23 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2005 рік
15.12.2005

 

Про результати аудиту
ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених на закладення і нагляд
за молодими садами, виноградниками та ягідниками в 2004 році
і 9 місяців 2005 року

 

Київ 2005

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Першин В.Л. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Яременко О.С. -

заступник Голови Рахункової палати

Юхимчук А.П. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту з питань соціальної політики та державного управління

Головань М.М. -

директор департаменту з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету

Заремба І.М. -

директор департаменту з питань виробничої інфраструктури, інноваційної діяльності та державної власності

Зіпір А.П. -

директор департаменту з питань промисловості та виробничої інфраструктури

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту з питань безпеки держави та правоохоронної діяльності

Пилипенко В.П. -

директор департаменту з питань фінансового та бюджетного законодавства

Самусь Г.Ю. -

директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери

Шулежко М.Я. -

директор департаменту з питань АПК, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

 

Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками в 2004 році і 9 місяців 2005 року / Підготовлено за матеріалами перевірок департаментом з питань АПК, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 07.10.2005 № 22-1/ - Київ: Рахункова палата України, 2005. - Випуск 21.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

Вступ

1. Нормативно-правове забезпечення використання коштів Державного бюджету України, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками

2. Стан планування видатків державного бюджету, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками у 2004-2005 роках

3. Стан використання коштів державного бюджету, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками у 2004 році і 9 місяців 2005 року

Висновки

 


Вступ

З метою державної підтримки розвитку садівництва, виноградарства і хмелярства для забезпечення потреб населення плодами, ягодами і продуктами їх переробки Верховною Радою України прийнято Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 09.04.99 № 587-XIV.

Законом визначено, що кошти, отримані від справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, використовуються на розвиток цих галузей сільського господарства.

На виконання вищезазначеного Закону, Міністерством аграрної політики України видано наказ від 31.08.2000 № 165 "Про стан і перспективи розвитку садівництва, виноградарства та виноробної промисловості", яким затверджено заходи щодо стабілізації галузей садівництва і виноградарства та перспектив їх розвитку на 2000-2005 роки.

Заходами передбачено на підставі перепису багаторічних насаджень провести роботи із списання та розкорчовування неперспективних садів і виноградників з подальшим відновленням цих площ.

У 2002 році Мінагрополітики затвердило Програму розвитку садівництва, виноградарства і розсадництва в сільськогосподарських та інших підприємствах України на 2002-2004 роки, якою визначено обсяги розкорчовування неперспективних і посадки нових садів, виноградників та ягідників із визначенням потреби коштів.

Програма передбачала посадку садів і ягідників у 2002-2004 роках загальною площею 26,6 тис. га та виноградників - 24,7 тис. гектара. На розкорчовування, посадку, встановлення шпалер, будівництво зрошення та догляд за молодими багаторічними насадженнями передбачалися витрати в сумі 1540 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - 1121,8 млн. гривень. Фактично за 2002-2004 роки згідно з Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" до бюджету надійшло 474,2 млн. грн. збору. З державного бюджету було виділено 372,4 млн. грн. або 33,2 відс. асигнувань, визначених Програмою, та 78,5 відс. коштів, що надійшли до бюджету. За цей період посаджено 11,8 тис. га (44,4 відс.) садів та ягідників і 11 тис. га виноградників (44,5 відсотка).

Наведене свідчить, що Програма розвитку садівництва була побудована на необґрунтованих розрахунках, фінансово не забезпечена, тобто, приречена на невиконання. Як наслідок, площі багаторічних насаджень скорочуються, а зменшення обсягів виробництва плодів, ягід та винограду і споживання їх населенням знижується до критичної межі.

Довідково: площа садів скоротилася з 386,0 тис. га у 80-і роки минулого сторіччя до 141,9 тис. га на початок 2005 року (у 2,7 раза), виноградників, відповідно, із 145,0 тис. га до 70,6 тис. га (у 2,1 раза).

Скорочення площ багаторічних насаджень призвело до значного зменшення валового збору плодів, ягід та винограду, що особливо торкнулося сільськогосподарських підприємств, (діаграма 1).

Діаграма 1. Динаміка виробництва плодів, ягід та винограду по категоріях господарств

* З 1990 по 2001 рік даються середньорічні показники

З діаграми видно, що у порівнянні із 1990-1995 рр., у 2004 році валовий збір плодів та ягід зменшився на 20,9 відс., у тому числі в сільськогосподарських підприємствах на 71,2 відс., а винограду, відповідно, 39,1 відс. та 54,2 відсотка.

Питома вага сільськогосподарських підприємств у валовому зборі плодів і ягід скоротилася з 31,5 відс. (1990-1995 рр.) до 11,4 відс. (2004 рік), а винограду з 75,5 відс. до 56,8 відсотка.

Отже, за статистичними даними, основна частина валового збору фруктів та винограду в Україні припадає на господарства населення, які не отримують підтримки з боку держави на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками.

Проведений аналіз свідчить, що однією з причин скорочення обсягів виробництва плодів, ягід та винограду, а наразі і споживання їх населенням в Україні, є відсутність у сільгоспвиробників власних обігових коштів, незадовільна кредитна політика та недостатність фінансування з державного бюджету закладення та нагляду за молодими садами і виноградниками. Внаслідок цього, продовжуються негативні тенденції у розвитку галузей садівництва і виноградарства (згідно з розрахунками Мінагрополітики потреба коштів складала, в середньому, 500-700 млн. грн., діаграма 2).

Діаграма 2. Плодоносні площі садів і виноградників та обсяги державної підтримки закладення та нагляду за молодими садами, виноградниками та ягідниками

* З 1981 по 2001 рік даються середньорічні показники

Як видно з діаграми, щорічні обсяги фінансування на посадку та догляд за молодими садами і виноградниками становлять 100-145 млн. гривень. Це дало змогу стабілізувати площі закладення садів на рівні 3,9-5,3 тис. га, а виноградників - 3,5-4,2 тис. га за рік, однак плодоносна площа садів і виноградників продовжує стрімко скорочуватися.

Проте у 2004 році, порівняно з попереднім роком, державна підтримка на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками зменшилася майже на 44 млн. гривень.

Кабінет Міністрів України постановою від 14.04.2000 № 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" затвердив споживання фруктів та ягід на одну людину в кількості 60 кг на рік, а фактичне споживання вказаної продукції, починаючи з 2000 року, коливалося від 26 до 33 кілограмів.

Рентабельність господарств, які займаються вирощуванням плодово-ягідної продукції залишається низькою і не забезпечує розширеного відтворення виробництва. Так, у 1991-1995 роках рентабельність вирощування плодів та ягід складала 20,3 відс, а винограду 74 відс., то у 2004 році вона зменшилася, відповідно, до 8,4 та 8,7 відсотка.

За даними статистики, обсяги імпорту винограду та плодово-ягідної продукції в десятки, а по окремих культурах у сотні разів перевищують її експорт.

На ринках України домінують закордонні фрукти та ягоди, користь від споживання яких для здоров'я громадян досить часто є сумнівною.

Тобто, Програма розвитку садівництва, виноградарства та розсадництва в сільськогосподарських та інших господарствах України на 2002-2004 роки є фінансово незбалансованою. Як наслідок, при очікуваному збільшенні площі молодих багаторічних насаджень протягом 2002-2004 років на 51,3 тис. га, сади і виноградники фактично посаджені на площі 22,8 тис. га (44,4 відсотка). В результаті, плодоносна площа багаторічних насаджень з року в рік продовжує скорочуватися, а забезпечення населення плодово-ягідною продукцією залишається на одному із найнижчих рівнів у світі, що негативно позначається на стані здоров'я людей.

 

1. Нормативно-правове забезпечення використання коштів Державного бюджету України, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками

Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства визначено Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 09.04.99 № 587-ХІV. Статтею 4 цього Закону встановлено, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства щомісячно надходить від платників на спеціальний рахунок Державного казначейства України.

Тридцять відсотків нарахованих сум збору залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях і використовуються на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; розпорядниками цих коштів є органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади в областях, які здійснюють державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Сімдесят відсотків нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розподіляються та використовуються таким чином: 70 відс. - на розвиток виноградарства, 30 відс. - на розвиток садівництва та хмелярства.

Механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування" від 09.04.99 № 588-ХІV, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства включено до переліку загальнодержавних податків і зборів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1170, із змінами і доповненнями від 25.11.99 № 2152, затверджено Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Згідно з Порядком платники збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - збір), незалежно від свого фінансового становища, перераховують кошти на спеціальний рахунок Державного казначейства України. Контроль за його справлянням покладається на органи Державного казначейства, а за повнотою його нарахування - на органи державної податкової служби.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в повному обсязі передбачено зараховувати до загального фонду Державного бюджету України. При цьому у 2004 році зміни до Порядку справляння збору не були внесені, а положення п. 9.4 Порядку виконання державного бюджету за доходами, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 67/5258, в частині зарахування 70 відс. коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до спеціального фонду Державного бюджету України, не узгоджувалися з нормами ст. 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

Розпорядниками коштів, перерахованих на спеціальний рахунок Державного казначейства України п. 8 Порядку визначені:

 • у галузі виноградарства і садівництва - Укрсадвинпром;

 • у галузі хмелярства - Мінагропром.

  Коштами, що залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя, розпоряджаються органи виконавчої влади за погодженням з відповідними формуваннями Укрсадвинпрому та Асоціації хмелярів України.

  Бюджетним кодексом України (пп. 6 та 36 ст.2) визначено, що розпорядниками бюджетних коштів є бюджетні установи в особі їх керівників, тобто органи, установи чи організації, які повністю утримуються за рахунок, відповідно, державного чи місцевих бюджетів. Укрсадвинпром не є такою установою, тому він не може бути розпорядником бюджетних коштів. Однак змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства не внесено, у зв'язку з чим ст. 8 зазначеного Порядку не узгоджується з вищезгаданими нормами Бюджетного кодексу України.

  З наведеного можна зробити висновок, що нормативно-правові акти, які були прийняті на виконання Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства", не узгоджуються з діючими законодавчими актами і потребують удосконалення.

  Відповідно до ст. 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, є одним із джерел доходів загального фонду Державного бюджету України. Однак відповідні зміни до ст. 4 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (в частині зарахування коштів збору на спеціальний рахунок Державного казначейства України та заборони нецільового використання зазначених коштів) не вносились.

  Порядок використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва та Порядок використання коштів державного бюджету на розвиток хмелярства у 2004 році затверджені наказом Мінагрополітики та Мінфіну від 21.05.2004 № 178/346. Зазначені Порядки визначають механізм використання коштів, передбачених Законами України про Державний бюджет України на відповідний рік за бюджетними програмами 2801350 "Закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" і 2801510 "Закладення і нагляд за молодими хмільниками".

  Порядок передбачає, що на розвиток виноградарства спрямовується 70 відс. і на садівництво - 30 відс., передбачених в бюджеті асигнувань. Виділення бюджетних асигнувань проводиться на конкурсній основі.

  Наказом Мінагрополітики України від 04.06.2004 № 206, зареєстрованим у Мін'юсті України 16.06.2004 за № 736/9335, затверджено Порядок проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва, що фінансуються з державного бюджету. На виконання наказу Мінагрополітики затверджено новий склад Конкурсної комісії з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва (наказ від 12.07.2004 № 247 "Про створення Конкурсної комісії з визначення виконавців державної програми розвитку виноградарства і садівництва").

  Слід зазначити, що Порядок, затверджений спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну, у 2004 році звузив напрямки використання бюджетних коштів порівняно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1170.

  Пунктом 5 Порядку встановлено, що, відповідно до рішення конкурсної комісії, підприємства й організації можуть отримувати бюджетні асигнування на такі заходи:

 • виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення проектно-вишукувальних робіт на закладення та догляд за молодими багаторічними насадженнями до вступу їх у плодоношення;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво систем зрошення для багаторічних насаджень (до 70 відс. вартості витрат);

 • придбання садивного матеріалу, виробленого в Україні, - саджанців плодових, виноградних (крім гібридних) та ягідних, розсади суниці, підщепного та прищепного матеріалу, насіння плодових культур (до 90 відс. вартості витрат). На придбання імпортного садивного матеріалу Мінагрополітики щорічно визначає квоту;

 • придбання стовпів, кілків, дроту, установлення та ремонт шпалери (до 70 відс. вартості витрат);

 • догляд за молодими багаторічними насадженнями до вступу їх у плодоношення (до 50 відс. вартості витрат);

 • науково-технічне забезпечення розвитку галузей виноградарства і садівництва (до 1 відс. бюджетних асигнувань).

  Водночас Порядком не передбачено видатки на придбання техніки, розкорчування насаджень та рекультивацію земель, що будуть використовуватися для закладки багаторічних насаджень та інше.

  Введення таких обмежень призвело до значного ускладнення у використанні коштів. При цьому, як засвідчили матеріали перевірок, Мінагрополітики та Держказначейство не дотримувалися зазначених обмежень у витрачанні коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, що спричинило використання коштів державного бюджету з порушенням діючого Порядку. Крім того, у 2004 році фактично діяли два Порядки: один - визначений постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1170, а другий - спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну від 21.05.2004 № 178/346.

  У 2005 році постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 затверджено Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

  Затверджений Порядок передбачає компенсацію витрат за виконані роботи відповідно до нормативів витрат на 1 гектар*. Крім того, для розгляду заяв та документів у складі Міністерства агропромислового комплексу АР Крим, обласних, районних, Севастопольської міської держадміністрацій створено регіональні комісії, до складу яких входять представники головних управлінь агропромислового розвитку держадміністрацій, а також місцевих фінансових органів та органів державної контрольно-ревізійної служби.

  * Нормативи компенсації витрат на закладення молодих багаторічних насаджень затверджені наказом Мінагрополітики від 16.08.2005 № 383.

  Слід зазначити, що здійснення фінансової підтримки на умовах компенсації витрат відсторонює від отримання державної допомоги більшість сільськогосподарських підприємств, оскільки вони не мають власних оборотних коштів у необхідних розмірах, а також застави для отримання кредитів у банківських установах. Тому, з 2005 року допомога держави направлена на підтримку потужних виробничо-промислових об'єднань, в яких вирощування виноградників та садів, у більшості випадків, не є основною діяльністю.

  Наведене свідчить про недосконалість чинного законодавства, яке регулює використання збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що призводить до нецільового та неефективного використання бюджетних коштів.

   

  2. Стан планування видатків державного бюджету, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками у 2004-2005 роках

  В Україні джерелами фінансування закладення і нагляду за молодими садами, виноградниками та ягідниками є:

 • власні оборотні кошти сільгосптоваровиробників та кредити банків;

 • кошти державного бюджету, отримані від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

  При формуванні проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Мінагрополітики зібрало від Міністерства агропромислового комплексу АР Крим та головних управлінь сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій Інформації про планові витрати по закладенню і догляду за молодими багаторічними насадженнями на 2004 рік, згідно з якими потреба бюджетних коштів на зазначену мету становила 502,2 млн. гривень.

  Мінагрополітики направило до Мінфіну бюджетний запит, яким видатки спеціального фонду державного бюджету на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками визначені в обсязі 126 млн. гривень (у межах суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства). Вказані видатки передбачалося здійснити на влаштування шпалер на виноградниках - 40 млн. грн., введення в експлуатацію зрошувальних систем - 40 млн. грн., посадку нових садів і ягідників - 34,1 млн. грн. та підтримку галузі хмелярства - 11,9 млн. гривень.

  Згідно з Розподілом коштів Державного бюджету України на 2004 рік, Мінагрополітики по КПКВ 2801350 "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" передбачені видатки загального фонду в сумі 126 млн. грн., у тому числі капітальні видатки - 48 млн. гривень. Необхідно зазначити, що Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" використання бюджетних коштів на розвиток ягідників не передбачено. Таким чином, Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" розширені напрямки використання коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

  Крім цього, Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Мінагрополітики передбачені видатки за КПКВ 2801510 "Закладення і нагляд за молодими хмільниками" в сумі 14 млн. грн., у т.ч. капітальні видатки - 6,8 млн. гривень.

  Всього, згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", надходження до державного бюджету від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства передбачені у сумі 160 млн. грн., видатки - 140 млн. гривень. Отже, 20 млн. грн. відповідно до Закону передбачалось спрямувати із загального фонду на інші видатки, фінансування яких суперечить Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

  Фактично, до доходної частини бюджету у 2004 році було перераховано 185,1 млн. грн. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Видатки із загального фонду державного бюджету склали 101,4 млн. грн., тобто господарства, які займаються посадкою і доглядом за молодими багаторічними насадженнями недоотримали державну підтримку в розмірі майже 76 млн. гривень. В результаті порушення Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", Мінфіном 41,1 відс. надходжень державного бюджету від цього збору у 2004 році направлено на інші цілі.

  Паспорт бюджетної програми "Закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" на 2004 рік затверджений спільним наказом Мінфіну та Мінагрополітики від 30.01.2004 № 24/83. Ним визначено обсяг бюджетних призначень за рахунок загального фонду державного бюджету - 126 млн. грн. та мету - розвиток садівництва і виноградарства, встановлено наступні напрямки діяльності:

 • влаштування шпалер на виноградниках;

 • введення в експлуатацію зрошувальних систем;

 • посадка і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками.

  Однак розподіл коштів за напрямками в паспорті бюджетної програми на 2004 рік не проведено.

  З метою визначення ефективності бюджетної програми передбачені результативні показники, а саме: визначено площу догляду за молодими садами та виноградниками; введення зрошувальних систем, влаштування шпалер, закладки молодих садів, виноградників та ягідників. Розраховано вартість закладення садів, виноградників на 1 га площі та догляду за ними. Все це повинно було призвести до збільшення урожайності плодових культур на 40 відс., винограду - на 20 відс., підвищення рівня рентабельності - на 6 відсотків.

  Виходячи з обсягів робіт по посадці садів і виноградників на 2005 рік, за розрахунками Мінагрополітики, потреба коштів на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками становила 601,2 млн. гривень.

  Проте Мінагрополітики направило до Мінфіну бюджетний запит, згідно з яким видатки на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками передбачаються вже за рахунок загального фонду державного бюджету в обсязі 144 млн. гривень. Видатки передбачалися на влаштування шпалер на виноградниках - 72 млн. грн., введення в експлуатацію зрошувальних систем - 28,8 млн. грн., посадку і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками - 43,2 млн. гривень.

  Відповідно до п. 38 ст. 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 23.12.2004 № 2285-1V одним із видів доходів Державного бюджету України на 2005 рік визначені надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, сума яких, згідно з додатком 1 до згаданого Закону, визначена у розмірі 175 млн. гривень. Згідно з Розподілом видатків Державного бюджету України на 2005 рік (додаток 3 до Закону) Мінагрополітики передбачено 160 млн. грн., у тому числі по КПКВ 2801350 "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками" - 144 млн. грн. та по КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства" - 16 млн. гривень.

  Таким чином, і у 2005 році 15,0 млн. грн. загального фонду передбачалось спрямувати на інші видатки. Отже, як у Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", так і у першій редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", за рахунок коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства передбачалось здійснення видатків загального фонду державного бюджету на інші цілі, що заборонено Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

  Рахунковою палатою на засіданні Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України було запропоновано привести першу редакцію Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" у відповідність з вимогами Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

  В результаті, ст. 12 (п.32) Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", в редакції Закону України від 25.03.2005 № 2505-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів" встановлено, що надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині доходів. Згідно з додатком 1 до цього Закону, сума доходів до спеціального фонду від зазначеного збору становить 175 млн. гривень (код 16060000).

  Статтею 45 (п. 55) цього Закону встановлено, що кошти, отримані від надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, використовуються на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками. За розподілом видатків Державного бюджету України на 2005 рік по КПКВ 2801350 "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" Мінагрополітики передбачено 153,9 млн. грн. видатків із спеціального фонду Державного бюджету України та по КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства" - 21,1 млн. гривень.

  Паспортом бюджетної програми "Закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" на 2005 рік, затвердженим спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну від 17.05.2005 № 208/402 визначено обсяги бюджетного фінансування за рахунок спеціального фонду в сумі 153,9 млн. гривень. Метою бюджетної програми є розвиток виноградарства, садівництва та ягідництва.

  Заплановано наступні напрями діяльності, згідно з якими проведено розподіл бюджетних коштів:

 • наукові дослідження та розробки - 1520 тис. грн.;

 • влаштування шпалер на виноградниках - 37500 тис. грн.;

 • закладка молодих садів, виноградників та ягідників - 78260 тис. грн.;

 • будівництво системи крапельного зрошення - 36600 тис. гривень.

  Ефективність бюджетної програми визначають результативні показники, а саме: площі закладення нових садів, ягідників та виноградників, облаштування шпалерами, введення зрошувальних систем.

  Розраховано вартість закладення садів і виноградників на 1 га площі та догляду за ними. Все це повинно було призвести до збільшення урожайності плодових культур на 30 відс., винограду - на 50 відс., підвищення рівня рентабельності - на 6 відсотків.

  Неузгодженість Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" і Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" в частині зарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, а також використання частини коштів цього збору не за призначенням призвели до погіршення державної підтримки на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками. Внаслідок перенесення у 2004 році видатків державного бюджету по зазначеній програмі із спеціального до загального фонду, державна підтримка зменшилась, що призвело до недоотримання виконавцями робіт із загального фонду державного бюджету майже 76 млн. грн. коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

  За останні три роки постійно змінювалися правила надання підтримки та її напрямки, що завдало господарствам, які займаються садівництвом і виноградарством, додаткових матеріальних збитків.

  Дані про основні показники господарської діяльності садівничих та виноградарських підприємств наведено в таблиці 1.


  Основні показники господарської діяльності садівничих та виноградарських підприємств за період із 1981 по 2004 рік

  Показники

  Середньорічні значення

  2001 рік

  2002 рік

  2003 рік

  2004 рік

  1981-1985рр.

  1986-1990 рр.

  1991-1995 рр.

  1996-2000 рр.

  Плодово-ягідні насадження

  Площа, тис. га

  551,6

  471,6

  408,8

  322,2

  253,6

  220,1

  188,4

  163,9

  у т.ч. плодоносна

  386,0

  356,0

  306,0

  271,0

  227,2

  195,2

  165,8

  141,9

  Урожайність, ц/га

  34,8

  32,4

  16,5

  12,6

  7,0

  9,0

  24,6

  13,2

  Валовий збір, тис. т.

  1384,0

  1178,0

  510,8

  345,9

  158,0

  175,9

  407,8

  186,9

  Посадка, тис. га

  12,1

  13,1

  10,9

  4,4

  5,3

  3,9

  3,9

  4,0

  Розкорчування, тис. га

  28,3

  27,4

  23,9

  25,0

  29,5

  37,4

  36,2

  29,8

  Виноградники

  Площа, тис. га

  213,9

  163,5

  146,6

  113,8

  93,0

  90,5

  86,7

  84,8

  у т.ч. плодоносна

  145,0

  119,0

  124,0

  101,8

  83,0

  79,1

  73,4

  70,6

  Урожайність, ц/га

  48,1

  48,3

  34

  26,2

  27,1

  28,3

  44,1

  30,1

  Валовий збір, тис. т.

  737,5

  607,1

  423,3

  264,9

  224,9

  223,5

  324

  212,9

  Посадка, тис. га

  12,8

  6,0

  2,8

  1,5

  4,2

  3,5

  3,6

  3,9

  Розкорчування, тис. га

  1,5

  12,6

  6,1

  9,5

  8,8

  6,4

  6,1

  5,8

   

  3. Стан використання коштів державного бюджету, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками у 2004 році і 9 місяців 2005 року

  У 2004 році надходження до державного бюджету від сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства становили 185060,2 тис. гривень. При цьому видатки загального фонду державного бюджету на закладення та нагляд за молодими садами і виноградниками склали 112241,0 тис. грн., що становить 89 відс. обсягу бюджетних асигнувань, затвердженого Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (крім того, на підтримку хмелярства у 2004 році направлено 7643,8 тис. гривень). Фактично використано 101444,1 тис. гривень. У кінці 2004 року до державного бюджету повернуто 10796,8 тис. гривень.

  Основною причиною невикористання коштів у 2004 році є те, що фінансування з державного бюджету коштів на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками розпочалося із значним запізненням, лише у липні, коли оптимальні агротехнічні строки щодо здійснення посадки молодих багаторічних насаджень давно минули. Так, Державним казначейством України 13185 тис. грн. були перераховані в обласні управління державного казначейства 10.01.2005 (після закінчення бюджетного року).

  Довідково: розподіл Мінагрополітики отриманий відділом з економічної діяльності держави по агропромисловому комплексу і охороні навколишнього середовища Державного казначейства України 06.01.2005, а кошти, перераховані в обласні управління Державного казначейства лише 10.01.2005 о 15.05 год., у той же день були повернуті до державного бюджету.

  Отже, в результаті неефективного управління Державним казначейством та Мінагрополітики коштами державного бюджету, спрямованими на закладення та нагляд за молодими багаторічними насадженнями, було завдано матеріальні збитки в сумі 10,8 млн. грн. конкретним юридичним та фізичним особам, які не отримали передбачену державою підтримку.

  Напрямки використання коштів, отриманих від збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства у 2004 році (у відсотках до загального обсягу збору), наведені на діаграмі 3.

  Діаграма 3. Напрямки викристання коштів, отриманих від збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства у 2004 році

  З наведеного видно, що в результаті направлення у 2004 році збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства не до спеціального, а до загального фонду державного бюджету, господарства, які займаються посадкою і доглядом за молодими багаторічними насадженнями, недоотримали з державного бюджету 41,1 відс. коштів.

  Згідно з діючим у 2004 році Порядком використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва, затвердженим спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну від 21.05.2004 № 178/346, здійснення видатків на вказану мету проводилося на конкурсній основі.

  У 2004 році відбулося шість засідань Конкурсної комісії, на яких розподілено 125941 тис. грн., у тому числі на садівництво - 37813,8 тис. грн. та виноградарство - 88127,2 тис. гривень.

  Довідково: витрати на хмелярство в Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" виділені за окремою програмою.

  Розподіл коштів за 9 місяців 2005 року проводився згідно із Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1170.

  Згідно з діючим у 2004 році Порядком використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва, їх розподіл здійснювався безпосередньо в Мінагрополітики. Відсутність у Міністерстві дієвого органу по контролю за їх використанням та фахових спеціалістів головних управлінь сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій (за винятком АР Крим і Одеської області), незалучення громадських організацій до участі у роботі комісії з розподілу коштів призвело в ряді господарств до неефективного і нецільового використання бюджетних коштів.

  Протягом дев'яти місяців 2005 року відбулося два засідання Конкурсної комісії на яких було розподілено 71775,5 тис. грн., у тому числі на розвиток садівництва - 23216,5 тис. грн. (32,3 відс.), а на розвиток виноградарства - 48559 тис. грн. (67,7 відсотка).

  Проте Державне казначейство призупинило перерахування коштів, які надійшли 25.07.2005 на рахунки відділень Державного казначейства, господарствам (лист Державного казначейства України від 11.08.2005 № 07-06/1568-6513), посилаючись на те, що нормативні акти, які регулюють виконання видаткової частини бюджету, а також Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, не передбачають спрямування понесених витрат на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства з рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства України на їх поточні рахунки.

  Вказане питання було вирішено лише 09.09.2005 шляхом підписання Мінагрополітики та Державним казначейством спільного листа, яким надано дозвіл здійснювати видатки на виплату компенсації шляхом перерахування відповідних коштів зі свого реєстраційного рахунку на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в установах банків.

  Отже, неправомірні дії заступника голови Державного казначейства призвели до того, що станом на 01.09.2005 бюджетні кошти в сумі 20,8 млн. грн., виділені на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками, залишилися невикористаними. В результаті, фінансовий стан господарств, які займаються виноградарством та садівництвом, погіршився.

  Система фінансування з бюджету заходів на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками залишається недоступною для всіх господарств, які займаються садівництвом та виноградарством. Так, із 1119 господарств, які подавали документи на отримання державної підтримки у 2004 році, її отримали лише 605 господарств, що становить 54,1 відсотка. В окремих областях ряд фермерських господарств, які займаються садівництвом, взагалі не були включені до регіональних програм розвитку галузі, що позбавило їх можливості одержання державної підтримки. Крім того, перевірками встановлено, що селяни недостатньо поінформовані про здійснення державою зазначеної підтримки.

  Викладене свідчить, що запроваджена Кабінетом Міністрів України, Мінагрополітики та Мінфіном система фінансування з державного бюджету видатків на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками не створює рівні умови доступу до державної підтримки господарствам, які займаються садівництвом і виноградарством. Як наслідок, не забезпечується відновлення багаторічних насаджень та догляд за ними.

  Перевіркою встановлено, що, в порушення ст. 22 Бюджетного кодексу України, Мінагрополітики, як головний розпорядник коштів, в окремих випадках не забезпечило внутрішній контроль за повнотою надходження коштів до одержувачів та витрачанням їх за цільовим призначенням.

  Автономна Республіка Крим

  В Автономній Республіці Крим перевіркою було охоплено 22 господарства, які отримали 69 відс. виділених коштів. Встановлені факти нецільового та неефективного використання бюджетних коштів. Зокрема:

 • У 2004 році ДП Сімферопольський виноробний завод (далі - завод) подав до Мінагрополітики матеріали на отримання державної підтримки, де повідомлялося про планові витрати на закладення та догляд за молодими багаторічними насадженнями на суму 2028,95 тис. грн., з яких на будівництво зрошення передбачалося 913 тис. гривень. При цьому в інформації зазначалося, що в обробці знаходиться земельна ділянка площею 83 га, на якій необхідно встановити шпалери та збудувати зрошення для виноградників.

  На підставі цієї заявки у 2004 році заводу було виділено з державного бюджету 350 тис. грн. по КЕКВ 2410 "Капітальні трансферти підприємствам" на виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво систем зрошення для багаторічних насаджень.

  Перевіркою встановлено, що завод в обробітку землі не має, а уклав договір про спільну діяльність з ТОВ "Сонячне гроно", яке отримало в оренду на 49 років земельну ділянку площею 100,5 гектара. На вказаній ділянці вирощуються виноградники. Тобто, при виділенні коштів заводу, Мінагрополітики порушило п.3.2. Порядку проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва, що фінансуються з державного бюджету, затвердженого наказом Мінагрополітики від 04.06.2004 № 206.

  У 2004 році на догляд за молодими виноградниками на вказану земельну ділянку ТОВ "Сонячне гроно" теж отримало з державного бюджету 100 тис. гривень.

  Отримані у 2004 році бюджетні кошти завод перерахував на купівлю валюти для розрахунків з представництвом компанії "А.І.К. - ЛТД" (м. Київ) за продане і відвантажене обладнання системи крапельного зрошення за контрактом купівлі-продажу № 26-ОК/01 від 04.09.2001. При цьому в Звіті про заборгованість бюджетної установи (форма 7д) заводом заборгованість не відображена.

  Вказаними діями завод порушив п. 6 ст.51 Бюджетного кодексу України та ст. 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік". Отже, з порушенням чинного законодавства у 2004 році ним використано 350 тис. гривень.

  Обладнання крапельного зрошення вартістю 947,3 тис грн. станом на 01.07.2003 поставлено заводу в повному обсязі, з них за рахунок коштів державного бюджету було сплачено 600 тис. гривень. На вказану дату заборгованість перед фірмою "А.І.К. - ЛТД" складала 347,3 тис. гривень.

  Проведеним обстеженням (станом на 19.08.2005) встановлено, що будівництво крапельного зрошення не було завершено, крапельні мережі не підключені і полив не проводився, тоді як крапельні лінії та аксесуари до крапельного зрошення знаходяться на зберіганні в склотарному цеху. На виноградному полі площею 72 га встановлено лише центральну станцію управління з обладнанням (насос, електрощит, ємності - 3 од.) і підземну частину системи крапельного зрошення. Тобто, бюджетні кошти, виділені заводу на розвиток виноградарства і садівництва протягом 2002-2004 років у сумі 928,8 тис. грн., у тому числі 350 тис. грн. у 2004 році, отримані з порушенням Порядку проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва, використані ДП Сімферопольський виноробний завод неефективно.

 • ТОВ "Фірма "Європиво" (далі - фірма), починаючи з 2002 року, отримує кошти державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва. За цей період фірма одержала з державного бюджету на вказану мету 1379,2 тис. грн., у тому числі в 2004 році - 579,2 тис. грн., з них КЕКВ 1310 - 499,2 тис. грн. та КЕКВ 2410 - 80,0 тис. гривень.

  Під час перевірки в Автономній Республіці Крим працівниками Рахункової палати здійснювалися неодноразові спроби провести перевірку витрачання зазначених коштів у фірмі, проте засновником було заявлено, що фірма припинила діяльність, бухгалтера та директора звільнено, документи відсутні, про що складено акт.

 • В ЗАТ "Селянська Промислова Артіль" (м. Сімферополь), встановлені факти нецільового використання бюджетних коштів через відсутність контролю з боку відділення державного казначейства в м. Сімферополі. Так, виділені з державного бюджету у 2005 році 33,4 тис. грн. на розвиток виноградарства і садівництва були використані на виплату заробітної плати адмінперсоналу товариства. Тобто, вказана сума бюджетних коштів була використана не за цільовим призначенням.

  Одеська область

  В Одеській області перевіркою було охоплено 41 господарство, які отримали 58 відс. коштів, виділених області. Виявлені наступні порушення.

 • Перевіркою ФГ "Джерело" Татарбунарського району встановлено, що дане фермерське господарство створене у 1994 році і предметом його діяльності є виробництво, переробка і зберігання виноробної продукції.

  Відповідно до Державних актів на право постійного користування землею господарство є власником земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 124,6 гектара.

  Згідно з планом асигнувань господарства, ФГ "Джерело" у 2004 році з державного бюджету передбачалося виділити 300 тис. гривень. При цьому під час перевірки керівництвом господарства не було надано працівникам Рахункової палати копію інформації про планові витрати на закладення та догляд за молодими багаторічними насадженнями, яка направлялася до Мінагрополітики з метою отримання коштів з державного бюджету у 2004 році.

  Фактично, господарство у 2004 році отримало з державного бюджету 50 тис. гривень. Документи, що підтверджують використання коштів, не були представлені.

  На початок 2005 року у господарстві рахувалася кредиторська заборгованість державного бюджету в сумі 250 тис. гривень. За поясненням головного бухгалтера ФГ "Джерело" вказана заборгованість включена у бухгалтерську звітність помилково, проте господарство, посилаючись на цю заборгованість, направило до Мінагрополітики відповідний запит і йому у 2005 році було виділено 200 тис. гривень.

  Наведене свідчить, що ФГ "Джерело" у звітності сфальсифікувало кредиторську заборгованість державного бюджету в сумі 250 тис. грн. і, через безконтрольність з боку Мінагрополітики та відділення Державного казначейства Татарбунарського району Одеської області, отримало у 2005 році 200 тис. гривень.

  Спеціалістами Рахункової палати в присутності відповідальних працівників управлінь сільського господарства і продовольства Одеської облдержадміністрації та Татарбунарської райдержадміністрації проведено обстеження виноградників ФГ "Джерело", яким встановлено, що вони знаходяться у незадовільному стані, молоді насадження повністю заросли травою, обрізка проводилася без дотримання основних вимог технології вирощування винограду. Спеціалісти засвідчили, що виноградники загублені і відновленню не підлягають. Молоді виноградники практично всі уражені хворобами рослин.

  Тобто, бюджетні кошти, виділені у 2004 році ФГ "Джерело" у сумі 50 тис. грн. використані неефективно. При цьому, керівництвом господарства допущено порушення вимог п.5 ст.56 Бюджетного кодексу України та п.7 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в частині належного зберігання первинних документів протягом встановленого строку. Під час перевірки Мінагрополітики призупинило фінансування видатків бюджету ФГ "Джерело".

 • У науково-виробничому підприємстві "Нива" ТОВ (Овідіопольський район), якому було виділено з державного бюджету у 2004 році по КЕКВ 1310 - 805 тис. грн., та КЕКВ 2410 - 115 тис. грн., в ході перевірки не були надані акти виконаних робіт по догляду за молодими виноградниками на загальну суму 500,6 тис. гривень. Крім того, не представлені договори на придбання саджанців та дроту, яких за бухгалтерськими документами було закуплено, відповідно, на 180 тис. грн. та 15,1 тис. гривень.

 • ТОВ "Виноградар" (Саратський район), у 2004 році отримало з державного бюджету по КЕКВ 1310 430 тис. гривень. За рахунок вказаних коштів господарство придбало саджанці винограду на суму 120 тис. гривень. Перевіркою встановлено, що в господарстві відсутній договір на придбання саджанців, а купівля здійснювалася з посиланням на договір від 28.11.2003 № 04-28/11, укладений із ВАТ "Придунайський" про відпуск на відповідальне зберігання саджанців винограду. Крім того, при перевірці не були надані договори № 2 від 15.04.2004 та № 6 від 25.11.2003, згідно з якими господарством було перераховано СФГ "Нива" 64,7 тис. гривень.

  Наведене свідчить, що НВП "Нива" ТОВ і ТОВ "Виноградар" використало бюджетні кошти в сумі, відповідно, 695,7 тис. грн. та 184,7 тис. грн. з порушенням п.5 ст.56 Бюджетного кодексу України та п.7 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

  Миколаївська область

  В Миколаївській області перевіркою було охоплено 13 господарств, які отримали 76 відс. коштів, виділених області, та виявлені такі порушення.

 • В приватному підприємстві "Ізабелла" (м. Очаків) встановлено, що згідно з довідкою, виданою Очаківським районним відділом земельних ресурсів, у підприємства в користуванні знаходиться під виноградниками 35,6 га землі та під садом - 8,2 гектара.

  Відповідно до накладних, підприємством у 2004 році закуплено 220,2 тис. штук саджанців винограду вартістю 990,7 тис. гривень. За рахунок коштів, виділених підприємству з державного бюджету на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками на придбання саджанців використано 380,4 тис. гривень.

  Виходячи із кількості саджанців, яка необхідна для посадки на 1 га (згідно із встановленими нормативами 2500-3000 штук), саджанцями, що рахувалися на підприємстві згідно з накладними, можна було засадити 73 га, закупленими за кошти держаного бюджету - 28,1 га виноградників.

  Проте огляд виноградників показав, що на них натягнуто шпалеру, росте лоза віком 2-3 роки, яка почала плодоносити.

  Отже, у 2004 році ПП "Ізабелла" посадку виноградників не проводило і кошти в сумі 380,4 тис. грн. використані не за цільовим призначенням.

 • ТОВ "Саві", м. Миколаїв у 2004 році направило до Мінагрополітики пакет документів для отримання коштів з державного бюджету на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками, на підставі яких зазначеному товариству з бюджету було виділено 150 тис. гривень.

  Перевіркою виявлено, що 29 жовтня 2004 року відділенням Державного казначейства в м. Миколаїв, кошти, виділені з державного бюджету на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками, в сумі 148 тис. грн., були перераховані на розрахунковий рахунок товариства для відшкодування витрат з придбання саджанців яблуні.

  В ході розслідування, проведеного управлінням Служби безпеки України у Миколаївській області встановлено, що фактично саджанці не закуповувалися і будь-які агротехнічні роботи щодо посадки саду не виконувалися. До того ж, у господарства не було в оренді землі, а проект на закладку саду відсутній.

  Тобто, через безконтрольність з боку Мінагрополітики та відділення Державного казначейства в м. Миколаїв, 148 тис. грн. коштів державного бюджету використані не за цільовим призначенням.

  У зв'язку з цим, управлінням Служби безпеки України у Миколаївській області проти директора ТОВ "Саві" 24.05.2005 порушено кримінальну справу.

 • ТОВ "ТНК НВС" у 2004 році до Мінагрополітики було подано пакет документів для отримання бюджетних коштів на закладення та нагляд за молодими садами і виноградниками.

  Планом використання бюджетних коштів передбачені бюджетні видатки для компенсації витрат за придбані саджанці на суму 150 тис. грн., які, згідно з випискою відділення Державного казначейства у м. Миколаєві від 31.08.2004 ТОВ "ТНК НВС", перераховано на розрахунковий рахунок.

  У ході розслідування з'ясувалось, що ТОВ "ТНК НВС" землі в оренді не мало, саджанці не закуповувало. Бюджетні кошти в сумі 150 тис. грн. отримані господарством за фіктивними документами і були використані не за цільовим призначенням.

  З наведеного можна зробити висновок, що відділення Державного казначейства у м. Миколаєві, в порушення п.3 ст.112 Бюджетного кодексу України та п.12.2 Порядку "Обслуговування державного бюджету за видатками", затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.05.2004 № 89, не здійснювало необхідного контролю за відповідністю платежів узятим зобов'язанням і бюджетним асигнуванням та за їх цільовим спрямуванням. Як наслідок, ТОВ "Саві" та ТОВ "ТНК НВС" 298 тис. грн. бюджетних коштів використано не за цільовим призначенням.

  Черкаська область

  В Черкаській області перевіркою було охоплено п'ять господарств, які отримали 77 відс. коштів, виділених області.

  Протягом 2004 року 36 господарств отримали від Мінагрополітики цільовим призначенням на розвиток садівництва 2810 тис. грн. бюджетних коштів. З них 2165 тис. грн., або 77 відс. були виділені шести господарствам, яким відшкодовано від 80 до 100 відс. понесених витрат.

  На решту - 31 господарство, припало лише 645 тис. грн., що, в середньому, становило 20,8 тис. грн. на одне господарство і 24,5 відс. фактичних витрат. При цьому дев'ять господарств понесли витрати в сумі 199,1 тис. грн., а кошти у 2004 році зовсім не отримували.

  Херсонська область

  В Херсонській області перевіркою було охоплено 10 господарств, які займаються закладенням та наглядом за молодими багаторічними насадженнями і отримали 55 відс. бюджетних коштів, виділених області. Серед них найбільшим є агрофірма-радгосп "Білозерський" Білозерського району. У вказаному господарстві площа, зайнята садами та виноградниками, складає 1396 га, у тому числі під молодими багаторічними насадженнями - 546 гектарів.

  Доход від реалізації продукції агрофірми-радгоспу "Білозерський" за 2004 рік становив 42554,1 тис. грн. і збільшився порівняно з 2003 роком на 15601,8 тис. гривень. Чистий прибуток господарства у 2004 році дорівнював 9871,4 тис. грн., а рентабельність - 31,3 відсотка.

  Відповідно до Статуту, основними видами діяльності агрофірми-радгоспу "Білозерський" є: вирощування, переробка, заготівля та реалізація винограду і плодоовочевої продукції, а також вирощування виноградних саджанців.

  Перевіркою радгоспу "Білозерський" встановлено, що виноградники та сади знаходяться у задовільному стані.

  Із державного бюджету у 2004 році та І півріччі 2005 року на закладення та нагляд за молодими виноградниками, садами та ягідниками було виділено, відповідно, 800 та 225 тис. гривень. Зазначені кошти радгосп "Білозерський" перерахував на власний розрахунковий рахунок, у тому числі:

 • у 2004 році 150 тис. грн. - за встановлення шпалери, згідно з актом виконаних робіт і 650 тис. грн. - за саджанці винограду власного виробництва. (було придбано 147,7 тис. саджанців);

 • у І півріччі 2005 року 225 тис. грн. - за придбання посадкового матеріалу власного виробництва (кількість - 44,1 тис. штук).

  Проте Порядком використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства не передбачено відшкодування за саджанці власного виробництва, що ставить суб'єктів розсадництва у гірші умови, порівняно з іншими господарствами.

  Таким чином, агрофірма-радгосп "Білозерський" з порушенням Порядку отримала з державного бюджету 875 тис. грн., у тому числі в 2004 році - 650 тис. грн. та 9 місяців 2005 року - 225 тис. гривень.

  Проведене в ході перевірки опитування серед споживачів посадкового матеріалу підтвердило низьку якість саджанців, вирощених вітчизняними товаровиробниками. Приживлення вітчизняних саджанців не перевищує 70 відс., тоді як отримані за імпортом приживаються практично стовідсотково.

  Зважаючи на те, що саджанці не відповідають вимогам сучасного виноградарства, у 2005 році радгоспи закуповували їх у зарубіжних виробників.

  При закладенні нових насаджень плодових дерев та винограду сільгосппідприємства не дотримувалися передбаченого проектно-кошторисною документацією сортового складу багаторічних насаджень. Часто закуповувався посадковий матеріал у приватних осіб, без наявності сортових свідоцтв, що є порушенням Закону України від 26.12.2002 № 411 "Про насіння і садивний матеріал" і призводить до загибелі саджанців та неефективного витрачання державних коштів.

  Слід зазначити, що Програмою розвитку садівництва, виноградарства та розсадництва в сільськогосподарських та інших підприємствах України на 2002-2004 роки передбачався розвиток плодового та ягідного розсадництва, який зміг би забезпечити вітчизняних садоводів та виноградарів саджанцями власного виробництва. Однак існуюча система плодорозсадників не виробляє саджанців, які відповідали б усім сучасним вимогам, (не дотримується сортова чистота, низький рівень приживлення та інше), тому господарства змушені закуповувати розсаду по імпорту за більш високими цінами, підтримуючи іноземних виробників.

  Враховуючи викладене, існує нагальна потреба проведення експертизи саджанців, які вирощуються вітчизняними господарствами і, виходячи з її результатів, перегляду переліку господарств, яким видані ліцензій на вирощування саджанців.

  З наведеного можна зробити висновок, що Програма розвитку садівництва, виноградарства і розсадництва в сільськогосподарських та інших підприємствах України на 2002-2004 роки в частині розвитку власного плодовоягідного і виноградного розсадництва Мінагрополітики не виконана, що є однією з основних причин критичного стану садівництва та виноградарства в Україні.

  Практично, в усіх перевірених регіонах встановлені факти використання бюджетних коштів з порушенням Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва, що діяв у 2004 році. Так, Порядком встановлені певні обмеження обсягів відшкодування понесених витрат за рахунок бюджетних коштів, зокрема: на догляд за молодими багаторічними насадженнями до вступу їх у плодоношення (50 відс.), виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво систем зрошення для багаторічних насаджень, а також придбання стовпів, кілків, дроту, установлення та ремонт шпалери (70 відс.), придбання садивного матеріалу (90 відс.), при цьому господарства через безконтрольність відділень державного казначейства отримували та використовували кошти за виконані роботи (закупівлі) у повному обсязі.

  Такі порушення були встановлені в господарствах:

  АР Крим: в тринадцяти господарствах на загальну суму 819,1 тис. грн., у тому числі: ТОВ "Кроненталь" - 108,2 тис. грн., СТОВ "Дружба народів" - 107,4 тис. грн., ТОВ "Октябрське" - 136,8 тис. грн., ТОВ підприємство "Сад" агрофірма - 39 тис. грн., Кримський торговий дім "Кволіті ЛТД" - 27 тис. грн., ВАТ "Сонячна долина" - 92,3 тис. грн., ПСП "Вєра" - 15,2 тис. грн., ТОВ "Качинський+" - 164,2 тис. грн., ТОВ "Владиславський консервний завод" - 4,5 тис. грн., ЗАТ "Софії Перовської" - 30,5 тис. грн., радгосп-завод ім. Поліни Осипенко - 19 тис. грн., ТОВ "СВТФ "Кизил" - 8 тис. грн., ДП "Садовод" - 67 тис. гривень.

  Закарпатської області: в семи господарствах на загальну суму 459,7 тис. грн., у тому числі: агропромислове торгове підприємство "Бобовище" - 92,9 тис. грн., ДП АФ "Леанка" - 52,9 тис. грн., ЗАТ "Котнар" - 11,9 тис. грн., ДП радгосп "Виноградівський" - 45,6 тис. грн., СФГ "Салдобиш" - 72,4 тис. грн., Корпорація "Закарпатсадвинпром" - 109,7 тис. грн., ДП радгосп-завод "Ужгородський" - 74,3 тис. грн.;

  Київської області: в двох господарствах на загальну суму 95,6 тис. грн., в тому числі: СТОВ агрокомбінат "Тарасівський" - 40,3 тис. грн. та ПСП "Шевченківське" - 55,3 тис. гривень.

  Миколаївської області: у трьох господарствах на загальну суму 355 тис. грн., у тому числі: ТОВ "Саві" (148,0 тис. грн.), ТОВ "ТНК НВС" (150 тис. грн.), ВАТ "Радсад" (57 тис. гривень);

  Одеської області: в чотирнадцяти господарствах на 707,9 тис. грн., у тому числі: ВАТ "Шампань України" - 228,8 тис. грн., ВАТ "Лиманський" - 100,7 тис. грн., ТОВ АФ "Ізмаїл" - 81,6 тис. грн., СФГ "Бахус" - 0,4 тис. грн., ВАТ СГ "Чорноморська перлина" - 6,5 тис. грн., ТОВ "Виногорія" - 34,4 тис. грн., ТОВ "Агро-Нива" - 12,8 тис. грн., ФГ "Лібера" - 47,2 тис. грн., ФГ "Валентина" - 13,6 тис. грн., СФГ "Кармін" - 59,8 тис. грн., ТОВ "Делени" - 40 тис. грн., ТОВ "Вінстар" - 64,5 тис. грн., НВСФ "Мир" ТОВ - 15 тис. грн., ТОВ "Виноградар" - 2,6 тис. гривень.

  Херсонської області: у двох господарствах на загальну суму 317,1 тис. грн., в тому числі: ДП "Слобожанське" ТОВ АФ "Славія" (291,2 тис. грн.), АТ "Покришева" (25,9 тис. гривень).

  Черкаської області: в двох господарствах на загальну суму 95,9 тис. грн., у тому числі: НВО "Зубр" (90 тис. грн.), ТОВ "Флер" (5,9 тис. грн.) та інші.

  В порушення п.3 ст.112 Бюджетного кодексу України та п.12.2 Порядку "Обслуговування державного бюджету за видатками", затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.05.2004 № 89, органи Державного казначейства на місцях не здійснювали необхідного контролю за відповідністю платежів взятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням і їх цільовим спрямуванням на стадії проведення платежу. Це призвело до використання бюджетних коштів у сумі 2850,3 тис. грн. з порушенням діючих порядків.

  Аналіз Інформації про виконання паспорта бюджетної програми на 2004 рік по закладенню і нагляду за молодими садами, виноградниками та ягідниками дає підставу зробити висновок, що мета бюджетної програми, закладена в даному паспорті, не досягнута.

  Так, показник введення зрошуваних систем виконано на 57,5 відс., площа встановлення шпалери - на 86 відс., площа догляду за молодими виноградниками - на 98,7 відс., садами та ягідниками - 93,7 відсотка. При цьому в інформації про виконання паспорта бюджетної програми на 2004 рік зовсім відсутні дані про виконання якісних показників, що не дає змоги зробити висновок про повноту виконання бюджетної програми, затвердженої спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіном від 30.01.2004 № 24/83 і ефективність використання бюджетних коштів, виділених на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками.

  Під час здійснення перевірок питання дотримання господарствами вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" встановлено, що значна кількість господарств при здійсненні закупівель товарів за державні кошти зовсім не проводили тендери з визначення переможців або порушували вимоги даного Закону. Так, не на всі закупівлі проводили тендери господарства:

  АР Крим: радгосп-завод "Лівадія", радгосп-завод "Малоріченський", радгосп-завод "Алушта", радгосп-завод "Морський", ВАТ "Сонячна долина", ТОВ "Владиславський консервний завод";

  Київської області: СТОВ АК "Тарасівський", ПСП "Шевченківське", ДП НД ВК "Пуща Водиця", ДГ "Новосілки" ІС УААН;

  Миколаївської області: ТОВ "Поіск-Ніка";

  Одеської області: НВП "Нива" ТОВ, ТОВ "Виноградар", ВАТ "Шампань України", СФГ "Кармін", НВСФ "Вин-Агро";

  Херсонської області: ФГ "Сапераві", агрофірма-радгосп "Білозерський", СТОВ "Енограй";

  Черкаської області: ТОВ "Флєр", НВО "Зубр", СФГ "Білий лебідь".

  В результаті, з порушенням Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" було витрачено 6257 тис. грн. коштів державного бюджету.

  Слід зазначити, що однією з основних причин порушень Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" є велика складність проведення конкурсів селянськими, фермерськими господарствами. Особливо, якщо вони знаходяться на значній відстані від великих міст. Зокрема, на стадії створення конкурсної комісії виникають істотні труднощі, оскільки в багатьох випадках до фермерського господарства входять лише господар та члени його сім'ї. Дотримання Закону ускладнено вимогою щодо наявності в господарстві працівника, який отримав спеціальну підготовку з проведення тендерних торгів, згідно з п.7 ст.12 цього Закону.

   

  Колегія Рахункової палати, розглянувши матеріали
  перевірки та аналізу, зробила наступні висновки:

  1. Запроваджена Урядом, відповідно до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства підтвердила свою доцільність. Вона забезпечує щорічну посадку садів та виноградників на площі 7,6 тис. га, однак розширеного відтворення садів, виноградників та ягідників не досягнуто.

  Проте діюча у 2004 році та І півріччі 2005 року система фінансування з державного бюджету видатків на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками є недоступною для значної кількості господарств, що займаються садівництвом та виноградарством і не забезпечує рівні умови державної підтримки. Обсяги виробництва продукції виноградарства та садівництва щорічно знижуються, а рівень їх споживання залишається одним із найнижчих у світі, що негативно впливає на стан здоров'я населення.

  2. Мінагрополітики, як головний розпорядник бюджетних коштів, в порушення п.5 ст.22 Бюджетного кодексу України не забезпечило внутрішній контроль за витрачанням коштів, які направляються на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками. При цьому від процесу розподілу та контролю за використанням цих коштів були практично усунуті спеціалісти структурних підрозділів Міністерства більшості регіонів.

  Зазначене призвело до порушень чинного законодавства у використанні коштів державного бюджету, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками, а також незаконного, нецільового і неефективного використання коштів державного бюджету в сумі 12753,7 тис. грн., у тому числі в 2004 році - 12295,3 тис. грн. або 11,3 відс. коштів, отриманих господарствами.

  Зокрема, перевірками в господарствах виявлено:

 • нецільове використання коштів - 711,8 тис. грн.;

 • неефективне використання коштів - 629,2 тис. грн.;

 • використання коштів із порушенням Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва - 3725,3 тис. грн.;

 • з порушенням Бюджетного кодексу України - 1430,4 тис. грн.;

 • використання коштів із порушенням Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" - 6257,0 тис. гривень.

  2.1. Через відсутність контролю з боку відділення державного казначейства в м. Сімферополі виділені з державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва у 2005 році ЗАТ "Селянська Промислова Артіль" (АР Крим) 33,4 тис. грн. були використані на виплату заробітної плати адмінперсоналу.

  У зв'язку з безконтрольністю з боку відділення Державного казначейства у м. Миколаєві керівниками двох господарств з державного бюджету були використані не за цільовим призначенням 298 тис. грн., виділені на придбання саджанців та догляд за молодими багаторічними насадженнями.

  ПП "Ізабелла" у 2004 році посадку виноградників не проводило і 380,4 тис. грн. використано не за цільовим призначенням.

  2.2. ФГ "Джерело" (Одеська область) та ТОВ "Фірма "Європиво" (АР Крим) за рахунок коштів державного бюджету провели посадку молодих виноградників. Однак надалі догляд за ними припинили. В результаті, виноградники знаходяться в занедбаному стані і не підлягають відновленню. Своїми діями ці господарства допустили неефективне витрачання 629,2 тис. грн. бюджетних коштів.

  2.3. Практично у всіх перевірених областях встановлені факти бюджетних порушень Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства і садівництва обсягом 3725,3 тис. гривень.

  2.4. Господарства ДП Сімферопольський виноробний завод (АР Крим), ФГ "Джерело" (Одеська область), НВП "Нива" ТОВ (Одеська область), ТОВ "Виноградар" (Одеська область) використали бюджетні кошти в сумі 1430,4 тис. грн. із порушенням вимог Бюджетного кодексу України.

  2.5. В результаті безконтрольності з боку Мінагрополітики, господарства-отримувачі коштів державного бюджету на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками у 2004 році та 9 місяців 2005 року використовували їх без проведення тендерів, як це передбачено Законом України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти", отже, з порушенням вказаного Закону було використано 6257 тис. гривень.

  3. Недосконалість чинного законодавства, яке регулює використання коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства призводить до нецільового і неефективного управління та використання коштів державного бюджету.

  3.1. В порушення п.3 ст.112 Бюджетного кодексу України та п.12.2 Порядку "Обслуговування державного бюджету за видатками", затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.05.2004 № 89, органи Державного казначейства на місцях не здійснювали необхідного контролю за відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням, їх цільовим спрямуванням на стадії проведення платежу, це призвело до того, що 6900,7 тис. грн. використані з порушенням діючих порядків, не за цільовим призначенням та неефективно.

  3.2. Неефективне управління з боку Державного казначейства коштами державного бюджету, спрямованими на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками, зумовило повернення на початку 2005 року до державного бюджету 10,8 млн. грн., що завдало матеріальні збитки конкретним юридичним та фізичним особам, які не отримали передбаченої державної підтримки.

  3.3. Невідповідність Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" положенням Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" в частині зарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, а також використання коштів цього збору, спричинили погіршення стану державної підтримки закладення і нагляду за молодими садами, виноградниками та ягідниками. Внаслідок перенесення у 2004 році видатків державного бюджету, по зазначеній програмі, із спеціального до загального фонду, державна підтримка зменшилась. Виконавці робіт недоотримали із загального фонду державного бюджету майже 76 млн. грн. коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Отже, в порушення Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" Міністерством фінансів України 41,1 відс. надходжень від збору в 2004 році направлено на інші цілі.

  3.4. У 2005 році неправомірні дії посадових осіб Державного казначейства України призвели до того, що 20,8 млн. грн., бюджетних коштів, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками, станом на 01.09.2005 залишилися невикористаними.

  3.5. Розподіл коштів на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками у 2004 році і 9 місяців 2005 року, здійснювався із порушенням принципів, визначених п. 9 та п. 11 ст.7 Бюджетного кодексу України, що призвело до неефективного використання та витрачання державних коштів з порушенням чинного законодавства.

  Державною підтримкою змогли скористатися лише 54,1 відс. господарств, які займаються садівництвом та виноградарством.

  3.6. Отримуючи від держави кошти на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками на безповоротній основі, частина господарств використовувала їх неефективно. У багатьох випадках кошти направлялися на цілі, не передбачені Порядками їх використання або витрачалися з порушенням існуючих технологічних норм, що значно зменшувало можливий економічний ефект.

  4. Мінагрополітики, в порушення ст.7 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", не здійснювало державний контроль в насінництві та розсадництві. В результаті, суб'єкти господарювання, які займаються насінництвом та розсадництвом, продають господарствам неякісні та заражені саджанці багаторічних культур, що веде до розповсюдження різноманітних захворювань садів і виноградників, а також завдає прямі збитки господарствам.

  Не забезпечено виконання програми розвитку садівництва, виноградарства та розсадництва в сільськогосподарських та інших підприємствах України на 2002-2004 роки в частині розвитку власного плодово-ягідного розсадництва, що змушує господарства закуповувати саджанці за кордоном за більш високими цінами, підтримуючи цим не власних, а іноземних виробників.

  Відповідно до статей 2, 28, 29, 30 Закону України "Про Рахункову палату" про результати перевірки поінформовано Кабінет Міністрів України, Висновок Колегії направлено Міністерству аграрної політики України.

 • Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України