28 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2002 рік
03.09.2002  |  Рахункова палата


Про результати перевірки використання коштів державного бюджету в 2002 році на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни


Київ 2002


Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Маліков В.В. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г. -

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М. -

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П. -

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л. -

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С. -

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П. -

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є. -

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

 

Про результати перевірки використання коштів державного бюджету в 2002 році на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни / Підготовлено департаментом контролю видатків на державне управління і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 08.10.2002 № 23-1 / - Київ: Рахункова палата України, 2002. - Випуск 13.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.

 


 

1. Нормативно-правове забезпечення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни


Правовий статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту визначені Законом України від 22 жовтня 1993 року № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами і доповненнями). Зокрема, Законом України від 25.12.98 № 367 "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" доповнено статті 12, 13, 14, 15, 16 і встановлено виплату, починаючи з 1999 року разової грошової допомоги до Дня Перемоги у таких розмірах:

 • відповідно до статті 12:

"Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком."

У 2002 році розмір цих виплат згідно з Законом становив би 236,5 гривень.

 • відповідно до статті 13:

"Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи - десять мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій за віком; III групи - сім мінімальних пенсій за віком."

У 2002 році розмір цих виплат згідно з Законом становив би відповідно - 473 грн.; 378,4 грн.; 331,1 гривень.

 • відповідно до статті 14:

"Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим учасникам війни - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком".

У 2002 році розмір цих виплат згідно з Законом становив би відповідно - 189,2 грн. та 141,9 гривень.

 • відповідно до статті 15:

"Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружились вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружились вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується в розмірі трьох мінімальних пенсій за віком;

У 2002 році розмір цих виплат згідно з Законом становив би відповідно 236,5 грн. та 141,9 гривень.

 • відповідно до статті 16:

"Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною виплачується разова грошова допомога у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, яка виплачується щорічно до 5 травня".

У 2002 році розмір цих виплат згідно з Законом становив би 378,4 гривень.

Розрахунково на виплату в 2002 році разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги необхідно було 793,5 млн. гривень.

Згідно із Законом України від 25.12.98 № 367 порядок виплати разової грошової допомоги ветеранам війни визначається Кабінетом Міністрів України, а цільові кошти, необхідні для виплати разової грошової допомоги, щорічно передбачаються в проекті Державного бюджету України.

Статтею 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" розмір цих виплат у 2002 році встановлено:

 • інвалідам війни I групи - 150 гривень,

 • інвалідам війни II групи - 120 гривень,

 • інвалідам війни III групи - 100 гривень,

 • учасникам бойових дій - 80 гривень,

 • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 55 гривень,

 • членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами - 40 гривень.

Таким чином, розмір виплат указаної допомоги для всіх категорій ветеранів війни встановлено значно нижче, ніж визначено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Порядок виплати у 2002 році разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 486 "Про забезпечення виплати у 2002 році разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .

При цьому, Кабінет Міністрів України змінив порядок виплати разової грошової допомоги до Дня Перемоги, який був затверджений на 2001 рік постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 № 292.

Так у 2001 році було визначено, що виплату разової грошової допомоги проводять органи, які призначають пенсію або щомісячне довічне грошове утримання, в порядку, передбаченому для виплати пенсій, а особам, які не є пенсіонерами - органи, що ведуть їх облік.

Відповідно до пункту 1 постанови № 486 Міністерство фінансів України і Державне казначейство України повинні були до 15.04.2002 забезпечити виділення коштів Міністерству праці та соціальної політики України для подальшого перерахування їх місцевим органам праці та соціального захисту населення.

Пунктом 3 зазначеної постанови передбачено, що виплата разової грошової допомоги провадиться органами праці та соціального захисту населення до 05.05.2002 через поштові відділення зв'язку або через установи банків за місцем отримання пенсій, а особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання.

Порядок формування бюджетного запиту і виплати коштів у 2002 році на зазначену мету наведено у схемі 1.

 

Схема формування бюджетного запиту та розподілу бюджетних асигнувань

у 2002 році на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни


Здійснення виплати разової грошової допомоги ветеранам війни, що знаходяться на обліку в силових структурах, через органи праці та соціального захисту населення створило ускладнення організаційного характеру, що призвело до порушення термінів виплати допомоги.

Перевіркою встановлено, що ряд питань, які стосуються виплати разової грошової допомоги ветеранам війни, нормативно не врегульовані. Так:

 • Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про Державний бюджет України на 2002 рік" не встановлені обмеження щодо виплати разової грошової допомоги ветеранам війни, які належать до декількох категорій осіб згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Вибірковими перевірками в Головному управлінні соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та в Управлінні праці та соціального захисту населення м. Бровари встановлені випадки виплати в 2002 році разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги за двома категоріями одним і тим же особам. Так, Київським центром по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги 255 ветеранам із категорії інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп крім допомоги в розмірі відповідно 150, 120, 100 грн. виплачена ще і допомога як членам сімей загиблих та померлих учасників війни у розмірі 40 гривень. Управління праці та соціального захисту населення м. Бровари 20 особам із числа учасників бойових дій крім грошової допомоги в розмірі 80 грн. виплатило ще і допомогу як членам сімей загиблих та померлих учасників війни в розмірі 40 гривень.

 • Кабінетом Міністрів України до цього часу не визначено перелік держав, при виконанні миротворчих місій в яких, або при відрядженні в які в період проведення в них бойових дій, військовослужбовці включаються до категорії учасників бойових дій. Зокрема:

Міністерство закордонних справ України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.11.2001 щодо отримання інформації від ООН про держави та періоди перебування українських миротворців в районах бойових дій з метою наступного перегляду переліку держав, на території яких відбувалися бойові дії, проводило консультації в ООН, які засвідчили, що в офіційних документах ООН не існує чіткого визначення країн та територій, кваліфікованих як райони бойових дій.

Експерти ООН вважали, що визначення періодів та територій, на яких проводилися бойові дії в зонах конфліктів, де були розгорнуті миротворчі операції ООН, має здійснюватися кожною країною окремо з залученням безпосередньо причетних відомств та учасників цих подій, а також з урахуванням норм національного законодавства.

Перевіркою встановлено, що за період з 1996 по 2002 роки Головним управлінням кадрової політики (далі - ГУКП) Міноборони України військовослужбовцям Збройних Сил України видано 15926 посвідчень учасників бойових дій. За даними Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України брали участь в операціях з підтримання миру 13765 військовослужбовців Збройних Сил України, з них по категоріях: генералів - 1; офіцерів - 2773; прапорщиків - 1471; солдат/сержантів - 9520.

Довідково: Розбіжність між чисельністю військовослужбовців і кількістю виданих посвідчень пояснюється тим, що впродовж зазначеного періоду ГУКП видавались дублікати посвідчень замість загублених.

В порушення п. 2 статті 6 Закону України від 22.10.93 № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ГУКП було видано посвідчення учасників бойових дій особам, які не є військовослужбовцями, а також військовослужбовцям-артистам.

Вибірковою перевіркою встановлені факти надання у 2002 році Міністерством оборони України статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі у бойових діях, що суперечить вимогам статті 11 Закону України від 02.03.2000 № 1581 "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

Довідково: Згідно із ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасникам бойових дій надаються пільги: 75-відсоткова знижка плати за користування житлом та комунальними послугами; безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту; безплатне одержання ліків, звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержаних доходів.

Відсутність затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку категорій працівників, які можуть бути віднесені до учасників бойових дій, створює умови для надання статусу учасника бойових дій особам, які не брали безпосередньої участі у веденні бойових дій, що дискредитує положення Закону, який прийнято з метою сприяння формування в суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів війни.

 • Нормативними актами не визначено і порядок виплати разової грошової допомоги в разі смерті одержувача в період виплати допомоги або після. Період виплати допомоги також не визначено.

Порядок виплати неодержаної пенсії у зв'язку із смертю пенсіонерів врегульовано ст. 91 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та п. 13 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 04.02.98 № 734".

Неврегульованість зазначеного питання щодо виплати разової допомоги призводить до того, що створюються нерівні умови при виплаті допомоги рідним, в разі смерті одержувача, якщо виплата проводиться через поточні рахунки у банках та через поштові відділення.

Перевіркою у Київському центрі по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги встановлені непоодинокі випадки повернення коштів поштовими відділеннями у зв'язку із смертю одержувачів у травні 2002 року.

Таким чином, нормативно-правове забезпечення виплати щорічної разової допомоги ветеранам війни містить цілий ряд правових неузгодженостей та прогалин. Встановлені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" розміри грошової допомоги з року в рік зменшуються в 3-7 разів Законами про Державний бюджет України на відповідний рік. Ця тенденція зберігається і в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік". Так, обсяг видатків, передбачений у проекті Державного бюджету України на 2003 рік на здійснення зазначених виплат, складає 105,5 млн. грн., а обсяг видатків відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які не забезпечені бюджетними ресурсами складає 735,5 млн. гривень).

2. Фінансове забезпечення виплати щорічної разової грошової допомоги


Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.99 № 652 у 1999 році одноразова грошова допомога ветеранам війни - пенсіонерам була виплачена за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Починаючи з 2000 року цільові кошти на виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни передбачаються у Державному бюджеті України:

 • 2000 рік - 67,5 млн. грн.;

 • 2001 рік - 85 млн. грн.;

 • 2002 рік - 109 млн. гривень.

У зв'язку з недостатністю коштів, затверджених у державному бюджеті на здійснення виплат разової грошової допомоги, у 2000-2001 роках додатково виділялись кошти: у 2000 році - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 № 742 "Про виділення додаткових коштів для виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" із резервного фонду Кабінету Міністрів України в сумі 13 млн. грн.; у 2001 році - 3,5 млн. грн. за рахунок коштів, затверджених у Державному бюджеті України на 2001 рік на погашення заборгованостей, що виникли в попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення та інших соціальних виплат (КФК 250402) для здійснення виплат, що не були проведені у 2000 році.

Обсяги видатків на виплату разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" наведено в таблиці 1.


Обсяги видатків на виплату щорічної разової грошової допомоги

ветеранам війни за 1999-2002 роки

 

1999 рік 2000 рік 2001 рік 2002 рік (станом на 01.07.2002)
КФК 250101 (Постанова від 22.04.99 № 652) КФК 90104 КФК 250101 (Постанова від 29.04.2000 № 742) КФК 90104 КФК 250402 КПК 2501150
Мін. праці та соціальної політики України Ощадбанк Мін. праці та соціальної політики України Мін. праці та соціальної політики України Мін. праці та соціальної політики України
Затверджені призначення 15,6 2,85 67,5 13,75 85 3,5 109
Надійшло коштів 14,5 2,7 67,4 13,73 80,2 2,5 109
Касові видатки 14,5 2,7 67,4 13,73 80,2 2,4 100,7
 

3.Перевірка формування бюджетного запиту, складання, затвердження та виконання кошторисів на 2002 рік


Основою для визначення обсягу асигнувань для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни є контингенти зазначеної категорії громадян. Дані про контингенти, які враховувались Мінпраці в розрахунках бюджетного запиту, наведені в таблиці 2.


Контингенти ветеранів війни, враховані в розрахунках видатків

на виплату разової грошової допомоги

Роки Інваліди війни Учасники бойових дій Члени сімей загиблих та померлих учасників війни Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною Разом ветерани війни, що отримують допомогу
І групи ІІ групи ІІІ групи
2001 46985 258511 51526 587549 498131 397 1443099
2002 49542 242850 48056 571742 503686 362 1416238
2003 52682 221267 46697 555344 504884 221 1381095

 

Бюджетний запит на 2002 рік на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни Міністерство праці та соціальної політики України подало Міністерству фінансів України в сумі 109 млн. грн., яка і затверджена у Державному бюджеті України на 2002 рік.

Розрахунок обсягу асигнувань на 2002 рік на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни базувався на контингентах відповідної категорії громадян на різні дати:

 • по категорії пенсіонерів, що перебувають на обліку в органах Мінпраці (Пенсійного фонду) Міністерством праці та соціальної політики України були взяті дані статистичної звітності за формою № 94-РВК (річна) "Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій", станом на 01.01.2001 року;

 • по силових структурах в розрахунках враховані контингенти, надані силовими структурами, зокрема Міністерством оборони України - станом на 12.04.2001; Міністерством внутрішніх справ України - на момент виплати допомоги у 2001 році (квітень-травень); Службою безпеки України - станом на 01.05.2001.

Довідково: Згідно з наказом Держкомстату від 10.12.98 № 411 форму № 94-РВК Міністерство праці та соціального захисту населення Автономної республіки Крим, управління соціального захисту населення обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій подають Міністерству праці і соціальної політики України і обласному управлінню статистики - 25 лютого. Міністерство праці та соціальної політики України Держкомстату України - зведену інформацію по Україні й регіонах - 10 квітня.

Згідно з окремими листами Держкомстату України силові структури подають йому дані про чисельність ветеранів війни, що знаходяться на обліку в їх системі, станом на 1 січня кожного року за програмою короткої вибірки за формою державної статистичної звітності № 94-РВК - 25 березня.

Що стосується категорії громадян, на яких поширюється Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які знаходяться на обліку в силових структурах, але вони не є пенсіонерами, то зазначена категорія громадян не охоплена статистичною звітністю.

Всього з урахуванням контингентів, що знаходяться на обліку в силових структурах, в розрахунках для визначення обсягу асигнувань на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни у 2002 році, враховані такі показники (таблиця 3):

Чисельність ветеранів війни, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", що перебувають на обліку в органах державної виконавчої влади

 

Особи, які належать до інвалідів війни (стаття 7) Особи, які належать до учасників бойових дій (стаття 6) Члени сімей, на яких поширюється чинність Закону (стаття 10) Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11)

 

І групи ІІ групи ІІІ групи
Всього 49539 242850 48056 571742 503686 362
з них:

 

 

 

 

 

 

знаходяться на обліку в Міністерстві праці та соціальної політики (Пенсійному фонді) 40125 196065 38563 372090 440021 214
знаходяться на обліку в Міністерстві оборони України 8050 38050 5140 181900 54500 134

 

В розрахунках бюджетного запиту на 2002 рік Мінпраці не враховувалась динаміка зменшення чисельності відповідної категорії громадян. Динаміка контингентів ветеранів війни, що знаходяться на обліку в органах Мінпраці (Пенсійного фонду), наведена в таблиці 4.

 

Динаміка контингентів ветеранів війни, що знаходяться на обліку в Мінпраці України (за даними Держкомстату України)

Назва показників На 01.01.2000 На 01.01.2001 На 01.01.2002
Інваліди війни 290288 274753 259820
з них:      
І групи 37703 40125 42538
ІІ групи 211042 196065 180385
ІІІ групи 41543 38563 36897
Учасники бойових дій 407375 372090 337209
Із числа сімей загиблих і померлих ветеранів війни 435564 440021 448322
Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною 247 214 164
Всього за вищезазначеними категоріями 1133474 1087078 1045515
Відхилення від попереднього року   - 46396 - 41563

 

Згідно із затвердженими кошторисами кошти в сумі 109 млн. грн. за розподілом від 05.04.2002 перераховані управлінням праці обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

При цьому Мінпраці України не врахувало наявні в цей період дані станом на 01.01.2002 в розрізі областей щодо контингентів ветеранів війни, які знаходились на обліку в органах Мінпраці (Пенсійного фонду).

У порівнянні з контингентом станом на 01.01.2001, який прийнятий в розрахунках асигнувань на 2002 рік, чисельність цієї категорії громадян станом на 01.01.2002 зменшилась на 41,6 тис. чоловік.

У зв'язку з цим, на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, що перебувають на обліку в органах Мінпраці, було перераховано на 5,5 млн. грн. більше від потреби.

Перевіркою в Головному управлінні соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Головному управлінні праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації встановлено, що за рахунок зменшення контингентів видатки на зазначену мету були завищені відповідно на 639 та 231 тис. грн. та залишались не розподіленими.

При визначенні видатків на оплату поштового збору при виплаті разової грошової допомоги ветеранам війни у 2002 році Міністерством праці та соціальної політики України не були також враховані наступні фактори:

 • згідно з наказами Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 30.10.2000 № 160 та від 07.06.2002 № 120 тарифи з виплати та доставки пенсій та грошової допомоги встановлені у відсотках від суми цих виплат в таких розмірах: у місті - 0,9; у селі, с.м.т. - 1,8.

Довідково: станом на 01.01.2002 із 13,8 млн. чол. пенсіонерів, що перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, в сільській місцевості проживало 5,7 млн. чол. або 41,4 відсотка.

Згідно з даними річного звіту Пенсійного фонду у 2001 році видатки по оплаті поштових операцій при виплаті пенсій з Пенсійного фонду склали 1 відс. від суми виплачених пенсій.

Разом з тим Мінпраці при визначенні видатків в розрахунках застосувало тариф поштового збору для всіх регіонів 1,7 відсотка. Навіть при визначенні видатків на виплату разової грошової допомоги по м. Києву і м. Севастополю Мінпраці застосувало також середній тариф по областях - 1,7 відсотка. За рахунок цього м. Києву і м. Севастополю видатки на 2002 рік завищені відповідно на 49,5 тис. грн. і 8,7 тис. гривень.

Всього в розрахунках Мінпраці видатки на оплату поштового збору завищені на 690,3 тис. гривень.

 • Міністерством праці та соціальної політики України не враховувалось також те, що значна частина грошової допомоги виплачується через установи уповноважених банків. При цьому, згідно з п. 5 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги, за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596, операції з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати пенсій та грошової допомоги з них (у тому числі з доставкою додому) здійснюються уповноваженими банками безоплатно.

Перевіркою виплати разової грошової допомоги ветеранам війни у Київському центрі по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги Головного управління соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації встановлено, що із 3,5 млн. грн., передбачених на виплату допомоги пенсіонерам, що перебувають на обліку в Головному управлінні, 1,1 млн. грн., або 30,3 відс. виплачено через установи Ощадного банку. По категорії одержувачів допомоги із числа осіб, що перебувають на обліку в силових структурах м. Києва, - 97,8 відс. отримали допомогу через установи уповноважених банків. За рахунок цього, видатки передбачені Міністерством праці та соціальної політики України Головному управлінню на оплату поштового збору при виплаті в 2002 році разової грошової допомоги ветеранам війни, були завищені на 31,5 тис. гривень.

Завищення Міністерством праці та соціальної політики України видатків на виплату разової грошової допомоги призвело до того, що понад 8 млн. грн. протягом 3 місяців знаходилися на реєстраційних рахунках обласних органів праці і відволікалися від фінансування першочергових потреб у сфері соціального захисту (надійшло коштів 109 млн. грн., касові видатки станом на 01.07.2002 склали - 100,7 млн. гривень), що свідчить про неефективне управління бюджетними коштами.

Згідно з листом Мінпраці від 07.06.2002 на адресу Голови Державного казначейства України Петрашка П.Г. та дозволом Міністра фінансів України Юшка І.О. невикористані кошти у сумі 6,8 млн. грн., які були перераховані на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, повернуті з областей і розподілені на інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів.

Разом з тим, станом на 01.09.2002 на рахунках обласних органів праці та соціального захисту залишалися невикористаними кошти у сумі понад 1 млн. гривень. На рахунку Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації станом на зазначену дату за КПК 2501150 залишок надлишкових коштів становив 262 тис. гривень.

Органи праці та соціального захисту населення не забезпечили належний облік видатків державного бюджету на виплату разової грошової допомоги.

Дані звіту Міністерства праці та соціальної політики України за І півріччя 2002 року за формою № 2кд "Звіт про виконання загального кошторису установи" за видатками за КПК 2501150 станом на 01.07.2002 наведені в таблиці 5.

Затверджено Надійшло Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
109049 109049 100654 100439 8395

 

Перевіркою в Головному управлінні праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації встановлено факти викривлення показників фінансової звітності за І півріччя 2002 року.

Жодне з рай(міськ)управлінь праці та соціального захисту населення Київської області при подачі звіту за І півріччя 2002 року за КПК 2501150 Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської ОДА не подавало форму № 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи". Звіти подавались за формою № 2мд, яка є формою місячної фінансової звітності, в якій не передбачена колонка "фактичні видатки". При цьому, більшістю рай(міськ)управлінь в письмовому вигляді звіт за КПК 2501150 взагалі не подавався, а дані про касові видатки були отримані по телефону.

Фактично зведений звіт за формою № 2кд за І півріччя 2002 року за КПК 2501150, поданий Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської ОДА Міністерству праці та соціального захисту населення України, було складено Управлінням штучно, без врахування звітних даних рай(міськ)управлінь праці та соціального захисту.

У зведеному звіті за І півріччя 2002 року за КПК 2501150 Головного управління праці та соціального захисту населення Київської ОДА касові видатки відображено в сумі перерахованих коштів рай(міськ)управлінням.

Разом з тим, згідно з Інструкцією про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного та (або) місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 29.03.2002 № 59, зведені фінансові звіти розпорядників коштів вищого рівня складаються на підставі звітів розпорядників нижчого рівня. При цьому, у графі 9 форми № 2кд "Касові видатки" відображається сума видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного казначейства України, за будь-якими видами операцій.

Таким чином, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської ОДА у звіті за І півріччя 2002 року допущено завищення показників як касових, так і фактичних видатків на 12,7 тис. грн., а відповідно і заниження залишків коштів станом на 01.07.2002 у сумі 12,7 тис. гривень.

 

4. Перевірка достовірності даних щодо чисельності ветеранів війни, які перебувають на обліку в Міністерстві оборони України


Розрахунки видатків державного бюджету в 2002 році на виплату щорічної разової допомоги здійснювались Міністерством праці і соціальної політики України. Для підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2002 рік Мінпраці листом від 15.05.2001 звернулось до Міністерства оборони України з проханням надати дані про чисельність ветеранів війни та одержувачів зазначеної допомоги інших категорій.

Міноборони України для формування бюджетного запиту на 2002 рік у листі від 18.05.2001 надало Мінпраці України дані про чисельність ветеранів війни в розрізі категорій, яка врахована Міністерством праці і соціальної політики при визначенні потреби на виплату разової допомоги ветеранам війни у 2002 році.

Обсяг видатків державного бюджету на 2002 рік на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни, які перебувають на обліку в Міноборони України, за розрахунками Мінпраці України становив 23,4 млн. грн., що затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" у складі загальної суми видатків державного бюджету на виплату щорічної разової допомоги.

Чисельність ветеранів війни, подану Міністерством оборони України для визначення бюджетного запиту на 2002 рік, наведено в таблиці 6.

Категорії Чисельність

Інваліди війни - всього

51240

у тому числі:

 

I групи

8050

II групи

38050

III групи

5140

Учасники бойових дій - всього

181900

у тому числі:

 

пенсіонери

65550

які не є пенсіонерами

116350

Члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами

54500

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

134

Всього

287774

 

Перевіркою достовірності контингентів встановлено, що Міноборони України надало Мінпраці України завищені показники, про що свідчать наступні дані (таблиця 7).

Категорії

Чисельність за формою № 94-РВК Чисельність, подана Міністерству праці та соціальної політики

 

на 01.01.2001 на 01.07.2001 на 01.01.2002 на 12.04.2001

Інваліди:

       

I групи

7604 7857 8058 8050

II групи

34328 33398 32078 38050

III групи

4423 4585 4695 5140

Учасники бойових дій - пенсіонери

63490 64846 60375 65550

Члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами

46263 48280 46834 54500

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною

239 227 241 134

Всього

156347 159193 152281 171424

 

Чисельність ветеранів війни, подана Міністерству праці і соціальної політики для розрахунків видатків Державного бюджету України на виплату їм щорічної разової допомоги станом на 12.04.2001, перевищує чисельність, подану Державним комітетом статистики України за формою № 94-РВК, як станом на 01.01.2001, так і станом на 01.07.2001. Зокрема: по інвалідах війни І групи -відповідно на 446 та 193 особи; II групи - на 3722 та 4652 особи; III групи - на 717 та 555 осіб; учасниках бойових дій - на 2060 та 704 осіб; членах сімей загиблих та дружинах (чоловіках) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - на 8237 та 6220 осіб.

Таким чином, контингент ветеранів війни (із числа пенсіонерів), що перебувають на обліку в Міноборони, завищено більше ніж на 15 тис. осіб.

Як показала перевірка, в Міністерстві оборони України відсутня інформація щодо достовірності поданих Міністерству праці і соціальної політики України контингентів.

Вибірковою перевіркою встановлені факти відхилень чисельності ветеранів війни, наданої начальниками фінансово-економічних управлінь оперативних командувань, видів Збройних Сил України, обласних і прирівняних до них військових комісарів, командири частин центрального підпорядкування Міністерства оборони України, від чисельності, що була надана Міністерством оборони України Міністерству праці України для розрахунків необхідної суми видатків на виплату допомоги.

Тернопільський обласний військовий комісаріат заявив взагалі тільки суму асигнувань, необхідних для виплати щорічної разової допомоги, без надання даних про чисельність ветеранів війни.

Листом від 12.03.2002 Міністерство оборони України надало Міністерству праці і соціальної політики інформацію про чисельність ветеранів війни станом на 09.02.2002 для складання бюджетного запиту на 2003 рік (таблиця 8).

Категорії Чисельність

Інваліди війни - всього

45360

у тому числі:

 

I групи

8640

II групи

31920

III групи

4800

Учасники бойових дій - всього

199930

Члени сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами

47635

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

40

Всього

292965

 

У порівнянні з показниками, поданими в розрахунках до Державного бюджету України на 2002 рік, загальна чисельність зазначених категорій громадян, що знаходились на обліку в системі Міністерства оборони України, збільшилась на 5191 особу, з них інвалідів I групи - на 590 осіб; учасників бойових дій - на 18030 осіб.

Таким чином, результати перевірки свідчать про відсутність в системі Міністерства оборони України достовірної інформації про чисельність ветеранів війни, які знаходяться у них на обліку, що призвело до необґрунтованого завищення видатків на виплату грошової допомоги у 2002 році на суму 1 млн. гривень.

 

5. Перевірка своєчасності виплати разової грошової допомоги ветеранам війни у 2002 році


За даними Міністерства праці та соціальної політики України станом на 30.04.2002 разова грошова допомога ветеранам війни до Дня Перемоги була виплачена більше 80 відсоткам одержувачів, а станом на 07.05.2002 виплату разової грошової допомоги було практично завершено.

Мали місце проблеми з виплатою разової грошової допомоги ветеранам війни, що знаходяться на обліку в силових структурах.

Міністерство оборони України та інші силові структури не забезпечили своєчасне подання списків учасників бойових дій.

Київський міський військовий комісаріат листом від 17.04.2002 подав основний список пенсіонерів Міністерства оборони України у м. Києві в кількості 17714 чол. для виплати разової грошової допомоги до Дня Перемоги.

Разом з тим, військовими частинами списки подаються ще і до цього часу, а всього додатково подано списків: в червні - на 300 чол.; липні - 250 чол.; серпні - 70 чол.; вересні (станом на 05.09.2002) - 11 чоловік.

Служба безпеки України листом від 27.06.2002 подала додатковий список на 23 особи.

Всього, протягом червня-вересня силовими структурами подано додаткових списків на виплату разової грошової допомоги на 784 особи.

До порушення термінів виплати грошової допомоги призводило неправильне оформлення документів силовими структурами.

Перевіркою в Київському центрі по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги встановлені непоодинокі випадки повернення установами уповноважених банків України і районними вузлами зв'язку перерахованих їм коштів на виплату разової грошової допомоги: в квітні - 1,4 тис. грн.; травні - 23,2 тис. грн.; червні - 73,1 тис. грн.; липні - 24,5 тис. гривень.

Основними причинами повернення коштів було неправильне оформлення документів силовими структурами, або смерть ветеранів війни.

Так, у червні районними вузлами зв'язку повернуто Київському центру по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги 64 тис. грн., які були передбачені на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, що знаходяться на обліку в Головному управлінні соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації. При цьому, в списках ветеранів, яким не була виплачена допомога, 202 особи не отримали її у зв'язку зі смертю в основному в квітні 2002 року.

Київським центром по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги у списки для виплати пенсій були включені також особи, які померли ще на початку березня 2002 року.

З 01.12.2001 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 № 1828 в 11 областях, а згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 497 - у решті областей, функція нарахування та виплати пенсій та відповідальність за достовірність інформації в базі даних одержувачів пенсій покладена на органи Пенсійного фонду України.

Станом на 01.09.2002 була не виплачена допомога 382 ветеранам війни, що перебувають на обліку у Головному управлінні соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації і отримують пенсію через підприємства поштового зв'язку, на суму 20,4 тис. грн., у зв'язку з відсутністю отримувачів допомоги в період її виплати.

Для виплати разової грошової допомоги ветеранам війни за додатковими списками та тим категоріям, які своєчасно її не отримали, залишок коштів на рахунку Київського центру по нарахуванню пенсій та допомоги станом на 01.09.2002 становив 59,4 тис. гривень.

Не забезпечили подання органам праці достовірної інформації і військові комісаріати.

В списки, подані на виплату разової грошової допомоги Київським міським військовим комісаріатом, також були включені ветерани, які померли у 2001 році та на початку 2002 року.

Контингенти, подані Київським обласним військовим комісаріатом не були ним перевірені, а списки подані районним управлінням праці та соціального захисту населення районними військовими комісаріатами включали осіб, які не проживали за вказаними адресами.

Так, Вишгородське управління соціального захисту населення не виплатило допомогу 18 учасникам бойових дій, які знаходились на обліку в районному військовому комісаріаті, але за вказаними військовим комісаріатом адресами, не проживали. У м. Бровари 26 осіб, які були зазначені в списках військового комісаріату, не отримали допомогу в зв'язку з тим, що не проживали за вказаною в списках адресою.

 

КОЛЕГІЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕВІРКИ ЗРОБИЛА НАСТУПНІ ВИСНОВКИ:


 

 1. Кабінет Міністрів України, всупереч статті 22 Конституції України, при складанні проекту Державного бюджету України з року в рік обмежує встановлені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" розміри щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни, виходячи з граничного обсягу видатків, визначених на вказану мету.

  На виплату в 2002 році разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги в розмірах, визначених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розрахунково необхідно було 793,5 млн. гривень. Натомість, Кабінетом Міністрів України подано, а статтею 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" затверджено розмір виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій менше у 3 рази, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - майже в 7 разів, виплати учасникам війни взагалі не передбачені, а в цілому видатки на зазначену мету подані та затверджені в обсязі 109 млн. гривень.

  Ця тенденція зберігається і в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік": розміри грошової допомоги Кабінетом Міністрів України передбачені на рівні 2002 року, а загальний обсяг видатків на зазначену мету визначено у сумі 105,5 млн. гривень.

 2. Діюча система планування та фінансування видатків державного бюджету на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни є недосконалою. Зміни Кабінетом Міністрів України порядку виплати разової допомоги ветеранам війни та відсутність єдиних організаційно-методичних засад обліку та планування контингентів ветеранів війни для застосування органами, в яких вони перебувають на обліку, є причиною відсутності достовірної бази даних щодо контингенту цієї категорії громадян, як основи для визначення необхідного обсягу бюджетних асигнувань.

  Це призводить до необґрунтованого завищення чисельності отримувачів указаної допомоги та відволікання на тривалий час коштів державного бюджету на реєстраційні рахунки обласних органів праці та соціального захисту.

 3. Міністерство праці та соціальної політики України, як головний розпорядник бюджетних коштів, який згідно зі статтею 35 Бюджетного кодексу України несе відповідальність за достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, при визначенні обсягу видатків на виплату разової грошової допомоги на 2002 рік завищило контингент ветеранів війни на 56,6 тис. чоловік, у тому числі, по ветеранах війни, що перебувають на обліку в Міністерстві праці та соціальної політики України на 41,6 тис. чоловік, в Міністерстві оборони України - на 15 тис. чоловік.

  Як наслідок, необґрунтоване завищення видатків державного бюджету на виплату зазначеної допомоги у 2002 році становить 7,2 млн. гривень.

 4. Міністерство праці та соціальної політики України, всупереч пункту 4 статті 22 Бюджетного кодексу України, не забезпечило ефективне управління бюджетними коштами. Впродовж трьох місяців 2002 року понад 8 млн. грн. знаходилися на реєстраційних рахунках обласних органів праці і відволікалися від фінансування першочергових потреб у сфері соціального захисту.

 5. Міністерство оборони України не виконало вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 486 "Про забезпечення виплати у 2002 році разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо подання Міністерству праці та соціальної політики України до 15 квітня 2002 року списків учасників бойових дій. Несвоєчасне подання списків призвело, в окремих випадках, до порушення встановлених термінів виплати допомоги, а саме до Дня Перемоги.

 6. Кабінетом Міністрів України на виконання статті 6 Закону України від 22.12.95 № 488 "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" не визначено перелік держав, при виконанні миротворчих місій в яких або при відрядженні в які, в період проведення в них бойових дій, військовослужбовці включаються до категорії учасників бойових дій, а також періоди бойових дій.

 7. Міністерство оборони України у 2002 році надало статус учасника бойових дій військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі в бойових діях, що суперечить статті 11 Закону України від 02.03.2000 № 1581 "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

  Неконтрольоване зростання цієї категорії ветеранів війни призводить до додаткового навантаження на бюджет, оскільки згідно із Законом їм надаються пільги щодо плати за користування житлом та комунальними послугами, безплатного проїзду, безплатного одержання ліків, звільнення від сплати прибуткового податку з громадян, тощо.

 8. Нормативно-правові акти щодо виплати щорічної разової допомоги ветеранам війни містять окремі правові прогалини.

  Так, Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про Державний бюджет України на 2002 рік" не урегульоване питання щодо виплати разової грошової допомоги ветеранам війни, які згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", належать до декількох категорій.

  Нормативними актами не визначено порядок виплати разової грошової допомоги в разі смерті її одержувача під час виплати допомоги, а також період виплати допомоги .

 9. Органи праці та соціального захисту населення не забезпечили належний облік видатків державного бюджету на виплату разової грошової допомоги відповідно до вимог Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного та (або) місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 29.03.2002 № 59, що призвело до завищення показників як касових, так і фактичних видатків, і, відповідно, заниження станом на 01.07.2002 залишків невикористаних бюджетних коштів.

 

Відповідно до статей 28,30 Закону України "Про Рахункову палату" висновки і пропозиції надіслано Міністерству праці та соціальної політики для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України