18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2008 рік
25.12.2008

Розглянуто Колегією Рахункової палати

09.12.2008

Кошти громадським організаціям інвалідів - виділено. Ефективність їх використання - не контролюється

Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення проблем інвалідів є можливою лише за умов комплексної взаємодії держави та громадських організацій інвалідів.  Держава у партнерстві з такими організаціями повинна усунути перешкоди, що ускладнюють участь громадян з інвалідністю у житті суспільства. За даними Міністерства юстиції, станом на 1 липня 2008 року в країні було зареєстровано 66 всеукраїнських та міжнародних громадських організацій інвалідів.

Одним із суттєвих стимулюючих важелів  розвитку та функціонування громадських організацій інвалідів є передбачена чинним законодавством їх державна фінансова підтримка. Стосовно останнього, то слід зазначити, що  протягом 2001-2007 років обсяги бюджетних призначень і кількість громадських організацій інвалідів, які отримували кошти з держбюджету, постійно зростали. Якщо у 2001 році  фінансову підтримку отримували лише три організації, то  сьогодні їх кількість зросла до 17,  а обсяги державного фінансування - у шість разів.

Щоб одержати чітку картину стосовно того, чи сприяє багатократне збільшення  державного фінасування активізації діяльності громадських організацій,  питання ефективності використання цих коштів було розглянуто на Колегії Рахункової палати. За висновками аудиторів, Мінпраці не створило організаційно-правових умов, що забезпечували б прозорість процедур отримання  цими організаціями фінансової підтримки з боку держави, визначали б критерії оцінки якості програм та заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів. Як наслідок, не забезпечено рівних можливостей ГО інвалідів при отриманні фінансової підтримки.

Протягом минулого року за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів" спрямовано більше 40 мільйонів гривень, а за 9 місяців цього - понад 35 мільйонів гривень. Оскільки перелік всеукраїнських громадських організацій, яким держава надає матеріальну допомогу, всупереч ст.. 8 Закону України від 16.06.92 "Про об´єднання громадян", не затверджено окремим нормативно-правовим актом Верховної Ради України,  визначення громадських організацій - одержувачів бюджетних коштів, Мінпраці здійснювало самостійно. Фінансову підтримку з державного бюджету отримували 17 з 66 діючих всеукраїнськиї громадських організацій інвалідів, при цьому понад 70 відсотків її спрямовано УТОС ТА УТОГ.

Аудитори зазначили, що видатки УТОГ і УТОС та інших громадських організацій різні за змістом і напрямами використання коштів. Тому об´єднання цих видатків ускладнює процес визначення результативних показників виконання бюджетної програми, критеріїв розподілу коштів та контроль за їх використанням. Верховна Рада України доручала Уряду виділити видатки на утримання закладів невиробничої сфери УТОГ та УТОС окремим рядком в державному бюджеті, але Уряд, Мінфін і Мінпраці не забезпечили виконання цієї постанови.

Відсутність скоординованих дій Мінпраці та Мін´юсту щодо нормативно - правового визначення ознак та критеріїв належності об´єднань громадян до всеукраїнських громадських організацій інвалідів, ветеранів тощо, ускладнило процедуру легалізації таких організацій. Тому впродовж 2006-2007 років та І кварталу 2008 року з державного бюджету спрямовано понад 18 мільйонів гривень 11 громадським організаціям інвалідів, які за результатами перевірок Мін´юсту не підтвердили свій статус як всеукраїнські згідно з вимогами законодавства.

Крім того, Мінпраці несвоєчасно, майже з піврічним запізненням, затверджувало координаційні плани на 2007 та 2008 роки.  Це, при рівномірному розподілі асигнувань та стабільному фактичному фінансуванні, призвело до зміщення освоєння основних обсягів асигнувань на ІІ півріччя, утворення їх залишків, що свідчить про неефективне управління бюджетними коштами. Як наслідок, станом на 1 жовтня 2008 року зі 126 заходів, передбачених координаційним планом та календарними планами громадських організацій на 2008 рік, проведено лише 57 або 45 відсотків від запланованих.

Аудитом встановлено, що Мінпраці не здійснювало належного моніторингу за повнотою, своєчасністю та результатами проведення заходів громадськими організаціями інвалідів. Дані про загальну кількість проведених заходів у період, що перевірявся, та кількість учасників, у тому числі інвалідів, які брали в них участь, у Мінпраці відсутні. Затверджені Мінпраці та погоджені Мінфіном результативні показники виконання бюджетної програми "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів" не уніфіковані та містять дані лише за окремими ГО - одержувачами коштів. Це не дозволяє оцінити ефективність виконання бюджетної програми в цілому.  

За висновками фахівців Рахункової палати, існуючий порядок надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів потребує принципових змін у контексті надання її лише на конкурсних засадах та під конкретні заходи, які мають визначатися спільно з всеукраїнськими ГО інвалідів.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України