28 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2002 рік
04.09.2002  |  Рахункова палата


Про результати перевірки і аналізу ефективності здійснення Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України координації та контролю за дотриманням Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"


Київ 2002


Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Маліков В.В. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г. -

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М. -

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П. -

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л. -

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С. -

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П. -

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є. -

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

 

Про результати перевірки і аналізу ефективності здійснення Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України координації та контролю за дотриманням Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", / Підготовлено департаментом контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 17.09.2002 № 20-2 / - Київ: Рахункова палата України, 2002. - Випуск 14.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.

 


 

Основні аспекти використання бюджетних коштів, призначених на закупівлю товарів, робіт і послуг, визначив Закон України від 22 лютого 2000 року № 1490-ІІІ "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", суттю якого є обов´язкове здійснення закупівель за рахунок державних коштів виключно на конкурсних засадах.

Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" вперше в законодавчому порядку встановлено визначення державних коштів, до яких включено не лише кошти державного бюджету та кошти державних цільових і Пенсійного фондів, а також кошти місцевих бюджетів і державні кредитні ресурси; встановлюються загальні правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів. До того ж, метою цього Закону є створення конкурентного середовища, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.

Забезпечення ефективності управління державними коштами покладено Законом на замовників та виконавців або на розпорядників та одержувачів коштів усіх рівнів.

Стаття 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" передбачає створення в Україні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг. Цією ж нормою Закону визначені основні функції і повноваження уповноваженого органу щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг в Україні за державні кошти.

Враховуючи, що цією статтею Закону право визначення такого спеціально уповноваженого органу надано Кабінету Міністрів України, постановою від 27.09.2000 № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" Кабінет Міністрів України визначив органом, уповноваженим координувати державні закупівлі в Україні, Міністерство економіки України (згідно з Указом Президента України від 21.08.2001 № 1724 Міністерство економіки України перейменовано у Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, далі - Мінекономіки).

23 жовтня 2000 року Указом Президента України № 1159 затверджено Положення про Міністерство економіки України, але його функції, передбачені у Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", у ньому відображені не у повному обсязі. Відсутність у Положенні чіткого нормативно-правового визначення повноважень Мінекономіки, як уповноваженого центрального органу виконавчої влади щодо координації державних закупівель в Україні, негативно позначилася на ефективності виконання ним функцій, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Практичну реалізацію функцій Міністерства щодо координації закупівель за державні кошти здійснює управління державних закупівель, яке у структурі Мінекономіки з´явилося у 1999 році. Положення про це управління затверджено наказом Міністра економіки лише 03.07.2002, тому протягом 2001 року робота управління будувалася на розсуд керівництва департаменту економіки оборони, правоохоронної діяльності та державних закупівель, до складу якого входить управління державних закупівель.

В ході перевірки встановлено, що пріоритетними напрямками діяльності Міністерства у сфері державних закупівель є:

 • узагальнення звітів про результати проведених процедур закупівлі та державної статистичної звітності щодо державних закупівель. Подання Кабінету Міністрів України за результатами аналізу зазначених звітів інформації;

 • погодження іншої, ніж відкриті торги, процедури закупівлі у встановленому законодавством порядку ( процедура закупівлі в одного виконавця; торги з обмеженою участю; двоступеневі торги );

 • контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

 • видання "Вісника державних закупівель";

 • надання роз´яснень порядку застосування законодавства України про закупівлі;

 • надання замовникам консультацій, розгляд скарг щодо порушень при здійсненні процедур закупівлі.

Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель управлінням державних закупівель Міністерства здійснюється, в основному, шляхом моніторингу з подальшим щоквартальним інформуванням Кабінету Міністрів України. Моніторинг, здійснений на підставі статистичної звітності про проведення тендерів головних розпорядників коштів, є одним з елементів попереднього контролю. Поточний та наступний контроль за законністю та ефективністю державних закупівель у Міністерстві відсутній.

Кабінет Міністрів України постановою від 27.09.2000 № 1469 зобов´язав Мінекономіки України розробити та затвердити ряд нормативно-правових актів стосовно механізмів та процедур закупівель, здійснення яких передбачене Законом.

На виконання Закону та названої постанови Міністерством підготовлено і затверджено такі основні нормативно-правові акти, що регулюють питання закупівлі за державні кошти:

 • Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати здійснення процедури торгів з обмеженою участю та процедури двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджена наказом від 03.11.2000 № 235 Міністерства економіки України та зареєстрована в Мін´юсті України 21.11.2000 за № 847/5068;

 • наказ від 07.12.2000 № 268 "Про порядок погодження Міністерством економіки України застосування замовниками окремих процедур державних закупівель", зареєстрований в Мін´юсті України 21.12.2000 за № 933/5154 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами від 05.05.2001 № 96, від 26.11.2001 р. № 286, від 11.03. 2002 № 71 та від 18.06.2002 № 182);

 • наказ від 04.12.2000 № 264 "Про затвердження Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", зареєстрований в Мін´юсті України 18.12.2000 за № 919/5140 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 26.11.2001 № 286 та від 11.03.2002 № 71);

 • наказ від 26.12.2000 № 280 "Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", зареєстрований в Мін´юсті 16.01.2001 за № 20/5211 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 26.11.2001 № 286, 19.02.20002 № 53 та від 18.06.2002 № 182).

Організацію роботи Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо погодження іншої, ніж відкриті торги, процедури закупівлі, врегульовує Порядок погодження Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України застосування замовниками процедури торгів з обмеженою участю та процедури двоступеневих торгів при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. євро, та застосування процедури закупівлі в одного виконавця, затверджений наказом Мінекономіки України від 07.12.2000 № 268 та зареєстрований в Мін´юсті України 21.12.2000 за № 933/5154.

Цим же наказом затверджений і Порядок розгляду документів, поданих замовником до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України для здійснення процедур погодження. Відповідно до цього Порядку розгляд документів, поданих замовниками для погодження відповідної процедури закупівлі у межах своїх повноважень здійснюють юридичний департамент Мінекономіки, Управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, Управління зовнішньоекономічної політики разом з Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків, Управління економічної політики. Координує та узагальнює цю роботу управління державних закупівель Міністерства.

Функція погодження Міністерством іншої, ніж відкриті торги, процедури закупівлі, зводиться до видачі управлінням державних закупівель Міністерства листів-погоджень процедур закупівлі або підготовки мотивованої відмови про їх видачу. Однак перевіркою встановлено ряд порушень з боку Міністерства вимог законодавства при наданні листів-погоджень.

Так, при розгляді матеріалів щодо звернення Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України про надання листа-погодження на здійснення процедури закупівлі в одного виконавця (компанії "Люфтганза") до картки опрацювання та погодження не внесено Управління розвитку конкуренції та цінової політики з метою визначення конкурентної вартості квитків зазначеної Компанії (лист погодження 1168).

В картці опрацювання та погодження матеріалів, направлених Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України є зауваження Управління зовнішньоекономічної політики та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків щодо відсутності розрахунку вартості однієї путівки для оздоровлення в "Готелі Масандра" (лист погодження № 55). Однак в наданих матеріалах відсутня інформація, яка б підтверджувала, що такі дані додатково запрошувалися у Міністерства.

При проведенні експертизи матеріалів звернення, направленого Міністерством внутрішніх справ України на погодження процедури закупівлі в одного виконавця мікроавтобуса, управління зовнішньоекономічної політики та державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків в картці опрацювання та погодження зауважили про доцільність проведення відкритих торгів. Незважаючи на це, Міністерству внутрішніх справ України видано лист-погодження № 552 на застосування процедури закупівлі в одного виконавця, що не сприяє прозорості та конкурентності здійснення державних закупівель у зазначеному відомстві.

В журналі реєстрації листів-погоджень здійснюється фактично не попередня, а наступна їх реєстрація. Перевіркою виявлено 17 зарезервованих номерів, які залишились невикористаними.

Реєстр листів-звернень, за якими відмовлено в процедурі погодження закупівлі, окремо не ведеться, вони реєструються в журналі загальної вхідної кореспонденції управління.

Частина листів-погоджень та доручення, за якими вони видані, зберігаються окремо від основних матеріалів, що не відповідає вимогам пункту 13 Порядку погодження Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України застосування замовниками процедури торгів з обмеженою участю та процедури двоступеневих торгів при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. євро, та застосування процедури закупівлі в одного виконавця, затвердженого наказом Мінекономіки України від 07.12.2000 № 268 та зареєстрованого в Мін´юсті України 21.12.2000 за № 933/5154, яким встановлено, що другий примірник листа-погодження разом з пакетом поданих документів для здійснення процедури погодження зберігається в Мінекономіки протягом трьох років.

За такої організації роботи Міністерство надало 1201 листів-погоджень на суму 2159 млн. грн. або 16,5 відс. від загальної суми закупівель. З них, 1142 листи-погодження на 1 млрд.618,2 млн. грн. (75 відс.) - на проведення закупівлі в одного виконавця, 57 листів на 527,3 млн. грн. (24,4 відс.) - на проведення торгів з обмеженою участю та 2 листи на 13,5 млн. грн. (0,6 відс.) - на проведення двоступеневих торгів.

Аналіз проведення процедур закупівель розпорядниками та одержувачами державних коштів у 2001 році та перевірка у Міністерстві виявили наявність суттєвих проблем та недоліків у зазначеній сфері.

Процедура відкритих торгів відповідно до закону є основною процедурою здійснення закупівель. Незважаючи на це, у 2001 році за вартісними показниками вона займала друге місце після процедури котирувань, а за кількісними - третє місце після процедури котирування такої неконкурентної процедури як закупівля в одного виконавця. Відкритих торгів проведено 10178 або 6,2 відс. від загальної кількості, що в 10 разів менше від торгів за процедурою котирувань та у 5 разів менше від торгів за процедурою закупівлі в одного виконавця.

У 2001 році замовниками всього проведено 163642 процедури закупівлі. Серед усіх процедур закупівлі перше місце як за кількісними, так і за вартісними показниками займають процедури запиту цінових пропозицій (котирувань). Таких процедур у минулому році, відповідно до звітних даних, проведено 101123 або 61,9 відс. від загальної кількості закупівель, на суму 4,7 млн. грн. або на 35,8 відс. від загальної вартості закупівель.

Процедура закупівлі в одного виконавця є абсолютно неконкурентною і може застосовуватися лише за виключних умов, передбачених ст. 33 Закону про закупівлю. У 2001 році таких процедур проведено 49329 або 30,1 відс. від загальної кількості на суму 3,6 млн. грн. (27,8 відс) від загальної вартості закупівель.

Таким чином, як свідчить аналіз статистичних даних та результати перевірки, стан прозорості, конкурентності та контрольованості проведення державних закупівель залишається незадовільним. Застосування неконкурентних процедур закупівель по відношенню до основної процедури - відкритих торгів, за кількісними показниками переважає у 15 разів, за вартісними показниками - у 2 рази. При цьому причини такого стану справ Міністерством не досліджувалися.

Про повну неефективність здійснення Мінекономіки контролю за дотриманням законодавства про державні закупівлі свідчить стан проведення ним контрольних заходів щодо використання державних коштів на закупівлі.

Наказом Міністерства від 13.03.2001 № 56 затверджено на 2001 рік графік планових перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, та установ, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра економіки. Відповідно до затвердженого графіка перевірці підлягали:

 • Державна інспекція з контролю за цінами;
 • Державне підприємство - науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України;
 • Українська академія зовнішньої торгівлі;
 • Житлово-комунальний відділ Управління справами Мінекономіки України;
 • Управління будівництва при Мінекономіки України;
 • Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації.

Тематичні перевірки щодо дотримання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів законодавства про закупівлі окремо не планувалися.

Із наведеного переліку об´єктів управлінням державних закупівель Міністерства перевірено стан дотримання вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" у Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України (за 2000 рік та 9 місяців 2001 року) та Держстандарті України (за період 2000 року).

Крім зазначених об´єктів, управлінням державних закупівель у 2001 році зазначені перевірки здійснено:

 • у Міністерстві освіти та науки України ( за період 1999 - 2000 р.р.);

 • у Державному комітеті зв´язку та інформатизації України ( за період 1999 - 2000 р.р.), спільно з Головним контрольно-ревізійним управлінням України;

 • Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (за період 2000 р.), спільно з Головним контрольно-ревізійним управлінням України;

 • Державному центрі зайнятості України (за період з вересня 1999 по вересень 2000 року);

 • Методично-видавничому центрі організації випуску та доставки освітянської літератури Міносвіти України (за 2000 та 9 місяців 2001 року), спільно з Головним контрольно-ревізійним управлінням України;

 • Державному комітеті по охороні державного кордону України (за період 2000 та січень - вересень 2001 року).

Виявлені перевірками порушення чинного законодавства у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти стосуються, в основному, здійснення державних закупівель без проведення конкурсних процедур, відсутності тендерних комітетів.

Відповідно до звітних даних та моніторингу, здійсненого Міністерством, установи та організації, які перевірялися, за винятком Міносвіти, не є лідерами по сумі використання державних коштів на державні закупівлі.

Найбільше коштів шляхом проведення процедур закупівлі використовували Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство палива та енергетики України. Зазначені головні розпорядники бюджетних коштів лише за процедурами іншими, ніж відкриті торги, тобто, непрозорими та неконкурентними використали, відповідно, 390 млн. грн., 296,8 млн. грн., 250 млн. гривень. Проте, незважаючи на зазначені недоліки, Мінекономіки не здійснило у цих відомствах відповідні перевірки.

Крім того, Міністерство на виявлені ним у ході перевірок порушення або взагалі не реагувало , або його реакція не відповідала вимогам чинного законодавства.

Так, при перевірці Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України встановлено, що НДЕІ не дотримано п.2.1 Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України від 26.12.2000 № 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за № 20/5211. Інституту рекомендовано, з метою недопущення порушень чинного законодавства у сфері державних закупівель, надалі, створити тендерний комітет, затвердити його склад та голову тендерного комітету. Така рекомендація суперечить п. 2.1 Положення, оскільки до 26.11.2001 (до внесення змін у Положення) тендерні комітети могли бути створені при головних розпорядниках коштів, а з дозволу вищестоящої організації - при організаціях-розпорядниках нижчого рівня. НДЕІ є одержувачем бюджетних коштів.

Аналогічні порушення виявлені при перевірці Методично-видавничого центру організації випуску та доставки освітянської літератури Міносвіти України, де встановлено, що наказом Міносвіти України від 02.02.2001 № 41 на базі Методично-видавничого центру, який уповноважений замовляти товари, роботи, послуги стосовно придбання підручників за державні кошти, створено тендерний комітет з питань закупівлі підручників, їх зберігання та доставки. Наказом цього центру від 21.02.2001 № 6-в затверджено положення "Про порядок роботи та функції тендерного комітету Методично-видавничого центру організації випуску та доставки освітянської літератури Міносвіти України". Хоча Методично-видавничий центр відносився до одержувачів бюджетних коштів, перевіряючими ці факти не були кваліфіковані як порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

Працівники управління державних закупівель Міністерства, як правило, беруть участь у перевірках дотримання головними розпорядниками коштів державного бюджету вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", які проводяться Головним контрольно-ревізійним управлінням України. За результатами перевірок керівникам установ, де виявлено порушення при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, ГоловКРУ направляє обов´язкові вимоги щодо усунення цих порушень і притягнення винних до відповідальності.

Як наслідок, у 2001 році функція, передбачена для Міністерства статтею 3 Закону щодо подання до правоохоронних органів матеріалів стосовно факту порушень законодавства про закупівлі, Міністерством взагалі не здійснювалася. До правоохоронних органів за ініціативою Міністерства не направлено жодного матеріалу. Отже, всю систему контролю Міністерство зводить до перекладання цих функцій виключно на контролюючі органи, вбачаючи свою роль лише залученням до цих перевірок своїх працівників. Системне, планове, самостійне здійснення контрольних перевірок Міністерством не розглядається навіть на перспективу.

Мінекономіки за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням України видано наказ від 06.08.2002 № 238 "Про організацію роботи щодо контролю за додержанням чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2002 за № 672/6960. Зазначеним наказом передбачені вартісні обмеження закупівель товарів, робіт і послуг, щодо яких пропонується здійснювати контроль, а саме: для товарів і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро (для робіт - 100 тисячам євро). Таким чином, поза межами контролю, що передбачається згідно з цим наказом, залишаються закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 5 тис. євро (для робіт - 100 тис. євро).

З огляду на викладене, можна зробити наступний висновок: Мінекономіки, однією з основних функцій якого відповідно до статті 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", як спеціально уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг, визначено контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель, фактично не виконувало цієї важливої управлінської функції.

Мінекономіки України вибірково публікувало оголошення про здійснення процедури закупівель у "Віснику державних закупівель", порушувало вимоги чинного законодавства при виданні та фінансуванні "Вісника державних закупівель".

Так, у 2001 році у "Віснику державних закупівель" опубліковано всього 5205 оголошень про процедури закупівель з 163,5 тисяч проведених. З них публікації про відкриті торги склали 5079 оголошень або 50,8 відс. від загальної кількості проведених відкритих торгів. Непрозорі та неконкурентні процедури, такі як: запит цінових пропозицій, торги з обмеженою участю та закупівля в одного виконавця разом складають 93,8 відс. у структурі закупівель.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації за дорученням засновника (співзасновників) - таким є "Вісник державних закупівель" - здійснює редакція або інша установа, що виконує її функції. Редакція діє на підставі свого статуту та реалізує програму друкованого засобу масової інформації, затверджену засновником (співзасновниками). Редакція друкованого засобу масової інформації набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Як встановлено перевіркою, Міністерство економіки, як засновник "Вісника державних закупівель", не створювало редакції цього бюлетеня і не доручало здійснювати функції з підготовки і випуску "Вісника державних закупівель" будь-якій іншій установі.

Замість цього, наказом Міністерства економіки України № 76 від 07.06.99, з метою видання інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" для інформаційного забезпечення учасників конкурсних торгів (тендерів) у сфері закупівель товарів (робіт, послуг) для державних потреб створено Редакційну раду цього бюлетеня та затверджено її склад. Функції Редакційної ради Міністерством не визначено. Як вбачається з протоколу № 1 засідання Редакційної ради інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" від 24.02.2001, на засіданні Редакційної ради затверджено склад редакційної колегії, головного редактора бюлетеня та їх повноваження. Головою редакційної колегії в рішенні Редакційної ради визначено заступника керівника департаменту економіки оборони, правоохоронної діяльності, техногенної безпеки та державних закупівель Міністерства.

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" серед суб´єктів діяльності друкованих засобів масової інформації не передбачає такого суб´єкта як редакційна рада і, відповідно, не визначає її функції та повноваження.

В статті 24 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" зазначено, що редакційна колегія - це дорадчий орган управління діяльністю редакції друкованого засобу масової інформації, що створюється, діє та припиняє свою діяльність відповідно до статуту редакції і очолюється її редактором. Згідно з частиною 2 статті 23 цього ж Закону редактор (головний редактор) призначається (обирається) на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому засновником (співзасновниками) у статуті редакції відповідно до чинного законодавства України про працю.

Отже, затвердження редакційної колегії та головного редактора бюлетеня здійснено з порушенням вимог Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

Видання та розповсюдження як на території України, так і за її межами щомісячного інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" Мінекономіки здійснювало за допомогою ТОВ "Укрінформ", з яким, в порушення вимог чинного законодавства України, 20.02.2001 уклало договір № 2/4 про співробітництво та організацію взаємовідносин. За цим договором ТОВ "Укрінформ" поєднало в собі обов´язки видавця, розповсюджувача бюлетеня, зобов´язувалось виконувати функції редакції "Вісника державних закупівель".

Згідно з вимогами чинного законодавства Мінекономіки зобов´язане було утворити редакцію "Вісника державних закупівель" та укласти договір з нею, де передбачити умови, визначені ст. 31 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". Натомість воно уклало договір з комерційною структурою, у п. 3.3. якого передбачено, що напрямки використання доходу та прибутку, отримані від видання та розповсюдження бюлетеня, спрямовуються, головним чином, на популяризацію бюлетеня та його розповсюдження. На Редакційну раду бюлетеня "Вісник державних закупівель" покладені зобов´язання щодо загального керівництва політикою видання бюлетеня, а також з організації роботи редакції бюлетеня (яку не створено) та підготовка щомісячних номерів до видання.

Порушення чинного законодавства України при організації видання "Вісника державних закупівель" надалі потягли за собою незаконне використання коштів Державного бюджету України, призначених на цю мету.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" порядок фінансування засобів масової інформації по висвітленню діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засновниками чи співзасновниками яких є ці органи, визначається в договорах між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і редакціями засобів масової інформації, а також у статутах редакцій цих засобів масової інформації. Отже, будь-які фінансові взаємовідносини відносно державної підтримки "Вісника державних закупівель" Міністерство повинно було здійснювати виключно з його редакцією.

Цією ж статтею Закону передбачено, що видатки на фінансування засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування передбачаються у Державному бюджеті України та в місцевих бюджетах окремо, і органи державної влади та органи місцевого самоврядування у своїх кошторисах зобов´язані передбачати витрати на висвітлення своєї діяльності засобами масової інформації.

Як встановила перевірка, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України у 2001 році надало ТОВ "Укрінформ" субсидію на видання бюлетеня "Вісник державних закупівель" на суму 19250 грн. (відповідно до договору № 2/4 від 20.02.2001).

Таким чином, викладені у договорі умови, за якими здійснювалося фінансування ТОВ "Укрінформ" та фактичне здійснення платежів у вигляді так званої субсидії на підтримку бюлетеня "Вісник державних закупівель", виконувалися Мінекономіки відповідно до вимог п. 12.3 Порядку касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 22.01.2001 № 3 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за № 104/5295.

Згідно з п. 12.3 цього Порядку, якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем коштів бюджету, а за укладеними угодами виконало для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надало послуги тощо), то оплата виконаних робіт (наданих послуг тощо) здійснюється на підставі рахунків, рахунків-фактур, акта виконаних робіт.

Отже, перш ніж укладати договір з ТОВ "Укрінформ" та здійснювати оплату його послуг за видання "Вісника державних закупівель", Міністерство повинно було виконати вимоги Закону України "Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти" щодо обов´язкового проведення однієї з процедур здійснення закупівель, визначених ст. 13 цього Закону.

Оскільки названі витрати проведені в порушення порядку, визначеного чинним законодавством, використання зазначених бюджетних коштів, у розмірі майже 19,3 тис. грн., на підтримку видання "Вісник державних закупівель", є незаконним.

Перевіркою також встановлено випадки порушень Міністерством чинного законодавства при наданні роз´яснень порядку застосування законодавства України про закупівлі.

Проаналізовано близько 200 звернень головних розпорядників коштів державного бюджету. Виявлені факти, коли при наданні роз´яснень щодо порядку закупівель Міністерство не дотримувалося вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Так, з порушенням вимог чинного законодавства Мінекономіки надало роз´яснення № 19-36/2014 від 10.10.2001 Державному казначейству України, роз´яснення № 19-36/605 від 05.04.2001 Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, роз´яснення № 19-36/660 від 12.04.2001 Міністерству палива та енергетики України, роз´яснення № 19-36/786 від 03.05.2001 Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського Національної академії наук.

Матеріали контрольних заходів, здійснених департаментами Рахункової палати, свідчать про порушення у 2001 році розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Так, низку порушень чинного законодавства в галузі закупівель за державні кошти допущено Міністерством палива та енергетики України і підвідомчою йому Українською державною компанією з реструктуризації підприємств вугільної промисловості.

Зокрема, Міністерство наказом від 16.06.2000 № 171 (виданий до набуття чинності Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти") затвердило Порядок організації та проведення закупівлі, Положення про порядок створення та основні функції тендерного комітету Міністерства, а також склад тендерного комітету. Зазначеним наказом Міністерство надало підпорядкованим йому підприємствам, у т.ч. і Компанії, право самостійного проведення ними тендерів при здійсненні закупівель за державні кошти. Ситуація не змінилася з набуттям чинності Закону у грудні 2000 року, хоча передбачався інший порядок створення тендерних комітетів.

Мінпаливенерго України, з урахуванням змін у чинному законодавстві стосовно створення та функціонування тендерних комітетів, лише 28.05.2001 за № 242 видало наказ "Про організаційні заходи щодо вдосконалення функціонування системи державних закупівель", яким передбачено здійснення процедур закупівлі за державні кошти безпосередньо тендерним комітетом Міністерства, і визнало таким, що втратив чинність, попередній наказ у частині надання права на проведення процедур закупівель вугледобувними підприємствами. Більше того, протягом семи місяців з часу виходу зазначеного наказу тендерні процедури на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету, передбачених по статті "Видатки, пов´язані з реструктуризацією вугільної промисловості", тендерним комітетом Міністерства не проводились. Водночас Компанією в період з червня по грудень 2001 року з метою вибору виконавців робіт, пов´язаних із вирішенням еколого-гідрогеологічних проблем, незаконно проведено 43 процедури закупівлі на загальну суму 27,9 млн. гривень, тобто, бюджетні кошти на зазначену суму використані всупереч чинному законодавству.

В порушення наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 26.12.2000 № 280 "Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" в ГУДПО МВС не створено постійного тендерного комітету. На сьогодні в ГУДПО МВС діє тендерна комісія, яка була створена на підставі наказу Мінекономіки від 14.04.99 № 55 "Про затвердження Зразкового положення про порядок створення та основні функції Тендерних комітетів (комісій) щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів", який втратив чинність згідно з наказом Мінекономіки від 26.12.2000 № 280.

Рахунковою палатою встановлені факти порушень частини першої статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", коли закупівля товарів та оплата робіт за бюджетні кошти здійснювалася без процедури конкурсного відбору.

Так, без дотримання визначеної Законом процедури закупівлі Дніпровська технічна дільниця водних шляхів уклала з ПМП "Транс-Сервіс" договір на закупівлю запчастин до суднового двигуна на 21,3 тис. грн., з ТОВ НВП "Газнафтатехнологія" - на закупівлю нафтопродуктів на 24,3 тис. гривень. Аналогічно, Дніпродзержинський шлюз уклав договори з ПП "Контур Д" на виконання ремонтно-будівельних робіт на суму 39,2 тис. грн., з ПП "Сервіспромкомплект" на закупівлю будівельних матеріалів - 22,8 тис. гривень. Аналогічні ж порушення виявлені і в інших відокремлених підрозділах Державного підприємства "Укрводшлях".

Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України передбачались видатки по КФК 120101 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм на тендерній основі" (у т.ч., погашення заборгованості за послуги Концерну РРТ з розповсюдження телерадіопрограм) у сумі 162, 7 млн. гривень. Однак, як встановлено в ході виконання контрольного заходу щодо перевірки використання коштів Державного бюджету України, передбачених у 2001 році на виробництво та трансляцію телерадіопрограм, виробництво та трансляція телерадіопрограм у першому кварталі 2001 року здійснювалися на безтендерній основі. Мінекономіки України визнало за можливе при закупівлі вищезгаданої продукції застосовувати, як виняток, у першому кварталі, процедуру закупівлі в одного виконавця, що суперечить вимогам статті 33 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та Порядку погодження Мінекономіки України застосування замовниками окремих процедур державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономіки України від 07.12.2000 № 268 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 933/5154. Незаконно використано понад 20 млн. гривень.

Мінекономіки України погодило Держкомінформу процедуру закупівлі в одного виконавця послуг щодо забезпечення виробництва та трансляції телерадіопрограм протягом другого - четвертого кварталів 2001 року без зазначення конкретних умов та підстав, передбачених статтею 33 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", звільнивши, тим самим, Держкомінформ від процедури розміщення виробництва телерадіопрограм на тендерній основі. Такими діями Мінекономіки порушило вимоги Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", яким передбачено саме такий порядок виготовлення та трансляції телерадіопрограм, та частини третьої статті 2 Закону України "Про поставки продукції для державних потреб", згідно з якою державні замовники, виходячи з інтересів держави, вибір виконавців державного замовлення для укладення з ними державних контрактів здійснюють шляхом проведення конкурсного відбору.

При перевірці цільового використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерством палива та енергетики України по статті "Державна підтримка вугледобувних підприємств" на капітальні вкладення, встановлено, що станом на 01.10.2001 до тендерного комітету Міністерства від вугледобувних підприємств надійшло 5 замовлень на проведення закупівель за бюджетні кошти. Однак тендерні процедури Міністерством за цими замовленнями не проводились, чим порушено норму статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Такий стан справ у сфері закупівель сприяв і тому, що обладнання і матеріали, в переважній більшості, закуповувались шахтами у посередників. Внаслідок такої бездіяльності Міністерства протягом серпня-вересня 2001 року на реєстраційних рахунках шахт залишались невикористаними кошти у сумі понад 3 млн. грн., що є доказом неефективного управління ним коштами державного бюджету.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2001 № 312 "Про розподіл державних централізованих і державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми та переліки об´єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2001 році" (із змінами і доповненнями) Сумській облдержадміністрації передбачено кошти у сумі 2,2 млн. гривень.

На виконання робіт на вищезазначених об´єктах протягом 2001 року замовниками укладені додаткові угоди до раніше укладених договорів (контрактів) та контракти з новими виконавцями робіт без проведення тендерів, як того вимагає Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", а саме :

 • управлінням ЖКГ Лебединського міськвиконкому, крім раніше укладеного контракту, укладено ще 9 нових договорів на загальну суму 1,4 млн. гривень;

 • УКБ Сумської міської ради ( будівництво школи № 29 ) - 8 нових договорів на суму 238,0 тис. гривень. Незаконно використано майже 1,7 млн. гривень.

Перевірка використання коштів Державного бюджету України, виділених Академії медичних наук України на придбання медичного обладнання, свідчить про здійснення нею видатків на придбання медичного обладнання у 2000 році на загальну суму 4,1 млн. грн. без здійснення процедури закупівлі.

Без проведення тендерів закуплено обладнання на суму 4,0 млн. грн. Інститутом невідкладної та відновної хірургії.

Інститут нейрохірургії протягом 2000 року, за рахунок спеціальних коштів, придбав обладнання та предмети довгострокового користування на загальну суму 102,2 тис. грн. без проведення тендерів. Не проводився тендер і Інститутом онкології при придбанні гінекологічного крісла та мікроскопа лабораторного.

Перевірки Рахункової палати свідчать також про непоодинокі випадки уникнення розпорядниками коштів державного бюджету основної процедури закупівель - відкритих торгів.

Відповідно до частини другої статті 14 вищезазначеного Закону застосування процедур закупівлі за державні кошти, крім відкритих торгів, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 100 тисяч євро, потребує погодження уповноваженим органом, яким, відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель", є Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. В порушення зазначених вимог, листи-погодження на проведення процедури торгів з обмеженою участю та закупівлі робіт в одного виконавця по об´єктах "ліквідація аварійного стану дахів та фасадів будинків по вул. Галицькій та реконструкція вулиці, у т. ч. проектні роботи" та "ліквідація аварійного стану каналізаційного колектора під житловими будинками по вул. Валовій, братів Рогатинців, Сербської,у т.ч. проектні роботи" ( від 12.06.2001 № 17, вартість - 4,2 млн. грн., та від 24.05.2001 № 4, вартість - 2,6 млн. грн.) замість Мінекономіки надало Головне управління економіки Львівської облдержадміністрації. Бюджетні кошти на цю суму використані незаконно.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України листом від 18.12.2001 № 19-45/2858 після перевірки, проведеної Рахунковою палатою, фактично підтримало незаконні дії Головного управління економіки Львівської облдержадміністрації з обґрунтуванням, що кошти субвенції відносяться до коштів місцевого бюджету. Одночасно, по одному з напрямів використання субвенції: ліквідація аварійного стану дахів, фасадів та інженерних мереж із замощенням вулиці Краківської Мінекономіки України листом-погодженням від 10.04.2001 № 307 надало дозвіл на проведення процедури закупівлі з обмеженою участю, загальною вартістю 2,5 млн. гривень. Це свідчить про непослідовність дій Мінекономіки України з одного і того ж питання та неефективність здійснюваного ним контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель.

В порушення вимог статті 14 вищезазначеного Закону виконання робіт Українською державною компанією з реструктуризації підприємств вугільної промисловості за контрактом "Ліквідація ставка-відстійника шахти "Максимівська", загальна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 тис. євро, була розділена на дві частини і проведена шляхом застосування процедур закупівлі в одного виконавця без погодження з Мінекономіки України та запиту цінових пропозицій. Внаслідок проведення незаконних процедур закупівель Компанією укладено два договори з ЗАТ "Брянківське управління "Шахтобудмеханізація" на суму 404,4 тис. грн. та на суму 195,1 тис. гривень. Бюджетні кошти в розмірі 599,5 тис. грн. використані незаконно.

Серед порушень норм Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" департаменти Рахункової палати в ході проведення контрольних заходів виявили факти відсутності передбаченої Законом тендерної документації або суттєву її неповноту, що призводить до свавілля під час проведення тендеру, дискримінації виконавців, грубого порушення процедури відкритих торгів.

Так, Тендерною комісією Головного управління Державної пожежної охорони МВС України не виконувались вимоги частини третьої статті 8 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", згідно з якою оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації розміщуються у відповідних міжнародних виданнях чи міжнародній мережі електронного зв´язку у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів -200 тисячам євро; для послуг - 300 тисячам євро; для робіт - 4 мільйонам євро. За окремим контрактом № 57 на поставку установок комбінованого гасіння пожеж УКТП "Пурга - 5" за державні кошти (для державних потреб) було порушено цю норму. Загальна сума за цим контрактом складає 792 тис. доларів США, що перевищує більш ніж у три рази суму, визначену частиною третьою статті 8 Закону. Внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, в порушення законодавства про закупівлю Головним управлінням ДПО МВС України неефективно використано бюджетних коштів на загальну суму понад 3,9 млн. гривень. Перевіркою використання субвенції, наданої з державного бюджету на збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова за 2001 рік, встановлено, що замовник, в порушення статті 17 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", не складав звіти про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, а управління Державного казначейства в області, в порушення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" здійснювало перерахування коштів виконавцю на оплату за договорами, укладеними на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує суму 100 тис. євро, без наявності звітів та передбачених законодавством дозволів на застосування окремих процедур державних закупівель.

Усього контрольними заходами Рахункової палати за 2001 рік виявлено фактів незаконного, всупереч вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", використання коштів Державного бюджету України на суму щонайменше 65 млн. грн. та неефективного використання коштів на суму близько 4 млн. гривень.

Всі наведені факти залишилися поза межами реагування з боку Мінекономіки України.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України у 2001 році неефективно здійснювало функції, передбачені статтею 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг та контролю за дотриманням законодавства з цих питань, не забезпечило ефективне управління коштами, прозорості процедур закупівель та створення конкурентного середовища.

Згідно із зазначеним Законом процедура відкритих торгів є основною процедурою здійснення закупівель, а така абсолютно неконкурентна процедура, як закупівля в одного виконавця, застосовується у виключних випадках. Незважаючи на це, у 2001 році за кількісними показниками процедура закупівлі в одного виконавця перевищила відкриті торги у 5 разів, а за вартісними показниками закупівля в одного виконавця практично зрівнялась з процедурою відкритих торгів і склала 27,8 відс. від загальної вартості закупівель (відкритих торгів - 32,6 відсотка).

Кількість випадків застосування неконкурентних процедур закупівель у 15 разів перевищує випадки застосування основної процедури - відкритих торгів, вартісний показник - 1 : 2. Міністерство не аналізувало зазначені тенденції та не вживало відповідних заходів щодо поліпшення стану справ.

Мінекономіки не дотримувалося вимог законодавства про державні закупівлі та не реагувало на їх порушення розпорядниками і одержувачами державних коштів при витрачанні ними коштів, передбачених Державним бюджетом України на цю мету.

Низький рівень співпраці Мінекономіки України з Державним казначейством України, яке не забезпечило належного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при здійсненні закупівель, призвів до того, що головні розпорядники коштів державного бюджету при здійсненні тендерних процедур не дотримувались вимог чинного законодавства, а, у більшості випадків, просто ігнорували його.

Одним із головних організаційних чинників, який негативно позначився у 2001 році на ефективності виконання Міністерством своїх функцій у сфері державних закупівель, стала нормативно-правова невизначеність повноважень структурних підрозділів Мінекономіки, відповідальних за цю ділянку роботи, неврегульованість цього питання у Положенні про Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Так, положення про управління державних закупівель затверджено наказом Міністерства лише 03.07.2002, тобто, через півтора року після набуття чинності Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", а Положення про Міністерство до цього часу не приведено у відповідність з вимогами Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Як наслідок, механізм здійснення координації та контролю з боку управління державних закупівель Міністерства фактично відсутній. Керівництво Міністерства не звертало належаної уваги на зазначені недоліки в організації роботи своїх підрозділів.

У Міністерстві економіки України відсутня система внутрішнього контролю за дотриманням законодавства про державні закупівлі.

Роль Міністерства та його підрозділів фактично зводиться до перекладання своїх функцій на контролюючі органи, із залученням до цих перевірок своїх працівників. Виданий Міністерством за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням України наказ від 06.08.2002 № 238 "Про організацію роботи щодо контролю за додержанням чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" не передбачає здійснення планового контролю Міністерством за власною ініціативою. Більше того, цим наказом за межами внутрішнього контролю неправомірно залишено усі закупівлі, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 5 тис. євро (для робіт - 100 тис. євро).

В результаті, у 2001 році до правоохоронних органів Міністерством не направлено жодного матеріалу, як це передбачено статтею 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", незважаючи на те, що порушення, за які передбачається притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, набули поширення.

Міністерство та його структурні підрозділи не лише не забезпечили високий рівень ефективного контролю та координації закупівель у державі, а й не завжди дотримувалися вимог Закону при наданні роз´яснень щодо порядку закупівель, оскільки юридична природа роз´яснення несе в собі лише констатацію чинних положень законодавства України та в жодному випадку не включає надання тлумачення неврегульованих норм законодавства. Так, окремі роз´яснення Міністерства фіксували різноманітні відхилення від норм, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", допущені розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, хоча питання щодо вжиття заходів реагування до порушників бюджетного законодавства Міністерством не розглядалися. А роз´яснення, надане Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, прямо суперечить вимогам Закону та сприяє скоєнню порушень іншими розпорядниками бюджетних коштів.

Мінекономіки не дотримується вимог чинного законодавства щодо здійснення процедури погодження закупівлі іншої, ніж відкриті торги. Порушується порядок реєстрації проходження та оформлення документів, в окремих випадках допускається безпринципність та неоднаковий підхід при наданні листів-погоджень.

При утворенні, організації та фінансовому забезпеченні офіційного видання "Вісник державних закупівель" Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України не дотримувалося вимог законодавчих актів про державні засоби масової інформації та з питань бюджету. Міністерство не вжило заходів щодо створення редакції "Вісника державних закупівель" у порядку, визначеному чинним законодавством, та незаконно, шляхом укладання відповідного договору, переклало виконання функцій редакції на комерційну структуру - приватне підприємство ТОВ "Укрінформ", передбачивши у договорі фінансування вказаного підприємства за виконання ним послуг з видання та розповсюдження "Вісника державних закупівель". При цьому Міністерство, яке уповноважене здійснювати контроль за дотриманням Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", порушило його вимоги щодо обов´язкового проведення однієї з процедур закупівель, визначених статтею 13 цього Закону, перш ніж укладати відповідний договір. Це призвело до незаконного використання Міністерством коштів Державного бюджету України у розмірі майже 19,3 тис. гривень.

Колегія Рахункової палати поінформувала Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України про результати перевірки та аналізу ефективності здійснення Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України координації і контролю за дотриманням Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", стану виконання вимог, передбачених цим Законом, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у 2001 році. У Висновку Колегії Рахункової палати, надісланому Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, запропоновано:

 • вжити заходів щодо запровадження ефективної системи координації та контролю за дотриманням законодавства з питань державних закупівель, прийняття конкретного механізму забезпечення зазначених функцій, для чого:

 • вжити заходів щодо нормативно-правового врегулювання повноважень Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України шляхом приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" Положення про Міністерство;

 • забезпечити нормативно-правове врегулювання повноважень структурних підрозділів Міністерства щодо здійснення ними контролю за дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

 • привести у відповідність з вимогами Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу)" діяльність "Вісника державних закупівель";

 • вжити заходів щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недоліків у роботі і розглянути питання про відповідальність причетних до цього посадових осіб Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

 

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України