28 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Події та зустрічі » 2010 рік
02.11.2010

Міжнародний аудит захисту Чорного моря
висвітлює соціальні проблеми


Друга робоча зустріч учасників міжнародного координованого аудиту захисту Чорного моря від забруднення, що відбулася наприкінці жовтня у Стамбулі (Турецька Республіка), стала логічним продовженням спільної роботи, розпочатої вищими органами фінансового контролю Республіки Болгарія, Грузії, Російської Федерації, Румунії, Турецької Республіки та України на початку 2010 р. Головуючими на засіданнях робочої групи були Марія Шулежко, головний контролер-директор департаменту Рахункової палати України, і д-р Х. Омер Козе, головний аудитор Рахункового суду Турецької Республіки.

Проведенню аудиту під координацією Рахункової палати України передував п'ятирічний досвід вивчення проблем забруднення Чорного моря та формування шляхів їх розв'язання. Проведенні Рахунковою палатою дослідження засвідчили, що інтенсивна господарська діяльність і викликаний нею техногенний вплив у межах акваторії, що супроводжується забрудненням, фізичним знищенням біотопів, а також зменшенням природного водного балансу водоймищ внаслідок регулювання стоку річок спричиняють зниження біопродуктивності всього басейну Чорного моря.

Виходячи з цього, у жовтні 2009 р. в Софії (Республіка Болгарія) на засіданні робочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього середовища Рахункова палата України презентувала початок проведення міжнародного координованого аудиту захисту Чорного моря від забруднення, який підтримали всі ВОФК чорноморського регіону. І вже у жовтні 2010 р. отримані перші спільні результати.

Як зазначила Марія Шулежко, з часу попередньої зустрічі учасників аудиту, що відбулась в Рахунковій палаті України 23 червня ц.р., зроблено чимало. Зокрема, Рахункова палата України фактично завершує паралельну перевірку використання державних коштів та інших джерел фінансування, спрямованих на регулювання, охорону, вивчення та відтворення водних біологічних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Азово-Чорноморському рибопромисловому басейні. Цю перевірку українські аудитори здійснювали спільно з Рахунковою палатою Російської Федерації в межах міжнародного координованого аудиту захисту Чорного моря від забруднення. Наразі узгоджуються дата та місце підписання спільних документів.

Результати цієї двосторонньої роботи ще раз підтвердили актуальність проведення міжнародного координованого аудиту захисту Чорного моря від забруднення, віддзеркаливши, зокрема, його соціальні проблеми: скорочення робочих місць, погіршення умов існування прибережних поселень, зниження обсягів забезпечення населення дарами морів.

У зустрічі в Стамбулі взяли участь 16 представників п'яти вищих органів фінансового контролю країн чорноморського регіону. Виконавчий директор Комісії із захисту Чорного моря від забруднення професор Е. Кідейс презентував доповідь «Управління екологічним станом Чорного моря на регіональному рівні - Бухарестська конвенція» і передав Звіт Комісії за 2001-2007 роки.

У ході засідання робочої групи учасники проінформували один одного про результати національних аудитів, крім того, провели низку тематичних дискусій. У результаті, досягнуто основну мету зустрічі - остаточно затверджено перелік даних для порівняльного аналізу, структуру Спільного звіту і його адресатів, адже відмінності законодавчих та адміністративних умов розвитку чорноморських країн дають поживний ґрунт для обговорень та пошуку спільних точок дотику.

Завершуючи роботу, робоча група визначила терміни підготовки Рахунковою палатою України, як координатора міжнародного аудиту, Спільного звіту за його результатами і домовились про ще одну зустріч узимку 2011 р. - задля обговорення проекту Спільного звіту і підготовки до його підписання.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України