23 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2004 рік
21.12.2004

Про результати перевірки
виконання кошторису витрат Національного банку України
за 2003 рік

 

Київ 2004

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К.

Голова Рахункової палати
Першин В.Л.

Перший заступник Голови Рахункової палати
Мельничук В.Г.

заступник Голови Рахункової палати
Хропатий Б.Ф.

Секретар Рахункової палати
Вітковська Л.В.

директор департаменту з питань соціальної політики та державного управління
Головань М.М.

директор департаменту з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету
Зіпір А.П.

директор департаменту з питань промисловості та виробничої інфраструктури
Іваненко Ю.В.

директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ
Невідомий В.І.

директор департаменту з питань безпеки держави та правоохоронної діяльності
Пилипенко В.П.

директор департаменту з питань фінансового та бюджетного законодавства
Фліссак Я.А.

директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери
Шулежко М.Я.

директор департаменту з питань АПК, природних ресурсів та навколишнього природного середовища
Огородник В.С.

головний контролер з особливих питань

Про результати перевірки виконання кошторису витрат Національного банку України за 2003 рік / Підготовлено департаментом з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 03.11.2004 № 23-4 / - Київ: Рахункова палата України, 2004. - Випуск 21.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

І. Реалізація пропозицій Рахункової палати за попередньою перевіркою

ІІ. Перевірка дотримання порядку складання кошторису доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік  та його обґрунтованості

ІІІ. Результати аналізу та перевірки виконання кошторису Національного банку України за 2003 рік

3.1 Аналіз та перевірка виконання загальних показників кошторису

3.2. Результати перевірки кошторису витрат

Висновки

 

І. Реалізація пропозицій Рахункової палати за попередньою перевіркою

За результатами попередньої перевірки Колегією Рахункової палати затверджено та направлено керівництву Національного банку України Висновок, у якому містилося 11 пропозицій, спрямованих на усунення виявлених недоліків, удосконалення нормативно-правової діяльності та забезпечення раціонального витрачання коштів.

Стан реалізації пропозицій на момент перевірки:

1. Необхідність ініціювання прийняття нормативно-правових актів щодо:

1.1. Врегулювання процедури узгодження показників кошторису Національного банку України та Державного бюджету України, термінів їх затвердження та порядку внесення змін.

Постановою Правління Національного банку від 14.10.2003 № 448 схвалено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України", у якому чітко визначається структура та термін затвердження кошторису витрат Національного банку України, розподіл його прибутку і терміни перерахування до Державного бюджету України.

Частково процедуру узгодження показників кошторису Національного банку та Державного бюджету України врегульовано Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", а також передбачено проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік".

Згідно з цими документами порядок перерахування Національним банком до державного бюджету перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками, починаючи з 2004 року, відповідає вимогам чинного законодавства.

1.2. Встановлення порядку та напрямів використання золотовалютних резервів, у тому числі, на погашення державного боргу; відображення у кошторисі операцій з погашення державних боргових зобов’язань та джерел їх фінансування.

Національний банк підготував пропозиції про внесення змін, які будуть внесені до комплексного проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України".

У лютому 2004 року Національний банк підготував свої пропозиції до законопроекту "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", в яких враховано висновки урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції і направив їх на розгляд Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України (головному розробнику).

1.3. Встановлення порядку державного регулювання цін на виготовлення грошей.

Національний банк вважає, що процедура визначення вартості (ціни) виготовлення грошей не підпадає під сферу регулювання Закону України "Про ціни і ціноутворення", оскільки Національному банку надано виключне право на введення в обіг (емісію) гривні і розмінної монети (грошей), організацію їх обігу та вилучення з обігу, а також уповноважено виготовляти та зберігати гроші.

У той же час, у чинному законодавстві, у тому числі в Законі України "Про Національний банк України", серед повноважень Національного банку України відсутнє його право встановлення вартості (ціни) виготовлення грошей, тому ця проблема потребує нормативного врегулювання.

2. Необхідність ініціювання внесення змін до чинного законодавства щодо:

2.1. Врегулювання можливостей здійснення Національним банком окремих торговельних та виробничих операцій.

Указом Президента України від 28.09.2004 № 1142/2004 Національному банку надано виключне право на виготовлення грошових знаків - банкнот і монет (обігових, розмінних, інвестиційних, пам’ятних, ювілейних, сувенірних тощо).

2.2. Узгодження порядку формування резервів під нараховані, але не отримані доходи (проценти).

Доопрацьоване Положення про порядок формування резервів Національного банку України на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із виконанням його функцій, затверджено рішенням Ради Національного банку України від 06.02.2004 № 3.

При цьому пропозиція Рахункової палати щодо узгодження порядку формування резервів під нараховані, але не отримані доходи із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" не підтримана Радою Національного банку з посиланням на те, що зазначений закон регулює лише податковий облік, а Національний банк України не є платником податку з прибутку, а перераховує до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами.

2.3. Усунення дублювання повноважень Національного банку та Міністерства фінансів України на ринку дорогоцінних металів та каміння.

З 27.02.2004 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", яким врегульовано правові суперечності щодо повноважень Національного банку України та Міністерства фінансів України на ринку дорогоцінних металів і каміння та усунено дублювання їх повноважень на цьому ринку.

3. Необхідність розгляду питання доцільності переходу від складання кошторису Національного банку до складання бюджету Національного банку з метою наближення цієї процедури до бюджетного процесу, відображення у ньому всіх операцій і результатів діяльності та усунення існуючих розбіжностей у звітності про фінансові результати діяльності Національного банку і виконання його кошторису.

Нині питання знаходиться на опрацюванні.

4. Забезпечення виходу Національного банку із складу засновників НУФ.

На базі Німецько-Українського фонду за згодою німецької сторони планується створення Українського банку сприяння розвитку (УБСР). Національним банком завершується підготовка документів щодо створення УБСР, які після узгодження з Кабінетом Міністрів України будуть подані на розгляд Верховної Ради України.

5. Вжиття заходів щодо розв’язання питання заборгованості Генеральної прокуратури України перед Національним банком за отриманий від нього автобус "Мерседес Бенц".

Постановою Правління НБУ від 14.05.2004 № 215 зазначена заборгованість визнана безнадійною та списана за рахунок сформованого резерву.

Тобто рішення про передачу Генеральній прокуратурі автобусу призвело до збитків Національного банку у сумі 597,6 тис. гривень.

6. Прискорення впровадження пожежної сигналізації.

Через суттєві технічні недоліки та неможливість їх усунення Національним банком не було забезпечено впровадження пожежної сигналізації "Мульти-Гард 3000". У зв’язку з цим, було прийнято рішення щодо переоснащення системи автоматичної пожежної сигналізації, вартість системи складає 209 тис. 700 швейцарських франків (фірма "ЭРАПА АО" (Швейцарія) Згідно з цим рішенням вартість системи пожежної сигналізації у сумі 299 тис. 642 грн. було списано з балансу Національного банку.

Протягом 2003-2004 років Національним банком вживалися й інші заходи реагування на висновки Рахункової палати.

З метою удосконалення кошторисного процесу та забезпечення раціонального витрачання коштів Національного банку розпорядженням Національного банку від 11.11.2003 № 433-р було затверджено ряд заходів, на виконання яких розроблено та затверджено:

- Правила планування доходів і витрат Національного банку України в автоматизованих системах (постанова Правління НБУ від 18.02.2004 № 58), якими запроваджено механізми внутрішнього контролю за складанням кошторису доходів і витрат Національного банку;

- Процедури збору інформації про класифікацію за групами ризику дебіторської заборгованості за господарською діяльністю Національного банку та підготовки пропозицій про формування резервів під зазначену заборгованість, що були схвалені рішенням Комітету з управління активами і пасивами (КУАП) від 01.06.2004 № 1, якими визначено щоквартальний перегляд стану простроченої дебіторської заборгованості, аналіз роботи з її погашення та підготовка пропозицій для розгляду на КУАП щодо формування резервів під дебіторську заборгованість;

- Положення про порядок фінансування капітального будівництва, що здійснюється в системі Національного банку України (постанова Правління НБУ від 18.02.2004 № 59), яким впроваджено механізми внутрішнього контролю за фінансуванням капітальних вкладень у будівництво;

- Положення про порядок організації будівництва нових, розширення і реконструкції, технічного переоснащення діючих об’єктів у системі Національного банку України (постанова Правління НБУ від 21.06.2004 № 288).

Таким чином, більшість пропозицій Рахункової палати враховані Національним банком у поточній діяльності шляхом прийняття відповідних нормативно-правових документів, внесення змін до нормативно-правових актів та підготовки законопроектів. Два питання знаходяться в стадії опрацювання.

Залишається нереалізованою одна пропозиція - стосовно законодавчого унормування повноважень Національного банку щодо державного регулювання цін на виготовлення грошей.

Крім того, Національним банком не було вжито всіх необхідних заходів для стягнення з Генеральної прокуратури заборгованості. за отриманий автобус "Мерседес Бенц".

 

ІІ. Перевірка дотримання порядку складання кошторису доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік
та його обґрунтованості

При складанні кошторису доходів і витрат на 2003 рік Національний банк та його структурні підрозділи керувалися Положенням про порядок планування доходів і видатків у системі Національного банку України, затвердженим 6 квітня 2000 року постановою Правління НБУ № 131, а при його виконанні - новим Положенням про порядок планування доходів і витрат у системі Національного банку України, затвердженим постановою Правління НБУ від 11.12.2002 № 487.

Основною відмінністю нового Положення від попередньої редакції є наявність розділу про порядок складання загального кошторису доходів і витрат Національного банку, де, зокрема, визначено структуру загального кошторису та зв’язок його статей із статтями кошторису поточних доходів і витрат, кошторису інвестицій та планів доходів і витрат Банкнотно-монетного двору (далі - БМД) і Фабрики банкнотного паперу (далі - ФБП). Ці зміни є реагуванням, у тому числі, на пропозиції Рахункової палати з цього питання за результатами попередніх перевірок.

Перевіркою встановлено, що планування, схвалення проекту кошторису Правлінням Національного банку та його затвердження Радою Національного банку відбулося у відповідності з термінами, встановленими для здійснення цих процедур Положенням про порядок планування доходів і видатків у системі Національного банку України.

Проект загального кошторису доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік, схвалений постановою Правління Національного банку України від 22.08.2002 № 312 за доходами і витратами, в сумі 1 млрд. 281,8 млн. грн. і перевищенням доходів над витратами - 0 грн., було подано на затвердження Раді Національного банку України у серпні (як і передбачалося Календарним планом).

Рада розглянула проект кошторису 10.09.2002 і вирішила затвердити кошторис доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік за доходами у сумі 1 млрд. 275,4 млн. грн. і за витратами - 1 млрд. 275,4 млн. грн. з перевищенням доходів над витратами в сумі 0 гривень (рішення № 14).

Різниця між сумами доходів і витрат, затвердженими Радою і схваленими Правлінням Національного банку в сумі 6,4 млн. грн. пояснюється різним курсом гривні до долара США, який використовувався при їх розрахунку. Так, доходи і витрати, схвалені Правлінням, були розраховані, виходячи з курсу 5,54 грн./дол. США, а доходи і витрати, затверджені Радою - з прогнозного середньорічного курсу 5,48 грн./дол. США, який було передбачено Основними засадами грошово-кредитної політики Національного банку України на 2003 рік, затвердженими Радою Національного банку того ж дня, що і кошторис.

Рада Національного банку поінформувала Верховну Раду України і Кабінет Міністрів України про те, що відповідно до кошторису доходів та витрат Національного банку України на 2003 рік сальдо кошторису є нульовим, що виключає можливість участі Національного банку у формуванні Державного бюджету України на наступний рік.

Було також поінформовано, що і кошторис Національного банку України на 2002 рік затверджено з нульовим сальдо.

Рішенням Ради Правлінню Національного банку було рекомендовано намітити та здійснити заходи щодо пошуку можливостей розширення доходної бази, скорочення витрат за окремими статтями кошторису. При отриманні додаткових коштів від здійснення організаційних заходів прийняти рішення щодо їх спрямування на створення резервів для покриття заборгованості за активами з наступним його внесенням на затвердження Радою Національного банку України.

Згідно із затвердженим кошторисом на 2003 рік, у порівнянні з затвердженим кошторисом на 2002 рік (з урахуванням коригувань), планувалося збільшити показники як загальних доходів, так і загальних витрат на 33,9 млн. грн. або 2,7 відс., тобто, рівень збільшення витрат відповідав рівню збільшення доходів.

У 2003 році Національний банк планував отримати переважну частину доходів за рахунок процентних доходів - майже 80 відс. загальних доходів, у першу чергу, за операціями на валютному ринку - 44,2 відс., за операціями на фондовому ринку - 28,1 відс., а також за наданими кредитами - 7,6 відсотка.

Аналогічно 2002 року Національний банк на 2003 рік планував скорочення доходів від операцій на фондовому ринку, але на менш суттєву суму (на 19 відс. або 84 млн. грн. проти скорочення в 3,2 раза або на 991,2 млн. грн. у 2002 році).

У той же час, якщо на 2002 рік Національний банк планував збільшити доходи від продажу іншої банківської продукції (на 21,4 відс. або 16,4 млн. грн.), то у 2003 році, навпаки, планувалося такі доходи скоротити (на 27 відс. або на 25,1 млн. гривень).

Однією з найбільших статей витрат Національного банку, традиційно, є виконання зобов’язань з обслуговування позик МВФ. У 2003 році Національним банком планувалося спрямувати на ці цілі більше чверті всіх витрат.

Як і у 2002, у 2003 році найбільше витрат планувалося спрямувати на адміністративно-управлінські цілі - 31,8 відс. усіх витрат. Проте, якщо у 2002 році планувалося збільшити такі витрати на одну третину або на 93,1 млн. грн., то у 2003 році - лише на 10 відс. або на 36,9 млн. гривень.

Найбільше зростання планувалося по витратах на виготовлення грошей та іншої супутньої продукції - в 4,2 раза або на 129,2 млн. гривень. Необхідність суттєвого збільшення таких витрат пояснювалося Національним банком України потребами банку у грошах для забезпечення грошового обігу України на 2003-2004 роки, які визначені, виходячи з необхідності заміни великої кількості зношених банкнот, поповнення обігу розмінними монетами низьких номіналів в результаті безповоротного вибуття, виготовлення та випуску в обіг банкнот з поліпшеним захистом від підробок.

Таке рішення було прийнято, враховуючи заплановане суттєве скорочення витрат на ці цілі у 2002 році - у два рази або на 40,3 млн. гривень.

Аналогічно з витратами на створення нових та реконструкцію діючих об’єктів банку - збільшення витрат на 17,1 відс. або на 8 млн. грн. у 2003 році проти зменшення на 27,3 відс. або на 17,5 млн. грн. у 2002 році.

У той же час, якщо у 2002 році планувалося збільшити витрати на виготовлення продукції для потреб держави та інші витрати на її виготовлення (в 1,5 раза або на 38 млн. грн.), то на 2003 рік такі витрати були зменшені на 22 відс. або на 24,4 млн. гривень.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", прийнятим 26.12.2002, через три з половиною місяці після затвердження кошторису, статтею 5 було встановлено, що Національний банк у 2003 році вносить до Державного бюджету перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку в сумі не менше як 700 млн. гривень.

Таким чином, маючи інформацію про те, що кошториси Національного банку України на 2002 та 2003 роки затверджені з нульовим сальдо, Міністерство фінансів України ініціювало внесення до Державного бюджету України заздалегідь нереальної суми фінансових зобов’язань Національного банку.

На сумнівності надходження до державного бюджету перевищення доходів над витратами Національного банку в сумі 700 млн. грн. та небезпеці закладання додаткових факторів зростання дефіциту державного бюджету наголошувала і Рахункова палата у Висновках та пропозиціях за результатами аналізу проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", направлених до Верховної Ради України.

Разом з цим, Національний банк не використав усіх повноважень, які йому надає право законодавчої ініціативи, та не ініціював внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

Статтею 63 Закону знову було призупинено дію абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті та статті 3 Закону України
"Про реструктуризацію боргових зобов’язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України".

У прийнятому Законі також було скорочено витрати на обслуговування державного внутрішнього боргу у порівнянні із сумою, яка передбачалася у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України 14.09.2002 - до 514 млн. грн. або на 220 млн. грн., у тому числі, взагалі не було передбачено витрат на обслуговування процентних облігацій внутрішньої  державної позики (ПОВДП) 2000 року, які планувалися в сумі 513,8 млн. гривень. Це сталося у зв’язку з тим, що на 2003 рік ставка відсоткового доходу за цими державними цінними паперами, внаслідок дефляційних процесів у 2002 році, була встановлена на рівні 0 відсотків.

В результаті доходи, які Національний банк планував отримати за ПОВДП 2000 року, виявилися на 346,3 млн. грн. меншими, ніж ті, що передбачалися в його кошторисі і склали 27 відс. раніше запланованих загальних доходів Національного банку.

Це спричинило необхідність суттєвого коригування кошторису Національного банку України на 2003 рік.

З метою недопущення збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності банку Правління Національного банку своєю постановою від 12.02.2003 № 57 внесло зміни до затвердженого кошторису доходів і витрат на 2003 рік.

Показники загальних доходів і витрат було зменшено на 321,8 млн. грн. або на 25,2 відс. до 953,6 млн. грн., при цьому сальдо кошторису залишилося нульовим.

Ці зміни на розгляд Ради Національного банку не подавалися. Було встановлено, що Правління звернеться до Ради Національного банку з пропозиціями щодо перегляду та затвердження кошторису доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік із змінами за підсумками фінансово-господарської діяльності Національного банку за перший квартал 2003 року.

Кошториси поточних доходів і витрат, кошториси інвестицій, плани доходів і витрат структурних підрозділів Національного банку України на 2003 рік, з урахуванням внесених постановою Правління змін, за дорученням Правління Національного банку, були затверджені першим заступником Голови Національного банку А.П. Яценюком 06.03.2003 року. Були зменшені, в першу чергу, ліміти на І півріччя.

За підсумками фінансово-господарської діяльності Національного банку за перший квартал 2003 року, враховуючи зміни у прогнозних макропоказниках (у першу чергу, середньорічного курсу гривні до долара США на 2003 рік, прогнозне значення якого 1 квітня 2003 року було змінено з 5,48 грн./дол. США до 5,39 грн./дол. США), та згідно з рішенням Ради Національного банку від 01.04.2003, яким, зокрема, передбачалося розглянути питання про внесення змін до кошторису доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік на засіданні Ради 25.04.2004, Правління Національного банку 16.04.2003 схвалило своєю постановою
№ 143 нові зміни до затвердженого 10.09.2002 Радою Національного банку України кошторису доходів і витрат на 2003 рік.

Цього разу показники загальних доходів було зменшено на 436,7 млн. грн. або на 34,2 відс. та загальних витрат - на 263,5 млн. грн. або на 20,7 відс. і встановлено їх на рівні, відповідно, 838,7 млн. грн. та 1 млрд. 11,9 млн. гривень. При цьому було схвалено від’ємне сальдо або перевищення кошторисних витрат над кошторисними доходами, на рівні 173,2 млн. гривень.

Також згідно з постановою передбачалося просити Раду Національного банку дозволити використати сформований за минулі роки загальний резерв у сумі 40,5 млн. грн. для покриття перевищення кошторисних витрат над кошторисними доходами на рівні 173,2 млн. грн. та розглянути питання про можливість покриття решти перевищення за рахунок кошторисних доходів 2004 року.

Зазначені зміни до затвердженого кошторису було подано на розгляд Ради Національного банку, але нею не розглядалися і не затверджувалися, оскільки засідання Ради, заплановане на 25 квітня, не відбулося, а було перенесене на 9 липня.

Кошториси поточних доходів і витрат та кошториси інвестицій структурних підрозділів Національного банку України на 2003 рік, з урахуванням внесених постановою Правління змін, були затверджені першим заступником Голови Національного банку А.П. Яценюком 29.05.2003 року.

Таким чином, зміни до кошторису у лютому і квітні вносилися постановами Правління Національного банку, проте Радою Національного банку не розглядалися і не затверджувалися, але в результаті таких змін були змінені кошториси структурних підрозділів Національного банку.

При цьому було порушено норми Положення про порядок планування доходів і витрат у системі Національного банку України.

Так, пункт1.8 Положення до повноважень Правління Національного банку стосовно внесення змін до кошторису відносить розгляд та подання на затвердження Ради Національного банку змін лише до статей загального кошторису планового і поточного року та прийняття рішення про внесення змін до складових показників загального кошторису за відповідними статтями в межах їх затверджених обсягів. Повноваження щодо затвердження змін до загального кошторису належить Раді Національного банку України.

Пунктом 1.9 Положення Заступник Голови Національного банку, якому підпорядкований Фінансовий департамент, затверджує кошториси територіальних управлінь, установ, навчальних закладів, центрального апарату, плани доходів і витрат та кошториси інвестицій БМД та ФБП після затвердження Радою Національного банку загального кошторису.

Наступні коригування кошторису Національного банку України на 2003 рік, в першу чергу, були пов’язані з прийняттям 22.05.2003 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів", яким Національному банку було збільшено суму перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, яку він повинен сплатити до Державного бюджету України у 2003 році, на 555 млн. грн., за рахунок реалізації майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна".

Крім того, з часу затвердження Радою Національного банку України (10.09.2002) кошторису доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік, відбулися зміни базових економічних показників, які обумовили скорочення показників доходів порівняно із затвердженими. У зв’язку з цим, Правління Національного банку України своєю постановою від 05.06.2003 № 242 схвалило нові уточнені показники кошторису доходів і витрат на 2003 рік.

Рада Національного банку рішенням від 09.07.2003 за № 19 затвердила зміни до кошторису доходів і витрат Національного банку на 2003 рік, збільшивши доходи до 1 млрд. 360,6 млн. грн. (або на 85,2 млн. грн. у порівнянні з попереднім затвердженим планом) і зменшивши витрати до 999,5 млн. грн. або на 275,9 млн. гривень. В результаті, перевищення доходів над витратами склало 361,1 млн. гривень.

Рада Національного банку також прийняла рішення вважати за доцільне, за підсумками виконання кошторису доходів і витрат за 9 місяців 2003 року, та з урахуванням здійснених заходів щодо вишукування додаткових ресурсів, розглянути питання про його уточнення.

Згідно з цим рішенням Ради Національного банку, а також у зв’язку з потребою придбання нежитлових будинків (Контрактова площа 2-А та 2-Б), Правління Національного банку України постановою від 12.11.2003 № 487 схвалило чергові, вже четверті, зміни до кошторису доходів та витрат Національного банку України на 2003 рік.

При цьому доходи загального кошторису були збільшені на 59,3 млн. грн. або на 4,4 відс., а витрати зменшені на 39,7 млн. грн. або на 4 відс. і встановлені, відповідно, в сумі 1 млрд. 419,9 млн. грн. та 959,8 млн. гривень. Перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами при цьому склало 460,1 млн. гривень.

Було вирішено також, враховуючи те, що очікуване перевищення доходів над витратами Національного банку за 2003 рік не в повному обсязі покриває авансове перерахування коштів до Державного бюджету України на 2003 рік, звернутися до Ради Національного банку України з проханням дозволити у разі необхідності використати сформований за минулі роки загальний резерв для покриття кошторисних витрат Національного банку за 2003 рік.

Рада Національного банку України розглянула запропоновані Правлінням зміни до кошторису доходів і витрат Національного банку України на 2003 рік і затвердила їх своїм рішенням від 21.11.2003 № 30, встановивши доходи загального кошторису в сумі 1 млрд. 419,9 млн. грн., витрати - 959,8 млн. грн., перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами - 460,1 млн. гривень.

Прийнято рішення вважати доцільним, при необхідності, розглянути на засіданні Ради Національного банку питання щодо використання сформованого за минулі роки загального резерву для покриття кошторисних витрат Національного банку за 2003 рік у разі, якщо перевищення доходів над витратами Національного банку за 2003 рік не в повному обсязі покриватиме авансове перерахування коштів до Державного бюджету України.

Внаслідок численних коригувань протягом 2003 року планові призначення по доходах кошторису на 2003 рік було збільшено на
144,5 млн. грн., а планові призначення по витратах, навпаки, скорочено на 315,6 млн. гривень. Перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами очікувалося отримати, з урахуванням усіх коригувань, в розмірі 460,1 млн. грн., на відміну від затвердженого 10.09.2002 нульового.

При цьому були суттєво змінені пріоритети Національного банку щодо джерел надходження доходів та напрямків здійснення витрат.

Так, якщо у первинному кошторисі майже 80 відс. загальних доходів планувалося отримати за рахунок процентних доходів, то у скоригованому в кінці 2003 року кошторисі їх питома вага зменшилася до 54,5 відс. у зв’язку з суттєвим скороченням доходів від державних цінних паперів. У той же час, недонадходження за процентними доходами було компенсовано надходженнями від зменшення резервів під заборгованість, що утворилася у минулі роки. Якщо у первинному кошторисі такі доходи взагалі не планувалися, то у скоригованому кошторисі їх питома вага становила 27,8 відсотка.

Якщо у кошторисі, затвердженому 10.09.2002, питома вага витрат на виконання зобов’язань перед міжнародними фінансовими та іншими організаціями становила 26 відс. у загальних доходах, то у кошторисі, затвердженому 23.11.2003, 16,3 відс. або в 1,6 раза менше. Зменшення відбулось, у першу чергу, за рахунок скорочення процентних витрат за залученими коштами внаслідок зменшення зобов’язань перед МВФ та зміцненням курсу гривні до долара США.

Скоротилася і питома вага витрат на організацію та управління обігом національної валюти - з 29,1 відс. до 16,6 відс. або в 1,8 раза внаслідок зменшення обсягів замовлення на виготовлення марок акцизного збору з боку Державної податкової адміністрації, скорочення планових обсягів виготовлення банкнот та витрат на карбування монет, зменшення витрат на капітальні вкладення з метою скорочення збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності.

Якщо згідно з первинним кошторисом 31,8 відс. всіх доходів або найбільшу їх частину планувалося спрямувати на адміністративно-управлінські цілі, то у скоригованому кошторисі питома вага таких витрат скоротилася до 26,2 відсотка.

При цьому, у скоригованому кошторисі вже були передбачені витрати на виконання зобов’язань Національного банку України перед Державним бюджетом України. На ці цілі передбачалося направити майже третину доходів Національного банку або найбільшу частину доходів, у той час як в первинному кошторисі перевищення доходів над видатками взагалі не передбачалося.

Аналіз змін кошторисних призначень свідчить, що не всі вони були обґрунтованими. Окремі з них, незважаючи на останні зміни в кінці року, не виправдалися.

Так, план по інших операційних доходах протягом року зменшено на 1,7 млн. грн., а фактичне виконання було, навпаки, навіть більшим на 1,2 млн. грн. від запланованого у першому затвердженому кошторисі.

В останньому затвердженому кошторисі інші процентні витрати збільшено у порівнянні з попередньо затвердженим показником на 3,1 млн. грн., а фактичне виконання по цих витратах було меншим на 3,3 млн. грн. за попередньо затверджений показник.

Аналогічною була ситуація і з витратами на створення матеріальної бази для забезпечення діяльності банку, зберігання та обігу готівки - їх було збільшено на 1,2 млн. грн., а фактичне виконання було меншим на 2,5 млн. грн. за попередньо затверджений показник.

Витрати на створення нових та реконструкцію діючих об’єктів банку, які в останньому затвердженому кошторисі було збільшено на 19,9 млн. грн. або майже у 5 разів, фактично виявилися більшими за попередньо затверджений показник лише на 6,8 млн. гривень.

Недоліком при плануванні Національним банком окремих показників витрат кошторису було закладання у первинному кошторисі явно завищених планових показників, які протягом року коригувалися в бік зменшення, а фактичні витрати виявились ще меншими за скоригований показник.

Це свідчить про недостатню обґрунтованість окремих показників витрат та необхідність більш ретельного їх аналізу з боку Ради та Правління Національного банку України.

Всього, в результаті чотирьох коригувань, загальні витрати було зменшено на 315,6 млн. грн. або майже на 25 відс., фактичні витрати були ще меншими на 65,1 млн. грн. або на 6,4 відсотка.

В першу чергу, це стосується витрат на виготовлення грошей, капітальні видатки та виконання зобов’язань перед міжнародними фінансовими та іншими організаціями.

Так, Національний банк на початок 2003 року, як і в попередні роки, затвердив такі обсяги витрат для виготовлення грошей та іншої супутньої продукції, які, незважаючи на чотириразове зменшення протягом року, з 169,8 млн. грн. до 92,5 млн. грн. (на 77,3 млн. грн., або в 1,8 рази), фактично виявились ще меншими і склали 71,3 млн. грн. або 77,1 відс. від скоригованих в кінці року обсягів та 42 відс. у порівнянні з первинними призначеннями.

Заплановані витрати на капітальні вкладення у розвиток національної платіжної та інформаційної систем протягом 2003 року було зменшено з 55 млн. грн. до 29,7 млн. грн. (на 25,3 млн. грн. або в 1,9 раза), а фактичні склали 22,9 млн. гривень. Тобто, виконання за цими витратами становило 77,1 відс. скоригованого та 42 відс. первинного плану.

Витрати на виконання зобов’язань перед міжнародними фінансовими та іншими організаціями виявилися меншими, ніж спочатку заплановані, на 106,2 млн. грн. або майже у 1,5 раза, що пояснюються не зміцненням курсу гривні, а свідчить про суттєве завищення цих витрат.

Слід також зазначити, що у 2003 році, як і в попередні роки, частина затверджених лімітів витрат загального кошторису, у разі надсилання кошторисів поточних доходів і витрат та кошторисів інвестицій центрам кошторисної відповідальності не доводилася у повному обсязі, а також протягом року відбувалося вивільнення певної суми витрат, що відображалися за місцями виникнення витрат, в результаті чого також утворювалися резерви.

Проте такий порядок, враховуючи пропозицію Рахункової палати за результатами попередніх перевірок, було вже врегульовано Положенням про порядок планування доходів і витрат у системі Національного банку України, затвердженим постановою Правління НБУ № 487 від 11.12.2002.

Крім того, спостерігається стійка тенденція до зменшення розміру таких нерозподілених лімітів витрат. Так, якщо на кінець 2001 року було утворено резервів у сумі 26,1 млн. грн., то на кінець 2002 року - 6,3 млн. грн., а на кінець 2003 - лише 5,3 млн. гривень.

Отже, внаслідок численних коригувань, Національним банком були змінені пріоритети щодо джерел надходження доходів та напрямків здійснення витрат, що свідчить як про здійснення Національним банком заходів на зменшення та економію витрат, так і про наявність у складі витрат значних резервів.

ІІІ. Результати аналізу та перевірки виконання кошторису Національного банку України за 2003 рік

3.1 Аналіз та перевірка виконання загальних показників кошторису.

Згідно із Звітом про виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України та розподіл прибутку за 2003 рік кошторис Національного банку за 2003 рік перевиконано за доходами на 3,4 відс. або на 48 млн. грн., а витрати виявилися меншими на 6,4 відс. або на  65,1 млн. гривень.

Фактичні доходи становили 1 млрд. 467,9 млн. грн., а витрати - 945,9 млн. гривень.

Перевищення доходів над витратами при цьому склало 522 млн. грн., що на 113 млн. грн. більше, ніж планувалося.

Доходна частина кошторису, в першу чергу, була перевиконана за рахунок отримання додаткових процентних доходів - на 4,9 відс. або на 37,9 млн. грн., у тому числі, за розміщеними депозитами та коштами до запитання - на 2,8 відс. або на 15,8 млн. грн., за цінними паперами - на 72,5 відс. або на 15,6 млн. грн., за наданими кредитами - на 3,3 відс. або на 6,4 млн. гривень.

Перевиконання по доходах за цінними паперами сталося, в першу чергу, внаслідок нарахування процентного доходу за ПОВДП 2000 року за купонний період, з 25 по 31 грудня 2003 року, в сумі 11,8 млн. грн. (наказом Міністерства фінансів від 30.12.2003 на цей період було встановлено і оголошено процентну ставку за обслуговування у розмірі 8,68 відс. річних), яка не враховувалася під час розрахунку планових показників доходів за операціями з державними цінними паперами у національній валюті на 2003 рік, оскільки раніше ставка відсоткового доходу за ПОВДП 2000 року на 2003 рік, внаслідок дефляційних процесів, була встановлена на рівні 0 відсотків.

Причинами перевиконання по інших процентних доходах були: збільшення обсягів кредитів "овернайт" для підтримання миттєвої ліквідності банків та збільшення обсягів середньострокового та довгострокового рефінансування; зростання курсу євро, англійського фунта та швейцарського франка до долара США.

Були більшими й інші операційні доходи - на 10,1 відс. або на 7,1 млн. гривень. Перевиконання за цією статтею відбулося у зв’язку із значним зростанням попиту на пам’ятні та ювілейні монети із дорогоцінних металів, збільшенням надходжень від реєстрації банків (їх філій), внесення змін до статутних документів філій банків, оформлення довідок, надання дозволів на здійснення банківських операцій тощо.

Національним банком у 2003 році, у порівнянні з 2002 роком, в цілому було отримано доходів на 242 млн. грн. більше, у першу чергу, процентних доходів за наданими кредитами - у п’ять разів або на 160,9 млн. грн. та доходів від зменшення резервів - в 11,7 раза або на 361,1 млн. гривень.

Однією з основних причин збільшення процентних доходів за наданими кредитами було суттєве зростання обсягів рефінансування комерційних банків.

Так, Національним банком у 2003 році, для підтримки тільки довгострокової ліквідності терміном до трьох років, було надано кредитів на суму 657,7 млн. гривень. Всього протягом 2002-2004 років таких кредитів було надано на загальну суму 1 млрд. 84,3 млн. гривень.

Їх отримали 23 банки за 32 кредитними договорами. Кредити забезпечувалися заставою у вигляді державних цінних паперів; майнових прав на кошти в національній валюті, які обліковуються на кореспондентському рахунку в Національному банку; майнових прав на кошти в національній валюті, що розміщені на депозитних рахунках в інших банках; майнових прав за договорами про раніше надані банками кредити; облігацій суб’єктів підприємницької діяльності, що вільно обертаються на фондовому ринку та мають котирувальні ціни, а також мають незалежну оцінку, що проведена суб’єктами оціночної діяльності, загальною вартістю 1 млрд. 282,1 млн. гривень.

Фінансові зобов’язання по цих кредитах виконувалися у повному обсязі, а в окремих випадках відбулося навіть дострокове повернення кредитів. Так, АК "Промінвестбанк" достроково повернув кредит у сумі 121,5 млн. грн., ВАТ "Укрексімбанк"  - 2,9 млн. гривень.

Іншою причиною збільшення процентних доходів, а також доходів від зниження резервів було зменшення позабалансових зобов’язань за доходами, нарахованими за кредитами, виданими АКАБ "Україна", на 109,9 млн. грн. та зменшення резервів, сформованих під сумнівну заборгованість за кредитами і нарахованими доходами АКАБ "Україна", на 392,3 млн. грн. в результаті продажу майна цього банку на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів".

У той же час, процентні доходи за цінними паперами на 391,7 млн. грн., а доходи від продажу іншої продукції на 57,4 млн. грн. були нижчими, ніж у 2002 році.

Причинами зменшення цих доходів було суттєве скорочення витрат Кабінету Міністрів України на обслуговування ПОВДП 2000 року та зменшення обсягів виробництва БМД з виконання замовлень на виготовлення акцизних марок та іншої продукції.

Кошторисні витрати у 2003 році, в цілому, були меншими, ніж у 2002 році на 148,5 млн. грн. або на 13,6 відс., в першу чергу, за рахунок менших комісійних витрат - у 8,1 раза або на 20,7 млн. грн., витрат на створення нових та реконструкцію діючих об’єктів банку - у 3,7 раза або на 32 млн. грн., на капітальні вкладення у розвиток національної платіжної та інформаційної систем - у 2,6 раза або на 37,1 млн. грн., виготовлення продукції для потреб держави - більш ніж у 2 рази або на 36,4 млн. грн., платежів за зобов’язаннями перед міжнародними фінансовими та іншими організаціями - в 1,4 раза або на 100,1 млн. гривень.

Якщо зменшення витрат на капітальні вкладення у створення нових і реконструкцію діючих об’єктів банку та у розвиток національної платіжної та інформаційної систем було наслідком безпосередніх дій Національного банку, спрямованих на економію фінансових ресурсів, то зменшення витрат на сплату відсотків за зобов’язаннями МВФ відбулося у зв’язку із скороченням таких зобов’язань та зміцненням курсу гривні до долара США.

Одночасно, значна кількість показників фактичних витрат була більшою за ці витрати у 2002 році, в першу чергу, це стосується витрат: на виготовлення грошей та іншої супутньої продукції - в 1,9 раза або на 34,5 млн. грн.; інші витрати, що пов’язані з виготовленням продукції - на 27,7 відс. або 10,6 млн. грн.; на формування резервів для покриття заборгованості за активами, інших резервів банку, покриття збитків - на 30,2 відс. або 13,4 млн. грн.; на амортизаційні відрахування - на 16,6 відс. або на 11,6 млн. грн.; адміністративні витрати - на 12,9 відс. або на 1,3 млн. грн.; на сплату податків, зборів і обов’язкових платежів - на 8,8 відс. або на 5,5 млн. грн.; на утримання та обслуговування інформаційної та телекомунікаційної систем - на 3,0 відс. або на 0,2 млн. грн.; на утримання персоналу - на 1,5 відс. або на 3,3 млн. гривень.

В порівнянні з плановими показниками, у 2003 році були меншими всі фактичні витрати, за винятком процентних витрат за залученими коштами, які перевищили заплановані на 0,2 відс. або 0,3 млн. грн., та витрат на виготовлення продукції для потреб держави - на 3,1 відс. або на 1 млн. гривень.

Як і передбачалося кошторисом доходів і витрат Національного банку, затвердженим 23.11.2003, найбільшу частину доходів було отримано за рахунок процентних доходів - 55,3 відс. загальних доходів та доходів від зменшення резервів - 26,9 відсотка.

Більшу, ніж планувалося, частину доходів, було спрямовано на виконання зобов’язань перед Державним бюджетом України - 35,6 відс. проти 32,4 відсотка.

Питома вага загальнобанківських витрат у загальних доходах була меншою, ніж планувалося - 24,5 відс. проти 26,2 відсотка.

Аналогічна ситуація з питомою вагою фактичних витрат на організацію та управління обігом національної валюти - вона зменшилася з 16,6 до 13,5 відсотка.

У той же час, суттєво зросла питома вага витрат на формування фондів та резервів банку - з 0,8 відс. до 4,3 відс. внаслідок додаткового формування резервів під заборгованість ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" та під активи Групи управління проектами міжнародних кредитних ліній на виконання рішення Ради Національного банку від 06.02.2004 № 4.

Виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України за 2003 рік було затверджено рішенням Ради Національного банку України від 21.05.2004 № 14 з перевищенням доходів над витратами в сумі 522 млн. гривень.

При цьому згідно із Звітом про фінансові результати, підтвердженим міжнародною аудиторською фірмою PricewaterhouseCoopers 26.04. 2004, фінансовий результат за 2003 рік становив 566,7 млн. гривень.

Розподіл саме цього балансового прибутку за 2003 рік у сумі 566,7 млн. грн. було затверджено рішенням Ради Національного банку України від 21.05.2004 за № 14.

Різниця між цими двома фінансовими результатами становить 44,7 млн. грн. і пояснюється різними методологічними підходами відображення доходів і витрат Національного банку у кошторисі і фінансовій звітності двох структурних підрозділів Національного банку - Фінансового департаменту та Департаменту бухгалтерського обліку.

Так, доходи Національного банку в 2003 році, наведені у Звіті про фінансові результати і у загальному кошторисі співпадають та становлять 1 млрд. 467,9 млн. гривень.

Витрати, наведені у загальному кошторисі та у Звіті про фінансові результати, складають, відповідно, 945,9 млн. грн. і 901,2 млн. грн. та відрізняються один від одного на суму 44,7 млн. гривень.

Так, до загального кошторису включено як витрати поточного характеру (з кошторису поточних доходів і витрат - 832 млн. грн., зменшених на суму коригувань - 15,6 млн. грн., з планів доходів і витрат ФБП та БМД -83,7 млн. грн., зменшених на суму коригувань - 1,5 млн. грн.), так і витрати капітального характеру (з кошторису інвестицій - 128,8 млн. грн., зменшених на суму амортизаційних відрахувань - 81,6 млн. гривень). У той же час, у Звіті про фінансові результати відображаються лише поточні витрати.

Крім того, якщо у кошторисі відображаються витрати на виготовлення реалізованих пам’ятних та ювілейних монет з дорогоцінних металів, незалежно від того, в якому році їх буде реалізовано, то у фінансовій звітності - витрати на виготовлення таких монет відображаються незалежно від року виготовлення.

Так, у Звіті про фінансові результати відображена вартість пам’ятних та ювілейних монет з дорогоцінних металів, виготовлених у минулі роки і реалізованих у 2003 році, в сумі 8,6 млн. гривень. Витрати в загальному кошторисі на цю суму зменшені з метою уникнення подвійного відображення витрат. Витрати в сумі 6,1 млн. грн. в загальному кошторисі відображені як вартість виготовлення пам’ятних та ювілейних монет з дорогоцінних металів, виготовлених у 2003 році та ще не реалізованих. У Звіті ж про фінансові результати такі витрати не відображаються, оскільки це витрати, які обліковуються за 2 класом, а до фінансової звітності входять поточні витрати лише за 7 класом рахунків.

Балансовий прибуток за 2003 рік, у сумі 566,7 млн. грн., був розподілений за наступними напрямками:

1. Формування фондів під інвестиції, передбачені кошторисом доходів і витрат (збільшення фондів):

- збільшення фонду розвитку матеріально-технічної бази Національного банку України - 39,5 млн. грн.;

- збільшення позичкового фонду Національного банку України - 5,2 млн. гривень.

2. Перерахування до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками - 522 млн. гривень.

Тобто, частина прибутку у сумі 44,7 млн. грн. була спрямована на додаткове фінансування потреб Національного банку.

Статтею 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (із змінами та доповненнями) було встановлено, що Національний банк України у 2003 році вносить до державного бюджету перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами в сумі 1 млрд. 255 млн. гривень.

Фактично ж до Державного бюджету України у 2003 році Національним банком всього було сплачено 590,7 млн. грн. або 47,1 відс. суми, визначеної статтею 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", тобто, вимоги Закону виконано не було.

Така ситуація утворилася внаслідок неузгодженості позицій Кабінету Міністрів України та Національного банку щодо процедури перерахування перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами до державного бюджету та розміру перевищення, внаслідок чого у Державному бюджеті України було закладено заздалегідь нереальну суму.

Із перерахованих до Державного бюджету України 590,7 млн. грн. - 88,5 млн. грн. становить фінансовий результат виконання кошторису за 2002 рік, які Національний банк перерахував до державного бюджету згідно з статтею 5 Закону України "Про Національний банк України", а 502,2 млн. грн. - авансові перерахування перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за 2003 рік за рахунок коштів, які надійшли від Ліквідатора АКАБ "Україна" в результаті продажу майна цього банку Кабінету Міністрів України для погашення заборгованості за кредитами та нарахованими відсотками АК АБ "Україна".

Крім того, оскільки фактичне перевищення доходів над видатками Національного банку за 2003 рік у сумі 522 млн. грн. було визначено у 2004 році та з урахуванням вже сплачених авансових перерахувань у 2003 році в сумі 502,2 млн. грн., Національний банк сплатив 19,8 млн. грн. вже до Державного бюджету України на 2004 рік.

З цієї суми 11,8 млн. грн. було перераховано по завершенню фінансового року, а 8 млн. грн. - після підтвердження фінансової звітності Національного банку за 2003 рік аудиторською фірмою PricewaterhouseCoopers 26.04.2004 та затвердження Радою Національного банку України звіту про виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України та розподілу прибутку за 2003 рік 21.05.2004 року.

Перевіркою також встановлено, що планові показники, наведені у Звіті про виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України та розподіл прибутку за 2003 рік (рішення Ради Національного банку України від 21.05.2004 № 14), відрізняється від планових показників кошторису, затвердженого рішенням Ради Національного банку України від 23.11.2003 року.

Так, план загальних витрат за даними цього Звіту більший від кошторисних показників на 51,1 млн. грн. і становить 1 млрд. 10,9 млн. грн., а перевищення доходів над витратами, відповідно, менше на 51,1 млн. грн. і становить 409 млн. грн. проти 460,1 млн. гривень.

Відхилення відбулося по витратах за ст. 5.1 "Формування резервів для покриття заборгованості за активами, інших резервів банку, покриття збитків", які на зазначену суму більші проти затвердженого у листопаді 2003 року показника, і становлять 57,9 млн. грн. проти 6,8 млн. гривень. Це сталося внаслідок наступних причин.

У січні 2004 року, враховуючи рекомендації Ради Національного банку, при затверджені кошторису доходів і витрат Національного банку на 2003 рік (рішення № 14 від 10.09.2002) в частині здійснення заходів з розширення доходної бази та скорочення витрат і спрямування отриманих додаткових коштів на створення резервів для покриття заборгованості за активами, (враховуючи рекомендації міжнародної аудиторської фірми PricewaterhouseCoopers щодо формування резервів під весь обсяг заборгованості), Національний банк звернувся до Голови Ради Національного банку А.С. Гальчинського з проханням підтримати пропозицію про направлення залишку коштів від перевищення доходів над витратами на доформування резервів Національного банку України на покриття фінансових ризиків, під заборгованість ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" та активи Групи управління проектами міжнародних кредитних ліній.

Рада Національного банку на своєму засіданні від 06.02.2004 вирішила погодитися з пропозицією Національного банку і рекомендувала Правлінню Національного банку вивчити можливість реалізації зазначених активів, але не визначила конкретного розміру створення резервів під таку заборгованість.

Фактично, резерви у сумі 51,1 млн. грн. Національний банк сформував 31.03.2004, але їх розмір з Радою Національного банку вже не погоджувався, а був нею фактично прийнятий при затвердженні Звіту про виконання кошторису доходів і витрат Національного банку та розподіл прибутку за 2003 рік.

Слід зазначити, що внесення змін до кошторису після завершення фінансового року Положенням про порядок планування доходів і витрат у системі Національного банку України не передбачено.

Таким чином, кошторис на 2003 рік Національним банком перевиконано за доходами на 3,4 відс. або на 48 млн. грн., економія по витратах становила 6,4 відс. або 65,1 млн. гривень.

Економію по витратах Національним банком досягнуто як внаслідок раціонального витрачання коштів, в першу чергу, на будівництво і реконструкцію об’єктів, придбання товарів і послуг, так і внаслідок причин, які лише частково залежали від заходів Національного банку, зокрема, в результаті скорочення зобов’язань перед МВФ та зміцнення курсу гривні до долара США.

Всі фактичні витрати у 2003 році, в порівнянні з плановими показниками, були меншими, за винятком процентних витрат за залученими коштами, які перевищили заплановані на 0,2 відс. або на 0,3 млн. грн. та витрат на виготовлення продукції для потреб держави - на 3,1 відс. або на 1 млн. гривень.

Внаслідок неузгодженості позицій Уряду і Національного банку з питання порядку перерахування до державного бюджету кошторисних доходів над кошторисними витратами та розміру перевищення, у 2003 році недовиконання Національним банком своїх зобов’язань перед Державним бюджетом України становило 664,3 млн. грн., хоча на ці цілі було спрямовано більше третини його доходів.

Перевіркою встановлено розбіжності між плановими показниками витрат і перевищення доходів над витратами, наведеними у Звіті про виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України та розподіл прибутку за 2003 рік ( затверджений рішенням Ради Національного банку України від 21.05.2004 № 14), та аналогічними плановими показниками кошторису (затверджений рішенням Ради Національного банку України від 23.11.2003) на 51,1 млн. грн. - суму досформованих на виконання рішення Ради Національного банку від 06.02.2004 резервів вже після завершення фінансового року.

3.2. Результати перевірки кошторису витрат

Всього 23 перевірками охоплено кошторисних витрат на суму 824 млн. 179 тис. грн., що становить 87 відс. усіх кошторисних витрат Національного банку України за 2003 рік (945,9 млн. гривень).

У ході перевірок встановлено наступні порушення та недоліки.

3.2.1. У 2003 році по рахунку "Інші комісійні витрати в іноземній валюті" Національним банком України здійснено дві операції з віднесення на витрати плати за несвоєчасне надходження коштів до банку призначення.

Так, внаслідок застосування з 21.01.2003 Великобританією фінансових санкцій до України в рамках рекомендацій FATF, англійськими банками здійснювалась додаткова перевірка платежів на користь резидентів України, що призвело до затримки надходження коштів на рахунок Національного банку України в Банку міжнародних розрахунків (БМР). Як наслідок, БМР не в змозі був своєчасно виконати платіж у сумі 20 млн. англійських фунтів стерлінгів на користь Bayerische Landesbank, а виконав його наступного дня, 23.01.2003 року.

В результаті, Bayerische Landesbank сплатив банку-кореспонденту комісію за овердрафт по сумі 20 млн. англійських фунтів стерлінгів за 1 день в сумі 3 тис. 698,63 англійських фунтів стерлінгів і звернувся до Національного банку України з проханням компенсувати ці кошти.

Компенсація цих коштів здійснена 20.02.2003 шляхом списання 31 тис. 433,04 грн. на витрати Національного банку України, як плату за несвоєчасне надходження коштів до Bayerische Landesbank (Лондон). Ці кошти були списані на витрати згідно з розпорядженням з фінансових питань від 19.02.2003 № 13-3/575-РВ, підписаним Першим заступником Голови Національного банку України Яценюком А.П.

Крім цього, внаслідок некоректної обробки платіжного доручення Національного банку України банком БМР (м. Базель), кошти у сумі 40 млн. євро, які мали бути розміщені у депозит HSBC Bank PLC р/с Лондон, були зараховані на рахунок Національного банку України в Комерцбанку (Франкфурт). Через два дні (05.12.2002 ) Національний банк України переказав цю суму до HSBC Bank PLC р/с Лондон у депозит власним платіжним дорученням.

Несвоєчасне (на два дні пізніше) надходження коштів спричинило нарахування пені банком HSBC Bank PLC р/с Лондон у розмірі 7 тис. 433,33 євро.

Частково їх було компенсовано за рахунок доходів, отриманих у вигляді компенсації БМР у сумі 4 тис. 655,55 євро, а решту 2 тис.777,7 євро (еквівалент 15 тис.665,66 грн.) - за рахунок кошторисних призначень.

У зв’язку з цим, 24.03.2003 на витрати по кошторису списано 15 тис. 665,66 грн. як "плату за несвоєчасне надходження коштів до HSBC Bank PLC (Лондон)". Ці кошти були списані на витрати згідно з розпорядженням з фінансових питань від 24.03.2003 № 13-3/1063-РВ за підписом Першого заступника Голови Національного банку України Яценюка А.П.

Таким чином, затримки цих платежів іноземними банками спричинили збитки Національному банку України у сумі 47,1 тис. грн., які не вимагалися ним до компенсації з боку цих банків.

3.2.2. Фінансові результати діяльності БМД у 2003 році виявилися значно гіршими, ніж у 2002 році. Чистий збиток у 2003 році становив 29,8 млн. грн. і, більш ніж у 2,5 раза, перевищив збитки БМД у 2002 році.

Як наслідок, у 2003 році Національним банком України надано цільове фінансування для поповнення обігових коштів БМД в сумі 34 млн. 140,6 тис. гривень.

У 2003 році виробничі потужності БМД, при плановому обсязі виробництва 1,8 млрд. шт. банкнот на рік, були завантажені всього на 42 відс., потужності по виготовленню розмінних монет - на 62,4 відс., потужності по виготовленню пам’ятних і ювілейних монет використовувались на 61,4 відс., а замовлення Державної податкової адміністрації на виготовлення акцизних марок було передано іншій організації (поліграфкомбінат "Україна" Міністерства фінансів України).

Перевіркою виявлено значні нераціональні витрати БМД.

Так, протягом тривалого часу знаходяться на балансі БМД, але ніяким чином  не використовуються: корпус № 6 загальною площею 3541 кв. м., корпус № 14 загальною площею 8028 кв. м., корпус № 5 (частково використовується) загальною площею 26 514 кв. метрів. Не використовуються за призначенням 13 будинків бази відпочинку "Млиново" загальною первинною вартістю 65 тис. грн. та 8 будинків бази відпочинку "Арсеналець на Десні" - 83,6 тис. гривень.

Збитки на утримання Фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОК) і бази відпочинку в урочищі "Млиново" за 2003 рік складали 979,4 тис. грн., незважаючи на кількість послуг, які може надавати ФОК (послуги басейну, тренажерного залу, сауни, солярію та ін.), його діяльність у 2003 році не була спрямована на отримання доходів.

В умовах значного зменшення виробничих показників та низьку і нерівномірну завантаженість потужностей, керівництвом БМД протягом 2003 року додатково залучалися на роботу 52 тимчасових працівники, на що було нераціонально витрачено 348 тис. гривень. Також масово залучалися працівники до надурочних робіт - 31,99 тис. людино-годин, та робіт у вихідні і святкові дні - 27,4 тис. людино-годин, за що сплачено, відповідно, 166,9 тис. грн. та 164,3 тис. гривень.

3.2.3. Перевіркою порядку преміювання працівників БМД встановлено, що всупереч вимогам Положення про преміювання працівників БМД, при невиконанні плану з випуску золотої монети "Саламандра" (50 відс. плану), за листопад керівництву БМД була виплачена премія в сумі 16,4 тис. гривень.

У ході перевірки БМД було видано наказ від 15.10.2004 № 244, згідно з яким притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності заступника начальника відділу економіки, головного бухгалтера, головного юрисконсульта та начальника відділу збуту БМД, а також взято до уваги, що начальник відділу економіки вже не працює на БМД.

3.2.4. Перевіркою витрат на ремонт автомобілів встановлено, що у 2003 році Господарсько-експлуатаційним управлінням НБУ допущено подвійну оплату за одні й ті ж виконані роботи з поточного ремонту автомобіля Volvo S70 № 444-04КА, внаслідок чого додаткові незаконні витрати склали 10,2 тис. гривень.

За результатами перевірки, 14.10.2004 ці кошти повернуто і згідно з діючим порядком обліку вони зараховані на рахунки доходів і в установленому статтею 5 Закону України "Про Національний банк України" порядку будуть перераховані до Державного бюджету України.         

3.2.5. Перевіркою дотримання планів введення в експлуатацію об’єктів будівництва встановлено, що з 28 об’єктів, які передбачалося ввести в експлуатацію у 2003 році, фактично введено в експлуатацію тільки
20 об’єктів.
У зв'язку з цим, недоосвоєно 36,6 млн. грн. або 80 відс. від запланованого.

Аналізом витрат по п’яти об’єктах, будівництво яких було розпочато в минулі роки, і введення їх в експлуатацію планувалося у 2003 році, встановлено, що відволікання коштів у незавершене будівництво станом на 01.01.2004 складало 68 грн., у тому числі:

- реконструкція з розширенням адмінбудинку Головного управління НБУ в Автономній Республіці Крим, м. Сімферополь;

- реконструкція з прибудовою адміністративного будинку Управління НБУ в м. Дніпропетровськ;

- реконструкція адмінбудинку Управління НБУ в м. Луганськ;

- по центральному апарату НБУ не завершено будівництво адмінбудинку Національного банку України у м. Київ, вул. Інститутська, 11-б;

- роботи з оснащення приміщення адмінбудинку № 1 Національного банку України, м. Київ, вул. Інститутська, 9, системами кондиціювання.

На час проведення перевірки два з п’яти об’єктів введені в експлуатацію. Так, адмінбудинок Головного управління НБУ в Автономній Республіці Крим та адмінбудинок НБУ в м. Київ, вул. Інститутська, 11-б, введені в експлуатацію у І кварталі 2004 року. Оснащення приміщення адмінбудинку № 1 Національного банку України у м. Київ, вул. Інститутська, 9, системами кондиціювання планується до завершення у IV кварталі 2004 року.

3.2.6. Постановою Правління Національного банку України від 15.11.2002 № 439 "Про придбання нежитлових будинків (Контрактова площа 2-А, 2-Б) для потреб Національного банку України" (пункт 1) прийнято рішення придбати нежитлові будинки за адресою: Контрактова площа, 2-А, площею 5982,0 кв. м та Контрактова площа, 2-Б, площею 3926,7 кв. м, шляхом викупу за вартістю, визначеною у встановленому законодавством України порядку.

Загальна вартість майна площею 9908,7 кв. м., за оцінкою незалежних експертів, склала 37 млн. 646 тис. 491 грн., у тому числі підлягала продажу площа 6150,9 кв. м. на суму 23 млн. 370 тис. 690 гривень.

Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 528 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 487" пунктом 3 доручено виконуючому обов’язки Голови Національного банку України А.П. Яценюку видати довіреність директору Департаменту організації виробництва та господарської діяльності О.Л. Неустроєву на підписання угоди про купівлю нежитлових будинків.

Листом погодження процедури закупівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 09.12.2003 № 785 погоджено застосування процедури закупівлі в одного учасника нежилих приміщень на суму 23,4 млн. гривень.

Між Головним управлінням комунальної власності м. Києва та Національним банком України 09.12.2003 укладені договори купівлі-продажу № 131 і № 132, за якими Національний банк України придбав приміщення будинків, розташованих за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2А, і Контрактова площа, 2Б.

Загальна вартість цих приміщень склала 23,4 млн. грн., яка була повністю оплачена Національним банком України.

Перевіркою встановлено, що оприбуткування на баланс придбаних будівель проводилося 26.12.2003 наступним чином:

Дт рахунку "Операційні основні засоби" на суму 23 млн. 628 тис. 512,39 грн. (з урахуванням витрат на оформлення приміщення);

Кт рахунку "Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю" на суму 23 млн. 628 тис. 512,39 грн.;

Дт рахунку "Операційні основні засоби", 16 млн. 993 тис. 388,29 грн.;

Кт рахунку "Завершені капітальні вкладення в операційні основні засоби, що прийняті в оперативний лізинг" 16 млн. 993 тис. 388,29 грн., що підтверджено аудиторськими висновками незалежної аудиторської фірми "Добсон та АІСА" від 18.11.2002 року.

В результаті цих операцій по Дт рахунку 2400 "Операційні основні засоби" обліковується 40 млн. 621 тис. 900,68 грн., або на 2,9 млн. грн. більше.

Загальна вартість будівель на Контрактовій площі, 2А та 2-Б, що визначена незалежними експертами на замовлення Головного управління комунальної власності м. Києва, склала 37 млн. 646 тис. 491 грн. площею 9908,7 кв. м., що на 2 млн. 975 тис. 409,68 грн. менше, ніж вартість будівель, що обліковується у бухгалтерському обліку на балансі Головного управління Національного банку України (40 млн. 621 тис. 900,68 гривень).

Така ситуація виникла у зв’язку з тим, що при визначенні суми коштів, яка підлягала перерахуванню за придбані будівлі, не були враховані завершені капітальні вкладення, здійснені Національним банком України в ці будинки. Фактично, Національним банком України здійснені капітальні вкладення у сумі 16,9 млн. грн., а було враховано 14,3 млн. гривень.

Тобто, Національний банк України при розрахунках зайво перерахував 2,6 млн. грн. Головному управлінню комунальної власності м. Києва.

3.2.7. Перевіркою відшкодування витрат на відрядження встановлено, що Національний банк України керувався постановою Правління від 02.03.98 № 76 "Про затвердження норм витрат на відрядження в іноземній валюті для працівників Національного банку України", якою встановлені норми добових витрат в іноземній валюті на відрядження за кордон працівників Національного банку України у розмірах від 70 до 110 доларів США.

Ця постанова видавалася з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.98 № 10 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".

У 1999 році Кабінет Міністрів України прийняв нову постанову № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон", якою норми добових для відряджень державних службовців за кордон встановлені у розмірах від 25 дол. США до 50 дол. США, залежно від країни перебування.

З травня 1999 року службовці Національного банку України є державними службовцями, але постанова Правління Національного банку України від 02.03.98 № 76 не була приведена у відповідність з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663.

В результаті, сума витрачених коштів на виплату добових під час службових відряджень понад норми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663, здійснених у 2003 році за рахунок витрат банку, склала 75,3 тис. гривень.

У той же час, ці суми фактично враховувалися при нарахуванні заробітної плати працівників Національного банку України та оподатковувались, як доходи з фізичних осіб.

3.2.8. Законом України "Про Національний банк України" не передбачено повноважень Національного банку України щодо надання спонсорської допомоги та здійснення благочинної діяльності, оскільки Національний банк України не має на меті отримання прибутку, а перевищення доходів над витратами є доходами Державного бюджету України.

Таких видатків не було передбачено і у загальному кошторисі Національного банку України.

У той же час, перевіркою встановлено 40 випадків надання ним у 2003 році, всупереч Закону України "Про Національний банк України", спонсорської і благодійної допомоги на загальну суму 419,6 тис. гривень. Більше половини цих коштів - 217,3 тис. грн., відображено, як надання спонсорської допомоги Адміністрації Президента України.

Перевіркою цих операцій встановлено наступне.

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 31 "Про передавання наборів монет" за підписом Голови Національного банку України С.Л. Тігіпка визначено, що у зв’язку зі зверненням першого заступника Глави Адміністрації Президента України (лист № 31-01/79 від 15.01.2003) про підготовку подарункових наборів монет Національного банку України для вручення представникам держав-учасниць СНД під час їх позачергової зустрічі в Україні, Операційному управлінню необхідно сформувати 12 наборів по 9 золотих монет, 20 наборів по 8 срібних монет із серії "Княжа Україна", 20 наборів по 8 срібних монет із серії "Герої козацької доби" у сувенірні набори та передати на безоплатній основі уповноваженим представникам Адміністрації Президента України.

Вартість переданих наборів у сумі 124 тис. 422,05 грн. спочатку була відображена на рахунку "Інші неопераційні витрати", а у березні 2003 року перенесена на рахунок "Спонсорство і доброчинність".

Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 533 "Про передавання ювілейних та пам’ятних монет" (підписана виконуючим обов’язки Голови Національного банку України А.П. Яценюком), визначено, що розглянувши звернення Адміністрації Президента України про передавання ювілейних та пам’ятних монет, з метою популяризації нумізматичної продукції, яка випускається Національним банком України в Україні та за її межами, встановлено Операційному управлінню сформувати 5 наборів по 9 золотих монет, 2 набори по 3 золоті монети, 2 набори по 2 золоті монети, 10 наборів по 1 золотій монеті, 4 набори срібних монет серії "Княжа Україна", 2 набори срібних монет серії "Спорт", 2 набори срібних монет серії "Флора і фауна", 40 пам’ятних срібних гривень та 10 золотих монет царської чеканки і передати на безоплатній основі (як спонсорство) Адміністрації Президента України.

Ці набори, вартістю 92 тис. 918,75 грн., були передані згідно з актом прийому-передачі ювілейних монет від 08.12.2003, який затверджено Главою Адміністрації Президента України В.В. Медведчуком та Головою Національного банку України С.Л. Тігіпком. В Акті зазначено, що у зв’язку з виконанням постанови Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 533 від Операційного управління Національного банку України до Адміністрації Президента України передаються ювілейні та пам’ятні монети:

срібна банкнота "ОДНА ГРИВНЯ" - 40 штук; монети золоті різні - 75 штук; монети срібні різні - 62 штуки; футляри для монет - 27 штук.

Здійснення такого роду операцій призводить до зменшення доходів Державного бюджету України та безпідставного позабюджетного збільшення обсягів фінансування державних установ, зокрема, Адміністрації Президента України, чим порушуються вимоги Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади".

3.2.9. Законом України "Про Національний банк України" (п.3, ст.71) Національному банку України заборонено здійснювати торговельну, виробничу та іншу діяльність, яка не відповідає функціям Національного банку України. Зокрема, серед функцій Національного банку України відсутнє право виробництва сувенірної продукції.

Тільки у 2004 році, згідно з Указом Президента України від 28.09.2004 № 1142/2004 "Про виключне право Національного банку України", з метою забезпечення потреб готівкового грошового обігу в банкнотах і монетах України, запобігання несанкціонованому виготовленню та розповсюдженню (введенню в обіг) банкнот і монет (обігових, розмінних, інвестиційних, пам'ятних, ювілейних, сувенірних тощо) надано Національному банку України виключне право на виготовлення грошових знаків - банкнот і монет України всіх видів.

Незважаючи на це, у 2003 році Національний банк України, в порушення Закону України "Про Національний банк України", здійснював виготовлення і реалізацію сувенірної продукції.

Так, з метою розширення номенклатури сувенірної продукції та вивчення попиту на сувенірні банкноти "Одна гривня" із дорогоцінних металів виробництва БМД, Правління Національного банку України постановою від 18.07.2003 № 299 "Про виготовлення сувенірних банкнот "Одна гривня" із дорогоцінних металів" (за підписом виконуючого обов’язки Голови А.П. Яценюка), внесло зміни до виробничої програми БМД і до кошторису доходів та  витрат Національного банку на 2003 рік і зобов’язало БМД виготовити сувенірні банкноти "Одна гривня" та затвердило їх вартість:

 • із платини 999,5 проби - 2 шт., вартістю 44 тис. 889,20 грн. за шт.;

 • із золота 999,0 проби - 10 шт., вартістю 19 тис. 250,75 грн. за шт.;

 • із срібла 999,9 проби - 2000 шт., вартістю 186,70 грн. за штуку.

 • Крім того, 11.11.2003 перший заступник Голови НБУ А.П. Яценюк розпорядженням №434-р доручив БМД виготовити такі сувенірні грошові одиниці України:

 • у листопаді 2003 року - 10 шт. номіналом 1 грн. із золота 999,5 проби;

 • у листопаді-грудні - 100 шт. номіналом 20 грн. зразка 2003 року із срібла 999,9 проби;

 • у листопаді - 100 шт. сувенірів з оргскла з банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2003 року.

  В результаті, із загальної кількості сувенірних банкнот 2223 штуки було реалізовано за кошти 1200 штук, передано структурним підрозділам Національного банку України та державним структурам безкоштовно 85 штук, чим спричинено додаткові витрати Національного банку України у сумі 69,8 тис. грн. та, відповідно, на цю суму зменшено розмір перерахування до Державного бюджету України.

  Таким чином, у 2003 році, в порушення Закону України "Про Національний банк України", ним здійснювалося виготовлення, реалізація та розповсюдження сувенірної продукції, витрати на виготовлення якої склали 1,1 млн. гривень. При цьому, частка сувенірної продукції передавалася державним установам та структурним підрозділам Національного банку України безкоштовно, що призвело до додаткових витрат коштів.

  3.2.10. Перевіркою встановлено, що Національним банком України у 2003 році проведено списання матеріальних цінностей на загальну суму 1 млн. 24 тис. 897,29 гривень.

  Причинами є накопичування цінностей на складах Національного банку України, починаючи з 1994 року. Їх закуповували із запасом, але за призначенням тривалий час не використовували, що призводило до псування та втрати товарного виду цінностей.

  Отже, нераціональні витрати на придбання у минулі роки матеріальних ресурсів спричинили у 2003 році збитки на суму понад 1 млн. грн., що зменшило відрахування до Державного бюджету України на цю суму.

  3.2.11. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" діяльність Національного банку України не має на меті отримання прибутку, тобто, він є неприбутковою організацією. Більше того, перевищення доходів над витратами є доходами Державного бюджету України, отже результати фінансової діяльності Національного банку України мають безпосередній зв’язок з Державним бюджетом України. Однак це не було враховано при визначенні плати за теплову енергію.

  Перевіркою встановлено, що на використання теплової енергії у гарячій воді Національним банком України було укладено три договори з акціонерною енергетичною компанією "Київенерго".

  По всіх договорах в додатку № 3 передбачено, що розрахунки за відпущену теплову енергію проводяться згідно з тарифами, затвердженими Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 20 червня 2002 року № 1245 по 80,0 грн. за кожну відпущену Гігакалорію (1Гкал/грн.) без ПДВ.

  Проте цим розпорядженням затверджені тарифи на теплову енергію:

  - для бюджетних організацій - 57,50 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);

  - для інших споживачів - 80,0 гривень за 1 Гкал (без ПДВ).

  Тобто, до Національного банку України, як органу державного управління, який не має на меті отримання прибутку, було застосовано тарифи для комерційних структур, що у 1,4 раза вищі, ніж для бюджетних установ. Розрахунки за цими завищеними тарифами призвели до додаткових витрат у 2003 році, розрахунково, на суму 250,0 тис. грн., що означає пряме зменшення доходів Державного бюджету України на цю суму.

  3.2.12. Перевіркою фінансово-господарської діяльності Гостьового дому Національного банку України (директор Сичевський Ю.І.), який створено для задоволення потреб у проживанні гостей банку (іноземних радників, членів делегацій від Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, іноземних фінансових та бізнесових організацій, представників обласних управлінь Національного банку), встановлено наступне.

  Кошторис на утримання Гостьового дому окремо не складався, а витрати на його утримання відшкодовувались за рахунок кошторису господарсько-експлуатаційного управління Національного банку України .

  При плануванні доходів Гостьового дому не враховані вимоги постанови Правління Національного банку України від 19.12.97 № 447 та наказу Національного банку України від 20.04.2000 № 49 в частині покриття експлуатаційних видатків доходами, отриманими за надання послуг.

  Оскільки отримані доходи покривали витрати лише на 8 відс., діяльність Гостьового дому за 2003 рік була збитковою - збитки складали 397,7 тис. гривень.

  Головною причиною такого стану є вкрай неефективне використання цього об’єкта.

  При використанні у 2003 році готельного фонду у м. Києві на рівні 53 відс., у Гостьовому домі воно становило лише 21 відсоток.

  До того ж, як встановлено перевіркою, більшість проживаючих у Гостьовому домі не здійснювали за це оплату, наприклад,- працівники системи Національного банку України (витрати покривалися із загального кошторису Національного банку України), переважна більшість іноземців (витрати покривалися за рахунок Національного банку України на підставі розпорядчих документів за підписом керівництва Національного банку України).

  3.2.13. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України є платником податків і зборів.

  Кошторисом Національного банку України на 2003 рік передбачені витрати по розділу 6 "Податки, збори та інші обов’язкові платежі" в сумі 69,5 млн. грн., з яких передбачалося витратити на сплату зборів на обов’язкове пенсійне та державне страхування (стаття 6.1) - 67,6 млн. грн., податків та інших обов’язкових платежів (стаття 6.2) - 1,9 млн. гривень.

  Фактичні витрати по цій статті склали 68,4 млн. грн. або 98,5 відс. від запланованого, у тому числі витрати на сплату податків та інших обов’язкових платежів - 1,8 млн. грн., витрати на сплату зборів на обов’язкове пенсійне та державне страхування - 66,7 млн. гривень.

  Згідно з кошторисом, витрати по статті 6.2 "Податки, збори та інші обов’язкові платежі" за 2003 рік відображені у сумі 1 млн. 768,2 тис. грн., у тому числі: податок на додану вартість - 17,8 тис. гривень.

  За даними податкових декларацій з ПДВ за 2003 рік в цілому по системі Національного банку України визначено, що:

  - сума податкових зобов’язань з ПДВ становить 36 778 тис. грн.;

  - сума податкового кредиту - 21 412 тис. грн.;

  - сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, 15 366 тис. грн.;

  - сума ПДВ, яка фактично сплачена до державного бюджету - 10 110 тис. гривень.

  Різниця в сумі податку, що підлягав сплаті, та фактично сплачений, виникла за рахунок використання податкового кредиту минулих звітних періодів і становить 5 256 тис. гривень.

  Перевіркою встановлено, що фактичні суми ПДВ по оподатковуваних операціях не відображені за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати".

  Тобто, у 2003 році Національний банк сплатив до бюджету податку на додану вартість 10,1 млн. грн. за рахунок активів (фінансових інструментів) без відображення цих коштів у кошторисі витрат Національного банку України за 2003 рік. У зв’язку з цим, звітні дані про виконання кошторису витрат Національного банку України за 2003 рік є заниженими на цю суму.

  В ході перевірки Національним банком вжито ряд заходів щодо усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків та порушень.

  За ініціативи Національного банку видано Указ Президента України від 28.09.2004 № 1142/2004, яким йому надано виключне право на виготовлення грошових знаків - банкнот і монет, у тому числі, сувенірних.

  З метою врегулювання проблеми з придбання приміщень за завищеною вартістю у Віснику державних закупівель від 11.10.2004 № 28 опубліковано оголошення Національного банку щодо закупівлі ним послуг з експертної оцінки будівель і споруд шляхом відкритих торгів. Першочергово буде здійснено переоцінку приміщення Управління Національного банку України по м. Києву та Київській області.

  СП "Вінер Форд Київ" 14.10.2004 повернуто Національному банку України кошти в сумі 10 тис. 209,28 грн., які зараховані на рахунки доходів і будуть перераховані до Державного бюджету України.

  БМД видано наказ від 15.10.2004 № 244, згідно з яким притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності заступника начальника відділу економіки, головного бухгалтера, головного юрисконсульта та начальника відділу збуту БМД.

  Для підвищення результативності фінансово-економічної діяльності на БМД створено фінансове управління.

  На БМД з липня 2004 року розробляється бюджет доходів та витрат, що надасть змогу здійснювати постійний контроль витрат, у тому числі, ФОКу.

  Проводиться робота щодо зміни тарифів на послуги ФОКу та збільшення кількості відвідувань.

  БМД проводяться заходи щодо активізації використання корпусів № 5, № 6, № 14, тобто, передача ТОВ "Аполло" в оренду, з подальшим викупом, корпусів № 5 та № 6 і використання корпусу № 5 під касові вузли для Київської області.

  Розпорядженням Національного банку України від 11.06.2004 № 318-р "Про внесення змін до Плану нормотворчої діяльності Національного банку України на 2004 рік" в IV кварталі 2004 року передбачено розробити проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників Національного банку України".

  Національним банком з 2003 року запроваджено заслуховування на Комітеті з управління активами і пасивами НБУ питань щодо економії коштів при здійсненні затрат на господарські потреби. Питання, які стосувалися господарської діяльності банку, заслуховувалися у 2003 році 31 раз, у 2004 році вже проведено 21 аналогічне засідання.

   

  Колегія Рахункової палати, за результатами розгляду матеріалів перевірки, зробила наступні висновки:

  1. Національним банком України основні планові показники кошторису за 2003 рік виконано. Понадпланових доходів отримано на 48 млн. грн., економія витрат склала 65 млн. грн., а перевищення доходів над витратами - 522 млн. грн., що на 61,9 млн. грн. більше, ніж планувалося.

   Незважаючи на це, Національний банк України не забезпечив виконання фінансових зобов’язань перед державою, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", на суму понад 660 млн. гривень.

   Головною причиною такого стану є нормативна неврегульованість процедури узгодження показників кошторису Національного банку з показниками Державного бюджету України, необґрунтованість їх планових розрахунків, а також неефективне та нераціональне витрачання коштів, яке зменшує розміри перерахувань до Державного бюджету України.

  2. Нормативна неврегульованість процедури узгодження показників кошторису Національного банку з показниками Державного бюджету України надала можливість Міністерству фінансів України при підготовці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" проігнорувати рішення Ради Національного банку України про затвердження кошторису Національного банку України на 2003 рік з нульовим сальдо доходів і витрат.

   Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", який прийнято через 3,5 місяця після затвердження кошторису Національного банку України, встановлено його фінансові внески до бюджету в сумі не менше 700 млн. грн. або майже 55 відс. усіх планових річних доходів Національного банку України.

   Одночасно зазначеним Законом були обмежені доходи Національного банку через призупинення погашення реструктуризованих боргових зобов’язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України та скорочення розміру виплат на обслуговування державних цінних паперів, придбаних Національним банком.

   Незважаючи на це, Національним банком України не реалізовано надане йому Конституцією України право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

  3. Економічна необґрунтованість та нереальність розміру фінансових внесків Національного банку до Державного бюджету України, а також зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", якими вони були збільшені до 1 млрд. 255 млн. грн. (на 555 млн. грн.), спричинили їх невиконання та необхідність коригувань всіх показників кошторису Національного банку, частина з яких здійснювалася Правлінням Національного банку з порушенням встановленої процедури, без погодження з Радою Національного банку України.

  4. Проведені протягом 2003 року численні зміни показників витрат кошторису, якими їх було зменшено майже на 25 відс., підтвердили необґрунтованість планових розрахунків та наявність суттєвих резервів скорочення і економії витрат.

   Так, навіть зменшені протягом року на 315,6 млн. грн. витрати фактично виявилися меншими ще на 65,1 млн. грн. (6,4 відсотка).

  5. Національним банком України за підсумками 2003 року отримано перевищення доходів над витратами у сумі 522 млн. грн., з яких тільки 19,8 млн. грн. є результатом фінансової діяльності Національного банку України у 2003 році, а 502,2 млн. грн. - повернення до Державного бюджету України коштів, одержаних Національним банком України від Кабінету Міністрів України в оплату за майно АКАБ "Україна", яке знаходилося в заставі НБУ під раніше надані цьому банку кредити.

   До Державного бюджету України у 2003 році Національним банком України було перераховано 590,7 млн. грн., з яких 88,5 млн. грн. за результатами фінансової діяльності за попередній, 2002 рік, та 502,2 млн. грн., як одержані від продажу майна АКАБ "Україна".

   Фінансовий результат діяльності Національного банку України за 2003 рік, у сумі 19,8 млн. грн., було перераховано до Державного бюджету України вже у 2004 році.

  6. Рада Національного банку України, незважаючи на відсутність у його нормативних документах дозволу на внесення змін до кошторису після закінчення звітного фінансового року, у лютому 2004 року прийняла рішення щодо доформування резервів 2003 року, а у травні -затвердила його в сумі 51,1 млн. гривень. В результаті, витрати Національного банку за 2003 рік були збільшені, а розмір перерахувань до Державного бюджету України, відповідно, зменшено.

  7. В умовах значного недовиконання фінансових зобов’язань перед Державним бюджетом України Національним банком України у 2003 році здійснювалися неефективні, нераціональні та всупереч чинному законодавству витрати, яких встановлено перевірками на загальну суму 5,8 млн. грн., у тому числі:

   - всупереч чинному законодавству - 1,34 млн. грн., з них:

   витрати на виготовлення сувенірних банкнот - 1,1 млн. грн. (питання врегульовано Указом Президента у 2004 році);

   надання спонсорської допомоги органам державної влади - 217,3 тис. грн.;

   подвійна оплата за одні і ті ж виконані роботи з поточного ремонту автомобілів - 10,2 тис. грн. (витрати відшкодовано);

   виплата премії керівництву Банкнотно-монетного двору при невиконанні плану випуску золотої монети "Саламандра" - 16,4 тис. грн. (винні посадові особи притягнуті до матеріальної і дисциплінарної відповідальності);

   - неефективних - 1,6 млн. грн., з них:

   списання невикористаних за призначенням матеріальних цінностей, придбаних у минулі роки - 1,0 млн. грн., у тому числі вартість системи пожежної сигналізації "Мульти-Гард" - 0,3 млн. грн.;

   списання, як безнадійної, вартості автобуса "Мерседес-Бенц", переданого Генеральній прокуратурі України - 0,6 млн. грн.;

   - нераціональних - 2,87 млн. грн., з них:

   зайве перерахування коштів при викупі будівель - 2,6 млн. грн. (прийнято рішення про дооцінку будівель);

   оплата послуг за завищеними тарифами щодо використання теплової енергії - 250 тис. грн.;

   втрата доходів від безкоштовного розміщення приїжджаючих у Гостьовому домі - 15 тис. гривень.

  8. Експлуатація окремих функціональних та соціально-побутових об’єктів НБУ є неефективною і приносить значні фінансові збитки, які суттєво зменшують реальні можливості щодо перерахування коштів до Державного бюджету України.

   Так, за 2003 рік збитки від діяльності Гостьового дому, Фізкультурно-оздоровчого комплексу та баз відпочинку, понад 1,3 млн. грн., були профінансовані за рахунок кошторису Національного банку України.

  9. Не забезпечується ефективне використання потужностей Банкнотно-монетного двору (БМД), які були завантажені протягом 2003 року всього на 40-60 відс., в першу чергу, через зменшення втричі протягом року обсягів виготовлення грошей.

   На фінансові показники БМД також негативно впливали значні нераціональні витрати на утримання споруд, що не використовуються у виробничому процесі, та утримання збиткових соціально-побутових об’єктів.

   В результаті, фінансові збитки БМД у 2003 році склали 29,8 млн. грн., що у 2,5 раза більше, ніж за 2002 рік.

  10. Національним банком України, всупереч Закону України "Про Національний банк України", надавалася спонсорська допомога Адміністрації Президента України у вигляді наборів ювілейних монет в сумі понад 200 тис. гривень. Такі дії є також порушенням вимог Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади".

  11. Звітні дані про виконання кошторису Національного банку за 2003 рік виявилися заниженими на суму сплаченого до бюджету, але не відображеного у цьому звіті податку на додану вартість у сумі 10,1 млн. гривень. Здійснення цієї операції у такий спосіб призвело до зменшення активів Національного банку України.

    

  Відповідно до статей 2, 28, 29, 30 Закону України "Про Рахункову палату" пропозиції надіслані Комітету Верховної Ради України з питань фінансової і банківської діяльності та Національному банку України.

   

 • Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України