01 липня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2000 рік
09.09.2000

Аналіз використання коштів Державного бюджету України у системі відомчих оздоровчих комплексів

 

Про результати перевірки використання державних коштів, призначених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у 1999 році

 

Київ 2000

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К.

Голова Рахункової палати

Маліков В.В.

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г.

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф.

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В.

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М.

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П.

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В.

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І.

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л.

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С.

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П.

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є.

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А.

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

Аналіз використання коштів Державного бюджету україни у системі відомчих оздоровчих комплексів / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 18.02.2000 року / Відпов. за випуск департамент контролю видатків на соціальну сферу та науку // Про результати перевірки використання державних коштів, призначених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у 1999 році / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 29.03.2000 року / Відпов. за випуск департамент контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів. - Київ: Рахункова палата України, 2000. - Випуск 9.

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.


Аналіз використання коштів Державного бюджету України у системі відомчих оздоровчих комплексів


Система оздоровчих закладів, що розташовані
в Україні по міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади

Згідно із статистичним бюлетнем, виданим Державним комітетом статистики України, система оздоровчих закладів, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, в 1998 році охоплювала: санаторіїв 352, пансіонатів з лікувальнями 45, санаторіїв-профілакторіїв 414, будинків відпочинку 37, пансіонатів відпочинку 203, баз відпочинку 1803, дитячих оздоровчих санаторіїв 8. Із вказаної кількості оздоровчих закладів 82 частково або повністю утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України по коду функціональної класифікації 081002 "Інші заходи по охороні здоров´я".

Базовими законодавчими актами, які визначають та регламентують діяльність закладів охорони здоров´я, є Конституція України, а саме стаття 49, згідно з якою "Кожен має право на охорону здоров´я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров´я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування".

Законодавчим актом "Основами законодавства України про охорону здоров´я" допускається фінансова підтримка відомчих закладів охорони здоров´я за рахунок державного або місцевого бюджетів, якщо працівники відповідного відомства, підприємства, установи чи організації становлять значну частину населення даної місцевості.

Обсяги фінансування на утримання 82 оздоровчих закладів по коду функціональної класифікації "Інші заходи по охороні здоров´я" затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" у загальній сумі 214,4 млн. гривень (див. діаграму).

Аналіз ефективності використання коштів та діяльності оздоровчих закладів проводився в Лікувально-оздоровчому об´єднанні Кабінету Міністрів України, Господарському управлінні Кабінету Міністрів України, Міністерстві агропромислового комплексу України, яким підпорядковано у загальній кількості 64 оздоровчих заклади.


Лікувально-оздоровче об´єднання при Кабінеті Міністрів України

Лікувально-оздоровче об´єднання при Кабінеті Міністрів України створено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів УРСР від 31.07.91 № 143-р. Положення про Лікувально-оздоровче об´єднання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.91 № 349.

До складу Лікувально-оздоровчого об´єднання (ЛОО) входить 9 оздоровчих закладів, у тому числі:

№ п/п

Назва оздоровчого закладу

Катего­рія

Положення про заклад затверджено наказом ЛОО при КМУ

1

Санаторій "Південний"

1

від 26.02.97 № 90

2

Санаторій "Чорноморський"

2

від 21.01.92 № 5

3

Санаторій "Кришталевий палац"

3

від 21.01.92 № 5

4

Санаторій "Дніпро"

3

від 21.01.92 № 5

5

Санаторій "Конча-Заспа"

4

від 21.01.92 № 5

6

Санаторій "Збруч"

4

від 08.08.95 № 40

7

Санаторій ім. Семашко (Росія)

4

- " - -

8

Санаторій "Україна" (Росія)

4

- " - -

9

Будинок відпочинку "Псоу" (Грузія)

4

- " - -

Організаційно-правова форма санаторіїв визначена як заклад.

Крім основного виду діяльності санаторно-курортного лікування населення, положеннями санаторіїв дозволено й інші види діяльності, зокрема, платні послуги: лікувальні процедури, послуги автотранспорту, прокат телевізорів та холодильників, послуги косметичного кабінету, перукарня, сауна, культурно-масові заходи, оренда приміщень та інші.

Згідно з пунктом 2 "Положення про Лікувально-оздоровче об´єднання при Кабінеті Міністрів України" Об´єднання та підпорядковані йому установи в 1998-1999 роках фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів пайової участі міністерств, відомств та організацій за медичне обслуговування їх працівників.

На утримання санаторно-курортних закладів, підвідомчих ЛОО, у 1998 році затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" 17,2 млн. грн. та 12,3 млн. грн. у 1999 році, згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

Загальний стан фінансування з Державного бюджету України санаторно-курортних закладів, підвідомчих ЛОО, та центрального апарату Об´єднання по коду функціональної класифікації видатків "Інші заходи по охороні здоров´я" характеризується наступними даними:

 

№ п/п

Назва санаторно-курортного закладу

1998 рік

1999 рік

Перед­бачено бюджет­них асигну­вань

Профі­нансо­вано

% фінан­суван­ня

Перед­бачено бюджет­них асигну­вань

Профі­нансо­вано

% фінан­суван­ня

1

Санаторій "Південний"

1822,5

469,9

25,8

1021,5

915,9

89,7

2

"Чорноморський"

1624,7

889,1

54,7

1825,0

1491,9

81,7

3

"Дніпро"

2822,8

1550,6

54,9

2312,1

1236,4

53,5

4

"Кришталевий палац"

3260,4

2157,9

66,2

3495,8

3388,4

96,9

5

"Конча Заспа"

2650,5

1634,5

61,7

1350,2

896,0

66,4

6

"Збруч"

516,0

313,1

60,7

496,1

372,1

75,0

7

Ім. Семашко

2071,3

737,4

35,6

775,8

735,0

94,7

8

"Україна"

1794,3

583,8

32,5

787,0

730,0

92,8

9

Будинок відпочинку "Псоу"

613,0

288,1

47,0

204,7

165,7

80,9

10

Разом по санаторно-курортних закладах

17175,5

8624,4

50,2

12268,2

9931,4

80,9

11

Апарат ЛОО

4613,5

481,2

10,4

3522,9

1787

50,7

12

Всього по Об´єднанню

21789,0

9105,6

41,8

15791,1

11718,4

74,2

Обсяг планових асигнувань з Державного бюджету по коду "Інші заходи по охороні здоров´я" в 1998 році становив 21789,0 тис. грн., фактично профінансовано на суму 9105,6 тис. грн. або на 41,8 відсотка. За даними річних звітів 1999 року, що надані ЛОО для прийняття та затвердження, передбачалося бюджетних асигнувань по зазначеному коду на суму 15791,1 тис. грн., фактично профінансовано на суму 11718,4 тис. грн., або на 74,2 відсотка.

Аналіз стану бюджетного фінансування санаторно-курортних закладів Об´єднання свідчить про його нерівномірність. Така ситуація є наслідком наявності значних розмірів позабюджетних коштів, які одержують оздоровчі заклади. При цьому слід звернути увагу, що даний фактор не враховувався економічними службами ЛОО при плануванні видатків, а брався до уваги лише при фінансуванні.

Так, в 1998 році санаторій "Південний" профінансовано на 25,8 відс., "Україна" на 32,5 відс., ім. Семашко на 35,6 відсотка. У той же час, санаторії "Кришталевий палац" профінансовано на 66,2 відс., "Конча-Заспа"- на 61,7 відс., "Збруч" 60,7 відсотка. Про нерівномірність фінансування в 1999 році санаторно-курортних закладів свідчать наступні дані: якщо санаторії "Кришталевий палац" профінансовано на 96,9 відс., ім. Семашко на 94,7 відс., "Україна" на 92,8 відс., то санаторії "Дніпро" профінансовано на 53,5 відс., "Конча-Заспа" 66,4 відс., "Збруч" на 75 відсотків.

Фактичні видатки, проведені санаторіями за 1998 рік, без врахування капітальних видатків, склали 13318,5 тис. грн., у тому числі за рахунок бюджетних коштів 5937,0 тис. грн., або 44,6 відсотка.

Загальне фінансування санаторіїв, що знаходяться на території України, за 1999 рік становить 8300,7 тис. грн. або 79 відс. до затвердженого кошторису.

Фактичні видатки, проведені санаторіями, які знаходяться на території Росії та Грузії, за 1999 рік за рахунок бюджетних коштів та коштів, що надійшли від реалізації путівок (без врахування капітальних видатків) склали 32686,9 тис. рос. руб., у тому числі бюджетні кошти в сумі 6962,5 тис. рос. руб. або 21,3 відсотка.

Аналізом використання санаторно-курортних путівок для оздоровлення в санаторіях, підвідомчих Лікувально-оздоровчому об´єднанню, встановлено, що за 1998 рік санаторно-курортними путівками скористалися лише 4388 чол. або 12,6 відс. від загальної кількості прикріпленого на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування контингенту, який у 1998 році становив 34853 працівники.

Оздоровчими закладами, підвідомчими ЛОО, за 1998 рік реалізовано 21104 путівки на санаторно-курортне лікування на загальну суму 12056,2 тис. грн. та 12684,4 тис. рос. руб., у тому числі із загальної кількості реалізованих путівок 20,8 відс. або 4388 путівок на суму 2064,3 тис. грн., реалізовано прикріпленому до ЛОО контингенту.

Перевіркою встановлено, що в шести санаторіях, які знаходяться на території України, у 1998 році оздоровлено по санаторно-курортних путівках 15901 чол., у тому числі 2796 чол. (17,6 відс. від загальної кількості) прикріпленого до ЛОО контингенту. Загалом використано 264910 ліжко-днів, що становить 74,9 відс. від плану. Ліжко-дні, використані прикріпленим до ЛОО контингентом, складають лише 57310 або 21,6 відс. від загальної кількості фактично використаних.

Середня фактична вартість ліжко-днів, використаних контингентом, прикріпленим до ЛОО у 1998 році, становить 3455,8 тис. грн., що менше від фактичних видатків, проведених санаторіями за рахунок бюджетних коштів, на 2481,2 тис. грн. (5937,0 - 3455,8), тобто, вказана сума коштів використана неефективно. Таке становище виникло внаслідок прорахунків економічних служб оздоровчих закладів та реалізації путівок неприкріпленому контингенту за цінами нижче собівартості .

Санаторієм "Кришталевий палац" у 1998 році реалізовано санаторно-курортних путівок в загальній кількості 4146 штук на суму 2619,0 тис. грн., у тому числі 812 путівок на суму 264,9 тис. грн. контингенту, прикріпленому до ЛОО, що складає 19,6 відсотка. План ліжко-днів за 1998 рік санаторієм виконаний на 86 відсотків. Ліжко-дні, використані контингентом, прикріпленим до ЛОО, склали 17187, що становить 20,9 відс. до загальної кількості фактично використаних. Фактичні видатки санаторію без урахування капітальних видатків склали 3512,2 тис. грн., у тому числі бюджетні кошти 1593,0 тис. грн., що становить 45,4 відсотка.

Середня фактична вартість ліжко-днів, використаних прикріпленим до ЛОО контингентом, становить 732,9 тис. грн., що менше від фактичних видатків, проведених санаторієм за рахунок бюджетних коштів, на 860,1 тис. грн., які використано неефективно у зв´язку з реалізацією путівок контингенту, не прикріпленому до ЛОО, за цінами нижче собівартості.

Протягом 1999 року санаторно-курортними путівками скористалися 3251 чол. або 8,4 відс. від загальної кількості прикріпленого до ЛОО на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування контингенту, який у 1999 році становив 38774 працівники. Слід зазначити, що кількість прикріплених до ЛОО осіб, які скористалися санаторно-курортними путівками, зменшилася на 1137 чол. порівняно з 1998 роком.

Всього вісім санаторіїв та один будинок відпочинку за 1999 рік реалізували 21691 путівку на загальну суму 12245,2 тис. грн. та 24688,9 тис. рос. руб., у тому числі 3251 путівку або 15 відс. на загальну суму 1947,6 тис. грн. прикріпленому до ЛОО контингенту.

Перевіркою встановлено, що в шести санаторіях, які знаходяться на території України, оздоровлено за санаторно-курортними путівками 2611 чол. із прикріпленого до ЛОО контингенту або 18,1 відс. від загальної кількості відпочиваючих. План ліжко-днів санаторіями виконано на 63,7 відсотка.

Ліжко-дні, використані прикріпленим до ЛОО контингентом, у 1999 році складають лише 24,2 відс. до загальної кількості фактично виконаних.

Фактична вартість ліжко-днів, використаних контингентом, прикріпленим до ЛОО, без врахування капітальних видатків за 1999 рік склала 16141,5 тис. грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 6643,9 тис. грн., що становить 41,2 відсотка.

Середня фактична вартість ліжко-днів, використаних контингентом, прикріпленим до ЛОО, становить 3902,4 тис. грн., що менше фактичних видатків, проведених санаторіями за рахунок бюджетних коштів, на 2741,5 тис. грн. (6643,9 - 3902,4). Ці кошти використані неефективно і повторюють аналогічні відхилення 1998 року.

Санаторієм "Чорноморський" за 1999 рік реалізовано 825 путівок на загальну суму 610,5 тис. грн., у тому числі 155 путівок на загальну суму 154,9 тис. грн. контингенту, прикріпленому до ЛОО, що становить лише 18,8 відсотка. План ліжко-днів санаторієм виконано на 59 відсотків. Ліжко-дні, використані контингентом, прикріпленим до ЛОО, склали 2966, що становить 29,2 відс. від загальної суми фактично використаних. Фактичні видатки, проведені санаторієм в 1999 році за рахунок бюджетних коштів та коштів, що надійшли від реалізації путівок, без врахування капітальних видатків, склали 1643,1 тис. грн., у тому числі бюджетні кошти в сумі 1105,8 тис. гривень. Середня фактична вартість ліжко-днів, використаних прикріпленим до ЛОО контингентом, становить 479,5 тис. грн., що менше від фактичних видатків, проведених санаторієм за рахунок бюджетних коштів на 626,3 тис. грн. (1105,8 - 479,5).

Вказана сума коштів використана неефективно, в основному, внаслідок заниження цін реалізації путівок контингенту, який не має відношення до ЛОО. Всього за 1999 рік санаторій профінансовано в сумі 1491,9 тис. грн., що становить 81,7 відс. до затвердженого кошторису.

Крім того, в 1999 році по двох санаторіях (ім. Семашко та "Україна"), що знаходяться на території Росії, реалізовано 6707 путівок на загальну суму 457,8 тис. грн. та 24688,9 тис. рос. руб., у тому числі 574 путівки або лише 8,6 відсотка контингенту, прикріпленому до ЛОО.

План ліжко-днів усіма санаторіями виконаний на 68,3 відсотка. Ліжко-дні, використані прикріпленим до ЛОО контингентом, по санаторіях ім. Семашко та "Україна" складають 15002, що становить 13,5 відс. до загальної кількості фактично використаних.

Середня фактична вартість ліжко-днів, використаних прикріпленим до ЛОО контингентом, складає 4383,2 тис. рос. руб., що менше від фактичних видатків, проведених санаторіями за рахунок бюджетних коштів, на 2574,3 тис. рос. рублів.

Аналіз розмірів собівартості санаторно-курортних путівок за 1998 рік по санаторіях, підвідомчих ЛОО, які знаходяться на території України, показав, що найнижча собівартість ліжко-дня по санаторію "Збруч" 15,6 грн., а найвищою була собівартість ліжко-дня по санаторію "Чорноморський" 186 гривень. У 1999 році найнижча собівартість ліжко-дня залишилася по санаторію "Збруч" 50,7 грн., а найвища собівартість у розмірі 180,4 грн. була по санаторію "Південний".

Ціни на путівки в підвідомчі санаторії та будинок відпочинку встановлюються за погодженням з Мінфіном України з урахуванням фактичних витрат на утримання лікувально-оздоровчих закладів і сезонного попиту населення на путівки та регламентуються "Тимчасовим порядком встановлення цін на путівки в санаторії та будинок відпочинку Лікувально-оздоровчого об´єднання" від 27.05.96, підписаного Головою Комісії у справах Лікувально-оздоровчого об´єднання В.П. Пустовойтенком, заступником Голови О.Ф. Возіановим та членами Комісії.

Що стосується відпускної ціни санаторно-курортних путівок, то привертає увагу, що вона досить висока. Наприклад, у 1998 році середня фактична вартість путівки на пільгових умовах складала по санаторію "Південний" 1112 грн., по санаторію "Чорноморський" 1002 грн., а в 1999 році по цих же санаторіях 1416 та 1254 грн. відповідно.

Від 400 до 600 гривень в 1998 році становила середня ціна путівки на пільгових умовах в санаторіях "Дніпро", "Кришталевий палац", "Конча-Заспа" та "Збруч". А в 1999 році середня ціна путівки на пільгових умовах по даних санаторіях становила від 500 до 700 гривень.

Аналізом встановлено, що середня фактична собівартість путівок, реалізованих в 1998 році санаторіями "Чорноморський", "Кришталевий палац" та "Конча-Заспа" становила 4456 грн., 1023 грн. та 1536 грн. відповідно.

Щодо реалізації путівок за відпускними цінами то слід зазначити, що по вказаних санаторіях середня відпускна ціна путівок у 1998 році, які реалізувалися працівникам госпрозрахункових організацій та іншим категоріям населення, не прикріпленого до закладів ЛОО, була нижча від фактичної середньорічної собівартості путівок і складала по санаторіях "Чорноморський" 1726 грн., "Кришталевий палац" 896 грн. та "Конча-Заспа" 864 гривні. В даному випадку має місце часткове утримання контингенту, який не прикріплений до ЛОО і викуповує путівки за зниженими відпускними цінами за рахунок бюджетних асигнувань.

По зазначених санаторіях встановлені аналогічні випадки і в 1999 році.

Така ситуація з цінами реалізації путівок не прикріпленому до ЛОО контингенту спричиняє неефективне використання бюджетних коштів та зростання цін на путівки, що реалізуються прикріпленому контингенту. Внаслідок високих цін зменшується кількість прикріпленого контингенту, який викуповує путівки (1998 рік 12,6 відс., 1999 рік 8,4 відс. від загальної кількості прикріпленого контингенту). Це призводить до втрачання оздоровчими закладами ЛОО своїх соціальних функцій, які передбачені "Положенням про Лікувально-оздоровче об´єднання при Кабінеті Міністрів України", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 6 грудня 1991 р. № 349 щодо забезпечення лікування і відпочинку населення в санаторно-курортних закладах, а також надання бюджетних путівок до санаторіїв і будинків відпочинку відповідно до затвердженого переліку посад і осіб, які обслуговуються закладами об´єднання.

Характеристика контингенту, який обслуговується
санаторно-курортними путівками

Обсяги планових асигнувань з Державного бюджету України на утримання Лікувально-оздоровчого об´єднання мають тенденцію до зменшення, в той час як кількість прикріпленого контингенту на медичне обслуговування у системі Об´єднання постійно збільшується.

Значне зростання контингенту, прикріпленого на обслуговування в заклади ЛОО, є наслідком збільшення в період з 1994 по 1999 роки на 21 одиницю органів державної влади, зросла і кількість працюючих у них на 34,8 тис. чол., а також введення в дію ряду Законів України: "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про державну службу".

При цьому необхідно врахувати той факт, що прикріплення контингенту установ та організацій чи окремих осіб на медичне обслуговування в закладах ЛОО здійснюється без єдиного регламентуючого документа, що призводить до неконтрольованого зростання цього контингенту, а також ускладнень у використанні бюджетних коштів як на стаціонарне обслуговування, так і в лікувально-оздоровчому напрямку. При здійсненні аналізу видатків на утримання оздоровчих закладів, підвідомчих ЛОО, виявлено 49 документів різних інстанцій, у тому числі: Закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, окремі рішення та переліки Комісії ЛОО, які надають право керівництву ЛОО здійснювати прикріплення на медичне обслуговування.

Динаміка зростання прикріпленого контингенту до ЛОО характеризується наступними даними:

№ п/п

Роки

Поліклініка №1

Поліклініка №2 (амбулаторно)

Разом по ЛОО

1

1995

26016

6651

32667

2

1996

28288

7359

35647

3

1997

30615

8125

38740

4

1998

34853

8161

43014

5

1999

38774

9062

47836


Господарське управління Кабінету Міністрів України

Господарському управлінню Кабінету Міністрів України підпорядковано 6 закладів охорони здоров´я:

№ п/п

Назва закладу

Кількість планових місць відпочиваючих

Підстава для прийняття на баланс ГУ КМУ

1

Будинок відпочинку
"Аю-Даг"

48

Розпорядження КМУ від 25.01.96 № 59-р

2

Санаторій "Пушкіно"

96

Постанова КМУ від 05.05.95 № 316

3

Табір-пансіонат "Радуга"

193

Постанова КМУ від 05.05.95 № 316

4

Управління санаторнокурортних закладів в Автономній Республіці Крим

5 резиденцій,
2 державні дачі,
2 дачі з господарськи­ми та допоміжними об´єктами

Постанова КМУ від 23.09.96
№ 1159

5

Будинок відпочинку "Конча-Заспа"

 

68 дачних будинків, пансіонат на 157 номерів

Постанова РМ УРСР від 06.04.55

6

Будинок відпочинку "Пуща-Водиця"

42 дачних будинки, пансіонат на 36 номерів

Постанова РМ УРСР від 06.04.55

Згідно із затвердженими Господарським управлінням Кабінету Міністрів України Положеннями про вищевказані заклади всім їм надано статус закладу охорони здоров´я, вони є бюджетними установами, утримуються за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних надходжень. Проте, будинок відпочинку "Аю-Даг" в органах Держкомстату України зареєстровано як державне підприємство.

Державним бюджетом України Господарському управлінню по коду функціональної класифікації 081002 "Інші заходи по охороні здоров´я" було затверджено на:

- 1998 рік 4200,0 тис. грн.,

- 1999 рік 8555,4 тис. грн.

Фактично в 1998 році по даному коду фінансування проведено в сумі 8571,0 тис. грн., але лише трьох закладів: будинків відпочинку "Пуща-Водиця", "Конча-Заспа" і Управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим.

Збільшення асигнувань, передбачених держбюджетом, обумовлене передачею у відання Господарського управління Кабінету Міністрів України Управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим, здійснене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 737.

У 1998 році за рахунок коштів, які Законом України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" затверджені на потреби Кабінету Міністрів України, направлено на фінансування капітальних видатків оздоровчих закладів, а саме: по КФК "Апарат Кабінету Міністрів України" 2600,4 тис. грн., по КФК "Відомчий житловий фонд" 155,0 тис. грн. та за рахунок "Внесків до міжнародних фінансових організацій" 310,0 тис. гривень. В даному випадку, в порушення статті 18 Закону України "Про бюджетну систему в Україні" щодо витрачання коштів державного бюджету лише на цілі та в межах затверджених Законом про Державний бюджет України.

Крім вказаного, у 1998 році Кабінетом Міністрів України перераховано оздоровчим закладам за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України на проведення аварійно-відновлювальних робіт 6865,5 тис. гривень.

Внаслідок зазначеного фінансування Кабінетом Міністрів України загальна сума витрат бюджетних коштів на утримання оздоровчих закладів фактично складає 18501,9 тис. грн., або 440 відс. до загальної суми призначень, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 1998 рік".

При цьому санаторій "Пушкіно", будинок відпочинку "Аю-Даг" та пансіонат "Радуга" по коду "Інші заходи по охороні здоров´я" в 1998 році не фінансувалися взагалі, а утримувалися за рахунок позабюджетних коштів.

Аналогічна ситуація спостерігається і у 1999 році. Так, по коду "Інші заходи по охороні здоров´я" проведено видатків у сумі 7738,2 тис. грн., у тому числі для санаторію "Пушкіно", будинку відпочинку "Аю-Даг" та пансіонату "Радуга" лише 513,2 тис. грн. або 6,6 відс. від загальної суми фінансування. Крім цього, у 1999 році Кабінет Міністрів України всупереч порядку, визначеному статтею 18 Закону України "Про бюджетну систему в Україні", щодо витрачання коштів державного бюджету лише на цілі та в межах затверджених Законом про Державний бюджет України, за рахунок капітальних видатків профінансував оздоровчі заклади Господарського управління у сумі 2397,6 тис. гривень.

Внаслідок необгрунтованого фінансування Кабінету Міністрів України загальна сума витрат бюджетних коштів на утримання оздоровчих закладів фактично складає 10135,8 тис. грн. або 118,5 відс. до загальної суми бюджетних призначень на 1999 рік, а разом за два роки додатково профінансовано на 12328,8 тис. грн. або майже вдвічі більше бюджетних призначень.

Слід зазначити, що на утримання підвідомчих оздоровчих закладів у 1998 році було залучено позабюджетних коштів у сумі 2042,8 тис. грн. або 9,9 відс. від загального обсягу отриманих коштів. По оздоровчих закладах (санаторій "Пушкіно", будинок відпочинку "Аю-Даг" та пансіонат "Радуга") питома вага позабюджетних коштів складала від 48,7 до 62,7 відсотка.

На утримання підвідомчих закладів у 1999 році було залучено позабюджетних коштів у сумі 3424,2 тис. грн. або 25,3 відс. від загального обсягу отриманих коштів.

По оздоровчих закладах (санаторій "Пушкіно", будинок відпочинку "Аю-Даг" та табір-пансіонат "Радуга") питома вага позабюджетних коштів виросла від 42,1 до 66,1 відс., а якщо не брати до уваги капітальні видатки за рахунок коштів Кабінету Міністрів України, то їх здійснено за рахунок позабюджетних коштів.

При цьому завантаженість оздоровчих закладів по ліжко-днях у 1998 році склала лише 53,3 відс. при фактичній чисельності штатного персоналу в розмірі 69,2 відс. від передбаченого штатними розписами. Фонд оплати праці використано тільки на 47,1 відс., а середньомісячна заробітна плата склала 166,7 гривні.

Використання путівок терміном на 24 дні в 1998 році характеризується наступними даними:

№ п/п

Назва закладу

Реалізовано путівок

Всього

На пільгових умовах

У відсотках

За повну вартість

У відсотках

1

Будинок відпочинку
"Аю-Даг"

98

94

95,9

4

4,1

2

Санаторій "Пушкіно"

269

219

81,4

50

18,6

3

Пансіонат "Радуга"

739

572

77,4

167

22,6

4

Разом:

1106

885

80,0

221

20,0

Завантаженість оздоровчих закладів по ліжко-днях у 1999 році склала лише 56,7 відс. при фактичній чисельності штатного персоналу в розмірі 68,6 відс. від передбаченого штатними розписами. Фонд оплати праці використано на 66,9 відс., а середньомісячна заробітна плата виросла до 237,9 гривні.

Використання путівок терміном 24 дні в 1999 році характеризується наступними даними:

 

№ п/п

Назва закладу

Реалізовано путівок

Всього

У тому числі

на пільго­вих умовах

у відсот­ках

за повну вартість

у відсот­ках

1

Будинок відпочинку "Аю-Даг"

231

86

37,2

145

62,8

2

Санаторій "Пушкіно"

187

142

75,9

45

24,1

3

Табір-пансіонат "Радуга"

83

67

80,7

16

19,3

4

Разом

501

295

58,9

206

41,1

Слід звернути увагу на той факт, що Господарському управлінню підпорядковано три оздоровчих заклади, які одержують кошти державного бюджету, і одночасно працівники Кабінету Міністрів України користуються, як прикріплений контингент, путівками Лікувально-оздоровчого об´єднання при Кабінеті Міністрів України, яких у 1998 році одержано 314, а в 1999 році 259.


Міністерство агропромислового комплексу України

До системи оздоровчих комплексів Міністерства агропромисло­вого комплексу України у 1998-1999 роках входило 52 міжгосподарські госпрозрахункові оздоровчі заклади, 50 з яких підпорядковані корпорації "Сільгоспздравниця"*.

* Довідково: до складу учасників корпорації "Сільгоспздравниця" входять 50 оздоровчих закладів. При цьому має місце факт діяльності ряду обласних структур, підпорядкованих "Сільгоспздравниці", на території яких налічується по одному оздоровчому закладу, а саме: Дніпропетровське обласне міжгосподарське об´єднання "Облміжколгоспздравниця", Київська обласна кооперативно-державна асоціація "Київоблагроздравсервіс", обласне об´єднання лікувально-оздоровчих закладів "Рівнесільгоспздравниця", Херсонське обласне об´єднання міжгосподарчих здравниць "Херсонміжгоспздравниця", Чернівецьке обласне об´єднання міжколгоспних здравниць "Чернівцісільгоспздравниця".

Слід зазначити, що при реформуванні всієї системи агропромислового комплексу держави діяльність оздоровчих закладів цієї галузі протягом останніх років не зазнала змін. З державного бюджету у 1998-1999 роках здійснено видатки на часткове фінансування названих закладів у загальній сумі 8,8 млн. грн., а Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" на вказані цілі затверджено 4,2 млн. гривень.

Перевіркою виявлено, що реальна потреба підпорядкованих галузі оздоровчих закладів у бюджетних коштах на 1998 рік становила 6967,7 тис. грн., а було заплановано та передбачено бюджетом 9196,3 тис. грн., тобто, понад реальну потребу на 2228,6 тис. гривень.

Привертає увагу той факт, що при плануванні видатків на стадії формування проекту Державного бюджету України, Міністерство фінансів України не враховує, що оздоровчі заклади галузі агропромислового комплексу не здійснюють заходів стосовно розширення надання послуг та розвитку власної виробничої діяльності. Завантаження їх протягом року, в основному, сягає від 9 до 23 відс. планової потужності. Не враховується також і відсутність нормативного обгрунтування обсягів надання пільг по оздоровленню. При цьому система руху коштів, які направляються на часткове фінансування оздоровчих закладів, неефективна та неконтрольована МінАПК, про що свідчать такі факти, як неврахування потреб одних закладів та перефінансування інших. Лише по 18 оздоровчих закладах МінАПК у 1998 році бюджетні кошти у загальній сумі 1346,8 тис. грн. направлені понад потребу в них.


Міністерство праці та соціальної політики України

Оздоровчі заклади Міністерства праці та соціальної політики України, які створені для вирішення важливої соціальної проблеми лікування й оздоровлення інвалідів і ветеранів війни та праці, за останні два роки фінансуються недостатньо. У системі вказаного міністерства знаходиться п´ять оздоровчих закладів, які у 1998 році профінансовано на 39,4 відс. від затвердженої суми видатків у державному бюджеті 18526,8 тис. грн, та у 1999 році на 54 відс. від затверджених 13966,36 тис. гривень.

Недостатнє забезпечення з фінансуванням вказаних оздоровчих закладів загострило соціальну проблему лікування і оздоровлення інвалідів та ветеранів. Із 284 тис. чол., які подали заяви на придбання путівок у 1999 році, тільки 26 тис. інвалідів і ветеранів або 9 відс. отримали путівки.


Висновки

 • Проведений аналіз свідчить, що частина коштів Державного бюджету України використовується неефективно, в окремих оздоровчих закладах низька планова дисципліна. У багатьох випадках фінансування за рахунок держбюджету недоцільне, відсутні заходи жорсткої економії державних коштів. Майже всі оздоровчі заклади, в яких проведено аналіз, втратили свій бюджетний статус і фактично здійснюють свою діяльність на умовах господарського розрахунку при неврегульованих відносинах щодо державної власності, яка знаходиться у їх розпорядженні.

  Діючий порядок бюджетного фінансування лікувально-оздоровчих закладів, підвідомчих окремим органам державної влади, призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів, загальна сума яких у 1998-1999 роках сягає понад 12 млн. гривень. Тому необхідно терміново реформувати оздоровчі заклади, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

 • Обсяги планових асигнувань з Державного бюджету України на утримання Лікувально-оздоровчого об´єднання мають тенденцію до зменшення, в той час як кількість прикріпленого контингенту на медичне обслуговування у системі Об´єднання постійно збільшується.

 • Прикріплення контингенту установ та організацій чи окремих осіб на медичне обслуговування в закладах ЛОО здійснюється без єдиного регламентуючого документа, що призводить до неконтрольованого зростання цього контингенту, а також ускладнень у використанні бюджетних коштів як на стаціонарне обслуговування, так і в лікувально-оздоровчому напрямку.

 • Реалізація путівок контингенту не прикріпленому до закладів ЛОО, за заниженими цінами призводить до неефективного використання бюджетних коштів. Водночас спостерігається зменшення кількості відпочиваючих прикріпленого контингенту.

 • Попри те, що практично всі підвідомчі Господарському управлінню Кабінету Міністрів України і ЛОО оздоровчі заклади мають низький відсоток завантаженості прикріпленим контингентом, питання необхідності та доцільності їх утримування не порушується.

  За матеріалами Звіту Рахункової палати надіслано інформацію
  Прем´єр-міністру України Ющенку В.А. з пропозиціями:

 • Переглянути мережу головних розпорядників коштів, які фінансуються з Державного бюджету України по КФК 081002 "Інші заходи по охороні здоров´я" з урахуванням доцільності надання фінансової допомоги відповідно до "Основ законодавства України про охорону здоров´я".

 • З метою ефективного використання коштів Державного бюджету України та скорочення апарату адміністративних служб, передати оздоровчі заклади, які знаходяться у віданні Господарського управління Кабінету Міністрів України, у підпорядкування ЛОО при Кабінеті Міністрів України.

 • Переглянути доцільність утримання за рахунок коштів держбюджету оздоровчих закладів, які знаходяться на території Російської Федерації та Грузії.

 • Здійснити заходи щодо перегляду цін на путівки, які реалізуються контингенту, не прикріпленому до ЛОО, що надасть можливість уникнути неефективного використання коштів державного бюджету.

 • Розробити регламентуючий документ стосовно визначення категорії осіб, які підлягають прикріпленню на обслуговування до Лікувально-оздоровчого об´єднання при Кабінеті Міністрів України.

 • Враховуючи низький відсоток придбання путівок контингентом, прикріпленим до Лікувально-оздоровчого об´єднання при Кабінеті Міністрів України, переглянути статус оздоровчих закладів та доцільність їх утримання у наявній кількості за рахунок коштів Державного бюджету України.

 • Розглянути питання про припинення у перспективі прямого утримання зазначених оздоровчих закладів безпосередньо з бюджету та переходу на фінансування оздоровлення передбачених законодавством категорій громадян виключно через придбання путівок за кошти, призначені Державним бюджетом відповідним державним органам.


  Про результати перевірки використання державних коштів, призначених на розвиток виноградарства,
  садівництва і хмелярства у 1999 році

  Протягом багатьох десятиліть галузі садівництва, виноградарства і хмелярства були високорентабельними, в повному обсязі забезпечували внутрішній ринок та поставляли свою продукцію на експорт. Україна була провідною хмелярською країною світу. В середині 80-х років за площею насаджень (9,5 тис. га) і валовим виробництвом хмелю (6,3 тис. тонн) Україна вийшла на п´яте місце в світі після Німеччини, США, Китаю і Чехії, забезпечувала потреби внутрішнього ринку та експортувала хмелесировину до інших країн. Платежі підприємств галузей садівництва і виноградарства формували понад 10 відс. Державного бюджету України. При цьому державна підтримка галузей була також значною і складала 0,4 відс. видатків бюджету, що в повному обсязі забезпечувало відшкодування витрат, пов´язаних із закладанням нових площ і догляду за ними. Тобто, один карбованець капіталовкладень забезпечував 25 карбованців доходів Державного бюджету України.

  За останні роки державна підтримка галузей садівництва, виноградарства та хмелярства була недостатньою і не забезпечувала їх розвитку та конкурентоспроможності, внаслідок чого вони перестали задовольняти у повному обсязі потреби населення у плодах та ягодах, переробної промисловості у сировині, втрачені експортні можливості держави, значних коштів не одержує консолідований бюджет.

  З 1985 року по 1999 рік площі під садами та ягідниками скоротилися з 922 тис. га до 450,4 тис. га, або у 2,1 раза, виноградників, відповідно, з 134,2 тис. га до 116 тис. га або на 15,7 відсотка.

  З 1990 року по 1999 рік площа хмеленасаджень зменшилася у 7 разів, а валове виробництво у 14 разів, при цьому урожайність шишок зменшилася з 10-12 до 3-4 центнерів з одного гектара.

  Без реальної державної підтримки виноградарські, садівничі і хмелярські підприємства не в змозі відновити багаторічні насадження в обсягах, необхідних для забезпечення сировиною та продукцією внутрішній ринок, оскільки капітальні вкладення на закладання 1 га садів становлять 7,5 тис. грн., на догляд за ним із зрошенням 12,9 тис. грн., без зрошення 8,7 тис. грн., 1 га виноградників 30-35 тис. грн., на догляд 6,8-9,4 тис. грн., вартість витрат на закладання 1 га хмільників становить 17 тис. грн., по догляду за 1 га молодих насаджень хмелю до періоду плодоношення 8 тис. гривень.

  Отже, запровадження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства було обгрунтоване і зумовлене станом галузей, недостатнім бюджетним фінансуванням на закладання нових виноградників, садів, хмільників і догляд за ними до початку плодоношення та необхідністю підтримки вітчизняного товаровиробника.


  Правове забезпечення справляння і використання
  коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

  Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства запроваджено Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 09.04.99 № 587-ХІV (далі Закон).

  Проте нормативно-правове забезпечення справляння та використання збору містить ряд неузгодженостей і порушень чинного законодавства.

  Збір запроваджено не з початку, як того вимагає Закон України "Про систему оподаткування", а в середині бюджетного року. При цьому ні по доходах, ні по видатках запроваджений загальнодержавний збір не внесено до складу Державного бюджету України на 1999 рік.

  Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства, затверджений постановою Уряду від 29.06.99. № 1170 (далі Порядок), містить окремі неузгодженості із Законом та іншими нормативними документами. Зокрема:

 • ч. 2 п. 9 Порядку встановлено, що відшкодування господарствам вартості робіт здійснюється в межах нормативів, затверджених кошторисами Укрсадвинпрому та Асоціації хмелярів України, погодженими з Міністерством фінансів України. Це суперечить ст. 4 Закону, ч. 3 п. 8 цього ж Порядку, якими розпорядником коштів на розвиток хмелярства визначено центральний орган виконавчої влади Мінагропром, та п. 4 Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи і організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 164, згідно з яким кошториси міністерств та інших центральних органів виконавчої влади затверджуються Міністерством фінансів України;

 • відповідно до п. 5 Порядку контроль за повнотою справляння збору покладено на органи Державного казначейства, а за повнотою його нарахування на органи державної податкової служби, проте ст. 2 Закону України від 05.02.98 № 83/98 "Про внесення змін до Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" встановлено, що здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів є завданням органів державної податкової служби;

 • п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99. № 1170, в порушення ст.ст. 1, 2 Закону, до платників збору віднесені суб´єкти підприємницької діяльності, що реалізують алкогольні напої та пиво в мережі громадського харчування;

 • п. 11 Порядку, що встановлює авансування господарств за рахунок коштів збору в розмірі 50 відсотків річної вартості робіт з остаточними розрахунками до 30 грудня кожного звітного року, не узгоджується з наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 № 83 "Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб´єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів", яким термін попередньої оплати виконання робіт за рахунок бюджетних коштів обмежено до одного місяця.

  Крім того, об´єктом обкладання збору визначено виручку, одержану на кожному етапі реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування алкогольних напоїв і пива, що має ознаки подвійного оподаткування, оскільки при встановленій ст. 3 Закону ставці збору 1 відсоток, при нинішній розгалуженій мережі оптової і роздрібної торгівлі, фактично первинна виручка від реалізації у разі кількаразового перепродажу на території України однієї і тієї ж партії алкогольних напоїв та пива обкладається два і більше разів.

  Кабінет Міністрів України постановою від 26.11.99 № 2152 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" на кошти збору, які за своїм походженням є бюджетними, поширив порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів, право розпоряджатися коштами збору, що акумулювалися в регіонах, від законних розпорядників (місцевих органів виконавчої влади) передав центральним органам виконавчої влади Укрсадвинпрому та Мінагропрому.

  Наслідком невиконання вимог Законів України "Про систему оподаткування", "Про бюджетну систему України" щодо введення в дію Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" з нового бюджетного року та внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік", інших нормативних актів стала низка порушень у розподілі та використанні коштів збору, які не дозволили виноградарським, садівничим та хмелярським господарствам своєчасно отримати державну підтримку.

  Механізм зарахування та розподілу коштів збору, визначений Законом та Порядком, і фактичний рух цих коштів мають таку схему:

  Схема зарахування та розподілу коштів збору
  на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

 • Відповідно до ст. 4 Закону кошти збору сплачуються на спеціальні рахунки Державного казначейства і розподіляються таким чином :

  • 30 відс. залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях і використовуються місцевими органами виконавчої влади, які здійснюють державну політику у сфері садівництва, виноградарства і хмелярства на розвиток цих галузей (Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, управління агропромислового комплексу в областях та м. Севастополі);

  • 70 відс. збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України і перерозподіляються:

   • на розвиток виноградарства 70 відсотків;

   • на розвиток садівництва і хмелярства 30 відсотків.

  Що стосується коштів збору, сплачених платниками у містах Києві та Севастополі, то в Законі не визначений порядок їх зарахування і розподілу.

  При цьому частиною 2 пункту 7 Порядку встановлено, що 30 відсотків нарахованого збору залишається у м. Севастополі, а у м. Києві кошти збору в повному обсязі перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України.

  Пунктом 7 Порядку встановлено, що 30 відс. збору на розвиток садівництва і хмелярства розподіляються таким чином: 20 відс. на розвиток садівництва, 10 відс. на розвиток хмелярства.

  Розпорядниками коштів, що перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України і призначених на розвиток хмелярства визначено Мінагропром, на садівництво і виноградарство Укрсадвинпром.

  Органами Державного казначейства в районах, областях, містах Києві та Севастополі для зарахування коштів збору відкриті спеціальні рахунки "Кошти державного бюджету спеціального характеру" в установах уповноважених банків № 2512 або в установах Національного банку України № 3512.

  Фактично управління Державного казначейства проводили зарахування коштів збору на ці рахунки і 70 відс. (м. Київ 100 відс.) до грудня 1999 року, за вказівкою Головного управління Державного казначейства (лист від 22.07.99 № 07-06/484-7240), перераховували на рахунки № 2510 або № 3510 "Кошти Державного бюджету України", з них на єдиний казначейський рахунок, а не на спеціальний рахунок, як визначено ст. 4 Закону.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.99 № 2152 до Порядку внесені зміни і доповнення, якими запроваджено відмінний від встановленого механізм зарахування коштів збору з терміном дії до 01.01.2000.

  Зокрема, Порядок доповнено пунктом 9-1, яким встановлено, що для зарахування коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Головне управління Державного казначейства відкриває спеціальні реєстраційні рахунки позабюджетних коштів розпорядників.

  Розподіл коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства відповідно до Закону та Порядку у 1999 році

  Перевіркою встановлено, що запроваджений на 1999 рік Порядок зарахування, руху та використання коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства не тільки не узгоджується із Законом, а і створив сприятливі умови для довільного їх витрачання.

  На кошти, які за своїм походженням є бюджетними, поширено порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів.

  Право розпоряджатися коштами збору, що акумулювалися в регіонах, в обсязі 4565 тис. грн., у грудні вилучено від законних розпорядників і передано центральним органам виконавчої влади Укрсадвинпрому та Мінагропрому.

  Із серпня по грудень кошти збору загальним обсягом 9790,6 тис. грн. не спрямовувалися на фінансування видатків на розвиток галузей виноградарства, садівництва і хмелярства, а використовувалися Головним управлінням Державного казначейства на покриття загальнодержавних витрат, що негативно позначилося на проведенні господарствами сезонних робіт по підготовці площ та посадці саджанців.

  Дані про наявність коштів збору на спеціальних рахунках
  Державного казначейства та здійснення за їх рахунок видатків на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у 1999 році

  Фактично головні розпорядники коштів збору Укрсадвинпром та Мінагропром отримали можливість розпорядитися цими коштами тільки у грудні, коли із 16670,4 тис. грн. одержаного збору на спеціальні реєстраційні рахунки позабюджетних коштів Укрсадвинпрому перераховано 14996,3 тис. грн., Мінагропрому 1674,1 тис. гривень.


  Фінансування видатків на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

  Забезпечення реалізації державної політики у галузі сільського господарства, садівництва і виноградарства, відповідно до "Положення про Міністерство агропромислового комплексу України", затвердженого Указом Президента України від 15.11.97 № 1282/97, покладено на Міністерство агропромислового комплексу України, яке є головним розпорядником коштів, призначених на розвиток хмелярства. Крім того, відповідно до "Положення про Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості", затвердженого Указом Президента України від 03.02.98 № 73/98, реалізацію державної політики в галузі виноградарства і садівництва здійснював Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості1, який є головним розпорядником коштів, призначених на розвиток цих галузей.

  1 Указом Президента України від 15.12.99 №1573/99 ліквідований.

  На регіональному рівні реалізацію державної політики в галузі сільського господарства, садівництва і виноградарства здійснюють, згідно з Положенням, затвердженим постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 25.08.98 № 260/2 "Питання Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим" та "Типовим положенням про управління агропромислового комплексу обласної та Севастопольської міської державної адміністрації", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.98 № 1745, відповідно, Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та управління агропромислового комплексу у м. Севастополі і областях. При цьому вони позбавлені можливості втручатися в управління та розподіл коштів, призначених на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства.

  Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства від 04.01.96 № 1 реалізацію державної політики в галузі хмелярства, у тому числі фінансування планових витрат господарств, в порушення Закону України "Про підприємства в Україні", покладено на Асоціацію хмелярів України, тобто, розпорядником державних коштів другого ступеня, призначених на розвиток хмелярства, визначено Асоціацію добровільне об´єднання господарств. Отже, Мінагропром самоусунувся від керівництва галуззю хмелярства, переклавши цю функцію на Асоціацію хмелярів України.

  Укрсадвинпром розпорядниками державних коштів другого ступеня, призначених на розвиток садівництва і виноградарства, визначив добровільні об´єднання господарств об´єднання, асоціації та корпорації, що виходить за межі повноважень останніх.

  Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємства можуть об´єднуватися в корпорації договірні об´єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного із учасників.

  Відносини між Міністерством і Асоціацією хмелярів України та Комітетом і об´єднаннями господарств, відповідно до ст. 21 Закону "Про підприємства в Україні", повинні регулюватися на договірній основі. Такі договори не укладалися.

  Незаконне визначення Мінагропромом та Укрсадвинпромом розпорядниками державних коштів другого ступеня добровільних об´єднань господарств, які, відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України "Про підприємства в Україні", не мають таких повноважень, призвело до звуження кола господарств, яким надавалася державна підтримка у галузі хмелярства до 76 відс., у галузі садівництва і виноградарства до 7,2 відсотків.

  Частка господарств Укрсадвинпрому та Асоціації хмелярів
  України у загальній кількості господарств, які мають виноградники, сади і хмільники


  Виноградарство і садівництво

  Хмелярство

  Відшкодування вартості фактично виконаних робіт здійснювалося тільки садівничим, виноградарським і хмелярським господарствам членам об´єднань та корпорацій Укрсадвинпрому і Асоціації хмелярів України. Господарства, які не входять до асоціацій, об´єднань та корпорацій, позбавлені можливості для реалізації права на державну підтримку, отже, і рівних можливостей для розвитку.

  Таким чином, кошти збору на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства до грудня 1999 року використовувалися на загальнодержавні потреби, тобто, не за цільовим призначенням. Наступне їх спрямування на спеціальні реєстраційні рахунки позабюджетних коштів Мінагропрому та Укрсадвинпрому, згідно з порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.99 № 2152, не забезпечило усім виноградарським, садівничим та хмелярським господарствам рівних можливостей щодо отримання державної підтримки і сприяло відволіканню коштів збору та їх нецільовому використанню.

  В результаті, відшкодування вартості фактично виконаних господарствами робіт здійснювалося непрозоро, суб´єктивно, вибірково та з наданням переваг окремим суб´єктам господарювання.

  Це простежується як при відшкодуванні вартості фактично виконаних робіт Асоціацією хмелярів України, так і Укрсадвинпромом та окремими об´єднаннями, корпораціями і асоціаціями.

  Із 1420,3 тис. грн. цільових коштів, отриманих Асоціацією хмелярів України, тільки 301,1 тис. грн. спрямовано у 1999 році хмелярським господарствам на відшкодування вартості фактично виконаних робіт, при тому, що їх загальна вартість відповідно до наданих актів становила 851,3 тис. грн., залишки нерозподілених коштів збору на спецрахунку Асоціації станом на 01.01.2000 склали 1119,2 тис. гривень.

  При середньому відсотку відшкодування вартості фактично виконаних робіт за рахунок коштів збору 35,4, його розмір в розрізі хмелярських господарств коливається від 16,5 до 80 відсотків.

  Із коштів збору, призначених на розвиток хмелярства, що акумулювалися на казначейському реєстраційному рахунку позабюджетних коштів Міністерства агропромислового комплексу України, Головним управлінням Державного казначейства на користь Державного бюджету України в порушення ст. 4 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" та ст. 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" незаконно стягнуто по зобов´язаннях Мінагропрому 249,3 тис. гривень.

  Пунктом 14 Положення про Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 03.02.98 № 73/98 встановлено, що Комітет у межах виділених державних коштів на конкурсній основі компенсує витрати на закладення багаторічних насаджень та догляд за ними до початку плодоношення. Однак, як свідчать результати проведеної перевірки, ця норма носить декларативний характер, оскільки конкурсна комісія Укрсадвинпромом не створювалася, порядок та показники, за якими повинен відбуватися конкурсний відбір господарств, не розроблено.

  Відшкодування вартості виконаних садівничими та виноградарськими господарствами робіт проводилося як за рахунок коштів збору, так і за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на розвиток садівництва та виноградарства.

  При підтвердженні садівничими та виноградарськими господарствами вартості фактично виконаних робіт на загальну суму 56473,4 тис. грн. за рахунок державних коштів у 1999 році відшкодовано у грошовому виразі 18237,4 тис. грн., або 10,4 відс. від потреби, у тому числі коштами збору 12463 тис. грн. та коштами Державного бюджету України 5774,4 тис. гривень.

  Поряд з тим, що переважній більшості формувань та господарств відшкодування здійснювалося в недостатніх обсягах, окремим проводилося фінансування як із коштів збору, так і коштів Державного бюджету України, в обсягах, що значно перевищують вартість фактично виконаних робіт, ще й надавалися матеріали, які закуповувалися централізовано.

  При середньому відсотку відшкодування вартості фактично виконаних робіт за рахунок державних коштів 32,3, його розмір в розрізі формувань та господарств коливається від 6,2 до 683,3 відсотка.

  Сума перефінансування за рахунок державних коштів окремих виноградарських, садівничих формувань і господарств та безпідставного фінансування підприємств, які не виконували робіт по закладанню багаторічних насаджень та догляду за ними, склала 2645,5 тис. грн., при тому, що окремі господарства не фінансувалися взагалі.

  Укрсадвинпромом із коштів збору, призначених на відшкодування господарствам вартості фактично виконаних робіт, пов´язаних з розвитком садівництва і виноградарства, 2500 тис. грн. або 16,7 відс. без згоди виноградарських та садівничих господарств спрямовано на централізовану закупівлю дроту, мінеральних добрив та тракторів через комерційну структуру ЗАТ "Укрплодвинторг". Станом на 23.02.2000 господарствами одержано матеріалів тільки на 650,1 тис. грн., або 28 відс., а техніка не поставлена.

  Централізоване забезпечення господарств матеріалами, при насиченості ними місцевих ринків, поставило господарства у свідомо невигідні умови, пов´язані із значними додатковими транспортними витратами.

  Фактично за рахунок державних коштів надані безвідсоткові позики комерційним структурам-посередникам. Накладні витрати ЗАТ "Укрплодвинторг" загальною сумою 52,855 тис. грн. є нецільовим використанням коштів, призначених на розвиток садівництва і виноградарства.

  Отже, навіть при незначних обсягах державних коштів, що спрямовувалися на фінансування програм розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, їх використання було нераціональним.

  За матеріалами звіту Рахунковою палатою надіслано інформацію віце-прем´єр-міністру України Гладію М.В. з пропозиціями Кабінету Міністрів України:

  1. Розглянути питання щодо:

  • внесення до Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи змін та доповнень до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" щодо віднесення коштів збору до відповідних бюджетів, як це передбачено ч. 3 ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування" та визначення конкретних напрямків використання цих коштів;

  • удосконалення чинного законодавства, яке б забезпечувало стабільну і ефективну митну та податкову політику, спрямовану на реальний захист вітчизняного товаровиробника;

  • затвердження Державної програми підтримки виноградарства, садівництва і хмелярства, яка б визначала пріоритетні напрямки розвитку цих галузей, їх фінансове забезпечення та сприяла підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника;

  • приведення у відповідність з чинним законодавством Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

  • скасування розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.02.96 № 121-р та 27.08.96 № 543-р як таких, що втратили чинність;

  • персональної відповідальності посадових осіб, причетних до безконтрольного та нераціонального витрачання державних коштів, у тому числі, тривалий час не за призначенням.

  2. При прийнятті або внесенні змін до законів щодо оподаткування забезпечити своєчасність ініціювання до Верховної Ради України внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, які випливають із прийнятих законодавчих актів.

  3. Зобов´язати Державне казначейство України:

  • залишки коштів збору на реєстраційних рахунках позабюджетних коштів Міністерства аграрної політики України та на рахунках розпорядників другого ступеня станом на 01.01.2000 зарахувати на спеціальні казначейські рахунки, призначені для касового обслуговування виноградарства, садівництва та хмелярства;

  • поновити на рахунку Міністерства аграрної політики України 249,3 тис. грн. коштів збору, незаконно списаних у безспірному порядку;

  • запровадити казначейський контроль за використанням позабюджетних коштів "Суми за дорученням".

  Міністру аграрної політики надіслано висновки Колегії Рахункової палати, в яких викладено результати проведених перевірок і пропозиції щодо усунення виявлених недоліків:

  1. Забезпечити усім суб´єктам господарювання, незалежно від їх підпорядкування і форм власності та господарювання, рівні можливості щодо реалізації права на державну підтримку, визначивши розпорядниками другого ступеня коштів збору Міністерство агропромислової політики Автономної Республіки Крим, управління агропромислового комплексу обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій.

  2. Скасувати накази Мінагропрому та Укрсадвинпрому щодо делегування повноважень асоціаціям, корпораціям і об´єднанням, як такі, що суперечать чинному законодавству.

  3. З огляду на недостатність державних коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, з метою їх ефективного використання та концентрації на пріоритетних напрямках, спрямовувати виключно на відшкодування витрат, пов´язаних з підготовкою грунту, придбанням саджанців та встановленням шпалери на площах закладання багаторічних насаджень.

  4. Вжити невідкладних заходів щодо повернення коштів, перерахованих ЗАТ "Укрплодвинторг" за договором від 21.12.99 № 21-12-99, укладеним від імені Укрсадвинпрому його Головою Рибаком А.В., на централізовану поставку господарствам матеріалів та техніки, із стягненням штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору і відшкодування зайво сплачених ЗАТ "Укрплодвинторг" накладних витрат у сумі 52,855 тис. гривень.

  5. З метою раціонального використання коштів збору скасувати практику централізованого забезпечення господарств матеріалами замість відшкодування коштами вартості робіт.

  6. Провести суцільну перевірку достовірності наданих відомостей про обсяги фактично виконаних робіт по закладанню багаторічних насаджень та догляду за ними до початку плодоношення у господарствах, яким здійснювалося відшкодування вартості проведених робіт із державних коштів у 1999 році.

  7. Вжити невідкладних заходів щодо вилучення у господарств, обсяги фінансування яких перевищують вартість фактично виконаних робіт, зайво перерахованих коштів загальним обсягом 1845,5 тис. грн., з наступним перерозподілом їх господарствам, яким не забезпечено відшкодування.

  8. Вжити заходів щодо усунення порушень п. 9 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1170, допущенних при перерахуванні у грудні 1999 року Одеському коньячному заводу 800 тис. грн. за рахунок коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

  Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України