18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2005 рік
30.11.2005

Розглянуто Колегією Рахункової палати

08.11.2005

Повним ходом у зворотному напрямку

Рахункова палата здійснила аудит ефективності формування і реалізації інноваційної політики в Україні

Всі розвинуті країни світу, у тому числі країни ЄС, ідуть шляхом інноваційного розвитку своїх економічних систем. Держави сприяють впровадженню сучасних досягнень науки і техніки (інноваційних розробок) у виробництво.

В Україні, з моменту набуття незалежності, Президентом і численними Урядами неодноразово наголошувалось на тому, що головним фактором стійкого зростання держави можуть бути тільки науково-технічні інновації. Розвиток інноваційної моделі структурної перебудови економіки визначено основним принципом державної політики.

На всіх рівнях державної влади через засоби масової інформації лунали заклики до інноваційної перебудови економіки та запевнення у тому, що Україна вже давно прямує цим шляхом.

Насправді, так званий шлях "інноваційного розвитку", запроваджений в Україні, сильно відрізняється від визначеного у проголошуваних лозунгах, та запровадженого в інших країнах.

Результати проведеного спеціалістами Рахункової палати аудиту показали, що протягом останніх п'яти років формування та реалізація інноваційної політики в Україні продовжує здійснюватися безсистемно та непослідовно. Чинна законодавча і нормативно-правова база з питань формування та реалізації інноваційної політики не забезпечує комплексності та узгодженості дій органів державної влади щодо управління інноваційною діяльністю.

Впродовж останніх 15 років кількість винахідників та раціоналізаторів в Україні скоротилася більш ніж у 20 разів, науковий потенціал знизився більш ніж удвічі. На підприємствах, в установах, організаціях не проводяться передбачені державними стандартами патентні дослідження, не вивчаються суспільні та державні потреби цієї продукції, суспільний попит на товари і послуги.

Близько 11 відс. інноваційної продукції всієї країни виробляється технологічними парками. При цьому лише вона має державне підтвердження стосовно її інноваційності у вигляді свідоцтв про державну реєстрацію тих інноваційних проектів, за якими вона виробляється. Обсяг реалізованої технопарками продукції за 2000-2004 роки склав 3,87 млрд. грн., що становить лише 0,32 відс. загального обсягу ВВП за цей період.

Держава, ліквідувавши надання податкових та митних пільг суб'єктам господарювання, які  виконують інноваційні проекти, не запровадила жодних інших стимулів. Внаслідок цього склалась ситуація, коли економічна заінтересованість у здійсненні інноваційної діяльності відсутня взагалі. Це призводить до втрати довіри інвесторів через нестабільність українського законодавства та створює передумови відтоку інвестиційних ресурсів з інноваційної сфери України, зниження участі зарубіжних і вітчизняних інвесторів у фінансуванні ризикованих інноваційних проектів.

Не створено чіткої і прозорої системи управління державними коштами на інноваційну діяльність. Кошти державного бюджету розпорошуються між 44 головними розпорядниками коштів.

У державному бюджеті кошти на фінансову підтримку інноваційної діяльності в Україні у 2000-2003 та у 2005 роках взагалі не передбачалися.

Недостатнє фінансування наукової сфери унеможливлює одержання важливих наукових результатів та перешкоджає розвитку України, її ствердженню як передової розвиненої держави.

Водночас при вкрай недостатньому рівні фінансування інноваційної діяльності в Україні, аудиторами було встановлено факти:

недоотримання бюджетом надходжень від діяльності суб'єктів інноваційної діяльності (технопарків) за 2000-2004 рр. у загальному обсязі 924,0 млн. гривень;

незаконного списання дебіторської заборгованості Українською державною інноваційною компанією у загальній сумі 9,0 млн. грн. та неефективного використання державних коштів на суму 58,5 млн. гривень;

неефективного використання Національною академією наук України бюджетних коштів у сумі 2,3 млн. гривень.

Підсумком "активного" інноваційного розвитку є сповзання української економіки в бік низькотехнологічних, енергетично витратних, екологічно згубних виробництв та перетворення України у сировинний додаток своїх європейських сусідів.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України