28 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2002 рік
01.10.2002  |  Рахункова палата


Висновки і пропозиції за результатами аналізу проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"


Київ 2002


Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Маліков В.В. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г. -

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М. -

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П. -

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л. -

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С. -

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П. -

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є. -

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

 

Висновки і пропозиції за результатами аналізу проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" / Підготовлено зведеним департаментом контролю та аналізу бюджетів України і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 01.10.2002 № 22-1 / - Київ: Рахункова палата України, 2002. - Випуск 15.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.

 


ЗМІСТ

 

I. Аналіз та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" 6
1.1. Загальні положення 6
1.2. Доходи Державного бюджету України 8
1.3. Державний борг та фінансування Державного бюджету України 21
1.4. Видатки Державного бюджету України 29
1.5. Взаємовідносини між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами 35
1.6. Прикінцеві положення 38
II. Загальна оцінка та висновки до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" 39Рахунковою палатою відповідно до статей 40 та 41 Бюджетного кодексу України та статей 7 і 27 Закону України "Про Рахункову палату" здійснено аналіз та експертизу проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", поданого Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України (реєстраційний номер № 2000 від 14.09.2002).

Під час здійснення аналізу проекту Закону використані Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2001-2011 роки", постанова Верховної Ради України "Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік" та пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики, Програма діяльності Кабінету Міністрів України на 2002-2004 роки, проекти Державної програми економічного і соціального розвитку України та Основних засад грошово-кредитної політики на 2003 рік, аналітичні матеріали та розрахунки до проекту бюджету, звітні дані Державного казначейства та головних розпорядників коштів про виконання державного бюджету, Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації, Державного комітету статистики, Державної митної служби тощо.

Аналіз та експертиза проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" здійснені з урахуванням положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України "Про джерела фінансування органів державної влади", "Про приватизацію державного майна", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про освіту", "Основи законодавства про охорону здоров´я", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також цілої низки інших законів, які стосуються фінансування окремих галузей економіки, соціальної сфери, а також надання соціальних пільг.

І. Аналіз та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

1.1. Загальні положення

Стаття 1.

Уряд не виконав вимоги постанови Верховної Ради України від 04.07.2002 № 32-ІV "Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік" щодо обмеження джерел формування спеціального фонду державного бюджету і пропонує створити спеціальний фонд, визначивши джерела надходжень доходів та напрями видатків аналогічно спеціальному фонду державного бюджету 2002 року. При цьому заплановані доходи спеціального фонду збільшуються проти 2002 року на 1,2 млрд. гривень.

Практика функціонування спеціального фонду в 2001-2002 роках свідчить, що надходження його доходів, які раніше враховувалися в бюджеті як загальнодержавні платежі та збори, суттєво зменшилися, а належний державний контроль та відповідальність за невиконання запланованих сум не забезпечується. Особливо це стосується надходжень коштів від приватизації та продажу державного майна (включаючи продаж озброєння, військової техніки тощо). Не виправдовує себе і практика додаткового стимулювання окремих державних органів і установ шляхом зарахування до спеціального фонду та виділення додатково на їх потреби частини відрахувань від надходжень окремих видів державних податків та зборів. За недостатністю бюджетних коштів згадана практика створює нерівні умови професійної діяльності державних службовців та працівників бюджетних установ, породжує заінтересованість в одержанні додаткових матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Змінилася ситуація і в частині, так званих, власних надходжень бюджетних установ. Встановлений порядок щодо використання таких надходжень понад передбачені в бюджеті обсяги, створив умови, в яких працівники державних установ зосереджують свої зусилля, головним чином, на додатковому отриманні таких доходів, а не на виконанні покладених на них державних завдань, повноважень та функцій. Річні призначення з власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету, в 2000 році перевиконані в 3,2 раза, в 2001 році - виконані протягом січня-липня, а в 2002 році виконання за січень-серпень становило 84 відсотки.

Проектом державного бюджету на 2003 рік передбачається, що власні надходження бюджетних установ становитимуть 4,7 млрд. грн., а це на 0,9 млрд. грн. або 23,2 відс. перевищує призначення, затверджені на поточний рік. Залишки невикористаних коштів спеціального фонду державного бюджету зросли з 568,5 млн. грн. на кінець 2001 року до 1 млрд. 83,2 млн. грн. на 1 вересня поточного року, але вилучення їх або спрямування на загальнодержавні потреби чинним законодавством не передбачається.

Водночас державні органи та установи отримують зазначені кошти фактично за надання визначених законодавством послуг від імені держави (реєстрація, ліцензування, видача свідоцтв, патентів, продаж акцизних марок, марок на сплату мита тощо), а також від використання державного майна (надання в оренду приміщень, продаж устаткування, обладнання, техніки та окремого іншого державного майна).

Зокрема, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України отримує плату за послуги з проведення державної експертизи з енергозбереження, відновлення газопостачання підприємств, відрахування рекламодавцями не менш як 5 відс. коштів, витрачених на розповсюдження в межах України реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв; Міністерство фінансів - плату за проведення щорічної реєстрації відбитка спеціального знака-іменника, експертизи відбитків державних пробірних клейм, контрольних та арбітражних аналізів матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підготовки фахівців з питань державного пробірного контролю; Державна податкова адміністрація - надходження до податкових органів від реалізації марок акцизного збору, бланків реєстраційних заяв, свідоцтв про реєстрацію тощо.

Кошти від здачі в оренду службових приміщень надходять до установ Державної судової адміністрації, Міністерства палива та енергетики, Міністерства освіти і науки, Міністерства праці та соціальної політики, Державного комітету статистики, Державної митної служби, Головного управління державної служби, Національної комісії регулювання електроенергетики, Фонду державного майна, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Пропозиції:

-Зобов'язати Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів та Державне казначейство проаналізувати джерела формування спеціального фонду та спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету внести пропозиції щодо врахування в проекті державного бюджету на 2003 рік у загальному фонді коштів від надходження загальнодержавних податків і зборів, продажу державного майна та надання послуг, пов'язаних з виконанням державних функцій.

- Доручити Міністерству фінансів та Державному казначейству за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в першому півріччі 2003 року вивчити практику формування доходів і використання коштів спеціального фонду державного бюджету та підготувати пропозиції щодо повного врахування доходів і видатків існуючого спеціального фонду в загальному фонді державного бюджету та методології обліку цих коштів.

1.2. Доходи Державного бюджету України

Додаток № 1 до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

 • Код бюджетної класифікації 110200 - "Податок на прибуток підприємств".

Розрахунок надходження податку на прибуток підприємств на 2003 рік ґрунтується на основі очікуваного прибутку прибуткових підприємств в 2002 році. Подані матеріали щодо обсягу прибутку в економіці розраховані на підставі укрупнених макропоказників і не дають можливості детально перевірити правильність передбачених показників проекту бюджету.

Водночас у розрахунку не врахована податкова заборгованість за податком на прибуток підприємств, яка на 1 вересня 2002 року становила 3,7 млрд. грн., і, фактично, є боргом прибуткових підприємств, тобто, вони мають кошти, але не сплачують державі нарахований податок. Маючи достатні повноваження, Державна податкова адміністрація зобов'язана стягнути з платників податків цю заборгованість. Тому Рахункова палата вважає можливим врахувати в загальній сумі надходжень до бюджету в 2003 році зменшення не менше ніж на 2 млрд. грн. податкового боргу за цим податком.

Враховуючи те, що практика надання пільги із зменшення оподатковуваного прибутку на суму балансових збитків за минулі роки визнана деструктивною і за проектом Податкового кодексу механізм її надання пропонується змінити, доцільно скасувати зазначену пільгу на 2003 рік у розмірі 4 млрд. 754 млн. грн. (розрахунок надходжень податку на прибуток підприємств на 2003 рік на стор. 10 пояснювальної записки до проекту Державного бюджету України на 2003 рік). Зменшення обсягу пільг з податку на прибуток підприємств на суму збитків, отриманих платниками в попередні звітні періоди, дозволить збільшити надходження доходів бюджетів у 2003 році на 1 млрд. 426 млн. гривень.

Таким чином, є реальна можливість збільшення надходжень з податку на прибуток підприємств за рахунок поліпшення адміністрування надходжень цього податку та скасування невиправданих пільг.

 

Надходження податку на прибуток підприємств
№ з/п

Показники

Згідно з проектом бюджету За оцінкою Рахункової палати Відхилення

 1.

Прибуток прибуткових підприємств, всього

46000

46000

 

 2.

Прибуток прибуткових малих підприємств

4094

4094

 

 3.

Прибуток прибуткових підприємств без малих підприємств (1-2)

41906

41906

 

4.

Пільги, які враховуються у зменшенні прибутку, всього

у тому числі, балансові збитки, отримані в попередні періоди

8479


4754

3725


0

- 4754


- 4754

 5.

Оподаткований прибуток (3-4)

33427

38181

+ 4754

 6.

Ставка податку, відс.

30

30

 

 7.

Сума податку на прибуток підприємств (5 х 30 відс.)

10 028

11 454

+ 1 426

 8.

Зменшення податкового зобов'язання

512

512

 

9.

Пільга з проведення експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу

350

350

 

10.

Погашення реструктуризованої заборгованості, здійсненої відповідно до Закону України від 21 грудня 2000 р. № 2181

174

174

 

 11.

Перехідні платежі

100

100

 

 12.

Погашення податкового боргу

 

2 000

+ 2 000

 13.

 

 

Податок на прибуток підприємств

- зведений бюджет

- державний бюджет

 

10 140

9 952

 

13 566

13 308

 

+ 3 426

+ 3 356

* Розрахунок здійснено на підставі даних Міністерства фінансів України

Пропозиція:

Надходження податку на прибуток підприємств пропонується встановити в сумі 13 308 000 тис. грн. за рахунок зменшення на 2 000 000 тис. грн. податкового боргу за цим податком та скасування дії статті 6 Закону України від 22.05.97 № 283 "Про оподаткування прибутку підприємств" в частині зменшення оподаткованого прибутку на суму балансових збитків, отриманих у попередні періоди.

 • Код бюджетної класифікації 130200 - "Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту".

За вісім місяців поточного року податкова заборгованість до бюджету із збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту збільшилася в 1,8 раза і на 01.09.2002 становила 152 536 тис. грн. або 60,9 відс. від запланованих у проекті державного бюджету надходжень. Водночас стягнення податкового боргу за цим збором проектом державного бюджету в 2003 році не передбачається. Враховуючи зазначене, можливо збільшити прогнозний обсяг надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за користуванням водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту в 2003 році на 100 000 тис. грн., з урахуванням зменшення на цю суму податкової заборгованості.

Пропозиція:

Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту доцільно встановити в сумі 350 300 тис. грн., врахувавши погашення податкового боргу за цим збором.

 • Код бюджетної класифікації 140100 - "Податок на додану вартість".

Всупереч вимогам пункту 10 додатку 2 до постанови Верховної Ради України від 04.07.2002 № 32-ІV "Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік" Кабінетом Міністрів України не надано повного розрахунку обсягів податку на додану вартість на 2003 рік. Розрахунок надходжень податку на додану вартість містить тільки загальну прогнозну макроекономічну оцінку та перелік факторів, які впливають на виконання державного бюджету за цими надходженнями.

Надходження податку на додану вартість на 2003 рік обраховані в сумі 14,6 млрд. грн., проте у проекті державного бюджету визначені на рівні очікуваного у поточному році - 13,6 млрд. гривень. Уряд свідомо планує зростання недоїмки на 1 млрд. 100 млн. грн. і зменшує надходження на 1 млрд. грн. за рахунок відшкодування належних сум платникам податку.

Збільшення податкового боргу за цим податком загострює проблему його відшкодування. Заборгованість платників податку на додану вартість перед державним бюджетом на 1 вересня 2002 року становила 6,1 млрд. грн., а її приріст з початку року - 2,3 млрд. гривень. Водночас станом на 1 вересня поточного року не відшкодовано податку на додану вартість у сумі 6,4 млрд. грн., у тому числі з терміном погашення, який минув - 2,2 млрд. гривень.

Рахункова палата вважає, що джерелом погашення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість має бути скорочення податкового боргу платників податків. Враховуючи зазначене, можливо збільшити надходження сум податку до державного бюджету.

З метою поліпшення адміністрування податків доцільно в Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" відновити норму щодо звернення стягнення податкового боргу на суми, які боржник має одержати від дебіторів. Крім того, пропонується статтею 48 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" зупинити на 2003 рік дію статті 14 Закону України від 21.12.2000 № 2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" в частині встановлення порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань.

Розрахунок податку на додану вартість

№ з/п

Показники Згідно з проектом бюджету За оцінкою Рахункової палати Відхилення

1.

Прогнозні надходження

13 608

15 708

+ 2 100

2.

 

у тому числі:

 • приріст податкового боргу
 • погашення боргу з відшкодування ПДВ

 


1 100


1 000

 


-


-

 


- 1 100


- 1 000

Пропозиції:

- Надходження податку на додану вартість пропонується встановити в сумі 15 708 000 тис. гривень.

- Призупинити на 2003 рік дію статті 14 Закону України від 21.12.2000 № 2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

 • Код бюджетної класифікації 150300 - "Кошти, отримані за вчинення консульських дій".

Проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій, передбачені в сумі 169,8 млн. грн., у тому числі, 16,7 млн. грн. - до спеціального фонду. Протягом останніх років надходження коштів, що отримані за вчинення консульських дій, фактично збільшуються. Це обумовлено розширенням мережі дипломатичних та консульських установ України за кордоном, а також збільшенням міграційних потоків.

У порівнянні з плановими сумами поточного року зазначені надходження на 2003 рік збільшені майже в 1,3 раза, проте передбачені в менших розмірах, ніж отримано в 2001 році (на 5,3 млн. гривень). Фактичне надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій за січень-серпень 2002 року, вже перевищило 142 млн. грн. або 107,6 відс. річного плану.

Враховуючи зазначене, можливо збільшити доходи державного бюджету за цими платежами не менш, ніж на 10 млн. гривень.

Пропозиція:

Надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій, встановити в сумі не менше 180 000 тис. гривень.

 • Код бюджетної класифікації 210300 - "Надходження від грошово-речових лотерей".

Проектом державного бюджету передбачено в 2003 році отримати 60 млн. грн. надходжень від грошово-речових лотерей, що перевищує заплановані на поточний рік надходження лише на 10 млн. гривень. Надходження в таких обсягах не враховують вимоги пункту 3 Указу Президента України від 10.09.2002 № 813 "Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності" в частині розроблення Урядом програми розвитку лотерейної діяльності на 2003 - 2008 роки з впровадженням заходів зі збільшення надходжень до державного бюджету. Проте, за повідомленням Міністерства фінансів, тільки за рахунок впорядкування лотерейної діяльності можливо розраховувати на надходження від проведення грошово-речових лотерей в сумі 100 млн. гривень. Зважаючи на це, пропонується збільшити вказані надходження на 40 млн. гривень.

Пропозиція:

Надходження від проведення грошово - речових лотерей встановити в сумі 100 000 тис. гривень.

 • Код бюджетної класифікації 210500 - "Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств".

Проектом бюджету на 2003 рік передбачено надходження дивідендів, нарахованих на державну частку акцій господарських товариств, у сумі 325 млн. грн., що на 113,9 млн. грн. менше затверджених на 2002 рік.

Разом з тим, ціла низка акціонерних товариств не виконує свої зобов'язання щодо сплати до бюджету належних державі дивідендів за минулі роки. Тільки за ВАТ "Укртелеком" числиться заборгованість щодо перерахування дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за підсумками діяльності товариства в 2000 році в сумі 148,9 млн. грн., а заплановані надходження дивідендів за наслідками роботи 2001 року в сумі 205 млн. грн., в поточному році також не надійшли. Враховуючи зазначене, Рахункова палата вважає доцільним збільшити суму надходжень дивідендів у 2003 році щонайменше на 300 млн. гривень.

Пропозиція:

Надходження дивідендів (доход), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств встановити в сумі 625 000 тис. гривень.

 • Код бюджетної класифікації 240500 - "Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів".

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів у сумі 660,5 млн. грн., є заниженими.

За інформацією Міністерства фінансів, до загального фонду державного бюджету передбачається залучити лише 196,35 млн. грн. в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Міністерством оборони, яка виникла в результаті передачі Україною до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації (стаття 32 законопроекту).

Ця сума визначена без урахування наявної заборгованості НАК "Нафтогаз України" за минулі роки, яка, за інформацією Міністерства фінансів, становить 88,5 млн. дол. або 492,9 млн. грн. за прогнозованим курсом долара США у 2003 році 5,57 гривні.

За умов врахування цієї суми загальні надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів, становитимуть 1 млрд. 153,4 млн. грн., у тому числі, 689,3 млн. грн. - до загального фонду.

Пропозиція:

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів встановити в сумі 1 153 400 тис. грн., у тому числі, 689 295 тис. грн. - до загального фонду.

 • Код бюджетної класифікації 500700 - "Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів".

Надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів передбачено в сумі 80 000 тис. грн., тобто, на рівні 2001 року (79 629 тис. гривень). Враховуючи фактичні надходження в 2001 році та за 8 місяців поточного року - 102 790 тис. грн., доцільно суму платежів до Фонду України соціального захисту інвалідів передбачити в сумі 105 000 тис. гривень.

Пропозиція:

Надходження платежів до Фонду України соціального захисту інвалідів встановити в сумі 105 000 тис. гривень.

 • "Надходження від приватизації державного майна".

Статтею 1 Закону України від 04.03.92 № 2163-ХІІ "Про приватизацію державного майна" встановлено, що надходження від приватизації державного майна повинні спрямовуватись на структурну перебудову економіки України. Постановою Верховної Ради України від 04.07.2002 № 32-ІV "Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік" рекомендовано спрямувати не менше 40 відс. приватизаційних надходжень на державні капітальні вкладення.

Відповідно до пункту 3 статті 9 Бюджетного кодексу України кошти від приватизації, які за своєю сутністю є надходженнями від відчуження майна, що перебуває в державній власності, повинні зараховуватися до доходів загального фонду бюджету як доходи від власності та підприємницької діяльності.

Всупереч вимогам зазначених законів та незважаючи на те, що статтею 15 Бюджетного кодексу України джерелами фінансування бюджету визначені виключно державні внутрішні та зовнішні запозичення, Уряд пропонує визначити надходження від приватизації державного майна джерелом фінансування загального фонду державного бюджету. Водночас надходження від відчуження державного майна, яке належить Автономній Республіці Крим та знаходиться у комунальній власності, залучаються до доходів місцевих бюджетів. Такі дії порушують принцип єдності бюджетної системи України, встановлений статтею 7 Бюджетного кодексу України, в частині єдиної бюджетної класифікації.

Аналіз виконання Державної програми приватизації у 2000-2002 роках показав, що через незадовільну роботу Уряду та Фонду державного майна в цьому напрямі реальне наповнення державного бюджету за приватизаційними надходженнями жодного разу не відповідало плановим показникам. Тому, зважаючи на обов'язкову потребу врахування надходжень від приватизації в державному бюджеті, необхідно разом з процедурою прийняття державного бюджету розглянути та прийняти Програму приватизації на наступний період, передбачивши окремим додатком до неї перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2003 році, із врахуванням об'єктів, кошти від продажу яких Кабінет Міністрів України планує зарезервувати поза бюджетом. Подальші зміни до переліку доцільно вносити виключно змінами до названого закону.

У 2003 році передбачається надходження до державного бюджету коштів, отриманих від приватизації державного майна в загальній сумі 2 млрд. 101,2 млн. гривень. У розрахунках Фонду державного майна до проекту бюджету на 2003 рік, надісланого до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету листом від 02.09.2002 № 10-15-10963, надходження від приватизації державного майна шляхом продажу пакетів акцій 22 об'єктів встановлені в сумі2 млрд. 65,74 млн. гривень.

Водночас згідно з Прогнозом макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України (стор. 180 матеріалів законопроекту), Уряд має наміри резервувати поза бюджетом надходження від приватизації обленерго і ВАТ "Укртелеком" у сумі 4,7 млрд. гривень. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 31.07.2002 № 425-433-р затверджені умови проведення конкурсів з продажу пакетів акцій дев'яти обласних енергорозподільчих компаній (ВАТ "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "Дніпрообленерго", "Закарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Крименерго", "Тернопільобленерго", Харківобленерго" та "Хмельницькобленерго") загальною номінальною вартістю пакетів акцій у сумі 439,74 млн. гривень.

Також передбачається провести продаж 42,86 відс. пакету акцій ВАТ "Укртелеком" вартістю 2 млрд. 6,6 млн. грн. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 289-р. Зазначені об'єкти до переліку Фонду державного майна до проекту державного бюджету не включені.

Враховуючи принцип повноти бюджетної системи, передбачений пунктом 4 статті 7 Бюджетного кодексу України в частині включення до складу бюджетів всіх надходжень, Рахункова палата вважає можливим збільшити надходження від приватизації державного майна в мінімальному розмірі (за номінальною ціною майна) на 2 446 379 тис. грн., за рахунок очікуваних надходжень від продажу пакетів акцій дев'яти обласних енергорозподільчих компаній і 42,86 відс. ВАТ "Укртелеком".

Пропозиції:

- На виконання вимог статей 7, 9 та 15 Бюджетного кодексу України встановити надходження від приватизації державного майна до загального фонду державного бюджету, в сумі 4 547 619 тис. грн., вилучивши заплановані надходження із джерел фінансування загального фонду державного бюджету.

- Спрямувати 40 відсотків приватизаційних надходжень на капітальні видатки.

- Разом з процедурою прийняття державного бюджету розглянути та прийняти Програму приватизації на наступний рік, передбачивши окремим додатком до неї перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2003 році, в розрізі груп, реґіонів, органів управління та зазначити балансову вартість активів.

- У разі потреби зменшити боргове навантаження на бюджет у 2004-2006 роках, доцільно за рахунок приватизаційних коштів передбачити у Державному бюджеті України на 2003 рік профіцит і спрямувати вивільнені кошти на достроковий викуп боргових зобов'язань держави.

Стаття 4.


У відповідності із статтею 4 законопроекту передбачається рентну плату за транзитне транспортування природного газу через територію України встановити у гривневому еквіваленті, а рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентну плату за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом - у доларовому.

З метою уникнення ризику впливу девальваційного фактора надходження до державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування нафти та аміаку необхідно встановити у національній валюті, виходячи із прогнозованого обмінного курсу 5,57 грн. за дол. США - 3,82 грн. за одну тонну нафти, що транспортується, та 1,67 грн. за одну тонну аміаку на кожні 100 км відстані.

Пропозиції:

- В абзаці 3 статті 4 слова "еквівалентному 0,685 долара США" замінити на слова "3,82 гривні".

- В абзаці 4 статті 4 слова " еквівалентному 0,3 долара США" замінити на слова "1,67 гривні".

- Виключити абзац 6 статті 4.

Стаття 5.


Статтею 5 законопроекту передбачається внесення Національним банком України у 2003 році перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками до державного бюджету в сумі не менш як 700 000 тис. гривень. Разом з тим, згідно з рішенням Ради Національного банку від 10.09.2002 № 14, кошторис доходів і витрат Національного банку на 2003 рік затверджено з нульовим сальдо.

Зважаючи на суттєвий вплив на загальні доходи державного бюджету вказаних надходжень, доцільно Комітету Верховної Ради України з питань бюджету спільно з Національним банком та Урядом розглянути обґрунтування витрат, передбачених у кошторисі Національного банку, узгодити скорочення непершочергових витрат та визначити реальну суму перевищення доходів над видатками.

Пропозиція:

Визначити реальну суму надходжень від перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України.

Стаття 7.


Статтею 7 передбачається збереження до 1 січня 2004 року існуючого порядку сплати податку на додану вартість (тобто, звільнення) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України. Втрати бюджету від надання цієї пільги у 2001 році становили 2,6 млрд. грн., у І кварталі поточного року - 663,8 млн. гривень. Законом України від 07.02.2002 № 3022-ІІІ "Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках" передбачено підвищення транзитного потенціалу України та збільшення обсягів транзитних перевезень, що призведе до зростання обсягів пільг. З метою компенсації втрат державного бюджету через надані пільги доцільно встановити мінімальну рентну плату українських суб'єктів господарювання за перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України. Рахункова палата вважає можливим і економічно необтяжливим для перевізників запровадити рентну плату в розмірі 3 відс. від суми плати, отриманої за надання зазначених послуг. Це дозволить збільшити надходження до бюджету орієнтовно на 400 млн. гривень.

Пропозиція:

Включити до статті 7 законопроекту текст наступного змісту: "Установити, що суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють зазначені послуги, вносять до Державного бюджету України рентну плату в розмірі 3 відсотки отриманої плати за перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України."

Стаття 9.


Згідно з пунктом 6 статті 21 Закону України від 03.07.1996 № 270/96-ВР "Про рекламу" рекламодавці алкогольних напоїв і тютюнових виробів зобов'язані спрямовувати на виробництво соціальної рекламної інформації щодо шкоди тютюнопаління та вживання алкоголю не менше 5 відсотків коштів, витрачених на розповсюдження ними в межах України реклами тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв. Згідно з проектом державного бюджету в 2003 році передбачається залучити до спеціального фонду 1,2 млн. грн. коштів, що надійдуть від рекламодавців зазначеної продукції. З метою збільшення видатків соціального спрямування пропонується ці кошти залучити до загального фонду державного бюджету. Одночасно пропонується скасувати пункт 6 статті 21 Закону України від 03.07.1996 № 270/96-ВР "Про рекламу".

Пропозиції:

- З метою збільшення соціальних видатків залучити до доходів загального фонду державного бюджету кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

- Скасувати дію пункту 6 статті 21 Закону України від 03.07.1996 № 270/96-ВР "Про рекламу".

1.3. Державний борг та фінансування Державного бюджету України

Стаття 10.

Статтею 6 Закону України від 16.09.92 № 2604-ХІІ "Про державний внутрішній борг" передбачено одночасно із затвердженням Державного бюджету України на наступний рік затверджувати структуру, джерела та строки погашення державного внутрішнього боргу. Основними напрямами бюджетної політики на 2003 рік визначено поліпшення структури державного боргу. Всупереч зазначеному, проект закону про державний бюджет передбачає погіршення структури державного боргу. На кінець 2003 року зовнішня складова державного боргу збільшиться в порівнянні з 2002 роком із 73 відс. до 75 відс., а з урахуванням боргу Уряду перед Національним банком за валютними кредитами - до 85 відсотків. Зростання валютної частини державного боргу в умовах прогнозованої девальвації гривні (з 5,5 до 5,68 грн./дол. США) призведе до зростання видатків з його обслуговування та погашення і буде головним чинником росту державного боргу в гривневому обчисленні (понад 2 млрд. гривень).

Пропозиція:

Статтю 10 проекту закону доповнити частиною другою в наступній редакції: "Затвердити структуру державного внутрішнього та державного зовнішнього боргу України (додаток №...)".

Стаття 11.


Зазначеною статтею передбачається перевищення граничного розміру державного боргу в разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення у неповних обсягах та невиконання плану надходжень до загального фонду від приватизації державного майна.

Фактично Уряд пропонує ввести законодавчу норму щодо змін обсягів державного боргу в ході виконання державного бюджету. Зазначене суперечить статті 18 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього боргу встановлюється законом про Державний бюджет України. Передбачаючи можливі зміни обсягу державного боргу в зв'язку з невиконанням плану надходження коштів від приватизації державного майна, Уряд ще на стадії складання бюджету свідомо піддає сумніву реальність надходження доходів у запланованих обсягах.

Пропозиції:

- Друге речення частини 1 статті 11 проекту закону доповнити словами: "в межах затвердженого загального обсягу державного боргу".

- Вилучити абзац другий статті 11 проекту закону.

Стаття 12.


Відповідно до статті 18 Бюджетного кодексу України законом про Державний бюджет України встановлюється граничний обсяг надання державних гарантій. У запропонованому законопроекті зазначена вимога не виконана, а граничні обсяги надання державних гарантій суб'єктам підприємницької діяльності - позичальникам іноземних кредитів не визначені.

Пропозиція:

У статті 12 проекту закону визначити граничний обсяг надання державних гарантій.

Стаття 13.


Статтею 13 законопроекту Міністерству фінансів надається право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави, операції купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі, операції РЕПО, депонування коштів на чергові платежі з обслуговування та погашення державного боргу.

Джерела, за рахунок яких буде здійснюватися достроковий викуп боргових зобов'язань, у проекті не визначені. Крім цього, в разі дострокового викупу боргових зобов'язань буде створена економія з обслуговування державного боргу. Проте напрями її використання законопроектом не передбачені.

Пропозиція:

Статтю 13 проекту закону викласти в такій редакції: "Надати Міністерству фінансів України право в межах затвердженого профіциту державного бюджету здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави, операції купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі операції РЕПО, депонування коштів на чергові платежі з обслуговування та погашення державного боргу".

Стаття 14.


Відповідно до статті 85 Конституції України рішення щодо одержання Україною позик від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій, не передбачених Державним бюджетом України, приймається виключно Верховною Радою України. Надання Кабінету Міністрів України права брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням зовнішніх запозичень, суперечать вимогам Конституції України і можуть призвести до неконтрольованих залучень і збільшення державного боргу.

Пропозиція:

Статтю 14 законопроекту доповнити після слів: "Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень", словами: "які передбачені в державному бюджеті" і далі за текстом.

Стаття 15.


Рішення щодо реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, приймаються Кабінетом Міністрів України. Статтею 35 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" право здійснювати реструктуризацію протягом 1999 року було надано Міністерству фінансів. Проте, як свідчить аналіз, стан розрахунків позичальників з погашення боргів не поліпшився.

Впродовж 1993 - 1998 років із державного бюджету було надано позичок суб'єктам господарювання на загальну суму 142,2 млн. грн., з яких станом на 01.08.2002 погашено лише 18,8 млн. грн. або 13,2 відсотка. Із зазначених обсягів наданих позичок Кабінет Міністрів України реструктуризував боргові зобов'язання окремим боржникам на загальну суму 72,4 млн. гривень. Проте в погашення реструктуризованої заборгованості у встановлені терміни не надійшло жодної копійки. Аналогічний стан з погашення боргів за кредитами, залученими державою або під державні гарантії. Загальна сума заборгованості за такими кредитами становить понад 6 млрд. гривень.

Однією з причин такого стану розрахунків є прийняття Урядом рішень про надання позичок і державних гарантій без урахування відповідних фінансових можливостей позичальників щодо їх повернення та відсутність контролю з боку Міністерства фінансів і Державного казначейства за своєчасним погашенням суб'єктами господарювання боргових зобов'язань перед державним бюджетом.

Тому надання Міністерству фінансів права вирішувати лише питання щодо реструктуризації простроченої заборгованості без покладення на нього відповідальності за її погашення, не забезпечить своєчасне та в повному обсязі повернення боргів.

Пропозиція:

Частину 1 статті 15 проекту закону доповнити словами: "та забезпечити своєчасне погашення позичальниками реструктуризованих боргів".

Стаття 16.


Зазначеною статтею законопроекту надається право Міністерству фінансів здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів.

Проте у цій статті не визначені напрями використання отриманих коштів та не наведено розрахунків можливих обсягів таких надходжень, що не зобов'язуватиме Міністерство фінансів здійснювати зазначені заходи.

Пропозиція:

Зобов'язати Міністерство фінансів здійснити необхідні розрахунки щодо надходження коштів від продажу права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі і вказати в статті 16 законопроекту конкретну суму цих надходжень та врахувати їх у доходах загального фонду державного бюджету.

Стаття 17.


Пунктом 8 статті 7 Бюджетного кодексу України одним із принципів бюджетної системи України визначено цільове використання бюджетних коштів, тобто, використання їх виключно на цілі, визначені законом про державний бюджет. В статті 17 даного законопроекту пропонується в ході виконання державного бюджету здійснювати за рахунок коштів загального фонду погашення боргів юридичних осіб за кредитами, залученими під державні гарантії.

Декретом Кабінету Міністрів України від 17.03.93 № 25-93 "Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, що надаються Україні відповідно до міжнародних договорів", визначено, що обслуговування іноземного кредиту, отриманого під гарантії Уряду, здійснюється Державним експортно-імпортним банком України, а гарантії, які надаються іноземним кредиторам, забезпечуються коштами Державного валютного фонду України.

Фактично Уряд, всупереч чинному законодавству, пропонує закріпити за собою право змінювати напрями використання коштів, передбачені законом про державний бюджет. Таким чином, надання права погашати зазначені борги за рахунок коштів державного бюджету призведе до нецільового їх використання та не дасть можливості розпорядникам коштів виконувати затверджені програми.

Пропозиція:

Вилучити статтю 17 із тексту проекту закону.

Стаття 18.


Статтею 13 Закону України від 16.12.93 № 3709-ХІІ "Про господарські товариства" забороняється використовувати для формування статутних фондів товариств бюджетні кошти.

Статтею 18 законопроекту дозволяється Фонду державного майна України збільшувати частку держави в статутному фонді позичальників кредитів, залучених державою або під державні гарантії, в рахунок погашення простроченої заборгованості таких позичальників перед державою. Як свідчить аналіз, станом на 1 серпня 2002 року 95 відс. боржників перед державним бюджетом за отримані кредити під державні гарантії є акціонерними товариствами. Отже, прийняття зазначеної статті буде суперечити чинному законодавству.

Пропозиція:

Вилучити статтю 18 із тексту проекту закону.

Стаття 20.


Статтею 20 законопроекту надається право Кабінету Міністрів України в 2003 році надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредит за рахунок випуску державних цінних паперів на суму до 165,9 млн. грн. та зробити внесок до статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України" у розмірі 100 млн. гривень. При цьому допускається збільшення граничного розміру державного внутрішнього боргу України станом на 31 грудня 2003 року та граничного розміру дефіциту Державного бюджету України в 2003 році.

Частиною 1 статті 18 Бюджетного кодексу України визначено, що граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу встановлюється виключно законом про державний бюджет, а частиною 3 статті 13 Закону України від 16.12.93 № 3709-ХІІ "Про господарські товариства" заборонено використовувати для формування статутного фонду товариств бюджетні кошти.

Тому вимоги статті 20 законопроекту суперечать статті 18 Бюджетного кодексу України та статті 13 Закону України від 16.12.93 № 3709-ХІІ "Про господарські товариства".

Пропозиція:

Вилучити статтю 20 із тексту проекту закону.

Статті 21, 22.


Пунктом 2 статті 21 та пунктами 2 і 3 статті 22 законопроекту джерелом фінансування загального та спеціального фондів державного бюджету на 2003 рік визначені надходження від приватизації державного майна.

Статтею 15 Бюджетного кодексу України визначено джерелами фінансування бюджету лише державні внутрішні та зовнішні запозичення. За своєю суттю кошти від приватизації є надходженнями від відчуження майна, що перебуває у державній власності, і, відповідно до пункту 3 статті 9 Бюджетного кодексу України, повинні зараховуватися до доходів бюджету як неподаткові надходження. Залучення коштів від приватизації на покриття дефіциту законодавчо не передбачено.

Крім цього, залучені до загального фонду державного бюджету надходження від приватизації передбачається використати на погашення державного боргу, що не дасть можливості спрямувати їх на структурну перебудову економіки України, як це передбачено статтею 1 Закону України від 04.03.92 № 2163-ХІІ "Про приватизацію державного майна".

Пропозиції:

- Пункт 2 статті 21 - вилучити із проекту закону.

- Пункти 2 і 3 статті 22 - вилучити із проекту закону.

Стаття 23.


Відповідно до статті 23 законопроекту пропонується в 2003 році органи державної податкової служби визнати органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками. При цьому передбачається 25 відс. коштів, отриманих в рахунок повернення цієї заборгованості понад обсяги, визначені проектом Закону, спрямовувати на видатки з матеріально-технічного забезпечення органів державної податкової служби, що дає право Державній податковій адміністрації на додаткові бюджетні призначення в межах зазначених надходжень.

Це положення законопроекту суперечить вимогам Закону України від 04.12.1990 № 509 "Про державну податкову службу в Україні", який регулює її діяльність, а також Закону України від 30.06.1999 № 783 "Про джерела фінансування органів державної влади", за яким органи державної влади мають здійснювати свою діяльність за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених законом України про державний бюджет, без запровадження додаткових стимулюючих заходів.

Пропозиції:

- Абзац 1 статті 23 викласти у такій редакції: "Визнати в 2003 році органи державної податкової служби органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, а також органом стягнення податкового боргу на суми, які боржник має одержати від дебіторів."

- Вилучити абзац 2 статті 23 як такий, що суперечить чинному законодавству.

Стаття 25.


Відповідно до статті 25 законопроекту передбачено Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до державного бюджету коштів, отриманих від приватизації державного майна, в сумі не менш як 2 065 740 тис. гривень. При цьому передбачається, що 97 відс. отриманих коштів спрямовуються на фінансування державного бюджету, а 3 відс. зараховуються до спеціального фонду та спрямовуються на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації. Одночасно, у разі перевиконання надходжень від приватизації державного майна понад передбачені обсяги, додатково отримані кошти розподіляються у такому порядку:

95 відс. - зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і спрямовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, на державні капітальні вкладення, створення космічного комплексу "Циклон-4", реформування та розвиток Збройних Сил України, розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та проведення фундаментальних досліджень Національною Академією наук України, що дає право на додаткові бюджетні призначення для проведення зазначених видатків;

5 відс. - зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації.


З причин, наведених у пропозиціях до статті 1 та додатку № 1 до законопроекту пропонується збільшити надходження від приватизації державного майна до загального фонду державного бюджету на 2 446 379 тис. грн. за рахунок очікуваних надходжень від продажу пакетів акцій дев'яти обласних енергорозподільчих компаній та 42,86 відс. акцій ВАТ "Укртелеком".

Пропозиції:

- Абзац 1 статті 25 викласти у такій редакції: "Фонду державного майна України забезпечити у 2003 році надходження до загального фонду Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна в сумі не менше 4 512 119 тис. гривень".

- Вилучити із статті 25 текст, викладений в абзацах 2 - 4.

1.4. Видатки Державного бюджету України

Стаття 26.


Пунктом 10 Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік встановлено, що не менше 40 відс. коштів, які планується отримати від приватизації державного майна, необхідно спрямувати на капітальні вкладення. Зазначена вимога в проекті закону про державний бюджет на 2003 рік не виконана. Видатки на капітальні вкладення не передбачені (за винятком 100 млн. грн., які планується спрямувати як субвенцію місцевим бюджетам для виконання інвестиційних проектів).

Пропозиції:

- При доопрацюванні проекту закону передбачити за рахунок коштів, що планується одержати від приватизації державного майна, видатки на капітальні вкладення.

- Абзац 2 статті 26 проекту закону після слів "перерозподіл видатків" доповнити словами "за програмами" і далі за текстом.

Додаток № 3 до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

 • Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Код програмної класифікації 1201170 "Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами".

Указом Президента України від 25.06.2002 № 581 "Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах" доручено Кабінету Міністрів України передбачати в проектах державного бюджету окремим рядком кошти для фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час розв'язання спорів у закордонних юрисдикційних органах. Відповідальним органом у випадках розгляду закордонними юрисдикційними органами позовів (скарг, звернень) до України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України визначено Міністерство юстиції. Пунктом 42 Положення "Про Міністерство юстиції України", затвердженого Указом Президента України від 30.12.97 № 1396/97, Міністерство визначено як представника інтересів Президента України і Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України і судами іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами. Для виконання зазначених функцій у структурі Міністерства юстиції створено департамент представництва інтересів держави в судах України та іноземних держав.

Проте у проекті закону видатки на зазначену мету передбачені у загальному фонді державного бюджеті в сумі 1,3 млн. грн. не Міністерству юстиції, а Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції.

Пропозиція:

У додатку № 3 проекту закону виключити із складу видатків Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції програму по КПК 1201170 "Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами" з видатками в сумі 1 336,5 тис. грн., включивши цю програму та відповідний обсяг видатків до складу видатків Міністерства юстиції.

 • Видатки Міністерства праці та соціальної політики України. Код програмної класифікації 2507000 "Фонд України соціального захисту інвалідів".

На програми соціального захисту інвалідів передбачається спрямувати кошти загального фонду державного бюджету у сумі 234,8 млн. грн. (коди 2507020-2507070) або менше бюджетних призначень 2002 року на 15,5 млн. гривень. При цьому на санаторно-курортне лікування інвалідів бюджетні призначення в порівняні з поточним роком зменшено на 16 млн. грн., водночас видатки на утримання органів управління цього Фонду збільшено на 0,5 млн. гривень.

У спеціальному фонді на соціальний захист інвалідів передбачені кошти в сумі 80 млн. грн., тобто, на рівні поточного року. Проте, як свідчить аналіз виконання бюджету за вісім місяців 2002 року, до Фонду вже надійшло 102,8 млн. грн., а очікувані надходження до кінця року становитимуть не менше 105 млн. гривень.

Пропозиція:

Видатки спеціального фонду за кодом програмної класифікації 2507080 "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів" встановити в сумі 105 млн. гривень.

 • Видатки Міністерства фінансів України. Коди програмної класифікації 3501170 "Обслуговування внутрішнього державного боргу" та 3501180 "Обслуговування зовнішнього державного боргу".

На видатки з обслуговування державного боргу передбачається в цілому 3 млрд. 557 млн. гривень.

Надані у проекті закону та матеріалах до нього показники щодо видатків з обслуговування та погашення державного боргу не дають можливості здійснити оцінку їх обгрунтованості.
Видатки наводяться загальними сумами та не розшифровуються в розрізі конкретних кредиторів та кредитних угод, відсутні дані щодо термінів платежів по кожному борговому зобов'язанню, розмірів процентних ставок, комісійних тощо.

Урядом не виконано вимоги підпункту 5 статті 38 Бюджетного кодексу України, згідно з яким разом з проектом закону подаються зведення та структура фінансових зобов'язань із державного боргу та державних гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди, до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу.

Враховуючи, що загальна сума цих видатків складає понад 3,6 млрд. грн., доцільно здійснити додаткову спеціальну тематичну їх експертизу безпосередньо у Міністерстві фінансів України.

Пропозиції:

- Доручити Рахунковій палаті здійснити у Міністерстві фінансів перевірку та експертизу розрахунків видатків з обслуговування державного боргу на 2003 рік та внести пропозиції щодо реальності їх визначення.

- Видатки на обслуговування державного боргу передбачити в державному бюджеті за наступними напрямами:

*   на виконання боргових зобов'язань за чинними угодами;

*   на виконання боргових зобов'язань у разі настання гарантійних випадків;

*   на виконання боргових зобов'язань, які виникають у 2003 році.

Стаття 27.


В абзаці 2 статті 27 проекту закону розпорядникам коштів надано право брати бюджетні зобов'язання з урахуванням необхідності виконання зобов'язань минулих років, зареєстрованих в органах Державного казначейства.

Аналіз виконання бюджетів останніх років свідчить про наявність у розпорядників бюджетних коштів значних обсягів як кредиторської, так і дебіторської заборгованості. Так, станом на 01.07.2002 кредиторська заборгованість бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, становила 3 млрд. 880,9 млн. грн., дебіторська заборгованість на зазначену дату числиться в сумі 4 млрд. 973,2 млн. гривень.

Пропозиції:

- Доручити Міністерству фінансів і Державному казначейству визначити загальний обсяг надходження до державного бюджету коштів за рахунок стягнення дебіторської заборгованості та видатки на погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ.

- Вилучити із законопроекту абзац 2 статті 27.

Стаття 32.


Статтею 6 Закону України від 21.09.99 № 1075-ХІV "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" передбачено, що кошти, одержані від реалізації військового майна, зараховуються до державного бюджету та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони. Цей закон не передбачає використання військового майна для проведення розрахунків шляхом бартерних операцій.

В абзаці 2 статті 32 законопроекту надається право Збройним Силам України в обмін на військове майно здійснювати розрахунки з виконавцями державного оборонного замовлення, постачальниками матеріально-технічних засобів, виконавцями робіт, надавачами послуг, а також за житло для військовослужбовців та членів їх сімей. Тобто, всупереч вимогам вищезазначеного закону, фактично передбачається здійснення бартерних операцій.

Пропозиція:

Вилучити абзац 2статті 32 із законопроекту.

Статті 35, 36.


Статтею 35 проекту закону визначено джерела формування спеціального фонду державного бюджету в частині кредитування, а статтею 36 - їх розподіл за напрямами використання. До джерел формування спеціального фонду віднесені кошти від повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам, молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, селянським (фермерським) господарствам, підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Статтею 36 законопроекту передбачається спрямувати зазначені кошти, відповідно, на надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам, пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, кредитів селянським (фермерським) господарствам та на заходи з підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Відповідно до законопроекту обсяги коштів для надання зазначених позичок, як і в минулому році, передбачаються також і в загальному фонді державного бюджету. У 2002 році вони заплановані в сумі 140,6 млн. грн., у тому числі в загальному фонді - 136,5 млн. грн., на 2003 рік пропонується, відповідно, 115,7 та 102 млн. грн., тобто, основна сума кредитів надається із загального фонду, а повернення здійснюється до спеціального фонду. Тому, на нашу думку, недоцільно планувати здійснення одних і тих самих видатків із загального та спеціального фондів одночасно. Це лише ускладнює бухгалтерський облік та контроль за поверненням кредитів.

Пропозиції:

- Вилучити із статті 35 проекту закону наступні джерела формування спеціального фонду: повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам, молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, селянським (фермерським) господарствам та підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу. Визначити зазначені джерела як доходи загального фонду державного бюджету.

- Вилучити із статті 36 проекту закону наступні напрями видатків спеціального фонду: надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам, пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію), кредитів селянським (фермерським) господарствам та на заходи з підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу. Здійснення цих видатків передбачити в загальному фонді державного бюджету.

1.5. Взаємовідносини між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами

Стаття 37.


У зазначеній статті законопроекту запропоновано перелік доходів, які у 2003 році зараховуються до місцевих бюджетів. Пунктом 5 зазначеної статті передбачається зарахування до місцевих бюджетів доходів відповідно до статей 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України. Статтею 64 Бюджетного кодексу України одним із джерел доходів місцевих бюджетів визначено єдиний податок для суб'єктів малого підприємства. Тому виділення його окремо в пункті 1 статті 37 законопроекту вважаємо недоцільним.

Пропозиція:

Вилучити пункт 1 із статті 37 проекту закону.

Стаття 38.


Проектом бюджету передбачено надати місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету ряд субвенцій. У порівнянні із 2002 роком держава додатково передає до місцевих бюджетів функції та кошти на здійснення програм щодо створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт у сумі 107,4 млн. грн., забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у комунальних закладах охорони здоров'я - 217,4 млн. грн., інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів - 18,9 млн. грн., надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення, - 128,8 млн. грн. та на виконання інвестиційних проектів - 100 млн. гривень.

 У 2002 році в державному бюджеті передбачено 109,5 млн. грн. на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення. Проте виділення коштів на проведення зазначених видатків здійснюється незадовільно і, як наслідок, за вісім місяців поточного року вказані видатки здійснено лише на суму 57,9 млн. грн., що становить 52,9 відс. від річних обсягів. Заборгованість з початку року за цими пільгами зросла на 254,5 млн. грн. і досягла 300,6 млн. гривень.
На 2003 рік для надання зазначених пільг громадянам місцевим бюджетам передбачено лише 128,8 млн. грн. субвенції. Тобто, за умови збереження в наступному році проведення цих видатків на рівні поточного року, на погашення заборгованості за вищезазначеними пільгами передбачені кошти в сумі лише 19,3 млн. гривень.

На погашення заборгованостей минулих років у законопроекті передбачається спрямувати 200 млн. грн., тобто, на рівні поточного року. При цьому статтею 34 законопроекту зобов'язано Кабінет Міністрів України затвердити розподіл бюджетних призначень у розрізі бюджетних програм. Проте у державному бюджеті програма щодо надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення, не передбачена. Таким чином, джерела погашення заборгованості із зазначених пільг відсутні як в державному, так і в місцевих бюджетах.

Урядом, всупереч статті 67 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", фактично перекладаються на місцеві бюджети функції держави в частині соціального захисту населення без підкріплення їх відповідними фінансовими ресурсами.

 Відповідно до вимог Указу Президента України від 22.08.95 № 765/95 "Про заходи щодо залучення додаткових коштів для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 721 "Про орієнтовні обсяги фінансування в 2002 - 2005 роках заходів Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства" спрямування коштів передбачалось не тільки на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах м. Харкова, а ще й на підвищення надійності функціонування цих систем.

Пропозиції:

-  Статтю 38 проекту закону доповнити абзацом такого змісту: "Кабінету Міністрів України при здійсненні розподілу коштів державного бюджету відповідно до статті 34 передбачити кошти на погашення заборгованості з надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення".

-  У пункті 15 статті 38 проекту закону назву субвенції викласти в наступній редакції: "Субвенція на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах та підвищення надійності функціонування систем водовідведення і водопостачання м. Харкова". У зв'язку із зазначеним внести зміни до назви субвенції в додатки №№ 3 та 5 до законопроекту.

1.6. Прикінцеві положення

Стаття 56.


Стаття 22 Конституції України передбачає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян. Всупереч цим вимогам Конституції України в статті 56 законопроекту передбачається призупинення дії ряду статей законів, у тому числі й соціального спрямування. Зокрема, пропонується на 2003 рік скасувати норми Закону України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства" щодо безкоштовного харчування учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також відмінити обов'язкове державне страхування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Пропонується призупинити дію статті 9 Закону України від 05.02.93 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" щодо надання учням загальноосвітніх навчальних закладів пільг на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом. Тобто, фактично звужується коло прав окремих категорій громадян.

Пропозиція:

Вилучити із статті 56 проекту закону пункти 19 та 32.

Стаття 58.


Законопроектом встановлюється подання звітності загальнодержавними фондами Державному казначейству. Доцільно передбачити надання такої звітності і Рахунковій палаті.

Пропозиція:

Статтю 58 проекту закону після слів "Державному казначейству України" доповнити словами "та Рахунковій палаті" і далі за текстом.

Додаткова стаття.


Стаття 49 Бюджетного кодексу України передбачає здійснювати виконання державного бюджету за розписом, що затверджується Міністром фінансів України. Починаючи з 2000 року, державний бюджет розподілено на загальний та спеціальний фонди. Розпис загального фонду Міністерством фінансів затверджується з помісячним розподілом планових показників, проте розпис спеціального фонду визначається в річних обсягах. Це не дає можливості здійснювати ефективний контроль за виконанням показників Державного бюджету України.

Пропозиція:

Доповнити проект закону додатковою статтею наступного змісту: "Міністру фінансів України затвердити Розпис Державного бюджету України на 2003 рік з помісячним розподілом доходів і видатків загального та спеціального фондів".

ІІ. Загальна оцінка та висновки до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"


За результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" Колегія Рахункової палати зробила наступні висновки.
 • Ключові параметри, покладені в основу формування проекту Державного бюджету України на наступний рік, не узгоджені з основними показниками проектів Державної програми економічного і соціального розвитку на 2003 рік та Основних засад грошово-кредитної політики Національного банку на 2003 рік.
  • Уряд передбачає в наступному році приріст валового внутрішнього продукту на рівні 4,0 відс. проти очікуваного в поточному році зростання на 4,8 відсотка. Водночас при очікуваному в поточному році індексі споживчих цін - 102,3 відс., а цін виробників - 102,1 відс., на наступний рік прогнозується середньорічне підвищення споживчих цін на 7,7 відс., а цін виробників - на 7 відсотків. Передбачається, що рівень безробіття зросте з 3,9 відс. у поточному році до 4,3 відс. у 2003 році.
  • В умовах загострення боргової ситуації, у зв'язку з піковим навантаженням виплат за державним боргом у 2003 році, Урядом прогнозується зростання податкового боргу та заборгованості суб'єктів господарювання, які не повернули кредити, отримані під державні гарантії.
 • За умов економічного зростання на 4 відс., реального приросту обсягу промислової продукції на 4,5 відс. Урядом прогнозується скорочення реальних надходжень доходів до зведеного бюджету на 1,5 відс., у тому числі, податкових надходжень - на 2,4 відсотка.

Відповідно до поданих Урядом розрахунків в цілому доходи бюджетів України в наступному році становитимуть 62,6 млрд. грн. і проти обсягів, врахованих при затвердженні державного бюджету на 2002 рік, номінально збільшаться лише на 3,3 млрд. грн. або 5,6 відсотка. Зростання доходів бюджетів очікується Урядом лише за рахунок надходжень прибуткового податку з громадян (на 1,9 млрд. грн. або 19,6 відс.), власних надходжень бюджетних установ і організацій (на 1,3 млрд. грн. або в 1,3 раза), податку на додану вартість (на 0,7 млрд. грн. або 5,6 відс.), а також надходжень від перевищення валових доходів над видатками Національного банку (на 0,5 млрд. грн. або в 3,5 раза).

  • Слід зауважити, що подані в матеріалах до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" прогнозні розрахунки надходжень доходів до державного бюджету максимально спрощені та, головним чином, ґрунтуються на фактичному рівні сплати у поточному році.
 • Окремі статті законопроекту суперечать положенням Конституції України і вимогам Бюджетного кодексу України та іншого чинного законодавства.
  • Стаття 44 проекту Закону в частині встановлення на 2003 рік рівня забезпеченості прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям та визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в дошкільних закладах у сумі 80 грн. на одну особу, стаття 53 в частині встановлення особливих умов для надання пільг, компенсацій і гарантій, передбачених чинним законодавством для окремих категорій військовослужбовців та працівників бюджетних установ, та стаття 56 в частині призупинення дії положень окремих законів України суперечать вимогам статей 22 і 46 Конституції України, які не допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав, а також гарантують державну допомогу в розмірі не нижче прожиткового мінімуму.
  • Згідно із статтею 25 проекту Закону передбачається врахування в державному бюджеті надходження коштів від приватизації державного майна в неповному обсязі, тобто, лише в сумі 2 млрд. 65 млн. гривень. Тоді як згідно з матеріалами, поданими до законопроекту (Прогноз макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України, показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди, стор. 180 матеріалів законопроекту), передбачено резервування таких надходжень у 2003 році в сумі 4,7 млрд. гривень. Це суперечить вимогам принципу повноти бюджетної системи України, передбаченому пунктом 4 статті 7 Бюджетного кодексу України, яким встановлено, що до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження та видатки. Наміри Уряду щодо резервування коштів поза державним бюджетом підтверджуються не тільки матеріалами до законопроекту, але й розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 289 та від 31.07.2002 №№ 425-433 щодо визначення умов приватизації ВАТ "Укртелеком" та 9 обленерго, а також проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2003 рік (стор. 159), в якому зазначається про намічене проведення приватизації цих об'єктів, хоча останні Фондом державного майна в переліку об'єктів, визначених до приватизації на 2003 рік, не вказані.

Ціла низка статей законопроекту суперечить положенням статей 15, 23, 27, 29, 38, 52, 59, 64 та 103 Бюджетного кодексу України, а також вимогам окремих інших законів України.

 • У проекті Державного бюджету України на 2003 рік не враховано цілу низку положень постанови Верховної Ради України від 04.07.2002 № 32-ІV "Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік", зокрема, щодо збалансованості і бездефіцитності державного бюджету, уточнення та узгодження прогнозних показників соціально-економічного розвитку України, визначення державних капітальних вкладень, забезпечення зростання частки видатків у державному бюджеті на фінансування соціального захисту населення, у тому числі: охорони здоров'я, освіти, науки та культури, скорочення джерел формування спеціального фонду тощо.
 • Статтею 1 законопроекту передбачається затвердити дефіцит спеціального фонду державного бюджету в сумі 815,6 млн. гривень.
  • Незважаючи на це, статтею 20 проекту закону про бюджет на 2003 рік дозволяється Кабінету Міністрів України в ході виконання бюджету надати кредит Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 165,9 млн. грн. та здійснити внесок у розмірі 100 млн. грн. до статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України". Тобто у разі реалізації цієї статті, дефіцит Державного бюджету України перевищить 1 млрд. грн. (1084,5 млн. гривень).
  • У проекті закону закладено додаткові фактори зростання дефіциту державного бюджету через нереальність окремих статей доходів.

Так, статтею 5 встановлено, що Національний банк України у 2003 році вносить до державного бюджету суми перевищення кошторисних доходів над видатками не менше як 700 млн. гривень. Проте отримання зазначеної суми нереальне, оскільки кошторис доходів і видатків Національного банку України на 2002-2003 роки затверджено з нульовим сальдо, а за інформацією Нацбанку таке перевищення на 1 вересня 2002 року становило всього 11 млн. гривень.

 • Проголосивши головним пріоритетом при плануванні бюджету на 2003 рік забезпечення видатків соціального спрямування, зокрема, на забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту населення та безоплатної медичної допомоги, а також соціально-медичне забезпечення ветеранів війни та праці, Уряд не виконав поставлене завдання і, в порівнянні з поточним роком, фактично зменшив видатки соціального спрямування загального фонду державного бюджету на 2003 рік (з урахуванням трансфертів соціального характеру для місцевих бюджетів) на 537 млн. грн. або на 2,8 відсотка.
  • У проекті державного бюджету взагалі не передбачаються видатки на погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, яка станом на 1 серпня 2002 року становила 267,1 млн. грн., у тому числі, з простроченим терміном виплати - 30,7 млн. гривень. Запропоновані обсяги погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, покривають потребу менше ніж на третину.
  • Законопроектом скасовуються пільги на проїзд учнів у транспорті, безкоштовне харчування учнів 1-3 класів загальноосвітніх шкіл, відміняється обов'язкове соціальне страхування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 29,3 млн. грн. зменшені видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у комунальних закладах охорони здоров'я та на 211,7 млн. грн. - обсяги субвенцій місцевим бюджетам для надання пільг і субсидій населенню.
  • Зменшуються видатки на здійснення загальнодержавних цільових програм для Міністерства освіти і науки в порівнянні з поточним роком на 37,9 млн. грн. (1,7 відс.), Міністерства охорони здоров'я - 296,8 млн. грн. (21 відс.), Міністерства культури і мистецтв - 13,9 млн. грн. (5,5 відс.), Міністерства праці та соціальної політики - 493,7 млн. грн. (49,3 відсотка). На 0,6 відсоткових пункта зменшується питома вага видатків Міністерства охорони здоров'я. Пропонується обмежити умови отримання допомоги малозабезпеченими сім'ями та звузити коло громадян, що мають право на пільги.
  • На рівні поточного року залишаються розміри виплат щорічної разової допомоги відповідно до Закону України від 22.10.93 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Урядом пропонується залишити на 2003 рік мінімальну заробітну плату на рівні 165 грн. на місяць, яка на сьогодні є орієнтиром для визначення розмірів багатьох соціальних допомог, що не відповідає вимогам Конституції України, Закону України від 05.10.2000 № 2017 "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", Стратегії подолання бідності, затвердженої Указом Президента України від 15.08.2001 № 637.

В Україні вже котрий рік мінімальна заробітна плата не забезпечує прожиткового мінімуму, чим порушуються вимоги статті 48 Конституції України в частині закріплення права громадян України на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає необхідне харчування, одяг та житло. Незважаючи на проголошені у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України на 2002-2004 роки наміри про наближення розміру мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму, розрив між ними збільшується. Якщо співвідношення цих показників у 2002 році складало 48 відс., то на 2003 рік воно прогнозується на рівні 45,6 відс. при прожитковому мінімумі у сумі 361,47 гривні. Відповідно до Стратегії подолання бідності в Україні критерій бідності становить 56,6 відс. прожиткового мінімуму.

 • За умови зменшення видатків на соціальні статті Урядом суттєво збільшуються обсяги асигнувань на утримання силових, правоохоронних та фіскальних структур.
  • Збільшуються видатки Державному комітету у справах охорони державного кордону України на 24,7 відс. проти поточного року, Міністерству оборони - 15,3 відс., Генеральній прокуратурі - 11,7 відс., Державній митній службі - 12,1 відс., Державній податковій адміністрації - 13,3 відс., Міністерству внутрішніх справ - 3,2 відсотка. У загальній сумі видатки для зазначених відомств збільшені на 717,3 млн. гривень.

Урядом у 2002 році прийнято рішення про підвищення в наступному бюджетному році заробітної плати працівникам фіскальних органів, що ставить їх працівників у привілейоване становище. Для Державної митної служби та Державної податкової адміністрації, в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", передбачено збільшення видатків на оплату праці за програмами "Керівництво та управління у сфері митної справи" на 40,5 відс. (56,1 млн. грн.) проти 2002 року та "Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства" - 31,4 відс. (158,8 млн. гривень).

 • Не передбачається позитивних змін щодо управління державним боргом. Прогнозується погіршення структури державного боргу, зростання його валютної складової. За рахунок девальвації гривні прогнозується збільшити обсяг державного боргу у гривневому еквіваленті на 2,5 млрд. гривень. Невиважена політика щодо зовнішніх запозичень та реструктуризації боргових зобов'язань призвела до непосильного навантаження на державні фінанси: у 2003 році платежі з обслуговування та погашення державного боргу сягнуть майже 12 млрд. гривень.
 • Основними напрямами бюджетної політики на 2003 рік передбачається збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті. Питома вага прогнозних обсягів місцевих бюджетів (з урахуванням трансфертів з державного бюджету) у прогнозному обсязі зведеного бюджету України на 2003 рік становить 40,1 відс., у тому числі по загальному фонду - 45,3 відс. або на 5 відс. пунктів більше порівняно із відповідним показником на 2002 рік. Проте зазначене збільшення виникло лише за рахунок передачі окремих функцій держави на місцеві органи самоврядування. Без урахування трансфертів доходи місцевих бюджетів у зведеному становлять лише 29,1 відс. і в порівнянні з поточним роком збільшилися лише на 0,5 відс. пункта.
 • В цілому, запропонований Урядом проект Державного бюджету України на 2003 рік є бюджетом стагнації, відходу від обраної інноваційної моделі розвитку і фактично передбачає суттєве уповільнення економічного зростання, загострення платіжної кризи, зменшення доходів держави і нарощування податкового боргу, посилення інфляції, зростання безробіття.
Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України