16 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Події » 2009 рік
17.09.2009

Прес-реліз

"Бюджетні ризики:

Бюджет - 2010, збалансованість бюджету Пенсійного фонду, державний борг"

Державний борг

За результатами аудиту операцій з державним боргом за 2008 рік Рахункова палата відзначає його зростання за рік на 100 млрд. грн., або більш ніж в 2 рази. Моніторинг показує, що державний борг збільшується по всіх напрямах, зростає і зовнішня його складова, і внутрішня, і об'єми державних гарантій. Так, за 1-е півріччя 2009 років державний борг зріс на 29,5 млрд. грн. і перевищив 218 млрд. грн., а це означає, що уряд вже вийшов за межі його гранично допустимого розміру, встановленого на кінець 2009 років в сумі 193 млрд. гривень. Граничний розмір гарантій встановлений в сумі еквівалентної 6,8 млрд. дол. США, а рішень вже прийнято на суму 5,6 млрд. дол. США.

Проблеми визначення боргових зобов'язань держави. У офіційних заявах уряду України до уваги береться лише та частина державного боргу, яка безпосередньо погашається з державного бюджету і яку Мінфін вважає державними зобов'язаннями. Рахункова палата неодноразово заявляла, що, особливо в умовах глобальної фінансової кризи, потенційну загрозу борговій безпеці України представляють значні об'єми таких складових як: показник валового зовнішнього боргу України, борги суб'єктів господарської діяльності і банківських організацій державного і недержавного сектора управління, а також гарантовані державою зобов'язання, які Мінфіном не враховуються у складі держборгу.

Згідно офіційної інформації НБУ станом на 01.01.2009 розмір валового зовнішнього боргу України склав 103,2 млрд. дол. США, або 56,7% ВВП.

За підсумками І кварталу поточного року цей показник дещо зменшився і склав 99,2 млрд. дол. США. Проте вже в II і III кварталах Україна отримала від МВФ кредитів на загальну суму 6,1 млрд. дол. США. Тобто зростання продовжується.

Окрім зовнішнього державного боргу на стан державних фінансів і стабільність бюджетного процесу величезну роль відіграють також внутрішні боргові зобов'язання (як прямі, так і гарантовані урядом), об'єм яких за офіційними даними Мінфіну зараз складає 62,6 млрд. грн., або 8,2 млрд. дол. США.

При цьому, уряд і Мінфін не враховують у складі внутрішнього держборгу зобов'язання по погашенню заборгованості вкладникам колишнього СРСР (більше 120 млрд. грн.). Не слід забувати і про державні обов'язки гарантування вкладів фізичних осіб в банківській системі. Зараз сума таких депозитів в банківських організаціях перевищує 200 млрд. грн., а можливості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб складають лише 4,8 млрд. гривень.

В державному бюджеті на 2009 рік передбачено на погашення і обслуговування державного боргу 42,5 млрд. грн., що складає майже 18% до його прибуткової частини.

У подальші роки ці витрати будуть лише зростати, а зростання ВВП навпаки є досить проблематичним.

З початку цього року за найскромнішими підрахунками його скорочення перевищило 20% по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

Збалансованність бюджету Пенсійного фонду.

Аналіз динаміки бюджету Пенсійного фонду за останні три роки показує, що його доходи виросли в 1,5 разу, а витрати майже в 1,7 разу. У поточному році бюджет Пенсійного фонду вже складає 164 млрд. гривень. Це більше 60 відсотків від витрат державного бюджету.

При цьому, темпи зростання витрат Пенсійного фонду останніми роками істотно випереджали темпи зростання його доходів, а також фонду оплати праці і номінального ВВП, що призведе до виникнення дефіциту Пенсійного фонду. На 2009 рік він затверджений у розмірі 13 млрд. гривень.

Відповідно до Закону " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в разі виникнення дефіциту власних засобів, для фінансування виплат пенсій в солідарній системі, такий дефіцит покривається за рахунок засобів державного бюджету. Починаючи з 2004 року, Держказначейство на договірних умовах надає Пенсійному фонду безпроцентні кредити для покриття касових розривів за рахунок єдиного казначейського рахунку на умовах повернення в рамках бюджетного періоду.

З метою покриття касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій, Держказначейство протягом 2008 року надавало Пенсійному фонду такі кредити. Залишок непогашених кредитів на кінець 2008 років склав 6 млрд.грн., з яких вперше, відповідно до статті 81 Закону України " Про Державний бюджет України на 2009 рік", підлягають списанню 4,7 млрд.гривень.

Практика надання Держказначейством безпроцентних кредитів продовжується і в поточному році, відповідно до ст.58 Закону про Держбюджет на 2009 рік. Вже лише за 8 місяців поточного року Пенсійним фондом отримано 23,4 млрд. гривень кредиту з держбюджету., з яких за станом на 1 вересня не погашено 11 млрд.гривень або майже половина отриманого кредиту (за підсумками 7 місяців цей показник складав 9,8 млрд.гривень, тобто збільшився за місяць на 1,2 млрд. гривень). При цьому, борг за кредитом за минулий рік в сумі 4,7 млрд.гривень до цього часу не списаний.

Таким чином, фактично за підсумками 8 місяців реальний дефіцит бюджету Пенсійного фонду вже складає 11 млрд. гривень або 85 відсотків затвердженого Пенсійному фонду річного дефіциту. А 4,7 млрд. гривень по суті є втратами державного бюджету.

У проекті бюджету Пенсійного фонду на 2010 рік передбачений дефіцит вже у розмірі 18 млрд. гривень. Законом про Держбюджет на 2010 рік закладена норма про надання Пенсійному фонду короткострокових кредитів на покриття дефіциту. Крім того передбачена нова стаття про введення системи взаємозаліків між Пенсійним фондом і вугле- і нафтовидобувними підприємствами на суму заборгованості Пенсійного фонду перед державним бюджетом.

Бюджетні ризики

Показник валового внутрішнього продукту є ключовим в планеруванні бюджетних доходів. Державний бюджет на поточний рік приймався, виходячи з його зростання на 0,4 відсотка. Проте, згідно експертній оцінці Рахункової палати, за сім місяців реальний ВВП знизився на 17,6 відсотка. За підсумками поточного року зниження досягне близько 15 відсотків, що загрожує недоотриманням, як мінімум, 20 млрд. грн. запланованих доходів. Врахований при затвердженні державного бюджету рівень інфляції у розмірі 9,5 відс. є заниженим. За вісім місяців поточного року споживчі ціни вже підвищилися на 8,2 відсотка. За експертною оцінкою Рахункової палати, до кінця року зростання цін на споживчому ринку перевищить 15 відсотків. Інфляційні процеси призвели до реального зниження основних державних соціальних гарантій, а, отже, падінню життєвого рівня. Так, мінімальна заробітна плата, в порівнянні з січнем, номінально зросла на 4,1 відс., проте в реальному обрахуванні, з врахуванням інфляції, знизилася на 4 відсотки. А мінімальна пенсія номінально зросла на 2,9 відс., тоді як реально вона знизилася на 5,2 відсотка. В той же час, в умовах "заморожування" розміру прожиткового мінімуму фактично на рівні жовтня минулого року (626 грн.), з врахуванням інфляції за останні десять місяців цей показник реально знизився більш ніж на 14 відсотків. Для компенсації реального зниження основних державних соціальних гарантій і стандартів, не говорячи вже про їх підвищення, необхідні серйозні фінансові ресурси, яких, фактично, немає.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України