18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2005 рік
15.11.2005

Розглянуто Колегією Рахункової палати

27.10.2005

Кошти Фонду держмайна - під контроль держави!

Система фінансового забезпечення функціонування Фонду державного майна України, як центрального органу виконавчої влади, та його регіональних відділень за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" не узгоджується із загальновстановленими підходами щодо джерел фінансування органів державної влади (за рахунок загального фонду державного бюджету), створює нерівні умови оплати праці, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення порівняно з іншими державними органами, - такий висновок зробила Колегія Рахункової палати, розглянувши Звіт про результати перевірки використання Фондом державного майна України коштів державного бюджету.  

Як встановлено аудиторами - це зумовлено насамперед тим, що на сьогодні нормативно-правова база, яка регламентує діяльність Фонду, утворення та використання позабюджетного Державного фонду приватизації, не приведена у відповідність до вимог Бюджетного кодексу та інших актів чинного законодавства. Передбачений широкий діапазон напрямів використання спеціальних  коштів за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна", законодавчо встановлене право на їх перерозподіл Фондом між статтями та відсутність належного контролю з боку Міністерства фінансів створюють умови для  довільного  використання бюджетних коштів.

Перевіркою встановлено, що з порушенням Бюджетного кодексу та інших законодавчих актів, які регламентують порядок використання коштів державного бюджету, використано 10,8 млн. грн., неефективно - 314 тис. гривень.

Як підкреслив в ході засідання Колегії Голова Рахункової палати В.К.Симоненко, відсутність чітко визначених цілей та розмежування напрямів діяльності за бюджетними програмами, що реалізуються Фондом, призводить до викривлення їх змісту та дійсних обсягів видатків, які спрямовуються як на забезпечення діяльності Фонду та його регіональних відділень, так і на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна.

Цьому сприяє необґрунтоване планування видатків загального фонду за  програмою "Керівництво та управління у сфері державного майна", яка на 98 відсотків складається з видатків на оплату праці з нарахуваннями.

Як наслідок, майже 80 відсотків коштів, що повинні спрямовуватися на заходи, пов'язані з приватизацією державного майна, використовуються на утримання Фонду та додаткове матеріальне стимулювання і соціально-побутове забезпечення його працівників.

Матеріали аудиту засвідчують, що залучення вказаних коштів на матеріальне стимулювання та соціально-побутове забезпечення працівників Фонду здійснювалося із значним перевищенням встановленого нормативу, внаслідок чого з порушенням чинного законодавства витрачено 6,2 млн. грн., що дозволило придбати путівки для оздоровлення майже всіх працівників центрального апарату та забезпечити їх всіх без винятку проїзними квитками.

Неналежне виконання Фондом державного майна вимог ст. 15 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" щодо встановлення кваліфікаційних вимог до виконавців науково-дослідних робіт призвело до втрат державного бюджету в сумі 250,8 тис. грн., неефективного використання - 314 тис. грн. та з порушенням Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" - 50 тис. гривень. Зокрема, на виконання роботи "Досвід країн світу у сфері приватизації та управління об'єктами державної власності та можливості його застосування в Україні", обсяг якої склав 481 сторінку, ТОВ "Полар-Інвест" було витрачено лише 10 днів. Оплату робіт у сумі 250 тис. грн. здійснено, однак зазначений Звіт у Фонді відсутній.

У порушення вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів державного бюджету здійснювалося утримання Фонду майна Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади АР Крим, на що витрачено 1,2 млн. грн. коштів державного бюджету. На утримання окремих регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України залучалися кошти, що надходили з місцевих бюджетів на відшкодування витрат з виконання місцевих програм приватизації.

Колегія Рахункової палати внесла пропозицію при формуванні Державного бюджету України на 2006 та послідуючі роки змінити систему фінансового забезпечення функціонування Фонду та його регіональних відділень. Забезпечення діяльності фонду повинно здійснюватися за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного майна".

Інформацію з цього питання направлено до Верховної Ради України Кабінету  Міністрів України, Мінфіну.

Звіт про результати перевірки направлено Фонду державного майна України для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України