16 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2006 рік
18.07.2006

 

Висновок
щодо виконання Державного бюджету України
за перший квартал 2006 року

 

Київ 2006

 

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Першин В.Л. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Яременко О.С. -

заступник Голови Рахункової палати

Юхимчук А.П. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

головний контролер - директор департаменту з питань
соціальної політики

Головань М.М. -

головний контролер - директор департаменту з питань
фінансової та бюджетної політики

Заремба І.М. -

головний контролер - директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності

Іваненко Ю.В. -

головний контролер - директор департаменту з питань
державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ

Невідомий В.І. -

головний контролер - директор департаменту з питань
оборони та правоохоронної діяльності

Пилипенко В.П. -

головний контролер - директор департаменту з питань
правового забезпечення та державних закупівель

Самусь Г.Ю. -

головний контролер - директор департаменту з питань
надходження та використання коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

головний контролер - директор департаменту з питань
науки та гуманітарної сфери

Шулежко М.Я. -

головний контролер - директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій

 

Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал
2006 року / Підготовлено департаментом з питань фінансової та бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 24.05.2006 № 13-8 / - Київ: Рахункова палата України, 2006. - Випуск 10.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

I. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності та виконання державного бюджету

II. Доходи державного бюджету

III. Видатки та кредитування державного бюджету

IV. Фінансування державного бюджету і стан державного боргу

V. Міжбюджетні трансферти та виконання місцевих бюджетів

 

Відповідно до вимог Закону України "Про Рахункову палату" Колегія Рахункової палати розглянула та затвердила постановою від 24 травня 2006 року № 13-8 Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2006 року.

Висновок Колегії Рахункової палати підготовлено на підставі квартального звіту про виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та зведеного бюджету України станом на 1 квітня 2006 року, поданого Державним казначейством 05.05.2006 за № 32-04/288-4150, а також звітних та інформаційно-аналітичних даних Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, Фонду державного майна, головних розпорядників бюджетних коштів тощо.

 

I. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності
та виконання державного бюджету

1.1. Виконання Державного бюджету України в січні-березні поточного року відбувалося за умов економічної невизначеності та суттєвих ризиків щодо досягнення основних прогнозних макроекономічних показників і відповідного виконання затверджених доходів. За експертною оцінкою Рахункової палати, фактичне зниження темпів економічного зростання до прогнозованого призвело до недонадходження понад 200 млн. грн. запланованих доходів.

1.1.1. Діюча практика державного прогнозування порушує норми і принципи, визначені Законом України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", що знижує ефективність управлінських рішень у сфері економіки.

Відповідно до зазначеного закону державне прогнозування економічного і соціального розвитку базується на взаємоузгодженості Прогнозу економічного і соціального розвитку України та Державної програми економічного і соціального розвитку України з Державним бюджетом України. Параметри державного бюджету на 2006 рік формувалися на підставі показників проектів зазначених документів, схвалених відповідними урядовими постановами від 15.09.2005 № 926 і 927.

Однак проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік, поданий Урядом одночасно з проектом державного бюджету, Верховною Радою України не розглядався. З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2006 № 42 "Про затвердження Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік" зазначений документ втратив чинність. Водночас Міністерством економіки відкликано Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2006 рік.

Подання до Верховної Ради України "Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік" на заміну державної програми суперечило вимогам Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України". Тому Уряду було запропоновано розробити Державну програму економічного і соціального розвитку на 2006 рік та подати її на затвердження Верховної Ради України.

Постановою від 15.03.2006 № 285 Кабінет Міністрів України схвалив і подав до Верховної Ради України новий варіант проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік, який, однак, не містить узагальнених основних показників соціально-економічного розвитку.

1.1.2. У цілому, за підсумками першого кварталу збережено позитивну динаміку економічного розвитку, приріст реального ВВП становив 2,4 відсотка. Проте досягнутий показник у 2,9 раза нижче річного прогнозу та у 2 рази - відповідного періоду минулого року (4,9 відсотка).

Таблиця 1

Основні прогнозні показники економічного
і соціального розвитку України на 2006 рік


з/п

Показники

2005 рік фактично

2006 рік

враховано при затвердженні державного бюджету

січень-березень, фактично

1.

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

 

- номінальний, млрд. грн.

424,7

512,5

93,1

 

- реальний, у відс. до відповідного періоду попереднього року

102,6

107,0

102,4

2.

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року, відс.

110,3

108,7

102,7

3.

Індекс цін виробників до грудня попереднього року, відс.

109,5

111,8

101,9

4.

Обсяг продукції промисловості, у відс. до відповідного періоду попереднього року

103,1

109,5

100,2

5.

Прибуток прибуткових підприємств,
 млрд. грн.

72,4

100,0

16,2

6.

Баланс товарів та послуг (платіжний баланс), у відс. до відповідного періоду попереднього року:

 

 

 

 

 - експорт товарів та послуг

107,5

108,5

99,3

 

 - імпорт товарів та послуг

120,4

113,0

129,0

 

Зростання ВВП, порівняно з відповідним періодом минулого року, відбулось, в основному, за рахунок збільшення валової доданої вартості у транспорті (на 6,7 відс.), будівництві (на 5 відс.), сільському господарстві (на 4,5 відсотка). Водночас січень поточного року позначився істотним спадом у промисловості як проти попереднього місяця (мінус 15,3 відс.), так і січня 2005 року (мінус 2,9 відсотка). Надалі сформувалася позитивна помісячна динаміка: у лютому промислове виробництво зросло на 3,7 відс., а у березні - на 13,3 відс. проти мінус 0,5 відс. та 13,4 відс. у 2005 році, відповідно. У цілому за звітний період темпи зростання виробництва уповільнилися за всіма основними видами промислової діяльності, крім виробництва електроенергії, газу та води, де обсяги зросли на 7,4 відс. проти 3,5 відс. у січні-березні 2005 року (діаграма 1).

Діаграма 1. Приріст (зниження) індексів виробництва за основними
видами промислової діяльності у січні-березні 2005-2006 років
(у відс. до відповідного періоду попереднього року)

 

За експертною оцінкою Рахункової палати, відхилення фактичного зростання промислового виробництва від прогнозного не дозволило у першому кварталі залучити до державного бюджету понад 100 млн. грн. запланованих надходжень податку на прибуток та майже 110 млн. грн. податку на додану вартість. Для забезпечення передбачуваного збільшення промислового виробництва його середньомісячний приріст у квітні-грудні поточного року має скласти не менше 9 відс., що є недосяжним за наявних темпів зростання.

1.2. У першому кварталі 2006 року посилилася минулорічна тенденція щодо випереджального зростання темпів товарного імпорту над експортом. За січень-березень поточного року від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу склало 769,1 млн. дол., у той час як у відповідному періоді минулого року було позитивним - 1 млрд. 649,1 млн. дол. США. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами досягло 1 млрд. 769,2  млн. дол., що майже дорівнює показнику за весь 2005 рік (1 млрд. 854,3 млн. дол. США). Наявна динаміка зовнішньоекономічної діяльності свідчить про несправдження прогнозованого позитивного балансу товарів і послуг, врахованого при затвердженні державного бюджету на поточний рік.

За урядовим прогнозом зростання імпорту товарів та послуг (113 відс.) перевищуватиме зростання експорту (108,5 відсотка). У січні-березні 2006 року товарний експорт скоротився на 4,4 відс. проти приросту на 16,8 відс. за січень-березень 2005 року і становив 7 млрд. 987,1 млн. дол. США. Імпорт товарів зріс на 30,2 відс. проти 18,5 відс. торік - до 9 млрд. 756,3  млн. дол. США. Суттєво зріс експорт в офшорні зони, що свідчить про посилення тенденції до мінімізації податкових зобов'язань перед бюджетом. Так, якщо за весь 2005 рік експорт до країн цих територій збільшився в 1,4 раза, то за перші три місяці 2006 року він зріс в 3,9 раза.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року істотно скоротився експорт за основною товарною групою - недорогоцінні метали та вироби з них (на 7,7 відсотка). Певною мірою, це обумовлено запровадженням Російською Федерацією з початку 2006 року антидемпінгового мита на сталеві прутки та деякі види трубної продукції. Водночас металоекспорт залишався одним з основних джерел надходження валюти в Україну, які склали 42 відс. загальної валютної виручки або 3 млрд. 353,7 млн. дол. США. У подальшому на динаміку експорту металопродукції також впливатиме рішення Європейської Комісії щодо введення антидемпінгового мита на імпорт безшовних труб українського походження.

1.3. Підвищення цін на природний газ створило додаткові економічні ризики у 2006 році. За експертною оцінкою Рахункової палати, лише в першому кварталі поточного року це призвело до недонадходження до державного бюджету майже 100 млн. гривень.

Низку рішень щодо підвищення граничного рівня цін на природний газ для різних категорій споживачів, починаючи з 1 січня 2006 року, Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла ще наприкінці минулого року (постанови від 21.12.2005 № 1151, від 28.12.2005 № 1241 та від 30.12.2005 № 1272). Зокрема, граничний рівень ціни на природний газ, який поставляється для промислових споживачів, збільшено з 379,2 грн. до 422,1 грн. за тис. куб. м або на 11,3 відс., бюджетним організаціям - з 231 до 288 грн. або на 24,7 відсотка. Для підприємств комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів господарювання, що є платниками податку на додану вартість, граничний рівень оптових цін на імпортований природний газ збільшено з 210,75 до 263,4 грн. або на 25 відс., а для неплатників податку на додану вартість - з 241,5 до 304,5 грн. або на 26,1 відсотка. Ціна природного газу власного видобутку також підвищилася на 26,1 відс. - до 304,5 грн. за тис. куб. метрів.

Надалі, згідно з постановою Уряду від 09.02.2006 № 128, до 31.12.2010 граничну ціну на природний газ для всіх категорій споживачів установлено на рівні, що не перевищує 110 дол. США за тис. куб. м у гривневому еквіваленті, без урахування тарифів на транспортування та постачання і податку на додану вартість. На виконання згаданої урядової постанови НКРЕ прийняла рішення (постанова від 16.02.2006 № 176) щодо встановлення з 20 лютого 2006 року граничного рівня ціни на природний газ, який поставляється для промислових споживачів, у розмірі 548 грн. за тис. куб. м без урахування податку на додану вартість і тарифів на транспортування та постачання природного газу.

За цих умов, зазначена ціна для промислових споживачів у першому кварталі поточного року порівняно з аналогічним періодом 2005 року підвищилася, в середньому, більш ніж у 1,4 раза.

Зростання виробничих витрат на споживання природного газу призвело до зменшення обсягу створеної валової доданої вартості у промисловості. Як наслідок, за експертною оцінкою Рахункової палати, надходження податку на додану вартість скоротилися, орієнтовно, на 42 млн. грн., податку на прибуток промислових підприємств - на 53 млн. гривень. Подальше підвищення цін на енергоносії негативно позначатиметься як на фінансових ресурсах підприємств, так і на доходах бюджету.

1.4. Виробнича діяльність платників податків відбувалася за умов погіршення їх фінансової спроможності, що призвело до зменшення надходжень податку на прибуток підприємств. Впродовж січня-березня 2006 року посилилася сформована наприкінці минулого року тенденція до скорочення прибутків, одержаних рентабельними підприємствами. Водночас нарощувалися обсяги одержаних збитків, що, за оцінкою Рахункової палати, може завдати втрат бюджету в наступні податкові періоди в сумі 2,2 млрд. гривень.

У цілому, за фінансовими результатами діяльності у січні-березні поточного року прибутки рентабельних підприємств становили 16,2 млрд. грн. і проти відповідного періоду 2005 року знизилися на 4 млрд. грн. або на 19,8 відсотка. Зокрема, обсяги прибутків, одержаних промисловими підприємствами, зменшилися на 2,3 млрд. грн. або на 21,4 відс., до 8,6 млрд. гривень. Скорочення прибутковості відбулося за більшістю основних видів промислової діяльності, передусім у галузях, найбільш залежних від коливань цін на енергоносії та сировину. Так, прибутки у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення знизилися на 76,3 відс., видобуванні неенергетичних матеріалів - на 67,5 відс., металургії та обробленні металу - на 46,5 відсотка.

Водночас у звітному періоді поступово збільшувалася частка збитково працюючих підприємств, яка досягла 41,5 відс., перевищивши рівень січня на 2,9 відс. пункта. Ними одержано збитків на загальну суму 8,6 млрд. грн., що більше ніж у січні-березні минулого року на 22,8 відс. або на 1,6  млрд. гривень. Як наслідок, сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 7 млрд. 560,1 млн. грн. або лише 57,4 відс. обсягу за відповідний період минулого року (13 млрд. 170,5 млн. гривень).

Збільшилися боргові зобов'язання. Впродовж січня-березня 2006 року дебіторська та кредиторська заборгованість суб'єктів господарської діяльності зросла, відповідно, на 8,2 та 7,7 відс. і на 1 квітня досягла 346,9 та 432,9 млрд. гривень. Борги із виплати заробітної плати становили 996,6 млн. грн. і з початку року підвищилися на 3,8 відсотка.

1.5. У січні-березні поточного року ціни на споживчому ринку зростали в прогнозованих межах. Інфляція склала 102,7 відс. проти 108,7 відс. за річним прогнозом та 104,4 відс. у січні-березні минулого року. При цьому у березні проти лютого спостерігалася дефляція - 99,7 відсотка. Проте прийняті рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію та цін на газ створюють значні інфляційні очікування.

Цінова ситуація на споживчому ринку позначилася подорожчанням продовольчих товарів на 3,7 відс, послуг - на 1,6 відс., непродовольчих товарів - на 0,2 відсотка. У 2005 році, за цей період, ціни на продовольчі товари, послуги та непродовольчі товари зросли, відповідно, на 5,9; 2 та 0,6 відсотка.

Суттєво підвищилися ціни на овочі, картоплю та фрукти (на 31,9, 29,3 та 13,2 відс., відповідно), що, здебільшого, мало сезонний характер. Водночас рекордне, починаючи з 1989 року, зростання світових цін на цукор за відсутності прозорої схеми ринкового руху цієї продукції призвело до стрімкого подорожчання цукру на внутрішньому ринку - на 28,8 відс., у тому числі в лютому проти січня - на 25,5 відсотка. З метою цінової стабілізації Уряд постановою від 30.03.2006 № 403 запровадив ліцензування експорту цукру та здійснив інтервенційні операції, що сприяло зниженню ціни на цю продукцію у квітні проти березня поточного року на 1,3 відсотка.

Дефляція у березні поточного року пов'язана з низькими темпами економічного розвитку та відповідним зменшенням монетарного навантаження. Монетарна база у січні-березні поточного року зменшилася на 8,8 відс. - до 75,5 млрд. грн., грошова маса збільшилася лише на 0,7 відс. - до 195,4 млрд. гривень. Стримуючим фактором також виступало збільшення пропозиції на ринку продовольства м'ясо-молочної продукції через скорочення обсягів її експорту до Російської Федерації.

Помірна інфляційна динаміка сприяла підвищенню реальних наявних доходів населення, у порівнянні з січнем-березнем 2005 року, на 24,2 відс., реальної заробітної плати - на 23,6 відсотка. Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників зросла на 35,7 відс. до 918,3 гривень. Надалі збільшення доходів населення без відповідного зростання виробництва, а також підвищення цін на енергоносії посилюватимуть інфляційні процеси.

Проте постановою Верховної Ради України від 20.10.2005 № 3020-ІV "Про встановлення мораторію на відпускні ціни на природний газ для населення та підприємств житлово-комунального господарства" впродовж 2006 року заборонено підвищувати відпускні ціни на природний газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики. Всупереч зазначеного парламентського рішення Уряд розпорядженням від 28.12.2005 № 577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" визнав за необхідне поступове підвищення з січня 2006 року цін для всіх категорій споживачів на електричну і теплову енергію, природний газ до економічно обґрунтованого рівня. Як наслідок, НКРЕ прийнято рішення щодо підвищення цін на газ та електроенергію для населення.

Водночас Верховна Рада України ухвалила постанову від 10.01.2006 № 3293-ІV "Про недопущення підвищення тарифів на електроенергію та цін на газ для населення", якою зобов'язала Кабінет Міністрів України забезпечити неухильне виконання постанови Верховної Ради України від 20.10.2005 № 3020-IV і вжити заходів щодо недопущення підвищення тарифів на електроенергію та цін на газ, що відпускається населенню. Це спонукало Уряд і НКРЕ відмінити рішення стосовно підвищення цін на газ та електроенергію для населення.

Однак згодом НКРЕ прийняла ряд рішень (постанови від 30.03.2006 № 399, 400 та 401) щодо підвищення з 1 травня 2006 року ціни на газ природний і тарифів на електричну енергію (без врахування податку на додану вартість), що відпускаються населенню, які не переглядалися з квітня 1999 року. Так, граничний рівень оптової ціни підприємств на природний газ, що використовується для потреб населення, збільшено з 185 до 231 грн. за тис. куб. м або на 24,9 відсотка. При цьому роздрібні ціни на природний газ для потреб населення і тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, в середньому, зросли на 25 відсотків.

1.6. За таких економічних умов доходи державного бюджету, заплановані на 2006 рік у сумі 125 млрд. 785,1 млн. грн., виконані за перший квартал поточного року на 25 млрд. 9,4 млн. грн. або 19,9 відс. річного обсягу. Видатки державного бюджету, передбачені в сумі 137 млрд. 258,1 млн. грн., проведені на 26 млрд. 698,6 млн. грн. або на 19,3 відсотка.

Надходження коштів до державного бюджету від повернення кредитів встановлено в сумі 2 млрд. 207,7 млн. грн., фактично надійшло 143,5 млн. грн. або 6,5 відс. річного плану. Із передбачених у державному бюджеті коштів для надання кредитів у сумі 2 млрд. 980,4 млн. грн. виділено 40,3 млн. грн. або 1,4 плану на рік.

Дефіцит державного бюджету за перший квартал склав 1 млрд. 586,0  млн. грн. або 12,0 відс. встановленого граничного розміру - 13 млрд. 245,7  млн. гривень.

Загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету в першому кварталі поточного року становив 40 млрд. 167,9 млн. грн., у тому числі: залишок бюджетних коштів на початок року - 14 млрд. 943,5 млн. грн., доходи державного бюджету - 25 млрд. 9,4 млн. грн., надходження коштів від повернення кредитів - 143,5 млн. грн., надходження для фінансування бюджету - 71,5 млн. гривень. Витрати державного бюджету склали 29 млрд. 271,2 млн. грн., у тому числі видатки державного бюджету - 26 млрд. 698,6 млн. грн., надання кредитів з державного бюджету - 40,3 млн. грн., погашення державного боргу - 2 млрд. 532,3 млн. гривень.

Залишок коштів державного бюджету зменшився з початку року на 4  млрд. 46,8 млн. грн. і на 1 квітня 2006 року склав 10 млрд. 734,4 млн. грн., у тому числі загального фонду - 7 млрд. 357,8 млн. гривень.

 

ІІ. Доходи державного бюджету

2.1. У першому кварталі поточного року планувалося отримати до загального фонду державного бюджету 18 млрд. 866,6 млн. грн. доходів або 19,5 відс. річного обсягу. Фактично надійшло 19 млрд. 369,4 млн. грн., що на 2,7 відс. або 502,8 млн. грн. перевищило обсяг, запланований бюджетним розписом.

Надходження до спеціального фонду становили 5 млрд. 640 млн. грн. або 19,3 відс. затвердженого річного обсягу. Понад третину цих доходів склали власні надходження бюджетних установ у сумі 2 млрд. 31,8 млн. грн. або 25 відс. затвердженого річного плану.

Стан виконання державного бюджету за січень-березень поточного року в розрізі категорій та джерел доходів характеризують дані, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Виконання державного бюджету за доходами

млн. грн.


з/п

Показники

Затверджено на
2006 рік

Виконано за січень-березень 2006 року

всього

у т.ч. зага-
льний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

сума

відс. до річного обсягу

план

вико-
нано

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

125785

96564

25009

19,9

18867

19369

102,7

20,1

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

І.

Податкові надходження

89734

80948

16933

18,9

15598

15636

100,2

19,3

1.1

податок на прибуток підприємств

26 045

25325

3534

13,6

4479

3509

78,4

13,9

1.2

податок на додану вартість

42859

40999

9665

22,5

8175

9573

117,1

23,3

1.3

акцизний збір із вироблених в Україні товарів

9584

6041

1691

17,6

1194

1187

99,4

19,6

1.4

акцизний збір із ввезених на територію України товарів

887

224

172

19,3

40

37

92,9

16,5

1.5

ввізне мито

6308

5364

1304

20,7

1037

895

86,4

16,7

1.6

вивізне мито

1112

1112

60

5,4

266

60

22,7

5,4

ІІ.

Неподаткові надходження

32143

13879

7453

23,2

2850

3287

115,3

23,7

2.1

частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності

3560

3277

505

14,2

259

505

195,2

15,4

2.2

рентна плата за транзитне транспортування природного газу

2928

2508

699

23,9

532

651

122,3

25,9

2.3

митні збори

548

548

174

31,8

248

174

70,2

31,8

2.4

власні надходження бюджетних установ

8134

-

2 032

25

-

-

-

-

ІІІ.

Доходи від операцій з капіталом

1 731

192

83

4,8

38

58

152,5

30,0

3.1

надходження від реалізації державних запасів товарів

740

100

42

5,7

23

17

73,9

17

IV.

Офіційні трансферти

1552

1546

417

26,9

380

388

102,2

25,1

4.1

надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях

130

124

44

34,0

25

44

179,6

35,9

4.2

кошти, що надходять з інших бюджетів

1422

1422

373

26,2

355

344

96,9

24,2

V.

Цільові фонди

625

-

123

19,7

-

-

-

-

5.1

платежі до Фонду соціального захисту інвалідів

124

-

50

40,7

-

-

-

-

5.2

збір за забруднення навколишнього природного середовища

501

-

73

14,6

-

-

-

-

 

2.2. В цілому, за окремими джерелами надходжень до загального фонду державного бюджету у січні-березні поточного року не надійшло 1 млрд. 920,4 млн. грн. запланованих доходів.

Недонадходження запланованого на звітний період податку на прибуток підприємств склали 969,4 млн. гривень. Так, у січні поточного року виконання запланованих обсягів надходжень зазначеного податку становило 61,6 відс. (до бюджету не надійшло 401,5 млн. грн.), в лютому - 88,9 відс. (260,9  млн. грн.), в березні - 71,8 відс. (307 млн. гривень). Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження податку на прибуток підприємств скоротились на 273,7 млн. грн. або на 7,2 відсотка. Зважаючи на те, що запланована частка надходжень податку на прибуток підприємств у доходній частині загального фонду складає 26,2 відс., низький рівень виконання надходжень податку на прибуток підприємств створює ризики щодо виконання доходної частини, в цілому.

Крім того, у січні-березні поточного року загальний фонд державного бюджету недоотримав 261,1 млн. грн. рентних платежів, 205,6 млн. грн. мита на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності, 165,5 млн. грн. мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності тощо.

Порівняно з відповідним періодом минулого року, відбувалось зниження надходжень до державного бюджету від суб'єктів окремих видів економічної діяльності. Зокрема, за платежами, адміністрування яких здійснюють органи державної податкової служби, значно зменшились надходження до бюджетів від підприємств металургії та оброблення металу. Так, у січні-березні поточного року підприємства цієї галузі в цілому перерахували до бюджету лише 8,3 млн. грн. платежів, що у 50 разів менше, ніж у першому кварталі 2005 року (418,9 млн. гривень). Зменшення надходження платежів відбулось також в частині підприємств сільського господарства, хімічної та нафтохімічної промисловості.

Запровадження законом про державний бюджет норми щодо застосування коригуючого коефіцієнту до розмірів ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, створило умови, за яких державний бюджет не одержав передбачених квартальним планом доходів. Так, згідно з положеннями статті 3 закону про державний бюджет у 2006 році зазначений коефіцієнт щомісячно визначається шляхом ділення середньозваженої ціни 1 т нафти, що склалася на останньому аукціоні, до ціни на аукціоні, який проводився у жовтні 2005 року. Проте у січні-березні 2006 року середня ціна нафти виявилася нижчою за ціну на аукціоні в жовтні 2005 року, яка складала 2536,38 грн. за 1 тонну. Зокрема, середня ціна на аукціоні в січні поточного року становила 1700 грн., лютому - 2021 грн., березні - 1920 грн. за 1 тонну нафти. Таким чином, при визначенні суми рентної плати у звітному періоді платниками застосовувався понижуючий коефіцієнт до відповідної ставки платежу, що призвело до недонадходження у січні-березні 2006 року, орієнтовно, понад 200 млн. грн. рентної плати за нафту та газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

2.3. Недотримання Урядом законодавчих вимог стосовно нормативно-правового врегулювання сплати в 2006 році частини прибутку (доходу) господарських організацій, яка вилучається до державного бюджету, а також щодо складання фінансових планів суб'єктами державного сектору економіки створює передумови для істотних ризиків у частині виконання державного бюджету та негативно впливає на ефективність управління державною власністю.

У минулому році за ініціативою Уряду внесені зміни до статей 75, 77 і 89 Господарського кодексу України, згідно з якими державні підприємства та господарські товариства, у статутних фондах яких більше 50 відс. акцій (часток, паїв) належать державі, зобов'язані складати фінансові плани, які підлягають затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому. Проте органи виконавчої влади, уповноважені здійснювати управління державними підприємствами, не забезпечили виконання згаданих законодавчих вимог, що негативно впливає на ефективність такого управління. Так, на кінець 2005 року на погодження до Міністерства фінансів надійшло 348 проектів фінансових планів підприємств, що становило лише 8 відс. від їх загальної кількості. На 01.04.2006 до Мінфіну подано 40 відс. проектів фінпланів, з яких третина повернута на доопрацювання.

Водночас впродовж звітного періоду Урядом не виконані вимоги статті 67 закону про державний бюджет на 2006 рік щодо затвердження порядку і нормативу відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до державної власності, що негативно вплине на сплату цього податку в наступних податкових періодах. За таких умов надходження частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, за січень-березень 2006 року в цілому становили 504,8 млн. грн. або 14,2 відс. річного показника.

2.4. Порівняно з січнем-березнем 2005 року, доходна частина державного бюджету збільшилась на 5 млрд. 506,9 млн. грн. або на 28,2 відс., у тому числі, доходи загального фонду - на 3 млрд. 322 млн. грн. або на 20,7 відс., спеціального фонду - на 2 млрд. 185 млн. грн. або на 63,2 відсотка.

2.4.1. Економічні чинники сприяли збільшенню доходної частини державного бюджету на суму понад 1,7 млрд. гривень.

Зростання обсягів ввезення товарів на територію України на 30,2 відс. у січні-березні 2006 року сприяло приросту митних платежів на суму майже 1,2 млрд. гривень. Номінальне зростання валової доданої вартості, порівняно з аналогічним періодом минулого року, забезпечило збільшення надходжень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на суму понад 300 млн. гривень. Збільшення обсягів виробництва окремих видів підакцизної продукції, зокрема, лікеро-горілчаної, виноробної та тютюнової обумовило ріст надходжень акцизного збору з вироблених в Україні товарів на суму понад 280 млн. гривень.

2.4.2. Номінальне збільшення доходної частини державного бюджету за рахунок фіскальних заходів та інших суб'єктивних факторів становило понад 1,6 млрд. гривень.

Впродовж січня-березня 2005 року діяли пільги з оподаткування, які надавалися суб'єктам господарювання спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, а також за галузевою ознакою. Відповідно до Закону України від 25.03.2005 № 2505-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" зазначені пільги скасовані, починаючи з квітня 2005 року. За експертною оцінкою Рахункової палати, це сприяло номінальному збільшенню надходжень податку на додану вартість у першому кварталі 2006 року, порівняно з відповідним періодом минулого року. Внаслідок скасування податкових преференцій доходна частина державного бюджету зросла порівняно з першим кварталом поточного року на суму понад 400 млн. гривень.

Згідно з нормами статті 3 закону про державний бюджет на 2006 рік підвищено розміри ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Так, починаючи з січня 2006 року, ставку рентної плати за одну тонну нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині до 4 тис. м, збільшено до 876,17 грн., від 4 до 5 тис. м - до 550 грн., понад 5 тис. м - до 325 гривень. У першому кварталі 2005 року діяла єдина ставка рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, яка складала 300 грн. за 1 тонну. Розміри ставки рентної плати за газовий конденсат, видобутий з покладів, що залягають на глибині до 5 тис. м, збільшено до 876,17 грн., понад 5 тис. м - до 325 грн. за 1 тонну. У першому кварталі минулого року рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, в цілому становила 104,04 грн. за 1 тонну. Підвищення ставок рентних платежів дозволило отримати до державного бюджету, проти січня-березня 2005 року, понад 360 млн. грн. додаткових надходжень.

Діючу ставку акцизного збору на тютюн та тютюнові вироби у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) в розмірі 8 відс. встановлено, починаючи з 1 травня минулого року (у січні-березні 2005 року її розмір становив 7 відсотків). За рахунок підвищення ставки акцизного збору з тютюну та тютюнових виробів надходження акцизного збору у першому кварталі 2006 року збільшились на суму майже 20 млн. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 № 50 "Про затвердження Порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році", починаючи з березня 2005 року, для державних, у тому числі, казенних, підприємств та їх об'єднань і дочірніх підприємств норматив відрахувань частини прибутку підвищено з 15 до 50 відс. чистого прибутку (доходу). Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств розмір відрахувань збільшено з 15 до 30 відс. чистого прибутку (доходу). У першому кварталі 2005 року норматив відрахувань за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року, в цілому, дорівнював 15 відс. чистого прибутку. Підвищення нормативу відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору дало можливість додатково отримати понад 300 млн. гривень.

Обсяг надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), порівняно з першим кварталом 2005 року, зріс на 638,5 млн. грн. і на 01.04.2006 становив 4 млрд. 709,2 млн. гривень.

2.5. Діючий механізм справляння та відшкодування податку на додану вартість дає можливість використовувати його як регулюючий чинник щодо виконання доходів державного бюджету.

2.5.1. В цілому, впродовж січня-березня 2006 року до загального фонду державного бюджету надійшло податку на додану вартість на суму 9 млрд. 572,8 млн. грн., що становило 23,3 відс. річного планового обсягу та на 17,1 відс. або 1 млрд. 397,4 млн. грн. перевищило планові надходження.

Надходження податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) становили 6 млрд. 834,4 млн. грн. або 23,4 відс. річних та 108,4 відс. запланованих на звітний період показників, які, у порівнянні з першим кварталом 2005 року, збільшились на 35,4 відс. або на 1  млрд. 787,4 млн. гривень. Обсяги відшкодування податку на додану вартість, проведеного органами Держказначейства, становили 3 млрд. 175,1 млн. грн., що на 247,2 млн. грн. або на 7,2 відс. менше запланованого на квартал показника, хоча в 1,6 раза перевищило суму відшкодування за аналогічний період 2005 року.

Податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів до загального фонду державного бюджету надійшло в сумі 5 млрд. 913,3  млн. грн., що становило 111,7 відс. запланованого на звітний період та на 2  млрд. 170,5 млн. грн. або 58 відс. перевищило надходження відповідного періоду минулого року.

Крім того, до спеціального фонду державного бюджету зараховано 91,8 млн. грн. податкової заборгованості минулих років та нарахованої суми податку, яка виникла після проведення розрахунків згідно із статтею 36 закону про державний бюджет на 2006 рік житлово-комунальних підприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на додану вартість.

2.5.2. За умов перевиконання у першому кварталі поточного року доходної частини загального фонду державного бюджету на 502,8 млн. грн. залишки простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість на 1 квітня 2006 року склали 616 млн. гривень.

Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" внесено зміни щодо відшкодування податку на додану вартість. Зокрема, запроваджено категорії платників податків, що не мають права на отримання відшкодування (новостворені підприємства; особи, які мали обсяги оподатковуваних операцій за останній рік менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування; а також особи, які не провадили діяльність протягом останнього року). Крім того, встановлені єдині терміни здійснення відшкодування за експортними та внутрішніми операціями, а також перенесено до складу податкового кредиту наступного податкового періоду суму, яка підлягає відшкодуванню платникам податку на додану вартість.

Водночас, починаючи з 1 січня 2006 року, взагалі скасовано поняття бюджетної заборгованості з відшкодування та нарахування пені у разі невідшкодування податку на додану вартість платникам у законодавчо визначені терміни.

Внаслідок зазначених змін обсяги податку на додану вартість, заявленого платниками до відшкодування у першому кварталі 2006 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, скоротились в 1,5 раза і становили 4 млрд. 732,6 млн. грн. (у січні-березні 2005 року - 7 млрд. 229,2  млн. гривень). Загальна сума невідшкодованого податку на додану вартість впродовж звітного періоду зросла лише на 881,2 млн. грн. і на 01.04.2006 становила 5 млрд. 44,9 млн. гривень.

2.6. Податкова заборгованість з початку року зросла на 87,1  млн. грн. і на 01.04.2006 досягла 9 млрд. 488,9 млн. гривень. З урахуванням штрафних санкцій, пені (за актами перевірок і за несвоєчасне погашення податкового зобов'язання) та відсотків за користування податковим кредитом, податкова заборгованість склала 10 млрд. 860 млн. гривень.

Недоїмка з податку на додану вартість збільшилась на 372,8 млн. грн. або на 8,6 відс. і становила 4 млрд. 721,2 млн. грн., з якої 1 млрд. 877,5 млн. грн. або 39,8 відс. - борг НАК "Нафтогаз України".

Платники податку на прибуток підприємств заборгували бюджету 2 млрд. 96,4 млн. грн., що на 231,8 млн. грн. або на 10 відс. менше, ніж на початок поточного року. З цієї суми заборгованість НАК "Нафтогаз України" склала 828,5 млн. грн. або 39,5 відсотка. Заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, допущена НАК "Нафтогаз України", становила 1 млрд. 590 млн. гривень.

У територіальному розрізі найбільшими боржниками за податковими зобов'язаннями є платники податків м. Києва (5 млрд. 34,7 млн. грн. або 53 відс. обсягу загального боргу), Луганської (1 млрд. 75,9 млн. грн. або 11,3 відс.) та Донецької областей (892,1 млн. грн. або 9,4 відсотка). При цьому борг підприємств м. Києва у порівнянні з початком року збільшився на 191,9 млн. грн. або на 4 відсотки.

Сума податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (з урахуванням позовів минулих років), на 1 квітня поточного року становила 5  млрд. 28,3 млн. грн. і з початку року зменшилась на 795,2 млн. гривень.

Зростання податкового боргу у січні-березні 2006 року відбувалося за умов його списання та надання відстрочень і розстрочень податкових зобов'язань (боргу). У першому кварталі 2006 року органами державної податкової служби списано 1 млрд. 319,8 млн. грн. податкового боргу, у тому числі 1 млрд. 84 млн. грн. - з податку на додану вартість, 177,3 млн. грн. - з податку на прибуток підприємств. Основна сума податкового боргу списана платникам податків Харківської області - 905,1 млн. грн. або 68,6 відс. загального обсягу списання.

Крім того, станом на 1 квітня 2006 року платникам податків розстрочено та відстрочено податкових зобов'язань (боргу) на суму 2  млрд. 642,6 млн. грн., у тому числі, 1 млрд. 755,3 млн. грн. податку на прибуток підприємств, 726,7 млн. грн. - податку на додану вартість.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2005 № 1105 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України за дев'ять місяців 2005 року та невідкладні завдання щодо поліпшення економічної ситуації" реструктуризація боргів минулих років платникам податків, які забезпечують внесення поточних платежів до бюджету, визначена як один із заходів щодо скорочення податкового боргу суб'єктів господарювання. Проте зазначене рішення суперечить нормам статті 70 закону про державний бюджет на 2006 рік.

 

ІІІ. Видатки та кредитування державного бюджету

3.1. У першому кварталі 2006 року видатки державного бюджету проведено на суму 26  млрд. 698,6 млн. грн. або на 19,3 відс. до затверджених на рік (138 млрд. 258,1 млн. гривень). Видатки загального фонду при плані на січень - березень у сумі 24 млрд. 756,3 млн. грн. проведені на 22 млрд. 572,3 млн. грн. або 91,2 відс. до плану та 20,8 відс. до річних призначень (108 млрд. 581,9 млн. грн.), невиконання квартального плану склало 2 млрд. 184 млн. грн. або 8,8 відсотка.

Проведення видатків за основними напрямами відображають дані, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Виконання державного бюджету за видатками

млн. грн.


з/п

Показники

Затверджено на
2006 рік

Виконано за січень-березень 2006 року

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т. ч. загальний фонд

сума

відс. до річного обсягу

план

вико-
нано

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

138258

108582

26699

19,3

24756

22572

91,2

20,8

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Загальнодержавні функції

16114

15495

2738

17

3472

2604

75

16,8

2.

Оборона

7442

6040

1030

13,8

1130

959

84,9

15,9

3.

Громадський порядок, безпека та судова влада

12438

10719

2439

19,6

2306

2098

91

19,6

4.

Економічна діяльність

19745

9788

3024

15,3

1935

1672

86,4

17,1

5.

Охорона навколишнього природного середовища

1423

782

135

9,5

117

87

74,4

11,1

6.

Житлово-комунальне господарство

161

161

15

9,3

22

15

68,2

9,3

7.

Охорона здоров'я

4005

3388

604

15,1

571

449

78,6

13,3

8.

Духовний і фізичний розвиток

1489

1368

191

12,8

219

157

71,7

11,5

9.

Освіта

11969

7810

2299

19,2

1707

1489

87,2

19,1

10.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

30571

24658

7509

24,6

6756

6571

97,3

26,6

11.

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

32901

28373

6714

20,4

6521

6471

99,2

22,8За функціональною структурою загального фонду державного бюджету у найбільш значних обсягах проведено видатки на соціальний захист населення (29,1 відс.), надання трансфертів місцевим бюджетам (28,7 відс.), оборону, силові структури та суди (13,5 відс.); утримання органів державної влади та інші загальнодержавні функції (11,5 відсотка), освіту, охорону здоров'я та духовний і фізичний розвиток (9,3 відсотка).

За економічною структурою найбільш значні суми спрямовано на поточні видатки - 22 млрд. 413,8 млн. грн. або 99,3 відсотка (діаграма 2).

Діаграма 2. Структура поточних видатків загального
фонду державного бюджету в першому кварталі 2006 року

У загальних обсягах поточних видатків 29,9 відс. (6 млрд. 698,3  млн. грн.) становили трансферти населенню, 28,6 відс. (6 млрд. 408,7 млн. грн.) - трансферти органам державного управління, 21,4 відс. (4 млрд. 799  млн. грн.) - оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями.

3.2. Видатки загального фонду державного бюджету виконувалися у першому кварталі поточного року з недоліками, які повторюються щорічно в частині розподілу та проведення видатків.

3.2.1. В результаті незабезпечення головними розпорядниками бюджетних коштів своєчасного та повного розподілу отриманих асигнувань на кінець березня поточного року на виконання бюджетних програм (без урахування видатків на обслуговування боргу та загальнодержавних видатків розпорядників бюджетних коштів крім пенсійного забезпечення військовослужбовців) не спрямовано 257,4 млн. гривень.

Зокрема, Міністерством оборони не розподілено 99,7 млн. грн. або 8,8 відс. виділених Державним казначейством коштів; Міністерством фінансів - 33,6 млн. грн. або 13 відс., Міністерством охорони здоров'я - 17  млн. грн. або 4 відс., Міністерством культури і туризму - 7,9 млн. грн. або 6,8 відсотка.

3.2.2. Протягом звітного періоду не проведено видатків на 1 млрд. 687,8 млн. грн. (без урахування видатків з обслуговування боргу, проведення виборів та резервного фонду державного бюджету), у тому числі взагалі не розпочато проведення запланованих видатків на 132 млн. гривень. На рівні планових призначень проведені видатки на суму 8 млрд. 777,7 млн. грн. або лише 38,9 відс. загального обсягу.

За наявності планових призначень не розпочато проведення видатків щодо забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (план на січень - березень 21 млн. грн.), підтримки безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів та будівництво дамби в рамках проекту створення судноплавного каналу р. Дунай - Чорне море (6 млн. грн.), здійснення заходів з передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони в комунальну власність (5  млн. грн.), здійснення централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї (4,4 млн. грн.), санаторного оздоровлення інвалідів (4,4 млн. грн.), реалізації Державної програми розвитку Національної депозитарної системи (3,4  млн. грн.) тощо.

3.2.3. Головними розпорядниками бюджетних коштів не забезпечено повне використання коштів, виділених на виконання захищених статей.

Видатки з придбання продуктів харчування проведені в сумі 109,6  млн. грн. або 83,6 відс. виділених асигнувань, з оплати праці працівників бюджетних установ (враховуючи нарахування) - 4 млрд. 798,9 млн. грн. або 90,2 відс., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 131,5  млн. грн. або 90,9 відсотка. Вкрай незадовільно здійснювалося забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації. Із виділених на зазначену мету 45,7 млн. грн. використано 14  млн. грн., що становить лише 30,6 відсотка.

3.2.4. Окремі головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили своєчасне використання коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету.

Резервний фонд державного бюджету на 2006 рік затверджено в сумі 270 млн. грн., що становить 0,25 відс. обсягу видатків загального фонду державного бюджету і на 65 млн. грн. менше затверджених обсягів 2005 року. На 1 квітня 2006 року Урядом видано шість розпоряджень та одну постанову щодо виділення коштів з резервного фонду на 30,7 млн. грн. або 11,4 відс. річних призначень. Зокрема, на виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій направлено 19,2 млн. грн., які використано в сумі 14,5 млн. грн. або на 75,5 відсотка. Кошти на інші заходи, в сумі 11,5 млн. грн., освоєні повністю.

Кошти резервного фонду державного бюджету, виділені у звітному періоді Раді міністрів Автономної Республіки Крим на проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на внутрішніх інженерних мережах теплопостачання, водопостачання та водовідведення житлового фонду м. Щолкіне, у сумі 1,5 млн. грн., взагалі не використовувалися (розпорядження Уряду від 01.03.2006 № 109-р). Не у повній сумі використано кошти, передбачені Луганській облдержадміністрації на проведення невідкладних заходів з відновлення систем життєзабезпечення у м. Алчевську - 3 млн. грн. або 23,6 відс. виділених коштів (розпорядження Уряду від 26.01.2006 № 39-р та від 02.02.2006 № 59-р).

3.3. Видатки спеціального фонду державного бюджету затверджено на 2006 рік у сумі 29 млрд. 676,2 млн. гривень. Внесеними в січні-березні змінами планові призначення фонду зменшені на 297,5 млн. грн. або на 1 відс. і визначено в сумі 29 млрд. 378,7 млн. гривень. За рахунок коштів спеціального фонду у звітному періоді проведено видатків на суму 4  млрд. 126,3 млн. грн., що становить 13,9 відс. затверджених обсягів та 14 відс. до плану з урахуванням змін.

3.3.1. Обсяги видатків спеціального фонду державного бюджету за перший квартал поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, номінально збільшилися на 1 млрд. 379,9 млн. грн., а їх питома вага у загальному обсязі видатків державного бюджету зменшилася на 0,2 відс. пункти і становила 15,5 відсотка.

Так, в січні-березні 2006 року на проведення видатків за програмами Державної служби автомобільних доріг спрямовано 881,3 млн. грн. або 21,4 відс. загального обсягу, що перевищує видатки аналогічного періоду 2005 року на 359,2 млн. грн. або в 1,7 раза; на виконання програм Міністерства освіти і науки спрямовано 582,1 млн. грн. (14,1 відс.), що більше, відповідно, на 144,4 млн. грн. або на 33 відс.; Міністерства аграрної політики - 161,8 млн. грн. (3,9 відс.), що більше - на 47 млн. грн. або 40,8 відс.; Міністерства охорони здоров'я - 153,2 млн. грн. (3,7 відс.) і перевищує видатки аналогічного періоду минулого року на 44,8 млн. грн. або 41,3 відсотка.

3.3.2. Із року в рік окремими головними розпорядниками бюджетних коштів обсяги видатків здійснюються значно менше за наявні ресурси, що були джерелами їх проведення.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності, будівництво мостів через р. Дніпро у м. Кременчук і м. Запоріжжя та погашення зобов'язань за кредитом, отриманим під гарантію Уряду для реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса, за рахунок надходжень до спеціального фонду (акцизного збору з нафтопродуктів і транспортних засобів та мита на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності й громадянами) затверджено видатки у сумі 5 млрд. 151 млн. гривень. Бюджетним розписом обсяг фінансування зазначених заходів на перший квартал передбачено у сумі 1 млрд. 4,1 млн. грн. або 19,5 відс. річних призначень. Станом на 1 квітня 2006 року за зазначеним джерелом доходів надійшло 1 млрд. 47,7 млн. грн., з яких Державною службою автомобільних доріг використано 891,3 млн. грн., що становить 88,8 відс. квартальних призначень.

Залишилися невикористаними кошти від надходження цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію в сумі 198 млн. гривень. При цьому планові видатки за двома програмами на суму 138,7 млн. грн. Міністерством палива та енергетики взагалі не здійснювалися, у тому числі 135,5 млн. грн. на заходи з будівництва енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських і сільських ліній електропередач, оскільки перелік зазначених об'єктів затверджено Урядом лише 29 березня 2006 року постановою № 376.

Фондом соціального захисту інвалідів не забезпечено використання 44,8 млн. грн. або 88,7 відс. цільових надходжень (50,5 млн. грн.) на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів; Міністерством охорони навколишнього природного середовища не проведено запланованих видатків на 42,5 млн. грн. або 58,1 відс. надходжень (73,1 млн. грн.); Міністерством аграрної політики із 60,6 млн. грн., які надійшли на державну підтримку розвитку хмелярства та закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками використано лише 29,7 млн. грн. або 49 відсотка. Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 266 продовжено термін дії постанови Уряду від 13.06.2005 № 444 "Про затвердження Порядку спрямування коштів, перерахованих державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" до спеціального фонду державного бюджету в рахунок погашення його заборгованості цільовому галузевому фонду створення ядерно-паливного циклу в Україні". Проте впродовж звітного періоду Міністерством палива та енергетики на заходи, пов'язані з реалізацією Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та проведення об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан не використано 29,5 млн. грн. або 98,2 відс. надходжень (30 млн. грн.) при плані 30 млн. гривень.

3.4. Уряд, Міністерство фінансів, головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили повернення до бюджету в належних обсягах раніше наданих кредитів та не здійснили в планових сумах надання в першому кварталі кредитів з державного бюджету. Законом про державний бюджет на 2006 рік затверджено обсяги повернення кредитів до державного бюджету у сумі 2 млрд. 207,7 млн. грн., та обсяги надання кредитів з державного бюджету у сумі 2 млрд. 980,4 млн. гривень. До державного бюджету надійшло 143,5 млн. грн. від повернення раніше виданих кредитів або 6,5 відс. річного обсягу та надано з державного бюджету кредитів на суму 40,3 млн. грн. або 1,4 відсотка.

3.4.1. Відповідно до закону про державний бюджет на 2006 рік всі надходження від повернення кредитів до загального фонду державного бюджету за 4 бюджетними програмами у сумі 718,2 млн. грн. забезпечуються Міністерством фінансів. Згідно з планом на січень-березень 2006 року надходження від повернення до загального фонду державного бюджету кредитів передбачені в сумі 89,9 млн. грн. або 12,5 відс. річних обсягів. Фактично у звітному період надійшло 45,2 млн. грн. або 50,4 відс. передбачуваного на квартал, 6,3 відс. затвердженого на рік і 76,1 відс. від фактичних надходжень за перший квартал 2005 року.

Зокрема, повернуто 44,4 млн. грн. позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, із передбачених до повернення 74,1 млн. грн. або 60,0 відс.; безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати, - 0,2 млн. грн. із передбачених 2 млн. грн. або всього 9,2 відсотка. В першому кварталі 2006 року повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу, практично, не розпочиналося (999 грн.), хоча на цей період заплановано надходження всього річного обсягу в сумі 13,7 млн. гривень.

Надання кредитів із загального фонду державного бюджету затверджено у сумі 440,2 млн. грн. за 8 бюджетними програмами, а відповідно до плану на січень-березень 2006 року - за 5 бюджетними програмами в сумі 77,8 млн. грн. або 17,7 відс. річних обсягів. Фактично їх надано за 3 бюджетними програмами на суму 16,6 млн. грн. або 21,4 відс. передбачуваного на квартал та 3,8 відс. затвердженого на рік і 22,7 відс. від фактичних надходжень за перший квартал 2005 року.

Зовсім не надавалися кредити на реалізацію інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки, технологій щодо виробництва альтернативних джерел палива, розміщення вільних коштів на депозитах та придбання цінних паперів, хоча планувалося тільки у першому кварталі надати за цією програмою 25 млн. грн., а також фермерським господарствам (4 млн. гривень). Слід зазначити, що Порядок надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива затверджено Урядом лише 18 травня 2006 року постановою № 695.

3.4.2. Обсяги надходження від повернення кредитів до спеціального фонду державного бюджету законом про державний бюджет затверджено у сумі 1 млрд. 489,5 млн. грн. за 12 бюджетними програмами, фактично надійшло 98,3 млн. грн. або 6,6 відсотка.

Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту забезпечило повернення майже чверті (23,2 відс. або 4,1 млн. грн.) від належних бюджету в 2006 році 17,5 млн. грн. коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Міністерство аграрної політики, з передбачених бюджетом за п'ятьма бюджетними програмами до повернення 742 млн. грн. забезпечило, надходження кредитних коштів у сумі 70,6 млн. грн. або 9,5 відс., Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" із 183,0 млн. грн. (за двома програмами) - 23,5 млн. грн. або 12,8 відс., Міністерство фінансів із 147,0 млн. грн. (за трьома програмами) - тільки 0,1 млн. гривень. Державний комітет з державного матеріального резерву взагалі не розпочинав повернення наданих з державного бюджету коштів на закупівлю сільськогосподарської продукції в сумі 400 млн. гривень.

Надання кредитів за рахунок спеціального фонду державного бюджету затверджено у сумі 2 млрд. 540,2 млн. грн. за 12 бюджетними програмами, фактично надано за 5 бюджетними програмами 23,7 млн. грн. або 0,9 відс. річних обсягів і 59,4 відс. від фактичних обсягів за перший квартал 2005 року. Причому, 18,9 млн. грн. або 79,7 відс. всієї суми наданих кредитів надано на 2 бюджетні програми, які здійснюються за рахунок коштів, залучених державою. У той же час, на бюджетну програму "Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку" надано 2,5 млн. грн. або тільки 4,0 відс. наявного джерела від повернення кредитів (62,7 млн. грн.), хоча більша половина цієї суми (32,5  млн. грн.) надійшла до бюджету ще в лютому, а на надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла направлено 0,3  млн. грн. або лише 6,9 відс. наявного джерела від повернення кредитів у сумі 4,1 млн. грн., з яких 1,3 млн. грн. надійшли до бюджету в січні-лютому.

3.5. Неповне та несвоєчасне проведення запланованих видатків та незадовільна робота в частині кредитування державного бюджету призвели до погіршення платіжної дисципліни.

3.5.1. Кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зросла за січень-березень поточного року на 920,5 млн. грн. або на 22 відс. і на 01.04.2006 становила 5 млрд. 103,8  млн. грн., у тому числі щодо загального фонду - 3 млрд. 433,3 млн. гривень.

Загальний обсяг кредиторської заборгованості, що обліковується в частині загального фонду державного бюджету, збільшився протягом трьох місяців на 840,6 млн. грн. або в 1,3 раза і на 01.04.2006 року становив 3 млрд. 433,3 млн. грн. (прострочена - в сумі 737,9 млн. грн.), у тому числі заборгованість, що пов'язана з основною діяльністю розпорядників, зросла у 1,7 раза і становила 2 млрд. 67,6 млн. грн. або 60,2 відс. від загального обсягу заборгованості за загальним фондом.

За три місяці найбільші обсяги кредиторської заборгованості з основної діяльності розпорядників допущено при використанні коштів на поточні видатки - 2 млрд. 23,4 млн. грн. або 97,9 відс. загального її обсягу, у тому числі на субсидії і поточні трансферти - 873,3 млн. грн. або 42,2 відс. (прострочена - 283,8 млн. грн.), з оплати праці працівників бюджетних установ - 362,2 млн. грн. або 17,5 відс. (прострочена - 100,4 млн. грн.), придбання предметів постачання і матеріалів - 300,8 млн. грн. або 14,5 відс. (прострочена - 229,5 млн. грн.), дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 250,5 млн. грн. або 12,1 відс. (прострочена - 10,8 млн. гривень).

За економічною структурою кредиторська заборгованість найбільше зросла з оплати праці працівників бюджетних установ - на 339,4 млн. грн. або у 15,9 раза; досліджень і розробок державного (регіонального) значення - на 236,7 млн. грн. або в 18,2 раза; оплати комунальних послуг та енергоносіїв - на 96,6 млн. грн. або в 4,1раза; придбання предметів постачання і матеріалів - на 100,2 млн. грн. або в 1,5 раза.

Станом на 01.04.2006 значне зростання кредиторської заборгованості з основної діяльності допущено в Міністерстві освіти і науки - на 124,6 млн. грн. або в 1,3 раза, до 499,4 млн. грн.; Міністерстві внутрішніх справ - на 124,2 млн. грн. або у 2,2 раза, до 227,5 млн. грн.; Міністерстві оборони - на 157 млн. грн. або у 3,6 раза, до 217,8 млн. грн.; Міністерстві аграрної політики - на 36,7 млн. грн. або в 1,2 раза, до 200,6 млн. гривень. Слід зазначити, що протягом січня-березня зменшилася кредиторська заборгованість у Міністерстві праці та соціальної політики - на 15,7 млн. грн. або 9,1 відсотка.

За січень-березень 2006 року загальна сума кредиторської заборгованості, яка обліковується за спеціальним фондом, зросла на 79,9 млн. грн. і на 01.04.2006 становила 1 млрд. 670,4 млн. грн., у тому числі 1 млрд. 80,4 млн. грн. (або 64,7 відс.) - заборгованість пов'язана з основною діяльністю.

За економічною структурою видатків станом на 01.04.2006 найбільші обсяги кредиторської заборгованості за основною діяльністю допущено з капітальних видатків - 236 млн. грн. (21,8 відс. загального обсягу), з неї прострочена заборгованість - 56,8 млн. грн.; дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 180,4 млн. грн. (16,7 відс.), у тому числі прострочена заборгованість - 32,9 млн. грн.; надання субсидій та поточних трансфертів підприємствам - 85,8 млн. грн. (7,9 відс.), з неї прострочена заборгованість - 17,7 млн. грн.; з оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 48,2 млн. грн. (4,5 відс.), у тому числі прострочена заборгованість - 38,7 млн. гривень.

За січень-березень поточного року обсяги кредиторської заборгованості за основною діяльністю зросли у Міністерстві освіти і науки - на 74,4 млн. грн. або на 36,3 відс. і на 01.04.2006 становили 279,7 млн. грн.; Міністерстві внутрішніх справ - на 13,8 млн. грн. або на 20,3 відс. (81,9 млн. грн.); Міністерстві аграрної політики - на 14 млн. грн. або на 32,2 відс. (57,5 млн. грн.); Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - на 9,1  млн. грн. або в 1,7 раза (21,3 млн. гривень).

3.5.2. Загальний обсяг дебіторської заборгованості установ, що утримуються за рахунок державного бюджету, зменшився протягом січня-березня на 401,3 млн. грн. або 5,2 відс., і на 01.04.2006 становив 7  млрд. 348,6 млн. грн., з них заборгованість в частині загального фонду - 2  млрд. 381 млн. гривень.

Дебіторська заборгованість загального фонду зменшилася на 365,9 млн. грн. або на 13,3 відс., у тому числі з основної діяльності на 01.04.2006 становила 1 млрд. 182,3 млн. грн. або 49,7 відс. усієї заборгованості фонду.

За економічною структурою зменшення дебіторської заборгованості, пов'язаної з основною діяльністю головних розпорядників бюджетних коштів, відбулося як за поточними, так і за капітальними видатками, відповідно, - на 79,6 млн. грн. або 13 відс. (на 01.04.2006 становила 533,4  млн. грн.) та на 219,4 млн. грн. або 26,3 відс. (611,4 млн. гривень). Станом на 1 квітня 2006 року найбільші обсяги дебіторської заборгованості щодо основної діяльності рахувалися за видатками на дослідження і розробки, а також видатками державного (регіонального) значення - 211,2 млн. грн. (17,9 відс. загального обсягу), придбанням предметів постачання і матеріалів, оплатою послуг - 144,8 млн. грн. (12,2 відс.), на будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення - 65,1 млн. грн. (5,5 відс.), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 42,6 млн. грн. (3,6 відсотка).

Значне зменшення загальних обсягів дебіторської заборгованості відбулося у Міністерстві оборони - на 88,3 млн. грн. або 27,3 відс. (на 01.04.2006 становила 234,1 млн. грн.), Міністерстві вугільної промисловості - на 51,6 млн. грн. або 75,5 відс. (16,7 млн. грн.), Міністерстві освіти і науки - на 6,4 млн. грн. або 13,9 відс. (39,6 млн. гривень).

Загальна сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом зменшилася на 35,3 млн. грн. або майже на 1 відс., проте її обсяги залишаються значними - 4 млрд. 967,6 млн. гривень.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду за основною діяльністю на 01.04.2006 становила 1 млрд. 323,3 млн. грн. або 26,6 відс. від загального обсягу заборгованості фонду. Найбільше зменшення обсягів протягом січня-березня поточного року відбулося в Міністерстві палива та енергетики - на 47,3 млн. грн. або 48,8 відс. (на 01.04.2006 становить 49,5 млн. грн.); Міністерстві вугільної промисловості - на 52 млн. грн. або 79 відс. (13,8  млн. грн.); Міністерстві промислової політики - на 9,2 млн. грн. або у 2,2 раза (7,5 млн. грн.); Міністерстві внутрішніх справ - на 5,6 млн. грн. або 3,4 відс. (160,5 млн. гривень). Проте у деяких головних розпорядників бюджетних коштів дебіторська заборгованість збільшилася. Зокрема, у Міністерстві освіти і науки - на 42,7 млн. грн. або в 1,5 раза (на 01.04.2006 - 136,9 млн. грн.), Міністерстві аграрної політики - на 11,8 млн. грн. або на 31,2 відс. (49,6 млн. грн.), Міністерстві охорони здоров'я - 2,9 млн. грн. або на 16,4 відс. (20,6 млн. гривень).

За три місяці поточного року дебіторська заборгованість бюджетних установ у частині неосновної діяльності становила 3 млрд. 644,3  млн. грн. або 73,4 відс. від загальної суми заборгованості за спеціальним фондом. Найбільша сума зазначеної заборгованості традиційно обліковувалася за Державним комітетом з державного матеріального резерву - 3 млрд. 577,3 млн. грн., яка протягом зазначеного періоду зменшилася на 22 млн. грн. або лише на 0,6 відсотка.

 

ІV. Фінансування державного бюджету і стан державного боргу

4.1. Державний бюджет України в першому кварталі 2006 року виконано з дефіцитом у сумі 1 млрд. 586 млн. грн. при встановленому граничному розмірі дефіциту на кінець року у сумі 13 млрд. 245,7 млн. гривень.

4.1.1. Загальний фонд державного бюджету у звітному періоді виконано з дефіцитом у сумі 3 млрд. 174,2 млн. грн. при плані 5 млрд. 877,5  млн. грн. або на 2 млрд. 703,3 млн. грн. менше запланованого.

Виконання загального фонду державного бюджету з дефіцитом менше запланованого відбулося за рахунок перевиконання на 502,8 млн. грн. доходів та неповного проведення запланованих видатків на суму 2 млрд. 184 млн. гривень.

Заплановані на звітний період внутрішні запозичення у сумі 469,9  млн. грн. взагалі не проводились. У менших обсягах ніж передбачалося здійснені витрати на погашення державного боргу та придбання цінних паперів на 160,6 млн. грн. або на 7,3 відс. (план - 2 млрд. 199,3 млн. грн., фактично - 2 млрд. 38,7 млн. гривень). Зокрема, внутрішній борг погашено на 74,6 млн. грн. або на 23,3 відс. менше планових обсягів (відповідно, 320,3 млн. грн. і 245,7 млн. грн.); зовнішній - на 79,1 млн. грн. або 4,4 відс. (відповідно, 1  млрд. 778,7 млн. грн. і 1 млрд. 699,6 млн. грн.); цінних паперів придбано на 6,9 млн. грн. або на 6,9 відс. менше (відповідно, 100,3 млн. грн. і 93,4  млн. грн.); на 2 млрд. 416,8 млн. або 31,9 відс. менше планового обсягу скоротилися залишки готівкових коштів (відповідно, 7 млрд. 577,2 млн. грн. і 5 млрд. 160,4 млн. гривень). Проте надходження від приватизації державного майна майже в 1,8 раза перевищили планові обсяги (план - 29,7 млн. грн., фактично - 52,5 млн. гривень).

Для фінансування загального фонду державного бюджету передбачалося залучити 8 млрд. 76,8 млн. грн., у тому числі за рахунок внутрішніх запозичень - 469,9 млн. грн., надходження коштів від приватизації - 29,7 млн. грн., частини залишку коштів на початок року - 7 млрд. 577,2 млн. гривень. Залучені кошти передбачалося спрямовувати на погашення державного боргу та придбання цінних паперів - 2 млрд. 199,3 млн. грн. і на фінансування дефіциту - 5 млрд. 877,5 млн. гривень. Фактично для фінансування загального фонду державного бюджету залучено 5 млрд. 212,9 млн. грн. або 64,5 відс. плану на звітний період. Від приватизації державного майна надійшло 52,5 млн. грн. або майже в 1,8 раза більше плану. Залишки готівкових коштів зменшились на 5 млрд. 160,4 млн. грн. і на 01.04.2006 становили 7 млрд. 357,8 млн. гривень.

За рахунок джерел фінансування використано на погашення державного боргу і придбання цінних паперів 2 млрд. 38,7 млн. грн. та на фінансування дефіциту - 3 млрд. 174,2 млн. гривень.

4.1.2. За рахунок проведення, в цілому, видатків у менших розмірах ніж надійшло бюджетних ресурсів профіцит спеціального фонду державного бюджету на 1 квітня поточного року склав 1 млрд. 588,2 млн. грн. при встановленому на 2006 рік дефіциті в сумі 1 млрд. 506,2 млн. гривень.

У звітному періоді надійшло на фінансування спеціального фонду державного бюджету 19 млн. грн. або лише 1,0 відс. затверджених річних обсягів (1 млрд. 999,8 млн. грн.), у тому числі зовнішніх надходжень - 18,4 млн. грн. або 0,9 відс. (1 млрд. 978,5 млн. грн.), від приватизації державного майна - 0,6 млн. грн. або 2,8 відс. (21,3 млн. гривень). Витрати на погашення державного боргу склали 493,6 млн. грн. або 100 відс. затверджених річних обсягів. Залишки готівкових коштів збільшились на 1 млрд. 113,6 млн. грн. і на 01.04.2006 становили 3 млрд. 376,6 млн. гривень.

4.2. У першому кварталі поточного року загальний обсяг державного боргу (прямого та гарантованого) зменшився на 3,6 відс. або на 2 млрд.832,1 млн. грн. (560,8 млн. дол. США) і становив на 31.03.2006 75 млрд. 313,6 млн. грн. (14 млрд. 913,6 млн. дол. США).

4.2.1. Прямі боргові зобов'язання в гривневому еквіваленті зменшились на 3,5 відс. або на 2 млрд. 195,8 млн. грн. і становили 60 млрд. 948,8 млн. грн., у тому числі прямий зовнішній борг зменшився на 4,4 відс. або на 1 млрд. 949,9 млн. грн. і становив 42 млрд. 6,4  млн. грн., а внутрішній борг - на 1,3 відс. або на 245,9 млн. грн. і склав 18  млрд. 942,4 млн. гривень. Зменшення прямого боргу пояснюється тим, що погашення боргових зобов'язань проводилось без здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень, а також проведенням у березні поточного року взаємозаліку заборгованості з Російською Федерацією на суму 493,6 млн. гривень.

4.2.2. Гарантовані боргові зобов'язання за три місяці поточного року зменшились на 4,2 відс. або на 636,3 млн. грн. і становили 14  млрд. 364,8 млн. гривень.

4.2.3. Структура прямого та гарантованого державного боргу і його валютна складова дещо поліпшилися. Питома вага зовнішніх боргових зобов'язань впродовж звітного періоду зменшилась на 0,6 відс., до 74,8 відс. (діаграма 3). Валютна складова державного боргу зменшилась на 0,4 відс. і на 31.03.2006 становила 82,4 відсотка.

Діаграма 3. Структура державного боргу у першому кварталі 2006 року

4.2.4. Обсяг витрат, пов'язаних з державним боргом, за січень-березень 2006 року становив 3 млрд. 230,5 млн. грн., у тому числі погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу, відповідно, 245,7  млн. грн. та 1 млрд. 699,6 млн. грн.; обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу, відповідно, 192,3 млн. грн. та 496,4 млн. грн.; проведення взаємозаліку з Російською Федерацією - 493,6 млн. грн.; придбання векселів Туркменистану - 93,4 млн. грн., виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, які отримали кредити під державні гарантії - 9,5 млн. гривень.Без урахування взаємозаліку з Російською Федерацією, який у 2006 році проведено в березні, а в 2005 році - у квітні, витрати, пов'язані з державним боргом, порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшились на 13,7 відс. і становили 2 млрд. 736,9 млн. грн. (за перший квартал 2005 року - 3 млрд. 169,6 млн. гривень). При цьому витрати на погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу зменшились, відповідно, на 50,1 відс. або 246,3 млн. грн. (перший квартал 2005 року - 492  млн. грн., 2006 року - 245,7 млн. грн.) та на 11,7 відс. або 224,4 млн. грн. (відповідно, 1 млрд. 924 млн. грн. і 1 млрд. 699,6 млн. грн.), а видатки на обслуговування державного боргу, в цілому, збільшились на 1,8 відс. або 12  млн. грн. (676,7 млн. грн. і 688,7 млн. грн.), у тому числі на обслуговування внутрішнього боргу - збільшились на 68,2 відс. або на 78 млн. грн. (114,3  млн. грн. і 192,3 млн. грн.), зовнішнього - зменшились на 11,7 відс. або 66  млн. грн. (562,4 млн. грн. і 496,4 млн. гривень).

4.3. Не відбулося позитивних зрушень у відшкодуванні підприємствами-позичальниками простроченої заборгованості державному бюджету за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та позичками, наданими з державного бюджету в 1993-1998 роках суб'єктам господарювання у зв'язку з тимчасовими фінансовими труднощами.

4.3.1. Станом на 1 квітня 2006 року за отриманими іноземними кредитами від міжнародних фінансових організацій та органів іноземних держав, за даними Державного казначейства, рахувалося 65 підприємств, які заборгували державі 8 млрд. 964,6 млн. гривень.

Порівняно з початком року (8 млрд. 767,2 млн. грн.) розмір заборгованості збільшився на 197,4 млн. грн. або майже на 2,3 відсотка. Це пов'язано із виникненням нових зобов'язань у звітному періоді на суму 79,9 млн. грн.; зростанням курсів окремих валют у відношенні до гривні, зокрема, євро та японської єни, відповідно, на 2,3 відс. та 0,5 відс., що спричинило збільшення заборгованості на 124,4 млн. грн. та незадовільним виконанням боржниками держави боргових зобов'язань. Стан розрахунків, порівняно з відповідним періодом минулого року, погіршився. За січень-березень поточного року 11 підприємствами погашено лише 6,9 млн. грн., що на 29,2 млн. грн. або у 5,2 раза менше, ніж у першому кварталі 2005 року (36,1 млн. гривень).

Найбільші борги рахувалися за концерном "Украгротехсервіс" - 1 млрд. 919,8 млн. грн., ВАТ "Оріана" - 1 млрд. 39,3 млн. грн., ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" - 813,3 млн. грн., корпорацією "Украгропромбіржа" - 757 млн. грн., АТЗТ "Біомед" - 588  млн. грн., ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" - 395,6 млн. грн., Українською аграрною біржею - 322,4 млн. грн., асоціацією "Земля і люди" - 277,3 млн. грн., АТ "Епос-холдинг" - 265,3 млн. грн., ДП "Агенство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу" - 250,7 млн. грн., ХК "Реле та автоматика" - 227,1 млн. грн., СП "Укрінтерцукор" - 216,4  млн. грн., фірмою "Атон" - 195,9 млн. грн., Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення - 179,8 млн. грн., УО "Укрфармація" - 118,5 млн. грн., ВАТ "Силур" - 111,5 млн. грн., заборгованість яких становила 85,6 відс. від загального обсягу простроченої заборгованості.

4.3.2. Прострочена заборгованість суб'єктів господарювання за позичками, наданими з державного бюджету в 1993-1998 роках порівняно з початком року (112,3 млн. грн.) дещо зменшилася (на 0,1 млн. грн.), але стан розрахунків щодо погашення заборгованості залишається незадовільним.

Протягом першого кварталу поточного року повернуто позичок лише на суму 19,5 тис. грн., що на 490,8 тис. грн. менше проти відповідного періоду минулого року (510,3 тис. гривень). Найбільші борги в частині бюджетних позичок рахувалися за Міністерством промислової політики - 62,6  млн. грн. в частині двох позичок, наданих в 1995 році на погашення заборгованості за вугілля та енергоносії (55,9 млн. грн.) і на закупівлю сировини в Узбекистані (6,7 млн. грн.); Міністерством палива та енергетики України (Держкомнафтогазпром) - 8 млн. грн. позички 1994 року на фінансування робіт та поставок ресурсів у нафтовидобувні регіони Російської Федерації, та 10 млн. грн. позички 1995 року на закупівлю палива; ДАК "Укрресурси" - 7,5 млн. грн. за двома позичками 1995 та 1996 років для розрахунків з Туркменистаном за газ та на фінансування добудови семи рибопромислових суден на ДП "Чорноморський суднобудівний завод"; Державною авіакомпанією "Авіалінії України" - 6,7 млн. грн. позички 1996 року на фінансування витрат, пов'язаних з ремонтом літака ІЛ-62М; АТ "Київський м'ясокомбінат" - 3,9 млн. грн. за двома позичками, 1994 та 1996 років на реконструкцію цеху з виробництва інсуліну та придбання матеріально-технічних ресурсів; дочірнім підприємством "Дніпродзержинське дослідно-промислове фармацевтичне виробництво" ДАК "Укрмедпром" - 2 млн. грн. за позичкою 1995 року; ДАК "Вугілля України" - 1,4 млн. грн. позички 1998 року для формування статутного фонду; корпорацією "Укрбуд" - 1,2 млн. грн. позички 1994 року на будівництво склотарного заводу агрофірми "Зоря"; центром художньої гімнастики "Школа Дерюгіних" - 1 млн. грн. позички 1994 року на проведення проектних робіт; Міністерством аграрної політики - 0,5 млн. грн. позички 1995 року для оплати меляси.

 

V. Міжбюджетні трансферти та виконання місцевих бюджетів

5.1. У 2006 році з державного бюджету передбачено надати місцевим бюджетам 52 трансферти в загальному обсязі 32 млрд. 957,8 млн. грн., у тому числі в січні-березні - 7 млрд. 163,3 млн. гривень. Протягом звітного періоду місцевим бюджетам перераховано 6 млрд. 713,5 млн. грн. або 93,7 відс. запланованого обсягу та 20,4 відс. планових призначень на рік, у тому числі із загального фонду - 6 млрд. 471,1 млн. грн. або 99,2 відс. плану на січень-березень (6 млрд. 521,3 млн. грн.) та із спеціального, відповідно, 242,4  млн. грн. або 37,8 відс. (642 млн. гривень).

З місцевих бюджетів до державного бюджету надійшло трансфертів у сумі 372,6 млн. грн., у тому числі коштів, що передаються до державного бюджету, в сумі 344,3 млн. грн. або 96,9 відс. плану на січень-березень (355,4 млн. грн.) та 24,2 відс. річних призначень (1 млрд. 421,8 млн. грн.), а також 28,3 млн. грн. субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, виконавцями яких визначено розпорядників коштів державного бюджету.

5.1.1. У поточному році місцевим бюджетам передбачено надати з державного бюджету дотації в загальному обсязі 17 млрд. 239,9 млн. грн., з яких у першому кварталі - 4 млрд. 296,3 млн. гривень. Станом на 1 квітня 2006 року місцеві бюджети отримали дотацій у сумі 4 млрд. 322,1 млн. грн. або 100,6 відс. плану на січень-березень та 25,1 відс. планових призначень на рік.

У звітному періоді місцеві бюджети отримали дотацію вирівнювання в сумі 4 млрд. 284,9 млн. грн. або 100,6 відс. запланованих обсягів (4 млрд. 259,1 млн. гривень). У порівнянні з відповідним періодом 2005 року її обсяг збільшився на 1 млрд. 753 млн. грн. або в 1,7 раза.

У повному обсязі надані місцевим бюджетам передбачені на січень-березень поточного року додаткові дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ (31 млн. грн.); бюджету Автономної Республіки Крим на здійснення повноважень, встановлених Законом України від 23.12.98 № 350-XIV "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" (5,5 млн. грн.), а також міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста (0,7 млн. гривень).

5.1.2. За рахунок загального фонду державного бюджету в 2006 році місцевим бюджетам передбачено надати 36 субвенцій в загальному обсязі 11  млрд. 189,7 млн. грн., з яких у першому кварталі - 24 субвенції в сумі 2  млрд. 225 млн. гривень. Впродовж січня-березня місцеві бюджети отримали 19 субвенцій у сумі 2 млрд. 149 млн. грн., що становить 96,6 відс. запланованих обсягів та 19,2 відс. плану на рік.

Не в повному обсязі у звітному періоді перераховані місцевим бюджетам субвенції на надання пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг у сумі 511,4 млн. грн. або 98,6 відс. плану на січень-березень 2006 року (518,4 млн. грн.); на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку та компенсації за пільговий проїзд - 164,2 млн. грн. або 75,1 відс. (218,5 млн. грн.), а також на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - 6,3  млн. грн. або 70 відс. (9 млн. гривень).

Несвоєчасне затвердження Кабінетом Міністрів України порядків використання окремих субвенцій призвело до ненадання місцевим бюджетам передбачених на січень-березень поточного року субвенцій на здійснення заходів щодо передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони в комунальну власність у сумі 5 млн. грн.; бюджету м. Києва на створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", для виконання робіт з проведення археологічних досліджень, консервації і тимчасової музеєфікації залишків фундаменту Десятинної церкви - 1,2 млн. грн. і для збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток - 1,1 млн. гривень. Зазначені порядки затверджено Урядом лише у квітні-травні 2006 року (постанови від 12.04.2005 № 505, 21.04.2006 № 553 та 13.05.2006 № 669).

5.1.3. За рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету передбачено надати місцевим бюджетам протягом року 12 субвенцій у загальній сумі 4 млрд. 528,2 млн. грн., у тому числі в січні-березні - 5 субвенцій у сумі 642 млн. гривень. Впродовж звітного періоду місцевим бюджетам надано 3 субвенції в сумі 242,4 млн. грн. або 37,8 відс. запланованих обсягів та 5,4 відс. плану на рік.

Протягом поточного року за рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності передбачено надати місцевим бюджетам субвенцію на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, у сумі 450 млн. грн., з яких у першому кварталі - 112,5 млн. гривень. Статтею 52 закону про державний бюджет передбачено, що порядок перерахування та використання зазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами затверджується Кабінетом Міністрів України. Відповідний порядок затверджено Урядом постановою від 03.03.2006 № 245, проте розподіл коштів за об'єктами не затверджено. У січні-березні поточного року до державного бюджету надійшло коштів на зазначену мету в сумі 132,4 млн. грн. або 29,4 відс. плану на рік. У березні місяці поточного року, за відсутності затвердженого Урядом розподілу коштів за об'єктами, місцевим бюджетам надано субвенцію в сумі 112,5 млн. грн. або 100 відс. плану на січень-березень, а бюджетами Волинської, Одеської та Чернівецької областей проведено зазначені видатки в загальній сумі 3,4 млн. гривень.

За рахунок погашення заборгованості минулих років підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають комунальні послуги, з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та рентної плати за транзитне транспортування природного газу в 2006 році передбачено надати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень в сумі 1 млрд. грн., у тому числі в першому кварталі поточного року - 500 млн. гривень. У звітному періоді до державного бюджету надійшло коштів на зазначену мету в сумі 164,6 млн. гривень. Субвенція місцевим бюджетам надана в сумі 119,9 млн. грн., що становить 24 відс. плану на січень-березень та 72,8 відс. надходжень. Станом на 1 квітня 2006 року місцевими бюджетами проведені видатки в сумі 116 млн. грн. або 96,7 відс. отриманих коштів.

У поточному році за рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету платежів, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, у яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України передбачено надати окремим місцевим бюджетам субвенцію в сумі 18,8 млн. грн., з яких у першому кварталі - 9,4 млн. гривень. Впродовж звітного періоду кошти на зазначену мету не надходили, тому субвенція не надавалася.

Протягом поточного року передбачено надати міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро субвенцію в сумі 233,1 млн. грн., у тому числі 133,1 млн. грн. - за рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету 95 відс. коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та 100 млн. грн. - за рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів, акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Станом на 1 квітня 2006 року надано 10 млн. грн. або 100 відс. плану на січень-березень, які в повному обсязі спрямовані на проведення зазначених видатків.

5.1.4. Впродовж січня-березня поточного року з бюджетів 18 регіонів до державного бюджету передано коштів у сумі 344,3 млн. грн. або 96,9 відс. запланованого обсягу (355,4 млн. гривень).

У звітному періоді лише 7 регіонів забезпечили виконання планових призначень у повному обсязі, а саме: бюджети м. Києва (176,8 млн. грн.), Харківської (19,2 млн. грн.), Львівської (8,2 млн. грн.), Миколаївської (2,6 млн. грн.), Рівненської (2,4 млн. грн.), Хмельницької (1,5  млн. грн.) та Закарпатської (1,1 млн. грн.) областей. Станом на 1 квітня поточного року до державного бюджету не надійшло 11,1 млн. гривень. Найбільші обсяги коштів не надійшли з бюджетів Донецької (6,6 млн. грн.) і Запорізької (2,3 млн. грн.) областей та Автономної Республіки Крим (0,5 млн. гривень).

5.2. Доходи місцевих бюджетів за січень-березень 2006 року (з урахуванням трансфертів) становили 14 млрд. 945,2 млн. грн. або 22,1 відс. річного обсягу, затвердженого місцевими радами. До загального фонду надійшло 12 млрд. 818,7 млн. грн. або 22,5 відс. плану на рік, спеціального фонду - 2  млрд. 126,6 млн. грн. або 19,6 відс. річного обсягу.

5.2.1. Порівняно з аналогічним періодом 2005 року, доходи місцевих бюджетів, в цілому, зросли на 4 млрд. 914,1 млн. грн. або 49,0 відс., у тому числі загального фонду - на 4 млрд. 115,5 млн. грн. або 47,3 відсотка.

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів відбулося, головним чином, за рахунок трансфертів з державного бюджету, які зросли на 2 млрд. 970,5 млн. грн. або на 79,4 відсотка. Натомість приріст власних і закріплених доходів місцевих бюджетів становив 1 млрд. 943,6 млн. грн. або 30,9 відсотка. За таких умов частка власних і закріплених доходів у загальних надходженнях місцевих бюджетів, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зменшилась на 7,6 відс. пункта і становила 55,1 відсотка (діаграма 4).

Діаграма 4. Структура доходів місцевих бюджетів
у січні-березні 2005-2006 років (у відсотках)

 

5.2.2. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів у звітному періоді виконані в сумі 8 млрд. 231,7 млн. грн. або на рівні 23,7 відс. річного плану (34 млрд. 756,2 млн. гривень). При цьому до загального фонду надійшло 6 млрд. 347,6 млн. грн. або 22,3 відс. річного обсягу, спеціального фонду - 1 млрд. 884,1 млн. грн. або 29,8 відсотка.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження до загального фонду зросли на 1 млрд. 387,4 млн. грн. або 28 відс., що забезпечено, в основному, за рахунок податку з доходів фізичних осіб (на 1 млрд. 332 млн. гривень).

Збільшення доходів спеціального фонду на 556,2 млн. грн. або 41,9 відс. відбулося за рахунок надходжень від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться в комунальній власності (на 176,7 млн. грн.); власних надходжень бюджетних установ (на 112,6 млн. грн.); цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (на 102,8 млн. грн.); надходжень від продажу землі (на 107,1 млн. грн.); податку з власників транспортних засобів (на 61,8 млн. гривень).Найбільша питома вага у власних і закріплених надходженнях загального фонду місцевих бюджетів припадала на податок з доходів фізичних осіб (4 млрд. 587,6 млн. грн. або 72,2 відс.) та плату за землю (704,9 млн. грн. або 11,1 відс.), спеціального фонду - власні надходження бюджетних установ (663,5 млн. грн. або 35,2 відс.), надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності (420,9 млн. грн. або 22,3 відс.), податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (208,2 млн. грн. або 11,1 відсотка).

5.3. Видатки місцевих бюджетів за січень-березень 2006 року (з урахуванням коштів, що передаються до державного бюджету) проведені у загальній сумі 12 млрд. 967,9 млн. грн. або 20,1 відс. від обсягів, затверджених місцевими радами на рік, що більше минулорічного показника на 3  млрд. 934,2 млн. грн. або на 43,5 відсотка.

Фактична частка видатків місцевих бюджетів (без вилучення коштів до державного бюджету) у зведеному бюджеті порівняно з аналогічним періодом 2005 року практично не змінилася (зменшення становило 0,3 відс. пункта) і на 1 квітня 2006 року склала лише 38,7 відсотка.

5.3.1. За рахунок загального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням коштів, переданих до державного бюджету) проведено видатків у сумі 11 млрд. 255,2 млн. грн., що становить 20,6 відс. плану, затвердженого місцевими радами на рік і на 3 млрд. 327,9 млн. грн. або на 42,0 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Обмеженість ресурсної бази, а також значний обсяг видатків на утримання установ соціально-культурної сфери (83,6 відс.), не дозволяють у повному обсязі проводити видатки, пов'язані із здійсненням повноважень, покладених на місцеве самоврядування та неврахованих при розрахунку міжбюджетних трансфертів.

Діаграма 5. Структура видаткової частини загального фонду
місцевих бюджетів у січні-березні 2006 року (у відсотках)

Так, у структурі загального фонду місцевих бюджетів найбільш значною була частка видатків на освіту - 36,8 відс. (4 млрд. 136,2 млн. грн.); охорону здоров'я - 24,7 відс. (2 млрд. 774,0 млн. грн.); соціальний захист та соціальне забезпечення - 18,1 відс. (2 млрд. 31,9 млн. гривень). Водночас традиційно незначними залишаються видатки на житлово-комунальне господарство - 4,0 відс. (446,3 млн. грн.); економічну діяльність - 1,1 відс. (120,3 млн. грн.), а на охорону навколишнього природного середовища протягом першого кварталу направлено лише 0,7 млн. гривень (діаграма 5).

Економічна структура видатків загального фонду місцевих бюджетів залишається стабільною. За перший квартал 2006 року видатки на оплату праці з нарахуваннями досягли 5 млрд. 892,0 млн. грн., що на 1 млрд. 747,1 млн. грн. більше відповідного періоду минулого року (4 млрд. 144,9 млн. гривень), але частка видатків на цю мету (52,3 відс.) у структурі не зменшилася. При цьому найбільшу питому вагу видатків на оплату праці мали місцеві бюджети з найбільшою часткою трансфертів із державного бюджету у структурі доходів, зокрема, області: Рівненська - 61,4 відс.; Закарпатська - 60,2 відс.; Кіровоградська - 59,7 відс.; Херсонська - 58,9 відс.; Чернівецька - 58,8 відс.; Тернопільська - 58,2 відс.; Вінницька - 57,6 відс.; Івано-Франківська - 56,5 відс., Волинська - 56,2 відс.; Хмельницька - 55,9 відсотка.

Традиційно вагомими були видатки на поточні трансферти населенню - 14,8 відс. (1 млрд. 660,0 млн. грн.); оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9,6 відс. (1 млрд. 080,3 млн. грн.); субсидії і поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям - 4,9 відс. (556,4 млн. грн.); поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 3,2 відс. (355,8 млн. гривень). Водночас залишалися незначними видатки на придбання продуктів харчування (3,4 відс.); дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації регіональних програм (0,1 відс.); придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (1,6 відс.), а частка капітальних видатків, порівняно з відповідним періодом 2005 року, збільшилась на 0,5 відс. пункти (117,4 млн. грн.) і складала 2,3 відс. (261,4 млн. гривень).

5.3.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведено в сумі 1 млрд. 712,7 млн. грн. або 17,1 відс. плану, затвердженого місцевими радами на рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2005 року їх обсяг збільшився на 606,3 млн. грн. або на 54,8 відсотка.

Найбільш вагомими у структурі спеціального фонду були видатки на економічну діяльність - 37,8 відс. (646,6 млн. грн.); охорону здоров'я - 16,4 відс. (281,6 млн. грн.); освіту - 14,4 відс. (246,8 млн. грн.), загальнодержавні функції - 13,5 відс. (231,1 млн. грн.), житлово-комунальне господарство - 10,2 відс. (175,3 млн. гривень).

5.3.3. Залишається незадовільним стан розрахункової дисципліни бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Кредиторська заборгованість з початку року збільшилася на 1 млрд. 115,2 млн. грн. або 36,0 відс. (оплата праці з нарахуваннями - на 681,1 млн. грн.) і на 01.04.2006 становила 4 млрд. 210,2 млн. грн., у тому числі загального фонду - 3 млрд. 682,0 млн. грн., спеціального - 528,2 млн. гривень. У структурі кредиторської заборгованості 83,8 відс. або 3 млрд. 527,5 млн. грн. становила заборгованість, термін оплати якої не настав, з них поточні трансферти населенню - 2 млрд. 403,9 млн. грн., оплата праці з нарахуваннями - 760,8 млн. гривень.

Найбільша кредиторська заборгованість у розрізі регіонів рахувалася за установами, що утримуються з бюджетів м. Києва - 384,2 млн. грн. (9,1 відс. її загального обсягу); Донецької - 324,2 млн. грн. (7,7 відс.); Львівської - 238,0 млн. грн. (5,7 відс); Київської - 234,1 млн. грн. (5,6 відс.); Дніпропетровської - 232,1 млн. грн. (5,5 відс.); Луганської - 220,8 млн. грн. (5,2 відс); Одеської - 185,7 млн. грн. (4,4 відс.) областей і Автономної Республіки Крим - 199,1 млн. грн. (4,7 відсотка).

Дебіторська заборгованість збільшилася на 60,8 млн. грн. або 8,7 відс. і на 01.04.2006 становила 762,4 млн. грн., у тому числі загального фонду - 292,6 млн. грн., спеціального - 469,8 млн. гривень. При цьому прострочена дебіторська заборгованість складала 17,2 відс. її загального обсягу (131,5 млн. гривень).

У територіальному розрізі найбільші суми дебіторської заборгованості рахувалися за установами, що утримуються з бюджетів м. Києва - 158,7 млн. грн. (20,8 відс. її загального обсягу); Тернопільської - 54,3 млн. грн. (7,1 відс.); Миколаївської - 48,6 млн. грн. (6,4 відс.); Чернігівської - 44,5 млн. грн. (5,8 відс.), Одеської - 42,9 млн. грн. (5,6 відс.); Луганської - 37,0 млн. грн. (4,9 відс.); Донецької - 36,3 млн. грн. (4,8 відс.) областей.

5.3.4. У цілому, місцеві бюджети виконані з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 1 млрд. 977,8 млн. грн., залишок коштів на 01.04.2006 на їх рахунках складав 4 млрд. 99,0 млн. гривень.

* * *

Підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати відмічає:

У поточному році Державний бюджет України виконується за умов економічної невизначеності. Зростання цін на енергоносії і, передусім, на природний газ, залишається одним із головних ризиків як для економіки в цілому, так і для виконання державного бюджету.

Проведення бюджетної політики щодо посилення економічної активності за рахунок переважного спрямування бюджетних ресурсів на споживання не виправдало сподівань ще в минулому році. Випереджаюче зростання соціальних виплат, порівняно з продуктивністю праці, а також проблеми ціноутворення в енергетичному комплексі створюють передумови для розвитку інфляційних процесів.

Вкрай важливим і невідкладним є запровадження державної політики, спрямованої на структурні перетворення в економіці, поновлення високих темпів економічного зростання, посилення інвестиційної активності, зупинення процесу нарощування державного споживання.


Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України