18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2005 рік
08.12.2005

Розглянуто Колегією Рахункової палати

22.11.2005

Більшість створених робочих місць для інвалідів були умовними

Фонд соціального захисту інвалідів у 2004 році та І півріччі 2005 року не забезпечив належного виконання бюджетної програми "Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів", а також ефективного управління бюджетними коштами, призначеними на цю мету, що призвело до недоотримання державним бюджетом доходів у сумі 34 млн. грн., неефективного - 32,9 млн. грн., з порушенням чинного законодавства - 5,3 млн. гривень, -

такий висновок зробила Колегія Рахункової палати, розглянувши "Звіт про результати аудиту формування та використання Фондом соціального захисту інвалідів коштів державного бюджету, призначених на реабілітацію інвалідів".

Перевіркою встановлено, що Мінпраці та Фондом не забезпечено виконання у повному обсязі завдань, визначених Національною програмою професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки, в частині створення робочих місць для цієї категорії громадян та єдиного банку даних з проблем інвалідності. Відокремленість ведення обліку інвалідів, які потребують працевлаштування, різними структурами системи Мінпраці та відсутність зазначеного банку даних унеможливлює обґрунтоване планування видатків на цю мету та належний моніторинг проблем професійної реабілітації  і зайнятості інвалідів.

Аудиторами встановлено, що  планування видатків на реабілітацію інвалідів у 2004 -2005 роках було необґрунтованим, базувалося на занижених обсягах надходжень штрафних санкцій за недотримання підприємствами нормативу створення робочих місць для них і незмінній загальній чисельності інвалідів,  які потребують професійної реабілітації та бажають працювати. Ця  незмінна чисельність значно перевищувала фактично зареєстровану органами Мінпраці і не пов´язувалася з планом створення робочих місць, розробленим Фондом на виконання Національної програми.

Впродовж 2001- 2004 років та І півріччя 2005 року створено 8,7 тис. нових робочих місць для інвалідів (69,5 відс. від кількості місць, визначених Національною програмою).

Неврахування Фондом при розподілі коштів між своїми відділеннями чисельності інвалідів, які мешкають на відповідній території, спричиняє значні диспропорції в обсягах виділених регіонам коштів та не забезпечує інвалідам рівних, незалежно від місця проживання, умов реалізації гарантованого державою права на соціальний захист. Як наслідок, у 2004 році при середніх витратах на одного інваліда - 65,3 грн., в розрізі регіонів цей показник коливався від 6,8 грн. (Волинська область) до 264,9 гривень (м. Київ).

Аудитори  встановили, що діюча система створення робочих місць для інвалідів за рахунок безповоротної фінансової допомоги та цільових позик є недосконалою, визначений Фондом механізм  надання цих позик, фактично призводить до втрат бюджетних коштів та неефективного їх використання, не вирішуючи проблеми зайнятості інвалідів. В результаті, більшість створених робочих місць для інвалідів були умовними, оскільки не  атестовані, передбачали некваліфіковану або важку працю  із залученням непридатних до  неї  та непрацездатних інвалідів похилого віку (від 60 до 80 років і більше), мали тимчасовий характер і низький рівень оплати праці.

Третина (18 млн. грн.) загального обсягу наданих за останні  десять років позик є безнадійною для повернення, а аналіз фінансового стану позичальників за позиками, термін сплати яких не настав (25,8 млн. грн.),  свідчить, що вони також не  будуть повернені.

- Запровадження нових механізмів заохочення підприємств до створення робочих місць для інвалідів та організація надомної форми праці замість розпорошення коштів за 16 напрямами, які, переважно, мають опосередковане відношення до реабілітації інвалідів, дозволило б, за наявної фінансової бази, повністю забезпечити потреби інвалідів у працевлаштуванні та уникнути неефективного використання бюджетних коштів, - підсумував, виступаючи на  Колегії, Голова Рахункової палати Валентин  Симоненко.

Про результати розгляду Колегією Рахункової палати цього питання поінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

Висновок  направлено Міністерству праці та соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України