25 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Виступи » 2012 рік
13.04.2012

Виступ Романа Магути на 28 засіданні Верховної Ради України

12 квітня 2012 року

 

Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати! Рахункова палата є незалежним інститутом парламентського контролю за публічними фінансами.

Стратегічним завданням, на мою думку, вбачається розвиток на конституційному рівні, так і в практичній діяльності Рахункової палати принципу її незалежності. Насамперед йдеться про розширення конституційних повноважень Рахункової палати як незалежного державного органу фінансового контролю. Це вбачається необхідним внести зміни в Конституцію до статті 98 в частині повернення Рахунковій палаті функцій контролю за доходами державного бюджету таким чином, аби відновити редакцію статті 98, за якою контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням здійснювала Рахункова палата. На практиці це означає надання права Рахунковій палаті здійснювати повноцінний аудит державних коштів. Саме ця функція притаманна в діяльності переважної більшості рахункових палат країн Європи і СНД.

З метою вдосконалення правових засад діяльності Рахункової палати, виходячи з конституційних засад, нагальним є розробка та прийняття нової редакції Закону про Рахункову палату, який має системно врегулювати повноваження Рахункової палати в сфері публічного контролю за рухом державних коштів. Надзвичайно актуальним є зміцнення ролі Рахункової палати в створенні єдиної системи фінансового контролю в Україні. На часі реформування такої системи, де Рахункова палата має бути координаційним, провідним і єдиним інститутом парламентського контролю, забезпечувати повний та прозорий контроль в сфері публічних фінансів.

Вкрай важливим на сьогодні є чітке розмежування внутрішнього контрольно-ревізійного та зовнішнього контролю Рахункової палати таким чином, щоб зменшити навантаження та тиск на об'єкт контролю, суттєве зменшення кількості контролюючих органів в державі.

Що стосується інституційного розвитку Рахункової палати, то тут треба потрібно зробити, на мій погляд, цілу низку кроків. На базі добутого досвіду Рахункової палати оптимізувати структуру та професійний потенціал Рахункової палати, здійснити підбірку фахівців аудиторів з досвідом сучасної міжнародної школи аудиту, запровадження в практику роботи Рахункової палати європейських і світових стандартів аудиту, підвищення ролі та престижу контролерів аудиторів і забезпечення принципу незалежності Рахункової палати як за формою, так і за змістом.

Потребує також належного унормування питання взаємовідносин Рахункової палати і парламентських комітетів, особливо в частині подальшого вдосконалення бюджетного законодавства. І я як майбутній кандидат маю намір плідно працювати з бюджетним комітетом в цій сфері.

Також забезпечити позапартійність в реалізації Рахункової палати своїх повноважень. При цьому я в повній мірі усвідомлюю, що Рахункова палата є дієвим інститутом парламентського контролю і повинна діяти від імені всього українського парламенту.

Що стосується актуалізації завдання Рахункової палати, також потрібно буде забезпечити на рівні територіальних структур Рахункової палати прозорий і ефективний контроль за використанням коштів. Дякую, у мене все.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України