18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2008 рік
20.01.2009

Розглянуто Колегією Рахункової палати

25.11.2008

Відсутність експертизи - неповноцінне судочинство

За висновками Колегії Рахункової палати, яка розглянула результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених  Міністерству юстиції України, останнє не вживало всіх необхідних заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою і об´єктивною експертизою та науково-дослідні розробки в галузі судової експертизи.

Кошти за бюджетними програмами "Проведення судових експертиз" та  "Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз" у  загальній сумі  понад 65,6 мільйона гривень, виділені у 2007 та 1 півріччі 2008 року, використовувалися головним розпорядником без визначення пріоритетів і нормативів ресурсного забезпечення. Витрати на науково-дослідну діяльність у сумі  7,4 мільйона гривень здійснювалися без укладення відповідних договорів та з порушенням чинного законодавства у сфері державних закупівель та наукової і науково-технічної діяльності.

Водночас за рахунок використання бюджетних коштів не були вирішені першочергові завдання системи судово-експертної діяльності Мін´юсту, визначені законом "Про судову експертизу". Не забезпечено всі необхідні потреби правосуддя в експертизах. Через відсутність окремих методик, спеціалістів та обладнання не проводяться певні види криміналістичних, інженерно-технічних і товарознавчих експертиз. Мін´юстом не вирішені питання щодо акредитації вітчизняних судово-експертних установ за міжнародним стандартом ISO 17025 та вступу до European Network of Forensic science Institutes - ENFSI (Європейської мережі криміналістичних наукових установ). Як наслідок, уповільнено процес міжнародної кооперації у сфері виконання складних багатооб´єктних експертиз, не розвинуто методичне забезпечення за рахунок диференціації наукових досліджень, не організовано широкий інформаційний обмін на єдиній методичній основі.

Як зазначили аудитори, однією з основних причин такого стану є недосконалість  існуючого механізму управління у сфері експертного забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних розробок в галузі судової експертизи. Управління експертного забезпечення правосуддя, яке, по суті, уповноважене міністерством  виконувати всі його функції у сфері судово-експертної діяльності, фактично неспроможне ефективно їх здійснювати, оскільки обмежене незначною штатною чисельністю і кваліфікацією своїх працівників (всі вони за фахом юристи). Водночас процес управління судово-експертною діяльністю потребує фахівців, які мають практичний досвід та володіють знаннями у сфері наукової, експертної діяльності, бюджетних правовідносин тощо.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України