05 липня 2022    
Пошук
Головна » Діяльність Рахункової палати » Річні звіти РП
14.04.2004

Звіт про використання Рахунковою палатою коштів загального фонду Державного бюджету України
за 2003 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" видатки на утримання Рахункової палати України затверджено в сумі 20472,5 тис. гривень.

Крім того, відповідно до листа Верховної Ради України від 24.11.2003 № 06-9/9-977 Рахунковій палаті затверджені обсяги фінансування у рамках Національної програми інформатизації у сумі 150,0 тис. грн. на розробку інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати.

Видатки на утримання Рахункової палати України здійснювались за бюджетною програмою 6511010 "Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету".

В рамках виконання програми здійснювались видатки на:

1. Оплату праці працівників Рахункової палати.

2. Видатки на відрядження працівників Рахункової палати.

3. Утримання в належному стані та розширення матеріально-технічної бази Рахункової палати.

Закупівля матеріальних цінностей та послуг для потреб Рахункової палати здійснювались відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" із застосуванням відповідних тендерних процедур.

4. Завершення реконструкції адмінбудинку Рахункової палати по вул. М. Коцюбинського, 7а.

5. Здійснення міжнародної діяльності Рахункової палати ( сплата членських внесків до міжнародних вищих контрольних органів INTOSAI та EUROSAI, закордонні відрядження в рамках угод про співробітництво та для участі у семінарах, видатки на фінансування перекладу відповідних матеріалів тощо).

6. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Рахункової палати (придбання літератури, підписка на періодичні видання, електронні видання тощо), функціонування ІАС РП (придбання витратних матеріалів, ремонтні роботи, налаштування діючого обладнання, інсталяцію діючого програмного забезпечення, оплата послуг Інтернет, електронної пошти тощо).

Видатки на реалізацію Національної програми інформатизації здійснювались за бюджетною програмою КПК 6511900 "Розробка інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати".

В рамках виконання програми здійснювались видатки на виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт по створенню інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати.

Виконання кошторису Рахункової палати за 2003 рік

№ п/п Найменування витрат КЕКВ Сума
КПК 6511010 "Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету"
1

Оплата праці працівників бюджетних установ ( основна заробітна плата за встановленими окладами )

1111 4679.1
2

Виплати по тимчасовій непрацездатності

1113 68.5
3

Нарахування на заробітну плату

1120 1640.9
4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131 402.1
5

М'який інвентар

1134 45.0
6

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135 617.1
7

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

1137 932.8
8

Послуги зв'язку

1138 228.9
9

Оплата інших послуг та інші видатки

1139 528.5
10

Видатки на відрядження

1140 534.3
11

Оплата теплопостачання

1161 63.8
12

Оплата водопостачання і водовідведення

1162 3.1
13

Оплата електроенергії

1163 60.2
14

Оплата інших комунальних послуг

1165 507.1
15

Дослідження і розробки, державні програми

1170 100.0
16

Інші поточні трансферти населенню

1343 15.8
17

Поточні трансферти за кордон

1350 12.5
18

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110 1892.0
19

Будівництво ( придбання житла ) житла

2121 973.6
20

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів

2132 4553.6
21

Придбання землі і нематеріальних активів

2300 397.0

 

Разом

 

18256.1*

*) Примітка: Розходження між затвердженими та фактичними витратами пояснюється економією коштів, що утворилася у зв'язку з нестворенням регіональних представництв Рахункової палати через законодавче невирішенням цього питання.

 

№ п/п Найменування витрат КЕКВ Сума
КПК 6511900 "Розробка інформаційно-аналітичної системи

Рахункової палати"
22

Дослідження і розробки, державні програми

1170 150,0

 

Всього

 

18406,2

 

Начальник управління
бухгалтерського обліку
і фінансування
С.Е.Лебедєв
Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України