28 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2002 рік
08.10.2002  |  Рахункова палата


Про результати аналізу формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України


Київ 2002


Члени Колегії Рахункової палати України:

 

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Маліков В.В. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г. -

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М. -

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П. -

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л. -

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С. -

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П. -

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є. -

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

 

Про результати аналізу формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України / Підготовлено департаментом контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 22.11.2002 № 28-2 / - Київ: Рахункова палата України, 2002. - Випуск 18.

 

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.

 

Нормативно-правове забезпечення та джерела формування доходної частини бюджету Пенсійного фонду України

 

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про пенсійне забезпечення" джерелами формування бюджету Пенсійного фонду є:

 • відрахування підприємств, організацій, громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, на заходи соціального страхування;

 • обов'язкових страхових внесків громадян;

 • коштів державного бюджету.

У розвиток зазначеної статті окремими законами України встановлено низку джерел формування фінансових ресурсів бюджету Пенсійного фонду із визначенням їх цільового призначення:

 • збір на обов'язкове державне пенсійне страхування - для виплати трудових пенсій (ст. 3 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

 • збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - для виплати дострокових пенсій (ст. 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття);

 • збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання - на виплату пенсій по інвалідності та втраті годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (ст. 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання);

 • кошти підприємств із шкідливими умовами праці - на виплату пільгових пенсій до досягнення працівниками загальновстановленого пенсійного віку (частина четверта п. 1 ст. 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування);

 • кошти державного бюджету - на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, військовослужбовцям строкової служби та постраждалим від аварії на ЧАЕС (Закон України про державний бюджет на відповідний рік, ст.ст. 8, 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", ст. 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України," "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про державну службу", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", "Про Національний банк України" тощо).

Пунктом 8 Положення про Пенсійний фонд України до джерел формування бюджету Пенсійного фонду, крім перелічених вище, віднесено надходження за регресними вимогами, добровільні внески, пені, фінансові санкції, штрафи, передбачені за порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, банківські кредити, інші, не заборонені законодавством надходження.

В цілому, виходячи із законодавчо встановлених напрямків надходження коштів до Пенсійного фонду, джерела формування його бюджету можна систематизувати таким чином:

 • власні кошти Пенсійного фонду;

 • кошти державного бюджету;

 • кошти державних позабюджетних цільових фондів.

Аналіз бюджету Пенсійного фонду за останні 6 років показав, що обсяги його річних доходів мають стійку тенденцію до зростання (рис. 1).

* доходи бюджету Пенсійного фонду затверджені на 2002 рік (без урахування залишку коштів на початок року)

Рис. 1.      Динаміка обсягів річних доходів Пенсійного фонду України за період                 1997-2002 р.р.


Річні доходи бюджету Пенсійного фонду у 2001 році зросли, порівняно з 1997 роком, майже вдвічі, а планові показники доходів бюджету 2002 року - у 2,3 раза.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2001 рік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 № 1570 по доходах і видатках в обсязі 16 млрд. 452,3 млн. грн., у тому числі залишки коштів, невикористаних у попередньому році, в сумі 60,0 млн. грн.; на 2002 рік - постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1798 з доходами в обсязі 22 млрд. 264,3 млн. грн. (залишки - 532,0 млн. грн. та поточні доходи 21 млрд. 732,3 млн. грн.) і видатками - 21 млрд. 732,3 млн. грн., тобто, профіцитом в обсязі 532,0 млн. грн., що дорівнює сумі залишків, невикористаних у попередньому році. До 2002 року бюджети Пенсійного фонду були збалансованими.

Стан виконання доходів бюджету Пенсійного фонду у 2001 році та І півріччі 2002 року за джерелами надходжень характеризується показниками, наведеними у таблиці 1.


Виконання доходів бюджету Пенсійного фонду України у 2001 р. та І півріччі 2002 року

Джерела надходжень 2001 рік 2002 рік
Затверджено Виконано Відс.

виконання
Затверджено на рік Виконано у    І півріччі Відс. виконання
Власні доходи Пенсійного фонду 13508,3 16353,4 121,1 18400,9 9102,5 49,5
Кошти державного бюджету 2424,3 2377,1 98,1 2594,2 1196,9 46,1
Кошти державних цільових фондів 172,7 92,6 53,6 337,2 95,7 28,4
у тому числі:            
Кошти ФСС по безробіттю 70,0 71,6 102,3 90,0 34,7 38,5
Кошти ФСС від нещасних випадків 102,7 21,0 20,4 247,2 61,0 24,7
Усього надходжень 16105,3 18823,1 116,9 21732,3 10395,1 47,8

 

Доходну частину бюджету Пенсійного фонду України у 2001 році, при затверджених призначеннях з урахуванням змін - 16 млрд. 105,3 млн. грн., виконано в обсязі 18 млрд. 823,1 млн. грн., тобто, на 116,9 відсотка. Одержано понад обсяги, затверджені бюджетом, 2 млрд. 717,8 млн. гривень. Відсоток виконання доходів бюджету Пенсійного фонду коливається від 97,3 у Хмельницькій області до 169,5 - у м. Києві. Зазначене перевиконання зумовлене надходженням власних доходів понад планові призначення (121,1 відс.) внаслідок перевиконання плану по збору у зв'язку із збільшенням фонду оплати праці та розміщенням вільних коштів у ОВДП.

При затверджених бюджетних призначеннях на 2002 рік (без залишків на початок року) 21 млрд. 732,3 млн. грн., у І півріччі надійшло доходів 10 млрд. 395,1 млн. грн. або 47,8 відсотка. Відсоток виконання доходів у розрізі реґіонів коливається від 39,2 відс. річних призначень (Сумська область) до 59,2 відсотка (м. Київ).

Формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду представлено на рис. 2.

Рис. 2. Схема формування доходної частини бюджету Пенсійного фонду України

 

У 2001 році Пенсійний фонд України оперував фінансовими ресурсами в обсязі 20 млрд. 278,1 млн. грн., із яких здійснив видатків загальним обсягом 17 млрд. 561,7 млн. гривень. Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2002 складав 2 млрд. 716,4 млн. гривень. Із 12 млрд. 757,7 млн. грн. коштів, отриманих Пенсійним фондом у І півріччі 2002 року (з урахуванням залишків на початок року), здійснено видатків загальним обсягом 11 млрд. 82,9 млн. грн., залишок невикористаних коштів станом на 01.07.2002 складав 1 млрд. 674,8 млн. гривень.

Для забезпечення рівномірного фінансування виплати пенсій по всій території України Пенсійним фондом здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів між реґіонами. Зазначений перерозподіл проводиться на всіх рівнях: в межах реґіонів - між районами та містами, в межах України - між областями. Всього у 2001 році самозабезпечилися власними доходами 9 реґіонів. При цьому у м. Києві доходи перевищували видатки у 3,5 раза, а в Тернопільській області доходи забезпечували лише 61,1 відс. обсягів видатків. Реґіональними головними управліннями перераховано до Пенсійного фонду України коштів основного збору та за додатковими ставками 2 млрд. 958,9 млн. грн., із яких перерозподілено реґіонам 2 млрд. 359,1 млн. гривень. За І півріччя 2002 року, відповідно, 1 млрд. 160,2 млн. грн. та, з урахуванням залишків на поточних рахунках Пенсійного фонду України - 1 млрд. 918,4 млн. гривень. Як і в 2001 році найбільші суми невикористаних коштів у І півріччі 2002 року надійшли від м. Києва (86,3 відс.), а перерозподілено Луганській та Вінницькій областям, відповідно, 11,6 та 7,8 відс. її загального обсягу.

Частка вільних залишків пенсійних коштів розміщувалася у 2001 та 2002 роках в облігації внутрішньої державної позики, що узгоджується із ст. 3 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та Положенням про Пенсійний фонд України. На початок 2001 року в облігаціях було розміщено 100 млн. грн. коштів збору. За цей період Пенсійним фондом було придбано ОВДП через уповноважені банки на загальну суму 803,1 млн. грн., погашено - 750,1 млн. грн., одержано доходів - 49,9 млн. гривень. Доходність ОВДП у 2001 році була 15-19 відс., у І півріччі 2002 - 13,6-13,8 відс., тобто, більша, ніж відсотки банків за користування тимчасово вільними коштами. . Станом на 01.07.2002 залишилися не погашеними облігації на суму 153 млн. гривень.

Використання коштів бюджету Пенсійного фонду здійснюється за напрямками, що кореспондують із напрямками, визначеними Положенням про Пенсійний фонд України (рис. 3):

Рис. 3. Напрямки використання коштів бюджету Пенсійного фонду УкраїниКошти державного бюджету, які є джерелом формування бюджету Пенсійного фонду України


Із державного бюджету до Пенсійного фонду передаються кошти як загального, так і спеціального фонду, обсяги асигнувань яких встановлюються законами України про державний бюджет на відповідний рік за напрямками.

Законами України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (від 22.10.98 № 208 XIV, від 15.07.99 № 967-XIV, від 24.05.2001 № 2452-ІІІ) введено додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій і діяльності.

Цільовим призначенням коштів додаткових зборів, що формували власні кошти Пенсійного фонду, було погашення заборгованості з виплати пенсій. З ліквідацією заборгованості, починаючи з 2000 року, Законами України про державний бюджет на відповідний рік продовжується дія цих законів і надходження додаткових зборів включаються до державного бюджету для фінансування видатків державного бюджету на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, тобто, спрямовуються на виконання зобов'язань державного бюджету перед Пенсійним фондом на фінансування пенсій, надбавок, підвищень, допомог, джерелом виплати яких є кошти державного бюджету. Відповідно, на суму їх надходження зменшені власні доходи бюджету Пенсійного фонду. При цьому Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині визначення напрямків використання коштів додаткового збору не узгоджується із законами про Державний бюджет України на відповідний рік.

У 2001 році передбачалося передати Пенсійному фонду 2 млрд. 424,3 млн. грн., у тому числі із загального фонду державного бюджету - 1 млрд. 224,3 млн. грн. та із спеціального - 1 млрд. 200,0 млн. гривень.

У 2002 році всього затверджено передати із державного бюджету Пенсійному фонду на виконання зазначених пенсійних програм 2 млрд. 563,7 млн. грн., у тому числі із загального фонду - 1 млрд. 63,7 млн. грн., із спеціального - 1 млрд. 500,0 млн. гривень.

Таким чином, простежується поступове перекладання виконання зобов'язань державного бюджету перед Пенсійним фондом на спеціальний фонд державного бюджету за рахунок додаткових зборів, що вилучені із власних коштів бюджету Пенсійного фонду і передані до державного бюджету. Якщо у 2001 році за рахунок додаткових зборів передбачалося забезпечити фінансуванням 49,1 відс. видатків на виплату пенсій, джерелом яких є кошти державного бюджету, то у 2002 році вже 58,5 відсотка. Перекладання фінансування виплати пенсій на кошти спеціального фонду державного бюджету, витрати якого відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах надходжень, створює ризики неповного фінансового забезпечення виплати державних пенсій і робить цю статтю видатків незахищеною.

Передбаченим державними бюджетами на 2001-2002 роки обсягам призначень відповідають призначення відповідних бюджетів Пенсійного фонду, за винятком асигнувань на виплату пенсій і допомог постраждалим від аварії на ЧАЕС.

Фактично з державного бюджету до бюджету Пенсійного фонду у 2001 році надійшло 2 млрд. 373 млн. грн. або 98 відс. призначень, із них коштів загального фонду - 1 млрд. 78,4 млн. грн. або 88,1 відс., спеціального - 1 млрд. 298,7 млн. грн. або 108,2 відсотка. У грудні 2001 року Пенсійним фондом на вимогу Мінфіну України перераховано до державного бюджету, як не використані, 150,0 млн. грн. коштів додаткового збору. За І півріччя 2002 року надійшло 1 млрд. 196,9 млн. грн., що складає 46,1 відс. річних призначень, при цьому із загального фонду надійшло 526,1 млн. грн. або 49,5 відс. річних призначень, із спеціального - 670,9 млн. грн. або 44,7 відсотка.


Видатки за рахунок коштів державного бюджету


Кошти державного бюджету, що передаються Пенсійному фонду, є джерелом фінансового забезпечення видатків на виплату пенсій, надбавок і підвищень до них, а також допомог за 21 законодавчим і нормативно-правовими актами, що встановлюють окремим категоріям пенсіонерів державні гарантії і пенсійне забезпечення на інших, ніж встановлені загальним пенсійним законодавством, умовах.

Дані щодо фінансового забезпечення у 2001 році та І півріччі 2002 року коштами державного бюджету виплати пенсій, джерелом яких встановлені бюджетні кошти, наведено у таблиці 2.

Фінансове забезпечення виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету у 2001 р. та І півріччі 2002 р.

 

Стан розрахунків на 01.01.01 2001 рік І півріччя 2002 року Стан розрахунків на 01.07.02
Асигнування з держ. бюджету Фактичні видатки Асигнування з держ. бюджету Фактичні видатки
Пенсії військовослужбовців строкової служби - 538,5* 521,5 203,7 220,7 0,0
Пенсії, призначені за різними пенсійними програмами - 1251,3** 1251,3 701,4 804,0 -102,6
Пенсії у зв'язку із закриттям ЧАЕС - - - 5,1 1,8 + 3,3
Пенсії постраждалим від аварії на ЧАЕС - 165,9 583,2 489,5 286,8 281,2 - 66,6
Разом - 165,9 2373,0 2262,3 1196,9 1307,6 + 3,3
- 169,1

 

* у тому числі 146,2 млн. грн. за рахунок залишків коштів збору за додатковими ставками

** всього асигнувань з державного бюджету одержано в обсязі 1 млрд. 401,3 млн. грн., але у грудні 2001 року за вимогою Мінфіну України списано до держбюджету залишки невикористаних коштів збору за додатковими ставками у сумі 150,0 млн. грн.

Видатки на виплату пенсій, надбавок, допомог, призначених за різними пенсійними програмами

По 18 із 21 законодавчих і нормативно-правових актах, джерелом фінансування реалізації яких є кошти державного бюджету (крім Законів України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно чисту систему"), видатки на виплату пенсій об'єднані узагальненою програмою " пенсії, призначені за різними пенсійними програмами".

Розмежування джерел цих виплат розпочалося лише у 1999 році, хоча бюджет Пенсійного фонду було виведено із складу державного бюджету ще у 1997 році.

Аналіз розмежування джерел фінансування з виплат Пенсійного фонду показав, що лише з 01.01.99 по 30.06.2002 додаткове навантаження на бюджет Пенсійного фонду внаслідок неповного і несвоєчасного переведення фінансування виплати пенсій, призначених за різними пенсійними програмами за рахунок коштів державного бюджету, розрахунково, склало 3 млрд. 110,1 млн. грн., у тому числі:

 • у 2001 році не перекладено на кошти державного бюджету фінансування виплати пенсій митникам, журналістам, багатодітним матерям та матерям дітей-інвалідів з дитинства, інвалідам по зору, карликам і ліліпутам та цільової грошової допомоги, що спричинило додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду у сумі 520,5 млн. гривень;

 • у 2002 році - виплату цільової грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам, що призвело до додаткового навантаження на бюджет Пенсійного фонду у І півріччі 2002 року в обсязі 302,9 млн. гривень.

Станом на 01.01.2002 було призначено пенсій за різними пенсійними програмами 511,7 тис. особам, а надбавки, підвищення, компенсації, допомоги призначені 5043,8 тис. пенсіонерам, що отримують трудові пенсії.

У 2001 році фактичні видатки Пенсійного фонду по виплаті пенсій, надбавок, підвищень і допомог, призначених за різними пенсійними програмами, що переведені на кошти державного бюджету, відшкодовані у повному обсязі. При річних бюджетних призначеннях на цю мету 1 млрд. 302,6 млн. грн., до бюджету Пенсійного фонду спрямовано 1 млрд. 251,3 млн. грн., тобто, 96 відс. бюджетних призначень та 100 відс. фактичних витрат.

При річних призначеннях державного бюджету на 2002 рік - 1 млрд. 440,0 млн. грн. і фактичних видатках Пенсійного фонду на цю мету у І півріччі - 804,0 млн. грн. фактично профінансовано із державного бюджету 701,4 млн. грн., що складає 48,7 відс. річних призначень.

Видатки на виплату пенсій військовослужбовцям строкової служби

Аналіз фактичних видатків на виплату пенсій військовослужбовцям строкової служби за останні три роки свідчить про їх стале скорочення. У порівнянні з 2000 роком, у 2001 вони скоротилися на 21,8 відс. і склали 521,5 млн. гривень. Асигнування із державного бюджету на цю мету склали 538,5 млн. грн., що відповідає обсягам затверджених призначень, однак здійснені не тільки із загального фонду, як передбачено державним бюджетом, але й з коштів спеціального фонду, а саме: 27 відс. асигнувань здійснено за рахунок залишків коштів додаткових зборів станом на 01.01.2001 (спеціальний фонд) у обсязі 146,2 млн. гривень. Фактичні поточні видатки за І півріччя 2002 року відшкодовані у повному обсязі і відповідають 41,6 відс. річних призначень.

Зменшення фактичних видатків на виплату пенсій по цьому напрямку обумовлено скороченням чисельності пенсіонерів, що отримують пенсії за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". За три останні роки зазначений контингент пенсіонерів зменшився на 265,7 тис. осіб. Причиною цього є не тільки природні та міграційні процеси. За даними Пенсійного фонду за останні три з половиною роки близько 110,3 тис. пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби перейшли на отримання пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", що призвело до додаткового навантаження на власні кошти Пенсійного фонду, розрахунково, в обсязі 109,0 млн. гривень.

Зазначене стало наслідком дисбалансу у підвищенні розмірів пенсій пенсіонерам із числа військовослужбовців строкової служби. Так, за період з серпня 1996 року мінімальний розмір, передбачений для обчислення трудових пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" підвищувався, починаючи з 01.09.96, шість разів і збільшився з 16,62 грн. до 47,3 грн. або у 2,8 раза на дату перевірки, тоді як мінімальний розмір для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та їх сім'ям за цей період збільшився з 16,62 грн. до 19,91 грн., тобто, на 19,8 відсотка. При цьому коефіцієнт підвищення трудових пенсій за цей час склав 3,1183, а військових строкової служби - 1,4743. Слід зазначити, що підвищення розмірів пенсій військовим строкової служби взагалі не здійснювалося понад чотири роки (з серпня 1996 по січень 2001 року).

Видатки на пенсійне забезпечення у зв'язку із закриттям ЧАЕС

Аналіз обсягів бюджетних призначень, фактичних асигнувань та фактичних видатків на пенсійне забезпечення вивільнених працівників свідчить про істотні прорахунки у прогнозуванні і плануванні виходу на пенсію цієї категорії громадян у 2001 році, зокрема, неврахування використання ними права на одержання допомоги по безробіттю через центри зайнятості протягом 17 місяців.

Як наслідок, фактичні видатки на виплату пенсій вивільненим працівникам закритої Чорнобильської АЕС у І півріччі 2002 року склали 1,8 млн. грн. або лише 17,6 відс. річних бюджетних призначень (10,2 млн. грн.) та 35,2 відс. фактичних асигнувань (5,1 млн. гривень). Сума перефінансування станом на 01.07.2002 склала 3,3 млн. гривень.

Видатки на пенсійне забезпечення громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС

Протягом останніх років системно не виконуються зобов'язання державного бюджету перед Пенсійним фондом на фінансування цих витрат. Так, станом на 01.01.2001 державний бюджет заборгував Пенсійному фонду по фактично проведених ним виплатах постраждалим від аварії на ЧАЕС, починаючи з 1999 року - 165,9 млн. грн., станом на 01.01.2002 - 72,1 млн. грн., а на 01.07.2002 - 66,6 млн. гривень. Тобто, протягом останніх трьох років відволікання власних коштів Пенсійного фонду на виплату пенсій постраждалим від аварії на ЧАЕС на термін понад 2 роки склало 99,3 млн. грн., понад 3 роки - 66,6 млн. гривень.

На відшкодування фактичних видатків Пенсійного фонду на виплату пенсій і надбавок постраждалим від аварії на ЧАЕС за 2001 рік профінансовано 583,2 млн. грн. або 100 відс. річних призначень, які включали у себе погашення 63,7 відс. (105,7 млн. грн.) заборгованості державного бюджету перед Пенсійним фондом минулих років. Фактичні поточні видатки Пенсійного фонду на цю мету склали 489,5 млн. грн., заборгованість державного бюджету перед Пенсійним фондом зменшено на 94,0 млн. грн. або на 56,7 відсотка.

При обсягах бюджетного запиту Пенсійного фонду на 2002 рік на цю мету 613,7 млн. грн., що включали погашення заборгованості минулих років у сумі 60,1 млн. грн., призначення державного бюджету на поточні видатки склали 583,2 млн. гривень. Фактично за І півріччя профінансовано 286,8 млн. грн. або 51,8 відс. при фактичних поточних видатках Пенсійного фонду 281,2 млн. грн., що дало можливість зменшити заборгованість на 5,6 млн. гривень.

Кошти державних цільових фондів

Кошти Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Бюджетом Пенсійного фонду на 2001 рік було заплановано отримати доходів від Фонду соціального страхування на випадок безробіття 70,0 млн. грн., що відповідало обсягам призначень бюджету на 2001 рік останнього на цю мету. Фактично у 2001 році надійшло 71,6 млн. грн. або 102,3 відс. річних призначень. У бюджеті Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування на випадок безробіття на 2002 рік обсяги зазначених доходів і, відповідно, видатків збільшені на 20 млн. грн. і затверджені у сумі 90,0 млн. гривень. Зазначене збільшення викликане ймовірністю вивільнення працівників передпенсійного віку. У першому півріччі 2002 року від Фонду соціального страхування на випадок безробіття надійшло 34,7 млн. грн., що складає 38,5 відс. річних бюджетних призначень.

Станом на 01.01.2001 Фонд соціального страхування на випадок безробіття заборгував Пенсійному фонду по виплачених дострокових пенсіях за 2000 рік 2,1 млн. гривень. У 2001 році фактичні видатки на виплату дострокових пенсій становили 67,9 млн. грн., а від центрів зайнятості до органів Пенсійного фонду надійшло 71,6 млн. грн., що не тільки погасило заборгованість, але й дало можливість проавансувати наступні виплати станом на 01.01.2002 в обсязі 1,6 млн. гривень.

При фактичних видатках на виплату дострокових пенсій за 6 місяців 2002 року у сумі 35,2 млн. грн., станом на 01.07.2002 залишилися невикористаними 1,0 млн. гривень. Тобто, розрахунки Фонду соціального страхування на випадок безробіття з Пенсійним фондом по фінансуванню дострокових пенсій протягом останніх півтора року здійснювалися відповідно до вимог встановленого Порядку.

Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Бюджетні призначення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 2001 рік склали 107,9 млн. грн., а Пенсійного фонду - 102,7 млн. грн.; на 2002 рік, відповідно, 191,3 млн. грн. та 247,2 млн. гривень. Зазначені невідповідності зумовлені відсутністю координації діяльності цих Фондів у частині планування видатків на пенсійне забезпечення, у тому числі, на погашення заборгованості. Фактично у 2001 році до бюджету Пенсійного фонду надійшло 22,4 млн. грн. або 21,8 відс., у І півріччі 2002 року - 61,0 млн. грн. або 24,7 відс. річних призначень бюджету Пенсійного фонду.

Стан розрахунків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з Пенсійним фондом як у 2001 році, так і у І півріччі 2002 року, незадовільний.

При призначеннях на 2001 рік на виплату пенсій по інвалідності та втраті годувальника внаслідок трудового каліцтва і професійних захворювань у бюджеті Пенсійного фонду у сумі 102,7 млн. грн., та фактичних видатках на цю мету за 9 місяців 2001 року (з 01.04 по 31.12.2001) - 96,8 млн. грн., Фондом соціального страхування від нещасних випадків перераховано Пенсійному фонду тільки у грудні 2001 року 22,4 млн. грн., тобто, відшкодовано лише 23,2 відс. фактичних витрат. Як наслідок, станом на 01.01.2002 заборгованість Фонду соціального страхування від нещасних випадків перед Пенсійним фондом становила 74,4 млн. гривень. Хоча Фонд соціального страхування від нещасних випадків при затвердженні бюджету на 2002 року передбачав, крім поточних видатків, погашення цієї заборгованості у повному обсязі, фактичні асигнування у І півріччі 2002 року склали лише 61,0 млн. грн. і забезпечили тільки часткове (70,6 відс.) покриття фактичних поточних витрат на виплату пенсій за 6 місяців (86,4 млн. грн.). В результаті, заборгованість Фонду соціального страхування від нещасних випадків перед Пенсійним фондом за І півріччя зросла на 34,2 відс. і станом на 01.07.02 склала 99,8 млн. гривень. При цьому на рахунках Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві рахувалося 135,8 млн. гривень.

Таким чином, виплата пенсій по інвалідності та втраті годувальника внаслідок трудового каліцтва і професійного захворювання, джерелом покриття видатків яких є кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, у 2001 році та першому півріччі 2002 року супроводжувалася відволіканням власних коштів бюджету Пенсійного фонду загальним обсягом 99,8 млн. грн., із них 74,4 млн. грн. - понад 1 рік.

Законодавчо встановлений Порядок формування доходів бюджету Пенсійного фонду із коштів державного бюджету, державних цільових позабюджетних фондів та інших джерел і, відповідно, виплати за рахунок їх пенсій, який покладає на Пенсійний фонд зобов'язання виплати пенсій незалежно від надходження коштів із цих джерел, створює умови для невиконання або відстрочення виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом Пенсійного фонду, що спричиняє його розбалансування і відволікання коштів збору, призначених на виплату трудових пенсій. Як наслідок, заборгованість цих суб'єктів формування доходів бюджету Пенсійного фонду станом на 01.01.2002 складала 146,5 млн. грн., 49,2 відс. якої становила заборгованість державного бюджету. За І півріччя 2002 року зазначена заборгованість зросла до 252,1 млн. грн., із яких 169,1 млн. грн. або 67,1 відс. припадало на державний бюджет.

Формування і використання власних коштів Пенсійного фонду

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Формування доходів бюджету Пенсійного фонду за рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування супроводжувалося значними втратами для бюджету Пенсійного фонду, зумовленими законодавчим зменшенням бази і ставки оподаткування, запровадженням спрощеної системи оподаткування, списанням боргів, вилученнями до державного бюджету зборів за додатковими ставками та погашенням недоїмки векселями з дисконтом. Лише у 2001 році з цих причин бюджетом Пенсійного фонду безповоротно втрачено 5 млрд. 979,9 млн. гривень.

Надходження збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на 2001 рік були заплановані у сумі 12 млрд. 926,0 млн. грн., на 2002 рік - 15 млрд. 999,3 млн. гривень. У 2001 році до бюджету Пенсійного фонду надійшло збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в обсязі 15 млрд. 151,9 млн. грн. або 117,2 відс. річних призначень, за І півріччя 2002 року - 8 млрд. 204,8 млн. грн. або 51,2 відс. річних призначень.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про пенсійне забезпечення" сплата застрахованими коштами збору у період діяльності, що зараховується до трудового стажу і з заробітку (доходу), з якого обчислюється розмір пенсії, є основною умовою для призначення пенсій.

Водночас із зазначеного правила для окремих категорій працівників та видів оплати їх праці пенсійне законодавство встановлює виключення:

 • окремі особи, а саме: працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, учні, студенти, аспіранти, докторанти, які не сплачували збір, відповідно до пунктів "д" - "з" ст. 3 Закону України "Про пенсійне забезпечення", мають право на трудову пенсію, яка виплачується за рахунок доходів Пенсійного фонду від збору;

 • існує низка доходів громадян, з яких збір, згідно із законодавством, не справляється, однак вони враховуються при визначенні заробітку для обчислення пенсій: суми доходів, що направляються у джерела їх одержання, а саме: на придбання акцій та суми, інвестовані в реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності, компенсації за невикористану відпустку при звільненні тощо.

Обмеження Кабінетом Міністрів України величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких справляються страхові внески (остання постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 494 та низка попередніх нормативних актів з цього питання) призвело лише у 2001 році до втрат бюджету Пенсійного фонду в обсязі 474,2 млн. гривень. До того ж, його запровадження не співвідноситься із встановленим механізмом визначення заробітку для обчислення пенсії, оскільки заробіток для обчислення трудових пенсій законодавчо максимальною межею не обмежується.

Встановлена Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" пільгова ставка 4 відс. (при загальній - 32 відс.) сплати збору від загальних витрат на оплату праці усіх працюючих на підприємствах всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить понад 50 відс., є державною підтримкою підприємств інвалідів за рахунок коштів Пенсійного фонду, призначених на виплату трудових пенсій. Від запровадження цієї пільги втрати Пенсійного фонду лише у 2001 році склали 150,0 млн. грн., тобто, на зазначену суму зменшені фінансові можливості Фонду для підвищення розмірів пенсій, у тому числі і працівників-інвалідів цих підприємств.

Одним із факторів, який впливає на надходження збору, є погашення заборгованості по заробітній платі минулих років. Однак зазначений процес дуже повільний. Внаслідок неповного погашення підприємствами, установами і організаціями заборгованості із заробітної плати, бюджетом Пенсійного фонду недоотримано близько 1 млрд. 600 млн. грн. збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Платники мають перед Пенсійним фондом борги по сплаті збору за вже виплачену заробітну плату.

На початок 2001 року недоїмка платників становила 2 млрд. 806,6 млн. грн., 52,7 відс. якої складають пені і штрафи. Протягом 2001 року її обсяги зменшилися на 2 млрд. 318,6 млн. грн. або на 82,6 відс. і станом на 01.01.2002 становили 488,0 млн. гривень. Зазначене зменшення, в основному, досягнуто шляхом списання і розстрочення боргів. Крім цього, Пенсійним фондом недоотримано доходів по збору внаслідок банкрутства АБ "Україна" в обсязі 58,8 млн. гривень.

Кошти підприємств на відшкодування витрат по пільговому пенсійному забезпеченню

Платіжна дисципліна підприємств із шкідливими і важкими умовами праці в частині відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату пільгових пенсій у минулі роки була незадовільною. Як наслідок, заборгованість платників перед Пенсійним фондом на початок 2001 року становила 244,9 млн. гривень. Із нарахованих і виплачених у 2001 році пільгових пенсій в обсязі 157,1 млн. грн. відшкодовано платниками 156,4 млн. грн., нараховано пені у 2001 році за несвоєчасне відшкодування виплачених пенсій - 4,5 млн. грн., віднесено до недоїмки несплачену у 2001 році заборгованість минулих років, що була реструктуризована, у сумі 0,7 млн. гривень. На кінець 2001 року загальна сума богу, з урахуванням пені, склала 222,2 млн. гривень. Зменшення заборгованості у 2001 році досягнуто шляхом чергового списання 12,5 млн. грн. і реструктуризації 16,0 млн. гривень.

Надходження за регресними вимогами та інші надходження.

За звітними даними Пенсійного фонду України заборгованість підприємств за регресними вимогами на початок 2001 року складала 115,0 млн. грн., фактично одержано від платників 49,4 млн. грн., у тому числі в рахунок погашення заборгованості - 4,7 млн. грн., списано безнадійної заборгованості - 4,1 млн. гривень. Залишок невідшкодованих на початок 2002 року сум недоїмки складав 106,2 млн. грн. У першому півріччі в рахунок погашення цієї недоїмки до Пенсійного фонду надійшло 9,3 млн. грн. і станом на 01.07.2002 залишилися невідшкодованими 96,2 млн. гривень.

За таких обсягів відшкодування зазначений процес розтягнеться в часі на п'ять і більше років.

Інші надходження до бюджету Пенсійного фонду складають від 0,7 відс. у 1999-2000 роках до 2,7 відс. - у бюджеті 2002 року власних доходів і умовно поділяються на доходи, пов'язані з виконанням Пенсійним фондом функцій управління пенсійними коштами; з виконанням зобов'язань за міжнародними угодами та від добровільних внесків. Виконання бюджетних призначень по інших надходженнях характеризується таким чином: при затверджених річних обсягах зазначених інших надходжень у 2001 році в сумі 20,7 млн. грн. фактично одержано у 11,9 раза більше, а саме - 245,9 млн. грн., у І півріччі 2002 року надійшло 412,5 млн. грн., що складає 109,9 відс. річних призначень (375,3 млн. гривень). У загальній сумі інших надходжень доходи від розміщення Пенсійним фондом вільних залишків коштів в облігації внутрішньої державної позики склали 49,9 млн. грн., а від сплати банками відсотків за їх користування - 146,5 млн. гривень.

Списання і реструктуризація заборгованості платників

Значні обсяги коштів бюджет Пенсійного фонду недоодержує внаслідок списання і реструктуризації боргів усіх категорій платників, яке здійснюється, починаючи з 1994 року. За період з 1994 по 2001 рік було прийнято 11 законів та 1 Указ Президента України щодо списання і реструктуризації боргів суб'єктів господарювання перед Пенсійним фондом.

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів по списанню і розстроченню заборгованості показав, що списання боргів перед бюджетом Пенсійного фонду проводилося без оцінки і врахування фінансового стану конкретного боржника та його можливостей погашення боргу майном або продукцією. При цьому законодавчими актами передбачалося списання і реструктуризація боргів:

 • конкретних підприємств (наприклад, Закон України від 18.07.97 № 482/97-ВР "Про списання заборгованості ВАТ "АвтоЗАЗ", хоча можливою схемою розрахунків цього підприємства із Пенсійним фондом могла б бути поставка Мінпраці автомобілів інвалідам на суму недоїмки із погашенням її коштами державного бюджету, призначеними на придбання цих автомобілів);

 • усіх підприємств окремих галузей (сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів згідно з Указом Президента України від 18.06.98 № 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів станом на 1 січня 1998 року"; вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств згідно з Законом України від 11.11.94 № 241/94 "Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати заборгованості");

 • усіх підприємств незалежно від галузевої належності (згідно з Законами України від 05.06.97 № 314/97-ВР "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників станом на 31.03.97", від 21.12.2000 № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами").

В цілому, обсяги списаної і реструктуризованої заборгованості перед Пенсійним фондом по роках характеризуються такими показниками (табл. 3):

Суми списаної та реструктуризованої заборгованості усіх категорій платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування перед Пенсійним фондом України за період 1994-2001 р.р.

Період Списано Реструктуризовано
1994 41,4 -
1997 617,2  
1998 333,7 1271,5
1999 784,2 1219,3
2000 1407,0 15,8
2001 2930,7 392,3
Всього 6114,2 2898,9

 

Станом на 01.01.2001 заборгованість платників збору перед Пенсійним фондом становила 3 млрд. 166,6 млн. гривень. Протягом 2001 року ними погашено заборгованості на суму 207,1 млн. грн., із них шляхом оформлення векселями на загальну суму 30,9 млн. грн. із середнім дисконтом 34,7 відсотка. Втрати бюджету Пенсійного фонду від погашення недоїмки векселями у 2001 році становили 10,7 млн. гривень.

Протягом І півріччя 2002 року погашено заборгованості в обсязі 95,1 млн. грн., у тому числі векселями - 6,8 млн. грн. з середнім дисконтом 36,1 відс., тобто, втратами бюджету Пенсійного фонду у сумі 2,5 млн. гривень.

Майже третина загальної недоїмки створена платниками збору у Харківській, Луганській, Донецькій областях.

Всього протягом 2001 року списано поточної та минулих років заборгованості усіх категорій платників у сумі 2 млрд. 930,7 млн. грн. та реструктуризовано - 392,3 млн. гривень. При цьому обсяг списаної і реструктуризованої заборгованості підприємств, установ, організацій по обов'язкових платежах на 231,2 млн. грн. більший загального розміру на початок року. Така ситуація пояснюється: списанням заборгованості, що була реструктуризована у попередні роки; облікована за окремим порядком, і на початок року у розмір недоїмки не враховувалася; списанням несплаченої пені. На кінець 2001 року загальна сума боргу склала 818,7 млн. грн., тобто, його зменшення на 92,7 відс. досягнуто шляхом списання і реструктуризації.

Списання і реструктуризація недоїмки у І півріччі 2002 року не проводилися. За 6 місяців 2002 року розмір заборгованості зріс на 58,7 млн. грн. і склав 877,4 млн. гривень.

В цілому, внаслідок списання боргів платників збору бюджетом Пенсійного фонду за період з 1994 по 2001 рік безповоротно втрачено 6 млрд. 114,2 млн. грн. можливих доходів, у тому числі, 2 млрд. 685,0 млн. грн. заборгованості по обов'язкових внесках та 3 млрд. 429,2 млн. грн. нарахованої пені. При цьому найбільші обсяги заборгованості, а саме - 54,2 відс., були списані у 2001 році., а розстрочені - у 1998 році (44,0 відсотки).

Системна державна підтримка вітчизняних товаровиробників шляхом списання їм боргів по збору на обов'язкове державне пенсійне страхування завдає значних збитків бюджету Пенсійного фонду, оскільки не спонукає платників до вишукування джерел погашення недоїмки, а, навпаки, спричиняє нехтування суб'єктами господарювання дисципліною розрахунків за обов'язковими платежами, спонукає їх до уникнення від сплати поточних платежів і очікування чергових законодавчих рішень щодо списання боргів. Підтвердженням цього є той факт, що у підприємств, установ і організацій, яким було списано та розстрочено заборгованість по зобов'язаннях перед Пенсійним фондом, недоїмка продовжує створюватися.

Відрахування від податків, сплачених суб'єктами господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування

Звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" не передбачається.

Водночас окремими законами та іншими нормативно-правовими актами призупинено нарахування та сплату збору окремими суб'єктами господарювання, і введено замість нього відрахування до Пенсійного фонду частки нарахованого і сплаченого до державного та місцевих бюджетів податку за спрощеною системою оподаткування.

Внаслідок запровадження спрощеної системи оподаткування Пенсійний фонд України зазнав значних втрат.

Від запровадження Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції від 28.06.99 № 746/99 єдиного податку бюджетом Пенсійного фонду лише у 2001 році втрачено 178,1 млн. гривень.

За даними Пенсійного фонду України станом на 01.01.2001 взято на облік платників єдиного податку 251783 , у тому числі 64530 - юридичних та 187253 - фізичних осіб, станом на 01.01.2002 - 394028 осіб, у тому числі 89699 - юридичних і 304329 - фізичних. Виходячи з розмірів нормативно встановлених обсягів виручки від реалізації та ставок єдиного податку, щомісячні відрахування від єдиного податку фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності до Пенсійного фонду становлять від 8,4 грн. до 84 грн. (при граничній річній виручці від реалізації 0,5 млн. грн.), юридичної особи - до 2100 грн. (при граничній річній виручці від реалізації 1,0 млн. гривень). Фактично у 2001 році відрахувань від єдиного податку до Пенсійного фонду надійшло 442,6 млн. грн., середньомісячні платежі до Пенсійного фонду одного найманого працівника у суб'єктів малого підприємництва складали 15,0 гривень.

Запровадження Законом України від 23.03.96 № 98/96 "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" спеціального торгового патенту призвело до втрати лише у 2001 році бюджетом Пенсійного фонду 1,3 млн. гривень.

Станом на 01.01.2001 кількість платників спеціального торгового патенту становила 6410, у тому числі юридичних осіб - 967, фізичних - 5443, на початок 2002 року - 7265, у тому числі юридичних осіб - 942, фізичних - 6323.

У 2001 році до бюджету Пенсійного фонду надійшло відрахувань від вартості торгового патенту 6,7 млн. грн., за 6 місяців 2002 року - 2,9 млн. грн. або 36,6 відс. передбачених річних надходжень.

Виходячи із законодавчо встановлених розмірів вартості торгових патентів, щомісячні платежі до Пенсійного фонду одного платника коливаються від 10,2 грн. до 906,7 гривень. Фактично у 2001 році середньомісячні платежі на одного платника - власника торгового патенту, складали 82,0 гривні.

Втрати бюджету Пенсійного фонду від запровадження Законом України від 13.02.98 № 129/98 "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" фіксованого податку з громадян-підприємців, виходячи з обсягів фонду оплати праці найманих осіб підприємців, лише у 2001 році склали 1,6 млн. гривень.

За даними Пенсійного фонду України платниками фіксованого податку зареєстровано на початок 2001 року 323428, а на початок 2002 року - 328434 громадян-підприємців. У 2001 році платежі до Пенсійного фонду по відрахуванню від фіксованого податку громадян -підприємців склали 24,6 млн. грн., у І півріччі 2002 - 11,8 млн. грн. або 44,4 відс. річних призначень.

Виходячи із законодавчо встановлених розмірів фіксованого податку, щомісячні платежі від одного платника до Пенсійного фонду коливаються від 2 грн. до 10 гривень. Фактично у 2001 році середньомісячні платежі до Пенсійного фонду від одного підприємця-платника фіксованого податку складали 6,3 гривні.

В цілому, виходячи з даних персоніфікованого обліку відомостей застрахованих осіб, у 2001 році середньомісячні відрахування до Пенсійного фонду від платників, що застосовують спрощену систему оподаткування (без с/г виробників) на 1 застраховану особу склали 24,5 грн., а від платників, що здійснюють пряме нарахування і сплату збору - 79,4 грн. або в 3,2 раза більше.

Водночас призначення пенсій згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" здійснюється на загальних підставах для усіх громадян, незалежно від обсягів сплаченого збору. Станом на 01.01.2002 фактичний мінімальний розмір пенсії за віком становив 43 грн., максимальний - 129 гривень.

За розрахунками Пенсійного фонду України втрати бюджету Пенсійного фонду за період з 1998 по 30.06.2002 р.р. від запровадження Законом України від 17.12.98 № 320-ХІУ "Про фіксований сільськогосподарський податок" фіксованого сільськогосподарського податку склали 3 млрд. 533,6 млн. грн., у тому числі за 2001 рік - 934,5 млн. грн., за 6 місяців 2002 року - 455,6 млн. гривень. Фактично у 2001 році середньомісячні платежі до Пенсійного фонду від одного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого податку, складали 524,5 грн., а на одну застраховану особу, тобто працівника - 16,3 грн. або у 4,9 раза менше, ніж на одного працюючого на підприємствах, установах і організаціях, що сплачують збір. Фактичні надходження пенсійних коштів у сільській місцевості забезпечують виплату пенсій, в середньому, лише на 11,5 відсотка. Так, платежі сільськогосподарських підприємств до Пенсійного фонду складали у 2000 році 558,9 млн. грн., у 2001 - 671,1 млн. грн., а потреба на виплату трудових пенсій у сільській місцевості становила, відповідно, 4 млрд. 881,3 млн. грн. та 5 млрд. 761,8 млн. гривень.

Повернення сільськогосподарських підприємств до традиційної прямої сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування дозволило б збільшити надходження до бюджету Пенсійного фонду від цих платників у 2,3 раза і забезпечувало б виплату пенсій у сільській місцевості на 27 відсотків.

В цілому, від запровадження спрощеної системи оподаткування бюджетом Пенсійного фонду втрачено лише у 2001 році 1 млрд. 115,5 млн. гривень.

Таким чином, державна підтримка сільськогосподарських виробників та малого бізнесу здійснюється за рахунок обмеження фінансових ресурсів Пенсійного фонду, а, вірніше, за рахунок пенсіонерів, що отримують трудові пенсії.

Крім того, законодавче встановлення механізмів сплати страхових зборів до Пенсійного фонду, що не передбачають залежність цих платежів від фонду оплати праці, складові якого є основним критерієм для обчислення пенсії, розбалансовує систему пенсійного забезпечення, оскільки створює ситуацію, при якій обсяги надходжень не співвідносяться з фактичними видатками на виплату пенсій.

Видатки за рахунок власних коштів Пенсійного фонду

Бюджетом Пенсійного фонду на 2001 рік затверджено здійснити видатки із коштів збору загальним обсягом 13 млрд. 568,3 млн. грн., у тому числі за рахунок власних доходів - 13 млрд. 283,3 млн. грн. та 285,0 млн. грн. - за рахунок залучення кредитних ресурсів, з яких на виплату пенсій і допомог передбачалося спрямувати 12 млрд. 760,1 млн. грн., на адміністративно-управлінські видатки - 808,2 млн. гривень. На 2002 рік, відповідно, 18 млрд. 907,7 млн. грн., у тому числі за рахунок власних доходів - 18 млрд. 800,9 млн. грн. та 106,8 млн. грн. - за рахунок коштів від погашення заборгованості Фондом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, з яких на виплату пенсій заплановано 18 млрд. 267,7 млн. грн., адміністративно-управлінські видатки - 639,9 млн. гривень.

Адміністративно-управлінські видатки

У структурі фактичних видатків, здійснених Пенсійним фондом у 2001 році адміністративно-управлінські видатки складають 2,5 відсотка. У бюджеті Пенсійного фонду на 2002 рік їх обсяги становлять 3,0 відс. загальних видатків.

Адміністративні видатки

До адміністративних видатків належать видатки, пов'язані з розрахунково-касовим обслуговуванням пенсійних коштів, доставкою пенсіонерам пенсій та поверненням кредитних ресурсів.

При затверджених призначеннях на оплату послуг уповноважених банків по розрахунково-касовому обслуговуванню пенсійних коштів у 2001 році в розмірі 5,3 млн. грн., фактично сплачено 7,1 млн. грн. або на 35,1 відс. більше. У бюджеті на 2002 рік передбачено здійснити витрати по цьому напрямку в обсязі 7,3 млн. грн., фактично за І півріччя використано 3,7 млн. грн. або 50,4 відсотка.

При цьому Пенсійний фонд України не забезпечив виконання пропозиції Рахункової палати щодо розмежування зазначених видатків за джерелами фінансування виплати пенсій, а, як і раніше, відносить їх за рахунок власних коштів.

Оплату послуг відділень зв'язку з доставки пенсій Пенсійний фонд здійснював у 2001 році та І півріччі 2002 за тарифами, встановленими наказом Держкомзв'язку України від 07.02.2000 № 23. Пропозиція Рахункової палати щодо встановлення фіксованого тарифу на доставку і виплату пенсій, виходячи з фактичної собівартості цієї послуги, не реалізована. При цьому Урядовий комітет соціального, науково-технічного та гуманітарного розвитку (протокол № 26 засідання комітету 11.12.2001) доручив Пенсійному фонду видатки на доставку пенсій і допомог на 2002 рік залишити на рівні бюджетних призначень 2001 року.

При затверджених призначеннях на оплату послуг відділень зв'язку з доставки пенсій на 2001 рік в обсязі 157,3 млн. грн. і фактичних видатках у сумі 143,8 млн. грн., бюджетом Пенсійного фонду на 2002 рік передбачено 145,8 млн. грн., тобто, менше бюджетних призначень 2001 року на 11,5 млн. грн. і більше фактичних на 1,9 млн. грн., які у І півріччі 2002 року виконані на 50,5 відсотка. Отже, зазначені тенденції вказують на те, що фактичні видатки на доставку пенсій у 2002 році перевищать не тільки фактичні видатки 2001 року, але й призначення 2002 року. Без встановлення фіксованих тарифів на доставку пенсій, які б грунтувалися на фактичних витратах на цю послугу, а не на розмірі доставленої пенсії, реального скорочення видатків на цю мету адміністративними стримуваннями досягти не вдасться.

Управлінські видатки

Бюджетами Пенсійного фонду на 2001-2002 роки, як і в попередні роки, видатки на здійснення управлінських функцій, в порушення Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади", передбачені не за рахунок коштів Державного бюджету України, а за рахунок власних коштів Пенсійного фонду.

Президент України дорученням від 10.10.2001 № 1-14/1354 до листа Рахункової палати про результати аналізу і перевірки законності та доцільності адміністративно-управлінських видатків Пенсійного фонду доручив віце-прем'єр-міністру Роговому В.В. протягом 2001 та 2002 років вжити заходів щодо скорочення обсягів управлінських видатків Пенсійного фонду, у тому числі, пов'язаних із реформуванням пенсійного забезпечення, та розглянути питання поетапного переведення фінансування відповідних видатків за рахунок державного бюджету. Кабінетом Міністрів України (доручення від 23.10.2001 № 14579/2) було доручено Мінфіну, Пенсійному фонду, Мінпраці та Мін'юсту здійснити заходи щодо поетапного переведення управлінських видатків на державний бюджет.

Разом з тим, управлінські видатки Пенсійного фонду у 2002 році збільшені на 54,2 відс. проти 2001 року і не переведені на фінансування з державного бюджету.

Якщо у 2001 році із власних коштів незаконно витрачено на виконання Пенсійним фондом управлінських видатків 296,8 млн. грн., при бюджетних призначеннях - 315,8 млн. грн., то бюджетні призначення на цю мету на 2002 рік збільшено до 486,9 млн. грн., які у І півріччі 2002 року виконані у сумі 202,3 млн. грн. або на 41,6 відс., що спричинило додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду. Питома вага видатків на утримання органів Пенсійного фонду зросла, що обумовлено як передачею Пенсійному фонду органами Міністерства праці та соціальної політики функції з призначення та виплати пенсій, так і видатками на впровадження персоніфікованого обліку, що не забезпечені відповідним фінансуванням з державного бюджету.

Програма створення системи персоніфікованого обліку відомостей платників у 2001 та 2002 роках продовжувала виконуватися за рахунок власних коштів Пенсійного фонду. Пропозиції Рахункової палати щодо включення її до Національної програми інформатизації, що фінансується із державного бюджету, не реалізовані.

Пенсійним фондом України не вжито заходів щодо відшкодування йому Фондами соціального страхування на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань фактичних витрат по виконанню, відповідно до Закону України "Про проведення у Запорізькій, Луганській та Львівській областях експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів" функцій із реєстрації страхувальників, формуванню та веденню інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб, здійсненню контролю за повнотою та своєчасністю справляння зборів до цих Фондів та виготовленню посвідчень страхувальників.

Аналіз управлінських видатків Пенсійного фонду України за період 1997-2002 роки свідчить про їх стрімке зростання.

Таким чином, якщо надходження збору на обов'язкове державне страхування у 2002 році порівняно з 1997 роком зросли майже в 2 рази, середній розмір трудової пенсії, призначеної згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" - у 2,7 раза, то управлінські видатки - більше ніж у 12 разів (рис. 4).


Рис. 4. Динаміка темпів зростання надходжень збору, управлінських видатків та середньої пенсії за віком (у відсотках до 1997 року)


Видатки на виплату пенсій і допомог

Перевиконання надходжень власних доходів дало можливість здійснення у 2001 році видатків на виплату пенсій понад планові обсяги на 27,1 відсотка.

Із 16 млрд. 353,4 млн. грн. отриманих у 2001 році власних доходів 16 млрд. 224,1 млн. грн. або 99,2 відс. спрямовано на виплату пенсій і допомог; у І півріччі 2002 року за цим напрямком спрямовано 10 млрд. 187,9 млн. грн., у тому числі, 9 млрд. 102,5 млн. грн. за рахунок одержаних у поточному році власних доходів та 1 млрд. 85,4 млн. грн. залишків коштів, невикористаних у попередньому році.

Із 14 млрд. 630,9 млн. грн. власних коштів, спрямованих у 2001 році на виплату поточних пенсій і допомог (у І півріччі 2002 - із 9 млрд. 373,1 млн. грн.), профінансовано такі видатки:

 • на виплату трудових пенсій, джерелом виплати яких законодавством визначені власні кошти Пенсійного фонду у 2001 році - 14 млрд. 5,0 млн. грн., у І півріччі 2002 року - 9 млрд. 35,0 млн. гривень;

 • на виплату пенсій інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання, що проживають за кордоном: у 2001 році на суму 1,7 млн. грн. (324625 дол. США), у І півріччі 2002 року - на суму 1,0 млн. грн. (181219,4 дол. США );

 • на виплату пенсій громадянам країн СНД та компенсацій військовослужбовцям, які стали інвалідами під час виконання військових обов'язків у складі миротворчих сил ООН, джерелом виплати яких були кошти цих держав та ООН: у 2001 році - 1,7 млн. грн., у І півріччі 2002 року - 0,5 млн. грн.;

 • на виплату пенсій, надбавок, підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, джерелом виплати яких встановлені кошти державного бюджету, однак їх фінансування Міністерством фінансів України не переведено на кошти державного бюджету у 2001 році - 520,5 млн. грн., у 2002 році - 302,9 млн. грн., що спричинило додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду;

 • на виплату пенсій, які відповідно до законодавства переведені на фінансування із джерел, визначених законодавством, однак у звітному періоді не були повністю профінансовані у 2001 році - 103,7 млн. грн., у І півріччі 2002 року - 34,7 млн. грн., що є відволіканням власних коштів Пенсійного фонду.

Заборгованість підприємств, що використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, по відшкодуванню Пенсійному фонду відповідно до частини 3 п. 1 ст. 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" різниці у розмірі пенсії цим категоріям працівників між пенсією за вислугу років і встановленою у підвищеному розмірі згідно із ст. 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення", станом на 01.01.2002, складала 27,6 млн. грн., станом на 01.07.2002 - 32,5 млн. гривень. Всього у 2001 році на спеціальні рахунки органів Пенсійного фонду України надійшло лише 4,4 відс. від фактичних витрат на виплату пенсій цим категоріям пенсіонерів.

Наукові небюджетні установи по відшкодуванню Пенсійному фонду України різниці у розмірі пенсій науковим працівникам цих установ, обчислених відповідно до ст. 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та іншими пенсійними законами, заборгували Пенсійному фонду станом на 01.01.2002 - 2,3 млн. грн., станом на 01.07.2002 - 3,7 млн. гривень.

Системне обмеження надходжень збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та перекладання на них видатків, які повинні здійснюватися з інших джерел, вилучають із бюджету Пенсійного фонду значні фінансові ресурси, що унеможливлює створення належної фінансової основи для реформування пенсійного забезпечення не тільки у частині створення накопичувальної системи, але й у частині удосконалення солідарної системи. Так, після п'ятиразового, протягом останніх півтора року, підвищення трудових пенсій, мінімальний розмір пенсії за віком, починаючи з 01.04.2002, становить 47,3 грн., максимальний - 141,9 грн., що, відповідно, складає 17,6 та 52,9 відс. прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Отримання Пенсійним фондом усіх втрачених лише впродовж 2001 року фінансових ресурсів, повернення суб'єктами формування бюджету Пенсійного фонду боргів та звільнення власних коштів Пенсійного фонду від невластивого навантаження дозволило б додатково збільшити розмір трудових пенсій щонайменше ще на 25 відсотків.

Для усунення негативних тенденцій, що склалися у процесі виконання бюджету Пенсійного фонду, створення фінансової основи для реформування пенсійного забезпечення, необхідно скасувати законодавчу практику державної підтримки суб'єктів господарювання шляхом надання їм пільг та гарантій за рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також прийняти закон про джерела виплати пенсій та порядок формування і виконання бюджету Пенсійного фонду, яким передбачити затвердження цього бюджету Верховною Радою України та заборонити відволікання коштів збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на фінансування виплати пенсій, які мають виплачуватися з інших джерел.


Колегія Рахункової палати, на підставі проведеного аналізу зробила такі висновки


 1. Механізм наповнення бюджету Пенсійного фонду України залишається неефективним, незважаючи на те, що номінальні обсяги його доходів за останні чотири роки (1997-2001) зросли майже вдвічі.

 2. Існуюча практика формування доходів бюджету Пенсійного фонду України за рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування не сприяє максимальному наповненню бюджету Пенсійного фонду, що обумовлено запровадженням спрощеної системи оподаткування, вилученням до державного бюджету зборів за додатковими ставками, практикою списання боргів та погашенням недоїмки векселями.

  Так, включення збору на обов'язкове державне пенсійне страхування до фіксованого сільськогосподарського податку, запровадженого Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок", без належного вивчення його впливу на формування бюджету Пенсійного фонду, призвело до зменшення пенсійних надходжень від сільгоспвиробників майже в 2,3 раза. З моменту його запровадження бюджетом Пенсійного фонду станом на 01.07.2002 втрачено 3 млрд. 533,6 млн. гривень.

 3. Внаслідок обмеження Кабінетом Міністрів України величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких справляються страхові внески, щорічні втрати Пенсійного фонду складають понад 470 млн. гривень. До того ж, це розбалансовує систему пенсійного забезпечення, оскільки створює ситуацію, за якої обсяги надходжень не співвідносяться з фактичними видатками на виплату пенсій.

 4. Законодавчо встановлений порядок формування доходів бюджету Пенсійного фонду з коштів державного бюджету, державних цільових позабюджетних фондів та інших джерел, який покладає на Пенсійний фонд зобов'язання виплати пенсій незалежно від надходження коштів із цих джерел, сприяє невиконанню або відстроченню виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом фонду, що призводить до його розбалансування і відволікання коштів, призначених на виплату трудових пенсій. Так, відволікання коштів на виплату пенсій, фінансування яких повинно здійснюватися з інших джерел, у 2001 році становило 103,7 млн. грн., у 1 півріччі 2002 року - 34,7 млн. гривень.

 5. Непослідовність дій Кабінету Міністрів України щодо підвищення розмірів трудових пенсій викликала диспропорцію у розмірах трудових пенсій та пенсій військовослужбовців строкової служби, обчислених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

  Непрогнозований перехід протягом останніх трьох з половиною років 110,3 тис. пенсіонерів із числа військовослужбовців строкової служби на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", створив додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду в обсязі 109 млн. гривень.

 6. Невиконання Міністерством фінансів України доручення Президента України від 10.10.2001 № 1-14/1354 до листа Рахункової палати щодо зменшення управлінських видатків Пенсійного фонду та переведення його утримання згідно із Законом України "Про джерела фінансування органів державної влади", на кошти державного бюджету, і надалі спричиняє незаконні видатки і додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду.

  У 2001 році на утримання органів Пенсійного фонду незаконно витрачено 296,8 млн. грн., а у 1 півріччі 2002 р. - 202,3 млн. грн. власних коштів, призначених на виплату трудових пенсій.

  При цьому якщо у 1997 році на одного пенсіонера, що отримував трудову пенсію, припадало 3 грн. управлінських видатків, то у 2001 році - 23,5 грн., а у 2002 році, виходячи з планових показників - 39,2 гривні.

 7. Поступове перекладання фінансування виплати державних пенсій на кошти спеціального фонду державного бюджету, витрати якого відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах надходжень, створює ризики неповного фінансового забезпечення виплати зазначених пенсій і робить цю статтю видатків незахищеною. Якщо у 2001 році за рахунок додаткових зборів передбачалося забезпечити фінансування 49,1 відс. видатків на виплату пенсій, джерелом яких є кошти державного бюджету, то у 2002 році цей показник досяг 58,5 відсотка.

 8. Встановлення законодавством пільгового пенсійного забезпечення для окремих категорій працюючих без визначення додаткових джерел покриття витрат Пенсійного фонду на їх виплату до досягнення отримувачами загальновстановленого пенсійного віку є наданням державних пільг і гарантій за рахунок погіршення пенсійного забезпечення інших пенсіонерів, що отримують трудові пенсії, і призвело до відволікання коштів Пенсійного фонду за три останні роки в обсязі 1 млрд. 554,3 млн. грн., у тому числі в 2001 році - 693,8 млн. гривень.

 9. Системне обмеження надходжень збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та перекладання на них видатків, які повинні здійснюватись з інших джерел, вилучають із бюджету Пенсійного фонду значні фінансові ресурси, що унеможливлює створення належної фінансової основи для реформування пенсійного забезпечення не тільки в частині створення накопичувальної системи, але й у частині вдосконалення солідарної системи.

 

Про результати аналізу формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України Рахункова палата поінформувала Президента України і внесла до Кабінету Міністрів України наступні пропозиції :

 • створити ефективний механізм формування і виконання бюджету Пенсійного фонду шляхом ініціювання у Верховній Раді України проекту закону про джерела виплати пенсій і порядок формування та виконання бюджету Пенсійного фонду, який би чітко розмежував джерела виплати пенсій та заборонив відволікання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на фінансування виплати пенсій, які мають виплачуватися з інших джерел;

 • вирішити питання про повернення до сплати збору на обов'язкове державне страхування на загальних умовах суб'єктів господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування;

 • перевести на фінансування з державного бюджету управлінські видатки Пенсійного фонду та цільової грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам;

 • погасити заборгованість державного бюджету і державних позабюджетних фондів перед Пенсійним фондом та забезпечити своєчасне і повне фінансування ними виплати пенсій;

 • скасувати шкідливу практику державної підтримки підприємств шляхом прийняття рішень щодо масового списання їм боргів перед Пенсійним фондом, за винятком безнадійної заборгованості, у разі списання якої завдані бюджету Пенсійного фонду збитки відшкодовувати з державного бюджету;

 • усунути невідповідності у підвищенні розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби із підвищеннями, що відбулися у трудових пенсіях, призначених згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення";

 • визначити джерела покриття витрат Пенсійного фонду по виплаті пенсій за віком за списком робіт і професій № 2 та за вислугу років особам з числа льотних екіпажів ліквідованих підприємств до досягнення їх отримувачами загальновстановленого пенсійного віку;

 • забезпечити функціонування системи персоніфікованого обліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у рамках Національної програми інформатизації за рахунок коштів Державного бюджету України;

 • законодавчо визначити джерела покриття додаткових видатків Пенсійного фонду, пов'язаних із проведенням експерименту щодо здійснення останнім функції контролю за сплатою зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання та виготовленням посвідчення застрахованого;

 • зобов'язати Пенсійний фонд та Міністерство фінансів України вирішити питання продажу залишків природного та скрапленого газу, що обліковуються у Пенсійному фонді, або повернення його державі з відшкодуванням Пенсійному фонду вартості за ринковими цінами;

 • з метою додаткового вивчення питання запровадження фіксованого тарифу на доставку і виплату пенсій зобов'язати Держкомзв'язок України та Пенсійний фонд України провести у декількох районах експеримент щодо обліку підприємствами зв'язку фактичних витрат на зазначений вид послуг та здійснення за ними розрахунків з Пенсійним фондом.

 

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України