07 липня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2000 рік
21.09.2000

Аналіз та експертиза
проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Київ 2000

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К.

Голова Рахункової палати

Маліков В.В.

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г.

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф.

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В.

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М.

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П.

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В.

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І.

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л.

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С.

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П.

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є.

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А.

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

Аналіз та експертиза проекту Закону України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 10.10.2000 року / Відпов. за випуск Зведений департамент контролю та аналізу бюджетів України. - Київ: Рахункова палата України, 2000. - Випуск 21.


© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.


Зміст

І. Відповідність проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" чинному законодавству України
ІІ. Аналіз та експертиза проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" за його розділами
2.1. Розділ І. "Загальні положення"
2.2. Розділ ІІ. "Доходи загального фонду Державного бюджету України"
2.3. Розділ ІІІ. "Фінансування загального фонду Державного бюджету України"
2.4. Розділ IV. "Видатки та кредитування загального фонду Державного бюджету України"
2.5. Розділ V. "Формування спеціального фонду Державного бюджету України"
2.6. Розділ VI. "Формування бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини"
III. Висновки

Рахунковою палатою відповідно до статей 2, 7 та 27 Закону України "Про Рахункову палату" здійснено аналіз та експертизу проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", поданого Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.


І. Відповідність проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік" чинному законодавству України

Згідно із статтею 24 Закону України "Про бюджетну систему України" організація бюджетного процесу здійснюється відповідно до цього закону, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад та їх виконавчих органів в межах чинного законодавства. Проте, при аналізі проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" встановлено, що окремі його статті не відповідають вимогам чинного законодавства.

Так, проект Закону України "Про Держаний бюджет України на 2001 рік" містить розділ "Формування спеціального фонду Державного бюджету України". Таким чином, на 2001 рік збережено поділ державного бюджету на загальний і спеціальний фонди, що не передбачено Законом України "Про бюджетну систему України".

Частина друга статті 35 законопроекту, якою визначено, що виплати із спеціального фонду мають бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених згідно з додатком № 2 до цього Закону, але виключно у межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, не узгоджується із статтею 18 Закону України "Про бюджетну систему України", якою встановлено, що кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України. Тобто, у зазначеній статті законопроекту, по-перше, вже закладена можливість невідповідності планових показників бюджету фактичним надходженням, по-друге, надано право розпорядникам коштів, на свій розсуд, а фактично безконтрольно у межах кошторису розпоряджатися коштами, які понад план надходять до спеціального фонду, без коригування показників державного бюджету.

Також Законом України "Про бюджетну систему України" не передбачено створення у Державному бюджеті України фонду дотацій, який, відповідно до статті 40 законопроекту, формується у процесі виконання державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду державного бюджету на єдиний рахунок у Державному казначействі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Статтею 28 Закону України "Про бюджетну систему України" визначено, що Закон про Державний бюджет України не може вносити зміни до чинного законодавства. У разі необхідності зміни чи доповнення вносяться спочатку до відповідних законів. Порушення цієї норми бюджетного законодавства простежується впродовж тексту всього законопроекту.

 • Статтею 56 законопроекту зупинено на 2001 рік дію частини першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України; частини першої та п´ятої статті 32 Водного кодексу України в частині зарахування 20 відс. платежів за збір води з водних об´єктів загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей; пункту 1 статті 31 Кодексу України "Про надра" в частині зарахування 60 відс. платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя.

  Запровадження таких норм призвело до встановлення нового порядку зарахування цих платежів до доходів державного та місцевих бюджетів, що знайшло відображення у статті 3 законопроекту. Зокрема, встановлено, що до доходів загального фонду державного бюджету на 2001 рік зараховуються у повному обсязі збір за використання лісових ресурсів державного значення; збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення; збір за користування надрами загальнодержавного значення. Це не узгоджується із законодавчо визначеним порядком зарахування цих платежів до державного та місцевих бюджетів.

 • Статтею 8 законопроекту визначено, що Національний банк України у 2001 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками до державного бюджету в обсязі не менш як 500 млн. грн., у порядку, визначеному спільним рішенням Міністерства фінансів України та Національного банку України. Така норма вводиться всупереч частині третій статті 5 Закону України "Про Національний банк України", якою визначено, що Національний банк України за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до державного бюджету наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, дію якої, у свою чергу, зупинено частиною 9 статті 56 законопроекту.

 • Статтею 21 законопроекту продовжується практика зупинення на 2001 рік дії окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

 • Частиною 6 статті 22 законопроекту вносяться зміни до Закону України "Про державну службу", зокрема, у два рази зменшені розміри одноразової допомоги державним службовцям, передбачені частиною шостою статті 37 Закону України "Про державну службу".

 • Норми статті 32 законопроекту продовжують до 1 січня 2002 року дію Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов´язкове державне пенсійне страхування" від 22.10.98 № 208-ХІV та від 15.07.99 № 967-ХІV.

 • Норми статті 53 законопроекту зупиняють на 2001 рік дію статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу.

 • Норми статті 54 законопроекту продовжують на 2001 рік дію частини першої статті 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", чим безпідставно позбавляються пільг соціально незахищені верстви населення.

 • Норми статті 55 законопроекту "з метою недопущення зростання бюджетної заборгованості" призупиняють на 2001 рік дію окремих положень законодавчих актів.

  Отже, норми проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", всупереч статті 28 Закону України "Про бюджетну систему України" вносять зміни чи призупиняють дію 27 чинних законодавчих актів України.

  Законопроект також не відповідає окремим нормам чинного законодавства:

 • Абзац 27 пункту 1 статті 3 законопроекту передбачає передачу до державного бюджету коштів з бюджету міста Києва, що суперечить вимогам пункту 4 статті 19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", згідно з яким при затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до державного бюджету у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.

 • Пункт 2 статті 3 законопроекту щодо зарахування до державного бюджету акцизного збору з вироблених в Україні товарів, не відповідає вимогам підпункту "б" статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України, згідно з яким суми акцизного збору з товарів, вироблених в Україні, зараховуються до місцевого бюджету за місцем їх виробництва.

 • У статті 4 законопроекту, як і в 1999 та 2000 роках, збережено пільгу для акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" щодо сплати рентної плати за нафту та газ. Це не відповідає вимогам статті 28 Закону України "Про підприємства в Україні", яка передбачає рівні правові та економічні вимоги для всіх підприємств та статті 15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", якою заборонено досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

 • Норми статті 22 законопроекту обмежують розміри виплати пенсії працюючим пенсіонерам, що не узгоджується із нормами статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення", статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", частини третьої статті 37 Закону України "Про державну службу", статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України", які, відповідно, не передбачають обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

 • У статті 25 законопроекту передбачається надання дозволу Кабінету Міністрів України здійснити у 2001 році за рахунок коштів державного бюджету внесок у розмірі 92 млн. грн. до статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Український експортно-імпортний банк", що суперечить статті 13 Закону України "Про господарські товариства", якою заборонено використовувати бюджетні кошти для формування статутних фондів господарських товариств.

 • Стаття 26 законопроекту щодо затвердження порядку виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та органів державної митної служби України і підвідомчих їм установ не узгоджується із нормами статті 36 Закону України "Про бюджетну систему України" в частині пропорційного фінансування видатків державного бюджету.

 • Стаття 30 законопроекту встановлює, що в 2001 році, у разі недоотримання доходів та державних запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету України порівняно із затвердженими більш як на 10 відс., Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів може обмежувати видатки розпорядників коштів загального фонду державного бюджету, про що у день прийняття такого рішення повідомляється Верховна Рада України, це суперечить пункту 4 статті 85 та статті 92 Конституції України, згідно з якими зміни до Закону України про Державний бюджет України приймаються та затверджуються Верховною Радою України. Пунктом 6 статті 116 Конституції України визначено, що Кабінет Міністрів України забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України.

  Залишилися не врахованими положення Основних напрямів бюджетної політики на 2001 рік (бюджетна резолюція) щодо зниження ставок податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян (пункт 5); про визначення в Державному бюджеті України на 2001 рік переліку захищених статей бюджету та видатків на погашення заборгованості за цими статтями (пункт 10). Частково враховані положення пунктів 11, 17, 18 та підпункту 5 пункту 20.


  ІІ. Аналіз та експертиза проекту Закону України
  "Про Державний бюджет України на 2001 рік" за його розділами

  2.1. Розділ І. "Загальні положення"

  1. До статті 2.

  Відповідно до статті 1 проекту спеціальний фонд визначено як "надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та виплати з Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих надходжень", а стаття 35 встановлює проведення видатків спеціального фонду у межах і за рахунок відповідних надходжень до нього. Тому, формування спеціального фонду державного бюджету з дефіцитом у сумі 675,3 млн. грн., є неправомірним і суперечить вимогам вказаних статей.

  Пропозиція:

  Привести положення статті 2 у відповідність з вимогами статей 1 та 35 законопроекту.

  Збільшити видатки загального фонду на 675 338,5 тис. грн., спрямувавши їх на соціальні потреби.

  Зменшити видатки спеціального фонду на суму 675 338,5 тис. гривень.

 • Відповідно до статті 2 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" доходи державного бюджету в наступному році становитимуть 41 млрд. 388,9 млн. грн., у тому числі доходи загального фонду 33 млрд. 646 млн. грн. та доходи спеціального фонду 7 млрд. 742,9 млн. грн., згідно з додатком № 1 до проекту цього Закону.

  Загальні прогнозні обсяги надходжень до державного бюджету перевищують суму доходів, визначену Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", на 7 млрд. 442,4 млн. грн. або на 21,9 відс., у тому числі доходи загального фонду на 4 млрд. 138 млн. грн. або 14 відс., доходи спеціального фонду 3 млрд. 304,4 млн. грн. або 74,4 відсотка.

  Виходячи з даних, наведених у додатку № 1 до проекту Закону, у 2001 році передбачається збільшення проти запланованих на поточний рік податкових (на 1591,5 млн. грн. або на 7,7 відс.) і неподаткових надходжень (7841,6 млн. грн. або в 1,9 раза), доходів від операцій з капіталом (65,2 млн. грн. або у 3,8 раза), офіційних трансфертів (955 млн.грн. або у 1,8 раза). Суттєво зменшаться надходження до державних цільових фондів на 3010,6 млн.грн. або у 11,5 раза (табл. 1).

  Державний бюджет України за категоріями доходів

  п/п

  Показники

  2001 рік, проект

  2000 рік, затверджено

  2001 р. у відс. до 2000 р.

   

  Доходи Державного бюджету України всього

  41389

  33946

  121,9

   

  у тому числі:

   

  1.

  Податкові надходження

  22105

  20514

  107,7

  2.

  Неподаткові надходження

  16682

  8840

  188,7

  3.

  Доходи від операцій з капіталом

  88

  23

  3,8 р.б.

  4.

  Державні цільові фонди

  285

  3296

  11,5 р.м.

  5.

  Офіційні трансферти

  2229

  1274

  175,0

  Зазначені фактори призводять до істотної зміни структури бюджету за категоріями доходів проти поточного року: збільшується питома вага неподаткових надходжень (на 14,3 відс.), зменшується питома вага податкових надходжень (на 7 відсотків).

  Проектом бюджету враховано вимогу пункту 5 бюджетної резолюції щодо скасування збору до Державного інноваційного фонду України, а також скасовується збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що потребує внесення відповідних змін до Закону України "Про систему оподаткування".

  Пропозиція:

  Скасувати пункт 18 і 21 статті 14 Закону України "Про систему оподаткування".

  Водночас із складу бюджету виведено Фонд соціального страхування України та Державний фонд сприяння зайнятості населення. Таким чином, відповідно до законодавчих актів щодо державного соціального страхування, забезпечується дотримання принципу трипаратизму при управлінні вказаними фондами.

  У дохідній частині державного бюджету не враховано суми податкової заборгованості підприємств та організацій перед бюджетом, загальна сума якої на 1 вересня поточного року становила 12,3 млрд. гривень. Подана до проекту бюджету Програма погашення податкової заборгованості підприємств передбачає лише заходи організаційного характеру, спрямовані на призупинення подальшого зростання заборгованості, без практичних дій щодо стягнення недоїмки.

  Пропозиція:

  Згідно з вимогами бюджетної резолюції у надходженнях до державного бюджету врахувати погашення 10 відс. суми заборгованості (недоїмки) з платежів до бюджету, що утворилася станом на 1 вересня 2000 року.

  При формуванні дохідної частини державного бюджету на 2001 рік також не враховано необхідність впорядкування і скасування пільг з оподаткування, наданих суб´єктам підприємницької діяльності.

  Існуюча система пільг з оподаткування потребує перегляду, адже масштаби їх надання вкрай значні. Так, за даними Державної податкової адміністрації України, загальна сума пільг, наданих у 1999 році, становила 39,7 млрд. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету 35,7 млрд. гривень. Але, внаслідок часткового відновлення пільг з податку на додану вартість та акцизного збору на наступних етапах споживання товарів, прямі втрати бюджету становили 19,6 млрд. грн. або 60,3 відс. фактичних надходжень до зведеного бюджету. Тільки у першому півріччі поточного року сума наданих пільг з оподаткування становила 20,3 млрд. гривень.

  За проектом бюджету, у наступному році сума пільг становитиме 7,9 млрд. грн. або 19,1 відс. передбачених доходів державного бюджету.

  Прогнозні надходження податків, зборів та інших обов´язкових платежів розраховані за спрощеною схемою, здебільшого, виходячи з фактичного рівня сплати до бюджету у поточному році. Отже, у проекті бюджету на наступний рік заздалегідь передбачається можливість несплати платниками податків нарахованих платежів.

  Додаток № 1 до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік":

 • Код бюджетної класифікації 110200 "Податок на прибуток підприємств".

  У розрахунку надходжень податку на прибуток підприємств обсяг оподатковуваного прибутку зменшено на суму балансових збитків, отриманих у попередніх періодах, у сумі 3210 млн. грн., та страхових резервів банків, у сумі 734 млн. гривень.

  Зазначені пільги є найбільш поширеними з податку на прибуток підприємств. Механізм їх надання дозволяє підприємствам та фінансовим установам на законних підставах уникати сплати податку та нарощувати власні обігові кошти, а отримані збитки підприємств, комерційних банків і небанківських фінансових установ від неповернення основного боргу за кредитами відшкодовувати за рахунок держави.

  За даними Державної податкової адміністрації України, у 1999 році згідно з чинним законодавством більш ніж 19,2 тис. підприємств спрямували на покриття збитків 1061,6 млн. грн. або 29,7 відс. загальної суми вказаних пільг. У першому півріччі поточного року 999,1 млн. грн. або 42 відсотки.

  Внаслідок віднесення на валові витрати відрахувань на створення страхових резервів банків бюджет у 1999 році не одержав 253,4 млн. грн. податку на прибуток, а у першому півріччі поточного року 86,3 млн. гривень.

  Діюча система пільг з податку на прибуток провокує платників податку приховувати реальні фінансові результати.

  Зважаючи на значні втрати бюджету, доцільно скасувати пільги щодо балансових збитків, отриманих у попередніх періодах, а також страхових резервів банків.

  Водночас у прогнозному розрахунку надходжень податку на прибуток не враховано суму недоїмки, яка на 1 вересня 2000 року становила 3046 млн. гривень.

  Коригування у розрахунку надходжень податку на прибуток підприємств обсягу пільг на суму балансових збитків, отриманих у попередніх звітних періодах, а також страхових резервів банків з одночасним внесенням відповідних змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та врахування лише 10 відс. сум недоїмок, а також наявних переплат, дає можливість збільшити доходи бюджету на 1 млрд. 20,9 млн. гривень.

  Надходження податку на прибуток підприємств

  № п/п

  Показники

  Згідно з проектом бюджету

  За оцінкою Рахункової палати

  Відхилення від проекту бюджету

  1.

  Прибуток прибуткових підприємств

  33200

  33200

  -

  2.

  Пільги, які враховуються у зменшенні прибутку

  7313

  3369

  3944

   

  у тому числі :

   

   

   

   

  - створення страхових резервів банків

  734

  -

  -734

   

  - балансові збитки, отримані у попередніх періодах

  3210

  -

  -3210

  3.

  Оподатковуваний прибуток

  25887

  29831

  +3944

  4.

  Ставка податку, відс.

  30

  30

   

  5

  Сума податку на прибуток (3х4 )

  7766,1

  8949,3

  +1183,2

  6.

  Зменшення податкових зобов´язань

  756

  756

  -

  7.

  Збільшення податкових зобов´язань

  645

  645

  -

  8.

  10 відс. суми недоїмки на 01.09.2000

   

  304

  +304

  9.

  Сума переплат на 01.09.2000

  -

  -100

  -100

  10.

  Податок на прибуток до зведеного бюджету (5-6+7+8)

  7655,1

  9042,3

  +1387,2

  11.

  Податок на прибуток до державного бюджету

  5633,9

  6654,8

  +1020,9

  Пропозиції:

  Установити надходження податку на прибуток підприємств у сумі 6 654 800 тис. гривень.

  Скасувати пункт 5.2.4 статті 5 та статтю 6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

 • Код бюджетної класифікації 130201 "Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення".

  Надходження до державного бюджету збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення передбачені на рівні 53,7 відсотка. Крім того, у розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення, не враховано недоїмку, яка на 1 вересня 2000 року становила 195,1 млн. гривень.

  Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів
  загальнодержавного значення

  № п/п

  Показники

  2001 рік

  Відхилення

  за розрахунками до проекту бюджету

  за оцінкою Рахункової палати

  1.

  Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення

  177,2

  259,9

  +82,7

  2.

  Рівень сплати

   

   

   

   

  - відс.

  53,7

  75

  +21,3

   

  - млн. грн.

  159,4

  222,6

  +63,2

   

  10 відс. суми недоїмки на 01.09.2000

  -

  19,5

  +19,5

  3.

  Збільшення податкових зобов´язань

  17,8

  17,8

  -

  За умов підвищення рівня сплати до 75 відс. та врахування 10 відс. недоїмки, що склалася на 1 вересня 2000 року, надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення збільшаться на 82,7 млн. гривень.

  Пропозиція:

  Установити надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення у сумі 259 940 тис. гривень.

 • Код бюджетної класифікації 140100 "Податок на додану вартість".

  Надходження податку на додану вартість не мають належного обґрунтування і розраховані не за складовими доданої вартості, а за його питомою вагою у ВВП, що очікується у 2000 році.

  У прогнозному розрахунку надходжень податку на додану вартість не враховано суму недоїмки, яка на 1 вересня 2000 року становила 5,6 млрд. гривень. За умов врахування 10 відс. суми недоїмки, надходження податку на додану вартість становитимуть 12 млрд. 287 млн. грн., що на 559 млн. грн. більше передбачених у проекті державного бюджету на 2001 рік.

  Надходження податку на додану вартість

  № п/п

  Показники

  Згідно з проектом бюджету

  За оцінкою Рахункової палати

  Відхилення

  1.

  Податок на додану вартість

  11728

  12287

  +559

   

  у тому числі:

   

   

   

   

  10 відс. суми недоїмки на 01.09.2000

  -

  559

  +559

  Пропозиція:

  Установити надходження податку на додану вартість у сумі 12287000 тис. гривень.

 • Код бюджетної класифікації 210500 "Надходження дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності".

  Проектом бюджету надходження дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, передбачені у сумі 200 млн. гривень.

  Прогноз надходжень цього платежу визначено без врахування фактичних надходжень за попередні звітні періоди та чинників, які стримують дивідендну політику суб´єктів господарювання. Зокрема, при державній частці (пакету акцій, паю) у статутному фонді менше 50 відс. суб´єкти господарювання не зобов´язані приймати рішення при нарахуванні дивідендів.

  За оцінкою Рахункової палати, надходження дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, становитимуть 150 млн. грн., що на 50 млн. грн. менше передбачених проектом бюджету.

  Пропозиція:

  Установити надходження дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, у сумі 150 000 тис. гривень.

 • Код 210602 "Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні".

  Надходження рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, передбачені у проекті бюджету на рівні проплат за спожитий природний газ у І півріччі поточного року - 49,5 відсотка. Вважаємо за доцільне передбачити у державному бюджеті надходження платежу на рівні 75 відс., що дозволить збільшити доходи державного бюджету на 103 млн. гривень.

  Надходження рентної плати за природний газ,
  що видобувається в Україні

  п/п

  Показники

  2001 рік

  Відхилення

  за розрахунка­ми до проекту бюджету

  за оцінкою Рахункової палати

  1.

  Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні

  200

  303

  +103

  2.

  Рівень сплати

   

   

   

   

  відс.

  49,5

  75,0

  +25,5

   

  млн. грн.

  200

  303

  +103

  Пропозиція:

  Установити надходження рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, у сумі 303 000 тис. гривень.

 • Код бюджетної класифікації 240601 - "Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України".

  Надходження до державного бюджету відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України передбачені на рівні фактичної сплати у першому півріччі поточного року 49,5 відсотка. Крім того, у розрахунку відрахувань від плати за транзит природного газу, що видобувається в Україні, не враховано суму недоїмки, яка на 1 вересня 2000 року становила 896 млн. гривень.

  З урахуванням підвищення рівня сплати до 75 відс., а також 10 відс. недоїмки на 1 вересня 2000 року, вважаємо за доцільне передбачити у державному бюджеті надходження зазначених платежів у сумі 1 млрд. 930 млн. грн., що перевищує передбачений у проекті державного бюджету на 715 млн. гривень.

  Надходження відрахувань від плати за транзит
  природного газу через територію України

  п/п

  Показники

  2001 рік

  Відхилення

  за розрахунка­ми до проекту бюджету

  за оцінкою Рахункової палати

  1.

  Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України

  1215

  1930

  +715

  2.

  Рівень сплати

   

   

   

   

  відс.

  49,5

  75

  +25,5

   

  млн. грн.

  1215

  1840

  +625

  3.

  10 відс. суми недоїмки на 01.09.2000

  -

  90

  +90

  Пропозиції:

  Установити надходження відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України у сумі 1 930 000 тис. гривень.

  Включити відрахування від плати за транзит природного газу через територію України до тексту статті 14 Закону України "Про систему оподаткування".

 • Код бюджетної класифікації 500700 "Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів".

  Надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів на 2001 рік передбачено у сумі 47 млн. грн., що на 7 млн. грн. більше ніж у 2000 році. Проте, зазначений показник є заниженим. Враховуючи фактичні надходження у 1999 році у сумі 54,5 млн. грн., за І півріччя 2000 року - 56 млн. грн. та більш ніж 30 млн. грн. позик, наданих за рахунок Фонду у попередні роки, термін повернення яких настав, доцільно передбачити надходження до Фонду у сумі 80 млн. гривень.

  Надходження платежів до Фонду України
  соціального захисту інвалідів

  п/п

  Показники

  2001 рік

  Відхилення

  за розрахунка­ми до проекту бюджету

  За оцінкою Рахункової палати

  1.

  Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів

  47

  80

  +33

  Пропозиція:

  Установити надходження платежів до Фонду України соціального захисту інвалідів у сумі 80 000 тис. гривень.

  2. До пункту 12 статті 3.

  Залучення до загального фонду державного бюджету 30 відс. надходження суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах, включаючи підприємства, яким надано пільги з оподаткування, а також підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно до законодавства, посилить податковий тиск і провокуватиме перехід частини фонду оплати праці в тіньову економіку.

  Пропозиція:

  Вилучити текст, викладений у пункті 12 статті 3.

  За підсумками аналізу розрахунків надходжень до державного бюджету, пропонується:

  Установити доходи Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 43 852 516,4 тис. гривень.

  Зміну показника дохідної частини державного бюджету пропонується здійснити за рахунок збільшення на 2 513 637 тис. грн. надходжень з шести джерел та зменшення на 50 000 тис. грн. надходжень за одним джерелом із внесенням відповідних змін до тексту додатку № 1 "Доходи Державного бюджету України на 2001 рік", статті 2 проекту Закону.

  2.2. Розділ ІІ. "Доходи загального фонду Державного бюджету України"

  3. До статті 7

  Відповідно до статті 7 проекту Закону Фонд державного майна України має забезпечити у 2001 році надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов´язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств у сумі не менш як 9 млрд. грн, що становить понад п´яту частину загальних доходів державного бюджету.

  Надходження коштів від приватизації державного майна у сумі 9 млрд. грн. не мають належного обґрунтування. Зважаючи на тривалий характер процедури приватизації та проведення тендерів зазначені суми надходжень нереальні до виконання.

  Матеріали, надані до проекту державного бюджету, не містять конкретних розрахунків та плану приватизації державного майна, а також переліку об´єктів, що підлягатимуть приватизації у наступному році.

  Крім того, зазначені прогнозні надходження коштів від приватизації державного майна сформовані без врахування динаміки цих надходжень до державного бюджету за минулі роки, що свідчить про можливе зростання надходжень у 2001 році цього платежу проти попереднього звітного періоду лише у 2, максимум у 2,5 раза.

  Враховуючи, що надходження коштів до державного бюджету від приватизації державного майна у 1997 році становили 78 млн. грн., 1998 360,8 млн. грн., 1999 694,6 млн. грн. та станом на 1 серпня поточного року 1179,1 млн. грн., немає об´єктивних підстав затверджувати запропонований обсяг надходжень цих платежів.

  За єдиних умов прогнозні доходи державного бюджету без врахування надходжень від приватизації державного майна у порівнянні з плановими призначеннями на поточний рік номінально збільшуються лише на 5 відсотків. Проте, реальні доходи державного бюджету у 2001 році, обраховані з використанням індекса-дефлятора ВВП, що дорівнює 1,136, зменшаться на 7,6 відс. (табл. 8).

  Доходи Державного бюджету України у фактичних та порівнянних цінах

  № п/п

  Показники

  2001 рік,

  проект

  2000 рік, затверджено

  2001 р. у відс. до 2000 р.

  1.

  Доходи Державного бюджету України у фактичних цінах, млн. грн.

  41389

  33946

  121,9

   

  у тому числі:

   

   

   

   

  доходи загального фонду Державного бюджету України

  33646

  29508

  114,0

   

  доходи спеціального фонду Державного бюджету України

  7743

  4438

  174,4

  2.

  Доходи Державного бюджету України без надходжень від приватизації, приведені до єдиних умов, млн. грн.

   

   

   

   

  у фактичних цінах

  29620

  28219

  105,0

   

  у порівнянних цінах

  26074

  28219

  92,4

  4. До статті 9.

  Статтею 9 проекту Закону передбачається заборонити провадити у 2001 році реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб´єктів господарювання за податками і зборами (обов´язковими платежами), за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати, без врахування суми позичок з державного бюджету, наданих підприємствам і організаціям. Норми вказаної статті не враховують позички суб´єктам господарювання, які надавалися із державного бюджету протягом минулих років.

  Пропозиція:

  Текст статті 9 викласти в такій редакції: " Заборонити у 2001 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб´єктів господарювання за податками і зборами (обов´язковими платежами), позичками та кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати".

  2.3. Розділ ІІІ. "Фінансування загального фонду Державного бюджету України"

  5. До статей 11, 12.

  У статтях 11, 12 проекту встановлюється граничний розмір державного внутрішнього та зовнішнього боргу, але не передбачено затвердження структури, джерел та строків погашення державного внутрішнього боргу. Відповідно до статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" ці показники затверджуються Верховною Радою України одночасно із затвердженням державного бюджету на наступний рік.

  Також не передбачено і затвердження структури, джерел та строків погашення державного зовнішнього боргу.

  Додатки щодо фінансування державного бюджету за типом боргового зобов´язання та за типом кредитора, які фактично встановлюють джерела фінансування та напрями їх використання, не мають юридичної сили, оскільки не передбачено їх затвердження одночасно з іншими показниками державного бюджету.

  Пропозиція:

  Подати на затвердження до Верховної Ради України структуру державного внутрішнього та державного зовнішнього боргу.

  Затвердити окремим додатком до Державного бюджету України на 2001 рік, як складову його частину, показники фінансування державного бюджету за типом боргового зобов´язання та за типом кредитора.

  6. До статей 11 13.

  Відповідно до структури виплат за державним боргом, яка наведена у пояснювальній записці до законопроекту, до складу видатків на погашення і обслуговування державного боргу включені витрати на управління внутрішнім боргом у сумі 301,8 млн. грн. та зовнішнім 45,5 млн. дол. США або 286,7 млн. грн. (за курсом 6,3 грн. за 1 дол. США), що разом складає 588,5 млн. гривень. Конкретні напрями використання цих коштів не вказані, тобто, не визначено їх цільове спрямування. У порівнянні з 2000 роком ці видатки збільшені більш ніж у 7 разів.

  Урядом проголошено намір щодо відображення всіх операцій з обслуговування та погашення державного боргу, але ця проблема вирішується непослідовно і частково. Так, у проекті державного бюджету відображено надходження та використання інвестиційних позик від міжнародних фінансових організацій та платежі, пов´язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. У той же час, не знаходять відображення у структурі державного боргу такі види заборгованості, як:

  • погашення заборгованості по знецінених заощадженнях громадян в установах ощадного банку і страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, яка на 2001 рік передбачена у сумі 200 млн. гривень;

  • видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками, які у розподілі видатків державного бюджету на 2001 рік визначені у сумі 84 млн. гривень;

  • видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах (розмір цих видатків не визначений навіть у розрахунках до проекту бюджету).

  У проекті закону Урядом проголошена бездефіцитність бюджету, що сприятиме зменшенню обсягів державного боргу. Однак, аналіз показників, наведених у додатках до проекту закону, свідчить про тенденцію до зростання державного боргу в 2001 році.

  Так, станом на 1 січня 2000 року державний борг, що обліковується Міністерством фінансів України, становив 79,6 млрд. грн., на 1 січня 2001 року Міністерство фінансів України прогнозує його зростання до 90 млрд. грн., а станом на 1 січня 2002 року він сягне 100,9 млрд. гривень.

  При цьому зростання боргу прогнозується не тільки у зв´язку з девальвацією гривні, а й номінальним його зростанням.

  Пропозиції:

  Передбачити затвердження окремим додатком до проекту Закону Програму державного запозичення України на 2001 рік.

  Визначити суму державних та урядових зобов´язань фінансового характеру та внести пропозиції щодо їх обліку та обслуговування.

  Визначити конкретні напрями використання коштів на управління державним боргом, що входять до складу видатків з обслуговування і погашення державного боргу.

  7. До статті 14.

  Норми зазначеної статті, по суті, дозволяють надавати державні гарантії при одержанні суб´єктами підприємницької діяльності кредитів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями.

  Пропозиція:

  Першу частину статті 14 (після слова "організаціями") слід доповнити текстом: "під зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або під заставу майна".

  8. До статті 16.

  Статтею 16 проекту передбачено, що кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення, відповідно до статті 12 цього Закону, набирають чинності з моменту підписання. Зазначене суперечить вимогам статті 85 Конституції України та статті 7 Закону України "Про міжнародні договори", щодо затвердження Верховною Радою України рішень про одержання від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик.

  Вирішення цієї проблеми можливе шляхом затвердження Програми державного запозичення України на 2001 рік, яка розроблена та наведена у додатку до проекту Закону, одночасно із затвердженням Верховною Радою України Державного бюджету України на 2001 рік.

  Пропозиція:

  Привести у відповідність з чинним законодавством положення статті 16 стосовно процедури набрання чинності кредитних угод та інших документів, згідно з якими Україна здійснює запозичення.

  2.4. Розділ IV. "Видатки та кредитування загального фонду Державного бюджету України"

  9. Частина 1 статті 17.

  9.1. Видатки загального фонду державного бюджету (з урахуванням офіційних трансфертів) передбачені проектом на 2001 рік у сумі 32 млрд. 970,6 млн. грн., що на 11,7 відс. більше бюджетних призначень поточного року.

  Проте збільшення видаткової частини бюджету фактично не призведе до поліпшення фінансування потреб держави, а тільки частково покриє інфляційні витрати 2000 року (27,7 відс.) та очікувану інфляцію у 2001 році (19,5 відс.). Проголошений Урядом соціальний напрям законопроекту не підтверджується. Так, видатки соціального спрямування загального фонду державного бюджету визначено із зростанням лише на 3,5 відс., але їх питома вага знижується з 3,7 відс. у 2000 році до 3,2 відс. у 2001 році. З урахуванням зазначеного вище рівня інфляції реальне фінансування соціальної сфери у 2001 році фактично зменшиться на 16,7 відсотка. І це при тому, що законопроектом не передбачені видатки на покриття заборгованостей, які виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях, інших соціальних виплатах. Не враховано погашення іншої кредиторської заборгованості бюджетних установ.

  Таким чином, як і в попередні роки, реальні потреби у фінансуванні бюджетної сфери в 2001 році, не будуть забезпечені.

  Основні напрями спрямування коштів загального фонду за проектом державного бюджету на 2001 рік наведені в табл. 9.

  Структура загального фонду Державного бюджету України
  за окремими категоріями видатків

  № п/п

  Показники

  2001 рік проект

  2000 рік затверджено

  Відхилення

  в млн. грн.

  у відс. до загальн. суми видатків

  в млн. грн.

  у відс. до загальної суми видатків

  в млн. грн.

  у відс. до загальн. суми видатків

   

  Видатки Державного бюджету України

  32970,6

  100,0

  29508,0

  100,0

  3462,6

  -

   

  З них:

   

   

   

   

   

   

  1.

  Державне управління

  2522,0

  7,6

  2020,2

  6,8

  501,8

  0,8

  2.

  Національна оборона

  1978,9

  6,0

  1496,2

  5,1

  482,7

  0,9

  3.

  Правоохоронна діяльність та забезпече­ння безпеки держави

  2396,3

  7,3

  1796,1

  6,1

  600,2

  1,2

  4.

  Освіта

  1775,2

  5,4

  1555,2

  5,3

  220,0

  0,1

  5.

  Охорона здоров´я

  925,3

  2,8

  623,2

  2,1

  302,1

  0,7

  6.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  3412,2

  0,3

  3726,9

  12,6

  -314,7

  -2,3

  7.

  Промисловість та енергетика

  2130,4

  6,5

  1977,0

  6,7

  153,4

  -0,2

  8.

  Будівництво

  86,9

  0,3

  439,0

  1,5

  -352,1

  -1,2

  9.

  Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

  799,2

  2,4

  483,8

  1,6

  315,4

  0,8

  10.

  Обслуговування державного боргу

  6123,1

  18,6

  5957,6

  20,2

  165,5

  -1,6

  11.

  Офіційні трансферти

  5748,8

  17,4

  4027,9

  13,7

  1720,9

  3,7

  Найбільші обсяги фінансування передбачається спрямувати на обслуговування державного боргу (6123,1 млн. грн. або 18,6 відс.), офіційні трансферти (5748,8 млн. грн. або 17,4 відс.), соціальний захист та соціальне забезпечення (3412,2 млн. грн. або 10,3 відс.), державне управління (2522 млн. грн. або 7,6 відсотка). При цьому у порівнянні з призначеннями поточного року питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення знижується на 2,3 відс., а на державне управління зростає на 0,8 відсотка.

  9.2. У проекті державного бюджету видатки на оплату праці передбачені у сумі 6794,4 млн. грн., що більше затверджених призначень поточного року на 28,2 відс., з них видатки на оплату праці із загального фонду державного бюджету 6123,5 млн. грн. або більше на 23 відсотки.

  Питома вага видатків на оплату праці у загальному обсязі видатків державного бюджету збільшується у порівнянні з 2000 роком на 0,8 відсоткових пункти, з них по загальному фонду на 1,7 відсоткових пункти.

  Більше половини (55 відс.) суми збільшення видатків на оплату праці по загальному фонду припадає на функції "Правоохоронна діяльність та забезпеченні безпеки держави" і "Національна оборона", що, значною мірою, пов´язано з врахуванням у бюджеті прийнятих протягом 1999-2000 року рішень Президента України та Уряду щодо підвищення норм грошового забезпечення військовослужбовців і здійсненням заходів з компенсації втрат, у зв´язку з призупиненням соціальних пільг працівникам правоохоронних органів (крім того, 195,8 млн. грн. передбачено на оплату праці військовослужбовцям Збройних Сил України із спеціального фонду, що більше обсягу цих видатків поточного року у 16 разів).

  Як зазначалося вище, в проекті не передбачені видатки державного бюджету на погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. Проте станом на 1 вересня 2000 року, за даними Міністерства фінансів України, заборгованість за цими виплатами з державного бюджету становила 1614,8 млн. грн. і до кінця поточного року не визначені джерела для її погашення.

  Станом на 1 вересня поточного року залишається значною заборгованість із грошового забезпечення 399,7 млн. грн., чорнобильських виплат 870 млн. гривень.

  Слід зазначити, що однією з новацій законопроекту є відсутність захищених статей видатків бюджету. Рахункова палата вважає, що питання захищених статей бюджету носить надуманий та нелогічний характер. Якщо у ході фінансування видатків надається пріоритет одним статтям, то автоматично зростає заборгованість за іншими статтями, що і підтверджують результати виконання бюджету у 1998, 1999 та 2000 роках. В умовах реально сформованого бюджету питання запровадження захищених статей не повинно виникати.

  9.3. Код функціональної класифікації 010000 "Державне управління".

  Проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" обсяг видатків на державне управління визначено у сумі 2млрд. 626,1 млн. грн., що більше порівняно з 2000 роком на 24,8 відс., у тому числі видатки загального фонду 2 млрд. 522 млн. гривень. Визначений обсяг не враховує у повній мірі витрати бюджетних коштів за вказаним напрямом. Зокрема, в ньому не враховані видатки на утримання апарату управління центральних органів виконавчої влади, які віднесені до розділів видатків державного бюджету "Національна оборона", "Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави", "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека", "Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

  В проекті не розмежовані видатки на функціонування законодавчої та виконавчої влади (код 010100), що порушує принцип прозорості при формуванні та виконанні державного бюджету.

  Витрати на утримання органів виконавчої влади залишаються неадекватними фінансово-економічному стану держави. Так, обсяг запланованих на 2001 рік видатків загального фонду державного бюджету за розділом "Державне управління" збільшено проти 2000 року на 24,8 відс. і складає 2 млрд. 522 млн. гривень. Їх питома вага в загальному обсязі видатків державного бюджету постійно зростає і сягне у 2001 році 7,6 відс. проти 6,8 відс. у 2000 році.

  Це відбувається при зменшенні питомої ваги видатків державного бюджету на фінансування заходів з фундаментальних досліджень і сприяння науково-технічному прогресу, соціального захисту та соціального забезпечення. При цьому у 2001 році видатки державного бюджету за розділом "Державне управління" перевищать видатки як на фінансування заходів з національної оборони (1 млрд. 979 млн. грн.), так і на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави (2 млрд. 396,3 млн. гривень).

  Привертає увагу те, що проектом передбачена пріоритетність у фінансуванні фіскальних органів, на утримання яких пропонується спрямувати 1 млрд. 231,5 млн. грн. або 48,8 відс. загальних асигнувань на органи управління. Ці видатки у 2,8 раза перевищують видатки на утримання апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів.

  Кошти на реалізацію адміністративної реформи в Україні у державному бюджеті окремим рядком не виділяються. Проведені Рахунковою палатою перевірки показали, що реорганізація органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів, передбачених на поточне утримання центральних органів виконавчої влади, що не дає можливості визначити реальні витрати на проведення адміністративної реформи, перекручує дані щодо обсягу видатків центральних органів виконавчої влади на їх утримання і, в кінцевому результаті, порушує прозорість бюджетного процесу.

  Проектом передбачаються видатки на впровадження Податкового і Бюджетного кодексів, у сумі 98 млн. гривень. Зазначені видатки ніякими розрахунками не підтверджені, конкретні напрями їх спрямування відсутні.

  Аналогічно, видатки на створення єдиної інформаційної системи органів виконавчої влади, у сумі 172,9 млн. грн., теж не підтверджені розрахунками. Згідно із статтею 17 Закону України від 04.02.98 № 74 "Про Національну програму інформатизації" ці видатки повинні проводитися лише як складова частина програми. Однак, на фінансування Національної програми інформатизації виділено лише 8 млн. гривень.

  Видатки, пов´язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади (по функції "Міжнародна діяльність"), передбачені у сумі 25,1 млн. грн., що на 9 відс. більше призначень поточного року.

  Пропозиції:

  • Передбачити у Державному бюджеті України на 2001 рік:

   • окремим рядком кошти на реалізацію заходів адміністративної реформи, враховуючи, що згідно з Указом Президента України від 11.02.2000 № 208 "Про підвищення ефективності системи державної служби", у 2001 році передбачається завершення функціонального обстеження апаратів органів виконавчої влади і затвердження відповідно до його результатів організаційних структур цих апаратів;

   • видатки на утримання апаратів центральних органів виконавчої влади, які віднесені до розділів видатків Державного бюджету України "Національна оборона", "Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави", "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека", "Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у загальному обсязі видатків за розділом "Державне управління".

  • Вилучити із проекту Закону видатки по функції "Державне управління" на впровадження Податкового і Бюджетного кодексів у сумі 98 млн.грн., як такі, що не підтверджуються розрахунками.

  9.4. Код функціональної класифікації 050000 "Національна оборона" і 060000 "Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави".

 • В законопроекті не враховано ряд проблем, пов´язаних з фінансуванням національної оборони та правоохоронних органів.

  Кошти на державне оборонне замовлення у державному бюджеті окремим рядком не визначені, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266 "Про Порядок формування та розміщення державного замовлення на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням". Це не дозволяє забезпечити прозорість у його виконанні. В результаті, як свідчать матеріали перевірок, проведених Рахунковою палатою, бюджетні кошти спрямовуються не на виконання державних програм, а витрачаються розпорядниками на свій розсуд, на закупівлю майна за завищеними цінами, фінансування комерційних структур тощо.

  Пропозиція:

  Включити до проекту бюджету окремим рядком фінансування державного оборонного замовлення для всіх військових формувань.

 • На виконання Указу Президента України від 02.10.99 № 1262 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей" постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.99 № 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей" визначені обсяги фінансування та заходи щодо впровадження цієї Програми.

  Проектом на 2001 рік на цю мету передбачено Міністерству оборони України 20,6 млн. грн., з них по загальному фонду 5,6 млн. грн., що складає лише 12,5 відс. від суми, передбаченої Програмою на цей рік. Для інших військових формувань вказані видатки взагалі не передбачені. Враховуючи, що у 2000 році на вказану Програму затверджено лише 25 млн. грн. (15,4 відс. від обрахованої на рік суми), її виконання знаходиться під зривом, що може призвести до поглиблення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців.

  Передбачити у законопроекті окремим рядком фінансування Комплексної програми забезпечення житлом військово­службовців та членів їх сімей для усіх військових формувань, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.99 № 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей".

  9.5. Код функціональної класифікації 070000 "Освіта".

  Проектом передбачено видатки на освіту у сумі 1 млрд. 775,2 млн. грн., що на 220 млн. грн. або на 14,1 відс. більше бюджетних призначень поточного року, а реальні фінансові ресурси з урахуванням інфляції зменшуються на 8,1 відсотка.

  Формування видатків державного бюджету на забезпечення професійно-технічної освіти у 2000 році не відповідають вимогам Закону України "Про професійно-технічну освіту", який передбачає планування і використання бюджетних коштів виключно через механізм державного замовлення.

  Ефективність саме такої схеми фінансування видатків на профтехосвіту, із запровадженням механізму державного замовлення, як того вимагає чинне законодавство, повинно забезпечуватися здійсненням єдиної централізованої системи контролю з боку Міністерства економіки України за правильним і раціональним формуванням і розміщенням необхідної для держави кількості фахівців за пріоритетними видами професій, а з боку Міністерства фінансів України за своєчасним, повним і цільовим витрачанням бюджетних коштів.

  Невиконання зазначених вимог виключає можливість визначення реальної потреби держави у підготовці необхідної кількості фахівців робочих професій, не забезпечує гарантованого їх працевлаштування та призводить до неефективного використання бюджетних коштів.

  Як свідчать матеріали перевірок, проведених Рахунковою палатою, внаслідок недотримання вимог чинного законодавства у 1999 році прийнято на навчання понад планову потребу 7920 осіб і в результаті неефективно використано майже 10 млн. грн. бюджетних коштів, 12879 випускників профтехучилищ було позбавлено можливості працевлаштування відразу після здобуття профтехосвіти.

  Пропозиція:

  Видатки на фінансування професійно-технічної освіти обраховувати виключно через запровадження механізму державного замовлення, у відповідності з чинним законодавством України.

  9.6. Код функціональної класифікації 140000 "Промисловість та енергетика".

  На промисловість та енергетику у проекті бюджету передбачені видатки у сумі 2 млрд. 130,4 млн. грн., що більше на 153,4 млн. грн. або на 7,8 відс. планових призначень поточного року. Видатки на фінансування заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції, передбачені проектом державного бюджету у сумі 25 млн. грн., тобто, на рівні поточного року. Проте окрема цілісна програма проведення конверсії підприємств оборонного комплексу, а також законодавче визначення поняття конверсії підприємств оборонного комплексу відсутні. Єдиним нормативно-правовим визначенням змісту конверсії є напрями спрямування коштів на заходи з конверсії, визначені пунктом 3 Положення про Державний фонд сприяння конверсії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.92 № 79.

  Як показали перевірки, проведені Рахунковою палатою, законодавча невизначеність поняття конверсії та напрямів фінансування заходів з конверсії давали змогу колишньому Міністерству промислової політики України довільно та на свій розсуд укладати договори та фінансувати за рахунок коштів державного бюджету виконані роботи за тематиками, які не мають ніякого відношення до фінансування заходів, пов´язаних із конверсією. На сьогодні ці питання законодавчо ще не врегульовані.

  Пропозиція:

  До законодавчого врегулювання питань з конверсії оборонного комплексу не передбачати у державному бюджеті видатки на їх фінансування.

  9.7. Код функціональної класифікації 150000 "Будівництво".

  У проекті державного бюджету на 2001 рік загальний обсяг видатків на будівництво зменшено проти 2000 року у 5 разів, а на капітальні вкладення у 13,5 раза, що не відповідає бюджетній резолюції на 2001 рік, якою визначено, що у державному бюджеті необхідно передбачити обсяг державних централізованих капітальних вкладень на рівні не менше 1 відс. доходів державного бюджету та визначити їх пріоритетні напрями.

  Розпорядниками зазначених коштів призначено чотири органи виконавчої влади: Міністерство економіки України (10,4 млн. грн.), Міністерство фінансів України (25 млн. грн.), Міністерство аграрної політики України (2,2 млн. грн.) та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (50 млн. грн.), при діючому в державі єдиному функціональному органі державного управління Державному комітеті будівництва архітектури та житлової політики.

  Розпорошеність бюджетних коштів по розпорядниках робить бюджетний процес непрозорим, не повною мірою відображає функціональні витрати держави за напрямами діяльності органів управління і, як результат, позбавляє законодавчі та контрольні органи можливості аналізувати їх ефективність та попереджати зловживання при їх використанні.

  9.8. Код функціональної класифікації 160000 "Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство".

  Обсяг видатків на сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство, передбачений проектом, зріс на 65,2 відс. (315,4 млн. грн.) проти плану 2000 року, а за окремими напрями більш як у 2 рази. Так, на водне господарство видатки зросли у 2,5 раза, на підтримку виробництва продукції тваринництва та рослинництва у 8,3 раза. При цьому попри реформу аграрного сектора економіки, зменшено видатки на державну підтримку селянських (фермерських) господарств та часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, які надаються сільськогосподарським виробникам для проведення польових робіт, що не дасть можливості залучити додаткові кредити для сільгоспвиробників.

  9.9. Код функціональної класифікації 180404 "Підтримка малого і середнього підприємництва".

  Проектом бюджету передбачені видатки на підтримку малого і середнього підприємництва (код 180404) у сумі 37 млн. гривень. Ці кошти призначені для забезпечення внеску держави до статутного фонду Німецько-Українського фонду, утвореного відповідно до Указу Президента України від 01.06.98 № 574 та постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.99 № 628. Засновниками фонду є Кредитна установа для відбудови, за дорученням Федеративної Республіки Німеччини, Кабінет Міністрів України в особі Міністерства фінансів України та Національний банк України. Статутний фонд становить 32 млн. нім. марок, з них за рахунок українських засновників по 10 млн. нім. марок та 12 млн. нім. марок німецька сторона. Враховуючи, що у 2000 році у державному бюджеті було передбачено на цю мету 3 млн. грн., та враховуючи курс німецької марки 1 ДМ 2,5 грн. зайво передбачено 15 млн. гривень.

  Пропозиція:

  Зменшити видатки по функції 180404 "Підтримка малого і середнього підприємництва" на 15 млн. гривень.

  10. До статті 22.

  Введення в дію норм статті 22 проекту щодо обмеження розміру пенсій суперечить основним пріоритетам щодо підвищення добробуту населення та його соціального захисту, і не зовсім коректне по відношенню до пенсіонерів, оскільки ця категорія громадян не є достатньо матеріально забезпеченою, а розміри заробленої пенсії гарантовані державою.

  Пропозиція:

  Вилучити із законопроекту статтю 22.

  11. До статті 25.

  З 2000 року Урядом запроваджена практика прямої підтримки банківських установ за рахунок коштів бюджету. Так, у 2000 році за рахунок державного бюджету було збільшено статутний фонд відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк" на суму 50 млн. гривень. У проекті державного бюджету на 2001 рік надано право Кабінету Міністрів України здійснити у 2001 році внесок до статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Український експортно-імпортний банк" (засновником якого є Кабінет Міністрів України), у сумі 92 млн. гривень. Це суперечить статті 13 Закону України "Про господарські товариства", якою заборонено використовувати бюджетні кошти для формування статутних фондів господарських товариств. За оперативною інформацією, банк працює прибутково і має власні можливості для поповнення статутного фонду за рахунок власного прибутку.

  Пропозиція:

  Вилучити з проекту Закону текст статті 25 щодо формування статутного фонду Укрексімбанку.

  12. До статті 26.

  Статтею 26 проекту передбачені особливі умови фінансування органів державної податкової служби України та державної митної служби України за виконання ними роботи, завдань та функцій із стягнення доходів до бюджету. Згідно з положенням "Про Державну податкову адміністрацію України", затвердженим Указом Президента України від 13 липня 2000 року № 886/2000 "Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України", до основних завдань податкових органів відноситься контроль за повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів, неподаткових надходжень, державних цільових фондів та погашення податкової заборгованості платниками податків. Аналогічно, положенням "Про Державну митну службу України", затвердженим Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000 "Питання Державної митної служби України" передбачено, що вона забезпечує своєчасне та повне внесення до державного бюджету коштів від податків, зборів (обов´язкових платежів), справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи.

  Таким чином, організація роботи щодо повноти та своєчасності надходжень платежів до бюджетів є основними функціями зазначених служб, тому додаткове стимулювання цієї роботи шляхом встановлення нормативів фінансування, як пропонує Кабінет Міністрів України у статті 26 законопроекту, є некоректним і ставить їх у привілейоване становище по відношенню до інших розпорядників бюджетних коштів. Про це свідчить і виконання державного бюджету поточного року, в якому діє аналогічний механізм фінансування державної податкової служби України. Так, за вісім місяців при середньому рівні фінансування видатків із державного бюджету у розмірі 88 відс. до плану на січень-серпень і 54,7 відс. до річних призначень, органи податкової адміністрації профінансовані відповідно на 103,6 відс. та 64,5 відсотка.

  Пропозиція:

  Вилучити статтю 26 з тексту проекту закону.

  13. До статті 29.

  Видатки на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави проектом передбачено у сумі 2 млрд. 396,3 млн. грн., що на 33,4 відс. більше ніж у поточному році.

  На утримання закладів кримінально-виправної системи передбачається спрямувати 274,7 млн. грн., що на 70,2 млн. грн. або на 34,3 відс. більше призначень 2000 року.

  Як показали перевірки, проведені Рахунковою палатою, виправно-трудові установи, маючи значні виробничі потужності, не забезпечують засуджених роботою повною мірою. Тому засуджені не мають достатнього заробітку і не відшкодовують вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих їм послуг, як це передбачено статтею 53 Виправно-трудового кодексу України, а вартість їх утримання перекладається на державний бюджет. У 1999 році не працювало 39 відс. працездатних засуджених. Невідшкодовані витрати на їх утримання внаслідок незадовільного використання праці спецконтингенту у 1999 році склали 38,9 млн. гривень. Крім того, у результаті незабезпечення роботою працездатних засуджених і зменшення середньомісячної заробітної плати працюючих, Державний департамент України з питань виконання покарань недоотримав 40,5 млн. грн. доходу.

  Пропозиція:

  Доповнити статтю 29 проекту після слів: " пенітенціарної системи України" словами: "(не менше 50 відсотків)" і далі за текстом.

  14. До статті 30.

  Пропозиція.

  Текст статті 30 привести у відповідність із статтею 33 Закону України "Про бюджетну систему України", тобто, викласти у наступній редакції: "Установити, що у 2001 році, у разі недоотримання доходів та державних запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету України порівняно із затвердженими більш як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України може пропорційно обмежувати видатки розпорядників коштів за всіма статтями загального фонду Державного бюджету України, лише після розгляду цього питання у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету та погодження з Верховною Радою України.

  2.5. Розділ V. "Формування спеціального фонду Державного бюджету України"

  15. До статті 31 - 35.

  Доходи спеціального фонду пропонується затвердити у сумі 7 млрд. 742,9 млн. грн., що на 3 млрд. 304,4 млн. грн. або 74,4 відс., більше запланованих на поточний рік.

  Випереджаюче зростання доходів спеціального фонду проти загального фонду (14 відс.) обумовлено зарахуванням нових надходжень, зокрема: від реалізації матеріальних цінностей державного резерву; від секретаріату ООН за український контингент; позик, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку; надходжень, що виникають у разі вступу в дію державних гарантій, якщо держава візьме гарантійні зобов´язання; платежів, пов´язаних із перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладених міжурядових угод тощо. Крім того, суттєво (на 2,9 млрд. грн.) збільшуються надходження коштів від приватизації державного майна.

  Проте у тексті статті 31 не передбачено зарахування до доходів спеціального фонду ліцензій на підприємницьку та професійну діяльність, надходження яких у додатку № до проекту Закону передбачені у сумі 6 млн. гривень.

  Також, згідно з пунктом 24 статті 31 проекту закону до доходів спеціального фонду віднесено надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів, які запропоновано збільшити за рахунок повернення позик, наданих у попередні роки.

  Пропозиції:

  Уточнити перелік надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України, забезпечивши його відповідність додатку № 1 до проекту Закону.

  Текст пункту 24 статті 31 викласти у наступній редакції: "Надходження від платежів та повернення позик до Фонду України соціального захисту інвалідів".

  16. Видаткову частину спеціального фонду пропонується затвердити у сумі 8 млрд. 418 млн. грн., що на 3 млрд. 980 млн. грн. або на 89,7 відс. більше затверджених обсягів 2000 року (табл. 10).

  Структура спеціального фонду Державного бюджету України
  за окремими категоріями видатків

  № п/п

  Показники

  2001 рік проект

  2000 рік затверджено

  Відхилення

  в млн. грн.

  у відс. до загаль­ної суми видатків

  в млн. грн.

  у відс. до загаль­ної суми видатків

  в млн. грн.

  у відс. до загаль­ної суми видатків

   

  Видатки Державного бюджету України

  8418,2

  100,0

  4438,5

  100,0

  3979,7

  -

   

  з них:

   

   

   

   

   

   

  1.

  Державне управління

  104,1

  1,2

  49,7

  1,1

  54,4

  0,1

  2.

  Фундаментальні дослідження і сприяння НТП

  114,7

  1,4

  27,7

  0,6

  87,0

  0,8

  3.

  Національна оборона

  767,1

  9,1

  909,4

  20,5

  -142,3

  -11,4

  4.

  Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

  331,1

  3,9

  204,6

  4,6

  126,5

  -0,7

  4.

  Освіта

  1229,9

  14,6

  758,2

  17,1

  471,7

  -2,5

  5.

  Охорона здоров´я

  138,9

  1,6

  94,7

  2,1

  44,2

  -0,5

  6.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  867,0

  10,3

  -

  -

  867,0

  10,3

  7.

  Промисловість та енергетика

  369,1

  4,4

  200,0

  4,5

  169,1

  -0,1

  9.

  Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

  138,1

  1,6

  103,8

  2,3

  34,3

  -0,7

  10.

  Інші послуги, пов´язані з економічною діяльністю

  2904,3

  4,5

  11,5

  0,3

  2892,8

  34,2

  11.

  Цільові фонди

  23,0

  0,3

  1954,9

  44,0

  -1931,9

  -43,7

  12.

  Видатки, не віднесені до основних груп

  1291,2

  15,3

  -

  -

  1291,2

  15,3

  13.

  Офіційні трансферти

  31,7

  0,4

  -

  -

  31,7

  0,4

  16.1. Код функціональної класифікації 010000 "Державне управління".

  Видатки спеціального фонду на утримання органів державного управління передбачаються у сумі 104,1 млн. грн. або на 54,4 млн. грн. більше ніж у 2000 році. Проте касові видатки фонду при виконанні бюджету поточного року значно перевищують їх затверджені обсяги та обсяги, які пропонуються в проекті на 2001 рік.

  Видатки спеціального фонду апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів за січень серпень поточного року становили 61,9 млн. грн. або у 2,8 раза вище затверджених річних обсягів, а у проекті бюджету передбачаються лише у сумі 57,5 млн. гривень. Аналогічно, видатки спеціального фонду місцевих державних адміністрацій пропонується затвердити у сумі 17,9 млн. грн., при тому, що лише за вісім місяців цього року вони профінансовані у сумі 76,5 млн. грн. і перевищили планові призначення 2000 року у 21,4 раза.

  Механізм фінансування видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів фактично зберігає раніше діючий порядок утворення та використання позабюджетних коштів органами виконавчої влади, дозволяє їм маніпулювати бюджетними коштами у процесі виконання бюджету. Тим самим не виконуються вимоги Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" та Концепції адміністративної реформи в Україні щодо формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління з метою недопущення комерціалізації органів виконавчої влади.

  Пропозиція:

  Видатки на утримання органів державної влади за розділом "Державне управління" здійснюються виключно за рахунок загального фонду державного бюджету з виділенням видатків на утримання центральних апаратів цих органів.

  16.2. Код функціональної класифікації 050000 "Національна оборона".

  Видатки спеціального фонду на фінансування національної оборони визначені проектом у сумі 767,1 млн. грн., що на 142,3 млн. грн. менше призначень 2000 року. Зазначене скорочення пояснюється зменшенням планових обсягів надходжень від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно із законодавством, військових формувань та правоохоронних органів, з 845,1 млн. грн. у 2000 році до 607,8 млн. грн. у 2001 році.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 № 1420 "Про затвердження Положення про порядок реалізації майна Збройних Сил України та інших військових формувань" передбачено здійснювати реалізацію військового майна підприємствами і організаціями, уповноваженими Кабінетом Міністрів України. Органи управління військовими формуваннями повинні у п´ятиденний термін перераховувати або зараховувати кошти, одержані від реалізації військового майна, до державного бюджету, на окремий спеціальний рахунок у визначеному Міністерством фінансів України порядку.

  Проте, як показали перевірки Рахункової палати, зазначені вимоги Міністерством оборони України не виконувалися, що давало змогу самостійно, на власний розсуд, використовувати кошти з наступним оформленням протоколів заліків з Державним казначейством України. При такій системі розрахунків органи казначейства усунуті від контролю за цільовим використанням зазначених коштів.

  Пропозиція:

  Доповнити текст розділу V законопроекту статтею наступного змісту:

  "Кошти, одержані від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна, за виконані роботи, надані послуги, здавання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України та інших військових формувань, підприємства і організації у п´ятиденний термін перераховують до Державного бюджету України на рахунки Державного казначейства України.

  Використання зазначених коштів без попереднього їх перерахування на рахунки Державного казначейства України забороняється".

  16.3. Код функціональної класифікації 170000 "Транспорт, дорожнє господарство, зв´язок, телекомунікації та інформатика".

  Видатки спеціального фонду на транспорт, дорожнє господарство, зв´язок, телекомунікації та інформатику на 2001 рік передбачаються у сумі 25,6 млн. грн., що на 20,5 відс. менше затверджених обсягів у 2000 році.

  Слід зазначити, що згідно з переліком доходів і видатків спеціального фонду (статті 31 та 33 проекту Закону) до доходів віднесені 80 відс. надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, які спрямовуються на покриття видатків, пов´язаних з авіаційною діяльністю та участю України у міжнародних авіаційних організаціях, а також 90 відс. портового збору на фінансування морської і річкової транспортної діяльності та участі України у міжнародних організаціях морського, річкового транспорту і морських риболовних організаціях.

  Проектом на 2001 рік передбачено надходження зазначених доходів, відповідно, у сумі 10,8 млн. грн. та 10,4 млн. грн. проте у видатковій частині ці кошти (за виключенням 0,5 млн. грн.) віднесені не до функції "Транспорт, дорожнє господарство, зв´язок, телекомунікації та інформатика", підфункції "Авіаційна діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (КФК 170402) і "Морська і річкова транспортна діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту" (КФК 170204), а загальною сумою 20,7 млн. грн. передбачені за Міністерством транспорту України на видатки органів державного управління (КФК 010113), що робить процес їх спрямування і використання непрозорим для контролю.

  Пропозиція:

  Уточнити у законопроекті видатки спеціального фонду на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, а також видатки на морську і річкову транспортну діяльність і участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту у відповідності з діючою функціональною класифікацією видатків бюджету.

  16.4. Код функціональної класифікації 180000 "Інші послуги, пов´язані з економічною діяльністю".

  За вказаною функцією передбачається спрямувати у 2001 році 2млрд. 904,3 млн. грн., що у 252,5 раза більше затверджених обсягів на 2000 рік. Таке збільшення пояснюється включенням видатків у сумі 2 млрд. 222,4 млн. грн. на інноваційне інвестування підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (КФК 180407), які передбачається здійснити за рахунок отриманих коштів від приватизації. Проте необхідних розрахунків, програм та напрямів використання коштів у тексті законопроекту та поясненнях не наведено.

  Пропозиції:

  Зобов´язати Уряд надати необхідні розрахунки та обгрунтування щодо цих видатків і затвердити у Законі напрями їх використання у розрізі розпорядників коштів.

  16.5. Код функціональної класифікації 250000 "Видатки, не віднесені до основних груп".

  У складі видатків спеціального фонду передбачено 1 млрд. 291 млн. грн. на фінансування через Міністерство фінансів України проектів розвитку, які, всупереч статті 26 Закону України "Про бюджетну систему України", ніякими розрахунками не підтверджені. Джерелами покриття цих видатків визначені державні зовнішні запозичення, обсяги надходження яких відповідно до пояснювальної записки до проекту державного бюджету на 2001 рік навіть Міністерством фінансів України ставляться під сумнів.

  17. До статті 35.

  Зазначеною статтею передбачено, що виплати із спеціального фонду здійснюються виключно через спеціальні рахунки бюджетних установ в органах Державного казначейства України. Вказані виплати мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів затверджених у державному бюджеті, у межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством.

  Проте статтею 18 Закону України "Про бюджетну систему України" встановлено, що кошти державного бюджету витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом України про Державний бюджет України.

  Такі суперечності у чинному законодавстві призвели до того, що після введення в дію Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" тільки на утримання фінансових і фіскальних органів протягом квітня серпня 2000 року спрямовано 374,9 млн. грн. коштів спеціального фонду, які Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" взагалі не перед­бачалися, у тому числі на утримання митних органів 270,6 млн. грн., Державної податкової адміністрації України 100,5 млн. грн., Державного казначейства України 1,5 млн. гривень.

  Пропозиція:

  Привести частину 2 статті 35 проекту Закону у відповідність з вимогами Закону України "Про бюджетну систему України", передбачивши при цьому, що у разі додаткового надходження понад затверджені обсяги, коштів до спеціального фонду, використання їх здійснювати тільки після внесення відповідних змін і уточнень до показників державного бюджету.

  2.6. Розділ VI. "Формування бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини"

  18. До статті 36.

  У проекті бюджету на 2001 рік збережено традиційний принцип централізованого формування реґіональних бюджетів, хоча бюджетна резолюція на 2001 рік передбачила реформування міжбюджетних взаємовідносин у напрямі децентралізації фінансових ресурсів.

  Видатки бюджетів Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів на 2001 рік, з урахуванням трансфертів, передбачено у сумі 18 млрд. 705,3 млн. гривень (табл. 11).

  Видатки бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
  міст Києва і Севастополя

  № п/п

  Найменування видатків

  2001 рік

  2000 рік

  1999 рік

  Відхилення планових показників 2001 року від

  проект

  врахова­но при затверд­женні держ­бюджету

  вико­нано за січень-липень

  врахова­но при затверд­женні держ­бюджету

  вико­нано

  2000

  1999

  1.

  Всього видатків
  (з урахуванням офіційних трансфертів)

  18705

  13678

  9560

  13165

  16074

  5027

  5540

  2.

  Загальний фонд

  17630

  12702

  8423

  13165

  16074

  4928

  4465

   

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Освіта

  4573

  3547

  2093

  3181

  3471

  1026

  1392

   

  Охорона здоров´я

  4202

  3683

  1987

  3347

  3450

  519

  855

   

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  4235

  2415

  1056

  2094

  2166

  1820

  2141

   

  Культура і мистецтво

  284

  210

  209

  189

  352

  74

  95

   

  Житлово-комунальне господарство

  931

  458

  462

  271

  1154

  473

  660

   

  Фізична культура і спорт

  79

  53

  67

  52

  133

  26

  27

   

  Транспорт, дорож­нє господарство, зв´язок, теле­комунікації та інформатика

  234

  234

  165

  891

  1736

  -

  - 657

  3.

  Спеціальний фонд

  1075

  976

  1137

   

   

  99

  1075

  Як і в минулі роки, зростає питома вага видатків на житлово-комунальне господарство. Якщо у 1999 році зазначені видатки становили 271 млн. грн. або 2,1 відс. від загальної суми видатків місцевих бюджетів, у 2000 році 459 млн. грн. або 3,7 відс., то в 2001 р. 933 млн. грн., що більше в 2 рази ніж у 2000 році. Зокрема, в 2001 році передбачено спрямувати на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади із загального фонду 100,6 млн. грн. та із спеціального фонду 1,5 млн. грн.; на утримання об´єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності 368,5 млн. грн. із загального фонду; на благоустрій міст 461,2 млн. гривень.

  У 2001 році прогнозується збільшити порівняно з 2000 роком видатки на державне управління на 65,7 відс., більш ніж у шість разів збільшаться видатки на послуги, пов´язані з економічною діяльністю. Проектом прогнозуються видатки на будівництво у сумі 150 млн. грн., які не враховувались при формуванні місцевих бюджетів у 2000 році.

  Одночасно видатки на соціально-культурну сферу збільшаться лише на 21,3 відс. порівняно з поточним роком, а їх питома вага у загальних видатках місцевих бюджетів зменшиться на 6,5 відс. проти у 2000 року. Враховуючи заплановане збільшення заробітної плати працівникам освіти, культури та охорони здоров´я, необхідність планування у повному обсязі видатків на оплату енергоносіїв, що передбачається законопроектом, та рівень інфляційних процесів, реальні видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення не тільки не збільшаться, а й зменшаться порівняно з поточним роком.

  Спеціальний фонд місцевих бюджетів прогнозується на 5,8 відс. менше ніж його фактичне виконання за 7 місяців 2000 року. У розрахунках взагалі не враховані кошти спеціальних фондів по державному управлінню, а спеціальні фонди у сфері житлово-комунального господарства, культури і мистецтва та фізичної культури і спорту, по яких лише за сім місяців поточного року перевиконано річні розрахункові показники у 10; 1,8 та 1,7 разів відповідно, враховано на рівні прогнозу 2000 року.

  19. До статті 39-41.

  Проголошуючи подальше вдосконалення і поліпшення прогнозування місцевих бюджетів, збільшення їх ресурсної бази та самостійності, Уряд у проекті державного бюджету використав застарілі підходи до формування міжбюджетних взаємовідносин, які протягом останніх років неодноразово визнавалися негативними.

  Як і в поточному році, 25 із 27 реґіональних бюджетів збалансовані за рахунок дотацій з державного бюджету, обсяг яких прогнозується на рекордному за останні роки рівні 5 млрд. 578,8 млн. грн., що більше затвердженого на 2000 рік на 39,7 відсотка (табл. 12).

  Дані про дотації реґіонам з Державного бюджету України

  № п/п

  Найменування показників

  Проект
  на 2001 рік

  Затверджено
  на 2000 рік

  1.

  Кількість дотаційних реґіонів

  25

  25

  2.

  Кількість не дотаційних реґіонів

  2

  2

  3.

  Обсяг дотації, млн. грн.

  5579

  3993

  Близько 70 відс. доходів реґіональних бюджетів формується за рахунок відрахувань від загальнодержавних податків і зборів та дотацій (табл. 13).

  Структура доходів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за 1998-2001 роки

  Види доходів

  1998 рік

  1999 рік

  2000 рік

  Проект
  на 2001 рік

  сума, млн.грн.

  питома вага, відс.

  сума, млн.грн.

  питома вага, відс.

  сума, млн.грн.

  питома вага, відс.

  сума, млн.грн.

  питома вага, відс.

  Власні доходи

  385,7

  3,3

  425,0

  3,2

  460,0

  3,4

  462,4

  2,5

  Закріплені доходи

  3009,0

  25,6

  3562,0

  27,1

  2269,1

  16,6

  2579,5

  13,8

  Загально-державні податки і збори, що передаються до місцевих бюджетів

  5856,0

  49,8

  6751,9

  51,3

  5945,2

  43,5

  8839,2

  47,3

  Спеціальний фонд

   

   

   

   

  976,2

  7,1

  1075,4*

  5,7

  Дотації

  2502,2

  21,3

  2045,1

  15,5

  3993,2

  29,1

  5578,8

  29,8

  Субвенції

   

   

  381,2

  2,9

  34,7

  0,3

  170,0

  0,9

  Всього доходів

  11752,9

  100,0

  13165,2

  100,0

  13678,4

  100,0

  18705,3

  100,0

  *) з урахуванням субвенції, що одержується з державного бюджету на соціально-економічний розвиток міста Севастополя 31,7 млн. гривень.

  Наведені дані свідчать, що продовжується збільшення фінансової залежності реґіонів від центру з одночасною централізацією коштів у державному бюджеті для подальшого перерозподілу та передачі їх реґіонам.

  Бездотаційними прогнозуються бюджети Автономної Республіки Крим та міста Києва, з яких передбачена передача коштів до державного бюджету у сумах, відповідно, 104,6 та 2 млрд. 72,3 млн. грн., що в цілому більше обсягів трансфертів до державного бюджету поточного року на 62,6 відсотка.

  Дані про обсяги коштів,
  що передаються до Державного бюджету України

  № п/п

  Найменування показників

  Проект на 2001 рік

  Затверджено на 2000 рік

  1.

  Затверджено у держбюджеті

  2177

  1274

  2.

  Фактично передано

  -

  791*

  3.

  Відсоток виконання

  -

  62,09

  *) фактично надано за січень липень

  Проектом передбачені також субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області у сумі 20 млн. грн. та на виконання функції столиці України 150 млн. гривень.

  Код функціональної класифікації 250323 "Субвенція, що передається з державного бюджету на соціально-економічний розвиток міста Севастополя".

  Законопроектом передбачено надходження до спеціального фонду платежів, пов´язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладених міжурядових угод та спрямування цих коштів на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією та надання субвенції бюджету міста Севастополя. В доходній частині державного бюджету не виділені окремим рядком надходження коштів від Російської Федерації, а видатки на субвенцію місту Севастополю прогнозуються у сумі 31,7 млн. гривень.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2000 р. №1408, з метою проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків масового захворювання населення на токсикодермію у Первомайському районі Миколаївської області зобов´язано Міністерство фінансів України при формуванні державного бюджету на 2001 рік передбачити Миколаївській обласній державній адміністрації субвенцію для проведення заходів, пов´язаних з нормалізацією екологічного стану, організацією надання медичної, санаторної та соціальної допомоги хворим на токсикодермію та її профілактикою. Проте, субвенція Миколаївському обласному бюджету не передбачена.

  Пропозиції:

  Зобов´язати Уряд здійснити необхідні розрахунки та подати пропозиції до першого читання щодо обсягу субвенції Миколаївському обласному бюджету.


  III. Висновки

  Матеріали аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" і постатейні пропозиції до нього дають підстави зробити висновки:

 • 1. Проект Державного бюджету України на 2001 рік і відповідний проект Закону не забезпечують належної реалізації основних цілей економічної політики держави на 2001 рік, якими визначені:

  • сприяння економічному зростанню;

  • підвищення добробуту населення;

  • максимальна ефективність використання наявних бюджетних ресурсів;

  • зміцнення довіри до дій Уряду.

  Такий висновок підтверджується наступними твердженнями:

 • Щодо можливості досягнення мети: "Сприяння економічному зростанню через стабілізацію фінансової системи, послаблення податкового тиску при одночасному скороченні податкових пільг, а також поступове скорочення державного боргу".

  • Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2001 рік між собою узгоджені недостатньо, а їх конкретні величини не відповідають зазначеній меті.

   Так, проект бюджету на наступний фінансовий рік сформований за умов зростання реального валового внутрішнього продукту на 4 відс. та його номінальної величини у сумі 190 млрд. грн. при прогнозному індексі споживчих цін 119,5 відсотка. Таким чином, номінальне зростання ВВП і, відповідно, значна частина бюджетних надходжень забезпечуватиметься інфляційною складовою, що суперечить цілям та намірам щодо збереження стабільності цін.

  • Передбачуване у 2000 році економічне зростання значною мірою базується не на внутрішніх, а на зовнішніх факторах завдяки надії на сприятливу кон´юнктуру на світових ринках, що привносить елементи ризику. До того ж, інфляційні очікування (19,5 відс.) перевищують девальвацію гривні (14,4 відс.), що не сприятиме економічній активності, а також збільшенню експорту, як це передбачає Уряд. Водночас показник випереджаючого зростання експорту у порівнянні із зростанням реального ВВП на 0,2 відс. не відповідає цілям Програми, за якою темпи зростання експорту мають перевищувати темпи зростання ВВП більш як на 1 відсоток.

  • Всупереч вимогам бюджетної резолюції, у дохідній частині державного бюджету не враховано суми податкової заборгованості підприємств та організацій перед бюджетом, яка на 1 вересня поточного року становила 12,3 млрд. гривень. Програма погашення податкової заборгованості підприємств не передбачає практичних дій щодо її запобігання.

  • Не враховано вимоги бюджетної резолюції щодо впорядкування системи надання пільг з оподаткування, які у минулому році становили обсяг, порівняний із доходами державного бюджету на наступний рік.

  • Розрахунки надходжень до державного бюджету максимально спрощені та ґрунтуються на фактичному рівні сплати у поточному році. Проектом бюджету заздалегідь передбачається можливість несплати платниками податків нарахованих платежів.

  • Зменшення податкових надходжень (на 7 відс.) та збільшення неподаткових надходжень у структурі доходів державного бюджету (на 14,3 відс.) і особливо істотне збільшення надходження коштів від приватизації, які обраховані у сумі 9 млрд. грн. і становитимуть понад п´яту частину загальних доходів, не мають належного обгрунтування, створюють загрозу для виконання бюджету і, передусім, фінансування соціальних виплат.

  • Послаблення податкового тиску залишилося продекларованим. Відміна збору до Державного інноваційного фонду та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства суттєво не вплине на фінансовий стан суб´єктів підприємництва, оскільки механізм їх обрахування та сплати фактично перекладає тягар цих зборів на кінцевого споживача. Проектом бюджету не враховано вимогу бюджетної резолюції щодо зниження ставок податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян.

  • Видатки Зведеного бюджету України на 2001 рік передбачаються у сумі 52 млрд. 136,8 млн. грн., що на 23,2 відс. більше, ніж у 2000 році. Проте збільшення видаткової частини фактично не призведе до поліпшення фінансування потреб держави, а тільки частково покриє інфляційні втрати 2000 року (27,7 відс.) та очікувану інфляцію у 2001 році (19,5 відсотка).

  • Залишається невирішеною проблема прихованого дефіциту. У проекті не враховані видатки з погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ, загальна сума якої лише на 1 липня 2000 року становила 7,5 млрд. грн., що створить серйозні проблеми для фінансування бюджетної сфери, тому що частину бюджетних асигнувань необхідно буде спрямувати на погашення заборгованості.

   Таким чином, реальні потреби бюджетних установ у 2001 році, як і в попередні, достатнім фінансуванням забезпечені не будуть.

  • Станом на 1 січня 2000 року державний борг, що обліковується Міністерством фінансів України, становив 79,6 млрд. грн., на 1 січня 2001 року Міністерство фінансів України прогнозує його зростання до 90 млрд. грн., а станом на 1 січня 2002 року він сягне 100,9 млрд. грн., що суперечить намірам Уряду зменшити обсяг державного боргу.

   Проголошені Урядом наміри щодо відображення всіх операцій з обслуговування та погашення державного боргу вирішуються непослідовно і частково. Так, у проекті державного бюджету відображено надходження та використання інвестиційних позик від міжнародних фінансових організацій та платежі, пов´язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. У той же час, не знаходять відображення у структурі державного боргу такі види заборгованості, як:

   • погашення заборгованості по знецінених заощадженнях громадян в установах ощадного банку і страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, яка на 2001 рік передбачена у сумі 200 млн. гривень;

   • видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками, які у розподілі видатків державного бюджету на 2001 рік визначені у сумі 84 млн. гривень;

   • видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах (розмір цих видатків не визначений навіть у розрахунках до проекту бюджету).

 • Щодо можливості досягнення мети: "Підвищення добробуту населення та його соціального захисту шляхом збільшення обсягів підтримки галузям соціально-культурної сфери та підвищення якості соціальних гарантій для категорій населення, що потребує соціального захисту".

  • Проголошений Урядом соціальний напрям проекту бюджету достатньою мірою не підтверджено. Так, видатки соціального спрямування загального та спеціального фонду зведеного бюджету передбачаються із зростанням лише на 29,6 відс. проти 2000 року. З урахуванням очікуваного рівня інфляції 2000 року у розмірі 27,7 відс. і прогнозованого на 2001 рік 19,5 відс. та наявної кредиторської заборгованості реальні соціальні видатки зменшаться.

  • Питома вага соціальних видатків загального фонду державного бюджету у структурі ВВП знижується з 3,7 відс. у 2000 році до 3,2 відс. у 2001 році при їх номінальному зростанні на 3,5 відсотка. Також знижується питома вага видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення на 2,3 відс. при зростанні видатків на державне управління на 0,8 відсотка.

  • Всупереч намірів щодо зниження рівня бідності передбачається зростання рівня безробіття з 5 відс. працездатного населення, очікуваних у поточному року, до 5,7 відс. у наступному році. Не забезпечуватиметься випереджаюче зростання заробітної плати у порівнянні з ВВП. Так, при зростанні ВВП на 4 відс. реальна заробітна плата підвищуватиметься лише на 2 відсотки. У свою чергу, передбачене зростання реальної заробітної плати суперечить прогнозу щодо збільшення реальних доходів населення на 4,3 відс., оскільки такі найвагоміші їх складові як заробітна плата і пенсії (майже 80 відс.) зростатимуть значно нижчими темпами.

  • Не забезпечується випереджаюче зростання заробітної плати працівників бюджетної сфери у порівнянні із зростанням ВВП. Передбачуване збільшення заробітної плати у соціальній сфері на 25 відсотків лише покриває інфляційні втрати 2000 року (27,7 відсотка).

  • Як і в поточному році, проект Закону передбачає безпідставне позбавлення пільг соціально незахищених верств населення, обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, істотне скорочення інших соціальних гарантій населення при одночасному суттєвому зростанню видатків на державне управління та утримання фінансово-фіскальних органів.

   Зовсім не передбачається погашення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетної сфери та інших соціальних виплатах, у той час як на 1 вересня поточного року вказана заборгованість державного бюджету становила 1 млрд. 615 млн. гривень. Залишається значною заборгованість із грошового забезпечення 399,7 млн. грн., чорнобильських виплат 870 млн. гривень. Джерела для погашення цих заборгованостей не визначені.

  • Питома вага видатків на оплату праці у загальному обсязі державного бюджету збільшується проти 2000 року на 0,8 відсотко­вого пункту, з них по загальному фонду на 1,7 відсоткового пункту. У той же час, більше половини (55 відс.) суми цього збільшення припадає на функції "Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави" і "Національна оборона".

 • Щодо можливості досягнення мети: "Максимальна ефективність використання наявних бюджетних ресурсів через визначення пріоритетів та посилення відповідальності головних розпорядників за якість витрачання бюджетних коштів".

  • Залишаються неадекватними фінансово-економічному стану держави витрати на утримання органів виконавчої влади. Обсяг запланованих на 2001 рік видатків загального фонду державного бюджету за розділом "Державне управління" збільшено проти 2000 року на 24,8 відс. і складає 2 млрд. 522 млн. гривень. Їх питома вага у загальному обсязі видатків державного бюджету постійно зростає і сягне у 2001 році 7,6 відс. проти 6,8 відс. у 2000 році. При цьому видатки державного бюджету за розділом "Державне управління" перевищують видатки на фінансування заходів з національної оборони та правоохоронної діяльності.

  • Проектом передбачена пріоритетність у фінансуванні фіскальних органів, на утримання яких пропонується спрямувати 1 млрд. 231,5 млн. грн. або 48,8 відс. загальних асигнувань, передбачених для органів управління. Ці видатки в 2,8 раза перевищують видатки на утримання апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів.

  • Особливі умови фінансування державної податкової служби України та державної митної служби України шляхом додаткового стимулювання їх основної діяльності по стягненню платежів до бюджету є некоректними і ставлять вказані служби у привілейоване становище по відношенню до інших розпорядників коштів.

  • Запропонований механізм фінансування видатків спеціального фонду як державного, так і місцевих бюджетів фактично зберігає раніше діючий порядок утворення та використання позабюджетних коштів органами виконавчої влади, дозволяє маніпулювати цими коштами у процесі виконання бюджету. Тим самим не виконуються вимоги Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" та Концепції адміністративної реформи в Україні щодо формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління з метою недопущення комерціалізації органів виконавчої влади.

  • Видатки спеціального фонду на утримання органів державного управління передбачаються у сумі 104,1 млн. грн. або на 54,4 млн. грн. більше ніж у 2000 році. Проте, як показують матеріали аналізу виконання бюджету поточного року, касові видатки фонду значно перевищують їх затверджені обсяги та обсяги, які пропонуються в проекті на 2001 рік.

   Зокрема, видатки спеціального фонду апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів за січень серпень поточного року становили 61,9 млн. грн. або у 2,8 раза вище затверджених річних обсягів, а у проекті бюджету передбачаються лише у сумі 57,5 млн. гривень. Видатки спеціального фонду місцевих державних адміністрацій пропонується затвердити у сумі 17,9 млн. грн., при тому, що лише за вісім місяців цього року вони профінансовані у сумі 76,5 млн. грн. і перевищили планові призначення 2000 року у 21,4 раза.

  • Видатки державного бюджету на забезпечення професійно-технічної освіти заплановані з порушенням вимог Закону України "Про професійну освіту", який передбачає їх планування і використання виключно через механізм державного замовлення. Невиконання зазначених вимог виключає можливість визначення реальної потреби у фінансуванні вказаних видатків та призводить до неефективного використання бюджетних коштів.

  • Видатки на фінансування заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу передбачені в умовах відсутності окремої цілісної програми її проведення, а також законодавчого визначення поняття конверсії підприємств оборонного комплексу. Це провокує довільне використання бюджетних коштів.

 • Щодо можливості досягнення мети: "Зміцнення довіри до дій Уряду через сприяння публічності бюджетного процесу, поліпшення прозорості бюджетних показників та процедур".

  • Публічність бюджетного процесу передбачає, що всі його стадії повинні бути прозорими та гласними. На жаль, низка видатків бюджету із значними обсягами не підтверджені необхідними розрахунками та обгрунтуваннями:

   • У спеціальному фонді державного бюджету за функцією "Інші послуги, пов´язані з економічною діяльністю" передбачено 2,2 млрд. грн. на інноваційне інвестування підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, які передбачається здійснити за рахунок отриманих коштів від приватизації. Проте, розрахунків, програм та напрямів використання вказаних коштів не наведено.

   • Аналогічно, за функцією "Видатки, не віднесені до основних груп", передбачено 1,3 млрд. грн. на фінансування проектів розвитку, які також розрахунками не підтверджені.

  • Проектом передбачаються видатки на впровадження Податкового і Бюджетного кодексів у сумі 98 млн. гривень. Зазначені видатки ніякими розрахунками не підтверджені, конкретні напрями їх спрямування відсутні.

  • Кошти на реалізацію адміністративної реформи в Україні у державному бюджеті окремим рядком не виділяються. Проведені Рахунковою палатою перевірки показали, що реорганізація органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів, передбачених на поточне утримання центральних органів виконавчої влади, що не дає можливості визначити реальні витрати на проведення адміністративної реформи, перекручує дані щодо обсягу видатків центральних органів виконавчої влади на їх утримання і, в кінцевому результаті, порушує прозорість бюджетного процесу.

  • Не розмежовані видатки на функціонування законодавчої та виконавчої влади, що порушує принцип прозорості при формуванні та виконанні державного бюджету.

  • В державному бюджеті окремим рядком не визначені кошти на державне оборонне замовлення, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266 "Про Порядок формування та розміщення державного замовлення на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням". Це не дозволяє забезпечити прозорість у його виконанні. В результаті, як свідчать матеріали перевірок, проведених Рахунковою палатою, бюджетні кошти спрямовуються не на виконання державних програм, а витрачаються розпорядниками на свій розсуд, на закупівлю майна за завищеними цінами, фінансування комерційних структур тощо.

  • Проголошуючи подальше вдосконалення і поліпшення прогнозування місцевих бюджетів, збільшення їх ресурсної бази та самостійності, Уряд в проекті державного бюджету використав ті ж самі підходи до міжбюджетних взаємовідносин, які впродовж останніх років неодноразово визнавались як негативні. Як і в поточному році, 25 із 27 реґіональних бюджетів збалансовані за рахунок дотацій з державного бюджету. Передбачуваний їх обсяг досяг рекордної суми за останні роки 5 578,8 млн. грн., що більше затвердженого на 2000 рік на 39,7 відсотка.

 • 2. У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" не лише збережено, а й розширено перелік норм, існуючих у бюджеті поточного року, які суперечать вимогам чинного законодавства України, що, останнім часом, є одним із головних дестабілізуючих чинників бюджетного процесу.

  • Всупереч вимогам статті 28 Закону України "Про бюджетну систему України" в частині заборони вносити зміни до чинного законодавства Законом України про Державний бюджет України, законопроект вносить зміни чи призупиняє дію 27 чинних нормативних актів України.

  • Проект Закону зберігає поділ Державного бюджету України та місцевих бюджетів на загальний та спеціальний фонди. Зазначений поділ не передбачений Законом України "Про бюджетну систему України". Тому, до затвердження в установленому порядку Бюджетного кодексу, питання розподілу бюджетів на загальний та спеціальний фонди необхідно вирішити шляхом внесення змін до вказаного закону.

  • Формування та затвердження спеціального фонду державного бюджету з дефіцитом у сумі 675,3 млн. грн. є неправомірним і суперечить вимогам статті 1 законопроекту, яка визначає спеціальний фонд як "надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та виплати з Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих надходжень" та статті 35 законопроекту, яка встановлює проведення видатків спеціального фонду у межах і за рахунок відповідних надходжень до нього.

   Одночасно загальний фонд державного бюджету на 2001 рік безпідставно сформовано з профіцитом на вказану суму.

  • Норми частини другої статті 35 законопроекту, які передбачають, що виплати із спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від затверджених обсягів, але виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду, згідно з законодавством, не узгоджуються із статтею 18 Закону України "Про бюджетну систему України", якою встановлено, що кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України.

  • У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" не враховані положення Основних напрямів бюджетної політики на 2001 рік (бюджетна резолюція), затверджених постановою Верховної Ради України від 22.06.2000 № 1827-ІІІ щодо зниження ставок податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян (пункт 5), про визначення у Державному бюджеті України на 2001 рік переліку захищених статей бюджету та видатків на погашення заборгованості по цих статтях (пункт 10). Частково враховані положення пунктів 11, 17, 18 та підпункту 5 пункту 20.

  • Законопроект порушує та суперечить окремим нормам Законів України "Про столицю України", "Про підприємства в Україні", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про пенсійне забезпечення", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про господарські товариства", "Про систему оподаткування", "Про міжнародні договори", "Про Національний банк України" та іншим.


 • 3. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" може бути прийнятим у першому читанні за умови приведення його у відповідність з вимогами чинного законодавства та суттєвого доопрацювання у напрямі забезпечення ним належної реалізації основних цілей економічної політики держави на 2001 рік, визначених у посланні Президента України до Верховної Ради України, Програмі діяльності Уряду, Основних напрямках бюджетної політики на 2001 рік.

  На підставі матеріалів аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" пропонується збільшення доходної частини Державного бюджету України на 2 млрд. 463,6 млн. гривень. Одночасно за умов врахування факторів, викладених у тексті Звіту, є підстави щодо зменшення або ж вилучення видатків, передбачених за окремими функціями у сумі 230 млн. гривень.

  Рахункова палата пропонує спрямувати кошти у сумі 2 млрд. 693,6 млн. грн., які вишукані в результаті здійснення аналізу та експертизи законопроекту, в першу чергу, на погашення заборгованості із заробітної плати і соціальних виплат, іншу кредиторську заборгованість бюджетних установ, і, особливо, за оплату спожитих енергоносіїв та збільшення заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

  Підготовлені за матеріалами аналізу та експертизи постатейні пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" наведені у тексті Звіту і будуть подані Верховній Раді України для розгляду і врахування при доопрацюванні проекту бюджету.

 • Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України