20 травня 2022    
Пошук
Головна » Міжнародне співробітництво » EUROSAI
20.04.2001

Про EUROSAIСім регіональних організацій забезпечують досягнення цілей INTOSAI на регіональному рівні, надаючи при цьому членам можливість зосередити увагу на притаманних їх регіону питаннях. Однією з таких організацій є Європейська організація вищих органів контролю державних фінансів (EUROSAI), створена у 1990 році. У даний час EUROSAI об'єднує 48 вищих органів фінансового контролю (47 європейських ВОФК і Європейський суд аудиторів). Рахункова палата є членом EUROSAI з 1999 року. Відповідно до статті 1 Статуту EUROSAI, основна мета організації - сприяти розвитку співпраці між національними ВОФК, які входять до неї, а також обміну інформацією і документацією, дослідженням у сфері контролю державних фінансів, створенню університетських кафедр державного аудиту та уніфікації термінології у сфері фінансового контролю. Керівними органами EUROSAI є Конгрес, Рада керуючих і Секретаріат.

Офіційні мови організації - англійська, іспанська, німецька, російська і французька.

Конгрес, який є найвищим органом EUROSAI, скликається один раз на три роки. Під час Конгресу розглядаються результати діяльності робочих органів EUROSAI та затверджуються плани роботи на наступні три роки.

Рада керуючих складається з восьми повноправних членів і п'яти спостерігачів. Усі члени Ради керуючих є керівниками вищих органів фінансового контролю європейських країн. Основне завдання Ради керуючих полягає у забезпеченні діяльності EUROSAI відповідно до рішень, які приймаються Конгресом EUROSAI.

У 2008-14 роках до складу Ради керуючих EUROSAI входила і Рахункова палата України.

Функції постійного Секретаріату EUROSAI виконує Рахунковий суд Іспанії, на базі якого діє штаб-квартира організації. Секретаріат готує і проводить засідання Ради керуючих, розробляє і здійснює виконання бюджету організації, а також забезпечує виконання рішень, які приймаються Конгресом і Радою керуючих. Секретаріат видає щорічний журнал EUROSAI, а також щоквартальний бюлетень "EUROSAI Newsletter", формує і оновлює базу даних статутів і публікацій усіх ВОФК - членів організації.

Робочими органами EUROSAI є Цільові групи, а саме:

  • Цільова група з інституційного розвитку;
  • Цільова група з професійних стандартів;
  • Цільова група з обміну знаннями;
  • Цільова група з управління і зв'язку.

А також робочі та спеціальні групи:

  • Робоча група з інформаційних технологій;
  • Робоча група з екологічного аудиту;
  • Робоча група з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф;
  • Спеціальна група з якості аудиту.

EUROSAI розвиває партнерські відносини з іншими регіональними організаціями вищих органів фінансового контролю, зокрема з OLACEFS, ARABOSAI тa ASOSAI.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України