05 липня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » Угоди про співробітництво
16.05.2002

Угода
про співробітництво
між Рахунковою палатою України
і Контрольною палатою Грузії

Рахункова палата України і Контрольна палата Грузії, що іменуються надалі Сторонами, керуючись принципами взаємної поваги, довір'я, рівноправності, партнерства і співпраці, виражаючи взаємне прагнення до вдосконалення та підвищення ефективності державного фінансового контролю в обох державах, зближення і взаємного поліпшення порядку та методів його реалізації, домовилися про нижченаведене;

Стаття 1

Сторони в рамках своєї компетенції співпрацюють у наступних основних напрямах:

 • вивчення практики реалізації контрольних функцій в структурі влади держав-учасниць Угоди;

 • обмін досвідом роботи та інформаційними матеріалами в області вдосконалення державного контролю;

 • обмін досвідом в області вдосконалення методології контрольної діяльності;

 • взаємодія в сфері професійного навчання і підвищення кваліфікації кадрів;

 • проведення спільних заходів.

  Стаття 2

  Сторони, в рамках своїх повноважень, надають одна одній допомогу при проведенні контрольних заходів щодо законності, раціональності і доцільності використання міністерствами, відомствами і організаціями держав-учасниць Угоди, фінансової, кредитної та інших видів допомоги, що надається один одному по державній лінії, в межах укладених економічних угод.

  Рішення про проведення контрольного заходу і про його результати приймається в порядку, визначеному законодавством, відповідно, України і Грузії.

  Стаття З

  Сторони, в ході обміну інформацією керуються діючим законодавством своєї держави про захист державної та іншої охороняємої законом таємниці.

  Стаття 4

  Сторони обмінюються інформацією і досвідом вдосконалення контрольної діяльності, професійної підготовки та підвищення кваліфікації своїх співробітників, взаємодіють в питаннях організації і проведення семінарів, конференцій та консультацій. Сторони обмінюються професійною інформацією і методиками з питань здійснення контролю.

  Стаття 5

  Ця Угода не повинна перешкоджати будь-якій договірній Стороні вживати заходів, які вона вважає необхідними для захисту інтересів своєї держави або які, безумовно, необхідні для виконання міжнародних договорів в області контролю.

  Стаття 6

  Ніщо в цій Угоді не перешкоджає здійсненню договірними Сторонами, що не суперечать меті і умовам цієї Угоди, відносин з контрольними органами Інших держав, міжнародними організаціями.

  Стаття 7

  Ця Угода набирає чинності з дня підписання і буде діяти протягом п'яти років, а потім автоматично продовжуватися кожний раз на подальший п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання припинити дію Угоди, про що вона повинна письмово сповістити іншу Сторону не пізніше ніж за три місяці до закінчення чергового п'ятирічного періоду.

  Укладено 13 травня 2002 року в м. Тбілісі у двох примірниках, кожний грузинською та українською мовами, обидва тексти мають однакову силу.

   

  Голова Рахункової палати
  України

  Голова Контрольної палати
  Грузії


  Валентин Симоненко


  Сулхан Молашвілі

   

 • Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України