28 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2002 рік
01.09.2002  |  Рахункова палата

Про стан правового, організаційного та фінансового забезпечення функціонування Національного заповідника "Хортиця"

Київ 2002

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Маліков В.В. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г. -

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М. -

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П. -

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л. -

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С. -

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П. -

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є. -

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

 

Про стан правового, організаційного та фінансового забезпечення функціонування Національного заповідника "Хортиця" / Підготовлено за матеріалами Звіту департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру, затвердженого постановою Колегії Рахункової палати від 03.09.2002 № 18-2 / - Київ: Рахункова палата України, 2002. - Випуск 12.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.

 

Враховуючи виключну культурну та духовну цінність такої історичної спадщини українського народу як Національний заповідник "Хортиця", який за 37 років свого існування так і не отримав належного організаційно-правового, фінансового та матеріально-культурного наповнення, Рахунковою палатою України, в ході підготовки до проведення Дня Уряду України та парламентських слухань з питання здійснення державної політики щодо виконання Законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону культурної спадщини", здійснено перевірку та аналіз стану правового, організаційного і фінансового забезпечення функціонування Національного заповідника "Хортиця".

Територія острова Хортиця оголошена історико-культурним заповідником відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 18.09.65 № 911. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.93 № 254 "Про Національний заповідник "Хортиця" історико-культурному заповіднику надано статус національного, що було підтверджено Указом Президента України від 11.10.94 № 587/94 "Про національні заклади культури" та передано його у відання Міністерства культури з включенням до складу заповідника території острова "Хортиця" та прилеглих до нього островів і скель Байда, Дубовий, Розтьобіна, Три Стоги, Середній, Близнюки, урочища Вирва на правому березі р. Дніпро в м. Запоріжжі. Відповідно до зазначеного Указу функції управління майном національних закладів культури та затвердження положень про них покладені на Міністерство культури та мистецтв України.

Режими використання пам´яток національного значення відповідно до чинного законодавства встановлює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а саме, Міністерство культури та мистецтв України. Проте на сьогодні режими використання пам´яток національного значення не затверджені, як не затверджені Кабінетом Міністрів України і типові положення про заповідники, всупереч вимог ст. 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, який регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері збереження культурної спадщини України.

У зв´язку з цим, Статут, затверджений наказом Міністерства культури та мистецтв України ще 19.11.96 № 544, відповідно до якого Національний заповідник "Хортиця" є культурно-освітнім та науково-дослідним закладом, що здійснює охорону пам´яток історії та культури, природних об´єктів і комплексів, їх комплексне наукове дослідження, проводить популяризацію знань, організовує рекреаційне обслуговування населення, застарів і не відповідає нинішнім реаліям. Зокрема, залишаються не вирішеними питання щодо його функцій та повноважень на території острова і прилеглих до нього територій, фінансового забезпечення, відносин з бюджетом тощо.

Таким чином, на сьогодні правові засади діяльності історико-культурних заповідників належним чином не врегульовані. Водночас залишається не вирішеним питання щодо натурального визначення меж їх землекористування.

Аналіз стану виконання нормативно-правових актів, що забезпечують діяльність Національного заповідника "Хортиця", проводився на підставі чинних нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів, наданих Міністерством культури і мистецтв України, Національним заповідником "Хортиця", Запорізьким міським управлінням земельних ресурсів та суб´єктами землекористування на о. Хортиця.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 18.09.65 № 911 зобов´язано виконком Запорізької обласної Ради депутатів трудящих встановити в натурі межі державного історико-культурного заповідника на острові Велика Хортиця. Зазначені вимоги не виконані.

Під час перевірки Національним заповідником "Хортиця", зокрема, представлені: Державний акт на право користування землею (безстроково та безоплатно) від 17.04.87 (бланк серії "Б" № 012361) на 2650 га, виданий Державному історико-культурному заповіднику на о. Хортиця виконавчим комітетом Запорізької міської Ради депутатів трудящих (за підписами Голови Ради Яланського В.А., головного інженера - землевпорядника Луцького В.І.) та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею за № 01 та Державний акт на право постійного користування землею від 18.06.2001 на 3,0 га, виданий Національному заповіднику "Хортиця" Запорізькою міською радою для будівництва І черги історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" на о. Хортиця та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 3210.

Проте за даними Запорізького міського управління земельних ресурсів відомості про державний акт на право користування землею від 17.04.87, виданий Державному історико-культурному заповіднику на о. Хортиця, в управлінні відсутні. Під час проведення перевірки, за ініціативою перевіряючих, зазначений акт направлений заповідником в Запорізьке обласне управління земельних ресурсів (лист від 24.07.2002 № 247) для проведення його експертизи на відповідність чинному законодавству. Таким чином, із визначеної заповіднику території, фактично йому підтверджено право користування лише на 0,1 відсотка.

З наданням заповіднику статусу національного Кабінет Міністрів України постановою від 06.04.93 № 254 зобов´язав Міністерство культури та мистецтв України (на дату постанови - Міністерство культури України) в установленому порядку визначити межі заповідника, його охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронного ландшафту та провести в 1993 році інвентаризацію об´єктів, комплексів і господарств, що знаходяться на території заповідника, і разом з відповідними міністерствами, відомствами, організаціями та Запорізькою обласною державною адміністрацією вирішити в установленому порядку питання про передачу їх заповіднику й відселення з його території сторонніх організацій; Українській академії аграрних наук, Запорізькій обласній державній адміністрації забезпечити перебазування Інституту механізації тваринництва за межі о. Хортиця, перепрофілювати і передати заповіднику дослідне господарство "Хортиця".

Перевіркою встановлено, що вимоги зазначеної постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення меж заповідника та його охоронних зон центральними та місцевими органами виконавчої влади до цього часу не виконані. Незважаючи на те, що Українською академією аграрних наук, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізьким міськвиконкомом здійснено перебазування Інституту механізації тваринництва за межі о. Хортиця та передачу дослідного господарства "Хортиця" заповіднику, реальна передача заповіднику звільнених споруд інституту, як того вимагала вищевказана постанова, не відбулася. Інститут, отримавши нове приміщення та зареєструвавшись в органах статистики за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 14, продовжує використовувати раніше звільнені приміщення на о. Хортиця для здійснення виробничої діяльності. При цьому одне з таких приміщень інститутом здано в оренду іншій юридичній особі. Зазначене свідчить, що належний контроль з боку Уряду за виконанням названої постанови не здійснювався, а місцеві органи влади цю постанову просто проігнорували.

Розпорядженням представника Президента України у Запорізькій області від 24.05.94 № 219 затверджені заходи щодо забезпечення виконання норм постанови № 254. Заходами передбачено до 25.06.94 Запорізькій обласній державній адміністрації та Запорізькому виконкому вирішити питання віднесення земель Національного заповідника "Хортиця" до категорії земель загальнодержавного значення з передачею їх у постійне користування заповіднику; землекористувачам заповідника до 01.10.94 завершити інвентаризацію земель землекористувачів Національного заповідника "Хортиця".

В 1993-1994 роках адміністрацією заповідника здійснено інвентаризацію земель лише 7 суб´єктів землекористування на визначеній йому території загальною площею 58,26 га за кошти суб´єктів землекористування. Таким чином, і розпорядження представника Президента України у Запорізькій області також не виконано.

У 1995 році, з відкриттям бюджетного фінансування на інвентаризацію земельних ділянок установ та організацій, об´єкти яких знаходяться на території, визначеній заповіднику, на підставі договору від 20.03.95 № 69-95 із Запорізьким відділенням геодезії, картографії та геоінформаційних систем інституту "Укргеоінформ" проведено дослідження пунктів планового і висотного обгрунтування на о. Хортиця з виконанням технічних звітів топографічних геодезичних робіт археологічних пам´яток о. Хортиця (курганні групи № 1185, 1186) та планово-висотного геодезичного обгрунтування на о. Хортиця. Крім того, проінвентаризовано землі 25 суб´єктів землекористування загальною площею 122,21 гектара. На підготовку матеріалів для складання Державного акту на постійне користування землею заповідником укладено договір із Запорізьким інститутом землеустрою ("Укрземпроект") від 10.06.97 № 185. Через відсутність державного фінансування вказані роботи припинені.

За 1997-1999 роки проінвентаризовано землі трьох суб´єктів землекористування загальною площею 8,46 гектара. Таким чином, за період з 1993 по 1999 роки проінвентаризовано землі 35 суб´єктів землекористування загальною площею 188,93 гектара.

З отриманням бюджетного фінансування в 2000 році роботи щодо підготовки матеріалів для складання Державного акту на постійне користування землею відновлені. Відповідно до угоди від 10.11.2000 № 844, укладеної із Запорізьким інститутом землеустрою, здійснювались роботи по інвентаризації земель, визначених заповіднику. Згідно з календарним планом Інститутом виготовлено графічні матеріали, складена земельно-кадастрова інформація та визначено межі території, яка мала бути передана заповіднику, загальною площею 2386,86 га, у тому числі: о. Хортиця - 2334,22 га; о. Байда - 6,54 га; о. Розтьобін - 1,13 га; урочище Вирва - 43,36 га; скелі Три Стоги - 0,81 га; о. Дубовий - 0,66 га; скелі Близнюки - 0,1 га; скеля Середня - 0,04 га.

Станом на 01.10.2001 заповідником зібрані документи необхідні для вирішення питання щодо землекористування, а саме: акт вибору та обстеження земельної ділянки для розташування Національного заповідника "Хортиця" загальною площею 2386,86 га, топографічні матеріали та висновки попереднього погодження місця розташування Національного заповідника "Хортиця", які погоджені в Запорізькому міському управлінні земельних ресурсів, Державному управлінні екології та природних ресурсів Запорізької області, Головному управлінні архітектури та містобудування Запорізької міської ради, Запорізької обласної інспекції по охороні пам´яток історії та культури, санепідемстанції м. Запоріжжя. Ці документи направлені в Запорізький міськвиконком на погодження (лист від 08.10.2001 № 373). Міськвиконком, без будь-якого обгрунтування свого рішення, їх не підписав.

Адміністрація заповідника неодноразово зверталась до міськвиконкому з проханням визначитись з підписанням вищезазначених документів, на що міська влада пред´явила заповіднику необгрунтовані вимоги. Так, на лист заповідника від 04.01.2002 № 004 щодо підписання Акту вибору та обстеження земельної ділянки, передбаченої для розміщення заповідника, отримано відповідь (лист № 905/0709 від 21.02.2002 р.), в якій міськвиконком вимагає вилучення із передбачених земель заповідника селища Наукове містечко, готелів, баз відпочинку, санаторіїв, шкіл, театру "Ві", кар´єроуправління, земельних ділянок під комунікаціями, залізницею та інших об´єктів (загальною площею 1786,95 га або 74,9 відс. передбаченої території) та наголошує на тому, що заповідник повинен надати офіційну згоду на будівництво мостових переходів, що проектуються. Проте експертизу проектної документації названої магістралі щодо відповідності її функціонування в режимі заповідника надано не було.

На чергове звернення адміністрації заповідника щодо погодження документів (лист від 26.03.2002 № 116), отримано лист від 12.05.2002 № 4180/06-09 за підписом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Еделєва В.Г., в якому міськвиконком повідомляє про відмову передачі в цілому земель о. Хортиця Національному заповіднику "Хортиця", необгрунтовано посилаючись на те, що роботи з розмежування земель загальнодержавної та комунальної власності не проведені.

Заповідник листом від 10.07.2002 № 232 направив чергове звернення міськвиконкому щодо підписання Акта вибору та обстеження земельної ділянки для розташування Національного заповідника "Хортиця" в тому обсязі земель, які визначені йому нормативно-правовими документами, даними графічних матеріалів та земельно-кадастровою інформацією, виготовленою Запорізьким інститутом землеустрою. Під час проведення перевірки 16.07.2002 заповідник отримав рішення міської ради від 05.06.2002 № 131 "Про видачу Державного акту на право постійного користування землею", в якому розгляд питання його видачі перенесено на вересень-жовтень 2002 року, за умови доопрацювання Національним заповідником "Хортиця" документації у відношенні меж заповідника, його охоронних зон та наявності сторонніх землекористувачів. Одночасно, в рішенні заповіднику запропоновано при розробці Генерального плану розвитку території передбачити розвиток інженерно-технічної та соціальної інфраструктури на о. Хортиця з урахуванням проходження мостових переходів.

Таким чином, багаторічне ігнорування місцевими органами влади вимог рішення Уряду щодо натурального визначення меж заповідника призводить до відволікання бюджетних коштів, призначених заповіднику на забезпечення статутної діяльності, унеможливлює наповнення реальним правовим змістом статусу заповідника, як національного; не сприяє ефективному плануванню та використанню бюджетних коштів.

Перевірка показала, що на території, визначеній Національному заповіднику "Хортиця", розташовані 44 об´єкти ряду юридичних осіб, а саме: 7 санаторіїв, 9 баз відпочинку, 1 дитячий табір відпочинку, 2 готелі, 3 ресторани, 3 водні станції, 2 театри, 2 навчальних заклади, 1 дитячий садочок, 2 котельні, 3 насосні станції, 2 поля фільтрації, 3 цвинтарі, 1 кар´єр, 1 причал, комплекс споруд ДСП "Хортиця", комплекс споруд ДП "Запоріжжяліс". Необхідно зазначити, що факт розташування деяких з цих об´єктів на території, визначеній заповіднику, не відповідає режиму її використання та нормам чинного законодавства, зокрема, ст. 87, 89 Водного кодексу України, відповідно до яких на території водоохоронних зон та островах забороняється розорювання земель, садівництво, городництво, будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі, баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів, влаштування звалищ сміття, кладовищ, полів фільтрації тощо. Крім того, через о. Хортиця проходять автомагістральні шляхи, Запорізьке відділення Придніпровської залізниці та електричні мережі ВАТ "Запоріжобленерго".

Згідно з інформацією, наданою Запорізьким міським управлінням земельних ресурсів, на території, визначеній Національному заповіднику "Хортиця", рішеннями виконавчого комітету Запорізької міської Ради, станом на 01.07.2002, надані земельні ділянки 34 юридичним особам, з яких 17 землекористувачів отримали право землекористування за рішенням місцевого органу влади після надання історико-культурному заповіднику на о. Хортиця статусу національного загальною площею 125,712 га або 5,3 відс. території, визначеній заповіднику.

Крім того, в порушення вимог п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 № 254, розпорядженням Запорізької облдержадміністрації від 23.11.01.№ 532, у зв´язку з ліквідацією пульмонологічного санаторію дитячого будинку "Сонечко", займана ним територія, будівлі та споруди передані на баланс державного комунального підприємства готель "Україна", а не на баланс заповідника.

Проекти рішень про відведення земельних ділянок на право тимчасового користування землею, визначеною Національному заповіднику "Хортиця", погоджені з адміністрацією заповідника. Проте щодо суб´єктів, яким земля була виділена у власність, постійне користування, на умовах оренди та частково на тимчасове користування, деякі проекти відповідних рішень органами місцевої влади з заповідником не погоджувалися, а саме: Садівничому товариству "Трансформаторщик-2", Садівничому товариству "Дніпро", Товариству човноволодарів "Нептун-11", ТОВ "ВДДЧ ЕКОПРОМ", ПП "Укррічбуд", ВАТ "Запоріжтрансформатор", Запорізькому муніципальному театру-лабораторії "Ві".

Відповідно до ст. 34 Закону України від 08.06.2000 "Про охорону культурної спадщини" території заповідників належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планової документації. Проте міськвиконкомом видавалися державні акти на право користування та володіння землею, передбаченою Національному заповіднику "Хортиця" без дотримання зазначених вимог законодавства.

Названі факти свідчать про ігнорування місцевою владою вимог чинного законодавства України і її зневажливе ставлення до національного закладу, який має виключну історичну та культурну цінність для українського народу.

За формою власності названі користувачі розподіляються: державна - 2 особи: Національний заповідник "Хортиця" (3 га), Запорізька державна інженерна академія (5,11 га); комунальна - 1 особа: Запорізький муніципальний театр - лабораторія "Ві" (0,88 га); колективна - 13 осіб: ВАТ "Запоріжтрансформатор" (30,84 га), ВАТ "Український графіт" (5,15 га), ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (6,41 га), ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" (4,28 га), ВАТ "Туристичний комплекс "Запоріжжя" (0,1 га), ВАТ "Запорізький завод феросплавів" (5,2 га), ВАТ "Супутник" (1,2 га), ЗАТ "Головне підприємство теплових мереж" (0,39 га), АБ "Еліта" (1,6 га), Садівниче товариство "Транформаторщик-2" (10,47 га), Садівниче товариство "Дніпро" (40,71 га), Товариство човноволодарів "Нептун-11" (2,56 га), ТОВ "ВДДЧ ЕКОПРОМ" (2,56 га); приватна - 1 особа: ПП "Укррічбуд" (0,37 га).

Переважна більшість суб´єктів землекористування колективної форми власності перетворені з державних підприємств, у тому числі тих, майно яких розміщено на території заповідника, належали державі після надання йому статусу національного. Ці факти свідчать про те, що Фонд державного майна України при здійсненні приватизації об´єктів державної власності не забезпечив дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 № 254, Закону УРСР "Про охорону та використання пам´яток історії та культури", п. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" та включив об´єкти соціально-культурного призначення, що розташовані на території, визначеній Національному заповіднику "Хортиця", до статутних фондів акціонерних товариств.

Наслідком тяганини з визначенням статусу заповідника як землекористувача та єдиного повновладного господаря на своїй землі стали різного роду порушення, які допускаються іншими суб´єктами землекористування на території заповідника.

Частина приміщень приватизованих підприємств не використовується за призначенням, хоча відбувається зміна власників. Так, на базі майна "комсомольської школи" (комплекс приміщень, одне з яких - чотириповерховий спальний комплекс площею 3698,25 кв. м), яке було оцінено при приватизації всього у 4250 грн., створено закрите акціонерне товариство "Славутич-А". П´ятдесят п´ять відсотків статутного фонду, що належали обкому Запорізької спілки молоді, постановою обласної конференції від 18.12.98 прийняте рішення про відчуження за ціною, не меншою за номінальну вартість (2337,5 гривень). На момент перевірки, за інформацією служби режиму заповідника, будівлі за призначенням не використовуються, територія 2,31 га не охороняється.

Наказом регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області від 25.06.99 № 425 здійснено приватизацію спального корпусу бази відпочинку, що знаходився на балансі ЗАТ "Укренергочормет" (база відпочинку "Металург" ВАТ "Запорізький металургійний комбінат ім. С.Орджонікідзе"). Згідно з договором купівлі-продажу від 20.09.99 № 139 покупець ТОВ "Індустріалінвест" придбав двоповерхову будівлю площею 346,5 кв. м. За 68538,0 гривень. За інформацією газети "Відомості приватизації" від 11.08.99 № 30 площа приміщення цього об´єкту складає 420,0 кв. метрів. За інформацією служби режиму - будівля не використовується.

На виконання умов режиму заповідника та відповідно до ст. 23 Закону України "Про охорону культурної спадщини" адміністрацією заповідника укладено охоронні договори з 32 землекористувачами. Не укладено договір з Державним комунальним підприємством "Водоканал". Разом з тим, за даними заповідника, 05.03.2002 на базі відпочинку "Динамо" управління внутрішніх справ Запорізької області службою режиму зафіксовано несанкціоновані будівельні роботи (укріплення схилів).

Крім того, за інформацією заповідника, на визначеній йому території знаходиться 9 селищ, в яких проживає 1443 осіб. За період 1999-2002 років збільшились випадки самобуду в селищах о. Хортиця. Так, в 1999 році громадяни селищ Садоводів, Овочеводів (Дворецький, Сьомкіна, Дублій, Кільовий, Рязанов) побудували господарські споруди на самозахоплених заповідних землях. У 2000 році в селищі "Вулиця будинок відпочинку" громадянка Подоляк побудувала житлову споруду.

У 2001 році в селищі Садоводів співробітниками служби режиму було зафіксовано несанкціоноване будівництво причалу, житлових споруд та гаража громадянами Кузнецовим П.М. та Арбузовим М.В.

Згідно з чинним законодавством заповідником були зроблені приписи про припинення робіт, викликані представники інспекції управління архітектури та містобудування, управління земельних ресурсів при міськвиконкомі та Орджонікідзевської районної прокуратури. Стосовно цих випадків порушено адміністративні справи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 № 254 "Про Національний заповідник "Хортиця" витрати заповідника фінансуються за рахунок і в межах коштів, які передбачаються бюджетом Міністерству культури на утримання культурно-освітніх закладів.

У 2000-2001 роках фінансування заповідника проводилось за КФК 110203 "Заповідники". У 2002 році фінансування заповідника проводиться по КПКВ 1801210 "Збереження історико-культурної спадщини".

Лімітні довідки, кошториси доходів та видатків бюджетної установи заповіднику затверджуються і доводяться Міністерством культури і мистецтв України, як головним розпорядником коштів державного бюджету.

У періоді, що перевірявся, заповідник направляв бюджетні запити Мінкультури, як головному розпоряднику бюджетних коштів, на 4830,1 тис. грн., з яких 4617,1 тис. грн. - по загальному фонду державного бюджету та 213,0 тис. грн. по спеціальному.

Загальна сума затверджених заповіднику лімітними довідками бюджетних асигнувань склала 3399,4 тис. грн., з якої по загальному фонду було затверджено 3123,4 тис. грн. або 91,9 відс. асигнувань. Перевірка та аналіз структури співвідношення затверджених асигнувань показує, що найгірше враховувалися потреби заповідника на дослідження і розробки, державні програми та капітальні видатки, що є основними статутними видами його діяльності.

Необхідно зазначити, що Національний заповідник "Хортиця" залучено до реалізації двох програм: Програми відтворення видатних пам´яток історії та культури, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 700, якою передбачені науково-дослідні і проектні роботи з реставраційного відтворення, реставраційні та будівельні роботи з відтворення пам´яток історії запорізького козацтва XVI-XVIII ст. та Національної програми відродження та розвитку українського козацтва на 2002-2005 роки, схваленої Указом Президента України від 15.11.2001 № 1092/2001, яка, зокрема, передбачає розробку програми відродження та розвитку національного заповідника Українського козацтва "Хортиця". Для виконання програм мали залучатися кошти державного і місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, благодійні внески і пожертвування. Проте, як показала перевірка, затверджені заповіднику асигнування та доведені кошти унеможливлювали виконання передбачених програмами робіт.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 202-р "Про затвердження заходів щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця" Мінкультури зобов´язано забезпечити фінансування зазначених заходів у 2001 році в межах коштів Державного бюджету України, передбачених міністерству на утримання заповідника. З урахуванням бюджетних асигнувань загального фонду, передбачених затвердженим кошторисом на 2001 рік, на виконання заходів щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця", загальна сума склала 229,0 тис. грн. або 66,6 відс. від обсягів, передбачених розпорядженням (343,9 тис. гривень). При запланованих обсягах бюджетних асигнувань на 2002 рік в сумі 2343,6 тис. грн. кошторисом затверджено по загальному фонду лише 304,0 тис. грн. або 13,0 відс., передбачених розпорядженням, що ставить під загрозу зриву його виконання. Аналіз стану використання бюджетних коштів, виділених на виконання заходів щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця", підтверджує, що незадовільне їх фінансування призводить до утворення кредиторської заборгованості у розмірі близько 26,2 відс. вартості оплачених робіт.

Таким чином, вимоги розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 202-р про забезпечення фінансування у 2001 році заходів щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця" у повному обсязі Міністерством не виконано. Затверджені асигнування за напрямом "Збереження історико-культурної спадщини" не забезпечують виконання заходів щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця" на 2001-2005 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 202-р, у передбачених обсягах та унеможливлюють виконання робіт, передбачених державними програмами.

Стан здійснення платежів, відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, за період, який перевірявся, склав близько 64,3 відсотка. Залишковий принцип фінансування заповідника робить неможливим ефективне планування заповідником своєї статутної діяльності на кожен наступний рік та спричиняє утворення кредиторської заборгованості.

Аналіз використання бюджетних асигнувань Національним заповідником "Хортиця" вказує на те, що основна сума видатків установи припадає на її утримання (КЕКВ 1110, 1120, 1130, 1140, 1160). Варто зазначити, що у 2000-2001 роках кошти, виділені заповіднику відповідно до бюджетних призначень за КЕКВ 1170 "Дослідження і розробки, державні програми", в основній сумі - 145,3 тис. грн. або 48,2 відс., були спрямовані на виготовлення документації щодо визначення території заповідника для отримання державного акту на право користування землею, яка йому передбачена нормативно-правовими актами, і 119,6 тис. грн. або 39,7 відс. - на розробку Генерального плану розвитку Національного заповідника "Хортиця", і лише 12,1 відс. видатків заповідник використав безпосередньо на статутну діяльність.

Через обмежене фінансове забезпечення асигнувань, виділених заповіднику за КЕКВ 1170, станом на 01.01.2002 утворено кредиторську заборгованість у сумі 38,4 тис. грн., що склала 20,1 відс. до затверджених асигнувань 2002 року за відповідним кодом, які фактично будуть вилучені з бюджетних призначень поточного року.

У 2001 році бюджетні асигнування за КЕКВ 2000 "Капітальні видатки" склали 110,2 тис. грн., з них по КЕКВ 2134 "Реставрація пам´яток культури, історії та архітектури" - 9,6 тис. гривень. Фактичні видатки за КЕКВ 2134 склали 46,3 тис. гривень, з яких роботи на суму 36,7 тис. грн. виконано в рахунок авансів, сплачених у 2000 році. Решта - 9,6 тис. грн. були спрямовані на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 202.

За КЕКВ 2133 "Капітальний ремонт та реконструкція інших об´єктів" надійшло бюджетних асигнувань у сумі 68,0 тис. грн., які в повному обсязі були спрямовані на роботи по здійсненню капітального ремонту та реконструкції приміщення Музею історії запорізького козацтва та примузейної території. Слід додати, що заповідником було взято зобов´язань на всю суму затверджених бюджетних асигнувань (160 тис. грн.) за даним кодом. Проте, через незадовільний стан надходжень на здійснення асигнувань (42,5 відс.), було прийнято виконаних робіт лише на 76,9 тис. грн. (з них оплачено - 68,0 тис. грн.) або 48 відс. взятих зобов´язань. Станом на 01.01.2002 по виконавцях зазначених робіт утворилася кредиторська заборгованість у сумі 8,9 тис. гривень. На момент перевірки ця заборгованість не погашена. Роботи з ремонту покрівлі музею припинено.

За результатами перевірки Національного заповідника "Хортиця" фактів нецільового використання коштів не встановлено.

Таким чином, бюджет розвитку заповідника майже не фінансується, що спричиняє зменшення обсягів науково-дослідних робіт і, як наслідок, поступове погіршення наукового потенціалу, що, в свою чергу, унеможливлює ефективне виконання заповідником його статутних завдань, а саме, збереження й відновлення історичних пам´яток та інших об´єктів, які становлять виключну культурну цінність.

 

Узагальнюючи вищевикладене, Рахункова палата зазначає, що

 • ігнорування органами місцевої влади нормативно-правових актів щодо передачі Національному заповіднику "Хортиця" визначених йому території,

 • безконтрольність Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади за виконанням власних рішень,

 • залишковий принцип фінансування Національного заповідника "Хортиця"

призвели до того, що статус заповідника, як національного закладу України, фактично не отримав належного організаційно-правового, фінансового та матеріально-культурного наповнення. В результаті, втрачається історична спадщина, духовне та культурне надбання українського народу.

 

На думку Рахункової палати, для вирішення окреслених проблем необхідно:

 • вжити заходів щодо виконання в повному обсязі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 № 254 "Про Національний заповідник "Хортиця" щодо забезпечення діяльності заповідника, як національного закладу культури, включаючи визначення його меж, проведення інвентаризації та передачі заповіднику об´єктів на о. Хортиця та прилеглих до нього територій;

 • у судовому порядку, разом з Генеральною прокуратурою України, вирішити питання щодо підтвердження прав заповідника, визначених йому державними актами на право користування землею від 1987 року;

 • відповідно до Земельного кодексу України та Тимчасового порядку розмежування земель права державної і комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2002 № 1100, вжити заходів щодо термінового розмежування земель державної та комунальної власності на території, визначеній Національному заповіднику "Хортиця";

 • доручити Фонду державного майна України провести перевірку стосовно відповідності чинному законодавству України здійснення приватизації об´єктів державної власності, що розташовані на території, яка визначена Національному заповіднику "Хортиця";

 • затвердити типові положення про заповідники, як це передбачено ст. 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини";

 • зобов´язати Міністерство культури та мистецтв України затвердити Положення про режими використання пам´яток національного значення, як це передбачено ст. 32 Закону України "Про охорону культурної спадщини";

 • забезпечити фінансування заходів щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця" на 2001-2005 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 202-р, у 2003 році в обсягах, передбачених постановою;

 • при прийнятті Державного бюджету України на 2003 рік бюджетні асигнування Національному заповіднику "Хортиця" передбачити окремим рядком.

 

 

 

 

Дані про стан виконання заходів
щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця", затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 202-р

№ п/п Зміст заходу Обсяг фінансування по роках Фактично надійшло асигнувань У відсотках до визначених обсягів Фактично виконано робіт
2001 2002 2001 І п. 2002 2001 І п. 2002 2001 І п. 2002
1.

Підготовка документів для отримання права на постійне користування землею

42,9 - 12,0 - 28,0 - 12,0 -
2.

Завершення розроблення Генерального плану розвитку Національного заповідника "Хортиця"

121,0 37,2 81,2 - 67,0 - 119,6 -
3.

Розроблення та здійснення комплексної програми археологічних досліджень острова Хортиці

- 20,0 - - - - - -
4.

Роботи з реставрації, консервації та музеєфікації козацької "Чайки" XVIII століття

10,0 10,0 9,6 - 9,6 - 9,6 -
5.

Розроблення ескізного проекту художнього оформлення Музею історії запорізького козацтва

- 48,6 - - - - - -
6.

Розроблення та здійснення комплексної програми відновлення історичного ландшафту острова Хортиці на територіях, що виведені з сільськогосподарського користування

- 10,4 - - - - - -
7.

Здійснення капітального ремонту та реконструкції приміщення Музею історії запорізького козацтва та примузейної території

160,0 200,0 68,0 - 42,5 - 76,9 -
8.

Придбання комп´ютерного обладнання

10,0 17,4 9,6 - 9,6 - 9,6  
9.

Відтворення історико-культурного комплексу "Запорізька Січ":

               
 

а) проектно-пошукові роботи

- 2000,0 - - - - - -
  Усього: 343,9 2343,6 180,4 - 52,5 - 227,7 -

 

 

Дані про форми землекористування на території,

визначеній Національному заповіднику "Хортиця"

Постійне Тимчасове Тимчасове на умовах оренди На умовах договорів оренди Надано у власність
назва площа назва площа назва площа назва площа назва площа
Національний заповідник "Хортиця" 3,0 га ВАТ "Запоріж- трансформатор" 30,84 га (терміном на 10 р.) ВАТ "Український графіт" 5,15 га (терміном на 10 р.) ТОВ "ВДДЧЕКОПРОМ" 2,56 га (терміном до 2049 р.) Садівниче товариство "Дніпро" 38,10 га

Садівниче товариство "Трансформа- торщик-2 7,65 га Запорізькому муніципальному театру-лабораторії "Ві" 0,88 га (терміном на 10 р.) ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" 6,42 га ( терміном на 5 р.) Товариству човноволодарів "Нептун-11" 2,56 га (терміном до січня 2005 р.)    
Садівниче товариство "Дніпро" 2,61 га Запорізька державна інженерна академія 5,11 га (терміном на 10 р.) ВАТ "Запоріжсталь" 4,28 га (термін минув у 1998 р.)        
    Садівниче товариство "Трансформа- торщик-2 2,82 га (терміном на 25 р.) ЗАТ "Головне підприємство теплових мереж" 0,1 га (термін минув 31.12.00) та 0,29 га (терміном на 10 р.)        
        ВАТ "Тур. комплекс "Запоріжжя" 0,1 га (термін минув у березні 2000 р.)        
        ВАТ "Запорізький завод феросплавів" 5,2 га (терміном на 10 р.)        
        АБ "Еліта" 1,6 га, (термін минув у квітні 2002 р.)        
Разом: 13,26 га   39,65 га   23,14 га   5,12 га   38,10 га
 

Дані про селища, що знаходяться на території, визначеній

Національному заповіднику "Хортиця"

№ п/п Назва селища Площа Кількість будинків Кількість чоловік Підпорядкування
1

с. Наукове містечко

17,64 га 23 779

Орджонікідзевська райдержадміністрація

2

с. Садоводів

8,05 га 19 156

Орджонікідзевська райдержадміністрація

3

с. Овочеводів

5,32 га 25 119

Орджонікідзевська райдержадміністрація

4

с. Тваринництва

1,25 га 1 4

Орджонікідзевська райдержадміністрація

5

с. Лісництво

7,43 га 13 109

ДЛП "Запоріжжяліс"

6

с. "Січ"

3,12 га 11 33 -
7

с. "Вулиця будинок відпочинку"

5,67 га 20 51 -
8

с. "Станція Січ"

4,91 га 14 81

Запорізьке відділення Придніпровської залізниці

9

с. "Старий Дніпро"

8,39 га 20 74 -
10

с. "МВО - 7"

9,50 га 14 37 -
  Разом: 71,28 га 160 1443  
Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України