28 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2002 рік
12.08.2002

Висновок
за результатами аналізу виконання Державного бюджету України
за перше півріччя 2002 року

Київ 2002

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Маліков В.В. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г. -

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М. -

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П. -

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л. -

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С. -

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П. -

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є. -

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2002 року / Підготовлено зведеним департаментом контролю та аналізу бюджетів України і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 20.08.2002 № 17-1 /- Київ: Рахункова палата України, 2002. - Випуск 11.

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.


ЗМІСТ

1. Загальна оцінка та головні особливості виконання Державного бюджету України

 5

2. Виконання загального фонду державного бюджету

14

3. Відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість

32

4. Виконання спеціального фонду державного бюджету

34

5. Фінансування Державного бюджету України  та оцінка державного боргу

40

6. Міжбюджетні відносини та виконання місцевих бюджетів

45

 

Рахунковою палатою відповідно до статей 2, 6, 7, 22 і 30 Закону України "Про Рахункову палату" та на підставі квартальної звітності Державного казначейства про виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та зведеного бюджету України станом на 1 липня 2002 року, а також матеріалів контрольно-ревізійних, контрольно-аналітичних та експертних заходів, проведених департаментами Рахункової палати, здійснено аналіз виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2002 року.

У ході аналізу також використано звітні та інформаційно-аналітичні дані Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики України тощо.

Колегія Рахункової палати розглянула матеріали аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2002 року та затвердила наступний висновок. 

1. Загальна оцінка та головні особливості виконання
Державного бюджету України

 • У першому півріччі 2002 року Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів не забезпечили виконання Державного бюджету України як за доходами, так і за видатками.

  • Доходи державного бюджету за шість місяців поточного року в цілому становили 20 млрд. 150,4 млн. грн. або лише 44,4 відс. річного обсягу, затвердженого Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік". Проти показників, передбачених бюджетним розписом, за 32 джерелами недоотримано доходів загального фонду в загальній сумі 2,8 млрд. грн., з них 1,6 млрд. грн. податкових надходжень (1,3 млрд. грн. податку на прибуток підприємств, 0,3 млн. грн. податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів) та
   1 млрд. грн. неподаткових надходжень. Надходження до спеціального фонду становили 4 млрд. 575,7 млн. грн. або 53,6 відс. річного плану.

  • Видатки державного бюджету проведені в сумі 19 млрд. 171,4 млн. грн. або 38,6 відс. від затверджених річних призначень. Незважаючи на наявність коштів, у першому півріччі не проведено видатків загального фонду, передбачених на перше півріччя бюджетним розписом, на загальну суму 3 млрд. 182 млн. гривень.

  • За умов невиконання доходної та видаткової частини державного бюджету Міністерство фінансів і Державне казначейство не забезпечили задовільне управління коштами бюджету, що призвело до створення профіциту державного бюджету в загальній сумі 979,1 млн. гривень.

 • Уряд не забезпечив виконання основних макроекономічних показників, врахованих при затвердженні Державного бюджету України на 2002 рік, що, головним чином, спричинило невиконання його показників у першому півріччі поточного року.

  • На стан виконання державного та місцевих бюджетів, особливо їх доходної частини, негативно вплинули уповільнення темпів економічного розвитку та зниження ефективності виробництва.

   • Реальний валовий внутрішній продукт за шість місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився лише на
    4,3 відс. проти 9,9 відс. у минулому та 4,7 відс. у позаминулому роках. Промислове виробництво зросло на 5,8 відс. проти 18,8 відс. у 2001 та
    11,2 відс. у 2000 році. Збільшення обсягів валового внутрішнього продукту досягнуто, в основному, за рахунок зростання валової доданої вартості в оптовій і роздрібній торгівлі (15 відс.), сільському господарстві (8,8 відс.) та обробній промисловості (7,4 відсотка).

   • У промисловості виробництво продукції скоротили підприємства металургії та оброблення металу на 2,3 відс., легкої промисловості
    1,4 відс., з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води
    0,7 відс., що виробляють понад третину промислової продукції. Втрачає провідні позиції галузь машинобудування. Якщо у січні поточного року приріст виробленої на її підприємствах продукції становив 18,6 відс., то за шість місяців він знизився на 12,9 відс. пункта до 5,7 відсотка. Скоротилися обсяги виробництва машин для металургії на 31,4 відс., устаткування для радіо, телебачення та зв´язку 14 відс., верстатів
    11,9 відсотка. Незважаючи на прийняття Закону України від 07.02.2002 № 3023 "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", відбулося скорочення обсягів у виробництві сільськогосподарських машин на 15,6 відс. та машин для перероблення сільгосппродуктів 7,4 відсотка. У червні порівняно з травнем виробництво продукції скоротили або зовсім не працювали майже 52 відс. підприємств.

   • Збільшилися витрати енергоресурсів на виробництво, що зумовлювало зниження продуктивності підприємств. Обсяги використаного промисловими підприємствами палива проти минулого року зросли на 9 відс., з них палива пічного побутового на 40 відс., скрапленого газу 31 відс., масел та мастил 17 відс., топкового мазуту на 15 відсотків. Найбільші витрати спожитого палива допустили підприємства державного сектора та колективної форми власності 86 відсотків. У поточному році продуктивність у промисловості порівняно з минулим роком знизилася на 15,4 відс. пункта з 22,5 до 7,1 відсотка.

  • Не поліпшився фінансовий стан підприємств. Збитки, одержані підприємствами, зростали, а прибутки, навпаки, зменшувалися. Збереглася негативна тенденція щодо зростання дебіторської і кредиторської заборгованості.

   • За результатами економічної діяльності в січні-травні поточного року збитковими виявилися 44 відс. підприємств, якими одержано 8 млрд. 681 млн. грн. збитків, що перевищило рівень минулого року на 475,7 млн. гривень. Водночас прибутки, одержані прибутково працюючими підприємствами, зменшилися на 3 млрд. 59 млн. грн. і становили 10 млрд. 849 млн. гривень. Як наслідок, сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) одержано в сумі 2 млрд. 168 млн. грн., що на 3 млрд. 535 млн. грн. менше, ніж за січень-травень 2001 року.

   • Негативно вплинула на наповнення бюджетів фінансово-господарська діяльність державних підприємств. Більшість з них
    50,9 відс., виявилися збитковими, переважно через низький рівень менеджменту. Спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги цих підприємств (за 2001 рік 39,4 відсотка).

    Збитки, одержані державними підприємствами, на 1 квітня 2002 року становили 2 млрд. 86 млн. грн. або 32,1 відс. загального обсягу, що відповідно вплинуло на рівень сплати податку на прибуток підприємств та надходження дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Тільки за перші три місяці недоотримано до бюджету зазначених платежів, відповідно,
    615,8 млн. грн. та 6,5 млн. гривень. Прибуток
    державних підприємств склав 2 млрд. 151 млн. грн., а фінансовий результат (сальдо) у сумі лише
    65 млн. грн. або 17 відс. загального обсягу прибутку в економіці України.

    Кредиторська заборгованість цих підприємств за січень-березень
    2002 року становила 97 млрд. 638 млн. грн. (34,4 відс. загального обсягу цієї заборгованості), сума неплатежів до бюджету (поточні зобов´язання за розрахунками з бюджетом) 54 відс., а дебіторська заборгованість
    84 млрд. 263 млн. грн. (37,9 відсотка). Заборгованість підприємств державної форми власності з оплати праці на 1 червня 2002 року в загальній сумі боргу становила 33 відс. і склала 832 млн. гривень.

   • Обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості суб´єктів господарювання всіх форм власності (крім малих підприємств та бюджетних установ) з початку року збільшилися на 2,6 та 2,2 відс. і на 1 червня 2002 року становили 226 млрд. 53 млн. грн. та 288 млрд. 529 млн. гривень. Порівняно з січнем-травнем минулого року дебіторська заборгованість збільшилася на 9,6 відс., кредиторська 5,7 відсотка. Основні обсяги заборгованості формувалися за рахунок неплатежів між підприємствами України, питома вага яких у загальних обсягах дебіторської заборгованості досягла 94,8 відс., а кредиторської 85,7 відсотка. Найбільші суми дебіторської заборгованості накопичувалися на підприємствах електроенергетики, паливної промисловості, чорної металургії, з питомою вагою у загальному обсязі понад 76 відсотків. Зокрема, дебіторська заборгованість підприємств електроенергетики за відпущену споживачам енергію за п´ять місяців поточного року зросла на 679 млн. грн. або на
    7,4 відс. і на 1 червня 2002 року склала 9,9 млрд. гривень. Одночасно заборгованість за спожитий природний газ збільшилася на 730 млн. грн. або на 15 відс. і становила 5,6 млрд. гривень. Останнє дає підстави стверджувати, що і в поточному році окремі підприємства забезпечують виробництво за рахунок несплати за спожиту продукцію паливно-енергетичного комплексу.

  • Внаслідок негативного впливу окремих макроекономічних факторів у першому півріччі 2002 року, за експертною оцінкою Рахункової палати, державний бюджет втратив понад 2,3 млрд. грн. доходів.

   • Зокрема, уповільнення темпів економічного зростання призвело до прямих втрат державного бюджету в сумі 120 млн. гривень.

   • Індекс споживчих цін склав 98,2 відс., тоді як за прогнозом він визначався на рівні 107,6 відсотка. В результаті до бюджету не надійшло понад 500 млн. гривень.

   • Внаслідок відхилення фактично отриманого прибутково працюючими підприємствами прибутку від обсягів, закладених у розрахунках до проекту бюджету, недонадходження податку на прибуток підприємств склали
    1,3 млрд. гривень
    .

   • Через утримання номінального обмінного курсу гривні на рівні, вищому, ніж було враховано при затвердженні бюджету (5,32 проти 5,6 грн. за долар США), до доходної частини бюджету не надійшло коштів у сумі 280 млн. гривень. При цьому номінальна девальвація гривні становила 0,6 відс., а реальна - 2,4 відс., (з 529,28 грн. за 100 дол. США на початок року до
    532,88 грн. на кінець червня).

    Внаслідок активно здійснюваного імпортозаміщення недонадходження акцизного збору із ввезених на територію України товарів та ввізного мита у першому півріччі склали 130 млн. гривень.

 • Практика виконання доходної частини бюджетів в останні роки свідчить, що податкова політика Уряду потребує принципових змін. Це дозволить поліпшити стан надходжень як до державного бюджету, так і до місцевих бюджетів.

  • Проведення в минулому році широкомасштабного списання та реструктуризації податкових боргів не призвело до поліпшення стану сплати податків і зборів, а, навпаки, сприяло стрімкому зростанню податкової заборгованості. Рішення Уряду з цього питання не зменшили рівень податкової заборгованості.

   • Протягом першого півріччя 2002 року Урядом було прийнято три постанови щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та погашення податкового боргу: від 10.01.2002 № 21 "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у І кварталі 2002 року", від 24.01.2002 № 78 "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у І кварталі 2002 року" та від 19.04.2002 №546 "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у ІІ кварталі 2002 року". Проте встановлені цими постановами завдання щодо мобілізації до бюджетів у першому півріччі поточного року 9,1 млрд. грн. та погашення податкового боргу в сумі
    2,5 млрд. грн. не виконані. Зокрема, незадовільно була проведена робота з цього питання Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінтрансом, Мінагрополітики, НАК "Нафтогаз України".

   • Всього борг за податковими зобов´язаннями підприємств України з початку року збільшився на 3,6 млрд. грн. і на 1 липня 2002 року становив 9 млрд. 909,6 млн. грн., у тому числі, з податку на додану вартість 5 млрд. 428,9 млн. грн., податку на прибуток підприємств 2 млрд. 381,2 млн. грн., відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України 391,5 млн. грн., акцизного збору з вітчизняних товарів 239,4 млн. гривень. При цьому близько половини податкової заборгованості припадає на підприємства паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, заборгованість НАК "Нафтогаз України" з податкових платежів з початку року зросла на
    1,5 млрд. грн. і на 1 липня поточного року становила майже 3,4 млрд. грн., НАЕК "Енергоатом" близько 1,2 млрд. грн., при тому, що минулого року цій компанії було списано 1,5 млрд. грн. заборгованості перед бюджетом. Сумлінно сплачують податки лише 70 відс. платників.

   • Однією з причин неефективності заходів щодо погашення податкової заборгованості є відсутність прозорості в роботі податкових органів у цьому напрямі. Це стосується стану та оцінки роботи податкових органів з боржниками, зокрема, в частині стягнення заборгованості до бюджету, продажу активів платників податків, які перебувають у податковій заставі тощо.

    Всупереч статті 50 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", якою заборонено проводити у 2002 році реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб´єктів господарювання за податками, зборами (обов´язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з
    1 січня 2000 року, податковими органами станом на 1 липня 2002 року відстрочено та розстрочено 3 млрд. 413,6 млн. гривень.

  • Стан адміністрування основних бюджетоутворюючих податків податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, є однією з головних проблем у процесі виконання державного бюджету за доходами.

   • Впродовж першого півріччя склалася небезпечна тенденція зростання обсягу недонадходження податку на прибуток підприємств. Якщо станом на 1 лютого поточного року до бюджету не надійшло
    169,8 млн. грн. цього податку, то на 1 липня сума зросла до 1,3 млрд. гривень. Цьому слугували, зокрема, незадовільна робота Уряду в частині організації здійснення контролю за виконанням фінансових планів підприємств та неефективне управління державною власністю. Зокрема, за даними Мінекономіки на 2002 рік затверджені фінансові плани лише
    38,2 відс. загальної кількості
    державних підприємств та акціонерних товариств, у статутних фондах яких частка держави перевищує 50 відс., переважно з порушенням терміну, визначеного статтею 20 Закону України від 27.03.1991 №887 "Про підприємства в Україні" (до 1 липня, що передує плановому).

   • Виконання планових показників з податку на додану вартість на
    107,3 відс. забезпечено, перш за все, зростанням грошових надходжень податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів, що пояснюється обмеженням вексельних розрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 21 "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у І кварталі 2002 року". Проте загальна сума надходжень податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів значно зменшилася. Так, за даними Держмитслужби України станом на 1 липня поточного року до державного бюджету надійшло 4,5 млрд. грн., що на 401,2 млн. грн. або на 8,2 відс. менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

   • З метою поліпшення поточних розрахунків платників податків з державним бюджетом з податку на додану вартість постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2002 № 270 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 892 "Про заходи щодо стабілізації роботи підприємств вугільної промисловості" та розпорядженнями Уряду від 07.03.2002 № 105-р "Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії" та від 07.03.2002
    № 106-р "Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість за спожитий природний газ" з квітня поточного року введено спеціальні рахунки платників податків на додану вартість для підприємств паливно-енергетичного комплексу.

   • Проте заходи, вжиті Урядом, не сприяли поліпшенню ситуації із справлянням податку на додану вартість з вироблених на території України товарів. До державного бюджету надійшло 3 млрд. 62,5 млн. грн. або 90,7 відс. обсягів, встановлених Бюджетним розписом на січень-червень 2002 року.

 • На виконання державного бюджету впливало незадовільне здійснення Кабінетом Міністрів України протягом першого півріччя 2002 року нормативно-правового забезпечення виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

  • Відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" Кабінет Міністрів України видав 83 нормативні акти, із них 59 постанов та 24 розпорядження. Водночас із 18 статей цього Закону, реалізація яких пов´язана з обов´язковим прийняттям Урядом необхідних нормативно-правових актів, відповідні рішення прийнято лише в частині дев´яти статей. Більшість з виданих Кабінетом Міністрів України рішень або не повністю врегульовують питання, визначені відповідними статтями Закону, або прийняті із значним запізненням.

   • В порушення вимог статті 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" Уряд не затвердив новий порядок внесення до державного бюджету рентної плати за природний газ та нафту на 2002 рік і тільки в квітні, постановою від 11.04.2002 № 487 "Про продовження терміну дії та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 256", продовжив термін дії порядку, встановленого в 2001 році.

   • В першому півріччі 2002 року Урядом не прийнято правового акту в частині вимог статті 4 Закону щодо порядку обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходження за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України. Зазначені відрахування в цей період проводилися за вказівкою Державної податкової адміністрації відповідно до Положення, затвердженого постановою Уряду від 29.11.2000 № 1742 "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України".

   • Відповідно до пункту 11 статті 8 Закону одним із джерел формування доходної частини спеціального фонду державного бюджету визначено збори на обов´язкове пенсійне страхування, які сплачуються в порядку, визначеному Урядом. Зміни до вже існуючого порядку були затверджені лише на початку квітня постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 498 "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов´язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій".

   • Стаття 22 Закону визначає обов´язковість спрямування бюджетних коштів у сумі 148,9 млн. грн., які надійдуть до бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", на погашення заборгованості з пільг населенню та заборгованості з оплати послуг зв´язку ряду міністерств. Порядок такого погашення доручалося визначити Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, але в звітному періоді такий порядок розроблено не було і лише
    11 липня 2002 року постановою за № 996 "Про затвердження Порядку погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв´язку та заборгованості з оплати послуг зв´язку окремих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" Уряд затвердив зазначений порядок.

   • Відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету необхідно було до
    15 березня 2002 року затвердити перелік об´єктів та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державних централізованих капітальних вкладень на суму 490 млн. гривень. Кабінетом Міністрів України із порушенням термінів видано дві постанови від 16.04.2002 № 539 "Про затвердження переліку об´єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на реалізацію Чорнобильської будівельної програми у 2002 році" та від 19.04.2002 № 551 "Про затвердження переліку об´єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у 2002 році". Оскільки вказані постанови були прийняті із запізненням, Кабінет Міністрів України раніше прийняв низку розпоряджень, якими дозволив виділення коштів за рахунок централізованих капітальних вкладень для фінансування окремих об´єктів із обов´язковим наступним внесенням цих об´єктів і сум до Переліку об´єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у 2002 році.

   • Стаття 25 Закону визначає, що порядок обліку коштів у Держказначействі, призначених на відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та судів, встановлюється Кабінетом Міністрів України, але зазначений порядок не встановлено. Це суттєво обмежує право громадян, закріплене статтею 56 Конституції України, на відшкодування завданих їм збитків.

   • Відповідно до вимог статті 55 Закону встановлено, що положення і норми окремих Законів України з питань освіти, які стосуються фінансування нагальних потреб цієї галузі реалізуються у розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік. Такий порядок не розроблено і не прийнято. Як наслідок, виконання положень Закону, які мають соціальну спрямованість, фактично заблоковано.

   • Не виконано вимоги статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" щодо визначення порядку списання заборгованості бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів на 1 січня 2001 року перед суб´єктами господарювання незалежно від форми власності, яким списано заборгованість з платежів до бюджету згідно із статтею 18 Закону України "Про порядок погашення зобов´язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та статтею 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік". Прийнятою Урядом постановою від 01.03.2002 № 244 "Про вдосконалення механізму відшкодування бюджетної заборгованості з податку на додану вартість за операціями з експорту продукції" врегульовано тільки списання заборгованості державного бюджету з відшкодування податку на додану вартість, що утворилася на 1 січня 2001 року. Лише 11 липня 2002 року Кабінет Міністрів України на виконання вимог статті 56 Закону прийняв постанову за № 961 "Про затвердження Порядку списання заборгованості бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів на 1 січня 2001 р. перед суб´єктами господарювання незалежно від форми власності, яким заборгованість з платежів до бюджету списана у відповідних обсягах".

  • Із загальної кількості нормативних актів, виданих Кабінетом Міністрів України станом на 1 липня 2002 року на виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", 16 прийнято з порушенням чинного законодавства.

   • Розпорядженням від 26.04.2002 № 230-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 60-річчя створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія" Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з його підготовки та відзначення. Пунктом 2 цього розпорядження передбачено фінансування заходів, затверджених цим розпорядженням, у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2002 рік відповідним центральним органам виконавчої влади. Проте Уряд не вказав, за рахунок якої саме програми бюджетних видатків необхідно їх здійснити та не визначив напрями витрачання цих коштів, чим створив реальні передумови для можливих бюджетних правопорушень розпорядниками коштів державного бюджету.

   • З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ, які є основним джерелом наповнення спеціального фонду державного бюджету, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17.05.2002 № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання". В цілому положення цієї постанови відповідають вимогам чинного бюджетного законодавства, однак постановою передбачено, що у разі створення в складі бюджетних установ для провадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів із статусом юридичної особи, їх доходи та видатки вилучаються із складу власних надходжень бюджетних установ і не включаються до спеціального фонду бюджету. Тобто на практиці бюджетні кошти стають власністю такої госпрозрахункової структури. Зазначені норми постанови суперечать вимогам пункту 6 статті 2 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого бюджетні установи це юридичні особи, які повністю утримуються за рахунок бюджету. За такого стану справ рішення Уряду створює реальні умови для непрозорого і неконтрольованого додаткового самофінансування розпорядників коштів Державного бюджету України.

   • В порушення визначеного Бюджетним кодексом України принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.04.2002 № 490 "Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами", якою державний і місцеві бюджети поставлені в нерівні умови щодо отримання трансфертів. Зокрема, передбачено, що суми дотацій вирівнювання, недоодержані місцевими бюджетами згідно з розписом державного бюджету, перераховуються Державним казначейством бюджету Автономної республіки Крим, обласним, міським та районним бюджетам у терміни, встановлені законом про державний бюджет, тобто один раз в квартал в кінці кварталу, а суми недоодержаних від місцевих бюджетів коштів, що передаються до державного бюджету щомісячно до 25 числа місяця, що настає за звітним.

   

  2. Виконання загального фонду
  державного бюджету

  Доходи

 • Доходна частина загального фонду Державного бюджету України в першому півріччі 2002 року не виконана. Згідно з Бюджетним розписом планові надходження доходів загального фонду визначені на 6 місяців поточного року в сумі 16 млрд. 778,2 млн. гривень. Фактично до загального фонду надійшло 15 млрд. 574,7 млн. грн., що на 1 млрд. 203,5 млн. грн. або 7,2 відс. менше планового обсягу. При цьому слід зазначити, що в Бюджетному розписі план надходжень на перше півріччя 2002 року встановлено на рівні 45,5 відс. річної суми. Таким чином, для виконання доходної частини загального фонду державного бюджету в цілому за рік у другому півріччі, з урахуванням недоотриманих доходів, необхідно отримати 57,8 відс. річних призначень.

   • У порівнянні з відповідним періодом минулого року номінальні надходження загального фонду збільшилися на 1 млрд. 735,1 млн. грн. або на 12,5 відс. (у 2001 році надходження становили 13 млрд. 839,6 млн. грн. або 97,3 відс. плану на цей період та 41,6 відс. затверджених на рік сум).

   • Доходи, які адмініструються Державною податковою адміністрацією, становили 9 млрд. 542,5 млн. грн. або 85,6 відс. плану, встановленого Бюджетним розписом (11 млрд. 146,3 млн. гривень), Державною митною службою мобілізовано 4 млрд. 255,3 млн. грн., що перевищило планову суму на 15,1 відс., трансферти з місцевих бюджетів склали 1 млрд. 401,3 млн. грн. проти 1 млрд. 336,9 млн. грн., визначених розписом, Національним банком внесено 192 млн. грн. суми перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками за остаточним підсумком діяльності в 2001 році.

    Виконання державного бюджету в першому півріччі 2002 року за доходами характеризують дані, наведені в таблиці 1.

    Таблиця 1

    Виконання державного бюджету за доходами
    у першому півріччі 2002 року

    млн. грн.

    № з/п

    Показники

    Затверджено на 2002 рік

    Виконано за січень-червень 2002 року

    всього

    у т.ч. загаль­ний фонд

    всього

    у т.ч. загальний фонд

    сума

    у відс.

    план

    викона­но

    відс. виконання до:

    плану

    річного обсягу

     

    ВСЬОГО ДОХОДІВ

    45390

    36881

    20150

    44,4

    16778

    15575

    92,8

    42,2

     

    у тому числі:

     

     

     

     

     

     

     

     

    І.

    Податкові надходження

    29574

    28172

    12661

    42,8

    12671

    12028

    94,9

    42,7

    1.1

    податок на прибуток підприємств

    10214

    10043

    3 394

    33,2

    4588

    3336

    72,7

    33,2

    1.2

    податок на додану вартість

    12888

    12888

    6 096

    47,3

    5680

    6096

    107,3

    47,3

    1.3

    акцизний збір з вироблених в Україні товарів

    2543

    2131

    1533

    60,3

    933

    1226

    131,4

    57,5

    1.4

    акцизний збір з вве­зених на територію України товарів

    676

    384

    155

    22,9

    193

    84

    43,6

    21,9

    1.5

    ввізне мито

    2049

    2006

    926

    45,2

    929

    900

    96,9

    44,9

    ІІ.

    Неподаткові надходження

    11790

    5496

    5 612

    47,6

    2718

    2083

    76,7

    37,9

    2.1

    дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) госпо­дарських товариств, які є у державній власності

    439

    439

    10,7

    2,4

    195

    10,7

    5,5

    2,4

    2.2

    рентна плата

    638

    638

    422

    66,2

    318

    422

    132,8

    66,2

    2.3

    митні збори

    495

    495

    216

    43,7

    238

    216

    91

    43,7

    2.4

    відрахування від плати за транзит природного газу через територію України

    2240

    2240

    740

    33,1

    1159

    740

    63,9

    33,1

    ІІІ.

    Доходи від операцій з капіталом

    737

    121

    240

    32,6

    53

    62

    117,5

    51,4

    ІV.

    Цільові фонди

    121

    -

    123

    101,2

    -

    -

    -

    -

    V.

    Офіційні трансферти

    3091

    3091

    1401

    45,3

    1337

    1401

    104,8

    45,3

  • За окремими платежами, передбаченими Бюджетним розписом на шість місяців, до загального фонду не надійшло 2,8 млрд. грн. доходів. Державна податкова адміністрація не забезпечила надходження
   2,4 млрд. грн., Фонд державного майна 192,8 млн. грн., Державна митна служба 231,3 млн. гривень.

   • Зокрема, не виконано планові призначення загального фонду державного бюджету за 12 із 29 джерел податкових надходжень, у тому числі на
    1 млрд. 252,1 млн. грн. або 27,3 відс. з податку на прибуток підприємств, на 313,1 млн. грн. або 9,3 відс. з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, на 108,9 млн. грн. або 56,4 відс. з акцизного збору із ввезених на територію України товарів, на 52,5 млн. грн. або 78,1 відс. з плати за видачу ліцензій та сертифікатів, на 64,2 млн. грн. або 7,4 відс. з мита на товари, що ввозяться суб´єктами підприємницької діяльності, на 20,7 млн. грн. або 45,3 відс. з плати за видачу ліцензій на використання радіочастот.

   • Планові призначення за неподатковими надходженнями не виконані за 20 джерелами із 38, у тому числі, з відрахувань від плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами на 19,4 млн. грн. або на 17,3 відс., відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України на 419 млн. грн. або 36,1 відс., дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є в державній власності на 192,8 млн. грн. або 98,7 відс, рентної плати за нафту, що видобувається в Україні на 15 млн. грн. або 21 відс., з плати за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою, на 54,6 млн. грн. або 89,1 відсотка.

   • Не виконується стаття 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" щодо погашення заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед Міністерством оборони за угодою про передачу до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання. За шість місяців поточного року до загального фонду не надійшло 129,4 млн. грн., незважаючи на те, що НАК "Нафтогаз України" і, особливо його дочірня компанія Торговий дім "Газ України", є прибутковими організаціями.

  • Через недоліки в бюджетному плануванні, які повторюються із року в рік, перевиконані планові показники за окремими надходженнями на загальну суму 1,6 млрд. гривень.

   • Зокрема, за податковими надходженнями перевиконані планові призначення з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів (на 728,8 млн. грн. або 31,6 відс.), акцизного збору з вітчизняних товарів (на 292,9 млн. грн. або 31,4 відс.), зборів за використання природних ресурсів (на 81,9 млн. грн. або 67,9 відсотка).

   • Серед неподаткових платежів у 11,8 раза перевиконано річний обсяг відрахувань від перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах. Планові призначення за цими надходженнями перевиконано на 39,8 млн. грн. або у 27,5 раза, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні на 119,2 млн. грн. або у 1,5 раза.

 • Незважаючи на необхідність скорочення податкових пільг платникам податків, їх обсяг у першому кварталі поточного року перевищив надходження до зведеного бюджету на 57 млн. грн. і становив 12 млрд. 746 млн. гривень.

   • Прямі втрати від наданих податкових пільг становили 7 млрд. 123 млн. гривень. Сума отриманих платниками пільг зросла проти відповідного періоду минулого року на 15,4 відс. або на 1,7 млрд. гривень. Найбільша питома вага пільг з податку на додану вартість - 84 відс. або 10 млрд. 706,9 млн. грн., з них прямі втрати - 5 млрд. 784,3 млн. гривень. Пільги з податку на прибуток становили 1 млрд. 129,6 млн. грн. або 57,4 відс. надходжень до зведеного бюджету з цього податку.

   • З 2002 року в дію введено ряд нових пільг відповідно до законодавчих актів, прийнятих як у 2001, так і в поточному роках. Так, Законом України від 12.07.2001 № 2660 "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" з 1 січня 2002 року операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена підприємствами літакобудівної промисловості оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою, крім того, зазначені підприємства отримали право на звільнення від оподаткування операцій з ввезення матеріалів та комплектуючих виробів і обладнання. Закон України від 07.02.2002 № 3023 "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" встановив додаткові пільги з податку на додану вартість, зменшення ставки податку на прибуток, особливості сплати земельного податку для зазначених підприємств. З 14 березня 2002 року набрав чинності Закон України від 07.02.2002 № 3045 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв´язку з прийняттям Закону України від 07.02.2002 № 3044-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", згідно з яким не оподатковується податком на додану вартість надання банківських послуг з довірчого управління фондами.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2002 №258 "Про розрахунки за поставлений з Туркменістану природний газ" з 1 січня 2002 року природний газ походженням з митної території Туркменістану, що переміщується на митну територію України за контрактом від 15 жовтня 2001 р. №03-625/01, укладеним між компанією "ITERA Internetional Energy L.L.C." та НАК "Нафтогаз України", і призначений для використання на митній території України, також звільнено від оподаткування податком на додану вартість.

    Законом України від 07.03.2002 №3073 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів" звільнені від оподаткування податком на прибуток доходи заготівельних підприємств від продажу окремих видів відходів, як вторинної сировини, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 • Залишається незадовільною організація та контроль за виконанням положень Концепції корпоративно-дивідендної політики держави, яку здійснює Уряд та Фонд державного майна.

  • У першому півріччі 2002 року до загального фонду державного бюджету не надійшло 184,7 млн. грн. від надходжень дивідендів, нарахованих на державну частку акцій господарських товариств.

   • Надходження дивідендів, нарахованих на державну частку акцій господарських товариств, затверджено в сумі 438,9 млн. гривень. Фактично за січень-червень поточного року надійшло 10,7 млн. грн. або 2,4 відс. річного обсягу та 5,5 відс. планових показників, встановлених у сумі
    195,4 млн. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зазначені надходження зменшилися на 19,9 млн. гривень.

   • Міністерство палива та енергетики не забезпечило перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, при встановленому обсязі в сумі 93,4 млн. грн. до бюджету надійшло 48,4 тис. гривень.

   • Для вирішення цієї проблеми Урядом постановою від 19.04.2002 № 546 "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у ІІ кварталі 2002 року" встановлені завдання на другий квартал 2002 року з надходження дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у сумі 98,4 млн. гривень. Проте фактичні платежі склали лише 9,8 млн. грн. або 9,9 відсотка. Фондом державного майна не забезпечено надходження коштів до загального фонду державного бюджету в рахунок погашення заборгованості за дивідендами, нарахованими на державну частку акцій ВАТ "Укртелеком", в сумі 148,9 млн. грн., і це при тому, що за 2001 рік товариством отримано 440 млн. грн. чистого прибутку.

   • До низького рівня надходжень дивідендів, нарахованих на державну частку акцій господарських товариств, серед інших причин призводить правова неврегульованість цього питання. Так, згідно зі статтею 41 Закону України від 19.09.1991 №1576 "Про господарські товариства", питання розподілу чистого прибутку за річними результатами діяльності акціонерного товариства та виплата дивідендів здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Одночасно в Законі не передбачена обов´язковість перерахування належних державі дивідендів, а також відповідальність за несвоєчасне проведення загальних зборів та несплату до бюджету дивідендів. При цьому застаріле Положення, яким і досі керується Фонд державного майна, затверджене постановою Верховної Ради України від 07.07.92 № 2558 "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України", не наділяє його повноваженнями щодо управління державними корпоративними правами та не надає права стягнення до державного бюджету дивідендів, нарахованих на державну частку акцій господарських товариств.

   

  Видатки

 • Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України видатки державного бюджету в поточному році здійснюються за "бюджетними програмами". Проте запроваджені "бюджетні програми" належним чином не узгоджені з діючими загальнодержавними програмами економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля. Крім того, затвердження останніх здійснювалося з порушенням вимог Конституції України.

  Згідно зі статтею 85 Конституції України затвердження загальнодержавних програм належить до повноважень безпосередньо Верховної Ради України, у той же час, більшість програм затверджені Кабінетом Міністрів України, хоча відповідно до статті 116 Конституції України Кабінету Міністрів України надано право лише розробляти та виконувати затверджені законодавчим органом програми. Віднесення загальнодержавних програм до тих чи інших "бюджетних програм", затверджених у видатковій частині державного бюджету, досить проблематичне.

  Крім того, більшість так званих "бюджетних програм" до Програм, у повному їх розумінні, віднести неможливо. На практиці вони є зведеними розрахунками потреб з фінансування за окремими напрямами використання бюджетних коштів. У той же час, комплекс заходів, що має здійснюватись з боку держави, в установленому порядку не визначено. Об?рунтування потреби суспільства у здійснені таких витрат немає, мета та кінцеві результати цих програм також не пов´язані із зобов´язаннями держави. Програми, як такі, не затверджувалися навіть Урядом. Не визначеними залишаються і оціночні критерії ефективності державних цільових програм.

 • Планові призначення на перше півріччя 2002 року за видатками загального фонду не виконано. Протягом січня-червня поточного року передбачалося здійснити видатки в сумі 18 млрд. 562,6 млн. грн., а проведено видатків у сумі 15 млрд. 380,7 млн. грн., що становить 82,9 відс. плану на півріччя та 38,7 відс. річних призначень.

  Проведення видатків державного бюджету за основними напрямами характеризують дані, наведені в таблиці 2.


  Таблиця 2

  Виконання державного бюджету за видатками
  у першому півріччі 2002 року

  млн. грн.

  № з/п

  Показники

  Затверджено на 2002 рік

  Виконано за січень - червень 2002 року

  всього*

  у т.ч. загаль­ний фонд

  всього

  у т.ч. загальний фонд

  сума

  у відс.

  план

  викона­но

  відс. виконання до:

  плану

  річного обсягу

   

  ВСЬОГО ВИДАТКІВ

  49623

  39788

  19 171

  38,6

  18562

  15381

  82,7

  38,7

   

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Загальнодержавні функції

  8944

  8533

  3174

  35,5

  4095

  3010

  73,5

  35,3

  2.

  Оборона

  4141

  2738

  1504

  36,3

  1302

  1126

  86,5

  41,1

  3.

  Громадський порядок, безпека та судова влада

  4297

  3697

  2002

  46,6

  1725

  1424

  82,6

  38,6

  4.

  Економічна діяльність

  7824

  4727

  2025

  25,9

  1994

  1267

  63,5

  26,8

  5.

  Охорона навколишнього природного середовища

  754

  646

  198

  26,3

  298

  178

  59,7

  27,5

  6.

  Житлово-комунальне господарство

  126

  76

  2

  1,7

  7

  2

  31,8

  2,7

  7.

  Охорона здоров´я

  2156

  1795

  675

  31,3

  706

  484

  68,6

  26,9

  8.

  Духовний і фізичний розвиток

  649

  604

  174

  26,8

  239

  140

  58,5

  23,2

  9.

  Освіта

  4745

  2836

  1944

  41

  1286

  1100

  85,6

  38,8

  10.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  6948

  5321

  3176

  45,7

  2597

  2 439

  93,9

  45,9

  11.

  Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

  9039

  8 815

  4285

  47,4

  4313

  4199

  97,4

  47,6

  * з урахуванням змін, внесених в установленому порядку до показників спеціального фонду

   

   • Найбільш вагомими були видатки на здійснення загальнодержавних функцій (19,6 відс. загального обсягу), соціальний захист та соціальне забезпечення (15,9 відс.), громадський порядок, безпеку та судову владу
    (9,3 відс.), економічну діяльність (8,2 відс.) та оборону (7,3 відсотка).

   • Видатки, які відповідно до статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" віднесені до захищених статей, виконано у звітному періоді в сумі 12 млрд. 791,5 млн. грн. або 45,2 відс. річних призначень. Їх питома вага в обсязі видатків загального фонду становить 83,2 відсотка.

   • З перевищенням запланованих виконано видатки з надання дотацій вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, м. Севастополю, бюджетам районів та міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, обсяги яких залежать від виконання доходів державного бюджету на відповідній території. Такі видатки за перше півріччя проведено в сумі 2 млрд. 140,2 млн. грн., що становить 109,2 відс. плану на зазначений період. Крім того, перевиконано планові піврічні призначення із забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами, які проведено в сумі 983,3 млн. грн. або 109,9 відс. плану та по капітальних вкладеннях: будівництву шахти № 10 "Нововолинська" у Волинській області 5,9 млн. грн. або 119,1 відс. запланованих, а також газопроводів-відводів та газифікації населених пунктів Чернігівської області 0,6 млн. грн. або 432,9 відс. плану.

   • За відсутності планових призначень проведено видатки на капітальні вкладення у сумі 16,5 млн. грн., у тому числі з будівництва метрополітену у містах Києві та Харкові 8,5 та 0,3 млн.грн., відповідно. Крім цього, за рішеннями судів проведено видатки з погашення заборгованості та виплат компенсацій суддям за неотримані в минулі роки кошти на придбання службового обмундирування, відшкодування моральної і матеріальної шкоди на суму 11,1 млн. гривень.

   • За більшістю функцій держави видатки проведено нижче запланованих рівнів. При середньому рівні спрямування коштів на видатки 82,9 відс. вище середнього рівня здійснені видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 93,9 відс. (2 млрд. 439,3 млн. грн.), оборону
    86,5 відс. (1 млрд. 126,4 млн. грн.), освіту 85,6 відс. (1 млрд. 100,4 млн. гривень). На житлово-комунальне господарство направлено лише 31,8 відс. (2,1 млн. грн.), духовний та фізичний розвиток 58,5 відс. (139,9 млн. грн.), охорону навколишнього природного середовища 59,7 відс. (177,7 млн. грн.), економічну діяльність 63,5 відс. (1 млрд. 266,7 млн. грн.), охорону здоров´я - 68,6 відс. (483,6 млн. гривень).

   • У більшості випадків видатки за бюджетними програмами здійснені в обсягах, значно менших за бюджетні призначення. В цілому недодано коштів у сумі 2,9 млрд. грн., з них за 23 програмами рівень забезпечення видатків становив від 0,01 відс. до 10 відс. запланованих коштів. Із
    795 запланованих
    програм (без урахування видатків резервного фонду та капітальних вкладень) лише 10, призначення за якими становили
    713,7 млн. грн.,
    профінансовано в повному обсязі.

   • За наявності планових призначень не розпочато проведення видатків за 70 програмами на загальну суму 170,2 млн. грн. (без урахування резервного фонду), з них не здійснені видатки на будівництво об´єктів, передбачених державними централізованими капітальними вкладеннями, на суму 54,4 млн. гривень. Не надано субвенцію на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році ВАТ "Державний ощадний банк України" Закарпатській облдержадміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха (32 млн. грн.), не проведено видатки на створення Міністерством внутрішніх справ Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (16,1 млн. грн.), не забезпечено проведення централізованих заходів Міністерства охорони здоров´я з лікування онкологічних хворих (17,5 млн. грн.), заходів Національної програми "Діти України" (1,6 млн. грн.), не проведено видатки Міністерством праці та соціальної політики для участі держави у наданні соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих (13,3 млн. грн.), не здійснені Міністерством екології та природних ресурсів заходи щодо комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області (6,7 млн. гривень).

 • Міністерство фінансів та Державне казначейство недостатньо контролювали проведення видатків на захищені статті. Як наслідок, значні обсяги коштів залишилися невикористаними за одними статтями та значно нижче запланованого рівня забезпечено видатки за іншими.

   • На проведення видатків, які, згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" віднесені до захищених, в першому півріччі 2002 виділено 13 млрд. 354,4 млн. грн., що становить 47,2 відс. бюджетних призначень на рік, з них використано - 12 млрд. 791,5 млн. грн., залишилося на рахунках розпорядників бюджетних коштів 562,9 млн. грн., у тому числі для здійснення виплат заробітної плати з нарахуваннями 412,6 млн. гривень.

    У той же час, на придбання медикаментів та перев´язувальних матеріалів з державного бюджету виділено лише 165,6 млн. грн. або 28,2 відс. річних призначень, на закупівлю продуктів харчування 230,4 млн. грн. або
    38,5 відс. запланованих коштів на рік.

   • Відсоток виділених коштів на захищені статті в розрізі головних розпорядників коливається від 23,6 відс. (Державний комітет України у справах національності та міграцій) до 64,5 відс. (Державний комітет України у справах сім´ї та молоді). За окремими видатками відхилення ще більш вражаючі. Зокрема, на придбання медичних та перев´язувальних матеріалів Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи виділено 19,9 відс. бюджетних призначень на рік, Міністерству охорони здоров´я 26,6 відс., Міністерству внутрішніх справ 48,9 відс., Господарському управлінню Секретаріату Кабінету Міністрів України
    53,3 відс., а Державному комітету України у справах національності та міграцій кошти взагалі не виділялися.

 • Здійснюючи поквартальний розподіл видатків у бюджетному розписі, Міністерство фінансів, в окремих випадках, необгрунтовано переносило навантаження щодо проведення видатків державного бюджету на друге півріччя.

   • Обсяг видатків загального фонду державного бюджету на друге півріччя поточного року становить 21,2 млрд. грн. або 53,3 відс. планових призначень. За окремими головними розпорядниками коштів бюджетні призначення, визначені розписом на друге півріччя, перевищують
    60 відсотків. Зокрема, Державному комітету у справах сім´ї та молоді на друге півріччя передбачено 73,1 відс. коштів, запланованих на рік, Міністерству культури і мистецтв 65,4 відс., Міністерству охорони здоров´я 61,4 відс., Рахунковій палаті 60,4 відсотка. Майже 90 відс. коштів, запланованих на рік, передбачено використати у другому півріччі на державні капітальні вкладення.

   • Незважаючи на соціальну спрямованість та зростаючий рівень захворюваності, видатки на централізовані заходи з лікування онкологічних хворих на перше півріччя заплановані в обсязі 17,5 млн. грн. або лише 15,3 відс. бюджетних призначень на рік, на виконання програми по боротьбі з туберкульозом передбачено 12,8 млн. грн. або 12,7 відс. річних призначень, на забезпечення медичних заходів Національної програми "Діти України" із 15,7 млн. грн., затверджених Верховною Радою України на 2002 рік, на перше півріччя заплановано 1,6 млн. грн. або 10,2 відсотка.

 • При виконанні державного бюджету Державне казначейство, в порушення статті 7 Бюджетного кодексу України, не дотримувалося принципу справедливості та неупередженості, у зв´язку з чим обсяги наданих коштів у розрізі головних розпорядників (крім обласних та міських держадміністрацій) коливаються від 99,7 до 53,4 відс. планових призначень.

  Зокрема, на видатки Вищої ради юстиції виділено 99,7 відс. запланованих, Фонду державного майна 97,7 відс., Міністерству палива та енергетики 96,7 відсотків. У той же час, Національному космічному агентству надано лише 53,4 відс. передбачених коштів, Державному комітету у справах сім´ї і молоді 55,1 відс., Міністерству промислової політики 56,6 відсотка.

 • При гострій недостатності бюджетних ресурсів окремі головні розпорядники не забезпечували своєчасне і повне використання виділених асигнувань.

  Так, Міністерству охорони здоров´я на централізовані заходи з лікування онкологічних хворих передбачено на січень-червень 17,5 млн. грн., виділено в травні 5,5 млн. грн., які у звітному періоді не використано. На забезпечення медичних заходів Національної програми "Діти України" 31.05.2002 виділено 1,6 млн. грн., які залишилися у першому півріччі теж невикористаними. За програмою "Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченню безробітних з числа незастрахованих осіб" Міністерству праці та соціальної політики виділено, як і передбачалося, 13,3 млн. грн., які в першому півріччі залишилися невикористані.

 • За окремими програмами видатки здійснювалися безпідставно, ще до офіційно визначених напрямів використання коштів державного бюджету.

   • За програмою "Національна програма інформатизації" видатки почали здійснюватися ще до видання розпорядження щодо розподілу переліку завдань (проектів) програми, їх державних замовників та обсягів фінансування. Державним комітетом зв´язку та інформатизації ще у першому кварталі проведено за програмою інформатизації видатки на суму 155,9 тис. грн., які направлені на погашення заборгованості минулого року за недофінансованими завданнями (проектами) Національної програми інформатизації, у той час як перелік завдань Програми на 2002 рік, а також погашення вищезазначеної заборгованості затверджено 13 червня 2002 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 323-р "Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2002 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування".

   • Перелік об´єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень затверджено з порушенням терміну, визначеного статтею 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", тільки у квітні поточного року, однак фінансування окремих об´єктів здійснювалося задовго до затвердження їх розподілу. Таких видатків здійснено на 11 млн. гривень.

 • Як і в минулі роки, не виконуються вимоги статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" щодо забезпечення в повному обсязі видатків за такими вкрай важливими соціальними напрямами, як закупівля інсулінів для хворих на цукровий діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб. В порушення цієї ж статті Закону розподіл лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, закуплених в централізованому порядку, у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя здійснювався не Кабінетом Міністрів України, а Міністерством охорони здоров´я.

   • На виконання програм і централізованих заходів по боротьбі з туберкульозом із передбачених на 6 місяців 12,8 млн. грн. проведено видатків у сумі 0,4 млн. грн. або 3,2 відс., на проведення заходів з імунопрофілактики із 38,6 млн. грн. спрямовано 32,9 млн. грн. або 85,4 відс., на забезпечення медичних заходів комплексної програми "Цукровий діабет" із запланованих 60,6 млн. грн. проведено видатків у сумі 53,3 млн. грн. або 87,9 відсотка. На лікування онкологічних хворих кошти не використовувалися взагалі.

   • Міністерство охорони здоров´я наказами від 15.02.2002 №59 та від 18.03.2002 №99 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну" самостійно затвердило розподіл між регіонами України вітчизняних інсулінів виробництва ЗАТ "Індар" та ВАТ "Фармак". Наказом від 20.06.2002 № 226 "Про розподіл та раціональне використання протитуберкульозних препаратів в Україні, закуплених у 2002 році", Міністерство охорони здоров´я затвердило розподіл протитуберкульозних препаратів.

 • Значно менше запланованих використано коштів на виконання державних науково-технічних програм, видатки за якими проведені, в середньому, на 72,6 відс. до планових призначень, з них за 53 програмами із 146 запланованих - нижче 50 відсотків, а за 11 програмами видатки не проводилися взагалі. Річні призначення за цими програмами виконано на 31,6 відс., що свідчить про перенесення бюджетного навантаження на друге півріччя.

  За окремими науково-технічними програмами видатки проведені в обсягах, які не перевищують 15 відс. бюджетних призначень. Зокрема, видатки на розробку зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості становлять 10,8 відс. планових призначень на перше півріччя, розробку технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану 10,9 відс., наукове забезпечення робіт та інформаційної системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 12,2 відсотка. У той же час, такі програми як проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв´язку та інформації, а також підготовка наукових кадрів у сфері фінансів виконано, відповідно, на 100 та 93,3 відс. планових призначень.

 • У першому півріччі поточного року збереглася тенденція щодо збільшення чисельності працівників органів виконавчої влади. Кабінетом Міністрів України приймалися нормативні акти, які призводили до збільшення чисельності органів виконавчої влади та видатків державного бюджету на їх утримання.

   • За звітний період до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2000 № 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують" внесено 16 змін, з яких 15 спрямовано на збільшення чисельності працівників апарату органів виконавчої влади на 722 одиниці та у підпорядкованих їм територіальних органах на
    15971 одиниць.
    Крім того, збільшено ліміт легкових автомобілів, що обслуговують працівників центрального апарату, на 17 одиниць і на 1 липня 2002 року їх чисельність становила 311 одиниць. У територіальних підрозділах кількість автомобілів зменшилася на 45 одиниць і становила 4693 автомобілі.

   • Продовжується практика минулих років щодо реорганізації органів управління із наступним збільшенням чисельності працівників та кількості службових автомобілів без визначення джерела їх фінансування.

    Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2002
    № 703 "Деякі питання Державного комітету з будівництва та архітектури та Державного комітету з питань житлово-комунального господарства", у зв´язку з реорганізацією Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики, на його базі створено Державний комітет з будівництва і архітектури та Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, які визначені головними розпорядниками коштів. В результаті цього майже у два рази (з 146 на 240 чоловік) збільшилася гранична чисельність працівників та кількість легкових автомобілів, що їх обслуговуватиме. Таке рішення призведе до збільшення видатків державного бюджету на утримання додаткової чисельності на суму 391,3 тис. грн. та транспортних засобів 35,6 тис. грн., а також на суму витрат, пов´язаних з проведенням реорганізації, які в державному бюджеті не передбачені. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 № 446 "Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини" проводиться робота зі створення в складі Міністерства культури і мистецтв Державної служби охорони культурної спадщини. Кошти на утримання цієї служби в державному бюджеті також не передбачені.

 • Міністерство фінансів необ?рунтовано завищило фонд оплати праці на 2002 рік фіскальним органам, що дало можливість поліпшити умови оплати праці та поставило працівників цих органів у привілейоване становище.

   • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2000
    № 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують" гранична чисельність працівників центрального апарату Державної митної служби на 2002 рік затверджена у кількості 267 чоловік та підпорядкованих їм територіальних органів 17943 чол., а всього
    18210 чоловік. Проте в розрахунках видатків до проекту бюджету на 2002 рік за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері митної справи" передбачена чисельність штатних одиниць за рахунок загального фонду в кількості 18408 чоловік, що на 198 чол. або на 1,1 відс. більше граничної чисельності, затвердженої вищезазначеною постановою, та на 730 чол. більше затвердженої чисельності на 2001 рік. Таке завищення чисельності дало змогу збільшити фонд оплати праці за цією бюджетною програмою з 95,5 млн. грн. у 2001 році до 126,8 млн. грн. на 2002 рік або на 32,7 відсотка.

    Фактична чисельність працівників митниць була значно менше граничної та планової чисельності і, відповідно до фінансової звітності Державної митної служби, становила на кінець 2001 року 17065 чол. (на 01.04.2002
    16477 чоловік). Видатки на оплату праці працівникам митниць затверджені кошторисами на 2001 рік 95 млн. грн., центральному апарату 2,1 млн. грн.; на 2002 рік, відповідно, 135 та 2,9 млн. гривень. Це дало змогу ще в січні 2002 року збільшити щомісячні надбавки службовим особам Державної митної служби до 100 відс. посадового окладу з урахуванням надбавок за персональне звання та вислугу років в межах асигнувань, передбачених в державному бюджеті на утримання служби (постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 71 "Про доповнення пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. № 25").

   • В розрахунках до бюджету 2002 року штатна чисельність працівників органів державної податкової служби передбачена із збільшенням проти 2001 року на 697 чол. або на 1 відс. (з 61536 чол. до 62233 чол.), що відповідає граничній чисельності, визначеній постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2000 № 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують". Проте, фонд оплати праці працівників зазначеної служби на поточний рік збільшено на 18 відс. (430,8 млн. грн. у 2001 році, 506,4 млн. грн. у 2002 році).

 • В порушення пункту 7 Порядку використання коштів резервного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", з резервного фонду профінансовано видатки, які не відносяться до непередбачених заходів, зокрема, за бюджетними програмами, призначення за якими затверджені в державному бюджеті.

   • На здійснення видатків, передбачених у державному бюджеті, з резервного фонду додатково виділено 19,9 млн. грн., у тому числі 7 млн. грн. Державному лікувально-оздоровчому управлінню з метою завершення реконструкції лікувального корпусу № 1 клінічної лікарні "Феофанія" (на яку у 2001 році також з резервного фонду виділено 7 млн. грн.); 5 млн. грн. Державному управлінню справами на виготовлення державних нагород для ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

   • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002
    № 671 "Про виділення коштів Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" виділено кошти в сумі 7,9 млн. грн. на оплату робіт на об´єкті "Укриття" в рамках реалізації програми SIP. Водночас відповідні видатки в державному бюджеті передбачені за програмою "Внесок до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP".

 • Значною за обсягами залишається заборгованість минулих років з виплат компенсацій і надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, кошти на погашення якої в державному бюджеті передбачені не в повному обсязі, а за окремими виплатами не заплановані взагалі.

  Незважаючи на те, що заборгованість із виплат компенсацій і надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 01.01.2002 становила понад 600 млн. грн., у державному бюджеті заплановано на 2002 рік на її погашення лише 200 млн. гривень. Бюджетні призначення на 2002 рік за пільгами на житлово-комунальні послуги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в державному бюджеті передбачені в обсязі 44,6 млн. грн. при потребі в коштах лише на погашення заборгованості, що утворилася на 1 січня 2002 року 86,2 млн. грн., не забезпечені в повному обсязі також видатки поточного року, у зв´язку з чим кредиторська заборгованість із зазначених виплат за перше півріччя 2002 року зросла на 45,3 млн. гривень. Станом на 01.07.2002 заборгованість із виплат компенсацій, пільг, допомог, пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за даними Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, становила 717,9 млн. гривень.

 • Державне казначейство та керівники міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади не забезпечували належний контроль за станом дебіторської і кредиторської заборгованості, яка за перше півріччя 2002 року зросла в загальному фонді державного бюджету на 56,1 та 348 млн. грн., відповідно.

  За даними Держказначейства станом на 01.07.2002 кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, становила 2 млрд. 299,3 млн. грн., у тому числі в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 663,2 млн. грн., Міністерстві оборони 290,1 млн. грн., Міністерстві освіти і науки 196,3 млн. грн., Міністерстві внутрішніх справ 178,3 млн. грн., Державній податковій адміністрації 96,6 млн. гривень.

  Не вживалися належні заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості, яка на 01.07.2002 становила 657,2 млн. грн., у тому числі в Міністерстві оборони 92 млн. грн., з них з простроченим терміном позовної давності 4,7 млн. грн, Державному комітеті у справах сім´ї та молоді 91,8 млн. грн., Міністерстві закордонних справ 73,2 млн. грн., Міністерстві аграрної політики 64,8 млн. грн., Міністерстві освіти і науки 46,4 млн. гривень.

 • Контрольно-ревізійні та контрольно-аналітичні заходи, проведені Рахунковою палатою, свідчать про наявність фактів незаконного та неефективного використання коштів державного бюджету, поширення практики бюджетних правопорушень.

  • Рахунковою палатою встановлено, що без урахування висновків експертизи до проектів ліквідації окремих шахт Міністерством палива та енергетики включено виконання робіт з переформування породних відвалів, які не мають шкідливого впливу на довкілля.

   • Виконання робіт з переформування породних відвалів, без належного об?рунтування включених у проекти шахт, що ліквідуються, спричинить додаткове навантаження на державний бюджет у сумі понад 22 млн. гривень. Варто також підкреслити, що до цього часу залишається неврегульованим питання правонаступництва гірничих підприємств, які ліквідуються, що, згідно із статтею 45 Гірничого Закону України від 06.10.99 №1127, повинно вирішуватись Кабінетом Міністрів України.

  • Залишається нормативно неврегульованою, нечіткою та непрозорою система фінансування видатків Міністерства палива та енергетики на розв´язання еколого-гідрогеологічних проблем, пов´язаних з реструктуризацією вугільної промисловості.

   До цього часу не розроблено та не прийнято окремого нормативного акту щодо переліку напрямів та конкретних заходів, реалізація яких потребує витрачання бюджетних коштів. Відсутній порядок використання коштів на зазначені цілі.

  • Перевіркою, проведеною Рахунковою палатою щодо стану використання позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію Проекту розвитку ринку електроенергетики, встановлено, що розробники Проекту з української сторони та від МБРР на етапі його підготовки й оцінки припустили стратегічний прорахунок, що призвело до втрат коштів державного бюджету.

   Неефективним виявилося використання довгострокових позичкових коштів інвестиційного характеру на досягнення короткотермінових цілей щодо поповнення обігових коштів генеруючих компаній шляхом закупівлі палива за умов вкрай низького рівня оплати виробленої електроенергії. В результаті, передбачені цілі не були досягнуті, оскільки необхідного резерву запасу палива не було створено. Натомість генеруючі компанії опинилися в довгостроковій борговій залежності, а вартість палива, придбаного за кошти позики, зросла більш ніж у 1,5 раза через необхідність сплати протягом
   17 років відсотків за позику. Безпрецедентним було і затягування МБРР на 26 місяців рішення щодо поновлення або анулювання зазначеної позики, незважаючи на численні звернення з цього приводу української сторони. Це призвело до прямих втрат державного бюджету в сумі 1,4 млн. дол. США у зв´язку з необхідністю сплати комісійних на користь МБРР за резервування невикористаної частини позики.

   • Стан розрахунків генеруючих компаній з державним бюджетом за отримані позичкові кошти є незадовільним. Протягом 1997-2002 років прострочена заборгованість постійно зростає і досягла на 1 червня 2002 року понад 20 млн. дол. США або майже 110 млн. гривень.

  • Перевіркою повноти фінансування, цільового і ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на охорону і відновлення лісових ресурсів, встановлено, що діючі законодавчі і нормативні акти у цій сфері не забезпечують ефективного управління фінансовими і лісовими ресурсами та потребують удосконалення.

  • Статус державних лісогосподарських підприємств невизначений. Міністерством фінансів разом з головними розпорядниками коштів не забезпечено розробку передбачених статтями 92 та 87 Лісового кодексу України таких нормативних документів, як Порядок економічного стимулювання з державного бюджету охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів, а також Статут державної лісової охорони.

  • Відсутність конкретного переліку власних надходжень підприємств системи Держкомлісгоспу і Мінагрополітики від господарської діяльності, напрямів і порядку їх використання створила умови, за яких рішення стосовно їх використання приймались лісокористувачами на власний розсуд, в результаті чого держава, як власник лісів, втратила, а інші тимчасові лісокористувачі (комерційні структури) в Закарпатській області отримали в 2001 році понад 1,6 млн. грн. доходу від заготівлі деревини, на яку, відповідно до статті 18 Лісового кодексу, не мали права власності. Крім того, з цієї причини держава в 2002 році розрахунково втратить 5 млн. гривень.

  • В результаті порушення Лісового кодексу України, Правил відпуску деревини на пні, а також не виконання вимог постанови Верховної Ради України від 15.03.2001 № 2290-ІІІ "Про невідкладні заходи, пов´язані з катастрофічними повенями в Закарпатті", внаслідок прийняття Закарпатською та Івано-Франківською облдержадміністра­ціями рішень стосовно розподілу лісосічного фонду суб´єктам господарювання, які не володіють правом постійного чи тимчасового користування земельними ділянками лісового фонду (комерційним структурам), держава втратила у 2001 році понад 35 млн. грн. доходів та розрахунково не отримає їх у 2002 році в сумі 30 млн. грн., хоча вони могли бути суттєвим резервом для фінансування заходів на охорону і відновлення лісових ресурсів.

  • Розпорядники бюджетних коштів не дотримувалися вимог Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", що призводило до незаконного використання бюджетних коштів та інших фінансових правопорушень.

   Так, Державною пожежною охороною з порушенням вимог зазначеного вище Закону та наказу Міністерства економіки від 26.12.2000 № 280 "Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" за рахунок бюджетних коштів придбавалось майно за завищеними цінами. Сума перевищень в цінах при закупівлі за період 2001 та першого кварталу 2002 склала 3,9 млн. гривень.

 • Державним казначейством до цього часу не забезпечується контроль за використанням державних коштів у валюті, у зв´язку з чим значні за обсягами кошти тривалий час залишаються на рахунках розпорядників коштів.

  Так, кошти в сумі 941,9 тис. дол. США, виділені з державного бюджету Міністерству закордонних справ ще у 1997-1998 роках на завершення ремонтних робіт та облаштування Посольства України в Королівстві Бельгія (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 507), до квітня 2002 року залишилися невикористаними. Розпорядженням від 13.03.2002
  № 132-р "Про придбання нерухомого майна для розміщення Постійного представництва України та для резиденції Постійного представника України при раді Європи" Кабінет Міністрів України зобов´язав Міністерство закордонних справ перерахувати зазначений залишок коштів для придбання в державну власність України нерухомого майна в м. Страсбурзі (Франція) для розміщення Постійного представництва України та для резиденції Постійного представника України при Раді Європи. За повідомленням Міністерства, це розпорядження виконано 18 квітня поточного року.

 • Міністерство фінансів, Державне казначейство та окремі головні розпорядники бюджетних коштів не виконують вимоги законодавчих і нормативних актів щодо переведення всіх коштів державного бюджету на казначейське обслуговування. В порушення вимог статті 48 Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 27.04.95
  № 335 "Про Державне казначейство України" (зі змінами та доповненнями до нього) та постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.99 № 180 "Про деякі питання діяльності Державного казначейства України" окремі розпорядники коштів не забезпечили переведення всіх коштів на казначейське обслуговування.

   • Служба безпеки України через Державне казначейство здійснює лише операції з оплати комунальних послуг та енергоносіїв. У зв´язку з цим, понад 62 млн. грн. коштів загального та спеціального фондів на 01.07.2002 , а також інших коштів, знаходилося в установах Національного банку України та банку "Аваль".

   • На рахунках Державної митної служби в банку "Аваль" на 01.07.2002 знаходилося 369,2 млн. грн., з них: кошти, одержані внаслідок попередньої оплати за митне оформлення товарів, які підлягають перерахуванню до державного бюджету після повного оформлення митних декларацій
    331,4 млн. грн.; кошти загального фонду державного бюджету 18,5 млн. грн.; кошти спеціального фонду 3,2 млн. грн. та валютні кошти 15,8 млн. гривень.

  3. Відшкодування з державного бюджету
  податку на додану вартість

 • Заходи щодо скорочення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, вжиті Кабінетом Міністрів України та Державною податковою адміністрацією, виявилися малоефективними. В цілому бюджетна заборгованість з відшкодування платникам податку на додану вартість з початку року практично не зменшилась і на 1 липня поточного року склала майже 6,1 млрд. грн. або 44,2 відс. обсягу надходжень податку, запланованого на рік. При цьому сума простроченої бюджетної заборгованості становила 2,2 млрд. гривень.

   • При наявності ще на 1 січня 2002 року простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість у сумі 2,1 млрд. грн., податковими органами протягом січня-червня поточного року надані до органів Державного казначейства висновки про відшкодування податку лише на 2 млрд. 33,3 млн. гривень. Станом на 1 липня поточного року Державним казначейством відшкодовано 2 млрд. 11,2 млн. грн. податку на додану вартість, з них тільки 68,9 відс. або 1 млрд. 385,7 млн. грн. перераховано на розрахункові рахунки підприємств, 625,5 млн. грн. відшкодовано в рахунок сплати податків, зборів та інших обов´язкових платежів до державного бюджету. Крім того, 664,2 млн. грн. відшкодовано відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.09.2001 № 1210 "Про проведення розрахунків з бюджетом підприємств паливно-енергетичного комплексу та відшкодування податку на додану вартість підприємствам гірничо-металургійного комплексу" та від 26.09.2001 № 1270 "Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом".

   • Станом на 1 липня поточного року 57604 платникам податку на додану вартість не відшкодовано 6 млрд. 80 млн. гривень. Зокрема, Криворізькому державному гірничо-металургійному комбінату "Криворіжсталь" не відшкодовано 365,8 млн. грн., корпорації "Індустріальний союз Донбасу" 103,6 млн. грн., металургійному комбінату ім. Ілліча 66,1 млн. грн., ВАТ ЗМК "Запоріжсталь" 75,4 млн. грн., Одеському державному припортовому заводу 51 млн. гривень.

    При цьому 30478 суб´єктам підприємницької діяльності або більше половини за термінами, що настали згідно з поданими деклараціями, не відшкодовано 2 млрд. 203 млн. грн. простроченої заборгованості. Так, Криворізькому державному гірничо-металургійному комбінату "Криворіжсталь" не відшкодовано 148 млн. грн. податку на додану вартість, корпорації "Індустріальний союз Донбасу" 49,8 млн. грн., металургійному комбінату ім. Ілліча 48,2 млн. грн., ВАТ ЗМК "Запоріжсталь" 42,1 млн. грн., Одеському державному припортовому заводу 39,6 млн. гривень.

   • У той же час, 63338 платників податку на додану вартість станом на 1 липня поточного року мали переплати за цим податком на суму
    1 млрд. 580,4 млн. грн., з них 1 млрд. 62,2 млн. грн. віднесено податковими органами в рахунок майбутніх платежів, узгоджені зобов´язання за якими ще не виникли, та 518,2 млн. грн. віднесено до майбутніх зобов´язань і в рахунок погашення податкових векселів.

 • Матеріали аналізу та вивчення Рахунковою палатою стану відшкодування платникам податковими органами податку на додану вартість свідчать про порушення вимог чинного законодавства. За даними Державного казначейства за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість у першому півріччі 2002 року сплачені за рахунок державного бюджету відсотки в сумі 11,5 млн. гривень. Найбільші виплати проведені в Луганській області - 6 млн. грн., Полтавській - 2,2 млн. грн., а також Херсонській області - 1,2 млн. гривень.

   • Вивчення стану відшкодування податку на додану вартість в Одеській області свідчить, що в порушення Закону України від 03.04.97 № 168 "Про податок на додану вартість" та Порядку відшкодування податку на додану вартість, затвердженого спільним наказом Державної податкової адміністрації та Державного казначейства від 02.07.97 № 209/72, податковою службою не в повному обсязі проводяться документальні перевірки та своєчасно не надаються висновки до органів Державного казначейства.

    Станом на 1 квітня поточного року податковою службою не проведено документальних перевірок майже третини платників Одеської області, які задекларували повернення з державного бюджету податку на додану вартість. Водночас, незважаючи на проведені документальні перевірки, до органів Державного казначейства не подано висновків щодо відшкодування 200 підприємствам податку на додану вартість або
    27 відс. декларантів.

    Зокрема, не проведено перевірку і, відповідно, не надано висновку до органів Державного казначейства щодо відшкодування ПП "УЛС-ЮГ"
    1 млн. 824,6 тис. грн. податку на додану вартість, заявлених до відшкодування ще в квітні минулого року, а також 3 млн. 303,8 тис. грн., заявлених ДП "Фіаніт-альфа" в червні 2001 року.

    Незважаючи на проведені документальні перевірки ТОВ "Морська паливна компанія", яке заявило протягом минулого року на відшкодування податку на додану вартість у сумі 5 млн. 149,6 тис. грн., податкова інспекція до органів Державного казначейства висновків не надала.

    ТОВ "ВІС" задекларувало відшкодування 20 січня 2001 року, податковою інспекцією проведено перевірку 5 березня 2001 р., а висновок до Державного казначейства подано тільки 17 січня 2002 року. В січні 2001 року Державною податковою інспекцією у місті Южному щодо Одеського державного припортового заводу подані висновки про відшкодування лише за липень, серпень та вересень 2000 року на суму 8 млн. грн., висновки за січень 2001 року на суму 2 млн. грн. подані у вересні, за червень у листопаді 2001 року та січні 2002 року на суму, відповідно, 1,5 та 4,2 млн. гривень.

   • Проведений аналіз свідчить про неоднаковий підхід податкових органів до платників при здійсненні відшкодування податку на додану вартість. Так, одним платникам довгий час не відшкодовувався податок на додану вартість та ще й у незначних розмірах, іншим платникам відшкодування проводилось повністю, своєчасно і в значних сумах. Так, в 2001 році Одеському портовому ВПК повністю відшкодовано 2 млн. 446,9 тис. грн., заявлених до відшкодування, ТОВ "РІНГ" 1 млн. 345,9 тис. грн., ТОВ "Інтермет"
    1 млн. 241,8 тис. грн., ДП "Юпітер Ентерпрайз" 915,1 тис. гривень. У значних розмірах проводилось відшкодування на рахунки ПП "Югагросервіс" в сумі 3 млн. 728,6 тис. грн. або 79,5 відс. заявленого податку на додану вартість; ТОВ "Вторметекспорт" 13 млн. 596,7 тис. грн. або 85,1 відс.; ЗАТ "Звармет" 2 млн. 512,4 тис. грн. або 72,5 відс.; ТОВ "Вектор Ойл Трейд" 3 млн. 830,1 тис. грн. або 59,8 відс.; ТОВ "КРАЙ"
    1 млн. 438,4 тис. грн. або 80,6 відс. заявлених до відшкодування сум при середньому відсотку відшкодування в цілому по Одеській області у розмірі 31 відсотка.

   

  4. Виконання спеціального фонду
  державного бюджету

 • Рівень надходжень доходів до спеціального фонду державного бюджету в першому півріччі поточного року значно вищий проти загального фонду. За звітний період до спеціального фонду державного бюджету надійшло 4 млрд. 575,7 млн. грн. або 53,6 відс. річних призначень. Бюджетним розписом надходження до спеціального фонду в помісячному розрізі не встановлені. Останнє не дає можливості здійснювати ефективний контроль за виконанням державного бюджету в цілому, управління його коштами та виконання вимог статті 53 Бюджетного кодексу України щодо визначення перевиконання доходної частини державного бюджету за підсумками трьох кварталів.

  Виконання в першому півріччі 2002 року спеціального фонду державного бюджету за доходами характеризують дані, наведені в таблиці 3.


   

  Таблиця 3

  Виконання спеціального фонду державного бюджету за доходами
  у першому півріччі 2002 року

  млн. грн.

  № з/п

  Показники

  Затверджено

  на 2002 рік

  Виконано за січень-червень 2002 року

  Відсоток виконання

   

  ВСЬОГО ДОХОДІВ

  8539

  4576

  53,6

   

  у тому числі:

   

   

   

  І.

  Податкові надходження

  1402

  633

  45,1

  1.1

  податок на прибуток підприємств

  170

  58

  34,1

  1.2

  збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

  362

  94

  26,8

  1.3

  акцизний збір з вироблених в Україні товарів

  412

  307

  74,5

  1.4

  акцизний збір з ввезених в Україну товарів

  291

  71

  24,3

  1.5

  кошти, отримані за вчинення консульських дій

  13

  14

  108,6

  1.6

  збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

  111

  62

  55,9

  ІІ.

  Неподаткові надходження

  6293

  3529

  56,1

  2.1

  додаткові збори на виплату пенсій

  1500

  671

  44,7

  2.2

  власні надходження бюджетних установ і організацій

  3826

  2233

  58,4

  ІІІ.

  Доходи від операцій з капіталом

  616

  178

  28,8

  3.1

  надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

  616

  178

  28,8

  ІV.

  Цільові фонди

  121

  123

  101,2

  4.1

  платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів

  80

  92

  114,5

  4.2

  збір за забруднення навколишнього природного середовища

  41

  31

  75,6

   • У порівнянні з першим півріччям минулого року номінальні надходження спеціального фонду за шість місяців поточного року зменшилися на 116,9 млн. грн. або на 2,5 відсотка. Без урахування коштів від приватизації державного майна надходження спеціального фонду зменшилися проти минулого року на 57,6 млн. грн. або 1,2 відсотка. Зменшення відбулося за рахунок виключення із доходної частини спеціального фонду в 2002 році відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України та транспортування нафти магістральними нафтопроводами, а також рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, які в минулому році враховувались у доходах спеціального фонду державного бюджету.

   • Понад половину доходів спеціального фонду становили власні надходження бюджетних установ і організацій. Протягом першого півріччя 2002 року до державного бюджету надійшло доходів у сумі 2 млрд. 233,1 млн. грн. або 58,4 відс. річного плану. При цьому за таким видом доходів як інші джерела власних надходжень бюджетних установ (гранти, дарунки та кошти, отримані на виконання окремих доручень) Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Державний комітет у справах охорони державного кордону, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони перевиконали річні призначення більше ніж у 20 разів.

   • До спеціального фонду державного бюджету надійшло 670,8 млн. грн. або 44,7 відс. додаткових зборів на виплату пенсій, 82,1 млн. грн. або
    23,6 відс. коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань, 377,7 млн. грн. або 53,7 відс. акцизного збору, 94,4 млн. грн. або 26,1 відс. збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету, 62,1 млн. грн. або 55,9 відс. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, 58,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств або 34,1 відс. плану на рік. На виконання пункту 8 статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" до спеціального фонду також надійшло 520,2 млн. грн. платежів, пов´язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації, укладеної 28 травня 1997 року.

 • Видатки спеціального фонду за січень-червень 2002 року проведено в сумі 3 млрд. 790,7 млн. грн., що становить 38,5 відс. річних призначень, при надходженнях до спеціального фонду в сумі 4 млрд. 575,7 млн. гривень.

  Здійснення видатків спеціального фонду державного бюджету за основними напрямами характеризують дані, наведені в таблиці 4.

  Таблиця 4

  Виконання спеціального фонду державного бюджету за видатками
  у першому півріччі 2002 року

  млн. грн.

  № з/п

  Показники

  Затверджено на 2002 рік

  Виконано за січень-червень 2002 року

  Відсоток виконання

   

  ВСЬОГО ВИДАТКІВ

  9834,8

  3790,74

  38,5

   

  з них:

   

   

   

  1.

  Загальнодержавні функції

  411,2

  164,6

  40

  2.

  Оборона

  1403

  377,6

  26,9

  3.

  Громадський порядок, безпека та судова влада

  600

  578,1

  96,3

  4.

  Економічна діяльність

  3097,2

  758,2

  24,5

  5.

  Охорона навколишнього природного середовища

  107,9

  20,5

  19

  6.

  Житлово-комунальне господарство

  49,5

  0,04

  0,08

  7.

  Охорона здоров´я

  360,3

  191,6

  53,2

  8.

  Духовний і фізичний розвиток

  45,3

  34,3

  75,8

  9.

  Освіта

  1909,8

  843,4

  44,2

  10.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  1627,1

  736,7

  45,3

  11.

  Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

  223,5

  85,7

  38,4

   • Найбільш вагомими були видатки на освіту 843,4 млн. грн. (22,4 відс. загального обсягу видатків), економічну діяльність 758,2 млн. грн. (20 відс.), соціальний захист та соціальне забезпечення 736,7 млн. грн.
    (19,4 відс.), громадський порядок, безпеку та судову владу 578,1 млн. грн. (15,3 відсотка).

   • Кошти спеціального фонду відповідно до джерел їх отримання спрямовувалися, в основному, на проведення видатків за програмами Міністерства праці та соціальної політики 715,7 млн. грн. або 18,9 відс. загального обсягу, Міністерства освіти і науки 595,5 млн. грн. або
    15,7 відс., Міністерства внутрішніх справ 421,4 млн. грн. або 11,1 відс., Державної служби автомобільних доріг 330,2 млн. грн. або 8,7 відс., Міністерства оборони 235,5 млн. грн. або 6,2 відс., Міністерства аграрної політики 201,9 млн. грн. або 5,3 відс., Міністерства охорони здоров´я 198,5 млн. грн. або 5,2 відсотка.

 • Склалася стійка тенденція до зростання видатків спеціального фонду в загальному обсязі видатків бюджету. В окремих головних розпорядників коштів вони сягають половини всіх видатків.

  Так, видатки спеціального фонду Міністерства праці та соціальної політики становлять 62,9 відс. у загальній сумі його видатків, Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 46,4 відс., Міністерства екології та природних ресурсів 43,6 відс., Міністерства освіти і науки 40,6 відс., Міністерства внутрішніх справ 37,4 відс., Міністерства охорони здоров´я 33,9 відс. (без урахування прихованих позабюджетних коштів).

 • Використання в першому півріччі власних коштів бюджетних установ та коштів, отриманих за іншими джерелами надходжень (гранти, дарунки, виконання окремих доручень) за окремими напрямами у кілька разів перевищили заплановані річні показники.

  Зокрема, видатки органів прокуратури по нагляду за додержанням законів та представницькі функції в суді у 89 разів, центрального управління Служби безпеки України 6 разів, централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 4,4 раза, апарату Державного комітету у справах охорони державного кордону України 2,5 раза.

 • У звітному періоді продовжувалася практика штучного резервування коштів спеціального призначення. Окремі видатки спеціального фонду державного бюджету проведено в обсягах, значно менших за наявні ресурси, що були джерелом їх фінансування.

  Зокрема, із цільових коштів спеціального фонду на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування не використано 73,8 млн. грн., соціально-трудову та професійну реабілітацію інвалідів
  51,5 млн. грн., забезпечення участі в міжнародних миротворчих операціях 68,7 млн. грн., заходи, пов´язані з охороною навколишнього природного середовища 28,7 млн. грн., закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем 17,4 млн. гривень.

 • При виконанні державного бюджету продовжується практика проведення розрахунків у негрошовій формі. В порушення статті 48 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" Кабінет Міністрів України розпорядженням від 30.05.2002 №275-р "Про погашення заборгованості Держкомрезерву перед ВАТ "Укрнафта" надав дозвіл Держкомрезерву на проведення розрахунків у 2002-2005 роках із застосуванням векселів.

  Відповідно до вказаного розпорядження передбачено погашення заборгованості в сумі 130,6 млн. грн., що утворилася внаслідок поставок ВАТ "Укрнафта" Держкомрезерву нафти для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.98 № 1953 "Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними та фінансовими ресурсами в 1999 році". Розрахунки дозволено здійснювати з підприємствами, установами і організаціями (дебіторами) за відпущені матеріальні цінності з державного резерву із застосуванням векселів на суму, що не перевищує суми боргу Держкомрезерву перед ВАТ "Укрнафта", з наступною їх передачею ВАТ "Укрнафта" в рахунок погашення заборгованості. Пункт 2 розпорядження щодо розробки до 01.07.2002 графіків і механізму погашення заборгованості Мінфіном, Держкомрезервом, Мінагрополітики і ВАТ "Укрнафта" станом на 01.08.2002 не виконано.

 • Окремі рішення, які приймав Кабінет Міністрів України, створюють умови для накопичення боргів за відпущені з Державного резерву товарно-матеріальні цінності.

   • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 № 62-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1998 р. №887" продовжено термін повернення до державного резерву одержаного Херсонським суднобудівним заводом згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.11.97 № 634 природного газу в кількості 30 млн. куб. метрів та надано дозвіл здійснювати повернення боргу щорічно рівними частками протягом 2002-2004 років, з них 12,4 млн. куб. метрів навіть без оплати за користування. Слід відмітити, що до цього Уряд двічі продовжував згаданому підприємству термін повернення природного газу до державного резерву з четвертого кварталу 1997 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.97 № 634) до 1 жовтня 2000 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.99 № 1232-р) з подальшим перенесенням його на 2002-2004 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 № 62-р).

   • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.2002 № 154-р "Про реалізацію розброньованих з мобілізаційного резерву бокситів" надано дозвіл реалізувати розброньовані з мобілізаційного резерву боксити ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" в кількості 200 тис. тонн з відстрочкою оплати вартості до 60 днів.

 • Практика виконання спеціального фонду державного бюджету свідчить про необхідність його об´єднання із загальним фондом. На сьогодні головна мета створення спеціального фонду - щодо включення до бюджету усіх доходів та видатків бюджетних установ - виконана. Подальше існування спеціального фонду у складі як державного, так і місцевих бюджетів, призводить лише до численних порушень, неефективного управління й використання коштів.

   

  5. Фінансування Державного бюджету України
  та оцінка державного боргу

 • Невиконання планових показників Державного бюджету України в першому півріччі поточного року як за доходами, так і за видатками, незадовільне управління бюджетними коштами, необхідність погашення державних боргових зобов´язань призвели до створення Міністерством фінансів та Державним казначейством профіциту державного бюджету в сумі 979,1 млн. гривень.

   • Розписом Державного бюджету України на 2002 рік у першому півріччі загальний фонд державного бюджету планувалося виконати з дефіцитом у сумі 1 млрд. 303,9 млн. гривень. В такому ж обсязі передбачалося здійснити фінансування державного бюджету. В результаті внесення протягом звітного періоду змін до бюджетного розпису, зокрема, збільшення планових показників доходів на 27,5 млн. грн. та видатків на 508 млн. грн., плановий обсяг дефіциту визначено в сумі 1 млрд. 784,4 млн. гривень. Проте Державне казначейство, перевищивши свої повноваження, з метою збільшення планового джерела, скоригувало план фінансування державного бюджету, включивши до нього залучені кошти з єдиного казначейського рахунку. Внаслідок цієї операції плановий обсяг фінансування державного бюджету визначено в сумі 4 млрд. 287,3 млн. грн., що на 2 млрд. 654,4 млн. грн. більше, ніж передбачалося бюджетним розписом.

   • Фактично за звітний період загальний фонд державного бюджету виконано з профіцитом у сумі 194 млн. гривень. Основною причиною утворення профіциту є невиконання планових показників щодо проведення видатків державного бюджету. Так, у порівнянні із затвердженими обсягами, видатки не проведені на 3 млрд. 182 млн. грн, що обумовлено недоотриманням доходів у сумі 1 млрд. 203,5 млн. грн., зростанням залишків невикористаних коштів розпорядниками на 1 млрд. 46,3 млн. грн., а також відсутністю необхідних джерел фінансування державного бюджету в сумі 932,2 млн. гривень.

   • Спеціальний фонд у 2002 році затверджено з дефіцитом у сумі 1 млрд. 275,2 млн. гривень. Фактично за січень червень його виконано з профіцитом у сумі 785 млн. гривень. Основними причинами утворення профіциту є непроведення запланованих видатків, несвоєчасне та неповне використання розпорядниками отриманих коштів, а також відволікання коштів спеціального призначення у сумі 390,3 млн. грн. на погашення зовнішніх боргових зобов´язань, що не передбачалося Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

  • Урядом та Міністерством фінансів не виконано завдання з мобілізації ресурсів для фінансування державного бюджету за рахунок джерел, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік". Це спричинило відволікання Державним казначейством бюджетних коштів на погашення державного боргу. Як наслідок, у першому півріччі на фінансування державного бюджету залучено понад 2 млрд. грн. коштів з єдиного казначейського рахунку, у тому числі й коштів інших клієнтів, які обслуговуються казначейством, але не враховуються в складі державного бюджету.

   • Розписом фінансування загального фонду Державного бюджету України за типом боргового зобов´язання передбачалося залучити до державного бюджету 847,3 млн. грн. від випуску державних цінних паперів, а саме: від розміщення середньострокових зобов´язань 146,4 млн. грн. та короткострокових зобов´язань і векселів 700,9 млн. гривень. При цьому видатки з погашення внутрішнього державного боргу передбачалося здійснити в сумі 1 млрд. 277,1 млн. гривень.

   • Фактично у січні червні 2002 року Міністерством фінансів залучено до державного бюджету за рахунок розміщення ОВДП 799,3 млн.грн., що склало 94,3 відс. запланованих обсягів. Видатки з погашення внутрішнього боргу проведені в сумі 1 млрд. 337,2 млн. грн., що майже на 5 відс. більше, ніж передбачалося. Міністерством фінансів проведено 42 аукціони із передбачуваних 64 з первинного розміщення державних облігацій. Розміщувалися тільки короткострокові (83 відс.) і середньострокові облігації (17 відс.) з терміном погашення 3 та 6 місяців. Дохідність розміщених облігацій коливалася в межах 14,1 8,2 відс. річних, у той час як середньозважена відсоткова ставка за кредитами в національній валюті комерційних банків на початок року становила 29,6 відс., а на кінець першого півріччя 25 відсотків.

   • Залишки бюджетних коштів у банківській системі протягом першого півріччя збільшилися на 1 млрд. 440,9 млн.грн. і становили на 1 липня 2002 року 1 млрд. 992,1 млн. гривень.

   • У першому півріччі 2002 року планувалося отримати зовнішнього фінансування в сумі 216,6 млн. грн., а видатки з погашення зовнішнього державного боргу передбачалося здійснити в сумі 1 млрд. 570,6 млн. гривень. Впродовж звітного періоду зовнішніх надходжень на фінансування державного бюджету не отримано, також на 471 млн. грн. не виконано план надходжень від приватизації та на 48 млн. грн. - від розміщення державних цінних паперів. На фінансування проектів розвитку залучено коштів від Світового банку в сумі 109,6 млн. гривень.

   • Видатки з погашення державного зовнішнього боргу склали 1 млрд. 635,2 млн.грн., з них 520,2 млн.грн. - погашення шляхом проведення взаємозаліку боргу перед Російською Федерацією. Крім цього, зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю, склали 123,2 млн. гривень.

   • Протягом трьох років Урядом і Фондом державного майна не забезпечується виконання затвердженої Законом України від 18.05.2000 № 1723 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки та відповідних надходжень до державного бюджету від здійснення заходів, передбачених цією програмою.

  • Не виконано план надходжень коштів від приватизації державного майна для фінансування загального фонду державного бюджету, затверджений на перше півріччя 2002 року в сумі 836,2 млн. гривень.

   • За період січень-червень 2002 року Фонд державного майна перерахував до державного бюджету лише 385,4 млн. грн., у тому числі до загального фонду державного бюджету надійшло 365,1 млн. грн., що на 471 млн. грн. або в 2,3 раза менше планового показника. Третину приватизаційних надходжень забезпечено коштами від пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" у сумі 115,7 млн. гривень.

   • Державним комітетом зв´язку та інформатизації України та Фондом державного майна не виконано вимоги Уряду щодо забезпечення у другому кварталі 2002 року надходжень до державного бюджету коштів від продажу належної ВАТ "Укртелеком" частки в статутному фонді спільного підприємства "Український мобільний зв`язок" у сумі 443,9 млн. гривень.

   • Незадовільно вплинув на стан приватизаційних надходжень до державного бюджету низький попит потенційних покупців, у зв´язку з чим Фондом державного майна запроваджувалися повторні продажі пакетів акцій зі знижкою стартової ціни до 50 відсотків. Так, в результаті продажу
    10 відс. пакету акцій ВАТ "Миколаївський глиноземний завод" вартістю
    83,2 млн. грн., що виставлявся УМБВ з 2000 року, отримано лише 60,5 млн. гривень. За пакет акцій ВАТ "Запорізький автомобільний завод" стартовою ціною 102 млн. грн., який у минулому році двічі виставлявся на продаж, одержано 54,2 млн. гривень.

  • У зв´язку із затягуванням процесу приватизації та продажу 42,86 відс. пакету акцій ВАТ "Укртелеком" і обленерго, програма приватизації на 2002 рік не виконується, а державний бюджет може недоотримати майже 4 млрд. грн., передбачених для фінансування загального та спеціального фондів державного бюджету.

  Фондом державного майна розроблено альтернативний (резервний) перелік, який складено з метою запобігання можливих зривів продажу підприємств з основного переліку, але очікувана сума надходжень складає майже 1 млрд. грн., а кошти від продажу підприємств у кінці року зможуть надійти лише в наступному році.

 • Загальний обсяг державного боргу за звітний період у порівнянні з початком року зменшився на 506,7 млн.грн. (175,2 млн. дол. США) і становив на 1 липня 2002 року 74 млрд. 123,1 млн. грн. (13 млрд. 909,9 млн. дол. США). При цьому внутрішній державний борг зменшився на 504,8 млн. грн. (117,3 млн. дол. США) і становив 20 млрд. 514,6 млн. грн. (3 млрд. 849,8 млн. дол. США), зовнішній - на 1,9 млн. грн. (57,9 млн. дол. США) та 53 млрд. 608,5 млн. грн. (10 млрд. 60,1 млн. дол. США), відповідно.

   • Прямі боргові зобов´язання зменшилися за звітний період на 691,6 млн. грн. (197,7 млн. дол. США), а гарантовані збільшилися на 184,9 млн. грн. (22,6 млн. дол. США).

   • Зменшенню обсягу державного боргу сприяли проведення взаємозаліку з Російською Федерацією на суму 97,8 млн. дол. США
    (520,2 млн. грн.), погашення Національним банком боргу перед Міжнародним валютним фондом та Європейським банком реконструкції і розвитку за рахунок валютних резервів у сумі 114,3 млн. дол. США, при цьому отримано кредитних ресурсів від ЄБРР у сумі 29,9 млн. дол. США, погашення державного боргу за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку в сумі 36,8 млн. дол. США (115,3 млн. грн.), погашення внутрішнього боргу в більших розмірах, ніж отримано коштів від розміщення ОВДП.

  • Валютна складова державного боргу в порівнянні з першим кварталом поточного року збільшилася на 0,6 відс. пункти і становила 81,8 відс., що негативно характеризує стан фінансово-економічної безпеки держави. Питома вага боргових зобов´язань перед міжнародними фінансовими організаціями з початку року зросла на
   0,3 відс. пункти, що свідчить про високий рівень залежності України від міжнародних фінансових організацій.

   • Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку, становила 4 млрд. 703,8 млн. дол. США або
    33,8 відс. загального обсягу державного боргу, у тому числі Світовому банку 2 млрд. 305,5 млн. дол. США або 16,6 відс. від загального обсягу державного боргу, Міжнародному валютному фонду 1 млрд. 907,2 млн. дол. США або 13,7 відс., Європейському співтовариству 320,3 млн. дол. США або 2,3 відс., Європейському банку реконструкції та розвитку
    119,5 млн. дол. США або 0,9 відсотка.

   • Заборгованість за ОВДП та кредитами Національного банку, наданими Уряду в іноземній валюті для фінансування державного бюджету, становила 3 млрд. 849,6 млн. дол. США або 27,8 відс. загального обсягу державного боргу.

   • Заборгованість за позиками, наданими іноземними державами 3 млрд. 52,2 млн. дол. США (21,9 відс. загального обсягу державного боргу), найбільша з яких це позика Російської Федерації 1 млрд. 778,9 млн. дол. США (12,8 відс. загального обсягу державного боргу).

   • Заборгованість перед іноземними комерційними структурами (облігації зовнішньої державної позики) 2 млрд. 304,2 млн. дол. США (16,6 відс. загальної суми державного боргу).

   • На обслуговування і погашення державного боргу в першому півріччі 2002 року спрямовано 4 млрд. 393 млн. грн. або 92,6 відс. від обсягів, передбачених Розписом державного бюджету на січень-червень.

   • У порівнянні з аналогічним періодом 2001 року видатки державного бюджету на погашення і обслуговування боргових зобов´язань зросли на
    1 млрд. 726,3 млн. грн. або в 1,6 раза. Із загальної суми видатків на погашення і обслуговування державного боргу видатки на обслуговування здійснено в сумі 1 млрд. 420,6 млн. грн. або 74,8 відс. від плану на півріччя.

   • Основними причинами економії видатків з обслуговування та погашення державного боргу були: затримка з проведенням реструктуризації державного зовнішнього боргу в рамках Паризького клубу кредиторів (реструктуризовано борг у 2002 році перед Італією, Францією та США, наприкінці 2001 року перед Німеччиною. Угоду про реструктуризацію з Японією передбачається підписати восени поточного року); передбачення в бюджеті завищеного розрахункового курсу гривні до долара США у розмірі 5,6, в той час як фактичний середній курс у першому півріччі звітного періоду становив 5,3234; відсутність гарантійних випадків у зв´язку із обслуговуванням позик міжнародних фінансових організацій, наданих безпосередньо позичальникам кредитів.

  • У 2002 році за рахунок коштів державного бюджету продовжували здійснюватися видатки з погашення інших боргових зобов´язань, які не обліковуються у складі державного боргу та не відображаються у складі видатків з погашення та обслуговування державного боргу.

   • У першому півріччі 2002 року з державного бюджету були здійснені видатки з погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками у сумі 149,3 млн. гривень.

   • Відповідно до бюджетного розпису в січні червні здійснено компенсаційні виплати громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень у сумі 195,9 млн. гривень.

  • Крім коштів державного бюджету за рахунок кошторису Національного банку та валютних резервів держави у першому півріччі здійснено обслуговування та погашення кредитів, отриманих від Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції і розвитку в сумі 145 млн. дол. США (772,7 млн. гривень).

 • Заходи Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів щодо стягнення із суб´єктів господарювання заборгованості перед державним бюджетом за отримані під гарантії Уряду іноземні кредити виявилися неефективними.

  Всього на 1 липня 2002 року загальна сума простроченої заборгованості
  57 боржників зросла на 123,3 млн. дол. США і становила 1 млрд. 421,5 млн. дол. США або 7 млрд. 574,9 млн. гривень. Протягом першого півріччя відшкодування заборгованості державному бюджету здійснювалося вкрай незадовільно. Незважаючи на те, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2002 № 94-р було затверджено на 2002 рік графік її погашення на загальну суму 4 млрд. 837 млн. грн., у тому числі в першому півріччі 2 млрд. 404 млн. грн., фактично погашено 215,8 млн. грн. або лише 9 відс. від встановлених обсягів. Із 57 позичальників 37 зовсім не відшкодовували заборгованість, а 20 підприємств погасили її на загальну суму 40,5 млн. дол. США (215,8 млн.грн.), у тому числі: 26,9 млн. дол. США (66,4 відс.) Криворізьким державним гірничо-металургійний комбінатом "Криворіжсталь"; 2,5 млн. дол. США (6,2 відс.) АТЗТ "Індар"; 1,5 млн. дол. США (3,7 відс.) ВАТ "Сілур"; 1,1 млн. дол. США (2,7 відс.) корпорацією "Украгропромбіржа"; 0,6 млн. дол. США (1,5 відс.) ВО "Південмаш";
  0,3 млн. дол. США (0,7 відс) Нацтелекомом України; 0,3 млн. дол. США (0,7 відс) АПА "Земля і люди"; 0,2 млн. дол. США (0,5 відс.) ВАТ "Центральний ГЗК".

   

  6. Міжбюджетні відносини
  та виконання місцевих бюджетів

 • У першому півріччі 2002 року Урядом виконані зобов´язання щодо надання місцевим бюджетам дотацій вирівнювання. Протягом звітного періоду місцеві бюджети отримали дотації в сумі 2 млрд. 140,2 млн. грн. або 109,2 відс. передбачених.

  У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги дотацій збільшилися на 99,2 млн. гривень. Із загальної суми наданих дотацій
  86 відс. забезпечено за рахунок відрахувань від доходів державного бюджету, що надійшли на відповідній території, а 14 відс. за рахунок перерахувань коштів безпосередньо Державним казначейством.

 • Міністерством фінансів та Державним казначейством не забезпечено повною мірою виконання планових завдань в частині надання субвенцій регіональним бюджетам.

  • У загальному фонді державного бюджету передбачено 10 видів субвенцій місцевим бюджетам у сумі 4 млрд. 562,6 млн. гривень. За звітний період поточного року фактично перераховано субвенцій в сумі 2 млрд. 59,2 млн. грн. або 45,1 відс. річних призначень та 87,5 відс. до плану на перше півріччя.

   • Для надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв´язку перераховано субвенції в сумі 1 млрд. 176,5 млн. грн. (93,6 відс. до передбачених обсягів на перше півріччя 2002 року); на виплату допомоги сім´ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 512 млн. грн. (89,2 відс.); пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів 239,9 млн. грн. (73,6 відс.); пільг і субсидій ветеранам війни та праці, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 118,9 млн. грн. (83,3 відс.); на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Закарпатській області 9,5 млн. грн. (68,2 відс.); на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету 1,1 млн. грн. (50 відс.); на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській області 0,8 млн. грн. (33,3 відс.); на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Кіровоградській області 0,4 млн. грн.
    (33,3 відсотка).

   • У минулому році субвенції для надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв´язку надавалися за рахунок надходження рентної плати за природний газ і відрахувань від плати за транзит природного газу, коштів гранту згідно з Програмою компенсації паливного дефіциту в Україні, а також надходжень від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України" заборгованості з платежів до державного бюджету станом на 1 січня 2001 року. У зв´язку з тим, що план надходжень за вказаними джерелами не виконано, сума субвенції, недоданої у 2001 році місцевим бюджетам, становила 997,6 млн. грн. або 27 відс. від запланованих обсягів на рік. Найбільші суми субвенції недоотримали бюджети: Одеської області 90 млн. грн.; Дніпропетровської 83,8 млн. грн.; Донецької 73,4 млн. грн.; Вінницької 70,3 млн. грн.; Львівської 68,9 млн. грн.; Автономної Республіки Крим 60,5 млн. грн.; м. Києва
    40,2 млн. грн. тощо. Це зумовило зростання кредиторської заборгованості з надання поточних трансфертів населенню, яка на 01.01.2002 становила 196,6 млн. грн. і в порівнянні з початком 2001 року збільшилася на
    194 млн. гривень
    . При затвердженні державного бюджету на поточний рік кошти на погашення зазначеної заборгованості не передбачалися.

    Надання субвенцій на виплату пільг і субсидій населенню протягом першого півріччя не в повному обсязі призвело до подальшого поглиблення боргових зобов´язань бюджету перед постачальниками послуг. Так, за шість місяців поточного року кредиторська заборгованість із зазначених платежів зросла в порівняні з початком року на 158,2 млн. грн. і становила 352,5 млн. грн., з яких найбільші суми заборгованості рахуються за бюджетами м. Києва 37,3 млн. грн.; Донецької області 60,8 млн. грн.; Львівської 32,1 млн. грн.; Вінницької 30,9 млн. грн.; Київської 30,4 млн. грн.; Запорізької 29,7 млн. грн.; Полтавської області 24,6 млн. гривень.

   • Незважаючи на те, що бюджетним розписом на січень-червень поточного року передбачено надання субвенцій Закарпатській області у сумі 32 млн. грн. на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році ВАТ "Державний ощадний банк України", та Запорізькій 2,6 млн. грн. на фінансову підтримку державного комунального підприємства "Водоканал", у першому півріччі кошти на цю мету взагалі не виділялися.

   • У звітному періоді субвенції на часткове виконання статті 57 Закону України від 23.05.91 №1060-ХІІ "Про освіту" і на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, а також центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, не планувалися.

  • За рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету передбачалося надати місцевим бюджетам протягом року три види субвенцій в сумі 223,5 млн. гривень. Фактично у першому півріччі 2002 року спрямовано за цим напрямом 85,7 млн. грн. або 38,3 відс. річних призначень.

   • Як і в минулі періоди, субвенція на соціально-економічний розвиток міста Севастополя надавалася з державного бюджету без відповідних надходжень до спеціального фонду. Тобто, джерело для проведення таких видатків було відсутнє.

    Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" передбачено перерахувати за рахунок коштів, які надійдуть від Російської Федерації згідно з міжурядовою угодою від 16 березня 2000 року, як участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери
    м. Севастополя та інших населених пунктів, субвенцію на соціально-економічний розвиток м. Севастополя в сумі 25,3 млн. гривень. У зв´язку з ненадходженням від Російської Федерації вказаних платежів, субвенція м. Севастополю за звітний період надана в сумі 25,3 млн. грн. шляхом передачі газу, отриманого Міністерством фінансів ще в 1999 році від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості з платежів до державного бюджету.

   • Субвенція бюджету м. Харкова на ліквідацію аварії на очисних спорудах надана в сумі 5,3 млн. грн., що становить 19,2 відс. річних планових призначень. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (пункту 7 частини 1 статті 15) одним із джерел її формування є кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України. Оскільки Урядом зазначений перелік до цього часу не визначено, виникає загроза в частині забезпечення своєчасного та повного спрямування бюджетних асигнувань на ліквідацію аварії на очисних спорудах м. Харкова.

   • Субвенцію на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов´язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров´я, віком, вислугою років та у зв´язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, перераховано в сумі 55,1 млн. грн., що становить 32,3 відс. планових річних призначень. У той же час, до державного бюджету на зазначену ціль надійшло в звітному періоді
    58,1 млн. грн. відрахувань від податку на прибуток підприємств.

 • Окремі органи місцевого самоврядування не забезпечили перерахування коштів до державного бюджету в обсягах, передбачених Розписом Державного бюджету України на 2002 рік.

  Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського (Автономна Республіка Крим) та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету передано до державного бюджету 1 млрд. 401,3 млн. грн. або 104,8 відс. суми, затвердженої розписом бюджету на січень-березень. Незважаючи на загальне перевиконання планових призначень, лише 12 регіонів із 25 виконали свої зобов´язання перед державним бюджетом, у зв´язку з чим державний бюджет у першому півріччі недоотримав майже 4,4 млн. гривень. Зокрема, станом на 01.07.2002 з бюджетів Львівської області не надійшло до державного бюджету 1,9 млн. грн., Донецької 1,3 млн. грн., Дніпропетровської 0,4 млн. грн., Миколаївської 0,3 млн. гривень.

 • Залишається невирішеним питання щодо погашення боргів місцевих бюджетів перед державним бюджетом.

  На 1 липня 2002 року заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом за період з 1998 по 2001 роки становила 970,2 млн. грн., з них заборгованість за короткотерміновими позичками становила 161 млн. гривень. Найбільшу заборгованість мають бюджети Харківської області 229,8 млн. грн., Полтавської 183 млн. грн., Запорізької 162,1 млн. грн., Донецької області 94,9 млн. грн. та м. Києва 79,7 млн. гривень.

 • Доходну частину бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за перше півріччя 2002 року (з урахуванням трансфертів) виконано в сумі 13 млрд. 332,9 млн. грн, або 51,3 відс. річного обсягу, що на 1 млрд. 914,9 млн. грн. (16,8 відс.) перевищує відповідний показник милого року. Зростання доходів місцевих бюджетів відбулося за рахунок збільшення субвенцій, отриманих з державного бюджету, та зростання власних податкових надходжень.

  • Доходи місцевих бюджетів, що формуються за рахунок власних і закріплених джерел, становили 9 млрд. 47,9 млн. грн. або 53,3 відс. річного розрахункового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року вони номінально зросли на 1 млрд. 44,5 млн. грн. або на 13 відс., у тому числі, доходи загального фонду на
   547,4 млн. грн. та спеціального фонду на 497,1 млн. гривень. Доходи місцевих бюджетів становили 32,6 відс. зведеного бюджету, що на 1 відс. пункт більше, ніж за відповідний період минулого року.

   • До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 7 млрд. 369,1 млн. грн., що становить 49,1 відс. річного обсягу. Спеціальний фонд виконано в сумі
    1 млрд. 678,7 млн. грн. або на 86,1 відс. передбаченого річного обсягу.

   • У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду збільшились за рахунок прибуткового податку з громадян (на 920,2 млн. грн.), єдиного податку для суб´єктів малого підприємництва (98,8 млн. грн.), плати за землю (78,9 млн. грн.), плати за ліцензії на певні види господарської діяльності (59,5 млн. грн.), фіксованого сільськогосподарського податку (21,3 млн. грн.), державного мита (11,5 млн. грн.), плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (7,8 млн. грн.), місцевих податків і зборів (7,3 млн. гривень). Водночас відбулося зменшення надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів (на 15,4 млн. грн.), адміністративних штрафів та інших санкцій (13,2 млн. грн.), а також в результаті зміни нормативу відрахувань податку на прибуток підприємств (455,6 млн. гривень).

   • Доходи спеціального фонду, порівняно з відповідним періодом 2001 року, збільшилися, в основному, за рахунок власних надходжень бюджетних установ (на 174,6 млн. грн.), надходжень від продажу землі і нематеріальних активів (23,0 млн. грн.), коштів від відчуження комунального майна
    (51,5 млн. грн.) та податку з власників транспортних засобів (14,8 млн. гривень). Проте зменшилися надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на 37,8 млн. гривень.

   • Податкові надходження становили 81,8 відс. власних та закріплених надходжень місцевих бюджетів. Найбільша питома вага в податкових надходженнях припадала на прибутковий податок з громадян (65,1 відс.), податок на прибуток підприємств (7,7 відс.) та плату за землю
    (10,8 відсотка).

 • Видатки місцевих бюджетів у першому півріччі поточного року зросли проти відповідного періоду минулого року.

   • У звітному періоді місцеві бюджети провели видатки та передали до державного бюджету кошти на загальну суму 12 млрд. 945,4 млн. грн. або 49,8 відс. передбачених обсягів на рік, у тому числі за рахунок загального фонду 11 млрд. 499 млн. грн. (48,3 відсотка). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому обсяги видатків зросли на 1 млрд. 993,1 млн. грн., у тому числі загального фонду на 2 млрд. 775,1 млн. грн. або на 31,8 відс., спеціального зменшилися на 789,5 млн. грн. або 35,3 відсотка. Проте рівень виконання місцевих бюджетів у порівнянні з відповідним періодом минулого року знизився на 4,3 відсоткових пункта.

   • Питома вага бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (без урахування коштів міжбюджетних трансфертів) у видатках зведеного бюджету станом на 1 липня 2002 року становила
    43,7 відс. проти 36,1 відс., врахованих у розрахунках при затвердженні Державного бюджету України на 2002 рік. При цьому в загальному фонді питома вага досягнула 47,5 відс., у спеціальному 28,1 відсотка.

   • У видатках загального фонду місцевих бюджетів найбільшу питому вагу становили видатки на освіту 27,6 відс. (3 млрд. 168,2 млн. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення 22,3 відс. (2 млрд. 564,4 млн. грн.), охорону здоров´я 21,1 відс. (2 млрд. 420,6 млн. грн.), трансферти до державного бюджету 12,2 відс. (1 млрд. 401,3 млн. гривень).

   • Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведено в першому півріччі 2002 року в сумі 1 млрд. 446,4 млн. грн. або 66,6 відс. прогнозних обсягів на рік. На фінансування видатків спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 82 відс. надходжень.

   • В результаті неповного використання коштів спеціального призначення спеціальний фонд місцевих бюджетів виконано з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 318,1 млн. гривень.

 • Незважаючи на значний обсяг кредиторської заборгованості установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, яка на 1 липня 2002 року становила понад 1,9 млрд. грн., у тому числі, з простроченим терміном сплати 84,4 млн. грн., окремі місцеві органи влади продовжували надавати суб´єктам підприємницької діяльності бюджетні позички. За звітний період надано таких позичок на загальну суму 5,2 млн. грн., із них за рахунок загального фонду 442,2 тис. гривень.

  Найбільші обсяги бюджетних коштів на надання позичок спрямовано в Харківській області 4 млн. 348,7 тис. грн., Луганській 430 тис. грн., Хмельницькій 367 тис. гривень.

 • Як і в минулі звітні періоди виконання місцевих бюджетів відбувалося в умовах неефективного управління наявними бюджетними ресурсами.

   • Розрахункова дисципліна бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, залишалася незадовільною.

    На початок року відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість становило 417,5 млн. грн., у тому числі за рахунок загального фонду 347,9 млн. гривень. На кінець звітного періоду її обсяг дещо зменшився, але все ще залишався вагомим і становив 370,2 млн. грн., у тому числі за рахунок загального фонду 283,3 млн. гривень. Кредиторська заборгованість бюджетних установ станом на 1 липня 2002 року становила 1 млрд. 948,5 млн. грн. або 15,1 відс. загального обсягу видатків місцевих бюджетів і зросла в порівнянні з початком року на 24,1 відсотка.

   • З метою забезпечення фінансування планових видатків місцевих бюджетів усіх рівнів у першому півріччі поточного року залучено кредити комерційних банків на загальну суму 695,8 млн. грн., із яких на кінець звітного періоду погашено 562,9 млн. гривень. На обслуговування внутрішніх боргових зобов´язань місцевими бюджетами спрямовано
    18,4 млн. гривень. Для забезпечення поточних видатків не здійснювала запозичення тільки Чернігівська область.

   • В результаті недофінансування окремих видатків загальний фонд місцевих бюджетів виконано з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 69,4 млн. гривень.

Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2002 року затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 20.08.2002 № 17-1.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України