18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2005 рік
13.12.2005

Розглянуто Колегією Рахункової палати

23.11.2005

Національні театральні колективи -  розвиток культури чи  шоу-бізнесу?

Відсутність у попередні роки послідовної державної політики  в галузі культури зумовила системні порушення норм  чинного законодавства Міністерством культури і туризму та Міністерством фінансів України й стала  підґрунтям використання   коштів державного бюджету неефективно і  з бюджетними   правопорушеннями ,-

такий висновок зробила Колегія Рахункової палати, розглянувши Звіт "Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету, виділених Міністерству культури і туризму України на фінансову підтримку  національних та державних художніх колективів і театрів у 2004 році та 9 місяців 2005 року". 

Аудиторами Рахункової палати  встановлено, що за рахунок коштів державного бюджету Міністерством культури і туризму здійснено покриття витрат національних театрів та художніх колективів за 2004-2005 роки на рівні 86 відс. - 93,3 відс. до загального обсягу затверджених видатків, що, фактично, є утриманням вказаних підприємств та перетворенням їх у бюджетні  установи.

Основну мету у своїй діяльності театральні колективи вбачають в отриманні  прибутків. Так, два національні театри і чотири художні колективи, які отримали бюджетні кошти на фінансову підтримку (покриття збитків), за наслідками роботи підприємств  мали прибутки і сплатили  податок на прибуток у сумі 474,4 тис. грн. і використали, як доходи майбутніх періодів, 323,2 тис. грн., що є неефективним використанням коштів державного бюджету.

Порушуючи Закон України "Про підприємства в Україні" та Господарський кодекс, національні театри і державні художні колективи системи Міністерства культури і туризму  здійснювали  господарську діяльність  без  затверджених  в установленому  порядку  фінансових планів.

Безконтрольність Міністерства культури і туризму при плануванні  доходів від власної діяльності підприємств призвела до  їх заниження  на суму 7 млн. 614,6 тис. грн. та планування додаткових асигнувань на покриття збитків.

Виступаючи на Колегії, Голова Рахункової палати Валентин Симоненко наголосив на тому, що в основі роботи  національних творчих колективів повинні бути якісні пріоритети державної політики в галузі культури, а не отримання прибутку, а бюджетні кошти мають плануватись під реалізацію конкретних програм культурного розвитку. Є речі, які в ринкових умовах комерціалізувати не тільки непотрібно, але й  шкідливо.

На сьогодні національні театри, як державні підприємства, не мають основних театрально-виробничих будівель (театральних приміщень), а ті, що використовують, перебувають в   комунальній власності  й  орендуються.

До того ж,  будівлі, в яких працюють театральні колективи, що мають статус "національних", необхідно передати з комунальної в державну власність, що усуне наявні суперечності і дасть змогу керівникам  театрів здійснювати утримання споруд  та проводити їх ремонт, не порушуючи  бюджетне законодавство.

Аудитори також виявили, що Типові штатні нормативи в галузі культури Міністерством  не розроблені  й  не  затверджені  в  установленому  порядку.

Всупереч вимогам Закону України "Про оплату праці", (згідно  з яким підвищення заробітної плати встановлюється Кабінетом Міністрів України) та Указу Президента України від 03.10.92 №493/92 (щодо державної реєстрації нормативних актів) Міністерством культури і туризму на  підставі штатних розписів, за сприяння Міністерства праці та Міністерства фінансів за рахунок бюджетних призначень на покриття збитків у 2004 році і 9 місяців 2005 року здійснено видатки на 100-відсоткове підвищення заробітної плати з нарахуваннями працівникам національних театрів та національних і державних художніх колективів на загальну суму 56 млн. 797,0 тис. грн., що, відповідно до статті 116 Бюджетного кодексу України, є бюджетним правопорушенням.

Перевіркою встановлено, що, порушуючи Закон України "Про поставки продукції для державних потреб"  Міністерство  культури  і туризму, як державний замовник, що несе відповідальність перед  державою за виконання державного замовлення,  фактично не забезпечило контроль за обліком придбаних  музичних творів та їх використанням.

Купівля Міністерством музичних творів за державним замовленням завершилась  виплатою винагороди авторам у сумі 229,3 тис. гри.,  а  самі  музичні твори Міністерством не отримані, що спричинило заподіяння збитків Державному бюджету України.

Аудитори Рахункової палати виявили, що  відсутність  у Міністерстві культури і туризму України державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, а також недосконала система організаційного та фінансового забезпечення діяльності національних та державних театральних  і концертних підприємств призвела до використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства та неефективно у сумі 66 млн. 139,4 тис. грн., або 40,4 відс. до загальної суми бюджетних призначень, що перевірялися.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України