05 липня 2022    
Пошук
Головна » Нормативно-правова база » Інші нормативно-правові акти » Розпорядження КМУ
22.11.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 листопада 2010 р. N 2119-р
Київ

Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування

Затвердити перелік завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсяги фінансування, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 


Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2010 р. N 2119-р

 


ПЕРЕЛІК
завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсяги фінансування

Завдання
(проект)

Державний замовник завдання
(проекту)

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. гривень

Очікувані результати

Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації

Провести науково-технічну експертизу завдань (проектів) Національної програми інформатизації

Держкомінформнауки

90

забезпечення відповідності завдань (проектів) Національної програми інформатизації пріоритетам державної політики у сфері інформатизації, сучасному рівню і тенденціям розвитку інформатизації у світі та економічної обґрунтованості

Здійснити заходи щодо запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства

- " -

200

методичні рекомендації щодо запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства
методика оцінювання стану розвитку інформаційного суспільства
методика формування узагальнених показників розвитку інформаційного суспільства
проект рейтингової системи оцінки стану інформаційного розвитку регіонів
пропозиції щодо внесення змін до системи державних статистичних спостережень у сфері інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, зокрема структури, механізму, джерел інформації
структура електронних таблиць (баз даних) з визначенням форматів даних
програмно-апаратний комплекс ведення Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства

Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони

Створити спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему органів виконавчої влади, забезпечити розвиток та інтеграцію інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади (за окремою програмою)

Секретаріат Кабінету Міністрів України

 

забезпечення функціонування серверного вузла спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади

Створити автоматизовану систему формування та моніторингу виконання Національної програми інформатизації (перша черга)

Держкомінформнауки

90

концепція створення автоматизованої системи формування та моніторингу виконання Національної програми інформатизації
технічне завдання та ескізний проект автоматизованої системи формування та моніторингу виконання Національної програми інформатизації
технічний регламент збору та обробки даних

Здійснити заходи щодо створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України (за окремою програмою)

Державне управління справами

 

забезпечення функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України
програмне забезпечення захисту локальних обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
спеціалізоване програмне забезпечення системи електронного документообігу Адміністрації Президента України

Здійснити заходи щодо створення програмно-апаратного комплексу для забезпечення функціонування реєстру комп'ютерних програм

Держкомінформнауки

165

технічний проект та комплект робочої документації щодо створення програмно-апаратного комплексу
макет реєстру комп'ютерних програм

Створити систему документального забезпечення розвитку інформаційного суспільства (перша черга)

- " -

90

технічний проект та комплект робочої документації щодо створення системи документального забезпечення розвитку інформаційного суспільства
програмно-апаратний комплекс системи документального забезпечення розвитку інформаційного суспільства

Створити систему підтримки класифікаторів органів виконавчої влади (перша черга)

Держкомінформнауки

78,89

технічний проект та комплект робочої документації щодо створення системи підтримки класифікаторів органів виконавчої влади
програмно-апаратний комплекс системи підтримки класифікаторів органів виконавчої влади

Забезпечити функціонування Державного реєстру виборців (за окремою програмою)

Центральна виборча комісія

 

забезпечення функціонування Державного реєстру виборців, у тому числі:
телекомунікаційної мережі
серверного комплексу центру обробки та збереження даних
комплексної системи захисту інформації
системи керування базами даних "Oracle"
автоматизація діяльності служби розпорядника Державного реєстру виборців

Забезпечити створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (за окремою програмою)

МВС

 

забезпечення функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, зокрема:
придбання, комплектація, налагодження і технічне обслуговування обладнання
придбання, технічне обслуговування та модернізація програмного забезпечення
захист інформації та авторизація доступу до ресурсів

Забезпечити створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики (за окремою програмою)

Держкомстат

 

забезпечення функціонування системи антивірусного захисту

Забезпечити розроблення технічного проекту, програмного забезпечення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та обліку особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (за окремою програмою)

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

 

Національна база електронних особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (перша черга) у складі:
модуля підсистеми адміністрування
модуля підсистеми автоматизованого кадрового обліку
модуля підтримки ядра
веб-порталу Національної бази електронних особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для забезпечення надання інформаційних послуг

Інформатизація фінансової та грошової системи, системи державного фінансово-економічного контролю

Створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему фінансових і фіскальних органів
(за окремою програмою)

Мінфін

 

забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих інформаційно-аналітичних систем Мінфіну, державної податкової служби та Державного казначейства
забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи органів державної контрольно-ревізійної служби

Здійснити заходи, пов'язані з модернізацією державних фінансів
(за окремою програмою)

- " -

 

прикладне програмне забезпечення системи управління державними фінансами
інсталяція центральних серверів

Здійснити заходи, пов'язані з модернізацією податкової служби (за окремою програмою)

ДПА

 

інформаційне, інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення модернізації державної податкової служби

Створити систему моніторингу фондового ринку (за окремою програмою)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

модернізація та супроводження програмного забезпечення системи моніторингу фондового ринку

Здійснити заходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (за окремою програмою)

Рахункова палата

 

технічний проект сегмента локально-обчислювальної мережі в територіальному управлінні Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (м. Київ)
ліцензійне антивірусне та спеціальне програмне забезпечення комплексної системи захисту інформації

Інформатизація соціальної сфери

Здійснити заходи щодо створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичного забезпечення установ системи Мінпраці (за окремою програмою)

Мінпраці

 

забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, у тому числі:
уніфікованих програмних засобів нарахування соціальних виплат та допомог
системи електронного обміну даними
інформаційної бази центрального сховища даних
сервісне обслуговування інфраструктури
ліцензії на користування стандартним програмним забезпеченням

Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів

Забезпечити розвиток і супроводження Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (за окремою програмою)

МНС

 

удосконалення інформаційної взаємодії складових центральної підсистеми
методи і способи забезпечення живучості Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій
експлуатаційне і технічне забезпечення функціонування Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

Забезпечити виконання комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації МНС (за окремою програмою)

МНС

 

забезпечення функціонування цифрових каналів зв'язку між територіальними органами управління МНС, чергово-диспетчерськими службами обласного та районного рівня
розгортання комплексу засобів зв'язку мобільного пункту управління МНС

Забезпечити проведення державного моніторингу поверхневих вод, ведення водного кадастру та управління водними ресурсами (за окремою програмою)

Держводгосп

 

забезпечення ведення державного обліку водних ресурсів
забезпечення функціонування програмного комплексу оперативної оптимізації режиму експлуатації дніпровських водосховищ

Усього

 

731,89

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України