23 травня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » Угоди про співробітництво
15.07.2008

УГОДА

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ РАХУНКОВОЮ ПАЛАТОЮ УКРАЇНИ ТА РАХУНКОВИМ СУДОМ ПОРТУГАЛІЇ

 

Рахункова палата України та Рахунковий суд Португалії, які далі іменуються Сторонами,

керуючись цілями та принципами Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та Європейської організації Вищих органів фінансового контролю (EUROSAI),

базуючись на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправ´я та взаємовигідного співробітництва,

висловлюючи взаємне прагнення до підвищення ефективності їх діяльності у сфері державного фінансового контролю,

домовились про наступне:

 

Стаття 1

 

Сторони, в рамках своєї компетенції, співпрацюють у наступних напрямах:

обмін досвідом з питань методології та практики здійснення державного фінансового контролю;

професійне навчання та підвищення кваліфікації кадрів;

організація та проведення спільних досліджень, конференцій, семінарів, робочих зустрічей;

здійснення, за взаємною згодою, спільних та паралельних контрольних заходів у відповідності з узгодженими Сторонами програмами;

обмін національними законодавчими актами, професійною інформацією та методиками здійснення державного фінансового контролю.

Сторони, в межах своїх повноважень, розвиватимуть співробітництво в інших напрямках, що становлять взаємний інтерес.

 

Стаття 2

 

Під час співробітництва у рамках даної Угоди, зокрема, при проведенні спільних досліджень, кожна із Сторін керується діючим національним законодавством.

При обміні інформацією та матеріалами, в рамках цієї Угоди, кожна зі Сторін керується національним законодавством своєї держави, що регулює участь у міжнародному інформаційному обміні, захист державної таємниці та іншої таємниці, що охороняється законом.

 

Стаття 3

 

Сторони практикують взаємний обмін делегаціями з метою обміну досвідом, професійної підготовки та підвищення кваліфікації своїх співробітників.

 

Стаття 4

 

Сторони, за принципом взаємності, при організації обміну та проведенні зустрічей, покриватимуть витрати таким чином, що Сторона, яка відряджає, братиме на себе дорожні витрати та витрати, пов´язані з проживанням, а приймаюча Сторона покриватиме витрати, пов´язані з внутрішніми переїздами, забезпечуватиме надання таких послуг як переклад, технічне обладнання, а також підготовку матеріалів стосовно предмета обміну.

 

Стаття 5

 

Розбіжності щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуватимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами.

 

Стаття 6

 

Сторони висловлюють наміри розвивати як двостороннє співробітництво, так і співробітництво в рамках INTOSAI та EUROSAI.

 

Стаття 7

 

Положення цієї Угоди можуть бути змінені та доповнені лише за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення складатимуть невід´ємну частину цієї Угоди і будуть оформлені окремими протоколами.

 

Стаття 8

 

Положення цієї Угоди не стосуватимуться прав і обов´язків Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони.

 

Стаття 9

 

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання, укладається на невизначений період та залишається чинною впродовж трьох місяців з дати, коли одна із Сторін отримає письмове повідомлення іншої Сторони про намір припинити її дію.

Укладено в місті Лісабон " 11" липня 2008 року у двох примірниках, кожний - українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

Голова Рахункової палати України

 

____________________________

Валентин Симоненко

Президент Рахункового суду Португалії

 

_____________________________

Гіл'єрме д'Олівейра Мартінс

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України