23 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2005 рік
23.12.2005

 

Про результати аналізу та перевірки формування і виконання бюджету Пенсійного фонду України

 

Київ 2005

 

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Першин В.Л. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Яременко О.С. -

заступник Голови Рахункової палати

Юхимчук А.П. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту з питань соціальної політики та державного управління

Головань М.М. -

директор департаменту з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету

Заремба І.М. -

директор департаменту з питань виробничої інфраструктури, інноваційної діяльності та державної власності

Зіпір А.П. -

директор департаменту з питань промисловості та виробничої інфраструктури

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту з питань безпеки держави та правоохоронної діяльності

Пилипенко В.П. -

директор департаменту з питань фінансового та бюджетного законодавства

Самусь Г.Ю. -

директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери

Шулежко М.Я. -

директор департаменту з питань АПК, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

 

Про результати аналізу та перевірки формування і виконання бюджету Пенсійного фонду України / Підготовлено департаментом з питань соціальної політики та державного управління і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 09.08.2005 № 17-2 / - Київ: Рахункова палата України, 2005. - Випуск 20.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

Вступ

1. Реагування Пенсійного фонду України на Висновок Колегії Рахункової палати за результатами попередньої перевірки

2. Формування доходів бюджету Пенсійного фонду

2.1. Власні кошти Пенсійного фонду

2.1.1. Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

2.1.2. Відшкодування видатків на виплату пільгових та наукових пенсій

2.1.3. Надходження від спрощеної системи оподаткування

2.1.4. Надходження від платників єдиного податку

2.1.5. Надходження від платників фіксованого податку

2.1.6. Платежі від платників фіксованого сільськогосподарського податку

2.1.7 Інші надходження

2.2. Кошти державного бюджету

2.3. Кошти цільових фондів

3. Видатки бюджету Пенсійного фонду

3.1. Видатки за рахунок коштів державного бюджету

3.2. Видатки за рахунок коштів цільових фондів

3.3. Видатки за рахунок власних надходжень

3.3.1. Видатки на виплату пенсій та допомог

3.3.2. Адміністративно-управлінські видатки

Висновки

 

Вступ

Формування і виконання бюджетів Пенсійного фонду на 2004 та 2005 роки здійснювалося в умовах реформування системи пенсійного забезпечення, яке розпочалося з прийняттям Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що набрав чинності з 1 січня 2004 року (далі - Закон). При цьому Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні Кабінетом Міністрів України були визначені ще у 1998 році та схвалені Указом Президента України від 13.04.98 № 291/98.

Перешкодами створення ефективної пенсійної системи в Україні є високе пенсійне навантаження на працездатну частину населення, що зумовлене його старінням, законодавчим встановленням призначення значній категорії осіб пенсій із скороченим пенсійним віком, недостатньою ефективністю заходів, що реалізуються в Україні для збереження і розширення трудоресурсного потенціалу.

Законодавче обмеження бази обчислення страхових внесків максимальною величиною та встановлення прямої залежності розмірів пенсій від страхового стажу та задекларованої заробітної плати, а також запровадження Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" з 1 січня 2004 року податку з доходів у розмірі 13 відс., істотно не вплинули на виведення фонду оплати праці з тіні, оскільки загальна ставка із сплати страхових внесків до чотирьох соціальних фондів є значною та найвищою серед країн СНД і станом на 01.04.2005 склала 38,53 відс., у тому числі на пенсійне страхування - 32,3 відсотка.

Як наслідок, на початок 2005 року на одну особу загальновстановленого пенсійного віку припадало 2,4 особи працездатного віку, а офіційно працюючих - тільки 1,2 особи або вдвічі менше. Аналіз структури населення працездатного віку свідчить, що близько третини його офіційно не працює, не навчається, не зареєстровано як такі, що шукають роботу, не належать до військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу. В основному, це особи, що працюють без оформлення трудових відносин з роботодавцем, нелегально працюють за кордоном або самозайняті в особистому селянському господарстві.

Шляхом до максимального наповнення та збалансованості бюджету Пенсійного фонду є зведення до мінімуму деформації на ринку праці у вигляді прихованого безробіття та тіньової зайнятості і створення достатньої кількості робочих місць, що забезпечило б зростання доходів бюджету Пенсійного фонду, за розрахунками спеціалістів Рахункової палати, на 23,5 млрд. грн. або в 1,8 раза.

Повна легалізація зайнятості та оплати праці може бути досягнута лише шляхом зменшення навантаження на роботодавця із страхових внесків. Виходячи з обсягів коштів, необхідних для виплати пенсій, зазначене можливо лише внаслідок перерозподілу частини страхових внесків, що сплачують роботодавці, на найманих працівників.

Разом з тим, в Україні не створені економічні умови для перекладання частини податкового тягаря роботодавця на працівників без погіршення матеріального стану останніх. Низький рівень оплати праці унеможливлює збільшення тарифів страхових внесків для працівників. Розмір мінімальної заробітної плати, встановлений з 1 січня 2005 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", відповідає лише 57,8 відс. розміру прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку, а з 1 вересня досягне 73,3 відсотка. При цьому середня заробітна плата за видами економічної діяльності за січень 2005 року перевищувала прожитковий мінімум лише на 41,4 відсотка.

Крім того, встановлене Законом поетапне розмежування джерел виплати пенсій звужувало фінансові можливості Пенсійного фонду для якнайшвидшого удосконалення солідарної системи.

Таким чином, реформування пенсійного забезпечення та формування і виконання бюджету Пенсійного фонду у 2004 році та І кварталі 2005 року проводилося в умовах значного пенсійного навантаження на роботодавця і було ускладнене низьким рівнем задекларованої заробітної плати та поетапним звільненням Пенсійного фонду від невластивих йому витрат, що підтверджується наступними розділами Звіту.

 

1. Реагування Пенсійного фонду України на Висновок Колегії Рахункової палати за результатами попередньої перевірки

Значну частину висновків та пропозицій Колегії Рахункової палати за результатами попередньої перевірки, яка проводилась у вересні-листопаді 2002 року, у тому числі таких, що потребували законодавчого врегулювання, виконано.

Пропозиція Рахункової палати щодо повного законодавчого розмежування джерел виплати пенсій, надбавок і підвищень до них реалізована з прийняттям Закону, однак Прикінцевими його положеннями здійснення цих заходів розтягнуто в часі, що негативно позначається на ефективності використання власних коштів Пенсійного фонду.

Згідно з ст.11 Закону розширено перелік застрахованих осіб і до них віднесено працівників воєнізованих формувань та осіб, які проходять альтернативну військову службу, на що Рахункова палата вказувала у попередньому Звіті.

Питання повного фінансового забезпечення виплати пенсій за вислугу років особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, яке порушувалося Рахунковою палатою під час попередньої перевірки, вирішено шляхом законодавчого встановлення для них і роботодавців страхового тарифу за підвищеною ставкою.

З прийняттям Закону (стаття 41) враховано висновок Рахункової палати щодо обмеження заробітку для обчислення пенсій граничною межею справляння страхових внесків.

Надання статтею 18 Закону страховим внескам статусу цільових загальнообов'язкових платежів, на які не поширюється податкове законодавство, усунуло одну із основних причин безповоротних втрат бюджету Пенсійного фонду - законодавче встановлення списання податків і зборів, у тому числі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, на чому наполягала Рахункова палата за результатами попередньої перевірки.

Постановою правління Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 04.03.2003 № 5-4/4 на виконання пропозицій Рахункової палати унормовано порядок відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Пенсійному фонду видатків, пов'язаних з виплатою пенсій по інвалідності.

Пропозиція Рахункової палати щодо неухильного виконання статті 51 Бюджетного кодексу України у частині унормування використання коштів державного бюджету у кошторисах, Пенсійним фондом виконана.

Надходження до спеціального фонду державного бюджету від додаткових зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з 01.03.2005 переведені на казначейське обслуговування.

Пенсійним фондом враховано пропозицію Рахункової палати щодо включення до Звіту про виконання бюджету надходжень і видатків, пов'язаних з виплатою пенсій польським пенсіонерам.

Вирішення питання щодо погашення заборгованості інших страхових фондів перед Пенсійним фондом розпочалося із встановлення Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV примусового погашення Держказначейством заборгованості Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Пропозиція Рахункової палати щодо приведення джерела утримання органів Пенсійного фонду у відповідність із його статусом реалізована у статтях 58 та 73 Закону. Разом з тим, зміна його статусу п.12 Прикінцевих положень Закону відстрочена до 01.01.2009.

Водночас частина пропозицій Рахункової палати залишилася невиконаною або ж вони виконані частково, що і надалі спричиняло додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду та неефективне їх використання. Зокрема, Кабінетом Міністрів України пропозиція Рахункової палати щодо усунення негативних для бюджету Пенсійного фонду наслідків запровадження спрощеної системи оподаткування реалізована лише частково; законодавчо не розв'язано питання визначення джерел покриття витрат Пенсійного фонду з виплати пільгових пенсій ліквідованих підприємств; не усунуто відставання у підвищенні розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби; законодавчо не встановлено поточного фінансування замість відшкодування з коштів державного бюджету видатків на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. Пенсійним фондом не всі залишки природного газу реалізовані, не розмежовано між державними страховими фондами витрати, пов'язані з виготовленням страхових свідоцтв, не у всіх регіонах скасована практика понаднормативного зосередження пенсійних коштів у підприємствах зв'язку, лише частково усунуті порушення у веденні бухгалтерського обліку.

 

2. Формування доходів бюджету Пенсійного фонду

Згідно з частиною першою статті 71 Закону планом утворення і використання страхових внесків, сплачених до солідарної системи та надходжень з інших джерел, є бюджет Пенсійного фонду, який, відповідно до пункту 12 Прикінцевих положень Закону, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Джерелами формування доходів бюджету Пенсійного фонду згідно з статтею 72 Закону у 2004-2005 роках були страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; кошти державного бюджету та цільових фондів; суми від фінансових санкцій та адміністративних стягнень, застосованих до страхувальників; інші надходження.

Доходи бюджету Пенсійного фонду, залежно від джерел надходження та напрямів використання, поділяються на власні кошти Пенсійного фонду; кошти державного бюджету; кошти державних цільових фондів.

Аналіз бюджету Пенсійного фонду за останні три роки показав, що обсяги його річних доходів і видатків мали стійку тенденцію до зростання.

У 2004 році доходи бюджету Пенсійного фонду, порівняно з 2003 роком, зросли майже наполовину, до 39869,1 млн. грн., а у 2005 році, за прогнозними даними, передбачається їх збільшення до 49157,4 млн. грн. або на 83,5 відс., що пов'язано з розширенням бази обчислення страхових внесків та подальшим розмежуванням джерел виплати пенсій, встановлених Законом.

Темпи зростання видатків бюджету Пенсійного фонду у 2004 році на 11,7 відс. перевищили темпи зростання його доходів, а у 2005 році, за прогнозними показниками, перевищать у 2,4 раза, що спричинено встановленням без достатнього фінансового забезпечення постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2004 № 1215 щомісячної державної адресної допомоги (дотації) до пенсій та збільшенням згідно з Законом України від 23.12.2004 № 2291-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у 3,6 раза мінімального розміру пенсії за віком.

Темпи зростання видатків Пенсійного фонду, що є видатками на споживання, за ці роки у 2,2 раза та в 1,8 раза, відповідно, перевищують темпи зростання фонду оплати праці, основну базу обчислення і сплати страхових внесків та більше ніж удвічі - темпи зростання номінального валового внутрішнього продукту (далі - ВВП).

Діаграма 1. Динаміка росту доходів та видатків бюджету пенсійного фонду у 2003-2005 роках

Порушення при формуванні та виконанні бюджету Пенсійного фонду, а також прийнятті законодавчих актів, які впливають на цей процес, принципів економічної залежності видатків на споживання від отриманих доходів та ВВП викликало:

 • необхідність Пенсійного фонду у короткострокових запозиченнях на покриття касових розривів;

 • дефіцит бюджету Пенсійного фонду на 2005 рік у розмірі 20 відсотків.

  Бюджет Пенсійного фонду України на 2004 рік за доходами та видатками у сумі 36182,9 млн. грн.* затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 310 (з наступними змінами від 15.01.2005 № 40).

  * Показники бюджету Пенсійного фонду за доходами і видатками були занижені на 110,6 млн. грн. і не враховували збільшення на цю суму бюджетних призначень у спеціальному фонді державного бюджету на відшкодування витрат на виплату пенсій науковцям та учасникам аварії на ЧАЕС (довідки про зміни річного розпису Державного бюджету України від 31.12.2004).

  Бюджет Пенсійного фонду на 2005 рік за доходами у сумі 49157,4 млн. грн., за видатками - 61107,1 млн. грн., з дефіцитом 11949,7 млн. грн., покриття якого віднесено на кошти державного бюджету, затверджений через п'ять місяців після початку бюджетного року постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 № 426. Стан виконання бюджету Пенсійного фонду за доходами у 2004 році та І кварталі 2005 року наведено у таблиці.

  Джерела доходів

  2004 рік

  2005 рік

  Затверджено

  Виконано

  відс. виконання

  Затверджено на рік

  Виконано у І кварталі

  відс. виконання

  Всього поточних надходжень, у т.ч.

  34464,7

  37535,6

  108,9

  60483,7

  13241,5

  21,9

  Власні доходи ПФУ

  28101,2

  31367,5

  111,6

  41446,4

  9302,9

  22,4

  Кошти державного бюджету

  5994,9

  5994,9

  100,0

  18613,7

  3889,5

  20,9

  Кошти державних цільових фондів, у т.ч.

  368,6

  173,2

  47,0

  423,6

  49,1

  11,6

  ФСС на випадок безробіття

  97,6

  95,7

  98,0

  142,0

  17,3

  12,2

  ФСС від нещасних випадків

  271,0

  77,5

  28,6

  281,6

  31,8

  11,3

  Всього надходжень з урахуванням залишку на початок року

  36293,4

  39869,1

  109,9

  61107,1

  13864,9

  22,7

  Недовиконання у 2004 році затверджених у бюджеті Пенсійного фонду обсягів надходжень від цільових фондів зумовлено незадовільним (лише на 28,6 відс.) виконанням Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань своїх зобов'язань перед Пенсійним фондом з відшкодування витрат на виплату пенсій по інвалідності від трудового каліцтва і профзахворювання та втраті годувальника з цих причин.

  Перевиконання у 2004 році бюджетних призначень за власними доходами, в основному, викликане зростанням надходжень страхових внесків від юридичних та фізичних осіб на 15,5 відс. та 11,8 відс., відповідно, у зв'язку з підвищенням протягом року загального фонду оплати праці на 27,1 відс. та мінімальної заробітної плати з 205 грн. до 237 гривень.

  У структурі поточних доходів у 2004 році та І кварталі 2005 року частка власних надходжень становила, відповідно, 83,5 відс. та 70,2 відс.; коштів державного бюджету - 16,0 відс. та 29,4 відс.; коштів цільових фондів - 0,5 відс. та 0,4 відсотка.

  Тенденції збільшення частки коштів державного бюджету у складі доходів бюджету Пенсійного фонду пов'язані із спрямуванням з державного бюджету значних обсягів коштів на виплату щомісячної державної адресної допомоги (дотації) до пенсій та покриття його дефіциту.

  Діаграма 2. Структура доходної частини бюджету Пенсійного фонду у 2004-2005 роках

  2.1. Власні кошти Пенсійного фонду

  Власні доходи Пенсійного фонду у 2004 році та І кварталі 2005 року становили, відповідно, 31367,5 млн. грн. та 9302,9 млн. грн. і формувалися за рахунок страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, надходжень від спрощеної системи оподаткування, коштів підприємств на відшкодування видатків на виплату пільгових пенсій, інших надходжень.

  2.1.1. Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

  Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески) є основним джерелом формування власних коштів Пенсійного фонду і їх частка у цих доходах складала у 2004 році - 94,6 відс., у І кварталі 2005 року - 86,5 відсотка.

  Платниками страхових внесків Законом (ст.15) визначені роботодавці (фізичні та юридичні особи), наймані працівники, особи, що самостійно забезпечують себе роботою або беруть участь у добровільному пенсійному страхуванні, суб'єкти підприємницької діяльності, державні цільові фонди. З набуттям чинності Закону з 01.01.2004 коло їх розширилося, у тому числі і за рахунок включення до нього державних цільових фондів.

  Розширено також категорії застрахованих осіб та знято всі обмеження щодо сплати страхових внесків суб'єктами господарювання за найманих працівників залежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, способу оподаткування, організації трудових відносин, що стало одним із основних чинників зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду.

  Оскільки статтею 24 Закону встановлено пряму залежність розмірів пенсій від страхового стажу, з метою забезпечення рівних з іншими громадянами умов пенсійного забезпечення Законом (стаття 11) до застрахованих віднесено 9 категорій непрацюючих осіб у період виконання ними соціально значимих функцій або набуття певного статусу.

  Однак Закон не передбачає повного охоплення загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням усіх категорій осіб*, що є резервом для збільшення надходжень страхових внесків до Пенсійного фонду (розрахунково, виходячи з мінімального страхового внеску, у сумі 3200,0 млн. гривень.

  * Не відносить до застрахованих осіб студентів, аспірантів, докторантів денної форми навчання, що навчаються не за направленнями підприємств, установ і організацій.

  Крім того, до осіб, які підлягають обов'язковому державному пенсійному страхуванню не віднесено осіб, зайнятих у особистому селянському господарстві або, які отримують доходи від здачі в оренду земельних часток (паїв) або майна, що сьогодні зменшує доходи Пенсійного фонду, а у майбутньому, після досягнення ними похилого віку, зумовить додаткові витрати державного бюджету на виплату їм соціальної допомоги. Не підлягають цьому виду страхування і військовослужбовці у частині офіцерського та старшинського складу і особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ і інших органів, які забезпечуються пенсіями повністю з державного бюджету.

  Незважаючи на те, що Закон з 1 січня 2005 року встановив сплату страхових внесків за осіб, які проходять професійну підготовку за направленнями підприємств, за одержувачів страхових виплат за трудовим каліцтвом та допомоги по безробіттю, всупереч абзацу дев'ятому частини шостої ст. 20 Закону, порядок нарахування і сплати страхових внесків за ці категорії осіб Кабінетом Міністрів України не затверджений і відповідні платежі до Пенсійного фонду у періоді, що перевірявся, не надходили. Зазначене викликане тим, що Мінпраці не забезпечило своєчасну розробку та узгодження Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання і Пенсійним фондом такого нормативно-правового акту щодо отримувачів страхових виплат за трудовим каліцтвом.

  Що стосується осіб, які проходять професійну підготовку за направленнями підприємств, то розроблення порядку сплати за них страхових внесків було унеможливлено правовою прогалиною у частині визначення бази справляння та джерел сплати цих внесків.

  Питання сплати страхових внесків за осіб, що отримують допомогу по безробіттю, розв'язано лише з 31.03.2005 шляхом перерозподілу Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV страхового тарифу на загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття у розмірі 0,3 відс. на пенсійне страхування, що забезпечить щорічні внески, розрахунково, в обсязі 270 млн. гривень. Тобто, фактично страхові внески за кожного безробітного, що отримує допомогу, становитимуть третину мінімального страхового внеску.

  Як наслідок, бюджетом Пенсійного фонду за одержувачів страхових виплат за трудовим каліцтвом у І кварталі 2005 року недоотримані страхові внески, розрахунково (виходячи з середнього розміру цих виплат), в обсязі 34,8 млн. грн., за осіб, що отримували допомогу по безробіттю - 89,6 млн. гривень.

  Протягом 2004 року кількість страхувальників зросла на 6,7 відс. до 1398,3 тис. осіб, а впродовж І кварталу 2005 року збільшилася ще на 7,2 відс. і станом на 01.04.2005 склала 1498,9 тис. осіб. При цьому юридичні особи становили 45,7 відс., фізичні особи - 54,3 відсотка.

  Разом з тим, на фоні зростання кількості страхувальників намітилася тенденція зменшення кількості офіційно працюючих у них осіб, тобто застрахованих. Впродовж 2003-2004 років їх кількість зменшилася на 14,3 відс. і на початок 2005 року склала 12611,3 тис. осіб, що пояснюється як ліквідацією підприємств з великою чисельністю працюючих, так і скороченням персоналу.

  Об'єкти справляння страхових внесків визначені для кожної групи страхувальників статтею 19 Закону, статтями 2,4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" і включають у себе фактичні витрати на оплату праці, суми грошового забезпечення, допомог, компенсацій, оподатковуваний доход.

  Страхові внески справляються не з усієї суми заробітку (доходу), а лише у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких справляються страхові внески, встановленої законодавством (у 2004 році - 2660 грн., з 1 січня 2005 року - 4100грн.)* внаслідок чого Пенсійний фонд щорічно недоотримує значну суму страхових внесків, у 2004 році цей показник становив 2500 млн. гривень. Введення з 01.01.2004 таких обмежень при визначенні заробітку для обчислення пенсій (ст.41 Закону) поступово нівелюватиме ці втрати.

  * Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 № 225, з наступними змінами, максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких справляються страхові внески, встановлена з 01.06.2003 у сумі 2660 грн., а ст. 93 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" з 01.01.2005 - 4100 гривень.

  Однак законодавче обмеження доходу, що враховується при призначенні пенсії і був отриманий працівником до запровадження максимальної величини, 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, зумовлює необґрунтоване заниження розмірів пенсій.

  Відсутність у Законі механізму повернення застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, сплачених до солідарної системи страхових внесків із заробітної плати (доходу), що перевищує максимальну величину, призводить до невідповідності заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, доходу, з якого фактично сплачені страхові внески. Такий механізм передбачається лише в умовах накопичувальної системи, запровадження якої відстрочено в часі на невизначений термін.

  Страхові тарифи згідно з пунктом 8 Прикінцевих положень Закону у періоді, що перевірявся, застосовувалися у розмірах, встановлених Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

  Основний розмір страхових внесків для страхувальників-роботодавців у 2004 році становив 32 відс., а з 31.03.2005 - 32,3 відсотка.

  Незважаючи на заборону частиною шостою статті 18 Закону встановлення пільг зі сплати страхових внесків законодавчо не скасована і продовжує діяти пільгова ставка (4 відс.) для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відс., внаслідок чого Пенсійний фонд отримав за 2004 рік менше доходів на суму 446,4 млн. грн., за І квартал 2005 року - на 138,4 млн. гривень.

  Ставка страхових внесків для застрахованих встановлена у розмірі 1-2 відсотка. Встановлення для окремих категорій осіб, що працюють на посадах, які дають право на призначення пенсій за іншими пенсійними програмами, підвищених страхових тарифів від 1 до 5 відс. порушило принцип рівноправності застрахованих осіб щодо виконання обов'язків сплати страхових внесків, встановлений статтею 7 Закону, і поставило їх у нерівні умови участі у солідарній системі порівняно з іншими застрахованими.

  Більше того, Закон не передбачає навіть врахування при обчисленні пенсій сплачених за завищеними ставками страхових внесків особам, які при виході на пенсію набули право на пенсію лише у солідарній системі, що зумовлює призначення однакових пенсій особам, які сплачували різні страхові внески, одні - 5 відс., а інші - 2 відсотки.

  Встановлена підпунктом 3 пункту 8 Прикінцевих положень Закону сплата за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення, допомога або компенсація страхового внеску за застрахованих із числа військовослужбовців строкової служби, осіб, що доглядають дітей до 3 років, інваліда І групи або престарілого, що потребує стороннього догляду або досяг 80-річного віку, починаючи з 2005 року у розмірі 10 відс. мінімального страхового внеску при повному календарному зарахуванні до страхового стажу, з наступним збільшенням щороку на 10 відс. до 100-відсоткового розміру мінімального страхового внеску, зменшує доходи Пенсійного фонду. Лише у І кварталі 2005 році зазначена норма зумовила недоотримання Пенсійним фондом страхових внесків, розрахунково, в обсязі 256,5 млн. гривень.

  Джерелом сплати страхових внесків за зазначені категорії застрахованих, в основному, є кошти державного бюджету та кошти, надані місцевим бюджетам у вигляді трансфертів. Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" видатки на цю мету затверджені у спеціальному фонді державного бюджету у сумі 110,9 млн. гривень. У І кварталі 2005 року за 740,0 тис. осіб, джерелом сплати страхових внесків за яких визначені кошти державного бюджету, нараховано страхових внесків у обсязі 18,1 млн. грн., а фактично спрямовано Пенсійним фондом із надходжень до спеціального фонду державного бюджету від додаткових зборів 12,6 млн. гривень.

  Утворення заборгованості державного бюджету перед Пенсійним фондом у сумі 5,5 млн. грн. викликане недотриманням останнім помісячного розпису при розподілі цих коштів, які до 01.03.2005 обліковувалися на його рахунках в установах банків.

  У 2004 році доходи від надходжень страхових внесків за всіма категоріями платників виконані на 115,1 відс., що пов'язано із зростанням фактичних витрат на оплату праці та інших доходів, порівняно з прогнозованими Мінекономіки, на 22,1 відс., та тих, з яких справляються ці платежі - на 12,6 відсотка.

  Із загальної суми страхових внесків, що надійшли у 2004 році (29678,3 млн.грн.), 93,4 відс. сплатили підприємства, установи і організації, частка найманих працівників (застрахованих) склала 6,4 відс., а осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, - 0,2 відсотка. У І кварталі 2005 року фактично отримано страхових внесків у сумі 8051,4 млн. грн. або 20 відс. річних бюджетних призначень і в аналогічному 2004 року співвідношенні за суб'єктами сплати.

  Значні обсяги доходів бюджет Пенсійного фонду своєчасно не отримував внаслідок низької платіжної дисципліни платників. На час набрання Законом чинності загальний обсяг заборгованості за платежами до Пенсійного фонду складав 862,2 млн. гривень. Незважаючи на те, що протягом 2004 року та І кварталу 2005 року було частково погашено заборгованість, за цей період вона зросла на 36,1 відс. і станом на 01.04.2005 склала 1173,7 млн. гривень. З них - 692,3 млн. грн. (59 відс.) це заборгованість підприємств, стосовно яких порушено справу про банкрутство, визнано банкрутами, а борг визнано безнадійним, що ставить під сумнів надходження цих сум до бюджету Пенсійного фонду.

  Організаційно-правові заходи щодо стягнення недоїмки, які у межах повноважень, визначених Законом, вживалися органами Пенсійного фонду та Державної виконавчої служби, були системними, хоча і не завжди результативними, що пов'язано з майновим станом боржників. Протягом 2004 року на користь Пенсійного фонду стягнуто лише 13,7 відс. (158,1 млн. грн.) загального обсягу сум за прийнятими до провадження справами.

  Крім того, Пенсійний фонд своєчасно не отримує значні обсяги доходів через заборгованість з заробітної плати, утворену до набрання чинності Законом. За даними Пенсійного фонду станом на 01.01.2005 заборгованість з виплати заробітної плати становила 1872,2 млн. гривень*.

  * За даними Держкомстату обсяги реальної до сплати заборгованості з заробітної плати, на початок 2005 року склала лише 817,6 млн. грн., фактично із загальної суми недоотриманого збору в обсязі 636,5 млн. грн., реальним до сплати є лише 278 млн. грн. або менше половини (43,7 відсотка).

  2.1.2. Відшкодування видатків на виплату пільгових та наукових пенсій

  Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону встановлено відшкодування роботодавцями видатків на виплату пенсій не тільки за роботу у шкідливих умовах за списком № 2, але й особливо шкідливих умовах за списком № 1.

  Законодавчо встановлене поетапне звільнення Пенсійного фонду від невластивих видатків на виплату пенсій за списком № 1 впродовж 9 років є нічим іншим, як продовженням державної підтримки підприємств з особливо шкідливими умовами праці за рахунок Пенсійного фонду.

  Відповідно до пункту 13 Прикінцевих положень Закону та Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257, починаючи з 2004 року, розмежовано також видатки на виплату різниці у пенсіях, обчислених науковим працівникам недержавних та державних небюджетних установ відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та за Законом. При цьому встановлено, що недержавні наукові установи щодо своїх працівників відшкодовують цю різницю у повному обсязі. Водночас державні небюджетні установи - лише у розмірі 50 відс., а решту 50 відс. покладено на державний бюджет.

  У 2004-2005 роках у державному бюджеті не передбачалися кошти на виконання цих зобов'язань і, як наслідок, у 2004 році втрати доходів Пенсійного фонду склали 8,2 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 3,5 млн. гривень.

  Як свідчить аналіз, у 2004 році та І кварталі 2005 року підприємства з умовами праці за списками № 1 та № 2, а також наукові установи незадовільно виконували свої зобов'язання перед Пенсійним фондом. Вони не тільки не погашали заборгованості з відшкодування витрат на виплату пенсій (різниці у пенсіях), але й лише частково відшкодовували поточні видатки, що викликало зростання станом на 01.04.2005 обсягів заборгованості перед Пенсійним фондом майже на чверть.

  Зокрема, станом на 01.01.2005 по пенсіях за списком № 2 підприємства виконали свої зобов'язання наполовину, станом на 01.04.2005 - лише на 24,1 відсотка.

  Що стосується витрат на виплату пенсій за списком № 1, то суб'єкти господарювання своєчасно не виконували навіть обмежені 20 відс. та 30 відс. зобов'язання. У 2004 році відшкодовано Пенсійному фонду лише 80,4 відс. нарахованих до сплати сум, у І кварталі 2005 року - 55 відсотків.

  Державні небюджетні та недержавні наукові установи за цей період відшкодували, відповідно, 41,8 відс. та 16,8 відс. належних до сплати сум.

  В цілому, на початок 2005 року вищезазначені підприємства та наукові установи заборгували Пенсійному фонду 242,4 млн. грн., станом на 01.04.2005 263 млн. грн., що спричинило відволікання його власних коштів у обсязі 211,8 млн. грн. більш ніж на півтора року, 51,2 млн. грн. - на один рік.

  2.1.3. Надходження від спрощеної системи оподаткування

  Частиною першою статті 19 Закону з 1 січня 2004 року встановлено єдині правила сплати страхових внесків усіма суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності та господарювання, а також обраної системи оподаткування.

  Разом з тим, підпунктом 4 пункту 8 Прикінцевих положень Закону на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування зроблено виключення для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності із числа платників єдиного, фіксованого податків та які придбали спеціальний торговий патент, і для них передбачена сплата фіксованого розміру страхового внеску*. Статтею 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" було встановлено проводити відрахування частини сплачених єдиного та фіксованого податків до Пенсійного фонду на умовах, визначених законодавством про спрощену систему оподаткування.

  * Ця норма у 2004 році не була реалізована, оскільки проект Закону "Про встановлення фіксованого розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", одержаний Верховною Радою України 11.12.2003, через рік (21.12.2004) був відхилений. При цьому з 1 січня 2004 року Законом України від 22.05.2003 № 849-ІV спеціальний торговий патент було скасовано.

  Фіксовані ставки страхових внесків були встановлені з 01.01.2005 ст. 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" у розмірі мінімального страхового внеску на кожну особу: з 01.01. по 31.03.2005 - 83,84 грн.; з 01.04. по 30.06.2005 - 92,8 грн.; з 01.07. по 31.12.2005 - 99,2 гривень. При цьому із складу фіксованого та єдиного податків збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не виключався, а лише зазначена норма призупинена на 2005 рік.

  Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (пунктом 4 Прикінцевих положень) фіксовані ставки були скасовані та відновлено схему відрахувань частки фіксованого та єдиного податку до Пенсійного фонду відповідно до спеціального законодавства про спрощену систему оподаткування у порядку та на умовах, що діяли до 01.01.2005 року.

  Як наслідок, у 2004 році усі платники сплачували лише фіксований та єдиний податки, з яких, відповідно, 10 відс. та 42 відс. Держказначейство спрямовувало до Пенсійного фонду у рахунок сплати страхових внесків.

  У І кварталі 2005 року більшість підприємців-фізичних осіб, як і у 2004 році, сплачували лише єдиний та фіксовані податки і не виконували норму Закону щодо сплати страхових внесків за фіксованими тарифами. Наприклад, зустрічною перевіркою встановлено, що у Козелецькому районі Чернігівської області лише 11 відс. підприємців - платників фіксованого податку та 26 відс. платників єдиного податку сплачували страхові внески за фіксованим тарифом 83,84 гривні, а у м. Прилуки, відповідно, лише 7,3 відс. та 38,2 відсотка.

  Зазначене та те, що Держказначейство, керуючись нормами Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (ст. 45) надходження від сплати фіксованого та єдиного податків у повному обсязі зараховувало до місцевих бюджетів, призвело до утворення заборгованості цих суб'єктів господарювання перед Пенсійним фондом у загальному обсязі 209,2 млн. грн., у тому числі платників єдиного податку - 125 млн. грн., фіксованого податку - 84,2 млн. гривень.

  Станом на 01.01.2004 на обліку в Пенсійному фонді рахувалося 1062,0 тисяч платників за спрощеною системою оподаткування, кількість яких впродовж року зросла на 8,1 відс., (передусім, за рахунок збільшення кількості фізичних осіб) і станом на 01.01.2005 склала 1155,7 тис. осіб, з яких 15,3 відс. - юридичні особи, 84,7 відс. - фізичні особи. Протягом І кварталу 2005 року спостерігалося зменшення чисельності цієї категорії платників на 5,4 відс. або до 1092,9 тис. осіб.

  Найбільшу частку платників спрощеної системи (у 2004 році - 64,5 відс., у І кварталі 2005 року - 65,1 відс.) складали платники єдиного податку, при цьому найбільші обсяги надходжень у 2004 році (77,6 відс.) також припадали на них. У І кварталі 2005 року 60,5 відс. сум платежів надійшло від платників фіксованого сільськогосподарського податку, які за чисельністю становили лише 4,3 відсотка.

  У 2004 році до Пенсійного фонду від платників за спрощеною системою оподаткування надійшло 1301,4 млн. грн., а у І кварталі 2005 року лише 93,5 млн. грн., що, в основному, викликано утвореною заборгованістю.

  2.1.4. Надходження від платників єдиного податку

  Станом на 01.01.2005 кількість платників єдиного податку склала 745,3 тис. осіб і у них офіційно працювало 1814,4 тисяч найманих працівників. За І квартал 2005 року кількість платників єдиного податку зменшилася до 711,7 тис. осіб. Протягом 2004 року до бюджету Пенсійного фонду від платників єдиного податку - фізичних та юридичних осіб надійшло платежів у сумі 1010,5 млн. грн., у І кварталі 2005 року від платників-фізичних осіб - 30 млн. гривень. Це зумовлено тим, що у І кварталі юридичні особи - платники єдиного податку сплачували страхові внески на загальних умовах і окремий облік їх платежів не вівся.

  Середньомісячні надходження у розрахунку на одного найманого у фізичної особи - платника єдиного податку працівника у 2004 році склали - 36,9 грн. або у 5 разів менше, ніж за загальною системою сплати страхових внесків, у юридичної особи - 57,6 грн. або в 3,2 раза менше. За умови законодавчого встановлення на 2004 рік фіксованого тарифу страхових внесків Пенсійний фонд мав додатково отримати 52,6 млн. гривень.

  У І кварталі 2005 року розмір середньомісячних надходжень від фізичної особи - платника єдиного податку склав 17,1 грн., що становило лише 20,4 відс. мінімального страхового тарифу (83,84 гривні).

  2.1.5. Надходження від платників фіксованого податку

  За даними Пенсійного фонду на початок 2005 року кількість платників фіксованого податку становила 362,4 тисяч осіб, за І квартал 2005 року зменшилася на 7,6 відс. і, станом на 01.04.2005, склала 334,7 тис. осіб.

  Середньомісячні платежі до Пенсійного фонду від одного платника фіксованого податку на одну особу, в 2004 році у 29,1 раза були менші, ніж за загальною системою сплати страхових внесків і склали 6,3 грн., у І кварталі 2005 року - 6,9 грн. замість законодавчо визначеного розміру 83,84 грн. на одну особу.

  Через відсутність законодавчо встановленого фіксованого розміру страхових внесків для платників податку - фізичних осіб, бюджет Пенсійного фонду у 2004 році недоотримав 262,2 млн. гривень.

  Основною причиною того, що розмір середньомісячних надходжень від підприємців-платників фіксованого та єдиного податків значно нижчий мінімального страхового внеску є те, що законодавчо визначені межі ставок єдиного та фіксованого податків і відсотки відрахування їх частки до Пенсійного фонду не забезпечують сплату повного мінімального страхового внеску, що унеможливлює зарахування цих періодів до страхового стажу у повному обсязі. Наприклад, відрахування до Пенсійного фонду 10 відс. навіть від максимального розміру патенту за фіксованим податком забезпечували мінімальний страховий внесок лише на 15,2 відс. у 2004 році та 11,9 відс. у І кварталі 2005 року і без проведення підприємцями, які його сплачували, додаткових платежів до Пенсійного фонду, до страхового стажу їм буде зараховано замість календарного місяця, відповідно, 15 та 12 днів.

  Зазначене негативно позначається на набутті платниками єдиного та фіксованого податку - фізичними особами, права на пенсійне забезпечення*.

  * Частина перша ст.24 Закону передбачає зарахування до страхового стажу лише періоду, за який сплачені страхові внески у розмірі, не меншому ніж мінімальний страховий внесок (32 відс., а з 31.03.2005 - 32,3 відс. мінімальної заробітної плати).

  2.1.6. Платежі від платників фіксованого сільськогосподарського податку

  На початок 2005 року кількість платників фіксованого сільськогосподарського податку становила 48,0 тисяч осіб, станом на 01.04.2005 - 46,5 тисяч осіб.

  За результатами попередньої перевірки Рахункова палата вказувала на значні збитки, яких зазнавав бюджет Пенсійного фонду від застосування Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", а фактичні надходження пенсійних коштів у сільській місцевості забезпечували виплату пенсій, в середньому, лише на 11,4 - 11,6 відсотка.

  З метою усунення цих негативних явищ, що розбалансовували бюджет Пенсійного фонду, з 01.01.2004 згідно з пунктом 14 статті 19 Прикінцевих положень Закону, платники фіксованого сільськогосподарського податку переведені на сплату страхових внесків на загальних умовах з забезпеченням відшкодування їм з державного бюджету додаткових витрат, а після внесених змін до Закону, з перерахуванням з державного бюджету Пенсійному фонду різниці між нарахованою і сплаченою сільгоспвиробниками сумою внесків.

  Разом з тим, Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (стаття 102) було встановлено, що у 2004 році сплата страхових внесків сільгосппідприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок".

  Законами України від 24.06.2004 № 1878-ІV "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників" та від 23.12.2004 № 2287-ІV "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" з 01.01.2005 платежі до Пенсійного фонду виведені зі складу фіксованого сільськогосподарського податку і його платники переведені на загальні умови сплати страхових внесків за спеціальною ставкою з поетапним наближенням до загального страхового тарифу. З 1 січня страховий тариф для цих платників становив 6,4 відс., з 31.01.2005 - 6,46 відс. фактичних витрат на оплату праці.

  Незважаючи на те, що п.14 Прикінцевих положень набрав чинності з 01.01.2004, кошти у державному бюджеті за КПКВ 2801540 на вищезазначену мету передбачені лише на 2005 рік, в обсязі 1207,4 млн. грн., з визначенням головним їх розпорядником Мінагрополітики.

  Не була виконана і ст.109-3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", внесена до нього Законом України від 17.06.2004 № 1801-IV, у частині спрямування понадпланових надходжень від приватизації на компенсацію сільгосппідприємствам - платникам фіксованого сільсько-господарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, оскільки не узгоджувалася із ст.102 цього ж Закону, за якою ці суб'єкти господарювання не несли додаткових витрат зі сплати страхових внесків.

  Як наслідок, у 2004 році сільськогосподарські виробники сплачували лише фіксований сільськогосподарський податок і втрати бюджету Пенсійного фонду, розрахунково, склали 1164,0 млн. гривень.

  Впродовж 2004 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло платежів від фіксованого сільськогосподарського податку загальним обсягом 263,5 млн. гривень. Середньомісячні надходження від одного платника сільськогосподарського податку у 2004 році, у розрахунку на одного найманого працівника, становили лише 18,8 грн. або у 9,7 раза менше, ніж сплачено страхувальниками, які оподатковуються на загальних умовах.

  Відповідно до звітів сільгосппідприємств-платників фіксованого сільськогосподарського податку, фактично за І квартал 2005 року нараховано страхових внесків на загальних умовах у сумі 302,6 млн. грн., із яких підлягало відшкодуванню безпосередньо ними 60,5 млн. грн., а з державного бюджету - 242,1 млн. гривень.

  Як показала перевірка, свої зобов'язання перед Пенсійним фондом сільгосппідприємства виконали на 92,4 відс., сплативши у рахунок поточних платежів 55,9 млн. грн. та у рахунок погашення заборгованості минулих років - 0,6 млн. гривень.

  Зобов'язання державного бюджету перед Пенсійним фондом виконані лише наполовину, внаслідок чого станом на 01.04.2005 заборгованість перед Пенсійним фондом склала 121,4 млн. гривень. Зазначене зумовлено невідповідністю помісячного розподілу асигнувань із загального фонду державного бюджету строкам нарахування та сплати страхових внесків. При тому, що сплата страхових внесків здійснюється щомісячно, помісячний розподіл асигнувань передбачав виділення коштів на цю мету хоча і рівними частками, проте лише з березня місяця.

  Як і в попередні роки, страхові внески сільгоспвиробників лише частково покривають видатки на виплату пенсій особам, що проживають у сільській місцевості. Якщо у 2003-2004 роках вони забезпечували виплату пенсій лише на 3,3 відс., то у 2005 році, навіть з урахуванням компенсації з державного бюджету, на 15,2 відсотка. Основними причинами зазначеного є низький рівень оплати праці в сільському господарстві, високий рівень безробіття сільського населення та зростання у 3,6 раза мінімального розміру пенсії за віком.

  2.1.7 Інші надходження

  У структурі власних надходжень у 2004 році та І кварталі 2005 року інші надходження склали, відповідно, 78,9 млн. грн. та 1051,2 млн. грн. або 0,3 відс. та 11,3 відс. і включали внески на добровільне страхування, доходи, пов'язані із виконанням Пенсійним фондом зобов'язань за міжнародними угодами, надходження відсотків банків, пені, штрафів, повернення переплат пенсій, доходи від продажу природного газу тощо. Значне зростання надходжень у І кварталі 2005 року пояснюється тим, що 98,5 відс. їх обсягів (1035,3 млн. грн.) становила сума отриманої із державного бюджету короткострокової позички.

  Таким чином, формування власних коштів Пенсійного фонду у 2004 році та І кварталі 2005 року було ускладнене законодавчим розстроченням перекладання на роботодавців видатків на виплату пенсій окремим категоріям пенсіонерів, несвоєчасним унормуванням механізму сплати страхових внесків за окремі категорії застрахованих, перекладанням державної підтримки суб'єктів спрощеної системи оподаткування на Пенсійний фонд, внаслідок чого у 2004 році він недоотримав доходів загальним обсягом 2579,3 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 858,9 млн. гривень. Відволікання власних коштів на забезпечення зобов'язань роботодавців на початок 2005 року становило 242,4 млн. грн., станом на 01.04.2005 - 263,0 млн. гривень.

  2.2. Кошти державного бюджету

  Відповідно до статті 87 Бюджетного кодексу України джерелом забезпечення виплати пенсій за спеціальними державними програмами є кошти державного бюджету. На цю мету до бюджету Пенсійного фонду спрямовувалися як кошти загального, так і спеціального фонду державного бюджету.

  Всупереч пропозиціям Рахункової палати, у законах про державний бюджет на відповідний рік, за більшістю бюджетних програм з виплати пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, що відносяться до захищених статей видатків, призначення передбачалися у спеціальному фонді державного бюджету, що, з огляду на норми ст.23 Бюджетного кодексу України, поглиблювало ризики неповного фінансового забезпечення виплати державних пенсій та спричиняло відволікання власних коштів Пенсійного фонду на цю мету.

  Більше того, як і в попередні роки, передбачалися видатки не на поточне фінансування виплати пенсій, а на відшкодування уже здійснених Пенсійним фондом виплат. Тобто, продовжувала мати місце законодавчо закріплена можливість відстрочення виконання зобов'язань державного бюджету перед Пенсійним фондом.

  Формування коштів спеціального фонду державного бюджету на цю мету здійснювалося за рахунок надходжень від додаткових ставок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій та діяльності (далі - додаткові збори), встановлених законами України. Всупереч вимогам статті 48 Бюджетного кодексу України до 01.03.2005 надходження до спеціального фонду державного бюджету від додаткових зборів обліковувалися на рахунках рай (міськ) управлінь Пенсійного фонду в установах банків.

  При тому, що доходи державного бюджету від надходжень додаткового збору у 2003 році забезпечили відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами лише на 92,8 відс., Законом України від 22.05.2003 № 849-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів" з 01.01.2004 скасовано збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з виробництва та імпортування тютюнових виробів. Виходячи з обсягів щорічних надходжень від цього виду збору та темпів їх зростання, зменшено доходи державного бюджету цільового призначення, розрахунково, в обсязі 230-250 млн. грн., і відповідно, зменшено податкове навантаження на виробників та імпортерів тютюнових виробів і створено їм сприятливі умови для розширення своєї діяльності.

  Вирішення проблеми неповного фінансового забезпечення виконання зобов'язань державного бюджету з відшкодування витрат на виплату пенсій, викликаної реалізацією вищезазначеного Закону, покладено на власні кошти Пенсійного фонду, а вірніше, на пенсіонерів, які отримують пенсії за Законом. Статтею 90 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та статтею 83 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" встановлено, що в разі недостатності виділених з державного бюджету коштів за бюджетними програмами, пов'язаними з розмежуванням джерел виплати пенсій, ці видатки здійснюються за рахунок власних коштів Пенсійного фонду. Лише з 31.03.2005 Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV ця норма була скасована.

  Протягом останніх трьох років надходження з державного бюджету до бюджету Пенсійного фонду зростали щорічно майже втричі. Зазначене та збільшення частки загального фонду у цих призначеннях, в основному, викликане подальшим розмежуванням джерел виплати пенсій, встановленням щомісячної державної адресної допомоги (дотації) до пенсії і започаткованим у 2005 році здійсненням за рахунок коштів державного бюджету компенсації Пенсійному фонду сум несплачених окремими страхувальниками та застрахованими страхових внесків, а також покриттям дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

  Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (з урахуванням змін) затверджено доходи від додаткових зборів у обсязі 2594,9 млн. гривень. За 8 бюджетними програмами, головним розпорядником коштів за якими визначено Пенсійний фонд, уточнені обсяги видатків затверджені у сумі 5994,9 млн. грн., у тому числі:

  за рахунок коштів загального фонду - 3400 млн. грн. на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої з 01.09.2004 постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2004 № 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення";

  за рахунок коштів спеціального фонду - 2594,9 млн. грн. на відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату пенсій і підвищень до них за 7 бюджетними програмами.

  У 2004 році за пенсійними програмами з виплати надбавок та підвищень до пенсій ветеранам війни, репресованим, компенсаційних виплат особам, що доглядають інвалідів І групи та престарілих, пенсій багатодітним матерям тощо з обсягом видатків 1130,6 млн. грн. бюджетні призначення не були встановлені, що свідомо передбачало здійснення їх за рахунок власних коштів Пенсійного фонду.

  Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (із змінами) бюджетні призначення для передачі Пенсійному фонду затверджені в обсязі 18613,7 млн. грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 13867,1 млн. грн., спеціального фонду - 4746,6 млн. гривень. Структура видатків порівняно з попереднім роком значно розширилася. Із загальної суми видатків передбачалося спрямувати на: покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду - 64,2 відс., виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами - 28,7 відс., компенсацію страхових внесків за деякі категорії застрахованих - 7,1 відсотка.

  У 2004 році із державного бюджету перераховано Пенсійному фонду на відшкодування видатків з виплати пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та фінансування щомісячної державної адресної допомоги 5994,9 млн. грн. або 100 відс. річних бюджетних призначень.

  У І кварталі 2005 року Пенсійний фонд отримав із державного бюджету 3889,5 млн. грн. або 20,9 відс. річних бюджетних призначень. При цьому з 3249,8 млн. грн. асигнувань, отриманих з загального фонду державного бюджету:

  3000,0 млн. грн. або 25 відс. річних бюджетних призначень передбачено на виплату щомісячної державної адресної допомоги, а після внесення змін до державного бюджету ця бюджетна програма змінила своє призначення на "покриття дефіциту бюджету";

  129,1 млн. грн. або, відповідно, 18,2 відс. - на пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на підземних роботах;

  120,7 млн. грн. або 10,0 відс. - на компенсацію страхових внесків, не сплачених сільгоспвиробниками.

  Із переданих Пенсійному фонду коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 639,7 млн. грн.:

  627,1 млн. грн. або 13,5 відс. річного плану призначалися на відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату пенсій за різними пенсійними програми);

  12,6 млн. грн. або, відповідно, 11,4 відс. - на компенсацію Пенсійному фонду несплачених окремими застрахованими страхових внесків.

  2.3. Кошти цільових фондів

  Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд соціального страхування на випадок безробіття) згідно з Законом України "Про зайнятість населення" та Порядком, затвердженим спільним наказом Мінпраці та Пенсійного фонду від 06.08.2001 № 331/39, зареєстрованим Мін'юстом 17.08.2001 № 713/5904, є джерелом відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і допомог, що призначаються згідно зі статтею 26 цього Закону особам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та мають право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до настання законодавчо встановленого пенсійного віку, а також допомоги на поховання.

  Бюджетами Пенсійного фонду на 2004 та 2005 роки передбачалося отримати з бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття, відповідно, 97,6 млн. грн. та 142,0 млн. гривень.

  Фактично у 2004 році Пенсійний фонд отримав доходів від Фонду соціального страхування на випадок безробіття у сумі 95,7 млн. грн. або 98,1 відс. бюджетних призначень, у І кварталі 2005 року - 17,3 млн. грн. або 12,2 відс. річних бюджетних призначень.

  Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків) є джерелом виплати пенсій по інвалідності та втраті годувальника, а також допомоги на поховання і видатків на їх доставку, встановлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

  Бюджетом Пенсійного фонду на 2004 рік передбачено отримати доходів від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виконання вищезазначеного Закону 271 млн. грн., у тому числі на погашення заборгованості минулих років - 81 млн. грн. або 48,6 відс. її обсягів.

  Бюджетом Пенсійного фонду на 2005 рік заплановано отримати доходів від цього Фонду у сумі 281,6 млн. грн., у тому числі на погашення заборгованості - 145 млн. грн., що становило лише 67,2 відс. її обсягів станом на 01.01.2005 року. Тобто, на стадії планування погашення всієї суми заборгованості ні у 2004, ні у 2005 році не передбачалося.

  Фактично, у 2004 році Пенсійний фонд отримав доходів від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у сумі 77,5 млн. грн., що становило лише 28,6 відс. бюджетних призначень і забезпечувало на 61,2 відс. тільки виплату поточних пенсій.

  У І кварталі 2005 року від Фонду соціального страхування від нещасних випадків надійшло 31,8 млн. грн. або 11,3 відс. річних бюджетних призначень, які спрямовувались на здійснення поточних видатків та часткове погашення заборгованості минулих років.

   

  3. Видатки бюджету Пенсійного фонду

  В цілому видатки Пенсійного фонду, з урахуванням використання залишків коштів на початок року, з усіх джерел, здійснені у 2004 році у сумі 39245,7 млн. грн. і перевищили бюджетні призначення на 13,9 відсотка. Покладання на власні кошти Пенсійного фонду видатків, джерелом виплати яких є кошти державного бюджету, та неналежне виконання державними страховими фондами та підприємствами і установами зобов'язань з відшкодування видатків на виплату пенсій окремим категоріям пенсіонерів призвели до залучення у 2004 році безвідсоткових короткострокових позичок загальною сумою 2120 млн. грн., які до кінця року повернуті Держказначейству.

  У 2005 році заплановано здійснити видатки з усіх джерел в обсязі 61107,1 млн. грн., з них: за рахунок власних коштів - 55482,8 млн. грн., за рахунок коштів державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду - 11949,7 млн. гривень.

  У І кварталі 2005 року видатки становили 13498,6 млн. грн. або 22,1 відс. річних призначень, які забезпечені цільовими надходженнями на виплату пенсій на 70,1 відс., решта видатків забезпечена коштами державного бюджету, що надійшли в обсязі 3000 млн. грн. на покриття дефіциту та залученими на термін від 28 до 43 календарних днів бюджетними позичками загальною сумою 4300 млн. грн., із яких на кінець кварталу не повернуто Держказначейству 1035,3 млн. гривень.

  Виходячи з оперативних даних Пенсійного фонду щодо обсягів здійснених видатків на виплату пенсій у І півріччі 2005 року та нарахованих сум пенсій до виплати у липні 2005 року, дефіцит його бюджету до кінця року становитиме близько 15500 млн. гривень. Невжиття в поточному році заходів щодо законодавчого розширення джерел та обсягів надходжень до бюджету Пенсійного фонду призведе до поглиблення його розбалансування у наступному бюджетному році.

  Із загальної суми видатків, здійснених у 2004 році та І кварталі 2005 року, відповідно, 97,7 відс. та 98,1 відс. спрямовано на виплату пенсій за усіма пенсійними програмами. Зазначені видатки у 2004 році становили 11,1 відс. номінального ВВП, а, за прогнозом, у 2005 році цей показник відповідатиме 13,7 відс. номінального ВВП, що, за даними Мінпраці, є одним з найвищих серед країн - сусідів України.

  Діаграма 3. Структура видатків бюджету Пенсійного фонду у 2004-2005 роках

  У розрізі джерел надходжень у 2004 році та І кварталі 2005 року, відповідно:

  15,3 відс. та 27,8 відс. видатків здійснено за рахунок коштів державного бюджету;

  0,6 відс. та 0,4 відс. - з коштів цільових страхових фондів; 84,1 відс. та 71,8 відс. - з власних коштів Пенсійного фонду.

  3.1. Видатки за рахунок коштів державного бюджету

  З державного бюджету у 2004 році та І кварталі 2005 року відшкодовувалися витрати на виплату пенсій за пенсійними програмами, встановленими 13 Законами, та надбавок, підвищень і допомог, визначених 11 законодавчими та нормативно-правовими актами.

  На початок 2005 року за іншими пенсійними програмами призначені пенсії 315 тис. осіб або 2,3 відс. пенсіонерів. Порівняно з 2003 роком кількість зазначених пенсіонерів зменшилася на 18,6 відс. у зв'язку із скороченням удвічі пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби, та на 16,3 відс. інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС. При цьому із загальної кількості пенсіонерів військовослужбовці строкової служби станом на 01.01.2005 становили 90,3 тис. осіб, науковці - 76,1 тис. осіб, інваліди внаслідок аварії на ЧАЕС - 71,0 тис. осіб, державні службовців - 65,2 тис. осіб тощо.

  Надбавки та підвищення до пенсій отримували на початок 2005 року 4443,7 тис. осіб.

  Впродовж 2004 року Пенсійним фондом виплачено пенсій, надбавок, підвищень і допомог за зобов'язаннями державного бюджету у сумі 6016,7 млн. гривень. Надходження з державного бюджету у сумі 5994,9 млн. грн. забезпечили погашення заборгованості на початок року у сумі 64,7 млн. грн. та відшкодування поточних витрат у сумі 5930,2 млн. грн. або 84,4 відсотка.

  За І квартал 2005 року Пенсійним фондом виплачено пенсій і допомог загальним обсягом 4269,0 млн. грн., при цьому з державного бюджету він отримав 3889,5 млн. грн., у тому числі на відшкодування видатків на виплату пенсій, надбавок, допомоги - 3756,2 млн. грн. або лише 88,0 відс. здійснених видатків.

  У розрізі бюджетних програм відсоток відшкодування з державного бюджету видатків, здійснених Пенсійним фондом у 2004 році та І кварталі 2005 року, відповідно, становив за програмою:

 • "Відшкодування виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби" - 100 відс. та 76,1 відсотка;

 • "Відшкодування виплати надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами" - 97,8 відс. та 57,2 відсотка;

 • "Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників" - 93,2 відс. та 43,7 відсотка.

 • "Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку з закриттям ЧАЕС" - 100 відс. та 70 відс.;

 • "Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, ІІ, Ш, ІУ" - 84,4 відс. та 67,2 відс.;

 • "Виплата щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації)" - 100 відс., відповідно;

 • "Відшкодування на виплату пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах" - 63,7 відс. (у І кварталі 2005 року).

  Таким чином, у 2004 році та І кварталі 2005 року на власні кошти Пенсійного фонду віднесено видатки державного бюджету у сумі 599,3 млн. гривень.

  Крім того, невідповідне обсягам здійснених видатків надходження до Пенсійного фонду коштів спеціального фонду державного бюджету на їх покриття за періодами зумовлювало відволікання власних коштів Пенсійного фонду на тривалий термін. Так, надходження збору у І-Ш кварталах 2004 року забезпечувало відшкодування витрат, здійснених Пенсійним фондом за бюджетними програмами лише на 71,7-86,4 відсотка. При цьому середній розмір пенсій, призначених за різними пенсійними програмами станом на 01.01.2005, перевищував від 1,1 раза (пенсія по інвалідності військовослужбовця строкової служби) до 9,3 раза (пенсія за віком народного депутата України) середню виплату пенсії за віком відповідно до Закону, включаючи цільову грошову допомогу та дотацію (317,41 грн.).

  Також на початок 2005 року, як і в попередні роки, мав місце дисбаланс у підвищенні розмірів пенсій по інвалідності військовослужбовцям строкової служби порівняно з підвищенням трудових пенсій. Станом на 01.01.2004 мінімальний розмір пенсії за віком становив 92,45 грн., з 12.01.2005 - 332 грн., а мінімальний розмір, з якого обчислюється пенсія по інвалідності військовослужбовцям строкової служби - 24,92 гривні. Заходи, що вживалися Кабінетом Міністрів України щодо усунення цього дискримінаційного явища, були малоефективними.

  Законодавче непоширення на обчислення надбавок та підвищень до пенсій мінімального розміру пенсії за віком, встановленого Законами України від 15.07.99 № 979-ХІV "Про підвищення мінімального розміру пенсії" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" із внесеними до нього змінами, і обчислення їх, виходячи з абстрактного показника 19,91 грн., встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.2002 № 1 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету", а не від мінімального розміру пенсії за віком (соціальної пенсії), як встановлено Законами України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" тощо, обмежує гарантовану державою допомогу зазначеній категорії отримувачів.

  3.2. Видатки за рахунок коштів цільових фондів

  Протягом 2004 та І кварталу 2005 року чисельність осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", зменшилася з 42,4 тис. осіб на початок 2004 року до 30,6 тис. осіб станом на 01.04.2005 або на 27,8 відс., що обумовлено тенденцією до зменшення осіб, які достроково виходять на пенсію і досягненням пенсіонерами, які раніше вийшли на пенсію, пенсійного віку та переходу їх на отримання пенсії відповідно до Закону. Крім того, на цей показник вплинуло встановлення п.7 Прикінцевих положень Закону виплати дострокових пенсій тільки непрацюючим пенсіонерам.

  Фонд соціального страхування на випадок безробіття свої зобов'язання перед Пенсійним фондом у 2004 році та 1 кварталі 2005 року виконував своєчасно. Тільки станом на 01.04.2004 у нього утворилася заборгованість перед Пенсійним фондом у сумі 5,5 млн. грн., яка дорівнювала 67,1 відс. місячної потреби на виплату пенсій.

  У 2004 році бюджетом Пенсійного фонду виплачено дострокових пенсій на суму 96,6 млн. грн., у І кварталі 2005 року - на суму 24,5 млн. грн., а надійшло від Фонду соціального страхування на випадок безробіття, відповідно, 95,7 млн. грн. та 17,3 млн. гривень. Найбільша чисельність осіб, які отримували дострокові пенсії, припадала на Львівську та Харківську області (відповідно, 3,3 тис. осіб та 2,8 тис. осіб). Середній розмір дострокової пенсії разом з дотацією на початок 2005 року склав 310,1 гривні.

  Станом на 01.01.2005 чисельність осіб, які отримували пенсію у зв'язку з інвалідністю від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, склала 57,9 тис. осіб, у зв'язку із втратою годувальника - 9,3 тис. осіб. При цьому середній розмір пенсії разом з дотацією на початок 2005 року, становив, відповідно, 278,73 грн. та 248,27 гривень.

  Незважаючи на те, що за результатами попередньої перевірки Рахункова палата вказувала на незадовільний стан розрахунків Фонду соціального страхування від нещасних випадків з Пенсійним фондом, у 2004 році ця проблема поглибилася.

  Станом на 01.01.2004 заборгованість перед Пенсійним фондом склала 166,6 млн. грн., у тому числі із терміном утворення більше одного року - 57,7 млн. гривень. При тому, що у 2004 році Пенсійний фонд здійснив видатків, пов'язаних з виплатою пенсій і допомог вищезазначеній категорії пенсіонерів, на суму 126,7 млн. грн., із коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків відшкодовано лише 52,4 млн. грн. або 41,3 відсотка. Хоча заборгованість минулих років була скорочена надходженнями на цю мету в обсязі 25,1 млн. грн., у 2004 році вона збільшилася за рахунок поточної на 74,3 млн. грн. і на початок 2005 року склала 215,8 млн. гривень.

  У І кварталі 2005 року до Пенсійного фонду на відшкодування поточних витрат у сумі 29,5 млн. грн. надійшло 25,0 млн. грн., які покрили їх лише на 84,8 відсотка. Отримані із зазначеного Фонду 6,8 млн. грн. на погашення заборгованості становили лише 4,7 відс. річних бюджетних призначень і дозволили скоротити її станом на 01.04.2005 до 213,5 млн. грн., що дорівнює 22 місячним потребам на виплату цих пенсій.

  Таким чином, незадовільне виконання Фондом соціального страхування від нещасних випадків своїх зобов'язань перед Пенсійним фондом спричинило відволікання його власних коштів на строк близько двох років у сумі 215,9 млн. гривень. Основною причиною зазначеного є розбалансованість бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків, викликана покладанням впродовж 2002-2004 років законами про державний бюджет на його кошти невластивих видатків з погашення заборгованості підприємств вугільної промисловості з регресних виплат минулих років загальним обсягом 283 млн. гривень. Як наслідок, організаційно-правові заходи, що здійснювалися Пенсійним фондом з вирішення цього питання, у тому числі реструктуризація боргу та звернення до суду, позитивних результатів не дали. Лише із встановленням Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV примусового стягнення заборгованості шляхом застосування Держказначейством щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розмірі 19,5 відс., розпочалося її істотне зменшення.

  3.3. Видатки за рахунок власних надходжень

  Статті 9 та 73 Закону встановлюють виключний перелік напрямів використання власних коштів Пенсійного фонду у солідарній системі, до якого належить виплата пенсій, що призначаються у цій системі, надання соціальних послуг у вигляді допомоги на поховання, фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду.

  Видатки за рахунок власних коштів поділяються на: видатки на виплату пенсій та допомог, що призначаються в солідарній системі, та адміністративно-управлінські видатки.

  За рахунок власних коштів Пенсійного фонду у 2004 році ним здійснено видатки в обсязі 33027,5 млн. грн. або на 17,2 відс. більше планових показників (28181,6 млн. грн.), у І кварталі 2005 року - 9688,4 млн. грн. або 22,3 відс. річних призначень.

  3.3.1. Видатки на виплату пенсій та допомог

  Стаття 9 Закону передбачає у солідарній системі здійснення за рахунок власних коштів Пенсійного фонду виплати пенсій за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання та у зв'язку з втратою годувальника, а також виплати допомоги на поховання.

  Станом на 01.01.2005 із загальної кількості пенсіонерів - 13489,7 тис. осіб, отримували пенсії за Законом 93,7 відс. осіб. При цьому за віком одержували пенсію 10223,0 тис. осіб, по інвалідності - 1487,4 тис. осіб, у зв'язку з втратою годувальника - 748,5 тис. осіб.

  У структурі видатків Пенсійного фонду, що здійснюються за рахунок власних надходжень, видатки на виплату пенсій та допомог у 2004 році складали 32445,5 млн. грн. (98,2 відс.), у І кварталі 2005 року - 9546,8 млн. грн. (98,5 відсотка).

  На виплату пенсій, джерелом фінансування яких Законом визначені власні кошти Пенсійного фонду, у 2004 році спрямовано 29928,8 млн. грн. або 92,2 відс. обсягу видатків на виплату пенсій та допомог, у І кварталі 2005 року - 8573,2 млн. грн. або 89,8 відсотка.

  Встановлене частиною третьою підпункту 1 пункту 2 Прикінцевих положень Закону збереження покриття витрат на виплату пенсій за вислугу років, що призначаються згідно з статтею 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" медичним працівникам, працівникам освіти, артистам, спортсменам, працівникам соціального забезпечення тощо із скороченням пенсійного віку до 5-10 років, а в окремих випадках і до 15 років (артисти цирку) за рахунок власних коштів Пенсійного фонду до утворення професійних пенсійних фондів, продовжує додаткове навантаження на бюджет Пенсійного фонду, обсяги якого у 2004 році склали, розрахунково, 451 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 112,7 млн. гривень. Вирішення цієї проблеми відстрочується порушенням Кабінетом Міністрів України вимог підпункту 5 пункту 14 Прикінцевих положень Закону щодо подання Верховній Раді України протягом року, з часу набрання чинності законом про недержавне пенсійне забезпечення проекту закону про здійснення роботодавцями обов'язкових відрахувань до корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів. При тому, що Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" набрав чинності з 01.01.2004, на час перевірки (червень 2005 року) такий законопроект у Верховній Раді України не зареєстровано.

  Часткове і поетапне, згідно з п.2 Прикінцевих положень Закону, перекладання на підприємства з особливо шкідливими умовами праці за списком № 1 видатків на виплату пільгових пенсій спричинило додаткове навантаження на бюджет Пенсійного фонду у 2004 році - 395,7 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 93,1 млн. гривень.

  Передбачена Законом державна підтримка гірничодобувних підприємств шляхом покладання у 2004 році на кошти Пенсійного фонду видатків на виплату пільгових пенсій особам, що були зайняті на підземному видобутку вугілля, сланцю та руди, коштувала бюджету Пенсійного фонду 898,2 млн. гривень.

  Законодавче невстановлення перекладання на кошти державного бюджету видатків з виплати цільової грошової допомоги до пенсії у 2004 році та зупинення на 2005 рік Законами України від 23.12.2004 № 2285-IV та від 25.03.2005 № 2505-IV норм Закону України від 21.10.2004 № 2105-ІV "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат", що врегулювали це питання, також зумовлювало додаткові витрати з власних коштів Пенсійного фонду. Лише у 2004 році на цю мету спрямовано власних коштів Пенсійного фонду, розрахунково, в обсязі 4347,4 млн. гривень.

  Крім того, у 2004 році згідно з ст.90 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Пенсійний фонд за рахунок власних коштів виконав зобов'язання державного бюджету з фінансування виплати пенсій, не забезпечених передбаченими у державному бюджеті коштами, в обсязі 86,5 млн. грн., у І кварталі 2005 року згідно з статтею 83 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" у сумі 512,8 млн. гривень.

  Більше того, за рахунок власних коштів Пенсійного фонду у 2004 році було здійснено видатків у сумі 1130,6 млн. грн. на виплату пенсій, надбавок, підвищень, джерелом фінансування яких пунктами 3, 6 Прикінцевих положень Закону та постановами Кабінету Міністрів України від 06.07.98 № 1016, від 29.01.99 № 111, від 10.10.2001 № 1316 встановлені кошти державного бюджету, однак відповідні призначення не були визначені.*

  * на виплату пенсій та грошової допомоги особам, яким призначена соціальна пенсія (біженцям, особам, які не мають трудового стажу та грошова допомога пенсіонерам з мінімальними доходами) на загальну суму 290,9 млн. грн. ;

  - на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (ветеранам війни, репресованим особам та щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80 років) на загальну суму 707,2 млн. грн.;

  - на виплату пільгових пенсій особам, які мають право виходу на пенсію раніше встановленого віку, та підвищень до них (жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до 8-річного віку, матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам, інвалідам по зору І групи - сліпим та інвалідам з дитинства І групи, ветеранам праці, інвалідам, учасникам ВОВ, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ) на загальну суму 132,5 млн. гривень.

  Покладання постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2004 № 943 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" та від 18.09.2004 № 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" всупереч статтям 9 та 73 Закону на власні кошти Пенсійного фонду видатків з фінансування виплати доплати до пенсії у розмірі 30 грн. та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) у сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму, спричинило додаткове навантаження на бюджет Пенсійного фонду у 2004 році у сумі 1299,6 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 460,8 млн. гривень.

  Таким чином, у 2004 році із загального обсягу (32445,5 млн. грн.) здійснених у поточному році за рахунок власних коштів Пенсійного фонду видатків на виплату пенсій, допомог і надбавок до пенсій видатки у сумі 8609 млн. грн. (26,5 відс.), у І кварталі 2005 року, відповідно, із 9546,8 млн. грн. - 1179,4 млн. грн. (12,4 відс.) були невластиві Пенсійному фонду.

  Аналіз ефективності управління пенсійними коштами свідчить, що не всі рай (міськ) управління Пенсійного фонду дотримуються встановленого нормативу зберігання коштів на пенсійних рахунках (дводенної потреби), відкритих для підприємств зв'язку, у розрізі регіонів цей показник коливався від 1,5-денної потреби у м. Севастополі до 28,6-денної у Донецькій області.

  Аналіз розмірів пенсій за віком за три останні роки свідчить про стрімке, порівняно з минулими роками, зростання у 2005 році мінімального їх розміру.

  Якщо мінімальний розмір пенсії за віком на початок 2004 року, порівняно з 2003 роком, зріс майже удвічі і становив 92,45 грн., то з набранням 12 січня 2005 року чинності Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону України" "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", він зріс проти попереднього року у 3,6 раза і становив 332 гривні.

  При тому, що середній розмір виплат пенсіонерам за віком, з урахуванням усіх доплат на початок 2004 року становив 189,9 грн., то на початок 2005 року, з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги, - 317,4 грн., а починаючи з 12 січня 2005 року, середній розмір пенсії зріс, розрахунково, до 380 гривень.

  При цьому співвідношення мінімального розміру пенсії 332 грн. з максимальним розміром пенсій, законодавчо встановленим за усіма пенсійними програми (4100 грн. х 90 відс.) 3690 грн., яке становить 1 до 11, підтверджує збереження значного розриву у розмірах пенсій. Водночас кількість осіб, що отримують пенсії, близькі до максимальних, незначна. Так, станом на 01.04.2005 вище прожиткового мінімуму одержували пенсію 80 відс. пенсіонерів, у межах 1000-1500 грн. - 5,8 відс, а понад 1500 грн. лише 0,1 відс. пенсіонерів.

  З набранням Законом чинності встановлена нова формула обчислення пенсій, яка стимулювала легалізацію заробітної плати, оскільки поставила розмір пенсії у залежність від страхового стажу та заробітку і встановила диференціацію розмірів пенсії.

  Встановлення з 12 січня 2005 року мінімального розміру пенсії за віком у розмірі прожиткового мінімуму без підвищення заробітної плати до рівня, який би забезпечував збереження співвідношення між обчисленими на основі її пенсіями, повернуло до зрівнялівки пенсій, насамперед, мало- і середньооплачуваних категорій осіб, що неминуче поглибить проблему приховування заробітної плати від оподаткування та негативно позначиться на доходах бюджету Пенсійного фонду.

  Таким чином, випереджаюче, у порівнянні із зростанням фонду оплати праці, підвищення розмірів пенсій викликало не тільки дефіцит бюджету Пенсійного фонду, але й порушило принцип загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у частині диференціації розмірів пенсій залежно від заробітку. Так, мінімальний розмір пенсії за віком з 12.01.2005 перевищував мінімальний розмір заробітної плати на 26,7 відсотка.

  3.3.2. Адміністративно-управлінські видатки

  На здійснення адміністративно-управлінських видатків з бюджету Пенсійного фонду у 2004 році спрямовано кошти в обсязі 886,5 млн. грн. (2,3 відс. загального обсягу видатків); у І кварталі 2005 року, відповідно, 255,8 млн. гривень (1,9 відсотка).

  Із загальної суми коштів, виділених з бюджету Пенсійного фонду у 2004 році та І кварталі 2005 року, на адміністративні видатки припадало, відповідно, 38,1 відс. та 48,5 відс.; на управлінські видатки - 61,9 відс. та 51,5 відсотка.

  Адміністративні видатки включали видатки з розрахунково-касового обслуговування коштів Пенсійного фонду та по оплаті послуг з доставки і виплати пенсій, загальні обсяги яких у 2004 році становили, відповідно, 9,8 відс. та 90,2 відс., у І кварталі 2005 року - 8,1 відс. та 91,9 відсотка.

  Відповідно до вимог статті 76 Закону (обслуговування коштів Пенсійного фонду уповноваженим банком) розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.01.2004 № 25-р ці функції покладено на ВАТ "Ощадбанк", який їх здійснює відповідно до Генеральної угоди, укладеної з Пенсійним фондом.

  Статтею 79 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" встановлено казначейське обслуговування коштів Пенсійного фонду, однак на час перевірки Пенсійним фондом не вживалися заходи щодо реалізації цієї норми. Слід зазначити, що вона не узгоджується з ст.76 Закону, яка встановлює, що пенсійні кошти зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках його територіальних органів в уповноваженому банку.

  Аналіз видатків, що спрямовувалися впродовж останніх трьох років на розрахунково-касове обслуговування пенсійних коштів показав, що вони стрімко зростають, що викликане як зростанням загальних видатків Пенсійного фонду, так і введенням Національним банком України платної послуги з підкріплення готівкою пенсій і грошової допомоги. Розрахунково-касове обслуговування ВАТ "Ощадбанк" пенсійних коштів у 2004 році коштувало бюджету Пенсійного фонду 33,1 млн. грн., що перевищувало відповідний показник 2003 року в 1,8 раза, а 2002 року - в 4 рази. У І кварталі 2005 року на цю мету спрямовано 10,0 млн. гривень.

  Розмежування цих видатків за джерелами фінансування виплати пенсій, на що вказувала Рахункова палата, Законом України від 21.10.2004 № 2105-ІУ "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" лише з 2005 року та зупинення Законами України від 23.12.2004 № 2285-IV та від 25.03.2005 № 2505-IV на цей рік норм, що врегулювали зазначене питання, спричинили додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду у 2004 році, розрахунково, 5,7 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 1,2 млн. гривень.

  На оплату послуг підприємств зв'язку з доставки і виплати пенсій та грошової допомоги органами Пенсійного фонду у 2004 році використано 304,5 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 114,2 млн. гривень. Сума витрат за цією послугою визначалася, як і в минулі роки, за тарифами, встановленими Держкомзв'язку та погодженими з Мінекономіки і Пенсійним фондом, у процентному відношенні до суми доставленої пенсії*, які ніяким чином не пов'язані з фактичними витратами з доставки пенсій.

  * до 10.08.2004 за тарифами: 0,9 відс. від розміру виплачених пенсій у місті та 1,8 відс. - у селі та селищах міського типу (наказ Держкомзв'язку від 07.06.2002 № 120, зареєстрований в Мін'юсті 19.07.2002 за № 595/6883);

  з 10.08.2004 - 0,79 відс. від розміру виплачених пенсій у місті та 1,56 відс. - у селі та селищах міського типу (наказ Держкомзв'язку від 22.07.2004 № 166, зареєстрований в Мін'юсті 05.08.2004 за № 976/9575).

  Зменшення наказом Держкомзв'язку від 22.07.2004 № 166 тарифів, у середньому, на 13 відс., з одночасною відміною постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2004 № 996, з 10.08.2004 рішень щодо невключення до бази обчислення плати суми підвищення пенсій викликало зростання витрат на їх доставку.

  Якщо у 2004 році щорічні видатки на доставку та виплату пенсій та допомог на одного пенсіонера, що отримує пенсію через відділення поштового зв'язку виросли, порівняно з 2003 роком, у 2,2 раза і становили 29,8 грн., то у 2005 році зазначений плановий показник становить більше 40 грн., тобто, збільшений порівняно з фактичним 2004 року більш як на третину.

  Кількість пенсіонерів, що отримують пенсії через уповноважені банки, постійно зростає. У 2004 році у такий спосіб отримували пенсії 23 відс. пенсіонерів, а за І квартал 2005 року їх кількість зросла до 24,1 відсотка. За рахунок виплати пенсій через установи уповноважених банків Пенсійним фондом зменшено адміністративні видатки на доставку та виплату пенсій та допомог, розрахунково, у 2004 році на суму 91,1 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 36,3 млн. гривень. Водночас непередбачення уповноваженими банками у двосторонніх договорах, укладених з пенсіонерами, надання послуги з доставки пенсій додому (всупереч частини першої ст.47 Закону, що гарантує виплату пенсій за місцем фактичного місця проживання пенсіонера) порушує законодавчо встановлені права пенсіонерів.

  Управлінські видатки у 2004 році та І кварталі 2005 року включали видатки по керівництву та управлінню у сфері пенсійного забезпечення та видатки, пов'язані з забезпеченням автоматизованої обробки інформації і підготовки виплатних документів та страхових свідоцтв і здійснювалися за рахунок власних коштів, що не узгоджувалося з ст.2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади". Адже Пенсійний фонд є центральним органом виконавчої влади і джерелом його утримання повинні бути кошти державного бюджету.

  У 2004 році управлінські видатки склали 548,9 млн. грн., на 2005 рік вони збільшені більш ніж на третину і затверджені в обсязі 776 млн. грн., із яких профінансовано у І кварталі 131,6 млн. грн. або 17 відсотків.

  Значне збільшення управлінських видатків на 2005 рік спричинене невстановленням Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", на відміну від законів на попередні два роки, обмеження цих видатків.

  Найбільшу частку у структурі касових видатків, здійснених у 2004 році та І кварталі 2005 року, (відповідно, 91,4 відс. та 93,3 відс.) становили видатки з керівництва та управління органами Пенсійного фонду, найменші (1,6 відс. та 0,8 відс.) - на виготовлення свідоцтв загальнообов'язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень.

  Видатки на керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення у 2004 році здійснені в обсязі 501,7 млн. грн. або 1,6 відс. отриманих власних доходів, тобто, в межах встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" обмеження (1,65). Із них поточні видатки склали 97,1 відс., капітальні - 2,9 відсотка. У І кварталі 2005 року при затверджених річних призначеннях на цю мету в сумі 722,0 млн. грн. їх обсяги становили 122,3 млн. грн., усі видатки поточні.

  Вибірковим аналізом видатків, здійснених центральним апаратом Пенсійного фонду, встановлено окремі порушення:

 • при розмежуванні видатків за економічними ознаками мають місце випадки порушення наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604, що зумовило перекручення звітності, а в окремих випадках призвело до перевищення кошторисних призначень;

 • оплата Спецпідприємству Пенсійного фонду послуг з господарського обслуговування приміщень його адміністративних будинків за актами виконаних робіт, не підтверджених обліковими даними про проведені роботи, призвела до необґрунтованих видатків у обсязі 186,9 тис. грн.;

 • незастосування Пенсійним фондом штрафних санкцій за неналежне виконання АТХК "Київміськбуд" зобов'язань за інвестиційною угодою на придбання житла створило зазначеному підприємству сприятливі умови для безкоштовного користування коштами Пенсійного фонду у сумі 406,9 тис. грн. впродовж 14 місяців і зумовила втрати бюджету Пенсійного фонду, виходячи з облікової ставки НБУ, розрахунково, у сумі 36,1 тис. гривень.

  На виготовлення свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійних посвідчень у 2004 році використано 8,7 млн. грн. власних коштів, у І кварталі 2005 року - 1 млн. гривень. При цьому, всупереч пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1306 та пропозицій Рахункової палати, виготовлення страхових свідоцтв Пенсійний фонд продовжує здійснювати лише за власні кошти і не вживає заходів щодо відшкодування йому частини витрат Фондами соціального страхування на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, з тимчасової втрати працездатності, що надалі спричиняє додаткове навантаження на кошти Пенсійного фонду.

  Всього з листопада 2001 року по березень 2005 року Пенсійним фондом на виготовлення 15181,8 тис. страхових свідоцтв спрямовано 56,8 млн. грн. власних коштів, з яких, розрахунково, належить відшкодуванню вищезазначеними цільовими фондами 42,6 млн. грн., однак Пенсійний фонд не надсилав їм відповідних платіжних документів.

  Внаслідок укладання договору на виготовлення страхових свідоцтв, всупереч абзацу першому частини другої ст.29 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" на умовах, що не відповідали тендерній документації, незаконні видатки склали 208,0 тис. гривень.

  Аналіз управлінських видатків за останні три роки показав, що вони становили, відповідно, 2,2 відс., 1,4 відс. та 1,27 відс. усіх його видатків, а на одного пенсіонера, який отримує трудову пенсію, припадало, відповідно, 43,1 грн., 47,5 грн. та 54,2 грн. цих видатків.

   

  Колегія Рахункової палати, розглянувши матеріали перевірки, зробила наступні висновки:

  1. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні проводиться в умовах істотного пенсійного навантаження на роботодавців, низького рівня задекларованої заробітної плати та тіньової зайнятості значної частини працездатного населення, що уповільнює удосконалення солідарної системи і ускладнює формування бюджету Пенсійного фонду.

  Загальна ставка сплати страхувальниками внесків до чотирьох державних страхових фондів є найвищою серед країн СНД і складає 38,53 відс.унеможливлює досягнення повної легалізації доходів зайнятого населення. Законодавче зменшення податку з доходів фізичних осіб до 13 відс., обмеження бази обчислення страхових внесків максимальною величиною і встановлення прямої залежності розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку суттєво не вплинули на ситуацію. Як наслідок, на початок 2005 року на одну особу загальновстановленого пенсійного віку припадало 2,4 особи працездатного віку, а офіційно працюючих - удвічі менше.

  Невжиття кардинальних заходів щодо значного зростання доходів населення від заробітної плати та перерозподілу частини страхового тарифу від роботодавця до найманих працівників, скорочення трудової міграції за межі країни та зведення до мінімуму деформації на ринку праці може призвести до того, що через 15 років в цілому по Україні на одного працюючого припадатиме один і більше пенсіонерів, що унеможливить забезпечення їм гідного рівня пенсій.

  2. Відсутність системності у проведенні пенсійної реформи, випереджаюче підвищення розмірів пенсій, порівняно із збільшенням фонду оплати праці, на фоні розтягнутого в часі до десяти років розширення джерел доходів Пенсійного фонду та поетапного звільнення його від невластивих витрат розбалансовують бюджет Пенсійного фонду.

  Встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсій та підвищення мінімального розміру пенсії за віком у 3,6 раза, за відсутності повного фінансового забезпечення видатків, призвело до того, що темпи зростання видатків бюджету Пенсійного фонду у 2004 році на 11,7 відс. перевищили темпи зростання його доходів, а у 2005 році, за прогнозом, цей показник становитиме 2,4 раза.

  Поряд з цим, темпи зростання видатків Пенсійного фонду за ці роки в 2,2 раза та 1,8 раза, відповідно, перевищать темпи зростання фонду оплати праці, що є основною базою сплати страхових внесків.

  Наслідком зазначеного стали касові розриви у виконанні бюджетів Пенсійного фонду на 2004-2005 роки, що забезпечуються короткостроковими бюджетними позичками, та затверджений дефіцит бюджету Пенсійного фонду на 2005 рік в обсязі 11949,7 млн. гривень. Водночас, виходячи з обсягів видатків за І півріччя 2005 року, фактичний дефіцит складе близько 15500 млн. гривень. Невжиття в поточному році заходів щодо законодавчого розширення джерел та обсягів надходжень до Пенсійного фонду призведе до ще більшого його розбалансування у наступному бюджетному році.

  Повне відшкодування з державного бюджету втрат Пенсійного фонду від надання суб'єктам господарювання пільг зі сплати страхових внесків та розмежування джерел виплати пенсій і допомог, призначених за різними пенсійними програмами, а також належне виконання платниками своїх зобов'язань перед Пенсійним фондом дозволили б уникнути як короткострокових запозичень, так і дефіциту бюджету Пенсійного фонду на 2005 рік.

  3. Незважаючи на зростання доходів бюджету Пенсійного фонду у 2004 році, порівняно з попереднім роком, майже наполовину, а у 2005 році, за прогнозом, ще на 83,5 відс., формування їх було неповним, а обсяги - недостатніми. Це пов'язано не тільки з тінізацією доходів працюючих осіб, але й законодавчим обмеженням джерел доходів.

  Внаслідок законодавчого невизначення на 2004 рік фіксованого розміру страхового внеску для платників єдиного та фіксованих податків, збереження для окремих суб'єктів господарювання пільг зі сплати страхових внесків (без відшкодування з державного бюджету втрат Пенсійного фонду), відстрочення відшкодування на один рік для платників фіксованого сільськогосподарського податку, встановлення часткової сплати страхових внесків за окремих застрахованих осіб, а також незадовільного виконання платниками своїх зобов'язань та заборгованості із заробітної плати, у 2004 році бюджет Пенсійного фонду недоотримав доходів у обсязі 2579,3 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 858,9 млн. гривень.

  4. Управління пенсійними коштами здійснювалося неефективно. Значні їх обсяги відволікалися на фінансування невластивих Пенсійному фонду видатків. Основною причиною зазначеного є встановлення у законах про державний бюджет на відповідний рік за більшістю бюджетних програм з виплати пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, а також нормативно-правовими актами видатків не на поточне фінансування виплати пенсій, а на відшкодування уже здійснених Пенсійним фондом виплат, що створює сприятливі умови для відстрочення виконання зобов'язань державного бюджету та цільових фондів перед Пенсійним фондом.

  Незадовільне виконання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, підприємствами та науковими установами зобов'язань перед Пенсійним фондом щодо відшкодування витрат на виплату пенсій і допомог спричинило відволікання власних коштів Пенсійного фонду на початок 2005 року в обсязі 458,2 млн. грн., на 01.04.2005 - 476,5 млн. грн., 89,3 відс. з яких на термін понад півтора року.

  5. Поступове звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому витрат, а також покладання на нього законами про державний бюджет на відповідний рік та нормативно-правовими актами, всупереч статтям 9 та 73 Закону, видатків, джерелом фінансування яких є кошти державного бюджету, спричинили додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду у 2004 році в обсязі 8657,3 млн. грн., що склало 26,7 відс. видатків на виплату пенсій, у І кварталі 2005 року - 1180,6 млн. грн. або 12,4 відсотка. Зокрема:

  - законодавче збереження покриття витрат на виплату пенсій за вислугу років за рахунок власних коштів Пенсійного фонду до утворення професійних пенсійних фондів та порушення Кабінетом Міністрів України встановленого Законом річного терміну подання до Верховної Ради України відповідного законопроекту, продовжує додаткове навантаження на Пенсійний фонд, обсяги якого у 2004 році склали, розрахунково, 451,0 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 112,7 млн. гривень;

  - розстрочення на дев'ять років перекладання на підприємства з особливо шкідливими умовами праці за списком № 1 видатків на виплату пільгових пенсій спричинило додаткові видатки Пенсійного фонду у 2004 році - 395,7 млн. грн., у І кварталі 2005 року - 93,1 млн. гривень;

  - державна підтримка гірничо-добувних підприємств шляхом покладання у 2004 році на кошти Пенсійного фонду видатків на виплату пільгових пенсій особам, що були зайняті на підземному видобутку вугілля, сланцю та руди, викликала додаткові витрати його бюджету у сумі 898,2 млн. гривень;

  - зволікання з прийняттям рішення про переведення виплати цільової грошової допомоги, яка є елементом державного соціального захисту малозабезпечених пенсіонерів, на фінансування з державного бюджету зумовило навантаження на власні кошти Пенсійного фонду у 2004 році на 4347,4 млн. гривень;

  - покладання на власні кошти Пенсійного фонду видатків з виплати пенсій, надбавок, допомог, джерелом фінансування яких є кошти державного бюджету, збільшило додаткове навантаження на Пенсійний фонд у 2004 році на суму 2516,7 млн. грн. та І кварталі 2005 року - 973,6 млн. гривень.

  6. Управління Пенсійним фондом страховими коштами супроводжувалося окремими порушеннями фінансової дисципліни, які призвели до недоотримання доходів, додаткового навантаження на бюджет Пенсійного фонду, заниження кредиторської заборгованості.

  7. Підвищення мінімального розміру пенсії за віком до рівня прожиткового мінімуму, неспівставне з рівнем зростання мінімальної та середньої у галузях економіки заробітної плати, зруйнувало диференціацію у розмірах пенсій та повернуло до зрівнялівки у пенсіях низько- та середньооплачуваних категорій громадян, що неминуче поглибить проблему приховування заробітної плати від оподаткування та негативно вплине на доходи бюджету Пенсійного фонду.

  Основною причиною зазначеного було те, що підвищення рівня пенсійного забезпечення проводилося без урахування висновків Мінпраці та Пенсійного фонду щодо соціально-економічних наслідків прийняття законодавчих рішень.

  8. Правове забезпечення сплати страхових внесків, призначення і виплати пенсій та допомог містить ряд невідповідностей та невизначеностей, що негативно позначається на реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення і державну підтримку або призводить до неефективного використання коштів Пенсійного фонду. Зокрема:

  - встановлення для окремих застрахованих осіб підвищених страхових тарифів, за єдиних для усіх працюючих умов пенсійного забезпечення у солідарній системі, ставить їх у нерівне становище з іншими пенсіонерами;

  - законодавче обмеження доходу, що враховується при призначенні пенсії і був отриманий працівником до запровадження максимальної величини, 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, зумовлює необґрунтоване заниження розмірів пенсій;

  - відсутність у Законі механізму повернення застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, сплачених до солідарної системи страхових внесків із заробітної плати (доходу), що перевищує максимальну величину, призводить до невідповідності заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, доходу, з якого фактично сплачені страхові внески.

  - відсутність визначеної Законом бази справляння страхових внесків осіб, які проходять професійну підготовку за направленнями підприємств, призводить до втрат бюджетом Пенсійного фонду доходів;

  - відсутність законодавчо визначених джерел покриття витрат Пенсійного фонду з виплати пільгових пенсій та різниці між науковими і трудовими пенсіями ліквідованих підприємств та небюджетних наукових установ спричиняє додаткове навантаження на власні кошти Пенсійного фонду та зумовлює неефективне їх використання.

 • Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України