21 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2006 рік
22.12.2006

Розглянуто Колегією Рахункової палати

21.11.2006

Свої  прорахунки держава
переклала на плечі громадян

Як зазначають аудитори Рахункової палати, у державі досі немає досконалої системи правового регулювання списання з держбюджету коштів на компенсування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і судів, а також юридичним та фізичним особам, які постраждали внаслідок дій або бездіяльності державних органів влади щодо конфіскації чи визнання майна безхазяйним.

Існуюча система планування та списання коштів державного бюджету на вищезазначені цілі  протягом 2005-2006 років не забезпечувала їх своєчасного та повного використання, а також регресних поновлень збитків бюджету. Мінфіном на стадії планування видатків за цією бюджетною програмою в Законах України про Державний бюджет України на 2005 та 2006 роки не враховувалася наявна тенденція до їх зменшення з 15,0 млн. грн. у 2003 році до 4,9 млн. грн. у 2005 році або на третину щорічно, що призвело до відволікання бюджетних коштів упродовж перевіреного періоду на суму 15,6 млн. гривень.

Невиконання органами Держказначейства, прокуратури та суду вимог законодавства щодо вжиття заходів з відшкодування збитків, завданих державі внаслідок зазначених списань, лише впродовж перевіреного періоду спричинило порушення посадовими особами органів державної влади своїх службових повноважень, попрання законних прав та інтересів громадян, приниження авторитету держави та заподіяння безповоротних збитків державі майже на 6 млн. гривень.

Встановлений бюджетним законодавством порядок списання коштів за рішеннями суду щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави, унеможливлював їх законне списання Держказначейством за визначеними кодами бюджетної класифікації.

Передумовою для прийняття судом рішення про відшкодування вартості конфіскованого чи безхазяйного майна є обов'язкова процедура визнання судом неправомірними дій або бездіяльності відповідного органу державної влади, на підставі яких зазначене майно було визнано власністю держави та реалізовано. Реалізація майна унеможливлювала відновлення права власності, тому, відповідно до ст. 393 ЦК України, списання коштів з рахунків державного бюджету повинно було здійснюватися як відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам органами державної влади, джерела фінансування якої бюджетним законодавством не визначено.

Недосконалість бюджетного законодавства створювала умови для порушення державою конституційних прав юридичних та фізичних осіб на компенсування  шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади внаслідок незаконної конфіскації чи визнання майна безхазяйним та запровадження Держказначейством незаконних схем списань бюджетних коштів за визначеними кодами бюджетної класифікації. Держказначейство, приймаючи рішення з питань списання коштів за рішеннями судів на відшкодування вартості конфіскованого чи безхазяйного майна, в одних випадках, виконувало їх, в порушення вимог Бюджетного кодексу України (майже 2 млн. грн.), а в інших,  повертало без виконання (понад 24 млн. гривень).

Як зазначають фахівці Рахункової палати, Держказначейством при виконанні своїх повноважень не вжито відповідних заходів щодо забезпечення належного обліку рішень органів державної влади з зазначених питань, які надходили йому на виконання, та  дієвого контролю за дотриманням основного принципу їх виконання за черговістю надходжень. Це, а також неузгодженість дій органів державної влади, призвело до численних порушень бюджетного законодавства. Зокрема, внаслідок невиконання  вимог відповідних статей Законів України про Державний бюджет  України на 2005 та 2006 роки і Бюджетного кодексу України щодо інформування органів прокуратури про здійснені відшкодування з державного бюджету за цими статтями збитків, втрати держави за мінімальними розрахунками, склали 9,3 млн. грн. і залишилися невідшкодованими.

Органи прокуратури не забезпечили належного виконання  вимог ст. 121 Конституції України та ст.ст. 37 і 35 Законів України про Державний бюджет  України на 2005 та 2006 роки щодо представництва інтересів держави у справах про відшкодування збитків, завданих державному бюджету за названими статтями бюджетного законодавства, внаслідок чого невідшкодовані збитки держави, розрахунково, склали 9,3 млн. грн.

Про встановлені порушення вимог чинного законодавства Колегія Рахункової палати поінформувала Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України. Висновок направлено до Міністерства фінансів України для відповідного реагування і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.


Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України