19 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2008 рік
27.01.2009

Розглянуто Колегією Рахункової палати

09.12.2008

Україна далека від наукоємних технологій 

Значний науковий потенціал нашої держави є визнаним у світі. У той же час, спостерігається значний розрив між, так би мовити, чистою наукою і створенням наукоємних технологій та їх реальним запровадженням у практику. Зазначені технології досі не стали фактором зростання економіки України, яка продовжує залишатися структурно деформованою. Більше того, діяльність Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України та Міністерства промислової політики України щодо забезпечення сприятливих умов для створення і розвитку наукоємних технологій є незадовільною і неефективною. Такий висновок Колегії Рахункової палати за результатами аудиту використання коштів на виконання заходів Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій.

Як встановили фахівці Рахункової палати, за весь час дії Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій (перший етап - 2005-2008 роки), загальний обсяг її фінансування з усіх джерел склав 23,6 мільйони гривень або лише близько 0,3 відсотка від необхідного.

Діяльність Мінпромполітики, як державного замовника Програми, була неналежною та незадовільною. Необхідні зміни до Програми Міністерством промислової політики жодного разу не ініціювалися і, як наслідок, не вносилися. Навіть з урахуванням того, що самою Програмою передбачена необхідність визначення обсягів фінансування її другого етапу (2009-2013 роки) - Міністерством така робота не ведеться.

За весь час дії Програми, визначений Міністерством фінансів та Міністерством економіки рівень фінансового забезпечення виконання проектів з розроблення наукоємних технологій за рахунок бюджетних коштів склав лише 3,2 відсотка від потреби, що, фактично, унеможливило її належне виконання.

Результати проведеного аудиту свідчать, що Мінпромполітики, як головний розпорядник бюджетних коштів, призначених на виконання заходів Програми, не забезпечило законного та ефективного їх використання. Зокрема, протягом 2005-2008 років з порушенням чинного законодавства та неефективно використано майже 13 мільйонів гривень або 100 відсотків загального обсягу бюджетного фінансування, передбаченого на виконання Програми. Крім того, в умовах обмеженості фінансових ресурсів, Міністерством промислової політики в 2005-2006 роках було повернуто до бюджету 214 тис. гривень, що передбачалися на виконання Програми.

За оцінкою фахівців Рахункової палати, робота створеного Урядом при Мінпромполітики Комітету з питань конкурсного відбору проектів з розроблення високих наукоємних технологій була формальною, організована на неналежному рівні. Відбір проектів здійснювався з порушенням вимог встановленого порядку. Через відсутність дієвого контролю з боку Мінпромполітики реального співфінансування окремих проектів або взагалі не відбувалося, або ж здійснювалося на дуже низькому рівні.

Аудитом встановлено, що у 2008 році, всупереч вимогам чинного законодавства, зокрема, нормам Закону України "Про державні цільові програми", Міністерство економіки не внесло Програму до Переліку державних цільових програм і, таким чином, Програма не фінансувалася взагалі. Крім того, положення про Комітет з питань конкурсного відбору проектів з розроблення високих наукоємних технологій, а також порядок відбору проектів з розроблення наукоємних технологій та контролю за їх реалізацією у 2008 році, відповідно до урядового рішення, втратили свою чинність. Отже, подальша реалізація заходів Програми стала неможливою.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України