19 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2006 рік
28.12.2006

Розглянуто Колегією Рахункової палати

08.11.2006

Бажання є, результатів немає!

Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, яке уповноважене забезпечувати реалізацію державної політики  у галузі фізкультури і спорту, не розроблено відповідної державної цільової програми і не забезпечено у межах своїх повноважень організації та координації спортивної роботи серед широких верств населення. Не досягнуто створення умов для зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання і спорту, задоволення потреб поліпшення здоров'я та фізичного і духовного розвитку. Фізкультурно-масовими заходами в Україні охоплено лише 13 відсотків населення.  Це - висновок Рахункової палати України за результатами перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту на розвиток фізкультурно-спортивного руху в Україні.

Затверджена ще у 1998 році Цільова комплексна програма "Фізичне виховання нації - здоров'я нації", основним завданням якої є саме розвиток фізкультурно-спортивного руху в державі, не приведена у відповідність із вимогами Законів України "Про державні цільові програми", "Про фізичну культуру і спорт", а відповідна цільова програма на 2006 рік взагалі відсутня.

Першочергові і перспективні заходи, спрямовані на виконання Цільової комплексної програми, Міністерством не розроблені, як і не створено єдину систему і ефективно діючі механізми залучення широких верств населення до занять фізичною культурою й спортом. Реалізація Програми практично зведена до довільного розподілу і використання бюджетних коштів.

За відсутності належного контролю з боку Міністерства фінансів України за використанням коштів державного бюджету, фінансова підтримка держави в обсягах від 60 до 80 відс. фактично використана Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту не на проведення спортивних заходів, а на утримання спортивних громадських організацій і товариств. Це призвело до використання у 2005-2006 роках з бюджетним правопорушенням коштів державного бюджету у сумі понад 10 млн. гривень.Відсутність системного підходу центральних органів виконавчої влади до виконання Цільової комплексної програми та використання бюджетних коштів на забезпечення розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, створили умови для використання коштів державного бюджету з порушеннями чинного законодавства та неефективно в обсязі майже 33 млн. грн., що склало 62 відс. коштів використаних, на зазначені цілі.

Протягом попередніх п'яти років, як зазначають фахівці Рахункової палати, Міністерством не розроблено та не затверджено Типове положення про дитячо-юнацьку спортивну школу. Внаслідок відсутності нормативного документа щодо регулювання діяльності дитячих спортивних шкіл різних форм власності та підпорядкування і низького рівня їх ресурсного й кадрового забезпечення лише кожен десятий з дітей віком 6-18 років займається у системі дитячо-юнацького спорту.

Міністерством і Кабінетом Міністрів України не розроблено та не затверджено відповідної програми охоплення населення масовими фізкультурно-спортивними заходами та підвищення ефективності дитячо-юнацького спорту, яка б відповідала вимогам Закону України "Про державні цільові програми" і містила обгрунтовані розрахунки обсягів та джерел фінансування. Відсутність такої Програми створює умови для неконтрольованого та неефективного використання і без того мізерних коштів державного бюджету, які щорічно передбачаються на зазначену мету.

Як зазначив на засіданні Колегії Голова Рахункової палати Валентин Симоненко,  керівництво відповідних міністерств і відомств вже тривалий час ігнорує  вирішення надзвичайно болючої і важливої проблеми - відродження масовості фізкультурно-спортивного руху. Протягом останніх п'яти років Рахункова палата неодноразово звертала увагу керівництва держави на необхідність кардинального поліпшення роботи в цьому питанні. Однак  реакція влади на пропозиції Рахункової палати досить млява. Отже, на найвищому владному рівні ще й досі не усвідомили, що від успішного вирішення цього питання, передусім, залежить здоров'я нації. Як наслідок,  сьогодні при високому рівні захворюваності населення, що, в середньому, становить 1,7 зареєстрованих хвороб на кожну людину, та складній демографічній ситуації, фізична пасивність в Україні характерна для 90 відс. працездатного та практично 100 відс. людей похилого віку, а 80 відсотків дітей мають відхилення у фізичному розвитку і стані здоров'я.

На підставі здійсненої перевірки Колегія Рахункової палати України  направила відповідну інформацію в Комітет Верховної ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, в Кабінет Міністрів України, а також в профільне Міністерство для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.


Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України