21 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Інформація щодо виконання рекомендацій РП » 2015 рік
23.12.2015

Інформаційне повідомлення

на виконання рішення Рахункової палати від 08.09.2015 № 4-3
щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, виділених
Національній академії наук України
та національним галузевим академіям наук України
на підготовку наукових кадрів

 

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук України на підготовку наукових кадрів надіслано Голові Верховної Ради України Гройсману В.Б. (лист від 08.10.2015 № 05-1974), відомості про результати зазначеного аудиту у формі рішення Рахункової палати ‑ Прем'єр-міністру України Яценюку А.П. (лист від 08.10.2015 № 05-1975).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук України на підготовку наукових кадрів надіслано Національній академії педагогічних наук України (лист від 08.10.2015 № 05-1976), Національній академії медичних наук України (лист від 08.10.2015 № 05-1977), Національній академії аграрних наук України (лист від 08.10.2015 № 05-1978), Національній академії правових наук України (лист від 08.10.2015 № 05-1979), Національній академії наук України (лист від 08.10.2015 № 05-1980) та Національні академії мистецтв України (лист від 08.10.2015 № 05-1981) для відповідного реагування.

Згідно з отриманою інформацією Прем'єр-міністр України Яценюк А.П. доручив (доручення від 22.10.2015 № 41710/1/1-15) Міністерству освіти і науки України (Квіту С.М.), Міністру фінансів України Яресько Н., Міністру економічного розвитку і торгівлі України Абромавичусу А., президенту Національної академії наук України Патону Б.Є., президенту Національної академії аграрних наук України Гадзалу Я.М., президенту Національної академії педагогічних наук України Кременю В.Г., президенту Національної академії медичних наук України Сердюку А.М., президенту Національної академії правових наук України Тацію В.Я. і президенту Національної академії мистецтв України Чебикіну А.В. опрацювати порушені питання, вжити необхідних заходів і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України; з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

На виконання резолюції Прем'єр-міністра України (від 08.10.2015 № 05-1975) МОН листом від 20.11.2015 № 1/10-3956 повідомив Рахункову палату про вжиті заходи, зокрема:

- МОН розроблено проект постанови Кабінету Міністру України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", який повторно надіслано на погодження до Мінекономрозвитку та Мінфіну.

- МОН розроблено порядок визначення вартості підготовки за державним замовленням для окремих типів навчальних закладів. Однак, враховуючи подальші зміни в законодавстві про освіту (прийняття Закону України "Про вищу освіту", затвердження, а потім скасування постанови Кабінету Міністрів України щодо типових штатних нормативів для ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації тощо) розроблений проект нормативно-правового акта потребує суттєвого доопрацювання, після чого у встановленому порядку буде поданий на погодження до Мінекономрозвитку та Мінфіну.

Стосовно пропозиції Рахункової палати щодо розроблення та затвердження порядку надання платних послуг бюджетними науковими установами з підготовки понад державне замовлення аспірантів і докторантів (відповідно до договорів, укладених з фізичними і юридичними особами), у тому числі іноземців, МОН послалося на постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" та Порядок надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758. Водночас питання надання платних послуг бюджетними науковими установами регулюють постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" і спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.12.2003 № 798/657/351 "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами". При цьому наказ № 798/657/351 потребує нормативного врегулювання.

Отже, МОН вжито низку заходів щодо врахування пропозицій Рахункової палати, проте питання надання платних послуг бюджетними науковими установами з підготовки понад державне замовлення аспірантів і докторантів (відповідно до договорів, укладених з фізичними і юридичними особами), у тому числі іноземців, МОН не врегульоване.

Про вжиті заходи за результатами аудиту повідомили НАН України та галузеві академії наук України, зокрема, Національна академія педагогічних наук України (далі - НАПН України, лист від 26.10.2015 № 4-7/35), Національна академія аграрних наук (далі - НААН України, лист від 29.10.2015 № 11а/119), НАН України (лист від 04.11.2015 № 10/1860-6), Національна академія медичних наук (далі - НАМН України, листи від 06.11.2015 № 4-06/2236, від 20.11.2015 № 3-06/2342), Національна академія правових наук України (далі - НАПрН України, лист від 10.11.2016 № 995 і від 08.12.2015 № 1151), Національна академія мистецтв України (далі - НАМ України, лист від 10.11.2015 № 340/06-14 і від 18.12.2015 № 378/06-14).

1. НАН України результати аудиту розглянуті на засіданні Президії і розпорядженням від 07.09.2015 № 554 затверджені заходи з усунення недоліків. НАН України листом від 04.11.2015 № 8/1854-5 звернулася до МОН з проханням прискорити внесення нової редакції Статуту НАН України в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

НАН зобов'язано відділ фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН разом з відділом наукових і керівних кадрів НАН при формуванні паспорта бюджетної програми за КПКВК 6541030 на 2016 рік та наступні роки планувати за спеціальним фондом державного бюджету напрям використання бюджетних коштів "Підготовка наукових кадрів" і результативні показники (кількість аспірантів, докторантів та вартість їх підготовки).

2. Результати аудиту розглянуто НААН України на засіданні Президії 21.10.2015 і постановою (протокол № 12) затверджено заходи з усунення недоліків. НААН листом від 07.09.2015 № 13-2/307 Міністерству аграрної політики та продовольства України надіслано проект змін до Статуту НААН для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України.

НААН зобов'язано відділ наукових кадрів та аспірантури при укладанні державних контрактів на підготовку наукових кадрів у 2016 році дотримуватися форми, затвердженої наказом МОН від 30.05.2013 № 647, і розробити типові відомчі форми; забезпечити формування щорічного плану прийому до аспірантури і докторантури за загальним і спеціальним фондом (розпорядження НААН від 22.06.2015 № 36-р) з подальшим відображенням показників за загальним та спеціальним фондом в бюджетному запиті, паспорті та звіті про виконання паспорта бюджетної програми (розпорядження НААН від 30.07.2015 № 48-р).

3. НАПН України результати аудиту розглянуті на засіданні Президії 23.10.2015 і постановою (протокол № 1-2/12-217) затверджено заходи з усунення недоліків. НАПН доручено керівникам підвідомчих установ укладати угоди з аспірантами і докторантами на підготовку за державним замовленням (у т.ч. з аспірантами, які навчаються без відриву від виробництва) та забезпечити виконання вимог щодо відшкодування вартості навчання аспірантами і докторантами, які навчалися за державним замовленням і були відраховані без поважних причин.

4. НАМН України результати аудиту розглянуті на засіданні Президії НАМН 12.11.2015 і в постанові Президії (протокол № 10) затверджено заходи з усунення недоліків.

НАМН прийнято рішення створити робочу групу під керівництвом президента НАМН Сердюка А.М. з підготовки змін і доповнень до Статуту НАМН; зобов'язано науково-координаційний, юридичний відділ та фінансово-економічне управління НАМН підготувати для розгляду і затвердження Президією НАМН "Порядок проведення конкурсу виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів в НАМН"; забезпечити своєчасне укладання державних контрактів з виконавцями державного замовлення на підготовку наукових кадрів; зобов'язано наукові установи НАМН укладати угоди з аспірантами і докторантами на підготовку за державним замовленням (у т.ч. з аспірантами, які навчаються без відриву від виробництва) та забезпечити виконання вимог щодо відшкодувань вартості навчання аспірантами і докторантами, які навчалися за державним замовленням і були відраховані без поважних причин.

При цьому НАМН України не враховано пропозиції Рахункової палати щодо включення до паспорта бюджетної програми 6561040 результативних показників за спеціальним фондом на підготовку наукових кадрів понад державне замовлення (на умовах контракту).

5. НАПрН України результати аудиту розглянуті на засіданні Президії 20.11.2015 і вирішено (постанова № 92/8) зобов'язати директорів інститутів завчасно розміщувати оголошення про прийом до аспірантури (докторантури) та проведення належного конкурсу на вакантні місця, укладати угоди з аспірантами (докторантами) на підготовку, здійснювати контроль за виконанням індивідуальних планів аспірантів, докторантів.

6. НАМ України результати аудиту розглянуті на засіданні Президії 18.11.2015 і вирішено (протокол № 11) підготувати пропозиції для розгляду на загальних зборах академії щодо доцільності внесення змін до Статуту НАМ України.

Питання виконання доручень перебуває на постійному контролі Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України