09 березня 2021    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2009 рік
19.06.2009

 

 

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

 

КИЇВ 2009

 

Бюлетень підготовлено за матеріалами Звіту про результати аудиту ефективності формування та використання коштів спеціального фонду державного бюджету Фондом соціального захисту інвалідів. - Київ: Рахункова палата України, 2009.

 

Відповідальні за випуск:

головний контролер - директор департаменту
з питань з питань соціальної політики
Вітковська Л.В.;

начальник управління стандартів,
аналітики та розвитку Шах Г.А.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

З М І С Т

ВСТУП

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "СОЦІАЛЬНА, ТРУДОВА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "СОЦІАЛЬНА, ТРУДОВА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "СОЦІАЛЬНА, ТРУДОВА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"

3.1. Формування спеціального фонду державного бюджету за рахунок адміністративно-господарських санкцій

3.2. Використання коштів за бюджетною програмою "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів"

4. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ НА СОЦІАЛЬНУ, ТРУДОВУ ТА ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ

4.1. Виконання Плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів

4.2.Надання дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів

4.3. Технічне переоснащення підприємств громадських організацій інвалідів. 23

4.4.Надання цільових позик на створення робочих місць для інвалідів

4.5. Видатки на функціонування центрів реабілітації інвалідів

ВИСНОВКИ

 

ВСТУП

Статтею 46 Конституції України гарантовано право громадян на соціальний захист у разі повної або часткової втрати їх працездатності.

Станом на 01.01.2009 в Україні налічувалося близько 2,6 млн. інвалідів1, що становить понад 5 відс. загальної чисельності населення.

1За даними Мінпраці.

Метою державної політики у сфері соціального захисту інвалідів чинне законодавство визначає створення правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров'я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності, відповідно до прав та свобод, передбачених Конституцією і законами України, а також загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права і міжнародних договорів України.

Одним із напрямів соціального захисту інвалідів є їх соціальна, трудова, фізкультурно-спортивна та професійна реабілітація, залучення громадян з обмеженими можливостями до суспільно-корисної діяльності.

Щорічно у державному бюджеті передбачаються видатки спеціального фонду на реалізацію бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів", які мають тенденцію до зростання. Так, якщо у 2005 році за цією програмою було використано 109,3 млн. грн., то у 2008 році - 266,3 млн. грн. або у 2,4 раза більше.

На сьогодні в Україні налічується 612 реабілітаційних установ (центрів та відділень реабілітації), з них 110 недержавних установ, 502 - державної та комунальної форми власності, з яких функціонують в системі Міністерства праці та соціальної політики України 229 установ, Міністерства охорони здоров'я України - 71, Міністерства освіти і науки України - 191, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту - 10, Міністерства оборони України - 1 реабілітаційна установа.

За даними Міністерства праці та соціальної політики України (далі - Мінпраці) чисельність працюючих інвалідів в Україні на початок 2009 року становила 540,4 тис. осіб. Чисельність інвалідів, які скористалися послугами державної служби зайнятості у 2008 році з пошуку роботи, становила 31 тис. осіб, з яких лише третина працевлаштовані.

Відповідно до пункту 33 Плану дій Україна - ЄС, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 1072-р, Уряд взяв на себе зобов'язання зменшити чисельність громадян, які живуть за межею бідності. У цьому аспекті політика держави по відношенню до інвалідів набуває особливої актуальності, а її реалізація потребує комплексних підходів у забезпеченні їх соціального захисту та реалізації прав, гарантованих Конституцією України.

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "СОЦІАЛЬНА, ТРУДОВА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"

Важливим кроком в адаптації національного законодавства до положень Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159 Міжнародної організації праці, ратифікованої Україною 06.03.2003, стало прийняття Закону України від 06.10.2005 № 2961 "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (далі - Закон № 2961), який набув чинності з 01.01.2006 та визначив, зокрема, основні завдання системи реабілітації інвалідів; види і форми реабілітаційних заходів; розмежував повноваження між центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; визначив засади створення структурно-організаційного забезпечення державної соціальної політики по відношенню до інвалідів і дітей-інвалідів.

Впродовж 2006-2008 років законодавство щодо соціального захисту інвалідів зазнало змін та доповнень, окремі з яких прийняті з урахуванням норм міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Законом України від 06.10.2005 № 2960 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації" (далі - Закон № 2960) внесено зміни до статей 19 та 20 Закону України від 21.03.91 № 875 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон № 875), якими зокрема:

1) розширено коло роботодавців, яким встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів шляхом включення до їх переліку приватних підприємців - фізичних осіб, що використовують найману працю, а також громадських організацій інвалідів;

2) встановлено, що виконанням нормативу вважається працевлаштування інвалідів, для яких це місце роботи є основним, а також у разі забезпечення роботою інвалідів у господарських об'єднаннях, створених звичайними підприємствами з підприємствами громадських організацій інвалідів;

3) передбачено, що роботодавці самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць;

4) визначено зобов'язання роботодавців, у яких за основним місцем роботи працюють вісім і більше осіб, реєструватися у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) за місцезнаходженням і щороку подавати до цих відділень звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, а відділення Фонду наділені правом здійснювати контроль щодо виконання роботодавцями нормативу, реєстрації у Фонді та подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

5) Законом № 2960 змінено термін "штрафні санкції" за невиконання роботодавцями нормативу на "адміністративно-господарські санкції"; збільшено розмір пені за порушення нормативу; встановлено, що сплата здійснюється роботодавцем за рахунок прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати всіх обов'язкових платежів.

Крім того, відповідно до Закону № 2960 статтю 1881 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) доповнено нормою, згідно з якою невиконання посадовою особою, що користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом України від 23.02.2006 № 3483 "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість" внесено зміни та доповнення до Закону № 875, якими:

1) розширено аспекти соціальної захищеності інвалідів. Так, змінами, внесеними до частини першої ст. 17 Закону № 875, інвалідам надано право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом, з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;

2) змінено підхід до працевлаштування інвалідів. Із внесенням змін до ст. 18 Закону № 875, забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, у тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості1;

2До внесення змін до ст.18 Закону № 875 питання працевлаштування інвалідів покладалося на Мінпраці, органи місцевого самоврядування, громадські організації інвалідів без визначення в цьому процесі ролі самого інваліда.

3) розширені права інвалідів, які не досягли пенсійного віку, не працюють, але бажають працювати, бути зареєстрованими як безробітні у державній службі зайнятості.

Незважаючи на внесені зміни до Закону № 875 та прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 31.01.2007 № 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - постанова № 70), існуюча нормативно-правова база залишається недосконалою, містить ряд правових прогалин та неузгодженостей, які негативно впливають на дотримання прав інвалідів, обсяги надходжень адміністративно-господарських санкцій та ефективність використання коштів Фонду. Зокрема:

ь постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 716 затверджено Державну програму розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року (далі - Державна програма до 2011 року). При цьому, в порушення вимог ст. 9 Закону України від 18.03.2004 № 1621 "Про державні цільові програми", в Державній програмі до 2011 року не був визначений обсяг фінансування, а виконання Програми покладено на центральні та місцеві органами виконавчої влади за рахунок коштів, передбачених їм у державному та місцевих бюджетах на зазначену мету, а також інших джерел.

Крім того, всупереч вимогам ст. 18 названого Закону, а також п. 3 Порядку обліку державних цільових програм, затвердженого наказом Мінекономіки від 31.07.2007 № 250, Державна програма до 2011 року не включена до переліку державних цільових програм, яким присвоюються облікові коди3;

3Накази Мінекономіки від 10.12.2007 № 413, від 23.05.2008 № 180 ? втратили чинність.

ь при визначенні ст. 19 Закону № 875 єдиного для всіх роботодавців нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та порядку його обчислення, норми частини четвертої ст. 15 Закону України "Про залізничний транспорт", частини п'ятої ст. 16 Закону України "Про поштовий зв'язок", частини четвертої ст. 41 Закону України "Про телекомунікації", частини восьмої ст. 21 Закону України "Про електроенергетику", не приведені у відповідність із ст. 19 Закону № 875 в частині встановлення єдиного нормативу, що звужує права інвалідів. При цьому Мінпраці та Фондом у 2008 році не вживалися відповідні заходи із законодавчого врегулювання цього питання;

ь відсутність адміністративної відповідальності роботодавців за нездійснення реєстрації у Фонді, несвоєчасне подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів, подання у звіті недостовірних даних, несплату (неповну сплату) адміністративно-господарських санкцій та пені негативно впливає на адміністрування надходжень платежів до Фонду. За даними Фонду, у 2008 році 18,4 тис. роботодавців несвоєчасно подали звіти; більш як 10 тис. не зареєструвалися у Фонді, 552 роботодавці подали недостовірні дані у звітах, 23,8 тис. роботодавців не сплатили або сплатили частково адміністративно-господарські санкції;

ь Порядок використання адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 (далі - Порядок використання санкцій та пені) і Порядок надання цільових позик на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, затверджений наказом Фонду від 30.07.2003 № 101 (далі - Порядок надання позик) є недосконалими та мають ряд неузгодженостей. Зокрема, п. 18 Порядку надання позик не узгоджується з абзацом 3 п. 12 Порядку використання санкцій та пені в частині розмірів штрафних санкцій, що застосовуються за нецільове використання коштів позики.

Також наведені Порядки не містять критеріїв, що визначають, в яких випадках роботодавцю Фондом надається цільова позика та фінансова допомога (поворотна або безповоротна).

Порядками унормовано лише можливість звернення громадських організацій інвалідів для отриманням таких видів державної підтримки до Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія). Зазначене, у свою чергу, сприяє прийняттю Фондом та Комісією необгрунтованих управлінських рішень;

ь звітність про зайнятість і працевлаштування інвалідів, встановлена Порядком подання підприємствами, установами та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70; не передбачає надання списку працюючих інвалідів, переліку посад, професій, на яких були зайняті інваліди, та за якими мають працювати інваліди, що ускладнює аналіз, планування та контроль з боку Фонду;

ь відсутність нормативу витрат на створення одного робочого місця, призначеного для працевлаштування інвалідів, є одним із чинників, що сприяє неефективному використанню коштів, які спрямовуються на цю мету.

Довідково. На сьогодні єдиним документом, який містить нормативи створення робочого місця, залишається "Норматив вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки", затверджений наказом Держкомбуду від 19.07.2002 № 13, зареєстрованим в Мін'юсті 05.08.2002 за № 628/6916. Разом з тим, цей документ містить дані щодо вартості створення одного робочого місця лише за окремими галузями економіки, а його показники втратили свою актуальність (зокрема, зважаючи на інфляційні процеси).

Таким чином, нормативно-правове забезпечення бюджетної програми за КПКВ 2507080 "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів" залишається недосконалим, має численні неузгодженості та прогалини, що не забезпечує повноту надходжень до Фонду адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і створює умови для неефективного використання коштів Фондом соціального захисту інвалідів.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "СОЦІАЛЬНА, ТРУДОВА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"

Суб'єктів державного управління системою реабілітації інвалідів визначено ст. 6 Закону № 2961.

Відповідно до ст. 8 Закону № 875, головними органами у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, є Мінпраці та Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

Згідно зі ст. 9 Закону № 875, на Мінпраці покладено здійснення функцій щодо координації довгострокових і короткострокових програм з реалізації державної політики щодо інвалідів та контролю за їх виконанням.

Крім того, частиною сьомою ст. 14 Закону № 2961 та п. 53 Державної програми до 2011 року на Мінпраці покладено ведення Реєстру реабілітаційних установ усіх форм власності та відомчої підпорядкованості.

Мінпраці діє відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1543. Відповідно до покладених на нього завдань, Мінпраці, зокрема:

- спільно з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів розробляє і координує програми реалізації державної політики щодо соціального захисту інвалідів, контролює їх виконання та здійснює працевлаштування інвалідів;

- забезпечує створення та ведення централізованого банку даних з питань інвалідності;

- сприяє розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню, створенню і розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості, організовує роботу, пов'язану з професійним навчанням і перекваліфікацією інвалідів.

Крім того, Мінпраці, як головний розпорядник бюджетної програми за КПКВ 2507080 "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів", управління коштами здійснює шляхом подання Мінфіну бюджетних запитів, затвердження кошторисів та планів асигнувань Фонду, отримання та погодження обсягів асигнувань на будівництво і функціонування центрів, подання Держказначейству розподілів на виділення бюджетних асигнувань відділенням Фонду та централізовано - окремим одержувачам, узагальнення і подання Держказначейству звітів про використання коштів, здійснення наступного відомчого контролю.

Фонд, як відповідальний виконавець за КПКВ 2507080, діє відповідно до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1434, є урядовим органом державного управління у складі Мінпраці.

Основними його завданнями, відповідно до Положення про Фонд, є реалізація у межах своєї компетенції державної політики у сфері соціального захисту інвалідів; контроль за виконанням роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, фінансування заходів щодо соціального захисту інвалідів, здійснення контролю за цільовим використанням коштів, проведення перевірок та складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Фонд управляє бюджетними коштами шляхом подання Мінпраці проектів бюджетного запиту та кошторису; пропозицій до розподілів з супроводжуючими документами, які обгрунтовують доцільність виділення коштів; здійснення процедур централізованих закупівель; прийняття та узагальнення заявок на фінансування; надання дозволів щодо виділення позик, узагальнення та подання звітності Мінпраці.

Розпорядниками коштів нижчого рівня є відділення Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які здійснюють управління бюджетними коштами:

- в частині формування доходів - шляхом забезпечення реєстрації роботодавців, отримання від них звітності, контролю за своєчасною та повною сплатою адміністративно-господарських санкцій та пені;

- в частині здійснення видатків - шляхом подання Фонду пропозицій до бюджетного запиту; проектів кошторисів та планів використання бюджетних коштів; зведених заявок на отримання асигнувань та використання їх відповідно до кошторисів як безпосередньо на організаційно-технічне забезпечення та судові витрати, так і на надання роботодавцям безповоротної фінансової допомоги, цільових позик та дотацій на підставі укладених з ними договорів; контролю за цільовим використанням коштів; складання та подання у визначені законодавством строки фінансової звітності.

Крім того, до розпорядників нижчого рівня віднесено також центри, що підпорядковані Мінпраці, а саме: 7 центрів професійної реабілітації інвалідів та 11 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

До інших органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів, належать центральні органи виконавчої влади у сферах освіти, культури, фізичної культури і спорту, будівництва та архітектури, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, які, в межах своїх повноважень, займаються формуванням і реалізацією державної соціальної політики та/або здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів4.

4Згідно з ч.3 ст. 6 Закону № 2961 зазначені центральні органи в межах своїх повноважень координують діяльність місцевих органів виконавчої влади у здійсненні реабілітаційних заходів, організовують розробку та виконання цільових державних програм, організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ і забезпечують розвиток їх мережі.

Статтею 141 Закону № 875 встановлено, що спеціальним державним органом, який визначає доцільність надання державної допомоги громадським організаціям інвалідів у вигляді фінансової допомоги та кредитування, здійснює облік і контроль за використанням такої допомоги, є міжвідомча Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Одержувачі коштів - підприємства, установи, організації громадських організацій інвалідів використовують поворотну та безповоротну фінансову допомогу на підставі укладених договорів. До складу одержувачів, які фінансуються безпосередньо Фондом, включено і Національний та Західний центри.

До процесу працевлаштування інвалідів долучено Державну службу зайнятості та її органи на місцях, на які, зокрема, покладено функції щодо: пошуку роботи для інвалідів відповідно до рекомендацій МСЕК5, наявних у інвалідів кваліфікації та знань, з урахуванням їх побажань; сприяння в наданні за рахунок коштів Фонду дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів; сприяння у працевлаштуванні на умовах надомної праці; проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки інвалідів.

5МСЕК - Медико-соціальна експертна комісія.

Рахунковою палатою встановлено, що суб'єктами державного управління системою реабілітації інвалідів, зокрема, Мінпраці та Фондом не забезпечено належне виконання покладених на них функцій, що негативно позначилося на адаптації інвалідів у суспільство. Зокрема:

ь Мінпраці та МОЗ, здійснюючи державне управління та координацію системою реабілітації інвалідів, не володіють інформацією про кількість осіб з числа інвалідів працездатного віку; характер та причини інвалідності; кількість інвалідів, що отримали від МСЕК рекомендації щодо професійної реабілітації; даними щодо потреби інвалідів у реабілітаційних послугах.

Довідково. Згідно зі спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 12.08.2008 № 363/447 у ІІ півріччі 2008 року лише розпочато експеримент із введення до ЦБІ даних МСЕК та лікувально-профілактичних закладів м. Києва щодо видачі інвалідам, дітям-інвалідам індивідуальних програм реабілітації.

Зазначене ускладнює аналіз і прогнозування розвитку процесів у сфері реабілітації інвалідів та не забезпечує обгрунтоване планування фінансових ресурсів для реалізації відповідних державних програм;

ь пунктом 2 Державної програми до 2011 року було передбачено у 2008 році розробити та затвердити порядок взаємодії реабілітаційних установ різного підпорядкування і концепцію їх розвитку, визначити граничну кількість таких установ (зокрема, за видами реабілітації) з урахуванням чисельності інвалідів і дітей-інвалідів. Виконавцями цього заходу було визначено Мінпраці, МОЗ, МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінсім'їмолодьспорту. На час проведення аудиту зазначений порядок не розроблено.

ь Мінпраці не виконує функцію державного замовника у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам. Зазначене спричинене відсутністю затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку розміщення державного замовлення щодо надання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, як це передбачено Прикінцевими положеннями Закону № 2961;

ь Мінпраці та Фондом не реалізовано положення ст. 8 Конвенції № 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів Міжнародної організації праці стосовно вжиття відповідними органами влади заходів, спрямованих на створення і розвиток служб професійної реабілітації та зайнятості для інвалідів у сільських районах і окремих місцевостях, що не забезпечує можливості безперешкодного отримання реабілітаційних послуг за місцем мешкання інваліда. Інформація про наявність таких установ відсутня;

ь стан забезпечення Фондом контролю за дотриманням законодавства в частині виконання нормативу працевлаштування інвалідів та справляння санкцій і пені, а також їх стягнення, характеризується на сьогодні низьким рівнем реалізації матеріалів контрольних заходів, значною тривалістю проведення претензійно-позовної роботи та судового розгляду справ боржників. Це зумовлює несвоєчасність внесення роботодавцями адміністративно-господарських санкцій, виникнення та накопичення заборгованості по платежах до Фонду. Зокрема, у 2008 році з кожної донарахованої за наслідками контрольних заходів гривні до Фонду надійшло лише 18 копійок.

Результати аудиту щодо надходження платежів до Фонду свідчать про відсутність належної взаємодії його з центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться підприємства-боржники, а також з місцевими органами влади, на які Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 34), "Про місцеві державні адміністрації" (ст. 16), а також ст. 8 Закону № 875 покладено функції здійснення на відповідних територіях державного управління та контролю в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів.

Довідково. Перевірка, проведена у Дніпропетровському обласному відділенні Фонду засвідчила, що найбільші суми заборгованості обліковуються по підприємствах залізничного транспорту, металургійної, хімічної та гірничо-металургійної промисловості, які розташовані у містах Дніпропетровськ (23 відс. загальної суми боргу по області), Кривий Ріг (51 відс.) та Дніпродзержинськ (11 відс.).

Центральні та місцеві органи влади у 2008 році не вживали заходів щодо скорочення заборгованості підприємств-боржників зі сплати фінансових санкцій. Загальна сума боргу підприємств, які розташовані на цих територіях, складала 174,6 млн. грн. (ВАТ "Арселор Міталл Кривий Ріг" - 126,1 млн. грн.; Придніпровська залізниця - 29,1 млн. грн.; Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського - 19,4 млн. грн.) і на час проведення аудиту заборгованість не погашена.

Слід зазначити, що протягом останніх років навантаження з проведення перевірок на одного працівника Фонду зростає, водночас кількість перевірок, які проводяться, порівняно із кількістю роботодавців6, що зареєстровані у Фонді, є незначною.

6За даними Фонду соціального захисту інвалідів станом на 01.01.2009 зареєстровано 148700 роботодавців.

В середньому, одним штатним працівником Фонду у 2006 році здійснено 13 перевірок щодо правильності нарахування та своєчасності сплати роботодавцями адміністративно-господарських санкцій та пені; у 2007 та 2008 роках, відповідно, 31 та 35 перевірок. За таких умов, виходячи з наявної штатної чисельності працівників Фонду7, на яких покладено контрольні функції, для охоплення однією перевіркою кожного зареєстрованого роботодавця знадобиться, щонайменше, 20 років;

7Згідно з штатним розписом загальна кількість юристів, які готують та подають справи до суду щодо сплати адміністративно-господарських санкцій та пені по відділеннях Фонду у 2006?2007 роках становила 27 штатних одиниць, у 2008 році ? 31 штатна одиниця. У своєму штаті не мають юристів Кіровоградське, Рівненське та Чернігівське обласні відділення Фонду.

ь Мінпраці, Фондом та його відділеннями не завершено створення та формування Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних щодо реєстрації роботодавців (далі - Реєстр роботодавців), система його функціонування залишається неефективною, що унеможливлює здійснення належного контролю за надходженням платежів до Фонду, виконанням нормативу та працевлаштуванням інвалідів.

Мінпраці, без визначення обсягів витрат, наказом від 05.07.2007 № 335 доручило Фонду створити та впровадити в експлуатацію у 2007 році Реєстр роботодавців. При цьому передбачалося адаптувати функціонування Реєстру роботодавців з інформаційними ресурсами Мінпраці (ЦБІ8) і Державного центру зайнятості, із запровадженням корпоративного вузла доступу користувачів "єдиного вікна".

8Центральна база інвалідів.

Реалізація проекту створення Реєстру роботодавців передбачалася поетапно, із впровадженням І черги інформаційної системи у листопаді-грудні 2007 року та ІІ черги - у жовтні-грудні 2008 року, із введенням його в експлуатацію з 1 січня 2009 року. Виконавцем робіт із створення цього реєстру виступало ТОВ "ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА".

Впродовж 2007-2008 років на створення і функціонування Реєстру роботодавців Фондом використано понад 9,5 млн. гривень. За договором, укладеним у 2008 році, мало місце дублювання напрямів виконання робіт І етапу, що спричинило неефективне використання коштів Фонду у сумі майже 2,1 млн. гривень.

За 2008 рік інформаційна база даних Реєстру роботодавців наповнена на 87,3 відсотка. Разом з тим, його експлуатація згідно з наказом Фонду від 31.12.2008 № 114 розпочата з 01.01.2009 року. Однак мають місце технічні проблеми щодо його функціонування, які не дозволяють досягнути результатів, визначених технічним завданням та метою його створення. Зокрема, Реєстр роботодавців не адаптовано з інформаційними ресурсами Мінпраці (ЦБІ) і Державного центру зайнятості, що потребуватиме додаткових коштів державного бюджету;

ь відсутність належної взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці в частині працевлаштування інвалідів, при досконалому нормативному забезпеченні, не дають змоги забезпечити належний рівень працевлаштування інвалідів на ринку праці.

Довідково. Зустрічною перевіркою, проведеною Рахунковою палатою у Київському міському центрі зайнятості встановлено, що жоден з інвалідів, направлений відділенням Фонду, не навчався за професіями, які є актуальними на ринку праці. Як наслідок, із 33 осіб з інвалідністю, які у 2008 році пройшли навчання за рахунок коштів Фонду, працевлаштовано половину слухачів, з них за отриманою спеціальністю лише 5 осіб. Решта працюють на посадах кур'єра, прибиральниці, кондуктора, диспетчера.

Зазначене є наслідком неврахування відділеннями Фонду інформації щодо потреби професійного навчання за професіями, які забезпечені вакансіями для інвалідів на ринку праці, що надаються службою зайнятості.9

9Згідно з щоквартальною інформацією Київського міського центру зайнятості станом на 01.01.2008 у міському банку даних рахувалося 29 вакансій для інвалідів, серед яких лише одна за спеціальністю оператор комп?ютерного набору. Водночас Київське міське відділення Фонду продовжує навчання інвалідів за цією спеціальністю, яка немає попиту на ринку праці.

ь Мінпраці в порушення п. 9 Порядку використання, не затверджено новий механізм надання цільових позик, фінансової допомоги, який повинен містити норми щодо переліку документів, необхідних для отримання цих допомог, порядку їх розгляду та механізму надання, що і надалі створює умови для неефективного використання коштів.

Як наслідок, надання фінансової допомоги та позик здійснюється за недосконалим механізмом, договори, що укладаються Фондом, не містять норм щодо умов працевлаштування інвалідів (основне робоче місце, неповна зайнятість, за сумісництвом) та термінів збереження робочих місць для працевлаштування інвалідів, створених роботодавцями за рахунок коштів Фонду. За таких умов, усі створені робочі місця за рахунок цих бюджетних коштів є тимчасовими, і, практично, можуть бути ліквідовані роботодавцями після завершення терміну дії договору. При цьому Фонд втрачає важелі впливу на роботодавців.

Таким чином, Мінпраці та Фондом не забезпечено належну організацію виконання бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів". Адміністрування справляння платежів до Фонду здійснювалося неналежним чином. Організаційна схема управління системою реабілітації є громіздкою, не забезпечує створення належних умов для працевлаштування інвалідів та ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на цю мету.

 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "СОЦІАЛЬНА, ТРУДОВА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"

3.1. Формування спеціального фонду державного бюджету за рахунок адміністративно-господарських санкцій

Формування коштів Фонду для виконання бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів" здійснюється за рахунок адміністративно-господарських санкцій, що надходять від роботодавців за невиконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, встановленого ст. 19 Закону № 875.

Сума адміністративно-господарських санкцій згідно зі ст. 20 Закону № 875 щорічно визначається у розмірі середньої річної заробітної плати, встановленої за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування і не зайняте інвалідом, а для роботодавців, де працює від 8 до 15 осіб - у розмірі половини середньої річної заробітної плати.

Починаючи з 01.01.2006, роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для інвалідів відповідно до встановленого нормативу та забезпечують працевлаштування інвалідів (ч.2 ст. 19 Закону).

Як встановлено Рахунковою палатою, наявна інформаційна база щодо роботодавців у відділеннях Фонду, є неактуальною і оновлюється невчасно.

Кількість зареєстрованих у Фонді роботодавців на початок 2008 року склала 142,6 тис. осіб, на кінець року - 148,7 тис. осіб, з яких виконали норматив 55,7 відс. та 54,6 відс., відповідно. Фактично, майже третина зареєстрованих роботодавців не подає Фонду звітність про зайнятість та не сплачує адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу.

За даними звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів обсяги заборгованості зі сплати адміністративно-господарських санкцій зросли за останні три роки у 3,4 раза і на кінець 2008 року перевищили 800 млн. гривень. Водночас у бухгалтерському обліку Фонду і його відділень ця заборгованість не відображена.

Неподання майже третиною зареєстрованих роботодавців звітності і несплата ними адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу зумовлена неналежним контролем з боку Фонду.

Робота Фонду щодо стягнення адміністративно-господарських санкцій є малоефективною. Станом на 01.01.2007 судовими інстанціями задоволено 1875 позовів або 27,9 відс. поданих на розгляд, станом на 01.01.2008 - 1833 позови або 30,4 відс., станом на 01.01.2009 - 1922 або 19,9 відс. позовів, поданих Фондом та його відділеннями.

На початок 2009 року у судових інстанціях знаходились у провадженні матеріали щодо стягнення з роботодавців понад 60 відс. заборгованості зі сплати адміністративно-господарських санкцій та пені.

Як і в попередні роки, рівень виконання нормативу працевлаштування інвалідів бюджетними установами залишається низьким. Норматив не виконали майже 55 відс. бюджетних установ, зареєстрованих у Фонді станом на 01.01.2009 року. Разом з тим, адміністративні санкції до керівників цих бюджетних установ Фондом не застосовувалися.

Аналіз бюджетних запитів за доходами свідчить, що при плануванні поточних надходжень адміністративно - господарських санкцій не враховувався щорічний рівень зростання середньої заробітної плати та, відповідно, зростання обсягів санкцій10.

10У 2006 році план надходжень платежів до Фонду перевиконано на 26,5 відс.; у 2007 році ? на 48,8 відс.; у 2008 році - в 1,5 раза від початкових призначень (101,1 відс. уточненого плану).

Бюджетним запитом на 2008 рік передбачалося отримати платежі до Фонду та здійснити видатки за КПКВ 2507080 у сумі 167,8 млн. грн., проте обсяг цих надходжень занижений у 2008 році, щонайменше, на 100 млн. гривень. При плануванні не враховувалися також обсяги заборгованості по платежах до Фонду, що утворилися у попередні роки.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України" затверджено надходження платежів до Фонду у сумі 167,8 млн. гривень.

Кошторисні призначення на 2008 рік по платежах до Фонду відповідали бюджетним призначенням. При цьому на законодавчо визначений термін сплати платежів (до 15.04.2008) Фондом заплановано лише половину (83,9 млн. грн.) обсягу річних надходжень. Уточнений річний план надходжень платежів до Фонду склав 251,6 млн. гривень.

Довідково. Впродовж січня-квітня 2008 року надійшло 215,3 млн. грн. або 84,6 відс. річних надходжень платежів до Фонду. Залишок - на 01.01.2008 становив 14,3 млн. грн. надійшло впродовж року - 254397,7 тис. грн. (з них поточні платежі - 225333,2 тис. грн.), розподілено - 267,8 млн. грн., залишок коштів на кінець року складав 4,4 млн. гривень.

Отже, планування надходжень адміністративно-господарських санкцій здійснювалося Фондом необгрунтовано, без врахування щорічного рівня їх зростання, обсягів заборгованості, що утворилася у попередні роки, та законодавчо визначених термінів їх внесення роботодавцями. Фондом не забезпечено належний контроль за сплатою роботодавцями адміністративно-господарських санкцій.

3.2. Використання коштів за бюджетною програмою "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів"

Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України" бюджетні призначення за видатками за КПКВ 2507080 затверджено у сумі 167,8 млн. гривень. Уточнені кошторисні призначення за видатками склали 268 млн. грн., з них капітальні - 69,4 відсотка.

Початковий та уточнений помісячні плани асигнувань на 2008 рік передбачали непропорційний їх розподіл. Зокрема, початковим планом передбачалося зміщення 50 відс. асигнувань на ІІ квартал, уточненим - 38,7 відс. на ІV квартал.

Відповідно до плану асигнувань переважну частину коштів виділено у ІV кварталі та спрямовано центрам реабілітації на їх будівництво і реконструкцію, що негативно позначилося на проведенні реабілітаційних заходів.

Касові видатки за 2008 рік, в цілому, склали 266,3 млн. грн. або 158,7 відс. бюджетних призначень. Наприкінці року в дохід бюджету списано майже 1,5 млн. гривень.

В структурі касових видатків частка видатків на функціонування та зміцнення матеріально-технічної бази центрів реабілітації, будівництво та реконструкцію Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів (далі - Національний центр) і Західного реабілітаційно-спортивного центру (далі - Західний центр) склала 48,6 відс., на надання безповоротної фінансової допомоги підприємствам громадських організацій інвалідів - 19,3 відс., на капітальний ремонт гуртожитків УТОСу і УТОГу - 13,5 відсотка.

Структуру касових видатків за КПКВ 2507080 у 2008 році наведено у діаграмі 1.

 

Діаграма 1. Структура касових видатків за бюджетною програмою
КПКВ 2507080 "Соціальна, трудова та професійна
реабілітація інвалідів" у 2008 році

Як свідчить аудит, централізована закупівля основних засобів здійснювалася Фондом без урахування їх реальної потреби. Зокрема, придбання реабілітаційного обладнання для відновлення зору та рухових функцій для центрів реабілітації Фондом спочатку не планувалося. У ІІІ кварталі на цю мету спрямовано майже 5,6 млн. гривень. При задоволенні потреби реабілітаційного обладнання, в середньому, на рівні 6,5 відс., у розрізі відділень Фонду він коливався від 3,4 відс. у Хмельницькому відділені до 100 відс. у Полтавському відділені. При цьому окремі отримувачі (Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів, відділення медико-соціальної реабілітації терцентру Сімферопольського району м. Сімферополя) не були готові до його прийняття. Як наслідок, обладнання загальною вартістю понад 1,4 млн. грн. у 2008 році та на початку 2009 року не введено в експлуатацію.

Спрямування Фондом у грудні 2008 року 26,6 відс. річного обсягу асигнувань унеможливило їх повне і ефективне використання.

Зокрема, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1391-р "Про заходи щодо соціального захисту інвалідів по слуху і зору" (далі - розпорядження № 1391) без відповідних розрахунків та економічних обгрунтувань, за рахунок коштів Фонду надано фінансову допомогу в сумі 19,9 млн. грн. на капітальний ремонт гуртожитків і санаторних закладів, придбання обладнання та транспортних засобів для санаторних закладів (будинків відпочинку) і навчально-відновлювальних центрів УТОС та УТОГ.

Таке рішення прийнято Урядом за пропозицією Мінпраці в порушення норм Закону № 875 та Порядку використання, якими не передбачено спрямування коштів на цю мету. Отже, 19,9 млн. грн. використано з порушенням чинного законодавства.

Мінпраці, наказом від 13.11.2008 № 531, доручило ЦП УТОГ та УТОС термін до 14.11.2008 надати Фонду перелік об'єктів, які потребують капітального ремонту, придбання обладнання та транспортних засобів із визначенням потреби коштів. Крім того, наказом встановлено 3-місячний термін використання коштів (з дня надходження до моменту їх остаточного освоєння).

Довідково. Із загальної суми фінансової допомоги (19,9 млн. грн.) УТОС спрямовано майже 10 млн. грн., з яких 73,2 відс. - на проведення капітального ремонту 19 гуртожитків, санаторію ім. Наговіцина, Боярського будинку відпочинку; 17,6 відс. - на придбання обладнання; 9,2 відс. - на придбання автомобіля Боярському будинку відпочинку. УТОГ також спрямовано біля 10 млн. грн., з яких 97,3 відс. - на проведення капітального ремонту 30 гуртожитків та навчально-відновлювального центру, решта - на придбання автотранспорту.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 17.12.2008 № 1573-р дозволив Мінпраці, як виняток, здійснити 100-відсоткову попередню оплату одержувачам, без визначення терміну їх використання, що не узгоджується з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404. Поточний контроль за освоєнням коштів та їх цільовим використанням Фондом і його відділеннями у січні-лютому 2009 року не здійснювався.

Аналіз дебіторської заборгованості Фонду за КПКВ 2507080 засвідчив, що станом на 01.01.2008 обсяг дебіторської заборгованості склав 52,5 млн. грн.; станом на 01.01.2009 - 43,3 млн. грн., більша половина якої є простроченою. Дебіторська заборгованість одержувачів на 01.01.2008 становила 5,9 млн. грн., на кінець року - відсутня.

В ході аудиту встановлено, що існуючі обсяги дебіторської заборгованості є заниженими, щонайменше, на 45 млн. гривень. Зазначене спричинено тим, що в обліку Фонду суми безповоротної фінансової допомоги, які спрямовуються отримувачам, в більшості випадків на розрахункові рахунки відкриті в установах комерційних банків, на момент їх виділення одночасно відносяться на фактичні видатки, що надалі унеможливлює здійснення належного контролю за виконанням отримувачами умов договорів.

Структура видатків за КПКВ 2507080 у 2008 році не відповідала основній меті бюджетної програми, а саме: створення нових і збереження існуючих робочих місць для інвалідів та соціально-трудова і професійна реабілітація інвалідів.

Згідно з паспортом бюджетної програми, який впродовж року тричі коригувався, передбачалося створення 2950 робочих місць для працевлаштування інвалідів, забезпечення функціонування центрів реабілітації (без визначення їх переліку і обсягів призначень) та фінансування заходів, спрямованих на соціальну, трудову, професійну та фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів.

Показник якості Мінпраці та Фондом не визначався, а показники результативності складено формально, без врахування фактичних напрямів видатків, що призвело до викривлення результативних показників.

Аналіз виконання показників результативності свідчить, що:

- показник затрат, а саме: 1 млн. 52,8 тис. потенційно працездатних інвалідів, які потребують працевлаштування та реабілітації, був завищеним. Зокрема, Київським міським відділенням Фонду у цей показник включено дані про загальну кількість інвалідів у м. Києві у 2008 році - 141 тис. осіб;

- показником продукту визначено завершення трьох (із чотирьох запланованих) об'єктів реконструкції Національного центру. Фактично, у 2008 році здійснювався капремонт, будівництво та реконструкція ще восьми центрів реабілітації;

- показником ефективності визначено обсяг коштів у сумі 3,5 тис. грн., що припадає на реабілітацію одного інваліда. У той же час, у центрах професійної реабілітації інвалідів цей показник коливався від 12,3 тис. грн. до 83,7 тис. грн., а у центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 2,8 тис. грн. до 32,9 тис. гривень.

Показники щодо повноти і якості здійснених реабілітаційних заходів не визначалися.

Отже, майже 60 відс. коштів за КПКВ 2507080 спрямовано на функціонування і зміцнення матеріально-технічної бази центрів реабілітації, капітальний ремонт гуртожитків УТОС і УТОГ та придбання для них обладнання і автотранспорту.

Довідково. Видатки на зміцнення матеріально-технічної бази центрів реабілітації зросли, порівняно з початковими, у 2,1 раза; на зміцнення матеріально-технічної бази відділень реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та терцентрів Мінпраці -у 15,6 раза. Натомість у 42,4 раза зменшилися видатки на зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих установ для інвалідів та дітей-інвалідів.

Таким чином, Мінпраці, як головний розпорядник, та Фонд, як відповідальний виконавець, всупереч вимогам ст. 22 Бюджетного кодексу України не забезпечили обгрунтоване планування надходжень платежів до Фонду та ефективне управління бюджетними коштами. Основна частина асигнувань спрямована у ІV кварталі 2008 року, що унеможливило їх повне і ефективне використання.

Неналежне планування та організація Фондом централізованих закупівель спричинили неефективне використання бюджетних коштів у сумі 1,4 млн. гривень. З порушенням норм чинного законодавства надано та використано 19,9 млн. грн. фінансової допомоги на капітальний ремонт гуртожитків і санаторних закладів, придбання обладнання та транспортних засобів для санаторних закладів (будинків відпочинку) і навчально-відновлювальних центрів УТОС та УТОГ.

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ НА СОЦІАЛЬНУ, ТРУДОВУ ТА ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ

Основними напрямами проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 922 (далі - Основні напрями) визначено, що до основних факторів, які стримують вирішення проблеми зайнятості осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями, відносяться, зокрема, відсутність економічного механізму заохочення роботодавців до працевлаштування зазначених осіб, порівняно низький рівень освіти та недостатня професійна підготовка, незначна кількість спеціалізованих робочих місць та неналежна взаємодія державних органів у питаннях їх працевлаштування.

Одним із напрямів державної підтримки інвалідів є їх гарантоване працевлаштування через встановлений Законом № 875 норматив робочих місць для відповідної категорії громадян.

За інформацією Державного центру зайнятості, впродовж останніх трьох років щорічно збільшується кількість вільних робочих місць для інвалідів та чисельність працевлаштованих інвалідів. Натомість рівень працевлаштованих інвалідів є незначним11.

11У 2008 році кількість вільних робочих місць для інвалідів збільшилася, у порівнянні з 2006 роком, більш як на третину і становила 13,8 тис. місць, разом з тим, понад 40 відс. їх незайняті інвалідами.

Зазначене спричинене, зокрема, невідповідністю напрямів підготовки потребам ринку праці, низькою конкурентоспроможністю інвалідів на ринку праці внаслідок недостатньої професійної підготовки, відсутністю необхідного досвіду, медичними показаннями та станом здоров'я шукачів роботи з числа інвалідів.

Удосконалення механізму сприяння зайнятості інвалідів має бути пов'язане з ефективним використанням коштів Фонду. Згідно зі ст. 20 Закону № 875 та Порядком використання, заохочення роботодавців до створення додаткових (понад установлений норматив) робочих місць, здійснюється шляхом надання їм Фондом фінансової допомоги за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій (на поворотній та безповоротній основі) на: заходи щодо соціально-трудової та професійної реабілітації, дотації для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, цільові позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років).

Іншими заходами, що стимулюють роботодавців до працевлаштування інвалідів, є надання дотацій роботодавцям за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для покриття витрат на заробітну плату, навчання за рахунок інших джерел тощо.

4.1. Виконання Плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів

З метою реалізації Основних напрямів, Мінпраці наказом від 15.12.2006 № 87 затверджено План створення робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів Фонду у 2006-2009 роках (далі - План). Щорічні показники Плану в розрізі відділень Фонду затверджені наказом Фонду від 15.12.2006 № 87. При цьому ні Мінпраці, ні Фондом не визначено обсяги видатків, необхідних для його виконання.

Згідно з Планом впродовж 2006-2009 років за рахунок коштів Фонду передбачено створення 10000 нових робочих місць для інвалідів, з них впродовж 2006-2008 років - 6934 робочих місця. Фактично за цей період створено 7124 робочих місця, або на 190 більше12.

12За інформацією Фонду соціального захисту інвалідів.

План 2008 року по створенню нових робочих місць Фондом за його даними виконано на 100,1 відс., створено 2953 робочих місця, 90 відс. яких із залученням коштів Фонду (в основному, на безповоротній основі) та 10 відс. - шляхом сприяння органів місцевого самоврядування і державної служби зайнятості.

Фондом не визначено порядок отримання даних від роботодавців щодо створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів. Показники виконання Плану містять дані щодо працевлаштування інвалідів за рахунок безповоротної допомоги та цільових позик, отриманих з коштів Фонду, та після завершення навчальних закладів; кількості інвалідів, які здобули спеціальність за рахунок коштів Фонду, але поки ще не працевлаштовані, що, відповідно, збільшує показники виконання Плану. Зазначені показники не дають можливості зробити об'єктивну оцінку виконання Плану.

Так, за результатами аудиту, проведеного Рахунковою палатою у Київському міському відділенні Фонду, встановлено, що інформація щодо виконання Плану складається у довільній формі та, в більшості випадків, грунтується на непідтверджених даних.

Наприклад, Київським міським відділенням Фонду до показників виконання Плану включено створення 162 робочих місць у відкритому міжнародному університеті розвитку людини (далі - ВМУРоЛ "Україна"). Під час аудиту університет відмовився надати письмові підтвердження своєї інформації, аргументувавши це відсутністю будь-яких зобов'язань між відділенням Фонду та університетом в частині надання такої інформації.

За результатами аудиту Дніпропетровського обласного відділення Фонду встановлено, що відділенням у 2008 році в області створено 217 робочих місць. Зазначені відомості підтверджено відповідними документами частково. Фактично, при складанні звітності інформація про кількість створених для інвалідів робочих місць ідентифікується Дніпропетровським відділенням з чисельністю працевлаштованих інвалідів.

Фонд не володіє даними щодо загального обсягу проведених витрат на створення робочих місць за напрямами.

За результатами аудиту встановлено, що середня вартість створення одного робочого місця для інваліда в м. Києві (без витрат на навчання) становила 125,6 тис. грн. та коливалася від 8,6 тис. грн. до 274,4 тис. грн.; по Київській області середня вартість створення одного робочого місця для інваліда становила 101,6 тис. гривень.

Таким чином, існуюча система відображення відділеннями Фонду показників виконання Плану є недосконалою та унеможливлює здійснення реальної оцінки його виконання. Показники відділень Фонду щодо працевлаштування інвалідів є завищеними та необгрунтованими. Переважна частина створених робочих місць, фактично, не підтверджена роботодавцями, а окремі з них взагалі не мають відношення до працевлаштування інвалідів.

4.2.Надання дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів

На виконання ст. 18-1 Закону № 875 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1836 затверджено Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості (далі - Порядок надання дотації).

Порядок надання дотацій передбачає систему відшкодування понесених роботодавцем витрат; визначає їх граничний розмір та дворічний термін збереження створених робочих місць; містить перелік умов та документів для отримання дотацій; порядок та місце їх надання. На відміну від інших нормативних документів, які регулюють питання спрямування Фондом коштів на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, Порядок надання дотацій містить норми, спрямовані на попередження нецільового використання коштів Фонду.

Розмір дотації на створення одного робочого місця згідно з п. 11 Порядку надання дотацій обмежений 40 мінімальними заробітними платами.

У той же час, Порядок надання дотацій не містить норм, які б, зокрема, врегульовували питання подальшого використання створеного спеціального робочого місця у разі звільнення інваліда за власним бажанням або виявлення у нього протипоказань МСЕК для подальшої трудової діяльності до закінчення дворічного терміну.

Незважаючи на те, що Порядок надання дотацій є чинним понад 2 роки, за цей час за рахунок коштів Фонду роботодавцями створено лише 10 спеціальних робочих місць для інвалідів13.

Уточнені призначення щодо надання дотацій, порівняно з початковими, зменшено у 2008 році більш як у 330 разів і затверджено Фондом в обсязі 7,7 тис. грн. лише 3 із 27 відділень Фонду. Кошти використано у повному обсязі. Середній розмір дотацій склав 0,7 тис. грн., що у 30 разів менше її середнього граничного розміру у 2008 році (21,9 тис. гривень).

13За інформацією Фонду, роботодавці не звертаються за отриманням дотацій.

Зокрема, Чернігівським відділенням Фонду створено 8 із 10 робочих місць. Розмір дотацій на створення одного робочого місця коливається від 147 грн. до 1087 гривень. Витрати включали придбання недорогого офісного обладнання (стільців, настільних ламп). Більшість інвалідів працевлаштовано за наявними у них професіями (спеціальностями) на повний або скорочений робочий день.

Отже, механізм створення роботодавцями робочих місць для працевлаштування інвалідів шляхом отримання дотацій, є значно економнішим, оскільки передбачає систему відшкодування понесених витрат та гарантує працевлаштування інвалідів на дворічний термін. Разом з тим, цей механізм не набув поширення, оскільки ще недостатньо відпрацьований.

4.3. Технічне переоснащення підприємств громадських організацій інвалідів

Впродовж останніх трьох років спостерігалася негативна тенденція щодо зменшення чисельності працюючих інвалідів на підприємствах громадських організацій інвалідів, які отримували безповоротну допомогу з Фонду на створення додаткових робочих місць.

Так, Сімферопольському УВП УТОГ на технічне переоснащення впродовж 2007-2008 років виділено 5 млн. грн., створення належних санітарно-гігієнічних та інших умов на робочих місцях інвалідів у 2008 році - 3,5 млн. гривень. Криворізькому УВП УТОС у 2008 році надано безповоротну допомогу в сумі 550 тис. грн. (400 тис. грн. - на технічне переоснащення, 150 тис. грн. - на створення санітарно-гігієнічних та інших умов). Натомість чисельність інвалідів на цих підприємствах за 2 роки зменшилася, відповідно, з 84 до 52 інвалідів та із 128 до 104 інвалідів (станом на 01.01.2009).

Спрямування коштів на технічне переоснащення підприємств громадських організацій інвалідів, які не належать до державної і комунальної власності, не узгоджується з п. 6 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, проте Мінпраці та Фонд, спрямовують кошти на цю мету за рішеннями Комісії.

У 2008 році Комісією прийнято рішення щодо надання підприємствам громадських організацій інвалідів безповоротної фінансової допомоги на технічне переоснащення виробництва на суму майже 41 млн. грн. і на створення 574 додаткових робочих місць для інвалідів. Фактично рішення Фондом задоволені на 82,6 відсотка. Це, передусім, пов'язано з відволіканням коштів Фонду на фінансування заходів, що виконувались згідно з розпорядженням № 1391.

Довідково. У структурі видатків на технічне переоснащення підприємствам системи УТОС і УТОГ спрямовано 37,6 відс., підприємствам і організаціям ВОІ СОІУ14 -21,2 відс., іншим підприємствам громадських організацій інвалідів - 41,2 відсотка. Разом з тим, близько 70 відс. бюджетних асигнувань спрямовано Фондом на цю мету у ІV кварталі.

14ВОІ СОІУ - Всеукраїнська організація інвалідів Союз організацій інвалідів України

Використання коштів на технічне переоснащення підприємств у 2008 році здійснювалося з порушенням окремих норм чинного законодавства та за відсутності з боку Фонду і його відділень належного контролю. Зокрема:

ь в порушення абзацу 5 пункту 7 Порядку використання, Фондом, за рішеннями Комісії, у 2008 році надано окремим підприємствам громадських організацій інвалідів безповоротну фінансову допомогу у сумі 1,8 млн. грн., при неналежному використанні ними сум допомог, наданих у попередні роки (Дніпропетровське УВО "Луч" УТОС - 0,5 млн. грн.; Київське дослідно-виробниче підприємство "Контакт" УТОГ - 1,3 млн. гривень);

ь встановлено випадки спрямування Фондом коштів на видатки підприємств, що безпосередньо не пов'язані з технічним переоснащенням. ("Севастопольський центр професійної, медичної, трудової та соціальної реабілітації інвалідів" ВОІ СОІУ - 280,5 тис. гривень);

ь вибірковий аналіз договорів, укладених на технічне переоснащення підприємств, засвідчив, що виділення Фондом коштів здійснювалося без визначення переліку обладнання, яке передбачалося придбати, за відсутності у підприємств виробничих площ та умов, необхідних для його розміщення. Вищезазначені порушення допущені об'єднанням громадян "Афаліна" громадської організації "Центр жінок-інвалідів "Берегиня" (АР Крим) на суму 2,1 млн. грн.; Сімферопольським УВП УТОГ - 2,5 млн. грн.; Київським дослідно-виробничим підприємством "Контакт" УТОГ - 2,3 млн. грн.; підприємством "Рівне-Інвагруп" ВОІ СОІУ - 30 тис. гривень.

Крім того, умовами договорів на надання безповоротної допомоги не визначено санкції за нестворення робочих місць для інвалідів, що, у разі невиконання умов договору, призводить до неефективного використання бюджетних коштів. Такі факти встановлено на загальну суму більш ніж на 5 млн. грн. (підприємство об'єднання громадян "Фаворит" - 171,7 тис. грн.; Дніпропетровське УВО "Луч" УТОС - майже 2,8 млн. грн.; Хмельницьке підприємство "Воля" - 2,1 млн. гривень).

Таким чином, спрямування коштів на технічне переоснащення підприємств громадських організацій інвалідів супроводжувалося прийняттям Фондом соціального захисту інвалідів і Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів необгрунтованих управлінських рішень, окремі з яких прийняті з порушенням норм чинного законодавства. Як наслідок, неефективно використано 12,2 млн. грн., з бюджетними правопорушеннями - 1,8 млн. гривень.

4.4.Надання цільових позик на створення робочих місць для інвалідів

Впродовж останніх п'яти років зберігаються тенденції щодо зменшення кількості цільових позик15, що знижує можливості додаткового створення робочих місць для інвалідів та підтверджує неефективність такого механізму.

15Зокрема, у 2003 році надано 25 позик; у 2006 році ? 4 позики; у 2007 році кошти на цю мету не спрямовувалися; у 2008 році ? 3 позики.

Наприклад, якщо за рахунок коштів, наданих у 2004 році, передбачалося створити 350 робочих місць, то у 2008 році - 112 робочих місць або у три рази менше. При цьому середня вартість одного робочого місця у 2008 році становила 105,9 тис. грн. і порівняно з 2004 роком зросла майже у 3 рази.

На початок 2008 року дебіторська заборгованість за позиками, наданими за рахунок адміністративно-господарських санкцій, становила 31,6 млн. грн., протягом року на надання позик спрямовано майже 11,9 млн. грн., повернуто до державного бюджету 3,1 млн. грн., винесено на позабалансовий рахунок - 5 млн. грн. За відсутності контролю з боку Фонду списано з обліку без винесення на позабалансовий рахунок 259 тис. гривень. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2009 становила майже 35,2 млн. гривень.

Аналіз дебіторської заборгованості за останні три роки засвідчив, що платіжна дисципліна позичальників Фонду не поліпшилась; позики, надані у попередні роки, практично, не повернуті. В більшості випадків, вони не повертаються через банкрутство і ліквідацію позичальників, а також наявність сумнівних гарантій повернення позик.

Довідково. Із 137 позик, що рахувалися на початок 2009 року, на балансовому обліку Фонду - 132 позики на суму 21,4 млн. грн. (96,3 відс.) прострочені, більша половина з яких є безнадійними до повернення. На позабалансовому обліку Фонду обліковується 130 позик на загальну суму 7,6 млн. грн., що становить 46,9 відс. від їх кількості, що рахувалася на початок 2007 року. Основні операції щодо винесення на позабалансовий рахунок позик проведено у 2008 році.

У структурі касових видатків 2008 року за КПКВ 2507080 частка видатків на надання позик становила менше 5 відс. їх річного обсягу.

На виконання п. 7 Порядку надання позик Київському міському відділенню 23.12.2008 надано Фондом дозвіл на надання трьом підприємствам цільових позик на загальну суму майже 12 млн. гривень.

У ході аудиту Рахунковою палатою встановлено, що у 2008 році спрямування коштів на надання цільових позик Фондом та Київським міським відділенням супроводжувалося рядом недоліків, порушень і прийняттям необгрунтованих управлінських рішень. Крім того, цими органами не забезпечено належний контроль за використанням бюджетних коштів, наданих у попередні роки. Зокрема:

- бюджетні асигнування на надання цільових позик у сумі 2,7 млн. грн., виділені Фондом Київському міському відділенню, отримані - у жовтні, а спрямовані на рахунки позичальників більш як через 2 місяці після їх отримання, що свідчить про неефективне управління бюджетними коштами;

- в порушення п. 7 Порядку використання, цільові позики у сумі 9,3 млн. грн. Фондом та його Київським міським відділенням надано без дотримання позичальниками однієї з умов отримання позик - обов'язкової реєстрації у Фонді16.

Крім того, Фондом, в порушення зазначеного порядку, цільову позику у сумі 8,3 млн. грн. надано неприбутковій установі17.

16ВМУРоЛ "Україна" та підприємство ВОІ СОІУ "Медіа Сервіс" на момент проведення аудиту не були зареєстровані в Київському міському відділенні Фонду.
17Згідно з п. 1.5 Статуту ВМУРоЛ "Україна", затвердженого зборами засновників 21.04.2004, університет засновано та взято ДПІ Подільського р-ну м. Києва на облік 01.06.99, як неприбуткову організацію.

Надані у 2008 році комерційним структурам позики, призначені на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, були направлені, в основному, на створення та зміцнення матеріально-технічної бази та розширення виробництва цих структур:

- надання позики ВМУРоЛ "Україна" у сумі 8,3 млн. грн. на здійснення капітальних видатків, при незначній готовності об'єкта незавершеного будівництва18, збільшило вартість створення робочих місць для інвалідів.

18Будівництво розпочато в 2004 році, станом на 01.12.2008 готовність об?єкта ? 42,5 відсотка.

Згідно з техніко-економічними обгрунтуваннями до договору позики ВМУРоЛ "Україна" для створення 72 додаткових робочих місць щодо працевлаштування інвалідів передбачено провести реконструкцію незавершеного будівництва дитячого санаторію "Перемога" (вул. І. Крамського, 10, Святошинського району м. Києва), який знаходиться у власності ТОВ "Інститут розвитку людини" (директор - П.М. Таланчук), а не позичальника - ВМУРоЛ "Україна" (президент - П.М. Таланчук). Рахунковою палатою встановлено, що всі представлені до Фонду документи на проведення будівництва (зокрема, дозвіл на виконання будівельних робіт, висновок комплексної державної експертизи, проект реконструкції об'єкта) видані ТОВ "Інститут розвитку людини", який є співзасновником ВМУРоЛ "Україна". Разом з тим, документи, які б підтверджували наміри ТОВ "Інститут розвитку людини" надалі передати цей об'єкт у статутний фонд університету, не надавалися. Крім того, до процесу здійснення будівництва залучено сторонню організацію - ПП "ПЕТ" (заступник директора - П.М. Таланчук), відомості про яку не надано. Крім того, позичальником не представлено до Фонду контракт з будівельною організацією, а лише надано протокол узгодження договірної ціни генеральних робіт, укладений між ПП "ПЕТ" та ПП "Юкон-Буд" на суму понад 27,1 млн. грн. до договору від 26.05.2004 № 26/05-04 на проведення робіт з реконструкції, що є порушенням п. 11 Порядку надання позик;

- підприємству ВОІ СОІУ "Медіа Сервіс" та ТОВ "Видавничий дім Україна туристична" цільові позики надані з метою організації нового виробництва, без наявності у них власних одиниць виробничого обладнання та площ для його встановлення. Крім того, через відсутність власного майна, позики забезпечені заставою майна, придбаного за кошти позики, частина якого, по закінченню терміну дії позики через моральний та фізичний знос зменшить або взагалі втратить свою ліквідність.

Згідно з рішенням Комісії від 25.09.2008 (протокол № 4), цільову позику підприємству ВОІ СОІУ "Медіа Сервіс" надано Фондом для створення 10 робочих місць для працевлаштування інвалідів шляхом організації поліграфічного виробництва. Кошти позики, як і передбачалося, використано на придбання поліграфічного обладнання, яке було у використанні в попереднього орендодавця (ЗАТ "Конві"), а саме: офсетної друкарської машини (1991 року випуску). При цьому придбання поліграфічного обладнання ВОІ СОІУ "Медіа Сервіс" здійснено на торгах, проведених майже за рік до отримання позики. Крім того, оскільки згідно з експертною оцінкою, проведеною незалежним експертом у 2008 році, вартість офсетної друкарської машини становить 913,9 тис. грн. і є меншою ніж сума позики (1000 тис. грн.), в заставу позики, крім вищезазначеного обладнання, закладено лінію по виробництву конвертів (1976 року випуску), експертною вартістю 1175,1 тис. грн., придбану за кошти безповоротної фінансової допомоги у сумі 1000 тис. грн., яку надано Фондом одночасно з наданням позики на одну і ту ж мету (договір застави від 11.02.2009).

За даними оперативної інформації ТОВ "Видавничий дім Україна туристична" кошти позики використано на придбання 8 од. поліграфічного обладнання (друкарської машини, паперорізальної машини, фотонабору, напівавтомата скріплення блоків, одно-ножової різальної машини, 2 аркушепідбиральних машин, фальцувальної машини) без представлення до Київського міського відділення Фонду відповідної документації на придбання обладнання. Відомості щодо площ, де передбачалося організувати виробництво, позичальником не надано.

Отримане ТОВ "Видавничий дім Україна туристична" від постачальника в кінці 2008 року поліграфічне обладнання на суму майже 2,6 млн. грн. впродовж січня-лютого 2009 року знаходилося на складі в порту Іллічівськ.

В порушення норм Порядку надання позик та умов договорів, позичальниками ВОІ СОІУ "Медіа Сервіс" та ТОВ "Видавничий дім Україна туристична" документи, що підтверджують страхування майна, переданого у заставу, в місячний термін після придбання обладнання Київському міському відділенню Фонду не надано.

Порівняльний аналіз витрат на створення одного робочого місця на двох підприємствах поліграфічної діяльності засвідчив, що цей показник значно відрізнявся і становив 100 тис. грн. (при закупівлі обладнання, яке було у використанні) та 86,7 тис. грн. при придбанні нового обладнання.

Встановлення у 2008 році договорами позик різних умов щодо термінів повернення коштів та етапів створення додаткових робочих місць, без передбачення термінів їх збереження після завершення дії договорів, не сприяє досягненню основної мети їх надання - працевлаштуванню інвалідів.

Слід відмітити, що цільові позики у 2008 році надано при існуючих на момент укладання договорів істотних фінансових проблемах підприємств, що, в умовах нестабільної та складної економічної ситуації в країні, значно збільшило ризики їх неповернення;

- мали місце випадки прийняття Фондом та Київським міським відділенням невиважених управлінських рішень стосовно зміни умов сумнівних до повернення позик, наданих у попередніх роках, що призвело до їх неповернення. Зокрема:

ь на початок 2009 року на балансовому обліку Фонду (Київське міське відділення Фонду) за підприємством "СІПІ-К" рахувалася прострочена дебіторська заборгованість у сумі понад 1,7 млн. грн. за позикою, наданою у 2004 році на створення 21 робочого місця для працевлаштування інвалідів.

Фондом більш як за рік до повернення позики відхилено пропозицію підприємства "СІПІ-К" щодо повернення позики шляхом продажу промислового обладнання, вартістю 1,7 млн. грн., яке було об'єктом застави повернення позики. Зазначене призвело до неповернення позики у строки, визначені договором. Разом з тим, підприємство зобов'залося виконувати і надалі умови щодо збереження 21 робочого місця, які створені для працевлаштування інвалідів.

З метою уникнення судових процедур для вирішення спорів стосовно вищезазначеної позики між Київським міським відділенням Фонду та підприємством "СІПІ-К" укладено мирову угоду, умови якої, незважаючи на їх перегляд, і надалі не виконуються позичальником. Однак погоджений відділенням Фонду графік погашення позики передбачав невигідні для Фонду умови її повернення;

ь станом на 01.01.2009 за ТОВ "Темперанс" на балансі Фонду (Київське міське відділення Фонду) рахується дебіторська заборгованість за цільовою позикою у сумі 2 млн. грн., наданою відповідно до договору від 08.06.2004 для створення 50 робочих місць для працевлаштування інвалідів, з встановленими термінами повернення позики: до 08.06.2008 - 1 млн. грн.; до 08.12.2008 - 1 млн. гривень.

Майже за півроку до настання терміну її повернення Київське міське відділення Фонду та ТОВ "Темперанс" погодилися, за ініціативою останнього, на дострокове погашення всієї суми боргу за встановленим графіком. Проте графік ТОВ "Темперанс" виконував незадовільно, основні суми боргу, передбачені на червень та грудень, не повернуті. Як наслідок, позика в сумі майже 2 млн. грн. є простроченою, і відділенням Фонду 22.01.2009 подано до Господарського суду м. Києва позовну заяву щодо стягнення боргу;

- встановлено випадок надання у 2006 році Київським міським відділенням Фонду цільової позики у сумі 1,5 млн. грн. (за відсутності гарантії її повернення) підприємству "Модерато" на створення 27 робочих місць для працевлаштування інвалідів. Впродовж терміну дії договору позики з боку Фонду належний контроль за використанням позики не здійснювався, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів. На дату аудиту правоохоронними органами порушено кримінальну справу стосовно директора підприємства "Модерато".

Аналіз документації по підприємству "Модерато" засвідчив, що :

- позику надано без наявності будь-яких гарантій її повернення, оскільки кошти спрямовано на оплату послуг, що не узгоджується з умовами гарантійного листа позичальника, п. 6.1 договору застави обладнання і устаткування, придбаного за кошти позики, та умовами ТЕО.

На наступний день після надання позики умови гарантії повернення її були змінені (договір застави майна на суму 2 млн. грн. змінено на договір поруки; поручителем виступило підприємство "Центр соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів");

- надання дозволу Київським міським відділенням Фонду на переведення коштів позики на обслуговування з реєстраційного рахунку в органах Держказначейства на рахунок комерційного банку створило умови для безконтрольного їх використання.

Довідково. Аргументами щодо необхідності задоволення цього питання з боку позичальника була складна процедура здійснення оплати за роботи (поставлені товари) з реєстраційного рахунку Держказначейства і відсутність можливості оперативно управляти власними коштами. З боку відділення Фонду - здійснення цієї операції не суперечить нормативним документам. Відповідні зміни до основного договору позики внесено 16.02.2007.

Фактично, кошти позики в повному обсязі використані підприємством 21.02.2007 на оплату послуг із встановлення та облаштування торгових точок, за договорами, укладеними до підписання договору позики, що не гарантувало продовження діяльності підприємства після завершення терміну дії позики та, відповідно, збереження створених робочих місць для інвалідів.

Незважаючи на порушення підприємством "Модерато" умов договору, відділенням Фонду не вживалися заходи щодо дострокового повернення позики. Інформація щодо торговельної діяльності підприємства відсутня19.

19Документи, що підтверджують фактичне надання послуг підприємству "Модерато" з встановлення та облаштування торговельних точок, а також наявність дозволів, що підтверджували законність здійснення торговельної діяльності (дозволи на встановлення павільйонів, ведення торговельної діяльності санітарної служби, пожежної інспекції, на торгівлю продуктами харчування, тютюновими та спиртними напоями) у відділенні Фонду відсутні.

У 2007-2008 роках Фондом та його відділенням перевірки зазначеного підприємства не проводилися. Щоквартальна звітність відділенню Фонду надавалася несвоєчасно, не в повному обсязі і з недостовірними даними.

За результатами перевірки підприємства "Модерато", проведеної 27.02.2009 Київським міським відділенням Фонду, остаточне рішення щодо виконання умов договору позики не прийнято через відсутність керівного складу підприємства та вилучення документів органами прокуратури.

Таким чином, у 2008 році цільові позики у сумі 9,3 млн. грн. Фондом надано суб'єктам господарювання з порушенням вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок їх надання та за відсутності обов'язкової реєстрації у Фонді. Надані у 2008 році комерційним структурам позики на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів були направлені, в основному, на створення, зміцнення матеріально-технічної бази та розширення виробництва цих структур.

Відсутність належного контролю з боку Фонду і Київського міського відділення Фонду за використанням коштів позик, наданих у попередніх роках, та прийняття невиважених управлінських рішень призвели до несвоєчасного повернення до державного бюджету 3,7 млн. грн. та нецільового використання коштів у сумі 1,5 млн. гривень.

4.5. Видатки на функціонування центрів реабілітації інвалідів

Заходи з реабілітації інвалідів згідно з чинним законодавством20 передбачають видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та на функціонування центрів їх реабілітації.

20ст. 42 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Починаючи з 2008 року, адміністративно-господарські санкції спрямовуються на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Разом з тим, Закон та Порядок використання у 2004 році коштів Фонду на функціонування центрів реабілітації інвалідів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 69821, не передбачають видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів. Цим порядком передбачено здійснення за рахунок коштів Фонду видатків, пов'язаних із забезпеченням функціонування Національного і Західного центрів.

21Дію постанови продовжено на 2008 рік (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 року № 38).

Довідково. Основні вимоги до реабілітаційних заходів, які здійснюються на підставі індивідуальних програм реабілітації інвалідів, визначені у соціальних нормативах, затверджених наказами Мінпраці від 12.04.2007 № 155, від 04.05.2007 № 206. Для центрів професійної реабілітації інвалідів до них включено надання професійної, соціальної, психологічної реабілітації та медичний супровід; для центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів - соціальну, психологічну, педагогічну реабілітацію; професійну орієнтацію та медичний супровід дітей-інвалідів.

Центри професійної реабілітації інвалідів на підставі ліцензій МОН здійснюють підготовку осіб до професійної діяльності; відновлення чи здобуття професійної працездатності для подальшого їх працевлаштування шляхом проведення професійно-технічного навчання інвалідів.

Діяльність центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів спрямована на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для подальшої інтеграції у дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. Водночас ліцензій на право надання реабілітаційних послуг центри не мали. Лише наприкінці 2008 року Мінпраці врегульовано питання ліцензування надання соціальних послуг<<sup>22..

22Спільним наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Мінпраці від 11.11.2008 № 141/519, зареєстрованим Мін?юстом 10.12.2008 № 1178/15869, затверджено Ліцензійні умови впровадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг та порядок контролю за їх додержанням у цій сфері.

Починаючи з 2004 року, щорічне спрямування коштів державного бюджету за КПКВ 2507080 на функціонування центрів реабілітації не узгоджується зі ст. 87 Бюджетного кодексу України.23

23У Верховній Раді України знаходиться проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування загальнодержавних реабілітаційних установ для інвалідів)" від 14.03.2008 (рестр. № 2216), який, зокрема, передбачає внесення змін до ст. 87 Бюджетного кодексу України щодо віднесення до видатків, які здійснюються з державного бюджету, видатків загальнодержавних реабілітаційних установ та комплексів для інвалідів усіх типів та на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Отже, спрямування коштів за КПКВ 2507080 на функціонування центрів реабілітації потребує нормативного врегулювання. При цьому з метою зменшення навантаження на кошти Фонду, які формуються за рахунок адміністративно-господарських санкцій, потребує врегулювання питання щодо виділення видатків на їх функціонування за окремою бюджетною програмою із загального фонду державного бюджету.

Показники щодо спрямування центрам реабілітації коштів за КПКВ 2507080 у 2006-2008 роках наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Спрямування центрам реабілітації коштів за бюджетною програмою за КПКВ 2507080 "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів"
у 2006-2008 роках

Показник

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Кількість реабілітаційних центрів, всього:

15

20

20

- центрів професійної реабілітації інвалідів

6

7

7

- центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів

7

11

11

- Національний та Західний центри

2

2

2

Спрямовано коштів на функціонування, (тис. грн.):

76986,9

84612,4

128505,8

- центрів професійної реабілітації інвалідів

31773,3

39816,2

58464,4

- центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів

17713,6

15396,2

33987,3

- Національного та Західного центрів

27500,0

29400,0

36054,0

Чисельність осіб, які отримали послуги:

4822

5130

6439

- у центрах професійної реабілітації інвалідів

1022

1069

1672

- у центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів

3800

4061**

4767**

- у Національному та Західному центрах*

Х

Х

Х

* дані про чисельність інвалідів, яким надавалися послуги у цих центрах, Мінпраці не збиралися;

** без врахування даних про чисельність дітей-інвалідів, охоплених домашнім та соціальним патронажем, виїзною соціально-медичною бригадою та консультаціями.

 

Обсяги коштів, спрямовані у 2008 році на функціонування центрів, зросли, порівняно з 2007 роком, в 1,5 раза; центрам соціальної реабілітації дітей-інвалідів - у 2,2 раза, відповідно; водночас чисельність дітей-інвалідів, які скористалися послугами останніх, зросла лише на 17,3 відсотка.

В цілому на професійну і соціальну реабілітацію інвалідів у 18 центрах, а також будівництво і реконструкцію Національного та Західного центрів спрямовано понад 128,5 млн. гривень. Касові видатки склали 127,6 млн. грн., з них капітальні - 59,7 відсотка.

На функціонування 7 центрів професійної реабілітації інвалідів спрямовано біля 58,5 млн. гривень. Касові видатки склали понад 58,1 млн. грн., з них частка капітальних видатків - 56,7 відс. Дебіторська заборгованість на початок 2008 року становила 31,3 тис. грн., на кінець року - більше ніж 1,5 млн. грн., повернуто в дохід бюджету - 338,8 тис. гривень.

Довідково. Міжрегіональним центром трудової, медико-соціальної та професійної реабілітації інвалідів (АР Крим) 30.07.2008 здійснено передоплату за придбання іноземного автобуса єврокласу для поїздок інвалідів по обміну досвідом у сумі 1,5 млн. гривень. Згідно з пояснювальною запискою центру до річного звіту, цей автобус мав прибути з Китаю в Іллічівськ у січні 2009 року, однак на дату подання звітності (25.02.2009) автобус не поставлено. Як наслідок, це призвело до порушення п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 в частині авансування придбання основних засобів на строк не більше трьох місяців.

На утримання 11 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів спрямовано майже 34 млн. гривень. Касові видатки склали 33,4 млн. грн., з них капітальні - 20 відсотків. Списано в дохід бюджету майже 0,6 млн. гривень.

Слід також зазначити, що майже 12 відс. (4,1 млн. грн.) обсягу коштів спрямовано новоствореним центрам реабілітації, які не мали відповідної бази. Так, Івано-Франківський, Буковинський та Львівський обласні центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, створені наприкінці 2007 року, не мали власних приміщень, а Рівненський (на початок 2008 року) недоукомплектований медичним персоналом (не зайнято жодної посади лікарів - педіатра, невролога, психіатра, фізіотерапевта, а також посади старшої та двох молодших медсестер).

Довідково. Івано-Франківський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів розміщується у приміщенні колишньої сільської лікарні в с. Нижнів, яке потребує реконструкції, а реабілітація дітей здійснюється у структурному підрозділі центру - відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Лелеченя", яке орендує приміщення дитячого садка у смт Заболотів.

Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів, створений для обслуговування інвалідів з міст Краматорська і Слов'янська, не мав умов для проживання, тобто, не підтвердив статус міжрегіонального. Крім того, належних умов для проживання інвалідів не мали Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів "Поділля" та Луганський міжрегіональний центр професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів. У трьох центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів (у Луганській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях) відсутні стаціонарні відділення, що не узгоджується з п. 3.4 Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Для здійснення професійної орієнтації дітей-інвалідів центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів повинні мати навчальні трудові майстерні. Фактично, лише 5 центрів мали такі майстерні, з них лише в двох (м. Вінниця, м. Луцьк) здійснювалася професійна орієнтація дітей-інвалідів.

У центрах професійної реабілітації інвалідів пройшли навчання 1672 особи, водночас дані щодо їх працевлаштування Фондом не збиралися (у 2007 році пройшли навчання 1268 інвалідів, з яких працевлаштовано 468 або кожного третього). У ІV кварталі 2008 року навчалося 760 осіб або 45,5 відс. їх загальної кількості.

Довідково. Зокрема, у Донбаському міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів проведено лише у ІV кварталі 2008 року навчання 76 інвалідів з видачею їм свідоцтв. Враховуючи пропускну спроможність центру (одночасне навчання 45 інвалідів) та терміни навчання (5-8 місяців), дані звітності є недостовірними. Слід також зазначити, що послуги з навчання та харчування інвалідів закуповувалися центром у інших установ. Із загальної суми спрямованих Донбаському центру коштів (2,1 млн. грн.) 69,8 відс. склали видатки на реконструкцію і будівництво, що свідчить про його неготовність надавати послуги з реабілітації інвалідів.

Рахунковою палатою встановлено, що, в цілому, у центрах професійної реабілітації інвалідів навчалися інваліди за 25 спеціальностями. При цьому терміни їх навчання коливалися від 2,5 місяця (квіткарка) у Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів до 10 місяців (швачка, вишивальниця, соціальний робітник) у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів. Також коливалися терміни навчання інвалідів у межах однієї спеціальності (від 3 до 10 місяців), що свідчить про відсутність єдиних критеріїв та вимог при здійсненні професійного навчання інвалідів.

В цілому, центрами соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 2008 році надано послуги 9135 дітям-інвалідам, у тому числі безпосередньо у центрах - 4767, з яких понад третина пройшли реабілітацію у ІV кварталі 2008 року. Так, у Рівненському центрі пройшли реабілітацію 90 дітей, з яких 83 - у ІV кварталі 2008 року; у Буковинському, відповідно, з 86 осіб пройшли реабілітацію у ІV кварталі 2008 року 36 осіб.

Тривалість курсу реабілітації дитини-інваліда у центрах складає шість місяців. Водночас реабілітаційний курс у стаціонарному відділенні Кримського республіканського консультативно-діагностичного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів24 є значно меншим нормативного і становить 21 день.

24Центр створено постановою Ради Міністрів АР Крим від 22.05.2001 № 200 для реабілітації дітей-інвалідів від 1 до 18 років з м. Сімферополя та регіонів АР Крим і розраховано на 48 дітей (стаціонар ? 12, амбулаторне обслуговування ? 36), без передбачення професійної орієнтації дітей-інвалідів. Разом з тим, у м. Севастополі паралельно функціонує міський центр соціальної реабілітації дітей інвалідів, який утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, де у 2008 році пройшли реабілітацію 224 дитини. Цей центр має 64 місця для одночасного перебування дітей та майстерню з навчання предметно-декоративної творчості.

Таким чином, у 2008 році майже половину загального обсягу видатків, проведених за бюджетною програмою за КПКВ 2507080 "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів", здійснено на функціонування центрів реабілітації, у тому числі на їх будівництво і реконструкцію. Послугами 18 всеукраїнських центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що функціонують за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, скористалися лише 6,4 тис. інвалідів.

З метою зменшення навантаження на кошти Фонду, які формуються за рахунок адміністративно-господарських санкцій, потребує врегулювання питання щодо виділення видатків на функціонування центрів реабілітації за окремою бюджетною програмою із загального фонду державного бюджету.

 

КОЛЕГІЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ, ЗРОБИЛА НАСТУПНІ ВИСНОВКИ:

1. Міністерство праці та соціальної політики України (Міністр - Денісова Л.Л.), як головний розпорядник, Фонд соціального захисту інвалідів (директор - Малькін В.П.), як відповідальний виконавець, не забезпечили у 2008 році належне нормативно-правове та організаційне забезпечення виконання бюджетної програми за КПКВ 2507080 "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів", що негативно позначилося на отриманні інвалідами відповідних, законодавчо визначених державних гарантій.

1.1. Головне завдання - забезпечення працевлаштування інвалідів, залишається невирішеним. На початок 2009 року в Україні налічувалося близько 2,6 млн. інвалідів, з яких працювали лише 540,4 тис. осіб. Зазначене спричинене, зокрема, невідповідністю напрямів підготовки потребам ринку праці; низькою конкурентоспроможністю інвалідів на ринку праці внаслідок недостатньої професійної підготовки; відсутністю необхідного досвіду; медичними показаннями і станом здоров'я шукачів роботи з числа інвалідів.

Індивідуальні програми реабілітації інвалідів не виконуються належним чином, що призводить до залучення їх до некваліфікованої, низькооплачуваної праці, а також створює умови для численних порушень роботодавцями трудового законодавства стосовно інвалідів.

Існуюча система відображення відділеннями Фонду показників виконання Плану створення робочих місць унеможливлює здійснення реальної оцінки його виконання. За даними Фонду впродовж 2006-2008 років створено 7124 робочих місця для працевлаштування інвалідів. Водночас ці показники є завищеними; переважна частина створених робочих місць фактично не підтверджена, а окремі з них не мають відношення до працевлаштування інвалідів.

Існує негативна тенденція щодо зменшення чисельності працюючих інвалідів на підприємствах громадських організацій інвалідів, які отримували безповоротну допомогу на створення додаткових робочих місць.

Мінпраці та Фондом не реалізовано положення ст. 8 Конвенції МОП № 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів стосовно створення та розвитку служб професійної реабілітації та зайнятості для інвалідів у сільських районах, що не забезпечує можливості безперешкодного отримання реабілітаційних послуг за місцем мешкання інваліда.

1.2. За бюджетною програмою "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів" майже 60 відс. видатків спрямовано на функціонування та зміцнення матеріально-технічної бази центрів реабілітації; капітальний ремонт гуртожитків УТОС і УТОГ, а також придбання для них обладнання і автотранспорту, що відволікало кошти від виконання основної мети бюджетної програми - створення нових і збереження існуючих робочих місць для інвалідів.

Водночас у 2008 році послугами 18 всеукраїнських центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що функціонують за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, скористалися лише 6,4 тис. інвалідів.

2. Фондом соціального захисту інвалідів не забезпечено дієвий контроль за дотриманням законодавства в частині виконання роботодавцями нормативу працевлаштування інвалідів та адміністрування справляння санкцій і пені, що призвело до накопичення значних сум заборгованості з платежів до спеціального фонду державного бюджету.

Створення та формування Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних щодо реєстрації роботодавців не завершено, що унеможливлює здійснення належного контролю за надходженням платежів до Фонду, виконанням нормативу робочих місць для інвалідів та їх працевлаштуванням.

У 2008 році норматив виконала тільки половина зареєстрованих роботодавців. Майже третина з них не подає Фонду звітність про зайнятість та не сплачує адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Обсяги заборгованості зі сплати адміністративно-господарських санкцій зросли за останні три роки у 3,4 раза і на кінець 2008 року перевищили 800 млн. гривень. При цьому в бухгалтерському обліку Фонду і його відділень ця заборгованість не відображена.

3. Міністерство праці та соціальної політики України і Фонд соціального захисту інвалідів, всупереч вимогам ст. 22 Бюджетного кодексу України, не забезпечили обгрунтоване планування адміністративно-господарських санкцій до Фонду. Розрахунки здійснювалися без врахування щорічного рівня зростання обсягів цих платежів; заборгованості, що утворилася у попередні роки та законодавчо визначених термінів внесення платежів. Як наслідок, обсяг надходжень у 2008 році занижений, щонайменше, на 100 млн. гривень.

4. Міністерством праці та соціальної політики України та Фондом соціального захисту інвалідів не здійснено належне організаційне забезпечення виконання бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів", що зумовлює бюджетні правопорушення і неефективне використання коштів.

4.1. Мінпраці, в порушення ст. 41 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та ст. 31 Конвенції про права інвалідів, не забезпечено створення централізованого банку даних з проблем інвалідності та єдиної системи збору і узагальнення статистичних даних щодо чисельності інвалідів. Як наслідок, Мінпраці не володіє інформацією про кількість осіб з числа інвалідів працездатного віку, характер та причини інвалідності, кількість інвалідів, що отримали від МСЕК рекомендації стосовно професійної реабілітації, даними щодо потреби інвалідів у реабілітаційних послугах.

4.2. За відсутності у більшості договорів умов щодо штрафних санкцій за нестворення робочих місць для інвалідів продовжується практика довготривалого стовідсоткового авансування Фондом одержувачів фінансової допомоги замість поетапного виділення їм бюджетних коштів на зазначені цілі.

4.3. Кошти на оплату навчання та перекваліфікацію інвалідів спрямовуються Фондом без урахування рівня їх освітніх та практичних знань, конкурентоспроможності професій на ринку праці та можливості подальшого працевлаштування інвалідів за здобутими спеціальностями.

5. Нормативно-правове забезпечення бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів" залишається недосконалим, має численні неузгодженості та прогалини, що не забезпечує повноту надходжень адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і створює умови для неефективного використання бюджетних коштів.

5.1 Державна програма розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року, в порушення вимог статей 9 та 18 Закону України "Про державні цільові програми", не визначає обсягів фінансування і не включена до переліку державних цільових програм.

5.2. Порядок використання сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, не містить критеріїв, за якими роботодавцю надається Фондом цільова позика та фінансова допомога (поворотна або безповоротна). Мінпраці не затверджено новий механізм надання цільових позик та фінансової допомоги.

За таких умов, створені робочі місця за рахунок бюджетних коштів є тимчасовими, і, практично, можуть бути ліквідовані роботодавцями після завершення терміну дії договору.

5.3. Відсутні нормативи витрат на створення одного робочого місця, призначеного для працевлаштування інваліда. На сьогодні єдиним документом з цього питання залишається "Норматив вартості створення одного робочого місяця у різних галузях економіки", затверджений у 2002 році, який визначає показники вартості створення робочого місця лише за деякими галузями економіки та на сьогодні втратили свою актуальність.

5.4. Чинне законодавство не передбачає умов проведення атестації робочого місця інваліда за окремою процедурою, яка діяла у попередні роки, що не гарантує інвалідам безпечних умов праці.

5.5. Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає адміністративної відповідальності роботодавців за нездійснення реєстрації у Фонді; несвоєчасне подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів; подання у звіті недостовірних даних; несплату (неповну сплату) адміністративно-господарських санкцій та пені.

5.6. Кабінетом Міністрів України не затверджено порядок розміщення державного замовлення на надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам, який передбачено Прикінцевими положеннями Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

6. Відсутність з боку Мінпраці та Фонду належного контролю за виконанням бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів" призвела до нецільового використання бюджетних коштів у сумі 1,5 млн. грн., допущено неефективних витрат - 22,1 млн. грн., з порушенням чинного законодавства використано 32,5 млн. грн. та допущено втрат державного бюджету на загальну суму 92,1 тис. гривень. Зокрема:

- в порушення норм Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та Порядку використання сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1391-р) на капітальний ремонт гуртожитків та придбання обладнання підприємствам УТОГ та УТОС спрямовано 19,9 млн. гривень;

- з порушенням вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання цільових позик, Фондом надано суб'єктам господарювання, за відсутності обов'язкової їх реєстрації у Фонді, таких позик на суму 9,3 млн. грн., без встановлення терміну збереження створених робочих місць та за умов існування, на момент укладання договорів, істотних фінансових проблем підприємств;

- відсутність належного контролю з боку Фонду і його відділень за використанням коштів позик, наданих у попередні роки, та прийняття необгрунтованих управлінських рішень призвели до несвоєчасного повернення до державного бюджету 3,7 млн. грн. та нецільового використання 1,5 млн. гривень;

- на технічне переоснащення підприємств громадських організацій інвалідів, внаслідок прийняття Фондом і Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів необгрунтованих управлінських рішень, з порушенням чинного законодавства використано 1,8 млн. грн., та неефективно - 12,2 млн. гривень;

- планування та організація Фондом централізованих закупівель з придбання реабілітаційного обладнання на неналежному рівні спричинили неефективне використання бюджетних коштів у сумі 1,4 млн. гривень.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України