18 травня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » Угоди про співробітництво
10.12.2008

УГОДА

про співробітництво між Рахунковою палатою України

та Національним аудиторським офісом Швеції

Рахункова палата України та Національний аудиторський офіс Швеції, які далі іменуються Сторонами,

 беручи до уваги Лист намірів, підписаний обома сторонами у березні 2008 року у м. Стокгольм, Королівство Швеція, 

враховуючи висновки звіту оціночної місії представників Національного аудиторського офісу Швеції, здійсненої у червні 2008 року у м. Києві, Україна,

керуючись цілями та принципами Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та Європейської організації Вищих органів фінансового контролю (EUROSAI),

базуючись на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправ´я та взаємовигідного співробітництва,

висловлюючи взаємне прагнення до підвищення ефективності їх діяльності у сфері державного фінансового контролю,

роблячи свій внесок до належного управління, прозорості та підзвітності під час реалізації фіскальної та монетарної політики,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони домовились розвивати двостороннє співробітництво на довготерміновій основі, що передбачає  розробку Проектного документа. Процес підготовки даного документа включатиме проведення спільних семінарів та консультацій з метою оцінки потреб, визначення цілей та здійснення іншої діяльності, необхідної для його впровадження.  Проектний документ передбачатиме різні форми співробітництва, у тому числі, підготовку Спільного плану дій, для його подальшої реалізації Сторонами.

Стаття 2

При обміні інформацією та матеріалами в рамках цієї Угоди кожна зі Сторін керується національним законодавством своєї держави, що регулює участь у міжнародному інформаційному обміні, захисті державної таємниці та іншої таємниці, що охороняється законом.

Стаття 3

Сторони, за принципом взаємності, при організації обміну та проведенні зустрічей, покриватимуть витрати таким чином, що кожна зі Сторін покриватиме відповідні витрати на оплату праці своїх працівників та інші, пов´язані з цим, видатки. Сторона, яка відряджає, братиме на себе дорожні витрати та витрати, пов´язані з проживанням. Приймаюча Сторона покриватиме витрати, пов´язані з харчуванням та внутрішніми переїздами, і забезпечуватиме надання таких послуг як переклад, технічне обладнання, а також підготовку матеріалів стосовно предмета обміну.

З метою підготовки Проектного документа, як це визначено статтею 1 Угоди, фінансові зобов´язання Національного аудиторського офісу Швеції обмежуються сумою  1 мільйон швецьких крон, яка складатиметься, головним чином, з зарплатних виплат та пов´язаних з цим дорожніх витрат і витрат на поселення, а також авансових виплат співробітникам НАО.

Подальша реалізація Проектного документа буде оформлена додатком до цієї Угоди, з урахуванням його змісту та пов´язаних з цим фінансових потреб.

Стаття 4

Положення цієї Угоди можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення складатимуть невід´ємну частину цієї Угоди і будуть оформлені окремими додатками.

Стаття 5

Розбіжності щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 6

Положення цієї Угоди не зачіпають прав і обов´язків Сторін, що випливають з інших міжнародних домовленостей, учасниками яких є Сторони.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання, укладається на невизначений період та залишається чинною впродовж трьох місяців з дати, коли одна із Сторін отримує письмове повідомлення іншої Сторони про намір зупинити її дію.

Укладено в місті Києві  " 4 " грудня 2008 року у двох примірниках - українською та англійською мовами, причому всі тексти мають однакову юридичну силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

Голова Рахункової палати України

____________________________

Валентин Симоненко

Генеральний аудитор Національного

аудиторського офісу Швеції

_____________________________

Карін Лінделл

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України