05 липня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2000 рік
01.09.2000

Про результати контролю за використанням коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реструктуризацію вугільної галузі

Про порушення при використанні Бюджетних коштів компанією "Fishing Company S.A."

 

Про результати контролю за використанням коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку
на реструктуризацію вугільної галузі

Рахунковою палатою на виконання постанови Верховної Ради України від 23.03.99 № 543-ХІV "Про реалізацію Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі" здійснено перевірки використання коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у Міністерстві фінансів України і Головному управлінні Державного казначейства України.

Розглянувши матеріали перевірок та проаналізувавши стан виконання умов надання позики на реструктуризацію вугільної галузі та ефективності використання іноземних кредитів, Колегія затвердила наступні висновки:

1. Після ратифікації Верховною Радою України Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку вона набула статусу міжнародного договору обов'язкового до виконання. Проте Урядом України не було прийнято рішення щодо визначення відповідальних органів та посадових осіб за виконання умов Угоди про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Отримані в рамках позики у 1996 році 150 млн. дол. США та у 1999 році 80 млн. дол. США для здійснення заходів з реструктуризації вугільної галузі використані неефективно.

Так, отримані у грудні 1996 року в межах першого траншу позики 150 млн. дол. США були повністю спрямовані на погашення запозичених у Національного банку України кредитів, які протягом року використовувались на фінансування дефіциту Державного бюджету України.

Фактично з отриманих Україною у березні та травні 1999 року в межах другого траншу цієї позики 80 млн. дол. США, що намічалися для фінансування заходів, пов'язаних з реструктуризацією вугільної галузі, безпосередньо використано лише 175 тис. дол. США або 0,2 відсотка.

Угодою передбачалося 45 млн. дол. США спрямувати на виконання заходів щодо закриття збиткових шахт, а 35 млн. дол. США для фінансування інвестиційних самоокупних проектів у шахтарських регіонах. Натомість Міністерством фінансів України 22,5 млн. дол. США було використано для обслуговування та погашення зовнішнього боргу, 40 млн. дол. США спрямовано на вільний продаж і використано на поточне фінансування державного бюджету без визначення конкретних напрямків, а 17,3 млн. дол. США з 16 квітня 1999 року (майже 8 місяців) знаходяться на депозитних рахунках Міністерства фінансів України в Національному банку України без руху.

Таким чином, на час, коли Україна потребує значних обсягів іноземних інвестицій для піднесення економіки, з отриманих інвестиційних кредитних ресурсів у сумі 35 млн. дол. США Урядом тривалий час не використовуються на інвестиційні проекти 17,3 млн. дол. США, а 17,5 млн. дол. США було спрямовано на фінансування дефіциту державного бюджету.

Цьому сприяло і те, що Міністерство фінансів України разом з Національним банком України та комерційними банками визначили надто високу вартість кредитів для українських підприємств, чим суттєво знизили їх привабливість та ефективність. Отже, якщо для України вартість запозичених кредитних коштів становить близько 7 відс. річних, то для мікропідприємств вартість позики перевищує 20 відс., у т.ч. на користь українських комерційних банків - 12 відс., відповідно для малих підприємств вона складає 17 відс. і 9 відс., для середніх підприємств 14 відс. і 6 відсотків.

2. Відповідальні за виконання заходів, передбачених Угодою з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі, Міністерство фінансів України і Міністерство вугільної промисловості, незважаючи на тривалий підготовчий період, не організували з місцевими державними адміністраціями належної підготовки інвестиційних проектів для наповнення кредитного портфеля і своєчасного використання запозичених коштів, що призвело до тривалого невикористання отриманих кредитних ресурсів та непродуктивного зберігання протягом 1999 року на депозитних рахунках Міністерства фінансів України в Національному банку України валютних коштів у сумі 17,3 млн. дол. США. У 1999 році за них нараховано та сплачено з державного бюджету вже 0,7 млн. дол. США, які є прямими збитками для держави.

В рамках Кредитної лінії мікро, малих та середніх підприємств, відкритої для створення додаткових робочих місць для звільнених шахтарів, тільки у жовтні 1999 року почав реалізовуватися єдиний проект в Черкаській області на підприємстві "Віст-Колор" на суму 175 тис. дол. США, призначений на модернізацію виробництва фарб та лаків.

В рамках Муніципальної кредитної лінії, відкритої для заохочення муніципалітетів, готових прийняти на баланс комунальної власності об'єкти соціальної сфери, до цього часу не реалізовано жодного проекту.

Схвалені муніципальні проекти щодо встановлення лічильників води і тепла та автономних котелень для опалення в містах Брянка та Стаханов не реалізуються тривалий час через неприйняття Луганською обласною радою рішення щодо ухвалення гарантійних зобов'язань області з забезпечення повернення цих кредитів та відсутності відповідної угоди між Луганською обласною державною адміністрацією і Міністерством фінансів України. Донецькою та Львівською обласними державними адміністраціями та виконавчим комітетом м. Червоноград (Львівська область) не підписані навіть угоди про підтримку муніципальних проектів.

3. Угода між Міністерством фінансів України і Національним банком України, яка б визначала умови використання залишків тимчасово вільних валютних коштів, не була укладена, нарахування відсотків за користування цими коштами не здійснювалося, що не дозволило компенсувати хоча б частку понесених витрат з їх обслуговування.

4. У зв'язку з невиконанням умов Угоди про позику щодо кількості та термінів закриття збиткових шахт, своєчасного проведення соціальних розрахунків із звільненими шахтарями, створення для них нових робочих місць та відсутності дієвої фінансової підтримки для утримання об'єктів соціальної сфери закритих шахт, що підлягають передачі місцевим органам виконавчої влади, надання позики Міжнародним банком реконструкції та розвитку з липня 1999 року було припинено. У зв'язку з цим Державний бюджет зазнав додаткових збитків через необхідність сплати комісійних за резервування невикористаних кредитних ресурсів у сумі 70 млн. дол. США. У 1999 році такі збитки перевищили вже 100 тис. дол. США.

В умовах девальвації національної валюти видатки з обслуговування та погашення зовнішніх позик постійно зростають та створюють додаткове навантаження на державні бюджети майбутніх років.

За отримані у 1996 та 1999 роках 230 млн. дол. США в межах позики на реструктуризацію вугільної галузі з Державного бюджету України вже сплачено за її обслуговування 29 млн. дол. США, при цьому прямі збитки державі, виявлені Рахунковою палатою, склали 0,8 млн. дол. США або майже 4 млн. гривень.

Колегія Рахункової палати дійшла висновку, що реалізація цього проекту з вини відповідальних за його виконання органів центральної та місцевої виконавчої влади не дала очікуваного соціально-економічного результату для держави, про що поінформовано Президента України та запропоновано Кабінету Міністрів України здійснити такі заходи:

  • розглянути питання відповідальності, у тому числі й матеріальної, посадових осіб, які не забезпечили виконання заходів, передбачених Угодою щодо реалізації проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі, що спричинило збитки державі в сумі 0,8 млн. дол. США ;

  • зобов'язати Міністерство фінансів України укласти відповідну угоду з Національним банком України, якою визначити умови користування коштами другого траншу позики на реструктуризацію вугільної галузі, передбачивши сплату відсотків за користування тимчасово вільними коштами на депозитних рахунках;

  • доручити Міністерству фінансів України разом з Національним банком України, комерційними банками та відповідними обласними державними адміністраціями переглянути фінансові умови надання кредитів українським підприємствам в рамках цієї позики з метою суттєвого зменшення їх вартості та, відповідно, підвищення їх привабливості;

  • прийняти рішення, яким визначити перелік органів виконавчої влади, посадових осіб та межі їх персональної відповідальності за своєчасне виконання умов Угоди про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Колегія рекомендує Верховній Раді України встановити такий порядок, за яким до прийняття рішення про надання згоди на залучення іноземних кредитів та позик, що потребують державних гарантій, запроваджуються додаткові незалежні експертизи цих проектів, у тому числі і з залученням Рахункової палати.

Оскільки ця позика надана Україні терміном на 17 років, Рахункова палата встановила постійний контроль за цільовим і ефективним використанням коштів позики на реструктуризацію вугільної галузі, про результати якого буде регулярно інформувати Верховну Раду України.

Голова

05.01.2000

В.К. Симоненко

 

 

Про порушення при використанні Бюджетних коштів
компанією "Fishing Company S.A."

Колегія Рахункової палати розглянула та затвердила результати перевірки дотримання чинного законодавства при створенні державної риболовецької компанії в офшорній зоні та використання бюджетних коштів на будівництво суден, що були передані у власність компанії нерезиденту з обмеженою відповідальністю "Fishing Company S.A.".

Проведеними у Міністерстві фінансів України, Державному комітеті рибного господарства України, Ощадному банку перевірками виявлені порушення чинного законодавства України з питань цільового використання бюджетних коштів і кредитних ресурсів, ефективного управління державною власністю. Керівники перевірених установ, порушуючи умови доручення Президента України від 19 травня 1997 року № 1-14/311 стосовно забезпечення фінансування завершення будівництва риболовецьких траулерів з наступною передачею їх у лізинг підприємствам рибного господарства України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.97 № 460-р, з самого початку реалізації цього проекту запровадили схему придбання під державні гарантії траулерів через компанію "Fishing Company S.A.", зареєстровану в офшорній зоні на Британських Віргінських островах під виглядом державної.

Держкомрибгосп України (Голова - Шведенко М.М.) не забезпечив створення саме державної компанії в офшорній зоні та не організував належного контролю за її діяльністю. В результаті, статус компанії "Fishing Company S.A.", визначений Державним комітетом рибного господарства України і погоджений Кабінетом Міністрів України як державний, перевірками не підтвердився, тому що Держкомрибгоспом акціонерний капітал компанії "Fishing Company S.A." за державні кошти не формувався і акції не придбавалися. В балансі Держкомрибгоспу не відображено будь-яких фінансових активів за кордоном.

Реалізація програми добудови траулерів, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 460-р від 20.08.97 передбачала залучення кредитів у сумі 20 млн. гривень. У той же час, Голова Правління Ощадбанку Колесников А.А. за згодою Мінфіну і Держкомрибгоспу замість кредитів у національній валюті надав компанії "Fishing Company S.A." валютні кредити в сумі 10,6 млн. дол. США, що порушувало положення Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і суперечило Положенню Національного банку України "Про кредитування" (№ 246 від 28 вересня 1995 року).

Кредитні ресурси в сумі 10,6 млн. дол. США були використані компанією "Fishing Company S.A." не на добудову траулерів, а на їх придбання та рейсове забезпечення, що суперечило розпорядженню Кабінету Міністрів України від 20.08.97 № 460-р і дорученню Президента України від 19.05.97 № 1-14/311, тобто, не за цільовим призначенням.

Розмір гарантійних зобов'язань, прийнятих Мінфіном ще до укладання кредитної угоди між Ощадбанком та компанією "Fishing Company S.A.", перевищив визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України граничний розмір на 3,6 млн. гривень.

Міністр фінансів України І.О. Мітюков, надаючи Ощадбанку гарантії з повернення кредиту у гривнях, не передбачив ніяких зобов'язань з боку компанії "Fishing Company S.A.". Як наслідок, компанія за ці кошти придбала два траулери, оснастила їх і покрила витрати на їх обслуговування, а кредит у визначений термін не повернула.

Держкомрибгоспом України не за цільовим призначенням використано 12,4 млн. грн. на погашення боргу компанії "Fishing Company S.A.", який утворився у 1997 році, хоча ці кошти були виділені Комітету з державного бюджету на придбання в 1998 році вітчизняних траулерів, сейнерів та плавзасобів для рибоохорони.

Таким чином, запроваджена Держкомрибгоспом за згодою Прем'єр-міністра України В.П. Пустовойтенка схема реалізації проекту призвела до нецільового використання кредитних ресурсів на 10,6 млн. дол. США, бюджетних коштів на суму 12,4 млн. грн., практичної втрати державної власності (два траулери) вартістю 8,5 млн. дол. США, збитків Державного Ощадного банку через неповернення компанією "Fishing Company S.A." отриманого кредиту на суму 42,4 млн. грн., втрат державного бюджету внаслідок неотримання податків від діяльності компанії на суму 2,5 млн. дол. США.

З боку Держкомрибгоспу і Мінфіну ніяких заходів щодо повернення кредиту компанією "Fishing Company S.A." не приймалося.

Колегія Рахункової палати внесла пропозиції Президенту України та Кабінету Міністрів України привести рішення Уряду щодо створення офшорної компанії у відповідність з чинним законодавством та вжити термінових заходів щодо відновлення права державної власності на передані цій компанії риболовецькі траулери і повернення нею кредитів, отриманих під державні гарантії.

За рішенням Колегії Рахункової палати матеріали перевірок передані до Генеральної прокуратури України для відповідного реагування.

Голова

05.01.2000

В.К. Симоненко

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України