19 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2004 рік
12.01.2005

Розглянуто Колегією Рахункової палати

27.12.2004

Фонд   - для вкладників
чи вкладники   - для Фонду?

Відгуки ЗМІ

Використання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів на виконання свого головного завдання - відшкодування гарантованих сум вкладникам здійснювалось неефективно і з порушеннями, -

такий  висновок Колегії Рахункової палати, яка розглянула результати перевірки використання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як встановили аудитори, нормативно-правова  база діяльності цієї державної установи є недосконалою та неповною. Вона суттєво обмежує сферу повноважень Фонду у порівнянні з існуючою міжнародною практикою  діяльності  систем страхування вкладів. Її нормативна  недосконалість  щодо формування коштів Фонду призводить до  звуження  можливостей  такого формування та втрати доходів.

Перевіркою, проведеною Рахунковою палатою,  встановлено, що вже понад шість років на законодавчому рівні не вирішується питання участі у Фонді Ощадбанку, що не тільки суттєво зменшує розміри надходжень до Фонду, а й створює нерівні умови страхування депозитів вкладників у різних банках.

Залишається нормативно не врегульованою і проблема інвестування коштів Фонду в умовах відсутності  аукціонів з продажу  державних цінних паперів,  що спричинило у 2004 році втрату доходів (розрахунково)  у сумі більше 2  млн. гривень. У цій ситуації Національний банк України не вирішив питання щодо розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитах, як це передбачено чинним законодавством, або плати за користування цими коштами.

Причиною такого стану є те, що Кабінет Міністрів України та Національний банк України обмежилися делегуванням до керівного органу Фонду - адміністративної ради, своїх представників і не ініціювали законодавчого удосконалення нормативно-правової бази його діяльності та розширення повноважень щодо захисту інтересів вкладників.

За час своєї діяльності Фондом було акумульовано з різних джерел понад 400 млн. грн., проте управління цими коштами здійснювалося неефективно.

Аудитори виявили, що у своїй діяльності Фонд не дотримувався встановлених законом граничних термінів гарантованих виплат. Незважаючи на  перевищення цих термінів у декілька разів, виплати гарантованих відшкодувань і досі не завершено по жодному з ліквідованих банків, а  шість мільйонів гривень, із передбачених на ці виплати коштів, не знайшли своїх власників.

Розміри гарантованих відшкодувань населенню є суттєво заниженими і не відповідають тенденціям росту ресурсів, залучених банками від вкладників та динаміці акумулювання коштів фондом. Виходячи з фактичних тенденцій на цьому ринку, розмір гарантованих відшкодувань вкладів у 2004 році мав  би складати 5000 грн., а не 3000 грн., що є на сьогодні.

У  процесі діяльності Фонд, як державна установа, не створив рівних умов забезпечення соціальних прав вкладників на отримання гарантованих вкладів у збанкрутілих банках.

Порушуючи норми права,  адміністративна  рада Фонду надавала своїм рішенням зворотню силу, що спричинило проведення доплат у такий спосіб у сумі 2,1 млн. гривень. До того ж,  такі підходи були суб'єктивні, оскільки вони застосовувалися до вкладників одних банків і не застосовувалися до інших.

Необґрунтований та суб´єктивний підхід допускався керівництвом Фонду і при визначенні розміру комісійної винагороди банкам-агентам при залученні їх до виплат гарантованих вкладів.

Маючи право видавати нормативно-правові акти, Фонд протягом  п´яти  років діяльності не розробив порядок складання кошторису витрат на своє утримання. За таких умов, контрольні функції адміністративної ради при затвердженні кошторисів та функції Мінфіну і Нацбанку при їх погодженні здійснювалися формально.

Як встановлено перевіркою, проведеною Рахунковою палатою, фактичний стан виконання кошторисів Фонду характеризується постійною суттєвою економією коштів, що свідчить про неналежне їх обґрунтування і значне завищення.

Адміністративна рада Фонду при визначенні форми та розміру оплати праці не орієнтувалася на умови оплати праці в державних установах та державних цільових фондах.

Фактично, запроваджена у Фонді система оплати праці є неадекватною також і рівню його відповідальності та обсягам виконуваної роботи, оскільки при реалізації багатьох  основних своїх функцій Фонд виступає, здебільшого, організаційним посередником.

В результаті,  середньомісячна заробітна плата у Фонді перевищує цей показник по Україні у 7 разів, у тому числі в керівників структурних підрозділів Фонду вона є більшою, ніж у 10 разів, а у керівників Фонду -більшою, ніж у 30 разів.

Нераціональним і суттєво завищеним є також витрачання коштів на утримання орендованих приміщень, площа яких перевищує 25 кв. метрів на одного працівника Фонду.

Колегія Рахункової палати поінформувала про зроблені висновки та рекомендації з цієї проблеми Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та Національний банк України.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України