06 липня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2004 рік
28.04.2004  |  Ражункова палата

Про результати перевірки використання коштів резервного фонду Державного бюджету України у 2003 році


Київ 2004


Члени Колегії Рахункової палати України:

 

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Маліков В.В. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г. -

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М. -

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П. -

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л.-

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С. -

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П. -

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є. -

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

 

Про результати перевірки використання коштів резервного фонду Державного бюджету України у 2003 році / Підготовлено департаментом контролю видатків на державне управління і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 01.03.2004 № 5-3 / - Київ: Рахункова палата України, 2004. - Випуск 6.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Вступ

З прийняттям у 2001 році Бюджетного кодексу України право визначати порядок використання коштів з резервного фонду бюджету надано Кабінету Міністрів України.

Враховуючи результати шестирічного моніторингу та контролю за використанням коштів резервного фонду державного бюджету, Колегія Рахункової палати у 2003 році рекомендувала Комітету Верховної Ради України з питань бюджету розглянути питання щодо врегулювання порядку виділення та конкретних напрямів використання коштів резервного фонду відповідним законом.

Нині на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України "Про резервний фонд бюджету" (реєстр. № 5088 від 06.02.2004), який був ініційований Народним депутатом України В.Атрошенком, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Рахункова палата, починаючи з 1997 року, щорічно звертає увагу Кабінету Міністрів України на періодичність і сталість порушень, які допускаються при використанні коштів резервного фонду державного бюджету.

За результатами перевірки використання коштів резервного фонду державного бюджету у 2002 році Колегія Рахункової палати запропонувала Кабінету Міністрів України:

 • забезпечити повернення до державного бюджету коштів резервного фонду, наданих на умовах повернення впродовж 1997-2000 років;

 • доручити Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України разом із Міністерством фінансів України розробити порядок виділення коштів резервного фонду на умовах повернення на засадах платності, строковості та майнового забезпечення.

Пропозиція - передбачити при формуванні проекту Державного бюджету України на 2004 рік видатки за бюджетною програмою "Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій" та видатки на часткову компенсацію страхових платежів з обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур згідно з вимогами Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" - врахована Кабінетом Міністрів України частково. Інші заходи, запропоновані Колегією Рахункової палати, залишилися невиконаними.

 

1. Аналіз розподілу коштів резервного фонду в 2003 році

Статтею 24 Бюджетного кодексу України встановлено, що резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" резервний фонд державного бюджету затверджено у сумі 320 млн. гривень. Законом України від 18.11.2003 "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" обсяг резервного фонду державного бюджету зменшено і затверджено у розмірі 300 млн. гривень.

У 2003 році до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України надійшло 314 звернень щодо виділення з резервного фонду державного бюджету коштів на суму 1 млрд. 921,8 млн. гривень.

Кабінетом Міністрів України у 2003 році прийнято 80 постанов і розпоряджень, якими передбачено виділити із резервного фонду державного бюджету 253,7 млн. грн., що становить 84,6 відс. до уточненого обсягу видатків резервного фонду державного бюджету.

Протягом 2003 року, відповідно до прийнятих постанов і розпоряджень, фактично виділено розпорядникам коштів асигнувань із резервного фонду державного бюджету у сумі 253,7 млн. грн., касові видатки за рік склали 240,1 млн. грн. або 94,6 відс. виділених асигнувань. Динаміка видатків резервного фонду за 2001-2003 роки наведена у діаграмі 1.

Структура розподілу коштів резервного фонду державного бюджету у 2003 році погіршилась, про що свідчать дані, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Структура видатків резервного фонду державного бюджету за 2001-2003 роки
  2001 2002 2003
Затверджено у Державному бюджеті України 300 250 300
Передбачено постановами Кабінету Міністрів України 299,8 198,6 253,7
у відсотках до затвердженого 99,9 79,4 84,6
у тому числі:      
заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру 195,7 122,5 101,5

у відсотках до передбачених

65,3 61,7 40
інші заходи 104,1 76,1 152,2
у відсотках до передбачених 34,7 38,3 60
Виділено коштів - всього 287,2 145,3 253,7
у відсотках до передбачених 95,8 73,2 100

 

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що у 2003 році на заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру було передбачено виділити 101,5 млн. грн., що складає 40 відс. до загальних обсягів асигнувань, передбачених прийнятими постановами і розпорядженнями. Зазначений показник є найнижчим за останні три роки.

Найбільш значні обсяги коштів з резервного фонду державного бюджету спрямовані у 2003 році за такими напрямами:

65,1 млн. грн. або 25,6 відс. - на підтримку сільгосптоваровиробників;

37,4 млн. грн. або 14,7 відс. - на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в житлово-комунальному господарстві;

20,0 млн. грн. або 7,9 відс. - Міністерству охорони здоров'я України на проведення профілактичних, протиепідемічних та дезінфекційних заходів;

42,5 млн. грн. або 16,8 відс. - на покриття витрат внаслідок повітряної катастрофи пасажирського літака ТУ-154М авіакомпанії "Сибір", що сталася 4 жовтня 2001 року;

16 млн. грн. або 6,3 відс. - на ліквідацію надзвичайної ситуації та її наслідків, що сталася на об'єктах Міністерства оборони України.

2. Аналіз дотримання вимог чинного законодавства щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету

Порядком використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (далі - Порядок), визначено напрями використання коштів резервного фонду державного бюджету і встановлено процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного фонду відповідного бюджету та звітуванням про їх використання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 Мінекономіки України визначено відповідальним за підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду бюджету провадиться за рішенням Кабінету Міністрів України виключно за наявності висновків Мінекономіки та Мінфіну України.

Порядком також встановлено, що кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

інших непередбачених видатків, які, відповідно до законів, можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто, на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної ради, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради підстав для проведення таких заходів.

У 2003 році, як і в попередні роки, виділення коштів з резервного фонду державного бюджету здійснювалося Кабінетом Міністрів України з порушенням вимог ст. 24 Бюджетного кодексу України, пунктів 6, 7, 8, 10, 14, 22 Порядку використання коштів резервного фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415.

Зокрема, за матеріалами перевірки, проведеної в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України, яке, відповідно до п. 22 Порядку є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету, встановлено, що Міністерство здійснювало підготовку лише 44 проектів постанов і розпоряджень (55 відс. загальної їх кількості). Підготовку 36 проектів постанов і розпоряджень за дорученням Кабінету Міністрів України здійснювали інші міністерства та органи виконавчої влади, з них 22 проекти Мінекономіки України навіть не опрацьовувало.

 • Всупереч вимогам ст. 24 Бюджетного кодексу України та п. 7 Порядку Кабінетом Міністрів України продовжувалась практика виділення коштів резервного фонду державного бюджету на збільшення видатків для проведення додаткових заходів, що забезпечують виконання бюджетної програми, призначення на яку затверджено у Державному бюджеті України.

  • Кабінетом Міністрів України, в порушення зазначених актів законодавства та без урахування зауважень Мінекономіки України щодо невідповідності Бюджетному кодексу України і Порядку, рішення про виділення коштів на зазначену мету з резервного фонду, прийнята постанова від 27.06.2003 № 974 про виділення Академії медичних наук України 1 млн. 320 тис. грн. на придбання апарата внутрішньосудинного ультразвукового обстеження для Інституту кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска.

   У видатках Державного бюджету України на 2003 рік за рахунок загального фонду Академії медичних наук України за бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України"(КПКВ 6561060), за якою фінансується клініка Інституту, затверджено 150,6 млн. грн., з них на капітальні видатки 14,7 млн. грн., у тому числі на придбання обладнання - 8,7 млн. гривень. Крім того, за бюджетною програмою "Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України"(КПКВ 6561080) затверджено 13,0 млн. грн., з них придбання обладнання - 8,2 млн. гривень.

  • Постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 № 1466 та від 06.10.2003 № 1583 Державному управлінню справами виділено, відповідно, 1 млн. 88,8 тис. грн. та 7 млн. 19,7 тис. грн. на здійснення заходів щодо забезпечення візитів за кордон та офіційних прийомів Президента України, в той час коли Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" Державному управлінню справами за бюджетними програмами "Візити Президента України за кордон"(КПКВ 0301040 ) і "Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України" (КПКВ 0301020) за рахунок загального фонду затверджено, відповідно, 3 млн. 158,6 тис. грн. і 5 млн. 402,1 тис. гривень.

 • Всупереч вимогам п. 7 Порядку у 2003 році приймалися постанови і розпорядження про виділення коштів на проведення капітального ремонту та реконструкції будівель.

  • У Державному бюджеті України на 2003 рік Держбуду України за бюджетною програмою "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури" (КПКВ 5301090) на капітальні видатки затверджено 8,8 млн. грн., з яких 100 тис. грн. передбачено Бахчисарайському історико-культурному заповіднику на проведення робіт з реставрації. Однак, Кабінет Міністрів України, незважаючи на зауваження Мінекономіки України щодо планового характеру робіт та відсутності правових підстав для фінансування реставраційних робіт за рахунок резервного фонду державного бюджету, своєю постановою від 25.09.2003 № 1497 виділив Раді міністрів Автономної Республіки Крим на зазначену мету 1 млн. 500 тис. гривень.

   Відповідно до експертного висновку Держбуду України вартість робіт для проведення першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт в Ханському палаці-музеї Бахчисарайського історико-культурного заповідника складає 1 млн.166,3 тис. гривень.

  • Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2003 № 788-р Державному авіаційному підприємству "Україна" Державного управління справами виділено 5 млн. 882,9 тис. грн. для ремонту та переобладнання літака ТУ-134А, що використовується для перевезення вищих посадових осіб держави, без врахування зауваження Міністерства юстиції України щодо невідповідності прийняття цього рішення вимогам ст. 24 Бюджетного кодексу України та п. п. 6 і 7 Порядку.

   У видатках Державного бюджету України на 2003 рік для Державного авіапідприємства "Україна" затверджені видатки із загального фонду в сумі 14,4 млн. грн. за бюджетною програмою "Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом"(КПКВ 0309010).

 • Кабінетом Міністрів України порушувались положення п. 7 Порядку щодо надання з резервного фонду державного бюджету гуманітарної допомоги. В результаті, окремим країнам у зв'язку із надзвичайними ситуаціями протягом 2003 року виділено 6,7 млн. гривень. Зокрема, Алжирській Народній Демократичній Республіці за відсутності рішення Президента України і Верховної Ради України про надання такої допомоги, постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2003 № 782 виділено 1 млн. гривень.

 • В порушення п. 8 Порядку1 у 2003 році приймались рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на фінансування заходів, видатки на проведення яких не в повних обсягах були виділені у попередні роки або взагалі не виділені, за відсутності кредиторської заборгованості.

  1Відповідно до п. 8 Порядку за рахунок коштів резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

  Всього з резервного фонду державного бюджету у 2003 році на фінансування заходів, рішення щодо проведення яких приймалися у 2001-2002 роки, але видатки не були проведені, передбачалось виділити 38 млн. грн., з них на погашення фактичної кредиторської заборгованості - 5 млн. 500 тис. гривень.

  • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 120 "Про відшкодування збитків сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали внаслідок стихійних явищ у березні-липні 2002 року" обласним державним адміністраціям виділено 28 млн. 70 тис. гривень. У 2002 році на зазначену мету згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1088 передбачалось виділити 40 млн. гривень. Однак, асигнування були виділені, і, відповідно, видатки здійснені, лише у сумі 11 млн. 930 тис. гривень. Як встановлено перевірками, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2003 по зазначених видатках не обліковувалась. Разом з тим, незважаючи на зауваження Міністерства юстиції України, постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 120 була прийнята.

  • У 2002 році асигнування, які нормативними документами Уряду передбачалось виділити на ліквідацію наслідків стихії, що сталася 16 вересня 2002 року у містах Керчі та Алушті, не були виділені. Як встановлено перевіркою, у зв'язку з відсутністю коштів роботи по ліквідації наслідків стихії у 2002 році у м. Алушта не проводились, відповідно, не обліковувалась і кредиторська заборгованість.

   У 2003 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 572 "Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням першочергових заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося у містах Алушті та Керчі 16 вересня 2002 року" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 748-р "Про виділення коштів для реконструкції першої нитки водоводу та невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Керчі" Раді міністрів Автономної Республіки Крим з резервного фонду державного бюджету було виділено, відповідно, 3 млн. 910 тис. грн. і 3 млн. 350 тис. гривень. Згідно з постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 29.05.2003 № 264 роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Алушта проводились у травні-грудні 2003 року за рахунок асигнувань, що надійшли Раді міністрів Автономної Республіки Крим на зазначену мету 06.05.2003 року в сумі 2 млн.760 тис. гривень.

 • В порушення п. 14 Порядку приймались рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету за відсутності експертних висновків Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про рівень надзвичайної ситуації або при віднесенні надзвичайної ситуації до місцевого рівня.

  • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 748-р Раді міністрів Автономної Республіки Крим виділено 8 млн. 819 тис. грн., з них 5 млн. 469 тис. грн. на реконструкцію першої нитки водоводу від насосної станції № 4 до водоочисної станції у м. Керчі. При підготовці проекту постанови Міністерством юстиції України були висловлені зауваження, що виділення коштів із резервного фонду державного бюджету суперечить вимогам п.п. 6 та 7 Порядку. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи висновок щодо рівня надзвичайної ситуації не надавало.

  • Кіровоградській обласній державній адміністрації розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 745-р виділено 1 млн. 720 тис. грн. для проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт у системі теплопостачання м. Долинська, об'єкти якої знаходяться на балансі Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи без визначення рівня надзвичайної ситуації та врахування висновку Міністерства юстиції України до проекту постанови, віднесло до непередбачених роботи на об'єктах життєзабезпечення комбінату, що носять плановий характер.

 • Аналіз прийнятих у 2003 році постанов і розпоряджень дає можливість зробити висновки, що на здійснення інших непередбачених заходів Кабінетом Міністрів України спрямовано 152,2 млн. грн., що складає 60 відс. від загального обсягу виділених асигнувань з резервного фонду, замість 20 відс., як це передбачено п. 10 Порядку.

  Заходи, фінансування яких передбачалося 25 постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, на суму 70,3 млн. грн., правомірно відносяться до таких, що не могли бути передбачені під час складання проекту державного бюджету.

  На проведення інших заходів, які не можна віднести до непередбачених і видатки на які можливо врахувати при формуванні проектів бюджетів, незаконно виділено 81,9 млн. грн. або 32,3 відс. загального обсягу асигнувань, виділених із резервного фонду державного бюджету.

 

3. Результати перевірки використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України

У 2003 році Міністерство охорони здоров'я України отримало кошти з резервного фонду державного бюджету за двома розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а саме:

 • від 06.06.2003 № 326-р "Про додаткові заходи щодо запобігання занесенню та поширенню на території України захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS)", згідно з яким виділено 10 млн. грн. для проведення додаткових профілактичних, протиепідемічних і дезінфекційних заходів, закупівлі обладнання;

 • від 26.11.2003 № 705-р "Про заходи щодо профілактики грипу та інших гострих респіраторних захворювань", згідно з яким виділено 10 млн. грн. для проведення додаткових профілактичних і протиепідемічних заходів проти грипу.

3.1. Використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2003 № 326-р

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) захворювання населення на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) реєструвалися з 1 листопада 2002 року. За період з 1 листопада 2002 року до 26 червня 2003 року у 30 країнах світу зареєстровано 8456 випадків тяжкого гострого респіраторного синдрому, з яких 809 закінчилися смертю. Найбільше число захворілих виявлене в Китаї - 5327, Гонконгу - 1755, Тайвані - 682, Сінгапурі - 206, Канаді - 251.

Разом з тим, Кабінетом Міністрів України запобіжні заходи щодо попередження завезення і розповсюдження на території України захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) були затверджені із запізненням.

Лише у червні 2003 року Кабінет Міністрів України затвердив План додаткових заходів щодо запобігання занесенню та поширенню на території України захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) (розпорядження від 06.06.2003 № 326-р "Про додаткові заходи щодо попередження завезення і розповсюдження на території України тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS)").

Узгодження цього розпорядження в частині визначення суми додаткових коштів на зазначену мету та процедури закупівлі необхідних товарів тривало більше одного місяця.

Спочатку в поданому Міністерством охорони здоров'я України 29.04.2003 проекті розпорядження передбачалося, що місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, Держкомкордон, Держмитслужба, МВС, МОЗ мають виділити кошти на закупівлю противірусних препаратів, медичного обладнання, діагностикумів, засобів індивідуального захисту, дезінфектантів та миючих засобів. Виділення додаткових коштів із резервного фонду державного бюджету на зазначену мету не передбачалося.

У видатках загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік Міністерству охорони здоров'я України за бюджетною програмою "Державний санітарно-епідемічний нагляд та дезінфекційні заходи"(КПКВ 2301250) затверджено 268,4 млн. грн., касові видатки (за оперативними даними Держказначейства) склали - 266,3 млн. грн. і за рахунок спеціального фонду (уточнені призначення) - 140,3 млн. грн., виконано - 124,0 млн. гривень.

Кабінетом Міністрів України рішення про віднесення товарів, які передбачалось придбати за кошти резервного фонду державного бюджету, до специфічних, приймалось в умовах епідемічної ситуації у світі з захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром.

Однак кошти резервного фонду державного бюджету, у сумі 10 млн. грн., які були виділені зазначеним розпорядженням Міністерству охорони здоров'я України для проведення додаткових заходів і закупівлі товарів (обладнання), надійшли Міністерству і використовувались в умовах стабілізації епідемічної ситуації у світі із захворюванням на SARS.

Станом на 26.06.2003 епідемічна ситуація у світі із захворюванням на тяжкий гострий респіраторний синдром стабілізувалася. ВООЗ скасувала рекомендації по обмеженню поїздок у Південно-Східну Азію і Канаду. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2003 № 397-р визнано таким, що втратив чинність, п.2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2003 № 326-р щодо зупинення на період до особливого розпорядження видачі в'їзних віз в Україну громадянам КНР і Сінгапуру та виїзду громадян України до цих країн.

В умовах стабілізації ситуації із захворюванням на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) Міністерство охорони здоров'я України не вжило заходів щодо ефективного використання виділених коштів з резервного фонду державного бюджету.

На рахунок одержувача коштів ДП "Укрвакцина", на яке покладено обов'язки із закупівлі медичного обладнання, виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів, кошти у сумі 10 млн. грн. надійшли 23.07.2003, тобто майже через два місяці після прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України.

При затвердженні переліку медичного обладнання, виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів (наказ від 09.07.2003 № 306), основна увага МОЗ і кошти були зосереджені на придбанні деззасобів і засобів індивідуального захисту. Разом з тим, передбачалося обладнати лише одну спеціальну лабораторію з діагностики SARS. Розподіл по реґіонах України медичного обладнання, виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів, закуплених за кошти резервного фонду державного бюджету, затверджено Головним державним санітарним лікарем України Лапушенко О.В. 01.09.2003 року.

Разом з тим, в умовах стабілізації епідемічної ситуації у світі із захворювання на SARS та відсутності, у зв'язку з цим, необхідності здійснення термінової закупівлі виробів медичного призначення і дезінфекційного засобу, Міністерство охорони здоров'я України не здійснило прозорої конкурентної процедури закупівлі цих товарів.

Постійний тендерний комітет МОЗ (Голова постійного тендерного комітету МОЗ, заступник Міністра - Загородній В.В.), виходячи із п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2003 № 326-р, прийняв рішення провести закупівлю без застосування процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", у ТОВ "Донмед" на суму 9 млн. 75,2 тис. гривень. При цьому не однозначною була позиція Мінекономіки України із зазначеного питання.

Мінекономіки України (лист від 23.07.2003 № 19-53/1411) повідомило, що МОЗ має керуватися п.4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2003 № 326-р щодо закупівлі вищезазначених товарів без застосування процедури закупівель, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Разом з тим, Мінекономіки України запропонувало, у разі, якщо МОЗ вважає доцільним, застосувати норми цього Закону, при закупівлі деззасобу "Дезактін" і масок марлевих, обрати процедуру торгів з обмеженою участю, а для захисних одноразових комбінезонів і костюмів захисних - процедуру запиту цінових котирувань. Мінекономіки повідомило, що надані на погодження матеріали щодо закупівлі цих товарів у одного учасника не містять підтвердження, що ТОВ "Донмед" є єдиним постачальником (виробником) зазначених товарів.

Інформація щодо фірм, які займаються в Україні реалізацією, зокрема, деззасобу "Дезактін", МОЗ не розглядалась і не аналізувалась.

За повідомленням ТОВ "Делана" на запит Рахункової палати, ексклюзивне право реалізації деззасобу "Дезактін" на території України та за її межами належить ПП "Медмаркет-Сервіс".

Як встановлено в процесі перевірки, ТОВ "Донмед" здійснило закупівлю 228 тонн деззасобу "Дезактін" у ПП "Медмаркет-Сервіс" за ціною 18 грн. 64 коп. за кілограм (з ПДВ) на суму 4 млн. 249 тис. гривень. Закупівля дезінфекційного засобу "Дезактін" у кількості 228 тонн, здійснена у ТОВ "Донмед" за ціною 35 грн. за кілограм на суму 7 млн. 980 тис. гривень.

Таким чином, на посередницькій операції з поставки деззасобу "Дезактін" ТОВ "Донмед" отримало 3 млн.731 тис. гривень.

Крім того, ТОВ "Донмед" не виконало у встановлений договором термін поставку товарів. Згідно з листом ТОВ "Донмед" (без дати і номера) Міністерство охорони здоров'я України (лист від 29.08.2003 № 05.02 01-08.525, підписав заступник міністра - Загородній В.В.) надало дозвіл на продовження терміну поставки деззасобу "Дезактін", а також обладнання для санітарної обробки та аерозольної дезінфекції, до 30 жовтня 2003 року, тобто, на два місяці.

Як з'ясувалось, ТОВ "Делана" не мало виробничих потужностей для термінового виготовлення деззасобу "Дезактін" у кількості 228 тонн. Фактично поставка деззасобу "Дезактін" санітарно-епідеміологічним службам здійснювалися ТОВ "Донмед", в основному, протягом листопада-грудня 2003 року.

При цьому ДП "Укрвакцина", в порушення Порядку відображення в обліку закладів та установ системи Міністерства охорони здоров'я України операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей, який регулюється Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.03.2003 № 136, станом на 01.11.2003 оприбуткувало деззасіб (окремі партії якого виготовлені у листопаді), як отриманий від ТОВ "Донмед", у повному обсязі.

Згідно з видатковими накладними станом на 31.10.2003 ДП "Укрвакцина" направило споживачам деззасіб у повному обсязі відповідно до розподілу, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України.

Підтверджуючі документи до ДП "Укрвакцина" про отримання обласними санепідемстанціями деззасобу станом на 04.12.2003 ще не надійшли на суму 746,9 тис. гривень.

У зв'язку із стабілізацією у світі епідеміологічної ситуації із захворюванням на гострий респіраторний синдром, Першим заступником Головного санітарного лікаря України Бережним С.П. (лист від 11.12.2003 № 05.02.01.07/759), надано дозвіл Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту використовувати отримані засоби згідно з пунктами 3, 4, 7 Плану додаткових заходів1 щодо запобігання занесенню та поширенню на території України захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2003 № 326-р.

1п. 3 - запровадити посилений протиепідеміологічний режим та забезпечити проведення дезінфекції у місцях масового перебування людей (аеропорти, вокзали, автовокзали, морські, річкові порти, ринки), дитячих дошкільних закладах, закладах освіти та культури, на підприємствах, в установах, організаціях і закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності;
п. 4 - регулярно здійснювати знезараження транспортних засобів, що прибувають з-за кордону, та засобів громадського транспорту;
п. 7 - забезпечити персонал, що належить до групи підвищеного епідемічного ризику, засобами індивідуального захисту

При цьому, незважаючи на значну кількість вже закуплених і невикористаних засобів індивідуального захисту, на засіданні тендерного комітету МОЗ (протокол від 23.10.2003 № 38), прийнято рішення про закупівлю на залишок коштів додатково у ТОВ "Донмед" засобів індивідуального захисту на суму 101,4 тис. гривень.

Обладнання і матеріали для спеціальної лабораторії з діагностики SARS Міністерство охорони здоров'я України придбало лише у грудні 2003 року.

Таким чином, незважаючи на виділені з резервного фонду державного бюджету кошти у сумі 10 млн. грн., Міністерство охорони здоров'я України несвоєчасно створило матеріальну базу для діагностики і попередження захворювання на SARS. Тільки у грудні 2003 року придбано обладнання і матеріали для створення лише однієї лабораторії з діагностики SARS. Понад чотири місяці 796,5 тис. грн., виділені на зазначену мету, знаходились на рахунку ДП "Укрвакцина". Обласні санепідемстанції отримали деззасіб "Дезактін", в основному, у листопаді-грудні 2003 року, при тому, що кошти на його придбання ТОВ "Донмед" у сумі 7,9 млн. грн. були перераховані в кінці липня.

В результаті проведення Міністерством охорони здоров'я України непрозорих конкурентних процедур, закупівлю деззасобу "Дезактін" здійснено за завищеними цінами, що призвело до втрат державного бюджету у сумі понад 3 млн. гривень.

3.2. Використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 705-р

З метою недопущення переходу захворюваності на грип в епідемію з високим рівнем інтенсивності Кабінет Міністрів України розпорядженням від 26.11.2003 № 705-р затвердив План заходів щодо профілактики грипу та інших гострих респіраторновірусних інфекцій, а також передбачив виділення МОЗ 10 млн. грн. для проведення додаткових профілактичних і протиепідемічних заходів.

Грип та гострі респіраторні інфекції (ГРІ) залишаються найбільш поширеними хворобами, що реєструються в Україні. За статистичними даними, за останні роки щорічно на них хворіють 8-10 мільйонів чоловік.

Указаним Планом заходів передбачено провести імунізацію контингентів ризику проти грипу за рахунок централізованого фінансування у жовтні-листопаді 2003. Таким чином, затверджений у Плані термін вакцинації на момент виходу розпорядження був формальним, оскільки не міг бути виконаний.

Фактично щеплення проти грипу здійснювалось уже в період збільшення захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції, тобто, заходи Кабінету Міністрів України і Міністерства охорони здоров'я України щодо профілактики грипу та інших гострих респіраторних захворювань були несвоєчасними і неефективними.

Крім того, Міністерством охорони здоров'я України було обрано для закупівлі найдорожчу вакцину, яка пропонувалася на ринку України.

Тендерний комітет Міністерства, посилаючись на положення ст. 1 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", визначив ситуацію із захворюваністю на грип в Україні як надзвичайну і вирішив на виділену суму (10 млн. грн.) придбати до 200 тисяч доз вакцини., і забезпечити, насамперед, вакцинацію дітей, що страждають на хронічні захворювання та відвідують шкільні й дошкільні заклади. При цьому відповідно до ст. 33 Закону України "Про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти", при закупівлі вакцини застосувати процедуру закупівлі в одного учасника після погодження з уповноваженим органом.

В Україні зареєстровані вакцини для профілактики грипу: "Інфлувак" (Нідерланди), "Ваксигрип" (Франція), "Флуарикс" (Бельгія, Німеччина), "Грипом" (Росія) (тільки для вакцинації осіб старше 18 років). Фактично МОЗ розглядалася одна пропозиція щодо поставки вакцини, а саме - вакцини "Ваксигрип", вартістю однієї шприц-дози 54 гривні.

Представництво "Авентіс Пастер" в країнах СНД рекомендувало для умов України використовувати вакцину "Ваксигрип" у шприц-дозах.

При цьому представництво "Авентіс Пастер" в країнах СНД саме рекомендувало для умов України використовувати вакцину "Ваксигрип" у шприц-дозах. У листі представництва зазначалося, що компанія випускає також вакцину і в ампулах, однак вартість однієї дози вакцини не зазначалася. Економічна доцільність закупівлі вакцини "Ваксигрип" саме у шприц-дозах Міністерством охорони здоров'я не розглядалася. Разом з тим, вартість 1 дози вакцини "Ваксигрип" в ампулах з разовим шприцом виробництва "Авентіс Пастер" становила близько 36 гривень.

За поданням Міністерства охорони здоров'я, Мінекономіки України погодило процедуру закупівлі вакцини "Ваксигрип" у кількості 185 тис. доз на суму 9 млн. 990 тис. грн. в одного учасника - ТОВ "ВФК" за ціною 54 грн. за дозу, фасування у шприц-дозах по 0,5 мл.

Фактично було придбано вакцини менше на 5778 доз проти погодженої Мінекономіки кількості за рахунок використання частини коштів на витрати, пов'язані з доставкою та страхуванням вакцини.

Разом з тим, закупівля 179222 доз вакцини "Ваксигрип" в ампулах з одноразовими шприцами, дала б можливість зменшити витрати бюджету більше ніж на 3 млн. грн. або здійснити додатково закупівлю 87,4 тис. доз вакцини.

За категоріями щеплення, зокрема, проведено: медпрацівників - 52885 осіб, утриманців будинків для людей похилого віку - 13104, дітей шкіл-інтернатів - 72308, осіб з хронічними захворюваннями - 14471, персоналу будинків для людей похилого віку та дитячих закладів - 13476 осіб. Закупівля вакцини у шприц-дозах обґрунтована необхідністю здійснення, в першу чергу, вакцинації дітей. Разом з тим, на вакцинацію дітей використано 43 відс. доз вакцини. При цьому вакцинація проводилась медпрацівниками у лікувальних закладах або закладах освіти, що зменшувало ризик ускладнень.

На склад ДП "Укрвакцина" 179222 дози вакцини "Ваксигрип" отримано 22.12.2003. Доставлено вакцину до обласних санепідемстанцій у термін з 23 по 26 грудня. За даними обласних СЕС вакцинація закінчена, в основному, до 31.12.2003, при тому, що, наприклад, у м. Чернігові з 22.12.2003 перевищено епідеміологічний поріг на 15,3 відсотка1.

1 За даними Українського Центру грипу та ГРІ.

Згідно з Інструкцією про застосування препарату "Ваксигрип", затвердженою Головним санітарним лікарем України Лапушенко О.В. 16.09.2003, у країнах з помірним кліматом рекомендується проводити вакцинацію щорічно на початку осені, а в країнах тропічного поясу - в передепідемічний період. Відповідно до зазначеної Інструкції, ефективний імунітет розвивається через 2-3 тижні після щеплення та складає 6-12 місяців після щеплення.

У зв'язку із стислим терміном вакцинації та відмовою окремих закладів освіти від вакцинації співробітників і дітей, за даними санепідемстанції м. Києва, із отриманих за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 9422 доз вакцини проводилась вакцинація працівників комерційних структур, у тому числі: 440 доз вакцини отримала кондитерська фабрика "Рошен", 100 доз - МСЧ АПК "Антонов". Всього на вакцинацію працівників комерційних структур використано 113,4 тис. гривень.

Таким чином, у результаті закупівлі Міністерством охорони здоров'я України найдорожчої вакцини проти грипу, яка пропонувалася на ринку України, втрати коштів резервного фонду державного бюджету склали понад 3 млн. гривень. Несвоєчасне проведення заходів з вакцинації призвело до відмови окремих бюджетних установ від її проведення та здійснення вакцинації за рахунок бюджетних коштів працівників окремих комерційних структур.

 

4. Результати перевірки використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених у 2003 році на надання допомоги сільськогосподарським товаровиробникам

Практика надання допомоги сільськогосподарським товаровиробникам (далі - сільгосптоваровиробники), які постраждали внаслідок стихійних явищ природного характеру, за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету набула сталого характеру.

У 2003 році з резервного фонду державного бюджету на підтримку сільгосптоваровиробників виділено кошти згідно з постановами Кабінету Міністрів України:

від 29.01.2003 № 120 "Про відшкодування збитків сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали внаслідок стихійних явищ у березні-липні 2002 року" - виділено обласним державним адміністраціям 28 млн. 70 тис. грн. на відшкодування збитків сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок стихійних явищ у березні-липні 2002 року (різниця недоотриманих у 2002 році коштів, які передбачено виділити на зазначену мету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1088);

від 31.03.2003 № 410 "Про подання допомоги сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році" - виділено Міністерству аграрної політики 30 млн. грн. для подання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році;

від 04.09.2003 № 1416 "Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для посіву озимих культур під урожай 2004 року" - виділено Міністерству аграрної політики 7 млн. грн. на закупівлю регуляторів росту рослин.

У зв'язку з реформуванням аграрного сектора на сьогодні переважна більшість сільгосптоваровиробників є суб'єктами недержавної форми власності.

Перевірками, проведеними фахівцями Рахункової палати, встановлено, що виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі облдержадміністраціям, як головним розпорядникам коштів, суперечить п. 11 Порядку, який передбачає виділення коштів з резервного фонду суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше, ніж 51 відс., через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Не виконуються вимоги Законів України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" та "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" щодо обов'язкового проведення страхування врожаю сільськогосподарських культур. Міністерством фінансів України в Державних бюджетах України на 2002 та 2003 роки кошти на компенсацію 50 відс. страхових платежів по обов'язковому страхуванню сільськогосподарського врожаю не передбачались.

З місцевих бюджетів кошти на відшкодування збитків сільгосптоваровиробникам, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.99 № 140 "Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків", не виділялись.

Таким чином, відсутність системного підходу та невизначення пріоритетів щодо спрямування коштів на покриття збитків призводить до розпорошення коштів резервного фонду державного бюджету за різними напрямами і не дає позитивних результатів.

4.1.Використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
31.03.2003 № 410

За рахунок резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 410 Міністерству аграрної політики України виділені кошти в сумі 30 млн. грн. для надання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році, через механізм здешевлення кредитів комерційних банків.

За даними Держкомстату, з 7150,7 тис. га, засіяних восени 2002 року на зерно і зелений корм під урожай 2003 року, посіви озимих загинули до закінчення сівби ярих на площі 4737,9 тис. гектарів. За оперативними даними, станом на 01.03.2003 планувалось пересіяти озимих на площі 3392,6 тис. гектарів. Фактично в цілому по Україні станом на 01.06.2003 площі пересіяних ярих по загиблих озимих становлять 3588,2 тис. га., що на 195,6 тис. га. або 5,8 відс. більше запланованих.

Порядок використання коштів державного бюджету і напрямки використання коштів1, що спрямовувались на надання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році, через механізм здешевлення кредитів комерційних банків, який затверджено спільним наказом Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів України від 29 квітня 2003 року № 123/341 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2003 року за № 371/7692, надійшов до сільгосптоваровиробників, в основному, після завершення термінів весняно-польових робіт, що, як правило, не дозволило їм отримати додаткові кредити на пересів озимих зернових культур.

1Згідно із п. 2. Порядку кошти державного бюджету в сумі 30 млн. грн. спрямовуються на надання допомоги сільгосптоваровиробникам через механізм здешевлення кредитів комерційних банків згідно з Розподілом коштів шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків сільгосптоваровиробникам на кредитування власних поточних виробничих витрат, пов'язаних виключно із пересівом озимих зернових культур, на закупівлю насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, запасних частин для ремонту сільгосптехніки, для кредитів у національній валюті в розмірі подвійної ставки НБУ, але не більше 15 відс. річних.

У зв'язку з цим, із виділених з резервного фонду державного бюджету на надання допомоги сільгосптоваровиробникам коштів в обсязі 30 млн. грн. фактично використано тільки 19 млн. 829 тис. грн. або 66,1 відс. від суми, передбаченої рішенням Уряду.

Всього у 2003 році, за даними Мінагрополітики України, 3706 підприємств отримали кредити комерційних банків на пересів площ, на яких загинули посіви озимих зернових на суму 407,7 млн. грн. зі ставкою за кредити від 12,5 до 28 відс. річних.

Разом з тим, рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на подання допомоги сільгосптоваровиробникам, через механізм здешевлення кредитів комерційних банків, суперечить п. 7 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, оскільки у Державному бюджеті України на 2003 рік Мінагрополітики України передбачені асигнування за бюджетними програмами (КПКВ 2801240 та КПКВ 2801440) на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу також через механізм здешевлення кредитів комерційних банків у сумі, відповідно, 75 млн. грн. та 27,7 млн. гривень. Згідно з Порядком використання цих коштів відшкодовувалась плата за користування банківськими кредитами в розмірі 10 відс. річних.

Таким чином, за кредитами, наданими на пересів озимих, збільшувався лише розмір відшкодування відсотків за користування кредитами, який, за рахунок резервного фонду державного бюджету, становив 14 відс. річних.

При цьому збільшення відсотку компенсації за користування кредитами за рахунок резервного фонду державного бюджету призвело до завищення керівниками господарств витрат на пересів озимих, що підтверджується даними по окремих господарствах Вінницької області.

Як встановлено перевіркою у Головному управлінні сільського господарства і продовольства Вінницької ОДА, сільгосптоваровиробникам цієї області кредити безпосередньо на пересів озимих банками взагалі не надавались.

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 410, частина отриманих протягом січня-квітня 2003 року кредитів для проведення весняно-польових робіт у 2003 році, з компенсацією 10 відс. річних за рахунок державного бюджету, з 01.05.2003 обліковувались як кредити, використані на пересів озимих культур, з компенсацією за рахунок резервного фонду 14 відс. річних (підставою для розмежування обліку кредитів були заяви керівників сільгосппідприємств щодо витрат на пересів озимих зернових культур, платіжні доручення на перерахування коштів, накладні на отримання товарів). Однак Головним управлінням сільського господарства і продовольства Вінницької ОДА зазначені витрати не узгоджувались з плановою калькуляцією витрат або з фактичними витратами.

У зв'язку з відсутністю у затвердженому Порядку визначеного терміну для отримання таких кредитів, для компенсації 14 відс. річних за рахунок резервного фонду бюджету включались суми за кредитами, наданими ще у жовтні-грудні 2002 року або вже після проведення весняно-польових робіт.

Із залучених у 2003 році під пересів озимих зернових культур кредитів комерційних банків у сумі 407,7 млн. грн., за даними головних управлінь сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій, до 01.12.2003 повернуто 87,8 млн. гривень.

Відповідно до зазначеного Порядку, з резервного фонду державного бюджету частково відшкодовувались відсотки за користування кредитами з терміном дії кредитних угод до 1 грудня 2003 року.

Згідно із Законом України від 22.05.2003 № 849-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів" Мінагрополітики України затверджена бюджетна програма "Здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку" (КПКВ 2801440).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2003 № 923 "Про напрями використання коштів державного бюджету на здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку" і Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на здійснення фінансової підтримки суб'єктів агропромислового комплексу всіх форм власності та господарювання через механізм здешевлення кредитів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 10.07.2003 № 227/446, за рахунок коштів, передбачених за вказаною бюджетною програмою, здійснювалась компенсація за користування кредитами у розмірі 16 відс. річних.

Таким чином, у 2003 році відсотки за користування кредитами суб'єктам агропромислового комплексу відшкодовувались з державного бюджету за трьома бюджетними програмами, що ускладнює облік компенсації та не забезпечує прозорого механізму здешевлення кредитів.

Всього у 2003 році на часткове відшкодування відсотків за отриманими кредитами комерційних банків з державного бюджету використано 326,5 млн. грн., з них із резервного фонду - 19,8 млн. гривень. Часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків за рахунок коштів Державного бюджету України відображена на
схемі 1.

У зв'язку з несвоєчасною розробкою Міністерством аграрної політики України Порядку щодо використання коштів резервного фонду бюджету на подання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році, сільгосптоваровиробники не змогли своєчасно отримати кредити під пересів озимих. Таким чином, залишилися невикористаними 10,2 млн. грн. коштів резервного фонду.

4.2. Результати перевірки використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 № 1416

Враховуючи негативний вплив за останні роки погодних умов в Україні на рівень виробництва зернових культур, в порядку експерименту Міністерству аграрної політики України було доручено запровадити технологію обробки насіння озимих культур із застосуванням регуляторів росту рослин з кріопротекторними властивостями для посіву зернових під урожай 2004 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 № 1416 Міністерству аграрної політики України у 2003 році на закупівлю регуляторів росту рослин з резервного фонду державного бюджету виділено 7 млн. гривень.

Підставою для підготовки проекту зазначеної вище постанови став лист директора Інституту системних інновацій "Салюс" Шиманського А.П. від 25.06.2003 № 5 на ім'я Першого віце-прем'єр-міністра, Міністра фінансів М.Я. Азарова.

У листі наголошувалось, що ситуації із загибеллю озимих можна зарадити при використанні регулятора росту рослин з кріопротекторними властивостями "Марс-1", ексклюзивне право на розповсюдження якого на території України має Інститут "Салюс". В листі зверталась також увага на те, що інститут може поставити препарат "Марс-1" у кількості, необхідній для обробки 2 млн. га посівних площ. Вартість дози препарату на 1 га, за даними, наведеними у листі, становила 35 грн., а всього вартість пропонованої поставки регулятора росту рослин становила 70 млн. гривень.

Ліцензію № 721028 на оптову, роздрібну торгівлю пестицидами та агрохімікатами Інституту системних інновацій "Салюс" видано Міністерством промислової політики України 30.07.2003. Таким чином, зазначений Інститут отримав ліцензію на торгівлю пестицидами та агрохімікатами після направлення листа в Кабінет Міністрів України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України Мінагрополітики підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для посіву озимих культур під урожай 2004 року", якою передбачалось виділити Мінагрополітики з резервного фонду державного бюджету 70 млн. грн. для підготовки насіння озимих культур за технологіями, що забезпечують підвищену зимостійкість рослин. При цьому, в порушення п. 16 Порядку1 Мінагрополітики України при поданні проекту постанови не здійснило розрахунки необхідного обсягу асигнувань з резервного фонду державного бюджету на зазначену мету.

1Відповідно до п. 16 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, у разі необхідності виділення коштів з резервного фонду, звернення повинно додатково містити розрахунки обсягу асигнувань з резервного фонду бюджету.

Мінекономіки України не погодилось з проектом указаної постанови, мотивуючи тим, що зазначені витрати мають здійснюватись у межах загальних видатків, передбачених Мінагрополітики України за Програмою "Зерно 2001-2004".

На засіданні урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції від 19.08.2003, протокол № 19, під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра, Міністра фінансів Азарова М.Я., проект постанови було схвалено.

Мінагрополітики України на виконання протокольного доручення урядового комітету надіслало на погодження Мінфіну, Мінекономіки і Мін'юсту України доопрацьований проект зазначеної постанови.

При цьому для підготовки озимих культур за технологіями, що забезпечують підвищену зимостійкість рослин, замість 70 млн. грн. за рахунок резервного фонду державного бюджету передбачалось виділити 7 млн. гривень. Розрахунки обсягу бюджетних коштів та вартість 1 літра регулятора росту рослин не подавались. Пояснювальна записка до проекту постанови була надана та ж сама, що і до попереднього проекту постанови - на 70 млн. гривень.

Незважаючи на відсутність розрахунків і економічного обґрунтування обсягу витрат, Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 04.09.2003 № 1416 "Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для посіву озимих культур під урожай 2004 року", якою затверджено Порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету, що спрямовуються на закупівлю регуляторів росту рослин з кріопротекторними властивостями.

Згідно з зазначеним Порядком: видатки проводяться в установленому порядку шляхом перерахування коштів на реєстраційні рахунки державних станцій захисту рослин областей для закупівлі регуляторів росту рослин на умовах тендеру.

Перелік державних станцій захисту рослин областей та суми коштів, що виділялись на придбання регуляторів росту рослин з кріопротекторними властивостями, затверджено 10.09.2003 Першим заступником Міністра аграрної політики Мельником С.І. Розподіл коштів резервного фонду державного бюджету на придбання кріопротекторів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Розподіл коштів резервного фонду державного бюджету на придбання кріопротекторів
№ з/п Області План посіву озимих культур на зерно під урожай 2004 року, тис. га Сума коштів резервного фонду держбюджету,

тис. грн.

1.

Дніпропетровська 483,5 1287

2.

Донецька 374,9 998

3.

Запорізька 464,7 1237

4.

Кіровоградська 393,9 1048

5.

Миколаївська 360 958

6.

Херсонська 553,2 1472
  Всього 2630,2 7000

Крім того, на закупівлю регуляторів росту рослин з кріопротекторними властивостями було виділено 5 млн. грн. за бюджетною програмою "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва і рослинництва" (КПКВ 2801210).

Наказом Мінагрополітики і Міністерства фінансів України від 08.09.2003 № 337/534 затверджено перелік областей, яким виділялись кошти за відповідною бюджетною програмою (таблиця 3).

Таблиця 3

Розподіл коштів державного бюджету за КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва", виділених на закупівлю регуляторів росту рослин

Державні станції захисту рослин областей Сума коштів, що виділяється, тис. грн.
Київської  754 
Одеської  1441 
Полтавської  871 
Харківської  1271 
Черкаської  663 
Всього  5000,0 

Таким чином, всього на закупівлю регуляторів росту рослин з кріопротекторними властивостями спрямовано 12 млн. грн.: 7 млн. грн. - за рахунок резервного фонду державного бюджету і 5 млн. грн. - за рахунок коштів, передбачених Мінагрополітики України за бюджетною програмою "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва" (КПКВ 2801210). Останнє дає підстави зробити висновок, що для проведення зазначених заходів призначення могли бути передбачені у відповідній бюджетній програмі при складанні проекту бюджету або при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", тоді як виділення коштів на цю мету суперечить п. 6 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету.

На нараді з питань виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 № 1416, проведеній в Мінагрополітики 08.09.2003, присутнім керівникам державних станцій захисту рослин були надані договори купівлі-продажу, згідно з якими "Салюс" зобов'язувався поставити станціям захисту рослин регулятор росту рослин з кріопротекторними властивостями "Марс-1".

Отже, в порушення Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 № 1416, яким передбачена закупівля регулятора росту рослин на умовах тендеру, фактично постачальника було вже обрано. Одночасно, 08.09.2003, Інститут системних інновацій "Салюс" запропонував Мінагрополітики України розглянути на засіданні тендерного комітету Міністерства питання проведення процедури закупівлі регулятора росту рослин з кріопротекторними властивостями "Марс-1" в одного виконавця, тобто в Інституті системних інновацій "Салюс".

Мінагрополітики України, посилаючись на неординарність ситуації, яка викликана жорсткими обмеженнями стосовно строків посіву озимих культур в окремих областях, прийнято рішення звернутись до Мінекономіки України за погодженням зазначеної вище процедури і визначити Інститут системних інновацій "Салюс" виконавцем щодо постачання препаратів (товарів).

При цьому разом з додатками було надано проект договору поставки кріопротектора між Інститутом системних інновацій "Салюс" і Мінагрополітики України в особі першого заступника Міністра Мельника С.І.

У додатку № 1 до зазначеного договору зазначалась кількість регулятора росту рослин "Марс-1", який передбачалось поставити до 11 областей України, - 17142,8 літра за ціною 700 грн. за літр і загальною вартістю всієї поставки 12 млн. гривень.

У свою чергу, Мінекономіки України заперечило щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника, посилаючись на Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 № 1416 і запропонувало провести одну з конкурентних процедур закупівель (відкриті торги або торги з обмеженою участю).

Внаслідок відмови Мінекономіки України погодити застосування процедури закупівлі в одного учасника, Мінагрополітики України подало на розгляд проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про організацію закупівлі регуляторів росту рослин з кріопротекторними властивостями", згідно з яким Мінагрополітики України дозволялось придбати регулятор росту рослин з кріопротекторними властивостями "Марс-1" у ЗАТ "Інститут системних інновацій "Салюс" на суму 12 млн. грн., який було погоджено Першим заступником Міністра економіки та з питань європейської інтеграції Вощевським В.М., заступником Міністра фінансів Копиловим В.А., Міністром юстиції Лавриновичем О.В. (із зауваженнями, що проект розпорядження не узгоджується зі ст. 33 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти").

На засіданні Кабінету Міністрів України 29.10.2003 зазначений проект розпорядження було відхилено, а 05.11.2003 проект розпорядження знято з розгляду з урахуванням результатів обговорення.

Незважаючи на це, розпорядження Кабінету Міністрів України № 669-р "Про організацію закупівлі регулятора росту рослин з кріопротекторними властивостями" було видано 6 листопада 2003 року.

Таким чином, було порушено Порядки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 № 1416 і наказом Мінагрополітики України від 08.09.2003 № 337, відповідно до яких державними станціями захисту рослин закупівля регуляторів росту рослин передбачалась на умовах тендерного відбору постачальників.

Тендери станціями захисту рослин не проводились, а ініціаторами укладання договорів були не станції, а Міністерство аграрної політики України і ЗАТ "Інститут системних інновацій "Салюс". Разом з тим, відповідальність за цільове використання коштів покладалась на начальників головних управлінь сільського господарства і продовольства Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської облдержадміністрацій, управлінь сільського господарства і продовольства відповідних райдержадміністрацій, державних станцій захисту рослин областей і районів.

Ціна регулятора росту рослин "Марс-1" у договорах станцій захисту рослин з Інститутом системних інновацій "Салюс" визначена, виходячи з вартості обробітку 1 га посівів - 35 грн./га, норми витрат на обробку 1 т насіння - 0,2л/т і встановлена в розмірі 700 грн. за 1 літр (з урахуванням транспортних витрат). У ході перевірки розрахунки щодо обґрунтування вартості обробітку 1 га посівів не представлені.

За матеріалами перевірки встановлено, що виробником регулятору росту рослин "Марс-1" є приватна виробничо-комерційна фірма "Імпторгсервіс", що розташована у м. Дніпропетровську.

Тристороння угода про організацію взаємовідносин між ПВКФ "Імпторгсервіс", ТОВ "Тридента-Агро" і ЗАТ "Інститут системних інновацій "Салюс", якою ексклюзивні права на розповсюдження препарату "Марс-1" надавались Інституту системних інновацій "Салюс", укладена 10.06.2003.

Однак 18.07.2003 між ПВКФ "Імпторгсервіс" і ТОВ "Тридента-Агро" укладено договір купівлі-продажу № 18/07-2003, відповідно до якого ексклюзивні права на розповсюдження препарату "Марс-1" до 30.12.2003 вже надано ТОВ "Тридента-Агро", а не Інституту системних інновацій "Салюс".

Як встановлено у ході перевірки, фірма "Імпторгсервіс" продала препарат "Марс-1" ТОВ "Тридента-Агро" у кількості 17142,8 літра за ціною 47 грн. за літр на загальну суму 805,7 тис. грн., а державні станції захисту рослин від Інституту системних інновацій "Салюс" отримали зазначений регулятор росту рослин у кількості 15,3 тис. літрів за ціною 700 грн. за літр на загальну суму 10 млн. 711 тис. гривень.

Державна станція захисту рослин у Дніпропетровській області відмовилась від застосування регулятора росту рослин з кріопротекторними властивостями "Марс-1", який передбачалось їй поставити у кількості 1838,6 літрів на суму 1 млн. 287 тис. гривень.

Тобто, внаслідок уникнення конкурентних процедур закупівлі та упередженого вибору виконавця закупівлі регулятора росту рослин, а саме, Інституту системних інновацій "Салюс", ціну за 1 л препарату "Марс-1" було збільшено більш ніж у 10 разів. У разі закупівлі даного препарату без залучення посередників обсяг витрат з резервного фонду на зазначену мету було б зменшено на 5,3 млн. грн. та за бюджетною програмою (КПКВ 2801210) - на 4,7 млн. гривень.

Починаючи з 13 вересня 2003 року, препарат "Марс-1" завезено на станції захисту рослин 10 областей безоплатно.

Кошти з резервного фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки станцій захисту росли направлені Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областям у сумі 5 млн. 713 тис. грн.; Дніпропетровській - у сумі 1 млн. 287 тис. гривень.

Оплата за отриманий регулятор росту рослин "Марс-1" станціями не проводилась до виходу розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2003 № 669-р.

В кінці листопада 10 станцій захисту рослин перерахували кошти за отриманий регулятор росту рослин Інституту системних інновацій "Салюс" в обсязі 10 млн. 711 тис. гривень.

Порушуючи умови договору від 18.07.2003 № 18/07-2003 і гарантійного листа від 29.08.2003 № 431, ТОВ "Тридента-Агро" не розрахувалось із ПВКФ "Імпторгсервіс". Станом на 10.12.2003 постачальнику було перераховано тільки 250 тис. грн., а на період перевірки фірма "Імпторгсервіс" отримала 320 тис. грн. з 805,7 тис. грн., що спричинило початок розгляду справи у суді. Відповідно до платіжних документів кошти від ТОВ "Тридента-Агро" на рахунок ПВКФ "Імпторгсервіс" надійшли: 09.09.2003 - 90 тис. грн.; 10.09.2003 - 10 тис. грн.; 24.10.2003 - 50 тис. грн.; 21.11.2003 - 100 тис. грн.; 24.12.2003 - 50 тис. грн.; 28.01.2004 - 20 тис. гривень.

Таким чином, Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду на закупівлю регуляторів росту рослин прийнято з порушенням вимог Порядку використання коштів резервного фонду бюджету. Розпорядження від 06.11.2003 № 669-р видано Кабінетом Міністрів України в порушення вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", що призвело до упередженого вибору постачальника препарату "Марс-1" та незаконного використання коштів державного бюджету у сумі 10 млн. 711 тис. гривень.

 

5. Стан управління коштами резервного фонду державного бюджету в 2003 році

Як і в попередні роки, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Державним казначейством України, головними розпорядниками коштів управління коштами резервного фонду державного бюджету здійснювалося неефективно.

Виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у грудні, особливо в останні дні грудня 2003 року, призвело до відволікання значних сум у дебіторську заборгованість, а також до інших порушень чинного законодавства.

Із прийнятих протягом року 80 постанов (розпоряджень) про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету за січень-листопад 2003 року прийнято 61 постанову (розпорядження) на загальну суму 157 млн. 683,6 тис. гривень. У грудні прийнято 19 постанов (розпоряджень) на суму 96 млн. 12,0 тис. грн., з них за другу половину грудня - 8 постанов (розпоряджень) на суму 71 млн. 939 тис. гривень (діаграма 2).

За оперативними даними Державного казначейства України, станом на 01.01.2004 обсяг дебіторської заборгованості за бюджетними програмами, що профінансовані у 2003 році з резервного фонду державного бюджету, становив 36 млн. грн., зокрема:

- згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2003 № 732-р для проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на очисних спорудах у м. Обухові Київській ОДА виділено з резервного фонду державного бюджету 5 млн. грн., які 22.12.2003 надійшли на реєстраційний рахунок Управління капітального будівництва Київської ОДА. У зв'язку з обмеженістю терміну виконання робіт і закінченням фінансового року на засіданні тендерного комітету Управління капітального будівництва 08.12.2003 прийнято рішення обрати процедуру закупівлі в одного учасника ТОВ "Екополімер" і звернутися для погодження зазначеного питання до Мінекономіки України.

Мінекономіки погодило закупівлю у ТОВ "Екополімер" (м. Харків) на загальну суму 5 млн. 144,5 тис. грн., а саме: послуг з розробки робочого проекту реконструкції очисних споруд каналізації - майже 409 тис. грн.; комплекту аераторів (660 п. м) із приєднувальними деталями і вузлами кріплення - 128,5 тис. грн.; обладнання для цеху механічного зневоднення очисних споруд каналізації - майже 4 млн. 607 тис. гривень.

Однак, як свідчать матеріали перевірки, всі договори на придбання обладнання, незважаючи на зауваження Мінекономіки України, складено та підписано з порушенням п.1 наказу Мінфіну України від 06.04.98 № 83 "Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання робіт) на придбання матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів" та положень п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 на умовах 100-відсоткового авансування, замість передбачених 30 відсотків. При цьому термін виконання договору щодо здійснення проектно-вишукувальних робіт та договір комісії на поставку обладнання не узгоджуються з тримісячним терміном, визначеним наведеним Порядком на використання авансу.

Платіжними дорученнями від 19.12.2003 кошти у сумі 5 млн. грн. перераховані ТОВ "Екополімер" і станом на 01.01.2004 повністю обліковуються у дебіторській заборгованості.

Відволікання 5 млн. грн. у дебіторську заборгованість є результатом неналежного контролю з боку Управління Держказначейства у Київській області за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

Крім того:

- утворилася дебіторська заборгованість у сумі 5 млн. грн. і за видатками, здійсненими Державною судовою адміністрацією відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 825-р (передбачено 5 млн. грн. на придбання нормативно-правових матеріалів для забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції);

- за видатками для реконструкції першої нитки водоводу від насосної станції № 4 Станційного водосховища до водоочисної станції м. Керчі, які здійснено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 748-р, станом на 01.01.2004 утворилася дебіторська заборгованість у сумі 5 млн. 469 тис. гривень.

Таким чином, відволікання коштів резервного фонду державного бюджету у кінці 2003 року в дебіторську заборгованість фактично є їх резервуванням на майбутній бюджетний період.

Хоча слід зазначити, що на проведення заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності могли бути спрямовані асигнування, затверджені на зазначену мету, у Державному бюджеті України на 2004 рік у сумі 400 млн. гривень.

У зв'язку з допущеними головними розпорядниками коштів та Міністерством фінансів України прорахунками при затвердженні планів асигнувань, значні суми виділених із резервного фонду державного бюджету асигнувань не використовувались впродовж 2-10 місяців.

Протягом 2003 року вільні залишки коштів резервного фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів, відкритих в органах Державного казначейства України, становили від 20,7 млн. грн. на 01.03.2003 до 56,5 млн. грн. на 01.11.2003, про що свідчать дані, наведені в діаграмі 3.

Зокрема, станом на 01.05.2003 залишок невикористаних коштів, виділених із резервного фонду державного бюджету, становив 34 млн. грн. або 53,1 відс. обсягу виділених асигнувань за січень-квітень; на 01.08.2003 - 50,2 млн. грн. або 57,2 відс. виділених за січень-липень асигнувань із резервного фонду державного бюджету. У зв'язку із завершенням бюджетного року, залишки невикористаних коштів резервного фонду державного бюджету на рахунках розпорядників/одержувачів коштів станом на 01.01.2004 в сумі 13,6 млн. грн. вилучено до державного бюджету.

Зазначене є наслідком необґрунтованого перерахування у повному обсязі виділених із резервного фонду коштів на рахунки головних розпорядників коштів, тоді як їх витрачання здійснювалось впродовж певного періоду.

Наприклад:

- постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 410 для надання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році, через механізм здешевлення кредитів комерційних банків Мінагрополітики передбачено виділити 30 млн. гривень. Згідно з Довідкою про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік 30 млн. грн., розподілені і виділені на березень у сумі 18 млн. 534,1 тис. грн. та квітень - 11 млн. 465,9 тис. гривень.

У той же час, згідно з Порядком використання коштів державного бюджету України, що спрямовуються на надання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році, Мінагрополітики, в міру надходження реєстрів від Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій на подання такої допомоги, щомісячно подавало Держказначейству Розподіли виділених бюджетних асигнувань. Тобто, перерахування коштів комерційним банкам здійснювалось помісячно через головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій в міру настання термінів сплати відсотків за користування кредитами. За даними Мінагрополітики, перерахунки зазначених коштів здійснювались з 18 червня по 25 грудня 2003 року.

Таким чином, протягом квітня-грудня залишки на рахунку відкритих асигнувань Мінагропрому в Держказначействі становили: на 1 травня - 18,5 млн. грн.; на 1 червня - 30 млн. грн.; на 1 липня - 27,8 млн. грн.; на 1 серпня - 24,1 млн. грн.; на 1 вересня - 20,6 млн. грн.; на 1 жовтня -17,9 млн. грн.; на 1 листопада - 15,9 млн. грн.; на 1 грудня - 13,7 млн. грн.; на 25 грудня - 10,1 млн. грн. - списано в бюджет.

- Протягом двох з половиною місяців на реєстраційних рахунках Державних станцій захисту рослин шести областей без руху знаходилося 7 млн. грн., виділених згідно з постановою від 04.09.2003 № 1416 на закупівлю регуляторів росту рослин з кріопротекторними властивостями, а в грудні, у зв'язку із завершенням бюджетного року, вилучено в бюджет 1,3 млн. гривень.

- З виділених, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 № 1218, коштів у сумі 428,7 тис. грн., для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт у будинку Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, які в повному обсязі надійшли у розпорядження одержувача в серпні 2003 року, 360,5 тис. грн., починаючи з 01.10.2003 без руху знаходилися на його рахунку протягом двох з половиною місяців. У грудні до державного бюджету повернуто 212,8 тис. грн. (50 відс. виділених асигнувань).

У 2003 році погіршилась робота Державного казначейства щодо повернення до державного бюджету коштів, виділених із резервного фонду Кабінету Міністрів України впродовж 1997-2000 років на умовах повернення.

Як свідчать дані про стан повернення коштів резервного фонду, наданих на зворотній основі (таблиця 4), із залишку заборгованості на 01.01.2003 у сумі 259 млн. грн. до державного бюджету у 2003 році повернуто лише 2,1 млн. грн., що менше навіть суми, повернутої за 2002 рік.

Таблиця 4

Стан повернення коштів резервного фонду, наданих на зворотній основі

  1997-2000 2001 2002 2003 Всього
Передбачено постановами 493,7 - - -  
Виділено 397,9 - - -  
з них:          
фактично повернуто 115,8 19,4 3,7 2,1 141
залишок заборгованості на кінець року 282,1 262,7 259 256,9 х

Станом на 01.01.2004 залишок заборгованості становив 256,9 млн. грн. або 64,6 відс. від обсягу отриманих на умовах повернення коштів із резервного фонду Кабінету Міністрів України впродовж 1997-2000 років.

При цьому Держказначейство України посилається на те, що при проведенні претензійно-позовної роботи виникають питання стосовно строку позовної давності щодо заборгованості перед державним бюджетом за бюджетними позичками та кредитами.

Суди загальної юрисдикції приймають рішення як на користь державного бюджету, так і на користь боржника - одержувача бюджетної позички.

Так, відповідно до ст. 71 Цивільного кодексу України загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки. При цьому ст. 2 наведеного Кодексу визначено, що до бюджетних відносин норми цього Кодексу не застосовуються.

Ще однією з причин незадовільного повернення бюджетних коштів є те, що у Законах про Державний бюджет України на 2003 та 2004 роки відсутні норми щодо порядку їх повернення та подальшого спрямування, що зменшує відповідальність Державного казначейства України за проведення цієї роботи.

Умовами Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Кабінетом Міністрів України в 2002 році, передбачено надання суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відс., коштів резервного фонду на умовах повернення. Однак механізм надання і повернення бюджетних коштів, про що неодноразово наголошувала Рахункова палата у своїх висновках, не визначено і до цього часу.

 

Колегія Рахункової палати, за результатами розгляду матеріалів перевірки, зробила наступні висновки:

 1. Кабінет Міністрів України при виділенні коштів з резервного фонду державного бюджету у 2003 році порушував вимоги статті 24 Бюджетного кодексу України та затвердженого власною постановою від 29.03.2002 № 415 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету. Ігнорування зауважень і застережень Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України при прийнятті рішень про виділення цих коштів свідчить про свідоме порушення Кабінетом Міністрів України вимог чинного законодавства, що регламентує використання коштів резервного фонду бюджету, та суб'єктивний підхід при їх розподілі. Як наслідок, у 2003 році на заходи, які мають плановий характер, і, відповідно, не повинні здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, незаконно виділено 81,9 млн. грн. або 32,3 відс. від загального обсягу коштів, виділених із цього фонду.

  Всупереч вимогам п. 10 зазначеного Порядку на здійснення інших заходів спрямовано 60 відс. від загального обсягу виділених з резервного фонду коштів, замість визначених 20 відсотків.

  Частка коштів, виділених на заходи, пов'язані з надзвичайними ситуаціями, склала 40 відс. загального обсягу коштів, виділених з резервного фонду бюджету, і є найнижчою за останні три роки (2001 рік - 65,3 відс.; 2002 рік - 61,7 відсотка).

 2. Кабінет Міністрів України у 2003 році, приймаючи постанови про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету порушував вимоги п. 22 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, який був затверджений ним постановою від 29.03.2002 № 415. Внаслідок чого Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке є відповідальним за підготовку та подання рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету, у 2003 році здійснювало підготовку лише 44 проектів постанов і розпоряджень (55 відс. від загальної їх кількості). Із 36 проектів постанов і розпоряджень, які, за дорученням Кабінету Міністрів України, готували інші міністерства та органи виконавчої влади, 22 проекти Мінекономіки України взагалі не опрацьовувало.

 3. Кабінетом Міністрів України приймались постанови та розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з порушенням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". В результаті, замість законодавчо визначених конкурентних процедур закупівель здійснювався упереджений вибір учасника закупівель, що призвело до значного завищення цін та невиправданих втрат державного бюджету. Лише за трьома перевіреними постановами та розпорядженнями такі втрати склали понад 16 млн. гривень.

 4. Управління коштами резервного фонду у 2003 році з боку Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства України та головних розпорядників коштів здійснювалося неефективно.

  • Негативна практика виділення коштів з резервного фонду бюджету наприкінці року призвела до відволікання значних обсягів цих коштів у дебіторську заборгованість і, фактично, до резервування їх для здійснення видатків майбутнього бюджетного періоду. Так, у грудні минулого року прийнято 19 постанов на загальну суму 96 млн. грн. (37 відс. від річного обсягу), з них за другу половину грудня - 8 постанов на суму 71,9 млн. гривень. Як наслідок, станом на 01.01.2004 обсяг дебіторської заборгованості за видатками, які здійснено з резервного фонду бюджету, становив 36 млн. грн., що є неефективним використанням бюджетних коштів.

  • Залишки вільних коштів, виділених з резервного фонду, на рахунках розпорядників коштів, відкритих в органах Держказначейства, становили від 20,7 млн. грн. на 1 березня до 56,5 млн. грн. - на 1 листопада, що свідчить про неефективне використання цих коштів. У зв'язку із завершенням бюджетного року 13,6 млн. грн. невикористаних коштів резервного фонду вилучено до державного бюджету.

  • Органами Державного казначейства України не забезпечено здійснення належного контролю за дотриманням розпорядниками коштів встановлених нормативними актами термінів та обсягів попередньої оплати виконання робіт.

   Так, в результаті неналежного контролю з боку Управління Держказначейства у Київській області за використанням коштів резервного фонду бюджету, 5 млн. грн. були спрямовані у дебіторську заборгованість, що призвело до кредитування комерційної структури ТОВ "Екополімер" за рахунок бюджетних коштів.

  • Міністерство аграрної політики України та Міністерство охорони здоров'я України, як головні розпорядники коштів, не забезпечили здійснення належного внутрішнього контролю за використанням коштів резервного фонду, як це визначено пунктом 4 ст. 22 Бюджетного кодексу України.

 5. Кабінетом Міністрів України в порушення п. 8 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою від 29.03.2002 № 415, у 2003 році приймалися рішення про фінансування заходів, кошти на які не в повних обсягах були виділені в попередні роки або взагалі не виділені, за відсутності фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2003 року. Всього з резервного фонду державного бюджету у 2003 році на фінансування заходів, рішення щодо проведення яких приймалися у 2001-2002 роках, але видатки не були проведені, виділено 38 млн. грн., з них на погашення фактичної кредиторської заборгованості - 5,5 млн. гривень. Разом з тим, ця заборгованість, в більшості випадків, не підтверджувалась обсягом виконаних робіт та не знайшла відображення в обліку.

 6. Незадовільною була робота Державного казначейства України щодо повернення до державного бюджету коштів, виділених із резервного фонду Кабінету Міністрів України впродовж 1997-2000 років на умовах повернення. У 2003 році до державного бюджету повернуто лише 2,1 млн. гривень. Таким чином, із 397,9 млн. грн. наданих за рахунок коштів резервного фонду бюджетних позичок, станом на 01.01.2004 до державного бюджету повернуто 141 млн. грн. або 35,4 відсотка.

 7. Діюча система надання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок стихійних явищ, за рахунок коштів резервного фонду на безповоротній основі не відповідає положенням п. 11 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, оскільки переважна більшість з них є суб'єктами господарської діяльності недержавної форми власності. В порушення вимог п.п. 6 та 7 Порядку, кошти з резервного фонду, як правило, виділялися на заходи, які могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, або на додаткові заходи, що забезпечували виконання бюджетних програм, призначення на які затверджено у бюджеті.

  Відшкодування збитків та надання допомоги сільгосптоваровиробникам за рахунок коштів резервного фонду не носить системного характеру, не пов'язується з кінцевими результатами їх діяльності та не відповідає ринковим умовам. Зазначене, а також несвоєчасність та поспішність прийняття рішень про виділення цих коштів призводять до їх розпорошення за різними напрямами та бюджетних правопорушень.

 8. Міністерство аграрної політики України несвоєчасно розробило Порядок використання коштів резервного фонду на надання допомоги сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році, через механізм здешевлення кредитів комерційних банків. Як наслідок, 10,2 млн. грн. (34 відс. від загального обсягу виділених коштів) вилучено до бюджету .

 9. Підготовка і прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду Мінагрополітики України на закупівлю регуляторів росту рослин (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 № 1416) та використання цих коштів супроводжувались порушенням цілої низки законодавчих актів.

  В порушення вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та вказаної постанови Кабінету Міністрів України, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.11.2003 № 669-р "Про організацію закупівлі регулятора росту рослин з кріопротекторними властивостями" закупівлю здійснено у посередника ЗАТ "Інститут системних інновацій "Салюс", що призвело до завищення ціни препарату "Марс-1" більше, ніж у 10 разів, та незаконного використання коштів державного бюджету на суму 10,7 млн. гривень. При цьому зазначене розпорядження видано, незважаючи на зауваження Мін'юсту та відхилення його на двох засіданнях Кабінету Міністрів України.

 10. Несвоєчасне прийняття рішення про виділення Міністерству охорони здоров'я України коштів із резервного фонду державного бюджету згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 06.06.2003 № 326-р та від 26.11.2003 № 705-р призвело до того, що заходи щодо попередження завезення і розповсюдження на території України захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) та недопущення переходу захворюваності на грип в епідемію були запізнілими і неефективними.

  Використання коштів, виділених згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2003 № 326-р, здійснювалося в умовах стабілізації епідемічної ситуації у світі із захворюванням на SARS. Проте Міністерство охорони здоров'я не здійснило прозорої конкурентної процедури закупівлі товарів, що призвело до закупівлі деззасобу за завищеними цінами та втрат бюджету в сумі понад 3 млн. гривень.

  Для здійснення вакцинації проти грипу придбано у ТОВ "Вітчизняна фармацевтична компанія" найдорожчу вакцину, яка пропонувалася на ринку України. Як наслідок, втрати бюджету склали понад 3 млн. гривень. Щеплення проти грипу здійснювалось в період збільшення захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції, що призвело до відмови окремих бюджетних установ від його проведення та вакцинації за рахунок бюджетних коштів працівників комерційних структур.

 

Відповідно до статей 28, 30 Закону України "Про Рахункову палату" інформацію про результати перевірки направлено Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України для вжиття відповідних заходів.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України