23 травня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » Угоди про співробітництво
28.10.2009

УГОДА
про співробітництво між Рахунковою палатою України та
Державним контролем Латвійської Республіки

Рахункова палата України та Державний контроль Латвійської Республіки, які далі іменуються Сторонами,

керуючись цілями та принципами Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та Європейської організації Вищих органів фінансового контролю (EUROSAI),

базуючись на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправ'я та взаємовигідного співробітництва,

висловлюючи взаємне прагнення до підвищення ефективності їх діяльності у сфері державного фінансового контролю,

домовились про наступне:

Стаття1

Сторони, в рамках своєї компетенції, здійснюють співробітництво з наступних основних напрямків:

  • обмін досвідом у галузі методології та порядку здійснення діяльності у сфері державного фінансового контролю;
  • професійне навчання та підвищення кваліфікації кадрів;
  • організація та проведення спільних досліджень, семінарів, конференцій та робочих зустрічей;
  • здійснення, за взаємною згодою, спільних та паралельних контрольних заходів у відповідності з узгодженою Сторонами програмою;
  • обмін актами національного законодавства, професійною інформацією та методиками, які відносяться до питань здійснення державного фінансового контролю.

Сторони, в межах своїх повноважень, розвивають співробітництво в інших напрямках, що становлять взаємний інтерес.

Стаття2

Під час співробітництва в рамках даної Угоди, зокрема, при проведенні спільних досліджень, кожна зі Сторін керується національним законодавством своєї держави.

При обміні інформацією та матеріалами в рамках цієї Угоди кожна зі Сторін керується національним законодавством своєї держави, що регулює участь у міжнародному інформаційному обміні, захист державної таємниці та іншої таємниці, що охороняється законом.

Стаття 3

Сторони практикують взаємний обмін делегаціями з метою обміну досвідом, професійної підготовки та підвищення кваліфікації своїх співробітників.

Стаття 4

Сторони погоджуються, що усі витрати, пов'язані з відрядженням їх делегацій та / або спеціалістів, здійснюватимуться за рахунок власних бюджетів Сторін, якщо не існуватиме іншої домовленості.

Стаття 5

Розбіжності щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 6

Сторони висловлюють наміри розвивати як двостороннє співробітництво, так і співробітництво в рамках INTOSAI та EUROSAI.

Стаття7

Положення цієї Угоди можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення складатимуть невід'ємну частину цієї Угоди та будуть оформлені окремими протоколами.

Стаття8

Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання, укладається на невизначений період та залишається чинною впродовж трьох місяців з дати, коли одна із Сторін отримає письмове повідомлення іншої Сторони про намір зупинити її дію.

Укладено в місті Києві 23 жовтня 2009 року у трьох примірниках - українською, латвійською та англійською мовами, при чому всі тексти мають однакову юридичну силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

Голова Рахункової
палати України

Державний контролер
Латвійської Республіки

Валентин Симоненко

Інгуна Судраба

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України