18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2004 рік
17.11.2004

Розглянуто Колегією Рахункової палати

16.11.2004

Гулять - так гулять!

За результатами перевірки, Звіт про яку розглянула Колегія Рахункової палати, встановлено, що при використанні субвенції (115 млн. грн.), яка надана з Державного бюджету України на підтримку соціально-економічного розвитку м. Харкова та у зв'язку із 350-річчям від його заснування, центральні органи виконавчої влади та місцева влада припустилися низки дій (бездіяльності), що призвели до неефективного управління і неефективного використання цих коштів на окремі заходи.

Зокрема, Кабінет Міністрів України не забезпечив розробку необхідних нормативних актів, що зумовило створення ситуації, внаслідок якої не було забезпечено прозоре - з наперед визначеним цільовим характером - ефективне витрачання коштів субвенції.

Аудитори Рахункової палати встановили, що Уряд не виконав вимоги постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 р. № 1199-ІV щодо затвердження кошторису видатків державного бюджету у 2004 році на фінансування заходів на соціально-економічний розвиток міста Харкова та відзначення 350-річчя його заснування. Це призвело до того, що органи місцевого самоврядування довільно здійснювали розподіл коштів державного бюджету у 2004 році.

Міністерство фінансів фактично сприяло неефективному управлінню коштами, оскільки не дотрималося порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, і погодило розподіл субвенції лише через 5-10 місяців після початку фінансування й використання коштів державного бюджету.

За таких умов Харківською облдержадміністрацією допущено неефективне використання коштів субвенції у сумі 4,0 млн. грн. на проведення робіт з капітального ремонту по об`єктах "Будинок Харківської обласної державної адміністрації" та "Адміністративний корпус державної резиденції з прилеглою територією, Помірки, 27", що не мають відношення до соціально-економічного розвитку міста.

Кошти субвенції міському бюджету м. Харкова на загальну суму 10,1 млн. грн. використовувались на приведення у належний стан будівель, їх реконструкцію та будівництво об`єктів, що належать вищим навчальним закладам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і підпорядковані різним міністерствам, без системного взаємозв`язку правового забезпечення управління ними, розподілення обов`язків стосовно контролю за використанням коштів та виконанням робіт.

При використанні субвенції, виділеної обласному бюджету Харківської області, розпорядниками та одержувачами допускались порушення тендерних процедур, Державних будівельних норм, договірних відносин, перевищення встановлених розмірів авансових платежів. Всього перевіркою встановлено таких фактів на суму 1,9 млн. гривень.

Невідображення у звітності окремих даних щодо використання субвенції на підтримку соціально-економічного розвитку м. Харкова та у зв'язку із 350-річчям заснування (вона враховувалася разом з іншими субвенціями з державного бюджету) призвело до втрати прозорості руху коштів субвенції, унеможливлення контролю за її використанням.

Слід зазначити, що проведеною раніше аудиторами Рахункової палати перевіркою використання субвенції, наданої з державного бюджету у 2002 році міському бюджету м. Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах, вже було виявлено подібні порушення: Кабінетом Міністрів України не визначалися напрями спрямування субвенції, рішення щодо її розподілу та використання приймались місцевими органами влади на власний розсуд, допускались порушення вимог Державних будівельних норм, положень Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Висновки Колегії Рахункової палати за результатами тієї перевірки були направлені Харківській обласній державній адміністрації для усунення виявлених недоліків.

Наявність аналогічних недоліків і порушень, виявлених під час перевірки використання субвенції на підтримку соціально-економічного розвитку м.Харкова та у зв'язку із 350-річчям його заснування, свідчить про невипадковий - системний характер порушень та  недостатній контроль з боку місцевих органів влади.

Висновок Колегії Рахункової палати направлено Кабінету Міністрів України, Харківській обласній державній адміністрації та  Харківській міській раді для вжиття необхідних заходів.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України