21 травня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » Угоди про співробітництво
14.10.2008

УГОДА

про співробітництво між Рахунковою палатою України та

Офісом Генерального аудитора Норвегії

 

Рахункова палата України та Офіс Генерального аудитора Норвегії, які далі іменуються Сторонами,

керуючись цілями та принципами Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та Європейської організації Вищих органів фінансового контролю (EUROSAI),

базуючись на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправ´я та взаємовигідного співробітництва,

висловлюючи взаємне прагнення до підвищення ефективності їх діяльності у сфері державного фінансового контролю,

домовились про наступне:

 

Стаття 1

 

Сторони, в рамках своєї компетенції, здійснюють співробітництво з наступних основних напрямків:

обмін досвідом у галузі методології та порядку здійснення діяльності у сфері державного фінансового контролю;

професійне навчання та підвищення кваліфікації кадрів;

організація та проведення спільних досліджень, семінарів, конференцій та робочих зустрічей;

здійснення, за взаємною згодою, спільних та паралельних контрольних заходів у відповідності з узгодженою Сторонами програмою;

обмін актами національного законодавства, професійною інформацією та методиками, які відносяться до питань здійснення державного фінансового контролю.

Сторони, в межах своїх повноважень, розвивають співробітництво в інших напрямках, що становлять взаємний інтерес.

 

Стаття 2

 

Під час співробітництва в рамках даної Угоди, зокрема, при проведенні спільних досліджень, кожна зі Сторін керується національним законодавством своєї держави.

При обміні інформацією та матеріалами в рамках цієї Угоди кожна зі Сторін керується національним законодавством своєї держави, що регулює участь у міжнародному інформаційному обміні, захист державної таємниці та іншої таємниці, що охороняється законом.

 

Стаття 3

 

Сторони практикують взаємний обмін делегаціями з метою обміну досвідом, професійної підготовки та підвищення кваліфікації своїх співробітників.

 

Стаття 4

 

Сторони, за принципом взаємності, при організації обміну та проведенні зустрічей, покриватимуть витрати таким чином, що Сторона, яка відряджає, братиме на себе дорожні витрати та витрати, пов´язані з харчуванням і проживанням. Приймаюча Сторона покриватиме витрати, пов´язані з внутрішніми переїздами, і забезпечуватиме надання таких послуг як переклад, технічне обладнання, а також підготовка матеріалів стосовно предмета обміну.

 

Стаття 5

 

Розбіжності щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

 

Стаття 6

 

Сторони висловлюють наміри розвивати як двостороннє співробітництво, так і співробітництво в рамках INTOSAI та EUROSAI.

 

Стаття 7

 

Положення цієї Угоди можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення складатимуть невід´ємну частину цієї Угоди та будуть оформлені окремими протоколами.

 

Стаття 8

 

Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов´язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

 

Стаття 9

 

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та буде діяти протягом трьох років.

Укладено в місті Києві "8 " жовтня 2008 року у двох примірниках - українською та англійською мовами, причому всі тексти мають однакову юридичну силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

 

Голова Рахункової палати України

 

____________________________

Валентин Симоненко

Генеральний аудитор Норвегії

 

_____________________________

Йорген Космо

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України