27 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2004 рік
27.12.2004

Розглянуто Колегією Рахункової палати

07.12.2004

"Напівзахист"
або мети програми не досягнуто

Аудиторами Рахункової палати здійснено аналіз планування та розподілу коштів на виконання Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року.

Розглянувши результати аналізу, Колегія Рахункової палати зробила висновок, що Кабінетом Міністрів України у 2002-2004 роках не забезпечено належне організаційне і фінансове виконання Програми та не створено прогноз до 2015 року.

Міжвідомча координаційна рада з питань водних ресурсів не виконує покладених на неї завдань щодо координації діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаних з виконанням Закону  України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства",  тому реалізація заходів Програми носить безсистемний характер.

В порушення Закону, зміни до Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року, яка є складовою Загальнодержавної програми, до цього часу не внесено.

Стан нормативно-правового забезпечення виконання Програми незадовільний. Не розроблені нормативно-правові акти з питань управління та взаємодії водогосподарських організацій і служб у сфері захисту від шкідливої дії вод, інвестиційного механізму їх функціонування та господарської діяльності на землях водного фонду тощо.

Як наслідок, Урядом не забезпечено створення принципово нової системи протипаводкового захисту, яка передбачала б реконструкцію гідротехнічних і водопропускних споруд, мостів, переходів, заборону будівництва житлових та виробничих об’єктів у зонах можливого затоплення, впровадження екологічно безпечних технологій ведення водного, сільського і лісового господарства з дотриманням вимог Водного, Земельного та Лісового кодексів, інших нормативно-правових актів, що не дає змоги ефективно здійснювати комплексний захист від шкідливої дії вод при виникненні паводкових ситуацій.

В порушення чинного законодавства, Кабінетом Міністрів не забезпечено законодавчо встановлених обсягів фінансування Програми. На стадії складання проектів бюджету через безконтрольність з боку Кабінету Міністрів головні розпорядники бюджетних коштів - виконавці програми: Мінтранс, Мінагрополітики, Держкомзем, Держлісгосп, після прийняття Програми, практично самоусунулись від її виконання, і, порушуючи  ст. 22 Бюджетного кодексу, не забезпечили підготовку та подання до Міністерства фінансів, в установленому порядку, бюджетних запитів щодо виконання передбачених Програмою заходів.

З Державного бюджету України у 2002-2003 роках і за 9 місяців 2004 року на фінансування заходів Програми було спрямовано лише 17,1 відс. коштів від передбачених, що й обумовило невиконання її завдань. При цьому кошти виділялися лише Держводгоспу і в обсягах значно менших, ніж заплановано Програмою.

Аудиторами виявлено, що завдання, визначені Програмою на 2002-2004 роки, не виконані.

Зокрема, Держводгоспом заходи з будівництва водозахисних дамб здійснено лише на 26,1 відс., регулювання русел річок - 19,3 відс., польдерів - 20 відс., а протипаводкові ємності не будувались зовсім. Мінтрансом  реконструкція мостів проведена на 28 відс.;  Держкомземом і Держлісгоспом забезпечено виконання визначених завдань у межах 60 відс., а Мінагрополітики протиерозійні заходи в басейні р. Тиси взагалі не проводило. 

Незабезпечення у 2002-2004 роках законодавчо встановлених обсягів фінансування розвитку мережі споруд для ведення  гідроспостережень на річках Закарпаття не дозволяє максимально ефективно задіяти систему захисту населення в період загрози паводків.

Недостатнє фінансування не сприяє створенню в повному обсязі аварійного запасу матеріальних резервів, призначених для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. Так, з 36 найменувань аварійного запасу матеріалів, речового майна та інвентарю незаповненими залишаються нормативи по 23.

На думку фахівців РПУ нагальною стала потреба координації зусиль у вирішенні природоохоронних проблем між країнами-сусідами у Закарпатському регіоні.

Матеріали проведеного Рахунковою палатою аналізу свідчать: мети Програми - забезпечення захисту від дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь для створення безпечних умов життєдіяльності населення - не досягнуто.

Про результати аналізу поінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України