21 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2005 рік
17.01.2006

 

Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України на підготовку кадрів за економічними спеціальностями вищими навчальними закладами освіти України III-IV рівнів акредитації

 

Київ 2005

 

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Першин В.Л. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Яременко О.С. -

заступник Голови Рахункової палати

Юхимчук А.П. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту з питань соціальної політики та державного управління

Головань М.М. -

директор департаменту з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету

Заремба І.М. -

директор департаменту з питань виробничої інфраструктури, інноваційної діяльності та державної власності

Зіпір А.П. -

директор департаменту з питань промисловості та виробничої інфраструктури

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту з питань безпеки держави та правоохоронної діяльності

Пилипенко В.П. -

директор департаменту з питань фінансового та бюджетного законодавства

Самусь Г.Ю. -

директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери

Шулежко М.Я. -

директор департаменту з питань АПК, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

 

Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України на підготовку кадрів за економічними спеціальностями у 2004 році вищими навчальними закладами освіти України III-IV рівнів акредитації / Підготовлено департаментом з питань науки та гуманітарної сфери і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 28.09.2005 № 21-2/ - Київ: Рахункова палата України, 2005. - Випуск 22.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

1. Організаційна структура підготовки фахівців з вищою освітою, у тому числі за економічними спеціальностями

2. Порядок планування та використання коштів державного бюджету України на підготовку фахівців з вищою економічною освітою ВНЗ III-IV рівнів акредитації

2.1. Аналіз нормативно-правової бази

2.2. Визначення потреби та формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою економічною освітою

2.3. Розміщення та виконання державного замовлення за вищою економічною освітою

2.4. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів з економічного напряму, підготовка яких здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету

2.5. Перевірка дотримання ВНЗ ліцензійних умов надання освітніх послуг, у тому числі за економічним напрямом

2.6. Перевірка ефективності управління коштами

2.6.1. Порядок планування видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації

2.6.2. Стан фінансування та використання коштів державного бюджету на підготовку кадрів ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації

Висновки

 

1. Організаційна структура підготовки фахівців з вищою освітою, у тому числі за економічними спеціальностями

Освіта, у тому числі вища, є одним із чинників культурного, духовного та соціально-економічного розвитку суспільства і держави.

За даними Статистичного бюлетеня Державного комітету статистики України "Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2004-2005 навчального року" в Україні функціонувало 347 вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (далі - ВНЗ), з них 224 заклади державної, 9 - комунальної та 114 - приватної форми власності.

Крім Міносвіти, ВНЗ у своєму підпорядкуванні мали ще 22 міністерства та відомства, з них: Міністерство охорони здоров'я (далі - МОЗ) - 15; Міністерство аграрної політики - 22, Міністерство транспорту та зв'язку (далі - Мінтрансзв'язку) - 6; Міністерство культури і туризму (далі - Мінкультури) - 10; Міністерство оборони (далі - Міноборони) - 8; Міністерство внутрішніх справ (далі - МВС) - 12; Міністерство фінансів - 4; Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту - 5; інші 13 міністерств та відомств - 17 ВНЗ.

У 2004 році у витратах Державного бюджету України видатки на вищу освіту склали 5,4 млрд. грн. (загальний фонд - 2,8, спеціальний фонд - 2,6 млрд. грн.), з них на підготовку фахівців ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації - 4,5 млрд. грн. (відповідно, 2,2 та 2,3 млрд. гривень). Видатки на підготовку фахівців ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації становлять 4,9 відс. від суми видатків загального фонду державного бюджету (44,9 млрд. грн.), від суми видатків на освіту - 51,2 відсотка.

Дані про ВНЗ, які здійснювали прийом осіб на навчання за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у розрізі форм власності, наведені у діаграмі 1.

Діаграма 1. Дані про ВНЗ, які здійснювали прийом на навчання за напрямом 0501

Прийом майже двох третин загального контингенту студентів за напрямом "Економіка і підприємництво" забезпечують ВНЗ державної форми власності. За наявності 8 спеціалізованих економічних та 20 класичних університетів, спеціалістів за цим напрямом готують 245 ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації або 70,6 відс. від їх загальної кількості (347). З них за державним замовленням - 131 ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, підпорядкованих 12 міністерствам та відомствам, у т.ч.: Міносвіти - 94 ВНЗ (з них 2 - Укоопспілки), Мінагрополітики - 22, Мінфіну та Мінтрансзв'язку - по 4, Державному управлінню справами, МОЗ, ДПА, МВС, Держмитслужби, Мінекономіки, Мінкультури, Міноборони - по 1 закладу.

Розподіл студентів, які навчалися у 2004 році за напрямом "Економіка і підприємництво" у ВНЗ всіх форм власності та за держзамовленням (за даними міністерств) наведено у діаграмах 2 та 3.

Діаграма 2. Кількість студентів,
які навчалися у ВНЗ
всіх форм власності

Діаграма 3. Кількість студентів,
які навчалися за державним замовленням

Дані діаграм свідчать, що підготовка фахівців за напрямом "Економіка і підприємництво", у т.ч. за державним замовленням, розпорошена між значною кількістю вищих навчальних закладів різних напрямів і підпорядкування.

Сьогодні в системі вищої освіти навчається майже 2,6 млн. осіб, у т.ч. за денною формою - 1,6 млн. осіб. За роки незалежності держави склалася стійка тенденція до збільшення загальної чисельності студентів на кожні 10 тис. жителів: у 1990/1991 навчальному році їх було 316, у 2000/2001 - 392, а у 2004/2005 - 545 осіб. Розрахунково1 (за даними прийому в попередні роки) у 2004 році за державним замовленням у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації навчалося 144 студенти на 10 тис. населення.

1 Формами статистичної звітності не передбачені показники контингенту студентів, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету; кількість ВНЗ за підпорядкуванням; ряд інших показників, що характеризують виконання державного замовлення, це унеможливлює проведення об'єктивного і поглибленого аналізу. Крім того, період статзвітності (навчальний рік) не відповідає періоду, на який затверджуються видатки державного бюджету та державне замовлення - фінансовий рік.

Статтею 64 Закону України "Про вищу освіту" (набрала чинності 01.01.2005) передбачено, що фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні 10 тисяч населення навчання не менше, як 180 студентів у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

У 2004 році до вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації зараховано 754,1 тис. осіб., з них за напрямом "Економіка і підприємництво" - 189,4 тис. осіб (25,1 відсотка). Внаслідок орієнтації ВНЗ на підготовку фахівців для невиробничої сфери, кожний четвертий студент навчається за напрямом "Економіка і підприємництво" (за державним замовленням - кожний восьмий).

Випущено у 2004 році за всіма напрямами підготовки 316,2 тис. чол., з яких, за даними Держкомстату, в середньому 35,9 відс. отримали направлення на роботу. Протягом останніх трьох років щороку до служби зайнятості звертається 46-47 тис. випускників (15 відс. загального контингенту випуску ВНЗ), з яких службою зайнятості працевлаштовуються приблизно 14 тис. чол. та проходять перенавчання біля 4 тис. чоловік.

Вищенаведене свідчить про існування загальнодержавної проблеми - значна кількість спеціалістів, які отримують вищу освіту, у т.ч. і за рахунок коштів державного бюджету, не працевлаштовується за фахом, а попит фахівців на ринку праці ще не став визначальним критерієм оцінки ефективності діяльності вищого навчального закладу (рейтинг визначається за конкурсом прийому).

Дані Державного центру зайнятості щодо кількості фахівців з економічною освітою станом на початок року, які перебували на обліку незайнятих громадян, наведені у таблиці 1.

Дані про кількість непрацюючих економістів

Таблиця 1

№ пп

Показники

Роки, станом на 1 січня

2001

2002

2003

2004

1.

Кількість громадян, які перебували на обліку

68072

58224

55650

50223

2.

Потреба (кількість осіб)

728

1913

2073

2412

3.

Навантаження на 1 робоче місце (осіб)

93,5

30,4

26,8

20,2

Динаміка підготовки фахівців ВНЗ всіх форм власності за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" з 2000 по 2004 рік згідно з даними бюлетенів Державного Комітету статистики України наведена у діаграмі 4.

Діаграма 4. Динаміка підготовки фахівців усіма ВНЗ за напрямом 0501

Дані діаграми свідчать про стійку тенденцію до зростання підготовки фахівців за економічним напрямом. Так, якщо у 2000 році ВНЗ України за напрямом "Економіка і підприємництво" було прийнято на освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст та магістр - 70,2 тис. чол. (за рахунок держбюджету - 13,6 тис. чол.), то у 2004 році - 180,7 тис. чол. (за рахунок держбюджету - 30,9 тис. чоловік). Аналогічно, по випуску: у 2000 році підготовлено бакалаврів, спеціалістів та магістрів - 53,2 тис. чол.(з них навчалися за рахунок державного бюджету 20,3 тис. чол.), у 2004 році - 138,7 тис. чол. (за рахунок державного бюджету - 28,4 тис. чоловік).

Міносвіти не вживало заходів щодо зменшення навантаження на ринок праці випускників ВНЗ за економічними спеціальностями шляхом обмеження ліцензійних обсягів прийому.

За 5 років прийом та випуск фахівців за напрямом "Економіка і підприємництво" збільшився, в цілому, у 2,6 раза, у т.ч. за рахунок державного бюджету - в 2,3 раза (по випуску - в 1,4). За наявності на ринку праці, станом на 01.01.2004, понад 50 тис. безробітних з економічною освітою, вищими навчальними закладами у 2004 році за напрямом "Економіка і підприємництво" випущено 138,7 тис. чоловік, з них за державним замовленням - 28,4 тисячі.

 

2. Порядок планування та використання коштів державного бюджету України на підготовку фахівців з вищою економічною освітою ВНЗ III-IV рівнів акредитації

2.1. Аналіз нормативно-правової бази

Статтею 53 Конституції України визначено, що громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти встановлені Законами України № 1060-XII від 23.05.91 "Про освіту" та № 2984-III від 17.01.2002 "Про вищу освіту". Відповідно до зазначених законів статус державного навчального закладу мають заклади, що засновані на загальнодержавній або комунальній власності.

Згідно із статтею 18 Закону України "Про освіту" та ст.27 Закону України "Про вищу освіту" мережа вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб у них. Однак Урядом у 2004 році, як і в попередні роки, загальна мережа вищих навчальних закладів не затверджувалася.

У відповідності із частиною 1 ст. 12 Закону України "Про освіту" Міністерство освіти України є центральним органом виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти, формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою; разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні заклади, реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.

Відповідно до п.2.1 Основних напрямів реформування вищої освіти в Україні1 Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству освіти, іншим міністерствам та відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, доручено, зокрема, вивчити потребу держави у спеціалістах відповідної кваліфікації та розробити науково-обґрунтовану методику визначення потреби держави у спеціалістах з різним рівнем кваліфікації та обсягів державного замовлення з урахуванням реальної ситуації на ринку праці. Слід відмітити, що перелічені завдання не втратили своєї актуальності й на сьогодні.

1 Затверджені Указом Президента України від 12.09.95 № 832.

Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення НАН України та Міністерства праці та соціальної політики України в 2001-2003 роках проведено науково-дослідну роботу за темою: "Розробка методичних рекомендацій щодо визначення потреби у фахівцях з вищою освітою та їх підготовка у навчальних закладах" (1 етап) та "Розробка проекту методичних рекомендацій щодо визначення обсягів підготовки фахівців з вищою освітою у навчальних закладах за напрямами та спеціальностями" (2 етап). Роботи були завершені у 2000 та 2002 роках, проте спільний наказ про співпрацю між Міністерством праці та соціальної політики і Міносвіти і науки підписано лише у 2005 році.

Перевіркою встановлено, що станом на 19.08.2005 робота із впровадження експерименту щодо визначення потреби у фахівцях з вищою освітою з урахуванням попиту на ринку освітніх послуг і ринку праці (за вищезгаданими методичними рекомендаціями) не започаткована. Внаслідок бездіяльності керівництва Міносвіти, Мінекономіки та Мінпраці, методичні рекомендації не затверджені в установленому порядку і в роботі не застосовуються.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про освіту" та статті 28 Закону України "Про вищу освіту" освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтями 11 та 12 Закону України "Про освіту" передбачено, що Міносвіти належить до державних органів управління освітою в Україні та проводить акредитацію вищих і професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати.

Уряд постановою від 29.08.2003 № 1380 затвердив Порядок ліцензування освітніх послуг та Положення про Державну акредитаційну комісію, відповідно до якого Державна акредитаційна комісія (далі - ДАК) - постійно діючий орган, який забезпечує додержання вимог до ліцензування, атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій за напрямами (спеціальностями) і професіями підготовки та перепідготовки фахівців, післядипломної освіти.

Відповідно до Положення, ДАК є юридичною установою, має рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Фінансування витрат здійснюється за рахунок коштів, отриманих від проведення ліцензійної, атестаційної, акредитаційної та нострифікаційної експертизи, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, тобто, утримується за рахунок відрахувань ВНЗ, які, в більшості своїй, є бюджетними установами. ДАК не є структурним підрозділом Міносвіти та бюджетною організацією. Організаційно-правову форму ДАК до цього часу нормативно не врегульовано.

Головою ДАК є Міністр освіти і науки України, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань, визначає обов'язки заступників Голови, відповідального секретаря, членів ДАК. Проте, станом на 01.08.2005, обов'язки заступників Голови та членів Комісії не визначені.

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507.

В умовах трансформації економічної і соціальної політики держави Міністерством освіти і науки України не приймаються заходи щодо розроблення нових методологічних підходів у визначенні державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою, внаслідок чого система державного замовлення є неефективною.

Законами України "Про освіту" (ст. 44) та "Про вищу освіту" (ст. 22) передбачено, що вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за державним контрактом (замовленням) та угодами, як основною формою регулювання відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Загальні правові та економічні засади формування, розміщення і виконання державних замовлень визначаються Законом України №493/95-ВР від 22.12.95 "Про поставки продукції для державних потреб". Частина 2 статті 1 цього Закону визначає, що обсяги коштів для закупівлі зазначеної продукції передбачаються в Законі про Державний бюджет України на поточний рік.

Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 №266.

Державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів на 2004 рік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 870, якою державними замовниками на підготовку фахівців за напрямом "Економіка і підприємництво" визначено Міністерство освіти і науки, Державне управління справами, Міністерство внутрішніх справ, Державний комітет зв'язку, Міністерство культури, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство агропромислової політики, Міністерство транспорту, Міністерство економіки, Державна податкова адміністрація, Державна митна служба, Міністерство оборони та Міністерство фінансів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону України "Про вищу освіту", випускник ВНЗ, який навчався за державним замовленням і йому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 992 затверджено Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням. Відповідно до нього випускник зобов'язаний відпрацювати у замовника не менше трьох років, і у разі відмови їхати за призначенням, в установленому порядку відшкодувати до державного бюджету вартість навчання (пп. 4,8,14).

Законами України "Про освіту" (ст. 61) та "Про вищу освіту" (ст. 63) визначено, що фінансування вищих державних і комунальних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також додаткових джерел формування спеціального фонду, зокрема, за рахунок коштів, одержаних за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, відповідно до укладених договорів.

Згідно з Законами України "Про освіту" (ст.12), "Про вищу освіту" (ст. 18, 31), Положення "Про Міністерство освіти і науки", Міносвіти визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, які до цього часу (понад 10 років) Міністерством освіти і науки не розроблені та не затверджені.

Тільки через 8 років після Указу Президента від 23.01.96 № 77 Міністерством освіти прийнято1 та затверджено2 Концепцію розвитку економічної освіти в Україні, одним із завдань якої є задоволення потреб суспільства і держави у фахівцях економічного профілю.

1 Рішенням Колегії Міносвіти від 04.12.2003 № 12/7-4.

2 Наказом Міністерства освіти від 13.04.2004 № 303.

Концепцією визначено, що існуюча мережа навчальних закладів та факультетів, які здійснюють підготовку економістів, склалася протягом 90-х років під впливом ринкової кон'юнктури та в умовах несформованої нормативної бази. Зазначене призвело до невиправданого розширення підготовки економістів окремих спеціальностей, складності з їх працевлаштуванням та зниження якості підготовки.

В контексті програми дій Міносвіти щодо приєднання України до Болонського процесу передбачається введення двоступеневої системи підготовки фахівців-економістів: бакалавр, магістр (магістр професійного спрямування), магістр (магістр наук). Але у 2004 і 2005 роках Міносвіти продовжував набір для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

Концепцією визнано необхідність оптимізації мережі вищих навчальних закладів усіх форм власності та рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за економічними спеціальностями, та визначені шляхи її проведення: посилення вимог ліцензування; ліквідація дублювання підготовки шляхом концентрації держзамовлення з конкретних спеціальностей; організація системи моніторингу, попиту на фахівців економічного профілю.

Проте Міносвіти робота з оптимізації мережі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з економічних спеціальностей, практично не проводиться.

В частині удосконалення економічного механізму функціонування вищих навчальних закладів передбачено впровадити нормативне фінансування державного стандарту економічної освіти, підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, що здійснюється за державним замовленням.

На час перевірки нормативи не розроблені. Наказ про реалізацію Концепції з визначенням термінів та відповідальних осіб відсутній.

2.2. Визначення потреби та формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою економічною освітою

Результати перевірок свідчать, що існуюча практика визначення потреби у фахівцях з вищою освітою є недосконалою.

Державними замовниками та Мінекономіки не виконані:

- норми розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2003 №340-р "Про затвердження плану дій на 2004 рік щодо виконання Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки" стосовно приведення обсягів і напрямів підготовки кадрів ВНЗ за державним замовленням у відповідність із потребами економіки, регіональних ринків праці;

- Рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні"1 в частині створення єдиного інформаційного банку даних щодо потреби держави у фахівцях з вищою освітою, розподілу та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

1 Схвалені постановою Верховної Ради України від 04.06.2004 № 1755.

Перевіркою встановлено, що Міносвіти зобов'язало керівників підвідомчих ВНЗ надсилати пропозиції на 2004 рік щодо структури та обсягів прийому підготовки фахівців, "виходячи з реальних потреб регіонів у фахівцях відповідних напрямів, у межах прийому 2003 року, із зменшенням на 5 відс. обсягів прийому за напрямом "Економіка і підприємництво".

Як і в попередні роки, пропозиції щодо державного замовлення на 2004 рік з визначенням потреби у фахівцях та формування видаткової частини загального та спеціального фондів кошторису надсилалися вищими навчальними закладами до міністерств та відомств (Міносвіти, Мінфіну, Мінагрополітики, Державної податкової адміністрації), в основному, на підставі даних щодо фактичного виконання держзамовлення з прийому, випуску студентів та затвердження видатків навчальних закладів за минулий рік з урахуванням потреб поточного року та коригування обсягів прийому фахівців - до ліцензійного обсягу, квот прийому абітурієнтів із сільської місцевості та підготовки фахівців за новими спеціальностями.

Як свідчать результати перевірок, показники пропозицій не були обґрунтовані реальною потребою реґіонів у фахівцях. У свою чергу, державним замовником - Міносвіти, не зверталася увага на отримані від ВНЗ пропозиції, і обсяги натуральних показників, надісланих до Мінекономіки щодо проекту державного замовлення на 2004 рік з напряму підготовки "Економіка і підприємництво" у порівнянні з пропозиціями ВНЗ Міносвіти III-ІV рівня акредитації були збільшені:

- по прийому фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, в цілому, на 145 чол. (або 1,5 відс.), спеціаліст - 90 чол. (1,3 відс.) магістр - 1244 чол. (49,5 відсотка);

- по випуску - бакалавр - на 154 чол. (або 1,6 відс.), спеціаліст - 80 чол. (1,1 відс.) та магістр - 81чол. (2,2 відсотка).

Крім того, уточнені пропозиції ВНЗ Міносвіти на 2004 рік не співпадають з обсягами державного замовлення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 870, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за економічними спеціальностями вони менші на 326 чол., а за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр більші, відповідно, на 2904 чол. (5,2 відс.), та 715 чол. (20,8 відсотка).

За поясненням Міносвіти, збільшення обсягів прийому за економічними спеціальностями пов'язано із значним попитом на ці спеціальності серед абітурієнтів і великими конкурсами (до 15 осіб на місце) при незначних обсягах державного замовлення. При цьому серед випускників шкіл удвічі зросла кількість осіб пільгових категорій (інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС тощо). Тому Міносвіти, з метою попередження конфліктних ситуацій та уникнення соціального збурення, в окремих випадках, всупереч чинному законодавству, доводило листами збільшення обсягів державного замовлення на спеціальності, що мали попит серед абітурієнтів.

Формування ВНЗ, міністерствами та відомствами пропозицій щодо державного замовлення на підготовку фахівців, які надсилалися до Мінекономіки та затверджувалися постановою Кабінету Міністрів України, є умовними і свідчать про відсутність відпрацьованого механізму взаємодії між органами управління освітою, вищими навчальними закладами, центрами зайнятості та органами статистики, що призводить до завищення потреб регіонів у фахівцях з вищою економічною освітою, тобто, не виконується одне з головних завдань, передбачених ст. 22 Закону України "Про вищу освіту" - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

2.3. Розміщення та виконання державного замовлення за вищою економічною освітою

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 870 за всіма державними замовниками затверджені обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у натуральному виразі в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) тільки по прийому та випуску фахівців. Загальний контингент студентів у натуральному виразі на весь період навчання, на який передбачається загальний обсяг фінансування, постановою не затверджувався.

Головними розпорядниками коштів (замовниками) у 2004 році при розміщенні держзамовлення (по прийому) серед підвідомчих навчальних закладів не зверталася увага на затверджені зазначеною постановою обсяги державного замовлення, тобто, вони доводилися державними замовниками на свій розсуд, що призвело до неконтрольованої ситуації та збільшення при доведенні обсягів державного замовлення прийому фахівців за економічним напрямом за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр у кількості 1552 чоловіки.

Так, Міносвіти при доведенні показників держзамовлення до ВНЗ III-ІV рівнів акредитації збільшено прийом фахівців, проти обсягів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України на 2004 рік, за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр, відповідно, на 682 та 1657 чол., з них за економічним напрямом (за рахунок зниження держзамовлення за іншими спеціальностями) збільшено прийом, відповідно, на 1064 та 408 чол., за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст зменшено на 1644 чол., з них за економічним напрямом - на 488 чоловік.

Крім того, Міносвіти у 2004 році при розміщенні обсягів державного замовлення за економічним напрямом серед підвідомчих навчальних закладів збільшено прийом фахівців проти пропозицій ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр - по 4 закладах на 61 особу, спеціаліст - по 1 закладу на 63 особи, магістр - по 10 закладах на 40 осіб. Зазначене свідчить про відсутність зворотнього зв'язку між державними замовниками та виконавцями при виконанні державного замовлення на підготовку фахівців та веде до "перевиробництва" фахівців з вищою економічною освітою.

При цьому, всупереч вимогам Законів України "Про освіту", "Про поставки продукції для державних потреб", Положення про державний вищий навчальний заклад1, Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням2, державні контракти на підготовку фахівців з вищою освітою, які, відповідно до встановленого порядку, є обов'язковою та єдиною формою розміщення державного замовлення і визначають економічні та правові зобов'язання сторін, міністерствами і відомствами, як замовником (Міносвіти, Мінфіном, Мінагрополітики, ДПА України) із виконавцями, тобто, ВНЗ III-ІV рівнів акредитації, не оформлялися.

1 Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074.

2 Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266.

Зазначене фактично звільняє як державних замовників, так і ВНЗ від відповідальності за зайве або неповне виконання затверджених обсягів державного замовлення.

Перевірками встановлено, що 132 ВНЗ виконували державне замовлення по підготовці фахівців з вищою освітою (з них 98 ВНЗ - готували фахівців за напрямом "Економіка і підприємництво") з порушеннями вищезгаданих нормативних актів - за відсутності державних контрактів, з обсягами бюджетного фінансування та касовими видатками у 2004 році в розмірі 1,5 млрд. гривень.

Таким чином, кошти загального фонду державного бюджету на підготовку фахівців за державним замовленням, у загальній сумі 1,5 млрд. грн., чотирма державними замовниками у 2004 році використані на підготовку фахівців без дотримання процедури державного замовлення шляхом укладання державних контрактів між державними замовниками та виконавцями, фактично, на утримання вищих навчальних закладів згідно із затвердженими кошторисами на невідплатній основі, що, відповідно до ст. 116 Бюджетного кодексу України, є бюджетним правопорушенням і свідчить про відсутність в освітянській галузі системи державного замовлення.

До неконтрольованої ситуації при виконанні державного замовлення з підготовки фахівців з вищою освітою призвело також ігнорування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 870 щодо обсягів державного замовлення по випуску фахівців у натуральних одиницях. Такі показники Міносвіти до ВНЗ взагалі не доводило.

Дані про виконання державного замовлення по прийому фахівців з вищою освітою, з них за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" у розрізі міністерств наведені в таблиці 2.

Дані про виконання держзамовлення по прийому фахівців
за напрямом 0501

Таблиця 2

Освітньо-кваліфі-каційні рівні

МОН

Дер-жавна
митна служба

Мін-агро-політики

Мін-транс

ДУС

Мін-оборони

МВС

Разом

Всього

Бакалавр

+ 735

- 14

+ 141

-

- 33

- 44

- 5606

+735

-5736

з них 0501

+ 1191

-

+ 3

-

- 12

+ 4

+ 62

+1260

-12

Спеціаліст

- 2845

- 4

- 1541

+ 62

-

- 130

- 1523

+ 62

- 4643

з них 0501

- 572

- 1

- 71

- 6

-

-2

+ 62

+ 62

- 652

Магістр

+ 1837

-

- 163

- 5

-

-

+156

+ 2015

- 5

з них 0501

+ 423

-

+ 1

+ 1

-

-

+ 4

+ 429

-

Згідно з даними таблиці, наприклад, в цілому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр державне замовлення шістьма державними замовниками не виконано на 5736 чол., але за напрямом "Економіка і підприємництво" чотирма міністерствами перевиконано на 1260;

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр в цілому держзамовлення трьома міністерствами перевиконано на 2015 чол., з них за напрямом "Економіка і підприємництво" - чотирма міністерствами на 429 чол., з них: Міносвіти - на 423 чол., МВС - на 4 чол. та інші.

  Дані про виконання державного замовлення по випуску фахівців з вищою освітою, з них за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво", у розрізі міністерств наведені в таблиці 3.

  Дані про виконання держзамовлення по випуску спеціалістів
  за напрямом 0501

  Таблиця 3

  Освітньо-кваліфі-каційні рівні

  МОН

  Мін-еко-но-міки

  ДПА

  Мін-агро-полі-тики

  Мін-транс

  Дер-жавна митна служба

  Мін-обо-рони

  МОЗ

  МВС

  Разом

  Всього

  Бакалавр

  - 7505

  - 1

  - 9

  + 44

  - 159

  - 3

  + 20

  - 10

  - 4585

  + 64

  - 12272

  з них 0501

  + 1211

  - 2

  -

  + 324

  + 3

  - 1

  -

  -

  + 2

  + 1540

  - 3

  Спеціаліст

  - 3570

  - 2

  - 149

  +318

  - 17

  - 2

  + 70

  + 10

  - 8

  + 398

  - 3748

  з них 0501

  - 750

  -

  - 123

  + 184

  - 1

  -

  -

  + 5

  + 1

  + 190

  - 874

  Магістр

  - 1519

  - 9

  - 2

  + 141

  - 4

  -

  -

  -

  -

  + 141

  - 1544

  з них 0501

  + 221

  - 9

  -

  + 16

  + 2

  -

  -

  -

  + 4

  + 243

  - 9

  Аналіз у розрізі міністерств показує, що, в цілому, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр державне замовлення по випуску не виконано сімома державними замовниками на 12272 чол., але за напрямом "Економіка і підприємництво" чотирма міністерствами перевищено затверджені обсяги державного замовлення на 1540 чол., з них: Міносвіти на 1211 чол., Мінагрополітики - 324 чол. та інші;

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст при загальному недовиконанні державного замовлення шістьма державними замовниками на 3748 чол., допущено перевищення державного замовлення за напрямом "Економіка і підприємництво" трьома міністерствами в кількості 190 чол., з них: Мінагрополітики - 184 чол., Мінздрав - 5 чол. та інші.

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, також при загальному недовиконанні державного замовлення у кількості 1544 чол., чотирма міністерствами допущено перевищення державного замовлення за напрямом "Економіка і підприємництво" в кількості 243 чол., з них: Міносвіти - 221 чол., Мінагрополітики - 16 чол. та інші.

  Відповідно до пояснення Міносвіти, невиконання державного замовлення по випуску фахівців виникло внаслідок того, що ряд ВНЗ здійснюють підготовку спеціалістів та магістрів за програмами терміном підготовки 1,5 року, випуск яких затверджений у 2004 році, а прозвітуються вони про випуск фахівців у 2005 році. Крім того, невиконання державного замовлення по випуску магістрів пояснюється і значним відсівом студентів протягом навчального року.

  Перевіркою встановлено, що у 2004 році в Міносвіти відсутні зведені дані щодо потреби фахівців з економічною освітою у розрізі закладів, не складалися у такому розрізі і зміни до державного замовлення, які надсилалися до Мінекономіки. Це призвело до неконтрольованої з боку Міносвіти ситуації за фактичним доведенням обсягів державного замовлення до ВНЗ та його виконанням.

  Мінекономіки, яке є уповноваженим органом з питань формування державного замовлення, всупереч вимогам Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням1, не забезпечило контроль за координацією роботи на стадії формування, розміщення та виконання вищезгаданими міністерствами та відомствами державного замовлення по підготовці фахівців з вищою економічною освітою.

  1 Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266.

  Відсутність визначеної реальної потреби у фахівцях при формуванні і виконанні державного замовлення у 2004 році призвела до перевищення вищими навчальними закладами України обсягів державного замовлення по прийому фахівців за економічним напрямом на 1751 чол. (Міносвіти - 1614 чол.) та випуску на 1973 чол. (Міносвіти - 1432 чоловіки). Розрахункова вартість їх навчання у 2004 році склала, в цілому, 10,5 млн. грн., з них по Міносвіти - 8,9 млн. грн., Мінагрополітики - 1,6 млн. гривень. Отже, неефективно використано 10,5 млн. грн. бюджетних коштів.

  Тільки наявність зареєстрованих у центрах зайнятості 50,2 тис. осіб незайнятих спеціалістів за даним напрямом, при навантаженні на одне робоче місце службовця 20,2 чол., вже свідчить про існування значних диспропорцій між потребою та підготовкою фахівців з економічною освітою.

  2.4. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів з економічного напряму, підготовка яких здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету

  Працевлаштування до державного сектору народного господарства1 випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, є одним з основних критеріїв ефективності їх підготовки.

  1 Пункт 2 Указу Президента від 23.01.96 № 77 та Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 992.

  Перевіркою встановлено, що внаслідок безвідповідальності та відсутності контролю з боку керівників вищих навчальних закладів, міністерств і відомств за відпрацюванням випускників у державному секторі, з випущених у 2004 році 1607 фахівців (19-ма ВНЗ, підпорядкованих чотирьом міністерствам та відомствам), які отримали економічну освіту за державним замовленням, 814 випускників отримали направлення на працевлаштування у підприємства недержавної форми власності, тобто, за весь період навчання неефективно використано 7,1 млн. грн. коштів державного бюджету, з них у 2004 році - 2,65 млн. грн., у тому числі:

 • у 2 ВНЗ Міносвіти отримали направлення в недержавні структури 273 випускники, розрахунково, вартість навчання яких за весь період складає 2,5 млн. грн., з них за 2004 рік - 0,8 млн. гривень.

  Так, у Одеському державному економічному університеті у 2004 році за державним замовленням навчалися 326 чол., з них 265 випускників отримали направлення для працевлаштування на підприємства недержавної форми власності, на навчання яких (265 чол.), розрахунково, витрачено бюджетних коштів у сумі 2,4 млн. грн., з них у 2004 році - 0,8 млн. гривень.

 • у 15 ВНЗ Мінагрополітики направлення в недержавні структури отримали 429 випускників, вартість їх навчання за весь період складає 2,1 млн. грн., з них за 2004 рік - 1,35 млн. грн.;

 • в 1 ВНЗ Мінфіну направлення в недержавні структури отримали 8 випускників, вартість навчання яких за весь період складає 0,1 млн. грн.;

 • у Національній академії ДПС направлення в недержавні структури отримали 104 випускники, вартість навчання яких за весь період складає 2,4 млн. грн., з них за 2004 рік - 0,5 млн. гривень.

  Самостійно працевлаштувалися в недержавні структури 358 випускників, внаслідок чого за весь період навчання неефективно використано 3 млн. грн., у т.ч. в 2004 році - 0,9 млн. грн., з них:

 • у 6 ВНЗ Мінагрополітики не отримав направлення та самостійно працевлаштувався в недержавні структури 51 випускник, вартість навчання лише за 2004 рік складає 0,1 млн. грн.;

 • у Національній академії ДПС - 4 випускники, вартість навчання за весь період складає 0,1 млн. грн.;

 • у 5 ВНЗ Міносвіти - 303 випускники, вартість навчання за весь період складає 2,8 млн. грн., з них за 2004 рік - 0,7 млн. гривень.

  По п'яти ВНЗ відсутня інформація щодо працевлаштування 151 випускника, які отримали економічну спеціальність за державним замовленням, і на їх навчання, розрахунково, витрачено 3,4 млн. грн. бюджетних коштів, з них за 2004 рік - 1,6 млн. грн., у тому числі:

 • у 2 ВНЗ Мінагрополітики - по 47 випускниках, розрахункова вартість навчання яких за рахунок державного бюджету склала 0,5 млн. грн., з них за 2004 рік - 0,1 млн. грн.;

 • у 2 ВНЗ Мінфіну - по 30, вартість навчання складає 1,2 млн. грн., з них за 2004 рік - 1,2 млн. грн.;

 • у Національній академії ДПС - по 74, вартість їх навчання складає 1,7 млн. грн., у т.ч. в 2004 році - 0,3 млн. гривень.

  У 21 вищому навчальному закладі, підпорядкованому Мінекономіки, ДУС, Мінфіну, Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, ДПА та Міносвіти не видано направлень на працевлаштування 289 випускникам, які отримали економічну освіту за державним замовленням. Розрахунково, за весь період їх навчання неефективно використано 4,6 млн. грн. бюджетних коштів, у тому числі в 2004 році - 1,6 млн. грн., з них: у 7 ВНЗ Мінагрополітики не видано направлень 63 випускникам з вищою економічною освітою, вартість навчання яких склала 0,25 млн. грн.; в 1 ВНЗ Мінфіну (Львівська фінансова академія) - 38 випускникам, вартість навчання у 2004 році - 0,26 млн. грн. та інші.

  У Національній академії Державної податкової служби відсутні підтвердження про працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням і отримали направлення на роботу. При цьому, за даними Академії, внаслідок відсутності потреби і відмови з місць, у 2004 році в органи Державної податкової служби не працевлаштований жоден випускник, у т.ч. і 20 фахівців за спеціальністю "Оподаткування" (всього 66 випускників, загальна вартість навчання - 1,5 млн. грн.; у т.ч. в 2004 році - 0,3 млн. гривень).

  Крім того, перевіркою встановлено, що, в порушення п. 19 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, у 2004 році не отримали направлення на працевлаштування випускники ВНЗ Укоопспілки (III-ІV рівнів акредитації) у кількості 170 чол., розрахункова вартість навчання яких за рахунок бюджетних коштів складає 1,8 млн. грн., у тому числі за 2004 рік - 0,6 млн. грн., що є неефективним використанням бюджетних коштів.

  Як встановлено зустрічними перевірками, в порушення ч. 2 ст. 22 та ст. 56 Закону України "Про вищу освіту", не були укладені тристоронні угоди між студентами, роботодавцями та ВНЗ у Дніпропетровському національному університеті, Тернопільському державному економічному університеті, Одеському державному економічному університеті, Львівському національному університеті ім. І. Франка, Одеській національній академії харчових технологій, Українському державному університеті економіки і фінансів.

  За результатами аналізу даних статистичного бюлетеня "Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2003/04 навчального року" щодо розподілу випускників (спеціалістів, магістрів) за напрямами підготовки, середній показник випускників, які навчалися за державним замовленням і отримали направлення на роботу, по Україні у 2003 році склав 54,4 відс., з них за напрямом підготовки "Економіка, комерція та підприємництво" - 49,3 відсотка. У порівнянні з 2000 роком показник працевлаштування за економічним напрямом зменшився на 9,4 відсотка.

  Перевіркою встановлено, що в 2004 році до місця роботи за направленням не прибули фахівці, які навчалися за цільовими квотами у ВНЗ Міносвіти (за напрямом "Економіка і підприємництво") відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29.06.99 № 1159 - 9 чол., отримали право на самостійне працевлаштування - 5 чол., на навчання яких неефективно використано за весь період 0,1 млн. грн., у т.ч. за 2004 рік - 51,4 тис. гривень.1 Інформація про працевлаштування в розрізі замовників у Міносвіти відсутня.

  1 З розрахунку середньої вартості навчання за фактичним витратами у 2000 році - 1280 грн., 2001 - 1820 грн., 2002 - 2260 грн., 2003 - 2526 грн., 2004 - 3674 гривень.

  За наданою 22 ВНЗ Міносвіти інформацією, у 2004 році відраховано до закінчення строку навчання з різних причин за напрямом "Економіка і підприємництво" 445 осіб, які навчалися за державним замовленням та видатки на навчання яких за рахунок державного бюджету склали 1,8 млн. грн. (за 2004 рік - 1,6 млн. грн., що є неефективним використанням бюджетних коштів.

  В цілому, внаслідок відрахування студентів до закінчення строку навчання, неотримання направлень на працевлаштування до державного сектору та працевлаштування в недержавний сектор випускників, які навчалися за кошти державного бюджету, в загальній кількості 2090 осіб, неефективно використано 18,4 млн. грн. (у 2004 році - 7,4 млн. гривень).

  За даними перевірок у Львівській та Дніпропетровській областях встановлено, що внаслідок безконтрольності керівників ВНЗ за попитом на ринку праці, ВНЗ зазначених регіонів проводився прийом та випуск фахівців економічних спеціальностей за державним замовленням при наявності безробіття за економічними спеціальностями (прийом у 2004 році у Львівській області - 1316 чол., у Дніпропетровській - 1225).

  Довідково: службами зайнятості Львівської та Дніпропетровської областей фахівцям з вищою економічною освітою у кількості 10998 чол., які рахувалися на обліку по безробіттю,1 з 2000 по 2004 рік надано допомогу в сумі 7,4 млн. грн., у т.ч. в 2004 році 2535 чол. виплачено 2,6 млн. гривень.

  1 За даними зустрічних перевірок, у центрах зайнятості Львівської та Дніпропетровської областей середньорічна кількість безробітних складала, відповідно: у 2000 році - 1222 та 1082 чол.; у 2002 році - 1116 та 977 чол.; у 2004 році - 1343 та 797 чоловік.

  Слід зазначити, що за даними Львівського центру зайнятості, на одне вільне місце службовця припадає 20 чол. з економічною освітою, що є одним із наслідків безвідповідальності керівників вищих навчальних закладів, які безпідставно збільшують обсяги підготовки фахівців за економічним напрямом.

  Аналіз механізму визначення вартості підготовки фахівців з вищою освітою свідчить про певні неузгодженості вартості навчання за державним замовленням та за рахунок платного навчання. Розрахунок вартості навчання одного студента за рахунок держзамовлення проводиться ВНЗ, міністерствами та відомствами з урахуванням фактичних видатків загального фонду бюджету вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (відношенням сукупних фактичних видатків загального фонду бюджету до кількості студентів наведеного середньорічного контингенту), а плата за навчання фізичних осіб розраховується відповідно до встановленого Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами1 (відношенням валових послуг, пов'язаних з навчанням громадян до кількості студентів за контрактом).

  1 Наказ Міносвіти, Мінфіну та Мінекономіки від 27.10.97 № 383/239/131 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами".

  Дані середньорічної вартості навчання фахівців у 2004 році за напрямом "Економіка і підприємництво" у розрізі міністерств наведені у таблиці 4.

  Дані середньорічної вартості навчання фахівців
  за напрямом 0501

  Таблиця 4

  Джерело фінансу-вання
  (тис. грн.)

  Мін-куль-тури

  Мін-агро-полі-тики

  МВС

  Держ-мит-служба

  ДПА

  Мін-фін

  Мін-транс

  Мін-обо-рони

  МОЗ

  Мін-еконо-міки

  ДУС

  Мін-освіти

  Державний бюджет

  7,8

  3,0

  6,3

  10,1

  5,0

  6,4

  3,4

  11,0

  1,8

  2,3

  2,9

  3,0

  Платне навчання

  13,6

  2,9

  13,5

  -

  1,9

  4,5

  4,4

  -

  2,0

  13,3

  3,3

  6,0

  Дані таблиці свідчать, що у 2004 році середньорічна вартість навчання одного студента мала великі розбіжності: від 1,8 (МОЗ) до 11 тис. грн. (Держмитслужба, Міноборони) за рахунок державного бюджету, від 1,9 (ДПА) до 13,6 тис. грн. (Мінкультури, МВС та інші) за рахунок платного навчання.

  Таким чином, внаслідок відсутності нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення, вартість підготовки фахівців за одним напрямом різниться в розрізі міністерств та видів навчання у 6-7 разів.

  2.5. Перевірка дотримання ВНЗ ліцензійних умов надання освітніх послуг, у тому числі за економічним напрямом

  Освітня діяльність на території України здійснюється ВНЗ на підставі ліцензій1, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України2.

  1 Відповідно до частини 1 ст. 28 Закону України "Про вищу освіту".

  2 Порядок ліцензування освітніх послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів від 29.08.2003 № 1380.

  Перевіркою встановлено, що, в порушення п. 27 Порядку ліцензування, Міносвіти затверджено наказом від 24.11.2003 № 781 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України (12.12.2003 № 1154/8475) Інструкцію про порядок заповнення бланка ліцензії та бланка додатка до ліцензії, в якій не передбачено позицію "ліцензований обсяг навчального закладу"1, внаслідок чого перевірити його дотримання ВНЗ не має можливості (у ліцензії зазначається лише обсяг прийому освітньої послуги).

  1 Відповідно до п.16 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380, ліцензований обсяг навчального закладу - це максимальна кількість осіб, які можуть одночасно отримувати освітні послуги у навчальному закладі на наявній у нього матеріально-технічній базі та за умови кадрового забезпечення відповідно до нормативів.

  Тобто, фактична спроможність одночасного надання якісних освітніх послуг по 347 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування, які тримали ліцензії на надання освітніх послуг (з них 245 готують фахівців за напрямом "Економіка і підприємництво") залишається поза контролем МОН України.

  Через бездіяльність Міносвіти відсутній Реєстр вищих навчальних закладів, протягом 3,5 року не затверджено навіть Положення про Державний реєстр ВНЗ та не визначений1 структурний підрозділ, відповідальний за розроблення вимог до Державного реєстру та його ведення. Згідно з поясненням Державної акредитаційної комісії, вона веде перелік вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності (протягом 1996-2004 років). Після затвердження Положення про Державний реєстр, перелік ВНЗ буде приведено у відповідність з визначеними показниками.

  1 В порушення ст. 28 Закону України "Про вищу освіту".

  Враховуючи наявність фактів неякісно проведеної експертизи та необ'єктивних висновків експертів, Міносвіти1 доручило управлінню з питань ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства спільно з департаментом вищої освіти підготувати пропозиції щодо заходів з підвищення відповідальності експертів - членів експертних комісій за достовірність висновків. Проте станом на 01.08.2005 зазначені заходи не розроблені.

  1 Рішення колегії Міносвіти від 23.04.2004 "Про підсумки ліцензування за новою процедурою та шляхи її вдосконалення".

  Формальний підхід з боку Міністерства освіти і науки та Державної акредитаційної комісії до вирішення питання щодо залучення експертів призвів до отримання вищими навчальними закладами позитивної оцінки результатів діяльності у вигляді ліцензії або сертифікату про акредитацію, у т.ч. і на підготовку фахівців з вищою економічною освітою, при недостатньому матеріально-технічному та кадровому забезпеченні.

  По 20 ВНЗ Міносвіти та 1 закладу Державної податкової адміністрації на економічні спеціальності, при недостатній кількості професорсько-викладацького складу та аудиторських приміщень, зараховано 2163 студенти понад визначені ліцензійні обсяги, а саме:

 • У Національній академії державної податкової служби ДПА1 науково-педагогічними працівниками забезпечується лише 37,6 відс. від загальної кількості лекційних годин або вдвічі менше нормативу (75 відс.); частка докторів наук або професорів Академії, які працюють на постійній основі, по двох факультетах складає 7,5 відс. при нормативі - 10 відс.; допущено навантаження понад норму2 по 73 науково-педагогічних працівниках Академії (37 відс. загальної кількості) на 100-256 годин.

  1 Всупереч п. 2.3 нормативів Ліцензійних умов, затверджених наказом Міносвіти від 24.12.2003 № 847.

  2 В порушення п. 1 ст. 49 Закону України "Про вищу освіту".

 • По трьох ВНЗ Міносвіти за відсутності ліцензій для відокремлених структурних підрозділів1 (далі - ВСП) було зараховано на умовах контракту 1063 чол., у т.ч. за напрямом "Економіка і підприємництво" - 800 чоловік: до трьох ВСП Тернопільського державного економічного університету - 521 чол., до двох ВСП Прикарпатського національного університету ім. В.С. Стефаника - 289 чол., до двох ВСП Національного інституту "Львівська політехніка" - 253 чоловіки.

  1 В порушення ст. 28 Закону України "Про вищу освіту" та Ліцензійних умов.

  В порушення п. 12 підп. 5 Порядку ліцензування освітніх послуг концепція діяльності ВНЗ за економічним напрямом, яка подається навчальним закладом в пакеті документів на отримання ліцензії, не базується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг. Так, в Одеському державному економічному університеті Міносвіти, Українському державному університеті економіки і фінансів Мінфіну, Національній академії державної податкової служби ДПА моніторинг регіонального ринку праці за жодним напрямком та спеціальністю, за якими здійснювалася підготовка спеціалістів за державним замовленням у 2004 році, не проводився і до Міносвіти разом з заявкою на проведення ліцензування надання освітніх послуг не надсилався.

  Проте Міністерство освіти і науки України видавало ліцензії на надання освітніх послуг за відсутності показників наявних фахівців з економічною освітою за регіонами, без проведення постійного моніторингу за дотриманням навчальними закладами умов провадження освітньої діяльності.

  Всупереч п. 2.2.3 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти в Одеському державному економічному університеті Міносвіти показники щодо наявності аудиторного фонду, які надсилалися до управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міносвіти у 2004 році разом з заявкою на ліцензування, не відповідають фактичним і, як встановлено перевіркою, були завищені майже в 2 рази. Як результат, 1938 студентів денної форми навчання (розрахунково 46,9 відс.) не забезпечені учбовими площами і вимушені займатися у дві зміни.

  Недостатня кількість професорсько-викладацького складу, систематичне перенавантаження науково-педагогічних працівників, невідповідність наявних учбових площ та кадрового забезпечення підготовки фахівців ліцензійним умовам призвели до невиконання ВНЗ вимог щодо надання освітніх послуг, негативно вплинули на якість підготовки фахівців, а відповідно, і на рівень конкурентоспроможності випускників з економічною освітою на ринку праці.

  Перевіркою встановлені факти, коли ліцензовані обсяги прийому студентів значно перевищували фактичні (у 2-3 і більше разів). Так, у 2004 році на І курс навчання було прийнято менше 50 відс. від наявного ліцензованого обсягу з напряму "Економіка і підприємництво": Українською академією зовнішньої торгівлі Мінекономіки - в межах 20 відс., з них за рівнем "Спеціаліст" - в межах 6 відс.; Білоцерківським державним аграрним університетом Мінагрополітики - в межах 30 відс.; Київським університетом культури і мистецтв Мінкультури - в межах 40-50 відс. та інші, що свідчить про відсутність потреби не спеціалізованих за економічним напрямом ВНЗ у затверджених ліцензованих обсягах.

  Перевіркою встановлено, що мали місце факти видачі у 2004 році дипломів державного зразка за неакредитованою у ВНЗ спеціальністю1.

  1 В порушення ч. ІІ ст. 28 Закону України "Про вищу освіту", п. 17 Положення про акредитацію, затвердженого постановою Уряду від 09.08.2001 № 978.

  Так, Національною академією державної податкової служби ДПА у 2004 році видано 125 дипломів за неакредитованою (станом на 30.06.2004) спеціальністю "Оподаткування", у тому числі 99 випускникам, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету (бакалавр - 79, спеціаліст - 20). Видача дипломів здійснена з дозволу Міносвіти, як виняток, проте аналогічна ситуація склалася і у 2005 році: видано 15 дипломів державного зразка зі спеціальності "Оподаткування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр", за якою ВНЗ станом на 01.09.2005 не пройшов акредитацію.

  Внаслідок перевищення ректором Академії Мельником П.В. своїх повноважень при зарахуванні студентів за держзамовленням, здійснення випуску зазначених 99 фахівців за спеціальністю "Оподаткування" за відсутності на них у 2004 році державного замовлення та потреби податкових органів, у 2004 році з бюджетним правопорушенням направлено 0,5 млн. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету.

  Таким чином, Міністерство освіти і науки не виконує функцію провідного органу в галузі освіти щодо регулювання навантаження на ринок праці шляхом обмеження ліцензованих обсягів. Внаслідок таких дій вищий навчальний заклад втрачає свою спеціалізацію і переходить на підготовку надлишкових на ринку праці фахівців з економічною освітою.

  2.6. Перевірка ефективності управління коштами

  2.6.1. Порядок планування видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації

  Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (із змінами і доповненнями) на підготовку кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, у т.ч. з вищою економічною освітою, 12 головним розпорядникам коштів за 22 бюджетними програмами затверджені видатки в загальній сумі 5 млрд. 73,6 млн. грн., у т.ч. за загальним фондом 2 млрд. 392,8 млн. гривень.

  Структура видатків у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів наведена в діаграмі 5.

  Діаграма 5. Структура видатків на підготовку кадрів ВНЗ

  Дані діаграми свідчать, що найбільшу питому вагу - понад 60 відс. всіх затверджених на 2004 рік видатків на підготовку кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, становлять видатки Міністерства освіти і науки України; 12,2 відс. - Міноборони; 7,9 відс. - Мінагрополітики.

  Перевіркою встановлені факти планування видатків, не підтверджених детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

  Так, в порушення пп. 22, 29, 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ1 до затверджених кошторисів на 2004 рік підвідомчими ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації включено не підтверджені розрахунками та економічними обґрунтуваннями видатки на загальну суму 90,8 млн. грн., у т.ч. за загальним фондом - 39,9 млн. грн., а саме:

  1 Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

  - трьома ВНЗ, підпорядкованими Міносвіти (Одеський державний економічний університет, Львівський національний університет ім. І. Франка, Тернопільська академія народного господарства) - 25,7 млн. грн. (загальний фонд - 3,5 млн. гривень). Дніпропетровським національним університетом при плануванні видатків не враховано вимоги Законів України "Про збори на обов'язкове пенсійне страхування" та "Про збори на обов'язкове соціальне страхування" у частині зменшення відсотку відрахувань на фонд оплати праці працюючих інвалідів, внаслідок чого видатки у кошторисі на 2004 рік по нарахуванню на заробітну плату завищені на 0,2 тис. грн.;

  - Українським державним університетом економіки і фінансів Мінфіну - 2,9 млн. грн. (загальний фонд - 2,6 млн. грн.);

  - Одеським державним аграрним університетом Мінагрополітики - 5,5 млн. грн. (загальний фонд - 0,14 млн. грн.);

  - Національною академією податкової служби ДПА України - 56,6 млн. грн. (загальний фонд - 33,6 млн. гривень).

  Крім того, в порушення п. 49 зазначеного Порядку, обсяг фактичних надходжень навчальних закладів МОН України у 2004 році, з урахуванням залишку на початок року, за спеціальним фондом перевищує обсяг затверджених видатків у кошторисі на 133,8 млн. гривень. В результаті, зазначені надходження залишилися поза увагою Мінфіну.

  Всього у 2004 році з бюджетними правопорушеннями заплановано 224,7 млн. грн., у т.ч. вищими навчальними закладами Міносвіти - 159,7 млн. грн., ДПА - 56,6 млн. грн., Мінагрополітики - 5,5 млн. грн., Мінфіну - 2,9 млн. гривень.

  2.6.2. Стан фінансування та використання коштів державного бюджету на підготовку кадрів ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації

  У 2004 році головні розпорядники бюджетних коштів, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, профінансовані майже в повному обсязі - від 97,9 до 99,9 відсотка.

  За даними зведених звітів Державного казначейства України по видатках за 2004 рік по 12 Міністерствах за 22 бюджетними програмами з підготовки кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, у тому числі і фахівців з вищою економічною освітою, використано 4 млрд. 743,8 млн. грн. або 93,4 відс. від затверджених кошторисних призначень з урахуванням внесених змін, з них: коштів загального фонду в сумі 2 млрд. 379 млн. грн. або 99,4 відс., спеціального фонду - 2 млрд. 364,7 млн. грн. або 88,2 відс., тобто, видатки проведені в межах затверджених бюджетних призначень. Питома вага касових видатків за рахунок загального фонду складає 50,2 відс., спеціального - 49,8 відсотка.

  Контрольно-ревізійним відділом Міносвіти у 2004 році здійснено 4 перевірки вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, якими в 1 ВНЗ встановлено наявність простроченої дебіторської заборгованості в сумі 38,4 тис. гривень. Інших фінансових порушень не встановлено. Перевірки використання коштів Державного бюджету України на підготовку фахівців з вищою освітою за економічними спеціальностями у 2004 році вищими навчальними закладами України III-IV рівнів акредитації контрольно-ревізійним відділом Міносвіти не проводилися.

  Зазначене свідчить про ненадійність внутрішнього контролю Міносвіти та існування високого ступеню ризику допущення порушень у використанні бюджетних коштів.

  Перевіркою встановлено, що через неналежний контроль з боку Міносвіти, Мінфіну, Мінагрополітики та Державної податкової адміністрації та недотримання ВНЗ вимог чинного законодавства допущені порушення при використанні бюджетних коштів за 2004 рік у загальній сумі 239,3 млн. гривень.

 • З порушенням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" використано 11,4 млн. гривень.

  • Так, в Одеському державному економічному університеті Міносвіти звіти про результати проведення процедури закупівлі на загальну суму 7 млн. грн. не відповідають вимогам п. 1 ст. 17 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" - відсутні: стислий опис предмету закупівлі; найменування та адреси учасників, які подали тендерні пропозиції; ціна і стислий опис інших умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками тощо.

  • В Українському державному університеті економіки і фінансів Мінфіну усі закупівлі, проведення яких передбачено чинним законодавством, здійснено Тендерним комітетом з порушенням вищезазначеного Закону, а саме: у звітах про результати здійснення процедур закупівлі відсутні ціна і стислий опис основних умов кожної тендерної пропозиції; виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів; стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі (ст. 17); причини скорочення строку подання тендерних пропозицій (п.3 ст. 19); наведена у тендерних документаціях методика розрахунку ціни тендерної пропозиції не містила даних про те, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів (ст. 21); подання запитів для участі у процедурі запиту цінових пропозицій менше, ніж 3 учасникам (п. 2 ст. 32); при визначенні переможця Тендерним комітетом не враховувалася зазначена у тендерних документах методика розрахунку ціни тендерної пропозиції (п. 7 ст. 26). Всього було укладено договорів з порушенням вимог Закону щодо проведення тендерних процедур на 4,8 млн. грн., касові видатки за якими склали - 4,4 млн. гривень.

 • З бюджетними правопорушеннями використано 226 млн. грн. (у 37 ВНЗ Міносвіти - 216,9 млн. грн.; 1 ВНЗ Мінфіну - 4,7 млн. грн.; 1 ВНЗ ДПА України - 4,4 млн. гривень).

  • Національною академією державної податкової служби ДПА, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №12221, 3,4 млн. грн. благодійних внесків використано на цілі, не передбачені Положенням про благодійні внески (придбано автомобіль "Ауді" - 0,8 млн. грн., житло - 0,1 млн. грн., направлено на будівництво житлового будинку 2,4 млн. гривень).

   1 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування".

  • Українським державним університетом економіки і фінансів Мінфіну за рахунок коштів загального фонду за кодом економічної класифікації видатків "Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів" проведені не обумовлені договором оренди ремонтно - будівельні роботи в сумі 4,6 млн. грн. (договір укладено з Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України терміном на 2,5 року, вартість проведених робіт перевищує балансову вартість орендованих приміщень у 5,5 раза); оплачені не передбачені кошторисом заходи до свят та конкурсів у сумі 7,2 тис. гривень.

  • Національною академією державної податкової служби ДПА, в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 № 134, від 17.08.2004 № 1134 та Положення про оплату праці працівників Академії, за рахунок коштів спеціального фонду виплачено не передбачені штатним розписом персональні надбавки в сумі 1 млн. грн.; всупереч нормам Положення про преміювання працівників Академії, виплачено премії понад 100 відс. посадового окладу та премії за виконання особливо важливих робіт за відсутності наказу про їх проведення у сумі 22,7 тис. гривень.

   Аналогічно, в Одеському державному економічному університеті Міносвіти протягом 2004 року за рахунок коштів спеціального фонду виплачено надбавок та доплат понад затверджені штатним розписом (із змінами) на суму 125,1 тис. гривень. Крім того, в порушення Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання1, за рахунок коштів, отриманих зазначеним університетом від надання освітніх послуг, проведено оплату науково-дослідних робіт в сумі 87,1 тис. грн., які повинні фінансуватися за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

   1 Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659.

  • Управлінням бухгалтерського обліку і звітності Міносвіти та Українським державним університетом економіки і фінансів Мінфіну, у порушення вимог наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 та Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 29.12.2004 № 229, за рахунок коштів спеціального фонду, передбачених на підготовку фахівців з вищою освітою, необґрунтовано включені та проведені видатки на науку в сумі, відповідно, 104,5 тис. грн. та 50 тис. гривень.

  • В порушення ст. 48 Бюджетного кодексу 36 ВНЗ Міносвіти проводять свою діяльність поза рахунками Державного казначейства. Зазначене стало можливим через невідповідність вимог Закону України "Про вищу освіту" вимогам Бюджетного кодексу України. Зокрема, ст. 63 Закону України "Про вищу освіту" ВНЗ державної та комунальної форм власності дозволено самостійно розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг, Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків та інші, тобто, здійснювати свою діяльність поза рахунками Державного казначейства України, що суперечить бюджетному законодавству і потребує негайного врегулювання. За даними зведеного звіту залишки на рахунках в банках складали на 01.01.2005 - 42,4 млн. грн., отримано у 2004 році доходів - 228,2 млн. грн., проведено видатків у сумі 213,9 млн. гривень.

  • Обсяги державного замовлення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 870, не приведені у відповідність із Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", а саме: затверджені Законом бюджетні призначення менші обсягів, визначених постановою, в цілому, на 17,2 млн. грн., тоді як по ВНЗ III-ІV рівня акредитації обсяги фінансування на вказану мету більші на 2,7 млн. гривень.

 • Допущено неефективне управління бюджетними коштами на загальну суму 1,2 млн. грн. (у 6 ВНЗ Міносвіти - 0,9 млн. грн.; 1 ВНЗ Мінфіну - 0,3 млн. гривень).

  • Зустрічними перевірками встановлено, що станом на 01.01.2005 Одеським державним економічним університетом та Українським державним лісотехнічним університетом Міносвіти допущено відволікання коштів спеціального фонду в дебіторську заборгованість на термін від 12 до 24 місяців на загальну суму відповідно 30 та 46,6 тис. гривень1.

   1 В порушення вимог наказу Міністерства фінансів України від 06.04.98 № 83 "Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання робіт) на придбання матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів".

  • В Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова (Міносвіти) станом на 01.01.2005 протягом 6 років (з 1999 року) рахується прострочена дебіторська заборгованість за спеціальним фондом по розрахунках з орендарями в сумі 122 тис. грн., що свідчить про відсутність контролю з боку керівництва Університету за повнотою отримання доходів.

   Дебіторська заборгованість в сумі 18,9 тис. грн. більше трьох років рахується і у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького (Мінагрополітики). Крім того, ще в 19 випадках проведено попередню оплату за матеріальні цінності терміном більше трьох місяців на суму 18,2 тис. грн., а всього прострочена дебіторська заборгованість склала 37,1 тис. гривень.

  • Українським державним університетом економіки і фінансів Мінфіну станом на 01.01.2005 до державного бюджету перераховано невикористаних коштів загального фонду в сумі 315,9 тис. грн., які надійшли протягом травня - грудня 2004 року.

  • У 2004 році за загальним фондом державного бюджету списано простроченої дебіторської заборгованості трьома ВНЗ Міносвіти у сумі 162 тис. грн. (Донецьким національним університетом - 73 тис. грн., Рівненським державним гуманітарним університетом - 44 тис. грн., Херсонським державним університетом - 45 тис. грн.); за спеціальним фондом - 24 ВНЗ Міносвіти на суму 534 тис. грн., а всього на загальну суму 696 тис. гривень.

   Таким чином, за відсутності належного контролю з боку міністерств та відомств, підвідомчими їм вищими навчальними закладами шляхом відволікання у дебіторську заборгованість терміном від трьох місяців до шести років, списання простроченої дебіторської заборгованості - направлено на підтримку комерційних структур кошти державного бюджету в сумі 0,9 млн. грн., перераховано до державного бюджету невикористані протягом року кошти загального фонду у сумі 0,3 млн. грн., що є їх неефективним управлінням.

 • Трьома ВНЗ допущено неефективне використання бюджетних коштів на загальну суму 0,65 млн. гривень.

  • Українським державним університетом економіки і фінансів Мінфіну, за відсутності розрахунків та обґрунтувань до кошторису на 2004 рік, безпідставно укладено 14 договорів і здійснено видатки за рахунок загального фонду кошторису на суму 277,2 тис. грн., у тому числі на: проведення аудиторської перевірки - 8,4 тис. грн., страхування майна - 26,3 тис. грн.; транспортне обслуговування - 122,1 тис. грн. (за кошти, сплачені за оренду автомобілів приватним структурам, розрахунково1 можливо було придбати три автомобілі); охорону приміщень - 29,7 тис. грн. (розрахункові витрати на утримання 10 посад сторожів, як штатних одиниць, за період з вересня по грудень 2004 року - 13,1 тис. грн. або на 16,6 тис. грн. менше); господарсько - експлуатаційне утримання приміщень - 90,7 тис. грн. (сплачено лише за 4 місяці 2004 року; розрахункові витрати на утримання 11 посад прибиральниць, як штатних одиниць - 14,4 тис. грн. або на 76,3 тис. грн. менше).

   1 Враховуючи граничні суми витрат на придбання автомобілів установами і організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332, гранична сума на придбання автомобілів для керівників бюджетних установ та організацій становить 40 тис. гривень.

   Крім того, на придбання канцелярських товарів неефективно витрачено 66,7 тис. гривень. На підставі укладеного з ТОВ "Неокомерс" (м. Донецьк) договору від 27.12.04 № 70, при постійній штатній чисельності 46 осіб, розрахунково на 1 особу придбано канцелярських товарів у сумі 1,45 тис. грн., зокрема, придбано 100 дироколів - на кожного по 2 шт., 150 ножиць - по 3 на кожного, 340 пластикових портфелів та папок - картотек, по 7 на кожного працюючого, у т.ч. для прибиральниць та сторожів, що свідчить про недоцільність виділення Мінфіном додаткових бюджетних коштів на утримання Університету в 2004 році в сумі 4,5 млн. гривень.

  • Київським національним університетом культури і мистецтв Мінкультури за рахунок коштів загального фонду бюджету спрямовано на навчання 40 спеціалістів за контрактом (платне навчання) - 310,6 тис. гривень.

   Таким чином, через витрачання коштів державного бюджету за власним розсудом та без обґрунтувань, у 2004 році двома вищими навчальними закладами (Мінкультури та Мінфіну) допущено неефективне використання бюджетних коштів на загальну суму 0,65 млн. гривень.

   

  Колегія Рахункової палати, за результатами розгляду матеріалів перевірки, зробила наступні висновки:

  Існуюча в Міністерстві освіти і науки система планування та використання коштів державного бюджету на підготовку фахівців з вищою освітою є неефективною та свідчить про порушення порядку формування і виконання державного замовлення, передбаченого Законами України "Про вищу освіту", "Про поставки продукції для державних потреб".

  Відсутність з боку Міністерства освіти і науки та інших державних замовників ефективних рішень щодо формування і виконання державного замовлення по підготовці фахівців призвела до їх "перевиробництва" за економічним напрямом, зростання серед них безробіття, наслідком чого є створення соціальних проблем у державі.

  За останні 5 років прийом та випуск фахівців за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво" збільшився, в цілому, у 2,6 раза, у т.ч. за рахунок державного бюджету - в 2,3 раза.

  1. Безконтрольність з боку "державних замовників" (міністерств та відомств) за діяльністю вищих навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації, а також надмірна кількість виконавців державного замовлення, у тому числі за напрямом "Економіка і підприємництво", призвела до того, що у 2004 році бюджетні кошти в сумі 1,5 млрд. грн. використані фактично на утримання навчальних закладів, державні контракти на розміщення державного замовлення не укладалися, що, відповідно до ст. 116 Бюджетного кодексу України, є бюджетним правопорушенням.

  2. Міністерством освіти і науки практично не проводилася оптимізація системи вищої освіти та мережі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців з економічних спеціальностей, необхідність якої визнано Концепцією розвитку економічної освіти в Україні. Не затверджено Перелік (мережа) вищих навчальних закладів.

  3. Міністерство освіти і науки фактично самоусунулося від виконання функції центрального органу виконавчої влади в галузі вищої освіти, не створено Державний реєстр вищих навчальних закладів і не затверджено Положення про нього та Методичні рекомендації щодо визначення потреби у фахівцях з повною вищою освітою за напрямами та спеціальностями.

  4. Міністерство освіти і науки, Міністерство економіки, Міністерство праці та соціальної політики не виконали затверджені Урядом Заходи щодо виконання державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки, внаслідок чого обсяги та напрями підготовки кадрів у вищих навчальних закладах за державним замовленням не приведені у відповідність з потребами економіки та регіональних ринків праці; єдиний інформаційний банк даних органів управління освітою, вищих навчальних закладів, органів статистики та центрів зайнятості щодо потреби держави у фахівцях з вищою освітою, розподілу та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів відсутній, що, у свою чергу, призвело до перевищення вищими навчальними закладами обсягів державного замовлення за напрямом "Економіка і підприємництво" по прийому в кількості 1751 чол. (у т.ч. Міносвіти - 1614 чол.) та випуску на 1973 чол. (Міносвіти - 1432 чоловіки).

  5. Міністерство освіти і науки України фактично не здійснює контроль за діяльністю вищих навчальних закладів та дотримання ними вимог ліцензування освітніх послуг, що спричинило видачу ліцензій вищим навчальним закладам з порушенням умов ліцензування освітніх послуг та зарахування у 2004 році 2093 студентів за економічним напрямом понад визначені ліцензійні обсяги.

  6. Протягом 10 років Кабінетом Міністрів України не визначена та не затверджена організаційно-правова форма Державної акредитаційної комісії.

  7. Міністерством освіти і науки України, всупереч ст.12 Закону України "Про освіту", статей 18 та 31 Закону України "Про вищу освіту" та Положення "Про Міністерство освіти і науки" (протягом понад 10 років) не розроблені та не затверджені мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти.

  8. Всупереч вимогам Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" постановою Кабінету Міністрів України про державне замовлення та 2004 рік обсяги державного замовлення на підготовку фахівців визначені державним замовникам формально, затверджені у натуральному виразі лише в частині їх прийому та випуску і не збалансовані із затвердженими обсягами бюджетних коштів на весь контингент студентів у розрізі державних замовників та з обсягами коштів, затверджених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

  9. Відсутність належного контролю з боку головних розпорядників бюджетних коштів та недотримання керівниками вищих навчальних закладів вимог чинного законодавства щодо планування видатків на 2004 рік призвели до затвердження у кошторисах видатків на суму 224,7 млн. грн. без економічних обґрунтувань, що є бюджетним правопорушенням (у т.ч. вищими навчальними закладами Міносвіти на суму 159,7 млн. грн., Державної податкової адміністрації - 56,6 млн. грн., Мінагрополітики - 5,5 млн. грн., Мінфіну - 2,9 млн. грн.).

  10. Створена Міністерством освіти і науки за сприяння Міністерства економіки, Міністерства фінансів та інших міністерств і відомств недосконала та неефективна, в кінцевому результаті, система виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою економічною освітою без вивчення потреб економіки та необхідності працевлаштування випускників відповідно до вимог чинного законодавства, призвела до використання коштів Державного бюджету України з правопорушеннями та неефективно у сумі 268,8 млн. грн. (вищими навчальними закладами Міносвіти - 245,1 млн. грн.; Мінфіну - 10,1 млн. грн.; Державної податкової адміністрації - 8,8 млн. грн.; Мінагрополітики - 4,1 млн. грн.; Мінекономіки - 0,1 млн. грн. тощо).

  Так, з бюджетними правопорушеннями використано 226,5 млн. грн., з них:

  внаслідок невжиття Міністерством освіти і науки заходів щодо приведення ст. 63 Закону України "Про вищу освіту" у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу допущена діяльність вищих навчальних закладів поза рахунками Державного казначейства на суму 213,9 млн. грн.;

  в порушення вимог чинного законодавства використано благодійних внесків на будівництво та придбання житла працівникам і автомобіля, здійснено виплат надбавок та доплат понад затверджені штатні розписи на загальну суму 12,6 млн. гривень.

  З порушенням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" використано 11,4 млн. гривень.

  В результаті перевищення у 2004 році двома державними замовниками обсягів державного замовлення за напрямом "Економіка і підприємництво" з прийому і випуску та непрацевлаштування в державному секторі 2089 осіб, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету, неефективно використано 30,9 млн. гривень.

  Внаслідок відволікання бюджетних коштів у довгострокову дебіторську заборгованість та інших порушень, неефективне управління коштами склало 1,2 млн. гривень.

 •  

  Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
  Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України