. Доходна частина зведеного бюджету на наступний рік визначена в обсязі 372,5 млрд. грн., що на 92,4 млрд. грн. або 33 відс. більше обсягів, запланованих на поточний рік (280,1 млрд. гривень). Доходи державного бюджету пропонується встановити у сумі 288,1 млрд. грн., що, порівняно із затвердженими на поточний рік, більше на 65,2 млрд. грн. або 29,3 відсотка.

Доходи загального фонду державного бюджету визначені в обсязі 241,1 млрд. грн. і на 65,4 млрд. грн. або 37,2 відс. перевищують затверджені на поточний рік, доходи спеціального фонду - 46,9 млрд. грн., що менше плану поточного року на 199,6 млн. грн. або 0,4 відс. (діаграма 3).

Діаграма 3. Доходи Державного бюджету України

Зменшення доходної частини спеціального фонду заплановано за рахунок скасування клірингових розрахунків, проведення яких в обсязі 5,5 млрд. грн. передбачено законом про державний бюджет на поточний рік.

Водночас прогнозується зменшення обсягів окремих джерел надходжень, зокрема, рентної плати за транзитне транспортування природного газу - на 1,4 млрд. грн., збору з купівлі-продажу валюти - на 735,4 млн. грн. (за рахунок зменшення розміру ставки). Також у доходній частини державного бюджету не передбачено надходження митних зборів, справляння яких припинено у зв'язку із вступом України до Світової організації торгівлі. При цьому планується приріст надходжень податку на додану вартість на 32,5 млрд. грн., податку на прибуток підприємств - на 17 млрд. грн., ввізного мита - на 2,4 млрд. грн., власних надходжень бюджетних установ - на 3,3 млрд. грн., акцизного збору із вироблених в Україні товарів - майже на 3 млрд. грн., додаткових зборів на виплату пенсій, в цілому, - на 1,6 млрд. грн. (таблиця 2).

Таблиця 2

Проект доходів Державного бюджету України на 2009 рік

млн. грн.

№ з/п

Показники

2008 рік (затверджено)

2009 рік (передбачено законопроектом)

Відхилення

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

сума

у відс.

сума

у відс.

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

222 896

175 747

288 098

241 149

65 202

29,3

65 402

37,2

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

І.

Податкові надходження

165 246

150 626

220 896

209 612

55 650

33,7

58 986

39,2

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

податок на прибуток підприємств

42 282

40 606

59 320

59 320

17 038

40,3

18 714

46,1

1.2

податок на додану вартість

92 851

90 829

125 315

125 315

32 464

35,0

34 486

38,0

1.3

акцизний збір із вироблених в Україні товарів

11 133

8 286

14 104

10 981

2 971

26,7

2 695

32,5

1.4

ввізне мито

12 096

7 252

14 490

10 447

2 394

19,8

3 195

44,1

ІІ.

Неподаткові надходження

43 961

17 373

48 990

18 476

5 029

11,4

1 103

6,3

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

рентна плата

10 600

8 792

10 186

10 186

-414

-3,9

1 394

15,9

2.2

митні збори

660

660

-

-

-660

-100

-660

-100

2.3

додаткові збори на виплату пенсій

6 087

-

7 678

-

1 591

26,1

-

-

2.4

власні надходження бюджетних установ

12 000

-

15 289

-

3 289

27,4

-

-

ІІІ.

Доходи від операцій з капіталом

5 397

244

4 930

390

-467

-8,7

146

59,8

IV.

Офіційні трансферти

7 519

7 504

12 708

12 671

5 189

69

5 167

68,9

V.

Цільові фонди

774

-

575

-

-199

-25,7

-

-

За експертною оцінкою Рахункової палати, з урахуванням приведення планових доходів поточного року до умов, порівняних із 2009 роком (за виключенням клірингових розрахунків, надходжень митних зборів та збору з купівлі-продажу валюти, розмір ставки якого змінюється), номінальне зростання доходів зведеного бюджету у наступному році становить 131 відс., державного бюджету - 132 відсотки. Проте реальні доходи зведеного бюджету на 2009 рік, обраховані з використанням індекса-дефлятора ВВП* (1,344), зменшаться на 2,5 відс. (131/1,344-100), а реальні доходи державного бюджету - на 1,8 відс. (132/1,344-100) при прогнозованому економічному зростанні на 6 відсотків.

* Визначено як співвідношення номінального та реального ВВП, врахованих при затвердженні закону про державний бюджет на 2008 рік (889,4 млрд. грн.) та при складанні законопроекту на 2009 рік (1 267,5 млрд. грн. та 106 відсотків).

1.9. Урядом не враховано значний ресурс доходної частини державного бюджету, передбачений його попередніми рішеннями.

Законопроектом визначені доходи зведеного бюджету в сумі 372,5 млрд. гривень. Планується, що рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту (1 267,5 млрд. грн.) через зведений бюджет на наступний рік становитиме 29,4 відсотка.

Проте розмір зазначеного показника не відповідає визначеному попередніми урядовими рішеннями. Так, Декларацією цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетною декларацією), схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 160, для забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи передбачено збереження у наступному році частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні, що не перевищує 32 відсотки.

Крім того, згідно з супроводжуючими матеріалами до урядового законопроекту від 07.07.2008 № 2713 про внесення змін до закону про державний бюджет на 2008 рік, частка перерозподілу валового внутрішнього продукту (959,2 млрд. грн.) через зведений бюджет визначена на рівні 32 відс. або 306,5 млрд. гривень. З урахуванням приведення планових доходів до порівняних із 2009 роком умов, зазначений показник становить 31,1 відс., що на 1,7 відс. пункта більше, ніж передбачено законопроектом.

За умов збереження у 2009 році перерозподілу валового внутрішнього продукту на рівні поточного року (31,1 відс.), доходна частина зведеного бюджету має скласти 394,2 млрд. грн., що на 21,7 млрд. грн. більше обсягу, визначеного законопроектом.

Відповідно, заниженим є обсяг доходів державного бюджету на наступний рік, визначений законопроектом в сумі 288,1 млрд. грн. або 22,7 відс. валового внутрішнього продукту, а без врахування трансфертів - 275,5 млрд. грн. або 21,7 відсотка. Адже урядовим законопроектом від 07.07.2008 № 2713 доходи державного бюджету на поточний рік планувалися в сумі 240,8 млрд. грн. або 25,1 відс. валового внутрішнього продукту. У порівняних із 2009 роком умовах доходна частина державного бюджету без трансфертів становить 225,2 млрд. грн. або 23,5 відс. ВВП. При цьому за січень-серпень поточного року до державного бюджету, фактично, надійшло 149,2 млрд. грн. доходів або 23,8 відс. валового внутрішнього продукту. Доходи державного бюджету за виключенням трансфертів склали 144,5 млрд. грн. або 23 відсотки. 

За експертною оцінкою Рахункової палати, при збереженні перерозподілу валового внутрішнього продукту через державний бюджет на рівні поточного року (23,5 відс.), доходи державного бюджету без трансфертів складуть 297,9 млрд. грн. (1 267,5 х 23,5/100), а в цілому - 310,5 млрд. грн., що на 22,4 млрд. грн. більше обсягу, визначеного законопроектом.

1.10. Загальний обсяг видатків державного бюджету та надання кредитів визначено у сумі 308,1 млрд. грн., що номінально більше затвердженого на поточний рік показника на 64,8 млрд. грн. або 26,6 відс., у тому числі загального фонду - 251 млрд. грн. або на 56,9 млрд. грн. більше (29,3 відс.) та спеціального фонду - 57,1 млрд. грн. або на 7,9 млрд. грн. більше (16 відсотків).

З урахуванням індекса-дефлятора ВВП (1,344), в цілому, видатки державного бюджету та надання кредитів реально зменшаться на 5,8 відс., у тому числі загального фонду - 3,8 відс. спеціального фонду - 13,7 відсотка.

Найбільше зростання видатків (таблиця 3) передбачається на духовний і фізичний розвиток - на 2,2 млрд. грн. (74,2 відс.); оборону - 6,9 млрд. грн. (62,4 відс.); громадський порядок, безпеку та судову владу - 8,8 млрд. грн. (38,6 відс.); соціальний захист та соціальне забезпечення - 15,7 млрд. грн. (34,4 відсотка).

Таблиця 3

Проект видатків та надання кредитів Державного бюджету України на 2009 рік за функціональною класифікацією

млн. грн.

№ з/п

Показники

2008 рік (затверджено)

2009 рік (передбачено законопроектом)

Відхилення

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т. ч. загальний фонд

сума

у відс.

сума

у відс.

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

243 286

194 038

308 061

250 957

64 775

26,6

56 919

29,3

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Загальнодержавні функції

24 382

23 381

32 289

30 452

7 907

32,4

7 071

30,2

2.

Оборона

10 996

9 104

17 851

13 541

6 855

62,4

4 437

48,7

3.

Громадський порядок, безпека та судова влада

22 728

20 273

31 506

28 184

8 778

38,6

7 911

39,0

4.

Економічна діяльність

42 562

20 892

53 825

30 487

11 263

26,5

9 595

45,9

5.

Охорона навколишнього природного середовища

2 115

1 337

2 832

2 323

717

33,9

986

73,7

6.

Житлово-комунальне господарство

993

432

412

197

-581

-58,5

-235

-54,4

7.

Охорона здоров'я

7 266

6 515

9 259

8 275

1 993

27,4

1 760

27,0

8.

Духовний та фізичний розвиток

3 027

2 897

5 274

5 029

2 247

74,2

2 132

73,6

9.

Освіта

21 136

14 933

24 959

17 498

3 823

18,1

2 565

17,2

10.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

45 639

37 952

61 324

46 976

15 685

34,4

9 024

23,8

11.

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

62 442

56 323

68 530

67 995

6 088

9,7

11 672

20,7

Видатки розвитку заплановані в сумі 68,7 млрд. грн. або 22,7 відс. загальних видатків, з них загального фонду - 45,1 млрд. грн. або 18 відсотків. У порівнянні з 2008 роком їх частка в загальних обсягах зменшиться на 1 відс. пункт, у тому числі загального фонду - збільшиться на 1,2 відс. пункта.

Джерелами 15 відс. вказаних видатків визначено кошти від приватизації державного майна, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані приватизовані об'єкти, та сільськогосподарського призначення. Проте надходження таких коштів досить проблематичне і залежить від організації проведення приватизації, попиту та фінансової спроможності покупців.

Плановий обсяг надання кредитів з державного бюджету проти поточного року збільшиться на 1 млрд. 498,7 млн. грн. або 34,2 відс., а його питома вага у загальних видатках - на 0,1 відс. пункта, до 1,9 відсотка. Як і в попередні роки, при формуванні проекту бюджету на наступний рік не вдалося уникнути розпорошеності бюджетних коштів за кредитними програмами, що свідчить про невизначеність пріоритетних напрямів державного кредитування. Крім програм соціального призначення, передбачається бюджетна підтримка низки галузей, зокрема, паливно-енергетичного комплексу, суднобудування, дорожнього сектору, сільського господарства тощо.

Залишається нагальною проблема повернення зазначених коштів до державного бюджету. Планові показники з повернення раніше наданих кредитів до державного бюджету жодного року не виконувалися. Так, у 2007 році із 2,7 млрд. грн. повернуто 1,2 млрд. грн. або 44,4 відсотка. У поточному році передбачається акумулювати до державного бюджету кредитних коштів у сумі 1,6 млрд. грн., але на 1 вересня надійшло 0,5 млрд. грн. або лише третина річного плану. Це призводить до зростання заборгованості суб'єктів господарювання перед державним бюджетом за отриманими кредитами.

1.11. Порівняно з поточним роком, видатки державного бюджету на оплату праці пропонується збільшити на 9 млрд. 945,5 млн. грн. або 30,7 відс. (з 32 млрд. 408,2 млн. грн. до 42 млрд. 353,7 млн. гривень). Однак для працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, задеклароване встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи фактично відбудеться лише з 1 грудня 2009 року.

Відповідно до статті шостої Закону України "Про оплату праці" тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 74 з 1 вересня 2008 року запроваджено третій етап Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. При цьому посадовий оклад працівника першого тарифного розряду встановлено на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2009 року частиною другою статті 53 законопроекту пропонується змінити вказану норму та визначати впродовж року (з 1 січня - 630 грн., з 1 квітня - 655 грн., з 1 липня - 665 грн., з 1 жовтня - 710 грн. посадовий оклад працівника першого тарифного розряду в абсолютних величинах, менших за мінімальну заробітну плату. Лише з 1 грудня наступного року передбачається зрівняти зазначені показники, встановивши їх у розмірі 807 гривень. Для врегулювання питань оплати праці окремих працівників бюджетної сфери, заробітна плата яких менша за прожитковий мінімум для працездатних осіб, пропонується запровадити відповідну доплату. Тобто, запровадження з 1 січня мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи не вирішить в наступному році існуючих проблем в системі оплати праці працівників бюджетної сфери.

1.12. В 2009 році при запланованому збільшенні обсягу видаткової частини державного бюджету на 26,5 відс. (з 238 млрд. 908,8 млн. грн. до 302 млрд. 184,7 млн. грн.), видатки Пенсійного фонду зростуть на 37,8 відс. (з 141 млрд. 161,4 млн. грн. до 194 млрд. 531,3 млн. гривень).

Проект бюджету Пенсійного фонду пропонується прийняти збалансованим. Однак, як засвідчили результати проведеного Рахунковою палатою у березні-червні поточного року аналізу законності, своєчасності призначення (перерахунку) та повноти виплати пенсій Пенсійним фондом, в 2007 році та першому півріччі 2008 року виконання його бюджету було напруженим. Пенсійним фондом, незважаючи на перевиконання надходжень, тимчасово залучалися з державного бюджету позички для виплати пенсій. Залишок непогашених позичок мав тенденцію до зростання: на 01.01.2008 - 2,4 млрд. грн., 01.06.2008 - 6,7 млрд. грн., а на 01.09.2008 - 9,3 млрд. гривень. Основною причиною згаданого було збільшення розмірів пенсій.

Крім цього, незважаючи на зменшення на 1,7 відс. пункта частки коштів державного бюджету у видатках Пенсійного фонду (з 23,1 відс. у 2008 році до 21,4 відс. у 2009 році), їх обсяг залишається значним і має тенденцію до постійного зростання (діаграма 4).

Діаграма 4. Дотація Пенсійному фонду з державного бюджету

млрд. грн.

Якщо у 2003 році кошти державного бюджету, що передавалися до Пенсійного фонду на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, становили 1,9 млрд. грн. або 7,8 відс. видатків Пенсійного фонду, то в 2008 році їх запланований обсяг збільшився до 33,7 млрд. грн. або 23,9 відсотка. У плановому році передбачається надання дотації в сумі 35,9 млрд. грн., а з урахуванням коштів, запланованих Міністерству вугільної промисловості на пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах та членів їх сімей, - 43,5 млрд. грн. або 22,4 відсотка.

Враховуючи збільшення кількості пенсіонерів на фоні загального старіння населення, вкрай необхідно реформування діючої пенсійної системи.

1.13. Проект Державного бюджету України на 2009 рік сформовано на дефіцитній основі. Фінансування державного бюджету більше ніж наполовину планується за рахунок нових запозичень, що призведе до зростання обсягу державного боргу та витрат на його погашення і обслуговування. Передбачено продовження практики надання суб'єктам господарської діяльності нових кредитів під гарантію Уряду, проте питання, пов'язані з погашенням простроченої заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, законодавчо не врегульовані.

Державний бюджет пропонується затвердити з дефіцитом на рівні 1,4 відс. ВВП, що на 0,6 відс. пункта менше, ніж затверджено на поточний рік і знаходиться в межах норм, визначених для країн-членів ЄС (3 відс. ВВП). У цілому, граничний розмір дефіциту державного бюджету планується в сумі 17 млрд. 380,2 млн. грн., що на 1 млрд. 442 млн. грн. менше, ніж затверджено на поточний рік (таблиця 4), який передбачається профінансувати за рахунок державних запозичень (51,1 відс.) та надходження коштів від приватизації державного майна (48,9 відсотка).

Таблиця 4

Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік

млн. грн.

№ з/п

Показники

2008 рік (затверджено)

2009 рік (передбачено законопроектом)

Відхилення

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

сума

у відс.

сума

у відс.

І.

ДЕФІЦИТ

18 822

17 923

17 380

9 500

1 442

-7,7

8 423

-47,0

 

(ряд. 1.1 - ряд. 1.2 - ряд. 1.3 +ряд.1.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Доходи

222 896

175 747

288 098

241 149

65 241

29,3

65 441

37,2

1.2

Видатки

238 909

192 520

302 184

250 506

63 314

26,5

58 025

30,1

1.3

Надання кредитів

4 377

1 518

5 876

451

1 499

34,2

-1 067

-70,3

1.4

Повернення кредитів

1 568

368

2 582

309

1 014

64,7

-59

-16,0

ІІ.

ФІНАНСУВАННЯ

18 822

17 923

17 380

9 500

-1 442

-7,7

-8 423

-47,0

 

(ряд. 2.1 - ряд. 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Фінансування в частині надходжень - всього,

25 010

23 329

38 818

30 134

13 808

55,2

6 805

29,2

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішні запозичення

7 776

7 776

13 759

13 759

5 983

76,9

5 983

76,9

 

зовнішні запозичення

8 098

6 630

16 558

12 375

8 460

в 2 р.б.

5 745

в 1,9 р.б.

 

надходження від приватизації державного майна

8 924

8 923

8 501

4 000

-423

-4,7

-4 923

-55,2

 

частина залишків коштів, передбачених на покриття дефіциту

212

 

 

 

-212

 

 

 

2.2

Фінансування в частині витрат - всього,

6 188

5 406

21 438

20 634

15 250

в 3,5 р.б.

15 228

  в 3,8 р.б.

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення внутрішнього боргу

3 615

3 615

12 575

12 575

8 960

в 3,5 р.б.

8 960

в 3,5 р.б.

 

погашення зовнішнього боргу

2 290

1 791

8 543

8 059

6 253

в 3,7 р.б.

6 268

в 4,5 р.б.

 

розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

283

 

320

 

37

13,1

 

 

ІІІ.

Співвідношення дефіциту до ВВП, %

2,0

1,9

1,4

0,7

-0,6

 

-0,7

 

Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету та погашення державного боргу плануються в сумі 30 млрд. 316,6 млн. грн., що майже в 2 рази більше, ніж у поточному році. В цілому, надходження до державного бюджету від внутрішніх і зовнішніх запозичень та позик перевищать витрати на погашення внутрішнього та зовнішнього боргу на 9 млрд. 199 млн. грн., що, в свою чергу, призведе до зростання державного боргу.

Проте існують суттєві ризики у забезпеченні фінансування державного бюджету, зумовлені кризою на світових фінансових ринках, невизначеністю приватизаційних процесів та проблемами із розміщенням облігацій внутрішньої державної позики, що склались і в поточному році.

Стратегічні цілі та завдання приватизації не визначено та законодавчо не закріплено, Державна програма приватизації на 2008-2012 роки не затверджена. При цьому Рішенням Ради Національної безпеки і оборони від 15.02.2008 "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації", введеного в дію Указом Президента України від 06.03.2008 № 200, до її затвердження заборонено роздержавлення підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів.

Граничний розмір державного боргу на кінець наступного року пропонується встановити в цілому, без розподілу на внутрішній та зовнішній, у сумі 95 млрд. 159,1 млн. грн., що перевищить затверджений граничний розмір на кінець поточного року на 9 млрд. 199 млн. грн. або 10,7 відс., при зменшенні співвідношення державного боргу до ВВП, порівняно з показником поточного року, на 1,5 відс. пункта, до 7,5 відсотка.

У борговій політиці наступного року, як і в поточному році, перевага надається внутрішнім державним запозиченням над зовнішніми. Законопроектом передбачено надходження внутрішніх запозичень на 1 млрд. 383,7 млн. грн. більше, ніж зовнішніх. Витрати, передбачені на погашення та обслуговування державного боргу, на 17 млрд. 649,3 млн. грн. або в 2,7 раза більше затверджених на поточний рік і складуть 28 млрд. 338,5 млн. гривень.

Пропонується продовжити практику включення до спеціального фонду державного бюджету видатків на впровадження проектів розвитку і рекредитування в частині проектів міжнародних фінансових організацій щодо яких кредитні угоди не підписані та не ратифіковані Верховною Радою України. Із 16 проектів, включених до проекту державного бюджету на загальну суму 4 млрд. 182,9 млн. грн., Угода щодо Проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Створення єдиної системи збору та обліку внесків  на соціальне страхування та пенсійного забезпечення" на суму 50 млн. грн. не підписана, а два проекти: "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська", на суму 335,3 млн. грн. за Проектом Європейського банку реконструкції та розвитку і "Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні", на суму 418,3 млн. грн. за Проектом Міжнародного банку реконструкції та розвитку, не ратифіковані Верховною Радою України і не набули чинності.

1.14. Незважаючи на застосування нових підходів, проектом державного бюджету не передбачено принципових змін в частині формування прогнозних обсягів місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Результати проведеного аналізу та оцінки законопроекту свідчать про застосування як діючої практики, так і окремих нових підходів в частині формування міжбюджетних відносин, розрахунків прогнозних обсягів доходів та видатків місцевих бюджетів.

У процесі роботи над удосконаленням формули розподілу трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами до прогнозного обсягу видатків, які враховувалися при визначенні розміру міжбюджетних трансфертів, включено видатки, що у поточному році фінансуються за рахунок окремих програм, субвенцій та додаткових дотацій, передбачених у державному бюджеті. В цілому, до розрахунку включено таких видатків у сумі 6,4 млрд. грн. зокрема: видатки на виконання загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства (300 млн. грн.); будівництво та розвиток мережі метрополітенів (221 млн. грн.); комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів (162 млн. грн.); будівництво і придбання житла військовослужбовцям (130 млн. грн.); оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів (100 млн. грн.) тощо.

Як наслідок, прогнозні обсяги доходів та видатків місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшилися, порівняно з поточним роком, в 1,4 раза і становили, відповідно, 70,7 млрд. грн. та 98,3 млрд. гривень. При цьому зростання видатків обумовлено, насамперед, поступовим підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

З метою збалансування місцевих бюджетів обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету визначено у сумі 40,2 млрд. грн., що більше, порівняно з поточним роком, на 11,4 млрд. грн. або в 1,4 раза. Зазначене свідчить про недостатність закріплених за місцевими бюджетами доходних джерел, необхідних для виконання делегованих державою повноважень. Водночас обсяг коштів, які передаються до державного бюджету із місцевих бюджетів, визначено в сумі 12,6 млрд. грн., що більше, порівняно з поточним роком, на 5,2 млрд. грн. або в 1,7 раза. Для зниження диспропорцій в ресурсній базі місцевим бюджетам передбачається у державному бюджеті додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості у сумі 804,2 млн. грн., що більше, порівняно з поточним роком, на 47,9 млн. грн. або в 1,1 раза.

Крім того, законопроектом запроваджено розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток у розрізі бюджетів міст районного значення та селищ міського типу - районних центрів, пропорційно до кількості населення. Також передбачається збільшити, порівняно з поточним роком, на 5,5 млрд. грн. або в 1,3 раза обсяги субвенцій, які спрямовуються на надання пільг, субсидій та допомог окремим категоріям громадян (25 млрд. грн.), що пов'язано із запланованим на 2009 рік підвищенням прожиткового мінімуму.

У цілому, в 2009 році за рахунок державного бюджету передбачається надати місцевим бюджетам 16 трансфертів на загальну суму 68,5 млрд. грн., що більше, порівняно з поточним роком, на 6,1 млрд. грн. або 9,7 відсотка. Їх питома вага у прогнозному обсязі видатків державного бюджету зменшилася, відповідно, на 3,4 відс. пункта і становить 22,7 відсотка. Незважаючи на зменшення, частка трансфертів у прогнозному обсязі доходів місцевих бюджетів, яка на 2009 рік планується у розмірі 41,4 відс., залишається значною. Як результат, прогнозні обсяги доходів місцевих бюджетів, як і в минулі роки, зростуть, насамперед, за рахунок трансфертів, передбачених у державному бюджеті, а не шляхом збільшення доходних джерел.

Обсяг власних та закріплених доходів місцевих бюджетів в наступному році прогнозується у сумі 97 млрд. грн. або 7,7 відс. ВВП та на 23,4 млрд. грн. або 31,8 відс. більше обсягів, затверджених відповідними місцевими радами на поточний рік (73,6 млрд. гривень). Але обсяг власних та закріплених доходів місцевих бюджетів, у цілому, на 2009 рік, обрахований з використанням індекса-дефлятора ВВП (1,344), реально зменшиться на 1,9 відс. (97,0/73,6/1,344х100-100).

Частка власних та закріплених доходів місцевих бюджетів у наступному році, порівняно з планом на поточний рік, зросте на 4,2 відс. пункта та становитиме 58,6 відсотка.

Видатки місцевих бюджетів та надання кредитів, без урахування трансфертів, прогнозуються в сумі 153 млрд. грн., у тому числі загального фонду - 137 млрд. грн., і номінально збільшені, порівняно з показниками, затвердженими місцевими радами на поточний рік, відповідно, на 23,7 млрд. грн. або 18,4 відс. та на 31,9 млрд. грн. або 30,3 відсотка. При цьому питома вага загального фонду місцевих бюджетів у зведеному бюджеті планується на рівні 42,8 відс., що на 0,6 відс. пункта менше, порівняно з показниками, затвердженими місцевими радами на поточний рік, та на 0,2 відс. пункта − відповідного показника, врахованого при затвердженні державного бюджету на поточний рік. Реальні видатки з урахуванням індекса-дефлятора ВВП (1,344) зменшаться, в цілому, на 11,9 відс., у тому числі загального фонду - 3 відсотки.

ІІ. Постатейні висновки до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"

2.1. Загальні положення (Стаття 1)

2.1.1. Проектом закону доходи державного бюджету на 2009 рік встановлено у сумі 288 млрд. 98,1 млн. грн., у тому числі загального фонду - 241 млрд. 148,6 млн. грн. та спеціального фонду - 46 млрд. 949,5 млн. гривень.

За експертною оцінкою Рахункової палати, існує можливість збільшити загальну суму запланованих доходів державного бюджету, в цілому, на 10 млрд. 569,8 млн. грн. за рахунок додаткових надходжень збору за спеціальне водокористування у сумі 254,5 млн. грн., платежів за користування надрами - 474,7 млн. грн., податку на додану вартість - 6 млрд. 506,6 млн. грн., рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні - 300 млн. грн., збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - 2 млрд. 391,6 млн. грн., а також власних надходжень бюджетних установ - 642,4 млн. гривень.

2.1.2. Передбачається затвердити видатки та надання кредитів державного бюджету в сумі 308 млрд. 60,7 млн. грн., у тому числі, загального фонду - 250 млрд. 957,3 млн. грн. та спеціального - 57 млрд. 103,4 млн. гривень. У результаті проведеної Рахунковою палатою експертизи запланованих видатків державного бюджету пропонується виключити окремі видатки, як необ?рунтовані й такі, що суперечать чинному законодавству, на загальну суму 655 млн. гривень.

2.1.3. Пунктами 1 і 3 статті 141 Бюджетного кодексу України визначено, що оборотна касова готівка - це частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів. Розмір оборотної касової готівки державного бюджету встановлюється в розмірі не більше 2 відс. планових видатків загального фонду бюджету і затверджується законом про державний бюджет.

Статтею 1 законопроекту передбачається встановити оборотну касову готівку державного бюджету як відносний показник у розмірі до 2 відс. видатків загального фонду державного бюджету, визначених цією статтею, що передбачає лише її верхню межу.

Оборотна касова готівка державного бюджету відповідно до вимог пункту 4 статті 141 Бюджетного кодексу України враховується при визначенні вільного залишку бюджетних коштів. Це можливо лише тоді, коли оборотна касова готівка встановлена в абсолютній величині в межах, передбачених Бюджетним кодексом, як у Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

Враховуючи викладене, пропонується передбачити розмір оборотної касової готівки державного бюджету на 2009 рік в абсолютній величині.

2.2. Доходи Державного бюджету України

2.2.1. Стаття 4.

Зазначеною статтею у наступному році передбачено здійснити переоформлення залишку заборгованості Кабінету Міністрів України перед Національним банком України за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту державного бюджету в іноземній валюті у 1994-1996 роках, у сумі 1 млрд. 33,9 млн. дол. США або 5 млрд. 14,5 млн. грн. шляхом випуску та передачі Національному банку однорічних, п'ятирічних та семирічних облігацій внутрішньої державної позики.

Проте вказана сума заборгованості є завищеною. У супроводжуючих матеріалах до законопроекту стосовно державного внутрішнього боргу (стор. 193) зазначено, що на 31.12.2008 вона становитиме 983,9 млн. дол. або на 50 млн. дол. менше передбаченого обсягу. Тобто, в законопроекті не враховано погашення заборгованості перед Національним банком у поточному році, яке передбачено здійснити відповідно до статті 4 закону про державний бюджет на 2008 рік.

Крім того, при визначенні обсягу зазначеної заборгованості в гривневому еквіваленті застосовано обмінний курс 4,85 грн. за 1 долар. Проте, відповідно до пояснювальної записки до законопроекту (стор. 277), при визначенні загальних виплат за державним боргом використано прогнозний розрахунковий курс 4,95 грн. за 1 долар. Тобто, гривневий еквівалент заборгованості занижено.

Враховуючи зазначене, пропонується уточнити суму заборгованості Кабінету Міністрів України перед Національним банком України за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту державного бюджету в іноземній валюті у 1994-1996 роках, та її гривневий еквівалент, яку передбачено переоформити облігаціями внутрішньої державної позики.

2.2.2. Стаття 6.

Пунктом 14 статті 6 законопроекту встановлено одним з джерел доходів спеціального фонду державного бюджету надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.

Проте з 1 січня 2008 року набрала чинності нова редакція Закону України від 03.02.1997 № 146 "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів", згідно з якою ввезення на територію України, вивезення з території України, чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності не сертифікату, як визначалося попередньою редакцією, а дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Таким чином, пропонується у пункті 14 статті 6 законопроекту слово "сертифікатів" замінити на "дозволів".

2.3. Державний борг та фінансування Державного бюджету України

2.3.1. Стаття 11.

Статтею передбачено, що, у разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком № 2 до закону, у неповному обсязі, допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 закону, із щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Таким чином, законопроектом пропонується надати Уряду право компенсувати недонадходження коштів від приватизації державного майна, що визначені одним із внутрішніх джерел фінансування, зовнішніми запозиченнями та перевищувати встановлений граничний обсяг державного боргу, що нівелює поняття граничного розміру державного боргу. З метою надання можливості Уряду здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення на найвигідніших умовах, враховуючи стан фінансових ринків як в Україні, так і за її межами, доцільно дозволити здійснювати заміщення внутрішніх (зовнішніх) запозичень зовнішніми (внутрішніми) лише в межах граничного обсягу державного боргу.

Тому, пропонується друге речення статті 11 викласти у такій редакції: "У разі надходження коштів від внутрішніх (зовнішніх) запозичень, визначених додатком № 2 до цього закону, у неповному обсязі, допускається збільшення надходжень коштів від зовнішніх (внутрішніх) запозичень у межах граничного розміру державного боргу України, визначеного статтею 10 цього Закону, із щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету."

2.3.2. Стаття 16.

Міністерству фінансів пропонується надати право, з метою економії бюджетних коштів, здійснювати правочини з державним боргом України, включаючи обмін, випуск, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Згідно з підпунктом 17 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1837, Міністерство фінансів відповідно до покладених на нього завдань здійснює, у межах своїх повноважень, операції з державним боргом з метою погашення та обслуговування державних боргових зобов'язань. Статтею 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" передбачено, що управління державним внутрішнім боргом здійснюється Міністерством фінансів у порядку, погодженому з Національним банком. Питання зовнішнього державного боргу України на законодавчому рівні не врегульовано, а законопроект про державний борг прийнято лише в першому читанні.

Крім того, наказом Державного казначейства від 30.01.2007 № 25 "Щодо затвердження єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів на виконання закону про державний бюджет на відповідний рік віднесена до річної звітності і доступна лише 1 травня року наступного за звітним.

З метою забезпечення прозорості проведення операцій з державним боргом і посилення контролю, за відсутності законодавчого врегулювання питань управління державним боргом, пропонується статтю 16 викласти у такій редакції: "Надати право Міністерству фінансів України здійснювати, з метою економії бюджетних коштів, правочини з державним боргом України, включаючи обмін, випуск, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з щомісячним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати про здійснені операції з державним боргом України. Детальний перелік цих операцій включається окремим додатком до місячної звітності про виконання державного бюджету".

2.3.3. Стаття 17.

Вказаною статтею пропонується надати право Міністерству фінансів здійснювати на конкурсних засадах розміщення коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на умовах договорів тимчасової купівлі (продажу) державних цінних паперів з наступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення прозорості проведення зазначених операцій та посилення контролю пропонується доповнити статтю 17 словами: "з щомісячним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати про здійснені операції з державними цінними паперами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету".

2.3.4. Стаття 19.

Пунктами 3 і 4 статті 19 законопроекту джерелами формування спеціального фонду державного бюджету у частині фінансування визначено надходження коштів від приватизації об'єктів електроенергетичної галузі та 50 відс. коштів, одержаних від приватизації державного майна. Згідно з пунктами 4 і 56 статті 33 проекту закону зазначені кошти передбачено спрямувати, відповідно, на будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, підстанцій, теплоелектроцентралей, будівництво, реконструкцію і ремонт ліній електропередачі за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій, а також на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень.

Пунктом 4 статті 13 Бюджетного кодексу передбачено, що джерела формування спеціального фонду державного бюджету визначаються виключно законами України. Статтею 1 Закону України "Про приватизацію державного майна" метою приватизації державного майна визначено підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

У супроводжуючих матеріалах до проекту закону (стор. 231) законодавчо об?рунтовані підстави для включення до джерел формування спеціального фонду державного бюджету коштів, які надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 1,2 млн. гривень. Водночас вперше запропоновані норми щодо віднесення до джерел формування спеціального фонду державного бюджету коштів від приватизації об'єктів електроенергетичної галузі та 50 відс. коштів, одержаних від приватизації державного майна, в матеріалах до законопроекту (стор. 231) законодавчими актами не об?рунтовані.

Тому, пропонується вилучити пункти 3 і 4 статті 19 щодо визначення джерел формування спеціального фонду державного бюджету, передбачивши фінансування відповідних видатків за рахунок загального фонду державного бюджету.

2.3.5. Стаття 22.

Відповідно до вказаної статті законопроекту Фонд державного майна має забезпечити в 2009 році надходження до державного бюджету коштів, отриманих від приватизації державного майна у сумі не менше як 8,5 млрд. гривень. Водночас у супроводжуючих матеріалах до проекту закону (стор. 5) зазначено, що до цього часу Фондом державного майна не надано Уряду переліків об'єктів приватизації державного майна на 2009 рік.

Таким чином, ні розмір пакетів акцій, а ні їх номінальна вартість та прогнозний обсяг надходжень від приватизації державного майна, в сумі 8,5 млрд. грн., не визначені і не об?рунтовані. Крім того, план надходжень до державного бюджету коштів від приватизації державного майна на поточний рік, в сумі 8,9 млрд. грн., на 01.09.2008 виконано лише на 4 відс. (надійшло 0,4 млрд. гривень). Планування на 2009 рік значних за обсягами і необ?рунтованих надходжень від приватизації державного майна та спрямування їх на вирішення важливих соціальних проблем, зокрема, виплату компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, створює великі ризики щодо їх виконання.

Враховуючи зазначене, пропонується Фонду державного майна України і Кабінету Міністрів України визначити перелік підприємств, які мають бути приватизовані у 2009 році, та реальні обсяги надходжень до державного бюджету від їх продажу.

2.4. Видатки та кредитування Державного бюджету України

2.4.1. Стаття 25.

Частина друга.

Законами про державний бюджет в останні роки затверджується норма, якою Міністерству фінансів надається право в процесі виконання державного бюджету, як виняток, за поданням головного розпорядника бюджетних коштів та погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, перерозподіляти призначення між бюджетними програмами в межах загального обсягу коштів, затверджених головному розпоряднику. Також дозволяється перерозподіляти бюджетні призначення шляхом збільшення обсягів видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання. Вказані норми пропонується зберегти у 2009 році.

Як свідчать результати проведених Рахунковою палатою аудитів виконання державного бюджету, перерозподіл коштів за бюджетними програмами набув масового характеру. Так, у 2005 році до затверджених призначень за бюджетними програмами загального фонду внесено 146 змін та перерозподілено бюджетні кошти на суму 461 млн. грн., у 2006 році - 211 змін на 421 млн. грн., у 2007 році - 217 на 2 млрд. 27,6 млн. грн., за вісім місяців поточного року - 77 на 459,1 млн. гривень.

Існуюча практика перерозподілу коштів за бюджетними програмами, затвердженими законом про державний бюджет, провокує безвідповідальність головних розпорядників коштів державного бюджету щодо планування та виконання бюджетних програм і створює під?рунтя для резервування коштів на проведення окремих видатків понад обсяги, визначені законом, а надання права змінювати обсяги бюджетних коштів між видатками розвитку і споживання взагалі нівелює необхідність затвердження такого розподілу.

Враховуючи зазначене, пропонується вилучити з абзацу 2 статті 25 законопроекту речення "Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".

Частина третя.

Проектом запропоновано надати право Міністерству фінансів у період міжсесійної перерви в роботі Верховної Ради України, як виняток, за поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між бюджетними програмами в межах загального обсягу коштів головного розпорядника окремо по загальному та спеціальному фондах з подальшим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Введення зазначеної норми суперечитиме статі 85 Конституції України, відповідно до якої затвердження бюджету, внесення змін до нього та контроль за виконанням здійснює Верховна Рада України. Можливість здійснення вказаного перерозподілу не передбачено також повноваженнями, затвердженими Законом України "Про Кабінет Міністрів України".

Тому, пропонується вилучити із тексту законопроекту частину третю статті 25.

2.4.2. Стаття 33.

Пункти 39 та 58.

У спеціальному фонді державного бюджету передбачаються кошти на поповнення статутних капіталів державних банків з метою збільшення ними іпотечного кредитування (пункт 39) та створення цифрового телебачення (пункт 58). Джерелом проведення вказаних видатків визначено доходи, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації.

Згідно з додатком № 1 "Доходи Державного бюджету України" до проекту закону, загальний ресурс коштів за вказаним джерелом визначено в сумі 3 млрд. 749,3 млн. гривень.

Водночас у додатку № 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік" відповідні цільові видатки передбачені за двома розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 1 млрд. 280 млн. гривень. Зокрема, Міністерству регіонального розвитку та будівництва за КПКВ 2751110 "Поповнення статутних капіталів державних банків з метою збільшення ними іпотечного кредитування у першу чергу працівників освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників бюджетної сфери" заплановано 1 млрд. 200 млн. грн. та Державному комітету телебачення і радіомовлення на впровадження ефірного наземного цифрового телерадіомовлення з метою забезпечення якісної трансляції фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, в межах програми за КПКВ 1701080 "Виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб" - 80 млн. гривень.

Таким чином, визначений обсяг надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, за наявності дефіциту спеціального фонду не розподілено на суму 2 млрд. 469,3 млн. гривень.

Впродовж останніх років кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, не надходили, а за січень-вересень поточного року надійшло лише 190,9 тис. грн. із запланованих 4 млрд. 150 млн. гривень. Відтак, видатки, які планувалося проводити за їх рахунок, не здійснювалися. Тому виконання запланованих заходів вбачається сумнівним.

Враховуючи зазначене, пропонується збалансувати доходи і видатки спеціального фонду.

Пункт 40.

Планується здійснювати фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за рахунок надходжень від сплати відсотків за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604 "Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" до безпосередніх функцій Фонду та його регіональних відділень належить організація надання кредитів, їх обслуговування та контроль за ефективністю використання, замовлення будівництва житла для позичальників тощо. На виконання вказаних функцій спрямовуються кошти загального фонду державного бюджету, обсяг яких збільшено в порівнянні з 2008 роком на 2,6 млн. грн. або майже 44,1 відсотка.

Враховуючи вищевикладене, пропонується спрямувати надходження від сплати відсотків за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, в сумі 0,5 млн. грн. на подальше рекредитування.

Пункт 56.

Законопроектом передбачається спрямувати кошти в сумі 4 млрд. грн., одержані від приватизації державного майна, крім коштів, одержаних від приватизації об'єктів електроенергетичної галузі, на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень.

Однак, враховуючи стан надходжень коштів від приватизації упродовж останніх років, вбачається сумнівним проведення в повних обсягах видатків за рахунок вказаних коштів. Тому, пропонується переглянути джерела фінансування зазначених видатків.

2.5. Взаємовідносини Державного бюджету України та місцевих бюджетів

2.5.1. Стаття 42.

Частина перша.

Зазначеною статтею законопроекту закріплені правила щодо перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів, а також до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення. При цьому відсутня норма щодо обмеження місячного обсягу перерахування зазначених коштів, яка існувала в минулі роки і гарантувала пропорційне, в межах помісячного бюджетного розпису, перерахування коштів та їх отримання відповідними бюджетами.

Тому, пропонується частину першу статті 42 законопроекту доповнити наступним текстом: "Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього закону".

2.5.2. Стаття 45.

Частиною третьою зазначеної статті законопроекту передбачено, що в 2009 році допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Проте розміри вказаної допомоги законодавчо визначені. Тому, надання Уряду повноважень щодо їх корегування є безпідставним.

2.6. Особливі положення

2.6.1. Стаття 58.

У 2009 році пропонується заборонити списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів.

Аналогічна норма встановлювалася законами про державний бюджет на 2005-2008 роки. Проте через відсутність механізму списання заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, зазначена заборгованість не списувалася і продовжує рахуватися.

Указом Президента України від 11.04.2008 № 334/2008 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії" доручено Кабінету Міністрів України опрацювати питання стосовно списання простроченої заборгованості перед державою суб'єктів господарювання, які визнані в установленому порядку банкрутами і вилучені з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій і вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів.

Враховуючи зазначене, з метою нормативного врегулювання списання зазначеної заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, пропонується абзац другий статті 58 доповнити наступним реченням: "Порядок списання заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

2.6.2. Додаткова стаття.

Законопроектом не передбачається заборона та обмеження в проведенні операцій з коштами державного бюджету в негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій, зарахування зустрічних платіжних вимог тощо. Як показала практика минулих років, виконання бюджету із застосуванням вказаних розрахунків призводить до нецільового та неефективного використання бюджетних коштів.

Тому, розділ VI законопроекту необхідно доповнити статтею наступного змісту: "Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, передбачених цим законом".

2.6.3. Додаткова стаття.

Аналіз структури видатків державного бюджету на утримання правоохоронних та судових органів, а також військових формувань засвідчує, що ними постійно отримуються кошти з місцевих бюджетів на "проведення регіональних програм" та благодійної допомоги, які, фактично, перетворилися на їх додаткове фінансування.

Указом Президента України від 11.04.2008 № 328/2008 "Про деякі заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах" визнано за необхідне вжиття додаткових заходів щодо запобігання прихованому впливу на діяльність судів та правоохоронних органів, у тому числі шляхом надання таким органам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги, а Кабінету Міністрів України доручено у місячний термін підготувати проект закону стосовно заборони надання різного роду благодійної допомоги на потреби судів та правоохоронних органів. Проте до цього часу зазначеного проекту закону Урядом не підготовлено та не внесено на розгляд Верховної Ради України, а правоохоронними органами та судами продовжують використовуватися кошти, отримані як благодійні внески, гранти та дарунки, кошти інших бюджетів.

З урахуванням вищевикладеного, а також з метою запобігання прихованого впливу на діяльність судів та правоохоронних органів до законодавчого врегулювання цього питання, пропонується доповнити законопроект статтею наступного змісту: "Заборонити надання та отримання благодійної допомоги і додаткового фінансування з місцевих бюджетів на потреби судів, правоохоронних органів та військових формувань".

2.6.4. Додаткова стаття.

З метою забезпечення конституційних повноважень Рахункової палати в частині здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України пропонується включити до проекту закону додаткову статтю наступного змісту: "Рахункова палата здійснює контроль за повнотою надходження коштів до Державного бюджету України та станом виконання повноважень органами державної влади, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету".

2.7. Прикінцеві положення

2.7.1. Додаткова частина.

Як і в минулі роки, законопроектом передбачається затвердження Урядом нормативно-правових актів щодо виконання ряду його норм і статей. При цьому терміни затвердження таких актів не встановлені.

Рахункова палата, за результатами проведених аудитів, неодноразово відмічала негативний вплив несвоєчасного прийняття порядків використання коштів та інших рішень Урядом на виконання норм законів про державний бюджет на відповідний бюджетний період.

Тому, пропонується доповнити прикінцеві положення нормою наступного змісту: "Кабінету Міністрів України з метою своєчасного нормативно-правового забезпечення впровадження цього закону затвердити всі нормативно-правові акти на його виконання протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом".

2.8. Додаток № 1 "Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

2.8.1. Код бюджетної класифікації 13020000 - "Збір за спеціальне водокористування".

Надходження збору за спеціальне водокористування визначені у сумі 587,1 млн. грн., у тому числі 579,6 млн. грн. до державного бюджету та 7,5 млн. грн. - до місцевих. За матеріалами пояснювальної записки до законопроекту (стор. 264) зазначені надходження розраховано відповідно до прогнозних обсягів водокористування, які підлягають оподаткуванню, нарахованих сум збору за використану воду та нормативів, затверджених Законом України від 03.06.2008 № 309-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". 

Водночас статтею 9 законопроекту передбачено, що у 2009 році застосовуються вказані нормативи, збільшені в 1,439 раза. Проте у розрахунках дана норма не врахована.

З урахуванням збільшення нормативів збору в 1,439 раза, як пропонується статтею 9, надходження збору за спеціальне водокористування до зведеного бюджету становитимуть 844,9 млн. грн., у тому числі до державного бюджету - 834,1 млн. гривень. Тобто, є можливість збільшити надходження збору за спеціальне водокористування до зведеного бюджету на 257,8 млн. грн., у тому числі до державного бюджету - на 254,5 млн. гривень.

Таким чином, пропонується встановити надходження збору за спеціальне водокористування до державного бюджету в сумі 834 090,6 тис. гривень.

2.8.2. Код бюджетної класифікації 13030000 - "Платежі за користування надрами".

Надходження платежів за користування надрами визначені у сумі 1 млрд. 274,1 млн. грн., у тому числі до державного бюджету 992,2 млн. грн. та 281,9 млн. грн. до місцевих. За матеріалами пояснювальної записки до законопроекту (стор. 265), зазначені надходження розраховано відповідно до прогнозованих обсягів видобутку (погашення) корисних копалин та базових нормативів плати за користування надрами, затверджених Законом України від 03.06.2008 № 309-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Водночас статтею 9 проекту закону передбачено, що у 2009 році застосовуються вказані нормативи, збільшені в 1,439 раза. Проте у розрахунках дана норма не врахована.

Крім того, у розрахунку прогнозних надходжень занижено обсяги видобутку корисних копалин. Так, у розрахунку надходжень рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, визначено прогнозовані обсяги видобутку 3 405,6 тис. тонн (стор.271); рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, - 21 707,97 млн. куб. м (стор. 271); рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні, - 1 084,3 тис. тонн (стор. 273).

При цьому у розрахунках надходжень платежів за користування надрами визначено прогнозовані обсяги видобутку нафти - 3 071 тис. тонн (стор. 265); природного газу - 19 245 млн. куб. м (стор. 265) та газового конденсату - 1 056 тис. тонн (стор. 265). Тобто, обсяги видобутку корисних копалин у розрахунках надходжень за користування надрами, порівняно з розрахунками надходжень рентної плати, є меншими, зокрема, нафти - на 334,6 тис. тонн або 9,8 відс., природного газу - на 2 462,9 млн. куб. м або 11,3 відс., газового конденсату - на 28,3 тис. тонн або 2,6 відсотка.

З урахуванням збільшення нормативів платежів та прогнозованих обсягів видобутку корисних копалин до рівнів, наведених у розрахунках рентних платежів, надходження платежів за користування надрами до зведеного бюджету становитимуть 1 млрд. 872,6 млн. грн., у тому числі 1 млрд. 466,9 млн. грн. - до державного бюджету. Тобто, є можливість збільшити надходження платежів за користування надрами до зведеного бюджету на 598,5 млн. грн., у тому числі державного бюджету - на 474,7 млн. гривень.

Таким чином, пропонується встановити надходження платежів за користування надрами до державного бюджету у сумі 1 466 908,8 тис. гривень.

2.8.3. Код бюджетної класифікації 14010000 - "Податок на додану вартість".

Надходження податку на додану вартість, у цілому, визначені в сумі 125 млрд. 315,1 млн. грн., з яких податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) становить 64 млрд. 473,4 млн. грн., із ввезених на територію України товарів - 106 млрд. 429,7 млн. гривень. Обсяги бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами встановлено в сумі 45 млрд. 588 млн. гривень.

Як зазначено у супроводжуючих матеріалах до законопроекту (стор. 269), прогнозні надходження податку розраховані на підставі Методики прогнозування податку на додану вартість, затвердженої спільним наказом Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації та Державної митної служби від 31.08.2004 № 545/315/502/637, та враховують основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на поточний та 2009 роки. Зокрема, у розрахунку надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) враховано вплив динаміки кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, роздрібного товарообороту підприємств, обсягу реалізації послуг населенню, валового накопичення основного капіталу та змін кон'юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності. При цьому детальний розрахунок прогнозних надходжень податку з використанням зазначених показників і чинників у супроводжуючих матеріалах до законопроекту не наведено.

Однак, враховуючи рівень надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів до валового внутрішнього продукту за попередні роки і запланований на поточний рік, прогнозна сума зазначеного платежу є заниженою. Так, надходження податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (збір) на наступний рік законопроектом визначені в сумі 64,5 млрд. грн. або 5,1 відс. валового внутрішнього продукту. Законом про державний бюджет на поточний рік зазначені надходження затверджені в сумі 50,9 млрд. грн. або 5,3 відс. валового внутрішнього продукту. Водночас відповідно до матеріалів проекту закону від 07.07.2008 № 2713 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Урядом заплановано збільшити їх до 53,8 млрд. грн. або 5,6 відс. валового внутрішнього продукту.

Враховуючи наміри Уряду стосовно підвищення ефективності виробництва в основних секторах економіки (стор. 259 пояснювальної записки до законопроекту), цілком реальним є, щонайменше, збереження показника надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів до валового внутрішнього продукту на рівні поточного року (5,6 відсотка). За таких умов, надходження зазначеного податку становитимуть 70 млрд. 980 млн. грн., що на 6 млрд. 506,6 млн. грн. перевищує обсяги, визначені законопроектом.  

Таким чином, у цілому, надходження податку на додану вартість пропонується встановити в сумі 131 821 700 тис. гривень.

2.8.4. Код бюджетної класифікації 21060200 - "Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні".

Надходження рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, визначені у сумі 1 017 044,9 тис. грн. і є заниженими.

У розрахунках цих надходжень враховані ставки рентних платежів, затверджені Законом України від 03.06.2008 № 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", за умов спрямування обсягів природного газу на формування його ресурсу для населення:

50 грн. за 1000 куб. м природного газу, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;

40 грн. за 1000 куб. м природного газу, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;

10 грн. за 1000 куб. м природного газу, видобутого з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Водночас зазначеним законом встановлено, що у разі, коли природний газ власного видобутку реалізується або використовується у звітному податковому періоді на інші цілі, у тому числі для формування запасів у підземних сховищах газу, застосовується підвищена ставка рентної плати у розмірі:

200 грн. за 1000 куб. м видобутого природного газу (у тому числі нафтового(попутного) газу);

100 грн. за 1000 куб м видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України.

Розрахунки надходжень рентних платежів у матеріалах законопроекту ?рунтуються на припущеннях, що обсяг видобутого природного газу відповідатиме плановим показникам 2008 року і повністю використовуватиметься на формування ресурсу природного газу для населення. Прогнозним балансом надходження та розподілу природного газу на 2008 рік, затвердженим розпорядженням Уряду від 09.01.2008 № 57-р із змінами та доповненнями, передбачено використання природного газу власного видобутку для закачування у підземні сховища природного газу.

За експертною оцінкою Рахункової палати, використання природного газу власного видобутку на вказані цілі становитиме у 2009 році не менше, ніж 5 млрд. куб. метрів. Відповідно, рентна плата за вказаний обсяг природного газу має розраховуватися не за ставкою, передбаченою для формування ресурсу газу для населення (40 грн.), а за підвищеною ставкою (100 гривень).

Відтак, сума рентних платежів занижена, щонайменше, на 300 млн. грн. (5 х (100 - 40)/1000).

Таким чином, пропонується надходження рентних платежів за природний газ, що видобувається в Україні, збільшити на 300 млн. грн. і встановити в сумі 1 317 044,9 тис. гривень.

2.8.5. Код бюджетної класифікації 24150000 - "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності".

Обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності визначено у сумі 985,4 млн. грн., що на 442,1 млн. грн. або майже в 1,5 раза нижче надходжень, встановлених законом про державний бюджет на 2008 рік (1 млрд. 427,5 млн. гривень). Проте за умов підвищення в наступному році ціни на енергоносії для бюджетних організацій в 1,29 раза, що наведено в супроводжуючих матеріалах до законопроекту (стор. 241), запланований обсяг надходжень збору є заниженим.

За експертною оцінкою Рахункової палати, споживання природного газу у наступному році становитиме 57 млрд. 384 млн. куб. метрів. Враховуючи прогнозний середній розрахунковий тариф для споживачів у розмірі 686,8 грн. за одну тис. куб. м, вартість спожитого природного газу становитиме 39 млрд. 412 млн. грн. (57,384х686,8/1000). За умов збереження хімічним підприємствам існуючої пільги щодо застосування ставки зазначеного збору у розмірі 6 відс. замість законодавчо встановлених 12 відс., її середній розмір складе 8,57 відсотка. Відтак, прогнозний обсяг надходжень збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності на 2009 рік становитиме 3 млрд. 377,6 млн. грн. (39412 х 8,57/100).

Тому, пропонується встановити обсяг надходжень збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі 3 377 600 тис. грн., що на 2 392 213,7 тис. грн. більше показника, передбаченого законопроектом.

2.8.6. Код бюджетної класифікації 25000000 - "Власні надходження бюджетних установ".

Власні надходження бюджетних установ, у цілому, визначені в сумі 15 млрд. 289 млн. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 14 млрд. 919,5 млн. гривень.

Законопроектом передбачено зменшення, порівняно із затвердженими на поточний рік обсягами, надходжень бюджетних установ з інших джерел, на 103,9 млн. грн. або 21,9 відсотка. При цьому супроводжуючі матеріали не містять відповідних пояснень і об?рунтувань.

Проте таке зменшення не відповідає динаміці зазначених фактичних надходжень у попередні роки та у поточному році. Так, у 2006 році до державного бюджету надійшло 3 млрд. 42 млн. грн., що на 1 млрд. 866,5 млн. грн. (в 2,6 раза) більше, ніж у попередньому, у 2007 році - 5 млрд. 858,8 млн. грн. або на 2 млрд. 816,8 млн. грн. (в 1,9 раза) більше надходжень попереднього року. Станом на 1 вересня поточного року зазначені надходження становили 674,6 млн. грн. і перевищили обсяги відповідного періоду попереднього року на 88,9 млн. грн. або на 15,2 відс., а затверджені річні обсяги в 1,4 раза. За експертною оцінкою Рахункової палати, з урахуванням обсягів фактичних надходжень бюджетних установ з інших джерел за січень-серпень поточного року, зазначені надходження у 2008 році становитимуть 1 млрд. 12 млн. грн. (674,6/8х12).

Враховуючи зазначене, навіть за умов встановлення надходжень у 2009 році на рівні очікуваних у поточному році, є можливість збільшити обсяги інших джерел власних надходжень бюджетних установ, щонайменше, на 642,4 млн. грн. (1012- 369,6).

Таким чином, пропонується власні надходження бюджетних установ, в цілому, встановити у сумі 15 931 401,8 тис. гривень.

2.9. Додаток № 2 "Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"

Обсяг погашення державного боргу за внутрішніми зобов'язаннями пропонується передбачити в сумі 12 млрд. 574,7 млн. гривень.

Проте у розрахунках планових платежів за діючими угодами до кінця їх повного погашення, що надані у складі супроводжуючих матеріалів до законопроекту (стор. 198), обсяг погашення внутрішнього державного боргу визначено в сумі 4 млрд. 409,9 млн. гривень. У поточному році короткострокові внутрішні запозичення, які могли вплинути на обсяг погашення боргу у 2009 році, не планувалися і за вісім місяців не здійснювалися. Статтею 4 законопроекту передбачається переоформити частину залишку заборгованості Кабінету Міністрів України перед Національним банком однорічними облігаціями в сумі 1 млрд. гривень. Таким чином, обсяг погашення внутрішнього державного боргу у 2009 році має складати 5 млрд. 409,9 млн. грн., що на 7 млрд. 164,8 млн. грн. менше, ніж передбачено у додатку № 2 до законопроекту.

Враховуючи зазначене, пропонується зменшити погашення внутрішнього державного боргу на 7 164 766,8 тис. грн. з відповідним зменшенням державних запозичень.

2.10. Додаток № 3 "Розподіл видатків та надання кредитів Державного бюджету України на 2009 рік"

2.10.1. Державній судовій адміністрації у загальному фонді державного бюджету за КПКВ 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів" передбачено видатки у сумі 9 500 тис. гривень.

Вказаною програмою передбачається проведення видатків за судовими позовами суддів у зв'язку з невиплатами їм передбачених законодавством соціальних гарантій. Слід відмітити, що аналогічні позови подаються також працівниками освіти, охорони здоров'я, культури, військовослужбовцями тощо. Виконання судових рішень за поданням вказаних працівників здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та у порядку, визначеному законом про державний бюджет і в межах бюджетних призначень відповідних установ.

Проведеним Рахунковою палатою у лютому-квітні 2007 року аудитом ефективності використання бюджетних коштів, виділених у 2006 році на придбання (будівництво) житла для суддів місцевих і апеляційних судів встановлено, що Державною судовою адміністрацією запроваджено "власний" механізм погашення кредиторської заборгованості суддям через бюджетну програму "Виконання рішень судів на користь суддів". Практично, за рахунок коштів зазначеної бюджетної програми проводилися видатки, передбачені іншими програмами, затвердженими судовій адміністрації. Зокрема, упродовж 2006 року 48 рішень судів на користь суддів, які знаходилися на виконанні Державної судової адміністрації, стосувалися забезпечення суддів житлом на суму 8,4 млн. грн., з яких виконано 21 рішення на загальну суму 3,4 млн. грн., у тому числі за КПКВ 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів" - 13 рішень на суму 2,5 млн. грн. та за КПКВ 0501180 "Придбання (будівництво) житла для суддів Апеляційного суду України, апеляційних і місцевих судів" - 8 рішень на суму 0,9 млн. гривень.

Виконуючи вказані рішення судів, Державна судова адміністрація, в одних випадках, призупиняла процедуру їх виконання, мотивуючи дефіцитом бюджетних коштів, а в інших, виконувала за рахунок іншої бюджетної програми, посилаючись на встановлену статтею 124 Конституції України обов'язковість виконання рішень суду.

Таким чином, окреме передбачення виплат за судовими позовами суддів ставить їх у привілейовані умови порівняно з іншими категоріями працівників бюджетних установ та створює умови для зловживань. Тому, пропонується вилучити видатки, передбачені Державній судовій адміністрації за КПКВ 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів" у сумі 9 500 тис. гривень.

2.10.2. Міністерству внутрішніх справ передбачено в загальному фонді державного бюджету за КПКВ 1001020 "Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" кошти у сумі 159 248,1 тис. гривень.

Об?рунтована потреба коштів, відповідно до бюджетного запиту Міністерства внутрішніх справ, на 2009 рік для створення та функціонування Державної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування становить 131 610 тис. грн., з яких видатки споживання - 116 314,4 тис. грн., видатки розвитку - 15 295,6 тис. гривень.

Враховуючи наведене, пропонується зменшити видатки Міністерству внутрішніх справ за КПКВ 1001020 "Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" на 27 638,1 тис. гривень.

2.10.3. Міністерству внутрішніх справ передбачено в загальному фонді державного бюджету за КПКВ 1001170 "Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією" 2 149,5 тис. гривень.

Аудитом ефективності використання коштів державного бюджету за 2007 рік - перше півріччя 2008 року, виділених на здійснення заходів протидії корупції, проведеним Рахунковою палатою в червні-серпні 2008 року, встановлено, що за вказаною бюджетною програмою здійснюється утримання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю. Відповідно до положення про зазначений центр, затвердженого Указом Президента України від 26.02.2007 № 144/2007, він є робочим органом при Раді національної безпеки і оборони, яка затверджує організаційну структуру та штатний розпис, призначає керівництво. Тобто, фінансування Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю згідно з діючим законодавством має здійснюватися за рахунок Ради національної безпеки і оборони.

З урахуванням вищевикладеного, пропонується вилучити видатки у сумі 2 149,5 тис. грн. на утримання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, передбачені Міністерству внутрішніх справ і запланувати їх Раді національної безпеки і оборони.

2.10.4. Міністерству економіки передбачаються у загальному фонді державного бюджету кошти за новою бюджетною програмою КПКВ 1201200 "Підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України" в сумі 15 200 тис. гривень.

Вказані кошти планується спрямувати на реалізацію положень Концепції Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 798-р.

Концепцією визнано однією з основних причин недостатньої кількості кваліфікованих спеціалістів відсутність єдиного розпорядника державних коштів, що спрямовуються на проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також мовної підготовки. Тому, починаючи з 2009 року, єдиним головним розпорядником бюджетних коштів у вказаній сфері визначено Головне управління державної служби, в складі якого законопроектом передбачається утворення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. При цьому орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних в наступному році для виконання програми, встановлено в сумі 12,5 млн. гривень. Таким чином, правові підстави для планування Міністерству економіки видатків на підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України відсутні.

Враховуючи викладене, пропонується зменшити видатки Міністерству економіки за КПКВ 1201200 "Підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України" на 15 200 тис. гривень. Кошти на виконання Концепції Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки в сумі 12 500 тис. грн. передбачити Головному управлінню державної служби.

2.10.5. Міністерству культури і туризму передбачено у загальному фонді державного бюджету видатки для Державної служби кінематографії за КПКВ 1806020 "Створення та розповсюдження національних фільмів" у сумі 140 000 тис. гривень.

Видатки на створення та розповсюдження національних фільмів зростуть проти затверджених у поточному році на 89 млн. грн. або у 2,7 раза. За рахунок вказаних коштів передбачається збільшити кількість організацій, що будуть приймати участь у виконанні державного замовлення та кількість хвилин екранного часу готової продукції, планується здійснити роботи з тиражування національних фільмів, переведення їх на сучасні носії інформації, виконання робіт з реставрації фільмових копій.

Водночас результати аудиту, проведеного Рахунковою палатою у серпні-жовтні 2007 року, засвідчили, що Міністерство культури і туризму впродовж майже дев'яти років не забезпечило розробку відповідних нормативних актів щодо виробництва, розповсюдження та зберігання фільмів, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів на розвиток національної кінематографії. Зокрема, не розроблено і не затверджено технічні стандарти, норми і правила виробництва та розповсюдження фільмів за державним замовленням, порядок передачі фільмів до державного фонду, умови зберігання вихідних матеріалів, фільмів і фільмокопій та положення про державний фонд фільмів, що передбачено вимогами статей 12, 14 та 17 Закону України "Про кінематографію" та дотримання яких є обов'язковим для суб'єктів кінематографії незалежно від форм власності.

Створені кіностудіями протягом 2005-2007 років за державним замовленням 83 фільми загальною вартістю 46 млн. грн., як нематеріальні активи інтелектуальної власності, станом на 01.10.2007 на балансі Міністерства не рахувалися. Впродовж 2005-2007 років вчасно передано у прокат лише 8 відс. фільмів, створених за державним замовленням. При цьому Міністерством не забезпечено демонстрацію 36 фільмів ні у кіномережі, ні на телеекрані, на створення яких використано майже 12 млн. гривень.

З огляду на вищезазначене, пропонується зменшити обсяг передбачених Міністерству культури і туризму коштів за КПКВ 1806020 "Створення та розповсюдження національних фільмів" до рівня 2008 року.

2.10.6. Міністерству освіти і науки передбачено у загальному фонді державного бюджету за КПКВ 2201820 "Будівництво, ремонт та реконструкція закладів і об'єктів Міністерства освіти і науки" 30 000 тис. грн., Міністерству охорони здоров'я за КПКВ 2301810 "Виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я" 232 250 тис. грн. та Академії медичних наук за КПКВ 6561830 "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Академії медичних наук" 140 100 тис. гривень.

Метою запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі є встановлення безпосереднього зв'язку між виділеними асигнуваннями та результатами їх використання, а здійснення видатків на основі бюджетних програм передбачає визначення їх конкретних виконавців. Проте видатки за вказаними бюджетними програмами планується затвердити без розподілу на конкретні об'єкти.

Тому, з метою забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів та підвищення рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм пропонується видатки Міністерству освіти і науки за КПКВ 2201820 "Будівництво, ремонт та реконструкція закладів і об'єктів Міністерства освіти і науки" у сумі 30 000 тис. грн., Міністерству охорони здоров'я за КПКВ 2301810 "Виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я" - 232 250 тис. грн. та Академії медичних наук за КПКВ 6561830 "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Академії медичних наук" - 140 100 тис. грн. передбачити за конкретними об'єктами фінансування в розрізі окремих бюджетних програм.

2.10.7. Міністерству з питань житлово-комунального господарства передбачено в загальному фонді державного бюджету кошти за КПКВ 2701070 "Реклама та інформування громадськості щодо створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" у сумі 3 000 тис. гривень.

Кошти планується спрямувати на організаційні роботи з реклами та пропаганди створення і діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, затвердженої Законом України від 24.06.2004 № 1869-IV, Міністерство з питань житлово-комунального господарства, разом з іншими центральними органами виконавчої влади, забезпечує прийняття відповідних нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо створення та організації роботи різних органів самоорганізації населення (квартальні, вуличні, будинкові комітети тощо). Завдання щодо стимулювання утворення об'єднань співвласників громадян покладені на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Реклама та інформування громадськості за своєю суттю є стимулюючими та пізнавальними заходами, тому планування коштів на їх здійснення Міністерству житлово-комунального господарства не об?рунтоване. Крім того, Програмою упродовж 2007-2010 років за рахунок коштів державного бюджету передбачається проводити видатки лише на технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

Враховуючи викладене, пропонується зменшити видатки Міністерству з питань житлово-комунального господарства за КПКВ 2701070 "Реклама та інформування громадськості щодо створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" на суму 3 000 тис. гривень.

2.10.8. Міністерству транспорту та зв'язку передбачаються кошти за КПКВ 3105010 "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту" в сумі 171 579,9 тис. грн., у тому числі в загальному фонді державного бюджету - 135 987,5 тис. грн., спеціальному фонді - 35 592,4 тис. гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 № 939 затверджено Програму формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки, метою якої є формування мобільної, оснащеної сучасною технікою служби для забезпечення функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану. Вказана програма відсутня у переліку державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуватимуться в межах бюджетних програм у 2009 році.

Аудитом ефективності використання коштів на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту, проведеним Рахунковою палатою у червні-вересні 2008 року встановлено, що за наявності відповідного фінансового забезпечення, завдання щодо створення оптимальної організаційно-штатної структури, забезпечення технічного переоснащення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, збереження та накопичення непорушного запасу і мобілізаційного резерву систематично не виконуються. Зокрема, не відбулося суттєвого зменшення чисельності військовослужбовців, їх штатна чисельність в загальній кількості працівників служби становила понад 87 відсотків. При цьому за відсутності державного замовлення, особовий склад служби систематично залучався до виконання робіт, що не відповідали меті її створення та функціонування. Фактично, із 10,3 млн. грн. коштів державного бюджету, передбачених у 2006 - першому півріччі 2008 року на технічне переоснащення служби, 8,4 млн. грн. або 82 відс. використано на поточне утримання структурних підрозділів. Наявна будівельно-відновлювальна техніка має значний моральний і фізичний знос (80,6 відс. або 1204 од.) і не може використовуватися за призначенням, запаси матеріальних засобів на особливий період практично відсутні.

З метою виконання Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки пропонується переглянути напрями і обсяги проведення видатків за КПКВ 3105010 "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту".

2.10.9. Міністерству транспорту та зв'язку передбачено кошти в загальному фонді державного бюджету для Державної авіаційної адміністрації за КПКВ 3108830 "Будівництво, реконструкція та ремонт аеропортів державної і комунальної власності" в сумі 760 800 тис. гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту та бюджетним запитом Мінтрансзв'язку за вказаною програмою кошти планується спрямувати на забезпечення підготовки авіаційної транспортної галузі до проведення ЄВРО-2012.

Водночас Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 107, та розрахунками міністерства до проекту бюджету обсяг фінансування з державного бюджету заходів з будівництва, реконструкції і ремонту аеропортів на 2009 рік визначено в сумі 592 900 тис. грн., що на 167 900 тис. грн. менше, запропонованих проектом.

Зважаючи на вказане, пропонується привести обсяги видатків з державного бюджету, передбачені Міністерству транспорту та зв'язку в загальному фонді державного бюджету за КПКВ 3108830 "Будівництво, реконструкція та ремонт аеропортів державної і комунальної власності" у відповідність з Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, визначивши їх в обсязі 592 900 тис. гривень.

2.10.10. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту передбачено у спеціальному фонді державного бюджету за КПКВ 3401370 "Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву" 500 тис. гривень.

Відповідно до постанови Уряду від 15.07.2005 № 592 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань забезпечення молоді житлом" джерелом фінансової підтримки Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву визначено сплату відсотків за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. До введення в дію зазначеної постанови відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, спрямовувалися на подальше рекредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла. Фінансова підтримка Фонду здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і на 2009 рік планується в сумі 8 500 тис. грн., що більше в порівнянні з поточним роком на 2 600 тис. гривень.

Тому, пропонується вилучити кошти, передбачені в спеціальному фонді державного бюджету Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту за КПКВ 3401370 "Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву" та спрямувати їх за бюджетною програмою 3401390 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

2.10.11. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту передбачено у спеціальному фонді державного бюджету за новою бюджетною програмою КПКВ 3401420 "Формування статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом" видатки в сумі 26 100 тис. гривень.

Фінансування вказаної програми планується за рахунок коштів, які надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету від повернення кредитів, наданих у попередні роки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Діяльність Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву регламентується Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604, в якому правова норма щодо формування статутного капіталу фонду відсутня. Відповідно до вимог пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу закони, які впливають на формування видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та/або видаткової частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим.

Зважаючи на викладене, пропонується вилучити заплановані кошти в сумі 26,1 млн. грн., передбачені Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за КПКВ 3401420 "Формування статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

2.10.12. Міністерству фінансів пропонується затвердити в спеціальному фонді державного бюджету за КПКВ 3501160 "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень" видатки у сумі 4 000 000 тис. гривень.

Джерелом здійснення зазначених видатків визначено надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств. Враховуючи низький рівень надходжень зазначених коштів за останні три роки, виконання вказаної програми в запланованих обсягах досить сумнівне.

Тому, доцільно встановити реальне джерело проведення видатків спеціального фонду на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень. В іншому разі їх проведення запланувати в загальному фонді державного бюджету.

2.10.13. Міністерству фінансів передбачено в загальному фонді державного бюджету видатки за КПКВ 3501270 "Поповнення статутного капіталу Державної іпотечної установи" у сумі 100 000 тис. гривень.

У порівнянні з 2008 роком обсяг коштів на поповнення статутного капіталу Державної іпотечної установи пропонується збільшити вдвічі. Відповідно до Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1715, Державна іпотечна установа діє на принципах повної господарської самостійності й самоокупності, несе відповідальність за результати господарської діяльності та виконання зобов'язань. Розмір статутного капіталу установи може бути змінено виключно за рішенням її засновника. На сьогодні відсутнє рішення Уряду про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи.

Виходячи із зазначеного, необхідно вилучити кошти в сумі 100 000 тис. грн., передбачені Міністерству фінансів за КПКВ 3501270 "Поповнення статутного капіталу Державної іпотечної установи".

2.10.14. Міністерству фінансів передбачаються у спеціальному фонді державного бюджету за КПКВ 3511650 "Проведення структурних реформ в енергетичному секторі" кошти в сумі 318 160,1 тис. гривень.

Вказана програма відповідно до діючої бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 27.12.2001 № 604, належить до інституційних та інвестиційних проектів, які фінансуються за рахунок позик, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій. Однак Програмою державних запозичень України на 2009 рік не передбачається залучення коштів на виконання зазначеної бюджетної програми.

В цілому, законопроектом в спеціальному фонді державного бюджету на рекредитування та надання трансфертів для впровадження проектів розвитку передбачаються кошти за 27 бюджетними програмами загальною сумою 4 513 021,5 тис. грн., а залучення від міжнародних та іноземних організацій в додатку № 2 "Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік" до законопроекту визначені в сумі 4 182 874,7 гривень.

Відповідно до пункту 3 статті 13 Бюджетного кодексу, бюджетні призначення на видатки спеціального фонду здійснюються за рахунок конкретно визначених джерел надходжень.

Тому, пропонується вилучити видатки спеціального фонду, передбачені Міністерству фінансів за КПКВ 3511650 "Проведення структурних реформ в енергетичному секторі" як такі, що не мають конкретно визначених джерел надходжень.

2.10.15. Міністерству юстиції передбачаються в загальному фонді державного бюджету за КПКВ 3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції" видатки в сумі 10 000 тис. грн. на придбання обладнання для ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064. Відповідно до вказаної постанови держателем реєстру, який забезпечує його ведення, є Міністерство юстиції. Адміністратором реєстру є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції, яке здійснює заходи із створення і супроводження програмного забезпечення, збереження та захисту бази даних, відповідає за його функціонування, а реєстраторами - відділи реєстрації актів цивільного стану управлінь юстиції. Видача витягів з реєстру є платною і встановлена вищезазначеною постановою Уряду в розмірі 73 гривні. Кошти, що надходять від плати за видачу витягу з реєстру, зараховуються на рахунок адміністратора реєстру, тобто ДП "Інформаційний центр", і спрямовуються на забезпечення ведення зазначеного та інших реєстрів, держателем яких є Мін'юст. При цьому кошти, необхідні на створення та ведення Державного реєстру, передбачаються у державному бюджеті.

Таким чином, діє схема, при якій за кошти державного бюджету здійснюється створення і ведення реєстру, а плата за видачу витягів з нього надходить не в доход державного бюджету, а до підприємницької структури.

За аналогічною схемою Міністерством юстиції запроваджено та здійснюється експлуатація ще 18 програмно-інформаційних комплексів системного ведення (Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, Реєстр прав власності на нерухоме майно та інші).

Як показали результати аудиту ефективності використання коштів на впровадження і функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих впроваджень, проведеного Рахунковою палатою у березні-травні 2008 року, ДП "Інформаційний центр" функціонував як посередник, через якого замовлялися послуги з впровадження та експлуатації реєстрів, а його співпраця з Мін'юстом полягала у використанні трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів, які є власністю держави, при наданні платних послуг фізичним та юридичним особам.

Таким чином, пропонується переглянути і привести у відповідність з чинним законодавством нормативно-правові акти Міністерства юстиції та Кабінету Міністрів України щодо зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету надходження плати за впровадження і експлуатацію державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст, а розрахунки міністерства з ДП "Інформаційний центр" проводити на підставі договорів про виконані роботи.

2.10.16. Службі безпеки передбачено в загальному фонді державного бюджету за КПКВ 6521220 "Боротьба з тероризмом на території України" видатки в сумі 21 957,4 тис. гривень.

Відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" організація і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у межах встановленої компетенції здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 296-р "Про вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів" зазначений центр визначено відповідальним виконавцем бюджетних програм Служби безпеки.

У зв'язку з вищевикладеним, пропонується передати виконання бюджетної програми "Боротьба з тероризмом на території України" Антитерористичному центру при Службі безпеки.

2.11. Додаток № 7 "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"

У додатку № 7 "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік" заплановано надати місцевим бюджетам субвенцію на проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха у сумі 500 млн. гривень. Проте розподіл зазначеної субвенції у територіальному розрізі відсутній.

Тому, пропонується розподілити обсяги субвенції на проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха у розрізі місцевих бюджетів.

* * *

Підсумовуючи викладене, Колегія Рахункової палати зазначає, що проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" потребує доопрацювання в частині приведення його у відповідність із вимогами Конституції України, Бюджетного кодексу України та іншого законодавства, уточнення прогнозних макроекономічних і бюджетних показників.

Експертиза об?рунтованості проекту доходної частини державного бюджету засвідчила наявність значного нерозподіленого фінансового ресурсу, що дає можливість збільшити надходження, щонайменше, на 10,6 млрд. грн., скоротивши водночас окремі непершочергові видатки майже на 0,7 млрд. грн., вилучити нереальні джерела фінансування державного бюджету, насамперед, надходження від приватизації в сумі майже 8 млрд. грн. та скоротити граничний розмір дефіциту державного бюджету.

Врахування запропонованих змін дасть можливість стабілізувати державні фінанси та мінімізувати вплив світової фінансової кризи і підвищення вартості імпортованого природного газу.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України