18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Реагування на рішення РП » 2017 рік
05.12.2017

Інформаційне повідомлення

на виконання рішення Рахункової палати від 22.03.2016 № 5-2
щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання
коштів резервного фонду державного бюджету в 2015 році

 

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2015 році надіслано Верховній Раді України (лист від 04.05.2016 № 03-829), Президенту України (лист від 04.05.2016 № 03-831) і Раді національної безпеки та оборони України (лист від 29.04.2016 № 47т).

Згідно із статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату", відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 04.05.2016 № 03-830).

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", з метою вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству економічного розвитку та торгівлі України (лист від 29.04.2016 № 45т) і Міністерству оборони України (лист від 29.04.2016 № 46т).

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету запропонував Кабінету Міністрів України опрацювати інформацію Рахункової палати, вжити відповідних заходів, а також вивчити можливість врахування наданих пропозицій.

На рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення Мінекономрозвитку, Міноборони, МВС, Мінфіну, Мінрегіону, Мінсоцполітики та Державній аудиторській службі розглянути порушені питання, вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень, у разі потреби подати відповідні проекти нормативно-правових актів та за результатами поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України (доручення від 18.05.2016 № 16662/2/1-16).

Мінекономрозвитку та Міноборони неодноразово інформували Рахункову палату про результати розгляду рішення і Звіту, заплановані та вжиті заходи реагування.

Згідно з наданою інформацією, органами державної влади вжито ряд заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Рахункової палати з питань, які стосуються:

Ш Кодексу цивільного захисту України.

ДСНС за дорученням МВС підготовлено законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту", в якому визначено зміни до Кодексу цивільного захисту України, запропоновані Рахунковою палатою, зокрема щодо:

- внесення змін до статті 84 у частині визначення на державному рівні розмірів надання (виплати) матеріальної допомоги (компенсації) внаслідок надзвичайних ситуацій; ступеня загрози виникнення надзвичайної ситуації; а також порядку придбання житла за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

- порядку відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій (стаття 85);

- врахування вимог Закону України від 23.09.99 № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (статті 41 і 42) у частині здійснення виплат у разі смерті потерпілих на виробництві, а також інших витрат на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;

Ш Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (далі - Порядок № 415).

Мінфіном підтримано рекомендації Рахункової палати, щодо, зокрема, необхідності:

- внесення змін до Порядку № 415, пов'язаних із наданням Кабінету Міністрів України можливості формування резервного фонду державного бюджету в необмежених обсягах для його використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави (пункти 22 і 23 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України);

- приведення Порядку № 415 у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України (частина 1 статті 24) шляхом виключення з напрямів використання коштів, які можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету (запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм; запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм; заходи, пов'язані з тимчасовим переміщенням громадян України з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України).

Мінсоцполітики запропонувало Мінекономрозвитку розглянути питання внесення змін до Порядку № 415 у частині поширення норми щодо використання коштів резервного фонду й на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності, отриманої в районі проведення АТО, бойових дій та збройного конфлікту.

Мінекономрозвитку поінформувало Кабінет Міністрів України про те, що з метою виконання рекомендацій Рахункової палати заплановано разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади опрацювати та подати в установленому порядку проект постанови щодо внесення змін до Порядку № 415;

Ш розроблення та подання на затвердження Кабінету Міністрів України порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку зі знищенням або пошкодженням майна під час участі у масових акціях громадського протесту, які відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014.

Мінсоцполітики з метою вирішення цього питання звернулося до заінтересованих органів державної влади з проханням внести відповідні пропозиції, які не були надані.

Водночас Фонд державного майна повідомив про здійснення роботи з розроблення нової редакції національних стандартів з оцінки майна, в якій висвітлені питання проведення оцінки збитків або матеріальної шкоди;

Ш вирішення питання завершення будівництва окремих інженерних споруд військового призначення, а також їх прийняття на бухгалтерський облік.

Вказане питання розглянуто на відповідному рівні і взято на контроль. При цьому Міноборони щокварталу інформувало Рахункову палату про стан виконання цієї рекомендації;

Ш вжиття конкретних і дієвих заходів щодо вирішення питання погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, що утворилася під час використання коштів резервного фонду державного бюджету, а також повернення до державного бюджету коштів, виділених у 1997-2012 роках із резервного фонду на умовах повернення.

Дебіторська заборгованість за коштами резервного фонду за бюджетними програмами, які фінансувалися до 2016 року, станом на 01.01.2017 зменшилася на 237 828,5 тис. грн, або 88,2 відс. (на початку року обліковувалася в сумі 269 533,3 тис. гривень).

Кредиторська заборгованість за коштами резервного фонду за бюджетними програмами, які фінансувалися до 2016 року, станом на 01.01.2017 зменшилася на 311,0 тис. грн, або 0,4 відс. (на початку року обліковувалася в сумі 84 808,9 тис. гривень).

Заборгованість за фінансовою допомогою, наданою з резервного фонду державного бюджету в 1997-2012 роках на умовах повернення, на кінець 2016 року становила 235 535,2 тис. грн, що на 59,5 тис. грн (0,03 відс.) менше її обсягу на початку року (235 594,7 тис. гривень).

Загалом у 2016 році спостерігалася тенденція до врегулювання питання погашення заборгованості, зазначеного в рекомендаціях Рахункової палати, але воно остаточно не вирішене.

За результатами розгляду інформації, відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України