23 травня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » Угоди про співробітництво
10.06.2008

Угода

про інституційне співробітництво між Рахунковою палатою України та Аудиторським судом Іспанії

Рахункова палата України, як Вищий орган фінансового контролю України, з одного боку, та Аудиторський суд Іспанії, як Вищий орган фінансового контролю Королівства Іспанія, з іншого боку, які далі іменуються Сторонами,

 

прагнучи до здійснення узгодженого співробітництва з питань обміну експертним досвідом та досвідом у сфері зовнішнього контролю державних коштів;

 

у відповідності з принципами Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та Європейської організації Вищих органів фінансового контролю (EUROSAI),

 

домовились укласти цю Угоду про Інституційне співробітництво:

 

Стаття 1

 

Керуючись принципом рівності та у відповідності з положеннями цього договору, Сторони, за взаємною згодою, мають намір розвивати двосторонню співпрацю в межах своїх повноважень, зокрема, здійснюючи спільну діяльність у таких сферах взаємодії:

 

- обмін інформацією, знаннями та досвідом з питань контролю фінансово-економічної діяльності державного сектору, а також  аудиторських стандартів, методології і процедур;

- сприяння професійному навчанню та підвищенню кваліфікації персоналу;

- обмін інформацією та документацією між обома Вищими органами фінансового контролю (ВОФК) з технічних питань;

- розвиток навчальних, дослідницьких проектів та координованих аудитів з питань, що відносяться до компетенції обох ВОФК;

- організація практикумів, семінарів та конференцій з тематик, які становлять спільний інтерес у сфері зовнішнього контролю, економічного та фінансового управління державним сектором;

- будь-які інші форми співпраці, на які погоджуються Сторони.

 

 

Стаття 2

 

Сторони можуть здійснювати взаємні обміни та зустрічі делегацій обох ВОФК з метою виконання цілей Угоди та обміну досвідом і навчальними темами, які становлять спільний інтерес у сфері аудиту державного сектору.

 

Стаття 3

 

Інше співробітництво в рамках Угоди здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства України та Королівства Іспанія й розвиватиметься без втручання у щорічні робочі плани кожного з ВОФК.

 

Стаття 4

 

Сторони покриватимуть витрати, які стосуються реалізації  цієї Угоди. Зокрема, якщо інше не передбачає письмова домовленість, Сторона, яка відряджає, братиме на себе дорожні витрати та витрати, пов'язані з проживанням своєї делегації, а приймаюча Сторона забезпечуватиме надання таких послуг як внутрішні переїзди, технічне обладнання, а також підготовку матеріалів стосовно предмету обміну. 

 

Стаття 5

 

Робочими мовами усного та письмового спілкування, а також звітування про результати роботи, виконаної в ході співробітництва в рамках даної Угоди, є українська, іспанська та англійська.

 

Стаття 6

 

Результати співробітництва є спільною власністю Сторін. Публікації та використання спеціалізованих матеріалів, отриманих в  процесі спільної інтелектуальної роботи, є предметом конфіденційності, а обмеження щодо їх опублікування в таких випадках попередньо узгоджується між Сторонами.

 

Стаття 7

 

Підписавши Угоду, кожна із Сторін визначає двох координаторів з метою її виконання та контролю за виконанням.

 

Стаття 8

 

Ця Угода є предметом формальностей, які, згідно з правовими положеннями, застосовуються у відповідних сферах діяльності ВОФК.

 

 

Стаття 9

 

Будь-які розбіжності або суперечності, що виникатимуть в ході тлумачення або реалізації положень даної Угоди, вирішуватимуться шляхом проведення переговорів між Сторонами, враховуючи добрі наміри, спільні інтереси та дух взаємного співробітництва, який  заохочував Сторони до підписання цієї Угоди.

 

Стаття 10

 

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та залишається чинною впродовж одного місяця з дати, коли одна із Сторін отримає письмове повідомлення іншої Сторони про намір зупинити її дію. Угода припиняє дію після закінчення вищезазначеного періоду.

 

Угоду може бути переглянуто, змінено, доповнено та тлумачено за взаємною згодою Сторін та на вимогу однієї зі Сторін,  що буде представлено у вигляді додаткових статей, які належним чином підписані представниками кожної зі Сторін, та становитимуть невід´ємну частину цієї Угоди.

 

Укладено в місті Краків " 3 " червня 2008 року у двох примірниках, кожний - українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України