18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
29.12.2018

Рахункова палата констатує відсутність пріоритетів розвитку спеціалізованих закладів, що надають загальну середню освіту, і втрату контролю МОН за використанням ними державного майна

 

Рахункова палата розглянула Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на надання загальної середньої освіти та управління ним об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Невідомий В. І.

Аудитом встановлено, що МОН як головний розпорядник бюджетних коштів не забезпечило протягом 2017 – 9 місяців 2018 року ефективного управління бюджетними коштами, передбаченими на надання спеціалізованої загальної середньої освіти. Використання передбачених на 2017–2018 роки 329,3 млн грн здійснювалося без визначення пріоритетів розвитку загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших навчальних закладів державної форми власності.

МОН не володіє інформацією про реальну потребу закладів освіти у коштах державного бюджету. Як наслідок, питання забезпечення учнів необхідними навчальними засобами й обладнанням, речовим та іншим майном, а в окремих закладах і харчуванням, вирішувалися за рахунок благодійної допомоги їх батьків. Капітальні видатки протягом останніх років внаслідок дефіциту бюджетних коштів на розвиток спеціалізованої освіти майже не виділялися. Бюджетні кошти переважно спрямовувалися на збереження штатної чисельності педагогічних працівників. З огляду на це передача спеціалізованих закладів загальної середньої освіти до складу закладів вищої освіти сприяла б їх розвиткові, кращому матеріально-технічному забезпеченню та підготовці учнів до вступу до цих закладів, про що свідчить досвід Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який є структурним підрозділом вищого навчального закладу.

Протягом останніх трьох років сектором внутрішнього аудиту МОН перевірки спеціалізованих закладів загальної середньої освіти з питань використання бюджетних коштів та об'єктів державної власності не проводилися. Як наслідок, МОН втратило контроль за використанням коштів державного бюджету цими закладами.

Повністю втрачено контроль за станом розпорядження і використання об'єктів державної власності Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Аналіз інформаційних джерел засвідчив, що державне майно (спортивні споруди й обладнання) коледжу активно надається в користування на платній основі. Зокрема, надаються платні послуги з різних видів спорту, здаються в оренду приміщення (для салону краси "Корона", проведення вистави "Галко Моталко") тощо. При цьому жодних перевірок ефективності використання державного майна та стану збереження активів МОН протягом останніх трьох років не проведено. Не вжито і дієвих заходів із забезпечення необхідних умов для проведення Рахунковою палатою аудиту в Олімпійському коледжі. Це може свідчить про наявність ознак приватного інтересу в системі управління майном цього закладу.

Загалом неефективним було управління державним майном дев'яти закладів освіти, а це 177 об'єктів державної власності початковою вартістю 201,1 млн гривень. Протягом 2017 – 9 місяців 2018 року не ухвалювалися рішення щодо обліку, збереження та ефективного використання державними спеціалізованими закладами загальної середньої освіти і школами соціальної реабілітації нерухомого майна. Зокрема, не проведено щорічної інвентаризації об'єктів державної власності. Як наслідок, земельні ділянки та нерухоме майно чотирьох закладів освіти (три з яких ліквідовуються) не обліковано і не внесено до Реєстру об'єктів державної власності. Закладами освіти на сьогодні обліковано за нульовою вартістю 35 будівель і споруд (загальна площа 21,4 тис. кв. м), що не забезпечує достовірної оцінки вартості державного майна та створює ризики неефективного управління і розпорядження ним.

Не володіє МОН й інформацією про об'єкти державної власності, розташовані у тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей, що створює ризики неефективного управління ними після повернення територій під контроль держави.

На виконання Конвенції ООН про права дитини та у зв'язку зі зменшенням числа дітей, які потребують особливих умов виховання (засуджених за правопорушення), Кабінетом Міністрів України прийнято низку рішень про скорочення кількості загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації. Проте на початок грудня 2018 року не завершено процедуру ліквідації п'яти таких шкіл, у тому числі через відсутність оформлених прав на об'єкти державної власності. Через зволікання з передачею будівель і споруд шкіл соціальної реабілітації та скорочення видатків на їх утримання, більшість з них знаходиться в аварійному стані, а надані їм у користування земельні ділянки за цільовим призначенням не використовуються. Двома школами соціальної реабілітації земельні ділянки взагалі передані агропромисловим компаніям для вирощування сільськогосподарських культур.

Про виявлені факти передачі без погодження з МОН Комишуваською і Балахівською школами соціальної реабілітації земель державної власності господарським товариствам за договорами про спільну діяльність Рахункова палата поінформує Генеральну прокуратуру України для надання правової оцінки і відповідного реагування.

Про результати аудиту буде поінформовано Верховну Раду України. Кабінетові Міністрів України будуть надіслані рішення Рахункової палати і рекомендації.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України