07 липня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2004 рік
23.09.2004


Висновок
за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2004 року


Київ 2004

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К.

Голова Рахункової палати
Першин В.Л.

Перший заступник Голови Рахункової палати
Мельничук В.Г.

заступник Голови Рахункової палати
Хропатий Б.Ф.

Секретар Рахункової палати
Вітковська Л.В.

директор департаменту контролю видатків на державне управління
Головань М.М.

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України
Зіпір А.П.

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику
Іваненко Ю.В.

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ
Невідомий В.І.

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави
Огородник В.С.

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру
Пилипенко В.П.

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету
Фліссак Я.А.

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2004 року / Підготовлено зведеним департаментом контролю та аналізу бюджетів України і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 30.08.2004 № 17-4 / - Київ: Рахункова палата України, 2004. - Випуск 15.


© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.


Зміст

I. Загальна оцінка виконання Державного бюджету України

1.1. Економічна ситуація та її вплив на виконання державного бюджету

1.2. Організаційні заходи Уряду щодо виконання державного бюджету

ІІ. Висновки щодо виконання доходної частини державного бюджету

ІІІ. Висновки щодо виконання видаткової частини державного бюджету

ІV. Висновки щодо фінансування державного бюджету та стану державного боргу

V. Міжбюджетні трансферти та виконання місцевих бюджетів

Висновки

Рахунковою палатою відповідно до статей 2, 6, 7, 22 і 30 Закону України "ПроРахункову палату" та на підставі квартального звіту про виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та зведеного бюджету України станом на 1 липня 2004 року, поданого Державним казначейством 05.08.2004 № 06-04/569-6743 (вх. № 1049/05 від 09.08.2004), а також матеріалів контрольно-аналітичних заходів, проведених департаментами Рахункової палати, здійснено аналіз виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2004 року.

У ході аналізу використано звітні та інформаційно-аналітичні дані Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, Фонду державного майна, Національного банку тощо.

Колегія Рахункової палати розглянула матеріали аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2004 року та затвердила наступний висновок.


І. Загальна оцінка виконання Державного бюджету України

 • При затвердженому граничному розмірі дефіциту в сумі 3 млрд. 429,5 млн. грн. Державний бюджет України у першому півріччі 2004 року, згідно із звітом Державного казначейства, виконано з дефіцитом у сумі 171,2 млн. грн., у тому числі загальний фонд з дефіцитом у сумі 997,5 млн. грн., спеціальний фонд з профіцитом у сумі 826,3 млн. гривень.

 • Надходження коштів до державного бюджету у звітному періоді становило 40 млрд. 403,4 млн. грн. (доходи 25 млрд. 889,4 млн. грн., власні надходження бюджетних установ 2 млрд. 848,4 млн. грн., надходження від повернення кредитів 453 млн. грн., кошти для фінансування бюджету 11 млрд. 212,6 млн. грн.) або 52,4 відс. від уточнених річних показників (77 млрд. 37,1 млн. гривень)1. З урахуванням вільних залишків коштів на початок року в сумі 2 млрд. 297,3 млн. грн., в першому півріччі поточного року фінансові ресурси державного бюджету становили 42 млрд. 700,7 млн. гривень.

  1 Річні показники Державного бюджету України наведені без урахування Закону України від 17.06.2004 №1801-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", оскільки цей закон набрав чинності з 1 липня 2004 року і прийняті у ньому положення не вплинули на показники бюджету у звітному періоді.

 • Витрати державного бюджету становили 34 млрд. 142,1 млн. грн. при затверджених на рік з урахуванням внесених у першому півріччі змін 77 млрд. 138,5 млн. грн. або 44,3 відсотка. Видатки державного бюджету проведено в сумі 28 млрд. 926,4 млн. грн., що становить 44,3 відс. річних призначень, у тому числі за рахунок загального фонду 22 млрд. 843,7 млн. грн. або 92,4 відс. до показників бюджетного розпису на звітний період, спеціального фонду 6 млрд. 82,7 млн. грн. або 44,5 відс. річних призначень. На погашення державного боргу спрямовано 4 млрд. 780,1 млн. грн. або 47,5 відс. до річного плану. Із державного бюджету надано кредитів у сумі 435,6 млн. грн. або 24,6 відс. до встановленого річного плану.

  1.1. Економічна ситуація та її вплив на виконання державного бюджету

 • В поточному році зберігаються високі темпи економічного розвитку, здебільшого, обумовлені посиленням зовнішньоторговельної діяльності суб'єктів господарювання (експортна складова ВВП перевищила минулорічний показник на 6,5 відс. пункта і досягла 69 відсотків). За підсумками січня-червня 2004 року приріст реального валового внутрішнього продукту склав 112,7 відс. до відповідного періоду минулого року.

  В основу розрахунків Державного бюджету України на 2004 рік покладено зростання реального ВВП на 4,8 відс. проти 8 відс., передбачених Програмою діяльності Уряду "Відкритість, дієвість, результативність", схваленою постановою Верховної Ради України від 17.04.2003 №729-ІV, та фактичного приросту за 2003 рік 9,4 відсотка. У травні поточного року Уряд переглянув очікуваний приріст ВВП в бік збільшення до 9,5 відсотка.

  Номінальний ВВП за перше півріччя 2004 року становив 137,5 млрд. грн., що дорівнює 48,5 відс. планованого річного обсягу (283,5 млрд. гривень). Найбільш вагомою складовою зростання ВВП залишався ріст валової доданої вартості в обробній промисловості 18,6 відсотка. Значний внесок в утворення ВВП надали також оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту (30,7 відс.) та будівництво (30,3 відсотка).

  Приріст промислового виробництва майже на 80 відс. забезпечений зростан­ням випуску продукції в експортоорієнтованих секторах: машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості, металургії та обробленні металу, харчовій промисловості. Сприятлива кон'юнктура зовнішніх ринків зумовила збільшення виробництва в цих галузях, відповідно, на 33,9; 18,4; 17,5 та 15,5 відсотка. В цілому промислове виробництво за січень-червень поточного року зросло на 15,9 відс. проти минулорічних 12,6 відс. та прогнозованих на рік 6 відсотків. Надпрогнозоване промислове зростання сприяло додатковому залученню, за експертною оцінкою, понад 700 млн. грн. доходів бюджету.

 • Стрімке зростання товарного експорту призвело до зростання позитивного сальдо торгового балансу за січень-червень 2004 року до 2 млрд. 411,2 млн. дол. США, що перевищило показник за відповідний період 2003 року (434,3 млн. дол. США) більш, ніж у п'ять разів. Враховуючи, що ріст зовнішньоторговельного сальдо може спричинити додаткову емісію гривні, з початку поточного року Національний банк на міжбанківському ринку викупив надлишок іноземної валюти до валютних резервів на 2,9 млрд. дол. США більше, ніж продав (15,4 млрд. гривень).

 • Значними залишалися масштаби виробництва продукції за давальницькими схемами. Як неодноразово зазначала Рахункова палата, використання давальницьких (толінгових) схем дає суб'єктам господарю­вання можливість уникати сплати податків на законних підставах.

  Впродовж січня-червня поточного року на територію України імпортовано давальницької сировини на 894,5 млн. дол. США або на 24,2 відс. більше, ніж у аналогічному періоді 2003 року. Втрати державного бюджету через несплату мита та податку на додану вартість при ввезенні на митну територію України давальницької сировини, за експертною оцінкою, перевищили 1 млрд. гривень.

 • Економічне зростання позитивно вплинуло на фінансовий стан суб'єктів господарювання. За січень-травень поточного року прибутки прибуткових підприємств проти відповідного періоду минулого року збільшились в 1,6 раза або майже на 9 млрд. грн. і становили 24,3 млрд. грн. проти 44,7 млрд. грн., врахованих при затвердженні державного бюджету на поточний рік. Одержані суб'єктами господар­ської діяльності збитки зменшилися на 13,3 відс. або на 1 млрд. грн. і склали 6,6 млрд. грн. при прогнозованих на рік 29,3 млрд. гривень. Із збитками завершили фінансово-господарську діяльність 36,8 відс. загальної кількості підприємств проти 42 відс. за відповідний період минулого року.

  Зростання ділової активності супроводжувалося нарощуванням боргових зобов'язань. Станом на 01.07.2004 обсяги дебіторської заборгованості збільшилися на 9,3 відс. або на 25 млрд. 562,2 млн. грн., кредиторської на 11 відс. або на 37 млрд. 883,2 млн. грн. і досягли, відповідно, 300 млрд. 75,9 млн. грн. та 382 млрд. 802,1 млн. гривень. Зокрема, обсяги дебіторської заборгованості у промисловості з початку року зросли на 5 відс., а кредиторської 8 відс. і на 01.07.2004 склали 128,3 млрд. грн. та 163,4 млрд. грн., відповідно. Сума прострочених платежів у дебіторській заборгованості промислових підприємств становила 54,8 млрд. грн. або 42,7 відс., кредиторської заборгованості 67,5 млрд. грн. або 41,3 відсотка.

 • Економічна діяльність супроводжувалася стрімким підвищенням цін на вироблену продукцію, особливо підприємствами гірничо-металургійного комплексу та нафтоперероблення. Зростання цін у зазначених галузях обумовлювало подорожчання інших видів промислової продукції. Індекс цін виробників промислової продукції за перше півріччя 2004 року склав в цілому 114,3 відс. проти прогнозованих на рік 105,1 відс. і став найвищим за цей період, починаючи з 2000 року. Ціни в обробній промисловості зросли на 15,4 відс., добувній на 12,6 відс., а у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води на 9,5 відсотка.

  В цілому, у першому півріччі поточного року темпи зростання цін виробників перевищили приріст споживчих цін більш, ніж у 3,2 раза (14,3 відс. проти 4,4 відсотка). Така диспропорція свідчить про накопичення критичного потенціалу, який вже до кінця року зможе спровокувати посилення інфляції і, зрештою, перевищення її прогнозованого рівня 6,3 відсотка.

  • Поступове підвищення цін на продукцію гірничо-металургійного комплексу розпочалося з березня 2003 року. За минулий рік ціни в металургійному виробництві зросли на 13,5 відсотка. За січень-червень 2004 року кокс подорожчав на 81,8 відс., продукція металургії та металооброблення 22,1 відсотка. Так, якщо на початку поточного року тонна коксу коштувала 587 грн., то на початок травня ціна зросла до 1332 гривень. На стан ціноутворення в гірничо-металургійному комплексі, зокрема, впливала діяльність посередницьких структур. Наприклад, залізорудна сировина (концентрат) гірничорудними підприємствами відпускалася по 120-140 грн. за тонну, тоді як на ринках ціна досягала 300-346 грн. за тонну.

  • За січень-червень 2004 року продукти нафтоперероблення подорожчали на 41 відсоток. Зокрема, у травні, проти відповідного періоду минулого року, оптові ціни на нафтопродукти, вироблені українськими нафтопереробними заводами, збільшились на 40-60 відсотків. При цьому ціна російської нафти для НПЗ, яка в загальному обсязі поставок на сьогодні досягає 88,4 відс., зросла лише на 24-35 відс., української на 30,2 відсотка.

 • Ситуація на валютному ринку України у першому півріччі була стабільною. Ревальвація гривні дала можливість здешевити обслуговування державного боргу в гривневому еквіваленті та утримувати рівень інфляції в прогнозованих межах. Водночас, за рахунок ревальвації курсу гривні до державного бюджету, зокрема, не надійшло податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів у сумі 90,5 млн. грн.; податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 38,1 млн. грн.; додаткових зборів на виплату пенсій (сплата збору з операцій купівлі-продажу валюти) 10,8 млн. грн.; акцизного збору з ввезених на територію України товарів 5,8 млн. грн.; митних зборів 6 млн. грн., а всього 156,1 млн. гривень.

 • Несвоєчасна виплата заробітної плати продовжує залишатися однією із найгостріших соціальних проблем. Зусилля Уряду в частині погашення заборгованості з виплати заробітної плати виявилися недостатніми. Залишилося невиконаним зобов'язання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспіл­ками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки, укладеної 19.04.2004, щодо повернення у першому півріччі 2004 року боргів із заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ усіх форм власності. Як наслідок, накопичена сума боргу перевищила 2 млрд. гривень. З метою забезпечення захисту конституційних прав громадян щодо своєчасного одержання винагороди за працю Президентом України прийнято Указ від 25.05.2004 № 576 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати".

  • Станом на 01.07.2004 сума заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності становила 1 млрд. 614,6 млн. грн. і з початку року зменшилася на 10,2 відс. або 182,4 млн. гривень. Водночас борг підприємств (установ, організацій), які призупинили свою діяльність у 2003 і попередніх роках, включаючи і ті, щодо яких порушено справу про банкрутство, склав 393 млн. грн. і з початку року збільшився майже у півтора раза або на 123 млн. гривень. У цілому, винагороду за працю не одержали більше 1 млн. працівників на 16 тис. підприємств, з яких понад 4 тисячі, що перебувають у стані банкрутства або санації. Понад 79 відс. заборгованості склав борг за 2003-й та попередні роки, решта (20,7 відс.) виникла впродовж січня-травня поточного року. На початок липня 2004 року в середньому на одного працівника припадало 1096 грн. невиплаченої заробітної плати, що в 2,1 раза перевищує середньомісячну заробітну плату в економіці.

  • Найбільшу заборгованість мали підприємства промисловості 1007,9 млн. грн. (62,4 відс. загального обсягу) та сільське господарство 219 млн. грн. (13,6 відсотка). Не була розв'язана проблема щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати у паливно-енергетичному комплексі, особливо у вугільній промисловості, де на 1 липня 2004 року вона становила 493,4 млн. грн., а в цілому в ПЕК 503,4 млн. гривень.
   Серед галузей промисловості великі за обсягом борги накопичилися також у виробництві машин та устаткування (138,3 млн. грн.), виробництві електричного та електронного устаткування (52,1 млн. грн.), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (49,9 млн. грн.), хімічному виробництві (49,5 млн. грн.), металургії та обробленні металу (48,6 млн. гривень). Не погашеною залишається заборгованість із виплати заробітної плати працівникам сільського господарства. Непоодинокими є випадки затримки виплати заробітної плати прибутково працюючими підприємствами.

  1.2. Організаційні заходи Уряду щодо виконання державного бюджету

 • З метою забезпечення виконання державного бюджету в поточному році та відповідно до статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 10.12.2003 № 762-р затверджено Програму скорочення податкового боргу, а розпорядженням від 31.03.2004 № 207-р встановлено завдання з мобілізації в поточному році податків і зборів, які адмініструються Державною податковою адміністрацією.

  Прем'єр-міністр України дорученням від 10.12.2003 № 78785 зобов'язав Міністерство фінансів, центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації за участю Національного банку здійснити заходи, спрямовані на забезпечення виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік". Цим документом передбачено 66 доручень щодо здійснення відповідних заходів з виконання в цілому Закону та окремих його статей. Проте у здійсненні організаційних заходів Уряду щодо виконання державного бюджету мали місце окремі недоліки та зволікання.

 • Протягом першого півріччя поточного року не виконані вимоги окремих статей Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та відповідні доручення Прем'єр-міністра України від 10.12.2003 № 78785, а окремі вимоги виконано із значним запізненням, що незадовільно впливало на виконання державного бюджету. Особливо це стосується своєчасного розроблення та затвердження порядків проведення видатків за окремими напрямами і програмами.

  • Зокрема, залишилися не виконаними вимоги статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" в частині затвердження Урядом переліку відкритих акціонерних товариств, 75 відс. коштів від продажу акцій яких зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місту Харкову на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах.

  • Не затверджено Порядки використання коштів на заходи з реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій; будівництва енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України; створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану, передбачених статтею 51 Закону.

  • Не виконано вимоги статті 97 Закону щодо затвердження Порядку використання коштів, які спрямовуються як додаткові видатки понад обсяги, визначені у додатку № 3 до Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів.

  • Не визначено порядок виконання статті 109 Закону в частині придбання на вторинному ринку житла для громадян, за визначеним переліком.

  • Частиною п'ятою статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачено, що Кабінет Міністрів України має визначити, зокрема, порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на часткове здешевлення страхових платежів з обов'язкового страхування сільськогосподарських культур. При цьому бюджетні призначення Міністерству агропромислового комплексу на зазначені видатки названим Законом не затверджені. Відповідно, Кабінетом Міністрів України не затверджено вказаного Порядку, а, отже, і не виконано вимоги статті 27 Закону.

 • Окремі рішення Уряду щодо виконання статей Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" прийняті з порушенням норм чинного законодавства.

  • Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2004 № 434 внесено зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1144 "Про заходи, пов'язані із задоволенням державних потреб у друкованій продукції". Зокрема встановлено, що кошти, отримані від продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, залишаються у розпорядженні Української державної акціонерної холдингової компанії "Укрпапірпром" для використання з метою запобігання зменшенню її статутного фонду і активів, а також фінансування програми розвитку виробництва друкарських видів паперу та картону ВАТ "Понінківський картонно-паперовий комбінат". Встановлення такої норми суперечить статті 77 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", якою передбачено, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету в повному обсязі.

  • Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2004 № 511 затверджено Комплексну програму збереження історичної забудови м. Кіровограда на 2004-2005 роки, фінансове забезпечення виконання якої передбачено здійснювати, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету в 2004 році у сумі 1200 тис. гривень. При цьому Урядом не визначено бюджетну програму, за рахунок якої мають фінансуватися вказані заходи. Разом з тим, Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачена субвенція міському бюджету м. Кіровограда на соціально-економічний розвиток міста у зв'язку з підготовкою відзначення у 2004 році 250-річного ювілею в сумі 1000,0 тис. гривень.

   Таким чином, положення постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2004 № 511 у частині джерела фінансування названої Програми у 2004 році не узгоджується із Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

  • Постановою від 12.05.2004 № 624 "Деякі питання збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 1 Порядку і нормативу відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у 2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2004 № 405, звільнивши державні банки від відрахування частини прибутку (доходу) до державного бюджету. Це суперечить статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", яка встановлює норми щодо сплати господарськими організаціями частини прибутку (доходу) до державного бюджету України і не містить жодного винятку.


  ІІ. Висновки щодо виконання доходної частини державного бюджету

 • Всього протягом першого півріччя 2004 року до Державного бюджету України надійшло 28 млрд. 737,7 млн. грн. або 46,6 відс. затвердженого на рік обсягу, у тому числі до загального фонду 21 млрд. 845,9 млн. грн., до спеціального фонду 6 млрд. 891,9 млн. грн., із них 2 млрд. 848,4 млн. грн. власних надходжень бюджетних установ.

  Розписом Державного бюджету України на 2004 рік встановлено помісячну розбивку доходів загального фонду, а також спеціального фонду, за винятком власних надходжень бюджетних установ. Згідно з вимогами статті 99 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" власні надходження бюджетних установ передбачені у річних обсягах.

  Обсяги планових надходжень загального фонду на перше півріччя встановлено в сумі 21 млрд. 414,6 млн. грн. або 44,7 відс. річного плану. Фактично впродовж січня-червня поточного року до загального фонду державного бюджету надійшло 21 млрд. 845,9 млн. грн. або 102 відс. плану на перше півріччя та 45,6 відс. річної суми.

  Доходи спеціального фонду становили 6 млрд. 891,9 млн. грн. або 50 відс. затверджених на рік обсягів. За винятком власних надходжень бюджетних установ, за перше півріччя поточного року надійшло 4 млрд. 43,5 млн. грн. або 103,6 відс. планового обсягу на цей період. Власні надходження бюджетних установ у першому півріччі поточного року становили 2 млрд. 848,4 млн. грн. або 46,4 відс. затверджених на рік обсягів. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, яка є основним джерелом цих надходжень (83,7 відс.), становила 2 млрд. 383,1 млн. грн. або 43,4 відс. затвердженої річної суми. Кошти, що надходять до бюджетних установ з інших джерел у вигляді благодійних внесків, грантів, дарунків, а також на виконання окремих доручень, перевищили у 9,5 раза обсяги, затверджені законом на 2004 рік, і склали 465,2 млн. гривень.

 • Державний бюджет України виконується у 2004 році в умовах здійснення податкової реформи та внесення ряду змін до податкового законодавства.

  • Із січня 2004 року ставку податку на прибуток підприємств знижено з 30 відс. до 25 відс., встановлено єдину ставку податку з доходів фізичних осіб в розмірі 13 відсотків.

   З метою уникнення ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" зупинено або обмежено дію норм окремих податкових законів у частині надання податкових пільг. Зокрема, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу (передплати) і доставки друкованої продукції обмежено лише операціями з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва; з продажу лікарських засобів, виробів медичного призначення та послуг з охорони здоров'я переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; операцій з приватизації державного та комунального майна тільки безоплатною приватизацією житлового фонду; скасовано пільгу щодо продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам для його використання як місця проживання; зупинено дію пільгової ставки акцизного збору на спирт етиловий тощо.

   Також обмежено дію податкових пільг, наданих відповідно до спеціальних законів щодо державної підтримки окремих галузей, зокрема, підприємств автомобілебудівної, літакобудівної та суднобудівної промисловості, підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, заготівельних підприємств.

   Крім того, впродовж першого півріччя поточного року Верховною Радою України прийнято 16 законодавчих актів щодо змін податкових норм, у тому числі встановлених законом про державний бюджет. Зокрема, Законом України від 04.03.2004 № 1593-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" поновлено норму щодо застосування нульової ставки податку на додану вартість в частині операцій з вивезення за межі митної території України товарів, які належать до
   1-24 груп УК ТЗЕД, за винятком пшениці, жита та ячменю. З червня поточного року набрав чинності Закон України від 18.03.2004 № 1624-ІV "Про розвиток автомобільної промисловості України", яким було підвищено ставки ввізного мита на легкові автомобілі.

  • Незважаючи на зниження з 1 січня 2004 року ставки податку на прибуток підприємств з 30 відс. до 25 відс., його надходження до державного бюджету за перше півріччя поточного року становили 5 млрд. 602,5 млн. грн. або 99,6 відс. запланованого на цей період і 45,6 відс. до річного плану, що на 326,9 млн. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

   Зростання надходжень цього податку пояснюється значним збільшенням за 6 місяців поточного року валового внутрішнього продукту (12,7 відс.) та отриманого прибутку підприємств. Так, за січень-травень поточного року підприємствами отримано 24,3 млрд. грн. прибутку проти 15,3 млрд. грн. у відповідному періоді минулого року, тобто прибуток підприємств збільшився в 1,6 раза.

  • Зменшення ставок оподаткування та запровадження з 1 січня 2004 року єдиної ставки податку з доходів фізичних осіб також не призвело до зменшення загальної суми його надходжень до бюджетів. У першому півріччі поточного року сума надходжень податку практично залишилась на рівні минулого року 5 млрд. 883,2 млн. грн. (за аналогічний період 2003 року 5 млрд. 936,9 млн. гривень).

  Виконання державного бюджету за перше півріччя поточного року в розрізі категорій та джерел доходів характеризують дані наведені в таблиці 1.

  Виконання державного бюджету за доходами

 • № з/п

  Показники

  Затверджено
  на 2004 рік

  Виконано за січень-червень 2004 року

  всього

  у т. ч. загаль­ний фонд

  всього

  у т. ч. загальний фонд

  сума

  у відс. до річного обсягу

  план

  викона­но

  відс. виконання до:

  плану

  річного обсягу

   

  Всього доходів

  61717

  47925

  28738

  46,6

  Х

  21846

  Х

  45,6

  А.

  Доходи, передбачені бюджетним розписом

  55577

  47925

  25889

  46,6

  21415

  21846

  102

  45,6

   

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

  І.

  Податкові надходження

  41885

  39319

  18960

  45,3

  17358

  17755

  102,3

  45,2

  1.1

  податок на прибуток підприємств

  12282

  12282

  5603

  45,6

  5623

  5603

  99,6

  45,6

  1.2

  податок на додану вартість

  18357

  18357

  8125

  44,3

  8131

  8 125

  99,9

  44,3

  1.3

  акцизний збір з виробле­них в Україні товарів

  5810

  3942

  2658

  45,8

  1724

  1844

  107

  46,8

  1.4

  акцизний збір з ввезених на територію України товарів

  625

  169

  338

  54

  67

  103

  153,2

  60,5

  1.5

  ввізне мито

  3879

  3673

  1611

  41,5

  1589

  1470

  92,5

  40

  1.6

  вивізне мито

  524

  524

  418

  79,8

  199

  418

  у 2,1 раза більше

  79,8

  ІІ.

  Неподаткові надходження

  11174

  6835

  5635

  50,4

  3307

  3297

  99,7

  48,2

  2.1

  частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилуча­ється до бюджету

  699

  699

  317

  45,3

  403

  317

  78,5

  45,3

  2.2

  дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господар­ських товариств, які є у державній власності

  449

  300

  196

  43,7

  35

  47

  134,6

  15,7

  2.3

  рентна плата за транзит природного газу через територію України

  2 303

  2 303

  1 107

  48,1

  1 105

  1 107

  100,2

  48,1

  2.4

  митні збори

  597

  597

  347

  58,1

  275

  347

  126,3

  58,1

  ІІІ.

  Доходи від операцій з капіталом

  579

  181

  349

  60,4

  134

  140

  104,8

  77,4

  3.1

  надходження від реаліза­ції матеріальних ціннос­тей державного резерву

  291

  -

  97

  33,4

  -

  -

  -

  -

  IV.

  Офіційні трансферти

  1 745

  1 591

  790

  45,3

  616

  654

  106

  41,1

  4.1

  надходження від секре­таріату ООН за участь українського континген­ту у миротворчих операціях

  154

  -

  136

  88,9

  -

  -

  -

  -

  4.2

  від органів державного управління

  1 591

  1 591

  654

  41,1

  616

  654

  106

  41,1

  V.

  Цільові фонди

  194

  -

  155

  79,7

  -

  -

  -

  -

  5.1

  платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів

  120

  -

  110

  91,6

  -

  -

  -

  -

  5.2

  збір за забруднення навколишнього природного середовища

  74

  -

  45

  60,4

  -

  -

  -

  -

  Б.

  Доходи, не передбаче­ні бюджетним розписом

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Власні надходження бюджетних установ

  6 140

  -

  2 848

  46,4

   

   

   

   

 • Центральні органи виконавчої влади не забезпечили виконання статті 93 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" в частині здійснення контролю за справлянням (стягненням) планових платежів. В результаті, до бюджету за окремими доходними джерелами не надійшло майже 667 млн. грн., у тому числі до загального фонду понад 420 млн. грн., спеціального фонду 246 млн. гривень.

  • Впродовж січня-червня поточного року за окремими платежами, які адмініструються Державною податковою адміністрацією, не надійшло 201,9 млн. грн. доходів, у тому числі: 20,6 млн. грн. або 0,4 відс. податку на прибуток підприємств; 86,7 млн. грн. або 21,5 відс. частини прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету; 26,5 млн. грн. або 3,1 відс. запланованих у спеціальному фонді надходжень акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів; 24,6 млн. грн. або 69,7 відс. рентної плати за стабільний газовий конденсат, що видобувається в Україні; 5,9 млн. грн. або 2,7 відс. рентної плати за нафту, що видобувається в Україні тощо.

  • Державною митною службою не виконано план надходжень доходів у сумі 142,3 млн. грн., зокрема, податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів на 6,6 млн. грн. або 0,1 відс. та мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 133,6 млн. грн. або 8,9 відс. запланованих надходжень.

  • Міністерством екології та природних ресурсів не забезпечено надходження майже 66 млн. грн. або 100 відс. від продажу на аукціонах дозволу (ліцензії) на право користування надрами. Кабінетом Міністрів України на виконання статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами відповідною постановою було затверджено лише 26.05.2004, що й призвело до невиконання запланованого обсягу надходжень у першому півріччі.

  • НАК "Нафтогаз України" не забезпечено 25,4 млн. грн. або 24,7 відс. плану надходжень до загального фонду в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання.

  • Міністерством оборони не забезпечено 81,6 млн. грн. або 51,6  відс. плану надходжень спеціального фонду від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань.

  • До державного бюджету не надійшло 21,8 млн. грн. або 4,5 відс. планового обсягу збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, контроль за справлянням якого закріплено за Міністерством палива та енергетики.

  • План надходження коштів від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до спеціального фонду, які контролюються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, за І півріччя не виконано на 48,2 млн. грн. або 33,2 відсотка.

  • За умов збільшення, відповідно до Закону України від 10.07.2003 № 1095-IV "Про внесення змін до Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження", розміру виконавчого збору в два рази Державна виконавча служба не забезпечила у першому півріччі надходження до державного бюджету 10,9 млн. грн. або 25,3 відс. цього платежу.

  • Впродовж першого півріччя поточного року до державного бюджету надійшло 196,2 млн. грн. дивідендів, нарахованих на державну частку власності, у тому числі, до загального фонду 47,1 млн. грн. або 134,6 відс. плану на цей період. Проте залишається невиконаним доручення Президента України від 25.12.2003 № 1-1/1716 в частині погашення заборгованості за дивідендами, нарахованими на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Зокрема, НАК "Нафтогаз України" заборгувала державі 102 млн. грн. дивідендів за підсумками діяльності у 2002 році.

 • Недосконалість діючого законодавства щодо податку на додану вартість, невиправдане звуження бази оподаткування через надання численних пільг, використання вексельних розрахунків та недоліки в адмініструванні обумовили неефективність цього податку, втрату ним бюджетоутворюючого характеру, що серйозно ускладнює виконання державного бюджету.
 • Надходження податку на додану вартість за останні два роки зросли на 21,7 відс., тоді як обсяги податку, відшкодованого платникам тільки органами Держказначейства, збільшилися в 1,9 раза.

  • Впродовж першого півріччя поточного року Державна податкова адміністрація забезпечила надходження 7 млрд. 451,6 млн. грн. податку на додану вартість, нарахованого на вироблені в Україні товари, Державна митна служба 5 млрд. 259 млн. грн. податку з ввезених на територію України товарів, а органами Держказначейства, у той же час, відшкодовано платникам 4 млрд. 585,5 млн. грн. або 36,1 відс. загальних надходжень (12,7 млрд. гривень). Таким чином, всього надходження податку на додану вартість у першому півріччі становили 8 млрд. 125,3 млн. грн. або 28,3 відс. доходів державного бюджету.

   Заборгованість платників за цим податком становить 47 відс. загальної податкової заборгованості. При цьому держава постійно проводить списання боргів платникам податку на додану вартість. Так, за 2001-2003 роки було списано 8,8 млрд. грн. заборгованості до державного бюджету за цим податком. Станом на 1 липня поточного року платники податку на додану вартість заборгували державному бюджету 4 млрд. 412,4 млн. грн., а отримали з бюджету у вигляді пільг 34 млрд. 208,5 млн. грн. або 89,6 відс. загальної суми податкових пільг.

  • При ввезенні товарів на митну територію України теж існують численні звільнення від оподаткування. Так, за даними Держмитслужби, при загальному обсязі імпорту товарів у січні-травні поточного року в сумі
   10,4 млрд. дол. США., оподаткуванню податком на додану вартість у грошовій формі підлягало лише 34,2 відс. обсягів ввезених на територію України товарів (3,6 млрд. дол. США), решта імпорту або звільнена від оподаткування, або оподатковувалась з використанням податкового векселя.

 • Зростання податкової заборгованості, пільг та звільнень від сплати податку на додану вартість призводить до накопичення бюджетної заборгованості з відшкодування цього податку платникам. Станом на 1 січня 2004 року прострочена бюджетна заборгованість з відшкодуван­ня податку на додану вартість становила 1,8 млрд. гривень.

  Відповідно до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачено здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 листопада 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років в сумі 1 млрд. 926 млн. гривень. У першому півріччі в такий спосіб погашено бюджетну заборгованість на суму 989 млн. грн., проте платники податку фактично отримали облігацій лише на суму
  364,7 млн. гривень. За такого "умовного" зменшення простроченої бюджетної заборгованості, її обсяги з початку року зросли на 1,7 млрд. грн. та досягли 3,5 млрд. гривень.

  Всього станом на 1 липня поточного року платникам належало до відшкодування близько 8 млрд. грн. податку на додану вартість, що практично дорівнювало його надходженню за перше півріччя поточного року. За умов відшкодування платникам простроченої бюджетної заборгованості (у тому числі погашеної шляхом оформлення ОВДП) надходження податку на додану вартість у першому півріччі становили б лише 3,6 млрд. гривень.

  За поданням Уряду, з метою розв'язання проблеми накопичення бюджетної заборгованості, Законом України від 17.06.2004 № 1801-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" продовжено термін врахування простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість. Згідно з внесеними змінами шляхом оформлення облігаціями ОВДП погашатиметься прострочена бюджетна заборгованість, яка виникла станом на 1 червня 2004 року та не відшкодована до 1 липня поточного року.

 • Механізм справляння податку на додану вартість та порядок його адміністрування надають можливість застосовувати різноманітні схеми вимивання коштів з державного бюджету на рахунки підприємницьких структур, що перетворило цей податок на найбільш криміналізований.

  Зокрема, підприємства отримують значні кошти у вигляді відшкодування податку на додану вартість, здійснюючи сумнівні експортні операції. Так, за даними ДПА, підприємство "Тетерів" впродовж останніх двох років займалося сумнівним експортом оптичного скла. В результаті злочинної діяльності цього підприємства з 52-ма іншими підприємствами обробної галузі в 15 областях України державний бюджет недоотримав понад 189 млн. гривень. За повідомленням Служби безпеки України у Волинській області за участю співробітників управління СБУ та працівників міліції в червні поточного року припинено спробу отримання незаконного відшкодування з бюджету 3,7 млн. грн. податку на додану вартість. Управлінням СБУ в Одеській області та співробітниками Чорноморської регіональної митниці попереджено отримання відшкодування з бюджету на суму 7,9 млн. гривень.

  За даними Державної податкової адміністрації в минулому році податковими органами перевірено 64,4 тис. платників, які заявили до відшкодування з бюджету 11,5 млрд. грн. податку на додану вартість. Кожному четвертому платнику (16,2 тис.) за результатами перевірки зменшено суму податку, безпідставно заявленого до відшкодування. Всього в 2003 році податковими органами попереджено безпідставне відшкодування податку на додану вартість на суму понад 1 млрд. гривень. За наслідками перевірок обґрунтованості заявлених до бюджетного відшкодування сум у минулому році порушено 830 кримінальних справ, донараховано платежів на суму 539,2 млн. грн., однак стягнуто до бюджету менше 40 відс. 209,1 млн. гривень.

 • Не поліпшилася платіжна дисципліна. Податкова заборгованість перед державою на 01.07.2004 становила 9 млрд. 358,4 млн. грн. і збереглася майже на рівні 01.04.2004 (9 млрд. 875,2 млн. грн.) лише завдяки особливостям її обліку, виключенням податкової заборгованості платників податків щодо яких порушено справи про банкрутство та списанням, відстроченням і розстроченням податкових зобов'язань. З урахуванням зазначених факторів, податковий борг суб'єктів господарювання перед бюджетами станом на 1 липня поточного року мав досягти 19 млрд. 233,5 млн. гривень.

  • Борг з податку на додану вартість становив 4 млрд. 412,4 млн. грн. або 47 відс. загального обсягу податкового боргу; податку на прибуток підприємств 2 млрд. 706,7 млн. грн. або 28,9 відс.; борг НАК "Нафтогаз України" з рентної плати за транзит природного газу через територію України  1 млрд. 164,5 млн. грн. або 12,4 відсотка. Найбільшим боржником перед державою серед регіонів України, як і раніше, є м. Київ, податковий борг якого досяг 5,2 млрд. гривень.

  • Програмою скорочення податкового боргу на 2004 рік, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 762-р відповідно до статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", передбачено скорочення податкової заборгованості у 2004 році на 1 млрд. 530,2 млн. гривень. Уряд розпорядженням від 31.03.2004 № 207-р "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету в 2004 році" встановив завдання з мобілізації до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) і погашення перед ним податкового боргу за платежами, які адмініструються Державною податковою адміністрацією, в загальній сумі 32 млрд. 405,6 млн. гривень. Обсяг надходжень до державного бюджету, який має забезпечити НАК "Нафтогаз України", визначено в сумі 6 млрд. 260 млн. гривень.

   Слід зауважити, що рішення в частині забезпечення надходжень до державного бюджету платежів, контроль за стягненням яких забезпечується іншими органами виконавчої влади, Урядом не приймалося.

   Водночас окремі підприємства, не ліквідувавши заборгованість перед державним бюджетом, передбачають спрямувати значні кошти на інвестування. Так, найбільший боржник перед державним бюджетом НАК "Нафтогаз України", борг якого на 1 липня 2004 року становив понад 4 млрд. 264,5 грн., за повідомленням Голови правління Компанії, у 2004 році має намір направити на інвестиційні проекти 3,7 млрд. грн., при цьому фінансовий план компанії передбачає погасити за поточний рік лише
   538 млн. грн. податкової заборгованості, за 5 місяців погашено такої заборгованості в сумі 239 млн. гривень.

   Крім того, НАК "Нафтогаз України" прийняв рішення про збільшення статутних фондів дочірніх компаній "Укргазвидобування" та "Укртрансгаз", відповідно, на 1,1 млрд. грн. та на 5 млрд. гривень. Нові розміри статутних фондів ДК "Укргазвидобування" становитимуть 3,895 млрд. грн., ДК "Укртрансгаз" 6,495 млрд. гривень. У травні поточного року Компанія направила заявку на участь у конкурсі з приватизації газового бізнесу нафтогазової компанії Угорщини МОL. З метою забезпечення реалізації вказаних заходів НАК "Нафтогаз України" звернулася до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) з проханням підняти граничний рівень ціни на газ для промисловості до 345 грн. за 1тис. куб. м (без ПДВ) і це при тому, що з 1 травня поточного року НКРЕ збільшила граничний рівень ціни на природний газ для промисловості до 315 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ). З початку року ціна на газ для промислових споживачів зросла на 14 відсотків.

 • Як і в попередні роки, звітність Державної податкової адміністрації щодо обсягів податкового боргу суб'єктів господарювання, всупереч пункту 1.3 Закону України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та дер­жавними цільовими фондами", не враховує суми пені, нарахованої на суми податкового зобов'язання, не сплаченого у встановлений термін, яка станом на 1 липня 2004 року складала 2 млрд. 488,9 млн. гривень.

 • На підставі наказу від 27.05.2003 № 246 "Про затвердження Змін до Порядку обліку сум податкового боргу платників податків, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство", Державною податковою адміністрацією виключено із звітності про обсяги податкового боргу податкову заборгованість платників податків, відносно яких порушено справи про банкрутство або прийнято рішення суду про зупинення стягнення за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів. Загальна сума податкової заборгованості цих платників податків станом на 1 липня поточного року становила 4 млрд. 882,6 млн. гривень.

  За даними Державної податкової адміністрації тільки у першому півріччі поточного року проти 3 тис. суб'єктів підприємницької діяльності порушено справи про банкрутство, сума позовних заяв по яких складає 3 млрд. 30,6 млн. гривень. При цьому після процедури визнання суб'єктів підприємницької діяльності банкрутами, до бюджету надходять вкрай незначні суми. Так, за поданнями поточного року визнано банкрутами 2129 платників податків, сума боргу яких до бюджетів усіх рівнів становила 910,2 млн. грн., проте фактично надійшло лише 11,2 млн. грн., у тому числі за рахунок продажу майна 9,6 млн. гривень. Крім того, за перше півріччя поточного року, після прийняття рішень, судами було списано, як безнадійний, податковий борг таких підприємств на суму 648,6 млн. гривень.

 • Податковими органами на підставі пункту 18.2 статті 18 Закону України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" було списано 1 млрд. 652,9 млн. грн. податкової заборгованості.

  Зокрема, за податком на додану вартість списано 709,8 млн. грн.; податком на прибуток підприємств 691,8 млн. грн.; акцизним збором 63,5 млн. гривень. Податковими органами проводиться списання не тільки податкового боргу платників, визнаних у встановленому порядку банкрутами, а також податковий борг юридичних та фізичних осіб, стосовно якого минув строк позовної давності (1095 календарних днів від дня узгодження податкового зобов'язання згідно із статтею 15 закону).

 • Крім того, платникам податків на підставі статті 14 Закону України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" відстрочено та розстрочено 850,7 млн. грн. податкових зобов'язань.

 • Впродовж першого півріччя поточного року 87,2 тис. платників податків скористалися податковими пільгами на суму 38 млрд. 174,5 млн. грн., що майже на 8,3 млрд. грн. або 27,6 відс. більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

  • Основні обсяги пільг отримали платники податку на додану вартість, сума пільг за цим податком у першому півріччі поточного року склала 34 млрд. 208,5 млн. грн., що на 8,1 млрд. грн. або 31,21 відс. більше, ніж у першому півріччі 2003 року, та більше, ніж у чотири рази перевищило надходження податку на додану вартість до державного бюджету за цей період.

   Пільги з податку на прибуток підприємств становили 1 млрд. 298 млн. грн. і зменшилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 376,5 млн. грн. або 22,5 відсотка. Це відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів суб'єктів господарювання та обмеження дії пільги щодо врахування у складі валових витрат від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток підприємств. Сума цієї пільги зменшилась майже у чотири рази, з 466,1 млн. грн. у першому кварталі минулого року до 118,6 млн. грн. у першому кварталі поточного року.

 • Перевиконання плану приватизаційних надходжень у І півріччі 2004 року забезпечено за рахунок продажу підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

  За шість місяців поточного року надійшло від приватизації державного майна 5 млрд. 308,1 млн. грн., що в 2,5 раза перевищило річний обсяг, у тому числі до загального фонду 5 млрд. 261,7 млн. грн. що в 5,2 раза більше планового показника звітного періоду (1 млрд. 14,6 млн. гривень). Вказані надходження забезпечено, переважно, за рахунок коштів від приватизації ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержин­ського" в сумі 711,5 млн. грн., а також продажу ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" 4 млрд. 260 млн. гривень. Необхідно відмітити, що надходження коштів від продажу 93,02 відс. пакету акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" в розрахунках до проекту державного бюджету на 2004 рік не передбачалося.

 • У Збройних Силах України та інших, утворених відповідно до законів військових формуваннях, існує непрозора і неконтрольована система відчуження та реалізації нерухомого майна, надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна, кошти від реалізації яких надходять до спеціального фонду державного бюджету.

  Так, відповідно до розпорядження Уряду, із сфери управління Міноборони в оперативне управління Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів за затвердженим переліком підлягали передачі будівлі, споруди та майно аеродрому і військових містечок № 1 та № 3 з аеродромно-технічного комплексу "Авіаційна база Узин". Фактично протягом 2000-2003 років передано 273 об'єкти нерухомого майна загальною вартістю 25,3 млн. грн., з яких безпідставно передано 78 об'єктів інженерно-аеродромної служби вартістю 2,4 млн. грн., які переліком, затвердженим вищезазначеним розпорядженням, до передачі не передбачалося. Загальна вартість прийнятих та не облікованих Центром об'єктів нерухомого майна становила 19,2 млн. грн., а облік отриманих від Міністерства оборони техніки та матеріальних засобів на загальну суму 12,2 млн. грн. не здійснювався.

  За період з 1 січня 2003 року по 25 червня 2004 року Центром списано 33 об'єкти, отримані від Міністерства оборони, залишковою вартістю 2,5 млн. грн., від демонтажу та розборки яких отримано матеріальних цінностей, за експертною оцінкою, на суму 0,9 млн. гривень. При реалізації цінностей, отриманих від демонтажу об'єктів в лютому-квітні 2004 року, їх вартість згідно з укладеними договорами становила майже 2 млн. гривень. Зазначені матеріали реалізовані стороннім організаціям, проте на рахунки Центру за реалізовані матеріальні цінності протягом лютого-квітня 2004 року надійшло лише 0,4 млн. гривень. Решта коштів рахуються в дебіторській заборгованості за комерційними структурами.


  ІІІ. Висновки щодо виконання видаткової частини державного бюджету

 • Видатки державного бюджету в першому півріччі 2004 року проведено у сумі 28 млрд. 926,3 млн. грн., що становило 44,3 відс. річного плану. Видатки загального фонду державного бюджету проведено у сумі 22 млрд. 843,7 млн. грн. або 44,2 відс. річних призначень та 92,4 відс. показників на перше півріччя з урахуванням внесених змін. Таким чином, видаткова частина загального фонду державного бюджету не виконана.

  Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2004 рік затверджено в загальній сумі 12 млрд. 565,5 млн. грн., проте внесеними протягом січня-червня змінами вони збільшені на 1 млрд. 116,2 млн. грн. і за звітний період проведені в сумі 6 млрд. 82,7 млн. грн., що становить 44,5 відс. річних призначень.

  Виконання основних показників державного бюджету за видатками характеризують дані, наведені в таблиці 2.


  Виконання державного бюджету за видатками

  № з/п

  Показники

  Затверджено

  Виконано за січень-червень 2004 року

  всього

  у т. ч. загаль­ний фонд

  всього

  у т. ч. загальний фонд

  сума

  у відс. до річного обсягу

  план

  викона­но

  відс. виконання до:

  плану

  річного обсягу

   

  Всього видатків

  65 308

  51 627

  28926

  44,3

  24713

  22 844

  92,4

  44,2

   

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Загальнодержавні функції

  9 289

  8 775

  3 759

  40,5

  3 839

  3 501

  91,2

  39,9

  2.

  Оборона

  5 435

  4 171

  2 231

  41,0

  2 019

  1 728

  85,6

  41,4

  3.

  Громадський порядок, безпека та судова влада

  6 694

  5 220

  3 027

  45,2

  2 536

  2 374

  93,6

  45,5

  4.

  Економічна діяльність

  10 777

  6 566

  4 193

  38,9

  3 050

  2 354

  77,2

  35,8

  5.

  Охорона навколишнього природного середовища

  812

  666

  267

  32,9

  306

  229

  74,8

  34,4

  6.

  Охорона здоров'я

  2 844

  2 260

  1 083

  38,1

  1 004

  820

  81,6

  36,3

  7.

  Духовний і фізичний розвиток

  906

  834

  312

  34,4

  393

  285

  72,4

  34,2

  8.

  Освіта

  6 531

  3 717

  2 870

  43,9

  1 903

  1 661

  87,3

  44,7

  9.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  7 472

  5 045

  3 678

  49,2

  2 641

  2 542

  96,2

  50,4

  10.

  Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

  14 502

  14 326

  7 489

  51,6

  6 990

  7 333

  104,9

  51,2

 • Розписом державного бюджету на поточний рік у першому півріччі передбачалося провести видатків за рахунок загального фонду в сумі 23 млрд. 715,1 млн. грн. або 45,9 відс. річних обсягів. Внаслідок внесення до бюджетного розпису численних змін, планові призначення збільшено на 998,2 млн. грн. і визначено в сумі 24 млрд.713,3 млн. грн., що становить 47,9 відс. річних показників.

  • Помісячним розписом видатків на І квартал Міністерству промислової політики передбачалося 6,4 млн. грн. (3,7 відс. річних призначень), ІІ 15,3 млн. грн. (8,8 відс.), ІІІ 67,1 млн. грн. (38,6 відс.), ІV 85,1 млн. грн. (48,9 відсотка). Тобто, на перше півріччя планувалися видатки в обсязі лише 12,5 відс. річних призначень. Разом з тим, характер робіт за більшістю бюджетних програм вказаного Міністерства, вимагає пропорційності у проведенні витрат протягом року. Зокрема, на перший квартал плановий розмір асигнувань на заходи з реструктуризації та ліквідації об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення природоохоронних заходів у зоні їх діяльності встановлено в сумі 305 тис. грн. або лише 1,3 відс. річних призначень, на другий 1585 тис. грн. або 6,9 відс., на третій 9137 тис. грн. або 39,7 відс., на четвертий 11973 тис. грн. або 52,1 відсотка. Тому, за ініціюванням Міністерства промислової політики, план першого півріччя збільшено на 26,7 млн. гривень.

   Таким чином, ще на стадії планування Мінфіном були створені вкрай несприятливі умови для виконання гірничо-хімічними підприємствами комплексу природоохоронних робіт.

   Зокрема, результати проведеної Рахунковою палатою перевірки свідчать, що саме через нерівномірний помісячний розподіл бюджетних асигнувань за перші два місяці поточного року стали накопичуватися борги із заробітної плати, за енергоносії, а також не розпочато виконання ряду інших необхідних робіт. Внаслідок звернень гірничо-хімічних підприємств, у яких виникли складнощі фінансового характеру, Мінпромполітики ініціювало перед Мінфіном питання про внесення змін до помісячного розподілу асигнувань. Тому, за бюджетною програмою "Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності" Міністерством фінансів за рахунок зменшення асигнувань Мінпромполітики у вересні-грудні збільшено планові призначення на перше півріччя на 6,5 млн. гривень.

  • З аналогічних причин здійснені зміни бюджетних призначень Міністерству аграрної політики: збільшено призначення на протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро на 20,7 млн. грн. або в 2,5 раза, фінансову підтримку агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах на 1,5 млн. грн. або в 1,3 раза; відтворення та охорону водних живих ресурсів і регулювання рибальства на 5,5 млн. грн. або в 1,5 раза; селекцію в рибному господарстві на 0,5 млн. грн. або в 4,2 раза за рахунок зменшення асигнувань першого півріччя за наступними бюджетними програмами: "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками"; "Закладення і нагляд за молодими хмільниками"; "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів".

  • За поданням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за рахунок перерозподілу річних асигнувань збільшено бюджетні призначення першого півріччя на загальну суму 108,9 млн. грн., із них на видатки, пов'язані із соціальним захистом населення, яке постраждало від Чорнобильської катастрофи 38,7 млн. грн. або в 1,6 раза, що дало змогу зменшити заборгованість зазначеній категорії населення; участь у ліквідації надзвичайних ситуацій 25,3 млн. грн. або в 1,2 раза; утримання військ Цивільної оборони 15,4 млн. грн. або в 1,5 раза.

 • У запланованих обсягах здійснено видатки лише за окремими бюджетними програмами на загальну суму 4 млрд. 801,5 млн. грн., що становить 19,4 відс. планових призначень на січень-червень. За 750 бюджетними програмами видатки проведені в обсягах, менших проти плану, на загальну суму 2 млрд. 79 млн. грн., у тому числі не розпочато проведення видатків за 31 програмою на 80,2 млн. гривень.

  В найбільших обсягах не було проведено видатки Міністерством палива та енергетики з надання компенсації недоотриманої за 1997-2002 роки державної підтримки вугледобувним підприємствам (на часткове покриття витрат із собівартості продукції та технічне переоснащення), що спрямовується на погашення заборгованості із заробітної плати за минулі роки працівникам вугледобувних підприємств, які зайняті на підземних роботах 161,4 млн. грн.; державної підтримки будівництва і технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 104,6 млн. грн.; державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 35,8 млн. грн.; реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості 29,7 млн. грн.; Міністерством оборони з утримання особового складу Збройних Сил України 98,8 млн. грн., реформування і розвитку Збройних Сил України 60,7 млн. грн.; створення та закупівлі літака АН-70 26,8 млн. грн.; Міністерством освіти і науки з підготовки кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 59,4 млн. грн.; підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 38,8 млн. грн.; підготовки кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 25,8 млн. гривень.

 • Нижче середнього рівня виконано бюджетні програми у житлово-комунальному господарстві (56,5 відс.); духовного та фізичного розвитку (72,4 відс.); охорони навколишнього природного середовища (74,8 відс.); економічної діяльності (77,2 відсотка).

 • За окремими бюджетними програмами видатки здійснені за відсутності затверджених Порядків їх проведення.

  Статтею 106 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" встановлено, що видатки на здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних про­грам і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Незважаючи на те, що вказаний порядок Урядом не затверджено, впродовж звітного періоду видатки на здійснення вказаних централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї проведено в сумі 6 млн. 675,1 тис. гривень.

 • Затвердження об'єктів капітальних вкладень Чорнобильської будівельної програми лише в кінці квітня поточного року призвело до використання виділених асигнувань на зазначені цілі не в повних обсягах.

  Кабінетом Міністрів України лише 29.04.2004 прийнято постанову № 555 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної програми у 2004 році", якою затверджено 29 об'єктів будівництва з річним обсягом капітальних вкладень 30,3 млн. грн., із них за рахунок загального фонду 30 млн. гривень. За перше півріччя поточного року проведено видатків на Чорнобильську будівельну програму у сумі 3,7 млн. грн., що становить 53,4 відс. до планових призначень на перше півріччя та 12,4 відс. на рік. За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи протягом січня-червня 2004 року розпорядниками нижчого рівня та одержувачами освоєно 4,5 млн. грн., з них на будівництво школи в м. Корюківка (Чернігівська обл.) 3,3 млн. грн. або 72,5 відс. планових призначень; за об'єктами, що закріплені за Міністерством, 1 млн. грн. або 55,6 відсотка. В результаті виділення Державним казначейством коштів у кінці місяця (29 червня 2004 року), залишилися невикористаними розподілені Міністерством кошти в сумі 1,3 млн. гривень.

 • У звітному періоді головні розпорядники бюджетних коштів не своєчасно здійснювали розподіл виділених бюджетних асигнувань підвідомчим установам та організаціям та не забезпечили повне їх використання.

  • Державне казначейство листом від 24.05.2004 № 04/04/1139-4195 "Про залишки невикористаних асигнувань державного бюджету" звернуло увагу головних розпорядників коштів державного бюджету на невчасне подання Держказначейству розподілів виділених бюджетних асигнувань і наявність значних залишків коштів на узагальнених рахунках відкритих асигнувань, а також невчасне подання платіжних документів та наявність залишків невикористаних асигнувань на рахунках установ, організацій і одержувачів коштів та рекомендувало вжити дієвих заходів щодо усунення зазначених недоліків. Проте стан розподілу коштів головними розпорядниками та їх використання не поліпшилося. Із виділених Держказначейством на проведення видатків 25 млрд. 58,1 млн. грн. станом на 01.07.2004 було розподілено 24 млрд.526,8 млн. грн. або 97,9 відсотка.

   За окремими розпорядниками на кінець півріччя залишилися значні обсяги нерозподілених коштів. Зокрема, Міністерство аграрної політики розподілило за бюджетними програмами 696,8 млн. грн. або 88,1 відс. виділених асигнувань; Міністерство культури і мистецтв 129,8 млн. грн. або 89 відс.; Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 522,3 млн. грн. або 93,6 відс.; Міністерство палива та енергетики 1 млрд. 646 млн. грн. або 94,4 відсотка. Міністерство промислової політики із виділених 48,4 млн. грн. розподілило 36,9 млн. грн. або 76,2 відсотка. Таким чином, залишок нерозподілених коштів становив 11,5 млн. гривень. За інформацією міністерства, зазначена сума надійшла від Держказначейства лише 30.06.2004 року.

  • Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечили використання отриманих бюджетних асигнувань в цілому лише на 93,2 відсотка. Зокрема, Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства використано лише 53,4 відс.; Державним комітетом з державного матеріального резерву 54,5 відс.; Національним координаційним центром адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 61 відс.; Державним комітетом у справах національностей та міграції 62,2 відс.; Академією мистецтв 62,2 відс.; Міністерством промислової політики 83 відсотка.

 • У звітному періоді Кабінетом Міністрів України не забезпечено відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери.

  Кодексом законів про працю України (ч. 3. ст. 96) визначено, що формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" затверджено Єдину тарифну сітку, передбачено введення її в 2004 році та встановлено, що розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду визначається Кабінетом Міністрів України. До цього часу це питання не вирішено.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 166 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з 1 березня 2004 року підвищено на 10,8 відсотка посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Проте ця постанова не встановлює розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, а лише враховує співвідношення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої з 01.12.2003 (205 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати, діючого до 01.12.2003 (185 гривень). Тобто, таке підвищення зумовлене лише зміною розміру мінімальної заробітної плати і не є відновленням міжпосадових (міжква­ліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери.

 • Міністерство фінансів та головні розпорядники бюджетних коштів недостатньо здійснюють заходи щодо оптимізації структури і мережі бюджетних установ.

  Міністерству внутрішніх справ затверджено видатки на 2004 рік з підготовки кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації в сумі 90,7 млн. грн., з яких протягом першого півріччя використано 43,7 млн. гривень. Як показала перевірка, проведена Рахунковою палатою, частину бюджетних коштів можливо заощадити за умови спрямування всіх наявних потужностей вищих навчальних закладів на підготовку фахівців з вищою освітою для потреб безпосередньо міністерства, а не на комерціалізацію цих бюджетних установ і підготовку кадрів для інших галузей.

  Так, за рахунок бюджетних коштів в системі Міністерства внутрішніх справ утримуються дванадцять вищих навчальних закладів, у яких загальний ліцензований обсяг освітніх послуг становить за денною формою навчання 8575 фахівців, при потребі органів внутрішніх справ у фахівцях з вищою освітою за денною формою навчання в кількості 3515 випускників. Для підготовки цих фахівців в системі Міністерства внутрішніх справ достатньо функціонування лише двох вищих навчальних закладів: Національної Академії внутрішніх справ МВС України (м. Київ) та Національного університету внутрішніх справ МВС України (м. Харків). Зазначеним вищим навчальним закладам на 2004 рік для забезпечення їх ефективного функціонування і повного досягнення цілей та виконання завдань щодо підготовки кваліфікованих кадрів для органів внутрішніх справ затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету 47,8 млн. грн.1 (НАВСУ 27,9 млн. грн., НУВС 19,9 млн. гривень). Таким чином, із 12 існуючих вищих навчальних закладів достатньо тільки 2, що дало б змогу заощадити для держави понад 40 млн. грн. бюджетних коштів щорічно.

  1 За інформацією Міністерства внутрішніх справ, станом на 01.07.2004.

 • Протягом першого півріччя поточного року Урядом видано 41 розпорядження про виділення коштів з резервного фонду на суму 112,7 млн. грн., що становить 37,6 відс. від затвердженого річного обсягу. На заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру виділено 68,9 млн. грн. або 61,1 відс. передбачених постановами, за рахунок яких проведено видатки на суму 15,7 млн. гривень. Видатки на проведення інших заходів склали 38,9 відс. проти 20 відс., передбачених пунктом 10 Порядку.

 • Кабінет Міністрів України продовжував приймати рішення щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з порушенням вимог статті 24 Бюджетного кодексу України та власної постанови від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету".

  • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 377-р "Про виділення коштів на закупівлю спеціальної техніки для комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" передбачено виділення Донецькій облдержадміністрації 4,8 млн. грн. на закупівлю спеціальної техніки, необхідної для здійснення заходів щодо запобігання виникненню аварій на злітно-посадковій смузі. Проте зазначені видатки можливо було б передбачити під час складання проекту державного бюджету на 2004 рік. (Зокрема, такі призначення передбачені у державному бюджеті на 2004 рік за бюджетною програмою КПКВ 3511380 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності" у сумі 400 млн. гривень).

  • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.01.2004 № 33-р "Про виділення коштів Мін'юсту" передбачено виділення 850 тис. грн. на забезпечення проведення міжнародної експертизи аудіозаписів у кримінальній справі, які Міністерством юстиції не використані у 2003 році (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 825-р "Про виділення коштів Державній судовій адміністрації та Мін'юсту"). Зазначені видатки теж могли бути передбачені при затвердженні державного бюджету на 2004 рік.

  • Кабінетом Міністрів України прийнято рішення, що суперечить вимогам пункту 7 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, в частині виділення Академії медичних наук 600 тис. грн. для проведення невідкладного ремонту лікувального корпусу Інституту урології. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.03.2004 № 129-р "Про виділення коштів Академії медичних наук").

 • Окремі головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили своєчасне використання коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету.

  • Головні розпорядники в першому півріччі поточного року використали виділені їм кошти резервного фонду лише на 30,6 відсотка. Зокрема, на проведення невідкладних робіт з ліквідації аварійного стану корпусів Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерству охорони здоров'я розпорядженням Уряду від 14.04.2004 № 228-р виділено 5 млн. грн., з яких використано лише 384 тис. грн. або 7,7 відсотка.

   Розпорядженням Кабінету Міністрів від 07.05.2004 № 281-р на ліквідацію наслідків вибуху боєприпасів на ракетно-артилерійському складі військової частини А 2985 Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Запорізькій облдержадміністрації виділено 6,8 млн. грн., з яких використано лише 1,6 млн. грн. або 23 відсотка. Зокрема, на ліквідацію наслідків вибуху використано 426,6 тис. грн. або 15,2 відс., на компенсаційні виплати особам, які постраждали від вибуху боєприпасів, спрямовано Запорізькою облдержадміністрацією лише 1,1 млн. грн. або 28,5 відсотка. Крім того, розпорядженням Уряду від 13.07.2004 № 465-р "Про виділення коштів для продовження робіт з ліквідації наслідків вибуху боєприпасів на ракетно-артилерійському складі військової частини А 2985" на ліквідацію наслідків зазначеного вибуху Запорізькій облдержадміністрації передбачено виділити ще 10 млн. гривень.

  • Окремі головні розпорядники взагалі не використовували виділені їм кошти з резервного фонду. Зокрема, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції не використано 2,7 млн. грн., виділених відповідно до розпорядження Уряду від 12.05.2004 № 297-р "Про виділення коштів для здійснення заходів з формування Єдиного економічного простору"; Міністерством культури і мистецтв 2 млн. грн. (розпорядження Уряду від 03.04.2004 № 211-р "Про поховання Героя України українського письменника Руденка М.Д." та від 28.04.2004 № 247-р "Про виділення коштів для проведення невідкладних ремонтно-реставраційних та аварійно-відбудовних робіт у Києво-Печерській Лаврі"; Міністерством внутрішніх справ 1,7 млн. грн. (розпорядження Уряду від 29.04.2004 № 270-р "Про виділення коштів для перенесення кінологічного центру, розташованого на території колишнього Янівського концентраційного табору у м. Львові"); Міністерством закордонних справ 0,7 млн. грн. (розпорядження Уряду від 29.04.2004 № 251-р "Про виділення коштів для забезпечення безпеки функціонування Посольства України в Республіці Ірак").

 • Незадовільний стан розрахунків розпорядників бюджетних коштів призвів до зростання кредиторської заборгованості та відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість.

 • Кредиторська заборгованість установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зросла за звітний період на 848,3 млн. грн. і становила на 01.07.2004 року 3 млрд. 738,2 млн. гривень. Основними причинами зростання кредиторської заборгованості є недоліки в бюджетному плануванні; встановлення бюджетних призначень в обсягах, менших за фактичну потребу та прорахунки в управлінні коштами державного бюджету.

  • За шість місяців поточного року кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету, збільшилася з початку року на 303,9 млн. грн. і на 01.07.2004 становила 1 млрд. 743,5 млн. гривень. При цьому заборгованість, пов'язана з основною діяльністю, збільшилася з початку року на 346,2 млн. грн. або на 30 відс. і становила 1 млрд. 498,1 млн. грн., у тому числі з простроченими термінами погашення 760,4 млн. грн. або 50,8 відс. усієї заборгованості. Зростання кредиторської заборгованості допустили Міністерство освіти і науки на 142,2 млн. грн. або в 3,4 раза; Міністерство оборони на 129,6 млн. грн. або в 1,9 раза; Міністерство внутрішніх справ на 29,7 млн. грн. або в 1,2 раза; Міністерство охорони здоров'я на 37,1 млн. грн. або в 7,8 раза; Міністерство аграрної політики на 28,1 млн. грн. або в 1,8 раза.

   Указом Президента України від 05.05.2004 № 506 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи здійснення соціальних виплат громадянам" Кабінет Міністрів України зобов'язано погасити до 01.08.2004 заборгованість із соціальних пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З початку року вказана заборгованість зменшилася в 2,4 раза і на 01.07.2004 становила 177,3 млн. грн., у тому числі за Міністерством праці та соціальної політики 152,3 млн. гривень. Зазначене Міністерство в цілому зменшило заборгованість за бюджетними програмами, пов'язаними із соціальним захистом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 228,1 млн. грн. або на 59,9 відсотка. Разом з тим, заборгованість з компенсацій за втрачене майно, оплату витрат, пов'язаних з переїздом на нове місце проживання, збільшилася на 47,4 млн. грн. або в 2,9 раза; допомоги на оздоровлення при звільненні постраждалих громадян з роботи на 1 млн. грн. або 1,1 раза. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи хоча і зменшило заборгованість перед зазначеною категорією населення на 12,6 млн. грн. або на 33,8 відс., проте на 01.07.04 така заборгованість становила 24,7 млн. гривень.

  • Кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету збільшилася, у порівнянні з початком року, на 544,3 млн. грн. або в 1,4 раза і на 01.07.2004 становила 1 млрд. 994,7 млн. гривень. Найбільші обсяги заборгованості з основної діяльності допустили Міністерство освіти і науки 62 млн. грн.; Міністерство внутрішніх справ 52,4 млн. грн.; Міністерство палива та енергетики 16,7 млн. грн.; Міністерство аграрної політики 11 млн. грн.; Міністерство оборони 10,2 млн. гривень.

 • Дебіторська заборгованість установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зросла за звітний період на 404,9 млн. грн. і становила на 01.07.2004 року 6 млрд. 260,3 млн. гривень. Головними причинами утворення дебіторської заборгованості є поширена практика попередньої оплати розпорядниками бюджетних коштів закупівель обладнання, інших товарно-матеріальних цінностей та авансування комерційних структур; надання бюджетними установами послуг без належної оплати; нерівномірне фінансування діяльності бюджетних установ і виділення значних сум коштів в останні місяці та дні звітного періоду.

  • Збільшенню розмірів дебіторської заборгованості в непоодиноких випадках сприяють прийняття Кабінетом Міністрів України окремих рішень з питань організації розрахунків за рахунок бюджетних коштів. Зокрема, постановою Уряду від 29.03.2004 № 399 "Деякі питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва атомних, гідроакумулюючих та вітрових електростанцій" дано дозвіл замовникам будівництва атомних, гідроакумулюючих та вітрових електростанцій до 2010 року здійснювати попередню оплату терміном до 8 місяців. Така норма створює прецедент щодо розширення прав на попередню оплату за наявності значних обсягів дебіторської заборгованості. Так, заборгованість з будівництва енергоблоків на 01.07.2004 становила 28,2 млн. грн. або 84,8 відс. усієї заборгованості Міністерства палива та енергетики.

  • Дебіторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету збільшилася з початку року на 65,8 млн. грн. і на 01.07.2004 становила 1 млрд. 157,9 млн. гривень. При цьому заборгованість, пов'язана з основною діяльністю, зросла на 69,3 млн. грн. і становила 896,5 млн. гривень. Найбільші обсяги дебіторської заборгованості з основної діяльності допустили Міністерство оборони 132,4 млн. грн. (14,8 відс. усієї заборгованості); Міністерство внутрішніх справ 87,3 млн. грн. (9,7 відс.); Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 69,6 млн. грн. (7,8 відс.); Міністерство аграрної політики 66,6 млн. грн. (7,4 відсотка).

   Дебіторська заборгованість Державного управління справами зросла за шість місяців на 25,9 млн. грн. або в 3,1 раза і на 01.07.2004 становила 38,2 млн. гривень. Її обсяги перевищили кредиторську заборгованість на 13,2 млн. грн. або в 1,5 раза. Із проведених касових видатків у сумі 137,9 млн. грн. спрямовано у дебіторську заборгованість 27,7 відсотка.

   Дебіторська заборгованість Мінпромполітики зросла в звітному періоді на 4,1 млн. грн. і становила 39,2 млн. грн., із яких 33,4 млн. грн. заборгованість, яка виникла через надання в 1997 році фінансової допомоги на поворотній основі двом суднобудівним заводам на суму 25,6 млн. грн. (постанова Уряду від 20.05.97 № 467 "Про заходи щодо стабілізації роботи суднобудівних підприємств м. Миколаєва") та в 1999 році лізинговій компанії "Украгромашінвест" 7,8 млн. грн., яка не погашалася. На сьогодні претензійна робота до Чорноморського суднобудівного заводу та заводу імені 61 комунара призупинена у зв'язку з провадженням справ про визнання їх банкрутами, а з лізинговою компанією за рішенням Господарського суду м. Києва укладено мирові угоди щодо погашення зазначеної заборгованості.

  • Дебіторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету збільшилася, у порівнянні з початком року на 339,1 млн. грн. і на 01.07.2004 становила 5 млрд. 102,3 млн. гривень. Прийняття Урядом у минулих роках рішень щодо надання товарно-матеріальних цінностей із запасів Держкомрезерву та відсутність належного контролю за своєчасним їх поверненням спричинили утворення дебіторської заборгованості Державного комітету з державного матеріального резерву в сумі 3 млрд. 734,4 млн. грн., що становить 73,2 відс. загальних обсягів заборгованості. Значні обсяги заборгованості також допустили Міністерство оборони 318 млн. грн.; Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 240,5 млн. грн.; Міністерство внутрішніх справ 202,4 млн. грн.; Міністерство освіти і науки 91,5 млн. гривень.


  ІV. Висновки щодо фінансування державного бюджету
  та стану державного боргу

 • Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" граничний розмір дефіциту державного бюджету встановлено в сумі 3 млрд. 429,5 млн. гривень. У першому півріччі 2004 року Державний бюджет України виконано з дефіцитом у сумі 171,2 млн. грн., у тому числі загальний фонд з дефіцитом у сумі 997,5 млн. грн., спеціальний з профіцитом у сумі 826,3 млн. гривень.

 • Загальний обсяг державного боргу збільшився з початку року на 508,4 млн. грн. (125,1 млн. дол. США) і становив на 1 липня 2004 року 78 млрд. 41,9 млн. грн. (14 млрд. 667,6 млн. дол. США).

 • Зростання державного боргу відбулося в результаті нарощування прямих боргових зобов'язань через здійснення Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів внутрішніх та зовнішніх запозичень у розмірах, що значно перевищували зобов'язання з погашення державного боргу.

  Прямий внутрішній борг у порівнянні з початком року збільшився на 706,7 млн. грн. і досяг 21 млрд. 230,4 млн. грн., а прямий зовнішній борг на 128,7 млн. грн. і становив 45 млрд. 738,2 млн. гривень.

  Прямий внутрішній борг виріс у зв'язку з оформленням, відповідно до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2003 № 2014 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість", облігаціями внутрішньої державної позики непогашеної простроченої бюджетної заборгованості за невідшкодованими сумами податку на додану вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 року і не відшкодована до 1 січня 2004 року на суму 989 млн. грн. та розміщенням державних цінних паперів на внутрішньому ринку на суму 1 млрд. 468,3 млн. гривень.

  Прямий зовнішній борг збільшився за рахунок розміщення семирічних єврооблігацій на суму 600 млн. дол. США під 6,875 відс. річних на початку березня поточного року.

 • Умовні (гарантовані) боргові зобов'язання в першому півріччі поточного року зменшилися на 327,0 млн. грн., у тому числі зовнішні на 326,9 млн. гривень.

  У лютому 2004 року було отримано іноземний кредит під гарантії Уряду у сумі 107,5 млн. дол. США від Colvis Finanse Limited для ВО "Південний машинобудівний завод". Отримання позики під гарантії Уряду здійснювалося на виконання статті 18 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та на підставі Указу Президента від 04.03.98 № 166/98 і Закону України від 17.02.2000 № 1465-ІІІ "Про виконання базової угоди від 2 квітня 1996 року № 329 між виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод" і компанією "Sea Launch". У той же час, планове погашення Національним банком України за рахунок валютних резервів чергових платежів перед Міжнародним валютним фондом в сумі 147,9 млн. дол. США перевищило отриману позику для ВО "Південний машинобудівний завод" на 40,4 млн. дол. США (214,9 млн. гривень).

  Здійснені платежі з погашення умовних (гарантованих) боргових зобов'язань та зміцнення гривні у відношенні до долара США обумовили зменшення розміру зовнішнього державного боргу в цілому на 198,2 млн. гривень.

  За типом боргового зобов'язання державний борг складався на 72,8 відс. із зовнішнього боргу та на 27,2 відс. внутрішнього. Валютна складова державного боргу з початку року хоча і зменшилася на 0,8 відс. пункта, становила 81,8 відсотка.

 • Порівняно з відповідним періодом минулого року витрати на погашення та обслуговування державного боргу збільшилися в 1,3 раза, у тому числі на погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу в 1,1 раза, внутрішнього в 1,8 раза.

  Помісячним розписом загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік витрати з обслуговування і погашення державного боргу на перше півріччя були передбачені у сумі 6 млрд. 163 млн. гривень. Внесеними змінами планові витрати були зменшено на 413,9 млн. грн. або на 6 відсотків. Фактично, у звітному періоді на погашення та обслуговування державного боргу витрачено із загального фонду 5 млрд. 748,6 млн. грн., із спеціального 521 млн. грн. (шляхом проведення взаємозаліку з Російською Федерацією), всього на суму 6 млрд. 269,6 млн. грн. або 18,4 відс. витрат державного бюджету, що на 0,2 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

  На погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 4 млрд. 73,2 млн. грн., внутрішнього 2 млрд. 196,4 млн. гривень. При цьому витрати на погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу перевищили витрати на погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу в 1,8 раза.

 • Внутрішні запозичення перевищили витрати з погашення внутрішнього державного боргу на 710,2 млн. грн., а зовнішні витрати з погашення зовнішнього державного боргу на 909 млн. гривень. На 4,2 млрд. грн. або в 5 разів були перевищені заплановані надходження від приватизації.

  Бюджетним розписом передбачалося фінансування загального фонду державного бюджету у першому півріччі 2004 року в обсязі 6 млрд. грн., який, в результаті внесених Міністерством фінансів змін, було збільшено на 1,2 млрд. грн. до 7,2 млрд. гривень. Фактично, протягом першого півріччя 2004 року за рішеннями Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів для фінансування державного бюджету залучено 11,1 млрд. грн., що на 3,9 млрд. грн. більше плану півріччя. Фактична потреба у фінансуванні дефіциту державного бюджету та витрат з погашення державного боргу протягом першого півріччя склала 5,3 млрд. грн. або на 5,8 млрд. грн. менше, ніж було мобілізовано для цих цілей фінансових ресурсів.

 • Дорозміщення Кабінетом Міністрів України у жовтні 2003 року облігацій зовнішньої державної позики та передчасне їх розміщення у березні 2004 року призвели до необхідності здійснити видатки держав­ного бюджету з обслуговування цих запозичень у сумі 18 млн. дол. США.

  • Невикористані зовнішні запозичення станом на 01.01.2004 становили 326,3 млн. дол. США, зокрема, кошти позики Світового банку за проектом "Друга системна позика" 75 млн. дол. США; запозичення від випуску облігацій зовнішньої державної позики 2003 року 251,3 млн. дол. США. Тобто, кошти, що надійшли 7 жовтня 2003 року від випуску облігацій зовнішньої державної позики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2003 № 1499 у сумі 200 млн. дол. США, в 2003 році не використовувалися взагалі, а у 2004 році за рахунок зовнішніх запозичень витрати здійснювалися, починаючи з березня 2004 року. Видатки державного бюджету з обслуговування вказаних запозичень, які не використовувалися протягом п'яти місяців (з 7 жовтня 2003 року до 10 березня 2004 року) склали 6,4 млн. дол. США.

  • Від випуску облігацій зовнішньої державної позики 2004 року (постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2004 № 211) 5 березня поточного року надійшли кошти у сумі 600 млн. дол. США. Починаючи з 16 березня 2004 року ці запозичення використано в сумі 198,3 млн. дол. США або 33,1 відс. запозичених коштів, станом на 01.07.2004 залишок невикористаних зовнішніх запозичень склав 401,7 млн. дол. США. Видатки державного бюджету на обслуговування вказаної позики у першому півріччі 2004 року (з 16 березня по 30 червня включно) склали 11,6 млн. дол. США.

 • Станом на 1 липня 2004 року за отриманими іноземними кредитами від міжнародних фінансових організацій та іноземних держав 70 підприємств заборгували державі 1 млрд. 795,9 млн. дол. США або 9 млрд. 554,2 млн. грн., що на 18,5 млн. дол. США або 98,4 млн. грн. менше порівняно з початком року. Протягом першого півріччя 21 підприємство погасило заборгованість на загальну суму 14,1 млн. дол. США або 75 млн. грн., що становить лише 0,8 відс. простроченої заборгованості на звітну дату.

  Міністерством фінансів у першому півріччі не здійснювалася реструктури­зація простроченої станом на 1 січня 2004 року заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, яка передбачена статтею 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (постанову Кабінету Міністрів України № 1030 "Про укладання угод про реструктурування простроченої станом на 1 січня 2004 року заборгованості юридичних осіб за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками" прийнято лише 10 серпня 2004 року).

 • За даними Міністерства фінансів за позиками Світового банку прострочену заборгованість перед державним бюджетом мали 14 позичальників на суму 46,7 млн. дол. США або 248,5 млн. грн. (зросла порівняно з початком року на 5,1 млн. дол. США). З них за Проектом розвитку електроенергетики чотири енергогенеруючі компанії 37 млн. дол. США; Проектом розвитку насінництва вісім позичальників 9,2 млн. дол. США; експериментальним проектом у галузі вугільної промисловості один позичальник 0,4 млн. дол. США; Проектом модернізації систем водопостачання та водовідведення м. Львів один позичальник 0,1 млн. дол. США. Протягом першого півріччя відшкодовано простроченої заборгованості трьома позичаль­никами лише у сумі 0,3 млн. дол. США або 1,6 млн. гривень.

 • За кредитами, наданими закордонними органами управління, прострочену заборгованість перед державним бюджетом мають 56 позичальників на суму 1 млрд. 749,2 млн. дол. США або 9 млрд. 307 млн. грн. (зменшилась на 23,6 млн. дол. США). Скорочення заборгованості відбулося за рахунок відшкодування простроченої заборгованості 18 підприємствами на суму 13,8 млн. дол. США (73,4 млн. грн.) та за рахунок зміни курсів валют (євро до долара США).

  Впродовж останніх років ціла група позичальників взагалі не погашала заборгованість перед державним бюджетом, зокрема, ВАТ "Оріана", ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", ВАТ "Епос-Холдинг", ВАТ "Київський завод реле та автоматики", Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення тощо.


  V. Міжбюджетні трансферти та виконання місцевих бюджетів

 • Протягом першого півріччя 2004 року із державного бюджету надано трансфертів місцевим бюджетам у загальному обсязі 7 млрд. 488,8 млн. грн. або 104,7 відс. плану на січень-червень. З місцевих бюджетів до державного бюджету у звітному періоді передано трансфертів на суму 642,5 млн. грн. або 104,2 відс. запланованого обсягу.

 • Станом на 1 липня 2004 року місцеві бюджети отримали дотацій вирівнювання в сумі 3 млрд. 934,6 млн. грн. або 105,1 відс. обсягу, передбаченого на січень-червень поточного року.

 • У повному обсязі в звітному періоді надані додаткові дотації бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномір­ність мережі бюджетних установ (134,8 млн. грн.) та міському бюджету м. Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста (1 млн. гривень).

 • За рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету у першому півріччі 2004 року місцевим бюджетам надано 30 видів субвенції в загальному обсязі 3 млрд. 107,7млн. грн. або 99,9 відс. плану. Міністерством фінансів і Державним казначейством допускалися порушення порядку надання субвенцій на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших об'єктах комунальної власності, а також на виконання інвестиційних проектів.

  Статтею 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" визначено, що надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності (код програмної класифікації видатків 35113780), а також на виконання інвестиційних проектів (код програмної класифікації видатків 3511370), здійснюється на умовах співфінансування з відповідних місцевих бюджетів згідно з порядком та розподілом їх за об'єктами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

  Порядки надання зазначених субвенцій та переліки об'єктів, на які вони спрямовуються, затверджені Кабінетом Міністрів України постановами від 19.04.2004 № 509 та № 510. Відповідно до вказаних Порядків Державне казначейство повинно спрямовувати суми зазначених субвенцій місцевим бюджетам на підставі сформованих Міністерством фінансів пооб'єктних зведених планів асигнувань, та після отримання від своїх територіальних органів інформації про попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням на кожний об'єкт, для якого вони призначені.

  Затверджені пооб'єктні зведені плани асигнувань надійшли до Держказначейства 27 травня 2004 року, а інформація про співфінансування з місцевих бюджетів 10 червня 2004 року. Проте протягом квітня-травня, в порушення вищевказаних вимог, Державним казначейством за дорученнями Міністерства фінансів виділено асигнувань із загаль­ного фонду державного бюджету на 197,4 млн. гривень.

  Так, у квітні поточного року Міністерство фінансів надіслало до Державного казначейства розшифровки місячних сум субвенцій в розрізі регіонів і зобов'язало його перерахувати на рахунки територіальних підрозділів Держказначейства кошти, що визначені на цей місяць, без пооб'єктного їх розподілу. Державне казначейство спрямувало 29 квітня 2004 року на рахунки відповідних управлінь Державного казначейства за КПКВ 3511370 50 млн. грн. та КПКВ 3511380 54,4 млн. гривень. Державним казначейством виділено 27 травня 2004 року за КПКВ 3511370 та КПКВ 3511380, відповідно, 45,7 млн. грн. та 47,3 млн. гривень. Вказані асигнування виділені згідно з пооб'єктними зведеними планами асигнувань, за відсутності інформації про попереднє спрямування коштів на ці об'єкти з відповідних місцевих бюджетів.

  Крім того, до затвердження порядку надання субвенції на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності, Кабінет Міністрів України розпорядженнями від 19.02.2004 № 95-р і від 26.03.2004 № 177-р зобов'язав Міністерство фінансів та Державне казначейство виділити за рахунок зазначеної субвенції 38 млн. грн. бюджету м. Керчі Автономної Республіки Крим та 7,8 млн. грн. бюджету м. Мукачевого Закарпатської області на умовах співфінансування із зазначених бюджетів, які були надані протягом лютого-квітня поточного року. Проте станом на 01.07.2004 співфінансування з бюджету м. Керчі не здійснювалося.

  Протягом звітного періоду місцеві бюджети отримали із загального фонду державного бюджету в запланованих обсягах субвенцію на виконання інвестиційних проектів у сумі 118,5 млн. грн. та на здійснення заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності 177,4 млн. гривень. Станом на 1 липня 2004 року виділено за рахунок загального фонду державного бюджету на проведення видатків за вказаними бюджетними програмами 113,8 млн. грн. без дотримання умови щодо співфінансування з відповідних місцевих бюджетів.

 • За рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету місцеві бюджети протягом січня-червня поточного року отримали три види субвенцій у загальній сумі 155,5 млн. грн. або 95,8 відс. плану на січень-червень 2004 року.

 • До місцевих бюджетів протягом січня-червня поточного року надійшло, з урахуванням трансфертів, 17 млрд. 848,4 млн. грн. або 50,7 відс. річного обсягу доходів, затвердженого місцевими радами, що на 2 млрд. 449,1 млн. грн. або 15,9 відс. більше, ніж в аналогічному періоді 2003 року. При цьому до загального фонду надійшло 15 млрд. 579 млн. грн. або 49,8 відс., до спеціального фонду 2 млрд. 269,4 млн. грн. або 57,7 відс. плану на рік.

  Збільшення надходжень до місцевих бюджетів, порівняно з аналогічним періодом 2003 року, в основному, пояснюється зростанням планового річного обсягу дотацій на 1,6 млрд. грн. або 27,6 відс. та субвенцій на 1,6 млрд. грн. або 30 відсотків.

 • Власні доходи місцевих бюджетів становили 10 млрд. 370,7 млн. грн. або 50,1 відс. річного обсягу і, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилися на 508,9 млн. грн. або 5,2 відсотка. До загального фонду надійшло 8 млрд. 256,8 млн. грн. або 48,7 відс., спеціальний фонд виконано в сумі 2 млрд. 113,9 млн. грн. або 56,3 відс. річного плану. Питома вага власних доходів місцевих бюджетів у загальних надходженнях, порівняно з відповідним періодом 2003 року, зменшилась на 2,7 відс. пункта.

  Номінальне збільшення доходів місцевих бюджетів відбулось за рахунок надходжень від відчуження майна, яке належить місцевим органам влади (168 млн. грн.); плати за землю (146,3 млн. грн.); власних надходжень бюджетних установ (118,2 млн. грн.); єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва (93,6 млн. грн.); плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (89,7 млн. грн.); плати за ліцензії на певні види господарської діяльності (68,9 млн. грн.); плати за оренду цілісних майнових комплексів (43 млн. грн.); збору за забруднення навколишнього середовища (31,3 млн. грн.); податку з власників транспортних засобів (27,5 млн. грн.), зросли також надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (12,2 млн. гривень).

  Водночас дещо зменшились надходження податку з доходів фізичних осіб (на 284,2 млн. грн.); акцизного збору із вироблених в Україні товарів (на 58,6 млн. грн.); податку на прибуток підприємств (на 3,5 млн. грн.); місцевих податків і зборів (на 10,2 млн. грн.), що зумовлено скасуванням готельного збору, питома вага якого у загальних надходженнях складала 11 відсотків.

 • Видатки місцевих бюджетів за січень-червень 2004 року (з урахуванням коштів, що передаються до державного бюджету), проведені у загальній сумі 17 млрд. 40,6 млн. грн. або 45,2 відс. до обсягів, затверджених місцевими радами на рік, що більше минулорічного показника (14 млрд. 590,3 млн. грн.) на 16,8 відсотка.

  Фактична частка видатків місцевих бюджетів (без вилучення коштів до державного бюджету) у зведеному бюджеті порівнянно з першим півріччям 2003 року зменшилася на 0,2 відс. пункта і на 1 липня 2004 року становила 43,3 відсотка.

 • За рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів (з урахуван­ням коштів, переданих до державного бюджету) проведено видатків у сумі 14 млрд. 682,4 млн. грн., що становить 47,1 відс. плану, затвердженого місцевими радами на рік з урахуванням змін і на 1 млрд. 665,9 млн. грн. або 12,8 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2003 року.

  • У структурі загального фонду місцевих бюджетів найбільш значною є частка видатків на утримання установ соціально-культурної сфери та соціальний захист населення, яка, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросла на 3,6 відс. пункта, і на кінець звітного періоду складала 82,7 відсотка. Найбільш вагомими були видатки на освіту 34,2 відс. (5 млрд. 17,5 млн. грн.); охорону здоров'я 23,7 відс. (3 млрд. 481,8 млн. грн.); соціальний захист та соціальне забезпечення 20,4 відс. (2 млрд. 992 млн. гривень).

   Значна питома вага видатків на утримання соціальної сфери та недостатність коштів не дозволяють у повному обсязі проводити видатки, пов'язані із здійсненням повноважень, покладених на місцеве самоврядування та неврахованих при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Так, видатки на житлово-комунальне господарство хоча і збільшилися, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 115,4 млн. грн. або на 19,6 відс., але залишаються незначними у загальній сумі видатків 4,8 відс. (703 млн. гривень). Традиційно незначними залишаються видатки на транспорт і дорожнє господарство 0,9 відс. (126,5 млн. грн.); загальну економічну та торгівельну діяльність 0,5 відс. (72,5 млн. грн.), а на впровадження багатоцільових проектів розвитку у звітному періоді спрямовано лише 1,9 млн. гривень.

  • Економічна структура видатків загального фонду місцевих бюджетів свідчить, що 48,9 відс. (7 млрд. 186 млн. грн.) їх обсягу спрямовується на заробітну плату з нарахуваннями; 16,3 відс. (2 млрд. 389,7 млн. грн.) поточні трансферти населенню; 7,2 відс. (1 млрд. 56,5 млн. грн. оплату комунальних послуг та енергоносіїв); 6,2 відс. (909,7 млн. грн.) субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям); 5,3 відс. (780,2 млн. грн.) капітальні видатки. На захищені статті направлено 10 млрд. 968,9 млн. грн. або 74,7 відс. загального фонду місцевих бюджетів, що на 1 млрд. 250 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2003 року.

 • Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведено в сумі 2 млрд. 358,2 млн. грн. або 36 відс. обсягів, затверджених місцевими радами на рік. У порівнянні з першим півріччям 2003 року їх обсяг збільшився на 784,4 млн. грн. або на 49,8 відсотка.

  Найбільш вагомими у структурі спеціального фонду були видатки на економічну діяльність 47,6 відс. (1 млрд. 122,4 млн. грн.); охорону здоров'я 15 відс. (354,6 млн. грн.); освіту 14 відс.( 329,7 млн. гривень).

 • У звітному періоді дещо погіршився стан розрахункової дисципліни бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  • Дебіторська заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у порівнянні з початком року, збільшилася на 53,8 млн. грн. і на 01.07.2004 становила 496,4 млн. грн., у тому числі загального фонду 219,5 млн. грн., спеціального 276,9 млн. гривень. За економічною структурою найбільший приріст дебіторської заборгованості відбувся за видатками на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання (в 2 рази); видатками на відрядження (в 1,5 раза); капітальними видатками (у 1,2 раза).

   В територіальному розрізі найбільші суми дебіторської заборгованості рахуються за установами, що утримуються з бюджетів м. Києва 67,1 млн. грн; Автономної Республіки Крим 35,1 млн. грн.; Харківської 90,5 млн. грн.; Миколаївської 42,2 млн. грн.; Полтавської 36,5 млн. грн.; Сумської 20,3 млн. грн. та Київської 18,8 млн. грн. областей.

  • Кредиторська заборгованість з початку року збільшилася на 484,3 млн. грн. або на 33,9 відс. і на 01.07.2004 року становила 1 млрд. 913,5 млн. грн., у тому числі загального фонду 1 млрд. 601,8 млн. грн., спеціального 311,7 млн. гривень. Залишається значною частка простроченої кредиторської заборгованості. Станом на 1 липня 2004 року вона складала 713,2 млн. грн. або 37,2 відс. загального обсягу, з яких 216,2 млн. грн. або 30,3 відс. за видатками на поточні трансферти населенню; 162,5 млн. грн. або 22,8 відс. оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 84 млн. грн. або 11,8 відс придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг. Найбільші суми простроченої кредиторської заборгованості мали установи, що утримуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим 91,7 млн. грн.; Луганської 67,6 млн. грн.; Київської 61,6 млн. грн.; Донецької 52,1 млн. грн. Одеської 41,8 млн. грн.; Полтавської 38,6 млн. грн.; Дніпропетровської 35,5 млн. грн. та Сумської 34,5 млн. грн. областей.

   За економічною структурою найбільший приріст кредиторської заборгованості відбувся за видатками на дослідження і розробки, державні програми (в 2,3 раза); поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання (в 1,5 раза); видатками на відрядження (в 1,2 раза); придбання продуктів харчування (в 1,2 раза). Кредиторська заборгованість з оплати праці працівників бюджетних установ та нарахуваннях на звітну дату становила 579,9 млн. грн. і збільшилася з початку року на 315,4 млн. грн., але за 98 відс. цієї заборгованості термін оплати не настав.

   В територіальному розрізі найбільша кредиторська заборгованість рахується за установами, що утримуються з бюджетів Автономної Республіки Крим 157,5 млн. грн.; м. Києва 157,3 млн. грн.; Донецької 151,3 млн. грн.; Луганської 125,1 млн. грн.; Одеської 103,6 млн. грн.; Дніпропетровської 99,9 млн. грн. областей.

 • В цілому, місцеві бюджети виконані з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 771,9 млн. гривень.


  Підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати відмічає, що:

 • валовий внутрішній продукт протягом першого півріччя 2004 року в реальному обчисленні зріс на 12,7 відсотка. Проте зростання ВВП відбулося, переважно, за рахунок сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури;

 • незважаючи на економічне зростання і ділову активність, стійких позитивних зрушень в економіці не досягнуто. Продовжують нарощу­ватися боргові зобов'язання суб'єктів господарювання, кредиторська заборгованість підприємств збільшилась на 11 відс. або майже на 38 млрд. грн., дебіторська на 9,3 відс. або на 25,5 млрд. гривень. Велика частка підприємств працювала збитково. Спостерігалось стрімке підвищення цін на вироблену продукцію, особливо гірничо-металургійного комплексу та нафтопереробки. Темпи зростання цін виробників перевищили приріст споживчих цін більше, ніж у три рази, що до кінця року зможе спровокувати посилення інфляції. Не вирішена проблема погашення заборгованості з виплати заробітної плати. На 1 липня 2004 року борг із заробітної плати перевищував 2 млрд. гривень;

 • у виконанні Державного бюджету України мали місце прорахунки та недоліки:

  • Урядом не забезпечено вимоги окремих статей Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та відповідні доручення Прем'єр-міністра України, що незадовільно впливало на виконання державного бюджету. Особливо це стосується своєчасного розроблення та затвердження порядків проведення видатків за окремими напрямами і програмами;

  • ряд міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не забезпечили виконання статті 93 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" в частині здійснення контролю за справлянням (стягненням) планових платежів. За окремими доходними джерелами до бюджету не надійшло майже 668 млн. грн., у тому числі до загального фонду понад 420 млн. грн. і спеціального фонду понад 247 млн. гривень;

  • не поліпшилася платіжна дисципліна, податкова заборгованість перед державою на 1 липня 2004 року становила 9,4 млрд. гривень. Найбільшим боржником є НАК "Нафтогаз України", борг якої перевищив 4 млрд. гривень. За наявності боргових зобов'язань перед державою Компанією спрямовуються значні кошти на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі, за рахунок коштів від підвищення граничного рівня цін на природний газ для промисловості;

  • видатки державного бюджету здійснено у сумі 28 млрд. 926,4 млн. грн., що становить лише 44,3 відс. річних призначень, у тому числі загального фонду 22 млрд. 843,7 млн. грн. або 92,4 відс. планових показників звітного періоду. В умовах достатності фінансових ресурсів поновилася негативна тенденція щодо зростання кредиторської заборгованості бюджетних установ (на 334,5 млн. грн. і на 01.06.2004 становила 2 млрд. 225 млн. грн.) та дебіторської (на 359,6 млн. грн. і на 01.06.2004 становила 6 млрд. 215,3 млн. грн.), що свідчить про наявність прорахунків в управлінні коштами державного бюджету;

 • на погашення та обслуговування державного боргу спрямовано 6 млрд. 269,6 млн. грн. або 18,4 відс. витрат державного бюджету, що на 0,2 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Відповідно до звіту Державного казначейства державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 171,2 млн. грн., у тому числі загальний фонд з дефіцитом у сумі 997,5 млн. грн., спеціальний фонд з профіцитом у сумі 826,3 млн. гривень.

 • Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України